da.po 195 KB


 1. # Danish translation of dpkg.
 2. # Copyright (C) 2014 dpkg og nedenstående oversættere.
 3. # This file is distributed under the same license as the dpkg package.
 4. # Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002, 2004, 2005, 2006.
 5. # reviewed by Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2002.
 6. # Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006, 2007.
 7. # Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2010.
 8. # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2012, 2014.
 9. #
 10. # Konventioner:
 11. # diversion -< omdirigering
 12. # garbage -> skrald
 13. # junk-> affald (skrammel, skrald)
 14. # stat -> (normalt) tilgå el. finde (om en fil)
 15. # master (alternative) -> hoved-
 16. # purge -> udrense (måske bedre med renser ud i (lav sætning om))
 17. # trigger interests -> udløser-interesser? wth?
 18. # triggers deferred file: tror det skal læses som 'triggers deferred' file,
 19. # altså en fil for hvilke udløsere der er udsat.
 20. #
 21. msgid ""
 22. msgstr ""
 23. "Project-Id-Version: dpkg 1.17.22\n"
 24. "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
 25. "POT-Creation-Date: 2017-03-06 06:25+0100\n"
 26. "PO-Revision-Date: 2015-04-07 09:48+0200\n"
 27. "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
 28. "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
 29. "Language: da\n"
 30. "MIME-Version: 1.0\n"
 31. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 32. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 33. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 34. #: lib/dpkg/ar.c
 35. msgid "failed to fstat archive"
 36. msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på arkivet"
 37. #: lib/dpkg/ar.c
 38. #, c-format
 39. msgid "failed to read archive '%.255s'"
 40. msgstr "kunne ikke læse arkivet '%.255s'"
 41. #: lib/dpkg/ar.c lib/dpkg/dbmodify.c
 42. #, c-format
 43. msgid "unable to create '%.255s'"
 44. msgstr "kunne ikke oprette '%.255s'"
 45. #: lib/dpkg/ar.c lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c dpkg-split/join.c
 46. #: dpkg-split/queue.c utils/update-alternatives.c
 47. #, c-format
 48. msgid "unable to close file '%s'"
 49. msgstr "kan ikke lukke filen '%s'"
 50. #: lib/dpkg/ar.c
 51. #, c-format
 52. msgid "invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size"
 53. msgstr "ugyldigt tegn '%c' i arkiv '%.250s' medlem '%.16s' størrelse"
 54. #: lib/dpkg/ar.c utils/update-alternatives.c
 55. #, c-format
 56. msgid "unable to write file '%s'"
 57. msgstr "kan ikke skrive filen '%s'"
 58. #: lib/dpkg/ar.c
 59. #, c-format
 60. msgid "ar member name '%s' length too long"
 61. msgstr "ar-medlemsnavn '%s' er for langt"
 62. #: lib/dpkg/ar.c
 63. #, c-format
 64. msgid "ar member size %jd too large"
 65. msgstr "ar-medlemsstørrelse %jd er for stort"
 66. #: lib/dpkg/ar.c
 67. #, c-format
 68. msgid "generated corrupt ar header for '%s'"
 69. msgstr "genererede ødelagt ar-hoved for '%s'"
 70. #: lib/dpkg/ar.c
 71. #, c-format
 72. msgid "failed to fstat ar member file (%s)"
 73. msgstr "kunne ikke køre fstat på ar-medlemsfil (%s)"
 74. #: lib/dpkg/ar.c
 75. #, c-format
 76. msgid "cannot append ar member file (%s) to '%s': %s"
 77. msgstr "kan ikke tilføje ar-medlemsfil (%s) til '%s': %s"
 78. #: lib/dpkg/arch.c lib/dpkg/parsehelp.c lib/dpkg/pkg-format.c
 79. msgid "may not be empty string"
 80. msgstr "må ikke være en tom streng"
 81. #: lib/dpkg/arch.c
 82. msgid "must start with an alphanumeric"
 83. msgstr "skal starte med alfanumerisk tegn"
 84. #: lib/dpkg/arch.c lib/dpkg/parsehelp.c
 85. #, c-format
 86. msgid "character '%c' not allowed (only letters, digits and characters '%s')"
 87. msgstr ""
 88. "tegnet '%c' tillades ikke (kun bogstaver, tal og tegnene '%s' tillades)"
 89. #: lib/dpkg/arch.c
 90. msgctxt "architecture"
 91. msgid "<none>"
 92. msgstr "<ingen>"
 93. #: lib/dpkg/arch.c
 94. msgctxt "architecture"
 95. msgid "<empty>"
 96. msgstr "<tom>"
 97. #: lib/dpkg/arch.c
 98. msgid "error writing to architecture list"
 99. msgstr "fejl under skrivning til arkitekturliste"
 100. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 101. #, c-format
 102. msgid "unable to create new file '%.250s'"
 103. msgstr "kan ikke oprette ny fil '%.250s'"
 104. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 105. #, c-format
 106. msgid "unable to write new file '%.250s'"
 107. msgstr "kan ikke skrive ny fil '%.250s'"
 108. # bemærk at flush normalt dækker over at tømme en buffer (her til en fil)
 109. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 110. #, c-format
 111. msgid "unable to flush new file '%.250s'"
 112. msgstr "kan ikke tømme ny fil '%s.250s'"
 113. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 114. #, c-format
 115. msgid "unable to sync new file '%.250s'"
 116. msgstr "kan ikke synkronisere ny fil '%.255s'"
 117. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 118. #, c-format
 119. msgid "unable to close new file '%.250s'"
 120. msgstr "kan ikke lukke ny fil '%.250s'"
 121. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 122. #, c-format
 123. msgid "error removing old backup file '%s'"
 124. msgstr "fejl ved fjernelse af gammel sikkerhedskopifil '%s'"
 125. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 126. #, c-format
 127. msgid "error creating new backup file '%s'"
 128. msgstr "fejl under oprettelse af ny sikkerhedskopifil '%.s'"
 129. #: lib/dpkg/atomic-file.c lib/dpkg/triglib.c src/infodb-upgrade.c src/remove.c
 130. #, c-format
 131. msgid "cannot remove '%.250s'"
 132. msgstr "kan ikke afinstallere '%.250s'"
 133. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 134. #, c-format
 135. msgid "error installing new file '%s'"
 136. msgstr "fejl under installation af ny fil '%s'"
 137. #: lib/dpkg/buffer.c
 138. msgid "failed to write"
 139. msgstr "kunne ikke skrive"
 140. #: lib/dpkg/buffer.c
 141. msgid "failed to read"
 142. msgstr "kunne ikke læse"
 143. #: lib/dpkg/buffer.c
 144. msgid "unexpected end of file or stream"
 145. msgstr "uventet filafslutning eller strøm"
 146. #: lib/dpkg/buffer.c
 147. msgid "failed to seek"
 148. msgstr "kunne ikke seek"
 149. #: lib/dpkg/command.c lib/dpkg/path-remove.c src/unpack.c dpkg-split/split.c
 150. #: utils/update-alternatives.c
 151. #, c-format
 152. msgid "unable to execute %s (%s)"
 153. msgstr "kunne ikke køre %s (%s)"
 154. #: lib/dpkg/compress.c
 155. #, c-format
 156. msgid "%s: pass-through copy error: %s"
 157. msgstr "%s: kopifejl for gennemløb: %s"
 158. #: lib/dpkg/compress.c
 159. #, c-format
 160. msgid "%s: error binding input to gzip stream"
 161. msgstr "%s: fejl ved binding af inddata til gzip-strøm"
 162. #: lib/dpkg/compress.c
 163. #, c-format
 164. msgid "%s: internal gzip read error: '%s'"
 165. msgstr "%s: intern gzip-læsefejl: '%s'"
 166. #: lib/dpkg/compress.c
 167. #, c-format
 168. msgid "%s: internal gzip write error"
 169. msgstr "%s: intern gzip-skrivefejl"
 170. #: lib/dpkg/compress.c
 171. #, c-format
 172. msgid "%s: error binding output to gzip stream"
 173. msgstr "%s: fejl ved binding af uddata til gzip-strøm"
 174. #: lib/dpkg/compress.c
 175. #, c-format
 176. msgid "%s: internal gzip read error"
 177. msgstr "%s: intern gzip-læsefejl"
 178. #: lib/dpkg/compress.c
 179. #, c-format
 180. msgid "%s: internal gzip write error: '%s'"
 181. msgstr "%s: intern gzip-skrivefejl: '%s'"
 182. #: lib/dpkg/compress.c
 183. #, c-format
 184. msgid "%s: internal gzip write error: %s"
 185. msgstr "%s: intern gzip-skrivefejl: %s"
 186. #: lib/dpkg/compress.c
 187. #, c-format
 188. msgid "%s: error binding input to bzip2 stream"
 189. msgstr "%s: fejl ved binding af inddata til bzip2-strøm"
 190. #: lib/dpkg/compress.c
 191. #, c-format
 192. msgid "%s: internal bzip2 read error: '%s'"
 193. msgstr "%s: intern bzip2-læsefejl: '%s'"
 194. #: lib/dpkg/compress.c
 195. #, c-format
 196. msgid "%s: internal bzip2 write error"
 197. msgstr "%s: intern bzip2-skrivefejl"
 198. #: lib/dpkg/compress.c
 199. #, c-format
 200. msgid "%s: error binding output to bzip2 stream"
 201. msgstr "%s: fejl ved binding af uddata til bzip2-strøm"
 202. #: lib/dpkg/compress.c
 203. #, c-format
 204. msgid "%s: internal bzip2 read error"
 205. msgstr "%s: intern bzip2-læsefejl"
 206. #: lib/dpkg/compress.c
 207. #, c-format
 208. msgid "%s: internal bzip2 write error: '%s'"
 209. msgstr "%s: intern bzip2-skrivefejl: '%s'"
 210. #: lib/dpkg/compress.c
 211. msgid "unexpected bzip2 error"
 212. msgstr "uventet bzip2-fejl"
 213. #: lib/dpkg/compress.c
 214. msgid "internal error (bug)"
 215. msgstr "intern fejl (fejl)"
 216. #: lib/dpkg/compress.c
 217. msgid "memory usage limit reached"
 218. msgstr "grænse for hukommelsesforbrug nået"
 219. #: lib/dpkg/compress.c
 220. msgid "unsupported compression preset"
 221. msgstr "ikke understøttet forhåndsindstilling for komprimering"
 222. #: lib/dpkg/compress.c
 223. msgid "unsupported options in file header"
 224. msgstr "ikke understøttede indstillinger i filhoved"
 225. #: lib/dpkg/compress.c
 226. msgid "compressed data is corrupt"
 227. msgstr "komprimerede data er ødelagte"
 228. #: lib/dpkg/compress.c
 229. msgid "unexpected end of input"
 230. msgstr "uventet inddataafslutning"
 231. #: lib/dpkg/compress.c
 232. msgid "file format not recognized"
 233. msgstr "filformatet er ikke genkendt"
 234. #: lib/dpkg/compress.c
 235. msgid "unsupported type of integrity check"
 236. msgstr "ikke understøttet type for integritetskontrol"
 237. #: lib/dpkg/compress.c
 238. #, c-format
 239. msgid "%s: lzma read error"
 240. msgstr "%s: lzma-læsefejl"
 241. #: lib/dpkg/compress.c
 242. #, c-format
 243. msgid "%s: lzma write error"
 244. msgstr "%s: lzma-skrivefejl"
 245. #: lib/dpkg/compress.c
 246. #, c-format
 247. msgid "%s: lzma close error"
 248. msgstr "%s: lzma-lukkefejl"
 249. #: lib/dpkg/compress.c
 250. #, c-format
 251. msgid "%s: lzma error: %s"
 252. msgstr "%s: lzma-fejl: %s"
 253. #: lib/dpkg/compress.c
 254. msgid "unknown compression strategy"
 255. msgstr "ukendt komprimeringsstrategi"
 256. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 257. #, c-format
 258. msgid ""
 259. "updates directory contains file '%.250s' whose name is too long (length=%d, "
 260. "max=%d)"
 261. msgstr ""
 262. "opdateringskataloget indeholder filen '%.250s', hvis navn er for langt "
 263. "(længde=%d, max=%d)"
 264. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 265. #, c-format
 266. msgid ""
 267. "updates directory contains files with different length names (both %d and %d)"
 268. msgstr ""
 269. "opdateringskataloget indeholder filer med forskellige navnelængder (både %d "
 270. "og %d)"
 271. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 272. #, c-format
 273. msgid "cannot scan updates directory '%.255s'"
 274. msgstr "kan ikke gennemsøge opdateringskataloget '%.255s'"
 275. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 276. #, c-format
 277. msgid "failed to remove incorporated update file %.255s"
 278. msgstr "kunne ikke slette indlemmet opdateringsfil %.255s"
 279. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 280. #, c-format
 281. msgid "unable to fill %.250s with padding"
 282. msgstr "kunne ikke efterfylde %.250s"
 283. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 284. #, c-format
 285. msgid "unable to flush %.250s after padding"
 286. msgstr "kunne ikke tømme %.250s efter efterfyldningen"
 287. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 288. #, c-format
 289. msgid "unable to seek to start of %.250s after padding"
 290. msgstr "kunne ikke søge til starten af %.250s efter efterfyldningen"
 291. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 292. #, c-format
 293. msgid "unable to open lock file %s for testing"
 294. msgstr "kan ikke åbne låsefil %s til test"
 295. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 296. msgid "unable to open/create status database lockfile"
 297. msgstr "kunne ikke åbne/oprette statusdatabasens låsefil"
 298. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 299. msgid "you do not have permission to lock the dpkg status database"
 300. msgstr "du har ikke rettigheder til at låse dpkg's statusdatabase"
 301. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 302. msgid "dpkg status database"
 303. msgstr "dpkg's statusdatabase"
 304. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 305. msgid "requested operation requires superuser privilege"
 306. msgstr "den ønskede handling kræver superbrugerrettigheder"
 307. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 308. msgid "unable to access dpkg status area"
 309. msgstr "kunne ikke tilgå dpkg-statusområdet"
 310. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 311. msgid "operation requires read/write access to dpkg status area"
 312. msgstr "handling kræver læse/skriveadgang til dpkg-statusområdet"
 313. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 314. #, c-format
 315. msgid "failed to remove my own update file %.255s"
 316. msgstr "kunne ikke slette min egen opdateringsfil %.255s"
 317. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 318. #, c-format
 319. msgid "unable to write updated status of '%.250s'"
 320. msgstr "kunne ikke skrive opdateret status for '%.250s'"
 321. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 322. #, c-format
 323. msgid "unable to flush updated status of '%.250s'"
 324. msgstr "kunne ikke tømme opdateret status for '%.250s'"
 325. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 326. #, c-format
 327. msgid "unable to truncate for updated status of '%.250s'"
 328. msgstr "kunne ikke klippe for opdateret status for '%.250s'"
 329. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 330. #, c-format
 331. msgid "unable to fsync updated status of '%.250s'"
 332. msgstr "kunne ikke synkronisere opdateret status for '%.250s'"
 333. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 334. #, c-format
 335. msgid "unable to close updated status of '%.250s'"
 336. msgstr "kunne ikke lukke opdateret status for '%.250s'"
 337. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 338. #, c-format
 339. msgid "unable to install updated status of '%.250s'"
 340. msgstr "kunne ikke installere opdateret status for '%.250s'"
 341. #: lib/dpkg/deb-version.c
 342. msgid "format version with empty major component"
 343. msgstr "formatversion med tom hovedkomponent"
 344. #: lib/dpkg/deb-version.c
 345. msgid "format version has no dot"
 346. msgstr "formatversion har intet punktum"
 347. #: lib/dpkg/deb-version.c
 348. msgid "format version with empty minor component"
 349. msgstr "formatversion med tom mindre komponent"
 350. #: lib/dpkg/deb-version.c
 351. msgid "format version followed by junk"
 352. msgstr "formatversion efterfulgt af affald"
 353. #: lib/dpkg/dir.c
 354. #, c-format
 355. msgid "unable to get file descriptor for directory '%s'"
 356. msgstr "kunne ikke indhente fildeskriptor for mappe '%s'"
 357. #: lib/dpkg/dir.c
 358. #, c-format
 359. msgid "unable to sync directory '%s'"
 360. msgstr "kan ikke synkronisere mappe '%s'"
 361. #: lib/dpkg/dir.c
 362. #, c-format
 363. msgid "unable to open directory '%s'"
 364. msgstr "kan ikke åbne mappe '%s'"
 365. #: lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 366. #, c-format
 367. msgid "unable to open file '%s'"
 368. msgstr "kan ikke åbne filen '%s'"
 369. #: lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c dpkg-deb/build.c dpkg-split/join.c
 370. #: dpkg-split/queue.c utils/update-alternatives.c
 371. #, c-format
 372. msgid "unable to sync file '%s'"
 373. msgstr "kan ikke synkronisere filen '%s'"
 374. #: lib/dpkg/dump.c
 375. #, c-format
 376. msgid "failed to write details of '%.50s' to '%.250s'"
 377. msgstr "kunne ikke skrive detaljerne om '%.50s' til '%.250s'"
 378. #: lib/dpkg/dump.c
 379. #, c-format
 380. msgid "unable to set buffering on %s database file"
 381. msgstr "kunne ikke aktivere mellemlagring for %s-databasefil"
 382. #: lib/dpkg/dump.c
 383. #, c-format
 384. msgid "failed to write %s database record about '%.50s' to '%.250s'"
 385. msgstr "kunne ikke skrive %s-indgang om '%.50s' til '%.250s'"
 386. #: lib/dpkg/ehandle.c utils/update-alternatives.c
 387. msgid "error"
 388. msgstr "fejl"
 389. #: lib/dpkg/ehandle.c
 390. #, c-format
 391. msgid ""
 392. "%s%s%s: %s%s:%s\n"
 393. " %s\n"
 394. msgstr ""
 395. #: lib/dpkg/ehandle.c
 396. msgid "out of memory for new error context"
 397. msgstr "løb tør for hukommelse til ny fejlkontekst"
 398. #: lib/dpkg/ehandle.c
 399. #, fuzzy
 400. #| msgid ""
 401. #| "%s: error while cleaning up:\n"
 402. #| " %s\n"
 403. msgid "error while cleaning up"
 404. msgstr ""
 405. "%s: fejl under oprydning:\n"
 406. " %s\n"
 407. #: lib/dpkg/ehandle.c
 408. #, fuzzy
 409. #| msgid "%s: too many nested errors during error recovery!!\n"
 410. msgid "too many nested errors during error recovery"
 411. msgstr "%s: for mange sammenflettede fejl under fejlopretning!!\n"
 412. #: lib/dpkg/ehandle.c
 413. msgid "out of memory for new cleanup entry"
 414. msgstr "løb tør for hukommelse til ny oprydningsindgang"
 415. #: lib/dpkg/ehandle.c
 416. msgid "out of memory for new cleanup entry with many arguments"
 417. msgstr "løb tør for hukommelse til ny oprydningsindgang med mange argumenter"
 418. #: lib/dpkg/ehandle.c
 419. #, fuzzy
 420. #| msgid ""
 421. #| "%s: unrecoverable fatal error, aborting:\n"
 422. #| " %s\n"
 423. msgid "unrecoverable fatal error, aborting"
 424. msgstr ""
 425. "%s: uløselig fatal fejl - afbryder:\n"
 426. " %s\n"
 427. #: lib/dpkg/ehandle.c
 428. #, fuzzy
 429. #| msgid ""
 430. #| "%s: outside error context, aborting:\n"
 431. #| " %s\n"
 432. msgid "outside error context, aborting"
 433. msgstr ""
 434. "%s: omkringliggende fejlkontekst - afbryder:\n"
 435. " %s\n"
 436. #: lib/dpkg/ehandle.c
 437. #, fuzzy
 438. #| msgid "internal error (bug)"
 439. msgid "internal error"
 440. msgstr "intern fejl (fejl)"
 441. #: lib/dpkg/fields.c
 442. #, c-format
 443. msgid "%s is missing"
 444. msgstr "%s mangler"
 445. #: lib/dpkg/fields.c
 446. #, c-format
 447. msgid "'%.50s' is not allowed for %s"
 448. msgstr "'%.50s' er ikke tilladt for %s"
 449. #: lib/dpkg/fields.c
 450. #, c-format
 451. msgid "junk after %s"
 452. msgstr "affald efter %s"
 453. #: lib/dpkg/fields.c
 454. #, c-format
 455. msgid "invalid package name (%.250s)"
 456. msgstr "ugyldigt pakkenavn (%.250s)"
 457. #: lib/dpkg/fields.c
 458. #, c-format
 459. msgid "empty file details field '%s'"
 460. msgstr "tomt fildetaljefelt '%s'"
 461. #: lib/dpkg/fields.c
 462. #, c-format
 463. msgid "file details field '%s' not allowed in status file"
 464. msgstr "fildetaljefelt '%s' ikke tilladt i statusfil"
 465. #: lib/dpkg/fields.c
 466. #, c-format
 467. msgid "too many values in file details field '%s' (compared to others)"
 468. msgstr "for mange værdier i fildetaljefelt '%s' (sammenlignet med andre)"
 469. #: lib/dpkg/fields.c
 470. #, c-format
 471. msgid "too few values in file details field '%s' (compared to others)"
 472. msgstr "for få værdier i fildetaljefelt '%s' (sammenlignet med andre)"
 473. #: lib/dpkg/fields.c
 474. msgid "yes/no in boolean field"
 475. msgstr "yes/no i boolsk felt"
 476. #: lib/dpkg/fields.c
 477. msgid "foreign/allowed/same/no in quadstate field"
 478. msgstr "fremmed/tilladt/samme/nej i quadstate-felt"
 479. #: lib/dpkg/fields.c
 480. #, c-format
 481. msgid "'%s' is not a valid architecture name: %s"
 482. msgstr "'%s' er ikke et gyldigt arkitekturnavn :%s"
 483. #: lib/dpkg/fields.c
 484. msgid "word in 'Priority' field"
 485. msgstr "ord i 'Priority'-felt"
 486. #: lib/dpkg/fields.c
 487. #, c-format
 488. msgid "value for '%s' field not allowed in this context"
 489. msgstr "værdi i feltet '%s' er ikke tilladt i denne sammenhæng"
 490. #: lib/dpkg/fields.c
 491. msgid "first (want) word in 'Status' field"
 492. msgstr "første (ønske) ord i 'Status'-feltet"
 493. #: lib/dpkg/fields.c
 494. msgid "second (error) word in 'Status' field"
 495. msgstr "andet (fejl) ord i 'Status'-feltet"
 496. #: lib/dpkg/fields.c
 497. msgid "third (status) word in 'Status' field"
 498. msgstr "tredje (status) ord i 'Status'-feltet"
 499. #: lib/dpkg/fields.c
 500. #, c-format
 501. msgid "error in '%s' field string '%.250s'"
 502. msgstr "fejl i '%s'-feltstrengen '%.250s'"
 503. #: lib/dpkg/fields.c
 504. #, c-format
 505. msgid "obsolete '%s' or '%s' field used"
 506. msgstr "forældet '%s'- eller '%s'-felt blev brugt"
 507. #: lib/dpkg/fields.c
 508. #, c-format
 509. msgid "value for '%s' field has malformatted line '%.*s'"
 510. msgstr "værdien for '%s'-feltet har en linje med ugyldigt format '%.*s'"
 511. #: lib/dpkg/fields.c
 512. #, c-format
 513. msgid "value for '%s' has line starting with non-space '%c'"
 514. msgstr "værdien for '%s' har en linje, der starter uden mellemrum '%c'"
 515. #: lib/dpkg/fields.c
 516. msgid "root or null directory is listed as a conffile"
 517. msgstr "root- eller null-kataloget er nævnt i konfigurationsfil"
 518. #: lib/dpkg/fields.c
 519. #, c-format
 520. msgid ""
 521. "'%s' field, missing package name, or garbage where package name expected"
 522. msgstr ""
 523. "'%s'-felt, manglende pakkenavn eller skrald, hvor pakkenavnet var forventet"
 524. #: lib/dpkg/fields.c
 525. #, c-format
 526. msgid "'%s' field, invalid package name '%.255s': %s"
 527. msgstr "'%s'-felt, ugyldigt pakkenavn '%.255s': %s"
 528. #: lib/dpkg/fields.c
 529. #, c-format
 530. msgid ""
 531. "'%s' field, missing architecture name, or garbage where architecture name "
 532. "expected"
 533. msgstr ""
 534. "'%s'-felt, manglende arkitekturnavn eller skrald hvor pakkenavnet var "
 535. "forventet"
 536. #: lib/dpkg/fields.c
 537. #, c-format
 538. msgid ""
 539. "'%s' field, reference to '%.255s': invalid architecture name '%.255s': %s"
 540. msgstr ""
 541. "feltet '%s', henvisning til '%.255s': ugyldigt arkitekturnavn '%.255s': %s"
 542. #: lib/dpkg/fields.c
 543. #, c-format
 544. msgid ""
 545. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 546. " bad version relationship %c%c"
 547. msgstr ""
 548. "'%s'-felt, henvisning til '%.255s':\n"
 549. " ugyldig versionsrelation %c%c"
 550. #: lib/dpkg/fields.c
 551. #, c-format
 552. msgid ""
 553. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 554. " '%c' is obsolete, use '%c=' or '%c%c' instead"
 555. msgstr ""
 556. "'%s'-felt, henvisning til '%.255s':\n"
 557. " '%c' er forældet, brug '%c=' eller '%c%c' i stedet"
 558. #: lib/dpkg/fields.c
 559. #, c-format
 560. msgid ""
 561. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 562. " implicit exact match on version number, suggest using '=' instead"
 563. msgstr ""
 564. "'%s'-felt, henvisning til '%.255s':\n"
 565. " implicit nøjagtig match på versionsnummer, foreslår brug af '=' i stedet"
 566. #: lib/dpkg/fields.c
 567. #, c-format
 568. msgid "only exact versions may be used for '%s' field"
 569. msgstr "kun eksakte versioner må benyttes til '%s'-feltet"
 570. #: lib/dpkg/fields.c
 571. #, c-format
 572. msgid ""
 573. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 574. " version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space"
 575. msgstr ""
 576. "'%s'-felt, henviser til '%.255s':\n"
 577. " versionsværdien starter med ikke-alfanumerisk tegn, foreslår at tilføje et "
 578. "mellemrum"
 579. #: lib/dpkg/fields.c
 580. #, c-format
 581. msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version contains '%c'"
 582. msgstr "Feltet '%s', henvisning til '%.255s': version indeholder '%c'"
 583. #: lib/dpkg/fields.c
 584. #, c-format
 585. msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version unterminated"
 586. msgstr "Feltet '%s', henvisning til '%.255s': version uafsluttet"
 587. #: lib/dpkg/fields.c
 588. #, c-format
 589. msgid "'%s' field, reference to '%.255s': error in version"
 590. msgstr "Feltet '%s', henvisning til '%.255s': fejl i version"
 591. #: lib/dpkg/fields.c
 592. #, c-format
 593. msgid "'%s' field, syntax error after reference to package '%.255s'"
 594. msgstr "Feltet '%s', syntaksfejl efter henvisning til pakken '%.255s'"
 595. #: lib/dpkg/fields.c
 596. #, c-format
 597. msgid "alternatives ('|') not allowed in %s field"
 598. msgstr "alternativer ('|') tillades ikke i %s-feltet"
 599. #: lib/dpkg/fields.c
 600. #, c-format
 601. msgid "illegal pending trigger name '%.255s': %s"
 602. msgstr "ugyldigt navn på ventende udløser '%.255s': %s"
 603. #: lib/dpkg/fields.c
 604. #, c-format
 605. msgid "duplicate pending trigger '%.255s'"
 606. msgstr "gentaget forestående udløser '%.255s'"
 607. #: lib/dpkg/fields.c
 608. #, c-format
 609. msgid "illegal package name in awaited trigger '%.255s': %s"
 610. msgstr "ugyldigt pakkenavn i ventet udløser '%.255s': %s"
 611. # ???
 612. #: lib/dpkg/fields.c
 613. #, c-format
 614. msgid "duplicate awaited trigger package '%.255s'"
 615. msgstr "gentaget ventet udløserpakke '%.255s'"
 616. #: lib/dpkg/file.c
 617. #, c-format
 618. msgid "unable to stat source file '%.250s'"
 619. msgstr "kan ikke tilgå kildefil '%.250s'"
 620. #: lib/dpkg/file.c
 621. #, c-format
 622. msgid "unable to change ownership of target file '%.250s'"
 623. msgstr "kan ikke ændre ejerskab af målfilen '%.250s'"
 624. #: lib/dpkg/file.c
 625. #, c-format
 626. msgid "unable to set mode of target file '%.250s'"
 627. msgstr "kan ikke ændre tilstand for målfilen '%.250s'"
 628. #: lib/dpkg/file.c
 629. #, c-format
 630. msgid "unable to unlock %s"
 631. msgstr "kunne ikke låse %s op"
 632. #: lib/dpkg/file.c
 633. #, c-format
 634. msgid "unable to check file '%s' lock status"
 635. msgstr "kan ikke kontrollere låsestatus for filen '%s'"
 636. #: lib/dpkg/file.c
 637. #, c-format
 638. msgid "%s is locked by another process"
 639. msgstr "%s er låst af en anden proces"
 640. #: lib/dpkg/file.c
 641. #, c-format
 642. msgid "unable to lock %s"
 643. msgstr "kan ikke låse %s"
 644. #: lib/dpkg/file.c
 645. msgid "showing file on pager"
 646. msgstr "viser fil på tekstsøger"
 647. #: lib/dpkg/log.c
 648. #, c-format
 649. msgid "could not open log '%s': %s"
 650. msgstr "kunne ikke åbne loggen '%s': %s"
 651. #: lib/dpkg/log.c
 652. msgid "<package status and progress file descriptor>"
 653. msgstr "<pakkestatus og fremgangsfildeskriptor>"
 654. #: lib/dpkg/log.c
 655. #, c-format
 656. msgid "unable to write to status fd %d"
 657. msgstr "kan ikke skrive til status-fd %d"
 658. #: lib/dpkg/mlib.c utils/update-alternatives.c
 659. msgid "failed to allocate memory"
 660. msgstr "kan ikke allokere hukommelse"
 661. #: lib/dpkg/mlib.c
 662. #, c-format
 663. msgid "failed to dup for std%s"
 664. msgstr "kunne ikke udføre 'dup' for std%s"
 665. #: lib/dpkg/mlib.c
 666. #, c-format
 667. msgid "failed to dup for fd %d"
 668. msgstr "kunne ikke 'dup' for fd %d"
 669. #: lib/dpkg/mlib.c
 670. msgid "failed to create pipe"
 671. msgstr "kunne ikke oprette datakanal (pipe)"
 672. #: lib/dpkg/mlib.c
 673. #, c-format
 674. msgid "error writing to '%s'"
 675. msgstr "fejl under skrivning til '%s'"
 676. #: lib/dpkg/mlib.c
 677. #, c-format
 678. msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
 679. msgstr "kunne ikke læse fildeskriptor-flag for %.250s"
 680. #: lib/dpkg/mlib.c
 681. #, c-format
 682. msgid "unable to set close-on-exec flag for %.250s"
 683. msgstr "kan ikke sætte flaget 'close-on-exec' for %.250s"
 684. #: lib/dpkg/options.c
 685. #, c-format
 686. msgid "configuration error: %s:%d: %s"
 687. msgstr "konfigurationsfejl: %s:%d: %s"
 688. #: lib/dpkg/options.c
 689. #, c-format
 690. msgid "failed to open configuration file '%.255s' for reading: %s"
 691. msgstr "kunne ikke åbne konfigurationsfil '%.255s' til læsning: %s"
 692. #: lib/dpkg/options.c
 693. #, c-format
 694. msgid "unbalanced quotes in '%s'"
 695. msgstr "ubalancerede anførselstegn i '%s'"
 696. #: lib/dpkg/options.c utils/update-alternatives.c
 697. #, c-format
 698. msgid "unknown option '%s'"
 699. msgstr "ukendt tilvalg '%s'"
 700. #: lib/dpkg/options.c
 701. #, c-format
 702. msgid "'%s' needs a value"
 703. msgstr "'%s' kræver en værdi"
 704. #: lib/dpkg/options.c
 705. #, c-format
 706. msgid "'%s' does not take a value"
 707. msgstr "'%s' kan ikke have en værdi"
 708. #: lib/dpkg/options.c
 709. #, c-format
 710. msgid "read error in configuration file '%.255s'"
 711. msgstr "læsefejl i konfigurationsfil '%.255s'"
 712. #: lib/dpkg/options.c
 713. #, c-format
 714. msgid "error closing configuration file '%.255s'"
 715. msgstr "fejl ved lukning af konfigurationsfil '%.255s'"
 716. #: lib/dpkg/options.c
 717. #, c-format
 718. msgid "error opening configuration directory '%s'"
 719. msgstr "fejl ved åbning af konfigurationskatalog '%s'"
 720. #: lib/dpkg/options.c
 721. #, c-format
 722. msgid "unknown option --%s"
 723. msgstr "ukendt tilvalg --%s"
 724. #: lib/dpkg/options.c
 725. #, c-format
 726. msgid "--%s option takes a value"
 727. msgstr "tilvalget --%s kræver en værdi"
 728. #: lib/dpkg/options.c
 729. #, c-format
 730. msgid "--%s option does not take a value"
 731. msgstr "--%s tager ikke imod en værdi"
 732. #: lib/dpkg/options.c
 733. #, c-format
 734. msgid "unknown option -%c"
 735. msgstr "ukendt tilvalg -%c"
 736. #: lib/dpkg/options.c
 737. #, c-format
 738. msgid "-%c option takes a value"
 739. msgstr "tilvalget -%c kræver en værdi"
 740. #: lib/dpkg/options.c
 741. #, c-format
 742. msgid "-%c option does not take a value"
 743. msgstr "tilvalget -%c tager ikke imod en værdi"
 744. #: lib/dpkg/options.c dpkg-split/main.c
 745. #, c-format
 746. msgid "invalid integer for --%s: '%.250s'"
 747. msgstr "ugyldigt heltal for --%s: '%.250s'"
 748. #: lib/dpkg/options.c
 749. #, fuzzy, c-format
 750. #| msgid "invalid integer for --%s: '%.250s'"
 751. msgid "invalid integer for -%c: '%.250s'"
 752. msgstr "ugyldigt heltal for --%s: '%.250s'"
 753. #: lib/dpkg/options.c
 754. #, fuzzy, c-format
 755. #| msgid "obsolete option '--%s'\n"
 756. msgid "obsolete option '--%s'"
 757. msgstr "forældet tilvalg '--%s'\n"
 758. #: lib/dpkg/options.c
 759. #, c-format
 760. msgid "conflicting actions -%c (--%s) and -%c (--%s)"
 761. msgstr "modstridende handlinger -%c (--%s) and -%c (--%s)"
 762. #: lib/dpkg/options-parsers.c
 763. #, c-format
 764. msgid "--%s needs a valid package name but '%.250s' is not: %s"
 765. msgstr "--%s kræver et gyldigt pakkenavn men det er '%.250s' ikke: %s"
 766. #: lib/dpkg/parse.c
 767. #, c-format
 768. msgid "duplicate value for '%s' field"
 769. msgstr "værdi for '%s'-feltet optræder mere end én gang"
 770. #: lib/dpkg/parse.c
 771. #, c-format
 772. msgid "user-defined field name '%.*s' too short"
 773. msgstr "for kort brugerbestemt feltnavn '%.*s'"
 774. #: lib/dpkg/parse.c
 775. #, c-format
 776. msgid "duplicate value for user-defined field '%.*s'"
 777. msgstr "værdi for brugerdefineret felt '%.*s' optræder mere end én gang"
 778. #: lib/dpkg/parse.c lib/dpkg/parsehelp.c
 779. #, c-format
 780. msgid "missing %s"
 781. msgstr "manglende %s"
 782. #: lib/dpkg/parse.c lib/dpkg/parsehelp.c
 783. #, c-format
 784. msgid "empty value for %s"
 785. msgstr "tom værdi for %s"
 786. #: lib/dpkg/parse.c
 787. #, c-format
 788. msgid "package has field '%s' but is missing architecture"
 789. msgstr "pakke har felt '%s' men mangler arkitektur"
 790. #: lib/dpkg/parse.c
 791. #, c-format
 792. msgid "package has field '%s' but is architecture all"
 793. msgstr "pakke har felt '%s', men er arkitektur alle"
 794. #: lib/dpkg/parse.c
 795. msgid "Config-Version for package with inappropriate Status"
 796. msgstr "Config-Version for pakke med upassende Status"
 797. #: lib/dpkg/parse.c
 798. #, c-format
 799. msgid "package has status %s but triggers are awaited"
 800. msgstr "pakke har status %s, men der afventes udløsere"
 801. #: lib/dpkg/parse.c
 802. msgid "package has status triggers-awaited but no triggers awaited"
 803. msgstr "pakke har status triggers-awaited, men ingen udløsere afventes"
 804. #: lib/dpkg/parse.c
 805. #, c-format
 806. msgid "package has status %s but triggers are pending"
 807. msgstr "pakke har status %s, men der er ventende udløsere"
 808. #: lib/dpkg/parse.c
 809. msgid "package has status triggers-pending but no triggers pending"
 810. msgstr "pakke har status triggers-pending, men ingen udløsere venter"
 811. #: lib/dpkg/parse.c
 812. msgid "Package which in state not-installed has conffiles, forgetting them"
 813. msgstr ""
 814. "Pakke, der har status \"ikke-installeret\", har konfigurationsfiler. Glemmer "
 815. "disse"
 816. #: lib/dpkg/parse.c
 817. msgid ""
 818. "multiple non-coinstallable package instances present; most probably due to "
 819. "an upgrade from an unofficial dpkg"
 820. msgstr ""
 821. "flere ikkesamtidige installerbare pakkeinstanser er til stede; højst "
 822. "sandsynlig på grund af en opgradering fra en uofficiel dpkg"
 823. #: lib/dpkg/parse.c
 824. msgid ""
 825. "mixed non-coinstallable and coinstallable package instances present; most "
 826. "probably due to an upgrade from an unofficial dpkg"
 827. msgstr ""
 828. "blandede ikkesamtidige og samtidige installerbare pakkeinstanser er til "
 829. "stede; højst sandsynlig på grund af en opgradering fra en uofficiel dpkg"
 830. #: lib/dpkg/parse.c
 831. #, c-format
 832. msgid ""
 833. "%s %s (Multi-Arch: %s) is not co-installable with %s which has multiple "
 834. "installed instances"
 835. msgstr ""
 836. "%s %s (flerarkitektur: %s) er ikkesamtidig installerbar med %s, som har "
 837. "flere installerede instanser"
 838. #: lib/dpkg/parse.c
 839. #, c-format
 840. msgid "failed to open package info file '%.255s' for reading"
 841. msgstr "kunne ikke åbne pakkeinformationsfil '%.255s' for læsning"
 842. #: lib/dpkg/parse.c
 843. #, c-format
 844. msgid "can't stat package info file '%.255s'"
 845. msgstr "kunne ikke finde pakkeinformationsfil '%.255s'"
 846. #: lib/dpkg/parse.c
 847. #, c-format
 848. msgid "reading package info file '%s': %s"
 849. msgstr "læser pakkeinformationsfil '%s': %s"
 850. #: lib/dpkg/parse.c
 851. #, c-format
 852. msgid "can't mmap package info file '%.255s'"
 853. msgstr "kunne ikke køre 'mmap' på pakkeinformationsfil '%.255s'"
 854. #: lib/dpkg/parse.c
 855. #, c-format
 856. msgid "reading package info file '%.255s'"
 857. msgstr "læser pakkeinformationsfil '%.255s'"
 858. #: lib/dpkg/parse.c
 859. msgid "empty field name"
 860. msgstr "tomt feltnavn"
 861. #: lib/dpkg/parse.c
 862. #, c-format
 863. msgid "field name '%.*s' cannot start with hyphen"
 864. msgstr "feltnavn '%.*s' kan ikke starte med bindestreg"
 865. #: lib/dpkg/parse.c
 866. #, fuzzy, c-format
 867. #| msgid "EOF after field name `%.*s'"
 868. msgid "end of file after field name '%.*s'"
 869. msgstr "slut-på-fil efter feltnavn '%.*s'"
 870. #: lib/dpkg/parse.c
 871. #, c-format
 872. msgid "newline in field name '%.*s'"
 873. msgstr "linjeskift i feltnavn '%.*s'"
 874. #: lib/dpkg/parse.c
 875. #, fuzzy, c-format
 876. #| msgid "MSDOS EOF (^Z) in field name `%.*s'"
 877. msgid "MSDOS end of file (^Z) in field name '%.*s'"
 878. msgstr "MSDOS slut-på-fil (^Z) i feltnavn '%.*s'"
 879. #: lib/dpkg/parse.c
 880. #, c-format
 881. msgid "field name '%.*s' must be followed by colon"
 882. msgstr "feltnavn '%.*s' skal efterfølges af et kolon"
 883. #: lib/dpkg/parse.c
 884. #, fuzzy, c-format
 885. #| msgid "EOF before value of field `%.*s' (missing final newline)"
 886. msgid "end of file before value of field '%.*s' (missing final newline)"
 887. msgstr ""
 888. "Slut-på-fil før værdien af felt '%.*s' (afsluttende linjeskift mangler)"
 889. #: lib/dpkg/parse.c
 890. #, fuzzy, c-format
 891. #| msgid "MSDOS EOF char in value of field `%.*s' (missing newline?)"
 892. msgid "MSDOS end of file (^Z) in value of field '%.*s' (missing newline?)"
 893. msgstr ""
 894. "MSDOS-slut-på-fil-tegn i værdien for felt '%.*s' (manglende linjeskift?)"
 895. #: lib/dpkg/parse.c
 896. #, c-format
 897. msgid "blank line in value of field '%.*s'"
 898. msgstr "tom linje i værdi for feltet '%.*s'"
 899. #: lib/dpkg/parse.c
 900. #, fuzzy, c-format
 901. #| msgid "EOF during value of field `%.*s' (missing final newline)"
 902. msgid "end of file during value of field '%.*s' (missing final newline)"
 903. msgstr "slut-på-fil i værdien for felt '%.*s' (afsluttende linjeskift mangler)"
 904. #: lib/dpkg/parse.c
 905. #, c-format
 906. msgid "failed to close after read: '%.255s'"
 907. msgstr "kunne ikke lukke efter læsning: '%.255s'"
 908. #: lib/dpkg/parse.c
 909. msgid "several package info entries found, only one allowed"
 910. msgstr "flere pakkeinformations-indgange fundet, kun én er tilladt"
 911. #: lib/dpkg/parse.c
 912. #, c-format
 913. msgid "no package information in '%.255s'"
 914. msgstr "ingen pakkeinformation i '%.255s'"
 915. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 916. #, c-format
 917. msgid ""
 918. "parsing file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
 919. " %.255s"
 920. msgstr ""
 921. "fortolker fil '%.255s' nær linje %d, pakke '%.255s':\n"
 922. " %.255s"
 923. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 924. #, c-format
 925. msgid ""
 926. "parsing file '%.255s' near line %d:\n"
 927. " %.255s"
 928. msgstr ""
 929. "fortolker filen '%.255s' nær linje %d:\n"
 930. " %.255s"
 931. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 932. msgid "must start with an alphanumeric character"
 933. msgstr "skal starte med et alfanumerisk tegn"
 934. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 935. msgctxt "version"
 936. msgid "<none>"
 937. msgstr "<ingen>"
 938. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 939. msgid "version string is empty"
 940. msgstr "versionsstreng er tom"
 941. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 942. msgid "version string has embedded spaces"
 943. msgstr "versionsstreng indeholder mellemrum"
 944. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 945. #, fuzzy
 946. #| msgid "epoch in version is negative"
 947. msgid "epoch in version is empty"
 948. msgstr "epoke i version er negativ"
 949. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 950. msgid "epoch in version is not number"
 951. msgstr "epoke i version er ikke et tal"
 952. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 953. msgid "epoch in version is negative"
 954. msgstr "epoke i version er negativ"
 955. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 956. msgid "epoch in version is too big"
 957. msgstr "epoke i version er for stor"
 958. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 959. msgid "nothing after colon in version number"
 960. msgstr "intet efter kolon i versionsnummer"
 961. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 962. #, fuzzy
 963. #| msgid "version string is empty"
 964. msgid "revision number is empty"
 965. msgstr "versionsstreng er tom"
 966. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 967. #, fuzzy
 968. #| msgid "version string is empty"
 969. msgid "version number is empty"
 970. msgstr "versionsstreng er tom"
 971. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 972. msgid "version number does not start with digit"
 973. msgstr "versionsnummer starter ikke med ciffer"
 974. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 975. msgid "invalid character in version number"
 976. msgstr "ugyldigt tegn i versionsnummer"
 977. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 978. msgid "invalid character in revision number"
 979. msgstr "ugyldigt tegn i revisionsnummer"
 980. #: lib/dpkg/path-remove.c
 981. #, c-format
 982. msgid "unable to securely remove '%.255s'"
 983. msgstr "kan ikke på sikker vis fjerne '%.255s'"
 984. #: lib/dpkg/path-remove.c
 985. msgid "rm command for cleanup"
 986. msgstr "rm-kommando for oprydning"
 987. #: lib/dpkg/pkg-db.c lib/dpkg/pkg-spec.c
 988. #, c-format
 989. msgid "ambiguous package name '%s' with more than one installed instance"
 990. msgstr "tvetydigt pakkenavn '%s' med mere end en installeret instans"
 991. #: lib/dpkg/pkg-format.c
 992. #, c-format
 993. msgid "invalid character '%c' in field width"
 994. msgstr "ugyldigt tegn '%c' i feltbredden"
 995. #: lib/dpkg/pkg-format.c
 996. msgid "field width is out of range"
 997. msgstr "feltbredde er uden for interval"
 998. #: lib/dpkg/pkg-format.c
 999. msgid "missing closing brace"
 1000. msgstr "manglende slutkantparentes"
 1001. #: lib/dpkg/pkg-show.c
 1002. msgid "(no description available)"
 1003. msgstr "(ingen tilgængelig beskrivelse)"
 1004. #: lib/dpkg/pkg-show.c
 1005. #, fuzzy, c-format
 1006. #| msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
 1007. msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
 1008. msgstr "versionen '%s' har en ugyldig syntaks: %s"
 1009. #: lib/dpkg/pkg-spec.c
 1010. #, c-format
 1011. msgid "illegal package name in specifier '%s%s%s': %s"
 1012. msgstr "ugyldigt pakkenavn i specifikation udløser '%s%s%s': %s"
 1013. #: lib/dpkg/pkg-spec.c
 1014. #, c-format
 1015. msgid "illegal architecture name in specifier '%s:%s': %s"
 1016. msgstr "ugyldigt arkitekturnavn i specifikation '%s:%s': %s"
 1017. #: lib/dpkg/report.c utils/update-alternatives.c
 1018. msgid "warning"
 1019. msgstr "advarsel"
 1020. #: lib/dpkg/strwide.c
 1021. #, c-format
 1022. msgid "cannot convert multibyte string '%s' to a wide-character string"
 1023. msgstr "kan ikke konvertere multibyte-streng '%s' til en bred-tegnstreng"
 1024. #: lib/dpkg/strwide.c
 1025. #, c-format
 1026. msgid "cannot convert multibyte sequence '%s' to a wide character"
 1027. msgstr "kan ikke konvertere multibye sekvens '%s' til et bredt tegn"
 1028. #: lib/dpkg/subproc.c
 1029. #, c-format
 1030. msgid "error un-catching signal %s: %s\n"
 1031. msgstr "fejl ved blokering af signal %s: %s\n"
 1032. #: lib/dpkg/subproc.c
 1033. #, c-format
 1034. msgid "unable to ignore signal %s before running %.250s"
 1035. msgstr "kan ikke ignorere signal %s før kørsel af %.250s"
 1036. #: lib/dpkg/subproc.c
 1037. #, c-format
 1038. msgid "%s (subprocess): %s\n"
 1039. msgstr "%s (underproces): %s\n"
 1040. #: lib/dpkg/subproc.c utils/update-alternatives.c
 1041. msgid "fork failed"
 1042. msgstr "processpaltning mislykkedes"
 1043. #: lib/dpkg/subproc.c src/unpack.c
 1044. #, c-format
 1045. msgid "subprocess %s returned error exit status %d"
 1046. msgstr "underproces %s returnerede afslutningsstatus %d"
 1047. #: lib/dpkg/subproc.c
 1048. #, c-format
 1049. msgid "subprocess %s was interrupted"
 1050. msgstr "underproces %s blev afbrudt"
 1051. #: lib/dpkg/subproc.c
 1052. #, c-format
 1053. msgid "subprocess %s was killed by signal (%s)%s"
 1054. msgstr "underproces %s blev dræbt af signal (%s)%s"
 1055. #: lib/dpkg/subproc.c
 1056. msgid ", core dumped"
 1057. msgstr ", core efterladt"
 1058. #: lib/dpkg/subproc.c
 1059. #, c-format
 1060. msgid "subprocess %s failed with wait status code %d"
 1061. msgstr "underproces %s mislykkedes med ventestatuskode %d"
 1062. #: lib/dpkg/subproc.c utils/update-alternatives.c
 1063. #, c-format
 1064. msgid "wait for subprocess %s failed"
 1065. msgstr "afventning af underprocessen %s mislykkedes"
 1066. #: lib/dpkg/treewalk.c
 1067. #, fuzzy, c-format
 1068. #| msgid "cannot stat file '%s'"
 1069. msgid "cannot stat pathname '%s'"
 1070. msgstr "kan ikke tilgå filen '%s'"
 1071. #: lib/dpkg/treewalk.c
 1072. #, fuzzy, c-format
 1073. #| msgid "cannot scan directory '%.255s'"
 1074. msgid "cannot open directory '%s'"
 1075. msgstr "kunne ikke gennemsøge kataloget '%.255s'"
 1076. #: lib/dpkg/treewalk.c
 1077. #, fuzzy, c-format
 1078. #| msgid "control directory is not a directory"
 1079. msgid "treewalk root %s is not a directory"
 1080. msgstr "kontrolkatalog er ikke et katalog"
 1081. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1082. #, c-format
 1083. msgid "unable to open/create triggers lockfile '%.250s'"
 1084. msgstr "kan ikke åbne/oprette låsefilen '%.250s' til udløsere"
 1085. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1086. msgid "triggers area"
 1087. msgstr "udløserområde"
 1088. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1089. #, c-format
 1090. msgid "unable to open triggers deferred file '%.250s'"
 1091. msgstr "kan ikke åbne udløserudsættelsesfilen '%.250s'"
 1092. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1093. #, c-format
 1094. msgid "unable to stat triggers deferred file '%.250s'"
 1095. msgstr "kan ikke tilgå udløserudsættelsesfilen '%.250s'"
 1096. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1097. #, c-format
 1098. msgid "unable to open/create new triggers deferred file '%.250s'"
 1099. msgstr "kan ikke åbne/oprette ny udløserudsættelsesfil '%.250s'"
 1100. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1101. #, fuzzy, c-format
 1102. #| msgid "syntax error in triggers deferred file '%.250s' at character '%s'%s"
 1103. msgid ""
 1104. "syntax error in triggers deferred file '%.250s' at line %d character %zd '%s'"
 1105. msgstr "syntaksfejl i udløserudsættelsesfilen '%.250s' ved tegn '%s'%s"
 1106. # ???
 1107. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1108. #, c-format
 1109. msgid "invalid package name '%.250s' in triggers deferred file '%.250s'"
 1110. msgstr "ugyldigt pakkenavn '%.250s' i udløserudsættelsesfilen '%.250s'"
 1111. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1112. #, c-format
 1113. msgid "error reading triggers deferred file '%.250s'"
 1114. msgstr "fejl ved læsning af udløserudsættelsesfilen '%.250s'"
 1115. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1116. #, c-format
 1117. msgid "unable to write new triggers deferred file '%.250s'"
 1118. msgstr "kan ikke skrive ny udløserudsættelsesfil '%.250s'"
 1119. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1120. #, c-format
 1121. msgid "unable to close new triggers deferred file '%.250s'"
 1122. msgstr "kan ikke lukke ny udløserudsættelsesfil '%.250s'"
 1123. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1124. #, c-format
 1125. msgid "unable to install new triggers deferred file '%.250s'"
 1126. msgstr "kan ikke installere ny udløserudsættelsesfil '%.250s'"
 1127. #: lib/dpkg/triglib.c
 1128. #, c-format
 1129. msgid ""
 1130. "invalid or unknown syntax in trigger name '%.250s' (in trigger interests for "
 1131. "package '%.250s')"
 1132. msgstr ""
 1133. "ugyldig eller ukendt syntaks i udløsernavn '%.250s' (i udløser-interesser "
 1134. "for pakken '%.250s')"
 1135. #: lib/dpkg/triglib.c
 1136. #, c-format
 1137. msgid "failed to open trigger interest list file '%.250s'"
 1138. msgstr "kunne ikke åbne udløser-interesselistefil '%.250s'"
 1139. #: lib/dpkg/triglib.c
 1140. #, c-format
 1141. msgid "failed to rewind trigger interest file '%.250s'"
 1142. msgstr "kunne ikke spole udløser-interessefil '%.250s' tilbage"
 1143. #: lib/dpkg/triglib.c
 1144. #, c-format
 1145. msgid ""
 1146. "trigger interest file '%.250s' syntax error; illegal package name '%.250s': "
 1147. "%.250s"
 1148. msgstr ""
 1149. "syntaksfejl i udløser-interessefil '%.250s'; ugyldigt pakkenavn '%.250s': "
 1150. "%.250s"
 1151. #: lib/dpkg/triglib.c
 1152. #, c-format
 1153. msgid ""
 1154. "duplicate file trigger interest for filename '%.250s' and package '%.250s'"
 1155. msgstr ""
 1156. "gentaget fil-udløser-interesse for filnavnet '%.250s' og pakken '%.250s'"
 1157. #: lib/dpkg/triglib.c
 1158. #, c-format
 1159. msgid "unable to read file triggers file '%.250s'"
 1160. msgstr "kan ikke læse filudløserfil '%.250s'"
 1161. #: lib/dpkg/triglib.c
 1162. #, c-format
 1163. msgid "syntax error in file triggers file '%.250s'"
 1164. msgstr "syntaksfejl i filudløserfil '%.250s'"
 1165. #: lib/dpkg/triglib.c
 1166. #, c-format
 1167. msgid ""
 1168. "file triggers record mentions illegal package name '%.250s' (for interest in "
 1169. "file '%.250s'): %.250s"
 1170. msgstr ""
 1171. "fortegnelsen af filudløsere nævner ugyldigt pakkenavn '%.250s' (til "
 1172. "interesse i filen '%.250s'): %.250s"
 1173. #: lib/dpkg/triglib.c
 1174. #, c-format
 1175. msgid ""
 1176. "triggers ci file '%.250s' contains illegal trigger syntax in trigger name "
 1177. "'%.250s': %.250s"
 1178. msgstr ""
 1179. "udløser-ci-fil '%.250s' indeholder ulovlig udløsersyntaks i udløsernavn "
 1180. "'%.250s': %.250s"
 1181. #: lib/dpkg/triglib.c
 1182. #, c-format
 1183. msgid "unable to open triggers ci file '%.250s'"
 1184. msgstr "kan ikke åbne udløser-ci-fil '%.250s'"
 1185. #: lib/dpkg/triglib.c
 1186. msgid "triggers ci file contains unknown directive syntax"
 1187. msgstr "udløser-ci-fil indeholder ukendt direktivsyntaks"
 1188. #: lib/dpkg/triglib.c
 1189. #, c-format
 1190. msgid "triggers ci file contains unknown directive '%.250s'"
 1191. msgstr "udløser-ci-fil indeholder ukendt direktiv '%.250s'"
 1192. #: lib/dpkg/triglib.c
 1193. #, c-format
 1194. msgid "unable to create triggers state directory '%.250s'"
 1195. msgstr "kan ikke oprette udløsertilstandskatalog '%.250s'"
 1196. #: lib/dpkg/triglib.c
 1197. #, c-format
 1198. msgid "unable to set ownership of triggers state directory '%.250s'"
 1199. msgstr "kan ikke ændre ejerskab for udløsertilstandskatalog '%.250s'"
 1200. #: lib/dpkg/trigname.c
 1201. msgid "empty trigger names are not permitted"
 1202. msgstr "tomme udløsernavne er ikke tilladt"
 1203. #: lib/dpkg/trigname.c
 1204. msgid "trigger name contains invalid character"
 1205. msgstr "udløsernavn indeholder ugyldigt tegn"
 1206. #: lib/dpkg/utils.c
 1207. #, c-format
 1208. msgid "read error in '%.250s'"
 1209. msgstr "læsefejl i '%.250s'"
 1210. #: lib/dpkg/utils.c
 1211. #, c-format
 1212. msgid "fgets gave an empty string from '%.250s'"
 1213. msgstr "fgets gav en tom streng fra '%.250s'"
 1214. #: lib/dpkg/utils.c
 1215. #, c-format
 1216. msgid "too-long line or missing newline in '%.250s'"
 1217. msgstr "for lang linje eller manglende linjeskift i '%.250s'"
 1218. #: lib/dpkg/utils.c
 1219. #, fuzzy, c-format
 1220. #| msgid "unexpected end of file in %.250s"
 1221. msgid "unexpected end of file reading '%.250s'"
 1222. msgstr "uventet filafslutning i %.250s"
 1223. #: lib/dpkg/varbuf.c
 1224. msgid "error formatting string into varbuf variable"
 1225. msgstr "fejl ved formatering af streng ind i varbuf-variabel"
 1226. #: src/archives.c
 1227. msgid "error reading from dpkg-deb pipe"
 1228. msgstr "fejl ved læsning fra datakanal for dpkg-deb"
 1229. #: src/archives.c
 1230. #, c-format
 1231. msgid "cannot skip padding for file '%.255s': %s"
 1232. msgstr "kan ikke udelade fyld for fil '%.255s': %s"
 1233. #: src/archives.c
 1234. #, c-format
 1235. msgid "cannot skip file '%.255s' (replaced or excluded?) from pipe: %s"
 1236. msgstr ""
 1237. "kan ikke udelade fil '%.255s' (erstattet eller udeladt?) fra datakanal: %s"
 1238. #: src/archives.c
 1239. #, c-format
 1240. msgid "unable to create '%.255s' (while processing '%.255s')"
 1241. msgstr "kan ikke oprette '%.255s' (under behandling af '%.255s')"
 1242. #: src/archives.c
 1243. #, c-format
 1244. msgid "cannot copy extracted data for '%.255s' to '%.255s': %s"
 1245. msgstr "kan ikke kopiere udtrukket data for '%.255s' til '%.255s': %s"
 1246. #: src/archives.c src/statcmd.c
 1247. #, c-format
 1248. msgid "error setting ownership of '%.255s'"
 1249. msgstr "fejl ved indstilling af ejerskab for '%.255s'"
 1250. #: src/archives.c src/statcmd.c
 1251. #, c-format
 1252. msgid "error setting permissions of '%.255s'"
 1253. msgstr "fejl ved indstilling af filrettigheder for '%.255s'"
 1254. #: src/archives.c
 1255. #, c-format
 1256. msgid "error closing/writing '%.255s'"
 1257. msgstr "fejl under lukning/skrivning '%.255s'"
 1258. #: src/archives.c
 1259. #, c-format
 1260. msgid "error creating pipe '%.255s'"
 1261. msgstr "fejl under oprettelse af datakanal '%.255s'"
 1262. #: src/archives.c
 1263. #, c-format
 1264. msgid "error creating device '%.255s'"
 1265. msgstr "fejl under oprettelse af enhed '%.255s'"
 1266. #: src/archives.c src/infodb-upgrade.c
 1267. #, c-format
 1268. msgid "error creating hard link '%.255s'"
 1269. msgstr "fejl under oprettelse af hård lænke '%.255s'"
 1270. #: src/archives.c utils/update-alternatives.c
 1271. #, c-format
 1272. msgid "error creating symbolic link '%.255s'"
 1273. msgstr "fejl under oprettelse af symbolsk lænke '%.255s'"
 1274. #: src/archives.c
 1275. #, c-format
 1276. msgid "error creating directory '%.255s'"
 1277. msgstr "kunne ikke oprette kataloget '%.255s'"
 1278. #: src/archives.c
 1279. #, c-format
 1280. msgid "cannot compute MD5 hash for tar file '%.255s': %s"
 1281. msgstr "kan ikke beregne MD5-hash for tar-fil '%.255s': %s"
 1282. #: src/archives.c
 1283. #, c-format
 1284. msgid "error setting timestamps of '%.255s'"
 1285. msgstr "fejl ved indstilling af tidsmærker for '%.255s'"
 1286. #: src/archives.c
 1287. #, c-format
 1288. msgid "error setting ownership of symlink '%.255s'"
 1289. msgstr "fejl under indstilling af ejerskab af symbolsk lænke '%.255s'"
 1290. #: src/archives.c utils/update-alternatives.c
 1291. #, c-format
 1292. msgid "unable to read link '%.255s'"
 1293. msgstr "kunne ikke læse lænken '%.255s'"
 1294. #: src/archives.c src/configure.c
 1295. #, c-format
 1296. msgid "symbolic link '%.250s' size has changed from %jd to %zd"
 1297. msgstr "størrelse for symbolsk lænke '%.250s' ændret fra %jd til %zd"
 1298. #: src/archives.c
 1299. #, c-format
 1300. msgid ""
 1301. "trying to overwrite shared '%.250s', which is different from other instances "
 1302. "of package %.250s"
 1303. msgstr ""
 1304. "forsøger at overskrive delt '%.250s', som er forskellig fra andre instanser "
 1305. "af pakken %.250s"
 1306. #: src/archives.c
 1307. #, c-format
 1308. msgid "failed to stat (dereference) existing symlink '%.250s'"
 1309. msgstr "kunne ikke følge den eksisterende symbolske lænke '%.250s'"
 1310. #: src/archives.c
 1311. #, c-format
 1312. msgid ""
 1313. "failed to stat (dereference) proposed new symlink target '%.250s' for "
 1314. "symlink '%.250s'"
 1315. msgstr ""
 1316. "kunne ikke følge det foreslåede mål `%.250s' for den symbolske lænke `%.250s'"
 1317. #: src/archives.c
 1318. #, fuzzy, c-format
 1319. #| msgid "cannot open archive part file '%.250s'"
 1320. msgid "newline not allowed in archive object name '%.255s'"
 1321. msgstr "kan ikke åbne arkivdelfilen '%.250s'"
 1322. #: src/archives.c
 1323. #, c-format
 1324. msgid ""
 1325. "trying to overwrite '%.250s', which is the diverted version of "
 1326. "'%.250s' (package: %.100s)"
 1327. msgstr ""
 1328. "forsøger at overskrive '%.250s', som er den omdirigerede version af "
 1329. "'%.250s'(pakke: %.100s)"
 1330. #: src/archives.c
 1331. #, c-format
 1332. msgid "trying to overwrite '%.250s', which is the diverted version of '%.250s'"
 1333. msgstr ""
 1334. "forsøger at overskrive '%.250s', som er den omdirigerede version af `%.250s'"
 1335. #: src/archives.c
 1336. #, c-format
 1337. msgid "unable to stat '%.255s' (which I was about to install)"
 1338. msgstr "kan ikke tilgå '%.255s' (som jeg skulle til at installere)"
 1339. #: src/archives.c
 1340. #, c-format
 1341. msgid ""
 1342. "unable to clean up mess surrounding '%.255s' before installing another "
 1343. "version"
 1344. msgstr ""
 1345. "kunne ikke rydde op i rodet omkring '%.255s', inden jeg installerede en "
 1346. "anden version"
 1347. #: src/archives.c
 1348. #, c-format
 1349. msgid "unable to stat restored '%.255s' before installing another version"
 1350. msgstr ""
 1351. "kan ikke tilgå genskabt '%.255s', inden jeg installerede en anden version"
 1352. #: src/archives.c
 1353. #, c-format
 1354. msgid "archive contained object '%.255s' of unknown type 0x%x"
 1355. msgstr "arkivet indeholdt objektet '%.255s' med ukendt type 0x%x"
 1356. #: src/archives.c src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 1357. #, c-format
 1358. msgid "cannot stat file '%s'"
 1359. msgstr "kan ikke tilgå filen '%s'"
 1360. #: src/archives.c
 1361. #, c-format
 1362. msgid "Replacing files in old package %s (%s) ...\n"
 1363. msgstr "Erstatter filer i den gamle pakke %s (%s) ...\n"
 1364. #: src/archives.c
 1365. #, c-format
 1366. msgid "Replaced by files in installed package %s (%s) ...\n"
 1367. msgstr "Erstattet af filer i den installerede pakke %s (%s) ...\n"
 1368. #: src/archives.c
 1369. #, c-format
 1370. msgid ""
 1371. "trying to overwrite directory '%.250s' in package %.250s %.250s with "
 1372. "nondirectory"
 1373. msgstr ""
 1374. "forsøger at overskrive kataloget '%.250s' i pakken %.250s %.250s med ikke-"
 1375. "katalog"
 1376. #: src/archives.c
 1377. #, c-format
 1378. msgid "trying to overwrite '%.250s', which is also in package %.250s %.250s"
 1379. msgstr "forsøger at overskrive '%.250s', som også er i pakken %.250s %.250s"
 1380. #: src/archives.c
 1381. #, c-format
 1382. msgid "unable to move aside '%.255s' to install new version"
 1383. msgstr "kunne ikke flytte '%.255s' væk for at installere en ny version"
 1384. #: src/archives.c
 1385. #, c-format
 1386. msgid "unable to make backup symlink for '%.255s'"
 1387. msgstr "kunne ikke oprette sikkerhedskopi af symbolsk lænke for '%.255s'"
 1388. #: src/archives.c
 1389. #, c-format
 1390. msgid "unable to chown backup symlink for '%.255s'"
 1391. msgstr "kunne ikke ændre ejerskab af symbolsk lænke for '%.255s'"
 1392. #: src/archives.c
 1393. #, c-format
 1394. msgid "unable to make backup link of '%.255s' before installing new version"
 1395. msgstr ""
 1396. "kunne ikke oprette sikkerhedskopi af lænke til '%.255s' inden installationen "
 1397. "af en ny version"
 1398. #: src/archives.c
 1399. #, c-format
 1400. msgid "unable to install new version of '%.255s'"
 1401. msgstr "kunne ikke installere ny version af '%.255s'"
 1402. #: src/archives.c
 1403. #, c-format
 1404. msgid "unable to open '%.255s'"
 1405. msgstr "kan ikke åbne '%.255s'"
 1406. #: src/archives.c
 1407. #, c-format
 1408. msgid "unable to sync file '%.255s'"
 1409. msgstr "kan ikke synkronisere fil '%.255s'"
 1410. #: src/archives.c
 1411. #, c-format
 1412. msgid ""
 1413. "ignoring dependency problem with %s:\n"
 1414. "%s"
 1415. msgstr ""
 1416. "ignorerer afhængighedsproblem med %s:\n"
 1417. "%s"
 1418. #: src/archives.c
 1419. #, c-format
 1420. msgid ""
 1421. "considering deconfiguration of essential\n"
 1422. " package %s, to enable %s"
 1423. msgstr ""
 1424. "overvejer afkonfigurering af den essentielle\n"
 1425. " pakke %s for at muliggøre %s"
 1426. #: src/archives.c
 1427. #, c-format
 1428. msgid ""
 1429. "no, %s is essential, will not deconfigure\n"
 1430. " it in order to enable %s"
 1431. msgstr ""
 1432. "nej, %s er essentiel, vil ikke afkonfigurere\n"
 1433. " den for at muliggøre %s"
 1434. #: src/archives.c
 1435. #, c-format
 1436. msgid ""
 1437. "no, cannot proceed with %s (--auto-deconfigure will help):\n"
 1438. "%s"
 1439. msgstr ""
 1440. "nej, kan ikke fortsætte med %s (--auto-deconfigure vil hjælpe):\n"
 1441. "%s"
 1442. #: src/archives.c
 1443. #, c-format
 1444. msgid "removal of %.250s"
 1445. msgstr "afinstallation af %.250s"
 1446. #: src/archives.c
 1447. #, c-format
 1448. msgid "installation of %.250s"
 1449. msgstr "installation af %.255s"
 1450. #: src/archives.c
 1451. #, c-format
 1452. msgid "considering deconfiguration of %s, which would be broken by %s ..."
 1453. msgstr "overvejer at afkonfigurere %s, som ville være i konflikt med %s ..."
 1454. #: src/archives.c
 1455. #, c-format
 1456. msgid "yes, will deconfigure %s (broken by %s)"
 1457. msgstr "ja, vil afkonfigurere %s (ødelagt af %s)"
 1458. #: src/archives.c
 1459. #, c-format
 1460. msgid ""
 1461. "regarding %s containing %s:\n"
 1462. "%s"
 1463. msgstr ""
 1464. "vedrørende %s, der indeholder %s:\n"
 1465. "%s"
 1466. #: src/archives.c
 1467. msgid "ignoring breakage, may proceed anyway!"
 1468. msgstr "ignorerer skade, kan fortsætte alligevel!"
 1469. #: src/archives.c
 1470. #, c-format
 1471. msgid ""
 1472. "installing %.250s would break %.250s, and\n"
 1473. " deconfiguration is not permitted (--auto-deconfigure might help)"
 1474. msgstr ""
 1475. "installation af %.250s ville være i konflikt med %.250s, og\n"
 1476. " dekonfiguration er ikke tilladt (--auto-deconfigure kan hjælpe)"
 1477. #: src/archives.c
 1478. #, c-format
 1479. msgid "installing %.250s would break existing software"
 1480. msgstr ""
 1481. "installation af %.250s ville være i konflikt med eksisterende programmer"
 1482. #: src/archives.c
 1483. #, c-format
 1484. msgid "considering removing %s in favour of %s ..."
 1485. msgstr "overvejer at afinstallere %s til fordel for %s ..."
 1486. #: src/archives.c
 1487. #, c-format
 1488. msgid "%s is not properly installed; ignoring any dependencies on it"
 1489. msgstr "%s er ikke ordentligt installeret; ignorerer afhængigheder af den"
 1490. #: src/archives.c
 1491. #, c-format
 1492. msgid "may have trouble removing %s, as it provides %s ..."
 1493. msgstr "kan få problemer med at afinstallere %s, da den giver %s ..."
 1494. #: src/archives.c
 1495. #, c-format
 1496. msgid ""
 1497. "package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you requested"
 1498. msgstr ""
 1499. "pakken %s kræver geninstallation, men afinstalleres efter dit ønske alligevel"
 1500. #: src/archives.c
 1501. #, c-format
 1502. msgid "package %s requires reinstallation, will not remove"
 1503. msgstr "pakken %s kræver geninstallation, afinstalleres ikke"
 1504. #: src/archives.c
 1505. #, c-format
 1506. msgid "yes, will remove %s in favour of %s"
 1507. msgstr "ja, vil afinstallere %s til fordel for %s"
 1508. #: src/archives.c
 1509. #, c-format
 1510. msgid "conflicting packages - not installing %.250s"
 1511. msgstr "modstridende pakker - installerer ikke %.250s"
 1512. #: src/archives.c
 1513. msgid "ignoring conflict, may proceed anyway!"
 1514. msgstr "ignorerer konflikt, kan fortsætte alligevel!"
 1515. #: src/archives.c
 1516. #, c-format
 1517. msgid "--%s --recursive needs at least one path argument"
 1518. msgstr "--%s --recursive kræver mindst ét stiargument"
 1519. #: src/archives.c
 1520. msgid "searched, but found no packages (files matching *.deb)"
 1521. msgstr "søgte, men fandt ingen pakker (filer, der matcher *.deb)"
 1522. #: src/archives.c
 1523. #, c-format
 1524. msgid "--%s needs at least one package archive file argument"
 1525. msgstr "--%s kræver mindst én pakkearkivfil som argument"
 1526. #: src/archives.c src/unpack.c
 1527. #, fuzzy, c-format
 1528. #| msgid "cannot access archive"
 1529. msgid "cannot access archive '%s'"
 1530. msgstr "kan ikke tilgå arkivet"
 1531. #: src/archives.c
 1532. #, fuzzy, c-format
 1533. #| msgid "conffile '%s' is not a plain file"
 1534. msgid "archive '%s' is not a regular file"
 1535. msgstr "konfigurationsfil '%s' er ikke en almindelig fil"
 1536. #: src/archives.c src/divertcmd.c src/enquiry.c src/main.c src/packages.c
 1537. #: src/querycmd.c src/select.c src/statcmd.c src/trigcmd.c dpkg-deb/build.c
 1538. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-deb/info.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/info.c
 1539. #: dpkg-split/main.c dpkg-split/queue.c
 1540. msgid "<standard output>"
 1541. msgstr "<standard-uddata>"
 1542. #: src/archives.c src/packages.c src/querycmd.c src/select.c dpkg-split/main.c
 1543. #: dpkg-split/queue.c
 1544. msgid "<standard error>"
 1545. msgstr "<standard-fejl>"
 1546. #: src/archives.c
 1547. #, c-format
 1548. msgid "Selecting previously unselected package %s.\n"
 1549. msgstr "Vælger tidligere fravalgt pakke %s.\n"
 1550. #: src/archives.c
 1551. #, c-format
 1552. msgid "Skipping unselected package %s.\n"
 1553. msgstr "Udelader tidligere fravalgt pakke %s.\n"
 1554. #: src/archives.c
 1555. #, c-format
 1556. msgid "version %.250s of %.250s already installed, skipping"
 1557. msgstr "version %.250s af %.250s er allerede installeret, springer over"
 1558. #: src/archives.c
 1559. #, c-format
 1560. msgid "downgrading %.250s from %.250s to %.250s"
 1561. msgstr "nedgraderer %.250s fra %.250s til %.250s"
 1562. #: src/archives.c
 1563. #, c-format
 1564. msgid "will not downgrade %.250s from %.250s to %.250s, skipping"
 1565. msgstr ""
 1566. "vil ikke nedgradere %.250s fra version %.250s til %.250s, springer over"
 1567. #: src/cleanup.c
 1568. #, c-format
 1569. msgid ""
 1570. "unable to remove newly-installed version of '%.250s' to allow reinstallation "
 1571. "of backup copy"
 1572. msgstr ""
 1573. "kunne ikke slette nyinstalleret version af '%.250s' for at tillade "
 1574. "geninstallation af sikkerhedskopi"
 1575. #: src/cleanup.c
 1576. #, c-format
 1577. msgid "unable to restore backup version of '%.250s'"
 1578. msgstr "kunne ikke genskabe sikkerhedskopi-version af '%.250s'"
 1579. #: src/cleanup.c
 1580. #, c-format
 1581. msgid "unable to remove backup copy of '%.250s'"
 1582. msgstr "kan ikke fjerne sikkerhedskopi af '%.250s'"
 1583. #: src/cleanup.c
 1584. #, c-format
 1585. msgid "unable to remove newly-installed version of '%.250s'"
 1586. msgstr "kan ikke slette nyinstalleret version af '%.250s'"
 1587. #: src/cleanup.c
 1588. #, c-format
 1589. msgid "unable to remove newly-extracted version of '%.250s'"
 1590. msgstr "kan ikke slette nyudpakket version af '%.250s'"
 1591. #: src/configure.c
 1592. #, c-format
 1593. msgid "Configuration file '%s'\n"
 1594. msgstr "Konfigurationsfil '%s'\n"
 1595. #: src/configure.c
 1596. #, c-format
 1597. msgid "Configuration file '%s' (actually '%s')\n"
 1598. msgstr "Konfigurationsfil '%s' (faktisk '%s')\n"
 1599. #: src/configure.c
 1600. #, c-format
 1601. msgid ""
 1602. " ==> File on system created by you or by a script.\n"
 1603. " ==> File also in package provided by package maintainer.\n"
 1604. msgstr ""
 1605. " ==> Filen på systemet er oprettet af dig eller af et script.\n"
 1606. " ==> Filen er også i pakken fra pakkeadministratoren.\n"
 1607. #: src/configure.c
 1608. #, c-format
 1609. msgid " Not modified since installation.\n"
 1610. msgstr " Uændret siden installationen.\n"
 1611. #: src/configure.c
 1612. #, c-format
 1613. msgid " ==> Modified (by you or by a script) since installation.\n"
 1614. msgstr " ==> Ændret (af dig eller af et script) siden installationen.\n"
 1615. #: src/configure.c
 1616. #, c-format
 1617. msgid " ==> Deleted (by you or by a script) since installation.\n"
 1618. msgstr " ==> Ændret (af dig eller af et script) siden installationen.\n"
 1619. #: src/configure.c
 1620. #, c-format
 1621. msgid " ==> Package distributor has shipped an updated version.\n"
 1622. msgstr " ==> Pakkedistributør har frigivet en opdateret version.\n"
 1623. #: src/configure.c
 1624. #, c-format
 1625. msgid " Version in package is the same as at last installation.\n"
 1626. msgstr " Versionen i pakken er den samme som ved sidste installation.\n"
 1627. #: src/configure.c
 1628. #, c-format
 1629. msgid " ==> Using new file as you requested.\n"
 1630. msgstr " ==> Benytter ny fil efter dit ønske.\n"
 1631. #: src/configure.c
 1632. #, c-format
 1633. msgid " ==> Using current old file as you requested.\n"
 1634. msgstr " ==> Benytter eksisterende gammel fil efter dit ønske.\n"
 1635. #: src/configure.c
 1636. #, c-format
 1637. msgid " ==> Keeping old config file as default.\n"
 1638. msgstr " ==> Beholder gammel konfigurationsfil som standard.\n"
 1639. #: src/configure.c
 1640. #, c-format
 1641. msgid " ==> Using new config file as default.\n"
 1642. msgstr " ==> Benytter ny konfigurationsfil som standard.\n"
 1643. #: src/configure.c
 1644. #, c-format
 1645. msgid ""
 1646. " What would you like to do about it ? Your options are:\n"
 1647. " Y or I : install the package maintainer's version\n"
 1648. " N or O : keep your currently-installed version\n"
 1649. " D : show the differences between the versions\n"
 1650. " Z : start a shell to examine the situation\n"
 1651. msgstr ""
 1652. " Hvad vil du gøre ved det? Dine muligheder er:\n"
 1653. " Y eller I : installér pakkeadministratorens version\n"
 1654. " N eller O : behold den nuværende version\n"
 1655. " D : vis forskellen mellem versionerne\n"
 1656. " Z : start en skal for at undersøge situationen\n"
 1657. #: src/configure.c
 1658. #, c-format
 1659. msgid " The default action is to keep your current version.\n"
 1660. msgstr " Den forvalgte handling er at beholde den eksisterende version.\n"
 1661. #: src/configure.c
 1662. #, c-format
 1663. msgid " The default action is to install the new version.\n"
 1664. msgstr " Den forvalgte handling er at installere en ny version.\n"
 1665. #: src/configure.c
 1666. msgid "[default=N]"
 1667. msgstr "[forvalgt=N]"
 1668. #: src/configure.c
 1669. msgid "[default=Y]"
 1670. msgstr "[forvalgt=Y]"
 1671. #: src/configure.c
 1672. msgid "[no default]"
 1673. msgstr "[ingen forvalgt handling]"
 1674. #: src/configure.c
 1675. msgid "error writing to stderr, discovered before conffile prompt"
 1676. msgstr ""
 1677. "fejl ved skrivning til standardfejl, opdaget inden konfigurationsfil-prompt"
 1678. #: src/configure.c
 1679. msgid "read error on stdin at conffile prompt"
 1680. msgstr "læsefejl på standard-ind ved konfigurationsfil-prompt"
 1681. #: src/configure.c
 1682. #, fuzzy
 1683. #| msgid "read error on stdin at conffile prompt"
 1684. msgid "end of file on stdin at conffile prompt"
 1685. msgstr "læsefejl på standard-ind ved konfigurationsfil-prompt"
 1686. #: src/configure.c
 1687. msgid "conffile difference visualizer"
 1688. msgstr "visualiseringsprogram for forskel i konfigurationsfil (conffile)"
 1689. #: src/configure.c
 1690. msgid "Type 'exit' when you're done.\n"
 1691. msgstr "Skriv 'exit', når du er færdig.\n"
 1692. #: src/configure.c
 1693. msgid "conffile shell"
 1694. msgstr "skal for konfigurationsfil (conffile)"
 1695. #: src/configure.c
 1696. #, c-format
 1697. msgid "unable to stat new distributed conffile '%.250s'"
 1698. msgstr "kan ikke tilgå ny distribueret konfigurationsfil '%.250s'"
 1699. #: src/configure.c
 1700. #, c-format
 1701. msgid "unable to stat current installed conffile '%.250s'"
 1702. msgstr "kan ikke tilgå den installerede medsendte konfigurationsfil '%.250s'"
 1703. #: src/configure.c
 1704. #, c-format
 1705. msgid ""
 1706. "\n"
 1707. "Configuration file '%s', does not exist on system.\n"
 1708. "Installing new config file as you requested.\n"
 1709. msgstr ""
 1710. "\n"
 1711. "Konfigurationsfilen '%s' eksisterer ikke på systemet.\n"
 1712. "Installerer ny konfigurationsfil efter dit ønske.\n"
 1713. #: src/configure.c
 1714. #, c-format
 1715. msgid "%s: failed to remove old backup '%.250s': %s"
 1716. msgstr "%s: kunne ikke fjerne gammel sikkerhedskopi '%.250s': %s"
 1717. #: src/configure.c
 1718. #, c-format
 1719. msgid "%s: failed to rename '%.250s' to '%.250s': %s"
 1720. msgstr "%s: kunne ikke omdøbe '%.250s' til '%.250s': %s"
 1721. #: src/configure.c
 1722. #, c-format
 1723. msgid "%s: failed to remove '%.250s': %s"
 1724. msgstr "%s: kunne ikke fjerne '%.250s': %s"
 1725. #: src/configure.c
 1726. #, c-format
 1727. msgid "%s: failed to remove old distributed version '%.250s': %s"
 1728. msgstr "%s: kunne ikke fjerne tidligere distribueret version '%.250s': %s"
 1729. #: src/configure.c
 1730. #, c-format
 1731. msgid "%s: failed to remove '%.250s' (before overwrite): %s"
 1732. msgstr "%s: kunne ikke fjerne '%.250s' (inden overskrivning): %s"
 1733. #: src/configure.c
 1734. #, c-format
 1735. msgid "%s: failed to link '%.250s' to '%.250s': %s"
 1736. msgstr "%s: kunne ikke lænke '%.250s' til '%.250s': %s"
 1737. #: src/configure.c
 1738. #, c-format
 1739. msgid "Installing new version of config file %s ...\n"
 1740. msgstr "Installerer ny version af konfigurationsfil %s ...\n"
 1741. #: src/configure.c utils/update-alternatives.c
 1742. #, c-format
 1743. msgid "unable to install '%.250s' as '%.250s'"
 1744. msgstr "kunne ikke installere '%.250s' som '%.250s'"
 1745. #: src/configure.c
 1746. #, c-format
 1747. msgid "no package named '%s' is installed, cannot configure"
 1748. msgstr "ingen pakke med navnet '%s' installeret, kan ikke konfigurere"
 1749. #: src/configure.c
 1750. #, c-format
 1751. msgid "package %.250s is already installed and configured"
 1752. msgstr "pakken %.250s er allerede installeret og konfigureret"
 1753. #: src/configure.c
 1754. #, c-format
 1755. msgid ""
 1756. "package %.250s is not ready for configuration\n"
 1757. " cannot configure (current status '%.250s')"
 1758. msgstr ""
 1759. "pakken %.250s ikke klar til konfiguration\n"
 1760. " kan ikke konfigurere (nuværende status '%.250s')"
 1761. #: src/configure.c
 1762. #, c-format
 1763. msgid ""
 1764. "package %s cannot be configured because %s is not ready (current status '%s')"
 1765. msgstr ""
 1766. "pakken %s kan ikke konfigureres, da %s ikke er klar (nuværende status '%s')"
 1767. #: src/configure.c
 1768. #, c-format
 1769. msgid ""
 1770. "package %s %s cannot be configured because %s is at a different version (%s)"
 1771. msgstr "pakken %s %s kan ikke konfigureres, da %s er på en anden version (%s)"
 1772. #: src/configure.c
 1773. #, c-format
 1774. msgid ""
 1775. "dependency problems prevent configuration of %s:\n"
 1776. "%s"
 1777. msgstr ""
 1778. "afhængighedsproblemer forhindrer konfiguration af %s:\n"
 1779. "%s"
 1780. #: src/configure.c
 1781. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 1782. msgstr "afhængighedsproblemer - efterlader den ukonfigureret"
 1783. #: src/configure.c
 1784. #, c-format
 1785. msgid ""
 1786. "%s: dependency problems, but configuring anyway as you requested:\n"
 1787. "%s"
 1788. msgstr ""
 1789. "%s: afhængighedsproblemer, men konfigurerer alligevel, som du ønskede:\n"
 1790. "%s"
 1791. #: src/configure.c
 1792. msgid ""
 1793. "package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
 1794. " reinstall it before attempting configuration"
 1795. msgstr ""
 1796. "Pakke er i en meget inkonsistent tilstand - du burde\n"
 1797. " geninstallere den, før du forsøger konfiguration."
 1798. #: src/configure.c
 1799. #, c-format
 1800. msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
 1801. msgstr "Sætter %s (%s) op ...\n"
 1802. #: src/configure.c
 1803. #, c-format
 1804. msgid ""
 1805. "%s: unable to stat config file '%s'\n"
 1806. " (= '%s'): %s"
 1807. msgstr ""
 1808. "%s: kan ikke tilgå konfigurationsfil '%s'\n"
 1809. " (= '%s'): %s"
 1810. #: src/configure.c
 1811. #, c-format
 1812. msgid ""
 1813. "%s: config file '%s' is a circular link\n"
 1814. " (= '%s')"
 1815. msgstr ""
 1816. "%s: konfigurationsfil '%s' er en selvrefererende lænke\n"
 1817. " (= '%s')"
 1818. #: src/configure.c
 1819. #, c-format
 1820. msgid ""
 1821. "%s: unable to readlink conffile '%s'\n"
 1822. " (= '%s'): %s"
 1823. msgstr ""
 1824. "%s: kan ikke læse lænken for konfigurationsfil '%s'\n"
 1825. " (= '%s'): %s"
 1826. #: src/configure.c
 1827. #, c-format
 1828. msgid ""
 1829. "%s: conffile '%.250s' resolves to degenerate filename\n"
 1830. " ('%s' is a symlink to '%s')"
 1831. msgstr ""
 1832. "%s: konfigurationsfil '%.250s' bliver til et degenereret filnavn\n"
 1833. " ('%s' er symbolsk lænke til '%s')"
 1834. #: src/configure.c
 1835. #, c-format
 1836. msgid "%s: conffile '%.250s' is not a plain file or symlink (= '%s')"
 1837. msgstr ""
 1838. "%s: konfigurationsfil '%.250s' er hverken en almindelig fil eller symbolsk "
 1839. "lænke (= '%s')"
 1840. #: src/configure.c dpkg-split/split.c
 1841. #, c-format
 1842. msgid "cannot compute MD5 hash for file '%s': %s"
 1843. msgstr "kan ikke beregne MD5-hash for filen '%s': %s"
 1844. #: src/configure.c
 1845. #, c-format
 1846. msgid "%s: unable to open %s for hash: %s"
 1847. msgstr "%s: kan ikke åbne %s til hashning: %s"
 1848. #: src/depcon.c
 1849. #, c-format
 1850. msgid "%s depends on %s"
 1851. msgstr "%s afhænger af %s"
 1852. #: src/depcon.c
 1853. #, c-format
 1854. msgid "%s pre-depends on %s"
 1855. msgstr "%s afhænger i forvejen af %s"
 1856. #: src/depcon.c
 1857. #, c-format
 1858. msgid "%s recommends %s"
 1859. msgstr "%s anbefaler %s"
 1860. #: src/depcon.c
 1861. #, c-format
 1862. msgid "%s suggests %s"
 1863. msgstr "%s foreslår %s"
 1864. #: src/depcon.c
 1865. #, c-format
 1866. msgid "%s breaks %s"
 1867. msgstr "%s er i konflikt med %s"
 1868. #: src/depcon.c
 1869. #, c-format
 1870. msgid "%s conflicts with %s"
 1871. msgstr "%s er i konflikt med %s"
 1872. #: src/depcon.c
 1873. #, c-format
 1874. msgid "%s enhances %s"
 1875. msgstr "%s forbedrer %s"
 1876. #: src/depcon.c
 1877. #, c-format
 1878. msgid " %.250s is to be removed.\n"
 1879. msgstr " %.250s vil blive slettet.\n"
 1880. #: src/depcon.c
 1881. #, c-format
 1882. msgid " %.250s is to be deconfigured.\n"
 1883. msgstr " %.250s vil blive afkonfigureret.\n"
 1884. #: src/depcon.c
 1885. #, c-format
 1886. msgid " %.250s is to be installed, but is version %.250s.\n"
 1887. msgstr " %.250s vil blive installeret, men versionen er %.250s.\n"
 1888. #: src/depcon.c
 1889. #, c-format
 1890. msgid " %.250s is installed, but is version %.250s.\n"
 1891. msgstr " %.250s er installeret, men versionen er %.250s.\n"
 1892. #: src/depcon.c
 1893. #, c-format
 1894. msgid " %.250s is unpacked, but has never been configured.\n"
 1895. msgstr " %.250s er udpakket, men blev aldrig konfigureret.\n"
 1896. #: src/depcon.c
 1897. #, c-format
 1898. msgid " %.250s is unpacked, but is version %.250s.\n"
 1899. msgstr " %.250s er udpakket, men versionen er %.250s.\n"
 1900. #: src/depcon.c
 1901. #, c-format
 1902. msgid " %.250s latest configured version is %.250s.\n"
 1903. msgstr " %.250s sidst konfigurerede version er %.250s.\n"
 1904. #: src/depcon.c
 1905. #, c-format
 1906. msgid " %.250s is %s.\n"
 1907. msgstr " %.250s er %s.\n"
 1908. #: src/depcon.c
 1909. #, c-format
 1910. msgid " %.250s provides %.250s but is to be removed.\n"
 1911. msgstr " %.250s giver %.250s, men planlægges afinstalleret.\n"
 1912. #: src/depcon.c
 1913. #, c-format
 1914. msgid " %.250s provides %.250s but is to be deconfigured.\n"
 1915. msgstr " %.250s giver %.250s, men planlægges afkonfigureret.\n"
 1916. #: src/depcon.c
 1917. #, c-format
 1918. msgid " %.250s provides %.250s but is %s.\n"
 1919. msgstr " %.250s giver %.250s, men er %s.\n"
 1920. #: src/depcon.c
 1921. #, c-format
 1922. msgid " %.250s is not installed.\n"
 1923. msgstr " %.250s er ikke installeret.\n"
 1924. #: src/depcon.c
 1925. #, c-format
 1926. msgid " %.250s (version %.250s) is to be installed.\n"
 1927. msgstr " %.250s (version %.250s) vil blive installeret.\n"
 1928. #: src/depcon.c
 1929. #, c-format
 1930. msgid " %.250s (version %.250s) is present and %s.\n"
 1931. msgstr " %.250s (version %.250s) er til stede og %s.\n"
 1932. #: src/depcon.c
 1933. #, c-format
 1934. msgid " %.250s provides %.250s and is to be installed.\n"
 1935. msgstr " %.250s giver %.250s og vil blive installeret.\n"
 1936. #: src/depcon.c
 1937. #, c-format
 1938. msgid " %.250s provides %.250s and is present and %s.\n"
 1939. msgstr " %.250s giver %.250s og er til stede og %s.\n"
 1940. #: src/divertcmd.c
 1941. msgid "Use --help for help about diverting files."
 1942. msgstr "Brug --help for at få hjælp om omdirigerede filer."
 1943. #: src/divertcmd.c src/statcmd.c utils/update-alternatives.c
 1944. #, c-format
 1945. msgid "Debian %s version %s.\n"
 1946. msgstr "Debian %s version %s.\n"
 1947. #: src/divertcmd.c src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c src/trigcmd.c
 1948. #: dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c utils/update-alternatives.c
 1949. #, c-format
 1950. msgid ""
 1951. "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
 1952. "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 1953. msgstr ""
 1954. "Dette er frit programmel; se GNU General Public License version 2 eller\n"
 1955. "senere for kopieringsbetingelserne. Der er INGEN garanti.\n"
 1956. #: src/divertcmd.c src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c dpkg-deb/main.c
 1957. #: dpkg-split/main.c utils/update-alternatives.c
 1958. #, c-format
 1959. msgid ""
 1960. "Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
 1961. "\n"
 1962. msgstr ""
 1963. "Brug: %s [<tilvalg> ...] <kommando>\n"
 1964. "\n"
 1965. #: src/divertcmd.c
 1966. #, c-format
 1967. msgid ""
 1968. "Commands:\n"
 1969. " [--add] <file> add a diversion.\n"
 1970. " --remove <file> remove the diversion.\n"
 1971. " --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
 1972. " --listpackage <file> show what package diverts the file.\n"
 1973. " --truename <file> return the diverted file.\n"
 1974. "\n"
 1975. msgstr ""
 1976. "Kommandoer:\n"
 1977. " [--add] <fil> tilføj en omdirigering.\n"
 1978. " --remove <fil> fjern omdirigeringen.\n"
 1979. " --list [<glob-mønster>] vis omdirigeringer for fil.\n"
 1980. " --listpackage <fil> vis pakken, der omdirigerer filen.\n"
 1981. " --truename <fil> returnér den omdirigerede fil.\n"
 1982. "\n"
 1983. #: src/divertcmd.c
 1984. #, c-format
 1985. msgid ""
 1986. "Options:\n"
 1987. " --package <package> name of the package whose copy of <file> will "
 1988. "not\n"
 1989. " be diverted.\n"
 1990. " --local all packages' versions are diverted.\n"
 1991. " --divert <divert-to> the name used by other packages' versions.\n"
 1992. " --rename actually move the file aside (or back).\n"
 1993. " --admindir <directory> set the directory with the diversions file.\n"
 1994. " --test don't do anything, just demonstrate.\n"
 1995. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 1996. " --help show this help message.\n"
 1997. " --version show the version.\n"
 1998. "\n"
 1999. msgstr ""
 2000. "Tilvalg:\n"
 2001. " --package <pakke> navn på pakken, hvis kopi af <fil> ikke vil\n"
 2002. " blive omdirigeret.\n"
 2003. " --local alle pakkeversioner omdirigeres.\n"
 2004. " --divert <omdirigér-til> navnet, der benyttes af andre pakkers "
 2005. "versioner.\n"
 2006. " --rename flyt filen til side (eller tilbage).\n"
 2007. " --admindir <katalog> sæt kataloget med omdirigeringsfil.\n"
 2008. " --test gør intet. Demonstrér blot.\n"
 2009. " --quiet stille bearbejdning, minimale uddata.\n"
 2010. " --help vis denne hjælpebesked.\n"
 2011. " --version vis versionen.\n"
 2012. #: src/divertcmd.c
 2013. #, c-format
 2014. msgid ""
 2015. "When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
 2016. "When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
 2017. "Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
 2018. "divert.\n"
 2019. msgstr ""
 2020. "Ved tilføjelse er standarden --local og --divert <original>.distrib.\n"
 2021. "Ved fjernelse skal --package eller --local og --divert stemme hvis givet.\n"
 2022. "Pakkepræinstallations- eller -postinstallationsscripter skal altid angive \n"
 2023. "--package og --divert.\n"
 2024. #: src/divertcmd.c
 2025. #, c-format
 2026. msgid "error checking '%s'"
 2027. msgstr "fejl under tjek af '%s'"
 2028. #: src/divertcmd.c
 2029. #, c-format
 2030. msgid ""
 2031. "rename involves overwriting '%s' with\n"
 2032. " different file '%s', not allowed"
 2033. msgstr ""
 2034. "omdøbning medfører overskrivning af '%s' med\n"
 2035. " anden fil `%s', ikke tilladt"
 2036. #: src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 2037. #, c-format
 2038. msgid "unable to create file '%s'"
 2039. msgstr "kan ikke oprette filen '%s'"
 2040. #: src/divertcmd.c
 2041. #, c-format
 2042. msgid "cannot copy '%s' to '%s': %s"
 2043. msgstr "kan ikke kopiere '%s' til '%s': %s"
 2044. #: src/divertcmd.c
 2045. #, c-format
 2046. msgid "cannot rename '%s' to '%s'"
 2047. msgstr "kan ikke omdøbe '%s' til '%s'"
 2048. #: src/divertcmd.c
 2049. #, c-format
 2050. msgid "rename: remove duplicate old link '%s'"
 2051. msgstr "omdøb: fjern identisk gammel lænke '%s'"
 2052. #: src/divertcmd.c
 2053. #, c-format
 2054. msgid "unable to remove copied source file '%s'"
 2055. msgstr "kan ikke fjerne kopieret kildefil '%s'"
 2056. #: src/divertcmd.c
 2057. #, c-format
 2058. msgid "filename \"%s\" is not absolute"
 2059. msgstr "filenavnet \"%s\" er ikke absolut"
 2060. #: src/divertcmd.c
 2061. msgid "file may not contain newlines"
 2062. msgstr "filen må ikke indeholde linjeskift"
 2063. #: src/divertcmd.c
 2064. #, c-format
 2065. msgid "local diversion of %s"
 2066. msgstr "lokal omdirigering af %s"
 2067. #: src/divertcmd.c
 2068. #, c-format
 2069. msgid "local diversion of %s to %s"
 2070. msgstr "lokal omdirigering af %s til %s"
 2071. #: src/divertcmd.c
 2072. #, c-format
 2073. msgid "diversion of %s by %s"
 2074. msgstr "omdirigering af %s gennem %s"
 2075. #: src/divertcmd.c
 2076. #, c-format
 2077. msgid "diversion of %s to %s by %s"
 2078. msgstr "omdirigeret af %s til %s gennem %s"
 2079. #: src/divertcmd.c
 2080. #, c-format
 2081. msgid "any diversion of %s"
 2082. msgstr "enhver omdirigering af %s"
 2083. #: src/divertcmd.c
 2084. #, c-format
 2085. msgid "any diversion of %s to %s"
 2086. msgstr "enhver omdirigering af %s til %s"
 2087. #: src/divertcmd.c src/statcmd.c
 2088. #, c-format
 2089. msgid "--%s needs a single argument"
 2090. msgstr "--%s kræver et enkelt parameter"
 2091. #: src/divertcmd.c
 2092. msgid "cannot divert directories"
 2093. msgstr "kan ikke omdirigere kataloger"
 2094. #: src/divertcmd.c
 2095. #, c-format
 2096. msgid "cannot divert file '%s' to itself"
 2097. msgstr "kan ikke omdirigere filen '%s' til sig selv"
 2098. #: src/divertcmd.c
 2099. #, c-format
 2100. msgid "Leaving '%s'\n"
 2101. msgstr "Forlader '%s'\n"
 2102. #: src/divertcmd.c
 2103. #, c-format
 2104. msgid "'%s' clashes with '%s'"
 2105. msgstr "'%s' er i modstrid med '%s'"
 2106. #: src/divertcmd.c
 2107. #, c-format
 2108. msgid "Adding '%s'\n"
 2109. msgstr "Tilføjer '%s'\n"
 2110. #: src/divertcmd.c
 2111. #, c-format
 2112. msgid "Ignoring request to rename file '%s' owned by diverting package '%s'\n"
 2113. msgstr ""
 2114. "Ignorerer ønsket om at omdøbe filen '%s', ejet af omdirigeret pakke '%s'\n"
 2115. #: src/divertcmd.c
 2116. #, c-format
 2117. msgid "No diversion '%s', none removed.\n"
 2118. msgstr "Ingen omdirigering '%s', ingen fjernet.\n"
 2119. #: src/divertcmd.c
 2120. #, c-format
 2121. msgid ""
 2122. "mismatch on divert-to\n"
 2123. " when removing '%s'\n"
 2124. " found '%s'"
 2125. msgstr ""
 2126. "modstrid i omrokér-til\n"
 2127. " under afinstallation af '%s'\n"
 2128. " fandt '%s'"
 2129. #: src/divertcmd.c
 2130. #, c-format
 2131. msgid ""
 2132. "mismatch on package\n"
 2133. " when removing '%s'\n"
 2134. " found '%s'"
 2135. msgstr ""
 2136. "modstrid i pakke\n"
 2137. " under afinstallation af '%s'\n"
 2138. " fandt '%s'"
 2139. #: src/divertcmd.c
 2140. #, c-format
 2141. msgid "Ignoring request to remove shared diversion '%s'.\n"
 2142. msgstr "Ignorerer anmodning om at fjerne delt omdirigering '%s'.\n"
 2143. #: src/divertcmd.c
 2144. #, c-format
 2145. msgid "Removing '%s'\n"
 2146. msgstr "Fjerner '%s'\n"
 2147. #: src/divertcmd.c
 2148. msgid "package may not contain newlines"
 2149. msgstr "pakke må ikke indeholde linjeskift"
 2150. #: src/divertcmd.c
 2151. msgid "divert-to may not contain newlines"
 2152. msgstr "omrokér-til må ikke indeholde linjeskift"
 2153. #: src/divertdb.c
 2154. msgid "failed to open diversions file"
 2155. msgstr "kunne ikke åbne omdirigeringsfil"
 2156. #: src/divertdb.c
 2157. msgid "failed to fstat diversions file"
 2158. msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på omdirigeringsfil"
 2159. #: src/divertdb.c
 2160. #, c-format
 2161. msgid "conflicting diversions involving '%.250s' or '%.250s'"
 2162. msgstr "modstridende omdirigeringer, der involverer '%.250s' eller '%.250s'"
 2163. #: src/enquiry.c
 2164. msgid ""
 2165. "The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
 2166. "installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
 2167. "that depend on them) to function properly:\n"
 2168. msgstr ""
 2169. "De følgende pakker er i uorden p.g.a. alvorlige problemer under\n"
 2170. "installationen. De skal geninstalleres for at de (og eventuelle pakker,\n"
 2171. "der afhænger af dem) skal virke ordentligt:\n"
 2172. #: src/enquiry.c
 2173. msgid ""
 2174. "The following packages have been unpacked but not yet configured.\n"
 2175. "They must be configured using dpkg --configure or the configure\n"
 2176. "menu option in dselect for them to work:\n"
 2177. msgstr ""
 2178. "Du følgende pakker er blevet udpakket, men endnu ikke konfigurerede.\n"
 2179. "De skal konfigureres med \"dpkg --configure\" eller fra "
 2180. "konfigurationsmenuen\n"
 2181. "i dselect, for at virke:\n"
 2182. #: src/enquiry.c
 2183. msgid ""
 2184. "The following packages are only half configured, probably due to problems\n"
 2185. "configuring them the first time. The configuration should be retried using\n"
 2186. "dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:\n"
 2187. msgstr ""
 2188. "De følgende pakker er kun halvt konfigurerede, sikkert p.g.a. problemer med\n"
 2189. "at konfigurere dem i første omgang. Konfigurationen bør forsøges igen med\n"
 2190. "\"dpkg --configure <pakke>\" eller konfigurationsmenuen i dselect:\n"
 2191. #: src/enquiry.c
 2192. msgid ""
 2193. "The following packages are only half installed, due to problems during\n"
 2194. "installation. The installation can probably be completed by retrying it;\n"
 2195. "the packages can be removed using dselect or dpkg --remove:\n"
 2196. msgstr ""
 2197. "De følgende pakker er kun halvt installerede p.g.a. problemer under\n"
 2198. "installationen. Installationen kan sandsynligvis gennemføres ved at forsøge\n"
 2199. "igen. Pakkerne kan afinstalleres med dselect eller \"dpkg --remove\":\n"
 2200. #: src/enquiry.c
 2201. msgid ""
 2202. "The following packages are awaiting processing of triggers that they\n"
 2203. "have activated in other packages. This processing can be requested using\n"
 2204. "dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
 2205. msgstr ""
 2206. "Følgende pakker afventer behandling af udløsere, som de har aktiveret i\n"
 2207. "andre pakker. Der kan anmodes om denne behandling ved brug af dselect\n"
 2208. "eller dpkg --configure --pending (eller dpkg --triggers-only):\n"
 2209. #: src/enquiry.c
 2210. msgid ""
 2211. "The following packages have been triggered, but the trigger processing\n"
 2212. "has not yet been done. Trigger processing can be requested using\n"
 2213. "dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
 2214. msgstr ""
 2215. "Følgende pakker er blevet udløst, men udløserbehandlingen er ikke udført\n"
 2216. "endnu. Der kan anmodes om udløserbehandling ved brug af dselect\n"
 2217. "eller dpkg --configure --pending (eller dpkg --triggers-only):\n"
 2218. #: src/enquiry.c
 2219. msgid ""
 2220. "The following packages are missing the list control file in the\n"
 2221. "database, they need to be reinstalled:\n"
 2222. msgstr ""
 2223. "De følgende pakker mangler i listekontrolfilen i databasen,\n"
 2224. "de skal geninstalleres:\n"
 2225. #: src/enquiry.c
 2226. msgid ""
 2227. "The following packages are missing the md5sums control file in the\n"
 2228. "database, they need to be reinstalled:\n"
 2229. msgstr ""
 2230. "De følgende pakker mangler i md5sums-kontrolfilen i databasen,\n"
 2231. "de skal geninstalleres:\n"
 2232. #: src/enquiry.c
 2233. msgid "The following packages do not have an architecture:\n"
 2234. msgstr "De følgende pakker har ikke en arkitektur:\n"
 2235. #: src/enquiry.c
 2236. msgid "The following packages have an illegal architecture:\n"
 2237. msgstr "De følgende pakker har en ugyldig arkitektur:\n"
 2238. #: src/enquiry.c
 2239. msgid ""
 2240. "The following packages have an unknown foreign architecture, which will\n"
 2241. "cause dependency issues on front-ends. This can be fixed by registering\n"
 2242. "the foreign architecture with dpkg --add-architecture:\n"
 2243. msgstr ""
 2244. "De følgende pakker har en ukendt fremmed arkitektur, som vil medføre\n"
 2245. "afhængighedsproblemer på brugerflader. Dette kan rettes ved at registrere\n"
 2246. "den fremmede arkitektur med dpkg --add-architecture:\n"
 2247. #: src/enquiry.c src/querycmd.c
 2248. #, c-format
 2249. msgid "package '%s' is not installed"
 2250. msgstr "pakken '%s' er ikke installeret"
 2251. #: src/enquiry.c
 2252. msgid ""
 2253. "Another process has locked the database for writing, and might currently be\n"
 2254. "modifying it, some of the following problems might just be due to that.\n"
 2255. msgstr ""
 2256. "En anden proces har skrivebeskyttet databasen, og er måske i færd med at\n"
 2257. "ændre den - nogle af følgende problemer kan være forårsaget af netop dette.\n"
 2258. #: src/enquiry.c
 2259. msgctxt "section"
 2260. msgid "<unknown>"
 2261. msgstr "<ukendt>"
 2262. #: src/enquiry.c src/select.c src/trigcmd.c src/update.c dpkg-split/queue.c
 2263. #, c-format
 2264. msgid "--%s takes no arguments"
 2265. msgstr "--%s tager ingen parametre"
 2266. #: src/enquiry.c
 2267. #, c-format
 2268. msgid " %d in %s: "
 2269. msgstr " %d i %s: "
 2270. #: src/enquiry.c
 2271. #, c-format
 2272. msgid " %d package, from the following section:"
 2273. msgid_plural " %d packages, from the following sections:"
 2274. msgstr[0] " %d pakke fra følgende gruppe:"
 2275. msgstr[1] " %d pakker fra følgende grupper:"
 2276. #: src/enquiry.c
 2277. #, c-format
 2278. msgid ""
 2279. "Version of dpkg with working %s support not yet configured.\n"
 2280. " Please use 'dpkg --configure dpkg', and then try again.\n"
 2281. msgstr ""
 2282. "Version af dpkg med fungerende %s-understøttelse er endnu ikke "
 2283. "konfigureret.\n"
 2284. " Kør venligst 'dpkg --configure dpkg', og prøv igen.\n"
 2285. #: src/enquiry.c
 2286. #, c-format
 2287. msgid "dpkg not recorded as installed, cannot check for %s support!\n"
 2288. msgstr ""
 2289. "dpkg ikke registreret som installeret. Kan ikke kontrollere for %s-"
 2290. "understøttelse!\n"
 2291. #: src/enquiry.c
 2292. msgid "Pre-Depends field"
 2293. msgstr "Feltet Pre-Depends"
 2294. #: src/enquiry.c
 2295. msgid "epoch"
 2296. msgstr "epoken"
 2297. #: src/enquiry.c
 2298. msgid "long filenames"
 2299. msgstr "lange filnavne"
 2300. # conflicts og replaces er navne på felter
 2301. #: src/enquiry.c
 2302. msgid "multiple Conflicts and Replaces"
 2303. msgstr "flere Conflicts og Replaces"
 2304. #: src/enquiry.c
 2305. msgid "multi-arch"
 2306. msgstr "flerarkitektur"
 2307. #: src/enquiry.c
 2308. msgid "versioned Provides"
 2309. msgstr "versioneret Provides"
 2310. #: src/enquiry.c
 2311. #, c-format
 2312. msgid ""
 2313. "cannot see how to satisfy pre-dependency:\n"
 2314. " %s"
 2315. msgstr ""
 2316. "kan ikke se hvordan man kan tilfredsstille forhåndsafhængighed:\n"
 2317. " %s"
 2318. #: src/enquiry.c
 2319. #, c-format
 2320. msgid "cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)"
 2321. msgstr ""
 2322. "kan ikke tilfredsstille forhåndsafhængigheder for %.250s (ønsket grundet "
 2323. "%.250s)"
 2324. #: src/enquiry.c
 2325. #, fuzzy, c-format
 2326. #| msgid "--%s takes one package name argument"
 2327. msgid "--%s takes one <pkgname> argument"
 2328. msgstr "--%s tager et pakkenavn som parameter"
 2329. #: src/enquiry.c
 2330. #, fuzzy, c-format
 2331. #| msgid "package '%s' is not installed"
 2332. msgid "package name '%s' is invalid: %s"
 2333. msgstr "pakken '%s' er ikke installeret"
 2334. #: src/enquiry.c
 2335. #, fuzzy, c-format
 2336. #| msgid "--%s takes one package name argument"
 2337. msgid "--%s takes one <trigname> argument"
 2338. msgstr "--%s tager et pakkenavn som parameter"
 2339. #: src/enquiry.c
 2340. #, fuzzy, c-format
 2341. #| msgid "trigger name contains invalid character"
 2342. msgid "trigger name '%s' is invalid: %s"
 2343. msgstr "udløsernavn indeholder ugyldigt tegn"
 2344. #: src/enquiry.c
 2345. #, fuzzy, c-format
 2346. #| msgid "--%s takes one package name argument"
 2347. msgid "--%s takes one <archname> argument"
 2348. msgstr "--%s tager et pakkenavn som parameter"
 2349. #: src/enquiry.c
 2350. #, fuzzy, c-format
 2351. #| msgid "architecture '%s' is illegal: %s"
 2352. msgid "architecture name '%s' is invalid: %s"
 2353. msgstr "arkitektur '%s' er ulovlig: %s"
 2354. #: src/enquiry.c
 2355. #, fuzzy, c-format
 2356. #| msgid "--%s takes no arguments"
 2357. msgid "--%s takes one <version> argument"
 2358. msgstr "--%s tager ingen parametre"
 2359. #: src/enquiry.c
 2360. #, fuzzy, c-format
 2361. #| msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
 2362. msgid "version '%s' has bad syntax"
 2363. msgstr "versionen '%s' har en ugyldig syntaks: %s"
 2364. #: src/enquiry.c
 2365. msgid ""
 2366. "--compare-versions takes three arguments: <version> <relation> <version>"
 2367. msgstr ""
 2368. "--compare-versions kræver tre parametre: <version> <relation> <version>"
 2369. #: src/enquiry.c
 2370. msgid "--compare-versions bad relation"
 2371. msgstr "--compare-versions ugyldig relation"
 2372. #: src/enquiry.c
 2373. #, c-format
 2374. msgid "--%s used with obsolete relation operator '%s'"
 2375. msgstr ""
 2376. #: src/errors.c
 2377. #, c-format
 2378. msgid "failed to allocate memory for new entry in list of failed packages: %s"
 2379. msgstr ""
 2380. "kunne ikke frigøre hukommelse til ny indgang i listen over mislykkede "
 2381. "pakker: %s"
 2382. #: src/errors.c
 2383. msgid "too many errors, stopping"
 2384. msgstr "for mange fejl, stopper"
 2385. #: src/errors.c
 2386. #, c-format
 2387. msgid ""
 2388. "error processing package %s (--%s):\n"
 2389. " %s"
 2390. msgstr ""
 2391. "fejl under behandling af pakken %s (--%s):\n"
 2392. " %s"
 2393. #: src/errors.c
 2394. #, c-format
 2395. msgid ""
 2396. "error processing archive %s (--%s):\n"
 2397. " %s"
 2398. msgstr ""
 2399. "fejl under behandling af arkivet %s (--%s):\n"
 2400. " %s"
 2401. #: src/errors.c
 2402. msgid "Errors were encountered while processing:\n"
 2403. msgstr "Der opstod fejl under behandlingen:\n"
 2404. #: src/errors.c
 2405. msgid "Processing was halted because there were too many errors.\n"
 2406. msgstr "Behandlingen blev stoppet fordi der var for mange fejl.\n"
 2407. #: src/errors.c
 2408. #, c-format
 2409. msgid "package %s was on hold, processing it anyway as you requested"
 2410. msgstr "pakken %s var tilbageholdt, behandler den alligevel, efter dit ønske"
 2411. #: src/errors.c
 2412. #, c-format
 2413. msgid ""
 2414. "Package %s is on hold, not touching it. Use --force-hold to override.\n"
 2415. msgstr ""
 2416. "Pakken %s er tilbageholdt, rører den ikke. Brug --force-hold for at "
 2417. "gennemtvinge.\n"
 2418. #: src/errors.c
 2419. msgid "overriding problem because --force enabled:"
 2420. msgstr "undertrykker problemet, fordi --force er givet:"
 2421. #: src/filesdb.c
 2422. #, c-format
 2423. msgid "unable to open files list file for package '%.250s'"
 2424. msgstr "kunne ikke åbne fillistefil for pakken '%.250s'"
 2425. #: src/filesdb.c
 2426. #, c-format
 2427. msgid ""
 2428. "files list file for package '%.250s' missing; assuming package has no files "
 2429. "currently installed"
 2430. msgstr ""
 2431. "fillistefilen for pakken '%.250s' mangler; antager at pakken ikke har nogen "
 2432. "filer installeret"
 2433. #: src/filesdb.c
 2434. #, c-format
 2435. msgid "unable to stat files list file for package '%.250s'"
 2436. msgstr "kan ikke tilgå fillistefil for pakken '%.250s'"
 2437. #: src/filesdb.c
 2438. #, c-format
 2439. msgid "files list for package '%.250s' is not a regular file"
 2440. msgstr "fillistefilen for pakken '%.250s' er ikke en normal fil"
 2441. #: src/filesdb.c
 2442. #, c-format
 2443. msgid "reading files list for package '%.250s'"
 2444. msgstr "læser filliste for pakken '%.250s'"
 2445. #: src/filesdb.c
 2446. #, c-format
 2447. msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
 2448. msgstr "fillistefilen for pakken '%.250s' mangler afsluttende linjeskift"
 2449. #: src/filesdb.c
 2450. #, c-format
 2451. msgid "files list file for package '%.250s' contains empty filename"
 2452. msgstr "fillistefilen for pakken '%.250s' indeholder tomt filnavn"
 2453. #: src/filesdb.c
 2454. #, c-format
 2455. msgid "error closing files list file for package '%.250s'"
 2456. msgstr "fejl under lukning af fillistefil for pakken '%.250s'"
 2457. #: src/filesdb.c
 2458. msgid "(Reading database ... "
 2459. msgstr "(Læser database ... "
 2460. #: src/filesdb.c
 2461. #, c-format
 2462. msgid "%d file or directory currently installed.)\n"
 2463. msgid_plural "%d files and directories currently installed.)\n"
 2464. msgstr[0] "%d fil eller katalog installeret i øjeblikket.)\n"
 2465. msgstr[1] "%d filer og kataloger installeret i øjeblikket.)\n"
 2466. #: src/filesdb-hash.c
 2467. #, c-format
 2468. msgid "control file '%s' for package '%s' is missing final newline"
 2469. msgstr "kontrolfil '%s' for pakke '%s' mangler afsluttende linjeskift"
 2470. #: src/filesdb-hash.c
 2471. #, fuzzy, c-format
 2472. #| msgid "control file '%s' for package '%s' is missing final newline"
 2473. msgid "control file '%s' for package '%s' is missing value"
 2474. msgstr "kontrolfil '%s' for pakke '%s' mangler afsluttende linjeskift"
 2475. #: src/filesdb-hash.c
 2476. #, fuzzy, c-format
 2477. #| msgid "control file '%s' for package '%s' is missing final newline"
 2478. msgid "control file '%s' for package '%s' is missing value separator"
 2479. msgstr "kontrolfil '%s' for pakke '%s' mangler afsluttende linjeskift"
 2480. #: src/filesdb-hash.c
 2481. #, c-format
 2482. msgid "control file '%s' for package '%s' contains empty filename"
 2483. msgstr "kontrolfilen '%s' for pakke '%s' indeholder et tomt filnavn"
 2484. #: src/filesdb-hash.c
 2485. #, fuzzy, c-format
 2486. #| msgid "cannot open '%s' control file for package '%s'"
 2487. msgid "cannot open control file '%s' for package '%s'"
 2488. msgstr "kan ikke åbne kontrolfilen '%s' for pakke '%s'"
 2489. #: src/filesdb-hash.c
 2490. #, fuzzy, c-format
 2491. #| msgid "cannot stat '%s' control file for package '%s'"
 2492. msgid "cannot stat control file '%s' for package '%s'"
 2493. msgstr "kan ikke stat (køre) '%s' fillistefil for pakken '%s'"
 2494. #: src/filesdb-hash.c
 2495. #, fuzzy, c-format
 2496. #| msgid "'%s' file for package '%s' is not a regular file"
 2497. msgid "control file '%s' for package '%s' is not a regular file"
 2498. msgstr "'%s'-filen for pakke '%s' er ikke en normal fil"
 2499. #: src/filesdb-hash.c
 2500. #, fuzzy, c-format
 2501. #| msgid "cannot read '%s' control file for package '%s'"
 2502. msgid "cannot read control file '%s' for package '%s'"
 2503. msgstr "kan ikke læse kontrolfilen '%s' for pakke '%s'"
 2504. #: src/filesdb-hash.c
 2505. #, fuzzy, c-format
 2506. #| msgid "cannot close '%s' control file for package '%s'"
 2507. msgid "cannot close control file '%s' for package '%s'"
 2508. msgstr "kan ikke lukke kontrolfilen '%s' for pakke '%s'"
 2509. #: src/help.c
 2510. msgid "not installed"
 2511. msgstr "ikke installeret"
 2512. #: src/help.c
 2513. msgid "not installed but configs remain"
 2514. msgstr "ikke installeret, men konfigurationen består"
 2515. #: src/help.c
 2516. msgid "broken due to failed removal or installation"
 2517. msgstr "ødelagt på grund af mislykket fjernelse eller installation"
 2518. #: src/help.c
 2519. msgid "unpacked but not configured"
 2520. msgstr "udpakket, men ikke konfigureret"
 2521. #: src/help.c
 2522. msgid "broken due to postinst failure"
 2523. msgstr "ødelagt grundet efterinstallations-fejl"
 2524. #: src/help.c
 2525. msgid "awaiting trigger processing by another package"
 2526. msgstr "afventer udløserbehandling af en anden pakke"
 2527. #: src/help.c
 2528. msgid "triggered"
 2529. msgstr "udløst"
 2530. #: src/help.c
 2531. msgid "installed"
 2532. msgstr "installeret"
 2533. #: src/help.c
 2534. msgid "PATH is not set"
 2535. msgstr "PATH er ikke defineret"
 2536. #: src/help.c
 2537. #, c-format
 2538. msgid "'%s' not found in PATH or not executable"
 2539. msgstr "'%s' ikke fundet i PATH, eller er ikke eksekverbar"
 2540. #: src/help.c
 2541. #, c-format
 2542. msgid ""
 2543. "%d expected program not found in PATH or not executable\n"
 2544. "%s"
 2545. msgid_plural ""
 2546. "%d expected programs not found in PATH or not executable\n"
 2547. "%s"
 2548. msgstr[0] ""
 2549. "%d forventet program er ikke fundet i PATH eller er ikke eksekverbar %s"
 2550. msgstr[1] ""
 2551. "%d forventede programmer er ikke fundet i PATH eller er ikke eksekverbar %s"
 2552. #: src/help.c
 2553. msgid ""
 2554. "Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin"
 2555. msgstr ""
 2556. "Bemærk: PATH for root bør normalt indeholde /usr/local/sbin, /usr/sbin og /"
 2557. "sbin"
 2558. #: src/infodb-access.c
 2559. #, c-format
 2560. msgid "unable to check existence of '%.250s'"
 2561. msgstr "kunne ikke kontrollere eksistensen af '%.250s'"
 2562. #: src/infodb-access.c src/infodb-upgrade.c
 2563. msgid "cannot read info directory"
 2564. msgstr "kan ikke læse info-katalog"
 2565. #: src/infodb-format.c src/unpack.c
 2566. #, c-format
 2567. msgid "error trying to open %.250s"
 2568. msgstr "fejl ved forsøg på at åbne %.250s"
 2569. #: src/infodb-format.c
 2570. #, c-format
 2571. msgid "corrupt info database format file '%s'"
 2572. msgstr "ødelagt formatfil for informationsdatabase '%s'"
 2573. #: src/infodb-format.c
 2574. #, c-format
 2575. msgid "info database format (%d) is bogus or too new; try getting a newer dpkg"
 2576. msgstr ""
 2577. "format for informationsdatabasen (%d) er fejlbehæftet eller for ny; prøv at "
 2578. "få fat i en nyere dpkg"
 2579. #: src/infodb-upgrade.c
 2580. #, c-format
 2581. msgid "info file %s/%s not associated to any package"
 2582. msgstr "informationsfilen %s/%s er ikke associeret til nogen pakke"
 2583. #: src/infodb-upgrade.c
 2584. #, c-format
 2585. msgid "error while writing '%s'"
 2586. msgstr "fejl under skrivning af '%s'"
 2587. #: src/main.c
 2588. #, c-format
 2589. msgid "Debian '%s' package management program version %s.\n"
 2590. msgstr "Debian '%s' pakkehåndteringsprogram version %s.\n"
 2591. #: src/main.c
 2592. #, fuzzy, c-format
 2593. #| msgid ""
 2594. #| "Commands:\n"
 2595. #| " -i|--install <.deb file name> ... | -R|--recursive "
 2596. #| "<directory> ...\n"
 2597. #| " --unpack <.deb file name> ... | -R|--recursive "
 2598. #| "<directory> ...\n"
 2599. #| " -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive "
 2600. #| "<directory> ...\n"
 2601. #| " --configure <package> ... | -a|--pending\n"
 2602. #| " --triggers-only <package> ... | -a|--pending\n"
 2603. #| " -r|--remove <package> ... | -a|--pending\n"
 2604. #| " -P|--purge <package> ... | -a|--pending\n"
 2605. #| " -V|--verify <package> ... Verify the integrity of package(s).\n"
 2606. #| " --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
 2607. #| " --set-selections Set package selections from stdin.\n"
 2608. #| " --clear-selections Deselect every non-essential package.\n"
 2609. #| " --update-avail [<Packages-file>] Replace available packages info.\n"
 2610. #| " --merge-avail [<Packages-file>] Merge with info from file.\n"
 2611. #| " --clear-avail Erase existing available info.\n"
 2612. #| " --forget-old-unavail Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
 2613. #| " -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
 2614. #| " -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
 2615. #| " -L|--listfiles <package> ... List files 'owned' by package(s).\n"
 2616. #| " -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
 2617. #| " -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
 2618. #| " -C|--audit [<package> ...] Check for broken package(s).\n"
 2619. #| " --add-architecture <arch> Add <arch> to the list of "
 2620. #| "architectures.\n"
 2621. #| " --remove-architecture <arch> Remove <arch> from the list of "
 2622. #| "architectures.\n"
 2623. #| " --print-architecture Print dpkg architecture.\n"
 2624. #| " --print-foreign-architectures Print allowed foreign architectures.\n"
 2625. #| " --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
 2626. #| " --force-help Show help on forcing.\n"
 2627. #| " -Dh|--debug=help Show help on debugging.\n"
 2628. #| "\n"
 2629. msgid ""
 2630. "Commands:\n"
 2631. " -i|--install <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2632. " --unpack <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2633. " -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2634. " --configure <package> ... | -a|--pending\n"
 2635. " --triggers-only <package> ... | -a|--pending\n"
 2636. " -r|--remove <package> ... | -a|--pending\n"
 2637. " -P|--purge <package> ... | -a|--pending\n"
 2638. " -V|--verify <package> ... Verify the integrity of package(s).\n"
 2639. " --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
 2640. " --set-selections Set package selections from stdin.\n"
 2641. " --clear-selections Deselect every non-essential package.\n"
 2642. " --update-avail [<Packages-file>] Replace available packages info.\n"
 2643. " --merge-avail [<Packages-file>] Merge with info from file.\n"
 2644. " --clear-avail Erase existing available info.\n"
 2645. " --forget-old-unavail Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
 2646. " -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
 2647. " -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
 2648. " -L|--listfiles <package> ... List files 'owned' by package(s).\n"
 2649. " -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
 2650. " -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
 2651. " -C|--audit [<package> ...] Check for broken package(s).\n"
 2652. " --yet-to-unpack Print packages selected for "
 2653. "installation.\n"
 2654. " --predep-package Print pre-dependencies to unpack.\n"
 2655. " --add-architecture <arch> Add <arch> to the list of architectures.\n"
 2656. " --remove-architecture <arch> Remove <arch> from the list of "
 2657. "architectures.\n"
 2658. " --print-architecture Print dpkg architecture.\n"
 2659. " --print-foreign-architectures Print allowed foreign architectures.\n"
 2660. " --assert-<feature> Assert support for the specified "
 2661. "feature.\n"
 2662. " --validate-<thing> <string> Validate a <thing>'s <string>.\n"
 2663. " --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
 2664. " --force-help Show help on forcing.\n"
 2665. " -Dh|--debug=help Show help on debugging.\n"
 2666. "\n"
 2667. msgstr ""
 2668. "Kommandoer:\n"
 2669. " -i|--install <.deb-filnavn> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
 2670. " --unpack <.deb-filnavn> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
 2671. " -A|--record-avail <.deb-filnavn> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
 2672. " --configure <pakke> ... | -a|--pending\n"
 2673. " --triggers-only <pakke> ... | -a|--pending\n"
 2674. " -r|--remove <pakke> ... | -a|--pending\n"
 2675. " -P|--purge <pakke> ... | -a|--pending\n"
 2676. " -V|--verify <pakke> ... Verificer pakkernes integritet.\n"
 2677. " --get-selections [<mønster> ...] Skriv liste over valgene til standard-"
 2678. "ud.\n"
 2679. " --set-selections Angiv pakkevalgene fra standard-ind.\n"
 2680. " --clear-selections Fravælg alle ikke-essentielle pakker.\n"
 2681. " --update-avail <Packages-fil> Erstat information om tilgængelige "
 2682. "pakker.\n"
 2683. " --merge-avail <Packages-fil> Flet med information fra fil.\n"
 2684. " --clear-avail Slet aktuelle "
 2685. "tilgængelighedsinformationer.\n"
 2686. " --forget-old-unavail Glem uinstallerede, utilgængelige "
 2687. "pakker.\n"
 2688. " -s|--status <pakke> ... Vis detaljer om pakkestatus.\n"
 2689. " -p|--print-avail <pakke> ... Vis detaljer om tilgængelige versioner.\n"
 2690. " -L|--listfiles <pakke> ... Vis de filer, der 'ejes' af pakkerne.\n"
 2691. " -l|--list [<mønster> ...] Vis kortfattet pakkeliste.\n"
 2692. " -S|--search <mønster> ... Find pakker, der 'ejer' filer.\n"
 2693. " -C|--audit Tjek for ødelagte pakker.\n"
 2694. " --add-architecture <arkitektur> Tilføj <arkitektur> til "
 2695. "arkitekturlisten.\n"
 2696. " --remove-architecture <arkitek.> Fjern <arkitektur> fra listen over "
 2697. "arkitekturer.\n"
 2698. " --print-architecture Vis dpkg-arkitektur.\n"
 2699. " --print-foreign-architectures Vis tilladte fremmede arkitekturer.\n"
 2700. " --compare-versions <a> <op> <b> Sammenlign versionsnumre - se nedenfor.\n"
 2701. " --force-help Vis hjælp til gennemtvingning.\n"
 2702. " -Dh|--debug=help Vis hjælp til fejlsøgning.\n"
 2703. "\n"
 2704. #: src/main.c src/querycmd.c src/trigcmd.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c
 2705. #, c-format
 2706. msgid ""
 2707. " -?, --help Show this help message.\n"
 2708. " --version Show the version.\n"
 2709. "\n"
 2710. msgstr ""
 2711. " -?, --help Vis denne hjælpetekst.\n"
 2712. " --version Vis versionen.\n"
 2713. "\n"
 2714. #: src/main.c
 2715. #, fuzzy, c-format
 2716. #| msgid ""
 2717. #| "For internal use: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
 2718. #| " --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-"
 2719. #| "conrep |\n"
 2720. #| " --assert-multi-arch | --assert-versioned-provides.\n"
 2721. #| "\n"
 2722. msgid ""
 2723. "Assertable features: support-predepends, working-epoch, long-filenames,\n"
 2724. " multi-conrep, multi-arch, versioned-provides.\n"
 2725. "\n"
 2726. msgstr ""
 2727. "Til internt brug: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
 2728. " --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep "
 2729. "|\n"
 2730. " --assert-multi-arch | --assert-versioned-provides..\n"
 2731. "\n"
 2732. #: src/main.c
 2733. #, c-format
 2734. msgid ""
 2735. "Validatable things: pkgname, archname, trigname, version.\n"
 2736. "\n"
 2737. msgstr ""
 2738. #: src/main.c
 2739. #, fuzzy, c-format
 2740. #| msgid ""
 2741. #| "Use dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
 2742. #| " -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile on archives (type %s --"
 2743. #| "help).\n"
 2744. #| "\n"
 2745. msgid ""
 2746. "Use dpkg with -b, --build, -c, --contents, -e, --control, -I, --info,\n"
 2747. " -f, --field, -x, --extract, -X, --vextract, --ctrl-tarfile, --fsys-"
 2748. "tarfile\n"
 2749. "on archives (type %s --help).\n"
 2750. "\n"
 2751. msgstr ""
 2752. "Brug dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
 2753. " -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile på arkiver (skriv %s --help).\n"
 2754. "\n"
 2755. #: src/main.c
 2756. #, c-format
 2757. msgid ""
 2758. "Options:\n"
 2759. " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 2760. " --root=<directory> Install on a different root directory.\n"
 2761. " --instdir=<directory> Change installation dir without changing admin "
 2762. "dir.\n"
 2763. " --path-exclude=<pattern> Do not install paths which match a shell "
 2764. "pattern.\n"
 2765. " --path-include=<pattern> Re-include a pattern after a previous "
 2766. "exclusion.\n"
 2767. " -O|--selected-only Skip packages not selected for install/"
 2768. "upgrade.\n"
 2769. " -E|--skip-same-version Skip packages whose same version is installed.\n"
 2770. " -G|--refuse-downgrade Skip packages with earlier version than "
 2771. "installed.\n"
 2772. " -B|--auto-deconfigure Install even if it would break some other "
 2773. "package.\n"
 2774. " --[no-]triggers Skip or force consequential trigger "
 2775. "processing.\n"
 2776. " --verify-format=<format> Verify output format (supported: 'rpm').\n"
 2777. " --no-debsig Do not try to verify package signatures.\n"
 2778. " --no-act|--dry-run|--simulate\n"
 2779. " Just say what we would do - don't do it.\n"
 2780. " -D|--debug=<octal> Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
 2781. " --status-fd <n> Send status change updates to file descriptor "
 2782. "<n>.\n"
 2783. " --status-logger=<command> Send status change updates to <command>'s "
 2784. "stdin.\n"
 2785. " --log=<filename> Log status changes and actions to <filename>.\n"
 2786. " --ignore-depends=<package>,...\n"
 2787. " Ignore dependencies involving <package>.\n"
 2788. " --force-... Override problems (see --force-help).\n"
 2789. " --no-force-...|--refuse-...\n"
 2790. " Stop when problems encountered.\n"
 2791. " --abort-after <n> Abort after encountering <n> errors.\n"
 2792. "\n"
 2793. msgstr ""
 2794. "Tilvalg:\n"
 2795. " --admindir=<katalog> Benyt <katalog> i stedet for %s.\n"
 2796. " --root=<katalog> Installér i et andet rodkatalog.\n"
 2797. " --instdir=<katalog> Skift installationskatalog uden at skifte\n"
 2798. " administrationskatalog.\n"
 2799. " --path-exclude=<mønster> Installér ikke stier som matcher et "
 2800. "skalmønster.\n"
 2801. " --path-include=<møsnter> Geninkludér mønster efter tidligere "
 2802. "eksklusion.\n"
 2803. " -O|--selected-only Spring over pakker, der ikke er valgt til\n"
 2804. " installation/opgradering.\n"
 2805. " -E|--skip-same-version Spring over pakker, hvis version i forvejen er\n"
 2806. " installeret.\n"
 2807. " -G|--refuse-downgrade Spring over pakker med tidligere version end "
 2808. "den\n"
 2809. " installerede.\n"
 2810. " -B|--auto-deconfigure Installér selvom dette ødelægger andre pakker.\n"
 2811. " --[no-]triggers Overspring eller kør efterfølgende udløsere.\n"
 2812. " --verify-format=<format> Verificer uddataformat (understøttet: 'rpm').\n"
 2813. " --no-debsig Forsøg ikke at verificere pakkesignaturer.\n"
 2814. " --no-act|--dry-run|--simulate\n"
 2815. " Vis kun hvad der ville ske, uden at gøre det.\n"
 2816. " -D|--debug=<oktal> Kør fejlsøgning (se -Dhelp eller --"
 2817. "debug=help).\n"
 2818. " --status-fd <n> Send statusopdateringer til fildeskriptor <n>.\n"
 2819. " --status-logger=<command> Send opdateringer om statusændring til "
 2820. "<command>'s standardind.\n"
 2821. " --log=<filnavn> Log statusændringer og handlinger til "
 2822. "<filnavn>.\n"
 2823. " --ignore-depends=<pakke>,...\n"
 2824. " Ignorér afhængigheder, der vedrører <pakke>.\n"
 2825. " --force-... Gennemtving (se --force-help).\n"
 2826. " --no-force-...|--refuse-...\n"
 2827. " Stop, når der opstår problemer.\n"
 2828. " --abort-after <n> Afbryd efter <n> fejl.\n"
 2829. "\n"
 2830. #: src/main.c
 2831. #, c-format
 2832. msgid ""
 2833. "Comparison operators for --compare-versions are:\n"
 2834. " lt le eq ne ge gt (treat empty version as earlier than any "
 2835. "version);\n"
 2836. " lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (treat empty version as later than any version);\n"
 2837. " < << <= = >= >> > (only for compatibility with control file "
 2838. "syntax).\n"
 2839. "\n"
 2840. msgstr ""
 2841. "Sammenligningsoperatorer til --compare-versions er:\n"
 2842. " lt le eq ne ge gt (betragt tom version som tidligere end andre "
 2843. "versioner);\n"
 2844. " lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (betragt tom version som senere end andre "
 2845. "versioner);\n"
 2846. " < << <= = >= >> > (kun for kompatibilitet med kontrolfilens "
 2847. "syntaks).\n"
 2848. "\n"
 2849. #: src/main.c
 2850. #, c-format
 2851. msgid "Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management.\n"
 2852. msgstr ""
 2853. "Brug 'apt' eller 'aptitude' for en mere brugervenlig pakkehåndtering.\n"
 2854. #: src/main.c
 2855. msgid ""
 2856. "Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];\n"
 2857. "Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;\n"
 2858. "Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;\n"
 2859. "Type dpkg --force-help for a list of forcing options;\n"
 2860. "Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
 2861. "\n"
 2862. "Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or "
 2863. "'more' !"
 2864. msgstr ""
 2865. "Skriv dpkg --help for hjælp om installation og afinstallation af pakker "
 2866. "[*];\n"
 2867. "Brug 'apt' eller 'aptitude' for en mere brugervenlig pakkehåndtering;\n"
 2868. "Skriv dpkg -Dhelp for en liste over værdierne i dpkg's fejlsøgningsflag;\n"
 2869. "Skriv dpkg --force-help for en liste over gennemtvingningstilvalg;\n"
 2870. "Skriv dpkg-deb --help for hjælp vedrørende manipulation af *.deb-filer;\n"
 2871. "\n"
 2872. "Tilvalg med [*] giver mange uddata - led dem gennem 'less' eller 'more'!"
 2873. #: src/main.c
 2874. msgid "Set all force options"
 2875. msgstr "Angiv alle tvungne tilvalg"
 2876. #: src/main.c
 2877. msgid "Replace a package with a lower version"
 2878. msgstr "Erstat en pakke med en lavere version"
 2879. #: src/main.c
 2880. msgid "Configure any package which may help this one"
 2881. msgstr "Konfigurer alle pakker som kan hjælpe denne pakke"
 2882. #: src/main.c
 2883. msgid "Process incidental packages even when on hold"
 2884. msgstr "Behandl trinvis øgende pakker selv på tilbagehold"
 2885. #: src/main.c
 2886. msgid "Try to (de)install things even when not root"
 2887. msgstr "Forsøg at (af)installere ting selv når ikke administrator (root)"
 2888. #: src/main.c
 2889. msgid "PATH is missing important programs, problems likely"
 2890. msgstr "PATH mangler vigtige programmer, problemer er sandsynlige"
 2891. #: src/main.c
 2892. msgid "Install a package even if it fails authenticity check"
 2893. msgstr "Installer en pakke selv hvis den fejler godkendelseskontrol"
 2894. #: src/main.c
 2895. msgid "Process even packages with wrong versions"
 2896. msgstr "Behandl også pakker med forkerte versioner"
 2897. #: src/main.c
 2898. msgid "Overwrite a file from one package with another"
 2899. msgstr "Overskriv en fil fra en pakke med en anden"
 2900. #: src/main.c
 2901. msgid "Overwrite a diverted file with an undiverted version"
 2902. msgstr "Overskriv en omdirigeret fil med en ikke omdirigeret version"
 2903. #: src/main.c
 2904. msgid "Overwrite one package's directory with another's file"
 2905. msgstr "Overskriv en pakkes mappe med en andens fil"
 2906. #: src/main.c
 2907. msgid "Do not perform safe I/O operations when unpacking"
 2908. msgstr "Udfør ikke sikre I/O-handlinger under udpakning"
 2909. #: src/main.c
 2910. msgid "Do not chroot into maintainer script environment"
 2911. msgstr ""
 2912. #: src/main.c
 2913. msgid "Always use the new config files, don't prompt"
 2914. msgstr "Brug altid de nye konfigurationsfiler, spørg ikke"
 2915. #: src/main.c
 2916. msgid "Always use the old config files, don't prompt"
 2917. msgstr "Brug altid de gamle konfigurationsfiler, spørg ikke"
 2918. #: src/main.c
 2919. msgid ""
 2920. "Use the default option for new config files if one\n"
 2921. "is available, don't prompt. If no default can be found,\n"
 2922. "you will be prompted unless one of the confold or\n"
 2923. "confnew options is also given"
 2924. msgstr ""
 2925. "Brug standardindstillingen for nye konfigurationsfiler\n"
 2926. "hvis en sådan er tilgængelig, spørg ikke. Hvis ingen\n"
 2927. "standard kan findes, vil du blive spurgt med mindre\n"
 2928. "en af tilvalgene confold eller confnew også er angivet"
 2929. #: src/main.c
 2930. msgid "Always install missing config files"
 2931. msgstr "Installer altid manglende konfigurationsfiler"
 2932. #: src/main.c
 2933. msgid "Offer to replace config files with no new versions"
 2934. msgstr "Tilbyd at erstatte konfigurationsfiler med ingen nye versioner"
 2935. #: src/main.c
 2936. msgid "Process even packages with wrong or no architecture"
 2937. msgstr "Behandl selv pakker med forkert eller ingen arkitektur"
 2938. #: src/main.c
 2939. msgid "Install even if it would break another package"
 2940. msgstr "Installer selv om det ødelægger en anden pakke"
 2941. #: src/main.c
 2942. msgid "Allow installation of conflicting packages"
 2943. msgstr "Tillad installation af pakker i konflikt"
 2944. #: src/main.c
 2945. msgid "Turn all dependency problems into warnings"
 2946. msgstr "Omdan alle afhængighedsproblemer til advarsler"
 2947. #: src/main.c
 2948. msgid "Turn dependency version problems into warnings"
 2949. msgstr "Omdan afhængighedsversionsproblemer til advarsler"
 2950. #: src/main.c
 2951. msgid "Remove packages which require installation"
 2952. msgstr "Fjern pakker som kræver installation"
 2953. #: src/main.c
 2954. msgid "Remove an essential package"
 2955. msgstr "Fjern en essentiel pakke"
 2956. #: src/main.c
 2957. msgid "Generally helpful progress information"
 2958. msgstr "Generelt nyttig information om forløbet"
 2959. #: src/main.c
 2960. msgid "Invocation and status of maintainer scripts"
 2961. msgstr "Kald og status for vedligeholdelsesskripter"
 2962. #: src/main.c
 2963. msgid "Output for each file processed"
 2964. msgstr "Uddata for hver behandlet fil"
 2965. #: src/main.c
 2966. msgid "Lots of output for each file processed"
 2967. msgstr "Masser af uddata for hver behandlet fil"
 2968. #: src/main.c
 2969. msgid "Output for each configuration file"
 2970. msgstr "Uddata for hver konfigurationsfil"
 2971. #: src/main.c
 2972. msgid "Lots of output for each configuration file"
 2973. msgstr "Masser af uddat for hver konfigurationsfil"
 2974. #: src/main.c
 2975. msgid "Dependencies and conflicts"
 2976. msgstr "Afhængigheder og konflikter"
 2977. #: src/main.c
 2978. msgid "Lots of dependencies/conflicts output"
 2979. msgstr "Masser af uddata for afhængigheder/konflikter"
 2980. #: src/main.c
 2981. msgid "Trigger activation and processing"
 2982. msgstr "Udløseraktivitet og behandling"
 2983. #: src/main.c
 2984. msgid "Lots of output regarding triggers"
 2985. msgstr "Masse af uddata vedrørende udløsere"
 2986. #: src/main.c
 2987. msgid "Silly amounts of output regarding triggers"
 2988. msgstr "Tåbelig mængde af uddata vedrørende udløsere"
 2989. #: src/main.c
 2990. msgid "Lots of drivel about eg the dpkg/info directory"
 2991. msgstr "Masser af nonsens om f.eks. dpkg/info-mappen"
 2992. #: src/main.c
 2993. msgid "Insane amounts of drivel"
 2994. msgstr "Ufattelig mængde af nonsens"
 2995. #: src/main.c
 2996. #, c-format
 2997. msgid ""
 2998. "%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
 2999. "\n"
 3000. " Number Ref. in source Description\n"
 3001. msgstr ""
 3002. "%s fejlsøgningstilvalg, --debug=<octal> eller -D<octal>:\n"
 3003. "\n"
 3004. " Antal Ref. i kilde Beskrivelse\n"
 3005. #: src/main.c
 3006. #, c-format
 3007. msgid ""
 3008. "\n"
 3009. "Debugging options can be mixed using bitwise-or.\n"
 3010. "Note that the meanings and values are subject to change.\n"
 3011. msgstr ""
 3012. "\n"
 3013. "Fejlsøgningstilvalg kan blandes med bitwise-or.\n"
 3014. "Bemærk at meningerne og værdierne kan ændre sig.\n"
 3015. #: src/main.c
 3016. #, c-format
 3017. msgid "--%s requires a positive octal argument"
 3018. msgstr "--%s kræver en positiv oktal parameter"
 3019. #: src/main.c
 3020. #, c-format
 3021. msgid "unknown verify output format '%s'"
 3022. msgstr "Verifikationsuddataformatet '%s' er ukendt"
 3023. #: src/main.c
 3024. #, c-format
 3025. msgid "null package name in --%s comma-separated list '%.250s'"
 3026. msgstr "null-pakkenavn i --%s kommaadskilt liste '%.250s'"
 3027. #: src/main.c
 3028. #, c-format
 3029. msgid "error executing hook '%s', exit code %d"
 3030. msgstr "fejl ved tilbagekaldet '%s', fejlkode %d"
 3031. #: src/main.c
 3032. msgid "status logger"
 3033. msgstr "statuslogger"
 3034. #: src/main.c dpkg-deb/info.c
 3035. #, c-format
 3036. msgid "--%s takes exactly one argument"
 3037. msgstr "--%s tager nøjagtig en parameter"
 3038. #: src/main.c
 3039. #, c-format
 3040. msgid "architecture '%s' is illegal: %s"
 3041. msgstr "arkitektur '%s' er ulovlig: %s"
 3042. #: src/main.c
 3043. #, c-format
 3044. msgid "architecture '%s' is reserved and cannot be added"
 3045. msgstr "arkitektur '%s' er reserveret og kan ikke tilføjes"
 3046. #: src/main.c
 3047. #, c-format
 3048. msgid "cannot remove non-foreign architecture '%s'"
 3049. msgstr "kan ikke fjerne ikkefremmed arkitektur '%s'"
 3050. #: src/main.c
 3051. #, c-format
 3052. msgid "removing architecture '%s' currently in use by database"
 3053. msgstr "fjerner arkitektur '%s' aktuelt i brug af database"
 3054. #: src/main.c
 3055. #, c-format
 3056. msgid "cannot remove architecture '%s' currently in use by the database"
 3057. msgstr "kan ikke fjerne arkitektur '%s' aktuelt i brug af databasen"
 3058. #: src/main.c
 3059. #, c-format
 3060. msgid ""
 3061. "%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
 3062. " warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
 3063. " stop with error: --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
 3064. " Forcing things:\n"
 3065. msgstr ""
 3066. "%s fremtvinger tilvalg - kontroller opførsel når der opstår problemer:\n"
 3067. " advar men fortsæt: --force<ting>,<ting>,...\n"
 3068. " stop med fejl: --refuse-<ting>,<ting>,... | --no-force-<ting>,...\n"
 3069. " Fremtvinger ting:\n"
 3070. #: src/main.c
 3071. #, c-format
 3072. msgid ""
 3073. "\n"
 3074. "WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
 3075. "Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
 3076. msgstr ""
 3077. "\n"
 3078. "ADVARSEL - brug af tilvalg markeret [!] kan i alvorlig grad skade din "
 3079. "installation.\n"
 3080. "Fremtvingelse af tilvalg markeret med [*] er aktiveret som standard.\n"
 3081. #: src/main.c
 3082. #, c-format
 3083. msgid "unknown force/refuse option '%.*s'"
 3084. msgstr "ukendt gennemtvingnings/afvisnings-tilvalg '%.*s'"
 3085. #: src/main.c
 3086. #, fuzzy, c-format
 3087. #| msgid "obsolete force/refuse option '%s'\n"
 3088. msgid "obsolete force/refuse option '%s'"
 3089. msgstr "forældet gennemtvangs/afvisnings-tilvalg '%s'\n"
 3090. #: src/main.c
 3091. #, c-format
 3092. msgid "couldn't open '%i' for stream"
 3093. msgstr "kunne ikke åbne '%i' for strøm"
 3094. #: src/main.c
 3095. #, fuzzy, c-format
 3096. #| msgid "unexpected eof before end of line %d"
 3097. msgid "unexpected end of file before end of line %d"
 3098. msgstr "uventet slut-på-fil før afslutningen af linje %d"
 3099. #: src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c
 3100. msgid "need an action option"
 3101. msgstr "kræver et handlingstilvalg"
 3102. #: src/main.c
 3103. msgid "cannot set primary group ID to root"
 3104. msgstr ""
 3105. #: src/main.c src/script.c
 3106. msgid "unable to setenv for subprocesses"
 3107. msgstr "kan ikke setenv for underprocesser"
 3108. #: src/packages.c
 3109. msgid ""
 3110. "you must specify packages by their own names, not by quoting the names of "
 3111. "the files they come in"
 3112. msgstr ""
 3113. "du skal angive pakker ved deres egne navne, ikke ved de filnavne, de ligger i"
 3114. #: src/packages.c
 3115. #, c-format
 3116. msgid "--%s --pending does not take any non-option arguments"
 3117. msgstr "--%s --pending tager ingen ikke-tilvalgs-parametre"
 3118. #: src/packages.c src/querycmd.c
 3119. #, c-format
 3120. msgid "--%s needs at least one package name argument"
 3121. msgstr "--%s kræver mindst ét pakkenavn som parameter"
 3122. #: src/packages.c
 3123. #, c-format
 3124. msgid "Package %s listed more than once, only processing once.\n"
 3125. msgstr "Pakken %s nævnes flere gange, behandles kun én gang.\n"
 3126. #: src/packages.c
 3127. #, c-format
 3128. msgid ""
 3129. "More than one copy of package %s has been unpacked\n"
 3130. " in this run ! Only configuring it once.\n"
 3131. msgstr ""
 3132. "Flere kopier af pakken %s er blevet udpakket under\n"
 3133. " denne kørsel! Konfigurerer den kun én gang.\n"
 3134. #: src/packages.c
 3135. #, c-format
 3136. msgid ""
 3137. "package %.250s is not ready for trigger processing\n"
 3138. " (current status '%.250s' with no pending triggers)"
 3139. msgstr ""
 3140. "pakken %.250s ikke klar til udløserbehandling\n"
 3141. " (nuværende status '%.250s' uden ventende udløsere)"
 3142. #: src/packages.c
 3143. #, c-format
 3144. msgid " Package %s which provides %s is to be removed.\n"
 3145. msgstr " Pakken %s, som giver %s, skal til at blive afinstalleret.\n"
 3146. #: src/packages.c
 3147. #, c-format
 3148. msgid " Package %s is to be removed.\n"
 3149. msgstr " Pakken %s skal til at blive afinstalleret.\n"
 3150. #: src/packages.c
 3151. #, c-format
 3152. msgid " Version of %s on system, provided by %s, is %s.\n"
 3153. msgstr " Version af %s på systemet, leveret af %s, er %s.\n"
 3154. #: src/packages.c
 3155. #, c-format
 3156. msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 3157. msgstr " Version af %s på systemet er %s.\n"
 3158. #: src/packages.c
 3159. #, c-format
 3160. msgid " Package %s which provides %s awaits trigger processing.\n"
 3161. msgstr " Pakken %s, som giver %s, afventer behandling af udløsere.\n"
 3162. #: src/packages.c
 3163. #, c-format
 3164. msgid " Package %s awaits trigger processing.\n"
 3165. msgstr " Pakken %s afventer behandling af udløsere.\n"
 3166. #: src/packages.c
 3167. #, c-format
 3168. msgid "also configuring '%s' (required by '%s')"
 3169. msgstr "konfigurerer også '%s' (krævet af '%s')"
 3170. #: src/packages.c
 3171. #, c-format
 3172. msgid " Package %s which provides %s is not configured yet.\n"
 3173. msgstr " Pakken %s, som giver %s, er ikke sat op endnu.\n"
 3174. #: src/packages.c
 3175. #, c-format
 3176. msgid " Package %s is not configured yet.\n"
 3177. msgstr " Pakken %s er ikke sat op endnu.\n"
 3178. #: src/packages.c
 3179. #, c-format
 3180. msgid " Package %s which provides %s is not installed.\n"
 3181. msgstr " Pakken '%s, som giver %s,' er ikke installeret.\n"
 3182. #: src/packages.c
 3183. #, c-format
 3184. msgid " Package %s is not installed.\n"
 3185. msgstr " Pakken '%s' er ikke installeret.\n"
 3186. #: src/packages.c
 3187. #, c-format
 3188. msgid " %s (%s) breaks %s and is %s.\n"
 3189. msgstr " %s (%s) ødelægger %s og er %s.\n"
 3190. #: src/packages.c
 3191. #, c-format
 3192. msgid " %s (%s) provides %s.\n"
 3193. msgstr " %s (%s) tilbyder %s.\n"
 3194. #: src/packages.c
 3195. #, c-format
 3196. msgid " Version of %s to be configured is %s.\n"
 3197. msgstr " Versionen af %s, der skal sætte op, er %s.\n"
 3198. #: src/packages.c
 3199. msgid " depends on "
 3200. msgstr " afhænger af "
 3201. #: src/packages.c
 3202. msgid "; however:\n"
 3203. msgstr "; men:\n"
 3204. #: src/querycmd.c src/select.c
 3205. #, c-format
 3206. msgid "no packages found matching %s"
 3207. msgstr "ingen pakker fundet der matcher %s"
 3208. # Satans! Det her er overskriften i en tabel på formen nedenfor.
 3209. #
 3210. # Der er umuligt plads til at skrive det hele inden for 80 kolonner (bl.a. fordi 'hold' hedder 'tilbagehold'), så jeg har indrykket to ekstra linjer blandt overskrifterne. Dette ødelægger det "pile-agtige" arrangement af bindestreger og skråstreger til venstre, på nær den (forhåbentlig) snedige detalje at "Err?"-linjen er indrykket en ekstra gang, så "tegningen" burde komme ud sammenhængende. -Ask
 3211. #
 3212. # Her er et eksempel på en sådan tabel:
 3213. #
 3214. # Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
 3215. # | Status=Not/Inst/Cfg-files/Unpacked/Failed-cfg/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
 3216. # |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
 3217. # ||/ Navn Version Beskrivelse
 3218. # +++-==============-==============-============================================
 3219. # un a2ps <ingen> (ingen tilgængelig beskrivelse)
 3220. # un aalib1 <ingen> (ingen tilgængelig beskrivelse)
 3221. # un abrowser <ingen> (ingen tilgængelig beskrivelse)
 3222. # un abrowser-3.5 <ingen> (ingen tilgængelig beskrivelse)
 3223. # un abrowser-3.5-b <ingen> (ingen tilgængelig beskrivelse)
 3224. # un abrowser-3.6-b <ingen> (ingen tilgængelig beskrivelse)
 3225. # un abrowser-brand <ingen> (ingen tilgængelig beskrivelse)
 3226. # un abrowser-ubufo <ingen> (ingen tilgængelig beskrivelse)
 3227. # un acl <ingen> (ingen tilgængelig beskrivelse)
 3228. # ii acpi-support 0.136.1 scripts for handling many ACPI events
 3229. # ii acpid 1.0.10-5ubuntu Advanced Configuration and Power Interface e
 3230. # un adbbs <ingen> (ingen tilgængelig beskrivelse)
 3231. # ...
 3232. #. TRANSLATORS: This is the header that appears on 'dpkg-query -l'. The
 3233. #. * string should remain under 80 characters. The uppercase letters in
 3234. #. * the state values denote the abbreviated letter that will appear on
 3235. #. * the first three columns, which should ideally match the English one
 3236. #. * (e.g. Remove → supRimeix), see dpkg-query(1) for further details. The
 3237. #. * translated message can use additional lines if needed.
 3238. #: src/querycmd.c
 3239. msgid ""
 3240. "Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
 3241. "| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-"
 3242. "pend\n"
 3243. "|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)\n"
 3244. msgstr ""
 3245. "Ønsket=Ukendt/Installér/(R)fjern/(P)udrens/tilbageHold\n"
 3246. "| Status=(N)ikke/Installeret/(C)Konfigfiler/Udpakket/(F)halvkonfig./\n"
 3247. "|/ Halvt-installeret/(W)afventer-udløser/(T)udløser-afventer\n"
 3248. "|| Fejl?=(ingen)/tilbilbageHoldt/geninstallation-kRæves/X=begge-problemer\n"
 3249. "|| / (Status, Fejl: store bogstaver=alvorligt)\n"
 3250. #: src/querycmd.c
 3251. msgid "Name"
 3252. msgstr "Navn"
 3253. #: src/querycmd.c
 3254. msgid "Version"
 3255. msgstr "Version"
 3256. #: src/querycmd.c
 3257. msgid "Architecture"
 3258. msgstr "Arkitektur"
 3259. #: src/querycmd.c
 3260. msgid "Description"
 3261. msgstr "Beskrivelse"
 3262. #: src/querycmd.c
 3263. #, c-format
 3264. msgid "diversion by %s from: %s\n"
 3265. msgstr "omdirigeret af %s fra: %s\n"
 3266. #: src/querycmd.c
 3267. #, c-format
 3268. msgid "diversion by %s to: %s\n"
 3269. msgstr "omdirigeret af %s til: %s\n"
 3270. #: src/querycmd.c
 3271. #, c-format
 3272. msgid "local diversion from: %s\n"
 3273. msgstr "lokal omrokering fra: %s\n"
 3274. #: src/querycmd.c
 3275. #, c-format
 3276. msgid "local diversion to: %s\n"
 3277. msgstr "lokal omdirigering til: %s\n"
 3278. #: src/querycmd.c
 3279. msgid "--search needs at least one file name pattern argument"
 3280. msgstr "--search kræver mindst ét filnavnsmønster som parameter"
 3281. #: src/querycmd.c
 3282. #, c-format
 3283. msgid "no path found matching pattern %s"
 3284. msgstr "ingen pakker fundet der matcher mønster %s"
 3285. #: src/querycmd.c
 3286. #, c-format
 3287. msgid "package '%s' is not installed and no information is available"
 3288. msgstr ""
 3289. "pakken '%s' er ikke installeret og der er ingen tilgængelig information"
 3290. #: src/querycmd.c
 3291. #, c-format
 3292. msgid "package '%s' is not available"
 3293. msgstr "pakken '%s' er ikke tilgængelig"
 3294. #: src/querycmd.c
 3295. #, c-format
 3296. msgid "Package '%s' does not contain any files (!)\n"
 3297. msgstr "Pakken '%s' indeholder ingen filer (!)\n"
 3298. #: src/querycmd.c
 3299. #, c-format
 3300. msgid "locally diverted to: %s\n"
 3301. msgstr "lokalt omdirigeret til: %s\n"
 3302. #: src/querycmd.c
 3303. #, c-format
 3304. msgid "package diverts others to: %s\n"
 3305. msgstr "pakke omdirigerer andre til: %s\n"
 3306. #: src/querycmd.c
 3307. #, c-format
 3308. msgid "diverted by %s to: %s\n"
 3309. msgstr "omdirigeret af %s til %s\n"
 3310. #: src/querycmd.c
 3311. msgid ""
 3312. "Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,\n"
 3313. "and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.\n"
 3314. msgstr ""
 3315. "Brug dpkg --info (= dpkg-deb --info) til at undersøge arkivfiler,\n"
 3316. "og dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) til at vise deres indhold.\n"
 3317. #: src/querycmd.c dpkg-deb/info.c
 3318. #, c-format
 3319. msgid "error in show format: %s"
 3320. msgstr "fejl i show-format: %s"
 3321. #: src/querycmd.c
 3322. #, c-format
 3323. msgid "control file contains %c"
 3324. msgstr "kontrolfilen indeholder %c"
 3325. #: src/querycmd.c dpkg-deb/build.c
 3326. #, c-format
 3327. msgid "--%s takes at most two arguments"
 3328. msgstr "--%s kan højest tage to argumenter"
 3329. #: src/querycmd.c
 3330. #, c-format
 3331. msgid "--%s takes one package name argument"
 3332. msgstr "--%s tager et pakkenavn som parameter"
 3333. #: src/querycmd.c
 3334. #, c-format
 3335. msgid "--%s takes exactly two arguments"
 3336. msgstr "--%s tager præcist to parametre"
 3337. #: src/querycmd.c
 3338. #, c-format
 3339. msgid "control file '%s' does not exist"
 3340. msgstr "kontrolfil '%s' findes ikke"
 3341. # Debian-%s-pakkehåndteringsprogramforespørgselsværktøj version %s.
 3342. #: src/querycmd.c
 3343. #, c-format
 3344. msgid "Debian %s package management program query tool version %s.\n"
 3345. msgstr ""
 3346. "Programforespørgselsværktøjet %s version %s til Debianpakkehåndtering.\n"
 3347. #: src/querycmd.c
 3348. #, c-format
 3349. msgid ""
 3350. "Commands:\n"
 3351. " -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
 3352. " -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
 3353. " -L|--listfiles <package> ... List files 'owned' by package(s).\n"
 3354. " -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
 3355. " -W|--show [<pattern> ...] Show information on package(s).\n"
 3356. " -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
 3357. " --control-list <package> Print the package control file list.\n"
 3358. " --control-show <package> <file>\n"
 3359. " Show the package control file.\n"
 3360. " -c|--control-path <package> [<file>]\n"
 3361. " Print path for package control file.\n"
 3362. "\n"
 3363. msgstr ""
 3364. "Kommandoer:\n"
 3365. " -s|--status <pakke> ... viser detaljer om pakkestatus.\n"
 3366. " -p|--print-avail <pakke> ... vis detaljer om tilgængelig version.\n"
 3367. " -L|--listfiles <pakke> ... vis filer, der 'ejes' af pakker.\n"
 3368. " -l|--list [<mønster> ...] vis pakker koncist.\n"
 3369. " -W|--show <mønster> ... vis oplysninger om pakker.\n"
 3370. " -S|--search <mønster> ... find pakker, der ejer filer.\n"
 3371. " --control-list <pakke> vis fillisten for pakkekontrol.\n"
 3372. " --control-show <pakke> <fil>\n"
 3373. " vis filen for pakkekontrol.\n"
 3374. " -c|--control-path <pakke> [<fil>]\n"
 3375. " Vis sti for filen til pakkekontrol.\n"
 3376. "\n"
 3377. #: src/querycmd.c
 3378. #, c-format
 3379. msgid ""
 3380. "Options:\n"
 3381. " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 3382. " --load-avail Use available file on --show and --list.\n"
 3383. " -f|--showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
 3384. "\n"
 3385. msgstr ""
 3386. "Tilvalg:\n"
 3387. " --admindir=<katalog> Brug <katalog> i stedet for %s\n"
 3388. " --load-avail Brug tilgængelig fil på --show og --"
 3389. "list.\n"
 3390. " -f|--showformat=<format> Brug alternativt format til --show\n"
 3391. #: src/querycmd.c dpkg-deb/main.c
 3392. #, c-format
 3393. msgid ""
 3394. "Format syntax:\n"
 3395. " A format is a string that will be output for each package. The format\n"
 3396. " can include the standard escape sequences \\n (newline), \\r (carriage\n"
 3397. " return) or \\\\ (plain backslash). Package information can be included\n"
 3398. " by inserting variable references to package fields using the ${var[;"
 3399. "width]}\n"
 3400. " syntax. Fields will be right-aligned unless the width is negative in "
 3401. "which\n"
 3402. " case left alignment will be used.\n"
 3403. msgstr ""
 3404. "Format-syntaks:\n"
 3405. " Et format er en streng, der udlæses for hver pakke. Formatet kan omfatte\n"
 3406. " standard-escapesekvensen \\n (linjeskift), \\r (vognretur) eller \\\\\n"
 3407. " (ren backslash). Pakkeoplysninger kan medtages ved at indsætte variabel-\n"
 3408. " referencer til pakkefelter med syntaksen ${var[;bredde]}. Felterne bliver\n"
 3409. " højrejusteret, medmindre bredden er negativ. I så fald benyttes\n"
 3410. " venstrejustering.\n"
 3411. #: src/querycmd.c
 3412. msgid "Use --help for help about querying packages."
 3413. msgstr "Brug --help for at få hjælp om pakkeforespørgsel."
 3414. #: src/remove.c
 3415. #, c-format
 3416. msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed"
 3417. msgstr "ignorerer ønsket om at fjerne %.250s, som ikke er installeret"
 3418. #: src/remove.c
 3419. #, c-format
 3420. msgid ""
 3421. "ignoring request to remove %.250s, only the config\n"
 3422. " files of which are on the system; use --purge to remove them too"
 3423. msgstr ""
 3424. "ignorerer ønsket om at fjerne %.250s. Kun konfigurations-\n"
 3425. "filerne er på systemet; brug --purge for også at fjerne disse"
 3426. #: src/remove.c
 3427. msgid "this is an essential package; it should not be removed"
 3428. msgstr "dette er en essentiel pakke; den bør ikke afinstalleres"
 3429. #: src/remove.c
 3430. #, c-format
 3431. msgid ""
 3432. "dependency problems prevent removal of %s:\n"
 3433. "%s"
 3434. msgstr ""
 3435. "afhængighedsproblemer forhindrer afinstallation af %s:\n"
 3436. "%s"
 3437. #: src/remove.c
 3438. msgid "dependency problems - not removing"
 3439. msgstr "afhængighedsproblemer - afinstallerer ikke"
 3440. #: src/remove.c
 3441. #, c-format
 3442. msgid ""
 3443. "%s: dependency problems, but removing anyway as you requested:\n"
 3444. "%s"
 3445. msgstr ""
 3446. "%s: afhængighedsproblemer, men afinstallerer efter dit ønske alligevel:\n"
 3447. "%s"
 3448. #: src/remove.c
 3449. msgid ""
 3450. "package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
 3451. " reinstall it before attempting a removal"
 3452. msgstr ""
 3453. "Pakken er i en meget dårlig, inkonsistent tilstand; du bør\n"
 3454. " geninstallere den inden du forsøger at afinstallere den."
 3455. #: src/remove.c
 3456. #, c-format
 3457. msgid "Would remove or purge %s (%s) ...\n"
 3458. msgstr "Ville afinstallere eller udrense %s (%s) ...\n"
 3459. #: src/remove.c
 3460. #, c-format
 3461. msgid "Removing %s (%s) ...\n"
 3462. msgstr "Afinstallerer %s (%s) ...\n"
 3463. #: src/remove.c src/unpack.c
 3464. #, c-format
 3465. msgid "unable to delete control info file '%.250s'"
 3466. msgstr "kunne ikke slette kontrolinformationsfilen '%.250s'"
 3467. #: src/remove.c
 3468. #, c-format
 3469. msgid ""
 3470. "while removing %.250s, unable to remove directory '%.250s': %s - directory "
 3471. "may be a mount point?"
 3472. msgstr ""
 3473. "kunne ved afinstallation af %.250s ikke fjerne kataloget '%.250s': %s - kan "
 3474. "kataloget være et monteringspunkt?"
 3475. #: src/remove.c
 3476. #, c-format
 3477. msgid "unable to securely remove '%.250s'"
 3478. msgstr "kan ikke på sikker vis fjerne '%.250s'"
 3479. #: src/remove.c
 3480. #, c-format
 3481. msgid "while removing %.250s, directory '%.250s' not empty so not removed"
 3482. msgstr ""
 3483. "ved fjernelse af %.250s var kataloget '%.250s' ikke tomt - fjernes ikke"
 3484. #: src/remove.c
 3485. #, c-format
 3486. msgid "Purging configuration files for %s (%s) ...\n"
 3487. msgstr "Renser ud i konfigurationsfilerne for %s (%s)...\n"
 3488. #: src/remove.c
 3489. #, c-format
 3490. msgid "cannot remove old config file '%.250s' (= '%.250s')"
 3491. msgstr "kan ikke slette gammel konfigurationsfil '%.250s' (= '%.250s')"
 3492. #: src/remove.c
 3493. #, fuzzy, c-format
 3494. #| msgid "cannot read config file dir `%.250s' (from `%.250s')"
 3495. msgid "cannot read config file directory '%.250s' (from '%.250s')"
 3496. msgstr "kan ikke læse konfigurationsfils-kataloget %.250s' (fra '%.250s')"
 3497. #: src/remove.c
 3498. #, c-format
 3499. msgid "cannot remove old backup config file '%.250s' (of '%.250s')"
 3500. msgstr ""
 3501. "kan ikke slette gammel sikkerhedskopi af konfigurationsfilen '%.250s' (fra "
 3502. "'%.250s')"
 3503. #: src/remove.c
 3504. msgid "cannot remove old files list"
 3505. msgstr "kan ikke slette gammel filliste"
 3506. #: src/remove.c
 3507. msgid "can't remove old postrm script"
 3508. msgstr "kan ikke slette gammelt 'postrm'-script"
 3509. #: src/script.c
 3510. #, c-format
 3511. msgid "unable to set execute permissions on '%.250s'"
 3512. msgstr "kunne ikke sætte eksekveringsrettigheder for '%.250s'"
 3513. #: src/script.c
 3514. msgid "admindir must be inside instdir for dpkg to work properly"
 3515. msgstr "admindir skal være inden i instdir for at dpkg virker korrekt"
 3516. #: src/script.c
 3517. #, c-format
 3518. msgid "failed to chroot to '%.250s'"
 3519. msgstr "kunne ikke skifte filrod til '%.250s'"
 3520. #: src/script.c dpkg-deb/build.c
 3521. #, c-format
 3522. msgid "failed to chdir to '%.255s'"
 3523. msgstr "kunne ikke skifte katalog til '%.255s'"
 3524. #: src/script.c
 3525. msgid "unable to setenv for maintainer script"
 3526. msgstr "kan ikke setenv til vedligeholderscript"
 3527. #: src/script.c
 3528. msgid "cannot set security execution context for maintainer script"
 3529. msgstr ""
 3530. "kan ikke angive konteksten til sikkerhedskørsel for vedligeholderscriptet"
 3531. #: src/script.c
 3532. #, c-format
 3533. msgid "installed %s script"
 3534. msgstr "installerede %s-script"
 3535. #: src/script.c
 3536. #, c-format
 3537. msgid "unable to stat %s '%.250s'"
 3538. msgstr "kunne ikke finde %s '%.250s'"
 3539. #: src/script.c
 3540. #, c-format
 3541. msgid "new %s script"
 3542. msgstr "nyt %s-script"
 3543. #: src/script.c
 3544. #, c-format
 3545. msgid "old %s script"
 3546. msgstr "gammelt %s-script"
 3547. #: src/script.c
 3548. #, c-format
 3549. msgid "unable to stat %s '%.250s': %s"
 3550. msgstr "kunne ikke tilgå %s '%.250s': %s"
 3551. #: src/script.c
 3552. msgid "trying script from the new package instead ..."
 3553. msgstr "forsøger i stedet script fra ny pakke ..."
 3554. #: src/script.c
 3555. msgid "there is no script in the new version of the package - giving up"
 3556. msgstr "der er intet script i den nye version af pakken - giver op"
 3557. #: src/script.c
 3558. msgid "... it looks like that went OK"
 3559. msgstr "... det ser ud til, at alt gik o.k."
 3560. #: src/select.c
 3561. #, fuzzy, c-format
 3562. #| msgid "unexpected end of line in package name at line %d"
 3563. msgid "unexpected end of file in package name at line %d"
 3564. msgstr "uventet linjeafslutning i pakkenavn på linje %d"
 3565. #: src/select.c
 3566. #, c-format
 3567. msgid "unexpected end of line in package name at line %d"
 3568. msgstr "uventet linjeafslutning i pakkenavn på linje %d"
 3569. #: src/select.c
 3570. #, fuzzy, c-format
 3571. #| msgid "unexpected end of line after package name at line %d"
 3572. msgid "unexpected end of file after package name at line %d"
 3573. msgstr "uventet linjeafslutning efter pakkenavn på linje %d"
 3574. #: src/select.c
 3575. #, c-format
 3576. msgid "unexpected end of line after package name at line %d"
 3577. msgstr "uventet linjeafslutning efter pakkenavn på linje %d"
 3578. #: src/select.c
 3579. #, c-format
 3580. msgid "unexpected data after package and selection at line %d"
 3581. msgstr "uventede data efter pakke og valg på linje %d"
 3582. #: src/select.c
 3583. #, c-format
 3584. msgid "illegal package name at line %d: %.250s"
 3585. msgstr "ugyldigt pakkenavn på linje %d: %.250s"
 3586. #: src/select.c
 3587. #, fuzzy, c-format
 3588. #| msgid "package not in database at line %d: %.250s"
 3589. msgid "package not in status nor available database at line %d: %.250s"
 3590. msgstr "pakke ikke i database på linje %d: %.250s"
 3591. #: src/select.c
 3592. #, c-format
 3593. msgid "unknown wanted status at line %d: %.250s"
 3594. msgstr "ukendt ønsket status på linje %d: %.250s"
 3595. #: src/select.c
 3596. msgid "read error on standard input"
 3597. msgstr "læsefejl fra standard-inddata"
 3598. #: src/select.c
 3599. #, fuzzy
 3600. #| msgid ""
 3601. #| "found unknown packages; this might mean the available database\n"
 3602. #| "is outdated, and needs to be updated through a frontend method"
 3603. msgid ""
 3604. "found unknown packages; this might mean the available database\n"
 3605. "is outdated, and needs to be updated through a frontend method;\n"
 3606. "please see the FAQ <https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/FAQ>"
 3607. msgstr ""
 3608. "fandt ukendte pakker; dette kan betyde at den tilgængelige database\n"
 3609. "er forældet, og skal opdateres via en brugerflademetode"
 3610. #: src/selinux.c
 3611. msgid "cannot open security status notification channel"
 3612. msgstr "kan ikke åbne påmindelseskanal for sikkerhedsstatus"
 3613. #: src/selinux.c
 3614. msgid "cannot get security labeling handle"
 3615. msgstr "kan ikke indhente håndtag for sikkerhedsetikettering"
 3616. #: src/selinux.c
 3617. #, c-format
 3618. msgid "cannot set security context for file object '%s'"
 3619. msgstr "kan ikke angive sikkerhedskontekst for filobjekt '%s'"
 3620. #: src/statcmd.c
 3621. msgid "Use --help for help about overriding file stat information."
 3622. msgstr "Brug --help for at få hjælp om overskrivning af filstatusinformation."
 3623. #: src/statcmd.c
 3624. #, c-format
 3625. msgid ""
 3626. "Commands:\n"
 3627. " --add <owner> <group> <mode> <path>\n"
 3628. " add a new <path> entry into the database.\n"
 3629. " --remove <path> remove <path> from the database.\n"
 3630. " --list [<glob-pattern>] list current overrides in the database.\n"
 3631. "\n"
 3632. msgstr ""
 3633. "Kommandoer:\n"
 3634. " --add <ejer> <gruppe> <tilstand> <fil>\n"
 3635. " tilføj en ny <sti>-post i databasen.\n"
 3636. " --remove <fil> fjern <sti> fra databasen.\n"
 3637. " --list [<glob-mønster>] vis nuværende tilsidesættelser i databasen.\n"
 3638. "\n"
 3639. #: src/statcmd.c
 3640. #, c-format
 3641. msgid ""
 3642. "Options:\n"
 3643. " --admindir <directory> set the directory with the statoverride file.\n"
 3644. " --update immediately update <path> permissions.\n"
 3645. " --force force an action even if a sanity check fails.\n"
 3646. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 3647. " --help show this help message.\n"
 3648. " --version show the version.\n"
 3649. "\n"
 3650. msgstr ""
 3651. "Tilvalg:\n"
 3652. " --admindir <katalog> sæt kataloget med statoverride-filen.\n"
 3653. " --update opdatér øjeblikkeligt <sti>-rettigheder.\n"
 3654. " --force gennemtving handling trods fejlet "
 3655. "validitetstjek.\n"
 3656. " --quiet stille bearbejdning, minimale uddata.\n"
 3657. " --help vis denne hjælpebesked.\n"
 3658. " --version vis versionen.\n"
 3659. #: src/statcmd.c
 3660. msgid "stripping trailing /"
 3661. msgstr "fjerner afsluttende /"
 3662. #: src/statcmd.c
 3663. #, fuzzy, c-format
 3664. #| msgid "control file '%s' does not exist"
 3665. msgid "user '%s' does not exist"
 3666. msgstr "kontrolfil '%s' findes ikke"
 3667. #: src/statcmd.c
 3668. #, fuzzy, c-format
 3669. #| msgid "control file '%s' does not exist"
 3670. msgid "group '%s' does not exist"
 3671. msgstr "kontrolfil '%s' findes ikke"
 3672. #: src/statcmd.c
 3673. #, c-format
 3674. msgid "--%s needs four arguments"
 3675. msgstr "--%s kræver fire parametre"
 3676. #: src/statcmd.c
 3677. msgid "path may not contain newlines"
 3678. msgstr "sti må ikke indeholde linjeskift"
 3679. #: src/statcmd.c
 3680. #, c-format
 3681. msgid ""
 3682. "an override for '%s' already exists, but --force specified so will be ignored"
 3683. msgstr ""
 3684. "der findes allerede en omgåelse for '%s', men denne ignoreres givet --force"
 3685. #: src/statcmd.c
 3686. #, c-format
 3687. msgid "an override for '%s' already exists; aborting"
 3688. msgstr "der findes allerede en omgåelse for '%s'; afbryder"
 3689. #: src/statcmd.c
 3690. #, c-format
 3691. msgid "--update given but %s does not exist"
 3692. msgstr "--update er givet, men %s findes ikke"
 3693. #: src/statcmd.c
 3694. msgid "no override present"
 3695. msgstr "der er ingen omgåelser"
 3696. #: src/statcmd.c
 3697. msgid "--update is useless for --remove"
 3698. msgstr "--update er nytteløs med --remove"
 3699. #: src/statdb.c
 3700. #, fuzzy, c-format
 3701. #| msgid "invalid status"
 3702. msgid "invalid statoverride uid %s"
 3703. msgstr "ugyldig status"
 3704. #: src/statdb.c
 3705. #, fuzzy, c-format
 3706. #| msgid "reading statoverride file '%.250s'"
 3707. msgid "invalid statoverride gid %s"
 3708. msgstr "læser statoverride-fil '%.250s'"
 3709. #: src/statdb.c
 3710. #, fuzzy, c-format
 3711. #| msgid "reading statoverride file '%.250s'"
 3712. msgid "invalid statoverride mode %s"
 3713. msgstr "læser statoverride-fil '%.250s'"
 3714. #: src/statdb.c
 3715. msgid "failed to open statoverride file"
 3716. msgstr "kunne ikke åbne statoverride-fil"
 3717. #: src/statdb.c
 3718. msgid "failed to fstat statoverride file"
 3719. msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på 'statoverride'-fil"
 3720. #: src/statdb.c
 3721. #, c-format
 3722. msgid "reading statoverride file '%.250s'"
 3723. msgstr "læser statoverride-fil '%.250s'"
 3724. #: src/statdb.c
 3725. msgid "statoverride file is missing final newline"
 3726. msgstr "statoverride-fil mangler afsluttende linjeskift"
 3727. #: src/statdb.c
 3728. msgid "statoverride file contains empty line"
 3729. msgstr "statoverride-fil indeholder en tom linje"
 3730. #: src/statdb.c
 3731. msgid "syntax error in statoverride file"
 3732. msgstr "syntaksfejl i statoverride-fil"
 3733. #: src/statdb.c
 3734. #, c-format
 3735. msgid "unknown user '%s' in statoverride file"
 3736. msgstr "ukendt bruger '%s' i statoverride-fil"
 3737. #: src/statdb.c
 3738. msgid "unexpected end of line in statoverride file"
 3739. msgstr "uventet linjeafslutning i statoverride-fil"
 3740. #: src/statdb.c
 3741. #, c-format
 3742. msgid "unknown group '%s' in statoverride file"
 3743. msgstr "ukendt gruppe '%s' i statoverride-fil"
 3744. #: src/statdb.c
 3745. #, c-format
 3746. msgid "multiple statoverrides present for file '%.250s'"
 3747. msgstr "der er flere statusomgåelser til stede for filen '%.250s'"
 3748. #: src/trigcmd.c
 3749. msgid "Type dpkg-trigger --help for help about this utility."
 3750. msgstr "Skriv dpkg-tigger --help for at få hjælp om dette værktøj."
 3751. #: src/trigcmd.c
 3752. #, c-format
 3753. msgid "Debian %s package trigger utility version %s.\n"
 3754. msgstr "Pakkeudløserværktøjet %s version %s til Debian.\n"
 3755. #: src/trigcmd.c
 3756. #, c-format
 3757. msgid ""
 3758. "Usage: %s [<options> ...] <trigger-name>\n"
 3759. " %s [<options> ...] <command>\n"
 3760. "\n"
 3761. msgstr ""
 3762. "Brug: %s [<tilvalg> ...] <udløsernavn>\n"
 3763. " %s [<tilvalg> ...] <kommando>\n"
 3764. "\n"
 3765. #: src/trigcmd.c
 3766. #, c-format
 3767. msgid ""
 3768. "Commands:\n"
 3769. " --check-supported Check if the running dpkg supports "
 3770. "triggers.\n"
 3771. "\n"
 3772. msgstr ""
 3773. "Kommandoer:\n"
 3774. " --check-supported Tjek om kørende dpkg understøtter "
 3775. "udløsere.\n"
 3776. "\n"
 3777. #: src/trigcmd.c
 3778. #, c-format
 3779. msgid ""
 3780. "Options:\n"
 3781. " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 3782. " --by-package=<package> Override trigger awaiter (normally set\n"
 3783. " by dpkg).\n"
 3784. " --await Package needs to await the processing.\n"
 3785. " --no-await No package needs to await the "
 3786. "processing.\n"
 3787. " --no-act Just test - don't actually change "
 3788. "anything.\n"
 3789. "\n"
 3790. msgstr ""
 3791. "Tilvalg:\n"
 3792. " --admindir=<katalog> Brug <katalog> frem for %s.\n"
 3793. " --by-package=<pakke> Tilsidesæt udløser-afventer (sættes\n"
 3794. " normalt af dpkg).\n"
 3795. " --await Pakke skal afvente behandlingen.\n"
 3796. " --no-await Ingen pakke behøver afvente behandling.\n"
 3797. " --no-act Test kun - lav ingen faktiske ændringer.\n"
 3798. "\n"
 3799. #: src/trigcmd.c
 3800. msgid "must be called from a maintainer script (or with a --by-package option)"
 3801. msgstr ""
 3802. "skal kaldes fra et vedligeholderscript (eller med tilvalget --by-package)"
 3803. #: src/trigcmd.c
 3804. msgid "triggers data directory not yet created"
 3805. msgstr "datakatalog for udløsere endnu ikke oprettet"
 3806. #: src/trigcmd.c
 3807. msgid "trigger records not yet in existence"
 3808. msgstr "udløserfortegnelser findes endnu ikke"
 3809. #: src/trigcmd.c
 3810. msgid "takes one argument, the trigger name"
 3811. msgstr "kræver et argument, udløsernavnet"
 3812. #: src/trigcmd.c
 3813. #, c-format
 3814. msgid "illegal awaited package name '%.250s': %.250s"
 3815. msgstr "ugyldigt afventet pakkenavn '%.250s': %.250s"
 3816. #: src/trigcmd.c
 3817. #, c-format
 3818. msgid "invalid trigger name '%.250s': %.250s"
 3819. msgstr "ugyldigt udløsernavn '%.250s': %.250s"
 3820. #: src/trigproc.c
 3821. msgid ""
 3822. "cycle found while processing triggers:\n"
 3823. " chain of packages whose triggers are or may be responsible:"
 3824. msgstr ""
 3825. "der blev fundet en cyklus ved udløserbehandling:\n"
 3826. " kæde af pakker, hvis udløsere kan have forårsaget den:"
 3827. #: src/trigproc.c
 3828. #, c-format
 3829. msgid ""
 3830. "\n"
 3831. " packages' pending triggers which are or may be unresolvable:\n"
 3832. msgstr ""
 3833. "\n"
 3834. " pakker hvis forestående udløsere er eller kan være uløselige:\n"
 3835. #: src/trigproc.c
 3836. msgid "triggers looping, abandoned"
 3837. msgstr "udløsere er cyklisk afhængige, afbrudt"
 3838. #: src/trigproc.c
 3839. #, c-format
 3840. msgid ""
 3841. "dependency problems prevent processing triggers for %s:\n"
 3842. "%s"
 3843. msgstr ""
 3844. "afhængighedsproblemer forhindrer behandlingsudløsere for %s:\n"
 3845. "%s"
 3846. #: src/trigproc.c
 3847. msgid "dependency problems - leaving triggers unprocessed"
 3848. msgstr "afhængighedsproblemer - efterlader udløsere ubehandlet"
 3849. #: src/trigproc.c
 3850. #, c-format
 3851. msgid ""
 3852. "%s: dependency problems, but processing triggers anyway as you requested:\n"
 3853. "%s"
 3854. msgstr ""
 3855. "%s: afhængighedsproblemer, men behandler udløsere alligevel efter dit "
 3856. "ønske:\n"
 3857. "%s"
 3858. #: src/trigproc.c
 3859. #, c-format
 3860. msgid "Processing triggers for %s (%s) ...\n"
 3861. msgstr "Behandler udløsere for %s (%s) ...\n"
 3862. #: src/unpack.c
 3863. #, c-format
 3864. msgid ".../%s"
 3865. msgstr ".../%s"
 3866. #: src/unpack.c
 3867. #, c-format
 3868. msgid "error ensuring '%.250s' doesn't exist"
 3869. msgstr "kunne ikke sikre, at '%.250s' ikke eksisteret"
 3870. #: src/unpack.c
 3871. msgid "split package reassembly"
 3872. msgstr "gensamling af opdelt pakke"
 3873. #: src/unpack.c
 3874. msgid "reassembled package file"
 3875. msgstr "genskabte pakkefilen"
 3876. #: src/unpack.c
 3877. #, c-format
 3878. msgid "Authenticating %s ...\n"
 3879. msgstr "Godkender %s ...\n"
 3880. #: src/unpack.c
 3881. msgid "package signature verification"
 3882. msgstr "verificering af pakkeunderskrift"
 3883. #: src/unpack.c
 3884. #, c-format
 3885. msgid "verification on package %s failed!"
 3886. msgstr "verifikation af pakke %s mislykkedes!"
 3887. #: src/unpack.c
 3888. #, c-format
 3889. msgid ""
 3890. "verification on package %s failed; but installing anyway as you requested"
 3891. msgstr ""
 3892. "verifikation af %s mislykkedes; men installerer alligevel, efter dit ønske"
 3893. #: src/unpack.c
 3894. #, c-format
 3895. msgid "passed\n"
 3896. msgstr "godkendt\n"
 3897. #: src/unpack.c dpkg-deb/info.c
 3898. msgid "unable to create temporary directory"
 3899. msgstr "kan ikke oprette midlertidigt katalog"
 3900. #: src/unpack.c
 3901. #, c-format
 3902. msgid ""
 3903. "regarding %s containing %s, pre-dependency problem:\n"
 3904. "%s"
 3905. msgstr ""
 3906. "vedrørende %s, der indeholder %s, forhåndsafhængighedsproblem:\n"
 3907. "%s"
 3908. #: src/unpack.c
 3909. #, c-format
 3910. msgid "pre-dependency problem - not installing %.250s"
 3911. msgstr "forhåndsafhængighedsproblem - installerer ikke %.250s"
 3912. #: src/unpack.c
 3913. msgid "ignoring pre-dependency problem!"
 3914. msgstr "ignorerer forhåndsafhængighedsproblem!"
 3915. #: src/unpack.c
 3916. #, c-format
 3917. msgid "De-configuring %s (%s), to allow removal of %s (%s) ...\n"
 3918. msgstr "Afkonfigurerer %s (%s), så %s (%s) kan afinstalleres ...\n"
 3919. #: src/unpack.c
 3920. #, c-format
 3921. msgid "De-configuring %s (%s) ...\n"
 3922. msgstr "Afkonfigurerer %s (%s) ...\n"
 3923. #: src/unpack.c dpkg-deb/build.c
 3924. #, c-format
 3925. msgid "conffile name '%s' is too long, or missing final newline"
 3926. msgstr ""
 3927. "konfigurationsfilnavn '%s' er for langt eller mangler afsluttende linjeskift"
 3928. #: src/unpack.c utils/update-alternatives.c
 3929. #, c-format
 3930. msgid "read error in %.250s"
 3931. msgstr "læsefejl i %.250s"
 3932. #: src/unpack.c
 3933. #, c-format
 3934. msgid "error closing %.250s"
 3935. msgstr "fejl under lukning af %.250s"
 3936. #: src/unpack.c
 3937. #, c-format
 3938. msgid "old version of package has overly-long info file name starting '%.250s'"
 3939. msgstr ""
 3940. "den gamle version af pakken har et overdrevet langt filnavn, der starter med "
 3941. "'%.250s'"
 3942. #: src/unpack.c
 3943. #, c-format
 3944. msgid "unable to remove obsolete info file '%.250s'"
 3945. msgstr "kunne ikke slette forældet informationsfil '%.250s'"
 3946. #: src/unpack.c
 3947. #, c-format
 3948. msgid "unable to install (supposed) new info file '%.250s'"
 3949. msgstr "kunne ikke installere (antaget) ny informationsfil '%.250s'"
 3950. #: src/unpack.c
 3951. msgid "unable to open temp control directory"
 3952. msgstr "kunne ikke åbne midlertidigt kontrolkatalog"
 3953. #: src/unpack.c
 3954. #, c-format
 3955. msgid "package contains overly-long control info file name (starting '%.50s')"
 3956. msgstr ""
 3957. "pakken indeholder et overdrevet langt informationsfilnavn (starter med "
 3958. "'%.50s')"
 3959. #: src/unpack.c
 3960. #, c-format
 3961. msgid "package control info contained directory '%.250s'"
 3962. msgstr "pakkekontrolinformation indeholdt kataloget '%.250s'"
 3963. #: src/unpack.c
 3964. #, c-format
 3965. msgid "package control info rmdir of '%.250s' didn't say not a dir"
 3966. msgstr ""
 3967. "pakkekontrolinformation 'rmdir' af '%.250s' påstod, det ikke er et katalog"
 3968. #: src/unpack.c
 3969. #, c-format
 3970. msgid "package %s contained list as info file"
 3971. msgstr "pakken %s indeholdt en liste som informationsfil"
 3972. #: src/unpack.c
 3973. #, c-format
 3974. msgid "unable to install new info file '%.250s' as '%.250s'"
 3975. msgstr "kunne ikke installere ny informationsfil '%.250s' som '%.250s'"
 3976. #: src/unpack.c
 3977. #, c-format
 3978. msgid "could not stat old file '%.250s' so not deleting it: %s"
 3979. msgstr "kunne ikke tilgå den gamle fil '%.250s', så den slettes ikke: %s"
 3980. #: src/unpack.c
 3981. #, c-format
 3982. msgid "unable to delete old directory '%.250s': %s"
 3983. msgstr "kan ikke slette gammelt katalog '%.250s': %s"
 3984. #: src/unpack.c
 3985. #, c-format
 3986. msgid "old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)"
 3987. msgstr ""
 3988. "gammel konfigurationsfil '%.250s' var et tomt katalog (og er nu blevet "
 3989. "slettet)"
 3990. #: src/unpack.c
 3991. #, c-format
 3992. msgid "unable to stat other new file '%.250s'"
 3993. msgstr "kunne ikke tilgå den anden ny fil '%.250s'"
 3994. #: src/unpack.c
 3995. #, c-format
 3996. msgid ""
 3997. "old file '%.250s' is the same as several new files! (both '%.250s' and "
 3998. "'%.250s')"
 3999. msgstr ""
 4000. "den gamle fil '%.250s' er den samme som adskillige nye filer! (både %.250s' "
 4001. "og'%.250s')"
 4002. #: src/unpack.c
 4003. #, c-format
 4004. msgid "unable to securely remove old file '%.250s': %s"
 4005. msgstr "kan ikke på sikker vis fjerne den gamle fil '%.250s': %s"
 4006. #: src/unpack.c
 4007. #, c-format
 4008. msgid "(Noting disappearance of %s, which has been completely replaced.)\n"
 4009. msgstr ""
 4010. "(Bemærker forsvindingen af %s, der er blevet fuldstændigt erstattet.)\n"
 4011. #: src/unpack.c
 4012. msgid "package control information extraction"
 4013. msgstr "udtræk af pakkekontrolinformation"
 4014. #: src/unpack.c
 4015. #, c-format
 4016. msgid "Recorded info about %s from %s.\n"
 4017. msgstr "Gemte information om %s fra %s.\n"
 4018. #: src/unpack.c
 4019. #, c-format
 4020. msgid "package architecture (%s) does not match system (%s)"
 4021. msgstr "pakkearkitekturen (%s) passer ikke til systemet (%s)"
 4022. #: src/unpack.c
 4023. #, c-format
 4024. msgid "Preparing to unpack %s ...\n"
 4025. msgstr "Gør klar til at udpakke %s ...\n"
 4026. #: src/unpack.c
 4027. #, c-format
 4028. msgid "Unpacking %s (%s) ...\n"
 4029. msgstr "Udpakker %s (%s) ...\n"
 4030. #: src/unpack.c
 4031. #, c-format
 4032. msgid "Unpacking %s (%s) over (%s) ...\n"
 4033. msgstr "Udpakker %s (%s) over (%s) ...\n"
 4034. #: src/unpack.c
 4035. msgid "package filesystem archive extraction"
 4036. msgstr "arkivudtrækning for pakkefilsystem"
 4037. #: src/unpack.c
 4038. msgid "error reading dpkg-deb tar output"
 4039. msgstr "fejl ved læsning af dpkg-deb's tar-uddata"
 4040. #: src/unpack.c
 4041. msgid "corrupted filesystem tarfile - corrupted package archive"
 4042. msgstr "ødelagt filsystem-tarfil - ødelagt pakkearkiv"
 4043. #: src/unpack.c
 4044. #, c-format
 4045. msgid "cannot zap possible trailing zeros from dpkg-deb: %s"
 4046. msgstr "kan ikke zappe mulige afsluttende nuller fra dpkg-deb: %s"
 4047. #: src/update.c
 4048. #, c-format
 4049. msgid "--%s takes at most one Packages-file argument"
 4050. msgstr "--%s skal bruge højst én 'Packages'-fil som parameter"
 4051. #: src/update.c
 4052. msgid "unable to access dpkg status area for bulk available update"
 4053. msgstr "kunne ikke tilgå dpkg's statusområde for rå tilgængelighedsopdatering"
 4054. #: src/update.c
 4055. msgid "bulk available update requires write access to dpkg status area"
 4056. msgstr ""
 4057. "rå tilgængelighedsopdatering kræve skriveadgang til dpkg's statusområde"
 4058. #: src/update.c
 4059. #, c-format
 4060. msgid "Replacing available packages info, using %s.\n"
 4061. msgstr "Erstatter oplysninger om tilgængelige pakker via %s.\n"
 4062. #: src/update.c
 4063. #, c-format
 4064. msgid "Updating available packages info, using %s.\n"
 4065. msgstr "Opdaterer oplysninger om tilgængelige pakker via %s.\n"
 4066. #: src/update.c
 4067. #, c-format
 4068. msgid "Information about %d package was updated.\n"
 4069. msgid_plural "Information about %d packages was updated.\n"
 4070. msgstr[0] "Informationer om %d pakke blev opdateret.\n"
 4071. msgstr[1] "Informationer om %d pakker blev opdateret.\n"
 4072. #: src/update.c
 4073. #, c-format
 4074. msgid ""
 4075. "obsolete '--%s' option; unavailable packages are automatically cleaned up"
 4076. msgstr "forældet tilvalg '--%s'; utilgængelige pakker ryddes automatisk"
 4077. #: dpkg-deb/build.c
 4078. #, c-format
 4079. msgid "failed to write filename to tar pipe (%s)"
 4080. msgstr "kunne ikke skrive filnavn til tar-datakanal (%s)"
 4081. #: dpkg-deb/build.c
 4082. msgid "control member"
 4083. msgstr "kontrolmedlem"
 4084. #: dpkg-deb/build.c
 4085. #, fuzzy, c-format
 4086. #| msgid "newline in field name '%.*s'"
 4087. msgid "newline not allowed in pathname '%s'"
 4088. msgstr "linjeskift i feltnavn '%.*s'"
 4089. #: dpkg-deb/build.c
 4090. msgid "data member"
 4091. msgstr "datamedlem"
 4092. #: dpkg-deb/build.c
 4093. msgid "unable to stat control directory"
 4094. msgstr "kan ikke tilgå kontrolkatalog"
 4095. #: dpkg-deb/build.c
 4096. msgid "control directory is not a directory"
 4097. msgstr "kontrolkatalog er ikke et katalog"
 4098. #: dpkg-deb/build.c
 4099. #, c-format
 4100. msgid "control directory has bad permissions %03lo (must be >=0755 and <=0775)"
 4101. msgstr ""
 4102. "kontrolkataloget har forkerte rettigheder %03lo (skal være >=0755 og <=0775)"
 4103. #: dpkg-deb/build.c
 4104. #, c-format
 4105. msgid "maintainer script '%.50s' is not a plain file or symlink"
 4106. msgstr ""
 4107. "den pakkeansvarliges script '%.50s' er hverken en almindelig fil eller "
 4108. "symbolsk lænke"
 4109. #: dpkg-deb/build.c
 4110. #, c-format
 4111. msgid ""
 4112. "maintainer script '%.50s' has bad permissions %03lo (must be >=0555 and "
 4113. "<=0775)"
 4114. msgstr ""
 4115. "den pakkeansvarliges script '%.50s' har dårlige filrettigheder %03lo (skal "
 4116. "være >=0555 og <=0775)"
 4117. #: dpkg-deb/build.c
 4118. #, c-format
 4119. msgid "maintainer script '%.50s' is not stattable"
 4120. msgstr "den pakkeansvarliges script '%.50s' kan ikke tilgås"
 4121. #: dpkg-deb/build.c
 4122. msgid "error opening conffiles file"
 4123. msgstr "fejl ved åbning af filen conffiles"
 4124. #: dpkg-deb/build.c
 4125. msgid "empty string from fgets reading conffiles"
 4126. msgstr "tom streng fra 'fgets' under læsning af konfigurationsfiler"
 4127. #: dpkg-deb/build.c
 4128. #, c-format
 4129. msgid "conffile filename '%s' contains trailing white spaces"
 4130. msgstr "konfigurationsfilnavnet '%s' afsluttes med mellemrum"
 4131. #: dpkg-deb/build.c
 4132. #, c-format
 4133. msgid "conffile '%.250s' does not appear in package"
 4134. msgstr "konfigurationsfil '%.250s' optræder ikke i pakken"
 4135. #: dpkg-deb/build.c
 4136. #, c-format
 4137. msgid "conffile '%.250s' is not stattable"
 4138. msgstr "konfigurationsfil '%.250s' kan ikke tilgås"
 4139. #: dpkg-deb/build.c
 4140. #, c-format
 4141. msgid "conffile '%s' is not a plain file"
 4142. msgstr "konfigurationsfil '%s' er ikke en almindelig fil"
 4143. #: dpkg-deb/build.c
 4144. #, c-format
 4145. msgid "conffile name '%s' is duplicated"
 4146. msgstr "konfigurationsfilnavnet '%s' findes flere gange"
 4147. #: dpkg-deb/build.c
 4148. msgid "error reading conffiles file"
 4149. msgstr "fejl ved læsning af filen conffiles"
 4150. #: dpkg-deb/build.c
 4151. msgid "package name has characters that aren't lowercase alphanums or '-+.'"
 4152. msgstr "pakkenavnet har tegn, der hverken er små bogstaver, tal eller '-+.'"
 4153. #: dpkg-deb/build.c
 4154. #, fuzzy
 4155. #| msgid "package architecture"
 4156. msgid "package architecture is missing or empty"
 4157. msgstr "pakkearkitektur"
 4158. #: dpkg-deb/build.c
 4159. #, c-format
 4160. msgid "'%s' contains user-defined Priority value '%s'"
 4161. msgstr "'%s' indeholder brugerangivet prioritetsværdi '%s'"
 4162. #: dpkg-deb/build.c
 4163. #, c-format
 4164. msgid "ignoring %d warning about the control file(s)"
 4165. msgid_plural "ignoring %d warnings about the control file(s)"
 4166. msgstr[0] "ignorerer %d advarsel om kontrolfiler"
 4167. msgstr[1] "ignorerer %d advarsler om kontrolfiler"
 4168. #: dpkg-deb/build.c
 4169. #, c-format
 4170. msgid "unable to check for existence of archive '%.250s'"
 4171. msgstr "kunne ikke kontrollere eksistensen af arkivet '%.250s'"
 4172. #: dpkg-deb/build.c
 4173. #, fuzzy
 4174. #| msgid "compressing data member"
 4175. msgid "compressing tar member"
 4176. msgstr "komprimerer datamedlem"
 4177. # er ikke sikker på om compress kan oversættes her
 4178. #: dpkg-deb/build.c
 4179. msgid "<compress> from tar -cf"
 4180. msgstr "<komprimér> fra tar -cf"
 4181. #: dpkg-deb/build.c dpkg-split/split.c
 4182. #, fuzzy, c-format
 4183. #| msgid "unable to create '%.255s'"
 4184. msgid "unable to parse timestamp '%.255s'"
 4185. msgstr "kunne ikke oprette '%.255s'"
 4186. #: dpkg-deb/build.c utils/update-alternatives.c
 4187. #, c-format
 4188. msgid "--%s needs a <directory> argument"
 4189. msgstr "--%s kræver en <katalog>-parameter"
 4190. #: dpkg-deb/build.c
 4191. msgid "target is directory - cannot skip control file check"
 4192. msgstr "målet er et katalog - kan ikke overspringe kontrolfil-tjek"
 4193. #: dpkg-deb/build.c
 4194. msgid "not checking contents of control area"
 4195. msgstr "kontrollerer ikke indhold af kontrolområde"
 4196. #: dpkg-deb/build.c
 4197. #, fuzzy, c-format
 4198. #| msgid "dpkg-deb: building an unknown package in '%s'.\n"
 4199. msgid "building an unknown package in '%s'."
 4200. msgstr "dpkg-deb: opbygger en ukendt pakke i '%s'.\n"
 4201. #: dpkg-deb/build.c
 4202. #, fuzzy, c-format
 4203. #| msgid "dpkg-deb: building package '%s' in '%s'.\n"
 4204. msgid "building package '%s' in '%s'."
 4205. msgstr "dpkg-deb: opbygger pakken '%s' i '%s'.\n"
 4206. #: dpkg-deb/build.c
 4207. #, c-format
 4208. msgid "failed to make temporary file (%s)"
 4209. msgstr "kunne ikke oprette midlertidig fil (%s)"
 4210. #: dpkg-deb/build.c
 4211. #, c-format
 4212. msgid "failed to unlink temporary file (%s), %s"
 4213. msgstr "kunne ikke slette lænke til midlertidig fil (%s), %s"
 4214. #: dpkg-deb/build.c
 4215. #, c-format
 4216. msgid "failed to rewind temporary file (%s)"
 4217. msgstr "kunne ikke hoppe tilbage i midlertidig fil (%s)"
 4218. #: dpkg-deb/build.c
 4219. #, c-format
 4220. msgid "failed to stat temporary file (%s)"
 4221. msgstr "kunne ikke køre (stat) midlertidig fil (%s)"
 4222. #: dpkg-deb/build.c
 4223. #, c-format
 4224. msgid "error writing '%s'"
 4225. msgstr "fejl under skrivning af '%s'"
 4226. #: dpkg-deb/build.c
 4227. #, c-format
 4228. msgid "cannot copy '%s' into archive '%s': %s"
 4229. msgstr "kan ikke kopiere '%s' til arkiv '%s': %s"
 4230. #: dpkg-deb/extract.c
 4231. msgid "shell command to move files"
 4232. msgstr "skalkommando til at flytte filer"
 4233. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-split/main.c
 4234. #, c-format
 4235. msgid "unexpected end of file in %s in %.255s"
 4236. msgstr "uventet slut-på-fil i %s i %.255s"
 4237. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-split/main.c
 4238. #, c-format
 4239. msgid "error reading %s from file %.255s"
 4240. msgstr "kunne ikke læse %s fra filen %.255s"
 4241. #: dpkg-deb/extract.c
 4242. msgid "archive magic version number"
 4243. msgstr "magisk versionsnummer for arkiv"
 4244. #: dpkg-deb/extract.c
 4245. msgid "archive member header"
 4246. msgstr "hoved for arkivmedlem"
 4247. #: dpkg-deb/extract.c
 4248. #, c-format
 4249. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive header magic"
 4250. msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldig arkivhovedmagi"
 4251. #: dpkg-deb/extract.c
 4252. #, c-format
 4253. msgid "file '%.250s' is not a debian binary archive (try dpkg-split?)"
 4254. msgstr "filen '%.250s' er ikke et binært debianarkiv (prøv dpkg-split?)"
 4255. #: dpkg-deb/extract.c
 4256. msgid "archive information header member"
 4257. msgstr "hovedmedlem for arkivinformation"
 4258. #: dpkg-deb/extract.c
 4259. msgid "archive has no newlines in header"
 4260. msgstr "arkivet har ingen linjeskift i hovedet"
 4261. #: dpkg-deb/extract.c
 4262. #, c-format
 4263. msgid "archive has invalid format version: %s"
 4264. msgstr "arkivet har ugyldig formatversion: %s"
 4265. #: dpkg-deb/extract.c
 4266. #, c-format
 4267. msgid "archive is format version %d.%d; get a newer dpkg-deb"
 4268. msgstr "arkivet er i formatversion %d.%d; hent en nyere dpkg-deb"
 4269. #: dpkg-deb/extract.c
 4270. #, c-format
 4271. msgid "cannot skip archive member from '%s': %s"
 4272. msgstr "kan ikke udelade arkivmedlem fra '%s': %s"
 4273. #: dpkg-deb/extract.c
 4274. #, c-format
 4275. msgid "archive '%s' uses unknown compression for member '%.*s', giving up"
 4276. msgstr "arkivet '%s' indeholder ukendt komprimering for medlem '%.*s', opgiver"
 4277. #: dpkg-deb/extract.c
 4278. #, c-format
 4279. msgid "archive '%s' has premature member '%.*s' before '%s', giving up"
 4280. msgstr "arkivet '%s' indeholder et for tidligt medlem '%.*s' før '%s', opgiver"
 4281. #: dpkg-deb/extract.c
 4282. #, c-format
 4283. msgid "archive '%.250s' contains two control members, giving up"
 4284. msgstr "arkivet '%.250s' indeholder to kontrolmedlemmer, opgiver"
 4285. #: dpkg-deb/extract.c
 4286. #, c-format
 4287. msgid ""
 4288. " new debian package, version %d.%d.\n"
 4289. " size %jd bytes: control archive=%jd bytes.\n"
 4290. msgstr ""
 4291. " ny debianpakke, version %d.%d.\n"
 4292. " størrelse %jd byte: kontrolarkiv=%jd byte.\n"
 4293. #: dpkg-deb/extract.c
 4294. msgid "archive control member size"
 4295. msgstr "medlemstørrelse for arkivkontrol"
 4296. #: dpkg-deb/extract.c
 4297. #, c-format
 4298. msgid "archive has malformatted control member size '%s'"
 4299. msgstr "arkivet har forkert udformet størrelse for kontrolmedlem '%s'"
 4300. #: dpkg-deb/extract.c
 4301. #, c-format
 4302. msgid "cannot skip archive control member from '%s': %s"
 4303. msgstr "kan ikke udelade arkivkontrolmedlem fra '%s': %s"
 4304. #: dpkg-deb/extract.c
 4305. #, c-format
 4306. msgid ""
 4307. " old debian package, version %d.%d.\n"
 4308. " size %jd bytes: control archive=%jd, main archive=%jd.\n"
 4309. msgstr ""
 4310. " gammel debianpakke, version %d.%d.\n"
 4311. " størrelse %jd byte: kontrolarkiv=%jd, hovedarkiv= %jd.\n"
 4312. #: dpkg-deb/extract.c
 4313. msgid ""
 4314. "file looks like it might be an archive which has been\n"
 4315. " corrupted by being downloaded in ASCII mode"
 4316. msgstr ""
 4317. "filen ser ud til at være et arkiv, der er blevet\n"
 4318. " ødelagt af at blive hentet i ASCII-tilstand"
 4319. #: dpkg-deb/extract.c
 4320. #, c-format
 4321. msgid "'%.255s' is not a debian format archive"
 4322. msgstr "'%.255s' er ikke et arkiv i debianformat"
 4323. #: dpkg-deb/extract.c
 4324. #, c-format
 4325. msgid "cannot copy archive member from '%s' to decompressor pipe: %s"
 4326. msgstr "kan ikke kopiere arkivmedlem fra '%s' til udpakningsdatakanal: %s"
 4327. #: dpkg-deb/extract.c
 4328. msgid "cannot close decompressor pipe"
 4329. msgstr "kan ikke lukke udpakningsdatakanal"
 4330. #: dpkg-deb/extract.c
 4331. msgid "decompressing archive member"
 4332. msgstr "udpakker arkivmedlem"
 4333. #: dpkg-deb/extract.c
 4334. msgid "failed to chdir to directory"
 4335. msgstr "kunne ikke skifte til katalog"
 4336. #: dpkg-deb/extract.c
 4337. msgid "failed to create directory"
 4338. msgstr "kunne ikke oprette katalog"
 4339. #: dpkg-deb/extract.c
 4340. msgid "failed to chdir to directory after creating it"
 4341. msgstr "kunne ikke skifte til katalog efter at have oprettet den"
 4342. #: dpkg-deb/extract.c
 4343. msgid "<decompress>"
 4344. msgstr "<dekomprimér>"
 4345. #: dpkg-deb/extract.c
 4346. msgid "paste"
 4347. msgstr "indsæt"
 4348. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-deb/info.c
 4349. #, c-format
 4350. msgid "--%s needs a .deb filename argument"
 4351. msgstr "--%s kræver et .deb-filnavn som parameter"
 4352. #: dpkg-deb/extract.c
 4353. #, c-format
 4354. msgid "--%s takes only one argument (.deb filename)"
 4355. msgstr "--%s tager kun ét parameter(.deb-filnavn)"
 4356. #: dpkg-deb/extract.c
 4357. #, c-format
 4358. msgid "--%s takes at most two arguments (.deb and directory)"
 4359. msgstr "--%s tager højst to parametre (.deb og katalog)"
 4360. #: dpkg-deb/extract.c
 4361. #, c-format
 4362. msgid "--%s needs .deb filename and directory arguments"
 4363. msgstr "--%s kræver et .deb-filnavn og mappe som parameter"
 4364. #: dpkg-deb/extract.c
 4365. #, c-format
 4366. msgid ""
 4367. "--%s needs a target directory.\n"
 4368. "Perhaps you should be using dpkg --install ?"
 4369. msgstr ""
 4370. "--%s kræver et målkatalog.\n"
 4371. "Måske skulle du bruge dpkg --install?"
 4372. #: dpkg-deb/extract.c
 4373. #, c-format
 4374. msgid "--%s does not support (yet) reading the .deb from standard input"
 4375. msgstr ""
 4376. #: dpkg-deb/info.c
 4377. #, c-format
 4378. msgid "cannot extract control file '%s' from '%s': %s"
 4379. msgstr "kan ikke udtrække kontrolfil '%s' fra '%s': %s"
 4380. #: dpkg-deb/info.c
 4381. #, c-format
 4382. msgid "'%.255s' contains no control component '%.255s'"
 4383. msgstr "'%.255s' indeholder ikke kontrolkomponenten '%.255s'"
 4384. #: dpkg-deb/info.c
 4385. #, c-format
 4386. msgid "open component '%.255s' (in %.255s) failed in an unexpected way"
 4387. msgstr "åbning af komponent '%.255s' (i %.255s) mislykkedes på en uventet måde"
 4388. #: dpkg-deb/info.c
 4389. #, c-format
 4390. msgid "%d requested control component is missing"
 4391. msgid_plural "%d requested control components are missing"
 4392. msgstr[0] "%d ønsket kontrolkomponent mangler"
 4393. msgstr[1] "%d ønskede kontrolkomponenter mangler"
 4394. #: dpkg-deb/info.c utils/update-alternatives.c
 4395. #, c-format
 4396. msgid "cannot scan directory '%.255s'"
 4397. msgstr "kunne ikke gennemsøge kataloget '%.255s'"
 4398. #: dpkg-deb/info.c
 4399. #, c-format
 4400. msgid "cannot stat '%.255s' (in '%.255s')"
 4401. msgstr "kunne ikke finde '%.255s' (i '%.255s')"
 4402. #: dpkg-deb/info.c
 4403. #, c-format
 4404. msgid "cannot open '%.255s' (in '%.255s')"
 4405. msgstr "kunne ikke åbne '%.255s' (i '%.255s')"
 4406. #: dpkg-deb/info.c
 4407. #, c-format
 4408. msgid "failed to read '%.255s' (in '%.255s')"
 4409. msgstr "kunne ikke læse '%.255s' (i '%.255s')"
 4410. #: dpkg-deb/info.c
 4411. #, c-format
 4412. msgid " %7jd bytes, %5d lines %c %-20.127s %.127s\n"
 4413. msgstr " %7jd byte, %5d linjer %c %-20.127s %.127s\n"
 4414. #: dpkg-deb/info.c
 4415. #, c-format
 4416. msgid " not a plain file %.255s\n"
 4417. msgstr " ikke almindelig fil %.255s\n"
 4418. #: dpkg-deb/info.c
 4419. #, fuzzy
 4420. #| msgid "(no 'control' file in control archive!)\n"
 4421. msgid "no 'control' file in control archive!"
 4422. msgstr "(ingen 'control'-fil i kontrolarkivet!)\n"
 4423. #: dpkg-deb/main.c
 4424. #, c-format
 4425. msgid "Debian '%s' package archive backend version %s.\n"
 4426. msgstr "Debian '%s' pakkearkivshåndteringsversion %s.\n"
 4427. #: dpkg-deb/main.c
 4428. #, c-format
 4429. msgid ""
 4430. "Commands:\n"
 4431. " -b|--build <directory> [<deb>] Build an archive.\n"
 4432. " -c|--contents <deb> List contents.\n"
 4433. " -I|--info <deb> [<cfile> ...] Show info to stdout.\n"
 4434. " -W|--show <deb> Show information on package(s)\n"
 4435. " -f|--field <deb> [<cfield> ...] Show field(s) to stdout.\n"
 4436. " -e|--control <deb> [<directory>] Extract control info.\n"
 4437. " -x|--extract <deb> <directory> Extract files.\n"
 4438. " -X|--vextract <deb> <directory> Extract & list files.\n"
 4439. " -R|--raw-extract <deb> <directory>\n"
 4440. " Extract control info and files.\n"
 4441. " --ctrl-tarfile <deb> Output control tarfile.\n"
 4442. " --fsys-tarfile <deb> Output filesystem tarfile.\n"
 4443. "\n"
 4444. msgstr ""
 4445. "Kommandoer:\n"
 4446. " -b|--build <katalog> [<deb>] Opbyg et arkiv.\n"
 4447. " -c|--contents <deb> Vis indhold.\n"
 4448. " -I|--info <deb> [<cfil>...] Information til standard-ud.\n"
 4449. " -W|--show <deb> Vis oplysninger om pakke(r).\n"
 4450. " -f|--field <deb> [<cfelt>...] Vis felter til standard-ud.\n"
 4451. " -e|--control <deb> [<katalog>] Uddrag kontroloplysninger.\n"
 4452. " -x|--extract <deb> <katalog> Uddrag filer.\n"
 4453. " -X|--vextract <deb> <katalog> Uddrag og vis filer.\n"
 4454. " -R|--raw-extract <deb> <katalog>\n"
 4455. " Udtræk kontrolinfo og filer.\n"
 4456. " --ctrl-tarfile <deb> Skriv kontrol-tarfil.\n"
 4457. " --fsys-tarfile <deb> Skriv filsystems-tar-fil.\n"
 4458. #: dpkg-deb/main.c
 4459. #, c-format
 4460. msgid ""
 4461. "<deb> is the filename of a Debian format archive.\n"
 4462. "<cfile> is the name of an administrative file component.\n"
 4463. "<cfield> is the name of a field in the main 'control' file.\n"
 4464. "\n"
 4465. msgstr ""
 4466. "<deb> er filnavnet på et arikv i Debianformat.\n"
 4467. "<cfil> er navnet på en administrativ filkomponent.\n"
 4468. "<cfelt> er navnet på et felt i hovedkontrolfilen.\n"
 4469. "\n"
 4470. #: dpkg-deb/main.c
 4471. #, fuzzy, c-format
 4472. #| msgid ""
 4473. #| "Options:\n"
 4474. #| " -v, --verbose Enable verbose output.\n"
 4475. #| " -D, --debug Enable debugging output.\n"
 4476. #| " --showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
 4477. #| " --deb-format=<format> Select archive format.\n"
 4478. #| " Allowed values: 0.939000, 2.0 "
 4479. #| "(default).\n"
 4480. #| " --old Legacy alias for '--deb-"
 4481. #| "format=0.939000'.\n"
 4482. #| " --new Legacy alias for '--deb-format=2.0'.\n"
 4483. #| " --nocheck Suppress control file check (build "
 4484. #| "bad\n"
 4485. #| " packages).\n"
 4486. #| " --uniform-compression Use the compression params on all "
 4487. #| "members.\n"
 4488. #| " -z# Set the compression level when "
 4489. #| "building.\n"
 4490. #| " -Z<type> Set the compression type used when "
 4491. #| "building.\n"
 4492. #| " Allowed types: gzip, xz, bzip2, "
 4493. #| "none.\n"
 4494. #| " -S<strategy> Set the compression strategy when "
 4495. #| "building.\n"
 4496. #| " Allowed values: none; extreme (xz);\n"
 4497. #| " filtered, huffman, rle, fixed "
 4498. #| "(gzip).\n"
 4499. #| "\n"
 4500. msgid ""
 4501. "Options:\n"
 4502. " -v, --verbose Enable verbose output.\n"
 4503. " -D, --debug Enable debugging output.\n"
 4504. " --showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
 4505. " --deb-format=<format> Select archive format.\n"
 4506. " Allowed values: 0.939000, 2.0 "
 4507. "(default).\n"
 4508. " --nocheck Suppress control file check (build bad\n"
 4509. " packages).\n"
 4510. " --uniform-compression Use the compression params on all "
 4511. "members.\n"
 4512. " -z# Set the compression level when building.\n"
 4513. " -Z<type> Set the compression type used when "
 4514. "building.\n"
 4515. " Allowed types: gzip, xz, none.\n"
 4516. " -S<strategy> Set the compression strategy when "
 4517. "building.\n"
 4518. " Allowed values: none; extreme (xz);\n"
 4519. " filtered, huffman, rle, fixed (gzip).\n"
 4520. "\n"
 4521. msgstr ""
 4522. "Tilvalg:\n"
 4523. " -v, --verbose Aktiver uddybende uddata.\n"
 4524. " -D, --debug Aktiver fejlsøgningsinformation.\n"
 4525. " --showformat=<format> Brug alternativt format til --show\n"
 4526. " --deb-format=<format> Vælg arkivformat.\n"
 4527. " Mulige værdier: 0.939000, 2.0 "
 4528. "(standard).\n"
 4529. " --old Forældet alias for '--deb-"
 4530. "format=0.939000'.\n"
 4531. " --new Forældet alias for '--deb-format=2.0'.\n"
 4532. " --nocheck Undertryk kontrolfiltjek (byg ugyldige\n"
 4533. " pakker).\n"
 4534. " --uniform-compression Brug komprimeringsparametrene på alle "
 4535. "medlemmer.\n"
 4536. " -z# Angiv komprimeringsniveau ved bygning.\n"
 4537. " -Z<type> Angiv komprimeringstypen ved bygning.\n"
 4538. " Mulige typer: gzip, xz, bzip2, none.\n"
 4539. " -S<strategy> Angiv komprimeringsstrategi ved bygning.\n"
 4540. " Tilladte værdier: none, extreme (xz);\n"
 4541. " filtered, huffman, rle, fixed (gzip).\n"
 4542. "\n"
 4543. #: dpkg-deb/main.c
 4544. #, c-format
 4545. msgid ""
 4546. "\n"
 4547. "Use 'dpkg' to install and remove packages from your system, or\n"
 4548. "'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management. Packages\n"
 4549. "unpacked using 'dpkg-deb --extract' will be incorrectly installed !\n"
 4550. msgstr ""
 4551. "\n"
 4552. "Brug 'dpkg' til at installere og afinstallere pakker fra dit system, eller\n"
 4553. "'apt' eller 'aptitude' for en brugervenlig pakkehåndtering. Pakker, der\n"
 4554. "pakkes ud med 'dpkg-deb --extract' bliver ikke installeret korrekt!\n"
 4555. #: dpkg-deb/main.c
 4556. msgid ""
 4557. "Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
 4558. "Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages."
 4559. msgstr ""
 4560. "Skriv dpkg-deb --help for hjælp med manipulation med *.deb-filer\n"
 4561. "Skriv dpkg --help for hjælp med installation og afinstallation af pakker."
 4562. #: dpkg-deb/main.c
 4563. #, c-format
 4564. msgid "invalid deb format version: %s"
 4565. msgstr "ugyldig formatversion for deb: %s"
 4566. #: dpkg-deb/main.c
 4567. #, c-format
 4568. msgid "unknown deb format version: %s"
 4569. msgstr "ukendt formatversion for deb: %s"
 4570. #: dpkg-deb/main.c
 4571. #, c-format
 4572. msgid "invalid compression level for -%c: %ld"
 4573. msgstr "ugyldigt komprimeringsniveau for -%c: '%ld'"
 4574. #: dpkg-deb/main.c
 4575. #, c-format
 4576. msgid "unknown compression strategy '%s'!"
 4577. msgstr "ukendt komprimeringsstrategi '%s'!"
 4578. #: dpkg-deb/main.c
 4579. #, c-format
 4580. msgid "unknown compression type '%s'!"
 4581. msgstr "ukendt komprimeringstype '%s'!"
 4582. #: dpkg-deb/main.c
 4583. #, fuzzy, c-format
 4584. #| msgid "deprecated compression type '%s'; use xz instead"
 4585. msgid "obsolete compression type '%s'; use xz instead"
 4586. msgstr "forældet komprimeringstype '%s'; brug xz i stedet for"
 4587. #: dpkg-deb/main.c
 4588. #, fuzzy, c-format
 4589. #| msgid "deprecated compression type '%s'; use xz or gzip instead"
 4590. msgid "obsolete compression type '%s'; use xz or gzip instead"
 4591. msgstr "forældet komprimeringstype '%s'; brug xz eller gzip i stedet for"
 4592. #: dpkg-deb/main.c
 4593. #, c-format
 4594. msgid "invalid compressor parameters: %s"
 4595. msgstr "ugyldig komprimeringsparameter: %s"
 4596. #: dpkg-deb/main.c
 4597. #, c-format
 4598. msgid "unsupported compression type '%s' with uniform compression"
 4599. msgstr "ikke understøttet komprimeringstype '%s' med ensartet komprimering"
 4600. #: dpkg-split/info.c
 4601. #, c-format
 4602. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad digit (code %d) in %s"
 4603. msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt ciffer (kode %d) i %s"
 4604. #: dpkg-split/info.c
 4605. #, c-format
 4606. msgid "file '%s' is corrupt; out of range integer in %s"
 4607. msgstr "filen '%s' er ødelagt; heltal uden for interval i %s"
 4608. #: dpkg-split/info.c
 4609. #, c-format
 4610. msgid "file '%.250s' is corrupt - %.250s missing"
 4611. msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - %.250s mangler"
 4612. #: dpkg-split/info.c
 4613. #, c-format
 4614. msgid "file '%.250s' is corrupt - missing newline after %.250s"
 4615. msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - manglende linjeskift efter %.250s"
 4616. #: dpkg-split/info.c
 4617. #, c-format
 4618. msgid "error reading %.250s"
 4619. msgstr "fejl ved læsning af %.250s"
 4620. #: dpkg-split/info.c
 4621. #, c-format
 4622. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad magic at end of first header"
 4623. msgstr ""
 4624. "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt magisk nummer i slutningen af første "
 4625. "hoved"
 4626. #: dpkg-split/info.c
 4627. #, c-format
 4628. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad padding character (code %d)"
 4629. msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt udfyldningstegn (kode %d)"
 4630. #: dpkg-split/info.c
 4631. #, c-format
 4632. msgid "file '%.250s' is corrupt - nulls in info section"
 4633. msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - nuller i informationsafsnittet"
 4634. #: dpkg-split/info.c
 4635. msgid "format version number"
 4636. msgstr "versionsnummer for format"
 4637. #: dpkg-split/info.c
 4638. #, c-format
 4639. msgid "file '%.250s' has invalid format version: %s"
 4640. msgstr "filen '%.250s' har ugyldig formatversion: %s"
 4641. #: dpkg-split/info.c
 4642. #, c-format
 4643. msgid "file '%.250s' is format version %d.%d; get a newer dpkg-split"
 4644. msgstr "filen '%.250s' har formatversion %d.%d; hent en nyere dpkg-split"
 4645. #: dpkg-split/info.c
 4646. msgid "package name"
 4647. msgstr "pakkenavn"
 4648. #: dpkg-split/info.c
 4649. msgid "package version number"
 4650. msgstr "versionsnummer for pakke"
 4651. #: dpkg-split/info.c
 4652. msgid "package file MD5 checksum"
 4653. msgstr "pakkefils MD5-tjeksum"
 4654. #: dpkg-split/info.c
 4655. #, c-format
 4656. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad MD5 checksum '%.250s'"
 4657. msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldig MD5-checksum '%.250s'"
 4658. #: dpkg-split/info.c
 4659. msgid "archive total size"
 4660. msgstr "samlet størrelse for arkiv"
 4661. #: dpkg-split/info.c
 4662. msgid "archive part offset"
 4663. msgstr "forskydning for arkivdel"
 4664. #: dpkg-split/info.c
 4665. msgid "archive part numbers"
 4666. msgstr "numre for arkivdel"
 4667. #: dpkg-split/info.c
 4668. #, c-format
 4669. msgid "file '%.250s' is corrupt - no slash between archive part numbers"
 4670. msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ingen skråstreg mellem arkivdelnumre"
 4671. #: dpkg-split/info.c
 4672. msgid "number of archive parts"
 4673. msgstr "antal arkivdele"
 4674. #: dpkg-split/info.c
 4675. #, c-format
 4676. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad number of archive parts"
 4677. msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt antal arkivdele"
 4678. #: dpkg-split/info.c
 4679. msgid "archive parts number"
 4680. msgstr "arkivdelnummer"
 4681. #: dpkg-split/info.c
 4682. #, c-format
 4683. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive part number"
 4684. msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt arkivdelnummer"
 4685. #: dpkg-split/info.c
 4686. msgid "package architecture"
 4687. msgstr "pakkearkitektur"
 4688. #: dpkg-split/info.c
 4689. #, c-format
 4690. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad magic at end of second header"
 4691. msgstr ""
 4692. "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt magisk nummer i slutningen af andet "
 4693. "hoved"
 4694. #: dpkg-split/info.c
 4695. #, c-format
 4696. msgid "file '%.250s' is corrupt - second member is not data member"
 4697. msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - andet medlem er ikke datamedlem"
 4698. #: dpkg-split/info.c
 4699. #, c-format
 4700. msgid "file '%.250s' is corrupt - wrong number of parts for quoted sizes"
 4701. msgstr ""
 4702. "filen '%.250s' er ødelagt - forkert antal dele for de oplyste størrelser"
 4703. #: dpkg-split/info.c
 4704. #, c-format
 4705. msgid "file '%.250s' is corrupt - size is wrong for quoted part number"
 4706. msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - størrelsen er forkert for nævnt delnummer"
 4707. #: dpkg-split/info.c
 4708. #, c-format
 4709. msgid "file '%.250s' is corrupt - too short"
 4710. msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - for kort"
 4711. #: dpkg-split/info.c
 4712. #, c-format
 4713. msgid "cannot open archive part file '%.250s'"
 4714. msgstr "kan ikke åbne arkivdelfilen '%.250s'"
 4715. #: dpkg-split/info.c
 4716. #, c-format
 4717. msgid "file '%.250s' is not an archive part"
 4718. msgstr "filen '%.250s' er ikke en arkivdel"
 4719. #: dpkg-split/info.c
 4720. #, c-format
 4721. msgid ""
 4722. "%s:\n"
 4723. " Part format version: %d.%d\n"
 4724. " Part of package: %s\n"
 4725. " ... version: %s\n"
 4726. " ... architecture: %s\n"
 4727. " ... MD5 checksum: %s\n"
 4728. " ... length: %jd bytes\n"
 4729. " ... split every: %jd bytes\n"
 4730. " Part number: %d/%d\n"
 4731. " Part length: %jd bytes\n"
 4732. " Part offset: %jd bytes\n"
 4733. " Part file size (used portion): %jd bytes\n"
 4734. "\n"
 4735. msgstr ""
 4736. "%s:\n"
 4737. " Delformatversion: %d.%d\n"
 4738. " Del i pakke: %s\n"
 4739. " ... version: %s\n"
 4740. " ... arkitektur: %s\n"
 4741. " ... MD5-checksum: %s\n"
 4742. " ... længde: %jd byte\n"
 4743. " ... opdel for hver: %jd byte\n"
 4744. " Del-antal: %d/%d\n"
 4745. " Del-længde: %jd byte\n"
 4746. " Del-forskydning: %jd byte\n"
 4747. " Delfilstørrelse (brugt andel): %jd byte\n"
 4748. "\n"
 4749. #: dpkg-split/info.c
 4750. msgctxt "architecture"
 4751. msgid "<unknown>"
 4752. msgstr "<ukendt>"
 4753. #: dpkg-split/info.c dpkg-split/join.c
 4754. #, c-format
 4755. msgid "--%s requires one or more part file arguments"
 4756. msgstr "--%s kræver ét eller flere delfilargumenter"
 4757. #: dpkg-split/info.c
 4758. #, c-format
 4759. msgid "file '%s' is not an archive part\n"
 4760. msgstr "filen '%s' er ingen arkivdel\n"
 4761. #: dpkg-split/join.c
 4762. #, c-format
 4763. msgid "Putting package %s together from %d part: "
 4764. msgid_plural "Putting package %s together from %d parts: "
 4765. msgstr[0] "Samler pakken %s ud af %d del: "
 4766. msgstr[1] "Samler pakken %s ud af %d dele: "
 4767. #: dpkg-split/join.c
 4768. #, c-format
 4769. msgid "unable to open output file '%.250s'"
 4770. msgstr "kunne ikke åbne uddata-fil '%.250s'"
 4771. #: dpkg-split/join.c
 4772. #, c-format
 4773. msgid "unable to (re)open input part file '%.250s'"
 4774. msgstr "kunne ikke (gen)åbne inddata-delfil '%.250s'"
 4775. #: dpkg-split/join.c
 4776. #, c-format
 4777. msgid "cannot skip split package header for '%s': %s"
 4778. msgstr "kan ikke udelade opdelt pakkehoved for '%s': %s"
 4779. #: dpkg-split/join.c
 4780. #, c-format
 4781. msgid "cannot append split package part '%s' to '%s': %s"
 4782. msgstr "kan ikke tilføje opdelt pakkedel '%s' til '%s': %s"
 4783. #: dpkg-split/join.c dpkg-split/split.c
 4784. #, c-format
 4785. msgid "done\n"
 4786. msgstr "færdig\n"
 4787. #: dpkg-split/join.c
 4788. #, c-format
 4789. msgid "files '%.250s' and '%.250s' are not parts of the same file"
 4790. msgstr "filerne '%.250s' og '%.250s' er ikke dele af samme fil"
 4791. #: dpkg-split/join.c
 4792. #, c-format
 4793. msgid "there are several versions of part %d - at least '%.250s' and '%.250s'"
 4794. msgstr ""
 4795. "der er flere versioner af del %d - i hvert tilfælde '%.250s' og '%.250s'"
 4796. #: dpkg-split/join.c
 4797. #, c-format
 4798. msgid "part %d is missing"
 4799. msgstr "del %d mangler"
 4800. #: dpkg-split/main.c
 4801. #, c-format
 4802. msgid "Debian '%s' package split/join tool; version %s.\n"
 4803. msgstr "Debian '%s' pakke-opsplitnings/sammensmeltnings-værktøj; version %s.\n"
 4804. #: dpkg-split/main.c
 4805. #, c-format
 4806. msgid ""
 4807. "Commands:\n"
 4808. " -s|--split <file> [<prefix>] Split an archive.\n"
 4809. " -j|--join <part> <part> ... Join parts together.\n"
 4810. " -I|--info <part> ... Display info about a part.\n"
 4811. " -a|--auto -o <complete> <part> Auto-accumulate parts.\n"
 4812. " -l|--listq List unmatched pieces.\n"
 4813. " -d|--discard [<filename> ...] Discard unmatched pieces.\n"
 4814. "\n"
 4815. msgstr ""
 4816. "Kommandoer:\n"
 4817. " -s|--split <fil> [<præfiks>] Opdel et arkiv.\n"
 4818. " -j|--join <del> <del> ... Splejs dele sammen.\n"
 4819. " -I|--info <del> ... Vis oplysninger om en del.\n"
 4820. " -a|--auto -o <komplet> <del> Auto-akkumulér dele.\n"
 4821. " -l|--listq Vis dele, der ikke passer.\n"
 4822. " -d|--discard [<filnavn> ...] Slet dele, der ikke passer.\n"
 4823. "\n"
 4824. #: dpkg-split/main.c
 4825. #, c-format
 4826. msgid ""
 4827. "Options:\n"
 4828. " --depotdir <directory> Use <directory> instead of %s/%s.\n"
 4829. " -S|--partsize <size> In KiB, for -s (default is 450).\n"
 4830. " -o|--output <file> Filename, for -j (default is\n"
 4831. " <package>_<version>_<arch>.deb).\n"
 4832. " -Q|--npquiet Be quiet when -a is not a part.\n"
 4833. " --msdos Generate 8.3 filenames.\n"
 4834. "\n"
 4835. msgstr ""
 4836. "Tilvalg:\n"
 4837. " --depotdir <katalog> Brug <katalog> i stedet for %s/%s.\n"
 4838. " -S|--partsize <størrelse> Delstørrelse i KiB, for -s (standard er "
 4839. "450).\n"
 4840. " -o|--output <fil> Til -j (standard er <pakke>-<version>."
 4841. "deb).\n"
 4842. " -Q|--npquiet Ti stille når -a ikke er en del.\n"
 4843. " --msdos Generér 8.3-filnavne.\n"
 4844. "\n"
 4845. #: dpkg-split/main.c
 4846. #, c-format
 4847. msgid ""
 4848. "Exit status:\n"
 4849. " 0 = ok\n"
 4850. " 1 = with --auto, file is not a part\n"
 4851. " 2 = trouble\n"
 4852. msgstr ""
 4853. "Afslutningsstatus:\n"
 4854. " 0 = o.k.\n"
 4855. " 1 = med --auto, fil er ikke en del\n"
 4856. " 2 = problemer\n"
 4857. #: dpkg-split/main.c
 4858. msgid "Type dpkg-split --help for help."
 4859. msgstr "Skriv \"dpkg-split --help\" for hjælp."
 4860. #: dpkg-split/main.c
 4861. msgid "part size is far too large or is not positive"
 4862. msgstr "delen er alt for stor, eller størrelsen er ikke positiv"
 4863. #: dpkg-split/main.c
 4864. #, c-format
 4865. msgid "part size must be at least %d KiB (to allow for header)"
 4866. msgstr "delstørrelsen skal mindst være på %d KiB (for at få plads til hoved)"
 4867. #: dpkg-split/queue.c
 4868. #, c-format
 4869. msgid "unable to read depot directory '%.250s'"
 4870. msgstr "kunne ikke læse depot-katalog '%.250s'"
 4871. #: dpkg-split/queue.c
 4872. msgid "--auto requires the use of the --output option"
 4873. msgstr "--auto kræver brugen af tilvalget --output"
 4874. #: dpkg-split/queue.c
 4875. msgid "--auto requires exactly one part file argument"
 4876. msgstr "--auto kræver nøjagtig ét delfils-parameter"
 4877. #: dpkg-split/queue.c
 4878. #, c-format
 4879. msgid "unable to read part file '%.250s'"
 4880. msgstr "kunne ikke læse delfil '%.250s'"
 4881. #: dpkg-split/queue.c
 4882. #, c-format
 4883. msgid "File '%.250s' is not part of a multipart archive.\n"
 4884. msgstr "Filen '%.250s' er ikke en del af et opdelt arkiv.\n"
 4885. #: dpkg-split/queue.c
 4886. #, c-format
 4887. msgid "unable to reopen part file '%.250s'"
 4888. msgstr "kunne ikke genåbne delfilen '%.250s'"
 4889. #: dpkg-split/queue.c
 4890. #, c-format
 4891. msgid "unable to open new depot file '%.250s'"
 4892. msgstr "kunne ikke åbne ny depotfil '%.250s'"
 4893. #: dpkg-split/queue.c
 4894. #, c-format
 4895. msgid "cannot extract split package part '%s': %s"
 4896. msgstr "kan ikke udtrække opdelt pakkedel '%s': %s"
 4897. #: dpkg-split/queue.c
 4898. #, c-format
 4899. msgid "unable to rename new depot file '%.250s' to '%.250s'"
 4900. msgstr "kunne ikke omdøbe den ny depotfil '%.250s' til '%.250s'"
 4901. #: dpkg-split/queue.c
 4902. #, c-format
 4903. msgid "Part %d of package %s filed (still want "
 4904. msgstr "Del %d fra pakken %s gemt (ønsker stadig "
 4905. #: dpkg-split/queue.c
 4906. msgid " and "
 4907. msgstr " og "
 4908. #: dpkg-split/queue.c
 4909. #, c-format
 4910. msgid "unable to delete used-up depot file '%.250s'"
 4911. msgstr "kunne ikke slette opbrugt depotfil '%.250s'"
 4912. #: dpkg-split/queue.c
 4913. msgid "Junk files left around in the depot directory:\n"
 4914. msgstr "Affaldsfiler efterladt i depotkataloget:\n"
 4915. #: dpkg-split/queue.c
 4916. #, c-format
 4917. msgid "unable to stat '%.250s'"
 4918. msgstr "kunne ikke finde '%.250s'"
 4919. #: dpkg-split/queue.c
 4920. #, c-format
 4921. msgid " %s (%jd bytes)\n"
 4922. msgstr " %s (%jd byte)\n"
 4923. #: dpkg-split/queue.c
 4924. #, c-format
 4925. msgid " %s (not a plain file)\n"
 4926. msgstr " %s (ikke en almindelig fil)\n"
 4927. #: dpkg-split/queue.c
 4928. msgid "Packages not yet reassembled:\n"
 4929. msgstr "Pakker, der endnu ikke er sammenføjet:\n"
 4930. #: dpkg-split/queue.c
 4931. #, c-format
 4932. msgid " Package %s: part(s) "
 4933. msgstr " Pakke %s: dele "
 4934. #: dpkg-split/queue.c
 4935. #, c-format
 4936. msgid "part file '%.250s' is not a plain file"
 4937. msgstr "delfilen '%.250s' er ikke en almindelig fil"
 4938. #: dpkg-split/queue.c
 4939. #, c-format
 4940. msgid "(total %jd bytes)\n"
 4941. msgstr "(total %jd byte)\n"
 4942. #: dpkg-split/queue.c
 4943. #, c-format
 4944. msgid "unable to discard '%.250s'"
 4945. msgstr "kunne ikke slette '%.250s'"
 4946. #: dpkg-split/queue.c
 4947. #, c-format
 4948. msgid "Deleted %s.\n"
 4949. msgstr "Slettede %s.\n"
 4950. #: dpkg-split/split.c
 4951. msgid "package field value extraction"
 4952. msgstr "værdiudtrækning for pakkefelt"
 4953. #: dpkg-split/split.c
 4954. msgid "<dpkg-deb --info pipe>"
 4955. msgstr ""
 4956. #: dpkg-split/split.c
 4957. #, c-format
 4958. msgid "unable to open source file '%.250s'"
 4959. msgstr "kunne ikke åbne kildefil '%.250s'"
 4960. #: dpkg-split/split.c
 4961. msgid "unable to fstat source file"
 4962. msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på kildefil"
 4963. #: dpkg-split/split.c
 4964. #, c-format
 4965. msgid "source file '%.250s' not a plain file"
 4966. msgstr "kildefil '%.250s' ikke en almindelig fil"
 4967. #: dpkg-split/split.c
 4968. #, c-format
 4969. msgid "Splitting package %s into %d part: "
 4970. msgid_plural "Splitting package %s into %d parts: "
 4971. msgstr[0] "Opdeler pakken %s i %d del: "
 4972. msgstr[1] "Opdeler pakken %s i %d dele: "
 4973. #: dpkg-split/split.c
 4974. msgid ""
 4975. "header is too long, making part too long; the package name or version\n"
 4976. "numbers must be extraordinarily long, or something; giving up"
 4977. msgstr ""
 4978. "hoved er for langt, hvilket gør delen for lang; pakkenavnet eller\n"
 4979. "versionsnumrene må være ekstraordinære lange, eller noget andet; giver op"
 4980. #: dpkg-split/split.c
 4981. msgid "--split needs a source filename argument"
 4982. msgstr "--split kræver et kildefilnavns-parameter"
 4983. #: dpkg-split/split.c
 4984. msgid "--split takes at most a source filename and destination prefix"
 4985. msgstr "--split tager højst ét kildefilnavn og målpræfiks"
 4986. #: utils/update-alternatives.c
 4987. #, c-format
 4988. msgid ""
 4989. "Commands:\n"
 4990. " --install <link> <name> <path> <priority>\n"
 4991. " [--slave <link> <name> <path>] ...\n"
 4992. " add a group of alternatives to the system.\n"
 4993. " --remove <name> <path> remove <path> from the <name> group alternative.\n"
 4994. " --remove-all <name> remove <name> group from the alternatives "
 4995. "system.\n"
 4996. " --auto <name> switch the master link <name> to automatic mode.\n"
 4997. " --display <name> display information about the <name> group.\n"
 4998. " --query <name> machine parseable version of --display <name>.\n"
 4999. " --list <name> display all targets of the <name> group.\n"
 5000. " --get-selections list master alternative names and their status.\n"
 5001. " --set-selections read alternative status from standard input.\n"
 5002. " --config <name> show alternatives for the <name> group and ask "
 5003. "the\n"
 5004. " user to select which one to use.\n"
 5005. " --set <name> <path> set <path> as alternative for <name>.\n"
 5006. " --all call --config on all alternatives.\n"
 5007. "\n"
 5008. msgstr ""
 5009. "Kommandoer:\n"
 5010. " --install <lænke> <navn> <sti> <prioritet>\n"
 5011. " [--slave <lænke> <navn> <sti>] ...\n"
 5012. " tilføj en gruppe af alternativer til systemet.\n"
 5013. " --remove <navn> <sti> fjern <sti> fra gruppealternativet <navn>.\n"
 5014. " --remove-all <navn> fjern gruppen <navn> fra alternativsystemet.\n"
 5015. " --auto <navn> skift hovedlænken <navn> til automatisk "
 5016. "tilstand.\n"
 5017. " --display <navn> vis oplysninger om gruppen <navn>.\n"
 5018. " --query <navn> variant af --display <navn> til "
 5019. "maskinfortolkning.\n"
 5020. " --list <navn> vis alle mål for gruppen <navn>.\n"
 5021. " --get-selections vis hovedalternativnavne og deres status.\n"
 5022. " --set-selections læs alternativ status fra standardinddata.\n"
 5023. " --config <navn> vis alternativer for gruppen <navn>, og bed\n"
 5024. " brugeren om at vælge, hvilket der skal benyttes.\n"
 5025. " --set <navn> <sti> brug <sti> som alternativ til <navn>.\n"
 5026. " --all kald --config for alle alternativer.\n"
 5027. "\n"
 5028. #: utils/update-alternatives.c
 5029. #, c-format
 5030. msgid ""
 5031. "<link> is the symlink pointing to %s/<name>.\n"
 5032. " (e.g. /usr/bin/pager)\n"
 5033. "<name> is the master name for this link group.\n"
 5034. " (e.g. pager)\n"
 5035. "<path> is the location of one of the alternative target files.\n"
 5036. " (e.g. /usr/bin/less)\n"
 5037. "<priority> is an integer; options with higher numbers have higher priority "
 5038. "in\n"
 5039. " automatic mode.\n"
 5040. "\n"
 5041. msgstr ""
 5042. "<lænke> er den symbolske lænke, der peger på %s/<navn>.\n"
 5043. " (f.eks. /usr/bin/pager)\n"
 5044. "<navn> er denne lænkegruppes hovednavn.\n"
 5045. " (f.eks. pager)\n"
 5046. "<sti> er placeringen for en af de alternative målfiler.\n"
 5047. " (f.eks. /usr/bin/less)\n"
 5048. "<prioritet> er et heltal; tilvalg med højere numre gives højere prioritet i\n"
 5049. " automatisk tilstand.\n"
 5050. "\n"
 5051. #: utils/update-alternatives.c
 5052. #, c-format
 5053. msgid ""
 5054. "Options:\n"
 5055. " --altdir <directory> change the alternatives directory.\n"
 5056. " --admindir <directory> change the administrative directory.\n"
 5057. " --log <file> change the log file.\n"
 5058. " --force allow replacing files with alternative links.\n"
 5059. " --skip-auto skip prompt for alternatives correctly "
 5060. "configured\n"
 5061. " in automatic mode (relevant for --config only)\n"
 5062. " --verbose verbose operation, more output.\n"
 5063. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 5064. " --help show this help message.\n"
 5065. " --version show the version.\n"
 5066. msgstr ""
 5067. "Tilvalg:\n"
 5068. " --altdir <katalog> skift katalog for alternativer.\n"
 5069. " --admindir <katalog> skift administrationskatalog.\n"
 5070. " --log <file> ændr logfilen.\n"
 5071. " --force tillad erstatning af filer med alternative "
 5072. "lænker.\n"
 5073. " --skip-auto overspring spørgsmål om alternativer, der er\n"
 5074. " korrekt konfigureret i autotilstand (bruges med\n"
 5075. " --config)\n"
 5076. " --verbose uddybende tilstand, yderligere udskrift.\n"
 5077. " --quiet stille tilstand, minimal udskrift.\n"
 5078. " --help vis denne hjælpebesked.\n"
 5079. " --version vis versionen.\n"
 5080. #: utils/update-alternatives.c
 5081. #, c-format
 5082. msgid "Use '%s --help' for program usage information."
 5083. msgstr "Brug '%s --help for programhjælp"
 5084. #: utils/update-alternatives.c
 5085. #, c-format
 5086. msgid "malloc failed (%zu bytes)"
 5087. msgstr "malloc mislykkedes (%zu byte)"
 5088. #: utils/update-alternatives.c
 5089. #, c-format
 5090. msgid "two commands specified: --%s and --%s"
 5091. msgstr "to kommandoer angivet: --%s og --%s"
 5092. #: utils/update-alternatives.c
 5093. #, c-format
 5094. msgid "cannot append to '%s'"
 5095. msgstr "kan ikke føje til '%s'"
 5096. #: utils/update-alternatives.c
 5097. #, c-format
 5098. msgid "unable to remove '%s'"
 5099. msgstr "kunne ikke fjerne '%s'"
 5100. #: utils/update-alternatives.c
 5101. msgid "auto mode"
 5102. msgstr "autotilstand"
 5103. #: utils/update-alternatives.c
 5104. msgid "manual mode"
 5105. msgstr "manuel tilstand"
 5106. #: utils/update-alternatives.c
 5107. #, c-format
 5108. msgid "unexpected end of file while trying to read %s"
 5109. msgstr "filen sluttede uventet ved forsøg på at læse %s"
 5110. #: utils/update-alternatives.c
 5111. #, c-format
 5112. msgid "while reading %s: %s"
 5113. msgstr "ved læsning af %s: %s"
 5114. #: utils/update-alternatives.c
 5115. #, c-format
 5116. msgid "line not terminated while trying to read %s"
 5117. msgstr "linje ikke afsluttet ved forsøg på at læse %s"
 5118. #: utils/update-alternatives.c
 5119. #, c-format
 5120. msgid "%s corrupt: %s"
 5121. msgstr "%s ødelagt: %s"
 5122. #: utils/update-alternatives.c
 5123. #, c-format
 5124. msgid "newlines prohibited in update-alternatives files (%s)"
 5125. msgstr "linjeskift er ikke tilladt i update-alternatives-filer (%s)"
 5126. #: utils/update-alternatives.c
 5127. msgid "slave name"
 5128. msgstr "slavenavn"
 5129. #: utils/update-alternatives.c
 5130. #, c-format
 5131. msgid "duplicate slave name %s"
 5132. msgstr "duplet for slavenavn %s"
 5133. #: utils/update-alternatives.c
 5134. msgid "slave link"
 5135. msgstr "slavelænke"
 5136. #: utils/update-alternatives.c
 5137. #, c-format
 5138. msgid "slave link same as main link %s"
 5139. msgstr "slavelænke er den samme som hovedlænken %s"
 5140. #: utils/update-alternatives.c
 5141. #, c-format
 5142. msgid "duplicate slave link %s"
 5143. msgstr "slavelænke-duplet %s"
 5144. #: utils/update-alternatives.c
 5145. msgid "master file"
 5146. msgstr "hovedfil"
 5147. #: utils/update-alternatives.c
 5148. #, c-format
 5149. msgid "duplicate path %s"
 5150. msgstr "gentaget sti %s"
 5151. #: utils/update-alternatives.c
 5152. #, c-format
 5153. msgid ""
 5154. "alternative %s (part of link group %s) doesn't exist; removing from list of "
 5155. "alternatives"
 5156. msgstr ""
 5157. "alternativet %s (del af lænkegruppe %s) findes ikke; fjerner den fra listen "
 5158. "over alternativer"
 5159. #: utils/update-alternatives.c
 5160. msgid "priority"
 5161. msgstr "prioritet"
 5162. #: utils/update-alternatives.c
 5163. msgid "slave file"
 5164. msgstr "slavefil"
 5165. #: utils/update-alternatives.c
 5166. #, c-format
 5167. msgid "priority of %s: %s"
 5168. msgstr "prioritet for %s: %s"
 5169. #: utils/update-alternatives.c
 5170. #, c-format
 5171. msgid "priority of %s is out of range: %s"
 5172. msgstr "prioritet for %s er uden for interval: %s"
 5173. #: utils/update-alternatives.c
 5174. msgid "status"
 5175. msgstr "status"
 5176. #: utils/update-alternatives.c
 5177. msgid "invalid status"
 5178. msgstr "ugyldig status"
 5179. #: utils/update-alternatives.c
 5180. msgid "master link"
 5181. msgstr "hovedlænke"
 5182. #: utils/update-alternatives.c
 5183. #, c-format
 5184. msgid "discarding obsolete slave link %s (%s)"
 5185. msgstr "forkaster forældet slavelænke %s (%s)"
 5186. # bemærk at flush normalt dækker over at tømme en buffer (her til en fil)
 5187. #: utils/update-alternatives.c
 5188. #, c-format
 5189. msgid "unable to flush file '%s'"
 5190. msgstr "kan ikke tømme til filen '%s'"
 5191. #: utils/update-alternatives.c
 5192. #, fuzzy, c-format
 5193. #| msgid "Current 'best' version is '%s'."
 5194. msgid " link best version is %s"
 5195. msgstr "Den 'bedste' aktuelle version er '%s'."
 5196. #: utils/update-alternatives.c
 5197. #, fuzzy
 5198. #| msgid "No versions available."
 5199. msgid " link best version not available"
 5200. msgstr "Ingen tilgængelige versioner."
 5201. #: utils/update-alternatives.c
 5202. #, c-format
 5203. msgid " link currently points to %s"
 5204. msgstr " lænken peger for øjeblikket på %s"
 5205. #: utils/update-alternatives.c
 5206. msgid " link currently absent"
 5207. msgstr " lænken findes ikke i øjeblikket"
 5208. #: utils/update-alternatives.c
 5209. #, fuzzy, c-format
 5210. #| msgid " %.250s is %s.\n"
 5211. msgid " link %s is %s"
 5212. msgstr " %.250s er %s.\n"
 5213. #: utils/update-alternatives.c
 5214. #, fuzzy, c-format
 5215. #| msgid " slave %s: %s"
 5216. msgid " slave %s is %s"
 5217. msgstr " slave %s: %s"
 5218. #: utils/update-alternatives.c
 5219. #, c-format
 5220. msgid "%s - priority %d"
 5221. msgstr "%s - prioritet %d"
 5222. #: utils/update-alternatives.c
 5223. #, c-format
 5224. msgid " slave %s: %s"
 5225. msgstr " slave %s: %s"
 5226. #: utils/update-alternatives.c
 5227. #, c-format
 5228. msgid "There is %d choice for the alternative %s (providing %s)."
 5229. msgid_plural "There are %d choices for the alternative %s (providing %s)."
 5230. msgstr[0] "Der er %d valg for alternativet %s (giver %s)."
 5231. msgstr[1] "Der er %d valg for alternativet %s (giver %s)."
 5232. #: utils/update-alternatives.c
 5233. msgid "Selection"
 5234. msgstr "Valg"
 5235. #: utils/update-alternatives.c
 5236. msgid "Path"
 5237. msgstr "Sti"
 5238. #: utils/update-alternatives.c
 5239. msgid "Priority"
 5240. msgstr "Prioritet"
 5241. #: utils/update-alternatives.c
 5242. msgid "Status"
 5243. msgstr "Status"
 5244. #: utils/update-alternatives.c
 5245. #, fuzzy, c-format
 5246. #| msgid ""
 5247. #| "Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: "
 5248. msgid "Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: "
 5249. msgstr ""
 5250. "Tryk retur for at beholde standardvalget[*], eller angiv nummeret på dit "
 5251. "valg: "
 5252. #: utils/update-alternatives.c
 5253. #, c-format
 5254. msgid "There is no program which provides %s."
 5255. msgstr "Der er intet program, der giver %s."
 5256. #: utils/update-alternatives.c
 5257. msgid "Nothing to configure."
 5258. msgstr "Intet at konfigurere."
 5259. #: utils/update-alternatives.c
 5260. #, c-format
 5261. msgid "There is only one alternative in link group %s (providing %s): %s"
 5262. msgstr "Der er kun et alternativ i lænkegruppen %s (tilbyder %s): %s"
 5263. #: utils/update-alternatives.c
 5264. #, c-format
 5265. msgid "not replacing %s with a link"
 5266. msgstr "erstatter ikke %s med en lænke"
 5267. #: utils/update-alternatives.c
 5268. #, c-format
 5269. msgid "can't install unknown choice %s"
 5270. msgstr "kan ikke installere ukendt valg %s"
 5271. #: utils/update-alternatives.c
 5272. #, c-format
 5273. msgid ""
 5274. "skip creation of %s because associated file %s (of link group %s) doesn't "
 5275. "exist"
 5276. msgstr ""
 5277. "spring oprettelse af %s over, den da tilknyttede %s (for lænkegruppen %s) "
 5278. "ikke findes"
 5279. #: utils/update-alternatives.c
 5280. #, c-format
 5281. msgid "not removing %s since it's not a symlink"
 5282. msgstr "fjerner ikke %s da det ikke er en symbolsk lænke"
 5283. #: utils/update-alternatives.c
 5284. #, c-format
 5285. msgid "alternative %s for %s not registered; not removing"
 5286. msgstr "alternativet %s til %s er ikke registreret, fjerner ikke"
 5287. #: utils/update-alternatives.c
 5288. #, c-format
 5289. msgid "removing manually selected alternative - switching %s to auto mode"
 5290. msgstr "fjerner manuelt valgt alternativ - skifter %s til automatisk tilstand"
 5291. # ikke sikker på hvad setting dækker over her
 5292. #: utils/update-alternatives.c
 5293. #, c-format
 5294. msgid "alternative %s for %s not registered; not setting"
 5295. msgstr "alternativet %s til %s er ikke registreret, sætter ikke"
 5296. # ?
 5297. #: utils/update-alternatives.c
 5298. #, c-format
 5299. msgid "%s/%s is dangling; it will be updated with best choice"
 5300. msgstr "%s/%s dingler; vil blive opdateret med bedste valg"
 5301. #: utils/update-alternatives.c
 5302. #, c-format
 5303. msgid ""
 5304. "%s/%s has been changed (manually or by a script); switching to manual "
 5305. "updates only"
 5306. msgstr ""
 5307. "%s/%s er blevet ændret (manuelt eller af et script); skifter til manuelle "
 5308. "opdateringer"
 5309. #: utils/update-alternatives.c
 5310. #, c-format
 5311. msgid "setting up automatic selection of %s"
 5312. msgstr "sætter automatisk valg af %s op"
 5313. #: utils/update-alternatives.c
 5314. #, c-format
 5315. msgid "renaming %s slave link from %s to %s"
 5316. msgstr "omdøber %s-slavelænke fra %s til %s"
 5317. #: utils/update-alternatives.c
 5318. #, c-format
 5319. msgid "renaming %s link from %s to %s"
 5320. msgstr "omdøber %s-lænke fra %s til %s"
 5321. #: utils/update-alternatives.c
 5322. #, c-format
 5323. msgid "using %s to provide %s (%s) in auto mode"
 5324. msgstr "bruger %s til at give %s (%s) i automatisk tilstand"
 5325. #: utils/update-alternatives.c
 5326. #, c-format
 5327. msgid "using %s to provide %s (%s) in manual mode"
 5328. msgstr "bruger %s til at give %s (%s) i manuel tilstand"
 5329. #: utils/update-alternatives.c
 5330. #, c-format
 5331. msgid "updating alternative %s because link group %s has changed slave links"
 5332. msgstr "opdaterer alternativet %s, da lænkegruppen %s har ødelagt slave-lænker"
 5333. #: utils/update-alternatives.c
 5334. #, c-format
 5335. msgid ""
 5336. "forcing reinstallation of alternative %s because link group %s is broken"
 5337. msgstr ""
 5338. "tvinger ominstallation af alternativet %s, da lænkegruppen %s er ødelagt"
 5339. #: utils/update-alternatives.c
 5340. #, c-format
 5341. msgid "current alternative %s is unknown, switching to %s for link group %s"
 5342. msgstr "nuværende alternativ %s er ukendt, skifter til %s for lænkegruppen %s"
 5343. #: utils/update-alternatives.c
 5344. #, c-format
 5345. msgid "Alternative %s unchanged because choice %s is not available."
 5346. msgstr "Alternativ %s uændret, da valget %s ikke er tilgængeligt."
 5347. #: utils/update-alternatives.c
 5348. #, c-format
 5349. msgid "Skip unknown alternative %s."
 5350. msgstr "Overspring ukendt alternativ %s."
 5351. #: utils/update-alternatives.c
 5352. #, c-format
 5353. msgid "line too long or not terminated while trying to read %s"
 5354. msgstr "linje for lang eller uafsluttet ved forsøg på at læse %s"
 5355. #: utils/update-alternatives.c
 5356. #, c-format
 5357. msgid "Skip invalid line: %s"
 5358. msgstr "Spring ugyldig linje over: %s"
 5359. #: utils/update-alternatives.c
 5360. #, c-format
 5361. msgid "alternative name (%s) must not contain '/' and spaces"
 5362. msgstr "alternativnavnet (%s) må ikke indeholde '/' eller mellemrum"
 5363. #: utils/update-alternatives.c
 5364. #, c-format
 5365. msgid "alternative link is not absolute as it should be: %s"
 5366. msgstr "alternativ-lænke er ikke absolut, hvilket den burde være: %s"
 5367. #: utils/update-alternatives.c
 5368. #, c-format
 5369. msgid "alternative path is not absolute as it should be: %s"
 5370. msgstr "alternativ-sti er ikke absolut, hvilket den burde være: %s"
 5371. #: utils/update-alternatives.c
 5372. #, c-format
 5373. msgid "alternative %s can't be master: it is a slave of %s"
 5374. msgstr "anternativet %s kan ikke være hovedalternativ: det er slave af %s"
 5375. #: utils/update-alternatives.c
 5376. #, c-format
 5377. msgid "alternative link %s is already managed by %s"
 5378. msgstr "alternativ-lænke %s håndteres allerede af %s"
 5379. #: utils/update-alternatives.c
 5380. #, c-format
 5381. msgid "alternative path %s doesn't exist"
 5382. msgstr "alternativ-sti %s findes ikke"
 5383. #: utils/update-alternatives.c
 5384. #, c-format
 5385. msgid "alternative %s can't be slave of %s: it is a master alternative"
 5386. msgstr "alternativet %s kan ikke være slave af %s: det er et hovedalternativ"
 5387. #: utils/update-alternatives.c
 5388. #, c-format
 5389. msgid "alternative %s can't be slave of %s: it is a slave of %s"
 5390. msgstr "anternativet %s kan ikke være slave af %s: det er slave af %s"
 5391. #: utils/update-alternatives.c
 5392. #, c-format
 5393. msgid "alternative link %s is already managed by %s (slave of %s)"
 5394. msgstr "alternativ-lænke %s håndteres allerede af %s (slave af %s)"
 5395. #: utils/update-alternatives.c
 5396. #, c-format
 5397. msgid "unknown argument '%s'"
 5398. msgstr "ukendt parameter '%s'"
 5399. #: utils/update-alternatives.c
 5400. msgid "--install needs <link> <name> <path> <priority>"
 5401. msgstr "--install kræver <lænke> <navn> <sti> <prioritet>"
 5402. #: utils/update-alternatives.c
 5403. msgid "<link> and <path> can't be the same"
 5404. msgstr "<lænke> og <sti> kan ikke være ens"
 5405. #: utils/update-alternatives.c
 5406. msgid "priority must be an integer"
 5407. msgstr "prioritet skal være et heltal"
 5408. #: utils/update-alternatives.c
 5409. msgid "priority is out of range"
 5410. msgstr "prioritet er uden for interval"
 5411. #: utils/update-alternatives.c
 5412. #, c-format
 5413. msgid "--%s needs <name> <path>"
 5414. msgstr "--%s kræver <navn> <sti>"
 5415. #: utils/update-alternatives.c
 5416. #, c-format
 5417. msgid "--%s needs <name>"
 5418. msgstr "--%s kræver <navn>"
 5419. #: utils/update-alternatives.c
 5420. msgid "--slave only allowed with --install"
 5421. msgstr "--slave er kun tilladt med --install"
 5422. #: utils/update-alternatives.c
 5423. msgid "--slave needs <link> <name> <path>"
 5424. msgstr "--slave kræver <lænke> <navn> <sti>"
 5425. #: utils/update-alternatives.c
 5426. #, c-format
 5427. msgid "name %s is both primary and slave"
 5428. msgstr "navnet %s er både primær og slave"
 5429. #: utils/update-alternatives.c
 5430. #, c-format
 5431. msgid "link %s is both primary and slave"
 5432. msgstr "lænken %s er både primær og slave"
 5433. #: utils/update-alternatives.c
 5434. #, c-format
 5435. msgid "--%s needs a <file> argument"
 5436. msgstr "--%s kræver et <fil>-argument"
 5437. #: utils/update-alternatives.c
 5438. msgid ""
 5439. "need --display, --query, --list, --get-selections, --config, --set, --set-"
 5440. "selections, --install, --remove, --all, --remove-all or --auto"
 5441. msgstr ""
 5442. "kræver --display, --query, --list, --get-selections, --config, --set, --set-"
 5443. "selections, --install, --remove, --all, --remove-all eller --auto"
 5444. #: utils/update-alternatives.c
 5445. #, c-format
 5446. msgid "no alternatives for %s"
 5447. msgstr "ingen alternativer til %s"
 5448. #: utils/update-alternatives.c
 5449. msgid "<standard input>"
 5450. msgstr "<standard-inddata>"
 5451. #: utils/update-alternatives.c
 5452. #, c-format
 5453. msgid "automatic updates of %s/%s are disabled; leaving it alone"
 5454. msgstr "automatiske opdateringer af %s/%s er deaktiveret, lader den være"
 5455. #: utils/update-alternatives.c
 5456. #, c-format
 5457. msgid "to return to automatic updates use '%s --auto %s'"
 5458. msgstr "for at gå tilbage til automatiske opdateringer så brug '%s --auto %s'"
 5459. #~ msgid "obsolete option '--%s'; please use '--%s' instead"
 5460. #~ msgstr "forældet tilvalg '--%s'; brug venligst '--%s' i stedet"
 5461. #~ msgid "control file '%s' missing value"
 5462. #~ msgstr "kontrolfilen '%s' mangler en værdi"
 5463. #~ msgid "control file '%s' missing value separator"
 5464. #~ msgstr "kontrolfilen '%s' mangler en værdiseparator"
 5465. #~ msgid "unable to fstat part file '%.250s'"
 5466. #~ msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på delfil '%.250s'"
 5467. #~ msgid "unexpected end of file in %.250s"
 5468. #~ msgstr "uventet filafslutning i %.250s"
 5469. #~ msgid "%s: error: %s\n"
 5470. #~ msgstr "%s: fejl: %s\n"
 5471. #~ msgid "%s:%s:%d:%s: internal error: %s\n"
 5472. #~ msgstr "%s:%s:%d:%s: intern fejl: %s\n"
 5473. #~ msgid "%s: warning: %s\n"
 5474. #~ msgstr "%s: advarsel: %s\n"
 5475. #~ msgid "truncated triggers deferred file '%.250s'"
 5476. #~ msgstr "afkortede udløsere i udsat fil '%.250s'"
 5477. #~ msgid "find for dpkg --recursive"
 5478. #~ msgstr "find for dpkg --recursive"
 5479. #~ msgid "failed to fdopen find's pipe"
 5480. #~ msgstr "kunne ikke køre fdopen på datakanalen for find"
 5481. #~ msgid "error reading find's pipe"
 5482. #~ msgstr "fejl ved læsning af datakanal for find"
 5483. #~ msgid "error closing find's pipe"
 5484. #~ msgstr "fejl ved lukning af datakanal for find"
 5485. #~ msgid "find for --recursive returned unhandled error %i"
 5486. #~ msgstr "find for --recursive returnerede uforudset fejl %i"
 5487. #~ msgid "unable to stat file name '%.250s'"
 5488. #~ msgstr "kan ikke tilgå filen '%.250s'"
 5489. #~ msgid "compressing control member"
 5490. #~ msgstr "komprimerer kontrolmedlem"
 5491. #~ msgid "Call %s."
 5492. #~ msgstr "Kald %s."
 5493. #~ msgid "syntax error: invalid uid in statoverride file"
 5494. #~ msgstr "syntaksfejl: ugyldig uid i statoverride-fil"
 5495. #~ msgid "syntax error: invalid gid in statoverride file"
 5496. #~ msgstr "syntaksfejl: ugyldig gid i statoverride-fil"
 5497. #~ msgid "syntax error: invalid mode in statoverride file"
 5498. #~ msgstr "syntaksfejl: ugyldig tilstand i statoverride-fil"
 5499. #~ msgid "unknown option `%s'"
 5500. #~ msgstr "ukendt tilvalg '%s'"
 5501. #~ msgid "unexpected eof reading `%.250s'"
 5502. #~ msgstr "uventet filafslutning i '%.250s'"
 5503. #~ msgid "EOF on stdin at conffile prompt"
 5504. #~ msgstr "Slut-på-fil ved standard-ind ved konfigurationsfil-prompt"
 5505. #~ msgid "unexpected eof in package name at line %d"
 5506. #~ msgstr "uventet slut-på-fil i pakkenavn på linje %d"
 5507. #~ msgid "unexpected eof after package name at line %d"
 5508. #~ msgstr "uventet slut-på-fil efter pakkenavn på linje %d"
 5509. #~ msgid "failed to chdir to `/' for cleanup"
 5510. #~ msgstr "kunne ikke skifte til kataloget '/' for at rydde op"
 5511. #~ msgid "cannot extract package field value from '%s': %s"
 5512. #~ msgstr "kan ikke udtrække værdi for pakkefelt fra '%s': %s"