nl.po 239 KB


 1. # Dutch translation of dpkg.
 2. # Copyright © 1994-2016 Dpkg Developers
 3. # This file is distributed under the same license as the dpkg package.
 4. # Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015, 2016, 2017.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: dpkg 1.18.22\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
 10. "POT-Creation-Date: 2017-03-06 06:25+0100\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2017-02-11 17:49+0100\n"
 12. "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 13. "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 14. "Language: nl\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 19. "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 20. #: lib/dpkg/ar.c
 21. msgid "failed to fstat archive"
 22. msgstr "kan status van archief niet opvragen"
 23. #: lib/dpkg/ar.c
 24. #, c-format
 25. msgid "failed to read archive '%.255s'"
 26. msgstr "kan niet lezen uit archief '%.255s'"
 27. #: lib/dpkg/ar.c lib/dpkg/dbmodify.c
 28. #, c-format
 29. msgid "unable to create '%.255s'"
 30. msgstr "kan '%.255s' niet aanmaken"
 31. #: lib/dpkg/ar.c lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c dpkg-split/join.c
 32. #: dpkg-split/queue.c utils/update-alternatives.c
 33. #, c-format
 34. msgid "unable to close file '%s'"
 35. msgstr "kan bestand '%s' niet sluiten"
 36. #: lib/dpkg/ar.c
 37. #, c-format
 38. msgid "invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size"
 39. msgstr ""
 40. "ongeldig teken '%c' in grootte van element '%.16s' van archief '%.250s'"
 41. #: lib/dpkg/ar.c utils/update-alternatives.c
 42. #, c-format
 43. msgid "unable to write file '%s'"
 44. msgstr "kan het bestand '%s' niet wegschrijven"
 45. #: lib/dpkg/ar.c
 46. #, c-format
 47. msgid "ar member name '%s' length too long"
 48. msgstr "de naam '%s' van het ar-element is te lang"
 49. #: lib/dpkg/ar.c
 50. #, c-format
 51. msgid "ar member size %jd too large"
 52. msgstr "de omvang %jd van het ar-element is te groot"
 53. #: lib/dpkg/ar.c
 54. #, c-format
 55. msgid "generated corrupt ar header for '%s'"
 56. msgstr "er werd een beschadigde ar-kop voor '%s' gemaakt"
 57. #: lib/dpkg/ar.c
 58. #, c-format
 59. msgid "failed to fstat ar member file (%s)"
 60. msgstr "kon status van bestand (%s) van ar-elementen niet opvragen met fstat"
 61. #: lib/dpkg/ar.c
 62. #, c-format
 63. msgid "cannot append ar member file (%s) to '%s': %s"
 64. msgstr "kan bestand (%s) van ar-elementen niet toevoegen aan '%s': %s"
 65. #: lib/dpkg/arch.c lib/dpkg/parsehelp.c lib/dpkg/pkg-format.c
 66. msgid "may not be empty string"
 67. msgstr "mag geen lege tekenreeks zijn"
 68. #: lib/dpkg/arch.c
 69. msgid "must start with an alphanumeric"
 70. msgstr "moet beginnen met een alfanumeriek teken"
 71. #: lib/dpkg/arch.c lib/dpkg/parsehelp.c
 72. #, c-format
 73. msgid "character '%c' not allowed (only letters, digits and characters '%s')"
 74. msgstr ""
 75. "teken `%c' is niet toegestaan (enkel letters, cijfers en de tekens '%s')"
 76. #: lib/dpkg/arch.c
 77. msgctxt "architecture"
 78. msgid "<none>"
 79. msgstr "<geen>"
 80. #: lib/dpkg/arch.c
 81. msgctxt "architecture"
 82. msgid "<empty>"
 83. msgstr "<leeg>"
 84. #: lib/dpkg/arch.c
 85. msgid "error writing to architecture list"
 86. msgstr "fout bij schrijven naar de lijst van architecturen"
 87. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 88. #, c-format
 89. msgid "unable to create new file '%.250s'"
 90. msgstr "kan nieuw bestand '%.250s' niet aanmaken"
 91. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 92. #, c-format
 93. msgid "unable to write new file '%.250s'"
 94. msgstr "kan nieuw bestand '%.250s' niet wegschrijven"
 95. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 96. #, c-format
 97. msgid "unable to flush new file '%.250s'"
 98. msgstr "kan nieuw bestand '%.250s' niet doorspoelen"
 99. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 100. #, c-format
 101. msgid "unable to sync new file '%.250s'"
 102. msgstr "kan nieuw bestand '%.250s' niet synchroniseren"
 103. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 104. #, c-format
 105. msgid "unable to close new file '%.250s'"
 106. msgstr "kan nieuw bestand `%.250s' niet sluiten"
 107. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 108. #, c-format
 109. msgid "error removing old backup file '%s'"
 110. msgstr "fout bij het verwijderen van oud back-upbestand '%s'"
 111. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 112. #, c-format
 113. msgid "error creating new backup file '%s'"
 114. msgstr "fout bij het aanmaken van nieuw back-upbestand '%s'"
 115. #: lib/dpkg/atomic-file.c lib/dpkg/triglib.c src/infodb-upgrade.c src/remove.c
 116. #, c-format
 117. msgid "cannot remove '%.250s'"
 118. msgstr "kan '%.250s' niet verwijderen"
 119. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 120. #, c-format
 121. msgid "error installing new file '%s'"
 122. msgstr "fout bij installeren van nieuw bestand '%s'"
 123. #: lib/dpkg/buffer.c
 124. msgid "failed to write"
 125. msgstr "schrijven is mislukt"
 126. #: lib/dpkg/buffer.c
 127. msgid "failed to read"
 128. msgstr "lezen is mislukt"
 129. #: lib/dpkg/buffer.c
 130. msgid "unexpected end of file or stream"
 131. msgstr "onverwacht einde van bestand of stroom"
 132. #: lib/dpkg/buffer.c
 133. msgid "failed to seek"
 134. msgstr "zoekbewerking mislukte"
 135. #: lib/dpkg/command.c lib/dpkg/path-remove.c src/unpack.c dpkg-split/split.c
 136. #: utils/update-alternatives.c
 137. #, c-format
 138. msgid "unable to execute %s (%s)"
 139. msgstr "%s (%s) kan niet uitgevoerd worden"
 140. #: lib/dpkg/compress.c
 141. #, c-format
 142. msgid "%s: pass-through copy error: %s"
 143. msgstr "%s: kopieerfout bij het doorgeven: %s"
 144. #: lib/dpkg/compress.c
 145. #, c-format
 146. msgid "%s: error binding input to gzip stream"
 147. msgstr "%s: fout bij het koppelen van invoer aan gzip-stroom"
 148. #: lib/dpkg/compress.c
 149. #, c-format
 150. msgid "%s: internal gzip read error: '%s'"
 151. msgstr "%s: interne leesfout van gzip: '%s'"
 152. #: lib/dpkg/compress.c
 153. #, c-format
 154. msgid "%s: internal gzip write error"
 155. msgstr "%s: interne schrijffout van gzip"
 156. #: lib/dpkg/compress.c
 157. #, c-format
 158. msgid "%s: error binding output to gzip stream"
 159. msgstr "%s: fout bij het koppelen van uitvoer aan gzip-stroom"
 160. #: lib/dpkg/compress.c
 161. #, c-format
 162. msgid "%s: internal gzip read error"
 163. msgstr "%s: interne leesfout van gzip"
 164. #: lib/dpkg/compress.c
 165. #, c-format
 166. msgid "%s: internal gzip write error: '%s'"
 167. msgstr "%s: interne schrijffout van gzip: '%s'"
 168. #: lib/dpkg/compress.c
 169. #, c-format
 170. msgid "%s: internal gzip write error: %s"
 171. msgstr "%s: interne schrijffout van gzip: %s"
 172. #: lib/dpkg/compress.c
 173. #, c-format
 174. msgid "%s: error binding input to bzip2 stream"
 175. msgstr "%s: fout bij het koppelen van invoer aan bzip2-stroom"
 176. #: lib/dpkg/compress.c
 177. #, c-format
 178. msgid "%s: internal bzip2 read error: '%s'"
 179. msgstr "%s: interne leesfout van bzip2: '%s'"
 180. #: lib/dpkg/compress.c
 181. #, c-format
 182. msgid "%s: internal bzip2 write error"
 183. msgstr "%s: interne schrijffout van bzip2"
 184. #: lib/dpkg/compress.c
 185. #, c-format
 186. msgid "%s: error binding output to bzip2 stream"
 187. msgstr "%s: fout bij het koppelen van uitvoer aan bzip2-stroom"
 188. #: lib/dpkg/compress.c
 189. #, c-format
 190. msgid "%s: internal bzip2 read error"
 191. msgstr "%s: interne leesfout van bzip2"
 192. #: lib/dpkg/compress.c
 193. #, c-format
 194. msgid "%s: internal bzip2 write error: '%s'"
 195. msgstr "%s: interne schrijffout van bzip2: '%s'"
 196. #: lib/dpkg/compress.c
 197. msgid "unexpected bzip2 error"
 198. msgstr "onverwachte fout van bzip2"
 199. #: lib/dpkg/compress.c
 200. msgid "internal error (bug)"
 201. msgstr "interne fout (bug)"
 202. #: lib/dpkg/compress.c
 203. msgid "memory usage limit reached"
 204. msgstr "limiet van geheugengebruik werd bereikt"
 205. #: lib/dpkg/compress.c
 206. msgid "unsupported compression preset"
 207. msgstr "voorinstelling van onbekend compressietype"
 208. #: lib/dpkg/compress.c
 209. msgid "unsupported options in file header"
 210. msgstr "onbekende opties in bestandskop"
 211. #: lib/dpkg/compress.c
 212. msgid "compressed data is corrupt"
 213. msgstr "gecomprimeerde gegevens zijn beschadigd"
 214. #: lib/dpkg/compress.c
 215. msgid "unexpected end of input"
 216. msgstr "onverwacht invoereinde"
 217. #: lib/dpkg/compress.c
 218. msgid "file format not recognized"
 219. msgstr "bestandsformaat niet herkend"
 220. #: lib/dpkg/compress.c
 221. msgid "unsupported type of integrity check"
 222. msgstr "onbekend type integriteitstoets"
 223. #: lib/dpkg/compress.c
 224. #, c-format
 225. msgid "%s: lzma read error"
 226. msgstr "%s: leesfout van lzma"
 227. #: lib/dpkg/compress.c
 228. #, c-format
 229. msgid "%s: lzma write error"
 230. msgstr "%s: schrijffout van lzma"
 231. #: lib/dpkg/compress.c
 232. #, c-format
 233. msgid "%s: lzma close error"
 234. msgstr "%s: sluitfout van lzma"
 235. #: lib/dpkg/compress.c
 236. #, c-format
 237. msgid "%s: lzma error: %s"
 238. msgstr "%s: fout van lzma: %s"
 239. #: lib/dpkg/compress.c
 240. msgid "unknown compression strategy"
 241. msgstr "onbekende compressiestrategie"
 242. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 243. #, c-format
 244. msgid ""
 245. "updates directory contains file '%.250s' whose name is too long (length=%d, "
 246. "max=%d)"
 247. msgstr ""
 248. "de map met bijwerkingen bevat bestand `%.250s' met een te lange naam (lengte="
 249. "%d, max=%d)"
 250. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 251. #, c-format
 252. msgid ""
 253. "updates directory contains files with different length names (both %d and %d)"
 254. msgstr ""
 255. "de map met bijwerkingen bevat bestanden met namen van verschillende lengte "
 256. "(zowel %d als %d)"
 257. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 258. #, c-format
 259. msgid "cannot scan updates directory '%.255s'"
 260. msgstr "kan map `%.255s' met bijwerkingen niet doorzoeken"
 261. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 262. #, c-format
 263. msgid "failed to remove incorporated update file %.255s"
 264. msgstr "kon ingebouwd bijwerkingenbestand %.255s niet verwijderen"
 265. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 266. #, c-format
 267. msgid "unable to fill %.250s with padding"
 268. msgstr "kan %.250s niet opvullen met vulsel"
 269. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 270. #, c-format
 271. msgid "unable to flush %.250s after padding"
 272. msgstr "kan %.250s niet doorspoelen na opvulling"
 273. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 274. #, c-format
 275. msgid "unable to seek to start of %.250s after padding"
 276. msgstr "kan niet naar het begin van %.250s gaan na opvulling"
 277. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 278. #, c-format
 279. msgid "unable to open lock file %s for testing"
 280. msgstr "kan het vergrendelingsbestand %s niet openen om te testen"
 281. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 282. msgid "unable to open/create status database lockfile"
 283. msgstr ""
 284. "kan het vergrendelingsbestand van de statusdatabase niet openen/aanmaken"
 285. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 286. msgid "you do not have permission to lock the dpkg status database"
 287. msgstr ""
 288. "u heeft niet de benodigde rechten om de statusdatabase van dpkg te "
 289. "vergrendelen"
 290. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 291. msgid "dpkg status database"
 292. msgstr "statusdatabase van dpkg"
 293. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 294. msgid "requested operation requires superuser privilege"
 295. msgstr "deze bewerking kan alleen uitgevoerd worden door de systeembeheerder"
 296. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 297. msgid "unable to access dpkg status area"
 298. msgstr "kan niet binnen bij het statusgebied van dpkg"
 299. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 300. msgid "operation requires read/write access to dpkg status area"
 301. msgstr ""
 302. "voor deze bewerking zijn lees- en schrijfrechten nodig in het statusgebied "
 303. "van dpkg"
 304. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 305. #, c-format
 306. msgid "failed to remove my own update file %.255s"
 307. msgstr "kon mijn eigen bijwerkingenbestand %.255s niet verwijderen"
 308. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 309. #, c-format
 310. msgid "unable to write updated status of '%.250s'"
 311. msgstr "kan de nieuwe status van '%.250s' niet wegschrijven"
 312. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 313. #, c-format
 314. msgid "unable to flush updated status of '%.250s'"
 315. msgstr "kan de nieuwe status van '%.250s' niet doorspoelen"
 316. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 317. #, c-format
 318. msgid "unable to truncate for updated status of '%.250s'"
 319. msgstr "kan niet afkappen voor de nieuwe status van '%.250s'"
 320. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 321. #, c-format
 322. msgid "unable to fsync updated status of '%.250s'"
 323. msgstr "kan de nieuwe status van '%.250s' niet synchroniseren"
 324. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 325. #, c-format
 326. msgid "unable to close updated status of '%.250s'"
 327. msgstr "kan de nieuwe status van '%.250s' niet afsluiten"
 328. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 329. #, c-format
 330. msgid "unable to install updated status of '%.250s'"
 331. msgstr "kan de nieuwe status van '%.250s' niet installeren"
 332. #: lib/dpkg/deb-version.c
 333. msgid "format version with empty major component"
 334. msgstr "formaat van het versienummer bevat een lege hoofdversiecomponent"
 335. #: lib/dpkg/deb-version.c
 336. msgid "format version has no dot"
 337. msgstr "formaat van het versienummer bevat geen punt"
 338. #: lib/dpkg/deb-version.c
 339. msgid "format version with empty minor component"
 340. msgstr "formaat van het versienummer bevat een lege onderversiecomponent"
 341. #: lib/dpkg/deb-version.c
 342. msgid "format version followed by junk"
 343. msgstr "formaat van het versienummer eindigt met rommel"
 344. #: lib/dpkg/dir.c
 345. #, c-format
 346. msgid "unable to get file descriptor for directory '%s'"
 347. msgstr "kan bestandsindicator voor map '%s' niet verkrijgen"
 348. #: lib/dpkg/dir.c
 349. #, c-format
 350. msgid "unable to sync directory '%s'"
 351. msgstr "kan map '%s' niet synchroniseren"
 352. #: lib/dpkg/dir.c
 353. #, c-format
 354. msgid "unable to open directory '%s'"
 355. msgstr "kan map '%s' niet openen"
 356. #: lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 357. #, c-format
 358. msgid "unable to open file '%s'"
 359. msgstr "kan bestand '%s' niet openen"
 360. #: lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c dpkg-deb/build.c dpkg-split/join.c
 361. #: dpkg-split/queue.c utils/update-alternatives.c
 362. #, c-format
 363. msgid "unable to sync file '%s'"
 364. msgstr "kan bestand '%s' niet synchroniseren"
 365. #: lib/dpkg/dump.c
 366. #, c-format
 367. msgid "failed to write details of '%.50s' to '%.250s'"
 368. msgstr "wegschrijven van details van '%.50s' naar '%.250s' is mislukt"
 369. #: lib/dpkg/dump.c
 370. #, c-format
 371. msgid "unable to set buffering on %s database file"
 372. msgstr "kan geen buffer instellen op databasebestand %s"
 373. #: lib/dpkg/dump.c
 374. #, c-format
 375. msgid "failed to write %s database record about '%.50s' to '%.250s'"
 376. msgstr ""
 377. "het schrijven van databaserecord %s over '%.50s' naar '%.250s' is mislukt"
 378. #: lib/dpkg/ehandle.c utils/update-alternatives.c
 379. msgid "error"
 380. msgstr "fout"
 381. #: lib/dpkg/ehandle.c
 382. #, c-format
 383. msgid ""
 384. "%s%s%s: %s%s:%s\n"
 385. " %s\n"
 386. msgstr ""
 387. "%s%s%s: %s%s:%s\n"
 388. " %s\n"
 389. #: lib/dpkg/ehandle.c
 390. msgid "out of memory for new error context"
 391. msgstr "geen geheugen meer voor een nieuwe foutcontext"
 392. #: lib/dpkg/ehandle.c
 393. msgid "error while cleaning up"
 394. msgstr "fout tijdens opruimen"
 395. #: lib/dpkg/ehandle.c
 396. msgid "too many nested errors during error recovery"
 397. msgstr "te veel geneste fouten tijdens foutherstel"
 398. #: lib/dpkg/ehandle.c
 399. msgid "out of memory for new cleanup entry"
 400. msgstr "geen geheugen meer voor een nieuw opschoningsitem"
 401. #: lib/dpkg/ehandle.c
 402. msgid "out of memory for new cleanup entry with many arguments"
 403. msgstr "geen geheugen meer voor een nieuw opschoningsitem met veel argumenten"
 404. #: lib/dpkg/ehandle.c
 405. msgid "unrecoverable fatal error, aborting"
 406. msgstr "onherstelbare fatale fout; er wordt gestopt"
 407. #: lib/dpkg/ehandle.c
 408. msgid "outside error context, aborting"
 409. msgstr "buiten de foutcontext; er wordt gestopt"
 410. #: lib/dpkg/ehandle.c
 411. msgid "internal error"
 412. msgstr "interne fout"
 413. #: lib/dpkg/fields.c
 414. #, c-format
 415. msgid "%s is missing"
 416. msgstr "%s ontbreekt"
 417. #: lib/dpkg/fields.c
 418. #, c-format
 419. msgid "'%.50s' is not allowed for %s"
 420. msgstr "'%.50s' is niet toegestaan voor %s"
 421. #: lib/dpkg/fields.c
 422. #, c-format
 423. msgid "junk after %s"
 424. msgstr "rommel na %s"
 425. #: lib/dpkg/fields.c
 426. #, c-format
 427. msgid "invalid package name (%.250s)"
 428. msgstr "ongeldige pakketnaam (%.250s)"
 429. #: lib/dpkg/fields.c
 430. #, c-format
 431. msgid "empty file details field '%s'"
 432. msgstr "leeg veld '%s' voor bestandsdetails"
 433. #: lib/dpkg/fields.c
 434. #, c-format
 435. msgid "file details field '%s' not allowed in status file"
 436. msgstr "veld '%s' voor bestandsdetails niet toegestaan in statusbestand"
 437. #: lib/dpkg/fields.c
 438. #, c-format
 439. msgid "too many values in file details field '%s' (compared to others)"
 440. msgstr ""
 441. "te veel waarden in veld '%s' voor bestandsdetails (vergeleken met andere)"
 442. #: lib/dpkg/fields.c
 443. #, c-format
 444. msgid "too few values in file details field '%s' (compared to others)"
 445. msgstr ""
 446. "te weinig waarden in het veld '%s' voor bestandsdetails (vergeleken met "
 447. "andere)"
 448. #: lib/dpkg/fields.c
 449. msgid "yes/no in boolean field"
 450. msgstr "yes/no in booleaans veld"
 451. #: lib/dpkg/fields.c
 452. msgid "foreign/allowed/same/no in quadstate field"
 453. msgstr "foreign/allowed/same/no in vierstatusveld"
 454. #: lib/dpkg/fields.c
 455. #, c-format
 456. msgid "'%s' is not a valid architecture name: %s"
 457. msgstr "'%s' is geen geldige naam voor een architectuur: %s"
 458. #: lib/dpkg/fields.c
 459. msgid "word in 'Priority' field"
 460. msgstr "woord in het veld 'Priority'"
 461. #: lib/dpkg/fields.c
 462. #, c-format
 463. msgid "value for '%s' field not allowed in this context"
 464. msgstr "waarde voor veld '%s' is niet toegestaan in deze context"
 465. #: lib/dpkg/fields.c
 466. msgid "first (want) word in 'Status' field"
 467. msgstr "eerste woord (want) in het veld 'Status'"
 468. #: lib/dpkg/fields.c
 469. msgid "second (error) word in 'Status' field"
 470. msgstr "tweede woord (error) in het veld 'Status'"
 471. #: lib/dpkg/fields.c
 472. msgid "third (status) word in 'Status' field"
 473. msgstr "derde woord (status) in het veld 'Status'"
 474. #: lib/dpkg/fields.c
 475. #, c-format
 476. msgid "error in '%s' field string '%.250s'"
 477. msgstr "fout in tekenreeks '%.250s' voor veld '%s'"
 478. #: lib/dpkg/fields.c
 479. #, c-format
 480. msgid "obsolete '%s' or '%s' field used"
 481. msgstr "verouderd veld '%s' of '%s' gebruikt"
 482. #: lib/dpkg/fields.c
 483. #, c-format
 484. msgid "value for '%s' field has malformatted line '%.*s'"
 485. msgstr "waarde voor veld '%s' heeft een verkeerd opgemaakte regel '%.*s'"
 486. #: lib/dpkg/fields.c
 487. #, c-format
 488. msgid "value for '%s' has line starting with non-space '%c'"
 489. msgstr "waarde voor '%s' heeft een regel die niet begint met een spatie '%c'"
 490. #: lib/dpkg/fields.c
 491. msgid "root or null directory is listed as a conffile"
 492. msgstr "hoofd- of null-map wordt genoemd als een configuratiebestand"
 493. #: lib/dpkg/fields.c
 494. #, c-format
 495. msgid ""
 496. "'%s' field, missing package name, or garbage where package name expected"
 497. msgstr ""
 498. "veld '%s', ontbrekende pakketnaam, of rommel waar een pakketnaam werd "
 499. "verwacht"
 500. #: lib/dpkg/fields.c
 501. #, c-format
 502. msgid "'%s' field, invalid package name '%.255s': %s"
 503. msgstr "veld '%s', ongeldige pakketnaam '%.255s': %s"
 504. #: lib/dpkg/fields.c
 505. #, c-format
 506. msgid ""
 507. "'%s' field, missing architecture name, or garbage where architecture name "
 508. "expected"
 509. msgstr ""
 510. "veld '%s', ontbrekende architectuurbenaming, of rommel waar een "
 511. "architectuurnaam werd verwacht"
 512. #: lib/dpkg/fields.c
 513. #, c-format
 514. msgid ""
 515. "'%s' field, reference to '%.255s': invalid architecture name '%.255s': %s"
 516. msgstr ""
 517. "veld '%s', verwijzing naar '%.255s': ongeldige architectuurbenaming "
 518. "'%.255s': %s"
 519. #: lib/dpkg/fields.c
 520. #, c-format
 521. msgid ""
 522. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 523. " bad version relationship %c%c"
 524. msgstr ""
 525. "veld '%s', verwijzing naar '%.255s':\n"
 526. " foute versie-relatie %c%c"
 527. #: lib/dpkg/fields.c
 528. #, c-format
 529. msgid ""
 530. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 531. " '%c' is obsolete, use '%c=' or '%c%c' instead"
 532. msgstr ""
 533. "veld '%s', verwijzing naar '%.255s':\n"
 534. " '%c' is verouderd, gebruik liever '%c=' of '%c%c'"
 535. #: lib/dpkg/fields.c
 536. #, c-format
 537. msgid ""
 538. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 539. " implicit exact match on version number, suggest using '=' instead"
 540. msgstr ""
 541. "veld '%s', verwijzing naar '%.255s':\n"
 542. " impliciete exacte overeenkomst in versienummer, gebruik liever '='"
 543. #: lib/dpkg/fields.c
 544. #, c-format
 545. msgid "only exact versions may be used for '%s' field"
 546. msgstr "enkel exacte versies mogen gebruikt worden voor het veld '%s'"
 547. #: lib/dpkg/fields.c
 548. #, c-format
 549. msgid ""
 550. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 551. " version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space"
 552. msgstr ""
 553. "veld '%s', verwijzing naar '%.255s':\n"
 554. " versiewaarde begint met een niet-alfanumeriek teken, voeg liever een spatie "
 555. "toe"
 556. #: lib/dpkg/fields.c
 557. #, c-format
 558. msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version contains '%c'"
 559. msgstr "veld '%s', verwijzing naar '%.255s': versie bevat '%c'"
 560. #: lib/dpkg/fields.c
 561. #, c-format
 562. msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version unterminated"
 563. msgstr "veld '%s', verwijzing naar '%.255s': versie niet afgesloten"
 564. #: lib/dpkg/fields.c
 565. #, c-format
 566. msgid "'%s' field, reference to '%.255s': error in version"
 567. msgstr "veld '%s', verwijzing naar '%.255s': fout in versie"
 568. #: lib/dpkg/fields.c
 569. #, c-format
 570. msgid "'%s' field, syntax error after reference to package '%.255s'"
 571. msgstr "veld '%s', syntaxisfout na verwijzing naar pakket '%.255s'"
 572. #: lib/dpkg/fields.c
 573. #, c-format
 574. msgid "alternatives ('|') not allowed in %s field"
 575. msgstr "alternatieven ('|') niet toegestaan in veld %s"
 576. #: lib/dpkg/fields.c
 577. #, c-format
 578. msgid "illegal pending trigger name '%.255s': %s"
 579. msgstr "ongeldig naam voor in de wacht staande trigger '%.255s': %s"
 580. #: lib/dpkg/fields.c
 581. #, c-format
 582. msgid "duplicate pending trigger '%.255s'"
 583. msgstr "dubbele in de wacht staande trigger '%.255s'"
 584. #: lib/dpkg/fields.c
 585. #, c-format
 586. msgid "illegal package name in awaited trigger '%.255s': %s"
 587. msgstr "ongeldige pakketnaam in verwachte trigger '%.255s': %s"
 588. #: lib/dpkg/fields.c
 589. #, c-format
 590. msgid "duplicate awaited trigger package '%.255s'"
 591. msgstr "verwacht triggerpakket '%.255s' in het dubbel"
 592. #: lib/dpkg/file.c
 593. #, c-format
 594. msgid "unable to stat source file '%.250s'"
 595. msgstr "kan status van bronbestand '%.250s' niet opvragen"
 596. #: lib/dpkg/file.c
 597. #, c-format
 598. msgid "unable to change ownership of target file '%.250s'"
 599. msgstr "kan de eigenaar van doelbestand '%.250s' niet veranderen"
 600. #: lib/dpkg/file.c
 601. #, c-format
 602. msgid "unable to set mode of target file '%.250s'"
 603. msgstr "kan de modus van het doelbestand '%.250s' niet instellen"
 604. #: lib/dpkg/file.c
 605. #, c-format
 606. msgid "unable to unlock %s"
 607. msgstr "kan %s niet ontgrendelen"
 608. #: lib/dpkg/file.c
 609. #, c-format
 610. msgid "unable to check file '%s' lock status"
 611. msgstr "kan de vergrendelingsstatus van bestand '%s' niet nagaan"
 612. #: lib/dpkg/file.c
 613. #, c-format
 614. msgid "%s is locked by another process"
 615. msgstr "%s is vergrendeld door een ander proces"
 616. #: lib/dpkg/file.c
 617. #, c-format
 618. msgid "unable to lock %s"
 619. msgstr "kan %s niet vergrendelen"
 620. #: lib/dpkg/file.c
 621. msgid "showing file on pager"
 622. msgstr "bestand wordt pagina per pagina getoond"
 623. #: lib/dpkg/log.c
 624. #, c-format
 625. msgid "could not open log '%s': %s"
 626. msgstr "kon logbestand '%s' niet openen: %s"
 627. #: lib/dpkg/log.c
 628. msgid "<package status and progress file descriptor>"
 629. msgstr "<bestandsindicator van pakketstatus en voortgang>"
 630. #: lib/dpkg/log.c
 631. #, c-format
 632. msgid "unable to write to status fd %d"
 633. msgstr "kan niet schrijven naar statusbestandsindicator %d"
 634. #: lib/dpkg/mlib.c utils/update-alternatives.c
 635. msgid "failed to allocate memory"
 636. msgstr "geheugen toewijzen is mislukt"
 637. #: lib/dpkg/mlib.c
 638. #, c-format
 639. msgid "failed to dup for std%s"
 640. msgstr "dup op std%s is mislukt"
 641. #: lib/dpkg/mlib.c
 642. #, c-format
 643. msgid "failed to dup for fd %d"
 644. msgstr "dup op bestandsindicator %d is mislukt"
 645. #: lib/dpkg/mlib.c
 646. msgid "failed to create pipe"
 647. msgstr "aanmaken van pijp is mislukt"
 648. #: lib/dpkg/mlib.c
 649. #, c-format
 650. msgid "error writing to '%s'"
 651. msgstr "fout bij schrijven naar '%s'"
 652. #: lib/dpkg/mlib.c
 653. #, c-format
 654. msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
 655. msgstr "kan de opties van de bestandsindicator voor %.250s niet lezen"
 656. #: lib/dpkg/mlib.c
 657. #, c-format
 658. msgid "unable to set close-on-exec flag for %.250s"
 659. msgstr "kan de optie close-on-exec voor %.250s niet instellen"
 660. #: lib/dpkg/options.c
 661. #, c-format
 662. msgid "configuration error: %s:%d: %s"
 663. msgstr "configuratiefout: %s:%d: %s"
 664. #: lib/dpkg/options.c
 665. #, c-format
 666. msgid "failed to open configuration file '%.255s' for reading: %s"
 667. msgstr "kon configuratiebestand '%.255s' niet openen om te lezen: %s"
 668. #: lib/dpkg/options.c
 669. #, c-format
 670. msgid "unbalanced quotes in '%s'"
 671. msgstr "aanhalingstekens niet gesloten in '%s'"
 672. #: lib/dpkg/options.c utils/update-alternatives.c
 673. #, c-format
 674. msgid "unknown option '%s'"
 675. msgstr "onbekende optie '%s'"
 676. #: lib/dpkg/options.c
 677. #, c-format
 678. msgid "'%s' needs a value"
 679. msgstr "'%s' verwacht een waarde"
 680. #: lib/dpkg/options.c
 681. #, c-format
 682. msgid "'%s' does not take a value"
 683. msgstr "'%s' verwacht geen waarde"
 684. #: lib/dpkg/options.c
 685. #, c-format
 686. msgid "read error in configuration file '%.255s'"
 687. msgstr "leesfout in configuratiebestand '%.255s'"
 688. #: lib/dpkg/options.c
 689. #, c-format
 690. msgid "error closing configuration file '%.255s'"
 691. msgstr "fout bij sluiten van configuratiebestand '%.255s'"
 692. #: lib/dpkg/options.c
 693. #, c-format
 694. msgid "error opening configuration directory '%s'"
 695. msgstr "fout bij openen van configuratiemap '%s'"
 696. #: lib/dpkg/options.c
 697. #, c-format
 698. msgid "unknown option --%s"
 699. msgstr "onbekende optie --%s"
 700. #: lib/dpkg/options.c
 701. #, c-format
 702. msgid "--%s option takes a value"
 703. msgstr "optie --%s verwacht een waarde"
 704. #: lib/dpkg/options.c
 705. #, c-format
 706. msgid "--%s option does not take a value"
 707. msgstr "optie --%s verwacht geen waarde"
 708. #: lib/dpkg/options.c
 709. #, c-format
 710. msgid "unknown option -%c"
 711. msgstr "onbekende optie -%c"
 712. #: lib/dpkg/options.c
 713. #, c-format
 714. msgid "-%c option takes a value"
 715. msgstr "optie -%c verwacht een waarde"
 716. #: lib/dpkg/options.c
 717. #, c-format
 718. msgid "-%c option does not take a value"
 719. msgstr "optie -%c verwacht geen waarde"
 720. #: lib/dpkg/options.c dpkg-split/main.c
 721. #, c-format
 722. msgid "invalid integer for --%s: '%.250s'"
 723. msgstr "ongeldig geheel getal voor --%s: '%.250s'"
 724. #: lib/dpkg/options.c
 725. #, c-format
 726. msgid "invalid integer for -%c: '%.250s'"
 727. msgstr "ongeldig getal voor -%c: '%.250s'"
 728. #: lib/dpkg/options.c
 729. #, c-format
 730. msgid "obsolete option '--%s'"
 731. msgstr "verouderde optie '--%s'"
 732. #: lib/dpkg/options.c
 733. #, c-format
 734. msgid "conflicting actions -%c (--%s) and -%c (--%s)"
 735. msgstr "tegenstrijdige acties -%c (--%s) en -%c (--%s)"
 736. #: lib/dpkg/options-parsers.c
 737. #, c-format
 738. msgid "--%s needs a valid package name but '%.250s' is not: %s"
 739. msgstr "--%s vereist een geldige pakketnaam, maar '%.250s' is dat niet: %s"
 740. #: lib/dpkg/parse.c
 741. #, c-format
 742. msgid "duplicate value for '%s' field"
 743. msgstr "dubbele waarde voor veld '%s'"
 744. #: lib/dpkg/parse.c
 745. #, c-format
 746. msgid "user-defined field name '%.*s' too short"
 747. msgstr "door gebruiker gedefinieerde veldnaam '%.*s' is te kort"
 748. #: lib/dpkg/parse.c
 749. #, c-format
 750. msgid "duplicate value for user-defined field '%.*s'"
 751. msgstr "dubbele waarde voor door gebruiker gedefinieerd veld '%.*s'"
 752. #: lib/dpkg/parse.c lib/dpkg/parsehelp.c
 753. #, c-format
 754. msgid "missing %s"
 755. msgstr "ontbrekende %s"
 756. #: lib/dpkg/parse.c lib/dpkg/parsehelp.c
 757. #, c-format
 758. msgid "empty value for %s"
 759. msgstr "lege waarde voor %s"
 760. #: lib/dpkg/parse.c
 761. #, c-format
 762. msgid "package has field '%s' but is missing architecture"
 763. msgstr "pakket bevat veld '%s' maar de architectuur ontbreekt"
 764. #: lib/dpkg/parse.c
 765. #, c-format
 766. msgid "package has field '%s' but is architecture all"
 767. msgstr "pakket bevat veld '%s' maar is van het architectuurtype all"
 768. #: lib/dpkg/parse.c
 769. msgid "Config-Version for package with inappropriate Status"
 770. msgstr "Config-Version voor pakket met ongepaste Status"
 771. #: lib/dpkg/parse.c
 772. #, c-format
 773. msgid "package has status %s but triggers are awaited"
 774. msgstr "de status van het pakket is %s maar er wordt op triggers gewacht"
 775. #: lib/dpkg/parse.c
 776. msgid "package has status triggers-awaited but no triggers awaited"
 777. msgstr ""
 778. "de status van het pakket zegt dat op triggers gewacht wordt, maar er worden "
 779. "geen triggers verwacht"
 780. #: lib/dpkg/parse.c
 781. #, c-format
 782. msgid "package has status %s but triggers are pending"
 783. msgstr "de status van het pakket is %s maar er staan triggers in de wacht"
 784. #: lib/dpkg/parse.c
 785. msgid "package has status triggers-pending but no triggers pending"
 786. msgstr ""
 787. "de status van het pakket zegt dat triggers in de wacht staan, maar dat is "
 788. "niet zo"
 789. #: lib/dpkg/parse.c
 790. msgid "Package which in state not-installed has conffiles, forgetting them"
 791. msgstr ""
 792. "Pakket in niet-geïnstalleerde toestand heeft configuratiebestanden. Ze "
 793. "worden vergeten"
 794. #: lib/dpkg/parse.c
 795. msgid ""
 796. "multiple non-coinstallable package instances present; most probably due to "
 797. "an upgrade from an unofficial dpkg"
 798. msgstr ""
 799. "meerdere exemplaren van pakketten die niet samen geïnstalleerd kunnen "
 800. "worden, zijn aanwezig; hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een opwaardering "
 801. "vanuit een niet-officiële dpkg"
 802. #: lib/dpkg/parse.c
 803. msgid ""
 804. "mixed non-coinstallable and coinstallable package instances present; most "
 805. "probably due to an upgrade from an unofficial dpkg"
 806. msgstr ""
 807. "een gemengd geheel van pakketten die niet en wel samen geïnstalleerd mogen "
 808. "worden is aanwezig; hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een opwaardering "
 809. "vanuit een niet-officiële dpkg"
 810. #: lib/dpkg/parse.c
 811. #, c-format
 812. msgid ""
 813. "%s %s (Multi-Arch: %s) is not co-installable with %s which has multiple "
 814. "installed instances"
 815. msgstr ""
 816. "%s %s (Multi-Arch: %s) mag niet samen geïnstalleerd worden met %s waarvan "
 817. "meerdere exemplaren geïnstalleerd zijn"
 818. #: lib/dpkg/parse.c
 819. #, c-format
 820. msgid "failed to open package info file '%.255s' for reading"
 821. msgstr ""
 822. "fout bij het openen van bestand '%.255s' met pakketinformatie om er uit te "
 823. "lezen"
 824. #: lib/dpkg/parse.c
 825. #, c-format
 826. msgid "can't stat package info file '%.255s'"
 827. msgstr "kan status van bestand '%.255s' met pakketinformatie niet opvragen"
 828. #: lib/dpkg/parse.c
 829. #, c-format
 830. msgid "reading package info file '%s': %s"
 831. msgstr "er wordt gelezen uit bestand '%s' met pakketinformatie: %s"
 832. #: lib/dpkg/parse.c
 833. #, c-format
 834. msgid "can't mmap package info file '%.255s'"
 835. msgstr "kan bestand '%.255s' met pakketinformatie niet met mmap laden"
 836. #: lib/dpkg/parse.c
 837. #, c-format
 838. msgid "reading package info file '%.255s'"
 839. msgstr "er wordt gelezen uit bestand '%.255s' met pakketinformatie"
 840. #: lib/dpkg/parse.c
 841. msgid "empty field name"
 842. msgstr "lege veldnaam"
 843. #: lib/dpkg/parse.c
 844. #, c-format
 845. msgid "field name '%.*s' cannot start with hyphen"
 846. msgstr "veldnaam '%.*s' mag niet beginnen met een koppelteken"
 847. #: lib/dpkg/parse.c
 848. #, c-format
 849. msgid "end of file after field name '%.*s'"
 850. msgstr "einde bestand na veldnaam '%.*s'"
 851. #: lib/dpkg/parse.c
 852. #, c-format
 853. msgid "newline in field name '%.*s'"
 854. msgstr "nieuwe regel in veldnaam '%.*s'"
 855. #: lib/dpkg/parse.c
 856. #, c-format
 857. msgid "MSDOS end of file (^Z) in field name '%.*s'"
 858. msgstr "MSDOS bestandseinde (^Z) in veldnaam '%.*s'"
 859. #: lib/dpkg/parse.c
 860. #, c-format
 861. msgid "field name '%.*s' must be followed by colon"
 862. msgstr "veldnaam '%.*s' moet gevolgd worden door een dubbele punt"
 863. #: lib/dpkg/parse.c
 864. #, c-format
 865. msgid "end of file before value of field '%.*s' (missing final newline)"
 866. msgstr ""
 867. "bestandseinde komt voor de waarde van veld '%.*s' (ontbrekende afsluitende "
 868. "nieuwe regel)"
 869. #: lib/dpkg/parse.c
 870. #, c-format
 871. msgid "MSDOS end of file (^Z) in value of field '%.*s' (missing newline?)"
 872. msgstr ""
 873. "MSDOS bestandseinde (^Z) in waarde van veld '%.*s' (ontbrekende nieuwe "
 874. "regel?)"
 875. #: lib/dpkg/parse.c
 876. #, c-format
 877. msgid "blank line in value of field '%.*s'"
 878. msgstr "lege regel in waarde van veld '%.*s'"
 879. #: lib/dpkg/parse.c
 880. #, c-format
 881. msgid "end of file during value of field '%.*s' (missing final newline)"
 882. msgstr ""
 883. "bestandseinde in waarde van veld '%.*s' (ontbrekende afsluitende nieuwe "
 884. "regel)"
 885. #: lib/dpkg/parse.c
 886. #, c-format
 887. msgid "failed to close after read: '%.255s'"
 888. msgstr "kan niet afsluiten na lezen: '%.255s'"
 889. #: lib/dpkg/parse.c
 890. msgid "several package info entries found, only one allowed"
 891. msgstr ""
 892. "meerdere keren het item pakketinformatie gevonden, slechts eenmaal toegestaan"
 893. #: lib/dpkg/parse.c
 894. #, c-format
 895. msgid "no package information in '%.255s'"
 896. msgstr "geen pakketinformatie in '%.255s'"
 897. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 898. #, c-format
 899. msgid ""
 900. "parsing file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
 901. " %.255s"
 902. msgstr ""
 903. "ontleden van bestand '%.255s' bij regel %d pakket '%.255s':\n"
 904. " %.255s"
 905. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 906. #, c-format
 907. msgid ""
 908. "parsing file '%.255s' near line %d:\n"
 909. " %.255s"
 910. msgstr ""
 911. "ontleden van bestand '%.255s' bij regel %d:\n"
 912. " %.255s"
 913. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 914. msgid "must start with an alphanumeric character"
 915. msgstr "moet beginnen met een alfanumeriek teken"
 916. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 917. msgctxt "version"
 918. msgid "<none>"
 919. msgstr "<geen>"
 920. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 921. msgid "version string is empty"
 922. msgstr "het versienummer is een lege tekenreeks"
 923. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 924. msgid "version string has embedded spaces"
 925. msgstr "de tekenreeks met het versienummer bevat spaties"
 926. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 927. msgid "epoch in version is empty"
 928. msgstr "epoch in versienummer is leeg"
 929. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 930. msgid "epoch in version is not number"
 931. msgstr "epoch in versienummer is geen nummer"
 932. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 933. msgid "epoch in version is negative"
 934. msgstr "epoch in versienummer is negatief"
 935. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 936. msgid "epoch in version is too big"
 937. msgstr "epoch in versienummer is te groot"
 938. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 939. msgid "nothing after colon in version number"
 940. msgstr "er komt niets na de dubbele punt in het versienummer"
 941. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 942. msgid "revision number is empty"
 943. msgstr "het revisienummer is leeg"
 944. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 945. msgid "version number is empty"
 946. msgstr "het versienummer is leeg"
 947. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 948. msgid "version number does not start with digit"
 949. msgstr "versienummer begint niet met een cijfer"
 950. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 951. msgid "invalid character in version number"
 952. msgstr "ongeldig teken in het versienummer"
 953. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 954. msgid "invalid character in revision number"
 955. msgstr "ongeldig teken in het revisienummer"
 956. #: lib/dpkg/path-remove.c
 957. #, c-format
 958. msgid "unable to securely remove '%.255s'"
 959. msgstr "kan '%.255s' niet op een veilige manier verwijderen"
 960. #: lib/dpkg/path-remove.c
 961. msgid "rm command for cleanup"
 962. msgstr "commando rm om op te schonen"
 963. #: lib/dpkg/pkg-db.c lib/dpkg/pkg-spec.c
 964. #, c-format
 965. msgid "ambiguous package name '%s' with more than one installed instance"
 966. msgstr "dubbelzinnige pakketnaam '%s' met meer dan een geïnstalleerd exemplaar"
 967. #: lib/dpkg/pkg-format.c
 968. #, c-format
 969. msgid "invalid character '%c' in field width"
 970. msgstr "ongeldig teken '%c' in veldgrootte"
 971. #: lib/dpkg/pkg-format.c
 972. msgid "field width is out of range"
 973. msgstr "veldgrootte valt buiten het bereik"
 974. #: lib/dpkg/pkg-format.c
 975. msgid "missing closing brace"
 976. msgstr "afsluitende accolade ontbreekt"
 977. #: lib/dpkg/pkg-show.c
 978. msgid "(no description available)"
 979. msgstr "(geen beschrijving beschikbaar)"
 980. #: lib/dpkg/pkg-show.c
 981. #, c-format
 982. msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
 983. msgstr "versie '%s' heeft verkeerde syntaxis: %s"
 984. #: lib/dpkg/pkg-spec.c
 985. #, c-format
 986. msgid "illegal package name in specifier '%s%s%s': %s"
 987. msgstr "ongeldige pakketnaam in aanduiding '%s%s%s': %s"
 988. #: lib/dpkg/pkg-spec.c
 989. #, c-format
 990. msgid "illegal architecture name in specifier '%s:%s': %s"
 991. msgstr "ongeldige architectuurnaam in aanduiding '%s:%s': %s"
 992. #: lib/dpkg/report.c utils/update-alternatives.c
 993. msgid "warning"
 994. msgstr "waarschuwing"
 995. #: lib/dpkg/strwide.c
 996. #, c-format
 997. msgid "cannot convert multibyte string '%s' to a wide-character string"
 998. msgstr ""
 999. "kan multibyte tekenreeks '%s' niet naar een 16 bits tekenreeks omzetten"
 1000. #: lib/dpkg/strwide.c
 1001. #, c-format
 1002. msgid "cannot convert multibyte sequence '%s' to a wide character"
 1003. msgstr ""
 1004. "kan multibyte sequentie '%s' niet omzetten naar een van het type 16 bits"
 1005. #: lib/dpkg/subproc.c
 1006. #, c-format
 1007. msgid "error un-catching signal %s: %s\n"
 1008. msgstr "fout bij het stoppen met afvangen van signaal %s: %s\n"
 1009. #: lib/dpkg/subproc.c
 1010. #, c-format
 1011. msgid "unable to ignore signal %s before running %.250s"
 1012. msgstr "kan signaal %s niet negeren alvorens %.250s uit te voeren"
 1013. #: lib/dpkg/subproc.c
 1014. #, c-format
 1015. msgid "%s (subprocess): %s\n"
 1016. msgstr "%s (subproces): %s\n"
 1017. #: lib/dpkg/subproc.c utils/update-alternatives.c
 1018. msgid "fork failed"
 1019. msgstr "afsplitsen van nieuw proces is mislukt"
 1020. #: lib/dpkg/subproc.c src/unpack.c
 1021. #, c-format
 1022. msgid "subprocess %s returned error exit status %d"
 1023. msgstr "subproces %s gaf een foutwaarde %d terug"
 1024. #: lib/dpkg/subproc.c
 1025. #, c-format
 1026. msgid "subprocess %s was interrupted"
 1027. msgstr "subproces %s werd onderbroken"
 1028. #: lib/dpkg/subproc.c
 1029. #, c-format
 1030. msgid "subprocess %s was killed by signal (%s)%s"
 1031. msgstr "subproces %s werd gedood door signaal (%s)%s"
 1032. #: lib/dpkg/subproc.c
 1033. msgid ", core dumped"
 1034. msgstr ", core gedumpt"
 1035. #: lib/dpkg/subproc.c
 1036. #, c-format
 1037. msgid "subprocess %s failed with wait status code %d"
 1038. msgstr "subproces %s is mislukt met wachtstatuscode %d"
 1039. #: lib/dpkg/subproc.c utils/update-alternatives.c
 1040. #, c-format
 1041. msgid "wait for subprocess %s failed"
 1042. msgstr "wachten op subproces %s is mislukt"
 1043. #: lib/dpkg/treewalk.c
 1044. #, c-format
 1045. msgid "cannot stat pathname '%s'"
 1046. msgstr "kan de status van padnaam '%s' niet opvragen"
 1047. #: lib/dpkg/treewalk.c
 1048. #, c-format
 1049. msgid "cannot open directory '%s'"
 1050. msgstr "kan map '%s' niet openen"
 1051. #: lib/dpkg/treewalk.c
 1052. #, c-format
 1053. msgid "treewalk root %s is not a directory"
 1054. msgstr "hoofdmap %s voor het doorlopen van de boomstructuur is geen map"
 1055. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1056. #, c-format
 1057. msgid "unable to open/create triggers lockfile '%.250s'"
 1058. msgstr "kan grendelbestand '%.250s' voor triggers niet openen/aanmaken"
 1059. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1060. msgid "triggers area"
 1061. msgstr "triggergebied"
 1062. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1063. #, c-format
 1064. msgid "unable to open triggers deferred file '%.250s'"
 1065. msgstr "kan bestand '%.250s' met uitgestelde triggers niet openen"
 1066. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1067. #, c-format
 1068. msgid "unable to stat triggers deferred file '%.250s'"
 1069. msgstr "kan status van bestand '%.250s' met uitgestelde triggers niet opvragen"
 1070. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1071. #, c-format
 1072. msgid "unable to open/create new triggers deferred file '%.250s'"
 1073. msgstr ""
 1074. "kan nieuw bestand '%.250s' met uitgestelde triggers niet openen/aanmaken"
 1075. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1076. #, c-format
 1077. msgid ""
 1078. "syntax error in triggers deferred file '%.250s' at line %d character %zd '%s'"
 1079. msgstr ""
 1080. "syntaxisfout in bestand '%.250s' met uitgestelde triggers bij regel %d teken "
 1081. "%zd '%s'"
 1082. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1083. #, c-format
 1084. msgid "invalid package name '%.250s' in triggers deferred file '%.250s'"
 1085. msgstr ""
 1086. "ongeldige pakketnaam '%.250s' in bestand '%.250s' met uitgestelde triggers"
 1087. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1088. #, c-format
 1089. msgid "error reading triggers deferred file '%.250s'"
 1090. msgstr "fout bij lezen van bestand '%.250s' met uitgestelde triggers"
 1091. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1092. #, c-format
 1093. msgid "unable to write new triggers deferred file '%.250s'"
 1094. msgstr ""
 1095. "kan niet schrijven naar nieuw bestand '%.250s' met uitgestelde triggers"
 1096. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1097. #, c-format
 1098. msgid "unable to close new triggers deferred file '%.250s'"
 1099. msgstr "kan nieuw bestand '%.250s' met uitgestelde triggers niet sluiten"
 1100. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1101. #, c-format
 1102. msgid "unable to install new triggers deferred file '%.250s'"
 1103. msgstr "kan nieuw bestand '%.250s' met uitgestelde triggers niet installeren"
 1104. #: lib/dpkg/triglib.c
 1105. #, c-format
 1106. msgid ""
 1107. "invalid or unknown syntax in trigger name '%.250s' (in trigger interests for "
 1108. "package '%.250s')"
 1109. msgstr ""
 1110. "ongeldige of onbekende syntaxis in triggernaam '%.250s' (in "
 1111. "triggeraangelegenheden voor pakket '%.250s')"
 1112. #: lib/dpkg/triglib.c
 1113. #, c-format
 1114. msgid "failed to open trigger interest list file '%.250s'"
 1115. msgstr "openen van bestand '%.250s' met triggeraangelegenheden is mislukt"
 1116. #: lib/dpkg/triglib.c
 1117. #, c-format
 1118. msgid "failed to rewind trigger interest file '%.250s'"
 1119. msgstr ""
 1120. "terugspoelen van bestand '%.250s' met triggeraangelegenheden is mislukt"
 1121. #: lib/dpkg/triglib.c
 1122. #, c-format
 1123. msgid ""
 1124. "trigger interest file '%.250s' syntax error; illegal package name '%.250s': "
 1125. "%.250s"
 1126. msgstr ""
 1127. "bestand '%.250s' met triggeraangelegenheden bevat een syntaxisfout; "
 1128. "ongeldige pakketnaam '%.250s': %.250s"
 1129. #: lib/dpkg/triglib.c
 1130. #, c-format
 1131. msgid ""
 1132. "duplicate file trigger interest for filename '%.250s' and package '%.250s'"
 1133. msgstr ""
 1134. "bestandstrigger voor bestandsnaam '%.250s' en pakket '%.250s'is tweemaal "
 1135. "aanwezig"
 1136. #: lib/dpkg/triglib.c
 1137. #, c-format
 1138. msgid "unable to read file triggers file '%.250s'"
 1139. msgstr "kan bestand '%.250s' met triggers voor bestanden niet lezen"
 1140. #: lib/dpkg/triglib.c
 1141. #, c-format
 1142. msgid "syntax error in file triggers file '%.250s'"
 1143. msgstr "syntaxisfout in bestand '%.250s' met triggers voor bestanden"
 1144. #: lib/dpkg/triglib.c
 1145. #, c-format
 1146. msgid ""
 1147. "file triggers record mentions illegal package name '%.250s' (for interest in "
 1148. "file '%.250s'): %.250s"
 1149. msgstr ""
 1150. "staat van bestandstriggers vermeldt een ongeldige pakketnaam '%.250s' (voor "
 1151. "een aangelegenheid in bestand '%.250s'): %.250s"
 1152. #: lib/dpkg/triglib.c
 1153. #, c-format
 1154. msgid ""
 1155. "triggers ci file '%.250s' contains illegal trigger syntax in trigger name "
 1156. "'%.250s': %.250s"
 1157. msgstr ""
 1158. "ci-triggerbestand '%.250s' bevat een niet-geldige triggersyntaxis in "
 1159. "triggernaam '%.250s': %.250s"
 1160. #: lib/dpkg/triglib.c
 1161. #, c-format
 1162. msgid "unable to open triggers ci file '%.250s'"
 1163. msgstr "kan ci-triggerbestand '%.250s' niet openen"
 1164. #: lib/dpkg/triglib.c
 1165. msgid "triggers ci file contains unknown directive syntax"
 1166. msgstr "ci-triggerbestand bevat een richtlijn in een onbekende syntaxis"
 1167. #: lib/dpkg/triglib.c
 1168. #, c-format
 1169. msgid "triggers ci file contains unknown directive '%.250s'"
 1170. msgstr "ci-triggerbestand bevat de onbekende richtlijn '%.250s'"
 1171. #: lib/dpkg/triglib.c
 1172. #, c-format
 1173. msgid "unable to create triggers state directory '%.250s'"
 1174. msgstr "kan triggerstatusmap '%.250s' niet aanmaken"
 1175. #: lib/dpkg/triglib.c
 1176. #, c-format
 1177. msgid "unable to set ownership of triggers state directory '%.250s'"
 1178. msgstr "kan de eigenaarschap van triggerstatusmap '%.250s' niet instellen"
 1179. #: lib/dpkg/trigname.c
 1180. msgid "empty trigger names are not permitted"
 1181. msgstr "lege triggernamen zijn niet toegelaten"
 1182. #: lib/dpkg/trigname.c
 1183. msgid "trigger name contains invalid character"
 1184. msgstr "triggernaam bevat een ongeldig teken"
 1185. #: lib/dpkg/utils.c
 1186. #, c-format
 1187. msgid "read error in '%.250s'"
 1188. msgstr "leesfout in '%.250s'"
 1189. #: lib/dpkg/utils.c
 1190. #, c-format
 1191. msgid "fgets gave an empty string from '%.250s'"
 1192. msgstr "fgets kwam terug met een lege tekenreeks uit '%.250s'"
 1193. #: lib/dpkg/utils.c
 1194. #, c-format
 1195. msgid "too-long line or missing newline in '%.250s'"
 1196. msgstr "'%.250s' bevat een te lange regel of het regeleinde ontbreekt"
 1197. #: lib/dpkg/utils.c
 1198. #, c-format
 1199. msgid "unexpected end of file reading '%.250s'"
 1200. msgstr "onverwacht bestandseinde in '%.250s'"
 1201. #: lib/dpkg/varbuf.c
 1202. msgid "error formatting string into varbuf variable"
 1203. msgstr "fout bij het opmaken van de tekenreeks als varbuf-variabele"
 1204. #: src/archives.c
 1205. msgid "error reading from dpkg-deb pipe"
 1206. msgstr "fout bij het lezen uit de 'dpkg-deb'-pijp"
 1207. #: src/archives.c
 1208. #, c-format
 1209. msgid "cannot skip padding for file '%.255s': %s"
 1210. msgstr "kan het opvullen van bestand '%.255s' niet overslaan: %s"
 1211. #: src/archives.c
 1212. #, c-format
 1213. msgid "cannot skip file '%.255s' (replaced or excluded?) from pipe: %s"
 1214. msgstr ""
 1215. "kan in de pijp bestand '%.255s' (vervangen of uitgesloten?) niet overslaan: "
 1216. "%s"
 1217. #: src/archives.c
 1218. #, c-format
 1219. msgid "unable to create '%.255s' (while processing '%.255s')"
 1220. msgstr "kan '%.255s' niet aanmaken (bij het verwerken van '%.255s')"
 1221. #: src/archives.c
 1222. #, c-format
 1223. msgid "cannot copy extracted data for '%.255s' to '%.255s': %s"
 1224. msgstr "kan uitgepakte gegevens voor '%.255s' niet kopiëren naar '%.255s': %s"
 1225. #: src/archives.c src/statcmd.c
 1226. #, c-format
 1227. msgid "error setting ownership of '%.255s'"
 1228. msgstr "fout bij het instellen van de eigenaar van '%.255s'"
 1229. #: src/archives.c src/statcmd.c
 1230. #, c-format
 1231. msgid "error setting permissions of '%.255s'"
 1232. msgstr "fout bij het instellen van de rechten op '%.255s'"
 1233. #: src/archives.c
 1234. #, c-format
 1235. msgid "error closing/writing '%.255s'"
 1236. msgstr "fout bij het sluiten van/schrijven naar '%.255s'"
 1237. #: src/archives.c
 1238. #, c-format
 1239. msgid "error creating pipe '%.255s'"
 1240. msgstr "fout bij het aanmaken van de pijp '%.255s'"
 1241. #: src/archives.c
 1242. #, c-format
 1243. msgid "error creating device '%.255s'"
 1244. msgstr "fout bij het aanmaken van het apparaatbestand '%.255s'"
 1245. #: src/archives.c src/infodb-upgrade.c
 1246. #, c-format
 1247. msgid "error creating hard link '%.255s'"
 1248. msgstr "fout bij het maken van de vaste koppeling '%.255s'"
 1249. #: src/archives.c utils/update-alternatives.c
 1250. #, c-format
 1251. msgid "error creating symbolic link '%.255s'"
 1252. msgstr "fout bij het maken van de symbolische koppeling '%.255s'"
 1253. #: src/archives.c
 1254. #, c-format
 1255. msgid "error creating directory '%.255s'"
 1256. msgstr "fout bij het maken van de map '%.255s'"
 1257. #: src/archives.c
 1258. #, c-format
 1259. msgid "cannot compute MD5 hash for tar file '%.255s': %s"
 1260. msgstr "kan de MD5-frommel voor het archiefbestand '%.255s' niet berekenen: %s"
 1261. #: src/archives.c
 1262. #, c-format
 1263. msgid "error setting timestamps of '%.255s'"
 1264. msgstr "fout bij het instellen van de tijdsgegevens voor '%.255s'"
 1265. #: src/archives.c
 1266. #, c-format
 1267. msgid "error setting ownership of symlink '%.255s'"
 1268. msgstr ""
 1269. "fout bij het instellen van de eigenaar van de symbolische koppeling '%.255s'"
 1270. #: src/archives.c utils/update-alternatives.c
 1271. #, c-format
 1272. msgid "unable to read link '%.255s'"
 1273. msgstr "kan koppeling '%.255s' niet lezen"
 1274. #: src/archives.c src/configure.c
 1275. #, c-format
 1276. msgid "symbolic link '%.250s' size has changed from %jd to %zd"
 1277. msgstr "de grootte van de symbolische koppeling '%.250s' ging van %jd naar %zd"
 1278. #: src/archives.c
 1279. #, c-format
 1280. msgid ""
 1281. "trying to overwrite shared '%.250s', which is different from other instances "
 1282. "of package %.250s"
 1283. msgstr ""
 1284. "poging tot overschrijven van gedeelde '%.250s', dat verschilt van andere "
 1285. "exemplaren van pakket %.250s"
 1286. #: src/archives.c
 1287. #, c-format
 1288. msgid "failed to stat (dereference) existing symlink '%.250s'"
 1289. msgstr ""
 1290. "kon de status (via pointer) van bestaande symbolische koppeling '%.250s' "
 1291. "niet opvragen"
 1292. #: src/archives.c
 1293. #, c-format
 1294. msgid ""
 1295. "failed to stat (dereference) proposed new symlink target '%.250s' for "
 1296. "symlink '%.250s'"
 1297. msgstr ""
 1298. "de status opvragen (via pointer) van de voorgestelde nieuwe bestemming "
 1299. "'%.250s' voor symbolische koppeling '%.250s' is mislukt"
 1300. #: src/archives.c
 1301. #, c-format
 1302. msgid "newline not allowed in archive object name '%.255s'"
 1303. msgstr ""
 1304. "een nieuwe regel is niet toegelaten in de archiefobjectbenaming '%.255s'"
 1305. #: src/archives.c
 1306. #, c-format
 1307. msgid ""
 1308. "trying to overwrite '%.250s', which is the diverted version of "
 1309. "'%.250s' (package: %.100s)"
 1310. msgstr ""
 1311. "poging tot overschrijven van '%.250s', wat de omgeleide versie is van "
 1312. "'%.250s' (pakket: %.100s)"
 1313. #: src/archives.c
 1314. #, c-format
 1315. msgid "trying to overwrite '%.250s', which is the diverted version of '%.250s'"
 1316. msgstr ""
 1317. "poging tot overschrijven van '%.250s', wat de omgeleide versie is van "
 1318. "'%.250s'"
 1319. #: src/archives.c
 1320. #, c-format
 1321. msgid "unable to stat '%.255s' (which I was about to install)"
 1322. msgstr ""
 1323. "kan de status van '%.255s' niet opvragen (wat ik net wilde beginnen "
 1324. "installeren)"
 1325. #: src/archives.c
 1326. #, c-format
 1327. msgid ""
 1328. "unable to clean up mess surrounding '%.255s' before installing another "
 1329. "version"
 1330. msgstr ""
 1331. "kan de rommel rond '%.255s' niet opruimen alvorens een nieuwe versie te "
 1332. "installeren"
 1333. #: src/archives.c
 1334. #, c-format
 1335. msgid "unable to stat restored '%.255s' before installing another version"
 1336. msgstr ""
 1337. "kan de status van de teruggezette '%.255s' niet opvragen alvorens een nieuwe "
 1338. "versie te installeren"
 1339. #: src/archives.c
 1340. #, c-format
 1341. msgid "archive contained object '%.255s' of unknown type 0x%x"
 1342. msgstr "archief bevatte object '%.255s' van het onbekende type 0x%x"
 1343. #: src/archives.c src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 1344. #, c-format
 1345. msgid "cannot stat file '%s'"
 1346. msgstr "kan de status van bestand '%s' niet opvragen"
 1347. #: src/archives.c
 1348. #, c-format
 1349. msgid "Replacing files in old package %s (%s) ...\n"
 1350. msgstr "Bezig met vervangen van bestanden in het oude pakket %s (%s) ...\n"
 1351. #: src/archives.c
 1352. #, c-format
 1353. msgid "Replaced by files in installed package %s (%s) ...\n"
 1354. msgstr "Vervangen door bestanden uit geïnstalleerd pakket %s (%s) ...\n"
 1355. #: src/archives.c
 1356. #, c-format
 1357. msgid ""
 1358. "trying to overwrite directory '%.250s' in package %.250s %.250s with "
 1359. "nondirectory"
 1360. msgstr ""
 1361. "poging tot overschrijven van map '%.250s' in pakket %.250s %.250s met iets "
 1362. "dat geen map is"
 1363. #: src/archives.c
 1364. #, c-format
 1365. msgid "trying to overwrite '%.250s', which is also in package %.250s %.250s"
 1366. msgstr ""
 1367. "poging tot overschrijven van '%.250s', wat ook in pakket %.250s %.250s zit"
 1368. #: src/archives.c
 1369. #, c-format
 1370. msgid "unable to move aside '%.255s' to install new version"
 1371. msgstr "kan '%.255s' niet opzij zetten om een nieuwe versie te installeren"
 1372. #: src/archives.c
 1373. #, c-format
 1374. msgid "unable to make backup symlink for '%.255s'"
 1375. msgstr "kan geen reservekoppeling maken voor '%.255s'"
 1376. #: src/archives.c
 1377. #, c-format
 1378. msgid "unable to chown backup symlink for '%.255s'"
 1379. msgstr "kan de eigenaar van de reservekoppeling voor '%.255s' niet wijzigen"
 1380. #: src/archives.c
 1381. #, c-format
 1382. msgid "unable to make backup link of '%.255s' before installing new version"
 1383. msgstr ""
 1384. "kan geen reservekoppeling van '%.255s' maken alvorens een nieuwe versie te "
 1385. "installeren"
 1386. #: src/archives.c
 1387. #, c-format
 1388. msgid "unable to install new version of '%.255s'"
 1389. msgstr "kan de nieuwe versie van '%.255s' niet installeren"
 1390. #: src/archives.c
 1391. #, c-format
 1392. msgid "unable to open '%.255s'"
 1393. msgstr "kan '%.255s' niet openen"
 1394. #: src/archives.c
 1395. #, c-format
 1396. msgid "unable to sync file '%.255s'"
 1397. msgstr "kan bestand '%.255s' niet synchroniseren"
 1398. #: src/archives.c
 1399. #, c-format
 1400. msgid ""
 1401. "ignoring dependency problem with %s:\n"
 1402. "%s"
 1403. msgstr ""
 1404. "vereistenprobleem met %s wordt genegeerd:\n"
 1405. "%s"
 1406. #: src/archives.c
 1407. #, c-format
 1408. msgid ""
 1409. "considering deconfiguration of essential\n"
 1410. " package %s, to enable %s"
 1411. msgstr ""
 1412. "er wordt overwogen om de configuratie van het essentiële\n"
 1413. " pakket %s af te bouwen, om %s mogelijk te maken"
 1414. #: src/archives.c
 1415. #, c-format
 1416. msgid ""
 1417. "no, %s is essential, will not deconfigure\n"
 1418. " it in order to enable %s"
 1419. msgstr ""
 1420. "nee, %s is essentieel; ik zal de configuratie niet\n"
 1421. " ongedaan maken om %s mogelijk te maken"
 1422. #: src/archives.c
 1423. #, c-format
 1424. msgid ""
 1425. "no, cannot proceed with %s (--auto-deconfigure will help):\n"
 1426. "%s"
 1427. msgstr ""
 1428. "nee, kan niet verder gaan met %s (--auto-deconfigure kan helpen):\n"
 1429. "%s"
 1430. #: src/archives.c
 1431. #, c-format
 1432. msgid "removal of %.250s"
 1433. msgstr "verwijderen van %.250s"
 1434. #: src/archives.c
 1435. #, c-format
 1436. msgid "installation of %.250s"
 1437. msgstr "installeren van %.250s"
 1438. #: src/archives.c
 1439. #, c-format
 1440. msgid "considering deconfiguration of %s, which would be broken by %s ..."
 1441. msgstr ""
 1442. "het afbouwen van de configuratie van %s, dat door %s defect gemaakt zou "
 1443. "worden, wordt overwogen..."
 1444. #: src/archives.c
 1445. #, c-format
 1446. msgid "yes, will deconfigure %s (broken by %s)"
 1447. msgstr "ja, de configuratie van %s (defect gemaakt door %s) wordt afgebouwd"
 1448. #: src/archives.c
 1449. #, c-format
 1450. msgid ""
 1451. "regarding %s containing %s:\n"
 1452. "%s"
 1453. msgstr ""
 1454. "betreffende %s dat %s bevat:\n"
 1455. "%s"
 1456. #: src/archives.c
 1457. msgid "ignoring breakage, may proceed anyway!"
 1458. msgstr "het defect wordt genegeerd; er wordt mogelijk toch doorgegaan!"
 1459. #: src/archives.c
 1460. #, c-format
 1461. msgid ""
 1462. "installing %.250s would break %.250s, and\n"
 1463. " deconfiguration is not permitted (--auto-deconfigure might help)"
 1464. msgstr ""
 1465. "het installeren van %.250s zou %.250s defect maken, en de configuratie\n"
 1466. "afbouwen is niet toegestaan (--auto-deconfigure zou kunnen helpen)"
 1467. #: src/archives.c
 1468. #, c-format
 1469. msgid "installing %.250s would break existing software"
 1470. msgstr "het installeren van %.250s zou bestaande programmatuur defect maken"
 1471. #: src/archives.c
 1472. #, c-format
 1473. msgid "considering removing %s in favour of %s ..."
 1474. msgstr "het verwijderen van %s ten gunste van %s wordt overwogen..."
 1475. #: src/archives.c
 1476. #, c-format
 1477. msgid "%s is not properly installed; ignoring any dependencies on it"
 1478. msgstr ""
 1479. "%s is niet goed geïnstalleerd; elke afhankelijkheid ervan wordt genegeerd"
 1480. #: src/archives.c
 1481. #, c-format
 1482. msgid "may have trouble removing %s, as it provides %s ..."
 1483. msgstr ""
 1484. "mogelijk geeft het verwijderen van %s problemen, aangezien het in %s "
 1485. "voorziet ..."
 1486. #: src/archives.c
 1487. #, c-format
 1488. msgid ""
 1489. "package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you requested"
 1490. msgstr ""
 1491. "pakket %s behoeft herinstallatie, maar op uw aanvraag wordt het toch "
 1492. "verwijderd"
 1493. #: src/archives.c
 1494. #, c-format
 1495. msgid "package %s requires reinstallation, will not remove"
 1496. msgstr "pakket %s behoeft herinstallatie; zal het niet verwijderen"
 1497. #: src/archives.c
 1498. #, c-format
 1499. msgid "yes, will remove %s in favour of %s"
 1500. msgstr "ja, zal %s verwijderen ten gunste van %s"
 1501. #: src/archives.c
 1502. #, c-format
 1503. msgid "conflicting packages - not installing %.250s"
 1504. msgstr "conflicterende pakketten - %.250s wordt niet geïnstalleerd"
 1505. #: src/archives.c
 1506. msgid "ignoring conflict, may proceed anyway!"
 1507. msgstr "conflict wordt genegeerd, er wordt mogelijk toch doorgegaan!"
 1508. #: src/archives.c
 1509. #, c-format
 1510. msgid "--%s --recursive needs at least one path argument"
 1511. msgstr "--%s --recursive heeft op zijn minst één pad als argument nodig"
 1512. #: src/archives.c
 1513. msgid "searched, but found no packages (files matching *.deb)"
 1514. msgstr ""
 1515. "er werd gezocht, maar er zijn geen pakketten gevonden (bestanden die "
 1516. "overeenkomen met *.deb)"
 1517. #: src/archives.c
 1518. #, c-format
 1519. msgid "--%s needs at least one package archive file argument"
 1520. msgstr "--%s heeft op zijn minst één pakketarchiefbestand als argument nodig"
 1521. #: src/archives.c src/unpack.c
 1522. #, c-format
 1523. msgid "cannot access archive '%s'"
 1524. msgstr "krijg geen toegang tot archief '%s'"
 1525. #: src/archives.c
 1526. #, c-format
 1527. msgid "archive '%s' is not a regular file"
 1528. msgstr "archief '%s' is geen gewoon bestand"
 1529. #: src/archives.c src/divertcmd.c src/enquiry.c src/main.c src/packages.c
 1530. #: src/querycmd.c src/select.c src/statcmd.c src/trigcmd.c dpkg-deb/build.c
 1531. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-deb/info.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/info.c
 1532. #: dpkg-split/main.c dpkg-split/queue.c
 1533. msgid "<standard output>"
 1534. msgstr "<standaarduitvoer>"
 1535. #: src/archives.c src/packages.c src/querycmd.c src/select.c dpkg-split/main.c
 1536. #: dpkg-split/queue.c
 1537. msgid "<standard error>"
 1538. msgstr "<standaardfout>"
 1539. #: src/archives.c
 1540. #, c-format
 1541. msgid "Selecting previously unselected package %s.\n"
 1542. msgstr "Voorheen niet geselecteerd pakket %s wordt geselecteerd.\n"
 1543. #: src/archives.c
 1544. #, c-format
 1545. msgid "Skipping unselected package %s.\n"
 1546. msgstr "Niet geselecteerd pakket %s wordt overgeslagen.\n"
 1547. #: src/archives.c
 1548. #, c-format
 1549. msgid "version %.250s of %.250s already installed, skipping"
 1550. msgstr "Versie %.250s van %.250s is reeds geïnstalleerd; wordt overgeslagen"
 1551. #: src/archives.c
 1552. #, c-format
 1553. msgid "downgrading %.250s from %.250s to %.250s"
 1554. msgstr "%.250s wordt gedegradeerd van %.250s naar %.250s"
 1555. #: src/archives.c
 1556. #, c-format
 1557. msgid "will not downgrade %.250s from %.250s to %.250s, skipping"
 1558. msgstr "zal %.250s niet degraderen van %.250s naar %.250s; wordt overgeslagen"
 1559. #: src/cleanup.c
 1560. #, c-format
 1561. msgid ""
 1562. "unable to remove newly-installed version of '%.250s' to allow reinstallation "
 1563. "of backup copy"
 1564. msgstr ""
 1565. "kan de pas geïnstalleerde versie van '%.250s' niet verwijderen om de "
 1566. "reservekopie opnieuw te laten installeren"
 1567. #: src/cleanup.c
 1568. #, c-format
 1569. msgid "unable to restore backup version of '%.250s'"
 1570. msgstr "kan de reservekopie-versie van '%.250s' niet terugzetten"
 1571. #: src/cleanup.c
 1572. #, c-format
 1573. msgid "unable to remove backup copy of '%.250s'"
 1574. msgstr "kan de reservekopie van '%.250s' niet verwijderen"
 1575. #: src/cleanup.c
 1576. #, c-format
 1577. msgid "unable to remove newly-installed version of '%.250s'"
 1578. msgstr "kan de pas geïnstalleerde versie van '%.250s' niet verwijderen"
 1579. #: src/cleanup.c
 1580. #, c-format
 1581. msgid "unable to remove newly-extracted version of '%.250s'"
 1582. msgstr "kan de pas uitgepakte versie van '%.250s' niet verwijderen"
 1583. #: src/configure.c
 1584. #, c-format
 1585. msgid "Configuration file '%s'\n"
 1586. msgstr "Configuratiebestand '%s'\n"
 1587. #: src/configure.c
 1588. #, c-format
 1589. msgid "Configuration file '%s' (actually '%s')\n"
 1590. msgstr "Configuratiebestand '%s' (eigenlijk '%s')\n"
 1591. #: src/configure.c
 1592. #, c-format
 1593. msgid ""
 1594. " ==> File on system created by you or by a script.\n"
 1595. " ==> File also in package provided by package maintainer.\n"
 1596. msgstr ""
 1597. " ==> Bestand op het systeem is door u of door een script gemaakt.\n"
 1598. " ==> Bestand zit ook in het pakket van de pakketbeheerder.\n"
 1599. #: src/configure.c
 1600. #, c-format
 1601. msgid " Not modified since installation.\n"
 1602. msgstr " Niet gewijzigd sinds de installatie.\n"
 1603. #: src/configure.c
 1604. #, c-format
 1605. msgid " ==> Modified (by you or by a script) since installation.\n"
 1606. msgstr " ==> Gewijzigd (door u of door een script) sinds de installatie.\n"
 1607. #: src/configure.c
 1608. #, c-format
 1609. msgid " ==> Deleted (by you or by a script) since installation.\n"
 1610. msgstr " ==> Verwijderd (door u of door een script) sinds de installatie.\n"
 1611. #: src/configure.c
 1612. #, c-format
 1613. msgid " ==> Package distributor has shipped an updated version.\n"
 1614. msgstr " ==> Pakketdistributeur heeft een bijgewerkte versie gemaakt.\n"
 1615. #: src/configure.c
 1616. #, c-format
 1617. msgid " Version in package is the same as at last installation.\n"
 1618. msgstr " Versie in pakket is gelijk aan die van de laatste installatie.\n"
 1619. #: src/configure.c
 1620. #, c-format
 1621. msgid " ==> Using new file as you requested.\n"
 1622. msgstr " ==> Nieuw bestand wordt gebruikt, zoals door u gevraagd.\n"
 1623. #: src/configure.c
 1624. #, c-format
 1625. msgid " ==> Using current old file as you requested.\n"
 1626. msgstr " ==> Huidige oude bestand wordt gebruikt, zoals door u gevraagd.\n"
 1627. #: src/configure.c
 1628. #, c-format
 1629. msgid " ==> Keeping old config file as default.\n"
 1630. msgstr " ==> Huidige oude configuratiebestand wordt als standaard bewaard.\n"
 1631. #: src/configure.c
 1632. #, c-format
 1633. msgid " ==> Using new config file as default.\n"
 1634. msgstr " ==> Het nieuwe configuratiebestand wordt als standaard gebruikt.\n"
 1635. #: src/configure.c
 1636. #, c-format
 1637. msgid ""
 1638. " What would you like to do about it ? Your options are:\n"
 1639. " Y or I : install the package maintainer's version\n"
 1640. " N or O : keep your currently-installed version\n"
 1641. " D : show the differences between the versions\n"
 1642. " Z : start a shell to examine the situation\n"
 1643. msgstr ""
 1644. " Wat wilt u er aan doen ? De volgende keuzes zijn mogelijk:\n"
 1645. " Y of I : installeer de versie van de pakketbeheerder\n"
 1646. " N of O : behoud de huidige geïnstalleerde versie\n"
 1647. " D : toon de verschillen tussen de versies\n"
 1648. " Z : start een shell om de situatie te onderzoeken\n"
 1649. #: src/configure.c
 1650. #, c-format
 1651. msgid " The default action is to keep your current version.\n"
 1652. msgstr " De standaardactie is om uw huidige versie te behouden.\n"
 1653. #: src/configure.c
 1654. #, c-format
 1655. msgid " The default action is to install the new version.\n"
 1656. msgstr " De standaardactie is om de nieuwe versie te installeren.\n"
 1657. #: src/configure.c
 1658. msgid "[default=N]"
 1659. msgstr "[standaard=N]"
 1660. #: src/configure.c
 1661. msgid "[default=Y]"
 1662. msgstr "[standaard=Y]"
 1663. #: src/configure.c
 1664. msgid "[no default]"
 1665. msgstr "[geen standaard]"
 1666. #: src/configure.c
 1667. msgid "error writing to stderr, discovered before conffile prompt"
 1668. msgstr ""
 1669. "fout bij schrijven naar stderr, ontdekt voor de prompt i.v.m. "
 1670. "configuratiebestand"
 1671. #: src/configure.c
 1672. msgid "read error on stdin at conffile prompt"
 1673. msgstr "leesfout op stdin bij de prompt i.v.m. configuratiebestand"
 1674. #: src/configure.c
 1675. msgid "end of file on stdin at conffile prompt"
 1676. msgstr "bestandseinde op stdin bij de prompt i.v.m. configuratiebestand"
 1677. #: src/configure.c
 1678. msgid "conffile difference visualizer"
 1679. msgstr "hulpmiddel voor het weergeven van verschillen in configuratiebestanden"
 1680. #: src/configure.c
 1681. msgid "Type 'exit' when you're done.\n"
 1682. msgstr "Typ 'exit' als u klaar bent.\n"
 1683. #: src/configure.c
 1684. msgid "conffile shell"
 1685. msgstr "shell t.b.v. configuratiebestand"
 1686. #: src/configure.c
 1687. #, c-format
 1688. msgid "unable to stat new distributed conffile '%.250s'"
 1689. msgstr ""
 1690. "kan de status van het pas gedistribueerde configuratiebestand '%.250s' niet "
 1691. "opvragen"
 1692. #: src/configure.c
 1693. #, c-format
 1694. msgid "unable to stat current installed conffile '%.250s'"
 1695. msgstr ""
 1696. "kan de status van het momenteel geïnstalleerde configuratiebestand '%.250s' "
 1697. "niet opvragen"
 1698. #: src/configure.c
 1699. #, c-format
 1700. msgid ""
 1701. "\n"
 1702. "Configuration file '%s', does not exist on system.\n"
 1703. "Installing new config file as you requested.\n"
 1704. msgstr ""
 1705. "\n"
 1706. "Configuratiebestand '%s' bestaat niet op het systeem.\n"
 1707. "Zoals door u gevraagd, wordt het nieuwe configuratiebestand geïnstalleerd.\n"
 1708. #: src/configure.c
 1709. #, c-format
 1710. msgid "%s: failed to remove old backup '%.250s': %s"
 1711. msgstr "%s: kon de oude reservekopie '%.250s' niet verwijderen: %s"
 1712. #: src/configure.c
 1713. #, c-format
 1714. msgid "%s: failed to rename '%.250s' to '%.250s': %s"
 1715. msgstr "%s: kon '%.250s' niet hernoemen naar '%.250s': %s"
 1716. #: src/configure.c
 1717. #, c-format
 1718. msgid "%s: failed to remove '%.250s': %s"
 1719. msgstr "%s: kon '%.250s' niet verwijderen: %s"
 1720. #: src/configure.c
 1721. #, c-format
 1722. msgid "%s: failed to remove old distributed version '%.250s': %s"
 1723. msgstr "%s: kon de oude gedistribueerde versie '%.250s' niet verwijderen: %s"
 1724. #: src/configure.c
 1725. #, c-format
 1726. msgid "%s: failed to remove '%.250s' (before overwrite): %s"
 1727. msgstr "%s: kon '%.250s' niet verwijderen (voor het overschrijven ervan): %s"
 1728. #: src/configure.c
 1729. #, c-format
 1730. msgid "%s: failed to link '%.250s' to '%.250s': %s"
 1731. msgstr "%s: kon '%.250s' niet naar '%.250s' laten verwijzen: %s"
 1732. #: src/configure.c
 1733. #, c-format
 1734. msgid "Installing new version of config file %s ...\n"
 1735. msgstr "Nieuwe versie van configuratiebestand %s wordt geïnstalleerd ...\n"
 1736. #: src/configure.c utils/update-alternatives.c
 1737. #, c-format
 1738. msgid "unable to install '%.250s' as '%.250s'"
 1739. msgstr "kan '%.250s' niet installeren als '%.250s'"
 1740. #: src/configure.c
 1741. #, c-format
 1742. msgid "no package named '%s' is installed, cannot configure"
 1743. msgstr ""
 1744. "er is geen pakket met de naam '%s' geïnstalleerd; kan het niet configureren"
 1745. #: src/configure.c
 1746. #, c-format
 1747. msgid "package %.250s is already installed and configured"
 1748. msgstr "pakket %.250s is reeds geïnstalleerd en geconfigureerd"
 1749. #: src/configure.c
 1750. #, c-format
 1751. msgid ""
 1752. "package %.250s is not ready for configuration\n"
 1753. " cannot configure (current status '%.250s')"
 1754. msgstr ""
 1755. "pakket %.250s is niet gereed voor configuratie\n"
 1756. " kan het niet configureren (huidige status '%.250s')"
 1757. #: src/configure.c
 1758. #, c-format
 1759. msgid ""
 1760. "package %s cannot be configured because %s is not ready (current status '%s')"
 1761. msgstr ""
 1762. "pakket %s kan niet geconfigureerd worden, omdat %s niet gereed is (huidige "
 1763. "status '%s')"
 1764. #: src/configure.c
 1765. #, c-format
 1766. msgid ""
 1767. "package %s %s cannot be configured because %s is at a different version (%s)"
 1768. msgstr ""
 1769. "pakket %s %s kan niet geconfigureerd worden, omdat %s van een andere versie "
 1770. "is (%s)"
 1771. #: src/configure.c
 1772. #, c-format
 1773. msgid ""
 1774. "dependency problems prevent configuration of %s:\n"
 1775. "%s"
 1776. msgstr ""
 1777. "vereistenproblemen verhinderen de configuratie van %s:\n"
 1778. "%s"
 1779. #: src/configure.c
 1780. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 1781. msgstr "vereistenproblemen - blijft ongeconfigureerd"
 1782. #: src/configure.c
 1783. #, c-format
 1784. msgid ""
 1785. "%s: dependency problems, but configuring anyway as you requested:\n"
 1786. "%s"
 1787. msgstr ""
 1788. "%s: vereistenproblemen, maar wordt toch geconfigureerd zoals u vroeg:\n"
 1789. "%s"
 1790. #: src/configure.c
 1791. msgid ""
 1792. "package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
 1793. " reinstall it before attempting configuration"
 1794. msgstr ""
 1795. "pakket verkeert in een heel slechte en inconsistente staat; u zou het\n"
 1796. " opnieuw moeten installeren alvorens het te configureren."
 1797. #: src/configure.c
 1798. #, c-format
 1799. msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
 1800. msgstr "Instellen van %s (%s) ...\n"
 1801. #: src/configure.c
 1802. #, c-format
 1803. msgid ""
 1804. "%s: unable to stat config file '%s'\n"
 1805. " (= '%s'): %s"
 1806. msgstr ""
 1807. "%s: kan de status van configuratiebestand '%s' niet opvragen\n"
 1808. " (= '%s'): %s"
 1809. #: src/configure.c
 1810. #, c-format
 1811. msgid ""
 1812. "%s: config file '%s' is a circular link\n"
 1813. " (= '%s')"
 1814. msgstr ""
 1815. "%s: configuratiebestand '%s' is een circulaire verwijzing\n"
 1816. " (= '%s')"
 1817. #: src/configure.c
 1818. #, c-format
 1819. msgid ""
 1820. "%s: unable to readlink conffile '%s'\n"
 1821. " (= '%s'): %s"
 1822. msgstr ""
 1823. "%s: kan de verwijzing naar configuratiebestand '%s' niet lezen\n"
 1824. " (= '%s'): %s"
 1825. #: src/configure.c
 1826. #, c-format
 1827. msgid ""
 1828. "%s: conffile '%.250s' resolves to degenerate filename\n"
 1829. " ('%s' is a symlink to '%s')"
 1830. msgstr ""
 1831. "%s: configuratiebestand '%.250s' verwijst naar een vergane bestandsnaam\n"
 1832. " ('%s' is een symbolische koppeling naar '%s')"
 1833. #: src/configure.c
 1834. #, c-format
 1835. msgid "%s: conffile '%.250s' is not a plain file or symlink (= '%s')"
 1836. msgstr ""
 1837. "%s: configuratiebestand '%.250s' is geen gewoon bestand of symbolische "
 1838. "koppeling (= '%s')"
 1839. #: src/configure.c dpkg-split/split.c
 1840. #, c-format
 1841. msgid "cannot compute MD5 hash for file '%s': %s"
 1842. msgstr "kan de MD5-frommel voor bestand '%s' niet berekenen: %s"
 1843. #: src/configure.c
 1844. #, c-format
 1845. msgid "%s: unable to open %s for hash: %s"
 1846. msgstr "%s: kan %s niet openen voor frommel: %s"
 1847. #: src/depcon.c
 1848. #, c-format
 1849. msgid "%s depends on %s"
 1850. msgstr "%s heeft als vereiste %s"
 1851. #: src/depcon.c
 1852. #, c-format
 1853. msgid "%s pre-depends on %s"
 1854. msgstr "%s heeft als voorvereiste %s"
 1855. #: src/depcon.c
 1856. #, c-format
 1857. msgid "%s recommends %s"
 1858. msgstr "%s beveelt %s aan"
 1859. #: src/depcon.c
 1860. #, c-format
 1861. msgid "%s suggests %s"
 1862. msgstr "%s suggereert %s"
 1863. #: src/depcon.c
 1864. #, c-format
 1865. msgid "%s breaks %s"
 1866. msgstr "%s breekt %s"
 1867. #: src/depcon.c
 1868. #, c-format
 1869. msgid "%s conflicts with %s"
 1870. msgstr "%s is in strijd met %s"
 1871. #: src/depcon.c
 1872. #, c-format
 1873. msgid "%s enhances %s"
 1874. msgstr "%s verbetert %s"
 1875. #: src/depcon.c
 1876. #, c-format
 1877. msgid " %.250s is to be removed.\n"
 1878. msgstr " %.250s moet verwijderd worden.\n"
 1879. #: src/depcon.c
 1880. #, c-format
 1881. msgid " %.250s is to be deconfigured.\n"
 1882. msgstr " %.250s moet gedeconfigureerd worden.\n"
 1883. #: src/depcon.c
 1884. #, c-format
 1885. msgid " %.250s is to be installed, but is version %.250s.\n"
 1886. msgstr " %.250s moet geïnstalleerd worden, maar is versie %.250s.\n"
 1887. #: src/depcon.c
 1888. #, c-format
 1889. msgid " %.250s is installed, but is version %.250s.\n"
 1890. msgstr " %.250s is geïnstalleerd, maar is versie %.250s.\n"
 1891. #: src/depcon.c
 1892. #, c-format
 1893. msgid " %.250s is unpacked, but has never been configured.\n"
 1894. msgstr " %.250s is uitgepakt, maar is nooit geconfigureerd.\n"
 1895. #: src/depcon.c
 1896. #, c-format
 1897. msgid " %.250s is unpacked, but is version %.250s.\n"
 1898. msgstr " %.250s is uitgepakt, maar is versie %.250s.\n"
 1899. #: src/depcon.c
 1900. #, c-format
 1901. msgid " %.250s latest configured version is %.250s.\n"
 1902. msgstr " %.250s laatst geconfigureerde versie is %.250s.\n"
 1903. #: src/depcon.c
 1904. #, c-format
 1905. msgid " %.250s is %s.\n"
 1906. msgstr " %.250s is %s.\n"
 1907. #: src/depcon.c
 1908. #, c-format
 1909. msgid " %.250s provides %.250s but is to be removed.\n"
 1910. msgstr " %.250s levert %.250s maar moet verwijderd worden.\n"
 1911. #: src/depcon.c
 1912. #, c-format
 1913. msgid " %.250s provides %.250s but is to be deconfigured.\n"
 1914. msgstr " %.250s levert %.250s maar moet gedeconfigureerd worden.\n"
 1915. #: src/depcon.c
 1916. #, c-format
 1917. msgid " %.250s provides %.250s but is %s.\n"
 1918. msgstr " %.250s levert %.250s maar is %s.\n"
 1919. #: src/depcon.c
 1920. #, c-format
 1921. msgid " %.250s is not installed.\n"
 1922. msgstr " %.250s is niet geïnstalleerd.\n"
 1923. #: src/depcon.c
 1924. #, c-format
 1925. msgid " %.250s (version %.250s) is to be installed.\n"
 1926. msgstr " %.250s (versie %.250s) moet geïnstalleerd worden.\n"
 1927. #: src/depcon.c
 1928. #, c-format
 1929. msgid " %.250s (version %.250s) is present and %s.\n"
 1930. msgstr " %.250s (versie %.250s) is aanwezig en is %s.\n"
 1931. #: src/depcon.c
 1932. #, c-format
 1933. msgid " %.250s provides %.250s and is to be installed.\n"
 1934. msgstr " %.250s levert %.250s en moet geïnstalleerd worden.\n"
 1935. #: src/depcon.c
 1936. #, c-format
 1937. msgid " %.250s provides %.250s and is present and %s.\n"
 1938. msgstr " %.250s levert %.250s en is aanwezig en is %s.\n"
 1939. #: src/divertcmd.c
 1940. msgid "Use --help for help about diverting files."
 1941. msgstr "Gebruik --help voor hulp i.v.m. het omleiden van bestanden."
 1942. #: src/divertcmd.c src/statcmd.c utils/update-alternatives.c
 1943. #, c-format
 1944. msgid "Debian %s version %s.\n"
 1945. msgstr "Debian %s versie %s.\n"
 1946. #: src/divertcmd.c src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c src/trigcmd.c
 1947. #: dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c utils/update-alternatives.c
 1948. #, c-format
 1949. msgid ""
 1950. "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
 1951. "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 1952. msgstr ""
 1953. "Dit is vrije programmatuur; zie de GNU General Public Licentie versie 2\n"
 1954. "of later voor kopieervoorwaarden. Er is GEEN garantie.\n"
 1955. #: src/divertcmd.c src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c dpkg-deb/main.c
 1956. #: dpkg-split/main.c utils/update-alternatives.c
 1957. #, c-format
 1958. msgid ""
 1959. "Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
 1960. "\n"
 1961. msgstr ""
 1962. "Gebruik: %s [<optie> ...] <commando>\n"
 1963. "\n"
 1964. #: src/divertcmd.c
 1965. #, c-format
 1966. msgid ""
 1967. "Commands:\n"
 1968. " [--add] <file> add a diversion.\n"
 1969. " --remove <file> remove the diversion.\n"
 1970. " --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
 1971. " --listpackage <file> show what package diverts the file.\n"
 1972. " --truename <file> return the diverted file.\n"
 1973. "\n"
 1974. msgstr ""
 1975. "Commando's:\n"
 1976. " [--add] <bestand> voeg een omleiding toe.\n"
 1977. " --remove <bestand> verwijder de omleiding.\n"
 1978. " --list [<glob-patroon>] toon bestandsomleidingen.\n"
 1979. " --listpackage <bestand> toon welk pakket het bestand omleidt.\n"
 1980. " --truename <bestand> vermeld wat het omgeleide bestand is.\n"
 1981. "\n"
 1982. #: src/divertcmd.c
 1983. #, c-format
 1984. msgid ""
 1985. "Options:\n"
 1986. " --package <package> name of the package whose copy of <file> will "
 1987. "not\n"
 1988. " be diverted.\n"
 1989. " --local all packages' versions are diverted.\n"
 1990. " --divert <divert-to> the name used by other packages' versions.\n"
 1991. " --rename actually move the file aside (or back).\n"
 1992. " --admindir <directory> set the directory with the diversions file.\n"
 1993. " --test don't do anything, just demonstrate.\n"
 1994. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 1995. " --help show this help message.\n"
 1996. " --version show the version.\n"
 1997. "\n"
 1998. msgstr ""
 1999. "Opties:\n"
 2000. " --package <pakket> naam van het pakket wiens exemplaar van "
 2001. "<bestand>\n"
 2002. " niet omgeleid zal worden.\n"
 2003. " --local alle versies van pakketten worden omgeleid.\n"
 2004. " --divert <omleiden-naar> de naam die door de versies van andere pakketten\n"
 2005. " gebruikt wordt.\n"
 2006. " --rename eigenlijk het bestand weg- (of terug-)zetten.\n"
 2007. " --admindir <map> stel de map met het omleidingenbestand in.\n"
 2008. " --test doe niets, toon enkel wat zou gebeuren.\n"
 2009. " --quiet stille verwerking, minimale uitvoer.\n"
 2010. " --help toon deze hulptekst.\n"
 2011. " --version toon de versie.\n"
 2012. "\n"
 2013. #: src/divertcmd.c
 2014. #, c-format
 2015. msgid ""
 2016. "When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
 2017. "When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
 2018. "Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
 2019. "divert.\n"
 2020. msgstr ""
 2021. "Bij het toevoegen zijn de standaardopties --local en --divert <original>."
 2022. "distrib.\n"
 2023. "Bij het verwijderen --package of --local en, indien opgegeven, moet --divert "
 2024. "overeenkomen.\n"
 2025. "De preinst/postrm-scripts van pakketten moeten altijd --package en --divert "
 2026. "opgeven.\n"
 2027. #: src/divertcmd.c
 2028. #, c-format
 2029. msgid "error checking '%s'"
 2030. msgstr "fout bij het controleren van '%s'"
 2031. #: src/divertcmd.c
 2032. #, c-format
 2033. msgid ""
 2034. "rename involves overwriting '%s' with\n"
 2035. " different file '%s', not allowed"
 2036. msgstr ""
 2037. "hernoemen impliceert overschrijven van '%s' met\n"
 2038. " ander bestand '%s'; niet toegelaten"
 2039. #: src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 2040. #, c-format
 2041. msgid "unable to create file '%s'"
 2042. msgstr "kan bestand '%s' niet aanmaken"
 2043. #: src/divertcmd.c
 2044. #, c-format
 2045. msgid "cannot copy '%s' to '%s': %s"
 2046. msgstr "kan '%s' niet naar '%s' kopiëren: %s"
 2047. #: src/divertcmd.c
 2048. #, c-format
 2049. msgid "cannot rename '%s' to '%s'"
 2050. msgstr "kan '%s' niet als '%s' hernoemen"
 2051. #: src/divertcmd.c
 2052. #, c-format
 2053. msgid "rename: remove duplicate old link '%s'"
 2054. msgstr "hernoemen: verwijder oude dubbele link '%s'"
 2055. #: src/divertcmd.c
 2056. #, c-format
 2057. msgid "unable to remove copied source file '%s'"
 2058. msgstr "kan gekopieerd bronbestand '%s' niet verwijderen"
 2059. #: src/divertcmd.c
 2060. #, c-format
 2061. msgid "filename \"%s\" is not absolute"
 2062. msgstr "bestandsnaam \"%s\" is niet absoluut"
 2063. #: src/divertcmd.c
 2064. msgid "file may not contain newlines"
 2065. msgstr "bestand mag geen regeleinden bevatten"
 2066. #: src/divertcmd.c
 2067. #, c-format
 2068. msgid "local diversion of %s"
 2069. msgstr "lokale omleiding van %s"
 2070. #: src/divertcmd.c
 2071. #, c-format
 2072. msgid "local diversion of %s to %s"
 2073. msgstr "lokale omleiding van %s naar %s"
 2074. #: src/divertcmd.c
 2075. #, c-format
 2076. msgid "diversion of %s by %s"
 2077. msgstr "omleiding van %s door %s"
 2078. #: src/divertcmd.c
 2079. #, c-format
 2080. msgid "diversion of %s to %s by %s"
 2081. msgstr "omleiding van %s naar %s door %s"
 2082. #: src/divertcmd.c
 2083. #, c-format
 2084. msgid "any diversion of %s"
 2085. msgstr "elke omleiding van %s"
 2086. #: src/divertcmd.c
 2087. #, c-format
 2088. msgid "any diversion of %s to %s"
 2089. msgstr "elke omleiding van %s naar %s"
 2090. #: src/divertcmd.c src/statcmd.c
 2091. #, c-format
 2092. msgid "--%s needs a single argument"
 2093. msgstr "--%s heeft één enkel argument nodig"
 2094. #: src/divertcmd.c
 2095. msgid "cannot divert directories"
 2096. msgstr "kan geen mappen omleiden"
 2097. #: src/divertcmd.c
 2098. #, c-format
 2099. msgid "cannot divert file '%s' to itself"
 2100. msgstr "kan bestand '%s' niet naar zichzelf omleiden"
 2101. #: src/divertcmd.c
 2102. #, c-format
 2103. msgid "Leaving '%s'\n"
 2104. msgstr "'%s' wordt gelaten\n"
 2105. #: src/divertcmd.c
 2106. #, c-format
 2107. msgid "'%s' clashes with '%s'"
 2108. msgstr "'%s' botst met '%s'"
 2109. #: src/divertcmd.c
 2110. #, c-format
 2111. msgid "Adding '%s'\n"
 2112. msgstr "'%s' wordt toegevoegd\n"
 2113. #: src/divertcmd.c
 2114. #, c-format
 2115. msgid "Ignoring request to rename file '%s' owned by diverting package '%s'\n"
 2116. msgstr ""
 2117. "Verzoek tot het hernoemen van bestand '%s' dat eigendom is van het "
 2118. "omleidende pakket '%s' wordt genegeerd\n"
 2119. #: src/divertcmd.c
 2120. #, c-format
 2121. msgid "No diversion '%s', none removed.\n"
 2122. msgstr "Er is geen omleiding '%s'; er wordt er geen verwijderd.\n"
 2123. #: src/divertcmd.c
 2124. #, c-format
 2125. msgid ""
 2126. "mismatch on divert-to\n"
 2127. " when removing '%s'\n"
 2128. " found '%s'"
 2129. msgstr ""
 2130. "omleiden-naar komt niet overeen\n"
 2131. " bij het verwijderen van '%s'\n"
 2132. " '%s' gevonden"
 2133. #: src/divertcmd.c
 2134. #, c-format
 2135. msgid ""
 2136. "mismatch on package\n"
 2137. " when removing '%s'\n"
 2138. " found '%s'"
 2139. msgstr ""
 2140. "pakketnaam komt niet overeen\n"
 2141. " bij het verwijderen van '%s'\n"
 2142. " '%s' gevonden"
 2143. #: src/divertcmd.c
 2144. #, c-format
 2145. msgid "Ignoring request to remove shared diversion '%s'.\n"
 2146. msgstr "Verzoek om gedeelde omleiding '%s' te verwijderen wordt genegeerd.\n"
 2147. #: src/divertcmd.c
 2148. #, c-format
 2149. msgid "Removing '%s'\n"
 2150. msgstr "'%s' wordt verwijderd\n"
 2151. #: src/divertcmd.c
 2152. msgid "package may not contain newlines"
 2153. msgstr "pakket mag geen regeleinden bevatten"
 2154. #: src/divertcmd.c
 2155. msgid "divert-to may not contain newlines"
 2156. msgstr "omleiden-naar mag geen regeleinden bevatten"
 2157. #: src/divertdb.c
 2158. msgid "failed to open diversions file"
 2159. msgstr "kon omleidingenbestand niet openen"
 2160. #: src/divertdb.c
 2161. msgid "failed to fstat diversions file"
 2162. msgstr "kon de status van het omleidingenbestand niet opvragen"
 2163. #: src/divertdb.c
 2164. #, c-format
 2165. msgid "conflicting diversions involving '%.250s' or '%.250s'"
 2166. msgstr "tegenstrijdige omleidingen waarbij '%.250s' of '%.250s' betrokken zijn"
 2167. #: src/enquiry.c
 2168. msgid ""
 2169. "The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
 2170. "installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
 2171. "that depend on them) to function properly:\n"
 2172. msgstr ""
 2173. "De volgende pakketten zijn een rommeltje wegens ernstige problemen\n"
 2174. "tijdens de installatie. Ze moeten opnieuw geïnstalleerd worden om ze (en\n"
 2175. "pakketten die ervan afhankelijk zijn) goed te laten functioneren:\n"
 2176. #: src/enquiry.c
 2177. msgid ""
 2178. "The following packages have been unpacked but not yet configured.\n"
 2179. "They must be configured using dpkg --configure or the configure\n"
 2180. "menu option in dselect for them to work:\n"
 2181. msgstr ""
 2182. "De volgende pakketten zijn uitgepakt maar nog niet geconfigureerd. Ze\n"
 2183. "moeten geconfigureerd worden met dpkg --configure of de menuoptie\n"
 2184. "Configureren in dselect om ze te laten werken:\n"
 2185. #: src/enquiry.c
 2186. msgid ""
 2187. "The following packages are only half configured, probably due to problems\n"
 2188. "configuring them the first time. The configuration should be retried using\n"
 2189. "dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:\n"
 2190. msgstr ""
 2191. "De volgende pakketten zijn slechts half geconfigureerd, waarschijnlijk\n"
 2192. "wegens problemen tijdens de eerste configuratiepoging. Het\n"
 2193. "configureren zou opnieuw moeten gebeuren met dpkg --configure <pakket>\n"
 2194. "of met de menuoptie Configureren in dselect:\n"
 2195. #: src/enquiry.c
 2196. msgid ""
 2197. "The following packages are only half installed, due to problems during\n"
 2198. "installation. The installation can probably be completed by retrying it;\n"
 2199. "the packages can be removed using dselect or dpkg --remove:\n"
 2200. msgstr ""
 2201. "De volgende pakketten zijn slechts half geïnstalleerd, wegens\n"
 2202. "problemen met de installatie. De installatie kan waarschijnlijk\n"
 2203. "afgerond worden na een nieuwe poging; de pakketten kunnen verwijderd\n"
 2204. "worden met dselect of met dpkg --remove:\n"
 2205. #: src/enquiry.c
 2206. msgid ""
 2207. "The following packages are awaiting processing of triggers that they\n"
 2208. "have activated in other packages. This processing can be requested using\n"
 2209. "dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
 2210. msgstr ""
 2211. "De volgende pakketten wachten op het verwerken van triggers die zij\n"
 2212. "geactiveerd hebben bij andere pakketten. De verwerking ervan kan\n"
 2213. "gevraagd worden met dselect of dpkg --configure --pending\n"
 2214. "(of dpkg --triggers-only):\n"
 2215. #: src/enquiry.c
 2216. msgid ""
 2217. "The following packages have been triggered, but the trigger processing\n"
 2218. "has not yet been done. Trigger processing can be requested using\n"
 2219. "dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
 2220. msgstr ""
 2221. "De volgende pakketten werden getriggerd, maar het verwerken van de\n"
 2222. "triggers gebeurde nog niet. Het verwerken van de triggers kan gevraagd\n"
 2223. "worden met dselect of met dpkg --configure --pending\n"
 2224. "(of dpkg --triggers-only):\n"
 2225. #: src/enquiry.c
 2226. msgid ""
 2227. "The following packages are missing the list control file in the\n"
 2228. "database, they need to be reinstalled:\n"
 2229. msgstr ""
 2230. "De volgende pakketten hebben geen bestandslijst-controlebestand in de\n"
 2231. "database; zij moeten opnieuw geïnstalleerd worden:\n"
 2232. #: src/enquiry.c
 2233. msgid ""
 2234. "The following packages are missing the md5sums control file in the\n"
 2235. "database, they need to be reinstalled:\n"
 2236. msgstr ""
 2237. "De volgend pakketten hebben geen controlebestand met md5-controlesommen\n"
 2238. "in de database; zij moeten opnieuw geïnstalleerd worden:\n"
 2239. #: src/enquiry.c
 2240. msgid "The following packages do not have an architecture:\n"
 2241. msgstr "De volgende pakketten hebben geen archtectuuraanduiding:\n"
 2242. #: src/enquiry.c
 2243. msgid "The following packages have an illegal architecture:\n"
 2244. msgstr ""
 2245. "De volgende pakketten gebruiken een ongeldige architectuuraanduiding:\n"
 2246. #: src/enquiry.c
 2247. msgid ""
 2248. "The following packages have an unknown foreign architecture, which will\n"
 2249. "cause dependency issues on front-ends. This can be fixed by registering\n"
 2250. "the foreign architecture with dpkg --add-architecture:\n"
 2251. msgstr ""
 2252. "De volgende pakketten geven een onbekende vreemde architectuur op; dit \n"
 2253. "zal tot vereistenproblemen leiden bij frontends. Dit kan gerepareerd\n"
 2254. "worden door de architectuur te registreren met dpkg --add-architecture:\n"
 2255. #: src/enquiry.c src/querycmd.c
 2256. #, c-format
 2257. msgid "package '%s' is not installed"
 2258. msgstr "pakket '%s' is niet geïnstalleerd"
 2259. #: src/enquiry.c
 2260. msgid ""
 2261. "Another process has locked the database for writing, and might currently be\n"
 2262. "modifying it, some of the following problems might just be due to that.\n"
 2263. msgstr ""
 2264. "Een ander proces heeft de database voor schrijven vergrendeld en is ze\n"
 2265. "momenteel misschien aan het wijzigen. Enkele van de volgende problemen\n"
 2266. "kunnen gewoon daaraan toe te schrijven zijn.\n"
 2267. #: src/enquiry.c
 2268. msgctxt "section"
 2269. msgid "<unknown>"
 2270. msgstr "<onbekend>"
 2271. #: src/enquiry.c src/select.c src/trigcmd.c src/update.c dpkg-split/queue.c
 2272. #, c-format
 2273. msgid "--%s takes no arguments"
 2274. msgstr "--%s verwacht geen argumenten"
 2275. #: src/enquiry.c
 2276. #, c-format
 2277. msgid " %d in %s: "
 2278. msgstr " %d in %s: "
 2279. #: src/enquiry.c
 2280. #, c-format
 2281. msgid " %d package, from the following section:"
 2282. msgid_plural " %d packages, from the following sections:"
 2283. msgstr[0] " %d pakket uit de volgende sectie:"
 2284. msgstr[1] " %d pakketten uit de volgende secties:"
 2285. #: src/enquiry.c
 2286. #, c-format
 2287. msgid ""
 2288. "Version of dpkg with working %s support not yet configured.\n"
 2289. " Please use 'dpkg --configure dpkg', and then try again.\n"
 2290. msgstr ""
 2291. "Versie van dpkg met functionele ondersteuning voor %s is nog niet\n"
 2292. " geconfigureerd. Gelieve 'dpkg --configure dpkg' uit te voeren\n"
 2293. " en dan opnieuw te proberen.\n"
 2294. #: src/enquiry.c
 2295. #, c-format
 2296. msgid "dpkg not recorded as installed, cannot check for %s support!\n"
 2297. msgstr ""
 2298. "dpkg is niet als geïnstalleerd geregistreerd; kan niet controleren op\n"
 2299. " ondersteuning voor %s!\n"
 2300. #: src/enquiry.c
 2301. msgid "Pre-Depends field"
 2302. msgstr "Veld Pre-Depends"
 2303. #: src/enquiry.c
 2304. msgid "epoch"
 2305. msgstr "epoch"
 2306. #: src/enquiry.c
 2307. msgid "long filenames"
 2308. msgstr "lange bestandsnamen"
 2309. #: src/enquiry.c
 2310. msgid "multiple Conflicts and Replaces"
 2311. msgstr "Conflicts en Replaces komt meerdere malen voor"
 2312. #: src/enquiry.c
 2313. msgid "multi-arch"
 2314. msgstr "multi-arch"
 2315. #: src/enquiry.c
 2316. msgid "versioned Provides"
 2317. msgstr "Provides met versie"
 2318. #: src/enquiry.c
 2319. #, c-format
 2320. msgid ""
 2321. "cannot see how to satisfy pre-dependency:\n"
 2322. " %s"
 2323. msgstr ""
 2324. "kan geen manier vinden om aan voor-vereiste te voldoen:\n"
 2325. " %s"
 2326. #: src/enquiry.c
 2327. #, c-format
 2328. msgid "cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)"
 2329. msgstr ""
 2330. "kan niet voldoen aan voor-vereisten voor %.250s (gewenst wegens %.250s)"
 2331. #: src/enquiry.c
 2332. #, c-format
 2333. msgid "--%s takes one <pkgname> argument"
 2334. msgstr "--%s aanvaardt één <pkgname> als argument"
 2335. #: src/enquiry.c
 2336. #, c-format
 2337. msgid "package name '%s' is invalid: %s"
 2338. msgstr "pakketnaam '%s' is niet geldig: %s"
 2339. #: src/enquiry.c
 2340. #, c-format
 2341. msgid "--%s takes one <trigname> argument"
 2342. msgstr "--%s aanvaardt één <trigname> als argument"
 2343. #: src/enquiry.c
 2344. #, c-format
 2345. msgid "trigger name '%s' is invalid: %s"
 2346. msgstr "triggernaam '%s' is niet geldig: %s"
 2347. #: src/enquiry.c
 2348. #, c-format
 2349. msgid "--%s takes one <archname> argument"
 2350. msgstr "--%s aanvaardt één <archname> als argument"
 2351. #: src/enquiry.c
 2352. #, c-format
 2353. msgid "architecture name '%s' is invalid: %s"
 2354. msgstr "architectuurnaam '%s' is niet geldig: %s"
 2355. #: src/enquiry.c
 2356. #, c-format
 2357. msgid "--%s takes one <version> argument"
 2358. msgstr "--%s aanvaardt één <version> als argument"
 2359. #: src/enquiry.c
 2360. #, c-format
 2361. msgid "version '%s' has bad syntax"
 2362. msgstr "versie '%s' heeft verkeerde syntaxis"
 2363. #: src/enquiry.c
 2364. msgid ""
 2365. "--compare-versions takes three arguments: <version> <relation> <version>"
 2366. msgstr ""
 2367. "--compare-versions gebruikt drie argumenten: <versie> <relatie> <versie>"
 2368. #: src/enquiry.c
 2369. msgid "--compare-versions bad relation"
 2370. msgstr "--compare-versions foute relatie"
 2371. #: src/enquiry.c
 2372. #, c-format
 2373. msgid "--%s used with obsolete relation operator '%s'"
 2374. msgstr "--%s werd gebruikt met verouderde relatieoperator '%s'"
 2375. #: src/errors.c
 2376. #, c-format
 2377. msgid "failed to allocate memory for new entry in list of failed packages: %s"
 2378. msgstr ""
 2379. "geheugen vrijmaken voor nieuwe regel in lijst van mislukte pakketten is "
 2380. "mislukt: %s"
 2381. #: src/errors.c
 2382. msgid "too many errors, stopping"
 2383. msgstr "te veel fouten; er wordt gestopt"
 2384. #: src/errors.c
 2385. #, c-format
 2386. msgid ""
 2387. "error processing package %s (--%s):\n"
 2388. " %s"
 2389. msgstr ""
 2390. "fout bij verwerken van pakket %s (--%s):\n"
 2391. " %s"
 2392. #: src/errors.c
 2393. #, c-format
 2394. msgid ""
 2395. "error processing archive %s (--%s):\n"
 2396. " %s"
 2397. msgstr ""
 2398. "fout bij verwerken van archief %s (--%s):\n"
 2399. " %s"
 2400. #: src/errors.c
 2401. msgid "Errors were encountered while processing:\n"
 2402. msgstr "Fouten gevonden tijdens verwerken van:\n"
 2403. #: src/errors.c
 2404. msgid "Processing was halted because there were too many errors.\n"
 2405. msgstr "Verwerking werd afgebroken omdat er te veel fouten waren.\n"
 2406. #: src/errors.c
 2407. #, c-format
 2408. msgid "package %s was on hold, processing it anyway as you requested"
 2409. msgstr "pakket %s was vastgehouden; wordt toch verwerkt zoals door u gevraagd"
 2410. #: src/errors.c
 2411. #, c-format
 2412. msgid ""
 2413. "Package %s is on hold, not touching it. Use --force-hold to override.\n"
 2414. msgstr ""
 2415. "Pakket %s wordt vastgehouden; er wordt niets mee gedaan.\n"
 2416. " Gebruik --force-hold om deze richtlijn te negeren.\n"
 2417. #: src/errors.c
 2418. msgid "overriding problem because --force enabled:"
 2419. msgstr "probleem wordt genegeerd omdat --force aanstaat:"
 2420. #: src/filesdb.c
 2421. #, c-format
 2422. msgid "unable to open files list file for package '%.250s'"
 2423. msgstr "kan bestand met de lijst bestanden van pakket '%.250s' niet openen"
 2424. #: src/filesdb.c
 2425. #, c-format
 2426. msgid ""
 2427. "files list file for package '%.250s' missing; assuming package has no files "
 2428. "currently installed"
 2429. msgstr ""
 2430. "bestand met de lijst bestanden van pakket'%.250s' ontbreekt; aangenomen\n"
 2431. "wordt dat het pakket momenteel geen geïnstalleerde bestanden heeft"
 2432. #: src/filesdb.c
 2433. #, c-format
 2434. msgid "unable to stat files list file for package '%.250s'"
 2435. msgstr ""
 2436. "kan de status niet opvragen van bestand met de lijst bestanden van pakket "
 2437. "'%.250s'"
 2438. #: src/filesdb.c
 2439. #, c-format
 2440. msgid "files list for package '%.250s' is not a regular file"
 2441. msgstr ""
 2442. "bestand met de lijst bestanden van pakket '%.250s' is geen gewoon bestand"
 2443. #: src/filesdb.c
 2444. #, c-format
 2445. msgid "reading files list for package '%.250s'"
 2446. msgstr "bestand met de lijst bestanden van pakket '%.250s' wordt gelezen"
 2447. #: src/filesdb.c
 2448. #, c-format
 2449. msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
 2450. msgstr ""
 2451. "bestand met de lijst bestanden van pakket '%.250s' heeft geen afsluitend "
 2452. "regeleinde"
 2453. #: src/filesdb.c
 2454. #, c-format
 2455. msgid "files list file for package '%.250s' contains empty filename"
 2456. msgstr ""
 2457. "bestand met de lijst bestanden van pakket '%.250s' bevat een lege "
 2458. "bestandsnaam"
 2459. #: src/filesdb.c
 2460. #, c-format
 2461. msgid "error closing files list file for package '%.250s'"
 2462. msgstr ""
 2463. "fout bij sluiten van bestand met de lijst bestanden van pakket '%.250s'"
 2464. #: src/filesdb.c
 2465. msgid "(Reading database ... "
 2466. msgstr "(Database wordt ingelezen ... "
 2467. #: src/filesdb.c
 2468. #, c-format
 2469. msgid "%d file or directory currently installed.)\n"
 2470. msgid_plural "%d files and directories currently installed.)\n"
 2471. msgstr[0] "%d bestand of map momenteel geïnstalleerd.)\n"
 2472. msgstr[1] "%d bestanden en mappen momenteel geïnstalleerd.)\n"
 2473. #: src/filesdb-hash.c
 2474. #, c-format
 2475. msgid "control file '%s' for package '%s' is missing final newline"
 2476. msgstr "controlebestand '%s' voor pakket '%s' heeft geen afsluitend regeleinde"
 2477. #: src/filesdb-hash.c
 2478. #, c-format
 2479. msgid "control file '%s' for package '%s' is missing value"
 2480. msgstr "controlebestand '%s' voor pakket '%s' heeft een ontbrekende waarde"
 2481. #: src/filesdb-hash.c
 2482. #, c-format
 2483. msgid "control file '%s' for package '%s' is missing value separator"
 2484. msgstr ""
 2485. "controlebestand '%s' voor pakket '%s' heeft een ontbrekend "
 2486. "waardescheidingsteken"
 2487. #: src/filesdb-hash.c
 2488. #, c-format
 2489. msgid "control file '%s' for package '%s' contains empty filename"
 2490. msgstr "controlebestand '%s' voor pakket '%s' bevat een lege bestandsnaam"
 2491. #: src/filesdb-hash.c
 2492. #, c-format
 2493. msgid "cannot open control file '%s' for package '%s'"
 2494. msgstr "kan controlebestand '%s' voor pakket '%s' niet openen"
 2495. #: src/filesdb-hash.c
 2496. #, c-format
 2497. msgid "cannot stat control file '%s' for package '%s'"
 2498. msgstr "kan status niet opvragen van controlebestand '%s' voor pakket '%s'"
 2499. #: src/filesdb-hash.c
 2500. #, c-format
 2501. msgid "control file '%s' for package '%s' is not a regular file"
 2502. msgstr "controlebestand '%s' voor pakket '%s' is geen gewoon bestand"
 2503. #: src/filesdb-hash.c
 2504. #, c-format
 2505. msgid "cannot read control file '%s' for package '%s'"
 2506. msgstr "kan controlebestand '%s' voor pakket '%s' niet lezen"
 2507. #: src/filesdb-hash.c
 2508. #, c-format
 2509. msgid "cannot close control file '%s' for package '%s'"
 2510. msgstr "kan controlebestand '%s' voor pakket '%s' niet sluiten"
 2511. #: src/help.c
 2512. msgid "not installed"
 2513. msgstr "niet geïnstalleerd"
 2514. #: src/help.c
 2515. msgid "not installed but configs remain"
 2516. msgstr "niet geïnstalleerd maar configuratie is achtergebleven"
 2517. #: src/help.c
 2518. msgid "broken due to failed removal or installation"
 2519. msgstr "defect wegens een mislukte poging om te verwijderen of te installeren"
 2520. #: src/help.c
 2521. msgid "unpacked but not configured"
 2522. msgstr "uitgepakt maar niet geconfigureerd"
 2523. #: src/help.c
 2524. msgid "broken due to postinst failure"
 2525. msgstr "defect wegens mislukte poging tot uitvoeren 'postinst'-script"
 2526. #: src/help.c
 2527. msgid "awaiting trigger processing by another package"
 2528. msgstr "het verwerken van triggers door een ander pakket wordt afgewacht"
 2529. #: src/help.c
 2530. msgid "triggered"
 2531. msgstr "getriggerd"
 2532. #: src/help.c
 2533. msgid "installed"
 2534. msgstr "geïnstalleerd"
 2535. #: src/help.c
 2536. msgid "PATH is not set"
 2537. msgstr "PATH is niet ingesteld"
 2538. #: src/help.c
 2539. #, c-format
 2540. msgid "'%s' not found in PATH or not executable"
 2541. msgstr "'%s' niet gevonden in PATH of niet uitvoerbaar"
 2542. #: src/help.c
 2543. #, c-format
 2544. msgid ""
 2545. "%d expected program not found in PATH or not executable\n"
 2546. "%s"
 2547. msgid_plural ""
 2548. "%d expected programs not found in PATH or not executable\n"
 2549. "%s"
 2550. msgstr[0] ""
 2551. "%d verwacht programma niet gevonden in PATH of niet uitvoerbaar\n"
 2552. "%s"
 2553. msgstr[1] ""
 2554. "%d verwachte programma's niet gevonden in PATH of niet uitvoerbaar\n"
 2555. "%s"
 2556. #: src/help.c
 2557. msgid ""
 2558. "Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin"
 2559. msgstr ""
 2560. "NOOT: PATH van root zou gewoonlijk /usr/local/sbin, /usr/sbin en /sbin "
 2561. "moeten bevatten"
 2562. #: src/infodb-access.c
 2563. #, c-format
 2564. msgid "unable to check existence of '%.250s'"
 2565. msgstr "kan het bestaan van '%.250s' niet verifiëren"
 2566. #: src/infodb-access.c src/infodb-upgrade.c
 2567. msgid "cannot read info directory"
 2568. msgstr "kan infomap niet lezen"
 2569. #: src/infodb-format.c src/unpack.c
 2570. #, c-format
 2571. msgid "error trying to open %.250s"
 2572. msgstr "fout bij openen van %.250s"
 2573. #: src/infodb-format.c
 2574. #, c-format
 2575. msgid "corrupt info database format file '%s'"
 2576. msgstr "beschadigd opmaakbestand '%s' van de infodatabase"
 2577. #: src/infodb-format.c
 2578. #, c-format
 2579. msgid "info database format (%d) is bogus or too new; try getting a newer dpkg"
 2580. msgstr ""
 2581. "opmaak van infodatabase (%d) bevat fouten of is te nieuw; probeer het met "
 2582. "een nieuwere versie van dpkg"
 2583. #: src/infodb-upgrade.c
 2584. #, c-format
 2585. msgid "info file %s/%s not associated to any package"
 2586. msgstr "infobestand %s/%s aan geen enkel pakket gekoppeld"
 2587. #: src/infodb-upgrade.c
 2588. #, c-format
 2589. msgid "error while writing '%s'"
 2590. msgstr "fout bij schrijven naar '%s'"
 2591. #: src/main.c
 2592. #, c-format
 2593. msgid "Debian '%s' package management program version %s.\n"
 2594. msgstr "Programma voor Debian pakketbeheer '%s' versie %s.\n"
 2595. #: src/main.c
 2596. #, c-format
 2597. msgid ""
 2598. "Commands:\n"
 2599. " -i|--install <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2600. " --unpack <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2601. " -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2602. " --configure <package> ... | -a|--pending\n"
 2603. " --triggers-only <package> ... | -a|--pending\n"
 2604. " -r|--remove <package> ... | -a|--pending\n"
 2605. " -P|--purge <package> ... | -a|--pending\n"
 2606. " -V|--verify <package> ... Verify the integrity of package(s).\n"
 2607. " --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
 2608. " --set-selections Set package selections from stdin.\n"
 2609. " --clear-selections Deselect every non-essential package.\n"
 2610. " --update-avail [<Packages-file>] Replace available packages info.\n"
 2611. " --merge-avail [<Packages-file>] Merge with info from file.\n"
 2612. " --clear-avail Erase existing available info.\n"
 2613. " --forget-old-unavail Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
 2614. " -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
 2615. " -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
 2616. " -L|--listfiles <package> ... List files 'owned' by package(s).\n"
 2617. " -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
 2618. " -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
 2619. " -C|--audit [<package> ...] Check for broken package(s).\n"
 2620. " --yet-to-unpack Print packages selected for "
 2621. "installation.\n"
 2622. " --predep-package Print pre-dependencies to unpack.\n"
 2623. " --add-architecture <arch> Add <arch> to the list of architectures.\n"
 2624. " --remove-architecture <arch> Remove <arch> from the list of "
 2625. "architectures.\n"
 2626. " --print-architecture Print dpkg architecture.\n"
 2627. " --print-foreign-architectures Print allowed foreign architectures.\n"
 2628. " --assert-<feature> Assert support for the specified "
 2629. "feature.\n"
 2630. " --validate-<thing> <string> Validate a <thing>'s <string>.\n"
 2631. " --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
 2632. " --force-help Show help on forcing.\n"
 2633. " -Dh|--debug=help Show help on debugging.\n"
 2634. "\n"
 2635. msgstr ""
 2636. "Commando's:\n"
 2637. " -i|--install <.deb-bestandsnaam> ... | -R|--recursive <map> ...\n"
 2638. " --unpack <.deb-bestandsnaam> ... | -R|--recursive <map> ...\n"
 2639. " -A|--record-avail <.deb-bestandsnaam> ... | -R|--recursive <map> ...\n"
 2640. " --configure <pakket> ... | -a|--pending\n"
 2641. " --triggers-only <pakket> ... | -a|--pending\n"
 2642. " -r|--remove <pakket> ... | -a|--pending\n"
 2643. " -P|--purge <pakket> ... | -a|--pending\n"
 2644. " -V|--verify <pakket> ... Controleer integriteit van pakket(ten).\n"
 2645. " --get-selections [<patroon> ...] Toon lijst van selecties op stdout.\n"
 2646. " --set-selections Stel pakketselecties in vanuit stdin.\n"
 2647. " --clear-selections Deselecteer elk niet-essentieel pakket.\n"
 2648. " --update-avail [<Packages-best>] Vervang info over beschikbare pakketten.\n"
 2649. " --merge-avail [<Packages-best>] Voeg samen met info uit bestand.\n"
 2650. " --clear-avail Verwijder huidige info over "
 2651. "beschikbaarheid.\n"
 2652. " --forget-old-unavail Vergeet niet-geïnstalleerde\n"
 2653. " niet-beschikbare pakketten.\n"
 2654. " -s|--status <pakket> ... Toon de statusinfo van pakket.\n"
 2655. " -p|--print-avail <pakket> ... Toon info over beschikbare versie.\n"
 2656. " -L|--listfiles <pakket> ... Toon bestanden die 'van' pakket zijn.\n"
 2657. " -l|--list [<patroon> ...] Geef lijst van pakketten bondig weer.\n"
 2658. " -S|--search <patroon> ... Vind pakket(ten) die bestand(en) "
 2659. "bevatten.\n"
 2660. " -C|--audit [<pakket> ...] Zoek naar defect(e) pakket(ten).\n"
 2661. " --yet-to-unpack Som voor installatie geselecteerde\n"
 2662. " pakketten op.\n"
 2663. " --predep-package Som uit te pakken voorvereisten op.\n"
 2664. " --add-architecture <arch> Voeg <arch> toe aan lijst van "
 2665. "architecturen.\n"
 2666. " --remove-architecture <arch> Verwijder <arch> uit architecturenlijst.\n"
 2667. " --print-architecture Toon dpkg-architectuur.\n"
 2668. " --print-foreign-architectures Toon toegelaten vreemde architecturen.\n"
 2669. " --assert-<functionaliteit> Bevestig de vermelde functionaliteit.\n"
 2670. " --validate-<ding> <tekenreeks> Valideer een <tekenreeks> van <ding>.\n"
 2671. " --compare-versions <a> <op> <b> Vergelijk versienummers - zie onder.\n"
 2672. " --force-help Toon hulp over forceren.\n"
 2673. " -Dh|--debug=help Toon hulp over debuggen.\n"
 2674. "\n"
 2675. #: src/main.c src/querycmd.c src/trigcmd.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c
 2676. #, c-format
 2677. msgid ""
 2678. " -?, --help Show this help message.\n"
 2679. " --version Show the version.\n"
 2680. "\n"
 2681. msgstr ""
 2682. " -?, --help Toon deze hulptekst.\n"
 2683. " --version Toon het versienummer.\n"
 2684. "\n"
 2685. #: src/main.c
 2686. #, c-format
 2687. msgid ""
 2688. "Assertable features: support-predepends, working-epoch, long-filenames,\n"
 2689. " multi-conrep, multi-arch, versioned-provides.\n"
 2690. "\n"
 2691. msgstr ""
 2692. "Functionaliteit die kan bevestigd worden: support-predepends, working-"
 2693. "epoch,\n"
 2694. " long-filenames, multi-conrep, multi-arch, versioned-provides.\n"
 2695. "\n"
 2696. #: src/main.c
 2697. #, c-format
 2698. msgid ""
 2699. "Validatable things: pkgname, archname, trigname, version.\n"
 2700. "\n"
 2701. msgstr ""
 2702. "Valideerbare zaken zijn: pkgname, archname, trigname, version.\n"
 2703. "\n"
 2704. #: src/main.c
 2705. #, c-format
 2706. msgid ""
 2707. "Use dpkg with -b, --build, -c, --contents, -e, --control, -I, --info,\n"
 2708. " -f, --field, -x, --extract, -X, --vextract, --ctrl-tarfile, --fsys-"
 2709. "tarfile\n"
 2710. "on archives (type %s --help).\n"
 2711. "\n"
 2712. msgstr ""
 2713. "Gebruik dpkg met -b, --build, -c, --contents, -e, --control, -I, --info,\n"
 2714. " -f, --field, -x, --extract, -X, --vextract, --ctrl-tarfile, --fsys-"
 2715. "tarfile\n"
 2716. "op archieven (typ %s --help.)\n"
 2717. "\n"
 2718. #: src/main.c
 2719. #, c-format
 2720. msgid ""
 2721. "Options:\n"
 2722. " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 2723. " --root=<directory> Install on a different root directory.\n"
 2724. " --instdir=<directory> Change installation dir without changing admin "
 2725. "dir.\n"
 2726. " --path-exclude=<pattern> Do not install paths which match a shell "
 2727. "pattern.\n"
 2728. " --path-include=<pattern> Re-include a pattern after a previous "
 2729. "exclusion.\n"
 2730. " -O|--selected-only Skip packages not selected for install/"
 2731. "upgrade.\n"
 2732. " -E|--skip-same-version Skip packages whose same version is installed.\n"
 2733. " -G|--refuse-downgrade Skip packages with earlier version than "
 2734. "installed.\n"
 2735. " -B|--auto-deconfigure Install even if it would break some other "
 2736. "package.\n"
 2737. " --[no-]triggers Skip or force consequential trigger "
 2738. "processing.\n"
 2739. " --verify-format=<format> Verify output format (supported: 'rpm').\n"
 2740. " --no-debsig Do not try to verify package signatures.\n"
 2741. " --no-act|--dry-run|--simulate\n"
 2742. " Just say what we would do - don't do it.\n"
 2743. " -D|--debug=<octal> Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
 2744. " --status-fd <n> Send status change updates to file descriptor "
 2745. "<n>.\n"
 2746. " --status-logger=<command> Send status change updates to <command>'s "
 2747. "stdin.\n"
 2748. " --log=<filename> Log status changes and actions to <filename>.\n"
 2749. " --ignore-depends=<package>,...\n"
 2750. " Ignore dependencies involving <package>.\n"
 2751. " --force-... Override problems (see --force-help).\n"
 2752. " --no-force-...|--refuse-...\n"
 2753. " Stop when problems encountered.\n"
 2754. " --abort-after <n> Abort after encountering <n> errors.\n"
 2755. "\n"
 2756. msgstr ""
 2757. "Opties:\n"
 2758. " --admindir=<map> Gebruik <map> in plaats van %s.\n"
 2759. " --root=<map> Installeer op een andere hoofdmap.\n"
 2760. " --instdir=<map> Verander hoofdmap maar niet beheersmap.\n"
 2761. " --path-exclude=<patroon> Gebruik geen pad dat met shell-patroon "
 2762. "overeenkomt.\n"
 2763. " --path-include=<patroon> Voeg patroon terug toe na een eerdere "
 2764. "uitsluiting.\n"
 2765. " -O|--selected-only Sla pakketten over die niet geselecteerd\n"
 2766. " werden voor installatie/opwaardering.\n"
 2767. " -E|--skip-same-version Sla pakketten over met dezelfde versie\n"
 2768. " als de geïnstalleerde.\n"
 2769. " -G|--refuse-downgrade Sla pakketten over met oudere versie\n"
 2770. " dan de geïnstalleerde.\n"
 2771. " -B|--auto-deconfigure Installeer zelfs als het een ander pakket "
 2772. "vernielt.\n"
 2773. " --[no-]triggers Forceer of sla volgende triggerverwerking over.\n"
 2774. " --verify-format=<indeling>\n"
 2775. " Indeling van verify-uitvoer (ondersteund: "
 2776. "'rpm').\n"
 2777. " --no-debsig Verifieer geen digitale handtekeningen op "
 2778. "pakketten.\n"
 2779. " --no-act|--dry-run|--simulate\n"
 2780. " Meld wat dpkg zou doen, zonder het te doen.\n"
 2781. " -D|--debug=<octaal> Activeer debug - zie -Dhelp of --debug=help.\n"
 2782. " --status-fd <n> Zend info over statuswijzigingen\n"
 2783. " naar bestandsindicator <n>.\n"
 2784. " --status-logger=<commando>\n"
 2785. " Zend info over statuswijzigingen\n"
 2786. " naar stdin van <commando>.\n"
 2787. " --log=<bestandsnaam> Log statusveranderingen en\n"
 2788. " acties naar <bestandsnaam>.\n"
 2789. " --ignore-depends=<pakket>,...\n"
 2790. " Negeer vereisten bij <pakket>.\n"
 2791. " --force-... Negeer problemen (zie --force-help).\n"
 2792. " --no-force-...|--refuse-...\n"
 2793. " Stop bij problemen.\n"
 2794. " --abort-after <n> Breek af na <n> fouten.\n"
 2795. "\n"
 2796. #: src/main.c
 2797. #, c-format
 2798. msgid ""
 2799. "Comparison operators for --compare-versions are:\n"
 2800. " lt le eq ne ge gt (treat empty version as earlier than any "
 2801. "version);\n"
 2802. " lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (treat empty version as later than any version);\n"
 2803. " < << <= = >= >> > (only for compatibility with control file "
 2804. "syntax).\n"
 2805. "\n"
 2806. msgstr ""
 2807. "Vergelijkingsoperatoren voor --compare-versions zijn:\n"
 2808. " lt le eq ne ge gt (versieloos komt eerder dan gelijk welke versie);\n"
 2809. " lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (versieloos komt later dan gelijk welke versie);\n"
 2810. " < << <= = >= >> > (enkel voor compatibiliteit\n"
 2811. " met de syntaxis van control-bestanden).\n"
 2812. "\n"
 2813. #: src/main.c
 2814. #, c-format
 2815. msgid "Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management.\n"
 2816. msgstr "Gebruik 'apt' of 'aptitude' voor gebruikersvriendelijk pakketbeheer.\n"
 2817. #: src/main.c
 2818. msgid ""
 2819. "Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];\n"
 2820. "Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;\n"
 2821. "Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;\n"
 2822. "Type dpkg --force-help for a list of forcing options;\n"
 2823. "Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
 2824. "\n"
 2825. "Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or "
 2826. "'more' !"
 2827. msgstr ""
 2828. "Typ dpkg --help voor hulp met installatie en deïnstallatie van pakketten "
 2829. "[*];\n"
 2830. "Gebruik 'apt' of 'aptitude' voor gebruikersvriendelijk pakketbeheer;\n"
 2831. "Typ dpkg -Dhelp voor een lijst van dpkg debugopties;\n"
 2832. "Typ dpkg --force-help voor een lijst met forceeropties;\n"
 2833. "Typ dpkg-deb --help voor hulp met manipuleren van *.deb-bestanden;\n"
 2834. "\n"
 2835. "Opties gemarkeerd met [*] geven veel uitvoer - pijp die door 'less' of "
 2836. "'more'!"
 2837. #: src/main.c
 2838. msgid "Set all force options"
 2839. msgstr "Stel alle forceeropties in"
 2840. #: src/main.c
 2841. msgid "Replace a package with a lower version"
 2842. msgstr "Vervang een pakket door een eerdere versie"
 2843. #: src/main.c
 2844. msgid "Configure any package which may help this one"
 2845. msgstr "Configureer elk pakket dat dit kan helpen"
 2846. #: src/main.c
 2847. msgid "Process incidental packages even when on hold"
 2848. msgstr "Verwerk bij-pakketten, ook als ze vastgehouden worden"
 2849. #: src/main.c
 2850. msgid "Try to (de)install things even when not root"
 2851. msgstr "Tracht zaken te (de)installeren, zelfs al ben je geen systeembeheerder"
 2852. #: src/main.c
 2853. msgid "PATH is missing important programs, problems likely"
 2854. msgstr "PATH loopt belangrijke programma's mis; problemen zijn waarschijnlijk"
 2855. #: src/main.c
 2856. msgid "Install a package even if it fails authenticity check"
 2857. msgstr "Installeer een pakket, zelfs als de authenticiteitstoets faalde"
 2858. #: src/main.c
 2859. msgid "Process even packages with wrong versions"
 2860. msgstr "Behandel zelfs pakketten met foute versienummers"
 2861. #: src/main.c
 2862. msgid "Overwrite a file from one package with another"
 2863. msgstr "Overschrijf een bestand uit een pakket met dat uit een ander"
 2864. #: src/main.c
 2865. msgid "Overwrite a diverted file with an undiverted version"
 2866. msgstr "Overschrijf een omgeleid bestand met een niet-omgeleide versie"
 2867. #: src/main.c
 2868. msgid "Overwrite one package's directory with another's file"
 2869. msgstr "Overschrijf een map van een pakket met een bestand uit een ander"
 2870. #: src/main.c
 2871. msgid "Do not perform safe I/O operations when unpacking"
 2872. msgstr "Voer geen veilige I/O-bewerkingen uit bij het uitpakken"
 2873. #: src/main.c
 2874. msgid "Do not chroot into maintainer script environment"
 2875. msgstr "Chroot niet naar de omgeving van een pakketonderhouder-script"
 2876. #: src/main.c
 2877. msgid "Always use the new config files, don't prompt"
 2878. msgstr ""
 2879. "Gebruik steeds de nieuwe configuratiebestanden; stel er geen vragen over"
 2880. #: src/main.c
 2881. msgid "Always use the old config files, don't prompt"
 2882. msgstr "Gebruik steeds de oude configuratiebestanden; stel er geen vragen over"
 2883. #: src/main.c
 2884. msgid ""
 2885. "Use the default option for new config files if one\n"
 2886. "is available, don't prompt. If no default can be found,\n"
 2887. "you will be prompted unless one of the confold or\n"
 2888. "confnew options is also given"
 2889. msgstr ""
 2890. "Gebruik de standaardoptie voor nieuwe configuratiebestanden als zo een\n"
 2891. "standaard bestaat; stel er geen vragen over. Als geen standaard gevonden\n"
 2892. "wordt, zal er u een vraag over gesteld worden, tenzij ook de optie\n"
 2893. "confold of de optie confnew ingesteld is"
 2894. #: src/main.c
 2895. msgid "Always install missing config files"
 2896. msgstr "Installeer steeds ontbrekende configuratiebestanden"
 2897. #: src/main.c
 2898. msgid "Offer to replace config files with no new versions"
 2899. msgstr ""
 2900. "Stel voor om configuratiebestanden niet door nieuwere versies te vervangen"
 2901. #: src/main.c
 2902. msgid "Process even packages with wrong or no architecture"
 2903. msgstr "Behandel ook pakketten met foute of ontbrekende architectuur"
 2904. #: src/main.c
 2905. msgid "Install even if it would break another package"
 2906. msgstr "Installeer toch, zelfs al maakt dit een ander pakket defect"
 2907. #: src/main.c
 2908. msgid "Allow installation of conflicting packages"
 2909. msgstr "Laat de installatie van conflicterende pakketten toe"
 2910. #: src/main.c
 2911. msgid "Turn all dependency problems into warnings"
 2912. msgstr "Zet alle vereistenproblemen om in waarschuwingen"
 2913. #: src/main.c
 2914. msgid "Turn dependency version problems into warnings"
 2915. msgstr "Zet alle versiegebonden vereistenproblemen om in waarschuwingen"
 2916. #: src/main.c
 2917. msgid "Remove packages which require installation"
 2918. msgstr "Verwijder pakketten die een installatie vragen"
 2919. #: src/main.c
 2920. msgid "Remove an essential package"
 2921. msgstr "Verwijder een essentieel pakket"
 2922. #: src/main.c
 2923. msgid "Generally helpful progress information"
 2924. msgstr "Over het algemeen nuttige voortgangsinformatie"
 2925. #: src/main.c
 2926. msgid "Invocation and status of maintainer scripts"
 2927. msgstr "Uitvoering en status van scripts van de pakketbeheerder"
 2928. #: src/main.c
 2929. msgid "Output for each file processed"
 2930. msgstr "Uitvoer bij elk behandeld bestand"
 2931. #: src/main.c
 2932. msgid "Lots of output for each file processed"
 2933. msgstr "Overvloedige uitvoer bij elk behandeld bestand"
 2934. #: src/main.c
 2935. msgid "Output for each configuration file"
 2936. msgstr "Uitvoer bij elk configuratiebestand"
 2937. #: src/main.c
 2938. msgid "Lots of output for each configuration file"
 2939. msgstr "Overvloedige uitvoer bij elk configuratiebestand"
 2940. #: src/main.c
 2941. msgid "Dependencies and conflicts"
 2942. msgstr "Vereisten en conflicten"
 2943. #: src/main.c
 2944. msgid "Lots of dependencies/conflicts output"
 2945. msgstr "Overvloedige uitvoer i.v.m. vereisten/conflicten"
 2946. #: src/main.c
 2947. msgid "Trigger activation and processing"
 2948. msgstr "Activering en verwerking van triggers"
 2949. #: src/main.c
 2950. msgid "Lots of output regarding triggers"
 2951. msgstr "Overvloedige uitvoer i.v.m. triggers"
 2952. #: src/main.c
 2953. msgid "Silly amounts of output regarding triggers"
 2954. msgstr "Belachelijk veel uitvoer i.v.m. triggers"
 2955. #: src/main.c
 2956. msgid "Lots of drivel about eg the dpkg/info directory"
 2957. msgstr "Veel gepraat over bijv. de map dpkg/info"
 2958. #: src/main.c
 2959. msgid "Insane amounts of drivel"
 2960. msgstr "Krankzinnig veel geklets"
 2961. #: src/main.c
 2962. #, c-format
 2963. msgid ""
 2964. "%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
 2965. "\n"
 2966. " Number Ref. in source Description\n"
 2967. msgstr ""
 2968. "%s debugoptie, --debug=<octaal> of -D<octaal>:\n"
 2969. "\n"
 2970. " Nummer Ref. in bron Beschrijving\n"
 2971. #: src/main.c
 2972. #, c-format
 2973. msgid ""
 2974. "\n"
 2975. "Debugging options can be mixed using bitwise-or.\n"
 2976. "Note that the meanings and values are subject to change.\n"
 2977. msgstr ""
 2978. "\n"
 2979. "Debugopties kunnen gecombineerd worden m.b.v. bitwise-or.\n"
 2980. "Noteer dat hun betekenis en waarde voorwerp van wijzigingen kunnen zijn.\n"
 2981. #: src/main.c
 2982. #, c-format
 2983. msgid "--%s requires a positive octal argument"
 2984. msgstr "--%s vereist een positief octaal als argument"
 2985. #: src/main.c
 2986. #, c-format
 2987. msgid "unknown verify output format '%s'"
 2988. msgstr "onbekend uitvoerformaat '%s' voor verify"
 2989. #: src/main.c
 2990. #, c-format
 2991. msgid "null package name in --%s comma-separated list '%.250s'"
 2992. msgstr "lege pakketnaam in door komma's gescheiden lijst '%.250s' van --%s"
 2993. #: src/main.c
 2994. #, c-format
 2995. msgid "error executing hook '%s', exit code %d"
 2996. msgstr "fout bij het uitvoeren van uitbreiding '%s'; foutcode %d"
 2997. #: src/main.c
 2998. msgid "status logger"
 2999. msgstr "statuslogger"
 3000. #: src/main.c dpkg-deb/info.c
 3001. #, c-format
 3002. msgid "--%s takes exactly one argument"
 3003. msgstr "--%s verwacht precies één argument"
 3004. #: src/main.c
 3005. #, c-format
 3006. msgid "architecture '%s' is illegal: %s"
 3007. msgstr "architectuur '%s' is ongeldig: %s"
 3008. #: src/main.c
 3009. #, c-format
 3010. msgid "architecture '%s' is reserved and cannot be added"
 3011. msgstr "architectuur '%s' is gereserveerd en kan niet toegevoegd worden"
 3012. #: src/main.c
 3013. #, c-format
 3014. msgid "cannot remove non-foreign architecture '%s'"
 3015. msgstr "kan niet-vreemde architectuur '%s' niet verwijderen"
 3016. #: src/main.c
 3017. #, c-format
 3018. msgid "removing architecture '%s' currently in use by database"
 3019. msgstr ""
 3020. "architectuur '%s' die momenteel door de database gebruikt wordt, wordt "
 3021. "verwijderd"
 3022. #: src/main.c
 3023. #, c-format
 3024. msgid "cannot remove architecture '%s' currently in use by the database"
 3025. msgstr ""
 3026. "kan architectuur '%s' die momenteel door de database gebruikt wordt, niet "
 3027. "verwijderen"
 3028. #: src/main.c
 3029. #, c-format
 3030. msgid ""
 3031. "%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
 3032. " warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
 3033. " stop with error: --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
 3034. " Forcing things:\n"
 3035. msgstr ""
 3036. "%s forceeropties - gedrag sturen als problemen gevonden werden:\n"
 3037. " waarschuw maar ga verder: --force-<ding>,<ding>,...\n"
 3038. " stop met foutmelding: --refuse-<ding>,<ding>,... | --no-force-"
 3039. "<ding>,...\n"
 3040. " Dingen forceren:\n"
 3041. #: src/main.c
 3042. #, c-format
 3043. msgid ""
 3044. "\n"
 3045. "WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
 3046. "Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
 3047. msgstr ""
 3048. "\n"
 3049. "OPGELET - opties aangeduid met [!] kunnen uw installatie ernstig "
 3050. "beschadigen.\n"
 3051. "Forceeropties aangeduid met [*] staan standaard aan.\n"
 3052. #: src/main.c
 3053. #, c-format
 3054. msgid "unknown force/refuse option '%.*s'"
 3055. msgstr "onbekende force/refuse optie '%.*s'"
 3056. #: src/main.c
 3057. #, c-format
 3058. msgid "obsolete force/refuse option '%s'"
 3059. msgstr "verouderde force/refuse optie '%s'"
 3060. #: src/main.c
 3061. #, c-format
 3062. msgid "couldn't open '%i' for stream"
 3063. msgstr "kon '%i' niet openen voor een stroom"
 3064. #: src/main.c
 3065. #, c-format
 3066. msgid "unexpected end of file before end of line %d"
 3067. msgstr "onverwacht bestandseinde voor regeleinde %d"
 3068. #: src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c
 3069. msgid "need an action option"
 3070. msgstr "heb een actie-optie nodig"
 3071. #: src/main.c
 3072. msgid "cannot set primary group ID to root"
 3073. msgstr "kan primaire groeps-ID niet instellen op root"
 3074. #: src/main.c src/script.c
 3075. msgid "unable to setenv for subprocesses"
 3076. msgstr "kan setenv niet instellen voor subproces"
 3077. #: src/packages.c
 3078. msgid ""
 3079. "you must specify packages by their own names, not by quoting the names of "
 3080. "the files they come in"
 3081. msgstr ""
 3082. "u dient pakketten bij hun eigen naam op te geven, en dus niet met de naam "
 3083. "van het bestand waarin ze zitten"
 3084. #: src/packages.c
 3085. #, c-format
 3086. msgid "--%s --pending does not take any non-option arguments"
 3087. msgstr "--%s --pending accepteert geen niet-optionele argumenten"
 3088. #: src/packages.c src/querycmd.c
 3089. #, c-format
 3090. msgid "--%s needs at least one package name argument"
 3091. msgstr "--%s heeft ten minste een pakketnaam als argument nodig"
 3092. #: src/packages.c
 3093. #, c-format
 3094. msgid "Package %s listed more than once, only processing once.\n"
 3095. msgstr ""
 3096. "Pakket %s wordt meer dan eens vermeld, wordt slechts een keer behandeld.\n"
 3097. #: src/packages.c
 3098. #, c-format
 3099. msgid ""
 3100. "More than one copy of package %s has been unpacked\n"
 3101. " in this run ! Only configuring it once.\n"
 3102. msgstr ""
 3103. "Meer dan een kopie van pakket %s werd uitgepakt in deze ronde!\n"
 3104. " Wordt slechts een keer geconfigureerd.\n"
 3105. #: src/packages.c
 3106. #, c-format
 3107. msgid ""
 3108. "package %.250s is not ready for trigger processing\n"
 3109. " (current status '%.250s' with no pending triggers)"
 3110. msgstr ""
 3111. "pakket %.250s is niet gereed voor het afhandelen van triggers\n"
 3112. " (huidige status '%.250s' zonder in de wacht staande triggers)"
 3113. #: src/packages.c
 3114. #, c-format
 3115. msgid " Package %s which provides %s is to be removed.\n"
 3116. msgstr " Pakket %s dat voorziet in %s moet verwijderd worden.\n"
 3117. #: src/packages.c
 3118. #, c-format
 3119. msgid " Package %s is to be removed.\n"
 3120. msgstr " Pakket %s moet verwijderd worden.\n"
 3121. #: src/packages.c
 3122. #, c-format
 3123. msgid " Version of %s on system, provided by %s, is %s.\n"
 3124. msgstr " Versie van %s op dit systeem, waarin %s voorziet, is %s.\n"
 3125. #: src/packages.c
 3126. #, c-format
 3127. msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 3128. msgstr " Versie van %s op dit systeem is %s.\n"
 3129. #: src/packages.c
 3130. #, c-format
 3131. msgid " Package %s which provides %s awaits trigger processing.\n"
 3132. msgstr " Pakket %s dat voorziet in %s wacht op de verwerking van triggers.\n"
 3133. #: src/packages.c
 3134. #, c-format
 3135. msgid " Package %s awaits trigger processing.\n"
 3136. msgstr " Pakket %s wacht op de verwerking van triggers.\n"
 3137. #: src/packages.c
 3138. #, c-format
 3139. msgid "also configuring '%s' (required by '%s')"
 3140. msgstr "ook '%s' wordt geconfigureerd (vereist door '%s')"
 3141. #: src/packages.c
 3142. #, c-format
 3143. msgid " Package %s which provides %s is not configured yet.\n"
 3144. msgstr " Pakket %s dat voorziet in %s is nog niet geconfigureerd.\n"
 3145. #: src/packages.c
 3146. #, c-format
 3147. msgid " Package %s is not configured yet.\n"
 3148. msgstr " Pakket %s is nog niet geconfigureerd.\n"
 3149. #: src/packages.c
 3150. #, c-format
 3151. msgid " Package %s which provides %s is not installed.\n"
 3152. msgstr " Pakket %s dat voorziet in %s, is niet geïnstalleerd.\n"
 3153. #: src/packages.c
 3154. #, c-format
 3155. msgid " Package %s is not installed.\n"
 3156. msgstr " Pakket %s is niet geïnstalleerd.\n"
 3157. #: src/packages.c
 3158. #, c-format
 3159. msgid " %s (%s) breaks %s and is %s.\n"
 3160. msgstr " %s (%s) maakt %s defect en is %s.\n"
 3161. #: src/packages.c
 3162. #, c-format
 3163. msgid " %s (%s) provides %s.\n"
 3164. msgstr " %s (%s) voorziet in %s.\n"
 3165. #: src/packages.c
 3166. #, c-format
 3167. msgid " Version of %s to be configured is %s.\n"
 3168. msgstr " Versie van %s die geconfigureerd moet worden, is %s.\n"
 3169. #: src/packages.c
 3170. msgid " depends on "
 3171. msgstr " is afhankelijk van "
 3172. #: src/packages.c
 3173. msgid "; however:\n"
 3174. msgstr "; maar:\n"
 3175. #: src/querycmd.c src/select.c
 3176. #, c-format
 3177. msgid "no packages found matching %s"
 3178. msgstr "geen pakketten gevonden die overeenkomen met %s"
 3179. #. TRANSLATORS: This is the header that appears on 'dpkg-query -l'. The
 3180. #. * string should remain under 80 characters. The uppercase letters in
 3181. #. * the state values denote the abbreviated letter that will appear on
 3182. #. * the first three columns, which should ideally match the English one
 3183. #. * (e.g. Remove → supRimeix), see dpkg-query(1) for further details. The
 3184. #. * translated message can use additional lines if needed.
 3185. #: src/querycmd.c
 3186. msgid ""
 3187. "Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
 3188. "| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-"
 3189. "pend\n"
 3190. "|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)\n"
 3191. msgstr ""
 3192. "Gevraagd=(U)onbekend/(I)nstalleren/ve(R)wijderen/(P)wissen/(H)ouden\n"
 3193. "| Status=Niet/Inst/Conf/Uitgep/halF-geconf/Halfgeïnst/verWacht-trig/Trig-"
 3194. "bezig\n"
 3195. "|/ Fout?=(geen)/heRinst. nodig/ (Status,Fout: hoofdletter=ernstig)\n"
 3196. #: src/querycmd.c
 3197. msgid "Name"
 3198. msgstr "Naam"
 3199. #: src/querycmd.c
 3200. msgid "Version"
 3201. msgstr "Versie"
 3202. #: src/querycmd.c
 3203. msgid "Architecture"
 3204. msgstr "Architectuur"
 3205. #: src/querycmd.c
 3206. msgid "Description"
 3207. msgstr "Omschrijving"
 3208. #: src/querycmd.c
 3209. #, c-format
 3210. msgid "diversion by %s from: %s\n"
 3211. msgstr "omleiding door %s van: %s\n"
 3212. #: src/querycmd.c
 3213. #, c-format
 3214. msgid "diversion by %s to: %s\n"
 3215. msgstr "omleiding door %s naar: %s\n"
 3216. #: src/querycmd.c
 3217. #, c-format
 3218. msgid "local diversion from: %s\n"
 3219. msgstr "lokale omleiding van: %s\n"
 3220. #: src/querycmd.c
 3221. #, c-format
 3222. msgid "local diversion to: %s\n"
 3223. msgstr "lokale omleiding naar: %s\n"
 3224. #: src/querycmd.c
 3225. msgid "--search needs at least one file name pattern argument"
 3226. msgstr "--search heeft ten minste een bestandsnaam-patroon als argument nodig"
 3227. #: src/querycmd.c
 3228. #, c-format
 3229. msgid "no path found matching pattern %s"
 3230. msgstr "geen pad gevonden dat overeenkomt met %s"
 3231. #: src/querycmd.c
 3232. #, c-format
 3233. msgid "package '%s' is not installed and no information is available"
 3234. msgstr "pakket '%s' is niet geïnstalleerd en er is geen info beschikbaar"
 3235. #: src/querycmd.c
 3236. #, c-format
 3237. msgid "package '%s' is not available"
 3238. msgstr "pakket '%s' is niet beschikbaar"
 3239. #: src/querycmd.c
 3240. #, c-format
 3241. msgid "Package '%s' does not contain any files (!)\n"
 3242. msgstr "Pakket '%s' bevat geen enkel bestand (!)\n"
 3243. #: src/querycmd.c
 3244. #, c-format
 3245. msgid "locally diverted to: %s\n"
 3246. msgstr "lokaal omgeleid naar: %s\n"
 3247. #: src/querycmd.c
 3248. #, c-format
 3249. msgid "package diverts others to: %s\n"
 3250. msgstr "pakket leidt andere om naar: %s\n"
 3251. #: src/querycmd.c
 3252. #, c-format
 3253. msgid "diverted by %s to: %s\n"
 3254. msgstr "omgeleid door %s naar: %s\n"
 3255. #: src/querycmd.c
 3256. msgid ""
 3257. "Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,\n"
 3258. "and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.\n"
 3259. msgstr ""
 3260. "Gebruik dpkg --info (= dpkg-deb --info) om archiefbestanden te bekijken,\n"
 3261. "en dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) om de inhoud weer te geven.\n"
 3262. #: src/querycmd.c dpkg-deb/info.c
 3263. #, c-format
 3264. msgid "error in show format: %s"
 3265. msgstr "fout in formaat voor show: %s"
 3266. #: src/querycmd.c
 3267. #, c-format
 3268. msgid "control file contains %c"
 3269. msgstr "controlebestand bevat %c"
 3270. #: src/querycmd.c dpkg-deb/build.c
 3271. #, c-format
 3272. msgid "--%s takes at most two arguments"
 3273. msgstr "--%s verwacht ten hoogste twee argumenten"
 3274. #: src/querycmd.c
 3275. #, c-format
 3276. msgid "--%s takes one package name argument"
 3277. msgstr "--%s heeft een pakketnaam als argument nodig"
 3278. #: src/querycmd.c
 3279. #, c-format
 3280. msgid "--%s takes exactly two arguments"
 3281. msgstr "--%s verwacht precies twee argumenten"
 3282. #: src/querycmd.c
 3283. #, c-format
 3284. msgid "control file '%s' does not exist"
 3285. msgstr "controlebestand '%s' bestaat niet"
 3286. #: src/querycmd.c
 3287. #, c-format
 3288. msgid "Debian %s package management program query tool version %s.\n"
 3289. msgstr ""
 3290. "Zoekhulpmiddel van het programma voor Debian pakketbeheer %s versie %s.\n"
 3291. #: src/querycmd.c
 3292. #, c-format
 3293. msgid ""
 3294. "Commands:\n"
 3295. " -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
 3296. " -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
 3297. " -L|--listfiles <package> ... List files 'owned' by package(s).\n"
 3298. " -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
 3299. " -W|--show [<pattern> ...] Show information on package(s).\n"
 3300. " -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
 3301. " --control-list <package> Print the package control file list.\n"
 3302. " --control-show <package> <file>\n"
 3303. " Show the package control file.\n"
 3304. " -c|--control-path <package> [<file>]\n"
 3305. " Print path for package control file.\n"
 3306. "\n"
 3307. msgstr ""
 3308. "Commando's:\n"
 3309. " -s|--status <pakketnaam> ... Toon details van pakketstatus.\n"
 3310. " -p|--print-avail <pakketnaam> ...\n"
 3311. " Toon details van beschikbare versie.\n"
 3312. " -L|--listfiles <pakketnaam> ...\n"
 3313. " Som bestanden 'van' het pakket op.\n"
 3314. " -l|--list [<patroon> ...] Som de pakketten beknopt op.\n"
 3315. " -W|--show [<patroon> ...] Toon de informatie over de pakketten.\n"
 3316. " -S|--search <patroon> ... Zoek pakket(ten) die bestand(en) bevatten.\n"
 3317. " --control-list <pakket> Toon de lijst van controlebestanden v/h "
 3318. "pakket.\n"
 3319. " --control-show <pakket> <bestand>\n"
 3320. " Toon de inhoud van het controlebestand.\n"
 3321. " -c|--control-path <pakket> [<bestand>]\n"
 3322. " Toon het pad van het controlebestand.\n"
 3323. "\n"
 3324. #: src/querycmd.c
 3325. #, c-format
 3326. msgid ""
 3327. "Options:\n"
 3328. " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 3329. " --load-avail Use available file on --show and --list.\n"
 3330. " -f|--showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
 3331. "\n"
 3332. msgstr ""
 3333. "Opties:\n"
 3334. " --admindir=<map> Gebruik <map> in plaats van %s.\n"
 3335. " --load-avail Gebruik bestand available bij --show en --list.\n"
 3336. " -f|--showformat=<indeling>\n"
 3337. " Gebruik alternatieve indeling voor --show\n"
 3338. "\n"
 3339. #: src/querycmd.c dpkg-deb/main.c
 3340. #, c-format
 3341. msgid ""
 3342. "Format syntax:\n"
 3343. " A format is a string that will be output for each package. The format\n"
 3344. " can include the standard escape sequences \\n (newline), \\r (carriage\n"
 3345. " return) or \\\\ (plain backslash). Package information can be included\n"
 3346. " by inserting variable references to package fields using the ${var[;"
 3347. "width]}\n"
 3348. " syntax. Fields will be right-aligned unless the width is negative in "
 3349. "which\n"
 3350. " case left alignment will be used.\n"
 3351. msgstr ""
 3352. "Syntaxis voor een indeling:\n"
 3353. " Een indeling is een tekenreeks die gebruikt wordt voor de uitvoer over\n"
 3354. " elk pakket. De indeling mag de standaard 'escape'-sequenties bevatten:\n"
 3355. " \\n (nieuwe regel), \\r (wagenterugloop), \\\\ (gewone backslash).\n"
 3356. " Pakketinformatie kan ingevoegd worden door met variabelen te\n"
 3357. " refereren naar pakketvelden via de ${var[;breedte]} syntaxis.\n"
 3358. " Velden worden rechts uitgelijnd tenzij de breedte negatief is.\n"
 3359. " In dat geval worden ze links uitgelijnd.\n"
 3360. #: src/querycmd.c
 3361. msgid "Use --help for help about querying packages."
 3362. msgstr "Gebruik --help voor hulp over zoekopdrachten op pakketten."
 3363. #: src/remove.c
 3364. #, c-format
 3365. msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed"
 3366. msgstr ""
 3367. "verzoek om %.250s te verwijderen wordt genegeerd omdat het niet "
 3368. "geïnstalleerd is"
 3369. #: src/remove.c
 3370. #, c-format
 3371. msgid ""
 3372. "ignoring request to remove %.250s, only the config\n"
 3373. " files of which are on the system; use --purge to remove them too"
 3374. msgstr ""
 3375. "verzoek om %.250s te verwijderen wordt genegeerd. Alleen de\n"
 3376. " configuratiebestanden ervan staan nog op het systeem.\n"
 3377. " Gebruik --purge om ook die te verwijderen"
 3378. #: src/remove.c
 3379. msgid "this is an essential package; it should not be removed"
 3380. msgstr "dit is een essentieel pakket - het mag niet verwijderd worden"
 3381. #: src/remove.c
 3382. #, c-format
 3383. msgid ""
 3384. "dependency problems prevent removal of %s:\n"
 3385. "%s"
 3386. msgstr ""
 3387. "vereistenproblemen verhinderen het verwijderen van %s:\n"
 3388. "%s"
 3389. #: src/remove.c
 3390. msgid "dependency problems - not removing"
 3391. msgstr "vereistenproblemen - wordt niet verwijderd"
 3392. #: src/remove.c
 3393. #, c-format
 3394. msgid ""
 3395. "%s: dependency problems, but removing anyway as you requested:\n"
 3396. "%s"
 3397. msgstr ""
 3398. "%s: vereistenproblemen, maar wordt op verzoek toch verwijderd:\n"
 3399. "%s"
 3400. #: src/remove.c
 3401. msgid ""
 3402. "package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
 3403. " reinstall it before attempting a removal"
 3404. msgstr ""
 3405. "pakket bevindt zich in een erg slechte en inconsistente staat; u zou het\n"
 3406. " opnieuw moeten installeren alvorens het te proberen verwijderen."
 3407. #: src/remove.c
 3408. #, c-format
 3409. msgid "Would remove or purge %s (%s) ...\n"
 3410. msgstr "Zou %s (%s) verwijderen of wissen ...\n"
 3411. #: src/remove.c
 3412. #, c-format
 3413. msgid "Removing %s (%s) ...\n"
 3414. msgstr "%s (%s) wordt verwijderd ...\n"
 3415. #: src/remove.c src/unpack.c
 3416. #, c-format
 3417. msgid "unable to delete control info file '%.250s'"
 3418. msgstr "kan controle-infobestand '%.250s' niet verwijderen"
 3419. #: src/remove.c
 3420. #, c-format
 3421. msgid ""
 3422. "while removing %.250s, unable to remove directory '%.250s': %s - directory "
 3423. "may be a mount point?"
 3424. msgstr ""
 3425. "tijdens verwijderen van %.250s kan de map '%.250s' niet verwijderd worden: "
 3426. "%s - zou deze map een aanhechtingspunt zijn?"
 3427. #: src/remove.c
 3428. #, c-format
 3429. msgid "unable to securely remove '%.250s'"
 3430. msgstr "kan '%.250s' niet veilig verwijderen"
 3431. #: src/remove.c
 3432. #, c-format
 3433. msgid "while removing %.250s, directory '%.250s' not empty so not removed"
 3434. msgstr ""
 3435. "tijdens verwijderen van %.250s blijkt map '%.250s' niet leeg en wordt dus "
 3436. "niet verwijderd"
 3437. #: src/remove.c
 3438. #, c-format
 3439. msgid "Purging configuration files for %s (%s) ...\n"
 3440. msgstr "Configuratiebestanden voor %s (%s) worden gewist ...\n"
 3441. #: src/remove.c
 3442. #, c-format
 3443. msgid "cannot remove old config file '%.250s' (= '%.250s')"
 3444. msgstr "kan oud configuratiebestand '%.250s' niet verwijderen (= '%.250s')"
 3445. #: src/remove.c
 3446. #, c-format
 3447. msgid "cannot read config file directory '%.250s' (from '%.250s')"
 3448. msgstr "kan configuratiemap '%.250s' niet lezen (van '%.250s')"
 3449. #: src/remove.c
 3450. #, c-format
 3451. msgid "cannot remove old backup config file '%.250s' (of '%.250s')"
 3452. msgstr ""
 3453. "kan oude reservekopie van configuratiebestand '%.250s' (van '%.250s') niet "
 3454. "verwijderen"
 3455. #: src/remove.c
 3456. msgid "cannot remove old files list"
 3457. msgstr "kan oude bestandenlijst niet verwijderen"
 3458. #: src/remove.c
 3459. msgid "can't remove old postrm script"
 3460. msgstr "kan oud postrm-script niet verwijderen"
 3461. #: src/script.c
 3462. #, c-format
 3463. msgid "unable to set execute permissions on '%.250s'"
 3464. msgstr "kan '%.250s' niet uitvoerbaar maken"
 3465. #: src/script.c
 3466. msgid "admindir must be inside instdir for dpkg to work properly"
 3467. msgstr ""
 3468. "de beheersmap moet onder de installatiemap liggen opdat dpkg goed zou kunnen "
 3469. "functioneren"
 3470. #: src/script.c
 3471. #, c-format
 3472. msgid "failed to chroot to '%.250s'"
 3473. msgstr "chroot naar '%.250s' is mislukt"
 3474. #: src/script.c dpkg-deb/build.c
 3475. #, c-format
 3476. msgid "failed to chdir to '%.255s'"
 3477. msgstr "chdir naar '%.255s' is mislukt"
 3478. #: src/script.c
 3479. msgid "unable to setenv for maintainer script"
 3480. msgstr ""
 3481. "kan de omgevingsvariabelen voor het pakketbeheerdersscript niet instellen "
 3482. "met setenv"
 3483. #: src/script.c
 3484. msgid "cannot set security execution context for maintainer script"
 3485. msgstr ""
 3486. "kan voor de uitvoering van het pakketbeheerdersscript de veiligheidscontext "
 3487. "niet instellen"
 3488. #: src/script.c
 3489. #, c-format
 3490. msgid "installed %s script"
 3491. msgstr "%s script geïnstalleerd"
 3492. #: src/script.c
 3493. #, c-format
 3494. msgid "unable to stat %s '%.250s'"
 3495. msgstr "kan de status van %s '%.250s' niet opvragen"
 3496. #: src/script.c
 3497. #, c-format
 3498. msgid "new %s script"
 3499. msgstr "nieuw %s script"
 3500. #: src/script.c
 3501. #, c-format
 3502. msgid "old %s script"
 3503. msgstr "verouderd %s script"
 3504. #: src/script.c
 3505. #, c-format
 3506. msgid "unable to stat %s '%.250s': %s"
 3507. msgstr "kan de status van %s '%.250s' niet opvragen: %s"
 3508. #: src/script.c
 3509. msgid "trying script from the new package instead ..."
 3510. msgstr "script uit het nieuwe pakket wordt geprobeerd als alternatief..."
 3511. #: src/script.c
 3512. msgid "there is no script in the new version of the package - giving up"
 3513. msgstr ""
 3514. "er is geen script in de nieuwe versie van het pakket - er wordt opgegeven"
 3515. #: src/script.c
 3516. msgid "... it looks like that went OK"
 3517. msgstr "... het lijkt erop dat dit goed ging"
 3518. #: src/select.c
 3519. #, c-format
 3520. msgid "unexpected end of file in package name at line %d"
 3521. msgstr "onverwacht bestandseinde in pakketnaam op regel %d"
 3522. #: src/select.c
 3523. #, c-format
 3524. msgid "unexpected end of line in package name at line %d"
 3525. msgstr "onverwacht regeleinde in pakketnaam op regel %d"
 3526. #: src/select.c
 3527. #, c-format
 3528. msgid "unexpected end of file after package name at line %d"
 3529. msgstr "onverwacht bestandseinde na pakketnaam op regel %d"
 3530. #: src/select.c
 3531. #, c-format
 3532. msgid "unexpected end of line after package name at line %d"
 3533. msgstr "onverwacht regeleinde na pakketnaam op regel %d"
 3534. #: src/select.c
 3535. #, c-format
 3536. msgid "unexpected data after package and selection at line %d"
 3537. msgstr "onverwachte gegevens na pakket en selectie op regel %d"
 3538. #: src/select.c
 3539. #, c-format
 3540. msgid "illegal package name at line %d: %.250s"
 3541. msgstr "ongeldige pakketnaam op regel %d: %.250s"
 3542. #: src/select.c
 3543. #, c-format
 3544. msgid "package not in status nor available database at line %d: %.250s"
 3545. msgstr ""
 3546. "pakket op regel %d: %.250s komt niet voor in status-bestand noch in "
 3547. "available-bestand (database van beschikbare pakketten)"
 3548. #: src/select.c
 3549. #, c-format
 3550. msgid "unknown wanted status at line %d: %.250s"
 3551. msgstr "onbekende gewenst-status op regel %d: %.250s"
 3552. #: src/select.c
 3553. msgid "read error on standard input"
 3554. msgstr "leesfout op standaardinvoer"
 3555. #: src/select.c
 3556. msgid ""
 3557. "found unknown packages; this might mean the available database\n"
 3558. "is outdated, and needs to be updated through a frontend method;\n"
 3559. "please see the FAQ <https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/FAQ>"
 3560. msgstr ""
 3561. "onbekende pakketten gevonden; dit kan betekenen dat de database van "
 3562. "beschikbare\n"
 3563. "pakketten verouderd is en bijgewerkt moet worden door een frontend;\n"
 3564. "gelieve de FAQ <https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/FAQ> te raadplegen"
 3565. #: src/selinux.c
 3566. msgid "cannot open security status notification channel"
 3567. msgstr "kan het meldingskanaal voor de veiligheidsstatus niet openen"
 3568. #: src/selinux.c
 3569. msgid "cannot get security labeling handle"
 3570. msgstr "krijg geen greep op beveiligingsmarkering"
 3571. #: src/selinux.c
 3572. #, c-format
 3573. msgid "cannot set security context for file object '%s'"
 3574. msgstr "kan de beveiligingscontext voor bestandsobject '%s' niet instellen"
 3575. #: src/statcmd.c
 3576. msgid "Use --help for help about overriding file stat information."
 3577. msgstr "Gebruik --help voor hulp over het overstijgen van bestandsstatusinfo."
 3578. #: src/statcmd.c
 3579. #, c-format
 3580. msgid ""
 3581. "Commands:\n"
 3582. " --add <owner> <group> <mode> <path>\n"
 3583. " add a new <path> entry into the database.\n"
 3584. " --remove <path> remove <path> from the database.\n"
 3585. " --list [<glob-pattern>] list current overrides in the database.\n"
 3586. "\n"
 3587. msgstr ""
 3588. "Commando's:\n"
 3589. " --add <eigenaar> <groep> <modus> <pad>\n"
 3590. " voeg nieuwe <pad>-regel toe in de database.\n"
 3591. " --remove <pad> verwijder <pad> uit de database.\n"
 3592. " --list [<glob-patroon>] toon huidige overstijgingen in de database.\n"
 3593. "\n"
 3594. #: src/statcmd.c
 3595. #, c-format
 3596. msgid ""
 3597. "Options:\n"
 3598. " --admindir <directory> set the directory with the statoverride file.\n"
 3599. " --update immediately update <path> permissions.\n"
 3600. " --force force an action even if a sanity check fails.\n"
 3601. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 3602. " --help show this help message.\n"
 3603. " --version show the version.\n"
 3604. "\n"
 3605. msgstr ""
 3606. "Opties:\n"
 3607. " --admindir <map> stel de map met het 'statoverride'-bestand in.\n"
 3608. " --update <pad>-rechten onmiddellijk bijwerken.\n"
 3609. " --force actie afdwingen zelfs als gezondheidscheck mislukt.\n"
 3610. " --quiet stille verwerking, minimale uitvoer.\n"
 3611. " --help toon deze hulptekst.\n"
 3612. " --version toon de versie.\n"
 3613. "\n"
 3614. #: src/statcmd.c
 3615. msgid "stripping trailing /"
 3616. msgstr "/ op het einde wordt weggehaald"
 3617. #: src/statcmd.c
 3618. #, c-format
 3619. msgid "user '%s' does not exist"
 3620. msgstr "gebruiker '%s' bestaat niet"
 3621. #: src/statcmd.c
 3622. #, c-format
 3623. msgid "group '%s' does not exist"
 3624. msgstr "groep '%s' bestaat niet"
 3625. #: src/statcmd.c
 3626. #, c-format
 3627. msgid "--%s needs four arguments"
 3628. msgstr "--%s heeft vier argumenten nodig"
 3629. #: src/statcmd.c
 3630. msgid "path may not contain newlines"
 3631. msgstr "pad mag geen regeleinden bevatten"
 3632. #: src/statcmd.c
 3633. #, c-format
 3634. msgid ""
 3635. "an override for '%s' already exists, but --force specified so will be ignored"
 3636. msgstr ""
 3637. "er bestaat reeds een overstijging voor '%s', maar --force is opgegeven "
 3638. "waardoor dit genegeerd wordt"
 3639. #: src/statcmd.c
 3640. #, c-format
 3641. msgid "an override for '%s' already exists; aborting"
 3642. msgstr "er bestaat reeds een overstijging voor '%s'; er wordt gestopt"
 3643. #: src/statcmd.c
 3644. #, c-format
 3645. msgid "--update given but %s does not exist"
 3646. msgstr "--update is opgegeven maar %s bestaat niet"
 3647. #: src/statcmd.c
 3648. msgid "no override present"
 3649. msgstr "geen overstijging aanwezig"
 3650. #: src/statcmd.c
 3651. msgid "--update is useless for --remove"
 3652. msgstr "--update is waardeloos voor --remove"
 3653. #: src/statdb.c
 3654. #, c-format
 3655. msgid "invalid statoverride uid %s"
 3656. msgstr "ongeldige uid %s in overstijging van bestandsstatus (statoverride)"
 3657. #: src/statdb.c
 3658. #, c-format
 3659. msgid "invalid statoverride gid %s"
 3660. msgstr "ongeldige gid %s in overstijging van bestandsstatus (statoverride)"
 3661. #: src/statdb.c
 3662. #, c-format
 3663. msgid "invalid statoverride mode %s"
 3664. msgstr "ongeldige modus %s in overstijging van bestandsstatus (statoverride)"
 3665. #: src/statdb.c
 3666. msgid "failed to open statoverride file"
 3667. msgstr "kan statoverride-bestand (bestand met overstijgingsinfo) niet openen"
 3668. #: src/statdb.c
 3669. msgid "failed to fstat statoverride file"
 3670. msgstr ""
 3671. "kan de status van het statoverride-bestand (bestand met overstijgingsinfo) "
 3672. "niet opvragen"
 3673. #: src/statdb.c
 3674. #, c-format
 3675. msgid "reading statoverride file '%.250s'"
 3676. msgstr ""
 3677. "statoverride-bestand (bestand met overstijgingsinfo) '%.250s' wordt gelezen"
 3678. #: src/statdb.c
 3679. msgid "statoverride file is missing final newline"
 3680. msgstr ""
 3681. "het afsluitende regeleinde ontbreekt in het statoverride-bestand (bestand "
 3682. "met overstijgingsinfo)"
 3683. #: src/statdb.c
 3684. msgid "statoverride file contains empty line"
 3685. msgstr ""
 3686. "statoverride-bestand (bestand met overstijgingsinfo) bevat een lege regel"
 3687. #: src/statdb.c
 3688. msgid "syntax error in statoverride file"
 3689. msgstr ""
 3690. "syntaxisfout in het statoverride-bestand (bestand met overstijgingsinfo)"
 3691. #: src/statdb.c
 3692. #, c-format
 3693. msgid "unknown user '%s' in statoverride file"
 3694. msgstr ""
 3695. "onbekende gebruiker '%s' in het statoverride-bestand (bestand met "
 3696. "overstijgingsinfo)"
 3697. #: src/statdb.c
 3698. msgid "unexpected end of line in statoverride file"
 3699. msgstr ""
 3700. "onverwacht regeleinde in het statoverride-bestand (bestand met "
 3701. "overstijgingsinfo)"
 3702. #: src/statdb.c
 3703. #, c-format
 3704. msgid "unknown group '%s' in statoverride file"
 3705. msgstr ""
 3706. "onbekende groep '%s' in het statoverride-bestand (bestand met "
 3707. "overstijgingsinfo)"
 3708. #: src/statdb.c
 3709. #, c-format
 3710. msgid "multiple statoverrides present for file '%.250s'"
 3711. msgstr ""
 3712. "er zijn meerdere statoverrides (overstijgingen van de status) voor bestand "
 3713. "'%.250s'"
 3714. #: src/trigcmd.c
 3715. msgid "Type dpkg-trigger --help for help about this utility."
 3716. msgstr "Typ dpkg-trigger --help voor hulp over dit hulpmiddel."
 3717. #: src/trigcmd.c
 3718. #, c-format
 3719. msgid "Debian %s package trigger utility version %s.\n"
 3720. msgstr "Debian %s pakkettriggerhulpmiddel versie %s.\n"
 3721. #: src/trigcmd.c
 3722. #, c-format
 3723. msgid ""
 3724. "Usage: %s [<options> ...] <trigger-name>\n"
 3725. " %s [<options> ...] <command>\n"
 3726. "\n"
 3727. msgstr ""
 3728. "Gebruik: %s [<opties> ...] <triggernaam>\n"
 3729. " %s [<opties> ...] <commando>\n"
 3730. "\n"
 3731. #: src/trigcmd.c
 3732. #, c-format
 3733. msgid ""
 3734. "Commands:\n"
 3735. " --check-supported Check if the running dpkg supports "
 3736. "triggers.\n"
 3737. "\n"
 3738. msgstr ""
 3739. "Commando's:\n"
 3740. " --check-supported Ga na of het actieve dpkg triggers ondersteunt.\n"
 3741. "\n"
 3742. #: src/trigcmd.c
 3743. #, c-format
 3744. msgid ""
 3745. "Options:\n"
 3746. " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 3747. " --by-package=<package> Override trigger awaiter (normally set\n"
 3748. " by dpkg).\n"
 3749. " --await Package needs to await the processing.\n"
 3750. " --no-await No package needs to await the "
 3751. "processing.\n"
 3752. " --no-act Just test - don't actually change "
 3753. "anything.\n"
 3754. "\n"
 3755. msgstr ""
 3756. "Opties:\n"
 3757. " --admindir=<map> Gebruik <map> in plaats van %s.\n"
 3758. " --by-package=<pakket> Overstijg triggerafwachter (normaal\n"
 3759. " ingesteld door dpkg).\n"
 3760. " --await Pakket moet de afhandeling afwachten.\n"
 3761. " --no-await Geen pakket moet de afhandeling afwachten.\n"
 3762. " --no-act Enkel testen - niets echt wijzigen.\n"
 3763. "\n"
 3764. #: src/trigcmd.c
 3765. msgid "must be called from a maintainer script (or with a --by-package option)"
 3766. msgstr ""
 3767. "moet geactiveerd worden door een pakketbeheerdersscript (of door de optie --"
 3768. "by-package)"
 3769. #: src/trigcmd.c
 3770. msgid "triggers data directory not yet created"
 3771. msgstr "gegevensmap voor triggers nog niet aangemaakt"
 3772. #: src/trigcmd.c
 3773. msgid "trigger records not yet in existence"
 3774. msgstr "triggerregister bestaat nog niet"
 3775. #: src/trigcmd.c
 3776. msgid "takes one argument, the trigger name"
 3777. msgstr "verwacht slechts een argument, de naam van de trigger"
 3778. #: src/trigcmd.c
 3779. #, c-format
 3780. msgid "illegal awaited package name '%.250s': %.250s"
 3781. msgstr "ongeldige naam voor pakket waarop gewacht wordt '%.250s': %.250s"
 3782. #: src/trigcmd.c
 3783. #, c-format
 3784. msgid "invalid trigger name '%.250s': %.250s"
 3785. msgstr "ongeldige triggernaam '%.250s': %.250s"
 3786. #: src/trigproc.c
 3787. msgid ""
 3788. "cycle found while processing triggers:\n"
 3789. " chain of packages whose triggers are or may be responsible:"
 3790. msgstr ""
 3791. "cyclus aangetroffen tijdens het afhandelen van triggers:\n"
 3792. " reeks pakketten wiens triggers verantwoordelijk zijn of kunnen zijn:"
 3793. #: src/trigproc.c
 3794. #, c-format
 3795. msgid ""
 3796. "\n"
 3797. " packages' pending triggers which are or may be unresolvable:\n"
 3798. msgstr ""
 3799. "\n"
 3800. "in de wacht staande pakkettriggers die onoplosbaar zijn of kunnen zijn:\n"
 3801. #: src/trigproc.c
 3802. msgid "triggers looping, abandoned"
 3803. msgstr "eindeloze triggerlus; afgebroken"
 3804. #: src/trigproc.c
 3805. #, c-format
 3806. msgid ""
 3807. "dependency problems prevent processing triggers for %s:\n"
 3808. "%s"
 3809. msgstr ""
 3810. "vereistenproblemen verhinderen de triggerafhandeling voor %s:\n"
 3811. "%s"
 3812. #: src/trigproc.c
 3813. msgid "dependency problems - leaving triggers unprocessed"
 3814. msgstr "vereistenproblemen - triggers blijven onbehandeld"
 3815. #: src/trigproc.c
 3816. #, c-format
 3817. msgid ""
 3818. "%s: dependency problems, but processing triggers anyway as you requested:\n"
 3819. "%s"
 3820. msgstr ""
 3821. "%s: vereistenproblemen, maar op verzoek worden triggers toch behandeld:\n"
 3822. "%s"
 3823. #: src/trigproc.c
 3824. #, c-format
 3825. msgid "Processing triggers for %s (%s) ...\n"
 3826. msgstr "Bezig met afhandelen van triggers voor %s (%s) ...\n"
 3827. #: src/unpack.c
 3828. #, c-format
 3829. msgid ".../%s"
 3830. msgstr ".../%s"
 3831. #: src/unpack.c
 3832. #, c-format
 3833. msgid "error ensuring '%.250s' doesn't exist"
 3834. msgstr "fout bij verifiëren dat '%.250s' niet bestaat"
 3835. #: src/unpack.c
 3836. msgid "split package reassembly"
 3837. msgstr "opgesplitst pakket opnieuw samenstellen"
 3838. #: src/unpack.c
 3839. msgid "reassembled package file"
 3840. msgstr "pakketbestand opnieuw samengesteld"
 3841. #: src/unpack.c
 3842. #, c-format
 3843. msgid "Authenticating %s ...\n"
 3844. msgstr "Bezig met authenticeren van %s ...\n"
 3845. #: src/unpack.c
 3846. msgid "package signature verification"
 3847. msgstr "verifiëren van ondertekening van het pakket"
 3848. #: src/unpack.c
 3849. #, c-format
 3850. msgid "verification on package %s failed!"
 3851. msgstr "verificatie van pakket %s is mislukt!"
 3852. #: src/unpack.c
 3853. #, c-format
 3854. msgid ""
 3855. "verification on package %s failed; but installing anyway as you requested"
 3856. msgstr ""
 3857. "verificatie van pakket %s is mislukt, maar wordt zoals gevraagd toch "
 3858. "geïnstalleerd."
 3859. #: src/unpack.c
 3860. #, c-format
 3861. msgid "passed\n"
 3862. msgstr "geslaagd\n"
 3863. #: src/unpack.c dpkg-deb/info.c
 3864. msgid "unable to create temporary directory"
 3865. msgstr "aanmaken van een tijdelijke map is mislukt"
 3866. #: src/unpack.c
 3867. #, c-format
 3868. msgid ""
 3869. "regarding %s containing %s, pre-dependency problem:\n"
 3870. "%s"
 3871. msgstr ""
 3872. "betreffende %s dat %s bevat, voor-vereistenprobleem:\n"
 3873. "%s"
 3874. #: src/unpack.c
 3875. #, c-format
 3876. msgid "pre-dependency problem - not installing %.250s"
 3877. msgstr "voor-vereistenprobleem - %.250s wordt niet geïnstalleerd"
 3878. #: src/unpack.c
 3879. msgid "ignoring pre-dependency problem!"
 3880. msgstr "voor-vereistenprobleem wordt genegeerd!"
 3881. #: src/unpack.c
 3882. #, c-format
 3883. msgid "De-configuring %s (%s), to allow removal of %s (%s) ...\n"
 3884. msgstr ""
 3885. "Bezig met de-configureren van %s (%s), zodat %s (%s) verwijderd kan "
 3886. "worden ...\n"
 3887. #: src/unpack.c
 3888. #, c-format
 3889. msgid "De-configuring %s (%s) ...\n"
 3890. msgstr "Bezig met de-configureren van %s (%s) ...\n"
 3891. #: src/unpack.c dpkg-deb/build.c
 3892. #, c-format
 3893. msgid "conffile name '%s' is too long, or missing final newline"
 3894. msgstr ""
 3895. "configuratiebestandsnaam '%s' is te lang, of afsluitende nieuwe regel "
 3896. "ontbreekt"
 3897. #: src/unpack.c utils/update-alternatives.c
 3898. #, c-format
 3899. msgid "read error in %.250s"
 3900. msgstr "leesfout in %.250s"
 3901. #: src/unpack.c
 3902. #, c-format
 3903. msgid "error closing %.250s"
 3904. msgstr "fout bij sluiten van %.250s"
 3905. #: src/unpack.c
 3906. #, c-format
 3907. msgid "old version of package has overly-long info file name starting '%.250s'"
 3908. msgstr ""
 3909. "oude versie van pakket heeft te lange infobestandsnaam beginnend met '%.250s'"
 3910. #: src/unpack.c
 3911. #, c-format
 3912. msgid "unable to remove obsolete info file '%.250s'"
 3913. msgstr "kan verouderd infobestand '%.250s' niet verwijderen"
 3914. #: src/unpack.c
 3915. #, c-format
 3916. msgid "unable to install (supposed) new info file '%.250s'"
 3917. msgstr "kan (waarschijnlijk) nieuwe infobestand '%.250s' niet installeren"
 3918. #: src/unpack.c
 3919. msgid "unable to open temp control directory"
 3920. msgstr "kan tijdelijke controlemap niet openen"
 3921. #: src/unpack.c
 3922. #, c-format
 3923. msgid "package contains overly-long control info file name (starting '%.50s')"
 3924. msgstr ""
 3925. "bestandsnaam van het controle-infobestand van dit pakket is te lang "
 3926. "(beginnend met '%.50s')"
 3927. #: src/unpack.c
 3928. #, c-format
 3929. msgid "package control info contained directory '%.250s'"
 3930. msgstr "controle-info van het pakket bevatte map '%.250s'"
 3931. #: src/unpack.c
 3932. #, c-format
 3933. msgid "package control info rmdir of '%.250s' didn't say not a dir"
 3934. msgstr ""
 3935. "rmdir '%.250s' uit pakketcontrole-info zei niet dat het niet om een map gaat"
 3936. #: src/unpack.c
 3937. #, c-format
 3938. msgid "package %s contained list as info file"
 3939. msgstr "pakket %s bevatte een lijst als infobestand"
 3940. #: src/unpack.c
 3941. #, c-format
 3942. msgid "unable to install new info file '%.250s' as '%.250s'"
 3943. msgstr "kan nieuw infobestand '%.250s' niet installeren als '%.250s'"
 3944. #: src/unpack.c
 3945. #, c-format
 3946. msgid "could not stat old file '%.250s' so not deleting it: %s"
 3947. msgstr ""
 3948. "kon status niet opvragen van het oude bestand '%.250s', dus wordt het niet "
 3949. "verwijderd: %s"
 3950. #: src/unpack.c
 3951. #, c-format
 3952. msgid "unable to delete old directory '%.250s': %s"
 3953. msgstr "kan de oude map '%.250s' niet verwijderen: %s"
 3954. #: src/unpack.c
 3955. #, c-format
 3956. msgid "old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)"
 3957. msgstr ""
 3958. "oud configuratiebestand '%.250s' was een lege map (en is nu verwijderd)"
 3959. #: src/unpack.c
 3960. #, c-format
 3961. msgid "unable to stat other new file '%.250s'"
 3962. msgstr "kan van het andere nieuwe bestand '%.250s' niet de status opvragen"
 3963. #: src/unpack.c
 3964. #, c-format
 3965. msgid ""
 3966. "old file '%.250s' is the same as several new files! (both '%.250s' and "
 3967. "'%.250s')"
 3968. msgstr ""
 3969. "het oude bestand '%.250s' is hetzelfde als verschillende nieuwe bestanden! "
 3970. "(zowel '%.250s' als '%.250s')"
 3971. #: src/unpack.c
 3972. #, c-format
 3973. msgid "unable to securely remove old file '%.250s': %s"
 3974. msgstr "kan het oude bestand '%.250s' niet veilig verwijderen: %s"
 3975. #: src/unpack.c
 3976. #, c-format
 3977. msgid "(Noting disappearance of %s, which has been completely replaced.)\n"
 3978. msgstr "(Verdwijning van %s is opgemerkt; het werd totaal vervangen.)\n"
 3979. #: src/unpack.c
 3980. msgid "package control information extraction"
 3981. msgstr "controle-informatie wordt uit het pakket geëxtraheerd"
 3982. #: src/unpack.c
 3983. #, c-format
 3984. msgid "Recorded info about %s from %s.\n"
 3985. msgstr "Informatie over %s uit %s is opgenomen.\n"
 3986. #: src/unpack.c
 3987. #, c-format
 3988. msgid "package architecture (%s) does not match system (%s)"
 3989. msgstr "pakketarchitectuur (%s) komt niet overeen met het systeem (%s)"
 3990. #: src/unpack.c
 3991. #, c-format
 3992. msgid "Preparing to unpack %s ...\n"
 3993. msgstr "Uitpakken van %s wordt voorbereid...\n"
 3994. #: src/unpack.c
 3995. #, c-format
 3996. msgid "Unpacking %s (%s) ...\n"
 3997. msgstr "Bezig met uitpakken van %s (%s) ...\n"
 3998. #: src/unpack.c
 3999. #, c-format
 4000. msgid "Unpacking %s (%s) over (%s) ...\n"
 4001. msgstr "Bezig met uitpakken van %s (%s) over (%s) ...\n"
 4002. #: src/unpack.c
 4003. msgid "package filesystem archive extraction"
 4004. msgstr "uitpakken van archief met het bestandssysteem van het pakket"
 4005. #: src/unpack.c
 4006. msgid "error reading dpkg-deb tar output"
 4007. msgstr "fout bij lezen van de tar-uitvoer van dpkg-deb"
 4008. #: src/unpack.c
 4009. msgid "corrupted filesystem tarfile - corrupted package archive"
 4010. msgstr ""
 4011. "beschadigd tar-bestand met het bestandssysteem - beschadigd pakketarchief"
 4012. #: src/unpack.c
 4013. #, c-format
 4014. msgid "cannot zap possible trailing zeros from dpkg-deb: %s"
 4015. msgstr "kan eventuele nakomende nullen van dpkg-deb niet vernietigen: %s"
 4016. #: src/update.c
 4017. #, c-format
 4018. msgid "--%s takes at most one Packages-file argument"
 4019. msgstr "--%s verwacht hoogstens één Packages-bestand als argument"
 4020. #: src/update.c
 4021. msgid "unable to access dpkg status area for bulk available update"
 4022. msgstr ""
 4023. "kan niet bij de statusomgeving van dpkg voor een grote bijwerking van "
 4024. "beschikbare pakketten"
 4025. #: src/update.c
 4026. msgid "bulk available update requires write access to dpkg status area"
 4027. msgstr ""
 4028. "grote bijwerking van beschikbare pakketten vereist schrijftoegang tot de "
 4029. "statusomgeving van dpkg"
 4030. #: src/update.c
 4031. #, c-format
 4032. msgid "Replacing available packages info, using %s.\n"
 4033. msgstr "De oude info over beschikbare pakketten wordt vervangen door %s.\n"
 4034. #: src/update.c
 4035. #, c-format
 4036. msgid "Updating available packages info, using %s.\n"
 4037. msgstr "De info over beschikbare pakketten wordt bijgewerkt met %s.\n"
 4038. #: src/update.c
 4039. #, c-format
 4040. msgid "Information about %d package was updated.\n"
 4041. msgid_plural "Information about %d packages was updated.\n"
 4042. msgstr[0] "Informatie over %d pakket werd bijgewerkt.\n"
 4043. msgstr[1] "Informatie over %d pakketten werd bijgewerkt.\n"
 4044. #: src/update.c
 4045. #, c-format
 4046. msgid ""
 4047. "obsolete '--%s' option; unavailable packages are automatically cleaned up"
 4048. msgstr ""
 4049. "verouderde optie '--%s'; niet-beschikbare pakketten worden automatisch "
 4050. "opgeruimd"
 4051. #: dpkg-deb/build.c
 4052. #, c-format
 4053. msgid "failed to write filename to tar pipe (%s)"
 4054. msgstr "schrijven van bestandsnaam naar de 'tar'-pijp (%s) is mislukt"
 4055. #: dpkg-deb/build.c
 4056. msgid "control member"
 4057. msgstr "controle-element"
 4058. #: dpkg-deb/build.c
 4059. #, c-format
 4060. msgid "newline not allowed in pathname '%s'"
 4061. msgstr "nieuwe regel is niet toegestaan in padnaam '%s'"
 4062. #: dpkg-deb/build.c
 4063. msgid "data member"
 4064. msgstr "gegevenselement"
 4065. #: dpkg-deb/build.c
 4066. msgid "unable to stat control directory"
 4067. msgstr "kan status van controlemap niet opvragen"
 4068. #: dpkg-deb/build.c
 4069. msgid "control directory is not a directory"
 4070. msgstr "controlemap is geen map"
 4071. #: dpkg-deb/build.c
 4072. #, c-format
 4073. msgid "control directory has bad permissions %03lo (must be >=0755 and <=0775)"
 4074. msgstr ""
 4075. "controlemap heeft foutieve permissies %03lo (moet >=0755 en <=0775 zijn)"
 4076. #: dpkg-deb/build.c
 4077. #, c-format
 4078. msgid "maintainer script '%.50s' is not a plain file or symlink"
 4079. msgstr ""
 4080. "beheerdersscript '%.50s' is geen gewoon bestand of symbolische koppeling"
 4081. #: dpkg-deb/build.c
 4082. #, c-format
 4083. msgid ""
 4084. "maintainer script '%.50s' has bad permissions %03lo (must be >=0555 and "
 4085. "<=0775)"
 4086. msgstr ""
 4087. "beheerdersscript '%.50s' heeft foute permissies %03lo (moet >=0555 en <=0775 "
 4088. "zijn)"
 4089. #: dpkg-deb/build.c
 4090. #, c-format
 4091. msgid "maintainer script '%.50s' is not stattable"
 4092. msgstr "status van beheerdersscript '%.50s' is niet opvraagbaar"
 4093. #: dpkg-deb/build.c
 4094. msgid "error opening conffiles file"
 4095. msgstr "fout bij openen van bestand net configuratiebestanden"
 4096. #: dpkg-deb/build.c
 4097. msgid "empty string from fgets reading conffiles"
 4098. msgstr "lege tekenreeks van fgets bij lezen van configuratiebestanden"
 4099. #: dpkg-deb/build.c
 4100. #, c-format
 4101. msgid "conffile filename '%s' contains trailing white spaces"
 4102. msgstr "naam van configuratiebestand '%s' eindigt met leegruimte"
 4103. #: dpkg-deb/build.c
 4104. #, c-format
 4105. msgid "conffile '%.250s' does not appear in package"
 4106. msgstr "configuratiebestand '%.250s' zit niet in het pakket"
 4107. #: dpkg-deb/build.c
 4108. #, c-format
 4109. msgid "conffile '%.250s' is not stattable"
 4110. msgstr "status van configuratiebestand '%.250s' is niet opvraagbaar"
 4111. #: dpkg-deb/build.c
 4112. #, c-format
 4113. msgid "conffile '%s' is not a plain file"
 4114. msgstr "configuratiebestand '%s' is geen gewoon bestand"
 4115. #: dpkg-deb/build.c
 4116. #, c-format
 4117. msgid "conffile name '%s' is duplicated"
 4118. msgstr "naam van configuratiebestand '%s' werd gedupliceerd"
 4119. #: dpkg-deb/build.c
 4120. msgid "error reading conffiles file"
 4121. msgstr "fout bij lezen van bestand met configuratiebestanden"
 4122. #: dpkg-deb/build.c
 4123. msgid "package name has characters that aren't lowercase alphanums or '-+.'"
 4124. msgstr ""
 4125. "pakketnaam heeft tekens die geen kleine letters of cijfers of '-+.' zijn"
 4126. #: dpkg-deb/build.c
 4127. msgid "package architecture is missing or empty"
 4128. msgstr "pakketarchitectuur ontbreekt of is leeg"
 4129. #: dpkg-deb/build.c
 4130. #, c-format
 4131. msgid "'%s' contains user-defined Priority value '%s'"
 4132. msgstr "'%s' bevat zelf gedefinieerde 'Priority'-waarde '%s'"
 4133. #: dpkg-deb/build.c
 4134. #, c-format
 4135. msgid "ignoring %d warning about the control file(s)"
 4136. msgid_plural "ignoring %d warnings about the control file(s)"
 4137. msgstr[0] "%d waarschuwing over de controlebestand(en) wordt genegeerd"
 4138. msgstr[1] "%d waarschuwingen over de controlebestand(en) worden genegeerd"
 4139. #: dpkg-deb/build.c
 4140. #, c-format
 4141. msgid "unable to check for existence of archive '%.250s'"
 4142. msgstr "kan het bestaan van het archief '%.250s' niet verifiëren"
 4143. #: dpkg-deb/build.c
 4144. msgid "compressing tar member"
 4145. msgstr "tar-element wordt gecomprimeerd"
 4146. #: dpkg-deb/build.c
 4147. msgid "<compress> from tar -cf"
 4148. msgstr "<compress> van tar -cf"
 4149. #: dpkg-deb/build.c dpkg-split/split.c
 4150. #, c-format
 4151. msgid "unable to parse timestamp '%.255s'"
 4152. msgstr "kan tijdsaanduiding '%.255s' niet ontleden"
 4153. #: dpkg-deb/build.c utils/update-alternatives.c
 4154. #, c-format
 4155. msgid "--%s needs a <directory> argument"
 4156. msgstr "--%s heeft een <map> als argument nodig"
 4157. #: dpkg-deb/build.c
 4158. msgid "target is directory - cannot skip control file check"
 4159. msgstr "doel is een map - kan controle van controlebestand niet overslaan"
 4160. #: dpkg-deb/build.c
 4161. msgid "not checking contents of control area"
 4162. msgstr "de inhoud van het controlegebied wordt niet geverifieerd"
 4163. #: dpkg-deb/build.c
 4164. #, c-format
 4165. msgid "building an unknown package in '%s'."
 4166. msgstr "een onbekend pakket wordt gebouwd in '%s'."
 4167. #: dpkg-deb/build.c
 4168. #, c-format
 4169. msgid "building package '%s' in '%s'."
 4170. msgstr "pakket '%s' wordt gebouwd in '%s'."
 4171. #: dpkg-deb/build.c
 4172. #, c-format
 4173. msgid "failed to make temporary file (%s)"
 4174. msgstr "aanmaken van tijdelijk bestand (%s) is mislukt"
 4175. #: dpkg-deb/build.c
 4176. #, c-format
 4177. msgid "failed to unlink temporary file (%s), %s"
 4178. msgstr "koppeling verwijderen van tijdelijk bestand (%s) is mislukt, %s"
 4179. #: dpkg-deb/build.c
 4180. #, c-format
 4181. msgid "failed to rewind temporary file (%s)"
 4182. msgstr "terugspoelen van tijdelijk bestand (%s) is mislukt"
 4183. #: dpkg-deb/build.c
 4184. #, c-format
 4185. msgid "failed to stat temporary file (%s)"
 4186. msgstr "status bepalen van tijdelijk bestand (%s) is mislukt"
 4187. #: dpkg-deb/build.c
 4188. #, c-format
 4189. msgid "error writing '%s'"
 4190. msgstr "fout bij schrijven naar '%s'"
 4191. #: dpkg-deb/build.c
 4192. #, c-format
 4193. msgid "cannot copy '%s' into archive '%s': %s"
 4194. msgstr "kan '%s' niet naar archief '%s' kopiëren: %s"
 4195. #: dpkg-deb/extract.c
 4196. msgid "shell command to move files"
 4197. msgstr "shell-opdracht om bestanden te verplaatsen"
 4198. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-split/main.c
 4199. #, c-format
 4200. msgid "unexpected end of file in %s in %.255s"
 4201. msgstr "onverwacht bestandseinde in %s op %.255s"
 4202. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-split/main.c
 4203. #, c-format
 4204. msgid "error reading %s from file %.255s"
 4205. msgstr "fout bij lezen van %s uit bestand %.255s"
 4206. #: dpkg-deb/extract.c
 4207. msgid "archive magic version number"
 4208. msgstr "magisch versienummer van het archief"
 4209. #: dpkg-deb/extract.c
 4210. msgid "archive member header"
 4211. msgstr "koptekst van archiefelement"
 4212. #: dpkg-deb/extract.c
 4213. #, c-format
 4214. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive header magic"
 4215. msgstr ""
 4216. "bestand '%.250s' is beschadigd - foutief magisch nummer van archiefkoptekst"
 4217. #: dpkg-deb/extract.c
 4218. #, c-format
 4219. msgid "file '%.250s' is not a debian binary archive (try dpkg-split?)"
 4220. msgstr ""
 4221. "bestand '%.250s' is geen binair archief van debian (probeer dpkg-split?)"
 4222. #: dpkg-deb/extract.c
 4223. msgid "archive information header member"
 4224. msgstr "element van archiefinformatiekoptekst"
 4225. #: dpkg-deb/extract.c
 4226. msgid "archive has no newlines in header"
 4227. msgstr "archief heeft geen nieuwe regels in koptekst"
 4228. #: dpkg-deb/extract.c
 4229. #, c-format
 4230. msgid "archive has invalid format version: %s"
 4231. msgstr "archief gebruikt een ongeldig formaatversienummer: %s"
 4232. #: dpkg-deb/extract.c
 4233. #, c-format
 4234. msgid "archive is format version %d.%d; get a newer dpkg-deb"
 4235. msgstr ""
 4236. "het formaatversienummer van het archief is %d.%d; u heeft een nieuwere dpkg-"
 4237. "deb nodig"
 4238. #: dpkg-deb/extract.c
 4239. #, c-format
 4240. msgid "cannot skip archive member from '%s': %s"
 4241. msgstr "kan archiefelement van '%s' niet overslaan: %s"
 4242. #: dpkg-deb/extract.c
 4243. #, c-format
 4244. msgid "archive '%s' uses unknown compression for member '%.*s', giving up"
 4245. msgstr ""
 4246. "archief '%s' gebruikt een onbekende compressie voor element '%.*s'; er wordt "
 4247. "opgegeven"
 4248. #: dpkg-deb/extract.c
 4249. #, c-format
 4250. msgid "archive '%s' has premature member '%.*s' before '%s', giving up"
 4251. msgstr ""
 4252. "in archief '%s' komt element '%.*s' voortijdig voor '%s'; er wordt opgegeven"
 4253. #: dpkg-deb/extract.c
 4254. #, c-format
 4255. msgid "archive '%.250s' contains two control members, giving up"
 4256. msgstr "archief '%.250s' bevat twee controle-elementen; er wordt opgegeven"
 4257. #: dpkg-deb/extract.c
 4258. #, c-format
 4259. msgid ""
 4260. " new debian package, version %d.%d.\n"
 4261. " size %jd bytes: control archive=%jd bytes.\n"
 4262. msgstr ""
 4263. " nieuw debian pakket, versie %d.%d.\n"
 4264. " grootte %jd bytes: controlearchief=%jd bytes.\n"
 4265. #: dpkg-deb/extract.c
 4266. msgid "archive control member size"
 4267. msgstr "grootte van het controle-element van het archief"
 4268. #: dpkg-deb/extract.c
 4269. #, c-format
 4270. msgid "archive has malformatted control member size '%s'"
 4271. msgstr ""
 4272. "de grootte van het controle-element van het archief is opgegeven in een "
 4273. "verkeerd formaat '%s'"
 4274. #: dpkg-deb/extract.c
 4275. #, c-format
 4276. msgid "cannot skip archive control member from '%s': %s"
 4277. msgstr "kan het archiefcontrole-element van '%s' niet overslaan: %s"
 4278. #: dpkg-deb/extract.c
 4279. #, c-format
 4280. msgid ""
 4281. " old debian package, version %d.%d.\n"
 4282. " size %jd bytes: control archive=%jd, main archive=%jd.\n"
 4283. msgstr ""
 4284. " verouderd debian pakket, versie %d.%d.\n"
 4285. " grootte %jd bytes: controlearchief=%jd, hoofdarchief=%jd.\n"
 4286. #: dpkg-deb/extract.c
 4287. msgid ""
 4288. "file looks like it might be an archive which has been\n"
 4289. " corrupted by being downloaded in ASCII mode"
 4290. msgstr ""
 4291. "bestand ziet er uit alsof het een archief is dat beschadigd\n"
 4292. " werd door het te downloaden in ASCII-modus"
 4293. #: dpkg-deb/extract.c
 4294. #, c-format
 4295. msgid "'%.255s' is not a debian format archive"
 4296. msgstr "'%.255s' is geen archief in debian-formaat"
 4297. #: dpkg-deb/extract.c
 4298. #, c-format
 4299. msgid "cannot copy archive member from '%s' to decompressor pipe: %s"
 4300. msgstr ""
 4301. "kan het archiefelement van '%s' niet kopiëren naar de pijp van het "
 4302. "decompressieprogramma: %s"
 4303. #: dpkg-deb/extract.c
 4304. msgid "cannot close decompressor pipe"
 4305. msgstr "kan de pijp van het decompressieprogramma niet sluiten"
 4306. #: dpkg-deb/extract.c
 4307. msgid "decompressing archive member"
 4308. msgstr "element van het archief wordt gedecomprimeerd"
 4309. #: dpkg-deb/extract.c
 4310. msgid "failed to chdir to directory"
 4311. msgstr "chdir naar de map is mislukt"
 4312. #: dpkg-deb/extract.c
 4313. msgid "failed to create directory"
 4314. msgstr "aanmaken map is mislukt"
 4315. #: dpkg-deb/extract.c
 4316. msgid "failed to chdir to directory after creating it"
 4317. msgstr "chdir naar de map na het aanmaken ervan is mislukt"
 4318. #: dpkg-deb/extract.c
 4319. msgid "<decompress>"
 4320. msgstr "<decompressie>"
 4321. #: dpkg-deb/extract.c
 4322. msgid "paste"
 4323. msgstr "plakken"
 4324. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-deb/info.c
 4325. #, c-format
 4326. msgid "--%s needs a .deb filename argument"
 4327. msgstr "--%s verwacht een .deb-bestandsnaam als argument"
 4328. #: dpkg-deb/extract.c
 4329. #, c-format
 4330. msgid "--%s takes only one argument (.deb filename)"
 4331. msgstr "--%s verwacht slechts een argument (.deb-bestandsnaam)"
 4332. #: dpkg-deb/extract.c
 4333. #, c-format
 4334. msgid "--%s takes at most two arguments (.deb and directory)"
 4335. msgstr "--%s verwacht ten hoogste twee argumenten (.deb en map)"
 4336. #: dpkg-deb/extract.c
 4337. #, c-format
 4338. msgid "--%s needs .deb filename and directory arguments"
 4339. msgstr "--%s verwacht een .deb-bestandsnaam en een map als argumenten"
 4340. #: dpkg-deb/extract.c
 4341. #, c-format
 4342. msgid ""
 4343. "--%s needs a target directory.\n"
 4344. "Perhaps you should be using dpkg --install ?"
 4345. msgstr ""
 4346. "--%s heeft een doelmap nodig.\n"
 4347. "Zou u misschien 'dpkg --install' moeten gebruiken?"
 4348. #: dpkg-deb/extract.c
 4349. #, c-format
 4350. msgid "--%s does not support (yet) reading the .deb from standard input"
 4351. msgstr ""
 4352. "--%s ondersteunt (nog) niet het lezen van het .deb-bestand vanuit "
 4353. "standaardinvoer"
 4354. #: dpkg-deb/info.c
 4355. #, c-format
 4356. msgid "cannot extract control file '%s' from '%s': %s"
 4357. msgstr "kan controlebestand '%s' niet uit '%s' extraheren: %s"
 4358. #: dpkg-deb/info.c
 4359. #, c-format
 4360. msgid "'%.255s' contains no control component '%.255s'"
 4361. msgstr "'%.255s' bevat geen controleonderdeel '%.255s'"
 4362. #: dpkg-deb/info.c
 4363. #, c-format
 4364. msgid "open component '%.255s' (in %.255s) failed in an unexpected way"
 4365. msgstr ""
 4366. "openen van onderdeel '%.255s' (in %.255s) is op onverwachte wijze mislukt"
 4367. #: dpkg-deb/info.c
 4368. #, c-format
 4369. msgid "%d requested control component is missing"
 4370. msgid_plural "%d requested control components are missing"
 4371. msgstr[0] "%d gevraagd controle-element ontbreekt"
 4372. msgstr[1] "%d gevraagde controle-elementen ontbreken"
 4373. #: dpkg-deb/info.c utils/update-alternatives.c
 4374. #, c-format
 4375. msgid "cannot scan directory '%.255s'"
 4376. msgstr "kan map '%.255s' niet aflezen"
 4377. #: dpkg-deb/info.c
 4378. #, c-format
 4379. msgid "cannot stat '%.255s' (in '%.255s')"
 4380. msgstr "kan de status van '%.255s' niet opvragen (in '%.255s')"
 4381. #: dpkg-deb/info.c
 4382. #, c-format
 4383. msgid "cannot open '%.255s' (in '%.255s')"
 4384. msgstr "kan '%.255s' niet openen (in '%.255s')"
 4385. #: dpkg-deb/info.c
 4386. #, c-format
 4387. msgid "failed to read '%.255s' (in '%.255s')"
 4388. msgstr "kan '%.255s' niet lezen (in '%.255s')"
 4389. #: dpkg-deb/info.c
 4390. #, c-format
 4391. msgid " %7jd bytes, %5d lines %c %-20.127s %.127s\n"
 4392. msgstr " %7jd bytes, %5d regels %c %-20.127s %.127s\n"
 4393. #: dpkg-deb/info.c
 4394. #, c-format
 4395. msgid " not a plain file %.255s\n"
 4396. msgstr " geen gewoon bestand %.255s\n"
 4397. #: dpkg-deb/info.c
 4398. msgid "no 'control' file in control archive!"
 4399. msgstr "geen 'control'-bestand in controlearchief!"
 4400. #: dpkg-deb/main.c
 4401. #, c-format
 4402. msgid "Debian '%s' package archive backend version %s.\n"
 4403. msgstr "Debian '%s' pakketarchiefbackend versie %s.\n"
 4404. #: dpkg-deb/main.c
 4405. #, c-format
 4406. msgid ""
 4407. "Commands:\n"
 4408. " -b|--build <directory> [<deb>] Build an archive.\n"
 4409. " -c|--contents <deb> List contents.\n"
 4410. " -I|--info <deb> [<cfile> ...] Show info to stdout.\n"
 4411. " -W|--show <deb> Show information on package(s)\n"
 4412. " -f|--field <deb> [<cfield> ...] Show field(s) to stdout.\n"
 4413. " -e|--control <deb> [<directory>] Extract control info.\n"
 4414. " -x|--extract <deb> <directory> Extract files.\n"
 4415. " -X|--vextract <deb> <directory> Extract & list files.\n"
 4416. " -R|--raw-extract <deb> <directory>\n"
 4417. " Extract control info and files.\n"
 4418. " --ctrl-tarfile <deb> Output control tarfile.\n"
 4419. " --fsys-tarfile <deb> Output filesystem tarfile.\n"
 4420. "\n"
 4421. msgstr ""
 4422. "Commando's:\n"
 4423. " -b|--build <map> [<deb>] Bouw een archief.\n"
 4424. " -c|--contents <deb> Toon de inhoud.\n"
 4425. " -I|--info <deb> [<cbestand>...] Toon info op stdout.\n"
 4426. " -W|--show <deb> Toon informatie over pakket(ten)\n"
 4427. " -f|--field <deb> [<cveld>...] Toon veld(en) op stdout.\n"
 4428. " -e|--control <deb> [<map>] Pak control-info uit.\n"
 4429. " -x|--extract <deb> <map> Pak bestanden uit.\n"
 4430. " -X|--vextract <deb> <map> Pak bestanden uit en lijst ze op.\n"
 4431. " -R|--raw-extract <deb> <map> Pak control-info en bestanden uit.\n"
 4432. " --ctrl-tarfile <deb> Maak control-tar-archief.\n"
 4433. " --fsys-tarfile <deb> Maak tar-archief van bestandssysteem.\n"
 4434. "\n"
 4435. #: dpkg-deb/main.c
 4436. #, c-format
 4437. msgid ""
 4438. "<deb> is the filename of a Debian format archive.\n"
 4439. "<cfile> is the name of an administrative file component.\n"
 4440. "<cfield> is the name of a field in the main 'control' file.\n"
 4441. "\n"
 4442. msgstr ""
 4443. "<deb> is de bestandsnaam van een archief in debian-formaat.\n"
 4444. "<cbestand> is de naam van een administratief bestandscomponent.\n"
 4445. "<cveld> is de naam van een veld in het belangrijkste 'control'-bestand.\n"
 4446. "\n"
 4447. #: dpkg-deb/main.c
 4448. #, c-format
 4449. msgid ""
 4450. "Options:\n"
 4451. " -v, --verbose Enable verbose output.\n"
 4452. " -D, --debug Enable debugging output.\n"
 4453. " --showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
 4454. " --deb-format=<format> Select archive format.\n"
 4455. " Allowed values: 0.939000, 2.0 "
 4456. "(default).\n"
 4457. " --nocheck Suppress control file check (build bad\n"
 4458. " packages).\n"
 4459. " --uniform-compression Use the compression params on all "
 4460. "members.\n"
 4461. " -z# Set the compression level when building.\n"
 4462. " -Z<type> Set the compression type used when "
 4463. "building.\n"
 4464. " Allowed types: gzip, xz, none.\n"
 4465. " -S<strategy> Set the compression strategy when "
 4466. "building.\n"
 4467. " Allowed values: none; extreme (xz);\n"
 4468. " filtered, huffman, rle, fixed (gzip).\n"
 4469. "\n"
 4470. msgstr ""
 4471. "Opties:\n"
 4472. " -v, --verbose Activeer uitvoerige uitvoer.\n"
 4473. " -D, --debug Activeer debugging-uitvoer.\n"
 4474. " --showformat=<formaat> Gebruik alternatieve indeling voor --show.\n"
 4475. " --deb-format=<formaat> Selecteer archiefformaat.\n"
 4476. " Toegelaten waarden: 0.939000, 2.0 "
 4477. "(standaard).\n"
 4478. " --nocheck Onderdruk check van 'control'-bestand\n"
 4479. " (bouwt ongeldige pakketten)\n"
 4480. " --uniform-compression Gebruik de compressieparameters\n"
 4481. " voor alle elementen.\n"
 4482. " -z# Stel compressieniveau in bij het bouwen.\n"
 4483. " -Z<type> Stel het compressietype in bij het bouwen.\n"
 4484. " Toegelaten types: gzip, xz, none.\n"
 4485. " -S<strategie> Stel de compressiestrategie in bij het "
 4486. "bouwen.\n"
 4487. " Toegelaten waarden: none; extreme (xz);\n"
 4488. " filtered, huffman, rle, fixed (gzip).\n"
 4489. "\n"
 4490. #: dpkg-deb/main.c
 4491. #, c-format
 4492. msgid ""
 4493. "\n"
 4494. "Use 'dpkg' to install and remove packages from your system, or\n"
 4495. "'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management. Packages\n"
 4496. "unpacked using 'dpkg-deb --extract' will be incorrectly installed !\n"
 4497. msgstr ""
 4498. "\n"
 4499. "Gebruik 'dpkg' om pakketten te installeren en te verwijderen van uw\n"
 4500. "systeem, of gebruik 'apt' of 'aptitude' voor gebruikersvriendelijk\n"
 4501. "pakketbeheer. Via 'dpkg-deb --extract' uitgepakte pakketten worden\n"
 4502. "niet juist geïnstalleerd!\n"
 4503. #: dpkg-deb/main.c
 4504. msgid ""
 4505. "Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
 4506. "Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages."
 4507. msgstr ""
 4508. "Typ dpkg-deb --help voor hulp bij manipuleren van *.deb-bestanden;\n"
 4509. "Typ dpkg --help voor hulp bij installeren en verwijderen van pakketten."
 4510. #: dpkg-deb/main.c
 4511. #, c-format
 4512. msgid "invalid deb format version: %s"
 4513. msgstr "ongeldig deb-formaat-versienummer: %s"
 4514. #: dpkg-deb/main.c
 4515. #, c-format
 4516. msgid "unknown deb format version: %s"
 4517. msgstr "onbekend deb-formaat-versienummer: %s"
 4518. #: dpkg-deb/main.c
 4519. #, c-format
 4520. msgid "invalid compression level for -%c: %ld"
 4521. msgstr "ongeldig compressieniveau voor -%c: %ld"
 4522. #: dpkg-deb/main.c
 4523. #, c-format
 4524. msgid "unknown compression strategy '%s'!"
 4525. msgstr "onbekende compressiestrategie '%s'!"
 4526. #: dpkg-deb/main.c
 4527. #, c-format
 4528. msgid "unknown compression type '%s'!"
 4529. msgstr "onbekend compressietype `%s'!"
 4530. #: dpkg-deb/main.c
 4531. #, c-format
 4532. msgid "obsolete compression type '%s'; use xz instead"
 4533. msgstr "verouderd compressietype '%s'; gebruik liever xz"
 4534. #: dpkg-deb/main.c
 4535. #, c-format
 4536. msgid "obsolete compression type '%s'; use xz or gzip instead"
 4537. msgstr "verouderd compressietype '%s'; gebruik liever xz of gzip"
 4538. #: dpkg-deb/main.c
 4539. #, c-format
 4540. msgid "invalid compressor parameters: %s"
 4541. msgstr "ongeldige compressieparameters: %s"
 4542. #: dpkg-deb/main.c
 4543. #, c-format
 4544. msgid "unsupported compression type '%s' with uniform compression"
 4545. msgstr "niet-ondersteund compressietype '%s' met een uniforme compressie"
 4546. #: dpkg-split/info.c
 4547. #, c-format
 4548. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad digit (code %d) in %s"
 4549. msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - foutief cijfer (code %d) in %s"
 4550. #: dpkg-split/info.c
 4551. #, c-format
 4552. msgid "file '%s' is corrupt; out of range integer in %s"
 4553. msgstr "bestand '%s' is beschadigd; geheel getal in %s valt buiten het bereik"
 4554. #: dpkg-split/info.c
 4555. #, c-format
 4556. msgid "file '%.250s' is corrupt - %.250s missing"
 4557. msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - %.250s ontbreekt"
 4558. #: dpkg-split/info.c
 4559. #, c-format
 4560. msgid "file '%.250s' is corrupt - missing newline after %.250s"
 4561. msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - ontbrekende nieuwe regel na %.250s"
 4562. #: dpkg-split/info.c
 4563. #, c-format
 4564. msgid "error reading %.250s"
 4565. msgstr "fout bij lezen van %.250s"
 4566. #: dpkg-split/info.c
 4567. #, c-format
 4568. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad magic at end of first header"
 4569. msgstr ""
 4570. "bestand '%.250s' is beschadigd - foute magische code na het einde van de "
 4571. "eerste kop"
 4572. #: dpkg-split/info.c
 4573. #, c-format
 4574. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad padding character (code %d)"
 4575. msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - foutief opvulteken (code %d)"
 4576. #: dpkg-split/info.c
 4577. #, c-format
 4578. msgid "file '%.250s' is corrupt - nulls in info section"
 4579. msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - nultekens in infosectie"
 4580. #: dpkg-split/info.c
 4581. msgid "format version number"
 4582. msgstr "formaat-versienummer"
 4583. #: dpkg-split/info.c
 4584. #, c-format
 4585. msgid "file '%.250s' has invalid format version: %s"
 4586. msgstr "bestand '%.250s' heeft een ongeldig formaat-versienummer: %s"
 4587. #: dpkg-split/info.c
 4588. #, c-format
 4589. msgid "file '%.250s' is format version %d.%d; get a newer dpkg-split"
 4590. msgstr ""
 4591. "bestand '%.250s' heeft indeling versie %d.%d; u heeft een nieuwere dpkg-"
 4592. "split nodig"
 4593. #: dpkg-split/info.c
 4594. msgid "package name"
 4595. msgstr "pakketnaam"
 4596. #: dpkg-split/info.c
 4597. msgid "package version number"
 4598. msgstr "pakket-versienummer"
 4599. #: dpkg-split/info.c
 4600. msgid "package file MD5 checksum"
 4601. msgstr "MD5-controlesom van het pakketbestand"
 4602. #: dpkg-split/info.c
 4603. #, c-format
 4604. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad MD5 checksum '%.250s'"
 4605. msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - foutieve MD5-controlesom '%.250s'"
 4606. #: dpkg-split/info.c
 4607. msgid "archive total size"
 4608. msgstr "totale grootte van het archief"
 4609. #: dpkg-split/info.c
 4610. msgid "archive part offset"
 4611. msgstr "plaats van het archiefonderdeel"
 4612. #: dpkg-split/info.c
 4613. msgid "archive part numbers"
 4614. msgstr "nummers van archiefonderdelen"
 4615. #: dpkg-split/info.c
 4616. #, c-format
 4617. msgid "file '%.250s' is corrupt - no slash between archive part numbers"
 4618. msgstr ""
 4619. "bestand '%.250s' is beschadigd - geen slash tussen de nummers van de "
 4620. "archiefonderdelen"
 4621. #: dpkg-split/info.c
 4622. msgid "number of archive parts"
 4623. msgstr "aantal archiefonderdelen"
 4624. #: dpkg-split/info.c
 4625. #, c-format
 4626. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad number of archive parts"
 4627. msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - foutief aantal archiefonderdelen"
 4628. #: dpkg-split/info.c
 4629. msgid "archive parts number"
 4630. msgstr "nummer van archiefonderdelen"
 4631. #: dpkg-split/info.c
 4632. #, c-format
 4633. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive part number"
 4634. msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - foutief nummer van archiefonderdeel"
 4635. #: dpkg-split/info.c
 4636. msgid "package architecture"
 4637. msgstr "pakketarchitectuur"
 4638. #: dpkg-split/info.c
 4639. #, c-format
 4640. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad magic at end of second header"
 4641. msgstr ""
 4642. "bestand '%.250s' is beschadigd - foutieve magische code aan einde tweede kop"
 4643. #: dpkg-split/info.c
 4644. #, c-format
 4645. msgid "file '%.250s' is corrupt - second member is not data member"
 4646. msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - tweede element is geen data-element"
 4647. #: dpkg-split/info.c
 4648. #, c-format
 4649. msgid "file '%.250s' is corrupt - wrong number of parts for quoted sizes"
 4650. msgstr ""
 4651. "bestand '%.250s' is beschadigd - foutief aantal onderdelen voor opgegeven "
 4652. "groottes"
 4653. #: dpkg-split/info.c
 4654. #, c-format
 4655. msgid "file '%.250s' is corrupt - size is wrong for quoted part number"
 4656. msgstr ""
 4657. "bestand '%.250s' is beschadigd - grootte is fout voor opgegeven deelnummer"
 4658. #: dpkg-split/info.c
 4659. #, c-format
 4660. msgid "file '%.250s' is corrupt - too short"
 4661. msgstr "bestand '%.250s' is beschadigd - te kort"
 4662. #: dpkg-split/info.c
 4663. #, c-format
 4664. msgid "cannot open archive part file '%.250s'"
 4665. msgstr "kan het archiefonderdeel, bestand '%.250s', niet openen"
 4666. #: dpkg-split/info.c
 4667. #, c-format
 4668. msgid "file '%.250s' is not an archive part"
 4669. msgstr "bestand '%.250s' is geen onderdeel van het archief"
 4670. #: dpkg-split/info.c
 4671. #, c-format
 4672. msgid ""
 4673. "%s:\n"
 4674. " Part format version: %d.%d\n"
 4675. " Part of package: %s\n"
 4676. " ... version: %s\n"
 4677. " ... architecture: %s\n"
 4678. " ... MD5 checksum: %s\n"
 4679. " ... length: %jd bytes\n"
 4680. " ... split every: %jd bytes\n"
 4681. " Part number: %d/%d\n"
 4682. " Part length: %jd bytes\n"
 4683. " Part offset: %jd bytes\n"
 4684. " Part file size (used portion): %jd bytes\n"
 4685. "\n"
 4686. msgstr ""
 4687. "%s:\n"
 4688. " Indelingsversie v.h. deel: %d.%d\n"
 4689. " Deel van pakket: %s\n"
 4690. " ... versie: %s\n"
 4691. " ... architectuur: %s\n"
 4692. " ... MD5-controlesom: %s\n"
 4693. " ... lengte: %jd bytes\n"
 4694. " ... opgesplitst elke: %jd bytes\n"
 4695. " Nummer v.h. deel: %d/%d\n"
 4696. " Lengte v.h. deel: %jd bytes\n"
 4697. " Plaats v.h. deel: %jd bytes\n"
 4698. " Bestandsgrootte v.h. deel (gebruikte portie): %jd bytes\n"
 4699. "\n"
 4700. #: dpkg-split/info.c
 4701. msgctxt "architecture"
 4702. msgid "<unknown>"
 4703. msgstr "<onbekend>"
 4704. #: dpkg-split/info.c dpkg-split/join.c
 4705. #, c-format
 4706. msgid "--%s requires one or more part file arguments"
 4707. msgstr "--%s vereist een of meerdere deelbestanden als argument"
 4708. #: dpkg-split/info.c
 4709. #, c-format
 4710. msgid "file '%s' is not an archive part\n"
 4711. msgstr "bestand '%s' is geen archiefonderdeel\n"
 4712. #: dpkg-split/join.c
 4713. #, c-format
 4714. msgid "Putting package %s together from %d part: "
 4715. msgid_plural "Putting package %s together from %d parts: "
 4716. msgstr[0] "Pakket %s wordt samengesteld uit %d onderdeel:"
 4717. msgstr[1] "Pakket %s wordt samengesteld uit %d onderdelen:"
 4718. #: dpkg-split/join.c
 4719. #, c-format
 4720. msgid "unable to open output file '%.250s'"
 4721. msgstr "kan uitvoerbestand '%.250s' niet openen"
 4722. #: dpkg-split/join.c
 4723. #, c-format
 4724. msgid "unable to (re)open input part file '%.250s'"
 4725. msgstr "kan invoer-onderdelenbestand '%.250s' niet (opnieuw) openen"
 4726. #: dpkg-split/join.c
 4727. #, c-format
 4728. msgid "cannot skip split package header for '%s': %s"
 4729. msgstr "Kan de kop van een opgesplitst pakket voor '%s' niet overslaan: %s."
 4730. #: dpkg-split/join.c
 4731. #, c-format
 4732. msgid "cannot append split package part '%s' to '%s': %s"
 4733. msgstr ""
 4734. "kan het deel '%s' van een opgesplitst pakket niet toevoegen aan '%s': %s"
 4735. #: dpkg-split/join.c dpkg-split/split.c
 4736. #, c-format
 4737. msgid "done\n"
 4738. msgstr "klaar\n"
 4739. #: dpkg-split/join.c
 4740. #, c-format
 4741. msgid "files '%.250s' and '%.250s' are not parts of the same file"
 4742. msgstr ""
 4743. "bestanden '%.250s' en '%.250s' zijn geen onderdelen van hetzelfde bestand"
 4744. #: dpkg-split/join.c
 4745. #, c-format
 4746. msgid "there are several versions of part %d - at least '%.250s' and '%.250s'"
 4747. msgstr "er zijn meerdere versies van deel %d - ten minste '%.250s' en '%.250s'"
 4748. #: dpkg-split/join.c
 4749. #, c-format
 4750. msgid "part %d is missing"
 4751. msgstr "deel %d ontbreekt"
 4752. #: dpkg-split/main.c
 4753. #, c-format
 4754. msgid "Debian '%s' package split/join tool; version %s.\n"
 4755. msgstr ""
 4756. "Debian '%s' hulpmiddel voor splitsen/samenvoegen van pakketten; versie %s.\n"
 4757. #: dpkg-split/main.c
 4758. #, c-format
 4759. msgid ""
 4760. "Commands:\n"
 4761. " -s|--split <file> [<prefix>] Split an archive.\n"
 4762. " -j|--join <part> <part> ... Join parts together.\n"
 4763. " -I|--info <part> ... Display info about a part.\n"
 4764. " -a|--auto -o <complete> <part> Auto-accumulate parts.\n"
 4765. " -l|--listq List unmatched pieces.\n"
 4766. " -d|--discard [<filename> ...] Discard unmatched pieces.\n"
 4767. "\n"
 4768. msgstr ""
 4769. "Commando's:\n"
 4770. " -s|--split <bestand> [<prefix>] Splits een archief.\n"
 4771. " -j|--join <deel> <deel> ... Combineer delen.\n"
 4772. " -I|--info <deel> ... Toon info over deel.\n"
 4773. " -a|--auto -o <compleet> <deel> Auto-combineer delen.\n"
 4774. " -l|--listq Toon geïsoleerde delen.\n"
 4775. " -d|--discard [<bestand> ...] Verwijder geïsoleerde delen.\n"
 4776. "\n"
 4777. #: dpkg-split/main.c
 4778. #, c-format
 4779. msgid ""
 4780. "Options:\n"
 4781. " --depotdir <directory> Use <directory> instead of %s/%s.\n"
 4782. " -S|--partsize <size> In KiB, for -s (default is 450).\n"
 4783. " -o|--output <file> Filename, for -j (default is\n"
 4784. " <package>_<version>_<arch>.deb).\n"
 4785. " -Q|--npquiet Be quiet when -a is not a part.\n"
 4786. " --msdos Generate 8.3 filenames.\n"
 4787. "\n"
 4788. msgstr ""
 4789. "Opties:\n"
 4790. " --depotdir <map> Gebruik <map> in plaats van %s/%s.\n"
 4791. " -S|--partsize <grootte> In Kb; (voor -s is de standaard 450).\n"
 4792. " -o|--output <bestand> Bestandsnaam, voor -j (standaard is\n"
 4793. " <pakket>_<versie>_<architectuur>.deb).\n"
 4794. " -Q|--npquiet Stille verwerking als -a geen deel is.\n"
 4795. " --msdos Genereer type 8.3 bestandsnamen.\n"
 4796. "\n"
 4797. #: dpkg-split/main.c
 4798. #, c-format
 4799. msgid ""
 4800. "Exit status:\n"
 4801. " 0 = ok\n"
 4802. " 1 = with --auto, file is not a part\n"
 4803. " 2 = trouble\n"
 4804. msgstr ""
 4805. "Afsluitstatus:\n"
 4806. " 0 = oké\n"
 4807. " 1 = met --auto, bestand is geen onderdeel\n"
 4808. " 2 = problemen\n"
 4809. #: dpkg-split/main.c
 4810. msgid "Type dpkg-split --help for help."
 4811. msgstr "Typ dpkg-split --help voor hulp."
 4812. #: dpkg-split/main.c
 4813. msgid "part size is far too large or is not positive"
 4814. msgstr "grootte van het onderdeel is veel te groot of niet positief"
 4815. #: dpkg-split/main.c
 4816. #, c-format
 4817. msgid "part size must be at least %d KiB (to allow for header)"
 4818. msgstr ""
 4819. "een deel moet ten minste %d kB groot zijn (om ruimte voor een kop te hebben)"
 4820. #: dpkg-split/queue.c
 4821. #, c-format
 4822. msgid "unable to read depot directory '%.250s'"
 4823. msgstr "kan depotmap '%.250s' niet lezen"
 4824. #: dpkg-split/queue.c
 4825. msgid "--auto requires the use of the --output option"
 4826. msgstr "--auto vereist het gebruik van de optie --output"
 4827. #: dpkg-split/queue.c
 4828. msgid "--auto requires exactly one part file argument"
 4829. msgstr "--auto vereist precies een deelbestand als argument"
 4830. #: dpkg-split/queue.c
 4831. #, c-format
 4832. msgid "unable to read part file '%.250s'"
 4833. msgstr "kan deelbestand '%.250s' niet lezen"
 4834. #: dpkg-split/queue.c
 4835. #, c-format
 4836. msgid "File '%.250s' is not part of a multipart archive.\n"
 4837. msgstr "Bestand '%.250s' is geen onderdeel van een meerdelig archief.\n"
 4838. #: dpkg-split/queue.c
 4839. #, c-format
 4840. msgid "unable to reopen part file '%.250s'"
 4841. msgstr "kan deelbestand '%.250s' niet opnieuw openen"
 4842. #: dpkg-split/queue.c
 4843. #, c-format
 4844. msgid "unable to open new depot file '%.250s'"
 4845. msgstr "kan nieuw depotbestand '%.250s' niet openen"
 4846. #: dpkg-split/queue.c
 4847. #, c-format
 4848. msgid "cannot extract split package part '%s': %s"
 4849. msgstr "kan deel '%s' van opgedeeld pakket niet uitpakken: %s"
 4850. #: dpkg-split/queue.c
 4851. #, c-format
 4852. msgid "unable to rename new depot file '%.250s' to '%.250s'"
 4853. msgstr "kan nieuw depotbestand niet hernoemen van '%.250s' naar '%.250s'"
 4854. #: dpkg-split/queue.c
 4855. #, c-format
 4856. msgid "Part %d of package %s filed (still want "
 4857. msgstr "Deel %d van pakket %s opgeslagen (ik wil nog "
 4858. #: dpkg-split/queue.c
 4859. msgid " and "
 4860. msgstr " en "
 4861. #: dpkg-split/queue.c
 4862. #, c-format
 4863. msgid "unable to delete used-up depot file '%.250s'"
 4864. msgstr "kan opgebruikt depotbestand '%.250s' niet verwijderen"
 4865. #: dpkg-split/queue.c
 4866. msgid "Junk files left around in the depot directory:\n"
 4867. msgstr "Rommelbestanden zijn in de depotmap achtergebleven:\n"
 4868. #: dpkg-split/queue.c
 4869. #, c-format
 4870. msgid "unable to stat '%.250s'"
 4871. msgstr "kan status van '%.250s' niet opvragen"
 4872. #: dpkg-split/queue.c
 4873. #, c-format
 4874. msgid " %s (%jd bytes)\n"
 4875. msgstr " %s (%jd bytes)\n"
 4876. #: dpkg-split/queue.c
 4877. #, c-format
 4878. msgid " %s (not a plain file)\n"
 4879. msgstr " %s (geen gewoon bestand)\n"
 4880. #: dpkg-split/queue.c
 4881. msgid "Packages not yet reassembled:\n"
 4882. msgstr "Nog niet opnieuw samengevoegde pakketten:\n"
 4883. #: dpkg-split/queue.c
 4884. #, c-format
 4885. msgid " Package %s: part(s) "
 4886. msgstr " Pakket %s: de(e)l(en) "
 4887. #: dpkg-split/queue.c
 4888. #, c-format
 4889. msgid "part file '%.250s' is not a plain file"
 4890. msgstr "deelbestand '%.250s' is geen gewoon bestand"
 4891. #: dpkg-split/queue.c
 4892. #, c-format
 4893. msgid "(total %jd bytes)\n"
 4894. msgstr "(totaal %jd bytes)\n"
 4895. #: dpkg-split/queue.c
 4896. #, c-format
 4897. msgid "unable to discard '%.250s'"
 4898. msgstr "kan '%.250s' niet wegdoen"
 4899. #: dpkg-split/queue.c
 4900. #, c-format
 4901. msgid "Deleted %s.\n"
 4902. msgstr "%s verwijderd.\n"
 4903. #: dpkg-split/split.c
 4904. msgid "package field value extraction"
 4905. msgstr "uitpakken van de waarde van het pakketveld"
 4906. #: dpkg-split/split.c
 4907. msgid "<dpkg-deb --info pipe>"
 4908. msgstr "<dpkg-deb --info pipe>"
 4909. #: dpkg-split/split.c
 4910. #, c-format
 4911. msgid "unable to open source file '%.250s'"
 4912. msgstr "kan bronbestand '%.250s' niet openen"
 4913. #: dpkg-split/split.c
 4914. msgid "unable to fstat source file"
 4915. msgstr "kan status van bronbestand niet bepalen met fstat"
 4916. #: dpkg-split/split.c
 4917. #, c-format
 4918. msgid "source file '%.250s' not a plain file"
 4919. msgstr "bronbestand '%.250s' is geen gewoon bestand"
 4920. #: dpkg-split/split.c
 4921. #, c-format
 4922. msgid "Splitting package %s into %d part: "
 4923. msgid_plural "Splitting package %s into %d parts: "
 4924. msgstr[0] "Pakket %s wordt in %d deel opgedeeld:"
 4925. msgstr[1] "Pakket %s wordt in %d delen opgedeeld:"
 4926. #: dpkg-split/split.c
 4927. msgid ""
 4928. "header is too long, making part too long; the package name or version\n"
 4929. "numbers must be extraordinarily long, or something; giving up"
 4930. msgstr ""
 4931. "de kop is te lang, waardoor het deel te lang wordt; de naam van het\n"
 4932. "pakket of het versienummer moeten uitzonderlijk lang zijn of iets\n"
 4933. "dergelijks; ik geef het op"
 4934. #: dpkg-split/split.c
 4935. msgid "--split needs a source filename argument"
 4936. msgstr "--split verwacht een bronbestandsnaam als argument"
 4937. #: dpkg-split/split.c
 4938. msgid "--split takes at most a source filename and destination prefix"
 4939. msgstr "--split verwacht hoogstens een bronbestandsnaam en doelprefix"
 4940. #: utils/update-alternatives.c
 4941. #, c-format
 4942. msgid ""
 4943. "Commands:\n"
 4944. " --install <link> <name> <path> <priority>\n"
 4945. " [--slave <link> <name> <path>] ...\n"
 4946. " add a group of alternatives to the system.\n"
 4947. " --remove <name> <path> remove <path> from the <name> group alternative.\n"
 4948. " --remove-all <name> remove <name> group from the alternatives "
 4949. "system.\n"
 4950. " --auto <name> switch the master link <name> to automatic mode.\n"
 4951. " --display <name> display information about the <name> group.\n"
 4952. " --query <name> machine parseable version of --display <name>.\n"
 4953. " --list <name> display all targets of the <name> group.\n"
 4954. " --get-selections list master alternative names and their status.\n"
 4955. " --set-selections read alternative status from standard input.\n"
 4956. " --config <name> show alternatives for the <name> group and ask "
 4957. "the\n"
 4958. " user to select which one to use.\n"
 4959. " --set <name> <path> set <path> as alternative for <name>.\n"
 4960. " --all call --config on all alternatives.\n"
 4961. "\n"
 4962. msgstr ""
 4963. "Commando's:\n"
 4964. " --install <link> <naam> <pad> <prioriteit>\n"
 4965. " [--slave <link> <naam> <pad>] ...\n"
 4966. " voeg een groep van alternatieven toe aan het "
 4967. "systeem.\n"
 4968. " --remove <naam> <pad> verwijder <pad> uit de alternatievengroep <naam>.\n"
 4969. " --remove-all <naam> verwijder groep <naam> uit het "
 4970. "alternatievensysteem.\n"
 4971. " --auto <naam> zet de hoofdlink <naam> om naar automatische modus.\n"
 4972. " --display <naam> toon informatie over de groep <naam>.\n"
 4973. " --query <naam> machineleesbare versie van --display <naam>.\n"
 4974. " --list <naam> toon alle doelen in de groep <naam>.\n"
 4975. " --get-selections toon hoofdnamen van alternatieven en hun status.\n"
 4976. " --set-selections lees status van alternatieven van standaard-input.\n"
 4977. " --config <naam> toon alle alternatieven voor de groep <naam>\n"
 4978. " en vraag de gebruiker welke gebruikt moet worden.\n"
 4979. " --set <naam> <pad> stel <pad> in als alternatief voor <naam>.\n"
 4980. " --all voer --config uit voor alle alternatieven.\n"
 4981. "\n"
 4982. #: utils/update-alternatives.c
 4983. #, c-format
 4984. msgid ""
 4985. "<link> is the symlink pointing to %s/<name>.\n"
 4986. " (e.g. /usr/bin/pager)\n"
 4987. "<name> is the master name for this link group.\n"
 4988. " (e.g. pager)\n"
 4989. "<path> is the location of one of the alternative target files.\n"
 4990. " (e.g. /usr/bin/less)\n"
 4991. "<priority> is an integer; options with higher numbers have higher priority "
 4992. "in\n"
 4993. " automatic mode.\n"
 4994. "\n"
 4995. msgstr ""
 4996. "<link> is de symbolische koppeling die verwijst naar %s/<naam>.\n"
 4997. " (bv. /usr/bin/pager).\n"
 4998. "<naam> is de hoofdnaam voor deze groep van koppelingen\n"
 4999. " (bv. pager).\n"
 5000. "<pad> is de plaats van een van de alternatieve doelbestanden\n"
 5001. " (bv. /usr/bin/less).\n"
 5002. "<prioriteit> is een geheel getal; opties met hogere getallen hebben\n"
 5003. " hogere prioriteit in automatische modus.\n"
 5004. "\n"
 5005. #: utils/update-alternatives.c
 5006. #, c-format
 5007. msgid ""
 5008. "Options:\n"
 5009. " --altdir <directory> change the alternatives directory.\n"
 5010. " --admindir <directory> change the administrative directory.\n"
 5011. " --log <file> change the log file.\n"
 5012. " --force allow replacing files with alternative links.\n"
 5013. " --skip-auto skip prompt for alternatives correctly "
 5014. "configured\n"
 5015. " in automatic mode (relevant for --config only)\n"
 5016. " --verbose verbose operation, more output.\n"
 5017. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 5018. " --help show this help message.\n"
 5019. " --version show the version.\n"
 5020. msgstr ""
 5021. "Opties:\n"
 5022. " --altdir <map> wijzig de map met alternatieven.\n"
 5023. " --admindir <map> wijzig de administratieve map.\n"
 5024. " --log <bestand> wijzig het logbestand.\n"
 5025. " --force laat bestanden vervangen door alternatieven.\n"
 5026. " --skip-auto sla in automatische modus prompt over bij correct\n"
 5027. " geconfigureerde alternatieven (enkel voor --"
 5028. "config)\n"
 5029. " --verbose luidruchtige verwerking, meer uitvoer.\n"
 5030. " --quiet stille verwerking, minimale uitvoer.\n"
 5031. " --help toon deze hulptekst.\n"
 5032. " --version toon de versie.\n"
 5033. #: utils/update-alternatives.c
 5034. #, c-format
 5035. msgid "Use '%s --help' for program usage information."
 5036. msgstr ""
 5037. "Gebruik '%s --help' voor informatie over het gebruik van het programma."
 5038. #: utils/update-alternatives.c
 5039. #, c-format
 5040. msgid "malloc failed (%zu bytes)"
 5041. msgstr "malloc is mislukt (%zu bytes)"
 5042. #: utils/update-alternatives.c
 5043. #, c-format
 5044. msgid "two commands specified: --%s and --%s"
 5045. msgstr "twee commando's opgegeven: --%s en --%s"
 5046. #: utils/update-alternatives.c
 5047. #, c-format
 5048. msgid "cannot append to '%s'"
 5049. msgstr "kan niets toevoegen aan '%s'"
 5050. #: utils/update-alternatives.c
 5051. #, c-format
 5052. msgid "unable to remove '%s'"
 5053. msgstr "kan '%s' niet verwijderen"
 5054. #: utils/update-alternatives.c
 5055. msgid "auto mode"
 5056. msgstr "automatische modus"
 5057. #: utils/update-alternatives.c
 5058. msgid "manual mode"
 5059. msgstr "handmatige modus"
 5060. #: utils/update-alternatives.c
 5061. #, c-format
 5062. msgid "unexpected end of file while trying to read %s"
 5063. msgstr "onverwacht bestandseinde bij het proberen lezen van %s"
 5064. #: utils/update-alternatives.c
 5065. #, c-format
 5066. msgid "while reading %s: %s"
 5067. msgstr "tijdens het lezen van %s: %s"
 5068. #: utils/update-alternatives.c
 5069. #, c-format
 5070. msgid "line not terminated while trying to read %s"
 5071. msgstr "geen regeleinde bij het proberen lezen van %s"
 5072. #: utils/update-alternatives.c
 5073. #, c-format
 5074. msgid "%s corrupt: %s"
 5075. msgstr "%s beschadigd: %s"
 5076. #: utils/update-alternatives.c
 5077. #, c-format
 5078. msgid "newlines prohibited in update-alternatives files (%s)"
 5079. msgstr ""
 5080. "regeleinden zijn niet toegelaten in 'update-alternatives'-bestanden (%s)"
 5081. #: utils/update-alternatives.c
 5082. msgid "slave name"
 5083. msgstr "slaafnaam"
 5084. #: utils/update-alternatives.c
 5085. #, c-format
 5086. msgid "duplicate slave name %s"
 5087. msgstr "dubbele slaafnaam %s"
 5088. #: utils/update-alternatives.c
 5089. msgid "slave link"
 5090. msgstr "slaafkoppeling %s"
 5091. #: utils/update-alternatives.c
 5092. #, c-format
 5093. msgid "slave link same as main link %s"
 5094. msgstr "slaafkoppeling is hetzelfde als de hoofdkoppeling %s"
 5095. #: utils/update-alternatives.c
 5096. #, c-format
 5097. msgid "duplicate slave link %s"
 5098. msgstr "dubbele slaafkoppeling %s"
 5099. #: utils/update-alternatives.c
 5100. msgid "master file"
 5101. msgstr "hoofdbestand"
 5102. #: utils/update-alternatives.c
 5103. #, c-format
 5104. msgid "duplicate path %s"
 5105. msgstr "dubbel pad %s"
 5106. #: utils/update-alternatives.c
 5107. #, c-format
 5108. msgid ""
 5109. "alternative %s (part of link group %s) doesn't exist; removing from list of "
 5110. "alternatives"
 5111. msgstr ""
 5112. "alternatief %s (deel van koppelingsgroep %s) bestaat niet; wordt verwijderd "
 5113. "van lijst van alternatieven"
 5114. #: utils/update-alternatives.c
 5115. msgid "priority"
 5116. msgstr "prioriteit"
 5117. #: utils/update-alternatives.c
 5118. msgid "slave file"
 5119. msgstr "slaafbestand"
 5120. #: utils/update-alternatives.c
 5121. #, c-format
 5122. msgid "priority of %s: %s"
 5123. msgstr "prioriteit van %s: %s"
 5124. #: utils/update-alternatives.c
 5125. #, c-format
 5126. msgid "priority of %s is out of range: %s"
 5127. msgstr "prioriteit van %s valt buiten het bereik: %s"
 5128. #: utils/update-alternatives.c
 5129. msgid "status"
 5130. msgstr "status"
 5131. #: utils/update-alternatives.c
 5132. msgid "invalid status"
 5133. msgstr "ongeldige status"
 5134. #: utils/update-alternatives.c
 5135. msgid "master link"
 5136. msgstr "hoofdkoppeling"
 5137. #: utils/update-alternatives.c
 5138. #, c-format
 5139. msgid "discarding obsolete slave link %s (%s)"
 5140. msgstr "verouderde slaafkoppeling %s wordt weggegooid (%s)."
 5141. #: utils/update-alternatives.c
 5142. #, c-format
 5143. msgid "unable to flush file '%s'"
 5144. msgstr "kan bestand '%s' niet doorspoelen"
 5145. #: utils/update-alternatives.c
 5146. #, c-format
 5147. msgid " link best version is %s"
 5148. msgstr " koppeling beste versie is %s"
 5149. #: utils/update-alternatives.c
 5150. msgid " link best version not available"
 5151. msgstr " koppeling beste versie niet beschikbaar"
 5152. #: utils/update-alternatives.c
 5153. #, c-format
 5154. msgid " link currently points to %s"
 5155. msgstr " koppeling verwijst momenteel naar %s"
 5156. #: utils/update-alternatives.c
 5157. msgid " link currently absent"
 5158. msgstr " koppeling is momenteel afwezig"
 5159. #: utils/update-alternatives.c
 5160. #, c-format
 5161. msgid " link %s is %s"
 5162. msgstr " koppeling %s is %s"
 5163. #: utils/update-alternatives.c
 5164. #, c-format
 5165. msgid " slave %s is %s"
 5166. msgstr " slaaf %s is %s"
 5167. #: utils/update-alternatives.c
 5168. #, c-format
 5169. msgid "%s - priority %d"
 5170. msgstr "%s - prioriteit %d"
 5171. #: utils/update-alternatives.c
 5172. #, c-format
 5173. msgid " slave %s: %s"
 5174. msgstr " slaaf %s: %s"
 5175. #: utils/update-alternatives.c
 5176. #, c-format
 5177. msgid "There is %d choice for the alternative %s (providing %s)."
 5178. msgid_plural "There are %d choices for the alternative %s (providing %s)."
 5179. msgstr[0] ""
 5180. "Er is %d beschikbare keuzemogelijkheid voor het alternatief %s (dat voorziet "
 5181. "in %s)."
 5182. msgstr[1] ""
 5183. "Er zijn %d beschikbare keuzemogelijkheden voor het alternatief %s (dat "
 5184. "voorziet in %s)."
 5185. #: utils/update-alternatives.c
 5186. msgid "Selection"
 5187. msgstr "Keuze"
 5188. #: utils/update-alternatives.c
 5189. msgid "Path"
 5190. msgstr "Pad"
 5191. #: utils/update-alternatives.c
 5192. msgid "Priority"
 5193. msgstr "Prioriteit"
 5194. #: utils/update-alternatives.c
 5195. msgid "Status"
 5196. msgstr "Status"
 5197. #: utils/update-alternatives.c
 5198. #, c-format
 5199. msgid "Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: "
 5200. msgstr ""
 5201. "Druk <enter> om de huidige keuze[*] te behouden, of typ een keuzenummer in: "
 5202. #: utils/update-alternatives.c
 5203. #, c-format
 5204. msgid "There is no program which provides %s."
 5205. msgstr "Er is geen programma dat %s voorziet."
 5206. #: utils/update-alternatives.c
 5207. msgid "Nothing to configure."
 5208. msgstr "Er is niets in te stellen."
 5209. #: utils/update-alternatives.c
 5210. #, c-format
 5211. msgid "There is only one alternative in link group %s (providing %s): %s"
 5212. msgstr ""
 5213. "Koppelingsgroep %s (die voorziet in %s) bevat slechts één alternatief: %s"
 5214. #: utils/update-alternatives.c
 5215. #, c-format
 5216. msgid "not replacing %s with a link"
 5217. msgstr "%s wordt niet vervangen door een koppeling"
 5218. #: utils/update-alternatives.c
 5219. #, c-format
 5220. msgid "can't install unknown choice %s"
 5221. msgstr "kan onbekende keuze %s niet installeren"
 5222. #: utils/update-alternatives.c
 5223. #, c-format
 5224. msgid ""
 5225. "skip creation of %s because associated file %s (of link group %s) doesn't "
 5226. "exist"
 5227. msgstr ""
 5228. "sla het aanmaken van %s over omdat het eraan gekoppelde bestand %s (van "
 5229. "koppelingsgroep %s) niet bestaat"
 5230. #: utils/update-alternatives.c
 5231. #, c-format
 5232. msgid "not removing %s since it's not a symlink"
 5233. msgstr "%s wordt niet verwijderd omdat het geen symbolische koppeling is"
 5234. #: utils/update-alternatives.c
 5235. #, c-format
 5236. msgid "alternative %s for %s not registered; not removing"
 5237. msgstr "alternatief %s voor %s is niet geregistreerd. Wordt niet verwijderd"
 5238. #: utils/update-alternatives.c
 5239. #, c-format
 5240. msgid "removing manually selected alternative - switching %s to auto mode"
 5241. msgstr ""
 5242. "handmatig geselecteerd alternatief wordt verwijderd - %s wordt omgezet naar "
 5243. "automatische modus"
 5244. #: utils/update-alternatives.c
 5245. #, c-format
 5246. msgid "alternative %s for %s not registered; not setting"
 5247. msgstr "alternatief %s voor %s is niet geregistreerd. Wordt niet ingesteld"
 5248. #: utils/update-alternatives.c
 5249. #, c-format
 5250. msgid "%s/%s is dangling; it will be updated with best choice"
 5251. msgstr ""
 5252. "%s/%s is een doelloze koppeling; ze wordt bijgewerkt met de best beschikbare "
 5253. "keuze"
 5254. #: utils/update-alternatives.c
 5255. #, c-format
 5256. msgid ""
 5257. "%s/%s has been changed (manually or by a script); switching to manual "
 5258. "updates only"
 5259. msgstr ""
 5260. "%s/%s is veranderd (handmatig of door een script).\n"
 5261. "Er wordt omgeschakeld naar louter handmatige bijwerkingen."
 5262. #: utils/update-alternatives.c
 5263. #, c-format
 5264. msgid "setting up automatic selection of %s"
 5265. msgstr "automatische keuze van %s wordt ingesteld"
 5266. #: utils/update-alternatives.c
 5267. #, c-format
 5268. msgid "renaming %s slave link from %s to %s"
 5269. msgstr "slaafkoppeling %s wordt hernoemd van %s naar %s"
 5270. #: utils/update-alternatives.c
 5271. #, c-format
 5272. msgid "renaming %s link from %s to %s"
 5273. msgstr "koppeling %s wordt hernoemd van %s naar %s"
 5274. #: utils/update-alternatives.c
 5275. #, c-format
 5276. msgid "using %s to provide %s (%s) in auto mode"
 5277. msgstr "%s wordt gebruikt om in de automatische modus in %s (%s) te voorzien."
 5278. #: utils/update-alternatives.c
 5279. #, c-format
 5280. msgid "using %s to provide %s (%s) in manual mode"
 5281. msgstr "%s wordt gebruikt om in de handmatige modus in %s (%s) te voorzien."
 5282. #: utils/update-alternatives.c
 5283. #, c-format
 5284. msgid "updating alternative %s because link group %s has changed slave links"
 5285. msgstr ""
 5286. "alternatief %s wordt bijgewerkt omdat koppelingsgroep %s gewijzigde "
 5287. "slaafkoppelingen bevat"
 5288. #: utils/update-alternatives.c
 5289. #, c-format
 5290. msgid ""
 5291. "forcing reinstallation of alternative %s because link group %s is broken"
 5292. msgstr ""
 5293. "het opnieuw installeren van alternatief %s wordt afgedwongen, omdat "
 5294. "koppelingsgroep %s defect is"
 5295. #: utils/update-alternatives.c
 5296. #, c-format
 5297. msgid "current alternative %s is unknown, switching to %s for link group %s"
 5298. msgstr ""
 5299. "huidig alternatief %s is onbekend; er wordt overgeschakeld op %s voor "
 5300. "koppelingsgroep %s"
 5301. #: utils/update-alternatives.c
 5302. #, c-format
 5303. msgid "Alternative %s unchanged because choice %s is not available."
 5304. msgstr "Alternatief %s is niet gewijzigd want keuze %s is niet beschikbaar."
 5305. #: utils/update-alternatives.c
 5306. #, c-format
 5307. msgid "Skip unknown alternative %s."
 5308. msgstr "Onbekend alternatief %s overslaan."
 5309. #: utils/update-alternatives.c
 5310. #, c-format
 5311. msgid "line too long or not terminated while trying to read %s"
 5312. msgstr "te lange regel of geen regeleinde bij een poging %s te lezen"
 5313. #: utils/update-alternatives.c
 5314. #, c-format
 5315. msgid "Skip invalid line: %s"
 5316. msgstr "Ongeldige regel wordt overgeslagen: %s"
 5317. #: utils/update-alternatives.c
 5318. #, c-format
 5319. msgid "alternative name (%s) must not contain '/' and spaces"
 5320. msgstr ""
 5321. "de naam (%s) voor een alternatief mag geen '/' en geen spaties bevatten"
 5322. #: utils/update-alternatives.c
 5323. #, c-format
 5324. msgid "alternative link is not absolute as it should be: %s"
 5325. msgstr ""
 5326. "de verwijzing naar het alternatief is niet absoluut zoals ze hoort te zijn: "
 5327. "%s"
 5328. #: utils/update-alternatives.c
 5329. #, c-format
 5330. msgid "alternative path is not absolute as it should be: %s"
 5331. msgstr ""
 5332. "het pad van het alternatief is niet absoluut zoals het hoort te zijn: %s"
 5333. #: utils/update-alternatives.c
 5334. #, c-format
 5335. msgid "alternative %s can't be master: it is a slave of %s"
 5336. msgstr "alternatief %s kan geen primair zijn: het is een slaaf van %s"
 5337. #: utils/update-alternatives.c
 5338. #, c-format
 5339. msgid "alternative link %s is already managed by %s"
 5340. msgstr "de verwijzing naar alternatief %s wordt reeds door %s beheerd"
 5341. #: utils/update-alternatives.c
 5342. #, c-format
 5343. msgid "alternative path %s doesn't exist"
 5344. msgstr "het pad %s van het alternatief bestaat niet"
 5345. #: utils/update-alternatives.c
 5346. #, c-format
 5347. msgid "alternative %s can't be slave of %s: it is a master alternative"
 5348. msgstr ""
 5349. "alternatief %s kan geen slaaf van %s zijn: het is een primair alternatief"
 5350. #: utils/update-alternatives.c
 5351. #, c-format
 5352. msgid "alternative %s can't be slave of %s: it is a slave of %s"
 5353. msgstr "alternatief %s kan geen slaaf van %s zijn: het is een slaaf van %s"
 5354. #: utils/update-alternatives.c
 5355. #, c-format
 5356. msgid "alternative link %s is already managed by %s (slave of %s)"
 5357. msgstr ""
 5358. "de verwijzing van alternatief %s wordt reeds door %s beheerd (slaaf van %s)"
 5359. #: utils/update-alternatives.c
 5360. #, c-format
 5361. msgid "unknown argument '%s'"
 5362. msgstr "onbekend argument '%s'"
 5363. #: utils/update-alternatives.c
 5364. msgid "--install needs <link> <name> <path> <priority>"
 5365. msgstr "--install heeft <link> <naam> <pad> <prioriteit> nodig"
 5366. #: utils/update-alternatives.c
 5367. msgid "<link> and <path> can't be the same"
 5368. msgstr "<link> en <pad> mogen niet identiek zijn"
 5369. #: utils/update-alternatives.c
 5370. msgid "priority must be an integer"
 5371. msgstr "prioriteit moet een geheel getal zijn"
 5372. #: utils/update-alternatives.c
 5373. msgid "priority is out of range"
 5374. msgstr "prioriteit valt buiten het bereik"
 5375. #: utils/update-alternatives.c
 5376. #, c-format
 5377. msgid "--%s needs <name> <path>"
 5378. msgstr "--%s heeft <naam> <pad> nodig"
 5379. #: utils/update-alternatives.c
 5380. #, c-format
 5381. msgid "--%s needs <name>"
 5382. msgstr "--%s heeft <naam> nodig"
 5383. #: utils/update-alternatives.c
 5384. msgid "--slave only allowed with --install"
 5385. msgstr "--slave is enkel toegelaten met --install"
 5386. #: utils/update-alternatives.c
 5387. msgid "--slave needs <link> <name> <path>"
 5388. msgstr "--slave heeft <link> <naam> <pad> nodig"
 5389. #: utils/update-alternatives.c
 5390. #, c-format
 5391. msgid "name %s is both primary and slave"
 5392. msgstr "de naam %s is zowel primair als slaaf"
 5393. #: utils/update-alternatives.c
 5394. #, c-format
 5395. msgid "link %s is both primary and slave"
 5396. msgstr "de koppeling %s is zowel primair als slaaf"
 5397. #: utils/update-alternatives.c
 5398. #, c-format
 5399. msgid "--%s needs a <file> argument"
 5400. msgstr "--%s heeft als argument <bestand> nodig"
 5401. #: utils/update-alternatives.c
 5402. msgid ""
 5403. "need --display, --query, --list, --get-selections, --config, --set, --set-"
 5404. "selections, --install, --remove, --all, --remove-all or --auto"
 5405. msgstr ""
 5406. "--display, --query, --list, --get-selections, --config, --set, --set-"
 5407. "selections, --install, --remove, --all, --remove-all of --auto is nodig"
 5408. #: utils/update-alternatives.c
 5409. #, c-format
 5410. msgid "no alternatives for %s"
 5411. msgstr "geen alternatieven voor %s"
 5412. #: utils/update-alternatives.c
 5413. msgid "<standard input>"
 5414. msgstr "<standaardinvoer>"
 5415. #: utils/update-alternatives.c
 5416. #, c-format
 5417. msgid "automatic updates of %s/%s are disabled; leaving it alone"
 5418. msgstr ""
 5419. "automatische opwaarderingen van %s/%s zijn uitgeschakeld; het wordt met rust "
 5420. "gelaten."
 5421. #: utils/update-alternatives.c
 5422. #, c-format
 5423. msgid "to return to automatic updates use '%s --auto %s'"
 5424. msgstr ""
 5425. "om automatische opwaarderingen weer in te schakelen kunt u '%s --auto %s' "
 5426. "gebruiken."
 5427. #~ msgid "obsolete option '--%s'; please use '--%s' instead"
 5428. #~ msgstr ""
 5429. #~ "verouderde optie '--%s'; gelieve in plaats ervan '--%s' te gebruiken"
 5430. #~ msgid "control file '%s' missing value"
 5431. #~ msgstr "er ontbreekt een waarde in het controlebestand '%s'"
 5432. #~ msgid "control file '%s' missing value separator"
 5433. #~ msgstr "er ontbreekt een waardescheidingsteken in controlebestand '%s'"
 5434. #~ msgid "unable to fstat part file '%.250s'"
 5435. #~ msgstr "kan status van deelbestand '%.250s' niet opvragen"
 5436. #~ msgid "unexpected end of file in %.250s"
 5437. #~ msgstr "onverwacht bestandseinde in %.250s"
 5438. #~ msgid "%s: error: %s\n"
 5439. #~ msgstr "%s: fout: %s\n"
 5440. #~ msgid "%s:%s:%d:%s: internal error: %s\n"
 5441. #~ msgstr "%s:%s:%d:%s: interne fout: %s\n"
 5442. #~ msgid "%s: warning: %s\n"
 5443. #~ msgstr "%s: waarschuwing: %s\n"
 5444. #~ msgid "truncated triggers deferred file '%.250s'"
 5445. #~ msgstr "afgekapt bestand '%.250s' met uitgestelde triggers"
 5446. #~ msgid "find for dpkg --recursive"
 5447. #~ msgstr "find voor dpkg --recursive"
 5448. #~ msgid "failed to fdopen find's pipe"
 5449. #~ msgstr "het openen van de pijp van find met fdopen is mislukt"
 5450. #~ msgid "error reading find's pipe"
 5451. #~ msgstr "fout bij het lezen van de pijp van find"
 5452. #~ msgid "error closing find's pipe"
 5453. #~ msgstr "fout bij het sluiten van de pijp van find"
 5454. #~ msgid "find for --recursive returned unhandled error %i"
 5455. #~ msgstr "find voor --recursive gaf fout %i, die niet verwerkt wordt"
 5456. #~ msgid "unable to stat file name '%.250s'"
 5457. #~ msgstr "kan status van bestandsnaam '%.250s' niet opvragen"
 5458. #~ msgid "compressing control member"
 5459. #~ msgstr "controle-element wordt gecomprimeerd"
 5460. #~ msgid "Call %s."
 5461. #~ msgstr "Aanroepen van %s."
 5462. #, fuzzy
 5463. #~ msgid "syntax error: invalid uid in statoverride file"
 5464. #~ msgstr "fout bij installeren van nieuwe statoverride: %s"
 5465. #, fuzzy
 5466. #~ msgid "syntax error: invalid gid in statoverride file"
 5467. #~ msgstr "fout bij installeren van nieuwe statoverride: %s"
 5468. #, fuzzy
 5469. #~ msgid "syntax error: invalid mode in statoverride file"
 5470. #~ msgstr "kan statoverride-bestand niet openen"
 5471. #~ msgid "unknown option `%s'"
 5472. #~ msgstr "onbekende optie '%s'"
 5473. #, fuzzy
 5474. #~ msgid "unexpected eof reading `%.250s'"
 5475. #~ msgstr "onverwachts bestandseinde in %.250s"
 5476. #~ msgid "EOF on stdin at conffile prompt"
 5477. #~ msgstr "EOF op stdin bij conffile prompt"
 5478. #~ msgid "unexpected eof in package name at line %d"
 5479. #~ msgstr "onverwacht bestandseinde in pakketnaam op regel %d"
 5480. #~ msgid "unexpected eof after package name at line %d"
 5481. #~ msgstr "onverwacht bestandseinde na pakketnaam op regel %d"
 5482. #~ msgid "failed to chdir to `/' for cleanup"
 5483. #~ msgstr "chdir naar `/' om op te ruimen is mislukt"
 5484. #, fuzzy
 5485. #~ msgid "cannot extract package field value from '%s': %s"
 5486. #~ msgstr "Kan geen ENOENT-waarde krijgen van %s: %s"
 5487. #~ msgid "file name '%.50s...' is too long"
 5488. #~ msgstr "bestandsnaam '%.50s...' is te lang"
 5489. #, fuzzy
 5490. #~ msgid "'%s' contains user-defined field '%s'"
 5491. #~ msgstr "waarschuwing, `%s' bevat zelf gedefiniëerd veld `%s'\n"
 5492. #~ msgid "could not open the `control' component"
 5493. #~ msgstr "kan onderdeel `control' niet openen"
 5494. #~ msgid "failed during read of `control' component"
 5495. #~ msgstr "fout bij lezen van onderdeel `control'"
 5496. #, fuzzy
 5497. #~ msgid "error closing the '%s' component"
 5498. #~ msgstr "fout bij het sluiten van de pijp naar find"
 5499. #~ msgid "name of conffile (starting `%.250s') is too long (>%d characters)"
 5500. #~ msgstr ""
 5501. #~ "naam van configuratiebestand (beginnend met `%.250s') is te lang (>%d "
 5502. #~ "tekens)"
 5503. #~ msgid " (actually `%s')"
 5504. #~ msgstr " (in werkelijkheid `%s')"
 5505. #~ msgid "value for `config-version' field not allowed in this context"
 5506. #~ msgstr "waarde voor `config-version'-veld niet toegestaan in deze context"
 5507. #, fuzzy
 5508. #~ msgid "error in Config-Version string '%.250s'"
 5509. #~ msgstr "fout in 'Config-Version'-string `%.250s': %.250s"
 5510. #, fuzzy
 5511. #~ msgid "value for `triggers-pending' field not allowed in this context"
 5512. #~ msgstr "waarde voor `config-version'-veld niet toegestaan in deze context"
 5513. #, fuzzy
 5514. #~ msgid "value for `triggers-awaited' field not allowed in this context"
 5515. #~ msgstr "waarde voor `status'-veld is niet toegestaan in deze context"
 5516. #~ msgid "failed to fstat previous diversions file"
 5517. #~ msgstr "kan de status van het vorige omleidingsbestand niet opvragen"
 5518. #~ msgid "failed to fstat previous statoverride file"
 5519. #~ msgstr "kan de status van het vorige statoverride bestand niet opvragen"
 5520. #~ msgid "package %s has too many Conflicts/Replaces pairs"
 5521. #~ msgstr "pakket %s heeft teveel 'Conflicts/Replaces'-paren"
 5522. #~ msgid "Unpacking replacement %.250s ...\n"
 5523. #~ msgstr "Uitpakken van vervangende %.250s ...\n"
 5524. #, fuzzy
 5525. #~ msgid "--%s needs at two arguments"
 5526. #~ msgstr "--add heeft een vier argumenten nodig"
 5527. #, fuzzy
 5528. #~ msgid "ar member file (%s)"
 5529. #~ msgstr "aanmaken tmpfile (data) is mislukt"
 5530. #, fuzzy
 5531. #~ msgid "failed to read on buffer copy for %s"
 5532. #~ msgstr "fout in buffer_copy (%s)"
 5533. #, fuzzy
 5534. #~ msgid "failed in write on buffer copy for %s"
 5535. #~ msgstr "fout in buffer_copy (%s)"
 5536. #, fuzzy
 5537. #~ msgid "short read on buffer copy for %s"
 5538. #~ msgstr "short read in buffer_copy (%s)"
 5539. #~ msgid "%s: decompression"
 5540. #~ msgstr "%s: decompressie"
 5541. #~ msgid "%s: compression"
 5542. #~ msgstr "%s: compressie"
 5543. #, fuzzy
 5544. #~ msgid "a value different from 'any' is currently not allowed"
 5545. #~ msgstr "%d bestanden en mappen geïnstalleerd.)\n"
 5546. #~ msgid "Closing brace missing in format\n"
 5547. #~ msgstr "Sluitend haakje niet in het formaat aanwezig\n"
 5548. #~ msgid "backend dpkg-deb during `%.255s'"
 5549. #~ msgstr "fout in dpkg-deb tijdens `%.255s'"
 5550. #~ msgid "md5hash"
 5551. #~ msgstr "md5hash"
 5552. #~ msgid "failed to write to pipe in copy"
 5553. #~ msgstr "schrijven naar de pijp in copy is mislukt"
 5554. #~ msgid "failed to close pipe in copy"
 5555. #~ msgstr "sluiten van de pijp in copy is mislukt"
 5556. #~ msgid "data"
 5557. #~ msgstr "data"
 5558. #, fuzzy
 5559. #~ msgid "split package part"
 5560. #~ msgstr "ontbrekende pakketnaam"
 5561. #, fuzzy
 5562. #~ msgid "failed to open '%s' for writing %s database"
 5563. #~ msgstr "kan `%s' niet openen om %s-informatie te schrijven"
 5564. #, fuzzy
 5565. #~ msgid "failed to flush %s database to '%.250s'"
 5566. #~ msgstr "het doorspoelen van %s informatie naar `%.250s' is mislukt"
 5567. #, fuzzy
 5568. #~ msgid "failed to fsync %s database to '%.250s'"
 5569. #~ msgstr "fsync van %s informatie naar `%.250s' is mislukt"
 5570. #, fuzzy
 5571. #~ msgid "failed to close '%.250s' after writing %s database"
 5572. #~ msgstr "sluiten van `%.250s' is mislukt van schrijven van %s informatie"
 5573. #, fuzzy
 5574. #~ msgid "failed to link '%.250s' to '%.250s' for backup of %s database"
 5575. #~ msgstr ""
 5576. #~ "kan `%.250s' niet naar `%.250s' koppelen om %s informatie te bewaren"
 5577. #, fuzzy
 5578. #~ msgid "failed to install '%.250s' as '%.250s' containing %s database"
 5579. #~ msgstr "kan `%.250s' niet als `%.250s' installeren met %s informatie"
 5580. #, fuzzy
 5581. #~ msgid "realloc failed (%zu bytes)"
 5582. #~ msgstr "realloc is mislukt (%ld bytes)"
 5583. #, fuzzy
 5584. #~ msgid "unable to write new trigger interest file `%.250s'"
 5585. #~ msgstr "kan op het nieuwe bestand `%.250s' geen stat uitvoeren"
 5586. #, fuzzy
 5587. #~ msgid "unable to flush new trigger interest file '%.250s'"
 5588. #~ msgstr "kan op het nieuwe bestand `%.250s' geen stat uitvoeren"
 5589. #, fuzzy
 5590. #~ msgid "unable to sync new trigger interest file '%.250s'"
 5591. #~ msgstr "kan op het nieuwe bestand `%.250s' geen stat uitvoeren"
 5592. #, fuzzy
 5593. #~ msgid "unable to install new trigger interest file `%.250s'"
 5594. #~ msgstr "kan de nieuwe versie van `%.255s' niet installeren"
 5595. #, fuzzy
 5596. #~ msgid "unable to create new trigger interest file `%.250s'"
 5597. #~ msgstr "kan op het nieuwe bestand `%.250s' geen stat uitvoeren"
 5598. #, fuzzy
 5599. #~ msgid "unable to close new trigger interest file `%.250s'"
 5600. #~ msgstr "kan op het nieuwe bestand `%.250s' geen stat uitvoeren"
 5601. #, fuzzy
 5602. #~ msgid "unable to create new file triggers file `%.250s'"
 5603. #~ msgstr "kan nieuw depotbestand `%.250s' niet openen"
 5604. #, fuzzy
 5605. #~ msgid "unable to write new file triggers file `%.250s'"
 5606. #~ msgstr "kan nieuw depotbestand `%.250s' niet openen"
 5607. #, fuzzy
 5608. #~ msgid "unable to flush new file triggers file '%.250s'"
 5609. #~ msgstr "kan nieuw depotbestand `%.250s' niet openen"
 5610. #, fuzzy
 5611. #~ msgid "unable to sync new file triggers file '%.250s'"
 5612. #~ msgstr "kan nieuw depotbestand `%.250s' niet openen"
 5613. #, fuzzy
 5614. #~ msgid "unable to close new file triggers file `%.250s'"
 5615. #~ msgstr "kan nieuw depotbestand `%.250s' niet openen"
 5616. #, fuzzy
 5617. #~ msgid "unable to install new file triggers file as `%.250s'"
 5618. #~ msgstr "kan nieuwe infobestand `%.250s' niet installeren als `%.250s'"
 5619. #, fuzzy
 5620. #~ msgid ""
 5621. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5622. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 5623. #~ "Copyright (C) 2010 Guillem Jover.\n"
 5624. #~ msgstr ""
 5625. #~ "\n"
 5626. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5627. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 5628. #, fuzzy
 5629. #~ msgid "cannot create new %s file"
 5630. #~ msgstr "kan GPL-bestand niet openen "
 5631. #, fuzzy
 5632. #~ msgid "error creating new diversions-old"
 5633. #~ msgstr "fout bij aanmaken van nieuwe statoverride-old: %s"
 5634. #~ msgid "unable to create updated files list file for package %s"
 5635. #~ msgstr "kan bijgewerkt bestandenlijst-bestand voor pakket %s niet aanmaken"
 5636. #~ msgid "failed to write to updated files list file for package %s"
 5637. #~ msgstr ""
 5638. #~ "kan niet schrijven naar bijgewerkt bestandenlijst-bestand voor pakket %s"
 5639. #~ msgid "failed to flush updated files list file for package %s"
 5640. #~ msgstr ""
 5641. #~ "kan bijgewerkt bestandenlijst-bestand voor pakket %s niet doorspoelen"
 5642. #~ msgid "failed to sync updated files list file for package %s"
 5643. #~ msgstr ""
 5644. #~ "kan bijgewerkt bestandenlijst-bestand voor pakket %s niet synchroniseren"
 5645. #~ msgid "failed to close updated files list file for package %s"
 5646. #~ msgstr "kan bijgewerkt bestandenlijst-bestand voor pakket %s niet sluiten"
 5647. #~ msgid "failed to install updated files list file for package %s"
 5648. #~ msgstr ""
 5649. #~ "kan bijgewerkt bestandenlijst-bestand voor pakket %s niet installeren"
 5650. #~ msgid "--command-fd takes one argument, not zero"
 5651. #~ msgstr ""
 5652. #~ "--command-fd aanvaard slechts één argument, en dat mag niet nul zijn"
 5653. #~ msgid "--command-fd only takes one argument"
 5654. #~ msgstr "--command-fd aanvaard slechts één argument"
 5655. #, fuzzy
 5656. #~ msgid ""
 5657. #~ "Copyright (C) 2000, 2001 Wichert Akkerman.\n"
 5658. #~ "Copyright (C) 2006-2009 Guillem Jover.\n"
 5659. #~ msgstr ""
 5660. #~ "\n"
 5661. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5662. #~ "Copyright (C) 2000-2002 Wichert Akkerman."
 5663. #, fuzzy
 5664. #~ msgid "cannot open new statoverride file"
 5665. #~ msgstr "kan nieuw statoverride-bestand niet openen: %s"
 5666. #, fuzzy
 5667. #~ msgid "error removing statoverride-old"
 5668. #~ msgstr "fout bij verwijderen van statoverride-old: %s"
 5669. #, fuzzy
 5670. #~ msgid "error creating new statoverride-old"
 5671. #~ msgstr "fout bij aanmaken van nieuwe statoverride-old: %s"
 5672. #, fuzzy
 5673. #~ msgid "error installing new statoverride"
 5674. #~ msgstr "fout bij installeren van nieuwe statoverride: %s"
 5675. #~ msgid "--build takes at most two arguments"
 5676. #~ msgstr "--build verwacht ten hoogste twee argumenten"
 5677. #~ msgid "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 5678. #~ msgstr "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 5679. #, fuzzy
 5680. #~ msgid ""
 5681. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5682. #~ "Copyright (C) 2000-2002 Wichert Akkerman.\n"
 5683. #~ "Copyright (C) 2009-2010 Raphael Hertzog.\n"
 5684. #~ msgstr ""
 5685. #~ "\n"
 5686. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5687. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 5688. #, fuzzy
 5689. #~ msgid "it is a slave of %s"
 5690. #~ msgstr "slaaf %s: %s"
 5691. #, fuzzy
 5692. #~ msgid "cannot stat %s: %s"
 5693. #~ msgstr "kan de status van de oude naam '%s' niet opvragen: %s"
 5694. #, fuzzy
 5695. #~ msgid "scan of %s failed: %s"
 5696. #~ msgstr "%s: kopiëren van %s naar %s is mislukt, poging wordt opgegeven: %s"
 5697. #, fuzzy
 5698. #~ msgid "failed to execute %s: %s"
 5699. #~ msgstr "kan %s niet uitvoeren"
 5700. #~ msgid "unable to make %s a symlink to %s: %s"
 5701. #~ msgstr "kan van %s geen symbolische koppeling naar %s maken: %s"
 5702. #~ msgid "unable to install %s as %s: %s"
 5703. #~ msgstr "kan %s niet installeren als %s: %s"
 5704. #, fuzzy
 5705. #~ msgid "while writing %s: %s"
 5706. #~ msgstr "fout bij schrijven naar stdout: %s"
 5707. #~ msgid "unable to read %s: %s"
 5708. #~ msgstr "kan %s niet lezen: %s"
 5709. #~ msgid "unable to close %s: %s"
 5710. #~ msgstr "kan %s niet sluiten: %s"
 5711. #, fuzzy
 5712. #~ msgid "cannot write %s: %s"
 5713. #~ msgstr "kan %s niet verwijderen: %s"
 5714. #, fuzzy
 5715. #~ msgid "unable to rename file '%s' to '%s'"
 5716. #~ msgstr "kan %s niet hernoemen naar %s: %s"
 5717. #~ msgid "malloc failed (%ld bytes)"
 5718. #~ msgstr "malloc is mislukt (%ld bytes)"
 5719. #~ msgid "realloc failed (%ld bytes)"
 5720. #~ msgstr "realloc is mislukt (%ld bytes)"
 5721. #~ msgid "unable to unbuffer `%.255s'"
 5722. #~ msgstr "kan `%.255s' niet ontbufferen"
 5723. #~ msgid "part file `%.250s' has trailing garbage"
 5724. #~ msgstr "deelbestand `%.250s' heeft rommel aan het einde"
 5725. #~ msgid "size %7d occurs %5d times\n"
 5726. #~ msgstr "grootte %7d komt %5d keer voor\n"
 5727. #~ msgid "out of memory pushing error handler: "
 5728. #~ msgstr "geheugen loopt vol tijdens foutafhandeling: "
 5729. #~ msgid "unable to unlock dpkg status database"
 5730. #~ msgstr "kan dpkg status database niet ontgrendelen"
 5731. #~ msgid "copy info file `%.255s'"
 5732. #~ msgstr "kopiëren van informatiebestand `%.255s'"
 5733. #~ msgid "parse error"
 5734. #~ msgstr "ontleedfout"
 5735. #~ msgid "failed to write parsing warning"
 5736. #~ msgstr "kan ontleedwaarschuwing niet schrijven"
 5737. #~ msgid "failed to run %s (%.250s)"
 5738. #~ msgstr "uitvoeren van %s is mislukt (%.250s)"
 5739. #~ msgid "failed to exec shell (%.250s)"
 5740. #~ msgstr "kan de shell niet starten (%.250s)"
 5741. #~ msgid "unable to check for existence of `%.250s'"
 5742. #~ msgstr "kan het bestaan van `%.250s' niet verifiëren"
 5743. #~ msgid "failed to exec rm for cleanup"
 5744. #~ msgstr "kan rm niet uitvoeren om op te ruimen"
 5745. #, fuzzy
 5746. #~ msgid ""
 5747. #~ "%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
 5748. #~ "\n"
 5749. #~ " number ref. in source description\n"
 5750. #~ " 1 general Generally helpful progress information\n"
 5751. #~ " 2 scripts Invocation and status of maintainer scripts\n"
 5752. #~ " 10 eachfile Output for each file processed\n"
 5753. #~ " 100 eachfiledetail Lots of output for each file processed\n"
 5754. #~ " 20 conff Output for each configuration file\n"
 5755. #~ " 200 conffdetail Lots of output for each configuration file\n"
 5756. #~ " 40 depcon Dependencies and conflicts\n"
 5757. #~ " 400 depcondetail Lots of dependencies/conflicts output\n"
 5758. #~ " 10000 triggers Trigger activation and processing\n"
 5759. #~ " 20000 triggersdetail Lots of output regarding triggers\n"
 5760. #~ " 40000 triggersstupid Silly amounts of output regarding triggers\n"
 5761. #~ " 1000 veryverbose Lots of drivel about eg the dpkg/info "
 5762. #~ "directory\n"
 5763. #~ " 2000 stupidlyverbose Insane amounts of drivel\n"
 5764. #~ "\n"
 5765. #~ "Debugging options are be mixed using bitwise-or.\n"
 5766. #~ "Note that the meanings and values are subject to change.\n"
 5767. #~ msgstr ""
 5768. #~ "%s debug optie, --debug=<octaal> of -D<octaal>:\n"
 5769. #~ "\n"
 5770. #~ " nummer ref. in bron< omschrijving\n"
 5771. #~ " 1 general Algemene behulpzame voortgangsinformatie\n"
 5772. #~ " 2 scripts Aanroep en status van beheerdersscripts\n"
 5773. #~ " 10 eachfile Uitvoer voor ieder behandeld bestand\n"
 5774. #~ " 100 eachfiledetail Veel uitvoer voor ieder behandeld bestand\n"
 5775. #~ " 20 conff Uitvoer voor ieder configuratiebestand\n"
 5776. #~ " 200 conffdetail Veel uitvoer voor ieder configuratiebestand\n"
 5777. #~ " 40 depcon Afhankelijkheden en conflicten\n"
 5778. #~ " 400 depcondetail Veel uitvoer voor vereisten en conflicten\n"
 5779. #~ " 1000 veryverbose Veel gezever over bijv. de dpkg/info map\n"
 5780. #~ " 2000 stupidlyverbose Idiote hoeveelheden gezever\n"
 5781. #~ "\n"
 5782. #~ "Debug-opties kunnen worden gecombineerd met bitsgewijze of.\n"
 5783. #~ "Merk op dat de betekenissen en waarden kunnen veranderen.\n"
 5784. #, fuzzy
 5785. #~ msgid ""
 5786. #~ "%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
 5787. #~ " warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
 5788. #~ " stop with error: --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-"
 5789. #~ "<thing>,...\n"
 5790. #~ " Forcing things:\n"
 5791. #~ " all [!] Set all force options\n"
 5792. #~ " downgrade [*] Replace a package with a lower version\n"
 5793. #~ " configure-any Configure any package which may help this one\n"
 5794. #~ " hold Process incidental packages even when on hold\n"
 5795. #~ " bad-path PATH is missing important programs, problems "
 5796. #~ "likely\n"
 5797. #~ " not-root Try to (de)install things even when not root\n"
 5798. #~ " overwrite Overwrite a file from one package with another\n"
 5799. #~ " overwrite-diverted Overwrite a diverted file with an undiverted "
 5800. #~ "version\n"
 5801. #~ " bad-verify Install a package even if it fails authenticity "
 5802. #~ "check\n"
 5803. #~ " depends-version [!] Turn dependency version problems into warnings\n"
 5804. #~ " depends [!] Turn all dependency problems into warnings\n"
 5805. #~ " confnew [!] Always use the new config files, don't prompt\n"
 5806. #~ " confold [!] Always use the old config files, don't prompt\n"
 5807. #~ " confdef [!] Use the default option for new config files if "
 5808. #~ "one\n"
 5809. #~ " is available, don't prompt. If no default can be "
 5810. #~ "found,\n"
 5811. #~ " you will be prompted unless one of the confold "
 5812. #~ "or\n"
 5813. #~ " confnew options is also given\n"
 5814. #~ " confmiss [!] Always install missing config files\n"
 5815. #~ " confask [!] Offer to replace config files with no new "
 5816. #~ "versions\n"
 5817. #~ " breaks [!] Install even if it would break another package\n"
 5818. #~ " conflicts [!] Allow installation of conflicting packages\n"
 5819. #~ " architecture [!] Process even packages with wrong architecture\n"
 5820. #~ " overwrite-dir [!] Overwrite one package's directory with another's "
 5821. #~ "file\n"
 5822. #~ " unsafe-io [!] Do not perform safe I/O operations when "
 5823. #~ "unpacking\n"
 5824. #~ " remove-reinstreq [!] Remove packages which require installation\n"
 5825. #~ " remove-essential [!] Remove an essential package\n"
 5826. #~ "\n"
 5827. #~ "WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your "
 5828. #~ "installation.\n"
 5829. #~ "Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
 5830. #~ msgstr ""
 5831. #~ "%s forceer-opties - bestuur handelwijze bij problemen:\n"
 5832. #~ " waarschuw maar ga door: --force-<iets>,<iets>,...\n"
 5833. #~ " stop met foutmelding: --refuse-<iets>,<iets>,... | --no-force-"
 5834. #~ "<iets>,...\n"
 5835. #~ " Forceeropties:\n"
 5836. #~ " all Zet alle forceer-opties\n"
 5837. #~ " downgrade [*] Vervang pakketten met een lagere versie\n"
 5838. #~ " configure-any Configureer een pakket dat kan helpen bij dit "
 5839. #~ "pakket\n"
 5840. #~ " hold Behandel ook pakketten die op hold staan\n"
 5841. #~ " bad-path Belangrijke programma's ontbreken in PATH, "
 5842. #~ "waarschijnlijk problematisch\n"
 5843. #~ " not-root Probeer dingen te (de)installeren ook als niet-"
 5844. #~ "root\n"
 5845. #~ " overwrite Overschrijf een bestand uit het ene pakket met "
 5846. #~ "een ander\n"
 5847. #~ " overwrite-diverted Overschrijf een omleiding met een niet-omgeleide "
 5848. #~ "versie\n"
 5849. #~ " bad-verify Installeer een pakket zelfs al mislukt de "
 5850. #~ "verificatie\n"
 5851. #~ " depends-version [!] Verander vereistenproblemen met versies in "
 5852. #~ "waarschuwingen\n"
 5853. #~ " depends [!] Verander alle vereistenproblemen in "
 5854. #~ "waarschuwingen\n"
 5855. #~ " confnew [!] Gebruik altijd de nieuwe configuratiebestanden, "
 5856. #~ "vraag niets\n"
 5857. #~ " confold [!] Gebruik altijd de oude configuratiebestanden, "
 5858. #~ "vraag niets\n"
 5859. #~ " confdef [!] Gebruik altijd de standaardoptie voor nieuwe\n"
 5860. #~ " configuratiebestanden, vraag niets. Als geen\n"
 5861. #~ " standaard is gevonden wordt het gevraagd\n"
 5862. #~ " tenzij ook confold of confnew opgegeven is\n"
 5863. #~ " confmiss [!] Installeer altijd ontbrekende "
 5864. #~ "configuratiebestanden\n"
 5865. #~ " conflicts [!] Sta installatie van conflicterende pakketten "
 5866. #~ "toe\n"
 5867. #~ " architecture [!] Behandel ook pakketten met een verkeerde "
 5868. #~ "architectuur\n"
 5869. #~ " overwrite-dir [!] Overschrijf een map in een pakket met een "
 5870. #~ "bestand uit een ander\n"
 5871. #~ " remove-reinstreq [!] Verwijder pakketten die herinstallatie nodig "
 5872. #~ "hebben\n"
 5873. #~ " remove-essential [!] Verwijder een essentieel pakket\n"
 5874. #~ "\n"
 5875. #~ "WAARSCHUWING - het gebruik van de opties met [!] kunnen uw installatie "
 5876. #~ "ernstig beschadigen.\n"
 5877. #~ "Forceeropties gemarkeerd met [*] staan standaard aan.\n"
 5878. #~ msgid "failed to exec dpkg-split to see if it's part of a multiparter"
 5879. #~ msgstr ""
 5880. #~ "kan dpkg-split niet uitvoeren om te zien of het een onderdeel is van "
 5881. #~ "meerdere delen"
 5882. #~ msgid "failed to execl debsig-verify"
 5883. #~ msgstr "uitvoeren van debsig-verify is mislukt"
 5884. #~ msgid "failed to exec dpkg-deb to extract control information"
 5885. #~ msgstr "kan dpkg-deb niet uitvoeren om besturingsinformatie te extraheren"
 5886. #~ msgid "unable to exec dpkg-deb to get filesystem archive"
 5887. #~ msgstr "kan dpkg-deb niet uitvoeren om bestandssysteem-archief te krijgen"
 5888. #~ msgid "unable to delete disappearing control info file `%.250s'"
 5889. #~ msgstr ""
 5890. #~ "kan oude verdwijnende besturings infobestand `%.250s' niet verwijderen"
 5891. #~ msgid "dpkg: %s not found.\n"
 5892. #~ msgstr "dpkg: %s niet gevonden.\n"
 5893. #~ msgid "failed to chdir to .../DEBIAN"
 5894. #~ msgstr "chdir naar ../DEBIAN is mislukt"
 5895. #~ msgid "failed to exec tar -cf"
 5896. #~ msgstr "uitvoeren van 'tar -cf' is mislukt"
 5897. #~ msgid "failed to make tmpfile (control)"
 5898. #~ msgstr "aanmaken tmpfile (control) is mislukt"
 5899. #~ msgid "failed to unlink tmpfile (control), %s"
 5900. #~ msgstr "ontlinken van tmpfile (control), %s is mislukt"
 5901. #~ msgid "control"
 5902. #~ msgstr "besturingsbestand"
 5903. #~ msgid "failed to rewind tmpfile (control)"
 5904. #~ msgstr "terugspoelen van tmpfile (control) is mislukt"
 5905. #~ msgid "failed to fstat tmpfile (control)"
 5906. #~ msgstr "fstat van tmpfile (control) is misluikt"
 5907. #~ msgid "failed to exec find"
 5908. #~ msgstr "uitvoeren van find is mislukt"
 5909. #~ msgid "failed to exec sh -c mv foo/* &c"
 5910. #~ msgstr "kan sh -c mv foo/* &c niet uitvoeren"
 5911. #~ msgid "file `%.250s' is corrupt - %.250s length contains nulls"
 5912. #~ msgstr "bestand `%.250s' is beschadigd - %.250s bevat nultekens"
 5913. #~ msgid "file `%.250s' is corrupt - negative member length %zi"
 5914. #~ msgstr "bestand `%.250s' is beschadigd - negatieve lidlengte %zi"
 5915. #~ msgid "failed getting the current file position"
 5916. #~ msgstr "ophalen van de huidige bestand-positie is mislukt"
 5917. #~ msgid "failed setting the current file position"
 5918. #~ msgstr "instellen van de huidige bestand-positie is mislukt"
 5919. #~ msgid "version number"
 5920. #~ msgstr "versienummer"
 5921. #~ msgid "header info member"
 5922. #~ msgstr "koptekst-informatielid"
 5923. #, fuzzy
 5924. #~ msgid "skipped control area from %s"
 5925. #~ msgstr "lid data van %s overgeslagen"
 5926. #, fuzzy
 5927. #~ msgid "failed to create temporary directory"
 5928. #~ msgstr "aanmaken van een tijdelijke bestandsnaam is mislukt"
 5929. #~ msgid "info_spew"
 5930. #~ msgstr "info_spew"
 5931. #, fuzzy
 5932. #~ msgid "failed to exec dpkg-deb to extract field value"
 5933. #~ msgstr "kan dpkg-deb niet uitvoeren om besturingsinformatie te extraheren"
 5934. #, fuzzy
 5935. #~ msgid "unable to stat %s: %s"
 5936. #~ msgstr "kan %s niet aanmaken: %s"
 5937. #~ msgid "slave name %s duplicated"
 5938. #~ msgstr "slaaf-naam %s is gedupliceerd"
 5939. #~ msgid "slave link %s duplicated"
 5940. #~ msgstr "slaaf-link %s is gedupliceerd"
 5941. #~ msgid "%d requested control components are missing"
 5942. #~ msgstr "%d opgevraagde besturingselementen ontbreken"
 5943. #~ msgid "cat (data)"
 5944. #~ msgstr "cat (data)"
 5945. #~ msgid "failed to open pipe descriptor `1' in paste"
 5946. #~ msgstr "openen van bestandpijp '1' in plakken is mislukt"
 5947. #~ msgid "failed to write to gzip -dc"
 5948. #~ msgstr "schrijven naar 'gzip -dc' is mislukt"
 5949. #~ msgid "failed to close gzip -dc"
 5950. #~ msgstr "afsluiten 'gzip -dc' is mislukt"
 5951. #~ msgid "failed to syscall lseek to files archive portion"
 5952. #~ msgstr "systeemaanroep lseek naar bestandsarchiefdeel is mislukt"
 5953. #~ msgid "unable to exec mksplit"
 5954. #~ msgstr "kan mksplit niet uitvoeren"
 5955. #~ msgid ""
 5956. #~ "\n"
 5957. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5958. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 5959. #~ msgstr ""
 5960. #~ "\n"
 5961. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 5962. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 5963. #, fuzzy
 5964. #~ msgid "two commands specified: %s and --%s"
 5965. #~ msgstr "twee modes opgegeven: %s en --%s"
 5966. #~ msgid "--%s needs a divert-to argument"
 5967. #~ msgstr "--%s heeft een omleiden-naar argument nodig"
 5968. #~ msgid "--%s needs a <package> argument"
 5969. #~ msgstr "--%s heeft een pakketnaam als argument nodig"
 5970. #~ msgid "cannot open diversions: %s"
 5971. #~ msgstr "kan omleidingen-bestand niet openen: %s"
 5972. #~ msgid "rename: rename `%s' to `%s': %s"
 5973. #~ msgstr "hernoemen: '%s' wordt hernoemt naar '%s': %s"
 5974. #~ msgid "create diversions-new: %s"
 5975. #~ msgstr "diversions-new aanmaken: %s"
 5976. #~ msgid "write diversions-new: %s"
 5977. #~ msgstr "diversions-new schrijven: %s"
 5978. #~ msgid "close diversions-new: %s"
 5979. #~ msgstr "diversions-new afsluiten: %s"
 5980. #~ msgid "create new diversions-old: %s"
 5981. #~ msgstr "nieuwe diversions-new aanmaken: %s"
 5982. #~ msgid "install new diversions: %s"
 5983. #~ msgstr "nieuwe omleidingen installeren: %s"
 5984. #~ msgid "internal error: %s corrupt: %s"
 5985. #~ msgstr "interne fout: %s is corrupt: %s"
 5986. #~ msgid "dpkg-deb - error: %s (`%s') doesn't contain any digits\n"
 5987. #~ msgstr "dpkg-deb - fout: %s (`%s') bevat geen cijfers\n"
 5988. #, fuzzy
 5989. #~ msgid "Debian revision"
 5990. #~ msgstr "Debian %s versie %s.\n"
 5991. #~ msgid "%d errors in control file"
 5992. #~ msgstr "%d fouten in besturingsbestand"
 5993. #, fuzzy
 5994. #~ msgid "can't readdir %s: %s"
 5995. #~ msgstr "kan %s niet lezen: %s"
 5996. #~ msgid "failed in buffer_write(fd) (%i, ret=%li): %s"
 5997. #~ msgstr "probleem tegengekomen in buffer_write(fd) (%i, ret=%li): %s"
 5998. #~ msgid "eof in buffer_write(stream): %s"
 5999. #~ msgstr "bestandseinde in buffer_write(stream): %s"
 6000. #~ msgid "error in buffer_write(stream): %s"
 6001. #~ msgstr "fout in buffer_write(stream): %s"
 6002. #~ msgid "failed in buffer_read(fd): %s"
 6003. #~ msgstr "fout in buffer_read(fd): %s"
 6004. #~ msgid "error in buffer_read(stream): %s"
 6005. #~ msgstr "fout in buffer_read(stream): %s"
 6006. #, fuzzy
 6007. #~ msgid "%s returned error exit status %d"
 6008. #~ msgstr "subproces %s gaf een foutwaarde %d terug"
 6009. #, fuzzy
 6010. #~ msgid "%s killed by signal (%s)%s"
 6011. #~ msgstr "subproces %s werd gedood door signaal (%s)%s"
 6012. #, fuzzy
 6013. #~ msgid ""
 6014. #~ "This is free software; see the GNU General Public Licence version 2 or\n"
 6015. #~ "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 6016. #~ msgstr ""
 6017. #~ "\n"
 6018. #~ "Dit is vrije programmatuur; zie de GNU General Public Licence versie 2\n"
 6019. #~ "of later voor kopiëervoorwaarden. Er is GEEN garantie.\n"
 6020. #~ msgid ""
 6021. #~ "\n"
 6022. #~ "This is free software; see the GNU General Public Licence version 2 or\n"
 6023. #~ "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 6024. #~ msgstr ""
 6025. #~ "\n"
 6026. #~ "Dit is vrije programmatuur; zie de GNU General Public Licence versie 2\n"
 6027. #~ "of later voor kopiëervoorwaarden. Er is GEEN garantie.\n"
 6028. #~ msgid "%s: failed to exec '%s %s'"
 6029. #~ msgstr "%s: uitvoeren van '%s %s' is mislukt"
 6030. #~ msgid "%s: internal gzip error: read: `%s'"
 6031. #~ msgstr "%s: interne gzip fout: read: `%s'"
 6032. #~ msgid "%s: internal gzip error: write: `%s'"
 6033. #~ msgstr "%s: interne gzip fout: write: `%s'"
 6034. #~ msgid "%s: internal gzip error: read(%i) != write(%i)"
 6035. #~ msgstr "%s: interne gzip fout: read(%i) != write(%i)"
 6036. #~ msgid "%s: internal bzip2 error: read: `%s'"
 6037. #~ msgstr "%s: interne bzip2 fout: read: `%s'"
 6038. #~ msgid "%s: internal bzip2 error: write: `%s'"
 6039. #~ msgstr "%s: interne bzip2 fout: write `%s'"
 6040. #~ msgid "%s: internal bzip2 error: read(%i) != write(%i)"
 6041. #~ msgstr "%s: interne bzip2 fout: read(%i) != write(%i)"
 6042. #~ msgid "Don't forget to foreground (`fg') this process when you're done !\n"
 6043. #~ msgstr ""
 6044. #~ "Vergeet niet om dit proces weer te activeren (`fg') als u klaar bent!\n"
 6045. #~ msgid ""
 6046. #~ "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
 6047. #~ "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 6048. #~ "See %s --license for copyright and license details.\n"
 6049. #~ msgstr ""
 6050. #~ "Dit is vrije programmatuur; zie de GNU General Public Licence versie 2\n"
 6051. #~ "of later voor kopiëervoorwaarden. Er is GEEN garantie.\n"
 6052. #~ "Zie %s --license voor auteursrechten en licentiedetails.\n"
 6053. #~ msgid "unable to get unique filename for control info"
 6054. #~ msgstr "kan geen unieke bestandsnaam krijgen voor besturingsinformatie"
 6055. #~ msgid "Debian `%s' package management program query tool\n"
 6056. #~ msgstr "Debian '%s' pakketbeheer bevragingsprogramma\n"
 6057. #, fuzzy
 6058. #~ msgid ""
 6059. #~ "Use --help for help about querying packages;\n"
 6060. #~ "Use --license for copyright license and lack of warranty (GNU GPL)."
 6061. #~ msgstr ""
 6062. #~ "Gebruik --help voor hulp i.v.m. het bevragen van pakketten;\n"
 6063. #~ "Gebruik --license voor copyrightlicentie en gebrek aan garantie (GNU "
 6064. #~ "GPL).\n"
 6065. #~ "\n"
 6066. #~ msgid "failed to chown %s: %s"
 6067. #~ msgstr "chown op %s is mislukt: %s"
 6068. #~ msgid "failed to chmod %s: %s"
 6069. #~ msgstr "chmod op %s is mislukt: %s"
 6070. #~ msgid "failed to fork for cleanup"
 6071. #~ msgstr "vork voor opruiming is mislukt"
 6072. #~ msgid "failed to wait for rm cleanup"
 6073. #~ msgstr "wachten op 'rm'-opruiming is mislukt"
 6074. #~ msgid "rm cleanup failed, code %d\n"
 6075. #~ msgstr "'rm'-opruiming is mislukt, code %d\n"
 6076. #~ msgid "failed to exec rm -rf"
 6077. #~ msgstr "uitvoeren van 'rm -rf' is mislukt"
 6078. #~ msgid "failed to read `control' (in `%.255s')"
 6079. #~ msgstr "kan `control' niet lezen (in `%.255s')"
 6080. #~ msgid "unable to seek back"
 6081. #~ msgstr "kan niet terugschuiven"
 6082. #~ msgid "unknown data type `%i' in buffer_write\n"
 6083. #~ msgstr "onbekend datatype `%i' in buffer_write\n"
 6084. #~ msgid "unknown data type `%i' in buffer_read\n"
 6085. #~ msgstr "onbekend datatype `%i' in buffer_read\n"
 6086. #~ msgid "wait for shell failed"
 6087. #~ msgstr "wachten op shell is mislukt"
 6088. #~ msgid "read error in diversions [i]"
 6089. #~ msgstr "leesfout in omleidingen [i]"
 6090. #~ msgid "unlink"
 6091. #~ msgstr "delink"
 6092. #~ msgid "chmod"
 6093. #~ msgstr "chmod"
 6094. #~ msgid "delete"
 6095. #~ msgstr "verwijder"
 6096. #, fuzzy
 6097. #~ msgid "failed to %s '%.255s'"
 6098. #~ msgstr "%s '%%.255s' is mislukt"
 6099. #~ msgid "wait for dpkg-split failed"
 6100. #~ msgstr "wachten op dpkg-split is mislukt"
 6101. #~ msgid ""
 6102. #~ "\n"
 6103. #~ "Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman."
 6104. #~ msgstr ""
 6105. #~ "\n"
 6106. #~ "Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman."
 6107. #~ msgid "no mode specified"
 6108. #~ msgstr "geen modus opgegeven"
 6109. #~ msgid "illegal user %s"
 6110. #~ msgstr "illegale gebruiker %s"
 6111. #~ msgid "non-existing user %s"
 6112. #~ msgstr "niet-bestaande gebruiker %s"
 6113. #~ msgid "illegal group %s"
 6114. #~ msgstr "illegale groep %s"
 6115. #~ msgid "non-existing group %s"
 6116. #~ msgstr "niet-bestaande groep %s"
 6117. #~ msgid "illegal mode %s"
 6118. #~ msgstr "illegale modus %s"
 6119. #~ msgid "aborting"
 6120. #~ msgstr "er wordt afgebroken"
 6121. #~ msgid "cannot open statoverride: %s"
 6122. #~ msgstr "kan statoverride-bestand niet openen: %s"
 6123. #~ msgid "Multiple overrides for \"%s\", aborting"
 6124. #~ msgstr "Meerder overstijgingen voor '%s', er wordt afgebroken"
 6125. #~ msgid "failed write during hashreport"
 6126. #~ msgstr "schrijven is mislukt tijdens frommelrapport"
 6127. #~ msgid "configuration error: unknown option %s"
 6128. #~ msgstr "configuratiefout: onbekende optie %s"
 6129. #~ msgid "configuration error: %s does not take a value"
 6130. #~ msgstr "configuratiefout: %s accepteert geen waarde"
 6131. #, fuzzy
 6132. #~ msgid "unexecpted end of line in statoverride file"
 6133. #~ msgstr "onverwacht regeleinde in pakketnaam op regel %d"
 6134. #, fuzzy
 6135. #~ msgid "--check-supported takes no arguments"
 6136. #~ msgstr "--%s verwacht geen argumenten"
 6137. #~ msgid "--forget-old-unavail takes no arguments"
 6138. #~ msgstr "--forget-old-unavail verwacht geen argumenten"
 6139. #~ msgid ""
 6140. #~ "\n"
 6141. #~ "Copyright (C) 1994,1995 Ian Jackson."
 6142. #~ msgstr ""
 6143. #~ "\n"
 6144. #~ "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson."
 6145. #~ msgid ""
 6146. #~ "Usage: %s [<options> ...] [--] <filename>\n"
 6147. #~ "\n"
 6148. #~ "Options:\n"
 6149. #~ " --section <regexp> <title>\n"
 6150. #~ " put the new entry in the <regex> matched "
 6151. #~ "section\n"
 6152. #~ " or create a new one with <title> if non-"
 6153. #~ "existent.\n"
 6154. #~ " --menuentry=<text> set the menu entry.\n"
 6155. #~ " --description=<text> set the description to be used in the menu "
 6156. #~ "entry.\n"
 6157. #~ " --info-file=<path> specify info file to install in the "
 6158. #~ "directory.\n"
 6159. #~ " --dir-file=<path> specify file name of info directory file.\n"
 6160. #~ " --infodir=<directory> same as '--dir-file=<directory>/dir'.\n"
 6161. #~ " --info-dir=<directory> likewise.\n"
 6162. #~ " --keep-old do not replace entries nor remove empty ones.\n"
 6163. #~ " --remove remove the entry specified by <filename> "
 6164. #~ "basename.\n"
 6165. #~ " --remove-exactly remove the exact <filename> entry.\n"
 6166. #~ " --test enables test mode (no actions taken).\n"
 6167. #~ " --debug enables debug mode (show more information).\n"
 6168. #~ " --quiet do not show output messages.\n"
 6169. #~ " --help show this help message.\n"
 6170. #~ " --version show the version.\n"
 6171. #~ msgstr ""
 6172. #~ "Gebruik: %s [<opties> ...] [--] <bestandsnaam>\n"
 6173. #~ "\n"
 6174. #~ "Opties:\n"
 6175. #~ " --section <regexp> <titel>\n"
 6176. #~ " zet de nieuwe ingang in de met <regex> "
 6177. #~ "overeenkomende sectie\n"
 6178. #~ " of maak een nieuwe aan met <titel> indien "
 6179. #~ "onbestaand.\n"
 6180. #~ " --menuentry=<tekst> stel de menu-ingang in.\n"
 6181. #~ " --description=<tekst> stel de beschrijving te gebruiken in de menu-"
 6182. #~ "ingang in.\n"
 6183. #~ " --info-file=<pad> geef het in de map te installeren 'info'-"
 6184. #~ "bestand op.\n"
 6185. #~ " --dir-file=<pad> geef de bestandsnaam van het 'info map' "
 6186. #~ "bestand op.\n"
 6187. #~ " --infodir=<map> zoals '--dir-file=<map>/dir'.\n"
 6188. #~ " --info-dir=<map> idem.\n"
 6189. #~ " --keep-old overschrijf geen ingangen, en verwijder "
 6190. #~ "geen lege.\n"
 6191. #~ " --remove verwijder de door <bestandsnaam> "
 6192. #~ "basisnaam opgegeven ingang.\n"
 6193. #~ " --remove-exactly verwijder de exacte <bestandsnaam> ingang.\n"
 6194. #~ " --test activeert de test-modus (er worden "
 6195. #~ "geen acties uitgevoerd).\n"
 6196. #~ " --debug activeert de debug-modus (toont meer "
 6197. #~ "informatie).\n"
 6198. #~ " --quiet toon geen boodchappen.\n"
 6199. #~ " --help toon deze helpboodschap.\n"
 6200. #~ " --version toon de versie.\n"
 6201. #~ msgid "could not open stderr for output! %s"
 6202. #~ msgstr "Kan stderr niet open voor uitvoer! %s"
 6203. #~ msgid "%s: --section needs two more args"
 6204. #~ msgstr "%s: --sectie heeft nog twee argumenten nodig"
 6205. #~ msgid "%s: option --%s is deprecated (ignored)"
 6206. #~ msgstr "%s: optie --%s is verouderd (wordt genegeerd)"
 6207. #~ msgid "%s: unknown option `%s'"
 6208. #~ msgstr "%s: onbekende optie '%s'"
 6209. #~ msgid "%s: too many arguments"
 6210. #~ msgstr "%s: teveel argumenten"
 6211. #~ msgid "%s: --section ignored with --remove"
 6212. #~ msgstr "%s: --section wordt genegeerd bij --remove"
 6213. #~ msgid "%s: --description ignored with --remove"
 6214. #~ msgstr "%s: --description wordt genegeerd bij --remove"
 6215. #~ msgid "%s: test mode - dir file will not be updated"
 6216. #~ msgstr "%s: test modus - dir-bestand wordt niet bijgewerkt"
 6217. #~ msgid "%s: warning, ignoring confusing INFO-DIR-ENTRY in file."
 6218. #~ msgstr ""
 6219. #~ "%s: waarschuwing, verwarrende INFO-DIR-ENTRY in bestand wordt genegeerd."
 6220. #~ msgid "invalid info entry"
 6221. #~ msgstr "ongeldige info-ingang"
 6222. #~ msgid ""
 6223. #~ "\n"
 6224. #~ "No `START-INFO-DIR-ENTRY' and no `This file documents'.\n"
 6225. #~ "%s: unable to determine description for `dir' entry - giving up\n"
 6226. #~ msgstr ""
 6227. #~ "\n"
 6228. #~ "Er is geen 'START-INFO-DIR-ENTRY' en geen 'This file documents'.\n"
 6229. #~ "%s: kan geen beschrijving voor 'dir'-ingang bepalen - poging wordt "
 6230. #~ "opgegeven\n"
 6231. #~ msgid "%s: no file %s, retrieving backup file %s."
 6232. #~ msgstr "%s: geen bestand %s, reservekopie %s wordt opgehaald"
 6233. #~ msgid "%s: no backup file %s available, retrieving default file."
 6234. #~ msgstr ""
 6235. #~ "%s: geen reservekopie %s beschikbaar, standaardbestand wordt opgehaald"
 6236. #~ msgid "%s: no backup file %s available."
 6237. #~ msgstr "%s: geen reservekopie %s beschikbaar"
 6238. #~ msgid "%s: no default file %s available, giving up."
 6239. #~ msgstr "%s: geen standaardbestand %s beschikbaar, dit wordt opgegeven."
 6240. #~ msgid "%s: failed to lock dir for editing! %s"
 6241. #~ msgstr "%s: map vergrendelen voor aanpassen is mislukt! %s"
 6242. #~ msgid "try deleting %s?"
 6243. #~ msgstr "probeert u %s te verwijderen?"
 6244. #~ msgid "unable to open %s: %s"
 6245. #~ msgstr "kan %s niet openen: %s"
 6246. #~ msgid "unable to close %s after read: %s"
 6247. #~ msgstr "kan %s niet sluiten na lezen: %s"
 6248. #~ msgid "%s: existing entry for `%s' not replaced"
 6249. #~ msgstr "%s: bestaande ingang '%s' wordt niet vervangen"
 6250. #~ msgid "%s: replacing existing dir entry for `%s'"
 6251. #~ msgstr "%s: bestaande 'dir'-ingang voor '%s' wordt vervangen"
 6252. #~ msgid "%s: creating new section `%s'"
 6253. #~ msgstr "%s: nieuwe sectie '%s' wordt aangemaakt"
 6254. #~ msgid "%s: no sections yet, creating Miscellaneous section too."
 6255. #~ msgstr ""
 6256. #~ "%s: er zijn nog geen secties, 'Miscellaneous'-sectie wordt ook aangemaakt."
 6257. #~ msgid "%s: no section specified for new entry, placing at end"
 6258. #~ msgstr ""
 6259. #~ "%s: er is geen sectie opgegeven voor de nieuwe ingang, wordt aan het "
 6260. #~ "einde geplaatst"
 6261. #~ msgid "%s: deleting entry `%s ...'"
 6262. #~ msgstr "%s: ingang '%s ...' wordt verwijderd"
 6263. #~ msgid "%s: empty section `%s' not removed"
 6264. #~ msgstr "%s: lege sectie '%s' wordt niet verwijderd"
 6265. #~ msgid "%s: deleting empty section `%s'"
 6266. #~ msgstr "%s: lege sectie '%s' wordt verwijderd"
 6267. #~ msgid "%s: no entry for file `%s' and menu entry `%s'"
 6268. #~ msgstr "%s: geen ingang voor bestand '%s' en menu-ingang '%s'"
 6269. #~ msgid "%s: no entry for file `%s'"
 6270. #~ msgstr "%s: geen item voor bestand '%s'"
 6271. #~ msgid "unable to backup old %s, giving up: %s"
 6272. #~ msgstr "kan geen reservekopie maken van oude %s, dit wordt opgegeven: %s"
 6273. #~ msgid "unable to install new %s: %s"
 6274. #~ msgstr "kan nieuwe %s niet installeren: %s"
 6275. #~ msgid "%s: could not backup %s in %s: %s"
 6276. #~ msgstr "%s: reservekopie van %s in %s kon niet gemaakt worden: %s"
 6277. #~ msgid "%s: warning - unable to unlock %s: %s"
 6278. #~ msgstr "%s: waarschuwing - kan %s niet ontgrendelen: %s"
 6279. #~ msgid "unable to read %s: %d"
 6280. #~ msgstr "kan %s niet lezen: %d"
 6281. #~ msgid "dbg: %s"
 6282. #~ msgstr "dbg: %s"
 6283. #~ msgid "failed to open tmpfile (control), %s"
 6284. #~ msgstr "openen tmpfile (control), %s is mislukt"
 6285. #~ msgid "failed to open tmpfile (data), %s"
 6286. #~ msgstr "openen tmpfile (data), %s is mislukt"
 6287. #~ msgid "invalid number for --command-fd"
 6288. #~ msgstr "ongeldig nummer voor --command-fd"
 6289. #~ msgid "unable to rewind at start of vsnprintf"
 6290. #~ msgstr "kan niet terugspoelen bij het begin van vsnprintf"
 6291. #~ msgid "unable to truncate in vsnprintf"
 6292. #~ msgstr "kan niet afkappen in vsnprintf"
 6293. #~ msgid "write error in vsnprintf"
 6294. #~ msgstr "schrijffout in vsnprintf"
 6295. #~ msgid "unable to stat in vsnprintf"
 6296. #~ msgstr "kan geen status opvragen in vsnprintf"
 6297. #~ msgid "unable to rewind in vsnprintf"
 6298. #~ msgstr "kan niet terugspoelen in vsnprintf"
 6299. #~ msgid "read error in vsnprintf truncated"
 6300. #~ msgstr "leesfout in vsnprintf afgekapt"
 6301. #~ msgid "System error no.%d"
 6302. #~ msgstr "Systeemfout nr. %d"
 6303. #~ msgid "Signal no.%d"
 6304. #~ msgstr "Signaal nr. %d"
 6305. #~ msgid "dpkg: warning - %s returned error exit status %d\n"
 6306. #~ msgstr "dpkg: waarschuwing - %s gaf een foutcode %d\n"
 6307. #~ msgid "dpkg: warning - %s killed by signal (%s)%s\n"
 6308. #~ msgstr "dpkg: waarschuwing - %s gedood door signaal (%s)%s\n"
 6309. #~ msgid "failed to read `%s' at line %d"
 6310. #~ msgstr "kan `%s' niet lezen op regel %d"
 6311. #, fuzzy
 6312. #~ msgid "parse error, in file `%.255s' near line %d"
 6313. #~ msgstr "%s, in bestand `%.255s' bij regel %d"
 6314. #~ msgid " package `%.255s'"
 6315. #~ msgstr " pakket `%.255s'"
 6316. #~ msgid "failed to realloc for variable buffer"
 6317. #~ msgstr "realloc voor variabele buffer is mislukt"
 6318. #~ msgid "process_archive ... already disappeared !"
 6319. #~ msgstr "process_archive ... is reeds verdwenen !"
 6320. #~ msgid "gobble replaced file `%.255s'"
 6321. #~ msgstr "eet vervangen bestand `%.255s' op"
 6322. #~ msgid "dpkg: %s: warning - failed to remove `%.250s': %s\n"
 6323. #~ msgstr "dpkg: %s: waarschuwing - kan `%.250s' niet verwijderen: %s\n"
 6324. #~ msgid "--audit does not take any arguments"
 6325. #~ msgstr "--audit verwacht geen argumenten"
 6326. #~ msgid "--yet-to-unpack does not take any arguments"
 6327. #~ msgstr "--yet-to-unpack verwacht geen argumenten"
 6328. #~ msgid "--assert-* does not take any arguments"
 6329. #~ msgstr "--assert-* verwacht geen argumenten"
 6330. #~ msgid "--predep-package does not take any argument"
 6331. #~ msgstr "--predep-package accepteert geen argumenten"
 6332. #~ msgid "--print-architecture does not take any argument"
 6333. #~ msgstr "--print-architecture accepteert geen argumenten"
 6334. #~ msgid "unable to stat installed %s script `%.250s'"
 6335. #~ msgstr ""
 6336. #~ "kan de status van het geïnstalleerde %s script `%.250s' niet opvragen"
 6337. #~ msgid "unable to stat new %s script `%.250s'"
 6338. #~ msgstr "kan de status van het nieuwe %s script `%.250s' niet opvragen"
 6339. #~ msgid "unable to execute new %s"
 6340. #~ msgstr "kan nieuw %s niet uitvoeren"
 6341. #~ msgid "dpkg: warning - unable to stat %s `%.250s': %s\n"
 6342. #~ msgstr ""
 6343. #~ "dpkg: waarschuwing - kan de status van %s `%.250s' niet opvragen: %s\n"
 6344. #~ msgid "--set-selections does not take any argument"
 6345. #~ msgstr "--set-selections verwacht geen argumenten"
 6346. #~ msgid "--clear-selections does not take any argument"
 6347. #~ msgstr "--clear-selections verwacht geen argumenten"
 6348. #~ msgid "--build needs a directory argument"
 6349. #~ msgstr "--build heeft een map argument nodig"
 6350. #~ msgid ""
 6351. #~ "dpkg-deb: warning, not checking contents of control area.\n"
 6352. #~ "dpkg-deb: building an unknown package in `%s'.\n"
 6353. #~ msgstr ""
 6354. #~ "dpkg-deb: waarschuwing, inhoud van het besturingsgebied is niet "
 6355. #~ "gecontroleerd.\n"
 6356. #~ "dpkg-deb: bouwen van onbekend pakket in `%s'.\n"
 6357. #~ msgid "Internal error, compress_type `%i' unknown!"
 6358. #~ msgstr "Interne fout, compressietype '%i' is onbekend!"
 6359. #~ msgid "--join requires one or more part file arguments"
 6360. #~ msgstr "--join vereist een of meerdere deelbestanden als argumenten"
 6361. #~ msgid "--listq does not take any arguments"
 6362. #~ msgstr "--listq verwacht geen argumenten"
 6363. #~ msgid ""
 6364. #~ "\n"
 6365. #~ "Copyright (C) 1996 Kim-Minh Kaplan."
 6366. #~ msgstr ""
 6367. #~ "\n"
 6368. #~ "Copyright (C) 996 Kim-Minh Kaplan"
 6369. #~ msgid ""
 6370. #~ "Usage: %s [<option> ...] [--] [<dirname>]\n"
 6371. #~ "\n"
 6372. #~ "Options:\n"
 6373. #~ " --unsafe set some additional possibly useful options.\n"
 6374. #~ " warning: this option may garble an otherwise correct "
 6375. #~ "file.\n"
 6376. #~ " --help show this help message.\n"
 6377. #~ " --version show the version.\n"
 6378. #~ msgstr ""
 6379. #~ "Gebruik: %s [<optie> ...] [--] [<mapnaam>]\n"
 6380. #~ "\n"
 6381. #~ "Opties:\n"
 6382. #~ " --unsafe stel sommige aanvullende mogelijk nuttige opties in.\n"
 6383. #~ " waarschuwing: deze optie kan een anders correct bestand misvormen \n"
 6384. #~ " --help toon deze helpboodschap.\n"
 6385. #~ " --version toon de versie.\n"
 6386. #~ msgid "try deleting %s"
 6387. #~ msgstr "probeer %s te verwijderen"
 6388. #~ msgid "failed to install %s; it will be left as %s: %s"
 6389. #~ msgstr "installeren van %s is mislukt: het wordt gelaten als %s: %s"
 6390. #~ msgid "%s: unable to unlock %s: %s"
 6391. #~ msgstr "%s: ontgrendelen van %s is mislukt: %s"
 6392. #~ msgid "%s - status is %s."
 6393. #~ msgstr "%s - status is %s."
 6394. #~ msgid " link unreadable - %s"
 6395. #~ msgstr "link is onleesbaar - %s"
 6396. #, fuzzy
 6397. #~ msgid ""
 6398. #~ "warning: %s is supposed to be a symlink to %s, \n"
 6399. #~ "or nonexistent; however, readlink failed: %s"
 6400. #~ msgstr ""
 6401. #~ "waarschuwing: %s wordt verondersteld een symbolische koppeling naar %s te "
 6402. #~ "zijn\n"
 6403. #~ " (of onbestaand); echter readlink is mislukt: %s"
 6404. #~ msgid "Leaving %s (%s) pointing to %s."
 6405. #~ msgstr "%s (%s) laten we zoals is, verwijzend naar %s."
 6406. #~ msgid "Updating %s (%s) to point to %s."
 6407. #~ msgstr "%s (%s) wordt bijgewerkt om naar %s te verwijzen."
 6408. #~ msgid "Removing %s (%s), not appropriate with %s."
 6409. #~ msgstr "%s (%s) wordt verwijdert, niet toepasselijk met %s."
 6410. #~ msgid ""
 6411. #~ "Checking available versions of %s, updating links in %s ...\n"
 6412. #~ "(You may modify the symlinks there yourself if desired - see `man ln'.)"
 6413. #~ msgstr ""
 6414. #~ "Beschikbare versies van %s worden nagekeken, links in %s worden "
 6415. #~ "bijgewerkt ...\n"
 6416. #~ "(U kunt de symbolische koppelingen desgewenst zelf wijzigen - zie 'man "
 6417. #~ "ln'.)"
 6418. #~ msgid "slave link name %s duplicated"
 6419. #~ msgstr "slaaf-linknaam %s is dubbel"
 6420. #~ msgid "Recovering from previous failed update of %s ..."
 6421. #~ msgstr "Er wordt herstelt van de vorige mislukte opwaardering van %s ..."
 6422. #~ msgid "unable to open %s for write: %s"
 6423. #~ msgstr "kan %s niet openen voor schrijven: %s"
 6424. #~ msgid "Last package providing %s (%s) removed, deleting it."
 6425. #~ msgstr ""
 6426. #~ "Laatste pakket dat voorzag in %s (%s) is verwijderd, dit wordt "
 6427. #~ "verwijderd. "
 6428. #~ msgid ""
 6429. #~ "There is only 1 program which provides %s\n"
 6430. #~ "(%s). Nothing to configure.\n"
 6431. #~ msgstr ""
 6432. #~ "Er is slechts 1 programma dat %s voorziet\n"
 6433. #~ "(%s). Er is niets in te stellen.\n"
 6434. #~ msgid ""
 6435. #~ "There are %s alternatives which provide `%s'.\n"
 6436. #~ "\n"
 6437. #~ " Selection Alternative\n"
 6438. #~ "-----------------------------------------------\n"
 6439. #~ msgstr ""
 6440. #~ "Er zijn %s alternatieven die '%s' voorzien.\n"
 6441. #~ "\n"
 6442. #~ " Selectie Alternatieven\n"
 6443. #~ "-----------------------------------------------\n"
 6444. #~ msgid "error or eof reading %s for %s (%s)"
 6445. #~ msgstr "fout of eof bij lezen van %s voor %s (%s)"
 6446. #~ msgid "missing newline after %s"
 6447. #~ msgstr "missend regeleinde na %s"
 6448. #~ msgid "Serious problem: %s"
 6449. #~ msgstr "Ernstig probleem: %s"
 6450. #~ msgid "couldn't allocate memory for strdup in findpackage(%s)"
 6451. #~ msgstr "reserveren van geheugen voor strdup in findpackage(%s) is mislukt"
 6452. #~ msgid "failed to allocate buffer in buffer_copy (%s)"
 6453. #~ msgstr "alloceren van buffer is mislukt in buffer_copy (%s)"
 6454. #~ msgid "Error allocating memory for cfgfilename"
 6455. #~ msgstr "Fout bij het toewijzen van geheugen voor cfgfilename"
 6456. #~ msgid "failed to malloc for info file `%.255s'"
 6457. #~ msgstr "kan geen geheugen reserveren voor informatiebestand `%.255s'"
 6458. #~ msgid "diversions file has too-long line or EOF [i]"
 6459. #~ msgstr "omleidingenbestand heeft een te lange regel of EOF [i]"
 6460. #~ msgid "read error in diversions [ii]"
 6461. #~ msgstr "leesfout in omleidingen [ii]"
 6462. #~ msgid "unexpected EOF in diversions [ii]"
 6463. #~ msgstr "onverwachte EOF in omleidingen [ii]"
 6464. #~ msgid "fgets gave an empty string from diversions [ii]"
 6465. #~ msgstr "fgets gaf een lege string uit omleidingen [ii]"
 6466. #~ msgid "diversions file has too-long line or EOF [ii]"
 6467. #~ msgstr "omleidingenbestand heeft een te lange regel of EOF [ii]"
 6468. #~ msgid "read error in diversions [iii]"
 6469. #~ msgstr "leesfout in omleidingen [iii]"
 6470. #~ msgid "unexpected EOF in diversions [iii]"
 6471. #~ msgstr "onverwachte EOF in omleidingen [iii]"
 6472. #~ msgid "fgets gave an empty string from diversions [iii]"
 6473. #~ msgstr "fgets gaf een lege regel uit omleidingen [iii]"
 6474. #~ msgid "couldn't malloc in execbackend"
 6475. #~ msgstr "kan geen geheugen reserveren in exec-backend"
 6476. #~ msgid "couldn't strdup in execbackend"
 6477. #~ msgstr "strdup is mislukt in exec-backend"
 6478. #~ msgid "failed allocating memory for variable `ctrlarea'"
 6479. #~ msgstr "toewijzen van geheugen voor de variabele 'ctrlarea' is mislukt"
 6480. #~ msgid "unable to ensure %s nonexistent: %s"
 6481. #~ msgstr "kan niet verzekeren dat %s niet bestaat: %s"
 6482. #~ msgid ""
 6483. #~ "warning: %s is supposed to be a slave symlink to\n"
 6484. #~ " %s, or nonexistent; however, readlink failed: %s"
 6485. #~ msgstr ""
 6486. #~ "waarschuwing: %s wordt verondersteld een slaaf-link te zijn voor\n"
 6487. #~ " %s, of onbestaand; echter readlink is mislukt: %s"
 6488. #~ msgid ""
 6489. #~ "dpkg: regarding %s containing %s:\n"
 6490. #~ " package uses Breaks; not supported in this dpkg\n"
 6491. #~ msgstr ""
 6492. #~ "dpkg: betreffende %s met daarin %s:\n"
 6493. #~ " paket gebruikt 'Breaks'-veld; deze versie van dpkg ondersteunt dit niet\n"
 6494. #~ msgid "unsupported dependency problem - not installing %.250s"
 6495. #~ msgstr ""
 6496. #~ "niet-ondersteund vereistenprobleem - %.250s wordt niet geïnstalleerd"
 6497. #~ msgid "dpkg: warning - ignoring Breaks !\n"
 6498. #~ msgstr "dpkg: waarschuwing - 'Breaks'-veld wordt genegeerd !\n"
 6499. #~ msgid "to"
 6500. #~ msgstr "naar"
 6501. #~ msgid "from"
 6502. #~ msgstr "van"
 6503. #~ msgid "error reading %s"
 6504. #~ msgstr "fout bij lezen %s"
 6505. #~ msgid "two modes specified: %s and --%s"
 6506. #~ msgstr "twee modes opgegeven: %s en --%s"
 6507. #~ msgid "manflag"
 6508. #~ msgstr "manflag"
 6509. #~ msgid "%s: failed to exec gzip -dc"
 6510. #~ msgstr "%s: uitvoeren van 'gzip -dc' is mislukt"
 6511. #~ msgid "%s: failed to exec bzip2 -dc"
 6512. #~ msgstr "%s: uitvoeren van 'bzip2 -dc' is mislukt"
 6513. #~ msgid "%s: failed to exec bzip2 %s"
 6514. #~ msgstr "%s: uitvoeren van bzip2 %s is mislukt"