pa.po 179 KB


 1. # translation of pa.po to Punjabi
 2. # Copyright (C) YEAR Software in the Public Interest, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 4. #
 5. # A S Alam <apbrar@gmail.com>, 2006.
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: dpkg 1.17.0\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
 10. "POT-Creation-Date: 2017-03-06 06:25+0100\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2015-04-07 09:51+0200\n"
 12. "Last-Translator: A S Alam <apbrar@gmail.com>\n"
 13. "Language-Team: Punjabi <punjabi-users@lists.sf.net>\n"
 14. "Language: pa\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 19. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 20. #: lib/dpkg/ar.c
 21. msgid "failed to fstat archive"
 22. msgstr ""
 23. #: lib/dpkg/ar.c
 24. #, c-format
 25. msgid "failed to read archive '%.255s'"
 26. msgstr ""
 27. #: lib/dpkg/ar.c lib/dpkg/dbmodify.c
 28. #, c-format
 29. msgid "unable to create '%.255s'"
 30. msgstr ""
 31. #: lib/dpkg/ar.c lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c dpkg-split/join.c
 32. #: dpkg-split/queue.c utils/update-alternatives.c
 33. #, fuzzy, c-format
 34. msgid "unable to close file '%s'"
 35. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 36. #: lib/dpkg/ar.c
 37. #, c-format
 38. msgid "invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size"
 39. msgstr ""
 40. #: lib/dpkg/ar.c utils/update-alternatives.c
 41. #, fuzzy, c-format
 42. msgid "unable to write file '%s'"
 43. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 44. #: lib/dpkg/ar.c
 45. #, c-format
 46. msgid "ar member name '%s' length too long"
 47. msgstr ""
 48. #: lib/dpkg/ar.c
 49. #, c-format
 50. msgid "ar member size %jd too large"
 51. msgstr ""
 52. #: lib/dpkg/ar.c
 53. #, c-format
 54. msgid "generated corrupt ar header for '%s'"
 55. msgstr ""
 56. #: lib/dpkg/ar.c
 57. #, fuzzy, c-format
 58. msgid "failed to fstat ar member file (%s)"
 59. msgstr "%s ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 60. #: lib/dpkg/ar.c
 61. #, fuzzy, c-format
 62. #| msgid "unable to write %s: %s"
 63. msgid "cannot append ar member file (%s) to '%s': %s"
 64. msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 65. #: lib/dpkg/arch.c lib/dpkg/parsehelp.c lib/dpkg/pkg-format.c
 66. msgid "may not be empty string"
 67. msgstr ""
 68. #: lib/dpkg/arch.c
 69. msgid "must start with an alphanumeric"
 70. msgstr ""
 71. #: lib/dpkg/arch.c lib/dpkg/parsehelp.c
 72. #, c-format
 73. msgid "character '%c' not allowed (only letters, digits and characters '%s')"
 74. msgstr ""
 75. #: lib/dpkg/arch.c
 76. #, fuzzy
 77. #| msgid "<none>"
 78. msgctxt "architecture"
 79. msgid "<none>"
 80. msgstr "<none>"
 81. #: lib/dpkg/arch.c
 82. msgctxt "architecture"
 83. msgid "<empty>"
 84. msgstr ""
 85. #: lib/dpkg/arch.c
 86. #, fuzzy
 87. msgid "error writing to architecture list"
 88. msgstr "`%s' ਲਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 89. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 90. #, fuzzy, c-format
 91. msgid "unable to create new file '%.250s'"
 92. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 93. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 94. #, fuzzy, c-format
 95. msgid "unable to write new file '%.250s'"
 96. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 97. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 98. #, fuzzy, c-format
 99. msgid "unable to flush new file '%.250s'"
 100. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 101. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 102. #, fuzzy, c-format
 103. msgid "unable to sync new file '%.250s'"
 104. msgstr "%s ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 105. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 106. #, fuzzy, c-format
 107. msgid "unable to close new file '%.250s'"
 108. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 109. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 110. #, fuzzy, c-format
 111. msgid "error removing old backup file '%s'"
 112. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 113. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 114. #, fuzzy, c-format
 115. #| msgid "error reading conffiles file"
 116. msgid "error creating new backup file '%s'"
 117. msgstr "conffiles ਫਾਇਲ ਅਪਵਾਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 118. #: lib/dpkg/atomic-file.c lib/dpkg/triglib.c src/infodb-upgrade.c src/remove.c
 119. #, c-format
 120. msgid "cannot remove '%.250s'"
 121. msgstr "`%.250s' ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ"
 122. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 123. #, fuzzy, c-format
 124. msgid "error installing new file '%s'"
 125. msgstr "`%s' ਲਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 126. #: lib/dpkg/buffer.c
 127. #, fuzzy
 128. msgid "failed to write"
 129. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 130. #: lib/dpkg/buffer.c
 131. #, fuzzy
 132. msgid "failed to read"
 133. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 134. #: lib/dpkg/buffer.c
 135. msgid "unexpected end of file or stream"
 136. msgstr ""
 137. #: lib/dpkg/buffer.c
 138. #, fuzzy
 139. msgid "failed to seek"
 140. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 141. #: lib/dpkg/command.c lib/dpkg/path-remove.c src/unpack.c dpkg-split/split.c
 142. #: utils/update-alternatives.c
 143. #, fuzzy, c-format
 144. msgid "unable to execute %s (%s)"
 145. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 146. #: lib/dpkg/compress.c
 147. #, c-format
 148. msgid "%s: pass-through copy error: %s"
 149. msgstr ""
 150. #: lib/dpkg/compress.c
 151. #, c-format
 152. msgid "%s: error binding input to gzip stream"
 153. msgstr ""
 154. #: lib/dpkg/compress.c
 155. #, fuzzy, c-format
 156. msgid "%s: internal gzip read error: '%s'"
 157. msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨ gzip ਗਲਤੀ: `%s'"
 158. #: lib/dpkg/compress.c
 159. #, fuzzy, c-format
 160. msgid "%s: internal gzip write error"
 161. msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨ gzip ਗਲਤੀ: `%s'"
 162. #: lib/dpkg/compress.c
 163. #, c-format
 164. msgid "%s: error binding output to gzip stream"
 165. msgstr ""
 166. #: lib/dpkg/compress.c
 167. #, fuzzy, c-format
 168. msgid "%s: internal gzip read error"
 169. msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨ gzip ਗਲਤੀ: `%s'"
 170. #: lib/dpkg/compress.c
 171. #, fuzzy, c-format
 172. msgid "%s: internal gzip write error: '%s'"
 173. msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨ gzip ਗਲਤੀ: `%s'"
 174. #: lib/dpkg/compress.c
 175. #, fuzzy, c-format
 176. msgid "%s: internal gzip write error: %s"
 177. msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨ gzip ਗਲਤੀ: `%s'"
 178. #: lib/dpkg/compress.c
 179. #, c-format
 180. msgid "%s: error binding input to bzip2 stream"
 181. msgstr ""
 182. #: lib/dpkg/compress.c
 183. #, fuzzy, c-format
 184. msgid "%s: internal bzip2 read error: '%s'"
 185. msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨ gzip ਗਲਤੀ: `%s'"
 186. #: lib/dpkg/compress.c
 187. #, fuzzy, c-format
 188. msgid "%s: internal bzip2 write error"
 189. msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨ gzip ਗਲਤੀ: `%s'"
 190. #: lib/dpkg/compress.c
 191. #, c-format
 192. msgid "%s: error binding output to bzip2 stream"
 193. msgstr ""
 194. #: lib/dpkg/compress.c
 195. #, fuzzy, c-format
 196. msgid "%s: internal bzip2 read error"
 197. msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨ gzip ਗਲਤੀ: `%s'"
 198. #: lib/dpkg/compress.c
 199. #, fuzzy, c-format
 200. msgid "%s: internal bzip2 write error: '%s'"
 201. msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨ gzip ਗਲਤੀ: `%s'"
 202. #: lib/dpkg/compress.c
 203. msgid "unexpected bzip2 error"
 204. msgstr ""
 205. #: lib/dpkg/compress.c
 206. #, fuzzy
 207. #| msgid "internal error: %s corrupt: %s"
 208. msgid "internal error (bug)"
 209. msgstr "ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲਤੀ: %s ਨਿਕਾਰਾ: %s"
 210. #: lib/dpkg/compress.c
 211. msgid "memory usage limit reached"
 212. msgstr ""
 213. #: lib/dpkg/compress.c
 214. #, fuzzy
 215. msgid "unsupported compression preset"
 216. msgstr "ਅਣਜਾਣ ਚੋਣ `%s'"
 217. #: lib/dpkg/compress.c
 218. msgid "unsupported options in file header"
 219. msgstr ""
 220. #: lib/dpkg/compress.c
 221. msgid "compressed data is corrupt"
 222. msgstr ""
 223. #: lib/dpkg/compress.c
 224. #, fuzzy
 225. msgid "unexpected end of input"
 226. msgstr "%.250s ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 227. #: lib/dpkg/compress.c
 228. msgid "file format not recognized"
 229. msgstr ""
 230. #: lib/dpkg/compress.c
 231. msgid "unsupported type of integrity check"
 232. msgstr ""
 233. #: lib/dpkg/compress.c
 234. #, fuzzy, c-format
 235. msgid "%s: lzma read error"
 236. msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨ gzip ਗਲਤੀ: `%s'"
 237. #: lib/dpkg/compress.c
 238. #, fuzzy, c-format
 239. msgid "%s: lzma write error"
 240. msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨ gzip ਗਲਤੀ: `%s'"
 241. #: lib/dpkg/compress.c
 242. #, c-format
 243. msgid "%s: lzma close error"
 244. msgstr ""
 245. #: lib/dpkg/compress.c
 246. #, fuzzy, c-format
 247. msgid "%s: lzma error: %s"
 248. msgstr ""
 249. "%s: ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ:\n"
 250. " %s\n"
 251. #: lib/dpkg/compress.c
 252. #, fuzzy
 253. msgid "unknown compression strategy"
 254. msgstr "ਅਣਜਾਣ ਚੋਣ `%s'"
 255. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 256. #, c-format
 257. msgid ""
 258. "updates directory contains file '%.250s' whose name is too long (length=%d, "
 259. "max=%d)"
 260. msgstr ""
 261. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 262. #, c-format
 263. msgid ""
 264. "updates directory contains files with different length names (both %d and %d)"
 265. msgstr ""
 266. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 267. #, c-format
 268. msgid "cannot scan updates directory '%.255s'"
 269. msgstr ""
 270. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 271. #, c-format
 272. msgid "failed to remove incorporated update file %.255s"
 273. msgstr ""
 274. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 275. #, c-format
 276. msgid "unable to fill %.250s with padding"
 277. msgstr ""
 278. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 279. #, c-format
 280. msgid "unable to flush %.250s after padding"
 281. msgstr ""
 282. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 283. #, c-format
 284. msgid "unable to seek to start of %.250s after padding"
 285. msgstr ""
 286. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 287. #, fuzzy, c-format
 288. msgid "unable to open lock file %s for testing"
 289. msgstr "%s ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 290. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 291. msgid "unable to open/create status database lockfile"
 292. msgstr ""
 293. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 294. msgid "you do not have permission to lock the dpkg status database"
 295. msgstr ""
 296. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 297. msgid "dpkg status database"
 298. msgstr ""
 299. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 300. msgid "requested operation requires superuser privilege"
 301. msgstr ""
 302. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 303. msgid "unable to access dpkg status area"
 304. msgstr ""
 305. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 306. msgid "operation requires read/write access to dpkg status area"
 307. msgstr ""
 308. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 309. #, c-format
 310. msgid "failed to remove my own update file %.255s"
 311. msgstr ""
 312. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 313. #, c-format
 314. msgid "unable to write updated status of '%.250s'"
 315. msgstr ""
 316. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 317. #, c-format
 318. msgid "unable to flush updated status of '%.250s'"
 319. msgstr ""
 320. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 321. #, c-format
 322. msgid "unable to truncate for updated status of '%.250s'"
 323. msgstr ""
 324. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 325. #, c-format
 326. msgid "unable to fsync updated status of '%.250s'"
 327. msgstr ""
 328. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 329. #, c-format
 330. msgid "unable to close updated status of '%.250s'"
 331. msgstr ""
 332. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 333. #, c-format
 334. msgid "unable to install updated status of '%.250s'"
 335. msgstr ""
 336. #: lib/dpkg/deb-version.c
 337. msgid "format version with empty major component"
 338. msgstr ""
 339. #: lib/dpkg/deb-version.c
 340. #, fuzzy
 341. msgid "format version has no dot"
 342. msgstr "ਵਰਜਨ ਨੰਬਰ"
 343. #: lib/dpkg/deb-version.c
 344. msgid "format version with empty minor component"
 345. msgstr ""
 346. #: lib/dpkg/deb-version.c
 347. #, fuzzy
 348. msgid "format version followed by junk"
 349. msgstr "ਵਰਜਨ ਨੰਬਰ"
 350. #: lib/dpkg/dir.c
 351. #, fuzzy, c-format
 352. msgid "unable to get file descriptor for directory '%s'"
 353. msgstr "ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ"
 354. #: lib/dpkg/dir.c
 355. #, fuzzy, c-format
 356. msgid "unable to sync directory '%s'"
 357. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 358. #: lib/dpkg/dir.c
 359. #, fuzzy, c-format
 360. msgid "unable to open directory '%s'"
 361. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 362. #: lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 363. #, fuzzy, c-format
 364. msgid "unable to open file '%s'"
 365. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 366. #: lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c dpkg-deb/build.c dpkg-split/join.c
 367. #: dpkg-split/queue.c utils/update-alternatives.c
 368. #, fuzzy, c-format
 369. msgid "unable to sync file '%s'"
 370. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 371. #: lib/dpkg/dump.c
 372. #, c-format
 373. msgid "failed to write details of '%.50s' to '%.250s'"
 374. msgstr ""
 375. #: lib/dpkg/dump.c
 376. #, c-format
 377. msgid "unable to set buffering on %s database file"
 378. msgstr ""
 379. #: lib/dpkg/dump.c
 380. #, fuzzy, c-format
 381. msgid "failed to write %s database record about '%.50s' to '%.250s'"
 382. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 383. #: lib/dpkg/ehandle.c utils/update-alternatives.c
 384. #, fuzzy
 385. #| msgid "parse error"
 386. msgid "error"
 387. msgstr "ਪਾਰਸ ਗਲਤੀ"
 388. #: lib/dpkg/ehandle.c
 389. #, c-format
 390. msgid ""
 391. "%s%s%s: %s%s:%s\n"
 392. " %s\n"
 393. msgstr ""
 394. #: lib/dpkg/ehandle.c
 395. msgid "out of memory for new error context"
 396. msgstr ""
 397. #: lib/dpkg/ehandle.c
 398. #, fuzzy
 399. #| msgid ""
 400. #| "%s: error while cleaning up:\n"
 401. #| " %s\n"
 402. msgid "error while cleaning up"
 403. msgstr ""
 404. "%s: ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ:\n"
 405. " %s\n"
 406. #: lib/dpkg/ehandle.c
 407. msgid "too many nested errors during error recovery"
 408. msgstr ""
 409. #: lib/dpkg/ehandle.c
 410. msgid "out of memory for new cleanup entry"
 411. msgstr ""
 412. #: lib/dpkg/ehandle.c
 413. msgid "out of memory for new cleanup entry with many arguments"
 414. msgstr ""
 415. #: lib/dpkg/ehandle.c
 416. msgid "unrecoverable fatal error, aborting"
 417. msgstr ""
 418. #: lib/dpkg/ehandle.c
 419. msgid "outside error context, aborting"
 420. msgstr ""
 421. #: lib/dpkg/ehandle.c
 422. #, fuzzy
 423. #| msgid "internal error: %s corrupt: %s"
 424. msgid "internal error"
 425. msgstr "ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲਤੀ: %s ਨਿਕਾਰਾ: %s"
 426. #: lib/dpkg/fields.c
 427. #, c-format
 428. msgid "%s is missing"
 429. msgstr "%s ਗੁੰਮ ਹੈ"
 430. #: lib/dpkg/fields.c
 431. #, fuzzy, c-format
 432. #| msgid " %.250s is not installed.\n"
 433. msgid "'%.50s' is not allowed for %s"
 434. msgstr " %.250s ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।\n"
 435. #: lib/dpkg/fields.c
 436. #, c-format
 437. msgid "junk after %s"
 438. msgstr "%s ਬਾਅਦ ਕੂੜਾ"
 439. #: lib/dpkg/fields.c
 440. #, c-format
 441. msgid "invalid package name (%.250s)"
 442. msgstr "ਗਲਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਂ (%.250s)"
 443. #: lib/dpkg/fields.c
 444. #, c-format
 445. msgid "empty file details field '%s'"
 446. msgstr ""
 447. #: lib/dpkg/fields.c
 448. #, c-format
 449. msgid "file details field '%s' not allowed in status file"
 450. msgstr ""
 451. #: lib/dpkg/fields.c
 452. #, c-format
 453. msgid "too many values in file details field '%s' (compared to others)"
 454. msgstr ""
 455. #: lib/dpkg/fields.c
 456. #, c-format
 457. msgid "too few values in file details field '%s' (compared to others)"
 458. msgstr ""
 459. #: lib/dpkg/fields.c
 460. msgid "yes/no in boolean field"
 461. msgstr ""
 462. #: lib/dpkg/fields.c
 463. msgid "foreign/allowed/same/no in quadstate field"
 464. msgstr ""
 465. #: lib/dpkg/fields.c
 466. #, c-format
 467. msgid "'%s' is not a valid architecture name: %s"
 468. msgstr ""
 469. #: lib/dpkg/fields.c
 470. msgid "word in 'Priority' field"
 471. msgstr ""
 472. #: lib/dpkg/fields.c
 473. #, c-format
 474. msgid "value for '%s' field not allowed in this context"
 475. msgstr ""
 476. #: lib/dpkg/fields.c
 477. msgid "first (want) word in 'Status' field"
 478. msgstr ""
 479. #: lib/dpkg/fields.c
 480. msgid "second (error) word in 'Status' field"
 481. msgstr ""
 482. #: lib/dpkg/fields.c
 483. msgid "third (status) word in 'Status' field"
 484. msgstr ""
 485. #: lib/dpkg/fields.c
 486. #, fuzzy, c-format
 487. #| msgid "error closing %.250s"
 488. msgid "error in '%s' field string '%.250s'"
 489. msgstr "%.250s ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਗਲਤੀ"
 490. #: lib/dpkg/fields.c
 491. #, c-format
 492. msgid "obsolete '%s' or '%s' field used"
 493. msgstr ""
 494. #: lib/dpkg/fields.c
 495. #, c-format
 496. msgid "value for '%s' field has malformatted line '%.*s'"
 497. msgstr ""
 498. #: lib/dpkg/fields.c
 499. #, c-format
 500. msgid "value for '%s' has line starting with non-space '%c'"
 501. msgstr ""
 502. #: lib/dpkg/fields.c
 503. msgid "root or null directory is listed as a conffile"
 504. msgstr ""
 505. #: lib/dpkg/fields.c
 506. #, c-format
 507. msgid ""
 508. "'%s' field, missing package name, or garbage where package name expected"
 509. msgstr ""
 510. #: lib/dpkg/fields.c
 511. #, c-format
 512. msgid "'%s' field, invalid package name '%.255s': %s"
 513. msgstr ""
 514. #: lib/dpkg/fields.c
 515. #, c-format
 516. msgid ""
 517. "'%s' field, missing architecture name, or garbage where architecture name "
 518. "expected"
 519. msgstr ""
 520. #: lib/dpkg/fields.c
 521. #, c-format
 522. msgid ""
 523. "'%s' field, reference to '%.255s': invalid architecture name '%.255s': %s"
 524. msgstr ""
 525. #: lib/dpkg/fields.c
 526. #, c-format
 527. msgid ""
 528. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 529. " bad version relationship %c%c"
 530. msgstr ""
 531. #: lib/dpkg/fields.c
 532. #, c-format
 533. msgid ""
 534. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 535. " '%c' is obsolete, use '%c=' or '%c%c' instead"
 536. msgstr ""
 537. #: lib/dpkg/fields.c
 538. #, c-format
 539. msgid ""
 540. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 541. " implicit exact match on version number, suggest using '=' instead"
 542. msgstr ""
 543. #: lib/dpkg/fields.c
 544. #, c-format
 545. msgid "only exact versions may be used for '%s' field"
 546. msgstr ""
 547. #: lib/dpkg/fields.c
 548. #, c-format
 549. msgid ""
 550. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 551. " version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space"
 552. msgstr ""
 553. #: lib/dpkg/fields.c
 554. #, c-format
 555. msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version contains '%c'"
 556. msgstr ""
 557. #: lib/dpkg/fields.c
 558. #, c-format
 559. msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version unterminated"
 560. msgstr ""
 561. #: lib/dpkg/fields.c
 562. #, c-format
 563. msgid "'%s' field, reference to '%.255s': error in version"
 564. msgstr ""
 565. #: lib/dpkg/fields.c
 566. #, c-format
 567. msgid "'%s' field, syntax error after reference to package '%.255s'"
 568. msgstr ""
 569. #: lib/dpkg/fields.c
 570. #, c-format
 571. msgid "alternatives ('|') not allowed in %s field"
 572. msgstr ""
 573. #: lib/dpkg/fields.c
 574. #, c-format
 575. msgid "illegal pending trigger name '%.255s': %s"
 576. msgstr ""
 577. #: lib/dpkg/fields.c
 578. #, c-format
 579. msgid "duplicate pending trigger '%.255s'"
 580. msgstr ""
 581. #: lib/dpkg/fields.c
 582. #, c-format
 583. msgid "illegal package name in awaited trigger '%.255s': %s"
 584. msgstr ""
 585. #: lib/dpkg/fields.c
 586. #, c-format
 587. msgid "duplicate awaited trigger package '%.255s'"
 588. msgstr ""
 589. #: lib/dpkg/file.c
 590. #, fuzzy, c-format
 591. msgid "unable to stat source file '%.250s'"
 592. msgstr "%s ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 593. #: lib/dpkg/file.c
 594. #, fuzzy, c-format
 595. msgid "unable to change ownership of target file '%.250s'"
 596. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 597. #: lib/dpkg/file.c
 598. #, fuzzy, c-format
 599. msgid "unable to set mode of target file '%.250s'"
 600. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 601. #: lib/dpkg/file.c
 602. #, fuzzy, c-format
 603. #| msgid "unable to open %s: %s"
 604. msgid "unable to unlock %s"
 605. msgstr "%s ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 606. #: lib/dpkg/file.c
 607. #, fuzzy, c-format
 608. msgid "unable to check file '%s' lock status"
 609. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 610. #: lib/dpkg/file.c
 611. #, c-format
 612. msgid "%s is locked by another process"
 613. msgstr ""
 614. #: lib/dpkg/file.c
 615. #, fuzzy, c-format
 616. #| msgid "unable to open %s: %s"
 617. msgid "unable to lock %s"
 618. msgstr "%s ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 619. #: lib/dpkg/file.c
 620. msgid "showing file on pager"
 621. msgstr ""
 622. #: lib/dpkg/log.c
 623. #, fuzzy, c-format
 624. msgid "could not open log '%s': %s"
 625. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 626. #: lib/dpkg/log.c
 627. msgid "<package status and progress file descriptor>"
 628. msgstr ""
 629. #: lib/dpkg/log.c
 630. #, fuzzy, c-format
 631. msgid "unable to write to status fd %d"
 632. msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 633. #: lib/dpkg/mlib.c utils/update-alternatives.c
 634. #, fuzzy
 635. msgid "failed to allocate memory"
 636. msgstr "ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ"
 637. #: lib/dpkg/mlib.c
 638. #, c-format
 639. msgid "failed to dup for std%s"
 640. msgstr ""
 641. #: lib/dpkg/mlib.c
 642. #, c-format
 643. msgid "failed to dup for fd %d"
 644. msgstr ""
 645. #: lib/dpkg/mlib.c
 646. msgid "failed to create pipe"
 647. msgstr ""
 648. #: lib/dpkg/mlib.c
 649. #, fuzzy, c-format
 650. msgid "error writing to '%s'"
 651. msgstr "`%s' ਲਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 652. #: lib/dpkg/mlib.c
 653. #, c-format
 654. msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
 655. msgstr ""
 656. #: lib/dpkg/mlib.c
 657. #, c-format
 658. msgid "unable to set close-on-exec flag for %.250s"
 659. msgstr ""
 660. #: lib/dpkg/options.c
 661. #, fuzzy, c-format
 662. msgid "configuration error: %s:%d: %s"
 663. msgstr ""
 664. "\n"
 665. "ਸੰਰਚਨਾ ਫਾਇਲ `%s'"
 666. #: lib/dpkg/options.c
 667. #, c-format
 668. msgid "failed to open configuration file '%.255s' for reading: %s"
 669. msgstr ""
 670. #: lib/dpkg/options.c
 671. #, c-format
 672. msgid "unbalanced quotes in '%s'"
 673. msgstr ""
 674. #: lib/dpkg/options.c utils/update-alternatives.c
 675. #, fuzzy, c-format
 676. msgid "unknown option '%s'"
 677. msgstr "ਅਣਜਾਣ ਚੋਣ `%s'"
 678. #: lib/dpkg/options.c
 679. #, fuzzy, c-format
 680. msgid "'%s' needs a value"
 681. msgstr "--%s needs <name>"
 682. #: lib/dpkg/options.c
 683. #, c-format
 684. msgid "'%s' does not take a value"
 685. msgstr ""
 686. #: lib/dpkg/options.c
 687. #, c-format
 688. msgid "read error in configuration file '%.255s'"
 689. msgstr ""
 690. #: lib/dpkg/options.c
 691. #, c-format
 692. msgid "error closing configuration file '%.255s'"
 693. msgstr ""
 694. #: lib/dpkg/options.c
 695. #, fuzzy, c-format
 696. msgid "error opening configuration directory '%s'"
 697. msgstr "conffiles ਫਾਇਲ ਅਪਵਾਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 698. #: lib/dpkg/options.c
 699. #, c-format
 700. msgid "unknown option --%s"
 701. msgstr "ਅਣਜਾਣੀ ਚੋਣ --%s"
 702. #: lib/dpkg/options.c
 703. #, c-format
 704. msgid "--%s option takes a value"
 705. msgstr ""
 706. #: lib/dpkg/options.c
 707. #, c-format
 708. msgid "--%s option does not take a value"
 709. msgstr ""
 710. #: lib/dpkg/options.c
 711. #, c-format
 712. msgid "unknown option -%c"
 713. msgstr "ਅਣਜਾਣੀ ਚੋਣ -%c"
 714. #: lib/dpkg/options.c
 715. #, c-format
 716. msgid "-%c option takes a value"
 717. msgstr ""
 718. #: lib/dpkg/options.c
 719. #, c-format
 720. msgid "-%c option does not take a value"
 721. msgstr ""
 722. #: lib/dpkg/options.c dpkg-split/main.c
 723. #, c-format
 724. msgid "invalid integer for --%s: '%.250s'"
 725. msgstr ""
 726. #: lib/dpkg/options.c
 727. #, fuzzy, c-format
 728. msgid "invalid integer for -%c: '%.250s'"
 729. msgstr "ਗਲਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਂ (%.250s)"
 730. #: lib/dpkg/options.c
 731. #, fuzzy, c-format
 732. msgid "obsolete option '--%s'"
 733. msgstr "ਅਣਜਾਣੀ ਚੋਣ --%s"
 734. #: lib/dpkg/options.c
 735. #, c-format
 736. msgid "conflicting actions -%c (--%s) and -%c (--%s)"
 737. msgstr ""
 738. #: lib/dpkg/options-parsers.c
 739. #, fuzzy, c-format
 740. msgid "--%s needs a valid package name but '%.250s' is not: %s"
 741. msgstr "ਗਲਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਂ (%.250s)"
 742. #: lib/dpkg/parse.c
 743. #, c-format
 744. msgid "duplicate value for '%s' field"
 745. msgstr "`%s' ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਮੁੱਲ"
 746. #: lib/dpkg/parse.c
 747. #, c-format
 748. msgid "user-defined field name '%.*s' too short"
 749. msgstr ""
 750. #: lib/dpkg/parse.c
 751. #, c-format
 752. msgid "duplicate value for user-defined field '%.*s'"
 753. msgstr ""
 754. #: lib/dpkg/parse.c lib/dpkg/parsehelp.c
 755. #, c-format
 756. msgid "missing %s"
 757. msgstr "%s ਗੁੰਮ ਹੈ"
 758. #: lib/dpkg/parse.c lib/dpkg/parsehelp.c
 759. #, c-format
 760. msgid "empty value for %s"
 761. msgstr "%s ਲਈ ਖਾਲੀ ਮੁੱਲ"
 762. #: lib/dpkg/parse.c
 763. #, c-format
 764. msgid "package has field '%s' but is missing architecture"
 765. msgstr ""
 766. #: lib/dpkg/parse.c
 767. #, fuzzy, c-format
 768. msgid "package has field '%s' but is architecture all"
 769. msgstr " (ਪੈਕੇਜ: "
 770. #: lib/dpkg/parse.c
 771. msgid "Config-Version for package with inappropriate Status"
 772. msgstr ""
 773. #: lib/dpkg/parse.c
 774. #, c-format
 775. msgid "package has status %s but triggers are awaited"
 776. msgstr ""
 777. #: lib/dpkg/parse.c
 778. msgid "package has status triggers-awaited but no triggers awaited"
 779. msgstr ""
 780. #: lib/dpkg/parse.c
 781. #, c-format
 782. msgid "package has status %s but triggers are pending"
 783. msgstr ""
 784. #: lib/dpkg/parse.c
 785. msgid "package has status triggers-pending but no triggers pending"
 786. msgstr ""
 787. #: lib/dpkg/parse.c
 788. msgid "Package which in state not-installed has conffiles, forgetting them"
 789. msgstr ""
 790. #: lib/dpkg/parse.c
 791. msgid ""
 792. "multiple non-coinstallable package instances present; most probably due to "
 793. "an upgrade from an unofficial dpkg"
 794. msgstr ""
 795. #: lib/dpkg/parse.c
 796. msgid ""
 797. "mixed non-coinstallable and coinstallable package instances present; most "
 798. "probably due to an upgrade from an unofficial dpkg"
 799. msgstr ""
 800. #: lib/dpkg/parse.c
 801. #, c-format
 802. msgid ""
 803. "%s %s (Multi-Arch: %s) is not co-installable with %s which has multiple "
 804. "installed instances"
 805. msgstr ""
 806. #: lib/dpkg/parse.c
 807. #, c-format
 808. msgid "failed to open package info file '%.255s' for reading"
 809. msgstr ""
 810. #: lib/dpkg/parse.c
 811. #, c-format
 812. msgid "can't stat package info file '%.255s'"
 813. msgstr ""
 814. #: lib/dpkg/parse.c
 815. #, fuzzy, c-format
 816. #| msgid " package `%.255s'"
 817. msgid "reading package info file '%s': %s"
 818. msgstr " ਪੈਕੇਜ `%.255s'"
 819. #: lib/dpkg/parse.c
 820. #, c-format
 821. msgid "can't mmap package info file '%.255s'"
 822. msgstr ""
 823. #: lib/dpkg/parse.c
 824. #, fuzzy, c-format
 825. #| msgid " package `%.255s'"
 826. msgid "reading package info file '%.255s'"
 827. msgstr " ਪੈਕੇਜ `%.255s'"
 828. #: lib/dpkg/parse.c
 829. msgid "empty field name"
 830. msgstr ""
 831. #: lib/dpkg/parse.c
 832. #, c-format
 833. msgid "field name '%.*s' cannot start with hyphen"
 834. msgstr ""
 835. #: lib/dpkg/parse.c
 836. #, fuzzy, c-format
 837. msgid "end of file after field name '%.*s'"
 838. msgstr "%s ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 839. #: lib/dpkg/parse.c
 840. #, c-format
 841. msgid "newline in field name '%.*s'"
 842. msgstr ""
 843. #: lib/dpkg/parse.c
 844. #, c-format
 845. msgid "MSDOS end of file (^Z) in field name '%.*s'"
 846. msgstr ""
 847. #: lib/dpkg/parse.c
 848. #, c-format
 849. msgid "field name '%.*s' must be followed by colon"
 850. msgstr ""
 851. #: lib/dpkg/parse.c
 852. #, fuzzy, c-format
 853. msgid "end of file before value of field '%.*s' (missing final newline)"
 854. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 855. #: lib/dpkg/parse.c
 856. #, fuzzy, c-format
 857. msgid "MSDOS end of file (^Z) in value of field '%.*s' (missing newline?)"
 858. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 859. #: lib/dpkg/parse.c
 860. #, c-format
 861. msgid "blank line in value of field '%.*s'"
 862. msgstr ""
 863. #: lib/dpkg/parse.c
 864. #, fuzzy, c-format
 865. msgid "end of file during value of field '%.*s' (missing final newline)"
 866. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 867. #: lib/dpkg/parse.c
 868. #, c-format
 869. msgid "failed to close after read: '%.255s'"
 870. msgstr ""
 871. #: lib/dpkg/parse.c
 872. msgid "several package info entries found, only one allowed"
 873. msgstr ""
 874. #: lib/dpkg/parse.c
 875. #, c-format
 876. msgid "no package information in '%.255s'"
 877. msgstr ""
 878. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 879. #, c-format
 880. msgid ""
 881. "parsing file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
 882. " %.255s"
 883. msgstr ""
 884. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 885. #, c-format
 886. msgid ""
 887. "parsing file '%.255s' near line %d:\n"
 888. " %.255s"
 889. msgstr ""
 890. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 891. msgid "must start with an alphanumeric character"
 892. msgstr ""
 893. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 894. #, fuzzy
 895. #| msgid "<none>"
 896. msgctxt "version"
 897. msgid "<none>"
 898. msgstr "<none>"
 899. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 900. msgid "version string is empty"
 901. msgstr ""
 902. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 903. msgid "version string has embedded spaces"
 904. msgstr ""
 905. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 906. #, fuzzy
 907. #| msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 908. msgid "epoch in version is empty"
 909. msgstr " %s ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ %s ਵਰਜਨ ਹੈ।\n"
 910. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 911. msgid "epoch in version is not number"
 912. msgstr ""
 913. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 914. msgid "epoch in version is negative"
 915. msgstr ""
 916. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 917. #, fuzzy
 918. #| msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 919. msgid "epoch in version is too big"
 920. msgstr " %s ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ %s ਵਰਜਨ ਹੈ।\n"
 921. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 922. msgid "nothing after colon in version number"
 923. msgstr ""
 924. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 925. #, fuzzy
 926. #| msgid "version number"
 927. msgid "revision number is empty"
 928. msgstr "ਵਰਜਨ ਨੰਬਰ"
 929. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 930. #, fuzzy
 931. #| msgid "version number"
 932. msgid "version number is empty"
 933. msgstr "ਵਰਜਨ ਨੰਬਰ"
 934. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 935. msgid "version number does not start with digit"
 936. msgstr ""
 937. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 938. #, fuzzy
 939. msgid "invalid character in version number"
 940. msgstr "ਵਰਜਨ ਨੰਬਰ"
 941. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 942. msgid "invalid character in revision number"
 943. msgstr ""
 944. #: lib/dpkg/path-remove.c
 945. #, fuzzy, c-format
 946. msgid "unable to securely remove '%.255s'"
 947. msgstr "%s ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 948. #: lib/dpkg/path-remove.c
 949. msgid "rm command for cleanup"
 950. msgstr ""
 951. #: lib/dpkg/pkg-db.c lib/dpkg/pkg-spec.c
 952. #, c-format
 953. msgid "ambiguous package name '%s' with more than one installed instance"
 954. msgstr ""
 955. #: lib/dpkg/pkg-format.c
 956. #, fuzzy, c-format
 957. msgid "invalid character '%c' in field width"
 958. msgstr "ਵਰਜਨ ਨੰਬਰ"
 959. #: lib/dpkg/pkg-format.c
 960. msgid "field width is out of range"
 961. msgstr ""
 962. #: lib/dpkg/pkg-format.c
 963. #, fuzzy
 964. #| msgid "missing newline after %s"
 965. msgid "missing closing brace"
 966. msgstr "ਨਵੀਂ-ਲਾਇਨ %s ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ"
 967. #: lib/dpkg/pkg-show.c
 968. msgid "(no description available)"
 969. msgstr "(ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ)"
 970. #: lib/dpkg/pkg-show.c
 971. #, fuzzy, c-format
 972. #| msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 973. msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
 974. msgstr " %s ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ %s ਵਰਜਨ ਹੈ।\n"
 975. #: lib/dpkg/pkg-spec.c
 976. #, fuzzy, c-format
 977. msgid "illegal package name in specifier '%s%s%s': %s"
 978. msgstr "ਗਲਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਂ (%.250s)"
 979. #: lib/dpkg/pkg-spec.c
 980. #, c-format
 981. msgid "illegal architecture name in specifier '%s:%s': %s"
 982. msgstr ""
 983. #: lib/dpkg/report.c utils/update-alternatives.c
 984. msgid "warning"
 985. msgstr "ਚੇਤਾਵਨੀ"
 986. #: lib/dpkg/strwide.c
 987. #, c-format
 988. msgid "cannot convert multibyte string '%s' to a wide-character string"
 989. msgstr ""
 990. #: lib/dpkg/strwide.c
 991. #, c-format
 992. msgid "cannot convert multibyte sequence '%s' to a wide character"
 993. msgstr ""
 994. #: lib/dpkg/subproc.c
 995. #, fuzzy, c-format
 996. msgid "error un-catching signal %s: %s\n"
 997. msgstr "`%s' ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ: %s"
 998. #: lib/dpkg/subproc.c
 999. #, fuzzy, c-format
 1000. msgid "unable to ignore signal %s before running %.250s"
 1001. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1002. #: lib/dpkg/subproc.c
 1003. #, c-format
 1004. msgid "%s (subprocess): %s\n"
 1005. msgstr ""
 1006. #: lib/dpkg/subproc.c utils/update-alternatives.c
 1007. msgid "fork failed"
 1008. msgstr ""
 1009. #: lib/dpkg/subproc.c src/unpack.c
 1010. #, c-format
 1011. msgid "subprocess %s returned error exit status %d"
 1012. msgstr ""
 1013. #: lib/dpkg/subproc.c
 1014. #, fuzzy, c-format
 1015. msgid "subprocess %s was interrupted"
 1016. msgstr "ਸ਼ੈੱਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਲੈ ਦਿਓ"
 1017. #: lib/dpkg/subproc.c
 1018. #, c-format
 1019. msgid "subprocess %s was killed by signal (%s)%s"
 1020. msgstr ""
 1021. #: lib/dpkg/subproc.c
 1022. msgid ", core dumped"
 1023. msgstr ""
 1024. #: lib/dpkg/subproc.c
 1025. #, c-format
 1026. msgid "subprocess %s failed with wait status code %d"
 1027. msgstr ""
 1028. #: lib/dpkg/subproc.c utils/update-alternatives.c
 1029. #, fuzzy, c-format
 1030. msgid "wait for subprocess %s failed"
 1031. msgstr "ਸ਼ੈੱਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਲੈ ਦਿਓ"
 1032. #: lib/dpkg/treewalk.c
 1033. #, fuzzy, c-format
 1034. #| msgid "unable to read %s: %s"
 1035. msgid "cannot stat pathname '%s'"
 1036. msgstr "%s ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 1037. #: lib/dpkg/treewalk.c
 1038. #, fuzzy, c-format
 1039. msgid "cannot open directory '%s'"
 1040. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1041. #: lib/dpkg/treewalk.c
 1042. #, fuzzy, c-format
 1043. msgid "treewalk root %s is not a directory"
 1044. msgstr "ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ"
 1045. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1046. #, fuzzy, c-format
 1047. msgid "unable to open/create triggers lockfile '%.250s'"
 1048. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1049. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1050. #, fuzzy
 1051. msgid "triggers area"
 1052. msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 1053. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1054. #, fuzzy, c-format
 1055. msgid "unable to open triggers deferred file '%.250s'"
 1056. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1057. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1058. #, fuzzy, c-format
 1059. msgid "unable to stat triggers deferred file '%.250s'"
 1060. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1061. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1062. #, fuzzy, c-format
 1063. msgid "unable to open/create new triggers deferred file '%.250s'"
 1064. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1065. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1066. #, fuzzy, c-format
 1067. msgid ""
 1068. "syntax error in triggers deferred file '%.250s' at line %d character %zd '%s'"
 1069. msgstr "%.250s ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 1070. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1071. #, c-format
 1072. msgid "invalid package name '%.250s' in triggers deferred file '%.250s'"
 1073. msgstr ""
 1074. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1075. #, fuzzy, c-format
 1076. msgid "error reading triggers deferred file '%.250s'"
 1077. msgstr "%.250s ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 1078. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1079. #, fuzzy, c-format
 1080. msgid "unable to write new triggers deferred file '%.250s'"
 1081. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1082. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1083. #, fuzzy, c-format
 1084. msgid "unable to close new triggers deferred file '%.250s'"
 1085. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1086. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1087. #, fuzzy, c-format
 1088. msgid "unable to install new triggers deferred file '%.250s'"
 1089. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1090. #: lib/dpkg/triglib.c
 1091. #, c-format
 1092. msgid ""
 1093. "invalid or unknown syntax in trigger name '%.250s' (in trigger interests for "
 1094. "package '%.250s')"
 1095. msgstr ""
 1096. #: lib/dpkg/triglib.c
 1097. #, fuzzy, c-format
 1098. msgid "failed to open trigger interest list file '%.250s'"
 1099. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1100. #: lib/dpkg/triglib.c
 1101. #, fuzzy, c-format
 1102. msgid "failed to rewind trigger interest file '%.250s'"
 1103. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1104. #: lib/dpkg/triglib.c
 1105. #, c-format
 1106. msgid ""
 1107. "trigger interest file '%.250s' syntax error; illegal package name '%.250s': "
 1108. "%.250s"
 1109. msgstr ""
 1110. #: lib/dpkg/triglib.c
 1111. #, c-format
 1112. msgid ""
 1113. "duplicate file trigger interest for filename '%.250s' and package '%.250s'"
 1114. msgstr ""
 1115. #: lib/dpkg/triglib.c
 1116. #, fuzzy, c-format
 1117. msgid "unable to read file triggers file '%.250s'"
 1118. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1119. #: lib/dpkg/triglib.c
 1120. #, c-format
 1121. msgid "syntax error in file triggers file '%.250s'"
 1122. msgstr ""
 1123. #: lib/dpkg/triglib.c
 1124. #, c-format
 1125. msgid ""
 1126. "file triggers record mentions illegal package name '%.250s' (for interest in "
 1127. "file '%.250s'): %.250s"
 1128. msgstr ""
 1129. #: lib/dpkg/triglib.c
 1130. #, c-format
 1131. msgid ""
 1132. "triggers ci file '%.250s' contains illegal trigger syntax in trigger name "
 1133. "'%.250s': %.250s"
 1134. msgstr ""
 1135. #: lib/dpkg/triglib.c
 1136. #, fuzzy, c-format
 1137. msgid "unable to open triggers ci file '%.250s'"
 1138. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1139. #: lib/dpkg/triglib.c
 1140. msgid "triggers ci file contains unknown directive syntax"
 1141. msgstr ""
 1142. #: lib/dpkg/triglib.c
 1143. #, c-format
 1144. msgid "triggers ci file contains unknown directive '%.250s'"
 1145. msgstr ""
 1146. #: lib/dpkg/triglib.c
 1147. #, fuzzy, c-format
 1148. msgid "unable to create triggers state directory '%.250s'"
 1149. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1150. #: lib/dpkg/triglib.c
 1151. #, fuzzy, c-format
 1152. msgid "unable to set ownership of triggers state directory '%.250s'"
 1153. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1154. #: lib/dpkg/trigname.c
 1155. msgid "empty trigger names are not permitted"
 1156. msgstr ""
 1157. #: lib/dpkg/trigname.c
 1158. msgid "trigger name contains invalid character"
 1159. msgstr ""
 1160. #: lib/dpkg/utils.c
 1161. #, fuzzy, c-format
 1162. msgid "read error in '%.250s'"
 1163. msgstr "%.250s ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਗਲਤੀ"
 1164. #: lib/dpkg/utils.c
 1165. #, c-format
 1166. msgid "fgets gave an empty string from '%.250s'"
 1167. msgstr ""
 1168. #: lib/dpkg/utils.c
 1169. #, c-format
 1170. msgid "too-long line or missing newline in '%.250s'"
 1171. msgstr ""
 1172. #: lib/dpkg/utils.c
 1173. #, fuzzy, c-format
 1174. msgid "unexpected end of file reading '%.250s'"
 1175. msgstr "%.250s ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 1176. #: lib/dpkg/varbuf.c
 1177. msgid "error formatting string into varbuf variable"
 1178. msgstr ""
 1179. #: src/archives.c
 1180. msgid "error reading from dpkg-deb pipe"
 1181. msgstr ""
 1182. #: src/archives.c
 1183. #, fuzzy, c-format
 1184. #| msgid " package `%.255s'"
 1185. msgid "cannot skip padding for file '%.255s': %s"
 1186. msgstr " ਪੈਕੇਜ `%.255s'"
 1187. #: src/archives.c
 1188. #, c-format
 1189. msgid "cannot skip file '%.255s' (replaced or excluded?) from pipe: %s"
 1190. msgstr ""
 1191. #: src/archives.c
 1192. #, fuzzy, c-format
 1193. msgid "unable to create '%.255s' (while processing '%.255s')"
 1194. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1195. #: src/archives.c
 1196. #, fuzzy, c-format
 1197. msgid "cannot copy extracted data for '%.255s' to '%.255s': %s"
 1198. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1199. #: src/archives.c src/statcmd.c
 1200. #, c-format
 1201. msgid "error setting ownership of '%.255s'"
 1202. msgstr ""
 1203. #: src/archives.c src/statcmd.c
 1204. #, c-format
 1205. msgid "error setting permissions of '%.255s'"
 1206. msgstr ""
 1207. #: src/archives.c
 1208. #, c-format
 1209. msgid "error closing/writing '%.255s'"
 1210. msgstr ""
 1211. #: src/archives.c
 1212. #, c-format
 1213. msgid "error creating pipe '%.255s'"
 1214. msgstr ""
 1215. #: src/archives.c
 1216. #, c-format
 1217. msgid "error creating device '%.255s'"
 1218. msgstr ""
 1219. #: src/archives.c src/infodb-upgrade.c
 1220. #, c-format
 1221. msgid "error creating hard link '%.255s'"
 1222. msgstr ""
 1223. #: src/archives.c utils/update-alternatives.c
 1224. #, c-format
 1225. msgid "error creating symbolic link '%.255s'"
 1226. msgstr ""
 1227. #: src/archives.c
 1228. #, c-format
 1229. msgid "error creating directory '%.255s'"
 1230. msgstr ""
 1231. #: src/archives.c
 1232. #, c-format
 1233. msgid "cannot compute MD5 hash for tar file '%.255s': %s"
 1234. msgstr ""
 1235. #: src/archives.c
 1236. #, c-format
 1237. msgid "error setting timestamps of '%.255s'"
 1238. msgstr ""
 1239. #: src/archives.c
 1240. #, c-format
 1241. msgid "error setting ownership of symlink '%.255s'"
 1242. msgstr ""
 1243. #: src/archives.c utils/update-alternatives.c
 1244. #, c-format
 1245. msgid "unable to read link '%.255s'"
 1246. msgstr ""
 1247. #: src/archives.c src/configure.c
 1248. #, c-format
 1249. msgid "symbolic link '%.250s' size has changed from %jd to %zd"
 1250. msgstr ""
 1251. #: src/archives.c
 1252. #, c-format
 1253. msgid ""
 1254. "trying to overwrite shared '%.250s', which is different from other instances "
 1255. "of package %.250s"
 1256. msgstr ""
 1257. #: src/archives.c
 1258. #, c-format
 1259. msgid "failed to stat (dereference) existing symlink '%.250s'"
 1260. msgstr ""
 1261. #: src/archives.c
 1262. #, c-format
 1263. msgid ""
 1264. "failed to stat (dereference) proposed new symlink target '%.250s' for "
 1265. "symlink '%.250s'"
 1266. msgstr ""
 1267. #: src/archives.c
 1268. #, c-format
 1269. msgid "newline not allowed in archive object name '%.255s'"
 1270. msgstr ""
 1271. #: src/archives.c
 1272. #, c-format
 1273. msgid ""
 1274. "trying to overwrite '%.250s', which is the diverted version of "
 1275. "'%.250s' (package: %.100s)"
 1276. msgstr ""
 1277. #: src/archives.c
 1278. #, c-format
 1279. msgid "trying to overwrite '%.250s', which is the diverted version of '%.250s'"
 1280. msgstr ""
 1281. #: src/archives.c
 1282. #, c-format
 1283. msgid "unable to stat '%.255s' (which I was about to install)"
 1284. msgstr ""
 1285. #: src/archives.c
 1286. #, c-format
 1287. msgid ""
 1288. "unable to clean up mess surrounding '%.255s' before installing another "
 1289. "version"
 1290. msgstr ""
 1291. #: src/archives.c
 1292. #, c-format
 1293. msgid "unable to stat restored '%.255s' before installing another version"
 1294. msgstr ""
 1295. #: src/archives.c
 1296. #, c-format
 1297. msgid "archive contained object '%.255s' of unknown type 0x%x"
 1298. msgstr ""
 1299. #: src/archives.c src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 1300. #, fuzzy, c-format
 1301. #| msgid "unable to read %s: %s"
 1302. msgid "cannot stat file '%s'"
 1303. msgstr "%s ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 1304. #: src/archives.c
 1305. #, fuzzy, c-format
 1306. msgid "Replacing files in old package %s (%s) ...\n"
 1307. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1308. #: src/archives.c
 1309. #, c-format
 1310. msgid "Replaced by files in installed package %s (%s) ...\n"
 1311. msgstr ""
 1312. #: src/archives.c
 1313. #, c-format
 1314. msgid ""
 1315. "trying to overwrite directory '%.250s' in package %.250s %.250s with "
 1316. "nondirectory"
 1317. msgstr ""
 1318. #: src/archives.c
 1319. #, c-format
 1320. msgid "trying to overwrite '%.250s', which is also in package %.250s %.250s"
 1321. msgstr ""
 1322. #: src/archives.c
 1323. #, c-format
 1324. msgid "unable to move aside '%.255s' to install new version"
 1325. msgstr ""
 1326. #: src/archives.c
 1327. #, c-format
 1328. msgid "unable to make backup symlink for '%.255s'"
 1329. msgstr ""
 1330. #: src/archives.c
 1331. #, c-format
 1332. msgid "unable to chown backup symlink for '%.255s'"
 1333. msgstr ""
 1334. #: src/archives.c
 1335. #, c-format
 1336. msgid "unable to make backup link of '%.255s' before installing new version"
 1337. msgstr ""
 1338. #: src/archives.c
 1339. #, c-format
 1340. msgid "unable to install new version of '%.255s'"
 1341. msgstr ""
 1342. #: src/archives.c
 1343. #, fuzzy, c-format
 1344. msgid "unable to open '%.255s'"
 1345. msgstr "%s ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 1346. #: src/archives.c
 1347. #, fuzzy, c-format
 1348. msgid "unable to sync file '%.255s'"
 1349. msgstr "%s ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 1350. #: src/archives.c
 1351. #, fuzzy, c-format
 1352. msgid ""
 1353. "ignoring dependency problem with %s:\n"
 1354. "%s"
 1355. msgstr ""
 1356. "dpkg: ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ %s ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ:\n"
 1357. "%s"
 1358. #: src/archives.c
 1359. #, c-format
 1360. msgid ""
 1361. "considering deconfiguration of essential\n"
 1362. " package %s, to enable %s"
 1363. msgstr ""
 1364. #: src/archives.c
 1365. #, c-format
 1366. msgid ""
 1367. "no, %s is essential, will not deconfigure\n"
 1368. " it in order to enable %s"
 1369. msgstr ""
 1370. #: src/archives.c
 1371. #, c-format
 1372. msgid ""
 1373. "no, cannot proceed with %s (--auto-deconfigure will help):\n"
 1374. "%s"
 1375. msgstr ""
 1376. #: src/archives.c
 1377. #, fuzzy, c-format
 1378. msgid "removal of %.250s"
 1379. msgstr "%.250s ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਗਲਤੀ"
 1380. #: src/archives.c
 1381. #, c-format
 1382. msgid "installation of %.250s"
 1383. msgstr ""
 1384. #: src/archives.c
 1385. #, c-format
 1386. msgid "considering deconfiguration of %s, which would be broken by %s ..."
 1387. msgstr ""
 1388. #: src/archives.c
 1389. #, c-format
 1390. msgid "yes, will deconfigure %s (broken by %s)"
 1391. msgstr ""
 1392. #: src/archives.c
 1393. #, c-format
 1394. msgid ""
 1395. "regarding %s containing %s:\n"
 1396. "%s"
 1397. msgstr ""
 1398. #: src/archives.c
 1399. msgid "ignoring breakage, may proceed anyway!"
 1400. msgstr ""
 1401. #: src/archives.c
 1402. #, c-format
 1403. msgid ""
 1404. "installing %.250s would break %.250s, and\n"
 1405. " deconfiguration is not permitted (--auto-deconfigure might help)"
 1406. msgstr ""
 1407. #: src/archives.c
 1408. #, c-format
 1409. msgid "installing %.250s would break existing software"
 1410. msgstr ""
 1411. #: src/archives.c
 1412. #, c-format
 1413. msgid "considering removing %s in favour of %s ..."
 1414. msgstr ""
 1415. #: src/archives.c
 1416. #, c-format
 1417. msgid "%s is not properly installed; ignoring any dependencies on it"
 1418. msgstr ""
 1419. #: src/archives.c
 1420. #, c-format
 1421. msgid "may have trouble removing %s, as it provides %s ..."
 1422. msgstr ""
 1423. #: src/archives.c
 1424. #, fuzzy, c-format
 1425. msgid ""
 1426. "package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you requested"
 1427. msgstr ""
 1428. "ਪੈਕੇਜ %s ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ\n"
 1429. "ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n"
 1430. #: src/archives.c
 1431. #, fuzzy, c-format
 1432. msgid "package %s requires reinstallation, will not remove"
 1433. msgstr ""
 1434. "ਪੈਕੇਜ %s ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ\n"
 1435. "ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n"
 1436. #: src/archives.c
 1437. #, c-format
 1438. msgid "yes, will remove %s in favour of %s"
 1439. msgstr ""
 1440. #: src/archives.c
 1441. #, c-format
 1442. msgid "conflicting packages - not installing %.250s"
 1443. msgstr ""
 1444. #: src/archives.c
 1445. msgid "ignoring conflict, may proceed anyway!"
 1446. msgstr ""
 1447. #: src/archives.c
 1448. #, c-format
 1449. msgid "--%s --recursive needs at least one path argument"
 1450. msgstr ""
 1451. #: src/archives.c
 1452. msgid "searched, but found no packages (files matching *.deb)"
 1453. msgstr ""
 1454. #: src/archives.c
 1455. #, c-format
 1456. msgid "--%s needs at least one package archive file argument"
 1457. msgstr ""
 1458. #: src/archives.c src/unpack.c
 1459. #, fuzzy, c-format
 1460. #| msgid "unable to write %s: %s"
 1461. msgid "cannot access archive '%s'"
 1462. msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 1463. #: src/archives.c
 1464. #, fuzzy, c-format
 1465. msgid "archive '%s' is not a regular file"
 1466. msgstr " %s (ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ)\n"
 1467. #: src/archives.c src/divertcmd.c src/enquiry.c src/main.c src/packages.c
 1468. #: src/querycmd.c src/select.c src/statcmd.c src/trigcmd.c dpkg-deb/build.c
 1469. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-deb/info.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/info.c
 1470. #: dpkg-split/main.c dpkg-split/queue.c
 1471. msgid "<standard output>"
 1472. msgstr ""
 1473. #: src/archives.c src/packages.c src/querycmd.c src/select.c dpkg-split/main.c
 1474. #: dpkg-split/queue.c
 1475. msgid "<standard error>"
 1476. msgstr ""
 1477. #: src/archives.c
 1478. #, c-format
 1479. msgid "Selecting previously unselected package %s.\n"
 1480. msgstr ""
 1481. #: src/archives.c
 1482. #, c-format
 1483. msgid "Skipping unselected package %s.\n"
 1484. msgstr ""
 1485. #: src/archives.c
 1486. #, c-format
 1487. msgid "version %.250s of %.250s already installed, skipping"
 1488. msgstr ""
 1489. #: src/archives.c
 1490. #, c-format
 1491. msgid "downgrading %.250s from %.250s to %.250s"
 1492. msgstr ""
 1493. #: src/archives.c
 1494. #, c-format
 1495. msgid "will not downgrade %.250s from %.250s to %.250s, skipping"
 1496. msgstr ""
 1497. #: src/cleanup.c
 1498. #, c-format
 1499. msgid ""
 1500. "unable to remove newly-installed version of '%.250s' to allow reinstallation "
 1501. "of backup copy"
 1502. msgstr ""
 1503. #: src/cleanup.c
 1504. #, c-format
 1505. msgid "unable to restore backup version of '%.250s'"
 1506. msgstr ""
 1507. #: src/cleanup.c
 1508. #, fuzzy, c-format
 1509. msgid "unable to remove backup copy of '%.250s'"
 1510. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1511. #: src/cleanup.c
 1512. #, c-format
 1513. msgid "unable to remove newly-installed version of '%.250s'"
 1514. msgstr ""
 1515. #: src/cleanup.c
 1516. #, c-format
 1517. msgid "unable to remove newly-extracted version of '%.250s'"
 1518. msgstr ""
 1519. #: src/configure.c
 1520. #, fuzzy, c-format
 1521. #| msgid ""
 1522. #| "\n"
 1523. #| "Configuration file `%s'"
 1524. msgid "Configuration file '%s'\n"
 1525. msgstr ""
 1526. "\n"
 1527. "ਸੰਰਚਨਾ ਫਾਇਲ `%s'"
 1528. #: src/configure.c
 1529. #, fuzzy, c-format
 1530. #| msgid ""
 1531. #| "\n"
 1532. #| "Configuration file `%s'"
 1533. msgid "Configuration file '%s' (actually '%s')\n"
 1534. msgstr ""
 1535. "\n"
 1536. "ਸੰਰਚਨਾ ਫਾਇਲ `%s'"
 1537. #: src/configure.c
 1538. #, c-format
 1539. msgid ""
 1540. " ==> File on system created by you or by a script.\n"
 1541. " ==> File also in package provided by package maintainer.\n"
 1542. msgstr ""
 1543. #: src/configure.c
 1544. #, c-format
 1545. msgid " Not modified since installation.\n"
 1546. msgstr ""
 1547. #: src/configure.c
 1548. #, c-format
 1549. msgid " ==> Modified (by you or by a script) since installation.\n"
 1550. msgstr ""
 1551. #: src/configure.c
 1552. #, c-format
 1553. msgid " ==> Deleted (by you or by a script) since installation.\n"
 1554. msgstr ""
 1555. #: src/configure.c
 1556. #, c-format
 1557. msgid " ==> Package distributor has shipped an updated version.\n"
 1558. msgstr ""
 1559. #: src/configure.c
 1560. #, c-format
 1561. msgid " Version in package is the same as at last installation.\n"
 1562. msgstr ""
 1563. #: src/configure.c
 1564. #, c-format
 1565. msgid " ==> Using new file as you requested.\n"
 1566. msgstr ""
 1567. #: src/configure.c
 1568. #, c-format
 1569. msgid " ==> Using current old file as you requested.\n"
 1570. msgstr ""
 1571. #: src/configure.c
 1572. #, c-format
 1573. msgid " ==> Keeping old config file as default.\n"
 1574. msgstr ""
 1575. #: src/configure.c
 1576. #, c-format
 1577. msgid " ==> Using new config file as default.\n"
 1578. msgstr ""
 1579. #: src/configure.c
 1580. #, c-format
 1581. msgid ""
 1582. " What would you like to do about it ? Your options are:\n"
 1583. " Y or I : install the package maintainer's version\n"
 1584. " N or O : keep your currently-installed version\n"
 1585. " D : show the differences between the versions\n"
 1586. " Z : start a shell to examine the situation\n"
 1587. msgstr ""
 1588. #: src/configure.c
 1589. #, c-format
 1590. msgid " The default action is to keep your current version.\n"
 1591. msgstr " ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।\n"
 1592. #: src/configure.c
 1593. #, c-format
 1594. msgid " The default action is to install the new version.\n"
 1595. msgstr " ਨਵੇਂ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।\n"
 1596. #: src/configure.c
 1597. msgid "[default=N]"
 1598. msgstr "[default=N]"
 1599. #: src/configure.c
 1600. msgid "[default=Y]"
 1601. msgstr "[default=Y]"
 1602. #: src/configure.c
 1603. msgid "[no default]"
 1604. msgstr ""
 1605. #: src/configure.c
 1606. msgid "error writing to stderr, discovered before conffile prompt"
 1607. msgstr ""
 1608. #: src/configure.c
 1609. msgid "read error on stdin at conffile prompt"
 1610. msgstr ""
 1611. #: src/configure.c
 1612. msgid "end of file on stdin at conffile prompt"
 1613. msgstr ""
 1614. #: src/configure.c
 1615. msgid "conffile difference visualizer"
 1616. msgstr ""
 1617. #: src/configure.c
 1618. msgid "Type 'exit' when you're done.\n"
 1619. msgstr ""
 1620. #: src/configure.c
 1621. msgid "conffile shell"
 1622. msgstr ""
 1623. #: src/configure.c
 1624. #, fuzzy, c-format
 1625. msgid "unable to stat new distributed conffile '%.250s'"
 1626. msgstr "%s ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 1627. #: src/configure.c
 1628. #, c-format
 1629. msgid "unable to stat current installed conffile '%.250s'"
 1630. msgstr ""
 1631. #: src/configure.c
 1632. #, c-format
 1633. msgid ""
 1634. "\n"
 1635. "Configuration file '%s', does not exist on system.\n"
 1636. "Installing new config file as you requested.\n"
 1637. msgstr ""
 1638. #: src/configure.c
 1639. #, fuzzy, c-format
 1640. msgid "%s: failed to remove old backup '%.250s': %s"
 1641. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1642. #: src/configure.c
 1643. #, fuzzy, c-format
 1644. msgid "%s: failed to rename '%.250s' to '%.250s': %s"
 1645. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1646. #: src/configure.c
 1647. #, fuzzy, c-format
 1648. msgid "%s: failed to remove '%.250s': %s"
 1649. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1650. #: src/configure.c
 1651. #, fuzzy, c-format
 1652. msgid "%s: failed to remove old distributed version '%.250s': %s"
 1653. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1654. #: src/configure.c
 1655. #, c-format
 1656. msgid "%s: failed to remove '%.250s' (before overwrite): %s"
 1657. msgstr ""
 1658. #: src/configure.c
 1659. #, fuzzy, c-format
 1660. msgid "%s: failed to link '%.250s' to '%.250s': %s"
 1661. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1662. #: src/configure.c
 1663. #, c-format
 1664. msgid "Installing new version of config file %s ...\n"
 1665. msgstr "ਸੰਰਚਨਾ ਫਾਇਲ %s ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...\n"
 1666. #: src/configure.c utils/update-alternatives.c
 1667. #, c-format
 1668. msgid "unable to install '%.250s' as '%.250s'"
 1669. msgstr ""
 1670. #: src/configure.c
 1671. #, c-format
 1672. msgid "no package named '%s' is installed, cannot configure"
 1673. msgstr ""
 1674. #: src/configure.c
 1675. #, c-format
 1676. msgid "package %.250s is already installed and configured"
 1677. msgstr ""
 1678. #: src/configure.c
 1679. #, c-format
 1680. msgid ""
 1681. "package %.250s is not ready for configuration\n"
 1682. " cannot configure (current status '%.250s')"
 1683. msgstr ""
 1684. #: src/configure.c
 1685. #, c-format
 1686. msgid ""
 1687. "package %s cannot be configured because %s is not ready (current status '%s')"
 1688. msgstr ""
 1689. #: src/configure.c
 1690. #, c-format
 1691. msgid ""
 1692. "package %s %s cannot be configured because %s is at a different version (%s)"
 1693. msgstr ""
 1694. #: src/configure.c
 1695. #, fuzzy, c-format
 1696. #| msgid ""
 1697. #| "dpkg: dependency problems prevent removal of %s:\n"
 1698. #| "%s"
 1699. msgid ""
 1700. "dependency problems prevent configuration of %s:\n"
 1701. "%s"
 1702. msgstr ""
 1703. "dpkg: ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ %s ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ:\n"
 1704. "%s"
 1705. #: src/configure.c
 1706. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 1707. msgstr ""
 1708. #: src/configure.c
 1709. #, c-format
 1710. msgid ""
 1711. "%s: dependency problems, but configuring anyway as you requested:\n"
 1712. "%s"
 1713. msgstr ""
 1714. #: src/configure.c
 1715. msgid ""
 1716. "package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
 1717. " reinstall it before attempting configuration"
 1718. msgstr ""
 1719. #: src/configure.c
 1720. #, c-format
 1721. msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
 1722. msgstr "%s (%s) ਸੈੱਟਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ...\n"
 1723. #: src/configure.c
 1724. #, c-format
 1725. msgid ""
 1726. "%s: unable to stat config file '%s'\n"
 1727. " (= '%s'): %s"
 1728. msgstr ""
 1729. #: src/configure.c
 1730. #, c-format
 1731. msgid ""
 1732. "%s: config file '%s' is a circular link\n"
 1733. " (= '%s')"
 1734. msgstr ""
 1735. #: src/configure.c
 1736. #, c-format
 1737. msgid ""
 1738. "%s: unable to readlink conffile '%s'\n"
 1739. " (= '%s'): %s"
 1740. msgstr ""
 1741. #: src/configure.c
 1742. #, c-format
 1743. msgid ""
 1744. "%s: conffile '%.250s' resolves to degenerate filename\n"
 1745. " ('%s' is a symlink to '%s')"
 1746. msgstr ""
 1747. #: src/configure.c
 1748. #, c-format
 1749. msgid "%s: conffile '%.250s' is not a plain file or symlink (= '%s')"
 1750. msgstr ""
 1751. #: src/configure.c dpkg-split/split.c
 1752. #, fuzzy, c-format
 1753. #| msgid "unable to read %s: %s"
 1754. msgid "cannot compute MD5 hash for file '%s': %s"
 1755. msgstr "%s ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 1756. #: src/configure.c
 1757. #, fuzzy, c-format
 1758. msgid "%s: unable to open %s for hash: %s"
 1759. msgstr "%s ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 1760. #: src/depcon.c
 1761. #, fuzzy, c-format
 1762. msgid "%s depends on %s"
 1763. msgstr " ਨਿਰਭਰ ਹੈ "
 1764. #: src/depcon.c
 1765. #, fuzzy, c-format
 1766. msgid "%s pre-depends on %s"
 1767. msgstr " ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ "
 1768. #: src/depcon.c
 1769. #, fuzzy, c-format
 1770. msgid "%s recommends %s"
 1771. msgstr " ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ "
 1772. #: src/depcon.c
 1773. #, fuzzy, c-format
 1774. msgid "%s suggests %s"
 1775. msgstr " ਸੁਝਾਅ "
 1776. #: src/depcon.c
 1777. #, fuzzy, c-format
 1778. msgid "%s breaks %s"
 1779. msgstr " ਬਰੇਕ "
 1780. #: src/depcon.c
 1781. #, fuzzy, c-format
 1782. msgid "%s conflicts with %s"
 1783. msgstr " ਅਪਵਾਦ ਹੈ "
 1784. #: src/depcon.c
 1785. #, c-format
 1786. msgid "%s enhances %s"
 1787. msgstr ""
 1788. #: src/depcon.c
 1789. #, c-format
 1790. msgid " %.250s is to be removed.\n"
 1791. msgstr " %.250s ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।\n"
 1792. #: src/depcon.c
 1793. #, c-format
 1794. msgid " %.250s is to be deconfigured.\n"
 1795. msgstr ""
 1796. #: src/depcon.c
 1797. #, c-format
 1798. msgid " %.250s is to be installed, but is version %.250s.\n"
 1799. msgstr " %.250s ਇੰਸਟਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਜਨ %.250s ਹੈ।\n"
 1800. #: src/depcon.c
 1801. #, c-format
 1802. msgid " %.250s is installed, but is version %.250s.\n"
 1803. msgstr ""
 1804. #: src/depcon.c
 1805. #, c-format
 1806. msgid " %.250s is unpacked, but has never been configured.\n"
 1807. msgstr ""
 1808. #: src/depcon.c
 1809. #, c-format
 1810. msgid " %.250s is unpacked, but is version %.250s.\n"
 1811. msgstr ""
 1812. #: src/depcon.c
 1813. #, c-format
 1814. msgid " %.250s latest configured version is %.250s.\n"
 1815. msgstr ""
 1816. #: src/depcon.c
 1817. #, c-format
 1818. msgid " %.250s is %s.\n"
 1819. msgstr " %.250s %s ਹੈ।\n"
 1820. #: src/depcon.c
 1821. #, c-format
 1822. msgid " %.250s provides %.250s but is to be removed.\n"
 1823. msgstr ""
 1824. #: src/depcon.c
 1825. #, c-format
 1826. msgid " %.250s provides %.250s but is to be deconfigured.\n"
 1827. msgstr ""
 1828. #: src/depcon.c
 1829. #, c-format
 1830. msgid " %.250s provides %.250s but is %s.\n"
 1831. msgstr " %.250s %.250s ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ %s ਹੈ।\n"
 1832. #: src/depcon.c
 1833. #, c-format
 1834. msgid " %.250s is not installed.\n"
 1835. msgstr " %.250s ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।\n"
 1836. #: src/depcon.c
 1837. #, c-format
 1838. msgid " %.250s (version %.250s) is to be installed.\n"
 1839. msgstr " %.250s (ਵਰਜਨ %.250s) ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।\n"
 1840. #: src/depcon.c
 1841. #, fuzzy, c-format
 1842. msgid " %.250s (version %.250s) is present and %s.\n"
 1843. msgstr " %.250s (ਵਰਜਨ %.250s) %s ਹੈ।\n"
 1844. #: src/depcon.c
 1845. #, c-format
 1846. msgid " %.250s provides %.250s and is to be installed.\n"
 1847. msgstr " %.250s %.250s ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।\n"
 1848. #: src/depcon.c
 1849. #, fuzzy, c-format
 1850. msgid " %.250s provides %.250s and is present and %s.\n"
 1851. msgstr " %.250s %.250s ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ %s ਹੈ\n"
 1852. #: src/divertcmd.c
 1853. msgid "Use --help for help about diverting files."
 1854. msgstr ""
 1855. #: src/divertcmd.c src/statcmd.c utils/update-alternatives.c
 1856. #, c-format
 1857. msgid "Debian %s version %s.\n"
 1858. msgstr "ਡੇਬੀਅਨ %s ਵਰਜਨ %s\n"
 1859. #: src/divertcmd.c src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c src/trigcmd.c
 1860. #: dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c utils/update-alternatives.c
 1861. #, c-format
 1862. msgid ""
 1863. "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
 1864. "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 1865. msgstr ""
 1866. #: src/divertcmd.c src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c dpkg-deb/main.c
 1867. #: dpkg-split/main.c utils/update-alternatives.c
 1868. #, c-format
 1869. msgid ""
 1870. "Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
 1871. "\n"
 1872. msgstr ""
 1873. "Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
 1874. "\n"
 1875. #: src/divertcmd.c
 1876. #, c-format
 1877. msgid ""
 1878. "Commands:\n"
 1879. " [--add] <file> add a diversion.\n"
 1880. " --remove <file> remove the diversion.\n"
 1881. " --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
 1882. " --listpackage <file> show what package diverts the file.\n"
 1883. " --truename <file> return the diverted file.\n"
 1884. "\n"
 1885. msgstr ""
 1886. #: src/divertcmd.c
 1887. #, fuzzy, c-format
 1888. msgid ""
 1889. "Options:\n"
 1890. " --package <package> name of the package whose copy of <file> will "
 1891. "not\n"
 1892. " be diverted.\n"
 1893. " --local all packages' versions are diverted.\n"
 1894. " --divert <divert-to> the name used by other packages' versions.\n"
 1895. " --rename actually move the file aside (or back).\n"
 1896. " --admindir <directory> set the directory with the diversions file.\n"
 1897. " --test don't do anything, just demonstrate.\n"
 1898. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 1899. " --help show this help message.\n"
 1900. " --version show the version.\n"
 1901. "\n"
 1902. msgstr ""
 1903. "Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
 1904. "\n"
 1905. "Commands:\n"
 1906. " [--add] <file> add a diversion.\n"
 1907. " --remove <file> remove the diversion.\n"
 1908. " --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
 1909. " --truename <file> return the diverted file.\n"
 1910. "\n"
 1911. "Options:\n"
 1912. " --package <package> name of the package whose copy of <file> will "
 1913. "not\n"
 1914. " be diverted.\n"
 1915. " --local all packages' versions are diverted.\n"
 1916. " --divert <divert-to> the name used by other packages' versions.\n"
 1917. " --rename actually move the file aside (or back).\n"
 1918. " --admindir <directory> set the directory with the diversions file.\n"
 1919. " --test don't do anything, just demonstrate.\n"
 1920. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 1921. " --help show this help message.\n"
 1922. " --version show the version.\n"
 1923. "\n"
 1924. "When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
 1925. "When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
 1926. "Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
 1927. "divert.\n"
 1928. #: src/divertcmd.c
 1929. #, c-format
 1930. msgid ""
 1931. "When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
 1932. "When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
 1933. "Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
 1934. "divert.\n"
 1935. msgstr ""
 1936. #: src/divertcmd.c
 1937. #, fuzzy, c-format
 1938. #| msgid "error checking `%s': %s"
 1939. msgid "error checking '%s'"
 1940. msgstr "`%s' ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ: %s"
 1941. #: src/divertcmd.c
 1942. #, c-format
 1943. msgid ""
 1944. "rename involves overwriting '%s' with\n"
 1945. " different file '%s', not allowed"
 1946. msgstr ""
 1947. #: src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 1948. #, fuzzy, c-format
 1949. msgid "unable to create file '%s'"
 1950. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1951. #: src/divertcmd.c
 1952. #, fuzzy, c-format
 1953. #| msgid "unable to write %s: %s"
 1954. msgid "cannot copy '%s' to '%s': %s"
 1955. msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 1956. #: src/divertcmd.c
 1957. #, fuzzy, c-format
 1958. #| msgid "unable to write %s: %s"
 1959. msgid "cannot rename '%s' to '%s'"
 1960. msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 1961. #: src/divertcmd.c
 1962. #, c-format
 1963. msgid "rename: remove duplicate old link '%s'"
 1964. msgstr ""
 1965. #: src/divertcmd.c
 1966. #, fuzzy, c-format
 1967. msgid "unable to remove copied source file '%s'"
 1968. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 1969. #: src/divertcmd.c
 1970. #, c-format
 1971. msgid "filename \"%s\" is not absolute"
 1972. msgstr "ਫਾਇਲ ਨਾਂ \"%s\" ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ"
 1973. #: src/divertcmd.c
 1974. msgid "file may not contain newlines"
 1975. msgstr ""
 1976. #: src/divertcmd.c
 1977. #, c-format
 1978. msgid "local diversion of %s"
 1979. msgstr ""
 1980. #: src/divertcmd.c
 1981. #, fuzzy, c-format
 1982. #| msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 1983. msgid "local diversion of %s to %s"
 1984. msgstr " %s ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ %s ਵਰਜਨ ਹੈ।\n"
 1985. #: src/divertcmd.c
 1986. #, fuzzy, c-format
 1987. #| msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 1988. msgid "diversion of %s by %s"
 1989. msgstr " %s ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ %s ਵਰਜਨ ਹੈ।\n"
 1990. #: src/divertcmd.c
 1991. #, fuzzy, c-format
 1992. #| msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 1993. msgid "diversion of %s to %s by %s"
 1994. msgstr " %s ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ %s ਵਰਜਨ ਹੈ।\n"
 1995. #: src/divertcmd.c
 1996. #, fuzzy, c-format
 1997. #| msgid "Debian %s version %s.\n"
 1998. msgid "any diversion of %s"
 1999. msgstr "ਡੇਬੀਅਨ %s ਵਰਜਨ %s\n"
 2000. #: src/divertcmd.c
 2001. #, fuzzy, c-format
 2002. #| msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 2003. msgid "any diversion of %s to %s"
 2004. msgstr " %s ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ %s ਵਰਜਨ ਹੈ।\n"
 2005. #: src/divertcmd.c src/statcmd.c
 2006. #, c-format
 2007. msgid "--%s needs a single argument"
 2008. msgstr ""
 2009. #: src/divertcmd.c
 2010. #, fuzzy
 2011. #| msgid "cannot read info directory"
 2012. msgid "cannot divert directories"
 2013. msgstr "ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ"
 2014. #: src/divertcmd.c
 2015. #, fuzzy, c-format
 2016. msgid "cannot divert file '%s' to itself"
 2017. msgstr "ਫਾਇਲ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 2018. #: src/divertcmd.c
 2019. #, fuzzy, c-format
 2020. #| msgid "Leaving `%s'"
 2021. msgid "Leaving '%s'\n"
 2022. msgstr "`%s' ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"
 2023. #: src/divertcmd.c
 2024. #, c-format
 2025. msgid "'%s' clashes with '%s'"
 2026. msgstr ""
 2027. #: src/divertcmd.c
 2028. #, fuzzy, c-format
 2029. #| msgid "Adding `%s'"
 2030. msgid "Adding '%s'\n"
 2031. msgstr "`%s' ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"
 2032. #: src/divertcmd.c
 2033. #, c-format
 2034. msgid "Ignoring request to rename file '%s' owned by diverting package '%s'\n"
 2035. msgstr ""
 2036. #: src/divertcmd.c
 2037. #, c-format
 2038. msgid "No diversion '%s', none removed.\n"
 2039. msgstr ""
 2040. #: src/divertcmd.c
 2041. #, c-format
 2042. msgid ""
 2043. "mismatch on divert-to\n"
 2044. " when removing '%s'\n"
 2045. " found '%s'"
 2046. msgstr ""
 2047. #: src/divertcmd.c
 2048. #, c-format
 2049. msgid ""
 2050. "mismatch on package\n"
 2051. " when removing '%s'\n"
 2052. " found '%s'"
 2053. msgstr ""
 2054. #: src/divertcmd.c
 2055. #, c-format
 2056. msgid "Ignoring request to remove shared diversion '%s'.\n"
 2057. msgstr ""
 2058. #: src/divertcmd.c
 2059. #, fuzzy, c-format
 2060. #| msgid "Removing `%s'"
 2061. msgid "Removing '%s'\n"
 2062. msgstr "`%s' ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"
 2063. #: src/divertcmd.c
 2064. msgid "package may not contain newlines"
 2065. msgstr ""
 2066. #: src/divertcmd.c
 2067. msgid "divert-to may not contain newlines"
 2068. msgstr ""
 2069. #: src/divertdb.c
 2070. msgid "failed to open diversions file"
 2071. msgstr ""
 2072. #: src/divertdb.c
 2073. msgid "failed to fstat diversions file"
 2074. msgstr ""
 2075. #: src/divertdb.c
 2076. #, c-format
 2077. msgid "conflicting diversions involving '%.250s' or '%.250s'"
 2078. msgstr ""
 2079. #: src/enquiry.c
 2080. msgid ""
 2081. "The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
 2082. "installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
 2083. "that depend on them) to function properly:\n"
 2084. msgstr ""
 2085. #: src/enquiry.c
 2086. msgid ""
 2087. "The following packages have been unpacked but not yet configured.\n"
 2088. "They must be configured using dpkg --configure or the configure\n"
 2089. "menu option in dselect for them to work:\n"
 2090. msgstr ""
 2091. #: src/enquiry.c
 2092. msgid ""
 2093. "The following packages are only half configured, probably due to problems\n"
 2094. "configuring them the first time. The configuration should be retried using\n"
 2095. "dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:\n"
 2096. msgstr ""
 2097. #: src/enquiry.c
 2098. msgid ""
 2099. "The following packages are only half installed, due to problems during\n"
 2100. "installation. The installation can probably be completed by retrying it;\n"
 2101. "the packages can be removed using dselect or dpkg --remove:\n"
 2102. msgstr ""
 2103. #: src/enquiry.c
 2104. msgid ""
 2105. "The following packages are awaiting processing of triggers that they\n"
 2106. "have activated in other packages. This processing can be requested using\n"
 2107. "dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
 2108. msgstr ""
 2109. #: src/enquiry.c
 2110. msgid ""
 2111. "The following packages have been triggered, but the trigger processing\n"
 2112. "has not yet been done. Trigger processing can be requested using\n"
 2113. "dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
 2114. msgstr ""
 2115. #: src/enquiry.c
 2116. msgid ""
 2117. "The following packages are missing the list control file in the\n"
 2118. "database, they need to be reinstalled:\n"
 2119. msgstr ""
 2120. #: src/enquiry.c
 2121. msgid ""
 2122. "The following packages are missing the md5sums control file in the\n"
 2123. "database, they need to be reinstalled:\n"
 2124. msgstr ""
 2125. #: src/enquiry.c
 2126. msgid "The following packages do not have an architecture:\n"
 2127. msgstr ""
 2128. #: src/enquiry.c
 2129. msgid "The following packages have an illegal architecture:\n"
 2130. msgstr ""
 2131. #: src/enquiry.c
 2132. msgid ""
 2133. "The following packages have an unknown foreign architecture, which will\n"
 2134. "cause dependency issues on front-ends. This can be fixed by registering\n"
 2135. "the foreign architecture with dpkg --add-architecture:\n"
 2136. msgstr ""
 2137. #: src/enquiry.c src/querycmd.c
 2138. #, fuzzy, c-format
 2139. #| msgid "Package `%s' is not installed.\n"
 2140. msgid "package '%s' is not installed"
 2141. msgstr "ਪੈਕੇਜ `%s' ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।\n"
 2142. #: src/enquiry.c
 2143. msgid ""
 2144. "Another process has locked the database for writing, and might currently be\n"
 2145. "modifying it, some of the following problems might just be due to that.\n"
 2146. msgstr ""
 2147. #: src/enquiry.c
 2148. #, fuzzy
 2149. #| msgid "<unknown>"
 2150. msgctxt "section"
 2151. msgid "<unknown>"
 2152. msgstr "<unknown>"
 2153. #: src/enquiry.c src/select.c src/trigcmd.c src/update.c dpkg-split/queue.c
 2154. #, c-format
 2155. msgid "--%s takes no arguments"
 2156. msgstr ""
 2157. #: src/enquiry.c
 2158. #, c-format
 2159. msgid " %d in %s: "
 2160. msgstr " %2$s %1$d ਵਿੱਚ:"
 2161. #: src/enquiry.c
 2162. #, c-format
 2163. msgid " %d package, from the following section:"
 2164. msgid_plural " %d packages, from the following sections:"
 2165. msgstr[0] ""
 2166. msgstr[1] ""
 2167. #: src/enquiry.c
 2168. #, c-format
 2169. msgid ""
 2170. "Version of dpkg with working %s support not yet configured.\n"
 2171. " Please use 'dpkg --configure dpkg', and then try again.\n"
 2172. msgstr ""
 2173. #: src/enquiry.c
 2174. #, c-format
 2175. msgid "dpkg not recorded as installed, cannot check for %s support!\n"
 2176. msgstr ""
 2177. #: src/enquiry.c
 2178. msgid "Pre-Depends field"
 2179. msgstr ""
 2180. #: src/enquiry.c
 2181. msgid "epoch"
 2182. msgstr ""
 2183. #: src/enquiry.c
 2184. msgid "long filenames"
 2185. msgstr ""
 2186. #: src/enquiry.c
 2187. msgid "multiple Conflicts and Replaces"
 2188. msgstr ""
 2189. #: src/enquiry.c
 2190. msgid "multi-arch"
 2191. msgstr ""
 2192. #: src/enquiry.c
 2193. msgid "versioned Provides"
 2194. msgstr ""
 2195. #: src/enquiry.c
 2196. #, c-format
 2197. msgid ""
 2198. "cannot see how to satisfy pre-dependency:\n"
 2199. " %s"
 2200. msgstr ""
 2201. #: src/enquiry.c
 2202. #, c-format
 2203. msgid "cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)"
 2204. msgstr ""
 2205. #: src/enquiry.c
 2206. #, fuzzy, c-format
 2207. msgid "--%s takes one <pkgname> argument"
 2208. msgstr "--%s needs <name>"
 2209. #: src/enquiry.c
 2210. #, fuzzy, c-format
 2211. #| msgid "Package `%s' is not installed.\n"
 2212. msgid "package name '%s' is invalid: %s"
 2213. msgstr "ਪੈਕੇਜ `%s' ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।\n"
 2214. #: src/enquiry.c
 2215. #, fuzzy, c-format
 2216. msgid "--%s takes one <trigname> argument"
 2217. msgstr "--%s needs <name>"
 2218. #: src/enquiry.c
 2219. #, fuzzy, c-format
 2220. msgid "trigger name '%s' is invalid: %s"
 2221. msgstr "ਗਲਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਂ (%.250s)"
 2222. #: src/enquiry.c
 2223. #, fuzzy, c-format
 2224. msgid "--%s takes one <archname> argument"
 2225. msgstr "--%s needs <name>"
 2226. #: src/enquiry.c
 2227. #, c-format
 2228. msgid "architecture name '%s' is invalid: %s"
 2229. msgstr ""
 2230. #: src/enquiry.c
 2231. #, fuzzy, c-format
 2232. msgid "--%s takes one <version> argument"
 2233. msgstr "--%s needs <name>"
 2234. #: src/enquiry.c
 2235. #, c-format
 2236. msgid "version '%s' has bad syntax"
 2237. msgstr ""
 2238. #: src/enquiry.c
 2239. msgid ""
 2240. "--compare-versions takes three arguments: <version> <relation> <version>"
 2241. msgstr ""
 2242. #: src/enquiry.c
 2243. msgid "--compare-versions bad relation"
 2244. msgstr ""
 2245. #: src/enquiry.c
 2246. #, c-format
 2247. msgid "--%s used with obsolete relation operator '%s'"
 2248. msgstr ""
 2249. #: src/errors.c
 2250. #, c-format
 2251. msgid "failed to allocate memory for new entry in list of failed packages: %s"
 2252. msgstr ""
 2253. #: src/errors.c
 2254. #, fuzzy
 2255. #| msgid "dpkg: too many errors, stopping\n"
 2256. msgid "too many errors, stopping"
 2257. msgstr "dpkg: ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ, ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ\n"
 2258. #: src/errors.c
 2259. #, fuzzy, c-format
 2260. msgid ""
 2261. "error processing package %s (--%s):\n"
 2262. " %s"
 2263. msgstr "`%s' ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ: %s"
 2264. #: src/errors.c
 2265. #, fuzzy, c-format
 2266. msgid ""
 2267. "error processing archive %s (--%s):\n"
 2268. " %s"
 2269. msgstr "`%s' ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ: %s"
 2270. #: src/errors.c
 2271. msgid "Errors were encountered while processing:\n"
 2272. msgstr ""
 2273. #: src/errors.c
 2274. msgid "Processing was halted because there were too many errors.\n"
 2275. msgstr ""
 2276. #: src/errors.c
 2277. #, fuzzy, c-format
 2278. #| msgid ""
 2279. #| "Verification on package %s failed,\n"
 2280. #| "but installing anyway as you requested.\n"
 2281. msgid "package %s was on hold, processing it anyway as you requested"
 2282. msgstr ""
 2283. "ਪੈਕੇਜ %s ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ\n"
 2284. "ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n"
 2285. #: src/errors.c
 2286. #, c-format
 2287. msgid ""
 2288. "Package %s is on hold, not touching it. Use --force-hold to override.\n"
 2289. msgstr ""
 2290. #: src/errors.c
 2291. msgid "overriding problem because --force enabled:"
 2292. msgstr ""
 2293. #: src/filesdb.c
 2294. #, c-format
 2295. msgid "unable to open files list file for package '%.250s'"
 2296. msgstr ""
 2297. #: src/filesdb.c
 2298. #, fuzzy, c-format
 2299. msgid ""
 2300. "files list file for package '%.250s' missing; assuming package has no files "
 2301. "currently installed"
 2302. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 2303. #: src/filesdb.c
 2304. #, fuzzy, c-format
 2305. msgid "unable to stat files list file for package '%.250s'"
 2306. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 2307. #: src/filesdb.c
 2308. #, fuzzy, c-format
 2309. msgid "files list for package '%.250s' is not a regular file"
 2310. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 2311. #: src/filesdb.c
 2312. #, fuzzy, c-format
 2313. msgid "reading files list for package '%.250s'"
 2314. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 2315. #: src/filesdb.c
 2316. #, c-format
 2317. msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
 2318. msgstr ""
 2319. #: src/filesdb.c
 2320. #, c-format
 2321. msgid "files list file for package '%.250s' contains empty filename"
 2322. msgstr ""
 2323. #: src/filesdb.c
 2324. #, c-format
 2325. msgid "error closing files list file for package '%.250s'"
 2326. msgstr ""
 2327. #: src/filesdb.c
 2328. msgid "(Reading database ... "
 2329. msgstr "(ਡਾਟਾਬੇਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ... "
 2330. #: src/filesdb.c
 2331. #, fuzzy, c-format
 2332. #| msgid "%d files and directories currently installed.)\n"
 2333. msgid "%d file or directory currently installed.)\n"
 2334. msgid_plural "%d files and directories currently installed.)\n"
 2335. msgstr[0] "%d ਫਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹਨ।)\n"
 2336. msgstr[1] "%d ਫਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹਨ।)\n"
 2337. #: src/filesdb-hash.c
 2338. #, fuzzy, c-format
 2339. msgid "control file '%s' for package '%s' is missing final newline"
 2340. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 2341. #: src/filesdb-hash.c
 2342. #, fuzzy, c-format
 2343. msgid "control file '%s' for package '%s' is missing value"
 2344. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 2345. #: src/filesdb-hash.c
 2346. #, fuzzy, c-format
 2347. msgid "control file '%s' for package '%s' is missing value separator"
 2348. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 2349. #: src/filesdb-hash.c
 2350. #, fuzzy, c-format
 2351. msgid "control file '%s' for package '%s' contains empty filename"
 2352. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 2353. #: src/filesdb-hash.c
 2354. #, fuzzy, c-format
 2355. #| msgid "unable to write %s: %s"
 2356. msgid "cannot open control file '%s' for package '%s'"
 2357. msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 2358. #: src/filesdb-hash.c
 2359. #, fuzzy, c-format
 2360. msgid "cannot stat control file '%s' for package '%s'"
 2361. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 2362. #: src/filesdb-hash.c
 2363. #, fuzzy, c-format
 2364. msgid "control file '%s' for package '%s' is not a regular file"
 2365. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 2366. #: src/filesdb-hash.c
 2367. #, fuzzy, c-format
 2368. #| msgid "unable to write %s: %s"
 2369. msgid "cannot read control file '%s' for package '%s'"
 2370. msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 2371. #: src/filesdb-hash.c
 2372. #, fuzzy, c-format
 2373. #| msgid "unable to write %s: %s"
 2374. msgid "cannot close control file '%s' for package '%s'"
 2375. msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 2376. #: src/help.c
 2377. msgid "not installed"
 2378. msgstr "ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ"
 2379. #: src/help.c
 2380. msgid "not installed but configs remain"
 2381. msgstr "ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਰਚਨਾ ਰਹੇਗੀ"
 2382. #: src/help.c
 2383. msgid "broken due to failed removal or installation"
 2384. msgstr ""
 2385. #: src/help.c
 2386. msgid "unpacked but not configured"
 2387. msgstr ""
 2388. #: src/help.c
 2389. msgid "broken due to postinst failure"
 2390. msgstr ""
 2391. #: src/help.c
 2392. msgid "awaiting trigger processing by another package"
 2393. msgstr ""
 2394. #: src/help.c
 2395. msgid "triggered"
 2396. msgstr ""
 2397. #: src/help.c
 2398. msgid "installed"
 2399. msgstr "ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਇਆ"
 2400. #: src/help.c
 2401. msgid "PATH is not set"
 2402. msgstr ""
 2403. #: src/help.c
 2404. #, fuzzy, c-format
 2405. msgid "'%s' not found in PATH or not executable"
 2406. msgstr "dpkg: %s ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।\n"
 2407. #: src/help.c
 2408. #, fuzzy, c-format
 2409. msgid ""
 2410. "%d expected program not found in PATH or not executable\n"
 2411. "%s"
 2412. msgid_plural ""
 2413. "%d expected programs not found in PATH or not executable\n"
 2414. "%s"
 2415. msgstr[0] "dpkg: %s ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।\n"
 2416. msgstr[1] "dpkg: %s ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।\n"
 2417. #: src/help.c
 2418. msgid ""
 2419. "Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin"
 2420. msgstr ""
 2421. #: src/infodb-access.c
 2422. #, fuzzy, c-format
 2423. msgid "unable to check existence of '%.250s'"
 2424. msgstr "%s ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 2425. #: src/infodb-access.c src/infodb-upgrade.c
 2426. msgid "cannot read info directory"
 2427. msgstr "ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ"
 2428. #: src/infodb-format.c src/unpack.c
 2429. #, c-format
 2430. msgid "error trying to open %.250s"
 2431. msgstr ""
 2432. #: src/infodb-format.c
 2433. #, fuzzy, c-format
 2434. msgid "corrupt info database format file '%s'"
 2435. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 2436. #: src/infodb-format.c
 2437. #, c-format
 2438. msgid "info database format (%d) is bogus or too new; try getting a newer dpkg"
 2439. msgstr ""
 2440. #: src/infodb-upgrade.c
 2441. #, c-format
 2442. msgid "info file %s/%s not associated to any package"
 2443. msgstr ""
 2444. #: src/infodb-upgrade.c
 2445. #, fuzzy, c-format
 2446. #| msgid "error writing `%s'"
 2447. msgid "error while writing '%s'"
 2448. msgstr "`%s' ਲਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 2449. #: src/main.c
 2450. #, c-format
 2451. msgid "Debian '%s' package management program version %s.\n"
 2452. msgstr "ਡੇਬੀਅਨ `%s' ਪੈਕੇਜ ਮੈਨਜੇਮਿੰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਰਜਨ %s ਹੈ।\n"
 2453. #: src/main.c
 2454. #, fuzzy, c-format
 2455. msgid ""
 2456. "Commands:\n"
 2457. " -i|--install <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2458. " --unpack <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2459. " -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2460. " --configure <package> ... | -a|--pending\n"
 2461. " --triggers-only <package> ... | -a|--pending\n"
 2462. " -r|--remove <package> ... | -a|--pending\n"
 2463. " -P|--purge <package> ... | -a|--pending\n"
 2464. " -V|--verify <package> ... Verify the integrity of package(s).\n"
 2465. " --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
 2466. " --set-selections Set package selections from stdin.\n"
 2467. " --clear-selections Deselect every non-essential package.\n"
 2468. " --update-avail [<Packages-file>] Replace available packages info.\n"
 2469. " --merge-avail [<Packages-file>] Merge with info from file.\n"
 2470. " --clear-avail Erase existing available info.\n"
 2471. " --forget-old-unavail Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
 2472. " -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
 2473. " -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
 2474. " -L|--listfiles <package> ... List files 'owned' by package(s).\n"
 2475. " -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
 2476. " -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
 2477. " -C|--audit [<package> ...] Check for broken package(s).\n"
 2478. " --yet-to-unpack Print packages selected for "
 2479. "installation.\n"
 2480. " --predep-package Print pre-dependencies to unpack.\n"
 2481. " --add-architecture <arch> Add <arch> to the list of architectures.\n"
 2482. " --remove-architecture <arch> Remove <arch> from the list of "
 2483. "architectures.\n"
 2484. " --print-architecture Print dpkg architecture.\n"
 2485. " --print-foreign-architectures Print allowed foreign architectures.\n"
 2486. " --assert-<feature> Assert support for the specified "
 2487. "feature.\n"
 2488. " --validate-<thing> <string> Validate a <thing>'s <string>.\n"
 2489. " --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
 2490. " --force-help Show help on forcing.\n"
 2491. " -Dh|--debug=help Show help on debugging.\n"
 2492. "\n"
 2493. msgstr ""
 2494. "Commands:\n"
 2495. " -i|--install <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2496. " --unpack <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2497. " -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2498. " --configure <package> ... | -a|--pending\n"
 2499. " -r|--remove <package> ... | -a|--pending\n"
 2500. " -P|--purge <package> ... | -a|--pending\n"
 2501. " --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
 2502. " --set-selections Set package selections from stdin.\n"
 2503. " --clear-selections Deselect every non-essential package.\n"
 2504. " --update-avail <Packages-file> Replace available packages info.\n"
 2505. " --merge-avail <Packages-file> Merge with info from file.\n"
 2506. " --clear-avail Erase existing available info.\n"
 2507. " --forget-old-unavail Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
 2508. " -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
 2509. " -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
 2510. " -L|--listfiles <package> ... List files `owned' by package(s).\n"
 2511. " -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
 2512. " -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
 2513. " -C|--audit Check for broken package(s).\n"
 2514. " --print-architecture Print dpkg architecture.\n"
 2515. " --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
 2516. " --force-help Show help on forcing.\n"
 2517. " -Dh|--debug=help Show help on debugging.\n"
 2518. "\n"
 2519. #: src/main.c src/querycmd.c src/trigcmd.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c
 2520. #, fuzzy, c-format
 2521. msgid ""
 2522. " -?, --help Show this help message.\n"
 2523. " --version Show the version.\n"
 2524. "\n"
 2525. msgstr ""
 2526. " -h|--help Show this help message.\n"
 2527. " --version Show the version.\n"
 2528. " --license|--licence Show the copyright licensing terms.\n"
 2529. "\n"
 2530. #: src/main.c
 2531. #, fuzzy, c-format
 2532. #| msgid ""
 2533. #| "For internal use: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
 2534. #| " --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-"
 2535. #| "conrep.\n"
 2536. #| "\n"
 2537. msgid ""
 2538. "Assertable features: support-predepends, working-epoch, long-filenames,\n"
 2539. " multi-conrep, multi-arch, versioned-provides.\n"
 2540. "\n"
 2541. msgstr ""
 2542. "For internal use: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
 2543. " --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep.\n"
 2544. "\n"
 2545. #: src/main.c
 2546. #, c-format
 2547. msgid ""
 2548. "Validatable things: pkgname, archname, trigname, version.\n"
 2549. "\n"
 2550. msgstr ""
 2551. #: src/main.c
 2552. #, fuzzy, c-format
 2553. #| msgid ""
 2554. #| "Use dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
 2555. #| " -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile on archives (type %s --"
 2556. #| "help).\n"
 2557. #| "\n"
 2558. msgid ""
 2559. "Use dpkg with -b, --build, -c, --contents, -e, --control, -I, --info,\n"
 2560. " -f, --field, -x, --extract, -X, --vextract, --ctrl-tarfile, --fsys-"
 2561. "tarfile\n"
 2562. "on archives (type %s --help).\n"
 2563. "\n"
 2564. msgstr ""
 2565. "Use dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
 2566. " -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile on archives (type %s --help).\n"
 2567. "\n"
 2568. #: src/main.c
 2569. #, fuzzy, c-format
 2570. msgid ""
 2571. "Options:\n"
 2572. " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 2573. " --root=<directory> Install on a different root directory.\n"
 2574. " --instdir=<directory> Change installation dir without changing admin "
 2575. "dir.\n"
 2576. " --path-exclude=<pattern> Do not install paths which match a shell "
 2577. "pattern.\n"
 2578. " --path-include=<pattern> Re-include a pattern after a previous "
 2579. "exclusion.\n"
 2580. " -O|--selected-only Skip packages not selected for install/"
 2581. "upgrade.\n"
 2582. " -E|--skip-same-version Skip packages whose same version is installed.\n"
 2583. " -G|--refuse-downgrade Skip packages with earlier version than "
 2584. "installed.\n"
 2585. " -B|--auto-deconfigure Install even if it would break some other "
 2586. "package.\n"
 2587. " --[no-]triggers Skip or force consequential trigger "
 2588. "processing.\n"
 2589. " --verify-format=<format> Verify output format (supported: 'rpm').\n"
 2590. " --no-debsig Do not try to verify package signatures.\n"
 2591. " --no-act|--dry-run|--simulate\n"
 2592. " Just say what we would do - don't do it.\n"
 2593. " -D|--debug=<octal> Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
 2594. " --status-fd <n> Send status change updates to file descriptor "
 2595. "<n>.\n"
 2596. " --status-logger=<command> Send status change updates to <command>'s "
 2597. "stdin.\n"
 2598. " --log=<filename> Log status changes and actions to <filename>.\n"
 2599. " --ignore-depends=<package>,...\n"
 2600. " Ignore dependencies involving <package>.\n"
 2601. " --force-... Override problems (see --force-help).\n"
 2602. " --no-force-...|--refuse-...\n"
 2603. " Stop when problems encountered.\n"
 2604. " --abort-after <n> Abort after encountering <n> errors.\n"
 2605. "\n"
 2606. msgstr ""
 2607. "Options:\n"
 2608. " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 2609. " --root=<directory> Install on a different root directory.\n"
 2610. " --instdir=<directory> Change installation dir without changing admin "
 2611. "dir.\n"
 2612. " -O|--selected-only Skip packages not selected for install/"
 2613. "upgrade.\n"
 2614. " -E|--skip-same-version Skip packages whose same version is installed.\n"
 2615. " -G|--refuse-downgrade Skip packages with earlier version than "
 2616. "installed.\n"
 2617. " -B|--auto-deconfigure Install even if it would break some other "
 2618. "package.\n"
 2619. " --no-debsig Do not try to verify package signatures.\n"
 2620. " --no-act|--dry-run|--simulate\n"
 2621. " Just say what we would do - don't do it.\n"
 2622. " -D|--debug=<octal> Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
 2623. " --status-fd <n> Send status change updates to file descriptor "
 2624. "<n>.\n"
 2625. " --log=<filename> Log status changes and actions to <filename>.\n"
 2626. " --ignore-depends=<package>,...\n"
 2627. " Ignore dependencies involving <package>.\n"
 2628. " --force-... Override problems (see --force-help).\n"
 2629. " --no-force-...|--refuse-...\n"
 2630. " Stop when problems encountered.\n"
 2631. " --abort-after <n> Abort after encountering <n> errors.\n"
 2632. "\n"
 2633. #: src/main.c
 2634. #, c-format
 2635. msgid ""
 2636. "Comparison operators for --compare-versions are:\n"
 2637. " lt le eq ne ge gt (treat empty version as earlier than any "
 2638. "version);\n"
 2639. " lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (treat empty version as later than any version);\n"
 2640. " < << <= = >= >> > (only for compatibility with control file "
 2641. "syntax).\n"
 2642. "\n"
 2643. msgstr ""
 2644. #: src/main.c
 2645. #, c-format
 2646. msgid "Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management.\n"
 2647. msgstr ""
 2648. #: src/main.c
 2649. msgid ""
 2650. "Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];\n"
 2651. "Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;\n"
 2652. "Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;\n"
 2653. "Type dpkg --force-help for a list of forcing options;\n"
 2654. "Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
 2655. "\n"
 2656. "Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or "
 2657. "'more' !"
 2658. msgstr ""
 2659. #: src/main.c
 2660. msgid "Set all force options"
 2661. msgstr ""
 2662. #: src/main.c
 2663. msgid "Replace a package with a lower version"
 2664. msgstr ""
 2665. #: src/main.c
 2666. msgid "Configure any package which may help this one"
 2667. msgstr ""
 2668. #: src/main.c
 2669. msgid "Process incidental packages even when on hold"
 2670. msgstr ""
 2671. #: src/main.c
 2672. msgid "Try to (de)install things even when not root"
 2673. msgstr ""
 2674. #: src/main.c
 2675. msgid "PATH is missing important programs, problems likely"
 2676. msgstr ""
 2677. #: src/main.c
 2678. msgid "Install a package even if it fails authenticity check"
 2679. msgstr ""
 2680. #: src/main.c
 2681. msgid "Process even packages with wrong versions"
 2682. msgstr ""
 2683. #: src/main.c
 2684. msgid "Overwrite a file from one package with another"
 2685. msgstr ""
 2686. #: src/main.c
 2687. msgid "Overwrite a diverted file with an undiverted version"
 2688. msgstr ""
 2689. #: src/main.c
 2690. msgid "Overwrite one package's directory with another's file"
 2691. msgstr ""
 2692. #: src/main.c
 2693. msgid "Do not perform safe I/O operations when unpacking"
 2694. msgstr ""
 2695. #: src/main.c
 2696. msgid "Do not chroot into maintainer script environment"
 2697. msgstr ""
 2698. #: src/main.c
 2699. msgid "Always use the new config files, don't prompt"
 2700. msgstr ""
 2701. #: src/main.c
 2702. msgid "Always use the old config files, don't prompt"
 2703. msgstr ""
 2704. #: src/main.c
 2705. msgid ""
 2706. "Use the default option for new config files if one\n"
 2707. "is available, don't prompt. If no default can be found,\n"
 2708. "you will be prompted unless one of the confold or\n"
 2709. "confnew options is also given"
 2710. msgstr ""
 2711. #: src/main.c
 2712. msgid "Always install missing config files"
 2713. msgstr ""
 2714. #: src/main.c
 2715. msgid "Offer to replace config files with no new versions"
 2716. msgstr ""
 2717. #: src/main.c
 2718. msgid "Process even packages with wrong or no architecture"
 2719. msgstr ""
 2720. #: src/main.c
 2721. msgid "Install even if it would break another package"
 2722. msgstr ""
 2723. #: src/main.c
 2724. msgid "Allow installation of conflicting packages"
 2725. msgstr ""
 2726. #: src/main.c
 2727. #, fuzzy
 2728. msgid "Turn all dependency problems into warnings"
 2729. msgstr ""
 2730. "dpkg: ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ %s ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ:\n"
 2731. "%s"
 2732. #: src/main.c
 2733. #, fuzzy
 2734. msgid "Turn dependency version problems into warnings"
 2735. msgstr ""
 2736. "dpkg: ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ %s ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ:\n"
 2737. "%s"
 2738. #: src/main.c
 2739. msgid "Remove packages which require installation"
 2740. msgstr ""
 2741. #: src/main.c
 2742. msgid "Remove an essential package"
 2743. msgstr ""
 2744. #: src/main.c
 2745. msgid "Generally helpful progress information"
 2746. msgstr ""
 2747. #: src/main.c
 2748. msgid "Invocation and status of maintainer scripts"
 2749. msgstr ""
 2750. #: src/main.c
 2751. msgid "Output for each file processed"
 2752. msgstr ""
 2753. #: src/main.c
 2754. msgid "Lots of output for each file processed"
 2755. msgstr ""
 2756. #: src/main.c
 2757. msgid "Output for each configuration file"
 2758. msgstr ""
 2759. #: src/main.c
 2760. msgid "Lots of output for each configuration file"
 2761. msgstr ""
 2762. #: src/main.c
 2763. msgid "Dependencies and conflicts"
 2764. msgstr ""
 2765. #: src/main.c
 2766. msgid "Lots of dependencies/conflicts output"
 2767. msgstr ""
 2768. #: src/main.c
 2769. msgid "Trigger activation and processing"
 2770. msgstr ""
 2771. #: src/main.c
 2772. msgid "Lots of output regarding triggers"
 2773. msgstr ""
 2774. #: src/main.c
 2775. msgid "Silly amounts of output regarding triggers"
 2776. msgstr ""
 2777. #: src/main.c
 2778. msgid "Lots of drivel about eg the dpkg/info directory"
 2779. msgstr ""
 2780. #: src/main.c
 2781. msgid "Insane amounts of drivel"
 2782. msgstr ""
 2783. #: src/main.c
 2784. #, c-format
 2785. msgid ""
 2786. "%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
 2787. "\n"
 2788. " Number Ref. in source Description\n"
 2789. msgstr ""
 2790. #: src/main.c
 2791. #, c-format
 2792. msgid ""
 2793. "\n"
 2794. "Debugging options can be mixed using bitwise-or.\n"
 2795. "Note that the meanings and values are subject to change.\n"
 2796. msgstr ""
 2797. #: src/main.c
 2798. #, fuzzy, c-format
 2799. msgid "--%s requires a positive octal argument"
 2800. msgstr "--%s needs <name>"
 2801. #: src/main.c
 2802. #, fuzzy, c-format
 2803. msgid "unknown verify output format '%s'"
 2804. msgstr "ਅਣਜਾਣ ਚੋਣ `%s'"
 2805. #: src/main.c
 2806. #, c-format
 2807. msgid "null package name in --%s comma-separated list '%.250s'"
 2808. msgstr ""
 2809. #: src/main.c
 2810. #, c-format
 2811. msgid "error executing hook '%s', exit code %d"
 2812. msgstr ""
 2813. #: src/main.c
 2814. msgid "status logger"
 2815. msgstr ""
 2816. #: src/main.c dpkg-deb/info.c
 2817. #, fuzzy, c-format
 2818. msgid "--%s takes exactly one argument"
 2819. msgstr "--%s needs <name>"
 2820. #: src/main.c
 2821. #, c-format
 2822. msgid "architecture '%s' is illegal: %s"
 2823. msgstr ""
 2824. #: src/main.c
 2825. #, c-format
 2826. msgid "architecture '%s' is reserved and cannot be added"
 2827. msgstr ""
 2828. #: src/main.c
 2829. #, c-format
 2830. msgid "cannot remove non-foreign architecture '%s'"
 2831. msgstr ""
 2832. #: src/main.c
 2833. #, c-format
 2834. msgid "removing architecture '%s' currently in use by database"
 2835. msgstr ""
 2836. #: src/main.c
 2837. #, c-format
 2838. msgid "cannot remove architecture '%s' currently in use by the database"
 2839. msgstr ""
 2840. #: src/main.c
 2841. #, c-format
 2842. msgid ""
 2843. "%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
 2844. " warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
 2845. " stop with error: --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
 2846. " Forcing things:\n"
 2847. msgstr ""
 2848. #: src/main.c
 2849. #, c-format
 2850. msgid ""
 2851. "\n"
 2852. "WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
 2853. "Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
 2854. msgstr ""
 2855. #: src/main.c
 2856. #, c-format
 2857. msgid "unknown force/refuse option '%.*s'"
 2858. msgstr ""
 2859. #: src/main.c
 2860. #, fuzzy, c-format
 2861. msgid "obsolete force/refuse option '%s'"
 2862. msgstr "ਅਣਜਾਣੀ ਚੋਣ --%s"
 2863. #: src/main.c
 2864. #, c-format
 2865. msgid "couldn't open '%i' for stream"
 2866. msgstr ""
 2867. #: src/main.c
 2868. #, c-format
 2869. msgid "unexpected end of file before end of line %d"
 2870. msgstr ""
 2871. #: src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c
 2872. msgid "need an action option"
 2873. msgstr ""
 2874. #: src/main.c
 2875. msgid "cannot set primary group ID to root"
 2876. msgstr ""
 2877. #: src/main.c src/script.c
 2878. msgid "unable to setenv for subprocesses"
 2879. msgstr ""
 2880. #: src/packages.c
 2881. msgid ""
 2882. "you must specify packages by their own names, not by quoting the names of "
 2883. "the files they come in"
 2884. msgstr ""
 2885. #: src/packages.c
 2886. #, c-format
 2887. msgid "--%s --pending does not take any non-option arguments"
 2888. msgstr ""
 2889. #: src/packages.c src/querycmd.c
 2890. #, c-format
 2891. msgid "--%s needs at least one package name argument"
 2892. msgstr ""
 2893. #: src/packages.c
 2894. #, c-format
 2895. msgid "Package %s listed more than once, only processing once.\n"
 2896. msgstr "ਪੈਕੇਜ %s ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵੇਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਏਗਾ।\n"
 2897. #: src/packages.c
 2898. #, c-format
 2899. msgid ""
 2900. "More than one copy of package %s has been unpacked\n"
 2901. " in this run ! Only configuring it once.\n"
 2902. msgstr ""
 2903. #: src/packages.c
 2904. #, c-format
 2905. msgid ""
 2906. "package %.250s is not ready for trigger processing\n"
 2907. " (current status '%.250s' with no pending triggers)"
 2908. msgstr ""
 2909. #: src/packages.c
 2910. #, c-format
 2911. msgid " Package %s which provides %s is to be removed.\n"
 2912. msgstr ""
 2913. #: src/packages.c
 2914. #, c-format
 2915. msgid " Package %s is to be removed.\n"
 2916. msgstr " ਪੈਕੇਜ %s ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।\n"
 2917. #: src/packages.c
 2918. #, fuzzy, c-format
 2919. #| msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 2920. msgid " Version of %s on system, provided by %s, is %s.\n"
 2921. msgstr " %s ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ %s ਵਰਜਨ ਹੈ।\n"
 2922. #: src/packages.c
 2923. #, c-format
 2924. msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 2925. msgstr " %s ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ %s ਵਰਜਨ ਹੈ।\n"
 2926. #: src/packages.c
 2927. #, c-format
 2928. msgid " Package %s which provides %s awaits trigger processing.\n"
 2929. msgstr ""
 2930. #: src/packages.c
 2931. #, fuzzy, c-format
 2932. msgid " Package %s awaits trigger processing.\n"
 2933. msgstr " ਪੈਕੇਜ %s ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।\n"
 2934. #: src/packages.c
 2935. #, c-format
 2936. msgid "also configuring '%s' (required by '%s')"
 2937. msgstr ""
 2938. #: src/packages.c
 2939. #, c-format
 2940. msgid " Package %s which provides %s is not configured yet.\n"
 2941. msgstr ""
 2942. #: src/packages.c
 2943. #, c-format
 2944. msgid " Package %s is not configured yet.\n"
 2945. msgstr " ਪੈਕੇਜ %s ਹਾਲੇ ਸੰਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।\n"
 2946. #: src/packages.c
 2947. #, c-format
 2948. msgid " Package %s which provides %s is not installed.\n"
 2949. msgstr ""
 2950. #: src/packages.c
 2951. #, c-format
 2952. msgid " Package %s is not installed.\n"
 2953. msgstr " ਪੈਕੇਜ %s ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।\n"
 2954. #: src/packages.c
 2955. #, fuzzy, c-format
 2956. msgid " %s (%s) breaks %s and is %s.\n"
 2957. msgstr " %.250s %.250s ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ %s ਹੈ\n"
 2958. #: src/packages.c
 2959. #, fuzzy, c-format
 2960. msgid " %s (%s) provides %s.\n"
 2961. msgstr " %.250s %s ਹੈ।\n"
 2962. #: src/packages.c
 2963. #, fuzzy, c-format
 2964. msgid " Version of %s to be configured is %s.\n"
 2965. msgstr " %s ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ %s ਵਰਜਨ ਹੈ।\n"
 2966. #: src/packages.c
 2967. msgid " depends on "
 2968. msgstr " ਨਿਰਭਰ ਹੈ "
 2969. #: src/packages.c
 2970. msgid "; however:\n"
 2971. msgstr "; ਪਰ:\n"
 2972. #: src/querycmd.c src/select.c
 2973. #, c-format
 2974. msgid "no packages found matching %s"
 2975. msgstr ""
 2976. #. TRANSLATORS: This is the header that appears on 'dpkg-query -l'. The
 2977. #. * string should remain under 80 characters. The uppercase letters in
 2978. #. * the state values denote the abbreviated letter that will appear on
 2979. #. * the first three columns, which should ideally match the English one
 2980. #. * (e.g. Remove → supRimeix), see dpkg-query(1) for further details. The
 2981. #. * translated message can use additional lines if needed.
 2982. #: src/querycmd.c
 2983. msgid ""
 2984. "Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
 2985. "| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-"
 2986. "pend\n"
 2987. "|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)\n"
 2988. msgstr ""
 2989. #: src/querycmd.c
 2990. msgid "Name"
 2991. msgstr "ਨਾਂ"
 2992. #: src/querycmd.c
 2993. msgid "Version"
 2994. msgstr "ਵਰਜਨ"
 2995. #: src/querycmd.c
 2996. #, fuzzy
 2997. msgid "Architecture"
 2998. msgstr " (ਪੈਕੇਜ: "
 2999. #: src/querycmd.c
 3000. msgid "Description"
 3001. msgstr "ਵੇਰਵਾ"
 3002. #: src/querycmd.c
 3003. #, c-format
 3004. msgid "diversion by %s from: %s\n"
 3005. msgstr ""
 3006. #: src/querycmd.c
 3007. #, c-format
 3008. msgid "diversion by %s to: %s\n"
 3009. msgstr ""
 3010. #: src/querycmd.c
 3011. #, c-format
 3012. msgid "local diversion from: %s\n"
 3013. msgstr ""
 3014. #: src/querycmd.c
 3015. #, c-format
 3016. msgid "local diversion to: %s\n"
 3017. msgstr ""
 3018. #: src/querycmd.c
 3019. msgid "--search needs at least one file name pattern argument"
 3020. msgstr ""
 3021. #: src/querycmd.c
 3022. #, c-format
 3023. msgid "no path found matching pattern %s"
 3024. msgstr ""
 3025. #: src/querycmd.c
 3026. #, fuzzy, c-format
 3027. #| msgid "Package `%s' is not installed and no info is available.\n"
 3028. msgid "package '%s' is not installed and no information is available"
 3029. msgstr "ਪੈਕੇਜ `%s' ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।\n"
 3030. #: src/querycmd.c
 3031. #, fuzzy, c-format
 3032. #| msgid "Package `%s' is not available.\n"
 3033. msgid "package '%s' is not available"
 3034. msgstr "ਪੈਕੇਜ `%s' ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।\n"
 3035. #: src/querycmd.c
 3036. #, c-format
 3037. msgid "Package '%s' does not contain any files (!)\n"
 3038. msgstr "ਪੈਕੇਜ `%s' 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ (!)\n"
 3039. #: src/querycmd.c
 3040. #, c-format
 3041. msgid "locally diverted to: %s\n"
 3042. msgstr ""
 3043. #: src/querycmd.c
 3044. #, c-format
 3045. msgid "package diverts others to: %s\n"
 3046. msgstr ""
 3047. #: src/querycmd.c
 3048. #, c-format
 3049. msgid "diverted by %s to: %s\n"
 3050. msgstr ""
 3051. #: src/querycmd.c
 3052. msgid ""
 3053. "Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,\n"
 3054. "and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.\n"
 3055. msgstr ""
 3056. #: src/querycmd.c dpkg-deb/info.c
 3057. #, fuzzy, c-format
 3058. #| msgid "Error in format"
 3059. msgid "error in show format: %s"
 3060. msgstr "ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਗਲਤੀ"
 3061. #: src/querycmd.c
 3062. #, c-format
 3063. msgid "control file contains %c"
 3064. msgstr ""
 3065. #: src/querycmd.c dpkg-deb/build.c
 3066. #, fuzzy, c-format
 3067. msgid "--%s takes at most two arguments"
 3068. msgstr "--%s needs <name>"
 3069. #: src/querycmd.c
 3070. #, fuzzy, c-format
 3071. msgid "--%s takes one package name argument"
 3072. msgstr "--%s needs <name>"
 3073. #: src/querycmd.c
 3074. #, fuzzy, c-format
 3075. msgid "--%s takes exactly two arguments"
 3076. msgstr "--%s needs <name>"
 3077. #: src/querycmd.c
 3078. #, fuzzy, c-format
 3079. #| msgid "unable to read %s: %s"
 3080. msgid "control file '%s' does not exist"
 3081. msgstr "%s ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3082. #: src/querycmd.c
 3083. #, fuzzy, c-format
 3084. msgid "Debian %s package management program query tool version %s.\n"
 3085. msgstr "ਡੇਬੀਅਨ `%s' ਪੈਕੇਜ ਮੈਨਜੇਮਿੰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਰਜਨ %s ਹੈ।\n"
 3086. #: src/querycmd.c
 3087. #, fuzzy, c-format
 3088. msgid ""
 3089. "Commands:\n"
 3090. " -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
 3091. " -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
 3092. " -L|--listfiles <package> ... List files 'owned' by package(s).\n"
 3093. " -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
 3094. " -W|--show [<pattern> ...] Show information on package(s).\n"
 3095. " -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
 3096. " --control-list <package> Print the package control file list.\n"
 3097. " --control-show <package> <file>\n"
 3098. " Show the package control file.\n"
 3099. " -c|--control-path <package> [<file>]\n"
 3100. " Print path for package control file.\n"
 3101. "\n"
 3102. msgstr ""
 3103. "Commands:\n"
 3104. " -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
 3105. " -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
 3106. " -L|--listfiles <package> ... List files `owned' by package(s).\n"
 3107. " -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
 3108. " -W|--show <pattern> ... Show information on package(s).\n"
 3109. " -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
 3110. "\n"
 3111. #: src/querycmd.c
 3112. #, fuzzy, c-format
 3113. #| msgid ""
 3114. #| "Options:\n"
 3115. #| " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 3116. #| " -f|--showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
 3117. #| "\n"
 3118. msgid ""
 3119. "Options:\n"
 3120. " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 3121. " --load-avail Use available file on --show and --list.\n"
 3122. " -f|--showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
 3123. "\n"
 3124. msgstr ""
 3125. "Options:\n"
 3126. " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 3127. " -f|--showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
 3128. "\n"
 3129. #: src/querycmd.c dpkg-deb/main.c
 3130. #, c-format
 3131. msgid ""
 3132. "Format syntax:\n"
 3133. " A format is a string that will be output for each package. The format\n"
 3134. " can include the standard escape sequences \\n (newline), \\r (carriage\n"
 3135. " return) or \\\\ (plain backslash). Package information can be included\n"
 3136. " by inserting variable references to package fields using the ${var[;"
 3137. "width]}\n"
 3138. " syntax. Fields will be right-aligned unless the width is negative in "
 3139. "which\n"
 3140. " case left alignment will be used.\n"
 3141. msgstr ""
 3142. #: src/querycmd.c
 3143. msgid "Use --help for help about querying packages."
 3144. msgstr ""
 3145. #: src/remove.c
 3146. #, c-format
 3147. msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed"
 3148. msgstr ""
 3149. #: src/remove.c
 3150. #, c-format
 3151. msgid ""
 3152. "ignoring request to remove %.250s, only the config\n"
 3153. " files of which are on the system; use --purge to remove them too"
 3154. msgstr ""
 3155. #: src/remove.c
 3156. msgid "this is an essential package; it should not be removed"
 3157. msgstr ""
 3158. #: src/remove.c
 3159. #, fuzzy, c-format
 3160. #| msgid ""
 3161. #| "dpkg: dependency problems prevent removal of %s:\n"
 3162. #| "%s"
 3163. msgid ""
 3164. "dependency problems prevent removal of %s:\n"
 3165. "%s"
 3166. msgstr ""
 3167. "dpkg: ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ %s ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ:\n"
 3168. "%s"
 3169. #: src/remove.c
 3170. msgid "dependency problems - not removing"
 3171. msgstr ""
 3172. #: src/remove.c
 3173. #, fuzzy, c-format
 3174. #| msgid ""
 3175. #| "dpkg: dependency problems prevent removal of %s:\n"
 3176. #| "%s"
 3177. msgid ""
 3178. "%s: dependency problems, but removing anyway as you requested:\n"
 3179. "%s"
 3180. msgstr ""
 3181. "dpkg: ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ %s ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ:\n"
 3182. "%s"
 3183. #: src/remove.c
 3184. msgid ""
 3185. "package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
 3186. " reinstall it before attempting a removal"
 3187. msgstr ""
 3188. #: src/remove.c
 3189. #, c-format
 3190. msgid "Would remove or purge %s (%s) ...\n"
 3191. msgstr ""
 3192. #: src/remove.c
 3193. #, fuzzy, c-format
 3194. #| msgid "Removing %s ...\n"
 3195. msgid "Removing %s (%s) ...\n"
 3196. msgstr "%s ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...\n"
 3197. #: src/remove.c src/unpack.c
 3198. #, c-format
 3199. msgid "unable to delete control info file '%.250s'"
 3200. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 3201. #: src/remove.c
 3202. #, c-format
 3203. msgid ""
 3204. "while removing %.250s, unable to remove directory '%.250s': %s - directory "
 3205. "may be a mount point?"
 3206. msgstr ""
 3207. #: src/remove.c
 3208. #, fuzzy, c-format
 3209. msgid "unable to securely remove '%.250s'"
 3210. msgstr "%s ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3211. #: src/remove.c
 3212. #, c-format
 3213. msgid "while removing %.250s, directory '%.250s' not empty so not removed"
 3214. msgstr ""
 3215. #: src/remove.c
 3216. #, fuzzy, c-format
 3217. msgid "Purging configuration files for %s (%s) ...\n"
 3218. msgstr ""
 3219. "\n"
 3220. "ਸੰਰਚਨਾ ਫਾਇਲ `%s'"
 3221. #: src/remove.c
 3222. #, c-format
 3223. msgid "cannot remove old config file '%.250s' (= '%.250s')"
 3224. msgstr ""
 3225. #: src/remove.c
 3226. #, fuzzy, c-format
 3227. #| msgid "unable to write %s: %s"
 3228. msgid "cannot read config file directory '%.250s' (from '%.250s')"
 3229. msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3230. #: src/remove.c
 3231. #, c-format
 3232. msgid "cannot remove old backup config file '%.250s' (of '%.250s')"
 3233. msgstr ""
 3234. #: src/remove.c
 3235. msgid "cannot remove old files list"
 3236. msgstr "ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਇਲ ਸੂਚੀ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ"
 3237. #: src/remove.c
 3238. msgid "can't remove old postrm script"
 3239. msgstr ""
 3240. #: src/script.c
 3241. #, c-format
 3242. msgid "unable to set execute permissions on '%.250s'"
 3243. msgstr ""
 3244. #: src/script.c
 3245. msgid "admindir must be inside instdir for dpkg to work properly"
 3246. msgstr ""
 3247. #: src/script.c
 3248. #, c-format
 3249. msgid "failed to chroot to '%.250s'"
 3250. msgstr ""
 3251. #: src/script.c dpkg-deb/build.c
 3252. #, c-format
 3253. msgid "failed to chdir to '%.255s'"
 3254. msgstr ""
 3255. #: src/script.c
 3256. msgid "unable to setenv for maintainer script"
 3257. msgstr ""
 3258. #: src/script.c
 3259. msgid "cannot set security execution context for maintainer script"
 3260. msgstr ""
 3261. #: src/script.c
 3262. #, fuzzy, c-format
 3263. msgid "installed %s script"
 3264. msgstr "ਪੁਰਾਣੀ %s ਸਕ੍ਰਿਪਟ"
 3265. #: src/script.c
 3266. #, c-format
 3267. msgid "unable to stat %s '%.250s'"
 3268. msgstr ""
 3269. #: src/script.c
 3270. #, c-format
 3271. msgid "new %s script"
 3272. msgstr "ਨਵੀਂ %s ਸਕ੍ਰਿਪਟ"
 3273. #: src/script.c
 3274. #, c-format
 3275. msgid "old %s script"
 3276. msgstr "ਪੁਰਾਣੀ %s ਸਕ੍ਰਿਪਟ"
 3277. #: src/script.c
 3278. #, fuzzy, c-format
 3279. msgid "unable to stat %s '%.250s': %s"
 3280. msgstr "%s ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3281. #: src/script.c
 3282. msgid "trying script from the new package instead ..."
 3283. msgstr ""
 3284. #: src/script.c
 3285. msgid "there is no script in the new version of the package - giving up"
 3286. msgstr ""
 3287. #: src/script.c
 3288. msgid "... it looks like that went OK"
 3289. msgstr ""
 3290. #: src/select.c
 3291. #, fuzzy, c-format
 3292. msgid "unexpected end of file in package name at line %d"
 3293. msgstr "%.250s ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 3294. #: src/select.c
 3295. #, c-format
 3296. msgid "unexpected end of line in package name at line %d"
 3297. msgstr ""
 3298. #: src/select.c
 3299. #, c-format
 3300. msgid "unexpected end of file after package name at line %d"
 3301. msgstr ""
 3302. #: src/select.c
 3303. #, c-format
 3304. msgid "unexpected end of line after package name at line %d"
 3305. msgstr ""
 3306. #: src/select.c
 3307. #, c-format
 3308. msgid "unexpected data after package and selection at line %d"
 3309. msgstr ""
 3310. #: src/select.c
 3311. #, c-format
 3312. msgid "illegal package name at line %d: %.250s"
 3313. msgstr ""
 3314. #: src/select.c
 3315. #, c-format
 3316. msgid "package not in status nor available database at line %d: %.250s"
 3317. msgstr ""
 3318. #: src/select.c
 3319. #, c-format
 3320. msgid "unknown wanted status at line %d: %.250s"
 3321. msgstr ""
 3322. #: src/select.c
 3323. msgid "read error on standard input"
 3324. msgstr ""
 3325. #: src/select.c
 3326. msgid ""
 3327. "found unknown packages; this might mean the available database\n"
 3328. "is outdated, and needs to be updated through a frontend method;\n"
 3329. "please see the FAQ <https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/FAQ>"
 3330. msgstr ""
 3331. #: src/selinux.c
 3332. msgid "cannot open security status notification channel"
 3333. msgstr ""
 3334. #: src/selinux.c
 3335. msgid "cannot get security labeling handle"
 3336. msgstr ""
 3337. #: src/selinux.c
 3338. #, fuzzy, c-format
 3339. #| msgid "unable to write %s: %s"
 3340. msgid "cannot set security context for file object '%s'"
 3341. msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3342. #: src/statcmd.c
 3343. msgid "Use --help for help about overriding file stat information."
 3344. msgstr ""
 3345. #: src/statcmd.c
 3346. #, c-format
 3347. msgid ""
 3348. "Commands:\n"
 3349. " --add <owner> <group> <mode> <path>\n"
 3350. " add a new <path> entry into the database.\n"
 3351. " --remove <path> remove <path> from the database.\n"
 3352. " --list [<glob-pattern>] list current overrides in the database.\n"
 3353. "\n"
 3354. msgstr ""
 3355. #: src/statcmd.c
 3356. #, fuzzy, c-format
 3357. msgid ""
 3358. "Options:\n"
 3359. " --admindir <directory> set the directory with the statoverride file.\n"
 3360. " --update immediately update <path> permissions.\n"
 3361. " --force force an action even if a sanity check fails.\n"
 3362. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 3363. " --help show this help message.\n"
 3364. " --version show the version.\n"
 3365. "\n"
 3366. msgstr ""
 3367. "Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
 3368. "\n"
 3369. "Commands:\n"
 3370. " --add <owner> <group> <mode> <file>\n"
 3371. " add a new entry into the database.\n"
 3372. " --remove <file> remove file from the database.\n"
 3373. " --list [<glob-pattern>] list current overrides in the database.\n"
 3374. "\n"
 3375. "Options:\n"
 3376. " --admindir <directory> set the directory with the statoverride file.\n"
 3377. " --update immediately update file permissions.\n"
 3378. " --force force an action even if a sanity check fails.\n"
 3379. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 3380. " --help show this help message.\n"
 3381. " --version show the version.\n"
 3382. #: src/statcmd.c
 3383. msgid "stripping trailing /"
 3384. msgstr ""
 3385. #: src/statcmd.c
 3386. #, fuzzy, c-format
 3387. #| msgid "unable to read %s: %s"
 3388. msgid "user '%s' does not exist"
 3389. msgstr "%s ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3390. #: src/statcmd.c
 3391. #, fuzzy, c-format
 3392. #| msgid "unable to read %s: %s"
 3393. msgid "group '%s' does not exist"
 3394. msgstr "%s ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3395. #: src/statcmd.c
 3396. #, fuzzy, c-format
 3397. msgid "--%s needs four arguments"
 3398. msgstr "--%s needs <name>"
 3399. #: src/statcmd.c
 3400. msgid "path may not contain newlines"
 3401. msgstr ""
 3402. #: src/statcmd.c
 3403. #, c-format
 3404. msgid ""
 3405. "an override for '%s' already exists, but --force specified so will be ignored"
 3406. msgstr ""
 3407. #: src/statcmd.c
 3408. #, c-format
 3409. msgid "an override for '%s' already exists; aborting"
 3410. msgstr ""
 3411. #: src/statcmd.c
 3412. #, c-format
 3413. msgid "--update given but %s does not exist"
 3414. msgstr ""
 3415. #: src/statcmd.c
 3416. msgid "no override present"
 3417. msgstr ""
 3418. #: src/statcmd.c
 3419. msgid "--update is useless for --remove"
 3420. msgstr ""
 3421. #: src/statdb.c
 3422. #, fuzzy, c-format
 3423. msgid "invalid statoverride uid %s"
 3424. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 3425. #: src/statdb.c
 3426. #, fuzzy, c-format
 3427. msgid "invalid statoverride gid %s"
 3428. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 3429. #: src/statdb.c
 3430. #, fuzzy, c-format
 3431. msgid "invalid statoverride mode %s"
 3432. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 3433. #: src/statdb.c
 3434. msgid "failed to open statoverride file"
 3435. msgstr ""
 3436. #: src/statdb.c
 3437. msgid "failed to fstat statoverride file"
 3438. msgstr ""
 3439. #: src/statdb.c
 3440. #, fuzzy, c-format
 3441. msgid "reading statoverride file '%.250s'"
 3442. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 3443. #: src/statdb.c
 3444. msgid "statoverride file is missing final newline"
 3445. msgstr ""
 3446. #: src/statdb.c
 3447. msgid "statoverride file contains empty line"
 3448. msgstr ""
 3449. #: src/statdb.c
 3450. msgid "syntax error in statoverride file"
 3451. msgstr ""
 3452. #: src/statdb.c
 3453. #, c-format
 3454. msgid "unknown user '%s' in statoverride file"
 3455. msgstr ""
 3456. #: src/statdb.c
 3457. msgid "unexpected end of line in statoverride file"
 3458. msgstr ""
 3459. #: src/statdb.c
 3460. #, c-format
 3461. msgid "unknown group '%s' in statoverride file"
 3462. msgstr ""
 3463. #: src/statdb.c
 3464. #, fuzzy, c-format
 3465. msgid "multiple statoverrides present for file '%.250s'"
 3466. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 3467. #: src/trigcmd.c
 3468. msgid "Type dpkg-trigger --help for help about this utility."
 3469. msgstr ""
 3470. #: src/trigcmd.c
 3471. #, fuzzy, c-format
 3472. msgid "Debian %s package trigger utility version %s.\n"
 3473. msgstr "ਡੇਬੀਅਨ `%s' ਪੈਕੇਜ ਮੈਨਜੇਮਿੰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਰਜਨ %s ਹੈ।\n"
 3474. #: src/trigcmd.c
 3475. #, fuzzy, c-format
 3476. msgid ""
 3477. "Usage: %s [<options> ...] <trigger-name>\n"
 3478. " %s [<options> ...] <command>\n"
 3479. "\n"
 3480. msgstr ""
 3481. "Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
 3482. "\n"
 3483. #: src/trigcmd.c
 3484. #, c-format
 3485. msgid ""
 3486. "Commands:\n"
 3487. " --check-supported Check if the running dpkg supports "
 3488. "triggers.\n"
 3489. "\n"
 3490. msgstr ""
 3491. #: src/trigcmd.c
 3492. #, fuzzy, c-format
 3493. #| msgid ""
 3494. #| "Options:\n"
 3495. #| " --depotdir <directory> Use <directory> instead of %s/%s.\n"
 3496. #| " -S|--partsize <size> In KiB, for -s (default is 450).\n"
 3497. #| " -o|--output <file> For -j (default is <package>-<version>."
 3498. #| "deb).\n"
 3499. #| " -Q|--npquiet Be quiet when -a is not a part.\n"
 3500. #| " --msdos Generate 8.3 filenames.\n"
 3501. #| "\n"
 3502. #| "Exit status: 0 = OK; 1 = -a is not a part; 2 = trouble!\n"
 3503. msgid ""
 3504. "Options:\n"
 3505. " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 3506. " --by-package=<package> Override trigger awaiter (normally set\n"
 3507. " by dpkg).\n"
 3508. " --await Package needs to await the processing.\n"
 3509. " --no-await No package needs to await the "
 3510. "processing.\n"
 3511. " --no-act Just test - don't actually change "
 3512. "anything.\n"
 3513. "\n"
 3514. msgstr ""
 3515. "Options:\n"
 3516. " --depotdir <directory> Use <directory> instead of %s/%s.\n"
 3517. " -S|--partsize <size> In KiB, for -s (default is 450).\n"
 3518. " -o|--output <file> For -j (default is <package>-<version>."
 3519. "deb).\n"
 3520. " -Q|--npquiet Be quiet when -a is not a part.\n"
 3521. " --msdos Generate 8.3 filenames.\n"
 3522. "\n"
 3523. "Exit status: 0 = OK; 1 = -a is not a part; 2 = trouble!\n"
 3524. #: src/trigcmd.c
 3525. msgid "must be called from a maintainer script (or with a --by-package option)"
 3526. msgstr ""
 3527. #: src/trigcmd.c
 3528. msgid "triggers data directory not yet created"
 3529. msgstr ""
 3530. #: src/trigcmd.c
 3531. msgid "trigger records not yet in existence"
 3532. msgstr ""
 3533. #: src/trigcmd.c
 3534. msgid "takes one argument, the trigger name"
 3535. msgstr ""
 3536. #: src/trigcmd.c
 3537. #, fuzzy, c-format
 3538. msgid "illegal awaited package name '%.250s': %.250s"
 3539. msgstr "ਗਲਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਂ (%.250s)"
 3540. #: src/trigcmd.c
 3541. #, fuzzy, c-format
 3542. msgid "invalid trigger name '%.250s': %.250s"
 3543. msgstr "ਗਲਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਂ (%.250s)"
 3544. #: src/trigproc.c
 3545. msgid ""
 3546. "cycle found while processing triggers:\n"
 3547. " chain of packages whose triggers are or may be responsible:"
 3548. msgstr ""
 3549. #: src/trigproc.c
 3550. #, c-format
 3551. msgid ""
 3552. "\n"
 3553. " packages' pending triggers which are or may be unresolvable:\n"
 3554. msgstr ""
 3555. #: src/trigproc.c
 3556. msgid "triggers looping, abandoned"
 3557. msgstr ""
 3558. #: src/trigproc.c
 3559. #, fuzzy, c-format
 3560. #| msgid ""
 3561. #| "dpkg: dependency problems prevent removal of %s:\n"
 3562. #| "%s"
 3563. msgid ""
 3564. "dependency problems prevent processing triggers for %s:\n"
 3565. "%s"
 3566. msgstr ""
 3567. "dpkg: ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ %s ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ:\n"
 3568. "%s"
 3569. #: src/trigproc.c
 3570. #, fuzzy
 3571. #| msgid ""
 3572. #| "dpkg: dependency problems prevent removal of %s:\n"
 3573. #| "%s"
 3574. msgid "dependency problems - leaving triggers unprocessed"
 3575. msgstr ""
 3576. "dpkg: ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ %s ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ:\n"
 3577. "%s"
 3578. #: src/trigproc.c
 3579. #, fuzzy, c-format
 3580. #| msgid ""
 3581. #| "dpkg: dependency problems prevent removal of %s:\n"
 3582. #| "%s"
 3583. msgid ""
 3584. "%s: dependency problems, but processing triggers anyway as you requested:\n"
 3585. "%s"
 3586. msgstr ""
 3587. "dpkg: ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ %s ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ:\n"
 3588. "%s"
 3589. #: src/trigproc.c
 3590. #, fuzzy, c-format
 3591. #| msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
 3592. msgid "Processing triggers for %s (%s) ...\n"
 3593. msgstr "%s (%s) ਸੈੱਟਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ...\n"
 3594. #: src/unpack.c
 3595. #, c-format
 3596. msgid ".../%s"
 3597. msgstr ""
 3598. #: src/unpack.c
 3599. #, c-format
 3600. msgid "error ensuring '%.250s' doesn't exist"
 3601. msgstr ""
 3602. #: src/unpack.c
 3603. msgid "split package reassembly"
 3604. msgstr ""
 3605. #: src/unpack.c
 3606. msgid "reassembled package file"
 3607. msgstr "ਪੈਕੇਜ ਫਾਇਲ ਮੁੜ-ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"
 3608. #: src/unpack.c
 3609. #, c-format
 3610. msgid "Authenticating %s ...\n"
 3611. msgstr ""
 3612. #: src/unpack.c
 3613. msgid "package signature verification"
 3614. msgstr ""
 3615. #: src/unpack.c
 3616. #, fuzzy, c-format
 3617. #| msgid "Verification on package %s failed!"
 3618. msgid "verification on package %s failed!"
 3619. msgstr "ਪੈਕੇਜ %s ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ!"
 3620. #: src/unpack.c
 3621. #, fuzzy, c-format
 3622. #| msgid ""
 3623. #| "Verification on package %s failed,\n"
 3624. #| "but installing anyway as you requested.\n"
 3625. msgid ""
 3626. "verification on package %s failed; but installing anyway as you requested"
 3627. msgstr ""
 3628. "ਪੈਕੇਜ %s ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ\n"
 3629. "ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n"
 3630. #: src/unpack.c
 3631. #, c-format
 3632. msgid "passed\n"
 3633. msgstr "ਪਾਸ ਹੋਇਆ\n"
 3634. #: src/unpack.c dpkg-deb/info.c
 3635. #, fuzzy
 3636. msgid "unable to create temporary directory"
 3637. msgstr "ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ"
 3638. #: src/unpack.c
 3639. #, fuzzy, c-format
 3640. msgid ""
 3641. "regarding %s containing %s, pre-dependency problem:\n"
 3642. "%s"
 3643. msgstr ""
 3644. "dpkg: ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ %s ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ:\n"
 3645. "%s"
 3646. #: src/unpack.c
 3647. #, c-format
 3648. msgid "pre-dependency problem - not installing %.250s"
 3649. msgstr ""
 3650. #: src/unpack.c
 3651. #, fuzzy
 3652. msgid "ignoring pre-dependency problem!"
 3653. msgstr ""
 3654. "dpkg: ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ %s ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ:\n"
 3655. "%s"
 3656. #: src/unpack.c
 3657. #, c-format
 3658. msgid "De-configuring %s (%s), to allow removal of %s (%s) ...\n"
 3659. msgstr ""
 3660. #: src/unpack.c
 3661. #, fuzzy, c-format
 3662. msgid "De-configuring %s (%s) ...\n"
 3663. msgstr "%s ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...\n"
 3664. #: src/unpack.c dpkg-deb/build.c
 3665. #, fuzzy, c-format
 3666. msgid "conffile name '%s' is too long, or missing final newline"
 3667. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 3668. #: src/unpack.c utils/update-alternatives.c
 3669. #, c-format
 3670. msgid "read error in %.250s"
 3671. msgstr "%.250s ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਗਲਤੀ"
 3672. #: src/unpack.c
 3673. #, c-format
 3674. msgid "error closing %.250s"
 3675. msgstr "%.250s ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਗਲਤੀ"
 3676. #: src/unpack.c
 3677. #, c-format
 3678. msgid "old version of package has overly-long info file name starting '%.250s'"
 3679. msgstr ""
 3680. #: src/unpack.c
 3681. #, c-format
 3682. msgid "unable to remove obsolete info file '%.250s'"
 3683. msgstr ""
 3684. #: src/unpack.c
 3685. #, c-format
 3686. msgid "unable to install (supposed) new info file '%.250s'"
 3687. msgstr ""
 3688. #: src/unpack.c
 3689. msgid "unable to open temp control directory"
 3690. msgstr ""
 3691. #: src/unpack.c
 3692. #, c-format
 3693. msgid "package contains overly-long control info file name (starting '%.50s')"
 3694. msgstr ""
 3695. #: src/unpack.c
 3696. #, c-format
 3697. msgid "package control info contained directory '%.250s'"
 3698. msgstr ""
 3699. #: src/unpack.c
 3700. #, c-format
 3701. msgid "package control info rmdir of '%.250s' didn't say not a dir"
 3702. msgstr ""
 3703. #: src/unpack.c
 3704. #, fuzzy, c-format
 3705. msgid "package %s contained list as info file"
 3706. msgstr "ਪੈਕੇਜ `%s' 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ (!)\n"
 3707. #: src/unpack.c
 3708. #, c-format
 3709. msgid "unable to install new info file '%.250s' as '%.250s'"
 3710. msgstr ""
 3711. #: src/unpack.c
 3712. #, c-format
 3713. msgid "could not stat old file '%.250s' so not deleting it: %s"
 3714. msgstr ""
 3715. #: src/unpack.c
 3716. #, fuzzy, c-format
 3717. msgid "unable to delete old directory '%.250s': %s"
 3718. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 3719. #: src/unpack.c
 3720. #, c-format
 3721. msgid "old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)"
 3722. msgstr ""
 3723. #: src/unpack.c
 3724. #, c-format
 3725. msgid "unable to stat other new file '%.250s'"
 3726. msgstr ""
 3727. #: src/unpack.c
 3728. #, c-format
 3729. msgid ""
 3730. "old file '%.250s' is the same as several new files! (both '%.250s' and "
 3731. "'%.250s')"
 3732. msgstr ""
 3733. #: src/unpack.c
 3734. #, fuzzy, c-format
 3735. msgid "unable to securely remove old file '%.250s': %s"
 3736. msgstr "%s ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3737. #: src/unpack.c
 3738. #, c-format
 3739. msgid "(Noting disappearance of %s, which has been completely replaced.)\n"
 3740. msgstr ""
 3741. #: src/unpack.c
 3742. #, fuzzy
 3743. #| msgid "control information length"
 3744. msgid "package control information extraction"
 3745. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੰਬਾਈ"
 3746. #: src/unpack.c
 3747. #, c-format
 3748. msgid "Recorded info about %s from %s.\n"
 3749. msgstr ""
 3750. #: src/unpack.c
 3751. #, c-format
 3752. msgid "package architecture (%s) does not match system (%s)"
 3753. msgstr ""
 3754. #: src/unpack.c
 3755. #, fuzzy, c-format
 3756. #| msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
 3757. msgid "Preparing to unpack %s ...\n"
 3758. msgstr "%s (%s) ਸੈੱਟਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ...\n"
 3759. #: src/unpack.c
 3760. #, fuzzy, c-format
 3761. #| msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
 3762. msgid "Unpacking %s (%s) ...\n"
 3763. msgstr "%s (%s) ਸੈੱਟਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ...\n"
 3764. #: src/unpack.c
 3765. #, fuzzy, c-format
 3766. #| msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
 3767. msgid "Unpacking %s (%s) over (%s) ...\n"
 3768. msgstr "%s (%s) ਸੈੱਟਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ...\n"
 3769. #: src/unpack.c
 3770. msgid "package filesystem archive extraction"
 3771. msgstr ""
 3772. #: src/unpack.c
 3773. msgid "error reading dpkg-deb tar output"
 3774. msgstr ""
 3775. #: src/unpack.c
 3776. msgid "corrupted filesystem tarfile - corrupted package archive"
 3777. msgstr ""
 3778. #: src/unpack.c
 3779. #, c-format
 3780. msgid "cannot zap possible trailing zeros from dpkg-deb: %s"
 3781. msgstr ""
 3782. #: src/update.c
 3783. #, fuzzy, c-format
 3784. msgid "--%s takes at most one Packages-file argument"
 3785. msgstr "--%s needs <name>"
 3786. #: src/update.c
 3787. msgid "unable to access dpkg status area for bulk available update"
 3788. msgstr ""
 3789. #: src/update.c
 3790. msgid "bulk available update requires write access to dpkg status area"
 3791. msgstr ""
 3792. #: src/update.c
 3793. #, c-format
 3794. msgid "Replacing available packages info, using %s.\n"
 3795. msgstr ""
 3796. #: src/update.c
 3797. #, c-format
 3798. msgid "Updating available packages info, using %s.\n"
 3799. msgstr ""
 3800. #: src/update.c
 3801. #, c-format
 3802. msgid "Information about %d package was updated.\n"
 3803. msgid_plural "Information about %d packages was updated.\n"
 3804. msgstr[0] ""
 3805. msgstr[1] ""
 3806. #: src/update.c
 3807. #, c-format
 3808. msgid ""
 3809. "obsolete '--%s' option; unavailable packages are automatically cleaned up"
 3810. msgstr ""
 3811. #: dpkg-deb/build.c
 3812. #, fuzzy, c-format
 3813. msgid "failed to write filename to tar pipe (%s)"
 3814. msgstr "%s ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3815. #: dpkg-deb/build.c
 3816. #, fuzzy
 3817. #| msgid "control"
 3818. msgid "control member"
 3819. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ"
 3820. #: dpkg-deb/build.c
 3821. #, c-format
 3822. msgid "newline not allowed in pathname '%s'"
 3823. msgstr ""
 3824. #: dpkg-deb/build.c
 3825. #, fuzzy
 3826. #| msgid "between members"
 3827. msgid "data member"
 3828. msgstr "ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ"
 3829. #: dpkg-deb/build.c
 3830. #, fuzzy
 3831. msgid "unable to stat control directory"
 3832. msgstr "ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ"
 3833. #: dpkg-deb/build.c
 3834. #, fuzzy
 3835. msgid "control directory is not a directory"
 3836. msgstr "ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ"
 3837. #: dpkg-deb/build.c
 3838. #, c-format
 3839. msgid "control directory has bad permissions %03lo (must be >=0755 and <=0775)"
 3840. msgstr ""
 3841. #: dpkg-deb/build.c
 3842. #, c-format
 3843. msgid "maintainer script '%.50s' is not a plain file or symlink"
 3844. msgstr ""
 3845. #: dpkg-deb/build.c
 3846. #, c-format
 3847. msgid ""
 3848. "maintainer script '%.50s' has bad permissions %03lo (must be >=0555 and "
 3849. "<=0775)"
 3850. msgstr ""
 3851. #: dpkg-deb/build.c
 3852. #, c-format
 3853. msgid "maintainer script '%.50s' is not stattable"
 3854. msgstr ""
 3855. #: dpkg-deb/build.c
 3856. msgid "error opening conffiles file"
 3857. msgstr "conffiles ਫਾਇਲ ਅਪਵਾਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 3858. #: dpkg-deb/build.c
 3859. msgid "empty string from fgets reading conffiles"
 3860. msgstr ""
 3861. #: dpkg-deb/build.c
 3862. #, c-format
 3863. msgid "conffile filename '%s' contains trailing white spaces"
 3864. msgstr ""
 3865. #: dpkg-deb/build.c
 3866. #, c-format
 3867. msgid "conffile '%.250s' does not appear in package"
 3868. msgstr ""
 3869. #: dpkg-deb/build.c
 3870. #, c-format
 3871. msgid "conffile '%.250s' is not stattable"
 3872. msgstr ""
 3873. #: dpkg-deb/build.c
 3874. #, fuzzy, c-format
 3875. msgid "conffile '%s' is not a plain file"
 3876. msgstr " %s (ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ)\n"
 3877. #: dpkg-deb/build.c
 3878. #, fuzzy, c-format
 3879. msgid "conffile name '%s' is duplicated"
 3880. msgstr " %s (ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ)\n"
 3881. #: dpkg-deb/build.c
 3882. msgid "error reading conffiles file"
 3883. msgstr "conffiles ਫਾਇਲ ਅਪਵਾਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 3884. #: dpkg-deb/build.c
 3885. msgid "package name has characters that aren't lowercase alphanums or '-+.'"
 3886. msgstr ""
 3887. #: dpkg-deb/build.c
 3888. #, fuzzy
 3889. msgid "package architecture is missing or empty"
 3890. msgstr " (ਪੈਕੇਜ: "
 3891. #: dpkg-deb/build.c
 3892. #, c-format
 3893. msgid "'%s' contains user-defined Priority value '%s'"
 3894. msgstr ""
 3895. #: dpkg-deb/build.c
 3896. #, c-format
 3897. msgid "ignoring %d warning about the control file(s)"
 3898. msgid_plural "ignoring %d warnings about the control file(s)"
 3899. msgstr[0] ""
 3900. msgstr[1] ""
 3901. #: dpkg-deb/build.c
 3902. #, c-format
 3903. msgid "unable to check for existence of archive '%.250s'"
 3904. msgstr ""
 3905. #: dpkg-deb/build.c
 3906. #, fuzzy
 3907. #| msgid "between members"
 3908. msgid "compressing tar member"
 3909. msgstr "ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ"
 3910. #: dpkg-deb/build.c
 3911. msgid "<compress> from tar -cf"
 3912. msgstr ""
 3913. #: dpkg-deb/build.c dpkg-split/split.c
 3914. #, fuzzy, c-format
 3915. msgid "unable to parse timestamp '%.255s'"
 3916. msgstr "%s ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3917. #: dpkg-deb/build.c utils/update-alternatives.c
 3918. #, c-format
 3919. msgid "--%s needs a <directory> argument"
 3920. msgstr ""
 3921. #: dpkg-deb/build.c
 3922. msgid "target is directory - cannot skip control file check"
 3923. msgstr ""
 3924. #: dpkg-deb/build.c
 3925. msgid "not checking contents of control area"
 3926. msgstr ""
 3927. #: dpkg-deb/build.c
 3928. #, c-format
 3929. msgid "building an unknown package in '%s'."
 3930. msgstr ""
 3931. #: dpkg-deb/build.c
 3932. #, fuzzy, c-format
 3933. #| msgid " package `%.255s'"
 3934. msgid "building package '%s' in '%s'."
 3935. msgstr " ਪੈਕੇਜ `%.255s'"
 3936. #: dpkg-deb/build.c
 3937. #, fuzzy, c-format
 3938. msgid "failed to make temporary file (%s)"
 3939. msgstr "%s ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3940. #: dpkg-deb/build.c
 3941. #, fuzzy, c-format
 3942. msgid "failed to unlink temporary file (%s), %s"
 3943. msgstr "%s ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3944. #: dpkg-deb/build.c
 3945. #, fuzzy, c-format
 3946. msgid "failed to rewind temporary file (%s)"
 3947. msgstr "%s ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3948. #: dpkg-deb/build.c
 3949. #, fuzzy, c-format
 3950. msgid "failed to stat temporary file (%s)"
 3951. msgstr "%s ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3952. #: dpkg-deb/build.c
 3953. #, c-format
 3954. msgid "error writing '%s'"
 3955. msgstr "`%s' ਲਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 3956. #: dpkg-deb/build.c
 3957. #, fuzzy, c-format
 3958. #| msgid "unable to write %s: %s"
 3959. msgid "cannot copy '%s' into archive '%s': %s"
 3960. msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 3961. #: dpkg-deb/extract.c
 3962. msgid "shell command to move files"
 3963. msgstr ""
 3964. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-split/main.c
 3965. #, c-format
 3966. msgid "unexpected end of file in %s in %.255s"
 3967. msgstr ""
 3968. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-split/main.c
 3969. #, c-format
 3970. msgid "error reading %s from file %.255s"
 3971. msgstr ""
 3972. #: dpkg-deb/extract.c
 3973. #, fuzzy
 3974. msgid "archive magic version number"
 3975. msgstr "ਵਰਜਨ ਨੰਬਰ"
 3976. #: dpkg-deb/extract.c
 3977. msgid "archive member header"
 3978. msgstr ""
 3979. #: dpkg-deb/extract.c
 3980. #, c-format
 3981. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive header magic"
 3982. msgstr ""
 3983. #: dpkg-deb/extract.c
 3984. #, c-format
 3985. msgid "file '%.250s' is not a debian binary archive (try dpkg-split?)"
 3986. msgstr ""
 3987. #: dpkg-deb/extract.c
 3988. msgid "archive information header member"
 3989. msgstr ""
 3990. #: dpkg-deb/extract.c
 3991. msgid "archive has no newlines in header"
 3992. msgstr ""
 3993. #: dpkg-deb/extract.c
 3994. #, c-format
 3995. msgid "archive has invalid format version: %s"
 3996. msgstr ""
 3997. #: dpkg-deb/extract.c
 3998. #, c-format
 3999. msgid "archive is format version %d.%d; get a newer dpkg-deb"
 4000. msgstr ""
 4001. #: dpkg-deb/extract.c
 4002. #, fuzzy, c-format
 4003. #| msgid "control area"
 4004. msgid "cannot skip archive member from '%s': %s"
 4005. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਏਰੀਆ"
 4006. #: dpkg-deb/extract.c
 4007. #, c-format
 4008. msgid "archive '%s' uses unknown compression for member '%.*s', giving up"
 4009. msgstr ""
 4010. #: dpkg-deb/extract.c
 4011. #, c-format
 4012. msgid "archive '%s' has premature member '%.*s' before '%s', giving up"
 4013. msgstr ""
 4014. #: dpkg-deb/extract.c
 4015. #, c-format
 4016. msgid "archive '%.250s' contains two control members, giving up"
 4017. msgstr ""
 4018. #: dpkg-deb/extract.c
 4019. #, fuzzy, c-format
 4020. #| msgid ""
 4021. #| " new debian package, version %s.\n"
 4022. #| " size %ld bytes: control archive= %zi bytes.\n"
 4023. msgid ""
 4024. " new debian package, version %d.%d.\n"
 4025. " size %jd bytes: control archive=%jd bytes.\n"
 4026. msgstr ""
 4027. " ਨਵਾਂ ਡੇਬੀਅਨ ਪੈਕੇਜ, ਵਰਜਨ %s।\n"
 4028. " ਆਕਾਰ %ld ਬਾਈਟ: ਕੰਟਰੋਲ ਅਰਾਚੀਵ: %zi ਬਾਈਟ।\n"
 4029. #: dpkg-deb/extract.c
 4030. msgid "archive control member size"
 4031. msgstr ""
 4032. #: dpkg-deb/extract.c
 4033. #, c-format
 4034. msgid "archive has malformatted control member size '%s'"
 4035. msgstr ""
 4036. #: dpkg-deb/extract.c
 4037. #, fuzzy, c-format
 4038. #| msgid "control area"
 4039. msgid "cannot skip archive control member from '%s': %s"
 4040. msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਏਰੀਆ"
 4041. #: dpkg-deb/extract.c
 4042. #, fuzzy, c-format
 4043. #| msgid ""
 4044. #| " new debian package, version %s.\n"
 4045. #| " size %ld bytes: control archive= %zi bytes.\n"
 4046. msgid ""
 4047. " old debian package, version %d.%d.\n"
 4048. " size %jd bytes: control archive=%jd, main archive=%jd.\n"
 4049. msgstr ""
 4050. " ਨਵਾਂ ਡੇਬੀਅਨ ਪੈਕੇਜ, ਵਰਜਨ %s।\n"
 4051. " ਆਕਾਰ %ld ਬਾਈਟ: ਕੰਟਰੋਲ ਅਰਾਚੀਵ: %zi ਬਾਈਟ।\n"
 4052. #: dpkg-deb/extract.c
 4053. msgid ""
 4054. "file looks like it might be an archive which has been\n"
 4055. " corrupted by being downloaded in ASCII mode"
 4056. msgstr ""
 4057. #: dpkg-deb/extract.c
 4058. #, c-format
 4059. msgid "'%.255s' is not a debian format archive"
 4060. msgstr ""
 4061. #: dpkg-deb/extract.c
 4062. #, c-format
 4063. msgid "cannot copy archive member from '%s' to decompressor pipe: %s"
 4064. msgstr ""
 4065. #: dpkg-deb/extract.c
 4066. msgid "cannot close decompressor pipe"
 4067. msgstr ""
 4068. #: dpkg-deb/extract.c
 4069. msgid "decompressing archive member"
 4070. msgstr ""
 4071. #: dpkg-deb/extract.c
 4072. msgid "failed to chdir to directory"
 4073. msgstr "ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ"
 4074. #: dpkg-deb/extract.c
 4075. msgid "failed to create directory"
 4076. msgstr "ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ"
 4077. #: dpkg-deb/extract.c
 4078. msgid "failed to chdir to directory after creating it"
 4079. msgstr "ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ"
 4080. #: dpkg-deb/extract.c
 4081. #, fuzzy
 4082. msgid "<decompress>"
 4083. msgstr "%s: ਡੀਕਪ੍ਰੈਸ਼ਨ"
 4084. #: dpkg-deb/extract.c
 4085. #, fuzzy
 4086. msgid "paste"
 4087. msgstr "ਪਾਸ ਹੋਇਆ\n"
 4088. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-deb/info.c
 4089. #, c-format
 4090. msgid "--%s needs a .deb filename argument"
 4091. msgstr ""
 4092. #: dpkg-deb/extract.c
 4093. #, c-format
 4094. msgid "--%s takes only one argument (.deb filename)"
 4095. msgstr ""
 4096. #: dpkg-deb/extract.c
 4097. #, c-format
 4098. msgid "--%s takes at most two arguments (.deb and directory)"
 4099. msgstr ""
 4100. #: dpkg-deb/extract.c
 4101. #, fuzzy, c-format
 4102. msgid "--%s needs .deb filename and directory arguments"
 4103. msgstr "--%s needs <name>"
 4104. #: dpkg-deb/extract.c
 4105. #, c-format
 4106. msgid ""
 4107. "--%s needs a target directory.\n"
 4108. "Perhaps you should be using dpkg --install ?"
 4109. msgstr ""
 4110. #: dpkg-deb/extract.c
 4111. #, c-format
 4112. msgid "--%s does not support (yet) reading the .deb from standard input"
 4113. msgstr ""
 4114. #: dpkg-deb/info.c
 4115. #, fuzzy, c-format
 4116. #| msgid "unable to write %s: %s"
 4117. msgid "cannot extract control file '%s' from '%s': %s"
 4118. msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 4119. #: dpkg-deb/info.c
 4120. #, c-format
 4121. msgid "'%.255s' contains no control component '%.255s'"
 4122. msgstr ""
 4123. #: dpkg-deb/info.c
 4124. #, c-format
 4125. msgid "open component '%.255s' (in %.255s) failed in an unexpected way"
 4126. msgstr ""
 4127. #: dpkg-deb/info.c
 4128. #, c-format
 4129. msgid "%d requested control component is missing"
 4130. msgid_plural "%d requested control components are missing"
 4131. msgstr[0] ""
 4132. msgstr[1] ""
 4133. #: dpkg-deb/info.c utils/update-alternatives.c
 4134. #, c-format
 4135. msgid "cannot scan directory '%.255s'"
 4136. msgstr ""
 4137. #: dpkg-deb/info.c
 4138. #, c-format
 4139. msgid "cannot stat '%.255s' (in '%.255s')"
 4140. msgstr ""
 4141. #: dpkg-deb/info.c
 4142. #, c-format
 4143. msgid "cannot open '%.255s' (in '%.255s')"
 4144. msgstr ""
 4145. #: dpkg-deb/info.c
 4146. #, c-format
 4147. msgid "failed to read '%.255s' (in '%.255s')"
 4148. msgstr ""
 4149. #: dpkg-deb/info.c
 4150. #, fuzzy, c-format
 4151. #| msgid " %7ld bytes, %5d lines %c %-20.127s %.127s\n"
 4152. msgid " %7jd bytes, %5d lines %c %-20.127s %.127s\n"
 4153. msgstr " %7ld bytes, %5d lines %c %-20.127s %.127s\n"
 4154. #: dpkg-deb/info.c
 4155. #, c-format
 4156. msgid " not a plain file %.255s\n"
 4157. msgstr " not a plain file %.255s\n"
 4158. #: dpkg-deb/info.c
 4159. msgid "no 'control' file in control archive!"
 4160. msgstr ""
 4161. #: dpkg-deb/main.c
 4162. #, c-format
 4163. msgid "Debian '%s' package archive backend version %s.\n"
 4164. msgstr ""
 4165. #: dpkg-deb/main.c
 4166. #, fuzzy, c-format
 4167. #| msgid ""
 4168. #| "Commands:\n"
 4169. #| " -b|--build <directory> [<deb>] Build an archive.\n"
 4170. #| " -c|--contents <deb> List contents.\n"
 4171. #| " -I|--info <deb> [<cfile> ...] Show info to stdout.\n"
 4172. #| " -W|--show <deb> Show information on package(s)\n"
 4173. #| " -f|--field <deb> [<cfield> ...] Show field(s) to stdout.\n"
 4174. #| " -e|--control <deb> [<directory>] Extract control info.\n"
 4175. #| " -x|--extract <deb> <directory> Extract files.\n"
 4176. #| " -X|--vextract <deb> <directory> Extract & list files.\n"
 4177. #| " --fsys-tarfile <deb> Output filesystem tarfile.\n"
 4178. #| "\n"
 4179. msgid ""
 4180. "Commands:\n"
 4181. " -b|--build <directory> [<deb>] Build an archive.\n"
 4182. " -c|--contents <deb> List contents.\n"
 4183. " -I|--info <deb> [<cfile> ...] Show info to stdout.\n"
 4184. " -W|--show <deb> Show information on package(s)\n"
 4185. " -f|--field <deb> [<cfield> ...] Show field(s) to stdout.\n"
 4186. " -e|--control <deb> [<directory>] Extract control info.\n"
 4187. " -x|--extract <deb> <directory> Extract files.\n"
 4188. " -X|--vextract <deb> <directory> Extract & list files.\n"
 4189. " -R|--raw-extract <deb> <directory>\n"
 4190. " Extract control info and files.\n"
 4191. " --ctrl-tarfile <deb> Output control tarfile.\n"
 4192. " --fsys-tarfile <deb> Output filesystem tarfile.\n"
 4193. "\n"
 4194. msgstr ""
 4195. "Commands:\n"
 4196. " -b|--build <directory> [<deb>] Build an archive.\n"
 4197. " -c|--contents <deb> List contents.\n"
 4198. " -I|--info <deb> [<cfile> ...] Show info to stdout.\n"
 4199. " -W|--show <deb> Show information on package(s)\n"
 4200. " -f|--field <deb> [<cfield> ...] Show field(s) to stdout.\n"
 4201. " -e|--control <deb> [<directory>] Extract control info.\n"
 4202. " -x|--extract <deb> <directory> Extract files.\n"
 4203. " -X|--vextract <deb> <directory> Extract & list files.\n"
 4204. " --fsys-tarfile <deb> Output filesystem tarfile.\n"
 4205. "\n"
 4206. #: dpkg-deb/main.c
 4207. #, c-format
 4208. msgid ""
 4209. "<deb> is the filename of a Debian format archive.\n"
 4210. "<cfile> is the name of an administrative file component.\n"
 4211. "<cfield> is the name of a field in the main 'control' file.\n"
 4212. "\n"
 4213. msgstr ""
 4214. #: dpkg-deb/main.c
 4215. #, fuzzy, c-format
 4216. msgid ""
 4217. "Options:\n"
 4218. " -v, --verbose Enable verbose output.\n"
 4219. " -D, --debug Enable debugging output.\n"
 4220. " --showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
 4221. " --deb-format=<format> Select archive format.\n"
 4222. " Allowed values: 0.939000, 2.0 "
 4223. "(default).\n"
 4224. " --nocheck Suppress control file check (build bad\n"
 4225. " packages).\n"
 4226. " --uniform-compression Use the compression params on all "
 4227. "members.\n"
 4228. " -z# Set the compression level when building.\n"
 4229. " -Z<type> Set the compression type used when "
 4230. "building.\n"
 4231. " Allowed types: gzip, xz, none.\n"
 4232. " -S<strategy> Set the compression strategy when "
 4233. "building.\n"
 4234. " Allowed values: none; extreme (xz);\n"
 4235. " filtered, huffman, rle, fixed (gzip).\n"
 4236. "\n"
 4237. msgstr ""
 4238. "Options:\n"
 4239. " --showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
 4240. " -D Enable debugging output.\n"
 4241. " --old, --new Select archive format.\n"
 4242. " --nocheck Suppress control file check (build bad\n"
 4243. " packages).\n"
 4244. " -z# Set the compression level when building.\n"
 4245. " -Z<type> Set the compression type used when "
 4246. "building.\n"
 4247. " Allowed values: gzip, bzip2, none.\n"
 4248. "\n"
 4249. #: dpkg-deb/main.c
 4250. #, c-format
 4251. msgid ""
 4252. "\n"
 4253. "Use 'dpkg' to install and remove packages from your system, or\n"
 4254. "'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management. Packages\n"
 4255. "unpacked using 'dpkg-deb --extract' will be incorrectly installed !\n"
 4256. msgstr ""
 4257. #: dpkg-deb/main.c
 4258. msgid ""
 4259. "Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
 4260. "Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages."
 4261. msgstr ""
 4262. #: dpkg-deb/main.c
 4263. #, fuzzy, c-format
 4264. msgid "invalid deb format version: %s"
 4265. msgstr "ਵਰਜਨ ਨੰਬਰ"
 4266. #: dpkg-deb/main.c
 4267. #, fuzzy, c-format
 4268. msgid "unknown deb format version: %s"
 4269. msgstr "ਅਣਜਾਣ ਚੋਣ `%s'"
 4270. #: dpkg-deb/main.c
 4271. #, c-format
 4272. msgid "invalid compression level for -%c: %ld"
 4273. msgstr ""
 4274. #: dpkg-deb/main.c
 4275. #, fuzzy, c-format
 4276. msgid "unknown compression strategy '%s'!"
 4277. msgstr "ਅਣਜਾਣ ਚੋਣ `%s'"
 4278. #: dpkg-deb/main.c
 4279. #, c-format
 4280. msgid "unknown compression type '%s'!"
 4281. msgstr ""
 4282. #: dpkg-deb/main.c
 4283. #, fuzzy, c-format
 4284. msgid "obsolete compression type '%s'; use xz instead"
 4285. msgstr "ਅਣਜਾਣ ਚੋਣ `%s'"
 4286. #: dpkg-deb/main.c
 4287. #, fuzzy, c-format
 4288. msgid "obsolete compression type '%s'; use xz or gzip instead"
 4289. msgstr "ਅਣਜਾਣ ਚੋਣ `%s'"
 4290. #: dpkg-deb/main.c
 4291. #, c-format
 4292. msgid "invalid compressor parameters: %s"
 4293. msgstr ""
 4294. #: dpkg-deb/main.c
 4295. #, fuzzy, c-format
 4296. msgid "unsupported compression type '%s' with uniform compression"
 4297. msgstr "ਅਣਜਾਣ ਚੋਣ `%s'"
 4298. #: dpkg-split/info.c
 4299. #, c-format
 4300. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad digit (code %d) in %s"
 4301. msgstr ""
 4302. #: dpkg-split/info.c
 4303. #, c-format
 4304. msgid "file '%s' is corrupt; out of range integer in %s"
 4305. msgstr ""
 4306. #: dpkg-split/info.c
 4307. #, c-format
 4308. msgid "file '%.250s' is corrupt - %.250s missing"
 4309. msgstr ""
 4310. #: dpkg-split/info.c
 4311. #, c-format
 4312. msgid "file '%.250s' is corrupt - missing newline after %.250s"
 4313. msgstr ""
 4314. #: dpkg-split/info.c
 4315. #, c-format
 4316. msgid "error reading %.250s"
 4317. msgstr "%.250s ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 4318. #: dpkg-split/info.c
 4319. #, c-format
 4320. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad magic at end of first header"
 4321. msgstr ""
 4322. #: dpkg-split/info.c
 4323. #, c-format
 4324. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad padding character (code %d)"
 4325. msgstr ""
 4326. #: dpkg-split/info.c
 4327. #, c-format
 4328. msgid "file '%.250s' is corrupt - nulls in info section"
 4329. msgstr ""
 4330. #: dpkg-split/info.c
 4331. #, fuzzy
 4332. msgid "format version number"
 4333. msgstr "ਵਰਜਨ ਨੰਬਰ"
 4334. #: dpkg-split/info.c
 4335. #, c-format
 4336. msgid "file '%.250s' has invalid format version: %s"
 4337. msgstr ""
 4338. #: dpkg-split/info.c
 4339. #, c-format
 4340. msgid "file '%.250s' is format version %d.%d; get a newer dpkg-split"
 4341. msgstr ""
 4342. #: dpkg-split/info.c
 4343. #, fuzzy
 4344. msgid "package name"
 4345. msgstr " (ਪੈਕੇਜ: "
 4346. #: dpkg-split/info.c
 4347. #, fuzzy
 4348. msgid "package version number"
 4349. msgstr "ਵਰਜਨ ਨੰਬਰ"
 4350. #: dpkg-split/info.c
 4351. msgid "package file MD5 checksum"
 4352. msgstr ""
 4353. #: dpkg-split/info.c
 4354. #, c-format
 4355. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad MD5 checksum '%.250s'"
 4356. msgstr ""
 4357. #: dpkg-split/info.c
 4358. msgid "archive total size"
 4359. msgstr ""
 4360. #: dpkg-split/info.c
 4361. msgid "archive part offset"
 4362. msgstr ""
 4363. #: dpkg-split/info.c
 4364. #, fuzzy
 4365. msgid "archive part numbers"
 4366. msgstr "ਵਰਜਨ ਨੰਬਰ"
 4367. #: dpkg-split/info.c
 4368. #, c-format
 4369. msgid "file '%.250s' is corrupt - no slash between archive part numbers"
 4370. msgstr ""
 4371. #: dpkg-split/info.c
 4372. msgid "number of archive parts"
 4373. msgstr ""
 4374. #: dpkg-split/info.c
 4375. #, c-format
 4376. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad number of archive parts"
 4377. msgstr ""
 4378. #: dpkg-split/info.c
 4379. #, fuzzy
 4380. msgid "archive parts number"
 4381. msgstr "ਵਰਜਨ ਨੰਬਰ"
 4382. #: dpkg-split/info.c
 4383. #, c-format
 4384. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive part number"
 4385. msgstr ""
 4386. #: dpkg-split/info.c
 4387. #, fuzzy
 4388. msgid "package architecture"
 4389. msgstr " (ਪੈਕੇਜ: "
 4390. #: dpkg-split/info.c
 4391. #, c-format
 4392. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad magic at end of second header"
 4393. msgstr ""
 4394. #: dpkg-split/info.c
 4395. #, c-format
 4396. msgid "file '%.250s' is corrupt - second member is not data member"
 4397. msgstr ""
 4398. #: dpkg-split/info.c
 4399. #, c-format
 4400. msgid "file '%.250s' is corrupt - wrong number of parts for quoted sizes"
 4401. msgstr ""
 4402. #: dpkg-split/info.c
 4403. #, c-format
 4404. msgid "file '%.250s' is corrupt - size is wrong for quoted part number"
 4405. msgstr ""
 4406. #: dpkg-split/info.c
 4407. #, c-format
 4408. msgid "file '%.250s' is corrupt - too short"
 4409. msgstr ""
 4410. #: dpkg-split/info.c
 4411. #, c-format
 4412. msgid "cannot open archive part file '%.250s'"
 4413. msgstr ""
 4414. #: dpkg-split/info.c
 4415. #, c-format
 4416. msgid "file '%.250s' is not an archive part"
 4417. msgstr ""
 4418. #: dpkg-split/info.c
 4419. #, fuzzy, c-format
 4420. #| msgid ""
 4421. #| "%s:\n"
 4422. #| " Part format version: %s\n"
 4423. #| " Part of package: %s\n"
 4424. #| " ... version: %s\n"
 4425. #| " ... MD5 checksum: %s\n"
 4426. #| " ... length: %lu bytes\n"
 4427. #| " ... split every: %lu bytes\n"
 4428. #| " Part number: %d/%d\n"
 4429. #| " Part length: %zi bytes\n"
 4430. #| " Part offset: %lu bytes\n"
 4431. #| " Part file size (used portion): %lu bytes\n"
 4432. #| "\n"
 4433. msgid ""
 4434. "%s:\n"
 4435. " Part format version: %d.%d\n"
 4436. " Part of package: %s\n"
 4437. " ... version: %s\n"
 4438. " ... architecture: %s\n"
 4439. " ... MD5 checksum: %s\n"
 4440. " ... length: %jd bytes\n"
 4441. " ... split every: %jd bytes\n"
 4442. " Part number: %d/%d\n"
 4443. " Part length: %jd bytes\n"
 4444. " Part offset: %jd bytes\n"
 4445. " Part file size (used portion): %jd bytes\n"
 4446. "\n"
 4447. msgstr ""
 4448. "%s:\n"
 4449. " Part format version: %s\n"
 4450. " Part of package: %s\n"
 4451. " ... version: %s\n"
 4452. " ... MD5 checksum: %s\n"
 4453. " ... length: %lu bytes\n"
 4454. " ... split every: %lu bytes\n"
 4455. " Part number: %d/%d\n"
 4456. " Part length: %zi bytes\n"
 4457. " Part offset: %lu bytes\n"
 4458. " Part file size (used portion): %lu bytes\n"
 4459. "\n"
 4460. #: dpkg-split/info.c
 4461. #, fuzzy
 4462. #| msgid "<unknown>"
 4463. msgctxt "architecture"
 4464. msgid "<unknown>"
 4465. msgstr "<unknown>"
 4466. #: dpkg-split/info.c dpkg-split/join.c
 4467. #, c-format
 4468. msgid "--%s requires one or more part file arguments"
 4469. msgstr ""
 4470. #: dpkg-split/info.c
 4471. #, c-format
 4472. msgid "file '%s' is not an archive part\n"
 4473. msgstr ""
 4474. #: dpkg-split/join.c
 4475. #, c-format
 4476. msgid "Putting package %s together from %d part: "
 4477. msgid_plural "Putting package %s together from %d parts: "
 4478. msgstr[0] ""
 4479. msgstr[1] ""
 4480. #: dpkg-split/join.c
 4481. #, c-format
 4482. msgid "unable to open output file '%.250s'"
 4483. msgstr ""
 4484. #: dpkg-split/join.c
 4485. #, c-format
 4486. msgid "unable to (re)open input part file '%.250s'"
 4487. msgstr ""
 4488. #: dpkg-split/join.c
 4489. #, c-format
 4490. msgid "cannot skip split package header for '%s': %s"
 4491. msgstr ""
 4492. #: dpkg-split/join.c
 4493. #, fuzzy, c-format
 4494. #| msgid "unable to write %s: %s"
 4495. msgid "cannot append split package part '%s' to '%s': %s"
 4496. msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 4497. #: dpkg-split/join.c dpkg-split/split.c
 4498. #, c-format
 4499. msgid "done\n"
 4500. msgstr "ਮੁਕੰਮਲ\n"
 4501. #: dpkg-split/join.c
 4502. #, c-format
 4503. msgid "files '%.250s' and '%.250s' are not parts of the same file"
 4504. msgstr ""
 4505. #: dpkg-split/join.c
 4506. #, c-format
 4507. msgid "there are several versions of part %d - at least '%.250s' and '%.250s'"
 4508. msgstr ""
 4509. #: dpkg-split/join.c
 4510. #, c-format
 4511. msgid "part %d is missing"
 4512. msgstr "%d ਭਾਗ ਗੁੰਮ ਹੈ"
 4513. #: dpkg-split/main.c
 4514. #, c-format
 4515. msgid "Debian '%s' package split/join tool; version %s.\n"
 4516. msgstr ""
 4517. #: dpkg-split/main.c
 4518. #, c-format
 4519. msgid ""
 4520. "Commands:\n"
 4521. " -s|--split <file> [<prefix>] Split an archive.\n"
 4522. " -j|--join <part> <part> ... Join parts together.\n"
 4523. " -I|--info <part> ... Display info about a part.\n"
 4524. " -a|--auto -o <complete> <part> Auto-accumulate parts.\n"
 4525. " -l|--listq List unmatched pieces.\n"
 4526. " -d|--discard [<filename> ...] Discard unmatched pieces.\n"
 4527. "\n"
 4528. msgstr ""
 4529. "Commands:\n"
 4530. " -s|--split <file> [<prefix>] Split an archive.\n"
 4531. " -j|--join <part> <part> ... Join parts together.\n"
 4532. " -I|--info <part> ... Display info about a part.\n"
 4533. " -a|--auto -o <complete> <part> Auto-accumulate parts.\n"
 4534. " -l|--listq List unmatched pieces.\n"
 4535. " -d|--discard [<filename> ...] Discard unmatched pieces.\n"
 4536. "\n"
 4537. #: dpkg-split/main.c
 4538. #, fuzzy, c-format
 4539. #| msgid ""
 4540. #| "Options:\n"
 4541. #| " --depotdir <directory> Use <directory> instead of %s/%s.\n"
 4542. #| " -S|--partsize <size> In KiB, for -s (default is 450).\n"
 4543. #| " -o|--output <file> For -j (default is <package>-<version>."
 4544. #| "deb).\n"
 4545. #| " -Q|--npquiet Be quiet when -a is not a part.\n"
 4546. #| " --msdos Generate 8.3 filenames.\n"
 4547. #| "\n"
 4548. #| "Exit status: 0 = OK; 1 = -a is not a part; 2 = trouble!\n"
 4549. msgid ""
 4550. "Options:\n"
 4551. " --depotdir <directory> Use <directory> instead of %s/%s.\n"
 4552. " -S|--partsize <size> In KiB, for -s (default is 450).\n"
 4553. " -o|--output <file> Filename, for -j (default is\n"
 4554. " <package>_<version>_<arch>.deb).\n"
 4555. " -Q|--npquiet Be quiet when -a is not a part.\n"
 4556. " --msdos Generate 8.3 filenames.\n"
 4557. "\n"
 4558. msgstr ""
 4559. "Options:\n"
 4560. " --depotdir <directory> Use <directory> instead of %s/%s.\n"
 4561. " -S|--partsize <size> In KiB, for -s (default is 450).\n"
 4562. " -o|--output <file> For -j (default is <package>-<version>."
 4563. "deb).\n"
 4564. " -Q|--npquiet Be quiet when -a is not a part.\n"
 4565. " --msdos Generate 8.3 filenames.\n"
 4566. "\n"
 4567. "Exit status: 0 = OK; 1 = -a is not a part; 2 = trouble!\n"
 4568. #: dpkg-split/main.c
 4569. #, c-format
 4570. msgid ""
 4571. "Exit status:\n"
 4572. " 0 = ok\n"
 4573. " 1 = with --auto, file is not a part\n"
 4574. " 2 = trouble\n"
 4575. msgstr ""
 4576. #: dpkg-split/main.c
 4577. msgid "Type dpkg-split --help for help."
 4578. msgstr ""
 4579. #: dpkg-split/main.c
 4580. msgid "part size is far too large or is not positive"
 4581. msgstr ""
 4582. #: dpkg-split/main.c
 4583. #, c-format
 4584. msgid "part size must be at least %d KiB (to allow for header)"
 4585. msgstr ""
 4586. #: dpkg-split/queue.c
 4587. #, c-format
 4588. msgid "unable to read depot directory '%.250s'"
 4589. msgstr ""
 4590. #: dpkg-split/queue.c
 4591. msgid "--auto requires the use of the --output option"
 4592. msgstr ""
 4593. #: dpkg-split/queue.c
 4594. msgid "--auto requires exactly one part file argument"
 4595. msgstr ""
 4596. #: dpkg-split/queue.c
 4597. #, c-format
 4598. msgid "unable to read part file '%.250s'"
 4599. msgstr ""
 4600. #: dpkg-split/queue.c
 4601. #, c-format
 4602. msgid "File '%.250s' is not part of a multipart archive.\n"
 4603. msgstr ""
 4604. #: dpkg-split/queue.c
 4605. #, c-format
 4606. msgid "unable to reopen part file '%.250s'"
 4607. msgstr ""
 4608. #: dpkg-split/queue.c
 4609. #, c-format
 4610. msgid "unable to open new depot file '%.250s'"
 4611. msgstr ""
 4612. #: dpkg-split/queue.c
 4613. #, fuzzy, c-format
 4614. #| msgid "missing package"
 4615. msgid "cannot extract split package part '%s': %s"
 4616. msgstr "ਗੁੰਮ ਪੈਕੇਜ"
 4617. #: dpkg-split/queue.c
 4618. #, c-format
 4619. msgid "unable to rename new depot file '%.250s' to '%.250s'"
 4620. msgstr ""
 4621. #: dpkg-split/queue.c
 4622. #, c-format
 4623. msgid "Part %d of package %s filed (still want "
 4624. msgstr ""
 4625. #: dpkg-split/queue.c
 4626. msgid " and "
 4627. msgstr " ਅਤੇ "
 4628. #: dpkg-split/queue.c
 4629. #, c-format
 4630. msgid "unable to delete used-up depot file '%.250s'"
 4631. msgstr ""
 4632. #: dpkg-split/queue.c
 4633. msgid "Junk files left around in the depot directory:\n"
 4634. msgstr ""
 4635. #: dpkg-split/queue.c
 4636. #, c-format
 4637. msgid "unable to stat '%.250s'"
 4638. msgstr ""
 4639. #: dpkg-split/queue.c
 4640. #, fuzzy, c-format
 4641. #| msgid " %s (%lu bytes)\n"
 4642. msgid " %s (%jd bytes)\n"
 4643. msgstr " %s (%lu ਬਾਈਟ)\n"
 4644. #: dpkg-split/queue.c
 4645. #, c-format
 4646. msgid " %s (not a plain file)\n"
 4647. msgstr " %s (ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ)\n"
 4648. #: dpkg-split/queue.c
 4649. msgid "Packages not yet reassembled:\n"
 4650. msgstr "ਪੈਕੇਜ ਹਾਲੇ ਮੁੜ-ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ:\n"
 4651. #: dpkg-split/queue.c
 4652. #, c-format
 4653. msgid " Package %s: part(s) "
 4654. msgstr ""
 4655. #: dpkg-split/queue.c
 4656. #, c-format
 4657. msgid "part file '%.250s' is not a plain file"
 4658. msgstr ""
 4659. #: dpkg-split/queue.c
 4660. #, fuzzy, c-format
 4661. #| msgid "(total %lu bytes)\n"
 4662. msgid "(total %jd bytes)\n"
 4663. msgstr "(ਕੁੱਲ %lu ਬਾਈਟ)\n"
 4664. #: dpkg-split/queue.c
 4665. #, c-format
 4666. msgid "unable to discard '%.250s'"
 4667. msgstr ""
 4668. #: dpkg-split/queue.c
 4669. #, c-format
 4670. msgid "Deleted %s.\n"
 4671. msgstr "%s ਹਟਾਇਆ।\n"
 4672. #: dpkg-split/split.c
 4673. msgid "package field value extraction"
 4674. msgstr ""
 4675. #: dpkg-split/split.c
 4676. msgid "<dpkg-deb --info pipe>"
 4677. msgstr ""
 4678. #: dpkg-split/split.c
 4679. #, c-format
 4680. msgid "unable to open source file '%.250s'"
 4681. msgstr ""
 4682. #: dpkg-split/split.c
 4683. msgid "unable to fstat source file"
 4684. msgstr ""
 4685. #: dpkg-split/split.c
 4686. #, c-format
 4687. msgid "source file '%.250s' not a plain file"
 4688. msgstr ""
 4689. #: dpkg-split/split.c
 4690. #, c-format
 4691. msgid "Splitting package %s into %d part: "
 4692. msgid_plural "Splitting package %s into %d parts: "
 4693. msgstr[0] ""
 4694. msgstr[1] ""
 4695. #: dpkg-split/split.c
 4696. msgid ""
 4697. "header is too long, making part too long; the package name or version\n"
 4698. "numbers must be extraordinarily long, or something; giving up"
 4699. msgstr ""
 4700. #: dpkg-split/split.c
 4701. msgid "--split needs a source filename argument"
 4702. msgstr ""
 4703. #: dpkg-split/split.c
 4704. msgid "--split takes at most a source filename and destination prefix"
 4705. msgstr ""
 4706. #: utils/update-alternatives.c
 4707. #, fuzzy, c-format
 4708. msgid ""
 4709. "Commands:\n"
 4710. " --install <link> <name> <path> <priority>\n"
 4711. " [--slave <link> <name> <path>] ...\n"
 4712. " add a group of alternatives to the system.\n"
 4713. " --remove <name> <path> remove <path> from the <name> group alternative.\n"
 4714. " --remove-all <name> remove <name> group from the alternatives "
 4715. "system.\n"
 4716. " --auto <name> switch the master link <name> to automatic mode.\n"
 4717. " --display <name> display information about the <name> group.\n"
 4718. " --query <name> machine parseable version of --display <name>.\n"
 4719. " --list <name> display all targets of the <name> group.\n"
 4720. " --get-selections list master alternative names and their status.\n"
 4721. " --set-selections read alternative status from standard input.\n"
 4722. " --config <name> show alternatives for the <name> group and ask "
 4723. "the\n"
 4724. " user to select which one to use.\n"
 4725. " --set <name> <path> set <path> as alternative for <name>.\n"
 4726. " --all call --config on all alternatives.\n"
 4727. "\n"
 4728. msgstr ""
 4729. "Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
 4730. "\n"
 4731. "Commands:\n"
 4732. " --install <link> <name> <path> <priority>\n"
 4733. " [--slave <link> <name> <path>] ...\n"
 4734. " add a group of alternatives to the system.\n"
 4735. " --remove <name> <path> remove <path> from the <name> group alternative.\n"
 4736. " --remove-all <name> remove <name> group from the alternatives "
 4737. "system.\n"
 4738. " --auto <name> switch the master link <name> to automatic mode.\n"
 4739. " --display <name> display information about the <name> group.\n"
 4740. " --list <name> display all targets of the <name> group.\n"
 4741. " --config <name> show alternatives for the <name> group and ask "
 4742. "the\n"
 4743. " user to select which one to use.\n"
 4744. " --set <name> <path> set <path> as alternative for <name>.\n"
 4745. " --all call --config on all alternatives.\n"
 4746. "\n"
 4747. "<link> is the symlink pointing to /etc/alternatives/<name>.\n"
 4748. " (e.g. /usr/bin/pager)\n"
 4749. "<name> is the master name for this link group.\n"
 4750. " (e.g. pager)\n"
 4751. "<path> is the location of one of the alternative target files.\n"
 4752. " (e.g. /usr/bin/less)\n"
 4753. "<priority> is an integer; options with higher numbers have higher priority "
 4754. "in\n"
 4755. " automatic mode.\n"
 4756. "\n"
 4757. "Options:\n"
 4758. " --altdir <directory> change the alternatives directory.\n"
 4759. " --admindir <directory> change the administrative directory.\n"
 4760. " --test don't do anything, just demonstrate.\n"
 4761. " --verbose verbose operation, more output.\n"
 4762. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 4763. " --help show this help message.\n"
 4764. " --version show the version.\n"
 4765. #: utils/update-alternatives.c
 4766. #, c-format
 4767. msgid ""
 4768. "<link> is the symlink pointing to %s/<name>.\n"
 4769. " (e.g. /usr/bin/pager)\n"
 4770. "<name> is the master name for this link group.\n"
 4771. " (e.g. pager)\n"
 4772. "<path> is the location of one of the alternative target files.\n"
 4773. " (e.g. /usr/bin/less)\n"
 4774. "<priority> is an integer; options with higher numbers have higher priority "
 4775. "in\n"
 4776. " automatic mode.\n"
 4777. "\n"
 4778. msgstr ""
 4779. #: utils/update-alternatives.c
 4780. #, fuzzy, c-format
 4781. msgid ""
 4782. "Options:\n"
 4783. " --altdir <directory> change the alternatives directory.\n"
 4784. " --admindir <directory> change the administrative directory.\n"
 4785. " --log <file> change the log file.\n"
 4786. " --force allow replacing files with alternative links.\n"
 4787. " --skip-auto skip prompt for alternatives correctly "
 4788. "configured\n"
 4789. " in automatic mode (relevant for --config only)\n"
 4790. " --verbose verbose operation, more output.\n"
 4791. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 4792. " --help show this help message.\n"
 4793. " --version show the version.\n"
 4794. msgstr ""
 4795. "Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
 4796. "\n"
 4797. "Commands:\n"
 4798. " --add <owner> <group> <mode> <file>\n"
 4799. " add a new entry into the database.\n"
 4800. " --remove <file> remove file from the database.\n"
 4801. " --list [<glob-pattern>] list current overrides in the database.\n"
 4802. "\n"
 4803. "Options:\n"
 4804. " --admindir <directory> set the directory with the statoverride file.\n"
 4805. " --update immediately update file permissions.\n"
 4806. " --force force an action even if a sanity check fails.\n"
 4807. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 4808. " --help show this help message.\n"
 4809. " --version show the version.\n"
 4810. #: utils/update-alternatives.c
 4811. #, c-format
 4812. msgid "Use '%s --help' for program usage information."
 4813. msgstr ""
 4814. #: utils/update-alternatives.c
 4815. #, fuzzy, c-format
 4816. msgid "malloc failed (%zu bytes)"
 4817. msgstr "(ਕੁੱਲ %lu ਬਾਈਟ)\n"
 4818. #: utils/update-alternatives.c
 4819. #, c-format
 4820. msgid "two commands specified: --%s and --%s"
 4821. msgstr ""
 4822. #: utils/update-alternatives.c
 4823. #, fuzzy, c-format
 4824. #| msgid "unable to read %s: %s"
 4825. msgid "cannot append to '%s'"
 4826. msgstr "%s ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 4827. #: utils/update-alternatives.c
 4828. #, fuzzy, c-format
 4829. #| msgid "unable to remove %s: %s"
 4830. msgid "unable to remove '%s'"
 4831. msgstr "%s ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 4832. #: utils/update-alternatives.c
 4833. msgid "auto mode"
 4834. msgstr ""
 4835. #: utils/update-alternatives.c
 4836. msgid "manual mode"
 4837. msgstr ""
 4838. #: utils/update-alternatives.c
 4839. #, c-format
 4840. msgid "unexpected end of file while trying to read %s"
 4841. msgstr ""
 4842. #: utils/update-alternatives.c
 4843. #, fuzzy, c-format
 4844. msgid "while reading %s: %s"
 4845. msgstr "%s ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 4846. #: utils/update-alternatives.c
 4847. #, c-format
 4848. msgid "line not terminated while trying to read %s"
 4849. msgstr ""
 4850. #: utils/update-alternatives.c
 4851. #, fuzzy, c-format
 4852. msgid "%s corrupt: %s"
 4853. msgstr "ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲਤੀ: %s ਨਿਕਾਰਾ: %s"
 4854. #: utils/update-alternatives.c
 4855. #, c-format
 4856. msgid "newlines prohibited in update-alternatives files (%s)"
 4857. msgstr ""
 4858. #: utils/update-alternatives.c
 4859. msgid "slave name"
 4860. msgstr ""
 4861. #: utils/update-alternatives.c
 4862. #, fuzzy, c-format
 4863. #| msgid "duplicate slave %s"
 4864. msgid "duplicate slave name %s"
 4865. msgstr "ਦੁਹਰਾ ਸਲੇਵ %s"
 4866. #: utils/update-alternatives.c
 4867. msgid "slave link"
 4868. msgstr ""
 4869. #: utils/update-alternatives.c
 4870. #, c-format
 4871. msgid "slave link same as main link %s"
 4872. msgstr ""
 4873. #: utils/update-alternatives.c
 4874. #, c-format
 4875. msgid "duplicate slave link %s"
 4876. msgstr ""
 4877. #: utils/update-alternatives.c
 4878. msgid "master file"
 4879. msgstr ""
 4880. #: utils/update-alternatives.c
 4881. #, c-format
 4882. msgid "duplicate path %s"
 4883. msgstr "ਦੁਹਰਾ ਮਾਰਗ %s"
 4884. #: utils/update-alternatives.c
 4885. #, c-format
 4886. msgid ""
 4887. "alternative %s (part of link group %s) doesn't exist; removing from list of "
 4888. "alternatives"
 4889. msgstr ""
 4890. #: utils/update-alternatives.c
 4891. #, fuzzy
 4892. msgid "priority"
 4893. msgstr "ਤਰਜੀਹ %s %s"
 4894. #: utils/update-alternatives.c
 4895. msgid "slave file"
 4896. msgstr ""
 4897. #: utils/update-alternatives.c
 4898. #, fuzzy, c-format
 4899. msgid "priority of %s: %s"
 4900. msgstr "ਤਰਜੀਹ %s %s"
 4901. #: utils/update-alternatives.c
 4902. #, fuzzy, c-format
 4903. msgid "priority of %s is out of range: %s"
 4904. msgstr "ਤਰਜੀਹ %s %s"
 4905. #: utils/update-alternatives.c
 4906. msgid "status"
 4907. msgstr ""
 4908. #: utils/update-alternatives.c
 4909. msgid "invalid status"
 4910. msgstr ""
 4911. #: utils/update-alternatives.c
 4912. msgid "master link"
 4913. msgstr ""
 4914. #: utils/update-alternatives.c
 4915. #, c-format
 4916. msgid "discarding obsolete slave link %s (%s)"
 4917. msgstr ""
 4918. #: utils/update-alternatives.c
 4919. #, fuzzy, c-format
 4920. msgid "unable to flush file '%s'"
 4921. msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 4922. #: utils/update-alternatives.c
 4923. #, fuzzy, c-format
 4924. msgid " link best version is %s"
 4925. msgstr "%s ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ`best' ਵਰਜਨ ਹੈ।"
 4926. #: utils/update-alternatives.c
 4927. #, fuzzy
 4928. #| msgid "No versions available."
 4929. msgid " link best version not available"
 4930. msgstr "ਕੋਈ ਵਰਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
 4931. #: utils/update-alternatives.c
 4932. #, fuzzy, c-format
 4933. msgid " link currently points to %s"
 4934. msgstr " ਸਬੰਧ %s ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ"
 4935. #: utils/update-alternatives.c
 4936. #, fuzzy
 4937. msgid " link currently absent"
 4938. msgstr " ਸਬੰਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ"
 4939. #: utils/update-alternatives.c
 4940. #, fuzzy, c-format
 4941. #| msgid " %.250s is %s.\n"
 4942. msgid " link %s is %s"
 4943. msgstr " %.250s %s ਹੈ।\n"
 4944. #: utils/update-alternatives.c
 4945. #, fuzzy, c-format
 4946. msgid " slave %s is %s"
 4947. msgstr " ਸਲੇਵ %s: %s"
 4948. #: utils/update-alternatives.c
 4949. #, fuzzy, c-format
 4950. #| msgid "%s - priority %s"
 4951. msgid "%s - priority %d"
 4952. msgstr "%s - ਤਰਜੀਹ %s"
 4953. #: utils/update-alternatives.c
 4954. #, fuzzy, c-format
 4955. msgid " slave %s: %s"
 4956. msgstr " ਸਲੇਵ %s: %s"
 4957. #: utils/update-alternatives.c
 4958. #, c-format
 4959. msgid "There is %d choice for the alternative %s (providing %s)."
 4960. msgid_plural "There are %d choices for the alternative %s (providing %s)."
 4961. msgstr[0] ""
 4962. msgstr[1] ""
 4963. #: utils/update-alternatives.c
 4964. #, fuzzy
 4965. msgid "Selection"
 4966. msgstr "ਵੇਰਵਾ"
 4967. #: utils/update-alternatives.c
 4968. msgid "Path"
 4969. msgstr ""
 4970. #: utils/update-alternatives.c
 4971. #, fuzzy
 4972. msgid "Priority"
 4973. msgstr "ਤਰਜੀਹ %s %s"
 4974. #: utils/update-alternatives.c
 4975. msgid "Status"
 4976. msgstr ""
 4977. #: utils/update-alternatives.c
 4978. #, c-format
 4979. msgid "Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: "
 4980. msgstr ""
 4981. #: utils/update-alternatives.c
 4982. #, c-format
 4983. msgid "There is no program which provides %s."
 4984. msgstr ""
 4985. #: utils/update-alternatives.c
 4986. msgid "Nothing to configure."
 4987. msgstr ""
 4988. #: utils/update-alternatives.c
 4989. #, c-format
 4990. msgid "There is only one alternative in link group %s (providing %s): %s"
 4991. msgstr ""
 4992. #: utils/update-alternatives.c
 4993. #, c-format
 4994. msgid "not replacing %s with a link"
 4995. msgstr ""
 4996. #: utils/update-alternatives.c
 4997. #, c-format
 4998. msgid "can't install unknown choice %s"
 4999. msgstr ""
 5000. #: utils/update-alternatives.c
 5001. #, c-format
 5002. msgid ""
 5003. "skip creation of %s because associated file %s (of link group %s) doesn't "
 5004. "exist"
 5005. msgstr ""
 5006. #: utils/update-alternatives.c
 5007. #, c-format
 5008. msgid "not removing %s since it's not a symlink"
 5009. msgstr ""
 5010. #: utils/update-alternatives.c
 5011. #, c-format
 5012. msgid "alternative %s for %s not registered; not removing"
 5013. msgstr ""
 5014. #: utils/update-alternatives.c
 5015. #, c-format
 5016. msgid "removing manually selected alternative - switching %s to auto mode"
 5017. msgstr ""
 5018. #: utils/update-alternatives.c
 5019. #, c-format
 5020. msgid "alternative %s for %s not registered; not setting"
 5021. msgstr ""
 5022. #: utils/update-alternatives.c
 5023. #, c-format
 5024. msgid "%s/%s is dangling; it will be updated with best choice"
 5025. msgstr ""
 5026. #: utils/update-alternatives.c
 5027. #, c-format
 5028. msgid ""
 5029. "%s/%s has been changed (manually or by a script); switching to manual "
 5030. "updates only"
 5031. msgstr ""
 5032. #: utils/update-alternatives.c
 5033. #, fuzzy, c-format
 5034. msgid "setting up automatic selection of %s"
 5035. msgstr "%s ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੋਣ ਸੈਟਅੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ"
 5036. #: utils/update-alternatives.c
 5037. #, c-format
 5038. msgid "renaming %s slave link from %s to %s"
 5039. msgstr ""
 5040. #: utils/update-alternatives.c
 5041. #, fuzzy, c-format
 5042. #| msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 5043. msgid "renaming %s link from %s to %s"
 5044. msgstr " %s ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ %s ਵਰਜਨ ਹੈ।\n"
 5045. #: utils/update-alternatives.c
 5046. #, fuzzy, c-format
 5047. msgid "using %s to provide %s (%s) in auto mode"
 5048. msgstr " %.250s %s ਹੈ।\n"
 5049. #: utils/update-alternatives.c
 5050. #, fuzzy, c-format
 5051. msgid "using %s to provide %s (%s) in manual mode"
 5052. msgstr " %.250s %s ਹੈ।\n"
 5053. #: utils/update-alternatives.c
 5054. #, c-format
 5055. msgid "updating alternative %s because link group %s has changed slave links"
 5056. msgstr ""
 5057. #: utils/update-alternatives.c
 5058. #, c-format
 5059. msgid ""
 5060. "forcing reinstallation of alternative %s because link group %s is broken"
 5061. msgstr ""
 5062. #: utils/update-alternatives.c
 5063. #, c-format
 5064. msgid "current alternative %s is unknown, switching to %s for link group %s"
 5065. msgstr ""
 5066. #: utils/update-alternatives.c
 5067. #, c-format
 5068. msgid "Alternative %s unchanged because choice %s is not available."
 5069. msgstr ""
 5070. #: utils/update-alternatives.c
 5071. #, fuzzy, c-format
 5072. msgid "Skip unknown alternative %s."
 5073. msgstr "%s ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
 5074. #: utils/update-alternatives.c
 5075. #, c-format
 5076. msgid "line too long or not terminated while trying to read %s"
 5077. msgstr ""
 5078. #: utils/update-alternatives.c
 5079. #, c-format
 5080. msgid "Skip invalid line: %s"
 5081. msgstr ""
 5082. #: utils/update-alternatives.c
 5083. #, c-format
 5084. msgid "alternative name (%s) must not contain '/' and spaces"
 5085. msgstr ""
 5086. #: utils/update-alternatives.c
 5087. #, c-format
 5088. msgid "alternative link is not absolute as it should be: %s"
 5089. msgstr ""
 5090. #: utils/update-alternatives.c
 5091. #, c-format
 5092. msgid "alternative path is not absolute as it should be: %s"
 5093. msgstr ""
 5094. #: utils/update-alternatives.c
 5095. #, c-format
 5096. msgid "alternative %s can't be master: it is a slave of %s"
 5097. msgstr ""
 5098. #: utils/update-alternatives.c
 5099. #, c-format
 5100. msgid "alternative link %s is already managed by %s"
 5101. msgstr ""
 5102. #: utils/update-alternatives.c
 5103. #, c-format
 5104. msgid "alternative path %s doesn't exist"
 5105. msgstr ""
 5106. #: utils/update-alternatives.c
 5107. #, c-format
 5108. msgid "alternative %s can't be slave of %s: it is a master alternative"
 5109. msgstr ""
 5110. #: utils/update-alternatives.c
 5111. #, c-format
 5112. msgid "alternative %s can't be slave of %s: it is a slave of %s"
 5113. msgstr ""
 5114. #: utils/update-alternatives.c
 5115. #, c-format
 5116. msgid "alternative link %s is already managed by %s (slave of %s)"
 5117. msgstr ""
 5118. #: utils/update-alternatives.c
 5119. #, c-format
 5120. msgid "unknown argument '%s'"
 5121. msgstr "ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਲ `%s'"
 5122. #: utils/update-alternatives.c
 5123. msgid "--install needs <link> <name> <path> <priority>"
 5124. msgstr "--install needs <link> <name> <path> <priority>"
 5125. #: utils/update-alternatives.c
 5126. msgid "<link> and <path> can't be the same"
 5127. msgstr ""
 5128. #: utils/update-alternatives.c
 5129. msgid "priority must be an integer"
 5130. msgstr "ਤਰਜੀਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
 5131. #: utils/update-alternatives.c
 5132. #, fuzzy
 5133. msgid "priority is out of range"
 5134. msgstr "ਤਰਜੀਹ %s %s"
 5135. #: utils/update-alternatives.c
 5136. #, c-format
 5137. msgid "--%s needs <name> <path>"
 5138. msgstr "--%s needs <name> <path>"
 5139. #: utils/update-alternatives.c
 5140. #, c-format
 5141. msgid "--%s needs <name>"
 5142. msgstr "--%s needs <name>"
 5143. #: utils/update-alternatives.c
 5144. msgid "--slave only allowed with --install"
 5145. msgstr "--slave only allowed with --install"
 5146. #: utils/update-alternatives.c
 5147. msgid "--slave needs <link> <name> <path>"
 5148. msgstr "--slave needs <link> <name> <path>"
 5149. #: utils/update-alternatives.c
 5150. #, c-format
 5151. msgid "name %s is both primary and slave"
 5152. msgstr ""
 5153. #: utils/update-alternatives.c
 5154. #, c-format
 5155. msgid "link %s is both primary and slave"
 5156. msgstr ""
 5157. #: utils/update-alternatives.c
 5158. #, fuzzy, c-format
 5159. msgid "--%s needs a <file> argument"
 5160. msgstr "--%s needs <name>"
 5161. #: utils/update-alternatives.c
 5162. #, fuzzy
 5163. msgid ""
 5164. "need --display, --query, --list, --get-selections, --config, --set, --set-"
 5165. "selections, --install, --remove, --all, --remove-all or --auto"
 5166. msgstr ""
 5167. "need --display, --config, --set, --install, --remove, --all, --remove-all or "
 5168. "--auto"
 5169. #: utils/update-alternatives.c
 5170. #, fuzzy, c-format
 5171. msgid "no alternatives for %s"
 5172. msgstr "%s ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
 5173. #: utils/update-alternatives.c
 5174. msgid "<standard input>"
 5175. msgstr ""
 5176. #: utils/update-alternatives.c
 5177. #, fuzzy, c-format
 5178. msgid "automatic updates of %s/%s are disabled; leaving it alone"
 5179. msgstr "%s ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ"
 5180. #: utils/update-alternatives.c
 5181. #, c-format
 5182. msgid "to return to automatic updates use '%s --auto %s'"
 5183. msgstr ""
 5184. #, fuzzy
 5185. #~ msgid "obsolete option '--%s'; please use '--%s' instead"
 5186. #~ msgstr "ਅਣਜਾਣੀ ਚੋਣ --%s"
 5187. #, fuzzy
 5188. #~| msgid "unable to read %s: %s"
 5189. #~ msgid "control file '%s' missing value"
 5190. #~ msgstr "%s ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 5191. #, fuzzy
 5192. #~| msgid "unable to read %s: %s"
 5193. #~ msgid "control file '%s' missing value separator"
 5194. #~ msgstr "%s ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 5195. #, fuzzy
 5196. #~ msgid "%s: error: %s\n"
 5197. #~ msgstr ""
 5198. #~ "%s: ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ:\n"
 5199. #~ " %s\n"
 5200. #, fuzzy
 5201. #~ msgid "%s:%s:%d:%s: internal error: %s\n"
 5202. #~ msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨ gzip ਗਲਤੀ: `%s'"
 5203. #, fuzzy
 5204. #~ msgid "%s: warning: %s\n"
 5205. #~ msgstr ""
 5206. #~ "%s: ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ:\n"
 5207. #~ " %s\n"
 5208. #, fuzzy
 5209. #~ msgid "truncated triggers deferred file '%.250s'"
 5210. #~ msgstr "ਫਾਇਲ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5211. #, fuzzy
 5212. #~ msgid "unable to stat file name '%.250s'"
 5213. #~ msgstr "%s ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 5214. #, fuzzy
 5215. #~| msgid "control"
 5216. #~ msgid "compressing control member"
 5217. #~ msgstr "ਕੰਟਰੋਲ"
 5218. #~ msgid "unknown option `%s'"
 5219. #~ msgstr "ਅਣਜਾਣ ਚੋਣ `%s'"
 5220. #, fuzzy
 5221. #~ msgid "error closing the '%s' component"
 5222. #~ msgstr "%.250s ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਗਲਤੀ"
 5223. #~ msgid " (actually `%s')"
 5224. #~ msgstr " (ਅਸਲ `%s')"
 5225. #, fuzzy
 5226. #~ msgid "error in Config-Version string '%.250s'"
 5227. #~ msgstr "conffiles ਫਾਇਲ ਅਪਵਾਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 5228. #, fuzzy
 5229. #~ msgid "ar member file (%s)"
 5230. #~ msgstr "%s ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 5231. #, fuzzy
 5232. #~ msgid "failed to read on buffer copy for %s"
 5233. #~ msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5234. #~ msgid "%s: decompression"
 5235. #~ msgstr "%s: ਡੀਕਪ੍ਰੈਸ਼ਨ"
 5236. #, fuzzy
 5237. #~| msgid "%d files and directories currently installed.)\n"
 5238. #~ msgid "a value different from 'any' is currently not allowed"
 5239. #~ msgstr "%d ਫਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹਨ।)\n"
 5240. #~ msgid "md5hash"
 5241. #~ msgstr "md5hash"
 5242. #~ msgid "data"
 5243. #~ msgstr "ਡਾਟਾ"
 5244. #, fuzzy
 5245. #~ msgid "failed to flush %s database to '%.250s'"
 5246. #~ msgstr "%s `%%.255s' ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ"
 5247. #, fuzzy
 5248. #~ msgid "failed to fsync %s database to '%.250s'"
 5249. #~ msgstr "%s `%%.255s' ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ"
 5250. #, fuzzy
 5251. #~ msgid "failed to link '%.250s' to '%.250s' for backup of %s database"
 5252. #~ msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5253. #, fuzzy
 5254. #~ msgid "failed to install '%.250s' as '%.250s' containing %s database"
 5255. #~ msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5256. #, fuzzy
 5257. #~ msgid "realloc failed (%zu bytes)"
 5258. #~ msgstr "(ਕੁੱਲ %lu ਬਾਈਟ)\n"
 5259. #, fuzzy
 5260. #~ msgid "unable to write new trigger interest file `%.250s'"
 5261. #~ msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5262. #, fuzzy
 5263. #~ msgid "unable to flush new trigger interest file '%.250s'"
 5264. #~ msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5265. #, fuzzy
 5266. #~ msgid "unable to sync new trigger interest file '%.250s'"
 5267. #~ msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5268. #, fuzzy
 5269. #~ msgid "unable to install new trigger interest file `%.250s'"
 5270. #~ msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5271. #, fuzzy
 5272. #~ msgid "unable to create new trigger interest file `%.250s'"
 5273. #~ msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5274. #, fuzzy
 5275. #~ msgid "unable to close new trigger interest file `%.250s'"
 5276. #~ msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5277. #, fuzzy
 5278. #~ msgid "unable to create new file triggers file `%.250s'"
 5279. #~ msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5280. #, fuzzy
 5281. #~ msgid "unable to write new file triggers file `%.250s'"
 5282. #~ msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5283. #, fuzzy
 5284. #~ msgid "unable to flush new file triggers file '%.250s'"
 5285. #~ msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5286. #, fuzzy
 5287. #~ msgid "unable to sync new file triggers file '%.250s'"
 5288. #~ msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5289. #, fuzzy
 5290. #~ msgid "unable to close new file triggers file `%.250s'"
 5291. #~ msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5292. #, fuzzy
 5293. #~ msgid "unable to install new file triggers file as `%.250s'"
 5294. #~ msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ `%.250s' ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5295. #, fuzzy
 5296. #~| msgid ""
 5297. #~| "\n"
 5298. #~| "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5299. #~| "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 5300. #~ msgid ""
 5301. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5302. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 5303. #~ "Copyright (C) 2010 Guillem Jover.\n"
 5304. #~ msgstr ""
 5305. #~ "\n"
 5306. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5307. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 5308. #, fuzzy
 5309. #~| msgid "unable to write %s: %s"
 5310. #~ msgid "cannot create new %s file"
 5311. #~ msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 5312. #, fuzzy
 5313. #~ msgid ""
 5314. #~ "Copyright (C) 2000, 2001 Wichert Akkerman.\n"
 5315. #~ "Copyright (C) 2006-2009 Guillem Jover.\n"
 5316. #~ msgstr ""
 5317. #~ "\n"
 5318. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5319. #~ "Copyright (C) 2000-2002 Wichert Akkerman."
 5320. #~ msgid "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 5321. #~ msgstr "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 5322. #, fuzzy
 5323. #~| msgid ""
 5324. #~| "\n"
 5325. #~| "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5326. #~| "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 5327. #~ msgid ""
 5328. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5329. #~ "Copyright (C) 2000-2002 Wichert Akkerman.\n"
 5330. #~ "Copyright (C) 2009-2010 Raphael Hertzog.\n"
 5331. #~ msgstr ""
 5332. #~ "\n"
 5333. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5334. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 5335. #, fuzzy
 5336. #~ msgid "it is a slave of %s"
 5337. #~ msgstr " ਸਲੇਵ %s: %s"
 5338. #, fuzzy
 5339. #~| msgid "unable to read %s: %s"
 5340. #~ msgid "cannot stat %s: %s"
 5341. #~ msgstr "%s ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 5342. #, fuzzy
 5343. #~ msgid "while writing %s: %s"
 5344. #~ msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 5345. #~ msgid "unable to read %s: %s"
 5346. #~ msgstr "%s ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 5347. #, fuzzy
 5348. #~| msgid "unable to write %s: %s"
 5349. #~ msgid "cannot write %s: %s"
 5350. #~ msgstr "%s ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 5351. #, fuzzy
 5352. #~ msgid "unable to rename file '%s' to '%s'"
 5353. #~ msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5354. #~ msgid "parse error"
 5355. #~ msgstr "ਪਾਰਸ ਗਲਤੀ"
 5356. #, fuzzy
 5357. #~ msgid ""
 5358. #~ "%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
 5359. #~ "\n"
 5360. #~ " number ref. in source description\n"
 5361. #~ " 1 general Generally helpful progress information\n"
 5362. #~ " 2 scripts Invocation and status of maintainer scripts\n"
 5363. #~ " 10 eachfile Output for each file processed\n"
 5364. #~ " 100 eachfiledetail Lots of output for each file processed\n"
 5365. #~ " 20 conff Output for each configuration file\n"
 5366. #~ " 200 conffdetail Lots of output for each configuration file\n"
 5367. #~ " 40 depcon Dependencies and conflicts\n"
 5368. #~ " 400 depcondetail Lots of dependencies/conflicts output\n"
 5369. #~ " 10000 triggers Trigger activation and processing\n"
 5370. #~ " 20000 triggersdetail Lots of output regarding triggers\n"
 5371. #~ " 40000 triggersstupid Silly amounts of output regarding triggers\n"
 5372. #~ " 1000 veryverbose Lots of drivel about eg the dpkg/info "
 5373. #~ "directory\n"
 5374. #~ " 2000 stupidlyverbose Insane amounts of drivel\n"
 5375. #~ "\n"
 5376. #~ "Debugging options are be mixed using bitwise-or.\n"
 5377. #~ "Note that the meanings and values are subject to change.\n"
 5378. #~ msgstr ""
 5379. #~ "%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
 5380. #~ "\n"
 5381. #~ " number ref. in source description\n"
 5382. #~ " 1 general Generally helpful progress information\n"
 5383. #~ " 2 scripts Invocation and status of maintainer scripts\n"
 5384. #~ " 10 eachfile Output for each file processed\n"
 5385. #~ " 100 eachfiledetail Lots of output for each file processed\n"
 5386. #~ " 20 conff Output for each configuration file\n"
 5387. #~ " 200 conffdetail Lots of output for each configuration file\n"
 5388. #~ " 40 depcon Dependencies and conflicts\n"
 5389. #~ " 400 depcondetail Lots of dependencies/conflicts output\n"
 5390. #~ " 1000 veryverbose Lots of drivel about eg the dpkg/info "
 5391. #~ "directory\n"
 5392. #~ " 2000 stupidlyverbose Insane amounts of drivel\n"
 5393. #~ "\n"
 5394. #~ "Debugging options are be mixed using bitwise-or.\n"
 5395. #~ "Note that the meanings and values are subject to change.\n"
 5396. #, fuzzy
 5397. #~ msgid ""
 5398. #~ "%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
 5399. #~ " warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
 5400. #~ " stop with error: --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-"
 5401. #~ "<thing>,...\n"
 5402. #~ " Forcing things:\n"
 5403. #~ " all [!] Set all force options\n"
 5404. #~ " downgrade [*] Replace a package with a lower version\n"
 5405. #~ " configure-any Configure any package which may help this one\n"
 5406. #~ " hold Process incidental packages even when on hold\n"
 5407. #~ " bad-path PATH is missing important programs, problems "
 5408. #~ "likely\n"
 5409. #~ " not-root Try to (de)install things even when not root\n"
 5410. #~ " overwrite Overwrite a file from one package with another\n"
 5411. #~ " overwrite-diverted Overwrite a diverted file with an undiverted "
 5412. #~ "version\n"
 5413. #~ " bad-verify Install a package even if it fails authenticity "
 5414. #~ "check\n"
 5415. #~ " depends-version [!] Turn dependency version problems into warnings\n"
 5416. #~ " depends [!] Turn all dependency problems into warnings\n"
 5417. #~ " confnew [!] Always use the new config files, don't prompt\n"
 5418. #~ " confold [!] Always use the old config files, don't prompt\n"
 5419. #~ " confdef [!] Use the default option for new config files if "
 5420. #~ "one\n"
 5421. #~ " is available, don't prompt. If no default can be "
 5422. #~ "found,\n"
 5423. #~ " you will be prompted unless one of the confold "
 5424. #~ "or\n"
 5425. #~ " confnew options is also given\n"
 5426. #~ " confmiss [!] Always install missing config files\n"
 5427. #~ " confask [!] Offer to replace config files with no new "
 5428. #~ "versions\n"
 5429. #~ " breaks [!] Install even if it would break another package\n"
 5430. #~ " conflicts [!] Allow installation of conflicting packages\n"
 5431. #~ " architecture [!] Process even packages with wrong architecture\n"
 5432. #~ " overwrite-dir [!] Overwrite one package's directory with another's "
 5433. #~ "file\n"
 5434. #~ " unsafe-io [!] Do not perform safe I/O operations when "
 5435. #~ "unpacking\n"
 5436. #~ " remove-reinstreq [!] Remove packages which require installation\n"
 5437. #~ " remove-essential [!] Remove an essential package\n"
 5438. #~ "\n"
 5439. #~ "WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your "
 5440. #~ "installation.\n"
 5441. #~ "Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
 5442. #~ msgstr ""
 5443. #~ "%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
 5444. #~ " warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
 5445. #~ " stop with error: --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-"
 5446. #~ "<thing>,...\n"
 5447. #~ " Forcing things:\n"
 5448. #~ " all [!] Set all force options\n"
 5449. #~ " downgrade [*] Replace a package with a lower version\n"
 5450. #~ " configure-any Configure any package which may help this one\n"
 5451. #~ " hold Process incidental packages even when on hold\n"
 5452. #~ " bad-path PATH is missing important programs, problems "
 5453. #~ "likely\n"
 5454. #~ " not-root Try to (de)install things even when not root\n"
 5455. #~ " overwrite Overwrite a file from one package with another\n"
 5456. #~ " overwrite-diverted Overwrite a diverted file with an undiverted "
 5457. #~ "version\n"
 5458. #~ " bad-verify Install a package even if it fails authenticity "
 5459. #~ "check\n"
 5460. #~ " depends-version [!] Turn dependency version problems into warnings\n"
 5461. #~ " depends [!] Turn all dependency problems into warnings\n"
 5462. #~ " confnew [!] Always use the new config files, don't prompt\n"
 5463. #~ " confold [!] Always use the old config files, don't prompt\n"
 5464. #~ " confdef [!] Use the default option for new config files if "
 5465. #~ "one\n"
 5466. #~ " is available, don't prompt. If no default can be "
 5467. #~ "found,\n"
 5468. #~ " you will be prompted unless one of the confold "
 5469. #~ "or\n"
 5470. #~ " confnew options is also given\n"
 5471. #~ " confmiss [!] Always install missing config files\n"
 5472. #~ " conflicts [!] Allow installation of conflicting packages\n"
 5473. #~ " architecture [!] Process even packages with wrong architecture\n"
 5474. #~ " overwrite-dir [!] Overwrite one package's directory with another's "
 5475. #~ "file\n"
 5476. #~ " remove-reinstreq [!] Remove packages which require installation\n"
 5477. #~ " remove-essential [!] Remove an essential package\n"
 5478. #~ "\n"
 5479. #~ "WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your "
 5480. #~ "installation.\n"
 5481. #~ "Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
 5482. #~ msgid "dpkg: %s not found.\n"
 5483. #~ msgstr "dpkg: %s ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।\n"
 5484. #~ msgid "header info member"
 5485. #~ msgstr "ਹੈਂਡਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ"
 5486. #, fuzzy
 5487. #~ msgid "failed to create temporary directory"
 5488. #~ msgstr "ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ"
 5489. #, fuzzy
 5490. #~| msgid "unable to create %s: %s"
 5491. #~ msgid "unable to stat %s: %s"
 5492. #~ msgstr "%s ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %s"
 5493. #~ msgid "cat (data)"
 5494. #~ msgstr "cat (ਡਾਟਾ)"
 5495. #~ msgid ""
 5496. #~ "\n"
 5497. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5498. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 5499. #~ msgstr ""
 5500. #~ "\n"
 5501. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5502. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 5503. #, fuzzy
 5504. #~ msgid "Debian revision"
 5505. #~ msgstr "ਡੇਬੀਅਨ %s ਵਰਜਨ %s\n"
 5506. #~ msgid "%d errors in control file"
 5507. #~ msgstr "ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਇਲ %d 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ"
 5508. #, fuzzy
 5509. #~ msgid "%s: failed to exec '%s %s'"
 5510. #~ msgstr "%s ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ"
 5511. #~ msgid "%s: internal gzip error: read: `%s'"
 5512. #~ msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨੀ gzip ਗਲਤੀ: ਪੜ੍ਹਨ: `%s'"
 5513. #~ msgid "%s: internal gzip error: write: `%s'"
 5514. #~ msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨੀ gzip ਗਲਤੀ: ਲਿਖਣ: `%s'"
 5515. #~ msgid "%s: internal gzip error: read(%i) != write(%i)"
 5516. #~ msgstr "%s: ਅੰਦਰੂਨੀ gzip ਗਲਤੀ: ਪੜ੍ਹਨ(%i) != ਲਿਖਣ(%i)"
 5517. #~ msgid "wait for shell failed"
 5518. #~ msgstr "ਸ਼ੈੱਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਲੈ ਦਿਓ"
 5519. #~ msgid "unlink"
 5520. #~ msgstr "unlink"
 5521. #~ msgid "chmod"
 5522. #~ msgstr "chmod"
 5523. #~ msgid "delete"
 5524. #~ msgstr "ਹਟਾਓ"
 5525. #~ msgid ""
 5526. #~ "\n"
 5527. #~ "Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman."
 5528. #~ msgstr ""
 5529. #~ "\n"
 5530. #~ "Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman."
 5531. #~ msgid "no mode specified"
 5532. #~ msgstr "ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ"
 5533. #~ msgid "illegal user %s"
 5534. #~ msgstr "ਗਲਤ ਉਪਭੋਗੀ %s"
 5535. #~ msgid "non-existing user %s"
 5536. #~ msgstr "ਨਾ-ਮੌਜੂਦ ਉਪਭੋਗੀ %s"
 5537. #~ msgid "illegal group %s"
 5538. #~ msgstr "ਗਲਤ ਗਰੁੱਪ %s"
 5539. #~ msgid "aborting"
 5540. #~ msgstr "ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ"
 5541. #~ msgid ""
 5542. #~ "\n"
 5543. #~ "Copyright (C) 1994,1995 Ian Jackson."
 5544. #~ msgstr ""
 5545. #~ "\n"
 5546. #~ "Copyright (C) 1994,1995 Ian Jackson."
 5547. #~ msgid ""
 5548. #~ "Usage: %s [<options> ...] [--] <filename>\n"
 5549. #~ "\n"
 5550. #~ "Options:\n"
 5551. #~ " --section <regexp> <title>\n"
 5552. #~ " put the new entry in the <regex> matched "
 5553. #~ "section\n"
 5554. #~ " or create a new one with <title> if non-"
 5555. #~ "existent.\n"
 5556. #~ " --menuentry=<text> set the menu entry.\n"
 5557. #~ " --description=<text> set the description to be used in the menu "
 5558. #~ "entry.\n"
 5559. #~ " --info-file=<path> specify info file to install in the "
 5560. #~ "directory.\n"
 5561. #~ " --dir-file=<path> specify file name of info directory file.\n"
 5562. #~ " --infodir=<directory> same as '--dir-file=<directory>/dir'.\n"
 5563. #~ " --info-dir=<directory> likewise.\n"
 5564. #~ " --keep-old do not replace entries nor remove empty ones.\n"
 5565. #~ " --remove remove the entry specified by <filename> "
 5566. #~ "basename.\n"
 5567. #~ " --remove-exactly remove the exact <filename> entry.\n"
 5568. #~ " --test enables test mode (no actions taken).\n"
 5569. #~ " --debug enables debug mode (show more information).\n"
 5570. #~ " --quiet do not show output messages.\n"
 5571. #~ " --help show this help message.\n"
 5572. #~ " --version show the version.\n"
 5573. #~ msgstr ""
 5574. #~ "Usage: %s [<options> ...] [--] <filename>\n"
 5575. #~ "\n"
 5576. #~ "Options:\n"
 5577. #~ " --section <regexp> <title>\n"
 5578. #~ " put the new entry in the <regex> matched "
 5579. #~ "section\n"
 5580. #~ " or create a new one with <title> if non-"
 5581. #~ "existent.\n"
 5582. #~ " --menuentry=<text> set the menu entry.\n"
 5583. #~ " --description=<text> set the description to be used in the menu "
 5584. #~ "entry.\n"
 5585. #~ " --info-file=<path> specify info file to install in the "
 5586. #~ "directory.\n"
 5587. #~ " --dir-file=<path> specify file name of info directory file.\n"
 5588. #~ " --infodir=<directory> same as '--dir-file=<directory>/dir'.\n"
 5589. #~ " --info-dir=<directory> likewise.\n"
 5590. #~ " --keep-old do not replace entries nor remove empty ones.\n"
 5591. #~ " --remove remove the entry specified by <filename> "
 5592. #~ "basename.\n"
 5593. #~ " --remove-exactly remove the exact <filename> entry.\n"
 5594. #~ " --test enables test mode (no actions taken).\n"
 5595. #~ " --debug enables debug mode (show more information).\n"
 5596. #~ " --quiet do not show output messages.\n"
 5597. #~ " --help show this help message.\n"
 5598. #~ " --version show the version.\n"
 5599. #~ msgid "%s: --section needs two more args"
 5600. #~ msgstr "%s: --section needs two more args"
 5601. #~ msgid "%s: option --%s is deprecated (ignored)"
 5602. #~ msgstr "%s: option --%s is deprecated (ignored)"
 5603. #~ msgid "%s: --section ignored with --remove"
 5604. #~ msgstr "%s: --section ignored with --remove"
 5605. #~ msgid "%s: --description ignored with --remove"
 5606. #~ msgstr "%s: --description ignored with --remove"
 5607. #~ msgid "invalid info entry"
 5608. #~ msgstr "ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਦਰਾਜ਼"
 5609. #~ msgid "try deleting %s?"
 5610. #~ msgstr "ਕੀ %s ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ?"
 5611. #~ msgid "unable to read %s: %d"
 5612. #~ msgstr "%s ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ: %d"
 5613. #~ msgid "dbg: %s"
 5614. #~ msgstr "dbg: %s"
 5615. #~ msgid "System error no.%d"
 5616. #~ msgstr "ਸਿਸਟਮ ਗਲਤੀ ਨੰ: %d"
 5617. #~ msgid "Signal no.%d"
 5618. #~ msgstr "ਸਿਗਨਲ ਨੰ.%d"
 5619. #~ msgid ""
 5620. #~ "\n"
 5621. #~ "Copyright (C) 1996 Kim-Minh Kaplan."
 5622. #~ msgstr ""
 5623. #~ "\n"
 5624. #~ "Copyright (C) 1996 Kim-Minh Kaplan."
 5625. #~ msgid ""
 5626. #~ "Usage: %s [<option> ...] [--] [<dirname>]\n"
 5627. #~ "\n"
 5628. #~ "Options:\n"
 5629. #~ " --unsafe set some additional possibly useful options.\n"
 5630. #~ " warning: this option may garble an otherwise correct "
 5631. #~ "file.\n"
 5632. #~ " --help show this help message.\n"
 5633. #~ " --version show the version.\n"
 5634. #~ msgstr ""
 5635. #~ "Usage: %s [<option> ...] [--] [<dirname>]\n"
 5636. #~ "\n"
 5637. #~ "Options:\n"
 5638. #~ " --unsafe set some additional possibly useful options.\n"
 5639. #~ " warning: this option may garble an otherwise correct "
 5640. #~ "file.\n"
 5641. #~ " --help show this help message.\n"
 5642. #~ " --version show the version.\n"
 5643. #~ msgid "try deleting %s"
 5644. #~ msgstr "%s ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ"
 5645. #~ msgid "%s - status is %s."
 5646. #~ msgstr "%s - ਹਾਲਤ %s ਹੈ।"
 5647. #~ msgid " link unreadable - %s"
 5648. #~ msgstr " ਸਬੰਧ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ - %s"
 5649. #~ msgid "Serious problem: %s"
 5650. #~ msgstr "ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ: %s"
 5651. #~ msgid "to"
 5652. #~ msgstr "ਵੱਲ"
 5653. #~ msgid "from"
 5654. #~ msgstr "ਤੋਂ"
 5655. #~ msgid "error reading %s"
 5656. #~ msgstr "%s ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 5657. #~ msgid "manflag"
 5658. #~ msgstr "manflag"