ast.po 260 KB


 1. # dpkg translation to the asturian language
 2. # Copyright (C) 2009 Software in the Public Interest, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as the dpkg package.
 4. # Marcos Alvarez Costales <marcos.alvarez.costales@gmail.com>, 2009.
 5. #
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: dpkg 1.14.22\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
 11. "POT-Creation-Date: 2017-03-06 06:25+0100\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2015-04-07 09:47+0200\n"
 13. "Last-Translator: Marcos Alvarez Costales <marcos.alvarez.costales@gmail."
 14. "com>\n"
 15. "Language-Team: Asturian <softast-xeneral@lists.sourceforge.net>\n"
 16. "Language: ast\n"
 17. "MIME-Version: 1.0\n"
 18. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 19. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 20. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 21. #: lib/dpkg/ar.c
 22. msgid "failed to fstat archive"
 23. msgstr "falló al efeutuar `fstat' sobro'l ficheru"
 24. #: lib/dpkg/ar.c
 25. #, c-format
 26. msgid "failed to read archive '%.255s'"
 27. msgstr "falló al lleer el ficheru `%.255s'"
 28. #: lib/dpkg/ar.c lib/dpkg/dbmodify.c
 29. #, c-format
 30. msgid "unable to create '%.255s'"
 31. msgstr "nun puede crease '%.255s'"
 32. #: lib/dpkg/ar.c lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c dpkg-split/join.c
 33. #: dpkg-split/queue.c utils/update-alternatives.c
 34. #, fuzzy, c-format
 35. msgid "unable to close file '%s'"
 36. msgstr "nun pue escosase vsnprintf"
 37. #: lib/dpkg/ar.c
 38. #, c-format
 39. msgid "invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size"
 40. msgstr ""
 41. #: lib/dpkg/ar.c utils/update-alternatives.c
 42. #, fuzzy, c-format
 43. msgid "unable to write file '%s'"
 44. msgstr "nun se puede abrir el ficheru fonte `%.250s'"
 45. #: lib/dpkg/ar.c
 46. #, fuzzy, c-format
 47. #| msgid "file name '%.50s...' is too long"
 48. msgid "ar member name '%s' length too long"
 49. msgstr "el nome de ficheru '%.50s...' ye enforma llargu"
 50. #: lib/dpkg/ar.c
 51. #, c-format
 52. msgid "ar member size %jd too large"
 53. msgstr ""
 54. #: lib/dpkg/ar.c
 55. #, c-format
 56. msgid "generated corrupt ar header for '%s'"
 57. msgstr ""
 58. #: lib/dpkg/ar.c
 59. #, fuzzy, c-format
 60. #| msgid "failed to fstat tmpfile (data)"
 61. msgid "failed to fstat ar member file (%s)"
 62. msgstr "falló al criar el ficheru tmpfile (data)"
 63. #: lib/dpkg/ar.c
 64. #, fuzzy, c-format
 65. #| msgid "cannot stat new name `%s': %s"
 66. msgid "cannot append ar member file (%s) to '%s': %s"
 67. msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome nuevu `%s': %s"
 68. #: lib/dpkg/arch.c lib/dpkg/parsehelp.c lib/dpkg/pkg-format.c
 69. msgid "may not be empty string"
 70. msgstr "nun pue ser una cadena erma"
 71. #: lib/dpkg/arch.c
 72. #, fuzzy
 73. #| msgid "must start with an alphanumeric"
 74. msgid "must start with an alphanumeric"
 75. msgstr "tien d'entamar con un carauter alfanumbéricu"
 76. #: lib/dpkg/arch.c lib/dpkg/parsehelp.c
 77. #, c-format
 78. msgid "character '%c' not allowed (only letters, digits and characters '%s')"
 79. msgstr ""
 80. "el caráuter `%c' nun ta permitíu (namái se permiten lletres, díxitos "
 81. "carauteres `%s')"
 82. #: lib/dpkg/arch.c
 83. #, fuzzy
 84. #| msgid "<none>"
 85. msgctxt "architecture"
 86. msgid "<none>"
 87. msgstr "<dengún>"
 88. #: lib/dpkg/arch.c
 89. msgctxt "architecture"
 90. msgid "<empty>"
 91. msgstr ""
 92. #: lib/dpkg/arch.c
 93. #, fuzzy
 94. msgid "error writing to architecture list"
 95. msgstr "fallu al escribir `%s'"
 96. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 97. #, fuzzy, c-format
 98. msgid "unable to create new file '%.250s'"
 99. msgstr "nun se puede abrir el ficheru fonte `%.250s'"
 100. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 101. #, fuzzy, c-format
 102. msgid "unable to write new file '%.250s'"
 103. msgstr "nun se puede abrir el ficheru fonte `%.250s'"
 104. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 105. #, fuzzy, c-format
 106. msgid "unable to flush new file '%.250s'"
 107. msgstr "nun pue escosase vsnprintf"
 108. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 109. #, fuzzy, c-format
 110. msgid "unable to sync new file '%.250s'"
 111. msgstr "nun puede desfacese'l búfer `%.255s'"
 112. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 113. #, fuzzy, c-format
 114. #| msgid "unable to stat other new file `%.250s'"
 115. msgid "unable to close new file '%.250s'"
 116. msgstr "nun puede efeutuase `stat' otru ficheru nuevu `%.250s'"
 117. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 118. #, fuzzy, c-format
 119. #| msgid "remove old diversions-old: %s"
 120. msgid "error removing old backup file '%s'"
 121. msgstr "desaniciar diversions-old antiguu: %s"
 122. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 123. #, fuzzy, c-format
 124. #| msgid "error creating pipe `%.255s'"
 125. msgid "error creating new backup file '%s'"
 126. msgstr "error al criar el tubu `%.255s'"
 127. #: lib/dpkg/atomic-file.c lib/dpkg/triglib.c src/infodb-upgrade.c src/remove.c
 128. #, c-format
 129. msgid "cannot remove '%.250s'"
 130. msgstr "nun se puede desaniciar `%.250s'"
 131. #: lib/dpkg/atomic-file.c
 132. #, fuzzy, c-format
 133. msgid "error installing new file '%s'"
 134. msgstr "fallu al instalar el nuevu statoverride: %s"
 135. #: lib/dpkg/buffer.c
 136. #, fuzzy
 137. #| msgid "failed to create pipe"
 138. msgid "failed to write"
 139. msgstr "falló al criar tubería"
 140. #: lib/dpkg/buffer.c
 141. #, fuzzy
 142. #| msgid "failed to create pipe"
 143. msgid "failed to read"
 144. msgstr "falló al criar tubería"
 145. #: lib/dpkg/buffer.c
 146. #, fuzzy
 147. #| msgid "unexpected end of file in %.250s"
 148. msgid "unexpected end of file or stream"
 149. msgstr "fin de ficheru inesperáu en %.250s"
 150. #: lib/dpkg/buffer.c
 151. #, fuzzy
 152. #| msgid "failed to exec tar"
 153. msgid "failed to seek"
 154. msgstr "falló al executar tar"
 155. #: lib/dpkg/command.c lib/dpkg/path-remove.c src/unpack.c dpkg-split/split.c
 156. #: utils/update-alternatives.c
 157. #, fuzzy, c-format
 158. msgid "unable to execute %s (%s)"
 159. msgstr "nun se pudo executar %s"
 160. #: lib/dpkg/compress.c
 161. #, c-format
 162. msgid "%s: pass-through copy error: %s"
 163. msgstr ""
 164. #: lib/dpkg/compress.c
 165. #, c-format
 166. msgid "%s: error binding input to gzip stream"
 167. msgstr ""
 168. #: lib/dpkg/compress.c
 169. #, fuzzy, c-format
 170. msgid "%s: internal gzip read error: '%s'"
 171. msgstr "%s: fallu internu de gzip: `%s'"
 172. #: lib/dpkg/compress.c
 173. #, fuzzy, c-format
 174. msgid "%s: internal gzip write error"
 175. msgstr "%s: fallu internu de gzip: `%s'"
 176. #: lib/dpkg/compress.c
 177. #, c-format
 178. msgid "%s: error binding output to gzip stream"
 179. msgstr ""
 180. #: lib/dpkg/compress.c
 181. #, fuzzy, c-format
 182. msgid "%s: internal gzip read error"
 183. msgstr "%s: fallu internu de gzip: `%s'"
 184. #: lib/dpkg/compress.c
 185. #, fuzzy, c-format
 186. msgid "%s: internal gzip write error: '%s'"
 187. msgstr "%s: fallu internu de gzip: `%s'"
 188. #: lib/dpkg/compress.c
 189. #, fuzzy, c-format
 190. msgid "%s: internal gzip write error: %s"
 191. msgstr "%s: fallu internu de gzip: `%s'"
 192. #: lib/dpkg/compress.c
 193. #, c-format
 194. msgid "%s: error binding input to bzip2 stream"
 195. msgstr ""
 196. #: lib/dpkg/compress.c
 197. #, fuzzy, c-format
 198. msgid "%s: internal bzip2 read error: '%s'"
 199. msgstr "%s: fallu internu de bzip2: `%s'"
 200. #: lib/dpkg/compress.c
 201. #, fuzzy, c-format
 202. msgid "%s: internal bzip2 write error"
 203. msgstr "%s: fallu internu de bzip2: `%s'"
 204. #: lib/dpkg/compress.c
 205. #, c-format
 206. msgid "%s: error binding output to bzip2 stream"
 207. msgstr ""
 208. #: lib/dpkg/compress.c
 209. #, fuzzy, c-format
 210. msgid "%s: internal bzip2 read error"
 211. msgstr "%s: fallu internu de bzip2: `%s'"
 212. #: lib/dpkg/compress.c
 213. #, fuzzy, c-format
 214. msgid "%s: internal bzip2 write error: '%s'"
 215. msgstr "%s: fallu internu de bzip2: `%s'"
 216. #: lib/dpkg/compress.c
 217. msgid "unexpected bzip2 error"
 218. msgstr ""
 219. #: lib/dpkg/compress.c
 220. #, fuzzy
 221. #| msgid "internal error - bad mode `%s'"
 222. msgid "internal error (bug)"
 223. msgstr "error internu - mou inválidu `%s'"
 224. #: lib/dpkg/compress.c
 225. msgid "memory usage limit reached"
 226. msgstr ""
 227. #: lib/dpkg/compress.c
 228. #, fuzzy
 229. #| msgid "unknown compression type `%s'!"
 230. msgid "unsupported compression preset"
 231. msgstr "¡triba de compresión «%s» desconocía!"
 232. #: lib/dpkg/compress.c
 233. msgid "unsupported options in file header"
 234. msgstr ""
 235. #: lib/dpkg/compress.c
 236. msgid "compressed data is corrupt"
 237. msgstr ""
 238. #: lib/dpkg/compress.c
 239. #, fuzzy
 240. #| msgid "unexpected end of file in %.250s"
 241. msgid "unexpected end of input"
 242. msgstr "fin de ficheru inesperáu en %.250s"
 243. #: lib/dpkg/compress.c
 244. #, fuzzy
 245. #| msgid "file may not contain newlines"
 246. msgid "file format not recognized"
 247. msgstr "el ficheru nun pue contener saltos de llinia"
 248. #: lib/dpkg/compress.c
 249. msgid "unsupported type of integrity check"
 250. msgstr ""
 251. #: lib/dpkg/compress.c
 252. #, fuzzy, c-format
 253. msgid "%s: lzma read error"
 254. msgstr "%s: fallu internu de gzip: `%s'"
 255. #: lib/dpkg/compress.c
 256. #, fuzzy, c-format
 257. msgid "%s: lzma write error"
 258. msgstr "%s: fallu internu de gzip: `%s'"
 259. #: lib/dpkg/compress.c
 260. #, c-format
 261. msgid "%s: lzma close error"
 262. msgstr ""
 263. #: lib/dpkg/compress.c
 264. #, fuzzy, c-format
 265. #| msgid "%s: warning: %s\n"
 266. msgid "%s: lzma error: %s"
 267. msgstr "%s: fallu al reorganizar: %s\n"
 268. #: lib/dpkg/compress.c
 269. #, fuzzy
 270. #| msgid "unknown compression type `%s'!"
 271. msgid "unknown compression strategy"
 272. msgstr "¡triba de compresión «%s» desconocía!"
 273. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 274. #, c-format
 275. msgid ""
 276. "updates directory contains file '%.250s' whose name is too long (length=%d, "
 277. "max=%d)"
 278. msgstr ""
 279. "el direutoriu d'anovaciones contién el ficheru '%.250s', y el so nome ye "
 280. "enforma grande (llonxitú=%d, max=%d)"
 281. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 282. #, c-format
 283. msgid ""
 284. "updates directory contains files with different length names (both %d and %d)"
 285. msgstr ""
 286. "el direutoriu d'anovaciones contién el ficheros con nomes de llonxitudes "
 287. "diferentes (%d y %d)"
 288. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 289. #, c-format
 290. msgid "cannot scan updates directory '%.255s'"
 291. msgstr "nun puede desaminase'l direutoriu d'anovaciones `%.255s'"
 292. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 293. #, c-format
 294. msgid "failed to remove incorporated update file %.255s"
 295. msgstr "fallu al desaniciar el ficheru d'anovación incorporáu %.255s"
 296. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 297. #, c-format
 298. msgid "unable to fill %.250s with padding"
 299. msgstr "nun puede enllenase %.250s con rellenu"
 300. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 301. #, c-format
 302. msgid "unable to flush %.250s after padding"
 303. msgstr "nun puede facese `flush' %.250s tres del rellenu"
 304. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 305. #, c-format
 306. msgid "unable to seek to start of %.250s after padding"
 307. msgstr "nun puede tornase al entamu de %.250s dempués del rellenu"
 308. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 309. #, fuzzy, c-format
 310. #| msgid "unable to open tmpfile for vsnprintf"
 311. msgid "unable to open lock file %s for testing"
 312. msgstr "nun pue abrise un ficheru temporal pa vsnprintf"
 313. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 314. msgid "unable to open/create status database lockfile"
 315. msgstr ""
 316. "nun puede abrise/criase'l ficheru de bloquéu de la base de datos d'estáu"
 317. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 318. msgid "you do not have permission to lock the dpkg status database"
 319. msgstr "nun tien permisu pa bloquiar la base de datos d'estáu de dpkg"
 320. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 321. #, fuzzy
 322. #| msgid "unable to lock dpkg status database"
 323. msgid "dpkg status database"
 324. msgstr "nun puede bloquiase la base de datos d'estáu de dpkg"
 325. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 326. msgid "requested operation requires superuser privilege"
 327. msgstr "la operación solicitada precisa privilexos de superusuariu"
 328. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 329. msgid "unable to access dpkg status area"
 330. msgstr "nun puede accedese al área d'estáu de dpkg"
 331. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 332. msgid "operation requires read/write access to dpkg status area"
 333. msgstr ""
 334. "la operación precisa accesu de llectura y escritura al área d'estáu de dpkg"
 335. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 336. #, c-format
 337. msgid "failed to remove my own update file %.255s"
 338. msgstr "fallu al desaniciar el mio propiu ficheru d'anovación %.255s"
 339. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 340. #, c-format
 341. msgid "unable to write updated status of '%.250s'"
 342. msgstr "nun puede escribise l'estáu actual de '%.250s'"
 343. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 344. #, c-format
 345. msgid "unable to flush updated status of '%.250s'"
 346. msgstr "nun pue facese'l vaciáu del estáu actual de '%.250s'"
 347. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 348. #, c-format
 349. msgid "unable to truncate for updated status of '%.250s'"
 350. msgstr "nun pue tronzase pa l'estau actualizau de `%.250s'"
 351. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 352. #, c-format
 353. msgid "unable to fsync updated status of '%.250s'"
 354. msgstr "nun pue sincronizase l'estau actualizau de `%.250s'"
 355. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 356. #, c-format
 357. msgid "unable to close updated status of '%.250s'"
 358. msgstr "nun pue zarrase l'estau actualizau de `%.250s'"
 359. #: lib/dpkg/dbmodify.c
 360. #, c-format
 361. msgid "unable to install updated status of '%.250s'"
 362. msgstr "nun pue instalase l'estau actualizau de `%.250s'"
 363. #: lib/dpkg/deb-version.c
 364. msgid "format version with empty major component"
 365. msgstr ""
 366. #: lib/dpkg/deb-version.c
 367. #, fuzzy
 368. #| msgid "format version number"
 369. msgid "format version has no dot"
 370. msgstr "formatu de númberu de versión"
 371. #: lib/dpkg/deb-version.c
 372. msgid "format version with empty minor component"
 373. msgstr ""
 374. #: lib/dpkg/deb-version.c
 375. #, fuzzy
 376. #| msgid "format version number"
 377. msgid "format version followed by junk"
 378. msgstr "formatu de númberu de versión"
 379. #: lib/dpkg/dir.c
 380. #, fuzzy, c-format
 381. #| msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
 382. msgid "unable to get file descriptor for directory '%s'"
 383. msgstr ""
 384. "nun pueden lleese les propiedaes del descriptor de ficheros pa `%.250s'"
 385. #: lib/dpkg/dir.c
 386. #, fuzzy, c-format
 387. msgid "unable to sync directory '%s'"
 388. msgstr "nun se puede abrir el ficheru fonte `%.250s'"
 389. #: lib/dpkg/dir.c
 390. #, fuzzy, c-format
 391. msgid "unable to open directory '%s'"
 392. msgstr "nun se puede abrir el ficheru fonte `%.250s'"
 393. #: lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 394. #, fuzzy, c-format
 395. msgid "unable to open file '%s'"
 396. msgstr "nun se puede abrir el ficheru fonte `%.250s'"
 397. #: lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c dpkg-deb/build.c dpkg-split/join.c
 398. #: dpkg-split/queue.c utils/update-alternatives.c
 399. #, fuzzy, c-format
 400. msgid "unable to sync file '%s'"
 401. msgstr "nun se puede abrir el ficheru fonte `%.250s'"
 402. #: lib/dpkg/dump.c
 403. #, c-format
 404. msgid "failed to write details of '%.50s' to '%.250s'"
 405. msgstr "falló escribir los detalles de `%.50s' a `%.250s'"
 406. #: lib/dpkg/dump.c
 407. #, fuzzy, c-format
 408. msgid "unable to set buffering on %s database file"
 409. msgstr "nun pue afitase'l buffering nel ficheru d'estáu"
 410. #: lib/dpkg/dump.c
 411. #, fuzzy, c-format
 412. msgid "failed to write %s database record about '%.50s' to '%.250s'"
 413. msgstr "falló escribir el rexistru %s tocante a `%.50s' a `%.250s'"
 414. #: lib/dpkg/ehandle.c utils/update-alternatives.c
 415. #, fuzzy
 416. #| msgid "parse error"
 417. msgid "error"
 418. msgstr "parse error"
 419. #: lib/dpkg/ehandle.c
 420. #, c-format
 421. msgid ""
 422. "%s%s%s: %s%s:%s\n"
 423. " %s\n"
 424. msgstr ""
 425. #: lib/dpkg/ehandle.c
 426. #, fuzzy
 427. #| msgid "out of memory for new cleanup entry"
 428. msgid "out of memory for new error context"
 429. msgstr "memoria escosada pa una nueva entrada de reorganización"
 430. #: lib/dpkg/ehandle.c
 431. #, fuzzy
 432. #| msgid ""
 433. #| "%s: error while cleaning up:\n"
 434. #| " %s\n"
 435. msgid "error while cleaning up"
 436. msgstr ""
 437. "%s: fallu al reorganizar:\n"
 438. " %s\n"
 439. #: lib/dpkg/ehandle.c
 440. #, fuzzy
 441. #| msgid "dpkg: too many nested errors during error recovery !!\n"
 442. msgid "too many nested errors during error recovery"
 443. msgstr "dpkg: ¡¡abondos fallos añeraos durante la recuperación de error!!\n"
 444. #: lib/dpkg/ehandle.c
 445. msgid "out of memory for new cleanup entry"
 446. msgstr "memoria escosada pa una nueva entrada de reorganización"
 447. #: lib/dpkg/ehandle.c
 448. msgid "out of memory for new cleanup entry with many arguments"
 449. msgstr ""
 450. "memoria escosada pa la entrada de reorganización nueva con munchos argumentos"
 451. #: lib/dpkg/ehandle.c
 452. #, fuzzy
 453. #| msgid ""
 454. #| "%s: unrecoverable fatal error, aborting:\n"
 455. #| " %s\n"
 456. msgid "unrecoverable fatal error, aborting"
 457. msgstr ""
 458. "%s: error fatal non recuperable, encaboxando:\n"
 459. " %s\n"
 460. #: lib/dpkg/ehandle.c
 461. #, fuzzy
 462. #| msgid ""
 463. #| "%s: unrecoverable fatal error, aborting:\n"
 464. #| " %s\n"
 465. msgid "outside error context, aborting"
 466. msgstr ""
 467. "%s: error fatal non recuperable, encaboxando:\n"
 468. " %s\n"
 469. #: lib/dpkg/ehandle.c
 470. #, fuzzy
 471. #| msgid "internal error - bad mode `%s'"
 472. msgid "internal error"
 473. msgstr "error internu - mou inválidu `%s'"
 474. #: lib/dpkg/fields.c
 475. #, c-format
 476. msgid "%s is missing"
 477. msgstr "falta %s"
 478. #: lib/dpkg/fields.c
 479. #, fuzzy, c-format
 480. #| msgid "`%.*s' is not allowed for %s"
 481. msgid "'%.50s' is not allowed for %s"
 482. msgstr "nun s'almite `%.*s' pa %s"
 483. #: lib/dpkg/fields.c
 484. #, c-format
 485. msgid "junk after %s"
 486. msgstr "basura dempués de %s"
 487. #: lib/dpkg/fields.c
 488. #, c-format
 489. msgid "invalid package name (%.250s)"
 490. msgstr "nome de paquete inválidu (%.250s)"
 491. #: lib/dpkg/fields.c
 492. #, c-format
 493. msgid "empty file details field '%s'"
 494. msgstr "campu de detalles `%s' de ficheru ermu"
 495. #: lib/dpkg/fields.c
 496. #, c-format
 497. msgid "file details field '%s' not allowed in status file"
 498. msgstr "campu de detalles de ficheru `%s' non permitíu nel ficheru d'estáu"
 499. #: lib/dpkg/fields.c
 500. #, c-format
 501. msgid "too many values in file details field '%s' (compared to others)"
 502. msgstr ""
 503. "abondos valores nel campu de detalles de ficheru `%s'\n"
 504. "(comparáu con otros)"
 505. #: lib/dpkg/fields.c
 506. #, c-format
 507. msgid "too few values in file details field '%s' (compared to others)"
 508. msgstr ""
 509. "insuficiente númberu de valores nel campu de detalles de ficheru `%s'\n"
 510. "(comparáu con otros)"
 511. #: lib/dpkg/fields.c
 512. msgid "yes/no in boolean field"
 513. msgstr "yes/no en campu booleanu"
 514. #: lib/dpkg/fields.c
 515. msgid "foreign/allowed/same/no in quadstate field"
 516. msgstr ""
 517. #: lib/dpkg/fields.c
 518. #, c-format
 519. msgid "'%s' is not a valid architecture name: %s"
 520. msgstr ""
 521. #: lib/dpkg/fields.c
 522. #, fuzzy
 523. #| msgid "word in `priority' field"
 524. msgid "word in 'Priority' field"
 525. msgstr "pallabra en campu «prioridá»"
 526. #: lib/dpkg/fields.c
 527. #, fuzzy, c-format
 528. #| msgid "value for `status' field not allowed in this context"
 529. msgid "value for '%s' field not allowed in this context"
 530. msgstr "el valor pal campu `status' nun ta permitíu nesti contestu"
 531. #: lib/dpkg/fields.c
 532. #, fuzzy
 533. #| msgid "first (want) word in `status' field"
 534. msgid "first (want) word in 'Status' field"
 535. msgstr "primer pallabra (necesaria) nel campu `status'"
 536. #: lib/dpkg/fields.c
 537. #, fuzzy
 538. #| msgid "second (error) word in `status' field"
 539. msgid "second (error) word in 'Status' field"
 540. msgstr "segunda pallabra (fallu) nel campu `status'"
 541. #: lib/dpkg/fields.c
 542. #, fuzzy
 543. #| msgid "third (status) word in `status' field"
 544. msgid "third (status) word in 'Status' field"
 545. msgstr "tercer pallabra d'estáu nel campu `status'"
 546. #: lib/dpkg/fields.c
 547. #, fuzzy, c-format
 548. #| msgid "error in Version string `%.250s': %.250s"
 549. msgid "error in '%s' field string '%.250s'"
 550. msgstr "fallu na cadena `Version' `%.250s': %.250s"
 551. #: lib/dpkg/fields.c
 552. #, fuzzy, c-format
 553. #| msgid "obsolete `Revision' or `Package-Revision' field used"
 554. msgid "obsolete '%s' or '%s' field used"
 555. msgstr "Usóse un campu `Revision' o `Package-Revision' obsoletu"
 556. #: lib/dpkg/fields.c
 557. #, fuzzy, c-format
 558. #| msgid "value for `conffiles' has malformatted line `%.*s'"
 559. msgid "value for '%s' field has malformatted line '%.*s'"
 560. msgstr "el valor de `conffiles' tien una llinia mal formateada `%.*s'"
 561. #: lib/dpkg/fields.c
 562. #, fuzzy, c-format
 563. #| msgid "value for `conffiles' has line starting with non-space `%c'"
 564. msgid "value for '%s' has line starting with non-space '%c'"
 565. msgstr "una llinia del valor de `conffiles' nun entama con espaciu `%c'"
 566. #: lib/dpkg/fields.c
 567. msgid "root or null directory is listed as a conffile"
 568. msgstr "el direutoriu root o null ta llistau como conffile"
 569. #: lib/dpkg/fields.c
 570. #, c-format
 571. msgid ""
 572. "'%s' field, missing package name, or garbage where package name expected"
 573. msgstr ""
 574. "nel campu `%s', falta el nome de paquete, o alcontróse basoria en cuenta'l "
 575. "nome"
 576. #: lib/dpkg/fields.c
 577. #, c-format
 578. msgid "'%s' field, invalid package name '%.255s': %s"
 579. msgstr "campu `%s', nome de paquete inválidu `%.255s': %s"
 580. #: lib/dpkg/fields.c
 581. #, fuzzy, c-format
 582. #| msgid ""
 583. #| "`%s' field, missing package name, or garbage where package name expected"
 584. msgid ""
 585. "'%s' field, missing architecture name, or garbage where architecture name "
 586. "expected"
 587. msgstr ""
 588. "nel campu `%s', falta el nome de paquete, o alcontróse basoria en cuenta'l "
 589. "nome"
 590. #: lib/dpkg/fields.c
 591. #, fuzzy, c-format
 592. #| msgid "`%s' field, reference to `%.255s': error in version: %.255s"
 593. msgid ""
 594. "'%s' field, reference to '%.255s': invalid architecture name '%.255s': %s"
 595. msgstr "el campu `%s', referencia a `%.255s': error na versión: %.255s"
 596. #: lib/dpkg/fields.c
 597. #, c-format
 598. msgid ""
 599. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 600. " bad version relationship %c%c"
 601. msgstr ""
 602. "campu `%s', referencia a `%.255s':\n"
 603. " rellación de versión errónea %c%c"
 604. #: lib/dpkg/fields.c
 605. #, c-format
 606. msgid ""
 607. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 608. " '%c' is obsolete, use '%c=' or '%c%c' instead"
 609. msgstr ""
 610. "el campu `%s', referencia a `%.255s':\n"
 611. " `%c' ta anticuáu, use `%c=' o `%c%c' en cuenta"
 612. #: lib/dpkg/fields.c
 613. #, c-format
 614. msgid ""
 615. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 616. " implicit exact match on version number, suggest using '=' instead"
 617. msgstr ""
 618. "el campu `%s', referencia a `%.255s':\n"
 619. " concasamientu esautu implicitu nel númberu de versión, úfrese usar `=' en "
 620. "cuenta"
 621. #: lib/dpkg/fields.c
 622. #, fuzzy, c-format
 623. #| msgid "Only exact versions may be used for Provides"
 624. msgid "only exact versions may be used for '%s' field"
 625. msgstr "Namái puen usase versiones esautes pa Provides"
 626. #: lib/dpkg/fields.c
 627. #, c-format
 628. msgid ""
 629. "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 630. " version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space"
 631. msgstr ""
 632. "el campu `%s', referencia a `%.255s':\n"
 633. " el valor de versión entama con un non-alfanuméricu, úfrese amestar un "
 634. "espaciu"
 635. #: lib/dpkg/fields.c
 636. #, c-format
 637. msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version contains '%c'"
 638. msgstr "el campu `%s', referencia a `%.255s': la versión contien `%c'"
 639. #: lib/dpkg/fields.c
 640. #, c-format
 641. msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version unterminated"
 642. msgstr "el campu `%s', referencia a `%.255s': versión nun terminada"
 643. #: lib/dpkg/fields.c
 644. #, fuzzy, c-format
 645. #| msgid "`%s' field, reference to `%.255s': error in version: %.255s"
 646. msgid "'%s' field, reference to '%.255s': error in version"
 647. msgstr "el campu `%s', referencia a `%.255s': error na versión: %.255s"
 648. #: lib/dpkg/fields.c
 649. #, c-format
 650. msgid "'%s' field, syntax error after reference to package '%.255s'"
 651. msgstr "campu `%s', error de sintaxis tres la referencia al paquete `%.255s'"
 652. #: lib/dpkg/fields.c
 653. #, c-format
 654. msgid "alternatives ('|') not allowed in %s field"
 655. msgstr "nun s'almiten alternatives (`|') nel campu %s"
 656. #: lib/dpkg/fields.c
 657. #, c-format
 658. msgid "illegal pending trigger name '%.255s': %s"
 659. msgstr "nome illegal pa l'activador de pendientes `%.255s': %s"
 660. #: lib/dpkg/fields.c
 661. #, c-format
 662. msgid "duplicate pending trigger '%.255s'"
 663. msgstr "activador de pendientes `%.255s' duplicáu"
 664. #: lib/dpkg/fields.c
 665. #, c-format
 666. msgid "illegal package name in awaited trigger '%.255s': %s"
 667. msgstr "nome de paquete illegal nel disparador esperáu `%.255s': %s"
 668. #: lib/dpkg/fields.c
 669. #, c-format
 670. msgid "duplicate awaited trigger package '%.255s'"
 671. msgstr "paquete de disparador esperáu duplicáu `%.255s'"
 672. #: lib/dpkg/file.c
 673. #, fuzzy, c-format
 674. msgid "unable to stat source file '%.250s'"
 675. msgstr "nun se puede abrir el ficheru fonte `%.250s'"
 676. #: lib/dpkg/file.c
 677. #, fuzzy, c-format
 678. msgid "unable to change ownership of target file '%.250s'"
 679. msgstr "nun pue camudase'l propietariu del nuevu ficheru conf dist `%.250s'"
 680. #: lib/dpkg/file.c
 681. #, fuzzy, c-format
 682. msgid "unable to set mode of target file '%.250s'"
 683. msgstr "nun pue afitase'l mou del nuevu ficheru conf dist `%.250s'"
 684. #: lib/dpkg/file.c
 685. #, fuzzy, c-format
 686. #| msgid "unable to unlock %s: %s"
 687. msgid "unable to unlock %s"
 688. msgstr "nun se puede desbloquear %s: %s"
 689. #: lib/dpkg/file.c
 690. #, fuzzy, c-format
 691. msgid "unable to check file '%s' lock status"
 692. msgstr "nun se puede abrir el ficheru fonte `%.250s'"
 693. #: lib/dpkg/file.c
 694. #, fuzzy, c-format
 695. #| msgid "status database area is locked by another process"
 696. msgid "%s is locked by another process"
 697. msgstr "l'área de la base de datos d'estáu ta bloquiada por otru procesu"
 698. #: lib/dpkg/file.c
 699. #, fuzzy, c-format
 700. #| msgid "unable to unlock %s: %s"
 701. msgid "unable to lock %s"
 702. msgstr "nun se puede desbloquear %s: %s"
 703. #: lib/dpkg/file.c
 704. #, fuzzy
 705. #| msgid "long filenames"
 706. msgid "showing file on pager"
 707. msgstr "nomes de ficheros abondo llargos"
 708. #: lib/dpkg/log.c
 709. #, fuzzy, c-format
 710. #| msgid "couldn't open log `%s': %s\n"
 711. msgid "could not open log '%s': %s"
 712. msgstr "nun pudo abrise'l rexistru '%s': %s\n"
 713. #: lib/dpkg/log.c
 714. msgid "<package status and progress file descriptor>"
 715. msgstr "<estáu de paquete y descriptor de progresu de ficheru>"
 716. #: lib/dpkg/log.c
 717. #, c-format
 718. msgid "unable to write to status fd %d"
 719. msgstr "nun puede escribise l'estáu fd %d"
 720. #: lib/dpkg/mlib.c utils/update-alternatives.c
 721. msgid "failed to allocate memory"
 722. msgstr "falló al asignar memoria"
 723. #: lib/dpkg/mlib.c
 724. #, c-format
 725. msgid "failed to dup for std%s"
 726. msgstr "falló al efeutuar `dup' pa std%s"
 727. #: lib/dpkg/mlib.c
 728. #, c-format
 729. msgid "failed to dup for fd %d"
 730. msgstr "falló al efeutuar `dup' pa `fd' %d"
 731. #: lib/dpkg/mlib.c
 732. msgid "failed to create pipe"
 733. msgstr "falló al criar tubería"
 734. #: lib/dpkg/mlib.c
 735. #, fuzzy, c-format
 736. msgid "error writing to '%s'"
 737. msgstr "fallu al escribir `%s'"
 738. #: lib/dpkg/mlib.c
 739. #, c-format
 740. msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
 741. msgstr ""
 742. "nun pueden lleese les propiedaes del descriptor de ficheros pa `%.250s'"
 743. #: lib/dpkg/mlib.c
 744. #, c-format
 745. msgid "unable to set close-on-exec flag for %.250s"
 746. msgstr "nun puede afitase l'atributu close-on-exec pa `%.250s'"
 747. #: lib/dpkg/options.c
 748. #, fuzzy, c-format
 749. msgid "configuration error: %s:%d: %s"
 750. msgstr "fallu de configuración: %s necesita un valor"
 751. #: lib/dpkg/options.c
 752. #, c-format
 753. msgid "failed to open configuration file '%.255s' for reading: %s"
 754. msgstr "falló al abrir el ficheru de configuración '%.255s' pa llectura: %s"
 755. #: lib/dpkg/options.c
 756. #, c-format
 757. msgid "unbalanced quotes in '%s'"
 758. msgstr ""
 759. #: lib/dpkg/options.c utils/update-alternatives.c
 760. #, fuzzy, c-format
 761. msgid "unknown option '%s'"
 762. msgstr "opción `%s' desconocida"
 763. #: lib/dpkg/options.c
 764. #, fuzzy, c-format
 765. msgid "'%s' needs a value"
 766. msgstr "la opción --%s lleva un parámetru"
 767. #: lib/dpkg/options.c
 768. #, fuzzy, c-format
 769. msgid "'%s' does not take a value"
 770. msgstr "la opción --%s nun lleva parámetros"
 771. #: lib/dpkg/options.c
 772. #, c-format
 773. msgid "read error in configuration file '%.255s'"
 774. msgstr "fallu de llectura nel ficheru de configuración `%.250s'"
 775. #: lib/dpkg/options.c
 776. #, c-format
 777. msgid "error closing configuration file '%.255s'"
 778. msgstr "fallu al zarrar el ficheru de configuración `%.250s'"
 779. #: lib/dpkg/options.c
 780. #, fuzzy, c-format
 781. msgid "error opening configuration directory '%s'"
 782. msgstr "fallu al zarrar el ficheru de configuración `%.250s'"
 783. #: lib/dpkg/options.c
 784. #, c-format
 785. msgid "unknown option --%s"
 786. msgstr "opción --%s desconocida"
 787. #: lib/dpkg/options.c
 788. #, c-format
 789. msgid "--%s option takes a value"
 790. msgstr "la opción --%s lleva un parámetru"
 791. #: lib/dpkg/options.c
 792. #, c-format
 793. msgid "--%s option does not take a value"
 794. msgstr "la opción --%s nun lleva parámetros"
 795. #: lib/dpkg/options.c
 796. #, c-format
 797. msgid "unknown option -%c"
 798. msgstr "opción -%c desconocía"
 799. #: lib/dpkg/options.c
 800. #, c-format
 801. msgid "-%c option takes a value"
 802. msgstr "la opción -%c lleva un parámetru"
 803. #: lib/dpkg/options.c
 804. #, c-format
 805. msgid "-%c option does not take a value"
 806. msgstr "la opción -%c nun lleva parámetros"
 807. #: lib/dpkg/options.c dpkg-split/main.c
 808. #, c-format
 809. msgid "invalid integer for --%s: '%.250s'"
 810. msgstr "enteru inválidu pa --%s: `%.250s'"
 811. #: lib/dpkg/options.c
 812. #, fuzzy, c-format
 813. msgid "invalid integer for -%c: '%.250s'"
 814. msgstr "enteru inválidu pa --%s: `%.250s'"
 815. #: lib/dpkg/options.c
 816. #, fuzzy, c-format
 817. #| msgid "obsolete option '--%s'\n"
 818. msgid "obsolete option '--%s'"
 819. msgstr "opción obsoleta '--%s'\n"
 820. #: lib/dpkg/options.c
 821. #, c-format
 822. msgid "conflicting actions -%c (--%s) and -%c (--%s)"
 823. msgstr "aiciones en conflictu -%c (--%s) y -%c (--%s)"
 824. #: lib/dpkg/options-parsers.c
 825. #, fuzzy, c-format
 826. #| msgid "--ignore-depends requires a legal package name. `%.250s' is not; %s"
 827. msgid "--%s needs a valid package name but '%.250s' is not: %s"
 828. msgstr ""
 829. "--ignore-depends necesita un nome de paquete llegal.\n"
 830. "`%.250s' no lo es; %s"
 831. #: lib/dpkg/parse.c
 832. #, c-format
 833. msgid "duplicate value for '%s' field"
 834. msgstr "valor duplicáu pal campu `%s'"
 835. #: lib/dpkg/parse.c
 836. #, c-format
 837. msgid "user-defined field name '%.*s' too short"
 838. msgstr "nome de campu definíu pol usuariu `%.*s' enforma curtiu"
 839. #: lib/dpkg/parse.c
 840. #, c-format
 841. msgid "duplicate value for user-defined field '%.*s'"
 842. msgstr "valor duplicáu pal campu definíu pol usuariu `%.*s'"
 843. #: lib/dpkg/parse.c lib/dpkg/parsehelp.c
 844. #, c-format
 845. msgid "missing %s"
 846. msgstr "falta %s"
 847. #: lib/dpkg/parse.c lib/dpkg/parsehelp.c
 848. #, c-format
 849. msgid "empty value for %s"
 850. msgstr "valor ermu pa %s"
 851. #: lib/dpkg/parse.c
 852. #, c-format
 853. msgid "package has field '%s' but is missing architecture"
 854. msgstr ""
 855. #: lib/dpkg/parse.c
 856. #, fuzzy, c-format
 857. #| msgid "package has status %s but triggers are awaited"
 858. msgid "package has field '%s' but is architecture all"
 859. msgstr "el paquete tien l'estáu %s pero los disparadores tán n'espera"
 860. #: lib/dpkg/parse.c
 861. #, fuzzy
 862. #| msgid "Configured-Version for package with inappropriate Status"
 863. msgid "Config-Version for package with inappropriate Status"
 864. msgstr "Campu `Configured-Version' pa un paquete con Status non afayaízu"
 865. #: lib/dpkg/parse.c
 866. #, c-format
 867. msgid "package has status %s but triggers are awaited"
 868. msgstr "el paquete tien l'estáu %s pero los disparadores tán n'espera"
 869. #: lib/dpkg/parse.c
 870. msgid "package has status triggers-awaited but no triggers awaited"
 871. msgstr ""
 872. "el paquete tien l'estáu «triggers-awaited» pero nun hai dengún disparador "
 873. "n'espera"
 874. #: lib/dpkg/parse.c
 875. #, c-format
 876. msgid "package has status %s but triggers are pending"
 877. msgstr "el paquete tien l'estáu %s pero los disparadores tán pendientes"
 878. #: lib/dpkg/parse.c
 879. msgid "package has status triggers-pending but no triggers pending"
 880. msgstr ""
 881. "el paquete tien l'estáu «triggers-pending» pero nun hai disparadores "
 882. "pendientes"
 883. #: lib/dpkg/parse.c
 884. msgid "Package which in state not-installed has conffiles, forgetting them"
 885. msgstr "Paquete que nun tando instaláu tien conffiles, escaecémonos d'ellos"
 886. #: lib/dpkg/parse.c
 887. msgid ""
 888. "multiple non-coinstallable package instances present; most probably due to "
 889. "an upgrade from an unofficial dpkg"
 890. msgstr ""
 891. #: lib/dpkg/parse.c
 892. msgid ""
 893. "mixed non-coinstallable and coinstallable package instances present; most "
 894. "probably due to an upgrade from an unofficial dpkg"
 895. msgstr ""
 896. #: lib/dpkg/parse.c
 897. #, c-format
 898. msgid ""
 899. "%s %s (Multi-Arch: %s) is not co-installable with %s which has multiple "
 900. "installed instances"
 901. msgstr ""
 902. #: lib/dpkg/parse.c
 903. #, c-format
 904. msgid "failed to open package info file '%.255s' for reading"
 905. msgstr "fallá al abrir el ficheru d'información del paquete `%.255s' pa lleer"
 906. #: lib/dpkg/parse.c
 907. #, c-format
 908. msgid "can't stat package info file '%.255s'"
 909. msgstr "nun puede executase stat sobro'l ficheru `%.255s'"
 910. #: lib/dpkg/parse.c
 911. #, fuzzy, c-format
 912. #| msgid "can't stat package info file `%.255s'"
 913. msgid "reading package info file '%s': %s"
 914. msgstr "nun puede executase stat sobro'l ficheru `%.255s'"
 915. #: lib/dpkg/parse.c
 916. #, c-format
 917. msgid "can't mmap package info file '%.255s'"
 918. msgstr "nun puede executase mmap sobro'l ficheru `%.255s'"
 919. #: lib/dpkg/parse.c
 920. #, fuzzy, c-format
 921. #| msgid "can't stat package info file `%.255s'"
 922. msgid "reading package info file '%.255s'"
 923. msgstr "nun puede executase stat sobro'l ficheru `%.255s'"
 924. #: lib/dpkg/parse.c
 925. msgid "empty field name"
 926. msgstr ""
 927. #: lib/dpkg/parse.c
 928. #, c-format
 929. msgid "field name '%.*s' cannot start with hyphen"
 930. msgstr ""
 931. #: lib/dpkg/parse.c
 932. #, fuzzy, c-format
 933. #| msgid "EOF after field name `%.*s'"
 934. msgid "end of file after field name '%.*s'"
 935. msgstr "EOF dempués del nome del campu `%.*s'"
 936. #: lib/dpkg/parse.c
 937. #, c-format
 938. msgid "newline in field name '%.*s'"
 939. msgstr "nueva llinia dientro del nome del campu `%.*s'"
 940. #: lib/dpkg/parse.c
 941. #, fuzzy, c-format
 942. #| msgid "MSDOS EOF (^Z) in field name `%.*s'"
 943. msgid "MSDOS end of file (^Z) in field name '%.*s'"
 944. msgstr "EOF de MSDOS (^Z) dientro del nome del campu `%.*s'"
 945. #: lib/dpkg/parse.c
 946. #, c-format
 947. msgid "field name '%.*s' must be followed by colon"
 948. msgstr "el nome del campu `%.*s' tien de tar siguíu por dos puntos"
 949. #: lib/dpkg/parse.c
 950. #, fuzzy, c-format
 951. #| msgid "EOF before value of field `%.*s' (missing final newline)"
 952. msgid "end of file before value of field '%.*s' (missing final newline)"
 953. msgstr "EOF enantes del valor del campu `%.*s' (falta nueva llinia final)"
 954. #: lib/dpkg/parse.c
 955. #, fuzzy, c-format
 956. #| msgid "MSDOS EOF char in value of field `%.*s' (missing newline?)"
 957. msgid "MSDOS end of file (^Z) in value of field '%.*s' (missing newline?)"
 958. msgstr ""
 959. "caráuter EOF de MSDOS dientro del valor del campu `%.*s' (¿falta nueva "
 960. "llinia?)"
 961. #: lib/dpkg/parse.c
 962. #, fuzzy, c-format
 963. #| msgid "newline in field name `%.*s'"
 964. msgid "blank line in value of field '%.*s'"
 965. msgstr "nueva llinia dientro del nome del campu `%.*s'"
 966. #: lib/dpkg/parse.c
 967. #, fuzzy, c-format
 968. #| msgid "EOF during value of field `%.*s' (missing final newline)"
 969. msgid "end of file during value of field '%.*s' (missing final newline)"
 970. msgstr "EOF durante'l valor del campu `%.*s' (falta nueva llinia)"
 971. #: lib/dpkg/parse.c
 972. #, c-format
 973. msgid "failed to close after read: '%.255s'"
 974. msgstr "falló al zarrar dempués de la llectura: `%.255s'"
 975. #: lib/dpkg/parse.c
 976. msgid "several package info entries found, only one allowed"
 977. msgstr ""
 978. "alcontráronse delles entraes d'información de paquetes, namái se permite una"
 979. #: lib/dpkg/parse.c
 980. #, c-format
 981. msgid "no package information in '%.255s'"
 982. msgstr "nun hai denguna información de paquetes en `%.255s'"
 983. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 984. #, fuzzy, c-format
 985. #| msgid ""
 986. #| "%s, in file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
 987. #| " "
 988. msgid ""
 989. "parsing file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
 990. " %.255s"
 991. msgstr ""
 992. "%s, nel ficheru '%.255s' cerca de la llinia %d paquete '%.255s':\n"
 993. " "
 994. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 995. #, fuzzy, c-format
 996. #| msgid ""
 997. #| "%s, in file '%.255s' near line %d:\n"
 998. #| " "
 999. msgid ""
 1000. "parsing file '%.255s' near line %d:\n"
 1001. " %.255s"
 1002. msgstr ""
 1003. "%s, en ficheru '%.255s' cerca de llinia %d:\n"
 1004. " "
 1005. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1006. #, fuzzy
 1007. #| msgid "must start with an alphanumeric"
 1008. msgid "must start with an alphanumeric character"
 1009. msgstr "tien d'entamar con un carauter alfanumbéricu"
 1010. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1011. #, fuzzy
 1012. #| msgid "<none>"
 1013. msgctxt "version"
 1014. msgid "<none>"
 1015. msgstr "<dengún>"
 1016. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1017. msgid "version string is empty"
 1018. msgstr "la cadena de versión ta erma"
 1019. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1020. msgid "version string has embedded spaces"
 1021. msgstr "la cadena de versión tien espacios nel so interior"
 1022. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1023. #, fuzzy
 1024. #| msgid "epoch in version is not number"
 1025. msgid "epoch in version is empty"
 1026. msgstr "la época na versión nun ye un númberu"
 1027. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1028. msgid "epoch in version is not number"
 1029. msgstr "la época na versión nun ye un númberu"
 1030. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1031. #, fuzzy
 1032. #| msgid "epoch in version is not number"
 1033. msgid "epoch in version is negative"
 1034. msgstr "la época na versión nun ye un númberu"
 1035. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1036. #, fuzzy
 1037. #| msgid "epoch in version is not number"
 1038. msgid "epoch in version is too big"
 1039. msgstr "la época na versión nun ye un númberu"
 1040. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1041. msgid "nothing after colon in version number"
 1042. msgstr "nun hai res tres los dos puntos nel númberu de versión"
 1043. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1044. #, fuzzy
 1045. #| msgid "version string is empty"
 1046. msgid "revision number is empty"
 1047. msgstr "la cadena de versión ta erma"
 1048. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1049. #, fuzzy
 1050. #| msgid "version string is empty"
 1051. msgid "version number is empty"
 1052. msgstr "la cadena de versión ta erma"
 1053. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1054. msgid "version number does not start with digit"
 1055. msgstr ""
 1056. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1057. #, fuzzy
 1058. #| msgid "nothing after colon in version number"
 1059. msgid "invalid character in version number"
 1060. msgstr "nun hai res tres los dos puntos nel númberu de versión"
 1061. #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1062. #, fuzzy
 1063. #| msgid "nothing after colon in version number"
 1064. msgid "invalid character in revision number"
 1065. msgstr "nun hai res tres los dos puntos nel númberu de versión"
 1066. #: lib/dpkg/path-remove.c
 1067. #, fuzzy, c-format
 1068. msgid "unable to securely remove '%.255s'"
 1069. msgstr "nun puede crease '%.255s'"
 1070. #: lib/dpkg/path-remove.c
 1071. msgid "rm command for cleanup"
 1072. msgstr ""
 1073. #: lib/dpkg/pkg-db.c lib/dpkg/pkg-spec.c
 1074. #, c-format
 1075. msgid "ambiguous package name '%s' with more than one installed instance"
 1076. msgstr ""
 1077. #: lib/dpkg/pkg-format.c
 1078. #, fuzzy, c-format
 1079. #| msgid "invalid character `%c' in field width\n"
 1080. msgid "invalid character '%c' in field width"
 1081. msgstr "caráuter `%c' inválidu nel anchor del campu\n"
 1082. #: lib/dpkg/pkg-format.c
 1083. msgid "field width is out of range"
 1084. msgstr ""
 1085. #: lib/dpkg/pkg-format.c
 1086. #, fuzzy
 1087. #| msgid "missing altname"
 1088. msgid "missing closing brace"
 1089. msgstr "falta'l nome alternativu"
 1090. #: lib/dpkg/pkg-show.c
 1091. msgid "(no description available)"
 1092. msgstr "(ensin descripción disponible)"
 1093. #: lib/dpkg/pkg-show.c
 1094. #, fuzzy, c-format
 1095. msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
 1096. msgstr "dpkg: la versión `%s' tien una mala sintaxis: %s\n"
 1097. #: lib/dpkg/pkg-spec.c
 1098. #, fuzzy, c-format
 1099. #| msgid "illegal package name in awaited trigger `%.255s': %s"
 1100. msgid "illegal package name in specifier '%s%s%s': %s"
 1101. msgstr "nome de paquete illegal nel disparador esperáu `%.255s': %s"
 1102. #: lib/dpkg/pkg-spec.c
 1103. #, fuzzy, c-format
 1104. #| msgid "illegal package name in awaited trigger `%.255s': %s"
 1105. msgid "illegal architecture name in specifier '%s:%s': %s"
 1106. msgstr "nome de paquete illegal nel disparador esperáu `%.255s': %s"
 1107. #: lib/dpkg/report.c utils/update-alternatives.c
 1108. msgid "warning"
 1109. msgstr "avisu"
 1110. #: lib/dpkg/strwide.c
 1111. #, c-format
 1112. msgid "cannot convert multibyte string '%s' to a wide-character string"
 1113. msgstr ""
 1114. #: lib/dpkg/strwide.c
 1115. #, c-format
 1116. msgid "cannot convert multibyte sequence '%s' to a wide character"
 1117. msgstr ""
 1118. #: lib/dpkg/subproc.c
 1119. #, c-format
 1120. msgid "error un-catching signal %s: %s\n"
 1121. msgstr "fallu al non remanar la señal %s: %s\n"
 1122. #: lib/dpkg/subproc.c
 1123. #, c-format
 1124. msgid "unable to ignore signal %s before running %.250s"
 1125. msgstr "nun se pudo inorar la señal %s enantes d'executar el script %.250s"
 1126. #: lib/dpkg/subproc.c
 1127. #, c-format
 1128. msgid "%s (subprocess): %s\n"
 1129. msgstr "%s (subprocesu): %s\n"
 1130. #: lib/dpkg/subproc.c utils/update-alternatives.c
 1131. msgid "fork failed"
 1132. msgstr "falló en `fork'"
 1133. #: lib/dpkg/subproc.c src/unpack.c
 1134. #, c-format
 1135. msgid "subprocess %s returned error exit status %d"
 1136. msgstr "el subprocesu %s devolvió el códigu de salida d'error %d"
 1137. #: lib/dpkg/subproc.c
 1138. #, fuzzy, c-format
 1139. msgid "subprocess %s was interrupted"
 1140. msgstr "el `wait' de %s falló"
 1141. #: lib/dpkg/subproc.c
 1142. #, fuzzy, c-format
 1143. #| msgid "subprocess %s killed by signal (%s)%s"
 1144. msgid "subprocess %s was killed by signal (%s)%s"
 1145. msgstr "el soprocesu %s terminóse pola señal (%s)%s"
 1146. #: lib/dpkg/subproc.c
 1147. msgid ", core dumped"
 1148. msgstr ", volcáu de «core»"
 1149. #: lib/dpkg/subproc.c
 1150. #, c-format
 1151. msgid "subprocess %s failed with wait status code %d"
 1152. msgstr "el soprocesu %s falló con códigu d'estáu d'espera %d"
 1153. #: lib/dpkg/subproc.c utils/update-alternatives.c
 1154. #, fuzzy, c-format
 1155. msgid "wait for subprocess %s failed"
 1156. msgstr "el `wait' de %s falló"
 1157. #: lib/dpkg/treewalk.c
 1158. #, fuzzy, c-format
 1159. #| msgid "cannot stat old name `%s': %s"
 1160. msgid "cannot stat pathname '%s'"
 1161. msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome antiguu `%s': %s"
 1162. #: lib/dpkg/treewalk.c
 1163. #, fuzzy, c-format
 1164. #| msgid "cannot scan directory '%.255s'"
 1165. msgid "cannot open directory '%s'"
 1166. msgstr "nun se puede desaminar el direutoriu `%.255s'"
 1167. #: lib/dpkg/treewalk.c
 1168. #, fuzzy, c-format
 1169. #| msgid "control directory is not a directory"
 1170. msgid "treewalk root %s is not a directory"
 1171. msgstr "nun puede lleese'l direutoriu info"
 1172. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1173. #, c-format
 1174. msgid "unable to open/create triggers lockfile '%.250s'"
 1175. msgstr ""
 1176. "nun puede abrise/criase'l ficheru de bloquéu de los disparadores `%.250s'"
 1177. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1178. #, fuzzy
 1179. #| msgid "triggered"
 1180. msgid "triggers area"
 1181. msgstr "disparáu"
 1182. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1183. #, c-format
 1184. msgid "unable to open triggers deferred file '%.250s'"
 1185. msgstr "nun puede abrise'l ficheru de disparadores dereferenciáu `%.250s'"
 1186. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1187. #, c-format
 1188. msgid "unable to stat triggers deferred file '%.250s'"
 1189. msgstr ""
 1190. "nun puede facese `stat' sobro'l ficheru dereferenciáu de disparadores `"
 1191. "%.250s'"
 1192. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1193. #, c-format
 1194. msgid "unable to open/create new triggers deferred file '%.250s'"
 1195. msgstr ""
 1196. "nun puede abrise/criase'l nuevu ficheru de disparadores dereferenciáu `"
 1197. "%.250s'"
 1198. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1199. #, fuzzy, c-format
 1200. #| msgid "syntax error in triggers deferred file '%.250s' at character '%s'%s"
 1201. msgid ""
 1202. "syntax error in triggers deferred file '%.250s' at line %d character %zd '%s'"
 1203. msgstr ""
 1204. "fallu de sintaxis nel ficheru de disparadores dereferenciaos '%.250s' nel "
 1205. "carauter '%s'%s"
 1206. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1207. #, c-format
 1208. msgid "invalid package name '%.250s' in triggers deferred file '%.250s'"
 1209. msgstr ""
 1210. "nome de paquete inválidu `%.250s' na llista de disparadores dereferenciaos `"
 1211. "%.250s'"
 1212. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1213. #, c-format
 1214. msgid "error reading triggers deferred file '%.250s'"
 1215. msgstr "fallu al lleer los disparadores del ficheru dereferenciáu `%.250s'"
 1216. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1217. #, c-format
 1218. msgid "unable to write new triggers deferred file '%.250s'"
 1219. msgstr ""
 1220. "nun puede abrise'l nuevu ficheru dereferenciáu de disparadores `%.250s'"
 1221. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1222. #, c-format
 1223. msgid "unable to close new triggers deferred file '%.250s'"
 1224. msgstr ""
 1225. "nun puede zarrase'l nuevu ficheru dereferenciáu de disparadores `%.250s'"
 1226. #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1227. #, c-format
 1228. msgid "unable to install new triggers deferred file '%.250s'"
 1229. msgstr ""
 1230. "nun puede instalase'l nuevu ficheru dereferenciáu de disparadores `%.250s'"
 1231. #: lib/dpkg/triglib.c
 1232. #, c-format
 1233. msgid ""
 1234. "invalid or unknown syntax in trigger name '%.250s' (in trigger interests for "
 1235. "package '%.250s')"
 1236. msgstr ""
 1237. "síntaxis desconocida o inválida nel nome del disparador `%.250s' (nel "
 1238. "disparador interesáu pal paquete `%.250s')"
 1239. #: lib/dpkg/triglib.c
 1240. #, c-format
 1241. msgid "failed to open trigger interest list file '%.250s'"
 1242. msgstr ""
 1243. "nun puede abrise'l nuevu ficheru de llista d'intereses de disparadores `"
 1244. "%.250s'"
 1245. #: lib/dpkg/triglib.c
 1246. #, c-format
 1247. msgid "failed to rewind trigger interest file '%.250s'"
 1248. msgstr "nun puede rebobinase'l ficheru d'intereses de disparadores `%.250s'"
 1249. #: lib/dpkg/triglib.c
 1250. #, c-format
 1251. msgid ""
 1252. "trigger interest file '%.250s' syntax error; illegal package name '%.250s': "
 1253. "%.250s"
 1254. msgstr ""
 1255. "fallu sintácticu nel ficheru d'intereses del disparador `%.250s'; nome de "
 1256. "paquete illegal `%.250s': %.250s"
 1257. #: lib/dpkg/triglib.c
 1258. #, c-format
 1259. msgid ""
 1260. "duplicate file trigger interest for filename '%.250s' and package '%.250s'"
 1261. msgstr ""
 1262. "interés de disparador de ficheru duplicáu pal ficheru `%.250s' y el paquete `"
 1263. "%.250s'"
 1264. #: lib/dpkg/triglib.c
 1265. #, c-format
 1266. msgid "unable to read file triggers file '%.250s'"
 1267. msgstr "nun puede lleese'l nuevu ficheru de disparadores `%.250s'"
 1268. #: lib/dpkg/triglib.c
 1269. #, c-format
 1270. msgid "syntax error in file triggers file '%.250s'"
 1271. msgstr "error sintáuticu nel ficheru de disparadores `%.250s'"
 1272. #: lib/dpkg/triglib.c
 1273. #, c-format
 1274. msgid ""
 1275. "file triggers record mentions illegal package name '%.250s' (for interest in "
 1276. "file '%.250s'): %.250s"
 1277. msgstr ""
 1278. "el ficheru de rexistros de disparadores menciona un nome de paquete illegal `"
 1279. "%.250s' (nel ficheru `%.250s'): %.250s"
 1280. #: lib/dpkg/triglib.c
 1281. #, c-format
 1282. msgid ""
 1283. "triggers ci file '%.250s' contains illegal trigger syntax in trigger name "
 1284. "'%.250s': %.250s"
 1285. msgstr ""
 1286. "ficheru de disparadores ci `%.250s' contién una síntaxis de disparador "
 1287. "illegal nel nome de disparador `%.250s': %.250s"
 1288. #: lib/dpkg/triglib.c
 1289. #, c-format
 1290. msgid "unable to open triggers ci file '%.250s'"
 1291. msgstr "nun puede abrise'l ficheru de disparadores ci `%.250s'"
 1292. #: lib/dpkg/triglib.c
 1293. msgid "triggers ci file contains unknown directive syntax"
 1294. msgstr ""
 1295. "el ficheru ci d'activadores contién una sintaxis de directiva desconocida"
 1296. #: lib/dpkg/triglib.c
 1297. #, c-format
 1298. msgid "triggers ci file contains unknown directive '%.250s'"
 1299. msgstr "el ficheru ci d'activadores contién la directiva desconocida `%.250s'"
 1300. #: lib/dpkg/triglib.c
 1301. #, c-format
 1302. msgid "unable to create triggers state directory '%.250s'"
 1303. msgstr "nun pue criase'l direutoriu d'estau d'activadores `%.250s'"
 1304. #: lib/dpkg/triglib.c
 1305. #, c-format
 1306. msgid "unable to set ownership of triggers state directory '%.250s'"
 1307. msgstr ""
 1308. "nun pue afitase'l propietariu del direutoriu d'estau d'activadores `%.250s'"
 1309. #: lib/dpkg/trigname.c
 1310. msgid "empty trigger names are not permitted"
 1311. msgstr "nun se permiten nomes de disparadores ermos"
 1312. #: lib/dpkg/trigname.c
 1313. msgid "trigger name contains invalid character"
 1314. msgstr "el nome del disparador contién carauteres inválidos"
 1315. #: lib/dpkg/utils.c
 1316. #, c-format
 1317. msgid "read error in '%.250s'"
 1318. msgstr "error de llectura en `%.250s'"
 1319. #: lib/dpkg/utils.c
 1320. #, c-format
 1321. msgid "fgets gave an empty string from '%.250s'"
 1322. msgstr "fgets tornó una cadena balera dende `%.250s'"
 1323. #: lib/dpkg/utils.c
 1324. #, c-format
 1325. msgid "too-long line or missing newline in '%.250s'"
 1326. msgstr "llinia mui llarga o retornu de llinia perdíu en `%.250s'"
 1327. #: lib/dpkg/utils.c
 1328. #, fuzzy, c-format
 1329. #| msgid "unexpected end of file in %.250s"
 1330. msgid "unexpected end of file reading '%.250s'"
 1331. msgstr "fin de ficheru inesperáu en %.250s"
 1332. #: lib/dpkg/varbuf.c
 1333. msgid "error formatting string into varbuf variable"
 1334. msgstr ""
 1335. #: src/archives.c
 1336. msgid "error reading from dpkg-deb pipe"
 1337. msgstr "error al lleer del tubu de dpkg-deb"
 1338. #: src/archives.c
 1339. #, fuzzy, c-format
 1340. #| msgid "can't mmap package info file `%.255s'"
 1341. msgid "cannot skip padding for file '%.255s': %s"
 1342. msgstr "nun puede executase mmap sobro'l ficheru `%.255s'"
 1343. #: src/archives.c
 1344. #, fuzzy, c-format
 1345. #| msgid "skipped unpacking file '%.255s' (replaced or excluded?)"
 1346. msgid "cannot skip file '%.255s' (replaced or excluded?) from pipe: %s"
 1347. msgstr "saltando ficheru ensin empaquetar '%.255s' (trocar o escluyir?)"
 1348. #: src/archives.c
 1349. #, c-format
 1350. msgid "unable to create '%.255s' (while processing '%.255s')"
 1351. msgstr "imposible criar `%.255s' (mientres se procesab `%.255s')"
 1352. #: src/archives.c
 1353. #, fuzzy, c-format
 1354. #| msgid "%s: failed to rename '%.250s' to '%.250s': %s"
 1355. msgid "cannot copy extracted data for '%.255s' to '%.255s': %s"
 1356. msgstr "%s: falló renomar '%.250s' como '%.250s': %s"
 1357. #: src/archives.c src/statcmd.c
 1358. #, c-format
 1359. msgid "error setting ownership of '%.255s'"
 1360. msgstr "error al afitar el propietariu de `%.255s'"
 1361. #: src/archives.c src/statcmd.c
 1362. #, c-format
 1363. msgid "error setting permissions of '%.255s'"
 1364. msgstr "error al afitar los permisos de `%.255s'"
 1365. #: src/archives.c
 1366. #, c-format
 1367. msgid "error closing/writing '%.255s'"
 1368. msgstr "error al zarrar/escribir `%.255s'"
 1369. #: src/archives.c
 1370. #, c-format
 1371. msgid "error creating pipe '%.255s'"
 1372. msgstr "error al criar el tubu `%.255s'"
 1373. #: src/archives.c
 1374. #, c-format
 1375. msgid "error creating device '%.255s'"
 1376. msgstr "error al criar el preséu `%.255s'"
 1377. #: src/archives.c src/infodb-upgrade.c
 1378. #, c-format
 1379. msgid "error creating hard link '%.255s'"
 1380. msgstr "error al criar l'enllaz duru `%.255s'"
 1381. #: src/archives.c utils/update-alternatives.c
 1382. #, c-format
 1383. msgid "error creating symbolic link '%.255s'"
 1384. msgstr "error al criar l'enllaz simbólicu `%.255s'"
 1385. #: src/archives.c
 1386. #, c-format
 1387. msgid "error creating directory '%.255s'"
 1388. msgstr "error al criar el direutoriu `%.255s'"
 1389. #: src/archives.c
 1390. #, fuzzy, c-format
 1391. #| msgid "cannot open archive part file `%.250s'"
 1392. msgid "cannot compute MD5 hash for tar file '%.255s': %s"
 1393. msgstr "nun puede abrise'l ficheru parte d'archivu `%.250s'"
 1394. #: src/archives.c
 1395. #, c-format
 1396. msgid "error setting timestamps of '%.255s'"
 1397. msgstr "error al afitar les dates de `%.255s'"
 1398. #: src/archives.c
 1399. #, c-format
 1400. msgid "error setting ownership of symlink '%.255s'"
 1401. msgstr "error al afitar el propietariu de l'enllaz simbólicu `%.255s'"
 1402. #: src/archives.c utils/update-alternatives.c
 1403. #, c-format
 1404. msgid "unable to read link '%.255s'"
 1405. msgstr "nun pue lleese l'enllaz `%.255s'"
 1406. #: src/archives.c src/configure.c
 1407. #, c-format
 1408. msgid "symbolic link '%.250s' size has changed from %jd to %zd"
 1409. msgstr ""
 1410. #: src/archives.c
 1411. #, fuzzy, c-format
 1412. msgid ""
 1413. "trying to overwrite shared '%.250s', which is different from other instances "
 1414. "of package %.250s"
 1415. msgstr "tentando sobreescribir `%.250s', que tamién ta nel paquete %.250s"
 1416. #: src/archives.c
 1417. #, c-format
 1418. msgid "failed to stat (dereference) existing symlink '%.250s'"
 1419. msgstr ""
 1420. "falló amosar l'estáu (siguiendo enllaces) de l'enllaz simbólicu esistente `"
 1421. "%.250s'"
 1422. #: src/archives.c
 1423. #, c-format
 1424. msgid ""
 1425. "failed to stat (dereference) proposed new symlink target '%.250s' for "
 1426. "symlink '%.250s'"
 1427. msgstr ""
 1428. "falló amosar l'estáu (siguiendo enllaces) del destín del enllaz nuevu `"
 1429. "%.250s' pa l'enllaz simbólicu `%.250s'"
 1430. #: src/archives.c
 1431. #, fuzzy, c-format
 1432. #| msgid "cannot open archive part file '%.250s'"
 1433. msgid "newline not allowed in archive object name '%.255s'"
 1434. msgstr "nun puede abrise'l ficheru parte d'archivu `%.250s'"
 1435. #: src/archives.c
 1436. #, c-format
 1437. msgid ""
 1438. "trying to overwrite '%.250s', which is the diverted version of "
 1439. "'%.250s' (package: %.100s)"
 1440. msgstr ""
 1441. "tentando sobrescribir `%.250s', que ye la versión esviada de `"
 1442. "%.250s' (paquete: %.100s)"
 1443. #: src/archives.c
 1444. #, c-format
 1445. msgid "trying to overwrite '%.250s', which is the diverted version of '%.250s'"
 1446. msgstr "tentando sobrescribir `%.250s', que ye la versión esviada de `%.250s'"
 1447. #: src/archives.c
 1448. #, c-format
 1449. msgid "unable to stat '%.255s' (which I was about to install)"
 1450. msgstr "nun pudo amosase l'estáu de `%.255s' (que taba nel intre d'instalase)"
 1451. #: src/archives.c
 1452. #, c-format
 1453. msgid ""
 1454. "unable to clean up mess surrounding '%.255s' before installing another "
 1455. "version"
 1456. msgstr ""
 1457. "nun pue llimpiase'l baruyu al rodiu de `%.255s' enantes d'instalar otra "
 1458. "versión"
 1459. #: src/archives.c
 1460. #, c-format
 1461. msgid "unable to stat restored '%.255s' before installing another version"
 1462. msgstr ""
 1463. "nun pue amosase l'estáu de `%.255s' restaurau enantes d'instalar otra versión"
 1464. #: src/archives.c
 1465. #, c-format
 1466. msgid "archive contained object '%.255s' of unknown type 0x%x"
 1467. msgstr "l'archivu contenía un oxetu `%.255s' de triba desconocía 0x%x"
 1468. #: src/archives.c src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 1469. #, fuzzy, c-format
 1470. #| msgid "cannot stat old name `%s': %s"
 1471. msgid "cannot stat file '%s'"
 1472. msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome antiguu `%s': %s"
 1473. #: src/archives.c
 1474. #, fuzzy, c-format
 1475. #| msgid "Replacing files in old package %s ...\n"
 1476. msgid "Replacing files in old package %s (%s) ...\n"
 1477. msgstr "Reemplazando los ficheros del paquete antiguu %s ...\n"
 1478. #: src/archives.c
 1479. #, fuzzy, c-format
 1480. #| msgid "Replaced by files in installed package %s ...\n"
 1481. msgid "Replaced by files in installed package %s (%s) ...\n"
 1482. msgstr "Reemplazaos polos ficheros del paquete instalau %s ...\n"
 1483. #: src/archives.c
 1484. #, fuzzy, c-format
 1485. msgid ""
 1486. "trying to overwrite directory '%.250s' in package %.250s %.250s with "
 1487. "nondirectory"
 1488. msgstr ""
 1489. "tentando sobreescribir el direutoriu `%.250s' del paquete %.250s con un non "
 1490. "direutoriu"
 1491. #: src/archives.c
 1492. #, fuzzy, c-format
 1493. msgid "trying to overwrite '%.250s', which is also in package %.250s %.250s"
 1494. msgstr "tentando sobreescribir `%.250s', que tamién ta nel paquete %.250s"
 1495. #: src/archives.c
 1496. #, c-format
 1497. msgid "unable to move aside '%.255s' to install new version"
 1498. msgstr "nun pue apartase `%.255s' pa instalar la versión nueva"
 1499. #: src/archives.c
 1500. #, c-format
 1501. msgid "unable to make backup symlink for '%.255s'"
 1502. msgstr "nun pue facese enllaz simbólicu de seguridá pa `%.255s'"
 1503. #: src/archives.c
 1504. #, c-format
 1505. msgid "unable to chown backup symlink for '%.255s'"
 1506. msgstr "nun pue camudase'l dueñu de l'enllaz simbólicu de seguridá pa `%.255s'"
 1507. #: src/archives.c
 1508. #, c-format
 1509. msgid "unable to make backup link of '%.255s' before installing new version"
 1510. msgstr ""
 1511. "nun pue facese l'enllaz de seguridá de `%.255s' enantes d'instalar la "
 1512. "versión nueva"
 1513. #: src/archives.c
 1514. #, c-format
 1515. msgid "unable to install new version of '%.255s'"
 1516. msgstr "nun pue instalase la versión nueva de `%.255s'"
 1517. #: src/archives.c
 1518. #, fuzzy, c-format
 1519. msgid "unable to open '%.255s'"
 1520. msgstr "nun puede crease '%.255s'"
 1521. #: src/archives.c
 1522. #, fuzzy, c-format
 1523. msgid "unable to sync file '%.255s'"
 1524. msgstr "nun puede desfacese'l búfer `%.255s'"
 1525. #: src/archives.c
 1526. #, c-format
 1527. msgid ""
 1528. "ignoring dependency problem with %s:\n"
 1529. "%s"
 1530. msgstr ""
 1531. "inorando el problema de dependencies con %s:\n"
 1532. "%s"
 1533. #: src/archives.c
 1534. #, fuzzy, c-format
 1535. #| msgid ""
 1536. #| "considering deconfiguration of essential\n"
 1537. #| " package %s, to enable %s."
 1538. msgid ""
 1539. "considering deconfiguration of essential\n"
 1540. " package %s, to enable %s"
 1541. msgstr ""
 1542. "valorando la desconfiguración del paquete\n"
 1543. " esencial %s, p'activar %s."
 1544. #: src/archives.c
 1545. #, fuzzy, c-format
 1546. #| msgid ""
 1547. #| "dpkg: no, %s is essential, will not deconfigure\n"
 1548. #| " it in order to enable %s.\n"
 1549. msgid ""
 1550. "no, %s is essential, will not deconfigure\n"
 1551. " it in order to enable %s"
 1552. msgstr ""
 1553. "dpkg: non, %s ye esencial, nun va desconfigurase\n"
 1554. " col envís d'activar %s.\n"
 1555. #: src/archives.c
 1556. #, fuzzy, c-format
 1557. #| msgid ""
 1558. #| "dpkg: no, cannot proceed with %s (--auto-deconfigure will help):\n"
 1559. #| "%s"
 1560. msgid ""
 1561. "no, cannot proceed with %s (--auto-deconfigure will help):\n"
 1562. "%s"
 1563. msgstr ""
 1564. "dpkg: non, nun pue continuase con %s (--auto-deconfigure aidará):\n"
 1565. "%s"
 1566. #: src/archives.c
 1567. #, c-format
 1568. msgid "removal of %.250s"
 1569. msgstr "eliminación de %.250s"
 1570. #: src/archives.c
 1571. #, c-format
 1572. msgid "installation of %.250s"
 1573. msgstr "instalación de %.250s"
 1574. #: src/archives.c
 1575. #, fuzzy, c-format
 1576. #| msgid ""
 1577. #| "dpkg: considering deconfiguration of %s, which would be broken by %s ...\n"
 1578. msgid "considering deconfiguration of %s, which would be broken by %s ..."
 1579. msgstr "dpkg: albidrando desconfigurar %s, que frañaríase por %s ...\n"
 1580. #: src/archives.c
 1581. #, fuzzy, c-format
 1582. #| msgid "dpkg: yes, will deconfigure %s (broken by %s).\n"
 1583. msgid "yes, will deconfigure %s (broken by %s)"
 1584. msgstr "dpkg: sí, desconfigurarase %s (frañáu por %s).\n"
 1585. #: src/archives.c
 1586. #, fuzzy, c-format
 1587. #| msgid ""
 1588. #| "dpkg: regarding %s containing %s:\n"
 1589. #| "%s"
 1590. msgid ""
 1591. "regarding %s containing %s:\n"
 1592. "%s"
 1593. msgstr ""
 1594. "dpkg: tocante a %s que contién %s:\n"
 1595. "%s"
 1596. #: src/archives.c
 1597. msgid "ignoring breakage, may proceed anyway!"
 1598. msgstr "escaeciendo'l frañamientu, ¡pue siguise lo mesmo!"
 1599. #: src/archives.c
 1600. #, c-format
 1601. msgid ""
 1602. "installing %.250s would break %.250s, and\n"
 1603. " deconfiguration is not permitted (--auto-deconfigure might help)"
 1604. msgstr ""
 1605. "instalar %.250s frañaría %.250s, y la\n"
 1606. " desconfiguración ta torgada (--auto-deconfigure pue aidar)"
 1607. #: src/archives.c
 1608. #, c-format
 1609. msgid "installing %.250s would break existing software"
 1610. msgstr "instalar %.250s frañaría software esistente"
 1611. #: src/archives.c
 1612. #, fuzzy, c-format
 1613. #| msgid "dpkg: considering removing %s in favour of %s ...\n"
 1614. msgid "considering removing %s in favour of %s ..."
 1615. msgstr "dpkg: albidrando quitar %s en favor de %s ...\n"
 1616. #: src/archives.c
 1617. #, fuzzy, c-format
 1618. #| msgid "%s is not properly installed - ignoring any dependencies on it.\n"
 1619. msgid "%s is not properly installed; ignoring any dependencies on it"
 1620. msgstr "%s nun ta correutamente instaláu - escaeciendo lo que depende d'el.\n"
 1621. #: src/archives.c
 1622. #, fuzzy, c-format
 1623. #| msgid "dpkg: may have trouble removing %s, as it provides %s ...\n"
 1624. msgid "may have trouble removing %s, as it provides %s ..."
 1625. msgstr "dpkg: quitar %s pue dar problemes, porque ufre %s ...\n"
 1626. #: src/archives.c
 1627. #, fuzzy, c-format
 1628. #| msgid ""
 1629. #| "dpkg: package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you "
 1630. #| "requested.\n"
 1631. msgid ""
 1632. "package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you requested"
 1633. msgstr ""
 1634. "dpkg: el paquete %s requier reinstalación, pero va desaniciase de toes "
 1635. "maneres, como tu pidiste.\n"
 1636. #: src/archives.c
 1637. #, fuzzy, c-format
 1638. #| msgid "dpkg: package %s requires reinstallation, will not remove.\n"
 1639. msgid "package %s requires reinstallation, will not remove"
 1640. msgstr "dpkg: el paquete %s requier reinstalación, nun va quitase.\n"
 1641. #: src/archives.c
 1642. #, fuzzy, c-format
 1643. #| msgid "dpkg: yes, will remove %s in favour of %s.\n"
 1644. msgid "yes, will remove %s in favour of %s"
 1645. msgstr "dpkg: sí, quitarase %s en favor de %s.\n"
 1646. #: src/archives.c
 1647. #, c-format
 1648. msgid "conflicting packages - not installing %.250s"
 1649. msgstr "conflictu ente paquetes - nun s'instala %.250s"
 1650. #: src/archives.c
 1651. msgid "ignoring conflict, may proceed anyway!"
 1652. msgstr "escaeciendo'l conflictu, ¡pue siguise igual!"
 1653. #: src/archives.c
 1654. #, c-format
 1655. msgid "--%s --recursive needs at least one path argument"
 1656. msgstr "--%s --recursive necesita polo menos un argumentu camín"
 1657. #: src/archives.c
 1658. msgid "searched, but found no packages (files matching *.deb)"
 1659. msgstr "guetao, pero nun s'alcontraron paquetes (ficheros que concasen *.deb)"
 1660. #: src/archives.c
 1661. #, c-format
 1662. msgid "--%s needs at least one package archive file argument"
 1663. msgstr "--%s necesita d'argumentu polo menos un ficheru d'archivu de paquete"
 1664. #: src/archives.c src/unpack.c
 1665. #, fuzzy, c-format
 1666. #| msgid "cannot access archive"
 1667. msgid "cannot access archive '%s'"
 1668. msgstr "nun se puede acceder al ficheru"
 1669. #: src/archives.c
 1670. #, fuzzy, c-format
 1671. #| msgid "conffile '%s' is not a plain file"
 1672. msgid "archive '%s' is not a regular file"
 1673. msgstr "conffile '%s' nun ye un ficheru planu"
 1674. #: src/archives.c src/divertcmd.c src/enquiry.c src/main.c src/packages.c
 1675. #: src/querycmd.c src/select.c src/statcmd.c src/trigcmd.c dpkg-deb/build.c
 1676. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-deb/info.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/info.c
 1677. #: dpkg-split/main.c dpkg-split/queue.c
 1678. msgid "<standard output>"
 1679. msgstr ""
 1680. #: src/archives.c src/packages.c src/querycmd.c src/select.c dpkg-split/main.c
 1681. #: dpkg-split/queue.c
 1682. msgid "<standard error>"
 1683. msgstr ""
 1684. #: src/archives.c
 1685. #, fuzzy, c-format
 1686. #| msgid "Selecting previously deselected package %s.\n"
 1687. msgid "Selecting previously unselected package %s.\n"
 1688. msgstr "Seleicionando el paquete enantes deseleicionáu %s.\n"
 1689. #: src/archives.c
 1690. #, fuzzy, c-format
 1691. #| msgid "Skipping deselected package %s.\n"
 1692. msgid "Skipping unselected package %s.\n"
 1693. msgstr "Saltando'l paquete deseleicionáu %s.\n"
 1694. #: src/archives.c
 1695. #, fuzzy, c-format
 1696. #| msgid "Version %.250s of %.250s already installed, skipping.\n"
 1697. msgid "version %.250s of %.250s already installed, skipping"
 1698. msgstr "La versión %.250s de %.250s ya ta instalada, saltando.\n"
 1699. #: src/archives.c
 1700. #, fuzzy, c-format
 1701. #| msgid "downgrading %.250s from %.250s to %.250s."
 1702. msgid "downgrading %.250s from %.250s to %.250s"
 1703. msgstr "desactualizando %.250s de %.250s a %.250s."
 1704. #: src/archives.c
 1705. #, fuzzy, c-format
 1706. #| msgid "Will not downgrade %.250s from version %.250s to %.250s, skipping.\n"
 1707. msgid "will not downgrade %.250s from %.250s to %.250s, skipping"
 1708. msgstr ""
 1709. "Nun va desactualizase %.250s de la versión %.250s a la %.250s, saltando.\n"
 1710. #: src/cleanup.c
 1711. #, c-format
 1712. msgid ""
 1713. "unable to remove newly-installed version of '%.250s' to allow reinstallation "
 1714. "of backup copy"
 1715. msgstr ""
 1716. "nun pue quitase la nueva versión instalada de `%.250s' pa reinstalar la "
 1717. "copia de seguridá"
 1718. #: src/cleanup.c
 1719. #, c-format
 1720. msgid "unable to restore backup version of '%.250s'"
 1721. msgstr "nun pue restaurase la versión de seguridá de `%.250s'"
 1722. #: src/cleanup.c
 1723. #, fuzzy, c-format
 1724. #| msgid "unable to restore backup version of `%.250s'"
 1725. msgid "unable to remove backup copy of '%.250s'"
 1726. msgstr "nun pue restaurase la versión de seguridá de `%.250s'"
 1727. #: src/cleanup.c
 1728. #, c-format
 1729. msgid "unable to remove newly-installed version of '%.250s'"
 1730. msgstr "nun pue quitase la nueva versión instalada de `%.250s'"
 1731. #: src/cleanup.c
 1732. #, c-format
 1733. msgid "unable to remove newly-extracted version of '%.250s'"
 1734. msgstr "nun pue quitase la nueva versión estrayía de `%.250s'"
 1735. #: src/configure.c
 1736. #, fuzzy, c-format
 1737. #| msgid ""
 1738. #| "\n"
 1739. #| "Configuration file `%s'"
 1740. msgid "Configuration file '%s'\n"
 1741. msgstr ""
 1742. "\n"
 1743. "Ficheru de configuración `%s'"
 1744. #: src/configure.c
 1745. #, fuzzy, c-format
 1746. #| msgid ""
 1747. #| "\n"
 1748. #| "Configuration file `%s'"
 1749. msgid "Configuration file '%s' (actually '%s')\n"
 1750. msgstr ""
 1751. "\n"
 1752. "Ficheru de configuración `%s'"
 1753. #: src/configure.c
 1754. #, fuzzy, c-format
 1755. #| msgid ""
 1756. #| "\n"
 1757. #| " ==> File on system created by you or by a script.\n"
 1758. #| " ==> File also in package provided by package maintainer.\n"
 1759. msgid ""
 1760. " ==> File on system created by you or by a script.\n"
 1761. " ==> File also in package provided by package maintainer.\n"
 1762. msgstr ""
 1763. "\n"
 1764. " ==> Ficheru nel sistema criau por vusté o por un script.\n"
 1765. " ==> Ficheru tamién nel paquete sirvíu pol mantenedor.\n"
 1766. #: src/configure.c
 1767. #, fuzzy, c-format
 1768. #| msgid ""
 1769. #| "\n"
 1770. #| " Not modified since installation.\n"
 1771. msgid " Not modified since installation.\n"
 1772. msgstr ""
 1773. "\n"
 1774. " Nun modificáu dende la instalación.\n"
 1775. #: src/configure.c
 1776. #, fuzzy, c-format
 1777. #| msgid ""
 1778. #| "\n"
 1779. #| " ==> Modified (by you or by a script) since installation.\n"
 1780. msgid " ==> Modified (by you or by a script) since installation.\n"
 1781. msgstr ""
 1782. "\n"
 1783. " ==> Modificáu (por vusté o un script) dende la instalación.\n"
 1784. #: src/configure.c
 1785. #, fuzzy, c-format
 1786. #| msgid ""
 1787. #| "\n"
 1788. #| " ==> Deleted (by you or by a script) since installation.\n"
 1789. msgid " ==> Deleted (by you or by a script) since installation.\n"
 1790. msgstr ""
 1791. "\n"
 1792. " ==> Desaniciáu (por vusté o un script) dende la instalación.\n"
 1793. #: src/configure.c
 1794. #, c-format
 1795. msgid " ==> Package distributor has shipped an updated version.\n"
 1796. msgstr " ==> El distribuidor del paquete ufre una versión actualizada.\n"
 1797. #: src/configure.c
 1798. #, c-format
 1799. msgid " Version in package is the same as at last installation.\n"
 1800. msgstr " La versión del paquete ye la mesma que la cabera instalada.\n"
 1801. #: src/configure.c
 1802. #, c-format
 1803. msgid " ==> Using new file as you requested.\n"
 1804. msgstr " ==> Usando un ficheru nuevu como se pidiera.\n"
 1805. #: src/configure.c
 1806. #, c-format
 1807. msgid " ==> Using current old file as you requested.\n"
 1808. msgstr " ==> Usando l'actual ficheru antiguu como se pidiera.\n"
 1809. #: src/configure.c
 1810. #, c-format
 1811. msgid " ==> Keeping old config file as default.\n"
 1812. msgstr " ==> Guardando l'antiguu ficheru config como predetermináu.\n"
 1813. #: src/configure.c
 1814. #, c-format
 1815. msgid " ==> Using new config file as default.\n"
 1816. msgstr " ==> Usando'l nuevu ficheru config como predetermináu.\n"
 1817. #: src/configure.c
 1818. #, fuzzy, c-format
 1819. msgid ""
 1820. " What would you like to do about it ? Your options are:\n"
 1821. " Y or I : install the package maintainer's version\n"
 1822. " N or O : keep your currently-installed version\n"
 1823. " D : show the differences between the versions\n"
 1824. " Z : start a shell to examine the situation\n"
 1825. msgstr ""
 1826. " ¿Qué prefier facer con esto? Les opciones son:\n"
 1827. " Y o I : instalar la versión del mantenedor del paquete\n"
 1828. " N o O : dexar la versión instalada actualmente\n"
 1829. " D : amosar les diferencies ente les versiones\n"
 1830. " Z : mandar esti procesu a segundu planu pa esaminar la situación\n"
 1831. #: src/configure.c
 1832. #, c-format
 1833. msgid " The default action is to keep your current version.\n"
 1834. msgstr " L'aición predeterminada ye conservar la versión actual.\n"
 1835. #: src/configure.c
 1836. #, c-format
 1837. msgid " The default action is to install the new version.\n"
 1838. msgstr " L'aición predeterminada ye instalar la versión nueva.\n"
 1839. #: src/configure.c
 1840. msgid "[default=N]"
 1841. msgstr "[predeterminao=N]"
 1842. #: src/configure.c
 1843. msgid "[default=Y]"
 1844. msgstr "[predeterminao=Y]"
 1845. #: src/configure.c
 1846. msgid "[no default]"
 1847. msgstr "[ensin predetermín]"
 1848. #: src/configure.c
 1849. msgid "error writing to stderr, discovered before conffile prompt"
 1850. msgstr ""
 1851. "error al escribir en stderr, descubiertu enantes del prompt del ficheru conf"
 1852. #: src/configure.c
 1853. msgid "read error on stdin at conffile prompt"
 1854. msgstr "error de llectura na entrada estándar nel prompt del ficheru conf"
 1855. #: src/configure.c
 1856. #, fuzzy
 1857. #| msgid "read error on stdin at conffile prompt"
 1858. msgid "end of file on stdin at conffile prompt"
 1859. msgstr "error de llectura na entrada estándar nel prompt del ficheru conf"
 1860. #: src/configure.c
 1861. msgid "conffile difference visualizer"
 1862. msgstr ""
 1863. #: src/configure.c
 1864. msgid "Type 'exit' when you're done.\n"
 1865. msgstr "En acabando, escribir `exit'.\n"
 1866. #: src/configure.c
 1867. msgid "conffile shell"
 1868. msgstr ""
 1869. #: src/configure.c
 1870. #, fuzzy, c-format
 1871. #| msgid "unable to stat new dist conffile `%.250s'"
 1872. msgid "unable to stat new distributed conffile '%.250s'"
 1873. msgstr "nun s'atopó l'estau del nuevu ficheru config dist `%.250s'"
 1874. #: src/configure.c
 1875. #, c-format
 1876. msgid "unable to stat current installed conffile '%.250s'"
 1877. msgstr "nun s'atopó l'estau del ficheru config `%.250s' instaláu actualmente"
 1878. #: src/configure.c
 1879. #, c-format
 1880. msgid ""
 1881. "\n"
 1882. "Configuration file '%s', does not exist on system.\n"
 1883. "Installing new config file as you requested.\n"
 1884. msgstr ""
 1885. "\n"
 1886. "El ficheru de configuración `%s', nun esiste nel sistema.\n"
 1887. "Instalando el ficheru de config nuevu como se pidiera.\n"
 1888. #: src/configure.c
 1889. #, c-format
 1890. msgid "%s: failed to remove old backup '%.250s': %s"
 1891. msgstr "%s: falló desaniciar la copia antigua '%.250s': %s"
 1892. #: src/configure.c
 1893. #, c-format
 1894. msgid "%s: failed to rename '%.250s' to '%.250s': %s"
 1895. msgstr "%s: falló renomar '%.250s' como '%.250s': %s"
 1896. #: src/configure.c
 1897. #, c-format
 1898. msgid "%s: failed to remove '%.250s': %s"
 1899. msgstr "%s: falló al desaniciar '%.250s': %s"
 1900. #: src/configure.c
 1901. #, fuzzy, c-format
 1902. #| msgid "%s: failed to remove old distrib version '%.250s': %s"
 1903. msgid "%s: failed to remove old distributed version '%.250s': %s"
 1904. msgstr "%s: falló desaniciar la versión vieya de la distribución '%.250s': %s"
 1905. #: src/configure.c
 1906. #, c-format
 1907. msgid "%s: failed to remove '%.250s' (before overwrite): %s"
 1908. msgstr "%s: falló desaniciar '%.250s' (enantes de sobreescribir): %s"
 1909. #: src/configure.c
 1910. #, c-format
 1911. msgid "%s: failed to link '%.250s' to '%.250s': %s"
 1912. msgstr "%s: falló enllazar '%.250s' a '%.250s': %s"
 1913. #: src/configure.c
 1914. #, c-format
 1915. msgid "Installing new version of config file %s ...\n"
 1916. msgstr "Instalando la versión nueva del ficheru de configuración %s ...\n"
 1917. #: src/configure.c utils/update-alternatives.c
 1918. #, c-format
 1919. msgid "unable to install '%.250s' as '%.250s'"
 1920. msgstr "nun pue instalase `%.250s' como `%.250s'"
 1921. #: src/configure.c
 1922. #, c-format
 1923. msgid "no package named '%s' is installed, cannot configure"
 1924. msgstr "nun ta instaláu dengún paquete nomáu `%s', nun pue configurase"
 1925. #: src/configure.c
 1926. #, c-format
 1927. msgid "package %.250s is already installed and configured"
 1928. msgstr "el paquete %.250s yá ta instaláu y configuráu"
 1929. #: src/configure.c
 1930. #, c-format
 1931. msgid ""
 1932. "package %.250s is not ready for configuration\n"
 1933. " cannot configure (current status '%.250s')"
 1934. msgstr ""
 1935. "el paquete %.250s nun ta preparáu pa configurase\n"
 1936. " nun pue configurase (estau actual `%.250s')"
 1937. #: src/configure.c
 1938. #, fuzzy, c-format
 1939. #| msgid ""
 1940. #| "package %.250s is not ready for configuration\n"
 1941. #| " cannot configure (current status `%.250s')"
 1942. msgid ""
 1943. "package %s cannot be configured because %s is not ready (current status '%s')"
 1944. msgstr ""
 1945. "el paquete %.250s nun ta preparáu pa configurase\n"
 1946. " nun pue configurase (estau actual `%.250s')"
 1947. #: src/configure.c
 1948. #, c-format
 1949. msgid ""
 1950. "package %s %s cannot be configured because %s is at a different version (%s)"
 1951. msgstr ""
 1952. #: src/configure.c
 1953. #, fuzzy, c-format
 1954. #| msgid ""
 1955. #| "dpkg: dependency problems prevent configuration of %s:\n"
 1956. #| "%s"
 1957. msgid ""
 1958. "dependency problems prevent configuration of %s:\n"
 1959. "%s"
 1960. msgstr ""
 1961. "dpkg: problemes de dependencies torguen la configuración de %s:\n"
 1962. "%s"
 1963. #: src/configure.c
 1964. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 1965. msgstr "problemes de dependencies - déxase ensin configurar"
 1966. #: src/configure.c
 1967. #, fuzzy, c-format
 1968. #| msgid ""
 1969. #| "dpkg: %s: dependency problems, but configuring anyway as you requested:\n"
 1970. #| "%s"
 1971. msgid ""
 1972. "%s: dependency problems, but configuring anyway as you requested:\n"
 1973. "%s"
 1974. msgstr ""
 1975. "dpkg: %s: problemes de dependencies, pero va configurase igual como se "
 1976. "pidió:\n"
 1977. "%s"
 1978. #: src/configure.c
 1979. #, fuzzy
 1980. #| msgid ""
 1981. #| "Package is in a very bad inconsistent state - you should\n"
 1982. #| " reinstall it before attempting configuration."
 1983. msgid ""
 1984. "package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
 1985. " reinstall it before attempting configuration"
 1986. msgstr ""
 1987. "El paquete ta nun estáu enforma gafientu - habría que\n"
 1988. " reinstalalu enantes de tentar la configuración."
 1989. #: src/configure.c
 1990. #, c-format
 1991. msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
 1992. msgstr "Configurando %s (%s) ...\n"
 1993. #: src/configure.c
 1994. #, c-format
 1995. msgid ""
 1996. "%s: unable to stat config file '%s'\n"
 1997. " (= '%s'): %s"
 1998. msgstr ""
 1999. "%s: nun pue sabese l'estáu del ficheru config '%s'\n"
 2000. " (= `%s'): %s"
 2001. #: src/configure.c
 2002. #, c-format
 2003. msgid ""
 2004. "%s: config file '%s' is a circular link\n"
 2005. " (= '%s')"
 2006. msgstr ""
 2007. "%s: el ficheru config '%s' ye un enllaz circular\n"
 2008. " (= '%s')"
 2009. #: src/configure.c
 2010. #, c-format
 2011. msgid ""
 2012. "%s: unable to readlink conffile '%s'\n"
 2013. " (= '%s'): %s"
 2014. msgstr ""
 2015. "%s: nun pue lleese l'enllaz al ficheru conf '%s'\n"
 2016. " (= '%s'): %s"
 2017. #: src/configure.c
 2018. #, c-format
 2019. msgid ""
 2020. "%s: conffile '%.250s' resolves to degenerate filename\n"
 2021. " ('%s' is a symlink to '%s')"
 2022. msgstr ""
 2023. "%s: el ficheru conf '%.250s' apunta a un nome dexeneráu\n"
 2024. " ('%s' ye enllaz simbólicu a '%s')"
 2025. #: src/configure.c
 2026. #, c-format
 2027. msgid "%s: conffile '%.250s' is not a plain file or symlink (= '%s')"
 2028. msgstr ""
 2029. "%s: el ficheru conf '%.250s' nun ye un simple ficheru o enllaz (= '%s')"
 2030. #: src/configure.c dpkg-split/split.c
 2031. #, fuzzy, c-format
 2032. #| msgid "cannot stat old name `%s': %s"
 2033. msgid "cannot compute MD5 hash for file '%s': %s"
 2034. msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome antiguu `%s': %s"
 2035. #: src/configure.c
 2036. #, fuzzy, c-format
 2037. #| msgid "%s: unable to open conffile %s for hash: %s"
 2038. msgid "%s: unable to open %s for hash: %s"
 2039. msgstr "%s: nun pue abrise'l ficheru conf %s pa facer hash: %s"
 2040. #: src/depcon.c
 2041. #, c-format
 2042. msgid "%s depends on %s"
 2043. msgstr "%s depende de %s"
 2044. #: src/depcon.c
 2045. #, c-format
 2046. msgid "%s pre-depends on %s"
 2047. msgstr "%s pre-depende de %s"
 2048. #: src/depcon.c
 2049. #, c-format
 2050. msgid "%s recommends %s"
 2051. msgstr "%s encamienta %s"
 2052. #: src/depcon.c
 2053. #, c-format
 2054. msgid "%s suggests %s"
 2055. msgstr "%s suxier %s"
 2056. #: src/depcon.c
 2057. #, c-format
 2058. msgid "%s breaks %s"
 2059. msgstr "%s fraña %s"
 2060. #: src/depcon.c
 2061. #, c-format
 2062. msgid "%s conflicts with %s"
 2063. msgstr "%s hai conflictu con %s"
 2064. #: src/depcon.c
 2065. #, c-format
 2066. msgid "%s enhances %s"
 2067. msgstr "%s meyora %s"
 2068. #: src/depcon.c
 2069. #, c-format
 2070. msgid " %.250s is to be removed.\n"
 2071. msgstr " %.250s va desaniciase.\n"
 2072. #: src/depcon.c
 2073. #, c-format
 2074. msgid " %.250s is to be deconfigured.\n"
 2075. msgstr " %.250s va deconfigurase.\n"
 2076. #: src/depcon.c
 2077. #, c-format
 2078. msgid " %.250s is to be installed, but is version %.250s.\n"
 2079. msgstr " %.250s va instalase, pero ye la versión %.250s.\n"
 2080. #: src/depcon.c
 2081. #, c-format
 2082. msgid " %.250s is installed, but is version %.250s.\n"
 2083. msgstr " %.250s ta instaláu, pero ye la versión %.250s.\n"
 2084. #: src/depcon.c
 2085. #, c-format
 2086. msgid " %.250s is unpacked, but has never been configured.\n"
 2087. msgstr " %.250s ta desempaquetáu, pero nunca nun se configuró.\n"
 2088. #: src/depcon.c
 2089. #, c-format
 2090. msgid " %.250s is unpacked, but is version %.250s.\n"
 2091. msgstr " %.250s ta desempaquetáu, pero ye la versión %.250s.\n"
 2092. #: src/depcon.c
 2093. #, c-format
 2094. msgid " %.250s latest configured version is %.250s.\n"
 2095. msgstr " la cabera versión configurada de %.250s ye la %.250s.\n"
 2096. #: src/depcon.c
 2097. #, c-format
 2098. msgid " %.250s is %s.\n"
 2099. msgstr " %.250s ye %s.\n"
 2100. #: src/depcon.c
 2101. #, c-format
 2102. msgid " %.250s provides %.250s but is to be removed.\n"
 2103. msgstr " %.250s ufre %.250s pero va desaniciase.\n"
 2104. #: src/depcon.c
 2105. #, c-format
 2106. msgid " %.250s provides %.250s but is to be deconfigured.\n"
 2107. msgstr " %.250s ufre %.250s pero va desconfigurase.\n"
 2108. #: src/depcon.c
 2109. #, c-format
 2110. msgid " %.250s provides %.250s but is %s.\n"
 2111. msgstr " %.250s ufre %.250s pero ye %s.\n"
 2112. #: src/depcon.c
 2113. #, c-format
 2114. msgid " %.250s is not installed.\n"
 2115. msgstr " %.250s nun ta instaláu.\n"
 2116. #: src/depcon.c
 2117. #, c-format
 2118. msgid " %.250s (version %.250s) is to be installed.\n"
 2119. msgstr " %.250s (versión %.250s) va instalase.\n"
 2120. #: src/depcon.c
 2121. #, c-format
 2122. msgid " %.250s (version %.250s) is present and %s.\n"
 2123. msgstr " %.250s (versión %.250s) ta presente y %s.\n"
 2124. #: src/depcon.c
 2125. #, c-format
 2126. msgid " %.250s provides %.250s and is to be installed.\n"
 2127. msgstr " %.250s ufre %.250s y va instalase.\n"
 2128. #: src/depcon.c
 2129. #, c-format
 2130. msgid " %.250s provides %.250s and is present and %s.\n"
 2131. msgstr " %.250s ufre %.250s y ta presente y %s.\n"
 2132. #: src/divertcmd.c
 2133. #, fuzzy
 2134. #| msgid "Type dpkg-trigger --help for help about this utility."
 2135. msgid "Use --help for help about diverting files."
 2136. msgstr "Escriba dpkg-trigger --help pa obtener aida d'esta ferramienta."
 2137. #: src/divertcmd.c src/statcmd.c utils/update-alternatives.c
 2138. #, c-format
 2139. msgid "Debian %s version %s.\n"
 2140. msgstr "Debian %s versión %s.\n"
 2141. #: src/divertcmd.c src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c src/trigcmd.c
 2142. #: dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c utils/update-alternatives.c
 2143. #, fuzzy, c-format
 2144. msgid ""
 2145. "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
 2146. "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 2147. msgstr ""
 2148. "\n"
 2149. "Esto ye software llibre; mira la Llicencia Pública Xeneral de GNU Versión 2 "
 2150. "o\n"
 2151. "posterior pa les condiciones de copia. Nun hai DENGUNA garantía.\n"
 2152. #: src/divertcmd.c src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c dpkg-deb/main.c
 2153. #: dpkg-split/main.c utils/update-alternatives.c
 2154. #, c-format
 2155. msgid ""
 2156. "Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
 2157. "\n"
 2158. msgstr ""
 2159. "Emplegu: %s [<opción> ...] <orde>\n"
 2160. "\n"
 2161. #: src/divertcmd.c
 2162. #, c-format
 2163. msgid ""
 2164. "Commands:\n"
 2165. " [--add] <file> add a diversion.\n"
 2166. " --remove <file> remove the diversion.\n"
 2167. " --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
 2168. " --listpackage <file> show what package diverts the file.\n"
 2169. " --truename <file> return the diverted file.\n"
 2170. "\n"
 2171. msgstr ""
 2172. #: src/divertcmd.c
 2173. #, fuzzy, c-format
 2174. #| msgid ""
 2175. #| "Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
 2176. #| "\n"
 2177. #| "Commands:\n"
 2178. #| " [--add] <file> add a diversion.\n"
 2179. #| " --remove <file> remove the diversion.\n"
 2180. #| " --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
 2181. #| " --listpackage <file> show what package diverts the file.\n"
 2182. #| " --truename <file> return the diverted file.\n"
 2183. #| "\n"
 2184. #| "Options:\n"
 2185. #| " --package <package> name of the package whose copy of <file> will "
 2186. #| "not\n"
 2187. #| " be diverted.\n"
 2188. #| " --local all packages' versions are diverted.\n"
 2189. #| " --divert <divert-to> the name used by other packages' versions.\n"
 2190. #| " --rename actually move the file aside (or back).\n"
 2191. #| " --admindir <directory> set the directory with the diversions file.\n"
 2192. #| " --test don't do anything, just demonstrate.\n"
 2193. #| " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 2194. #| " --help show this help message.\n"
 2195. #| " --version show the version.\n"
 2196. #| "\n"
 2197. #| "When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
 2198. #| "When removing, --package or --local and --divert must match if "
 2199. #| "specified.\n"
 2200. #| "Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
 2201. #| "divert.\n"
 2202. msgid ""
 2203. "Options:\n"
 2204. " --package <package> name of the package whose copy of <file> will "
 2205. "not\n"
 2206. " be diverted.\n"
 2207. " --local all packages' versions are diverted.\n"
 2208. " --divert <divert-to> the name used by other packages' versions.\n"
 2209. " --rename actually move the file aside (or back).\n"
 2210. " --admindir <directory> set the directory with the diversions file.\n"
 2211. " --test don't do anything, just demonstrate.\n"
 2212. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 2213. " --help show this help message.\n"
 2214. " --version show the version.\n"
 2215. "\n"
 2216. msgstr ""
 2217. "Forma d'usu: %s [<opción> ...] <orde>\n"
 2218. "\n"
 2219. "Órdenes:\n"
 2220. " [--add] <ficheru> amiesta un ramal.\n"
 2221. " --remove <ficheru> desanicia un ramal.\n"
 2222. " --list [<patrón-glob>] amuesa los ramales de ficheros.\n"
 2223. " --listpackage <ficheru> amuesa qué paquete esvía el ficheru.\n"
 2224. " --truename <ficheru> devuelve'l ficheru esviáu.\n"
 2225. "\n"
 2226. "Opciones:\n"
 2227. " --package <paquete> nome del paquete cuya copia de <ficheru> nun va\n"
 2228. " ser esviada.\n"
 2229. " --llocal esvíen toles versiones del paquete.\n"
 2230. " --divert <ramal-a> el nome usáu poles otres versiones de paquetes\n"
 2231. " --rename mover el ficheru a un llau (o atrás).\n"
 2232. " --admindir <directoriu> define'l directoriu colos ramales.\n"
 2233. " --test nun facer ren, namái amosar.\n"
 2234. " --quiet operación silenciosa, ensin salida.\n"
 2235. " --help amuesa esti mensaxe d'aida.\n"
 2236. " --version amuesa la versión.\n"
 2237. "\n"
 2238. "Cuando s'amiesten ramales, por omisión úsase --llocal y --divert <orixinal>."
 2239. "distrib.\n"
 2240. "Cuando se desanicien los valores de --package o --llocal y --divert tienen "
 2241. "de concasar si s'especifiquen.\n"
 2242. "Los scripts preinst o postrm de los paquetes deberíen especificar siempres --"
 2243. "package y --divert.\n"
 2244. #: src/divertcmd.c
 2245. #, c-format
 2246. msgid ""
 2247. "When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
 2248. "When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
 2249. "Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
 2250. "divert.\n"
 2251. msgstr ""
 2252. #: src/divertcmd.c
 2253. #, fuzzy, c-format
 2254. #| msgid "error checking `%s': %s"
 2255. msgid "error checking '%s'"
 2256. msgstr "error comprobando `%s': %s"
 2257. #: src/divertcmd.c
 2258. #, c-format
 2259. msgid ""
 2260. "rename involves overwriting '%s' with\n"
 2261. " different file '%s', not allowed"
 2262. msgstr ""
 2263. "renomar obliga a sobreescribir `%s' con\n"
 2264. "un ficheru distintu `%s', nun se permite."
 2265. #: src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 2266. #, fuzzy, c-format
 2267. msgid "unable to create file '%s'"
 2268. msgstr "nun se puede abrir el ficheru fonte `%.250s'"
 2269. #: src/divertcmd.c
 2270. #, fuzzy, c-format
 2271. #| msgid "cannot stat new name `%s': %s"
 2272. msgid "cannot copy '%s' to '%s': %s"
 2273. msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome nuevu `%s': %s"
 2274. #: src/divertcmd.c
 2275. #, fuzzy, c-format
 2276. #| msgid "cannot stat new name `%s': %s"
 2277. msgid "cannot rename '%s' to '%s'"
 2278. msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome nuevu `%s': %s"
 2279. #: src/divertcmd.c
 2280. #, fuzzy, c-format
 2281. #| msgid "rename: remove duplicate old link `%s': %s"
 2282. msgid "rename: remove duplicate old link '%s'"
 2283. msgstr "rename: desaniciar enllaz antiguu duplicáu `%s': %s"
 2284. #: src/divertcmd.c
 2285. #, fuzzy, c-format
 2286. #| msgid "unable to open source file `%.250s'"
 2287. msgid "unable to remove copied source file '%s'"
 2288. msgstr "nun se puede abrir el ficheru fonte `%.250s'"
 2289. #: src/divertcmd.c
 2290. #, c-format
 2291. msgid "filename \"%s\" is not absolute"
 2292. msgstr "el nome de ficheru «%s» nun ye un allugamientu absolutu"
 2293. #: src/divertcmd.c
 2294. msgid "file may not contain newlines"
 2295. msgstr "el ficheru nun pue contener saltos de llinia"
 2296. #: src/divertcmd.c
 2297. #, fuzzy, c-format
 2298. #| msgid "local diversion to: %s\n"
 2299. msgid "local diversion of %s"
 2300. msgstr "esviación llocal a: %s\n"
 2301. #: src/divertcmd.c
 2302. #, fuzzy, c-format
 2303. #| msgid "local diversion to: %s\n"
 2304. msgid "local diversion of %s to %s"
 2305. msgstr "esviación llocal a: %s\n"
 2306. #: src/divertcmd.c
 2307. #, fuzzy, c-format
 2308. #| msgid "diversion by %s to: %s\n"
 2309. msgid "diversion of %s by %s"
 2310. msgstr "esviáu por %s a: %s\n"
 2311. #: src/divertcmd.c
 2312. #, fuzzy, c-format
 2313. #| msgid "diversion by %s to: %s\n"
 2314. msgid "diversion of %s to %s by %s"
 2315. msgstr "esviáu por %s a: %s\n"
 2316. #: src/divertcmd.c
 2317. #, fuzzy, c-format
 2318. #| msgid "local diversion to: %s\n"
 2319. msgid "any diversion of %s"
 2320. msgstr "esviación llocal a: %s\n"
 2321. #: src/divertcmd.c
 2322. #, fuzzy, c-format
 2323. #| msgid "diversion by %s to: %s\n"
 2324. msgid "any diversion of %s to %s"
 2325. msgstr "esviáu por %s a: %s\n"
 2326. #: src/divertcmd.c src/statcmd.c
 2327. #, c-format
 2328. msgid "--%s needs a single argument"
 2329. msgstr "--%s necesites un parámetru"
 2330. #: src/divertcmd.c
 2331. #, fuzzy
 2332. #| msgid "Cannot divert directories"
 2333. msgid "cannot divert directories"
 2334. msgstr "Nun puen esviase direutorios"
 2335. #: src/divertcmd.c
 2336. #, fuzzy, c-format
 2337. msgid "cannot divert file '%s' to itself"
 2338. msgstr "Nun puen esviase direutorios"
 2339. #: src/divertcmd.c
 2340. #, fuzzy, c-format
 2341. #| msgid "Leaving `%s'"
 2342. msgid "Leaving '%s'\n"
 2343. msgstr "Dexando `%s'"
 2344. #: src/divertcmd.c
 2345. #, c-format
 2346. msgid "'%s' clashes with '%s'"
 2347. msgstr "`%s' entra en conflictu con `%s'"
 2348. #: src/divertcmd.c
 2349. #, fuzzy, c-format
 2350. #| msgid "Adding `%s'"
 2351. msgid "Adding '%s'\n"
 2352. msgstr "Amestando `%s'"
 2353. #: src/divertcmd.c
 2354. #, fuzzy, c-format
 2355. #| msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed."
 2356. msgid "Ignoring request to rename file '%s' owned by diverting package '%s'\n"
 2357. msgstr "inorando petición de desaniciu de %.250s que nun ta instaláu"
 2358. #: src/divertcmd.c
 2359. #, fuzzy, c-format
 2360. #| msgid "No diversion `%s', none removed"
 2361. msgid "No diversion '%s', none removed.\n"
 2362. msgstr "Nun hai un esvíu `%s', dengunu desaniciáu"
 2363. #: src/divertcmd.c
 2364. #, c-format
 2365. msgid ""
 2366. "mismatch on divert-to\n"
 2367. " when removing '%s'\n"
 2368. " found '%s'"
 2369. msgstr ""
 2370. "nun concasa al esviar-pa\n"
 2371. " al desaniciar `%s'\n"
 2372. " alcontróse `%s'"
 2373. #: src/divertcmd.c
 2374. #, c-format
 2375. msgid ""
 2376. "mismatch on package\n"
 2377. " when removing '%s'\n"
 2378. " found '%s'"
 2379. msgstr ""
 2380. "nun concasa el paquete\n"
 2381. " al desaniciar `%s'\n"
 2382. " alcontróse `%s'"
 2383. #: src/divertcmd.c
 2384. #, fuzzy, c-format
 2385. #| msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed."
 2386. msgid "Ignoring request to remove shared diversion '%s'.\n"
 2387. msgstr "inorando petición de desaniciu de %.250s que nun ta instaláu"
 2388. #: src/divertcmd.c
 2389. #, fuzzy, c-format
 2390. #| msgid "Removing `%s'"
 2391. msgid "Removing '%s'\n"
 2392. msgstr "Desaniciando `%s'"
 2393. #: src/divertcmd.c
 2394. msgid "package may not contain newlines"
 2395. msgstr "el nome de paquete nun puede tener saltos de llinia"
 2396. #: src/divertcmd.c
 2397. msgid "divert-to may not contain newlines"
 2398. msgstr "«divert-to» nun puede tener saltos de llinia"
 2399. #: src/divertdb.c
 2400. msgid "failed to open diversions file"
 2401. msgstr "fallu al abrir el ficheru de desvíos"
 2402. #: src/divertdb.c
 2403. msgid "failed to fstat diversions file"
 2404. msgstr "fallu al facer `fstat' del ficheru de desvíos"
 2405. #: src/divertdb.c
 2406. #, c-format
 2407. msgid "conflicting diversions involving '%.250s' or '%.250s'"
 2408. msgstr "desvíos conflictivos sobre `%.250s' ou `%.250s'"
 2409. #: src/enquiry.c
 2410. msgid ""
 2411. "The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
 2412. "installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
 2413. "that depend on them) to function properly:\n"
 2414. msgstr ""
 2415. "Los siguientes paquetes tan tracamundiaos por problemes graves demientres\n"
 2416. "la instalación. Hai que los reinstalar pa que funcionen correutamente "
 2417. "(ellos y\n"
 2418. "los demás paquetes que dependen d'ellos):\n"
 2419. #: src/enquiry.c
 2420. msgid ""
 2421. "The following packages have been unpacked but not yet configured.\n"
 2422. "They must be configured using dpkg --configure or the configure\n"
 2423. "menu option in dselect for them to work:\n"
 2424. msgstr ""
 2425. "Los siguientes paquetes desempaquetáronse pero nun tan configuraos.\n"
 2426. "Hai que los configurar usando dpkg --configure o la opción configure del\n"
 2427. "menú de dselect pa que funcionen:\n"
 2428. #: src/enquiry.c
 2429. msgid ""
 2430. "The following packages are only half configured, probably due to problems\n"
 2431. "configuring them the first time. The configuration should be retried using\n"
 2432. "dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:\n"
 2433. msgstr ""
 2434. "Los siguientes paquetes tan a medio configurar, quiciabes por problemes al\n"
 2435. "configuralos la primera vegada. Habría que volver a tentar configuralos "
 2436. "usando\n"
 2437. "dpkg --configure <package> o la opción configure del menú de dselect:\n"
 2438. #: src/enquiry.c
 2439. msgid ""
 2440. "The following packages are only half installed, due to problems during\n"
 2441. "installation. The installation can probably be completed by retrying it;\n"
 2442. "the packages can be removed using dselect or dpkg --remove:\n"
 2443. msgstr ""
 2444. "Los siguientes paquetes tan a medio instalar, por problemes demientres\n"
 2445. "la instalación. Quiciabes pueda completase la instalación volviendo a "
 2446. "tentalo;\n"
 2447. "los paquetes puen desaniciase usando dselect o dpkg --remove:\n"
 2448. #: src/enquiry.c
 2449. msgid ""
 2450. "The following packages are awaiting processing of triggers that they\n"
 2451. "have activated in other packages. This processing can be requested using\n"
 2452. "dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
 2453. msgstr ""
 2454. "Los paquetes siguientes tan esperando pol procesamientu de los activadores\n"
 2455. "que activaron n'otros paquetes. Esti procesamientu pue solicitase usando\n"
 2456. "dselect o dpkg --configure --pending (o dpkg --triggers-only):\n"
 2457. #: src/enquiry.c
 2458. msgid ""
 2459. "The following packages have been triggered, but the trigger processing\n"
 2460. "has not yet been done. Trigger processing can be requested using\n"
 2461. "dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
 2462. msgstr ""
 2463. "Los paquetes siguientes activáronse, pero el procesamientu d'activadores\n"
 2464. "entá nun se fizo. El procesamientu d'activadores pue solicitase usando\n"
 2465. "dselect o dpkg --configure --pending (o dpkg --triggers-only):\n"
 2466. #: src/enquiry.c
 2467. msgid ""
 2468. "The following packages are missing the list control file in the\n"
 2469. "database, they need to be reinstalled:\n"
 2470. msgstr ""
 2471. #: src/enquiry.c
 2472. msgid ""
 2473. "The following packages are missing the md5sums control file in the\n"
 2474. "database, they need to be reinstalled:\n"
 2475. msgstr ""
 2476. #: src/enquiry.c
 2477. msgid "The following packages do not have an architecture:\n"
 2478. msgstr ""
 2479. #: src/enquiry.c
 2480. msgid "The following packages have an illegal architecture:\n"
 2481. msgstr ""
 2482. #: src/enquiry.c
 2483. msgid ""
 2484. "The following packages have an unknown foreign architecture, which will\n"
 2485. "cause dependency issues on front-ends. This can be fixed by registering\n"
 2486. "the foreign architecture with dpkg --add-architecture:\n"
 2487. msgstr ""
 2488. #: src/enquiry.c src/querycmd.c
 2489. #, fuzzy, c-format
 2490. #| msgid "Package `%s' is not installed.\n"
 2491. msgid "package '%s' is not installed"
 2492. msgstr "El paquete `%s' nun ta instaláu.\n"
 2493. #: src/enquiry.c
 2494. msgid ""
 2495. "Another process has locked the database for writing, and might currently be\n"
 2496. "modifying it, some of the following problems might just be due to that.\n"
 2497. msgstr ""
 2498. #: src/enquiry.c
 2499. #, fuzzy
 2500. #| msgid "<unknown>"
 2501. msgctxt "section"
 2502. msgid "<unknown>"
 2503. msgstr "<desconocíu>"
 2504. #: src/enquiry.c src/select.c src/trigcmd.c src/update.c dpkg-split/queue.c
 2505. #, c-format
 2506. msgid "--%s takes no arguments"
 2507. msgstr "--%s nun toma dengún argumentu"
 2508. #: src/enquiry.c
 2509. #, c-format
 2510. msgid " %d in %s: "
 2511. msgstr " %d en %s: "
 2512. #: src/enquiry.c
 2513. #, fuzzy, c-format
 2514. #| msgid " %d packages, from the following sections:"
 2515. msgid " %d package, from the following section:"
 2516. msgid_plural " %d packages, from the following sections:"
 2517. msgstr[0] " %d paquetes, de les siguientes seiciones:"
 2518. msgstr[1] " %d paquetes, de les siguientes seiciones:"
 2519. #: src/enquiry.c
 2520. #, c-format
 2521. msgid ""
 2522. "Version of dpkg with working %s support not yet configured.\n"
 2523. " Please use 'dpkg --configure dpkg', and then try again.\n"
 2524. msgstr ""
 2525. "La versión de dpkg con sofitu activu pa %s aínda nun ta configurada.\n"
 2526. " Por favor, use 'dpkg --configure dpkg', y vuelva a tentalo.\n"
 2527. #: src/enquiry.c
 2528. #, c-format
 2529. msgid "dpkg not recorded as installed, cannot check for %s support!\n"
 2530. msgstr ""
 2531. "dpkg nun ta rexistráu como instaláu, ¡nun pue comprobase'l sofitu pa %s!\n"
 2532. #: src/enquiry.c
 2533. msgid "Pre-Depends field"
 2534. msgstr "campu Pre-Dependencies"
 2535. #: src/enquiry.c
 2536. msgid "epoch"
 2537. msgstr "epoch"
 2538. #: src/enquiry.c
 2539. msgid "long filenames"
 2540. msgstr "nomes de ficheros abondo llargos"
 2541. #: src/enquiry.c
 2542. msgid "multiple Conflicts and Replaces"
 2543. msgstr "abondos Troques y Conflictos"
 2544. #: src/enquiry.c
 2545. msgid "multi-arch"
 2546. msgstr ""
 2547. #: src/enquiry.c
 2548. msgid "versioned Provides"
 2549. msgstr ""
 2550. #: src/enquiry.c
 2551. #, fuzzy, c-format
 2552. #| msgid ""
 2553. #| "dpkg: cannot see how to satisfy pre-dependency:\n"
 2554. #| " %s\n"
 2555. msgid ""
 2556. "cannot see how to satisfy pre-dependency:\n"
 2557. " %s"
 2558. msgstr ""
 2559. "dpkg: nun se ve cómo satisfacer la pre-dependencia:\n"
 2560. " %s\n"
 2561. #: src/enquiry.c
 2562. #, c-format
 2563. msgid "cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)"
 2564. msgstr ""
 2565. "nun pueden satisfacese les pre-dependencies pa %.250s (necesaries por %.250s)"
 2566. #: src/enquiry.c
 2567. #, fuzzy, c-format
 2568. #| msgid "--%s needs at least one package name argument"
 2569. msgid "--%s takes one <pkgname> argument"
 2570. msgstr "--%s necesita polo menos un nome de paquete como argumentu"
 2571. #: src/enquiry.c
 2572. #, fuzzy, c-format
 2573. #| msgid "Package `%s' is not installed.\n"
 2574. msgid "package name '%s' is invalid: %s"
 2575. msgstr "El paquete `%s' nun ta instaláu.\n"
 2576. #: src/enquiry.c
 2577. #, fuzzy, c-format
 2578. #| msgid "--%s needs at least one package name argument"
 2579. msgid "--%s takes one <trigname> argument"
 2580. msgstr "--%s necesita polo menos un nome de paquete como argumentu"
 2581. #: src/enquiry.c
 2582. #, fuzzy, c-format
 2583. #| msgid "trigger name contains invalid character"
 2584. msgid "trigger name '%s' is invalid: %s"
 2585. msgstr "el nome del disparador contién carauteres inválidos"
 2586. #: src/enquiry.c
 2587. #, fuzzy, c-format
 2588. #| msgid "--%s needs at least one package name argument"
 2589. msgid "--%s takes one <archname> argument"
 2590. msgstr "--%s necesita polo menos un nome de paquete como argumentu"
 2591. #: src/enquiry.c
 2592. #, c-format
 2593. msgid "architecture name '%s' is invalid: %s"
 2594. msgstr ""
 2595. #: src/enquiry.c
 2596. #, fuzzy, c-format
 2597. #| msgid "--%s takes no arguments"
 2598. msgid "--%s takes one <version> argument"
 2599. msgstr "--%s nun toma dengún argumentu"
 2600. #: src/enquiry.c
 2601. #, fuzzy, c-format
 2602. msgid "version '%s' has bad syntax"
 2603. msgstr "dpkg: la versión `%s' tien una mala sintaxis: %s\n"
 2604. #: src/enquiry.c
 2605. msgid ""
 2606. "--compare-versions takes three arguments: <version> <relation> <version>"
 2607. msgstr ""
 2608. "--compare-versions lleva trés argumentos: <versión> <relación> <versión>"
 2609. #: src/enquiry.c
 2610. msgid "--compare-versions bad relation"
 2611. msgstr "mala relación de --compare-versions"
 2612. #: src/enquiry.c
 2613. #, c-format
 2614. msgid "--%s used with obsolete relation operator '%s'"
 2615. msgstr ""
 2616. #: src/errors.c
 2617. #, fuzzy, c-format
 2618. #| msgid ""
 2619. #| "dpkg: failed to allocate memory for new entry in list of failed packages."
 2620. msgid "failed to allocate memory for new entry in list of failed packages: %s"
 2621. msgstr ""
 2622. "dpkg: falló allugar memoria pa la nueva entrada na llista de paquetes que "
 2623. "fallaron."
 2624. #: src/errors.c
 2625. #, fuzzy
 2626. #| msgid "dpkg: too many errors, stopping\n"
 2627. msgid "too many errors, stopping"
 2628. msgstr "dpkg: demasiaos errores, parando\n"
 2629. #: src/errors.c
 2630. #, fuzzy, c-format
 2631. #| msgid ""
 2632. #| "%s: error processing %s (--%s):\n"
 2633. #| " %s\n"
 2634. msgid ""
 2635. "error processing package %s (--%s):\n"
 2636. " %s"
 2637. msgstr ""
 2638. "%s: error al procesar %s (--%s):\n"
 2639. " %s\n"
 2640. #: src/errors.c
 2641. #, fuzzy, c-format
 2642. #| msgid ""
 2643. #| "%s: error processing %s (--%s):\n"
 2644. #| " %s\n"
 2645. msgid ""
 2646. "error processing archive %s (--%s):\n"
 2647. " %s"
 2648. msgstr ""
 2649. "%s: error al procesar %s (--%s):\n"
 2650. " %s\n"
 2651. #: src/errors.c
 2652. msgid "Errors were encountered while processing:\n"
 2653. msgstr "Alcontráronse errores al procesar:\n"
 2654. #: src/errors.c
 2655. msgid "Processing was halted because there were too many errors.\n"
 2656. msgstr "Parose'l procesu porque hubo demasiaos errores.\n"
 2657. #: src/errors.c
 2658. #, fuzzy, c-format
 2659. #| msgid "Package %s was on hold, processing it anyway as you requested\n"
 2660. msgid "package %s was on hold, processing it anyway as you requested"
 2661. msgstr "El paquete %s taba reteníu, procesándolu lo mesmo como se pidió\n"
 2662. #: src/errors.c
 2663. #, c-format
 2664. msgid ""
 2665. "Package %s is on hold, not touching it. Use --force-hold to override.\n"
 2666. msgstr ""
 2667. "El paquete %s ta reteníu, nun va tocase. Use --force-hold pa cambiar esto\n"
 2668. #: src/errors.c
 2669. msgid "overriding problem because --force enabled:"
 2670. msgstr "avisu, saltando'l problema por tar activao --force: "
 2671. #: src/filesdb.c
 2672. #, c-format
 2673. msgid "unable to open files list file for package '%.250s'"
 2674. msgstr "nun pue abrise'l ficheru de llista de ficheros del paquete `%.250s'"
 2675. #: src/filesdb.c
 2676. #, fuzzy, c-format
 2677. #| msgid ""
 2678. #| "files list file for package `%.250s' missing, assuming package has no "
 2679. #| "files currently installed."
 2680. msgid ""
 2681. "files list file for package '%.250s' missing; assuming package has no files "
 2682. "currently installed"
 2683. msgstr ""
 2684. "falta'l ficheru de llista de ficheros del paquete `%.250s', suponse qu'el "
 2685. "paquete nun tien dengún ficheru instaláu actualmente."
 2686. #: src/filesdb.c
 2687. #, c-format
 2688. msgid "unable to stat files list file for package '%.250s'"
 2689. msgstr "nun pue abrise'l ficheru de llista de ficheros del paquete '%.250s'"
 2690. #: src/filesdb.c
 2691. #, fuzzy, c-format
 2692. #| msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
 2693. msgid "files list for package '%.250s' is not a regular file"
 2694. msgstr ""
 2695. "el ficheru de llista de ficheros del paquete '%.250s' contién una llinia "
 2696. "final erma"
 2697. #: src/filesdb.c
 2698. #, fuzzy, c-format
 2699. #| msgid "files list for package `%.250s'"
 2700. msgid "reading files list for package '%.250s'"
 2701. msgstr "llista de ficheros del paquete `%.250s'"
 2702. #: src/filesdb.c
 2703. #, c-format
 2704. msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
 2705. msgstr ""
 2706. "el ficheru de llista de ficheros del paquete '%.250s' contién una llinia "
 2707. "final erma"
 2708. #: src/filesdb.c
 2709. #, c-format
 2710. msgid "files list file for package '%.250s' contains empty filename"
 2711. msgstr ""
 2712. "el ficheru de llista de ficheros del paquete `%.250s' contién un nome de "
 2713. "ficheru vacíu"
 2714. #: src/filesdb.c
 2715. #, c-format
 2716. msgid "error closing files list file for package '%.250s'"
 2717. msgstr "error al zarrar el ficheru de llista de ficheros del paquete `%.250s'"
 2718. #: src/filesdb.c
 2719. msgid "(Reading database ... "
 2720. msgstr "(Lleendo la base de datos ... "
 2721. #: src/filesdb.c
 2722. #, fuzzy, c-format
 2723. #| msgid "%d files and directories currently installed.)\n"
 2724. msgid "%d file or directory currently installed.)\n"
 2725. msgid_plural "%d files and directories currently installed.)\n"
 2726. msgstr[0] "%d ficheros y direutorios instalaos actualmente.)\n"
 2727. msgstr[1] "%d ficheros y direutorios instalaos actualmente.)\n"
 2728. #: src/filesdb-hash.c
 2729. #, fuzzy, c-format
 2730. #| msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
 2731. msgid "control file '%s' for package '%s' is missing final newline"
 2732. msgstr ""
 2733. "el ficheru de llista de ficheros del paquete '%.250s' contién una llinia "
 2734. "final erma"
 2735. #: src/filesdb-hash.c
 2736. #, fuzzy, c-format
 2737. #| msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
 2738. msgid "control file '%s' for package '%s' is missing value"
 2739. msgstr ""
 2740. "el ficheru de llista de ficheros del paquete '%.250s' contién una llinia "
 2741. "final erma"
 2742. #: src/filesdb-hash.c
 2743. #, fuzzy, c-format
 2744. #| msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
 2745. msgid "control file '%s' for package '%s' is missing value separator"
 2746. msgstr ""
 2747. "el ficheru de llista de ficheros del paquete '%.250s' contién una llinia "
 2748. "final erma"
 2749. #: src/filesdb-hash.c
 2750. #, fuzzy, c-format
 2751. #| msgid "files list file for package `%.250s' contains empty filename"
 2752. msgid "control file '%s' for package '%s' contains empty filename"
 2753. msgstr ""
 2754. "el ficheru de llista de ficheros del paquete `%.250s' contién un nome de "
 2755. "ficheru vacíu"
 2756. #: src/filesdb-hash.c
 2757. #, fuzzy, c-format
 2758. #| msgid "unable to open files list file for package `%.250s'"
 2759. msgid "cannot open control file '%s' for package '%s'"
 2760. msgstr "nun pue abrise'l ficheru de llista de ficheros del paquete `%.250s'"
 2761. #: src/filesdb-hash.c
 2762. #, fuzzy, c-format
 2763. #| msgid "unable to stat files list file for package '%.250s'"
 2764. msgid "cannot stat control file '%s' for package '%s'"
 2765. msgstr "nun pue abrise'l ficheru de llista de ficheros del paquete '%.250s'"
 2766. #: src/filesdb-hash.c
 2767. #, fuzzy, c-format
 2768. #| msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
 2769. msgid "control file '%s' for package '%s' is not a regular file"
 2770. msgstr ""
 2771. "el ficheru de llista de ficheros del paquete '%.250s' contién una llinia "
 2772. "final erma"
 2773. #: src/filesdb-hash.c
 2774. #, fuzzy, c-format
 2775. #| msgid "cannot read config file dir `%.250s' (from `%.250s')"
 2776. msgid "cannot read control file '%s' for package '%s'"
 2777. msgstr ""
 2778. "nun puede lleese'l direutoriu del ficheru de configuración `%.250s'\n"
 2779. "(a partir de `%.250s')"
 2780. #: src/filesdb-hash.c
 2781. #, fuzzy, c-format
 2782. #| msgid "error closing files list file for package `%.250s'"
 2783. msgid "cannot close control file '%s' for package '%s'"
 2784. msgstr "error al zarrar el ficheru de llista de ficheros del paquete `%.250s'"
 2785. #: src/help.c
 2786. msgid "not installed"
 2787. msgstr "non instaláu"
 2788. #: src/help.c
 2789. msgid "not installed but configs remain"
 2790. msgstr "non instaláu pero queda la so configuración"
 2791. #: src/help.c
 2792. msgid "broken due to failed removal or installation"
 2793. msgstr "francíu por un desaniciu o instalación mala"
 2794. #: src/help.c
 2795. msgid "unpacked but not configured"
 2796. msgstr "desempaquetáu pero ensin configurar"
 2797. #: src/help.c
 2798. msgid "broken due to postinst failure"
 2799. msgstr "francíu por un fallu en 'postinst'"
 2800. #: src/help.c
 2801. msgid "awaiting trigger processing by another package"
 2802. msgstr "esperando a que otru paquete procese disparadores"
 2803. #: src/help.c
 2804. msgid "triggered"
 2805. msgstr "disparáu"
 2806. #: src/help.c
 2807. msgid "installed"
 2808. msgstr "instaláu"
 2809. #: src/help.c
 2810. #, fuzzy
 2811. msgid "PATH is not set"
 2812. msgstr "dpkg - fallu: la variable d'ambiente PATH nun s'estableció.\n"
 2813. #: src/help.c
 2814. #, fuzzy, c-format
 2815. msgid "'%s' not found in PATH or not executable"
 2816. msgstr "dpkg: `%s' nun s'atopó en PATH.\n"
 2817. #: src/help.c
 2818. #, fuzzy, c-format
 2819. msgid ""
 2820. "%d expected program not found in PATH or not executable\n"
 2821. "%s"
 2822. msgid_plural ""
 2823. "%d expected programs not found in PATH or not executable\n"
 2824. "%s"
 2825. msgstr[0] "dpkg: `%s' nun s'atopó en PATH.\n"
 2826. msgstr[1] "dpkg: `%s' nun s'atopó en PATH.\n"
 2827. #: src/help.c
 2828. #, fuzzy
 2829. msgid ""
 2830. "Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin"
 2831. msgstr ""
 2832. "%d programa(es) esperáu(aos) ensin atopar en PATH.\n"
 2833. "NB: el PATH del root debería contener /usr/local/sbin, /usr/sbin e /sbin."
 2834. #: src/infodb-access.c
 2835. #, c-format
 2836. msgid "unable to check existence of '%.250s'"
 2837. msgstr "nun puede comprobase la esistencia de `%.250s'"
 2838. #: src/infodb-access.c src/infodb-upgrade.c
 2839. msgid "cannot read info directory"
 2840. msgstr "nun puede lleese'l direutoriu `info'"
 2841. #: src/infodb-format.c src/unpack.c
 2842. #, c-format
 2843. msgid "error trying to open %.250s"
 2844. msgstr "fallu intentando abrir %.250s"
 2845. #: src/infodb-format.c
 2846. #, fuzzy, c-format
 2847. msgid "corrupt info database format file '%s'"
 2848. msgstr "nun se puede abrir el ficheru fonte `%.250s'"
 2849. #: src/infodb-format.c
 2850. #, c-format
 2851. msgid "info database format (%d) is bogus or too new; try getting a newer dpkg"
 2852. msgstr ""
 2853. #: src/infodb-upgrade.c
 2854. #, fuzzy, c-format
 2855. #| msgid "conffile `%.250s' does not appear in package"
 2856. msgid "info file %s/%s not associated to any package"
 2857. msgstr "el conffile `%.250s' nun apaez dientro del paquete"
 2858. #: src/infodb-upgrade.c
 2859. #, fuzzy, c-format
 2860. #| msgid "error writing `%s'"
 2861. msgid "error while writing '%s'"
 2862. msgstr "fallu al escribir `%s'"
 2863. #: src/main.c
 2864. #, c-format
 2865. msgid "Debian '%s' package management program version %s.\n"
 2866. msgstr "Programa de xestión de paquetes \"%s\" de Debian versión %s.\n"
 2867. #: src/main.c
 2868. #, fuzzy, c-format
 2869. #| msgid ""
 2870. #| "Commands:\n"
 2871. #| " -i|--install <.deb file name> ... | -R|--recursive "
 2872. #| "<directory> ...\n"
 2873. #| " --unpack <.deb file name> ... | -R|--recursive "
 2874. #| "<directory> ...\n"
 2875. #| " -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive "
 2876. #| "<directory> ...\n"
 2877. #| " --configure <package> ... | -a|--pending\n"
 2878. #| " --triggers-only <package> ... | -a|--pending\n"
 2879. #| " -r|--remove <package> ... | -a|--pending\n"
 2880. #| " -P|--purge <package> ... | -a|--pending\n"
 2881. #| " --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
 2882. #| " --set-selections Set package selections from stdin.\n"
 2883. #| " --clear-selections Deselect every non-essential package.\n"
 2884. #| " --update-avail <Packages-file> Replace available packages info.\n"
 2885. #| " --merge-avail <Packages-file> Merge with info from file.\n"
 2886. #| " --clear-avail Erase existing available info.\n"
 2887. #| " --forget-old-unavail Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
 2888. #| " -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
 2889. #| " -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
 2890. #| " -L|--listfiles <package> ... List files `owned' by package(s).\n"
 2891. #| " -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
 2892. #| " -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
 2893. #| " -C|--audit Check for broken package(s).\n"
 2894. #| " --print-architecture Print dpkg architecture.\n"
 2895. #| " --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
 2896. #| " --force-help Show help on forcing.\n"
 2897. #| " -Dh|--debug=help Show help on debugging.\n"
 2898. #| "\n"
 2899. msgid ""
 2900. "Commands:\n"
 2901. " -i|--install <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2902. " --unpack <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2903. " -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
 2904. " --configure <package> ... | -a|--pending\n"
 2905. " --triggers-only <package> ... | -a|--pending\n"
 2906. " -r|--remove <package> ... | -a|--pending\n"
 2907. " -P|--purge <package> ... | -a|--pending\n"
 2908. " -V|--verify <package> ... Verify the integrity of package(s).\n"
 2909. " --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
 2910. " --set-selections Set package selections from stdin.\n"
 2911. " --clear-selections Deselect every non-essential package.\n"
 2912. " --update-avail [<Packages-file>] Replace available packages info.\n"
 2913. " --merge-avail [<Packages-file>] Merge with info from file.\n"
 2914. " --clear-avail Erase existing available info.\n"
 2915. " --forget-old-unavail Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
 2916. " -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
 2917. " -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
 2918. " -L|--listfiles <package> ... List files 'owned' by package(s).\n"
 2919. " -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
 2920. " -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
 2921. " -C|--audit [<package> ...] Check for broken package(s).\n"
 2922. " --yet-to-unpack Print packages selected for "
 2923. "installation.\n"
 2924. " --predep-package Print pre-dependencies to unpack.\n"
 2925. " --add-architecture <arch> Add <arch> to the list of architectures.\n"
 2926. " --remove-architecture <arch> Remove <arch> from the list of "
 2927. "architectures.\n"
 2928. " --print-architecture Print dpkg architecture.\n"
 2929. " --print-foreign-architectures Print allowed foreign architectures.\n"
 2930. " --assert-<feature> Assert support for the specified "
 2931. "feature.\n"
 2932. " --validate-<thing> <string> Validate a <thing>'s <string>.\n"
 2933. " --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
 2934. " --force-help Show help on forcing.\n"
 2935. " -Dh|--debug=help Show help on debugging.\n"
 2936. "\n"
 2937. msgstr ""
 2938. "Órdenes:\n"
 2939. "-i|--install <ficheru .deb> ... | -R|--recursive <direutoriu> ...\n"
 2940. "--unpack <ficheru .deb> ... | -R|--recursive <direutoriu> ...\n"
 2941. "-A|--record-avail <ficheru .deb> ... | -R|--recursive <direutoriu> ...\n"
 2942. "--configure <paquete> ... | -a|--pending\n"
 2943. "--triggers-only <paquete> ... | -a|--pending\n"
 2944. "-r|--remove <paquete> ... | -a|--pending\n"
 2945. "-P|--purge <paquete> ... | -a|--pending\n"
 2946. "--get-selections [<patrón> ...] Amuesa la llista d'escoyetes.\n"
 2947. "--set-selections Establez les escoyetes de paquetes.\n"
 2948. "--clear-selections Desesebilla los paquetes non esenciales.\n"
 2949. "--update-avail <ficheru-Packages> Substitui la información de paquetes.\n"
 2950. "--merge-avail <ficheru-Packages> Amiéstase cola información del ficheru.\n"
 2951. "--clear-avail Desanicia la información de disponibles.\n"
 2952. "--forget-old-unavail Escaez los paqueteslos paquetes desinstalaos\n"
 2953. "y non disponibles.\n"
 2954. "-s|--status <paquete> ... Amuesa detalles del estáu del paquete.\n"
 2955. "-p|--print-avail <paquete> ... Amuesa detalles de la versión disponible.\n"
 2956. "-L|--listfiles <paquete> ... Amuesa los ficheros del paquete.\n"
 2957. "-l|--list [<patrón> ...] Amuesa una llista concisa de paquetes.\n"
 2958. "-S|--search <patrón> ... Gueta paquetes que contienen el ficheru.\n"
 2959. "-C|--audit Gueta paquetes rotos.\n"
 2960. "--print-architecture Amuesa l'arquiteutura de dpkg.\n"
 2961. "--compare-versions <a> <op> <b> Compara versiones - mira embaxo.\n"
 2962. "--force-help Aida sobre el forzáu.\n"
 2963. "-Dh|--debug=help Aida sobre la depuración.\n"
 2964. "\n"
 2965. #: src/main.c src/querycmd.c src/trigcmd.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c
 2966. #, fuzzy, c-format
 2967. msgid ""
 2968. " -?, --help Show this help message.\n"
 2969. " --version Show the version.\n"
 2970. "\n"
 2971. msgstr ""
 2972. " -h|--help Amuesa esti mensaxe d'aida.\n"
 2973. " --version Amuesa la versión.\n"
 2974. " --license|--licence Amuesa los términos de copia y la llicencia.\n"
 2975. "\n"
 2976. #: src/main.c
 2977. #, fuzzy, c-format
 2978. #| msgid ""
 2979. #| "For internal use: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
 2980. #| " --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-"
 2981. #| "conrep.\n"
 2982. #| "\n"
 2983. msgid ""
 2984. "Assertable features: support-predepends, working-epoch, long-filenames,\n"
 2985. " multi-conrep, multi-arch, versioned-provides.\n"
 2986. "\n"
 2987. msgstr ""
 2988. "Pa usu internu: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
 2989. " --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep\n"
 2990. "\n"
 2991. #: src/main.c
 2992. #, c-format
 2993. msgid ""
 2994. "Validatable things: pkgname, archname, trigname, version.\n"
 2995. "\n"
 2996. msgstr ""
 2997. #: src/main.c
 2998. #, fuzzy, c-format
 2999. #| msgid ""
 3000. #| "Use dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
 3001. #| " -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile on archives (type %s --"
 3002. #| "help).\n"
 3003. #| "\n"
 3004. msgid ""
 3005. "Use dpkg with -b, --build, -c, --contents, -e, --control, -I, --info,\n"
 3006. " -f, --field, -x, --extract, -X, --vextract, --ctrl-tarfile, --fsys-"
 3007. "tarfile\n"
 3008. "on archives (type %s --help).\n"
 3009. "\n"
 3010. msgstr ""
 3011. "Usa dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
 3012. " -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile sobre ficheros\n"
 3013. " (escribi %s --help.)\n"
 3014. "\n"
 3015. #: src/main.c
 3016. #, fuzzy, c-format
 3017. #| msgid ""
 3018. #| "Options:\n"
 3019. #| " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 3020. #| " --root=<directory> Install on a different root directory.\n"
 3021. #| " --instdir=<directory> Change installation dir without changing "
 3022. #| "admin dir.\n"
 3023. #| " -O|--selected-only Skip packages not selected for install/"
 3024. #| "upgrade.\n"
 3025. #| " -E|--skip-same-version Skip packages whose same version is "
 3026. #| "installed.\n"
 3027. #| " -G|--refuse-downgrade Skip packages with earlier version than "
 3028. #| "installed.\n"
 3029. #| " -B|--auto-deconfigure Install even if it would break some other "
 3030. #| "package.\n"
 3031. #| " --[no-]triggers Skip or force consequential trigger "
 3032. #| "processing.\n"
 3033. #| " --no-debsig Do not try to verify package signatures.\n"
 3034. #| " --no-act|--dry-run|--simulate\n"
 3035. #| " Just say what we would do - don't do it.\n"
 3036. #| " -D|--debug=<octal> Enable debugging (see -Dhelp or --"
 3037. #| "debug=help).\n"
 3038. #| " --status-fd <n> Send status change updates to file "
 3039. #| "descriptor <n>.\n"
 3040. #| " --log=<filename> Log status changes and actions to "
 3041. #| "<filename>.\n"
 3042. #| " --ignore-depends=<package>,...\n"
 3043. #| " Ignore dependencies involving <package>.\n"
 3044. #| " --force-... Override problems (see --force-help).\n"
 3045. #| " --no-force-...|--refuse-...\n"
 3046. #| " Stop when problems encountered.\n"
 3047. #| " --abort-after <n> Abort after encountering <n> errors.\n"
 3048. #| "\n"
 3049. msgid ""
 3050. "Options:\n"
 3051. " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 3052. " --root=<directory> Install on a different root directory.\n"
 3053. " --instdir=<directory> Change installation dir without changing admin "
 3054. "dir.\n"
 3055. " --path-exclude=<pattern> Do not install paths which match a shell "
 3056. "pattern.\n"
 3057. " --path-include=<pattern> Re-include a pattern after a previous "
 3058. "exclusion.\n"
 3059. " -O|--selected-only Skip packages not selected for install/"
 3060. "upgrade.\n"
 3061. " -E|--skip-same-version Skip packages whose same version is installed.\n"
 3062. " -G|--refuse-downgrade Skip packages with earlier version than "
 3063. "installed.\n"
 3064. " -B|--auto-deconfigure Install even if it would break some other "
 3065. "package.\n"
 3066. " --[no-]triggers Skip or force consequential trigger "
 3067. "processing.\n"
 3068. " --verify-format=<format> Verify output format (supported: 'rpm').\n"
 3069. " --no-debsig Do not try to verify package signatures.\n"
 3070. " --no-act|--dry-run|--simulate\n"
 3071. " Just say what we would do - don't do it.\n"
 3072. " -D|--debug=<octal> Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
 3073. " --status-fd <n> Send status change updates to file descriptor "
 3074. "<n>.\n"
 3075. " --status-logger=<command> Send status change updates to <command>'s "
 3076. "stdin.\n"
 3077. " --log=<filename> Log status changes and actions to <filename>.\n"
 3078. " --ignore-depends=<package>,...\n"
 3079. " Ignore dependencies involving <package>.\n"
 3080. " --force-... Override problems (see --force-help).\n"
 3081. " --no-force-...|--refuse-...\n"
 3082. " Stop when problems encountered.\n"
 3083. " --abort-after <n> Abort after encountering <n> errors.\n"
 3084. "\n"
 3085. msgstr ""
 3086. "Opciones:\n"
 3087. "--admindir=<directoriu> Usa <directoriu> en vez de %s.\n"
 3088. "--root=<directoriu> Instala nun sistema alternativu con directoriu\n"
 3089. "raigañu n'otru sitiu.\n"
 3090. "--instdir=<directoriu> Camuda'l raigañu de la instalación ensin camudar el\n"
 3091. "directoriu d'alministración.\n"
 3092. "-O|--selected-only Omite los paquetes que nun s'escoyeron pa\n"
 3093. "instalación o anovamientu.\n"
 3094. "-E|--skip-same-version Omite los paquetes que tienen la mesma versión\n"
 3095. "que los instalaos.\n"
 3096. "-G|--refuse-downgrade Omite los paquetes con versión anterior que la de\n"
 3097. "los instalaos.\n"
 3098. "-B|--auto-deconfigure Instala anque se pueda francer otru\n"
 3099. "paquete,\n"
 3100. "--[no-]triggers Omite o fuerza la execución de disparadores venceyaos.\n"
 3101. "--no-debsig Nun verifica les robles de los paquetes.\n"
 3102. "--no-act|--dry-run|--simulate\n"
 3103. "Indica solamente lo que fadría, pero nun fai nada.\n"
 3104. "-D|--debug=<octal> Habilita'l depuráu, ver -Dhelp ó --debug=help.\n"
 3105. "--status-fd <n> Unvía anovaciones de cambeos d'estáu al\n"
 3106. "descriptor de ficheru <n>.\n"
 3107. "--log=<ficheru> Rexistra los cambeos d'estáu en <ficheru>..\n"
 3108. "--ignore-depends=<paquete>,... \n"
 3109. "Nun tien en cuenta les dependencies\n"
 3110. "qu'impliquen a <paquete>.\n"
 3111. "--force-... Descarta problemes, ver --force-help.\n"
 3112. "--no-force-...|--refuse-...\n"
 3113. "Párase cuando atopa problemes.\n"
 3114. "--abort-after <n> Encabosa dempués de <n> fallos.\n"
 3115. "\n"
 3116. #: src/main.c
 3117. #, c-format
 3118. msgid ""
 3119. "Comparison operators for --compare-versions are:\n"
 3120. " lt le eq ne ge gt (treat empty version as earlier than any "
 3121. "version);\n"
 3122. " lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (treat empty version as later than any version);\n"
 3123. " < << <= = >= >> > (only for compatibility with control file "
 3124. "syntax).\n"
 3125. "\n"
 3126. msgstr ""
 3127. "Los operadores de comparación pa --compare-versions son:\n"
 3128. "lt le eq ne ge gt (remana una versión inexistente como anterior a\n"
 3129. "cualquier versión;\n"
 3130. "lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (remana una versión inexistente como posterior a\n"
 3131. "cualquier versión;\n"
 3132. "< << <= = >= >> > (sólo por compatibilidá cola sintaxis de los\n"
 3133. "ficheros de control).\n"
 3134. "\n"
 3135. #: src/main.c
 3136. #, fuzzy, c-format
 3137. #| msgid "Use `dselect' or `aptitude' for user-friendly package management.\n"
 3138. msgid "Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management.\n"
 3139. msgstr "Use `dselect' o 'aptitude' pa una xestión de paquetes más amigable.\n"
 3140. #: src/main.c
 3141. #, fuzzy
 3142. msgid ""
 3143. "Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];\n"
 3144. "Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;\n"
 3145. "Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;\n"
 3146. "Type dpkg --force-help for a list of forcing options;\n"
 3147. "Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
 3148. "\n"
 3149. "Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or "
 3150. "'more' !"
 3151. msgstr ""
 3152. "Escribi dpkg --help p'aida sobre instalar y desinstalar paquetes [*];\n"
 3153. "Use `dselect' o `aptitude' pa una xestión más amigable de los paquetes;\n"
 3154. "Escribi dpkg -Dhelp pa una llista de los valores de depuración de dpkg;\n"
 3155. "Escribi dpkg --force-help pa una llista d'opciones pa forzar coses;\n"
 3156. "Escribi dpkg-deb --help pa obtener aida sobre remanar ficheros .deb;\n"
 3157. "Escribi dpkg --license pa ver la llicencia (GPL de GNU), el copyright y \n"
 3158. "l'ausencia de garantía [*].\n"
 3159. "\n"
 3160. "Les opciones marcaes con [*] producen una salida extensa,\n"
 3161. "¡peñérala con `less' o con `more'!"
 3162. #: src/main.c
 3163. msgid "Set all force options"
 3164. msgstr ""
 3165. #: src/main.c
 3166. msgid "Replace a package with a lower version"
 3167. msgstr ""
 3168. #: src/main.c
 3169. msgid "Configure any package which may help this one"
 3170. msgstr ""
 3171. #: src/main.c
 3172. msgid "Process incidental packages even when on hold"
 3173. msgstr ""
 3174. #: src/main.c
 3175. msgid "Try to (de)install things even when not root"
 3176. msgstr ""
 3177. #: src/main.c
 3178. msgid "PATH is missing important programs, problems likely"
 3179. msgstr ""
 3180. #: src/main.c
 3181. msgid "Install a package even if it fails authenticity check"
 3182. msgstr ""
 3183. #: src/main.c
 3184. msgid "Process even packages with wrong versions"
 3185. msgstr ""
 3186. #: src/main.c
 3187. msgid "Overwrite a file from one package with another"
 3188. msgstr ""
 3189. #: src/main.c
 3190. msgid "Overwrite a diverted file with an undiverted version"
 3191. msgstr ""
 3192. #: src/main.c
 3193. msgid "Overwrite one package's directory with another's file"
 3194. msgstr ""
 3195. #: src/main.c
 3196. msgid "Do not perform safe I/O operations when unpacking"
 3197. msgstr ""
 3198. #: src/main.c
 3199. msgid "Do not chroot into maintainer script environment"
 3200. msgstr ""
 3201. #: src/main.c
 3202. msgid "Always use the new config files, don't prompt"
 3203. msgstr ""
 3204. #: src/main.c
 3205. msgid "Always use the old config files, don't prompt"
 3206. msgstr ""
 3207. #: src/main.c
 3208. msgid ""
 3209. "Use the default option for new config files if one\n"
 3210. "is available, don't prompt. If no default can be found,\n"
 3211. "you will be prompted unless one of the confold or\n"
 3212. "confnew options is also given"
 3213. msgstr ""
 3214. #: src/main.c
 3215. msgid "Always install missing config files"
 3216. msgstr ""
 3217. #: src/main.c
 3218. msgid "Offer to replace config files with no new versions"
 3219. msgstr ""
 3220. #: src/main.c
 3221. msgid "Process even packages with wrong or no architecture"
 3222. msgstr ""
 3223. #: src/main.c
 3224. msgid "Install even if it would break another package"
 3225. msgstr ""
 3226. #: src/main.c
 3227. msgid "Allow installation of conflicting packages"
 3228. msgstr ""
 3229. #: src/main.c
 3230. #, fuzzy
 3231. #| msgid "dependency problems - not removing"
 3232. msgid "Turn all dependency problems into warnings"
 3233. msgstr "problemes de dependencies - nun se desinstala"
 3234. #: src/main.c
 3235. #, fuzzy
 3236. #| msgid "dependency problems - not removing"
 3237. msgid "Turn dependency version problems into warnings"
 3238. msgstr "problemes de dependencies - nun se desinstala"
 3239. #: src/main.c
 3240. msgid "Remove packages which require installation"
 3241. msgstr ""
 3242. #: src/main.c
 3243. msgid "Remove an essential package"
 3244. msgstr ""
 3245. #: src/main.c
 3246. msgid "Generally helpful progress information"
 3247. msgstr ""
 3248. #: src/main.c
 3249. #, fuzzy
 3250. #| msgid "unable to setenv for maintainer script"
 3251. msgid "Invocation and status of maintainer scripts"
 3252. msgstr "nun pue efeutuase setenv pal programa de caltenimientu"
 3253. #: src/main.c
 3254. msgid "Output for each file processed"
 3255. msgstr ""
 3256. #: src/main.c
 3257. msgid "Lots of output for each file processed"
 3258. msgstr ""
 3259. #: src/main.c
 3260. #, fuzzy
 3261. #| msgid "read error in configuration file `%.255s'"
 3262. msgid "Output for each configuration file"
 3263. msgstr "fallu de llectura nel ficheru de configuración `%.250s'"
 3264. #: src/main.c
 3265. msgid "Lots of output for each configuration file"
 3266. msgstr ""
 3267. #: src/main.c
 3268. msgid "Dependencies and conflicts"
 3269. msgstr ""
 3270. #: src/main.c
 3271. msgid "Lots of dependencies/conflicts output"
 3272. msgstr ""
 3273. #: src/main.c
 3274. msgid "Trigger activation and processing"
 3275. msgstr ""
 3276. #: src/main.c
 3277. msgid "Lots of output regarding triggers"
 3278. msgstr ""
 3279. #: src/main.c
 3280. msgid "Silly amounts of output regarding triggers"
 3281. msgstr ""
 3282. #: src/main.c
 3283. msgid "Lots of drivel about eg the dpkg/info directory"
 3284. msgstr ""
 3285. #: src/main.c
 3286. msgid "Insane amounts of drivel"
 3287. msgstr ""
 3288. #: src/main.c
 3289. #, c-format
 3290. msgid ""
 3291. "%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
 3292. "\n"
 3293. " Number Ref. in source Description\n"
 3294. msgstr ""
 3295. #: src/main.c
 3296. #, c-format
 3297. msgid ""
 3298. "\n"
 3299. "Debugging options can be mixed using bitwise-or.\n"
 3300. "Note that the meanings and values are subject to change.\n"
 3301. msgstr ""
 3302. #: src/main.c
 3303. #, fuzzy, c-format
 3304. #| msgid "--debug requires an octal argument"
 3305. msgid "--%s requires a positive octal argument"
 3306. msgstr "--debug necesita un númberu octal como parámetru"
 3307. #: src/main.c
 3308. #, fuzzy, c-format
 3309. msgid "unknown verify output format '%s'"
 3310. msgstr "opción `%s' desconocida"
 3311. #: src/main.c
 3312. #, fuzzy, c-format
 3313. #| msgid "null package name in --ignore-depends comma-separated list `%.250s'"
 3314. msgid "null package name in --%s comma-separated list '%.250s'"
 3315. msgstr ""
 3316. "nome de paquete ermu na llista de --ignore-depends separtaos por coma `"
 3317. "%.250s'"
 3318. #: src/main.c
 3319. #, c-format
 3320. msgid "error executing hook '%s', exit code %d"
 3321. msgstr ""
 3322. #: src/main.c
 3323. #, fuzzy
 3324. #| msgid "status"
 3325. msgid "status logger"
 3326. msgstr "estáu"
 3327. #: src/main.c dpkg-deb/info.c
 3328. #, fuzzy, c-format
 3329. #| msgid "--contents takes exactly one argument"
 3330. msgid "--%s takes exactly one argument"
 3331. msgstr "--contents toma esautamente un argumentu"
 3332. #: src/main.c
 3333. #, c-format
 3334. msgid "architecture '%s' is illegal: %s"
 3335. msgstr ""
 3336. #: src/main.c
 3337. #, c-format
 3338. msgid "architecture '%s' is reserved and cannot be added"
 3339. msgstr ""
 3340. #: src/main.c
 3341. #, fuzzy, c-format
 3342. #| msgid "cannot remove file `%.250s'"
 3343. msgid "cannot remove non-foreign architecture '%s'"
 3344. msgstr "nun se puede desaniciar el ficheru `%.250s'"
 3345. #: src/main.c
 3346. #, c-format
 3347. msgid "removing architecture '%s' currently in use by database"
 3348. msgstr ""
 3349. #: src/main.c
 3350. #, c-format
 3351. msgid "cannot remove architecture '%s' currently in use by the database"
 3352. msgstr ""
 3353. #: src/main.c
 3354. #, c-format
 3355. msgid ""
 3356. "%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
 3357. " warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
 3358. " stop with error: --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
 3359. " Forcing things:\n"
 3360. msgstr ""
 3361. #: src/main.c
 3362. #, c-format
 3363. msgid ""
 3364. "\n"
 3365. "WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
 3366. "Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
 3367. msgstr ""
 3368. #: src/main.c
 3369. #, c-format
 3370. msgid "unknown force/refuse option '%.*s'"
 3371. msgstr "opción «force/refuse» desconocía `%.*s'"
 3372. #: src/main.c
 3373. #, fuzzy, c-format
 3374. #| msgid "obsolete force/refuse option '%s'\n"
 3375. msgid "obsolete force/refuse option '%s'"
 3376. msgstr "opción force/refuse obsoleta '%s'\n"
 3377. #: src/main.c
 3378. #, c-format
 3379. msgid "couldn't open '%i' for stream"
 3380. msgstr "nun se pudo abrir `%i' pa un fluxu"
 3381. #: src/main.c
 3382. #, fuzzy, c-format
 3383. #| msgid "unexpected eof before end of line %d"
 3384. msgid "unexpected end of file before end of line %d"
 3385. msgstr "eof inesperáu enantes del fin de la llinia %d"
 3386. #: src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c
 3387. msgid "need an action option"
 3388. msgstr "necesítase una opción d'aición"
 3389. #: src/main.c
 3390. msgid "cannot set primary group ID to root"
 3391. msgstr ""
 3392. #: src/main.c src/script.c
 3393. #, fuzzy
 3394. #| msgid "unable to setenv for maintainer script"
 3395. msgid "unable to setenv for subprocesses"
 3396. msgstr "nun pue efeutuase setenv pal programa de caltenimientu"
 3397. #: src/packages.c
 3398. msgid ""
 3399. "you must specify packages by their own names, not by quoting the names of "
 3400. "the files they come in"
 3401. msgstr ""
 3402. "Tienes qu'especificar los paquetes polos sos nomes propios, ensin citar los "
 3403. "nomes\n"
 3404. "de los ficheros nos que vienen"
 3405. #: src/packages.c
 3406. #, c-format
 3407. msgid "--%s --pending does not take any non-option arguments"
 3408. msgstr "--%s --pending nun garra dengún argumentu que nun seya una opción"
 3409. #: src/packages.c src/querycmd.c
 3410. #, c-format
 3411. msgid "--%s needs at least one package name argument"
 3412. msgstr "--%s necesita polo menos un nome de paquete como argumentu"
 3413. #: src/packages.c
 3414. #, c-format
 3415. msgid "Package %s listed more than once, only processing once.\n"
 3416. msgstr "Paquete %s llistáu más d'una vegada, sólo se procesa una.\n"
 3417. #: src/packages.c
 3418. #, c-format
 3419. msgid ""
 3420. "More than one copy of package %s has been unpacked\n"
 3421. " in this run ! Only configuring it once.\n"
 3422. msgstr ""
 3423. "¡Desempaquetóse más d'una copia del paquete %s!\n"
 3424. "Va configuráse solamente una vegada\n"
 3425. #: src/packages.c
 3426. #, c-format
 3427. msgid ""
 3428. "package %.250s is not ready for trigger processing\n"
 3429. " (current status '%.250s' with no pending triggers)"
 3430. msgstr ""
 3431. "el paquete %.250s nun ta preparáu pa procesar disparadores\n"
 3432. "(l'estáu actual ye `%.250s' ensin disparadorse pendientes)"
 3433. #: src/packages.c
 3434. #, c-format
 3435. msgid " Package %s which provides %s is to be removed.\n"
 3436. msgstr " El paquete `%s' apurre `%s' pero va desinstalase.\n"
 3437. #: src/packages.c
 3438. #, c-format
 3439. msgid " Package %s is to be removed.\n"
 3440. msgstr " El paquete `%s' va desinstalase.\n"
 3441. #: src/packages.c
 3442. #, fuzzy, c-format
 3443. #| msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 3444. msgid " Version of %s on system, provided by %s, is %s.\n"
 3445. msgstr " La versión de `%s' nel sistema ye %s.\n"
 3446. #: src/packages.c
 3447. #, c-format
 3448. msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 3449. msgstr " La versión de `%s' nel sistema ye %s.\n"
 3450. #: src/packages.c
 3451. #, c-format
 3452. msgid " Package %s which provides %s awaits trigger processing.\n"
 3453. msgstr ""
 3454. " El paquete `%s' qu'apurre `%s' ta esperando al procesamientu de los "
 3455. "disparadores.\n"
 3456. #: src/packages.c
 3457. #, c-format
 3458. msgid " Package %s awaits trigger processing.\n"
 3459. msgstr " El paquete %s ta esperando pol procesáu de disparadores.\n"
 3460. #: src/packages.c
 3461. #, fuzzy, c-format
 3462. #| msgid "dpkg: also configuring `%s' (required by `%s')\n"
 3463. msgid "also configuring '%s' (required by '%s')"
 3464. msgstr "dpkg: tamién configurando `%s' (requeríu por `%s')\n"
 3465. #: src/packages.c
 3466. #, c-format
 3467. msgid " Package %s which provides %s is not configured yet.\n"
 3468. msgstr " El paquete `%s' qu'apurre`%s' entá nun se configuró.\n"
 3469. #: src/packages.c
 3470. #, c-format
 3471. msgid " Package %s is not configured yet.\n"
 3472. msgstr " El paquete `%s' entá nun se configuró.\n"
 3473. #: src/packages.c
 3474. #, c-format
 3475. msgid " Package %s which provides %s is not installed.\n"
 3476. msgstr " El paquete `%s' qu'apurre %s nun s'instaló.\n"
 3477. #: src/packages.c
 3478. #, c-format
 3479. msgid " Package %s is not installed.\n"
 3480. msgstr " El paquete «%s» nun s'instaló.\n"
 3481. #: src/packages.c
 3482. #, c-format
 3483. msgid " %s (%s) breaks %s and is %s.\n"
 3484. msgstr " %s (%s) france %s y ye %s.\n"
 3485. #: src/packages.c
 3486. #, c-format
 3487. msgid " %s (%s) provides %s.\n"
 3488. msgstr " %s (%s) apurre %s.\n"
 3489. #: src/packages.c
 3490. #, c-format
 3491. msgid " Version of %s to be configured is %s.\n"
 3492. msgstr " La versión de `%s' que se desconfigurará ye %s.\n"
 3493. #: src/packages.c
 3494. msgid " depends on "
 3495. msgstr " depende de "
 3496. #: src/packages.c
 3497. msgid "; however:\n"
 3498. msgstr "; por embargu:\n"
 3499. #: src/querycmd.c src/select.c
 3500. #, fuzzy, c-format
 3501. #| msgid "No packages found matching %s.\n"
 3502. msgid "no packages found matching %s"
 3503. msgstr "Nun s'alcontró dengún paquete que correspuenda con %s.\n"
 3504. #. TRANSLATORS: This is the header that appears on 'dpkg-query -l'. The
 3505. #. * string should remain under 80 characters. The uppercase letters in
 3506. #. * the state values denote the abbreviated letter that will appear on
 3507. #. * the first three columns, which should ideally match the English one
 3508. #. * (e.g. Remove → supRimeix), see dpkg-query(1) for further details. The
 3509. #. * translated message can use additional lines if needed.
 3510. #: src/querycmd.c
 3511. #, fuzzy
 3512. msgid ""
 3513. "Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
 3514. "| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-"
 3515. "pend\n"
 3516. "|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)\n"
 3517. msgstr ""
 3518. "Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
 3519. "| Estáu=Non/Instaláu/Config-files/Desempaquetáu/Fallu-config/Mediu-inst/"
 3520. "espera-disparu/pendiente-disparu\n"
 3521. "|/ Err?=(dengún)/Reteníu/Requier-reinst/X=dambos problemes (Estáu,Err: "
 3522. "mayúsc.=malu)\n"
 3523. #: src/querycmd.c
 3524. msgid "Name"
 3525. msgstr "Nome"
 3526. #: src/querycmd.c
 3527. msgid "Version"
 3528. msgstr "Versión"
 3529. #: src/querycmd.c
 3530. #, fuzzy
 3531. #| msgid "package name"
 3532. msgid "Architecture"
 3533. msgstr "nome paquete"
 3534. #: src/querycmd.c
 3535. msgid "Description"
 3536. msgstr "Descripción"
 3537. #: src/querycmd.c
 3538. #, c-format
 3539. msgid "diversion by %s from: %s\n"
 3540. msgstr "esviáu por %s de: %s\n"
 3541. #: src/querycmd.c
 3542. #, c-format
 3543. msgid "diversion by %s to: %s\n"
 3544. msgstr "esviáu por %s a: %s\n"
 3545. #: src/querycmd.c
 3546. #, c-format
 3547. msgid "local diversion from: %s\n"
 3548. msgstr "esviación llocal de: %s\n"
 3549. #: src/querycmd.c
 3550. #, c-format
 3551. msgid "local diversion to: %s\n"
 3552. msgstr "esviación llocal a: %s\n"
 3553. #: src/querycmd.c
 3554. msgid "--search needs at least one file name pattern argument"
 3555. msgstr ""
 3556. "--search necesita a lo menos un patrón de nome de ficheru como argumentu"
 3557. #: src/querycmd.c
 3558. #, fuzzy, c-format
 3559. #| msgid "No packages found matching %s.\n"
 3560. msgid "no path found matching pattern %s"
 3561. msgstr "Nun s'alcontró dengún paquete que correspuenda con %s.\n"
 3562. #: src/querycmd.c
 3563. #, fuzzy, c-format
 3564. #| msgid "Package `%s' is not installed and no info is available.\n"
 3565. msgid "package '%s' is not installed and no information is available"
 3566. msgstr ""
 3567. "El paquete `%s' nun ta instaláu y nun hai denguna información disponible.\n"
 3568. #: src/querycmd.c
 3569. #, fuzzy, c-format
 3570. #| msgid "Package `%s' is not available.\n"
 3571. msgid "package '%s' is not available"
 3572. msgstr "El paquete `%s' nun ta disponible.\n"
 3573. #: src/querycmd.c
 3574. #, c-format
 3575. msgid "Package '%s' does not contain any files (!)\n"
 3576. msgstr "El paquete `%s' nun contién dengún ficheru (!)\n"
 3577. #: src/querycmd.c
 3578. #, c-format
 3579. msgid "locally diverted to: %s\n"
 3580. msgstr "esviáu llocalmente a: %s\n"
 3581. #: src/querycmd.c
 3582. #, c-format
 3583. msgid "package diverts others to: %s\n"
 3584. msgstr "el paquete esvía otros a: %s\n"
 3585. #: src/querycmd.c
 3586. #, c-format
 3587. msgid "diverted by %s to: %s\n"
 3588. msgstr "esviáu por %s a: %s\n"
 3589. #: src/querycmd.c
 3590. msgid ""
 3591. "Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,\n"
 3592. "and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.\n"
 3593. msgstr ""
 3594. "Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) pa desaminar ficheros,\n"
 3595. "y dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) pa llistar el so conteníu.\n"
 3596. #: src/querycmd.c dpkg-deb/info.c
 3597. #, fuzzy, c-format
 3598. #| msgid "Error in format"
 3599. msgid "error in show format: %s"
 3600. msgstr "Fallu nel formatu"
 3601. #: src/querycmd.c
 3602. #, c-format
 3603. msgid "control file contains %c"
 3604. msgstr ""
 3605. #: src/querycmd.c dpkg-deb/build.c
 3606. #, fuzzy, c-format
 3607. msgid "--%s takes at most two arguments"
 3608. msgstr "--build lleva tolo más, dos parámetros"
 3609. #: src/querycmd.c
 3610. #, fuzzy, c-format
 3611. #| msgid "--%s needs at least one package name argument"
 3612. msgid "--%s takes one package name argument"
 3613. msgstr "--%s necesita polo menos un nome de paquete como argumentu"
 3614. #: src/querycmd.c
 3615. #, fuzzy, c-format
 3616. #| msgid "--contents takes exactly one argument"
 3617. msgid "--%s takes exactly two arguments"
 3618. msgstr "--contents toma esautamente un argumentu"
 3619. #: src/querycmd.c
 3620. #, fuzzy, c-format
 3621. #| msgid "cannot stat old name `%s': %s"
 3622. msgid "control file '%s' does not exist"
 3623. msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome antiguu `%s': %s"
 3624. #: src/querycmd.c
 3625. #, fuzzy, c-format
 3626. msgid "Debian %s package management program query tool version %s.\n"
 3627. msgstr "Programa de xestión de paquetes \"%s\" de Debian versión %s.\n"
 3628. #: src/querycmd.c
 3629. #, fuzzy, c-format
 3630. msgid ""
 3631. "Commands:\n"
 3632. " -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
 3633. " -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
 3634. " -L|--listfiles <package> ... List files 'owned' by package(s).\n"
 3635. " -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
 3636. " -W|--show [<pattern> ...] Show information on package(s).\n"
 3637. " -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
 3638. " --control-list <package> Print the package control file list.\n"
 3639. " --control-show <package> <file>\n"
 3640. " Show the package control file.\n"
 3641. " -c|--control-path <package> [<file>]\n"
 3642. " Print path for package control file.\n"
 3643. "\n"
 3644. msgstr ""
 3645. "Órdenes:\n"
 3646. " -s|--status <paquete> ... Amuesa l'estáu del paquete.\n"
 3647. " -p|--print-avail <paquete> ... Amuesa detalles sobro la versión "
 3648. "disponible.\n"
 3649. " -L|--listfiles <paquete> ... Amuesa los ficheros que `pertenecen' "
 3650. "al paquete.\n"
 3651. " -l|--list [<patrón> ...] Llista los paquetes de mou concisu.\n"
 3652. " -W|--show <patrón> ... Amuesa información sobro el(los) "
 3653. "paquete(s).\n"
 3654. " -S|--search <patrón> ... Gueta el(los) paquete(s) a los que "
 3655. "pertenez\n"
 3656. "\n"
 3657. #: src/querycmd.c
 3658. #, fuzzy, c-format
 3659. #| msgid ""
 3660. #| "Options:\n"
 3661. #| " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 3662. #| " -f|--showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
 3663. #| "\n"
 3664. msgid ""
 3665. "Options:\n"
 3666. " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 3667. " --load-avail Use available file on --show and --list.\n"
 3668. " -f|--showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
 3669. "\n"
 3670. msgstr ""
 3671. "Opciones:\n"
 3672. " --admindir=<direutoriu> Usa <direutoriu> n'arróu de %s.\n"
 3673. " -f|--showformat=<formatu> Usa un formatu alternativu pa --show.\n"
 3674. "\n"
 3675. #: src/querycmd.c dpkg-deb/main.c
 3676. #, c-format
 3677. msgid ""
 3678. "Format syntax:\n"
 3679. " A format is a string that will be output for each package. The format\n"
 3680. " can include the standard escape sequences \\n (newline), \\r (carriage\n"
 3681. " return) or \\\\ (plain backslash). Package information can be included\n"
 3682. " by inserting variable references to package fields using the ${var[;"
 3683. "width]}\n"
 3684. " syntax. Fields will be right-aligned unless the width is negative in "
 3685. "which\n"
 3686. " case left alignment will be used.\n"
 3687. msgstr ""
 3688. "Sintaxis del formatu:\n"
 3689. " Un formatu ye una cadena que s'amosará pa cada paquete. El formatu\n"
 3690. " puede incluyir les secuencies d'escape estándares \\n (nueva llinia),\n"
 3691. " \\r (retornu de carru) o \\\\ (barra invertía). Puede incluyise\n"
 3692. " información sobro'l paquete inxertando referencies variables a los\n"
 3693. " campos del paquete usando la sintaxis ${var[;width]}. Los campos\n"
 3694. " alliniaránse a la drecha a menos que'l anchor seya negativu, nesi\n"
 3695. " casu alliniaránse a la esquierda.\n"
 3696. #: src/querycmd.c
 3697. msgid "Use --help for help about querying packages."
 3698. msgstr ""
 3699. #: src/remove.c
 3700. #, fuzzy, c-format
 3701. #| msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed."
 3702. msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed"
 3703. msgstr "inorando petición de desaniciu de %.250s que nun ta instaláu"
 3704. #: src/remove.c
 3705. #, fuzzy, c-format
 3706. #| msgid ""
 3707. #| "ignoring request to remove %.250s, only the config\n"
 3708. #| " files of which are on the system. Use --purge to remove them too."
 3709. msgid ""
 3710. "ignoring request to remove %.250s, only the config\n"
 3711. " files of which are on the system; use --purge to remove them too"
 3712. msgstr ""
 3713. "descártase la petición de desinstalar %.250s, del que namái los\n"
 3714. " ficheros de configuración queden nel sistema. Use --purge pa desaniciar "
 3715. "tamién estos ficheros."
 3716. #: src/remove.c
 3717. #, fuzzy
 3718. #| msgid "This is an essential package - it should not be removed."
 3719. msgid "this is an essential package; it should not be removed"
 3720. msgstr "Ye un paquete esencial - nun ha desinstalase."
 3721. #: src/remove.c
 3722. #, fuzzy, c-format
 3723. #| msgid ""
 3724. #| "dpkg: dependency problems prevent removal of %s:\n"
 3725. #| "%s"
 3726. msgid ""
 3727. "dependency problems prevent removal of %s:\n"
 3728. "%s"
 3729. msgstr ""
 3730. "dpkg: problemes de dependencies impiden la desinstalación de %s:\n"
 3731. "%s"
 3732. #: src/remove.c
 3733. msgid "dependency problems - not removing"
 3734. msgstr "problemes de dependencies - nun se desinstala"
 3735. #: src/remove.c
 3736. #, fuzzy, c-format
 3737. #| msgid ""
 3738. #| "dpkg: %s: dependency problems, but removing anyway as you requested:\n"
 3739. #| "%s"
 3740. msgid ""
 3741. "%s: dependency problems, but removing anyway as you requested:\n"
 3742. "%s"
 3743. msgstr ""
 3744. "dpkg: %s: problemes de dependencies, pero desinstalaráse de toes formes\n"
 3745. " talo y como se solicitó:\n"
 3746. "%s"
 3747. #: src/remove.c
 3748. #, fuzzy
 3749. #| msgid ""
 3750. #| "Package is in a very bad inconsistent state - you should\n"
 3751. #| " reinstall it before attempting a removal."
 3752. msgid ""
 3753. "package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
 3754. " reinstall it before attempting a removal"
 3755. msgstr ""
 3756. "El paquete ta nun estáu mui malu ya inconsistente - tien de reinstalalu\n"
 3757. " enantes d'intentar desinstalalu."
 3758. #: src/remove.c
 3759. #, fuzzy, c-format
 3760. #| msgid "Would remove or purge %s ...\n"
 3761. msgid "Would remove or purge %s (%s) ...\n"
 3762. msgstr "Desinstalaría o purgaría %s ...\n"
 3763. #: src/remove.c
 3764. #, fuzzy, c-format
 3765. #| msgid "Removing %s ...\n"
 3766. msgid "Removing %s (%s) ...\n"
 3767. msgstr "Desinstalando %s ...\n"
 3768. #: src/remove.c src/unpack.c
 3769. #, c-format
 3770. msgid "unable to delete control info file '%.250s'"
 3771. msgstr "nun se puede desaniciar el ficheru d'información de control `%.250s'"
 3772. #: src/remove.c
 3773. #, c-format
 3774. msgid ""
 3775. "while removing %.250s, unable to remove directory '%.250s': %s - directory "
 3776. "may be a mount point?"
 3777. msgstr ""
 3778. "al desinstalar %.250s, nun se puede desaniciar el direutoriu '%.250s': %s - "
 3779. "¿el direutoriu puede ser un puntu de montaxe?"
 3780. #: src/remove.c
 3781. #, fuzzy, c-format
 3782. msgid "unable to securely remove '%.250s'"
 3783. msgstr "nun puede crease '%.255s'"
 3784. #: src/remove.c
 3785. #, fuzzy, c-format
 3786. #| msgid "while removing %.250s, directory '%.250s' not empty so not removed."
 3787. msgid "while removing %.250s, directory '%.250s' not empty so not removed"
 3788. msgstr ""
 3789. "al desinstalar %.250s, el direutoriu '%.250s' nun ta ermu, nun se desanicia"
 3790. #: src/remove.c
 3791. #, fuzzy, c-format
 3792. #| msgid "Purging configuration files for %s ...\n"
 3793. msgid "Purging configuration files for %s (%s) ...\n"
 3794. msgstr "Purgando ficheros de configuración de %s ...\n"
 3795. #: src/remove.c
 3796. #, c-format
 3797. msgid "cannot remove old config file '%.250s' (= '%.250s')"
 3798. msgstr ""
 3799. "nun se puede desaniciar el ficheru de configuración antiguu `%.250s' (= `"
 3800. "%.250s')"
 3801. #: src/remove.c
 3802. #, fuzzy, c-format
 3803. #| msgid "cannot read config file dir `%.250s' (from `%.250s')"
 3804. msgid "cannot read config file directory '%.250s' (from '%.250s')"
 3805. msgstr ""
 3806. "nun puede lleese'l direutoriu del ficheru de configuración `%.250s'\n"
 3807. "(a partir de `%.250s')"
 3808. #: src/remove.c
 3809. #, c-format
 3810. msgid "cannot remove old backup config file '%.250s' (of '%.250s')"
 3811. msgstr ""
 3812. "nun puede desaniciase l'antiguu ficheru de configuración de respaldu `"
 3813. "%.250s'\n"
 3814. "(de `%.250s')"
 3815. #: src/remove.c
 3816. msgid "cannot remove old files list"
 3817. msgstr "nun puede desaniciase la llista de ficheros antigua"
 3818. #: src/remove.c
 3819. msgid "can't remove old postrm script"
 3820. msgstr "nun puede desaniciase'l script postrm antiguu"
 3821. #: src/script.c
 3822. #, c-format
 3823. msgid "unable to set execute permissions on '%.250s'"
 3824. msgstr "nun se pudieron establecer permisos d'execución en `%.250s'"
 3825. #: src/script.c
 3826. msgid "admindir must be inside instdir for dpkg to work properly"
 3827. msgstr ""
 3828. #: src/script.c
 3829. #, c-format
 3830. msgid "failed to chroot to '%.250s'"
 3831. msgstr "fallu al facer chroot a `%.250s'"
 3832. #: src/script.c dpkg-deb/build.c
 3833. #, c-format
 3834. msgid "failed to chdir to '%.255s'"
 3835. msgstr "falló al camudar al direutoriu `%.255s'"
 3836. #: src/script.c
 3837. msgid "unable to setenv for maintainer script"
 3838. msgstr "nun pue efeutuase setenv pal programa de caltenimientu"
 3839. #: src/script.c
 3840. #, fuzzy
 3841. #| msgid "unable to setenv for maintainer script"
 3842. msgid "cannot set security execution context for maintainer script"
 3843. msgstr "nun pue efeutuase setenv pal programa de caltenimientu"
 3844. #: src/script.c
 3845. #, c-format
 3846. msgid "installed %s script"
 3847. msgstr "script %s instaláu"
 3848. #: src/script.c
 3849. #, c-format
 3850. msgid "unable to stat %s '%.250s'"
 3851. msgstr "nun se pudo facer stat de %s `%.250s'"
 3852. #: src/script.c
 3853. #, c-format
 3854. msgid "new %s script"
 3855. msgstr "script %s nuevu"
 3856. #: src/script.c
 3857. #, c-format
 3858. msgid "old %s script"
 3859. msgstr "script %s vieyu"
 3860. #: src/script.c
 3861. #, c-format
 3862. msgid "unable to stat %s '%.250s': %s"
 3863. msgstr "nun pudo facese stat de %s '%.250s': %s"
 3864. #: src/script.c
 3865. #, fuzzy
 3866. #| msgid "dpkg - trying script from the new package instead ...\n"
 3867. msgid "trying script from the new package instead ..."
 3868. msgstr "dpkg - probando'l script del paquete nuevu nel so sitiu...\n"
 3869. #: src/script.c
 3870. msgid "there is no script in the new version of the package - giving up"
 3871. msgstr "nun hai un script na versión nueva del paquete - colando"
 3872. #: src/script.c
 3873. #, fuzzy
 3874. #| msgid "dpkg: ... it looks like that went OK.\n"
 3875. msgid "... it looks like that went OK"
 3876. msgstr "dpkg: ... paez que too foi bien.\n"
 3877. #: src/select.c
 3878. #, fuzzy, c-format
 3879. #| msgid "unexpected end of line in package name at line %d"
 3880. msgid "unexpected end of file in package name at line %d"
 3881. msgstr "fin de llinia inesperáu nel nome del paquete na lllinia %d"
 3882. #: src/select.c
 3883. #, c-format
 3884. msgid "unexpected end of line in package name at line %d"
 3885. msgstr "fin de llinia inesperáu nel nome del paquete na lllinia %d"
 3886. #: src/select.c
 3887. #, fuzzy, c-format
 3888. #| msgid "unexpected end of line after package name at line %d"
 3889. msgid "unexpected end of file after package name at line %d"
 3890. msgstr "fin de llinia inesperáu tres el nome del paquete na llinia %d"
 3891. #: src/select.c
 3892. #, c-format
 3893. msgid "unexpected end of line after package name at line %d"
 3894. msgstr "fin de llinia inesperáu tres el nome del paquete na llinia %d"
 3895. #: src/select.c
 3896. #, c-format
 3897. msgid "unexpected data after package and selection at line %d"
 3898. msgstr "datos inesperaos tres el paquete y esbilla na llinia %d"
 3899. #: src/select.c
 3900. #, c-format
 3901. msgid "illegal package name at line %d: %.250s"
 3902. msgstr "nome de paquete illegal na llinia %d: %.250s"
 3903. #: src/select.c
 3904. #, fuzzy, c-format
 3905. #| msgid "illegal package name at line %d: %.250s"
 3906. msgid "package not in status nor available database at line %d: %.250s"
 3907. msgstr "nome de paquete illegal na llinia %d: %.250s"
 3908. #: src/select.c
 3909. #, c-format
 3910. msgid "unknown wanted status at line %d: %.250s"
 3911. msgstr "estáu deseyáu desconocíu na llinia %d: %.250s"
 3912. #: src/select.c
 3913. msgid "read error on standard input"
 3914. msgstr "fallu de llectura na entrada estándar"
 3915. #: src/select.c
 3916. msgid ""
 3917. "found unknown packages; this might mean the available database\n"
 3918. "is outdated, and needs to be updated through a frontend method;\n"
 3919. "please see the FAQ <https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/FAQ>"
 3920. msgstr ""
 3921. #: src/selinux.c
 3922. msgid "cannot open security status notification channel"
 3923. msgstr ""
 3924. #: src/selinux.c
 3925. msgid "cannot get security labeling handle"
 3926. msgstr ""
 3927. #: src/selinux.c
 3928. #, fuzzy, c-format
 3929. #| msgid "cannot read config file dir `%.250s' (from `%.250s')"
 3930. msgid "cannot set security context for file object '%s'"
 3931. msgstr ""
 3932. "nun puede lleese'l direutoriu del ficheru de configuración `%.250s'\n"
 3933. "(a partir de `%.250s')"
 3934. #: src/statcmd.c
 3935. msgid "Use --help for help about overriding file stat information."
 3936. msgstr ""
 3937. #: src/statcmd.c
 3938. #, c-format
 3939. msgid ""
 3940. "Commands:\n"
 3941. " --add <owner> <group> <mode> <path>\n"
 3942. " add a new <path> entry into the database.\n"
 3943. " --remove <path> remove <path> from the database.\n"
 3944. " --list [<glob-pattern>] list current overrides in the database.\n"
 3945. "\n"
 3946. msgstr ""
 3947. #: src/statcmd.c
 3948. #, fuzzy, c-format
 3949. msgid ""
 3950. "Options:\n"
 3951. " --admindir <directory> set the directory with the statoverride file.\n"
 3952. " --update immediately update <path> permissions.\n"
 3953. " --force force an action even if a sanity check fails.\n"
 3954. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 3955. " --help show this help message.\n"
 3956. " --version show the version.\n"
 3957. "\n"
 3958. msgstr ""
 3959. "Mou d'usu: %s [<opción> ...] <orde>\n"
 3960. "\n"
 3961. "Órdenes:\n"
 3962. " --add <propietariu> <grupu> <mou><ficheru> \n"
 3963. " amiesta una entrada nueva na base datos.\n"
 3964. " --remove <ficheru> desanicia un ficheru de la base datos.\n"
 3965. " --list [<patrón-glob>] amuesa la información de la base datos\n"
 3966. " de redefiniciones.\n"
 3967. "\n"
 3968. "Opciones:\n"
 3969. " --admindir <directoriu> define'l directoriu col ficheru statoverride.\n"
 3970. " --update anova los permisos de los ficheros darréu.\n"
 3971. " --force fuerza la execución d'una acción anque fallen les pruebes.\n"
 3972. " --quiet operación silenciosa, salida reducida.\n"
 3973. " --help amuesa esti mensaxe d'aida.\n"
 3974. " --version amuesa la versión.\n"
 3975. #: src/statcmd.c
 3976. msgid "stripping trailing /"
 3977. msgstr "tarazando la cabera /"
 3978. #: src/statcmd.c
 3979. #, fuzzy, c-format
 3980. #| msgid "cannot stat old name `%s': %s"
 3981. msgid "user '%s' does not exist"
 3982. msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome antiguu `%s': %s"
 3983. #: src/statcmd.c
 3984. #, fuzzy, c-format
 3985. #| msgid "cannot stat old name `%s': %s"
 3986. msgid "group '%s' does not exist"
 3987. msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome antiguu `%s': %s"
 3988. #: src/statcmd.c
 3989. #, fuzzy, c-format
 3990. #| msgid "--add needs four arguments"
 3991. msgid "--%s needs four arguments"
 3992. msgstr "--add necesita cuatro argumentos"
 3993. #: src/statcmd.c
 3994. #, fuzzy
 3995. #| msgid "package may not contain newlines"
 3996. msgid "path may not contain newlines"
 3997. msgstr "el nome de paquete nun puede tener saltos de llinia"
 3998. #: src/statcmd.c
 3999. #, fuzzy, c-format
 4000. msgid ""
 4001. "an override for '%s' already exists, but --force specified so will be ignored"
 4002. msgstr "pero especificóse--force, poro, va ignorase"
 4003. #: src/statcmd.c
 4004. #, fuzzy, c-format
 4005. msgid "an override for '%s' already exists; aborting"
 4006. msgstr "Yá existe una redefinición pa «%s», "
 4007. #: src/statcmd.c
 4008. #, fuzzy, c-format
 4009. msgid "--update given but %s does not exist"
 4010. msgstr "avisu: diose --update pero nun esiste %s"
 4011. #: src/statcmd.c
 4012. #, fuzzy
 4013. #| msgid "No override present."
 4014. msgid "no override present"
 4015. msgstr "Nun existe una redefinición."
 4016. #: src/statcmd.c
 4017. #, fuzzy
 4018. msgid "--update is useless for --remove"
 4019. msgstr "avisu: --update ye inútil pa --remove"
 4020. #: src/statdb.c
 4021. #, fuzzy, c-format
 4022. #| msgid "invalid status"
 4023. msgid "invalid statoverride uid %s"
 4024. msgstr "estáu inválidu"
 4025. #: src/statdb.c
 4026. #, fuzzy, c-format
 4027. #| msgid "statoverride file `%.250s'"
 4028. msgid "invalid statoverride gid %s"
 4029. msgstr "ficheru de `statoverride' `%.250s'"
 4030. #: src/statdb.c
 4031. #, fuzzy, c-format
 4032. #| msgid "statoverride file `%.250s'"
 4033. msgid "invalid statoverride mode %s"
 4034. msgstr "ficheru de `statoverride' `%.250s'"
 4035. #: src/statdb.c
 4036. msgid "failed to open statoverride file"
 4037. msgstr "fallua al abrir el ficheru de \"statoverride\""
 4038. #: src/statdb.c
 4039. msgid "failed to fstat statoverride file"
 4040. msgstr "fallu al facer `fstat' del ficheru de `statoverride'"
 4041. #: src/statdb.c
 4042. #, fuzzy, c-format
 4043. #| msgid "statoverride file `%.250s'"
 4044. msgid "reading statoverride file '%.250s'"
 4045. msgstr "ficheru de `statoverride' `%.250s'"
 4046. #: src/statdb.c
 4047. msgid "statoverride file is missing final newline"
 4048. msgstr "el ficheru statoverride tien una llinia balera"
 4049. #: src/statdb.c
 4050. msgid "statoverride file contains empty line"
 4051. msgstr "el ficheru `statoverride' tien una llinia balera"
 4052. #: src/statdb.c
 4053. msgid "syntax error in statoverride file"
 4054. msgstr "fallua al abrir el ficheru de statoverride"
 4055. #: src/statdb.c
 4056. #, fuzzy, c-format
 4057. #| msgid "syntax error: unknown user '%s' in statoverride file"
 4058. msgid "unknown user '%s' in statoverride file"
 4059. msgstr "error de sintaxis: usuariu desconocíu '%s' en ficheru statoverride"
 4060. #: src/statdb.c
 4061. msgid "unexpected end of line in statoverride file"
 4062. msgstr "fin de llinia inesperáu en ficheru statoverride"
 4063. #: src/statdb.c
 4064. #, fuzzy, c-format
 4065. #| msgid "syntax error: unknown group '%s' in statoverride file"
 4066. msgid "unknown group '%s' in statoverride file"
 4067. msgstr "error de ficheru: grupu desconocíu '%s' en ficheru statoverride"
 4068. #: src/statdb.c
 4069. #, fuzzy, c-format
 4070. #| msgid "multiple statusoverides present for file '%.250s'"
 4071. msgid "multiple statoverrides present for file '%.250s'"
 4072. msgstr "multiples statoverrides presentes pal ficheru '%.250s'"
 4073. #: src/trigcmd.c
 4074. msgid "Type dpkg-trigger --help for help about this utility."
 4075. msgstr "Escriba dpkg-trigger --help pa obtener aida d'esta ferramienta."
 4076. #: src/trigcmd.c
 4077. #, fuzzy, c-format
 4078. msgid "Debian %s package trigger utility version %s.\n"
 4079. msgstr "Ferramienta de disparadores de Debian `%s'\n"
 4080. #: src/trigcmd.c
 4081. #, c-format
 4082. msgid ""
 4083. "Usage: %s [<options> ...] <trigger-name>\n"
 4084. " %s [<options> ...] <command>\n"
 4085. "\n"
 4086. msgstr ""
 4087. "Mou d'usu: %s [<opciones> ...] <nome-disparador>\n"
 4088. " %s [<opciones> ...] <orde>\n"
 4089. "\n"
 4090. #: src/trigcmd.c
 4091. #, c-format
 4092. msgid ""
 4093. "Commands:\n"
 4094. " --check-supported Check if the running dpkg supports "
 4095. "triggers.\n"
 4096. "\n"
 4097. msgstr ""
 4098. "Órdenes:\n"
 4099. " --check-supported Compreba si'l programa dpkg soporta "
 4100. "disparadores.\n"
 4101. "\n"
 4102. #: src/trigcmd.c
 4103. #, fuzzy, c-format
 4104. #| msgid ""
 4105. #| "Options:\n"
 4106. #| " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 4107. #| " --by-package=<package> Override trigger awaiter (normally "
 4108. #| "set\n"
 4109. #| " by dpkg).\n"
 4110. #| " --no-await No package needs to await the "
 4111. #| "processing.\n"
 4112. #| " --no-act Just test - don't actually change "
 4113. #| "anything.\n"
 4114. #| "\n"
 4115. msgid ""
 4116. "Options:\n"
 4117. " --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 4118. " --by-package=<package> Override trigger awaiter (normally set\n"
 4119. " by dpkg).\n"
 4120. " --await Package needs to await the processing.\n"
 4121. " --no-await No package needs to await the "
 4122. "processing.\n"
 4123. " --no-act Just test - don't actually change "
 4124. "anything.\n"
 4125. "\n"
 4126. msgstr ""
 4127. "Opciones:\n"
 4128. " --admindir=<direutoriu> Usa <direutoriu> n'arróu de %s.\n"
 4129. " --by-package=<paquete> Evita la espera de disparadores "
 4130. "(xeneralmente\n"
 4131. " fixáu por dpkg).\n"
 4132. " --no-await Dengún paquete tien qu'esperar al "
 4133. "procesáu.\n"
 4134. " --no-act Namái prebar, nun camudar ren realmente.\n"
 4135. "\n"
 4136. #: src/trigcmd.c
 4137. #, fuzzy
 4138. #| msgid ""
 4139. #| "dpkg-trigger must be called from a maintainer script (or with a --by-"
 4140. #| "package option)"
 4141. msgid "must be called from a maintainer script (or with a --by-package option)"
 4142. msgstr ""
 4143. "dpkg-trigger ha llamase dende un programa d'un desendolcador (o cola opción "
 4144. "--by-package)"
 4145. #: src/trigcmd.c
 4146. #, fuzzy
 4147. #| msgid "%s: triggers data directory not yet created\n"
 4148. msgid "triggers data directory not yet created"
 4149. msgstr "%s: el direutoriu de datos de disparadores entá nun se crió\n"
 4150. #: src/trigcmd.c
 4151. #, fuzzy
 4152. #| msgid "%s: trigger records not yet in existence\n"
 4153. msgid "trigger records not yet in existence"
 4154. msgstr "%s: entá nun esisten rexistros de disparadores\n"
 4155. #: src/trigcmd.c
 4156. msgid "takes one argument, the trigger name"
 4157. msgstr "dpkg-trigger toma namás un argumento"
 4158. #: src/trigcmd.c
 4159. #, fuzzy, c-format
 4160. #| msgid "dpkg-trigger: illegal awaited package name `%.250s': %.250s"
 4161. msgid "illegal awaited package name '%.250s': %.250s"
 4162. msgstr "dpkg-trigger: nome de paquete esperáu illegal `%.250s': %.250s"
 4163. #: src/trigcmd.c
 4164. #, c-format
 4165. msgid "invalid trigger name '%.250s': %.250s"
 4166. msgstr "nome de disparador inválidu `%.250s': %.250s"
 4167. #: src/trigproc.c
 4168. #, fuzzy
 4169. #| msgid ""
 4170. #| "%s: cycle found while processing triggers:\n"
 4171. #| " chain of packages whose triggers are or may be responsible:\n"
 4172. msgid ""
 4173. "cycle found while processing triggers:\n"
 4174. " chain of packages whose triggers are or may be responsible:"
 4175. msgstr ""
 4176. "%s: alcontróse un bucle al procesar los disparadores:\n"
 4177. " la cadena de paquetes cuyos disparadores son o pueden ser responsables:\n"
 4178. #: src/trigproc.c
 4179. #, c-format
 4180. msgid ""
 4181. "\n"
 4182. " packages' pending triggers which are or may be unresolvable:\n"
 4183. msgstr ""
 4184. "\n"
 4185. " disparadores pendientes de paquetes que nun son o pueden nun ser "
 4186. "resolubles:\n"
 4187. #: src/trigproc.c
 4188. msgid "triggers looping, abandoned"
 4189. msgstr "los disparadores entraron en bucle, desdexando"
 4190. #: src/trigproc.c
 4191. #, fuzzy, c-format
 4192. #| msgid ""
 4193. #| "dpkg: dependency problems prevent configuration of %s:\n"
 4194. #| "%s"
 4195. msgid ""
 4196. "dependency problems prevent processing triggers for %s:\n"
 4197. "%s"
 4198. msgstr ""
 4199. "dpkg: problemes de dependencies torguen la configuración de %s:\n"
 4200. "%s"
 4201. #: src/trigproc.c
 4202. #, fuzzy
 4203. #| msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 4204. msgid "dependency problems - leaving triggers unprocessed"
 4205. msgstr "problemes de dependencies - déxase ensin configurar"
 4206. #: src/trigproc.c
 4207. #, fuzzy, c-format
 4208. #| msgid ""
 4209. #| "dpkg: %s: dependency problems, but removing anyway as you requested:\n"
 4210. #| "%s"
 4211. msgid ""
 4212. "%s: dependency problems, but processing triggers anyway as you requested:\n"
 4213. "%s"
 4214. msgstr ""
 4215. "dpkg: %s: problemes de dependencies, pero desinstalaráse de toes formes\n"
 4216. " talo y como se solicitó:\n"
 4217. "%s"
 4218. #: src/trigproc.c
 4219. #, fuzzy, c-format
 4220. #| msgid "Processing triggers for %s ...\n"
 4221. msgid "Processing triggers for %s (%s) ...\n"
 4222. msgstr "Procesando disparadores pa %s ...\n"
 4223. #: src/unpack.c
 4224. #, c-format
 4225. msgid ".../%s"
 4226. msgstr ""
 4227. #: src/unpack.c
 4228. #, c-format
 4229. msgid "error ensuring '%.250s' doesn't exist"
 4230. msgstr "fallu al asegurase de que `%.250s' nun existe"
 4231. #: src/unpack.c
 4232. msgid "split package reassembly"
 4233. msgstr ""
 4234. #: src/unpack.c
 4235. msgid "reassembled package file"
 4236. msgstr "paquete reensambláu"
 4237. #: src/unpack.c
 4238. #, c-format
 4239. msgid "Authenticating %s ...\n"
 4240. msgstr "Autentificando %s ...\n"
 4241. #: src/unpack.c
 4242. msgid "package signature verification"
 4243. msgstr ""
 4244. #: src/unpack.c
 4245. #, fuzzy, c-format
 4246. #| msgid "Verification on package %s failed!"
 4247. msgid "verification on package %s failed!"
 4248. msgstr "¡Falló la verificación del paquete %s!"
 4249. #: src/unpack.c
 4250. #, fuzzy, c-format
 4251. #| msgid ""
 4252. #| "Verification on package %s failed,\n"
 4253. #| "but installing anyway as you requested.\n"
 4254. msgid ""
 4255. "verification on package %s failed; but installing anyway as you requested"
 4256. msgstr ""
 4257. "Falló la verificación del paquete %s,\n"
 4258. "pero instalaráse de toles formes talo y como se solicitó\n"
 4259. #: src/unpack.c
 4260. #, c-format
 4261. msgid "passed\n"
 4262. msgstr "correuto\n"
 4263. #: src/unpack.c dpkg-deb/info.c
 4264. #, fuzzy
 4265. msgid "unable to create temporary directory"
 4266. msgstr "falló al criar nome de direutoriu temporal"
 4267. #: src/unpack.c
 4268. #, fuzzy, c-format
 4269. #| msgid ""
 4270. #| "dpkg: regarding %s containing %s, pre-dependency problem:\n"
 4271. #| "%s"
 4272. msgid ""
 4273. "regarding %s containing %s, pre-dependency problem:\n"
 4274. "%s"
 4275. msgstr ""
 4276. "dpkg: tocante a %s que contién %s, problema de predependencia:\n"
 4277. "%s"
 4278. #: src/unpack.c
 4279. #, c-format
 4280. msgid "pre-dependency problem - not installing %.250s"
 4281. msgstr "problema de predependencia - nun s'instala %.250s"
 4282. #: src/unpack.c
 4283. msgid "ignoring pre-dependency problem!"
 4284. msgstr "descartando problema de predependencia!"
 4285. #: src/unpack.c
 4286. #, fuzzy, c-format
 4287. #| msgid "De-configuring %s, to allow removal of %s ...\n"
 4288. msgid "De-configuring %s (%s), to allow removal of %s (%s) ...\n"
 4289. msgstr "Desconfigurando %s, pa poder desaniciar %s ...\n"
 4290. #: src/unpack.c
 4291. #, fuzzy, c-format
 4292. #| msgid "De-configuring %s ...\n"
 4293. msgid "De-configuring %s (%s) ...\n"
 4294. msgstr "Desconfigurando %s ...\n"
 4295. #: src/unpack.c dpkg-deb/build.c
 4296. #, fuzzy, c-format
 4297. #| msgid "conffile name '%.50s...' is too long, or missing final newline"
 4298. msgid "conffile name '%s' is too long, or missing final newline"
 4299. msgstr ""
 4300. "el nome de conffile '%.50s...' ye enforma llargu, o fálta-y el final de "
 4301. "nueva llinia"
 4302. #: src/unpack.c utils/update-alternatives.c
 4303. #, c-format
 4304. msgid "read error in %.250s"
 4305. msgstr "error de llectura en %.250s"
 4306. #: src/unpack.c
 4307. #, c-format
 4308. msgid "error closing %.250s"
 4309. msgstr "fallu al zarrar %.250s"
 4310. #: src/unpack.c
 4311. #, c-format
 4312. msgid "old version of package has overly-long info file name starting '%.250s'"
 4313. msgstr ""
 4314. "la versión antigua del paquete tien un nome de ficheru d'información\n"
 4315. "llarguísimu qu'entama per `%.250s'"
 4316. #: src/unpack.c
 4317. #, c-format
 4318. msgid "unable to remove obsolete info file '%.250s'"
 4319. msgstr "nun puede desaniciase'l ficheru d'información obsoletu `%.250s'"
 4320. #: src/unpack.c
 4321. #, c-format
 4322. msgid "unable to install (supposed) new info file '%.250s'"
 4323. msgstr ""
 4324. "nun puede instalase'l (supuestamente) nuevu ficheru d'información `%.250s'"
 4325. #: src/unpack.c
 4326. msgid "unable to open temp control directory"
 4327. msgstr "nun puede abrise'l direutoriu de control temporal"
 4328. #: src/unpack.c
 4329. #, c-format
 4330. msgid "package contains overly-long control info file name (starting '%.50s')"
 4331. msgstr ""
 4332. "el paquete contién un nome de ficheru d'información llarguísimu\n"
 4333. "(entama con `%.50s')"
 4334. #: src/unpack.c
 4335. #, c-format
 4336. msgid "package control info contained directory '%.250s'"
 4337. msgstr "la información de control del paquete contién el direutoriu `%.250s'"
 4338. #: src/unpack.c
 4339. #, c-format
 4340. msgid "package control info rmdir of '%.250s' didn't say not a dir"
 4341. msgstr "package control info rmdir of `%.250s' didn't say not a dir"
 4342. #: src/unpack.c
 4343. #, c-format
 4344. msgid "package %s contained list as info file"
 4345. msgstr "el paquete %s contién list como ficheru d'información"
 4346. #: src/unpack.c
 4347. #, c-format
 4348. msgid "unable to install new info file '%.250s' as '%.250s'"
 4349. msgstr ""
 4350. "nun puede instalase'l nuevu ficheru d'información `%.250s' como `%.250s'"
 4351. #: src/unpack.c
 4352. #, c-format
 4353. msgid "could not stat old file '%.250s' so not deleting it: %s"
 4354. msgstr ""
 4355. "nun pudo efeutuase stat al fichero antiguu '%.250s' polo que nun se "
 4356. "desaniciará: %s"
 4357. #: src/unpack.c
 4358. #, c-format
 4359. msgid "unable to delete old directory '%.250s': %s"
 4360. msgstr "nun puede desaniciase'l direutoriu antiguu '%.250s': %s"
 4361. #: src/unpack.c
 4362. #, c-format
 4363. msgid "old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)"
 4364. msgstr "el conffile antiguu '%.250s' yera un direutoriu ermu (y desanicióse)"
 4365. #: src/unpack.c
 4366. #, c-format
 4367. msgid "unable to stat other new file '%.250s'"
 4368. msgstr "nun puede efeutuase `stat' otru ficheru nuevu `%.250s'"
 4369. #: src/unpack.c
 4370. #, c-format
 4371. msgid ""
 4372. "old file '%.250s' is the same as several new files! (both '%.250s' and "
 4373. "'%.250s')"
 4374. msgstr ""
 4375. "el ficheru antiguu '%.250s' ye'l mesmu que dellos de los nuevos ficheros! "
 4376. "(tantu '%.250s' como '%.250s')"
 4377. #: src/unpack.c
 4378. #, fuzzy, c-format
 4379. msgid "unable to securely remove old file '%.250s': %s"
 4380. msgstr "nun se puede %s el ficheru antiguu '%.250s': %s"
 4381. #: src/unpack.c
 4382. #, c-format
 4383. msgid "(Noting disappearance of %s, which has been completely replaced.)\n"
 4384. msgstr "(Note la desaparición de %s, que trocóse ensembre.)\n"
 4385. #: src/unpack.c
 4386. #, fuzzy
 4387. #| msgid "control information length"
 4388. msgid "package control information extraction"
 4389. msgstr "llonxitú de la información de control"
 4390. #: src/unpack.c
 4391. #, c-format
 4392. msgid "Recorded info about %s from %s.\n"
 4393. msgstr "Rexistrada la información sobro %s a partir de %s.\n"
 4394. #: src/unpack.c
 4395. #, c-format
 4396. msgid "package architecture (%s) does not match system (%s)"
 4397. msgstr "l'arquitectura del paquete (%s) nun correspuende cola del sistema (%s)"
 4398. #: src/unpack.c
 4399. #, fuzzy, c-format
 4400. #| msgid "Preparing to replace %s %s (using %s) ...\n"
 4401. msgid "Preparing to unpack %s ...\n"
 4402. msgstr "Tresnando pa trocar %s %s (usando %s) ...\n"
 4403. #: src/unpack.c
 4404. #, fuzzy, c-format
 4405. #| msgid "Unpacking %s (from %s) ...\n"
 4406. msgid "Unpacking %s (%s) ...\n"
 4407. msgstr "Desempaquetando %s (de %s) ...\n"
 4408. #: src/unpack.c
 4409. #, fuzzy, c-format
 4410. #| msgid "Unpacking %s (from %s) ...\n"
 4411. msgid "Unpacking %s (%s) over (%s) ...\n"
 4412. msgstr "Desempaquetando %s (de %s) ...\n"
 4413. #: src/unpack.c
 4414. msgid "package filesystem archive extraction"
 4415. msgstr ""
 4416. #: src/unpack.c
 4417. msgid "error reading dpkg-deb tar output"
 4418. msgstr "fallu al lleer la salida de tar de dpkg-deb"
 4419. #: src/unpack.c
 4420. msgid "corrupted filesystem tarfile - corrupted package archive"
 4421. msgstr "sistema de ficheros del archivu-tar dañado - archivu de paquete frañáu"
 4422. #: src/unpack.c
 4423. #, fuzzy, c-format
 4424. #| msgid "dpkg-deb: zap possible trailing zeros"
 4425. msgid "cannot zap possible trailing zeros from dpkg-deb: %s"
 4426. msgstr "dpkg-deb: zapea dables ceros finales"
 4427. #: src/update.c
 4428. #, fuzzy, c-format
 4429. #| msgid "--%s needs exactly one Packages file argument"
 4430. msgid "--%s takes at most one Packages-file argument"
 4431. msgstr "--%s necesita esautamente un ficheru de Paquetes como argumentu"
 4432. #: src/update.c
 4433. msgid "unable to access dpkg status area for bulk available update"
 4434. msgstr ""
 4435. "nun puede accedese al área d'estáu de dpkg pa un anovamientu\n"
 4436. "de `available'"
 4437. #: src/update.c
 4438. msgid "bulk available update requires write access to dpkg status area"
 4439. msgstr ""
 4440. "l'anovamientu de `available' requier accesu d' escritura al área d'estáu\n"
 4441. "de dpkg"
 4442. #: src/update.c
 4443. #, c-format
 4444. msgid "Replacing available packages info, using %s.\n"
 4445. msgstr "Trocando información de paquetes disponibles, usando %s.\n"
 4446. #: src/update.c
 4447. #, c-format
 4448. msgid "Updating available packages info, using %s.\n"
 4449. msgstr "Anovando información de paquetes disponibles, usando %s.\n"
 4450. #: src/update.c
 4451. #, fuzzy, c-format
 4452. #| msgid "Information about %d package(s) was updated.\n"
 4453. msgid "Information about %d package was updated.\n"
 4454. msgid_plural "Information about %d packages was updated.\n"
 4455. msgstr[0] "La información sobro %d paquete(s) anovóse.\n"
 4456. msgstr[1] "La información sobro %d paquete(s) anovóse.\n"
 4457. #: src/update.c
 4458. #, c-format
 4459. msgid ""
 4460. "obsolete '--%s' option; unavailable packages are automatically cleaned up"
 4461. msgstr ""
 4462. #: dpkg-deb/build.c
 4463. #, fuzzy, c-format
 4464. #| msgid "failed to write filename to tar pipe (data)"
 4465. msgid "failed to write filename to tar pipe (%s)"
 4466. msgstr "falló al escribir el nome del ficheru na tubería de tar (data)"
 4467. #: dpkg-deb/build.c
 4468. #, fuzzy
 4469. #| msgid "control area"
 4470. msgid "control member"
 4471. msgstr "estaya de control"
 4472. #: dpkg-deb/build.c
 4473. #, fuzzy, c-format
 4474. #| msgid "newline in field name '%.*s'"
 4475. msgid "newline not allowed in pathname '%s'"
 4476. msgstr "nueva llinia dientro del nome del campu `%.*s'"
 4477. #: dpkg-deb/build.c
 4478. #, fuzzy
 4479. #| msgid "between members"
 4480. msgid "data member"
 4481. msgstr "ente númberos"
 4482. #: dpkg-deb/build.c
 4483. msgid "unable to stat control directory"
 4484. msgstr "nun puede abrise direutoriu de control temporal"
 4485. #: dpkg-deb/build.c
 4486. msgid "control directory is not a directory"
 4487. msgstr "nun puede lleese'l direutoriu info"
 4488. #: dpkg-deb/build.c
 4489. #, c-format
 4490. msgid "control directory has bad permissions %03lo (must be >=0755 and <=0775)"
 4491. msgstr ""
 4492. "el direutoriu de control tien permisos erróneos %03lo\n"
 4493. "(tien de ser >=0755 y <=0775)"
 4494. #: dpkg-deb/build.c
 4495. #, c-format
 4496. msgid "maintainer script '%.50s' is not a plain file or symlink"
 4497. msgstr "el script `%.50s' nun ye un ficheru normal o un enllaz simbólicu"
 4498. #: dpkg-deb/build.c
 4499. #, c-format
 4500. msgid ""
 4501. "maintainer script '%.50s' has bad permissions %03lo (must be >=0555 and "
 4502. "<=0775)"
 4503. msgstr ""
 4504. "el script `%.50s' tien permisos erróneos %03lo\n"
 4505. "(tien de ser >=0555 y <=0775)"
 4506. #: dpkg-deb/build.c
 4507. #, c-format
 4508. msgid "maintainer script '%.50s' is not stattable"
 4509. msgstr "nun puede efeutuase `stat' sobro'l script `%.50s'"
 4510. #: dpkg-deb/build.c
 4511. msgid "error opening conffiles file"
 4512. msgstr "fallu al abrir el ficheru de conffiles"
 4513. #: dpkg-deb/build.c
 4514. msgid "empty string from fgets reading conffiles"
 4515. msgstr "cadena erma de fgets al lleer conffiles"
 4516. #: dpkg-deb/build.c
 4517. #, c-format
 4518. msgid "conffile filename '%s' contains trailing white spaces"
 4519. msgstr "el conffile '%s' contién espacios en blancu"
 4520. #: dpkg-deb/build.c
 4521. #, c-format
 4522. msgid "conffile '%.250s' does not appear in package"
 4523. msgstr "el conffile `%.250s' nun apaez dientro del paquete"
 4524. #: dpkg-deb/build.c
 4525. #, c-format
 4526. msgid "conffile '%.250s' is not stattable"
 4527. msgstr "nun puede efeutuase `stat' sobro'l conffile `%.250s'"
 4528. #: dpkg-deb/build.c
 4529. #, c-format
 4530. msgid "conffile '%s' is not a plain file"
 4531. msgstr "conffile '%s' nun ye un ficheru planu"
 4532. #: dpkg-deb/build.c
 4533. #, fuzzy, c-format
 4534. msgid "conffile name '%s' is duplicated"
 4535. msgstr "el nome esclavu %s ta duplicáu"
 4536. #: dpkg-deb/build.c
 4537. msgid "error reading conffiles file"
 4538. msgstr "fallu al lleer el ficheru de conffiles"
 4539. #: dpkg-deb/build.c
 4540. msgid "package name has characters that aren't lowercase alphanums or '-+.'"
 4541. msgstr ""
 4542. "el nome del paquete tien carauteres que nun son minúscules, alfanuméricos\n"
 4543. "o `-+.'"
 4544. #: dpkg-deb/build.c
 4545. #, fuzzy
 4546. #| msgid "package name"
 4547. msgid "package architecture is missing or empty"
 4548. msgstr "nome paquete"
 4549. #: dpkg-deb/build.c
 4550. #, c-format
 4551. msgid "'%s' contains user-defined Priority value '%s'"
 4552. msgstr "'%s' contién un valor Priority '%s' definíu pol usuariu"
 4553. #: dpkg-deb/build.c
 4554. #, fuzzy, c-format
 4555. msgid "ignoring %d warning about the control file(s)"
 4556. msgid_plural "ignoring %d warnings about the control file(s)"
 4557. msgstr[0] "nun tendránse en cuenta %d avisos sobro los ficheros de control"
 4558. msgstr[1] "nun tendránse en cuenta %d avisos sobro los ficheros de control"
 4559. #: dpkg-deb/build.c
 4560. #, c-format
 4561. msgid "unable to check for existence of archive '%.250s'"
 4562. msgstr "nun puede comprebase la esistencia del ficheru `%.250s'"
 4563. #: dpkg-deb/build.c
 4564. #, fuzzy
 4565. #| msgid "between members"
 4566. msgid "compressing tar member"
 4567. msgstr "ente númberos"
 4568. #: dpkg-deb/build.c
 4569. msgid "<compress> from tar -cf"
 4570. msgstr "<compress> dende tar -cf"
 4571. #: dpkg-deb/build.c dpkg-split/split.c
 4572. #, fuzzy, c-format
 4573. #| msgid "unable to create '%.255s'"
 4574. msgid "unable to parse timestamp '%.255s'"
 4575. msgstr "nun puede crease '%.255s'"
 4576. #: dpkg-deb/build.c utils/update-alternatives.c
 4577. #, c-format
 4578. msgid "--%s needs a <directory> argument"
 4579. msgstr "--%s necesites un directoriu como parámetru"
 4580. #: dpkg-deb/build.c
 4581. msgid "target is directory - cannot skip control file check"
 4582. msgstr ""
 4583. "l'oxetivu ye un direutoriu - nun puede omitise la comprebación del ficheru\n"
 4584. "de control"
 4585. #: dpkg-deb/build.c
 4586. #, fuzzy
 4587. #| msgid "not checking contents of control area."
 4588. msgid "not checking contents of control area"
 4589. msgstr "non testiando conteníos d'área de control"
 4590. #: dpkg-deb/build.c
 4591. #, fuzzy, c-format
 4592. #| msgid "dpkg-deb: building an unknown package in '%s'.\n"
 4593. msgid "building an unknown package in '%s'."
 4594. msgstr "construyendo paquete desconocíu en '%s'.\n"
 4595. #: dpkg-deb/build.c
 4596. #, fuzzy, c-format
 4597. #| msgid "dpkg-deb: building package '%s' in '%s'.\n"
 4598. msgid "building package '%s' in '%s'."
 4599. msgstr "dpkg-deb: construyendo'l paquete `%s' en `%s'.\n"
 4600. #: dpkg-deb/build.c
 4601. #, fuzzy, c-format
 4602. #| msgid "failed to make tmpfile (data)"
 4603. msgid "failed to make temporary file (%s)"
 4604. msgstr "falló al criar el ficheru temporal (data)"
 4605. #: dpkg-deb/build.c
 4606. #, fuzzy, c-format
 4607. #| msgid "failed to unlink tmpfile (data), %s"
 4608. msgid "failed to unlink temporary file (%s), %s"
 4609. msgstr "falló al desaniciar el ficheru temporal (data), %s"
 4610. #: dpkg-deb/build.c
 4611. #, fuzzy, c-format
 4612. #| msgid "failed to rewind tmpfile (data)"
 4613. msgid "failed to rewind temporary file (%s)"
 4614. msgstr "falló al efeutuar `rewind' sobro'l ficheru temporal (data)"
 4615. #: dpkg-deb/build.c
 4616. #, fuzzy, c-format
 4617. #| msgid "failed to fstat tmpfile (data)"
 4618. msgid "failed to stat temporary file (%s)"
 4619. msgstr "falló al criar el ficheru tmpfile (data)"
 4620. #: dpkg-deb/build.c
 4621. #, c-format
 4622. msgid "error writing '%s'"
 4623. msgstr "fallu al escribir `%s'"
 4624. #: dpkg-deb/build.c
 4625. #, fuzzy, c-format
 4626. #| msgid "cannot stat old name `%s': %s"
 4627. msgid "cannot copy '%s' into archive '%s': %s"
 4628. msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome antiguu `%s': %s"
 4629. #: dpkg-deb/extract.c
 4630. msgid "shell command to move files"
 4631. msgstr ""
 4632. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-split/main.c
 4633. #, c-format
 4634. msgid "unexpected end of file in %s in %.255s"
 4635. msgstr "fin de ficheru inesperáu en %s en %.255s"
 4636. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-split/main.c
 4637. #, c-format
 4638. msgid "error reading %s from file %.255s"
 4639. msgstr "fallu al lleer %s del ficheru %.255s"
 4640. #: dpkg-deb/extract.c
 4641. #, fuzzy
 4642. #| msgid "archive has no dot in version number"
 4643. msgid "archive magic version number"
 4644. msgstr "el ficheru nun tien dengún puntu nel númberu de versión"
 4645. #: dpkg-deb/extract.c
 4646. #, fuzzy
 4647. #| msgid "archive has no newlines in header"
 4648. msgid "archive member header"
 4649. msgstr "el ficheru nun tien carauteres de nueva llinia na cabecera"
 4650. #: dpkg-deb/extract.c
 4651. #, fuzzy, c-format
 4652. #| msgid "file `%.250s' is corrupt - bad part number"
 4653. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive header magic"
 4654. msgstr "el ficheru `%.250s' ta frañáu - númberu de parte erróneu"
 4655. #: dpkg-deb/extract.c
 4656. #, c-format
 4657. msgid "file '%.250s' is not a debian binary archive (try dpkg-split?)"
 4658. msgstr "el ficheru `%.250s' nun ye un ficheru binariu de debian"
 4659. #: dpkg-deb/extract.c
 4660. #, fuzzy
 4661. #| msgid "archive has no dot in version number"
 4662. msgid "archive information header member"
 4663. msgstr "el ficheru nun tien dengún puntu nel númberu de versión"
 4664. #: dpkg-deb/extract.c
 4665. msgid "archive has no newlines in header"
 4666. msgstr "el ficheru nun tien carauteres de nueva llinia na cabecera"
 4667. #: dpkg-deb/extract.c
 4668. #, fuzzy, c-format
 4669. #| msgid "archive has no dot in version number"
 4670. msgid "archive has invalid format version: %s"
 4671. msgstr "el ficheru nun tien dengún puntu nel númberu de versión"
 4672. #: dpkg-deb/extract.c
 4673. #, fuzzy, c-format
 4674. #| msgid "archive version %.250s not understood, get newer dpkg-deb"
 4675. msgid "archive is format version %d.%d; get a newer dpkg-deb"
 4676. msgstr ""
 4677. "nun s'entiende la versión %.250s del ficheru, fáigase un\n"
 4678. "dpkg-deb más modernu"
 4679. #: dpkg-deb/extract.c
 4680. #, fuzzy, c-format
 4681. #| msgid "skipped member data from %s"
 4682. msgid "cannot skip archive member from '%s': %s"
 4683. msgstr "sáltase l'elementu de %s"
 4684. #: dpkg-deb/extract.c
 4685. #, fuzzy, c-format
 4686. #| msgid "file `%.250s' contains ununderstood data member %.*s, giving up"
 4687. msgid "archive '%s' uses unknown compression for member '%.*s', giving up"
 4688. msgstr "el ficheru `%.250s' contién un miembru %.*s inintelixible, abandonu"
 4689. #: dpkg-deb/extract.c
 4690. #, fuzzy, c-format
 4691. #| msgid "file `%.250s' contains ununderstood data member %.*s, giving up"
 4692. msgid "archive '%s' has premature member '%.*s' before '%s', giving up"
 4693. msgstr "el ficheru `%.250s' contién un miembru %.*s inintelixible, abandonu"
 4694. #: dpkg-deb/extract.c
 4695. #, fuzzy, c-format
 4696. #| msgid "file `%.250s' contains two control members, giving up"
 4697. msgid "archive '%.250s' contains two control members, giving up"
 4698. msgstr "el ficheru `%.250s' contién dos miembros de control, abandonu"
 4699. #: dpkg-deb/extract.c
 4700. #, fuzzy, c-format
 4701. #| msgid ""
 4702. #| " new debian package, version %s.\n"
 4703. #| " size %ld bytes: control archive= %zi bytes.\n"
 4704. msgid ""
 4705. " new debian package, version %d.%d.\n"
 4706. " size %jd bytes: control archive=%jd bytes.\n"
 4707. msgstr ""
 4708. " paquete debian nuevu, versión %s.\n"
 4709. " tamañu %ld bytes: ficheru de control= %zi bytes.\n"
 4710. #: dpkg-deb/extract.c
 4711. msgid "archive control member size"
 4712. msgstr ""
 4713. #: dpkg-deb/extract.c
 4714. #, fuzzy, c-format
 4715. #| msgid "archive has malformatted control length `%s'"
 4716. msgid "archive has malformatted control member size '%s'"
 4717. msgstr "el ficheru tien una llonxitú de control mal formada `%s'"
 4718. #: dpkg-deb/extract.c
 4719. #, fuzzy, c-format
 4720. #| msgid "skipped member data from %s"
 4721. msgid "cannot skip archive control member from '%s': %s"
 4722. msgstr "sáltase l'elementu de %s"
 4723. #: dpkg-deb/extract.c
 4724. #, fuzzy, c-format
 4725. #| msgid ""
 4726. #| " old debian package, version %s.\n"
 4727. #| " size %ld bytes: control archive= %zi, main archive= %ld.\n"
 4728. msgid ""
 4729. " old debian package, version %d.%d.\n"
 4730. " size %jd bytes: control archive=%jd, main archive=%jd.\n"
 4731. msgstr ""
 4732. " paquete debian antiguu, versión %s.\n"
 4733. " tamañu %ld bytes: ficheru de control= %zi, ficheru principal= %ld.\n"
 4734. #: dpkg-deb/extract.c
 4735. #, fuzzy
 4736. #| msgid ""
 4737. #| "dpkg-deb: file looks like it might be an archive which has been\n"
 4738. #| "dpkg-deb: corrupted by being downloaded in ASCII mode\n"
 4739. msgid ""
 4740. "file looks like it might be an archive which has been\n"
 4741. " corrupted by being downloaded in ASCII mode"
 4742. msgstr ""
 4743. "dpkg-deb: el ficheru tien pinta de ser un ficheru que foi frañáu\n"
 4744. "dpkg-deb al ser tresferíu en mou ASCII\n"
 4745. #: dpkg-deb/extract.c
 4746. #, c-format
 4747. msgid "'%.255s' is not a debian format archive"
 4748. msgstr "`%.255s' nun ye un ficheru en formatu debian"
 4749. #: dpkg-deb/extract.c
 4750. #, c-format
 4751. msgid "cannot copy archive member from '%s' to decompressor pipe: %s"
 4752. msgstr ""
 4753. #: dpkg-deb/extract.c
 4754. msgid "cannot close decompressor pipe"
 4755. msgstr ""
 4756. #: dpkg-deb/extract.c
 4757. msgid "decompressing archive member"
 4758. msgstr ""
 4759. #: dpkg-deb/extract.c
 4760. msgid "failed to chdir to directory"
 4761. msgstr "falló al camudar al direutoriu"
 4762. #: dpkg-deb/extract.c
 4763. msgid "failed to create directory"
 4764. msgstr "falló al crear direutoriu"
 4765. #: dpkg-deb/extract.c
 4766. msgid "failed to chdir to directory after creating it"
 4767. msgstr "falló al camudar a un direutoriu dempués de crialu"
 4768. #: dpkg-deb/extract.c
 4769. msgid "<decompress>"
 4770. msgstr "<descompresión>"
 4771. #: dpkg-deb/extract.c
 4772. msgid "paste"
 4773. msgstr "apegar"
 4774. #: dpkg-deb/extract.c dpkg-deb/info.c
 4775. #, c-format
 4776. msgid "--%s needs a .deb filename argument"
 4777. msgstr "--%s necesita un nome de ficheru .deb como argumentu"
 4778. #: dpkg-deb/extract.c
 4779. #, c-format
 4780. msgid "--%s takes only one argument (.deb filename)"
 4781. msgstr "--%s toma namái un argumentu (ficheru .deb)"
 4782. #: dpkg-deb/extract.c
 4783. #, c-format
 4784. msgid "--%s takes at most two arguments (.deb and directory)"
 4785. msgstr "--%s toma como muncho dos argumentos (.deb y direutoriu)"
 4786. #: dpkg-deb/extract.c
 4787. #, fuzzy, c-format
 4788. #| msgid "--%s needs a .deb filename argument"
 4789. msgid "--%s needs .deb filename and directory arguments"
 4790. msgstr "--%s necesita un nome de ficheru .deb como argumentu"
 4791. #: dpkg-deb/extract.c
 4792. #, c-format
 4793. msgid ""
 4794. "--%s needs a target directory.\n"
 4795. "Perhaps you should be using dpkg --install ?"
 4796. msgstr ""
 4797. "--%s necesita un direutoriu de destín.\n"
 4798. "¿A lo meyor lo que quier facer ye dpkg --install?"
 4799. #: dpkg-deb/extract.c
 4800. #, c-format
 4801. msgid "--%s does not support (yet) reading the .deb from standard input"
 4802. msgstr ""
 4803. #: dpkg-deb/info.c
 4804. #, fuzzy, c-format
 4805. #| msgid "cannot read config file dir `%.250s' (from `%.250s')"
 4806. msgid "cannot extract control file '%s' from '%s': %s"
 4807. msgstr ""
 4808. "nun puede lleese'l direutoriu del ficheru de configuración `%.250s'\n"
 4809. "(a partir de `%.250s')"
 4810. #: dpkg-deb/info.c
 4811. #, fuzzy, c-format
 4812. #| msgid "dpkg-deb: `%.255s' contains no control component `%.255s'\n"
 4813. msgid "'%.255s' contains no control component '%.255s'"
 4814. msgstr "dpkg-deb: `%.255s' nun contién dengún componente de control `%.255s'\n"
 4815. #: dpkg-deb/info.c
 4816. #, c-format
 4817. msgid "open component '%.255s' (in %.255s) failed in an unexpected way"
 4818. msgstr ""
 4819. "l'apertura del componente `%.255s' (dientro de %.255s)\n"
 4820. "falló de mou inesperáu"
 4821. #: dpkg-deb/info.c
 4822. #, fuzzy, c-format
 4823. #| msgid "One requested control component is missing"
 4824. msgid "%d requested control component is missing"
 4825. msgid_plural "%d requested control components are missing"
 4826. msgstr[0] "Falta una de les componentes de control solicitaes"
 4827. msgstr[1] "Falta una de les componentes de control solicitaes"
 4828. #: dpkg-deb/info.c utils/update-alternatives.c
 4829. #, c-format
 4830. msgid "cannot scan directory '%.255s'"
 4831. msgstr "nun se puede desaminar el direutoriu `%.255s'"
 4832. #: dpkg-deb/info.c
 4833. #, c-format
 4834. msgid "cannot stat '%.255s' (in '%.255s')"
 4835. msgstr "nun puede efeutuase `stat' sobro `%.255s' (en `%.255s')"
 4836. #: dpkg-deb/info.c
 4837. #, c-format
 4838. msgid "cannot open '%.255s' (in '%.255s')"
 4839. msgstr "nun puede abrise `%.255s' (en `%.255s')"
 4840. #: dpkg-deb/info.c
 4841. #, c-format
 4842. msgid "failed to read '%.255s' (in '%.255s')"
 4843. msgstr "falló al lleer `%.255s' (en `%.255s')"
 4844. #: dpkg-deb/info.c
 4845. #, fuzzy, c-format
 4846. #| msgid " %7ld bytes, %5d lines %c %-20.127s %.127s\n"
 4847. msgid " %7jd bytes, %5d lines %c %-20.127s %.127s\n"
 4848. msgstr " %7ld bytes, %5d llinies %c %-20.127s %.127s\n"
 4849. #: dpkg-deb/info.c
 4850. #, c-format
 4851. msgid " not a plain file %.255s\n"
 4852. msgstr " nun ye un ficheru planu %.255s\n"
 4853. #: dpkg-deb/info.c
 4854. #, fuzzy
 4855. #| msgid "(no 'control' file in control archive!)\n"
 4856. msgid "no 'control' file in control archive!"
 4857. msgstr "(¡nun hai dengún ficheru `control' nel ficheru de control!)\n"
 4858. #: dpkg-deb/main.c
 4859. #, c-format
 4860. msgid "Debian '%s' package archive backend version %s.\n"
 4861. msgstr "Versión `%s' del sistema de xestión de paquetes de Debian `%s'.\n"
 4862. #: dpkg-deb/main.c
 4863. #, fuzzy, c-format
 4864. #| msgid ""
 4865. #| "Commands:\n"
 4866. #| " -b|--build <directory> [<deb>] Build an archive.\n"
 4867. #| " -c|--contents <deb> List contents.\n"
 4868. #| " -I|--info <deb> [<cfile> ...] Show info to stdout.\n"
 4869. #| " -W|--show <deb> Show information on package(s)\n"
 4870. #| " -f|--field <deb> [<cfield> ...] Show field(s) to stdout.\n"
 4871. #| " -e|--control <deb> [<directory>] Extract control info.\n"
 4872. #| " -x|--extract <deb> <directory> Extract files.\n"
 4873. #| " -X|--vextract <deb> <directory> Extract & list files.\n"
 4874. #| " --fsys-tarfile <deb> Output filesystem tarfile.\n"
 4875. #| "\n"
 4876. msgid ""
 4877. "Commands:\n"
 4878. " -b|--build <directory> [<deb>] Build an archive.\n"
 4879. " -c|--contents <deb> List contents.\n"
 4880. " -I|--info <deb> [<cfile> ...] Show info to stdout.\n"
 4881. " -W|--show <deb> Show information on package(s)\n"
 4882. " -f|--field <deb> [<cfield> ...] Show field(s) to stdout.\n"
 4883. " -e|--control <deb> [<directory>] Extract control info.\n"
 4884. " -x|--extract <deb> <directory> Extract files.\n"
 4885. " -X|--vextract <deb> <directory> Extract & list files.\n"
 4886. " -R|--raw-extract <deb> <directory>\n"
 4887. " Extract control info and files.\n"
 4888. " --ctrl-tarfile <deb> Output control tarfile.\n"
 4889. " --fsys-tarfile <deb> Output filesystem tarfile.\n"
 4890. "\n"
 4891. msgstr ""
 4892. "Órdenes:\n"
 4893. "-b|--build <directoriu> [<deb>] Construye un ficheru.\n"
 4894. "-c|--contents <deb> Llista'l conteníu.\n"
 4895. "-I|--info <deb> [<cfichero>...] Amuesa información na salida estándar.\n"
 4896. "-W|--show <deb> Amuesa información sobre'l/los\n"
 4897. "paquete(s).\n"
 4898. "-f|--field <deb> [<ccampu>...] Amuesa'l/los campo/s na salida\n"
 4899. "estándar.\n"
 4900. "-e|--control <deb> [<directoriu>]Saca la información de control\n"
 4901. "-x|--extract <deb> <directoriu> Saca los ficheros.\n"
 4902. "-X|--vextract <deb> <directoriu> Saca y llista los ficheros.\n"
 4903. "--fsys-tarfile <deb> Produz el ficheru tar del sistema de\n"
 4904. "ficheros.\n"
 4905. "\n"
 4906. #: dpkg-deb/main.c
 4907. #, c-format
 4908. msgid ""
 4909. "<deb> is the filename of a Debian format archive.\n"
 4910. "<cfile> is the name of an administrative file component.\n"
 4911. "<cfield> is the name of a field in the main 'control' file.\n"
 4912. "\n"
 4913. msgstr ""
 4914. "<deb> ye'l nome de ficheru d'un ficheru en formatu Debian.\n"
 4915. "<cfichero> ye'l nome d'un componente de ficheru alministrativu.\n"
 4916. "<ccampo> ye'l nome d'un campu nel ficheru de `control' principal.\n"
 4917. "\n"
 4918. #: dpkg-deb/main.c
 4919. #, fuzzy, c-format
 4920. msgid ""
 4921. "Options:\n"
 4922. " -v, --verbose Enable verbose output.\n"
 4923. " -D, --debug Enable debugging output.\n"
 4924. " --showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
 4925. " --deb-format=<format> Select archive format.\n"
 4926. " Allowed values: 0.939000, 2.0 "
 4927. "(default).\n"
 4928. " --nocheck Suppress control file check (build bad\n"
 4929. " packages).\n"
 4930. " --uniform-compression Use the compression params on all "
 4931. "members.\n"
 4932. " -z# Set the compression level when building.\n"
 4933. " -Z<type> Set the compression type used when "
 4934. "building.\n"
 4935. " Allowed types: gzip, xz, none.\n"
 4936. " -S<strategy> Set the compression strategy when "
 4937. "building.\n"
 4938. " Allowed values: none; extreme (xz);\n"
 4939. " filtered, huffman, rle, fixed (gzip).\n"
 4940. "\n"
 4941. msgstr ""
 4942. "Opciones:\n"
 4943. "--showformat=<formatu> Usa un formatu alternativu pa --show.\n"
 4944. "-D Activa la salida de depuración.\n"
 4945. "--old, --new Escueye'l formatu del ficheru.\n"
 4946. "--nocheck Suprime la verificación del ficheru de control\n"
 4947. "(construye paquetes erróneos)\n"
 4948. "-z# Afita la compresión na creación del paquete.\n"
 4949. "-Z<tipo> Afita la triba de compresión a usar cuando\n"
 4950. "se construye un paquete. Valores permitíos:\n"
 4951. "«gzip», «bzip2», «none» (ninguna)\n"
 4952. "\n"
 4953. #: dpkg-deb/main.c
 4954. #, fuzzy, c-format
 4955. #| msgid ""
 4956. #| "\n"
 4957. #| "Use `dpkg' to install and remove packages from your system, or\n"
 4958. #| "`dselect' or `aptitude' for user-friendly package management. Packages\n"
 4959. #| "unpacked using `dpkg-deb --extract' will be incorrectly installed !\n"
 4960. msgid ""
 4961. "\n"
 4962. "Use 'dpkg' to install and remove packages from your system, or\n"
 4963. "'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management. Packages\n"
 4964. "unpacked using 'dpkg-deb --extract' will be incorrectly installed !\n"
 4965. msgstr ""
 4966. "\n"
 4967. "Usa «dpkg» pa instalar o desaniciar paquetes del so sistema, o\n"
 4968. "«dselect» o «aptitude» si quies usar una ferramienta de xestión\n"
 4969. "de paquetes fácil d'usar. Avisu: ¡los paquetes que desempaquetes con\n"
 4970. "«dpkg-deb --extract» nun s'instalarán bien!\n"
 4971. #: dpkg-deb/main.c
 4972. msgid ""
 4973. "Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
 4974. "Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages."
 4975. msgstr ""
 4976. "Escribi dpkg-deb --help pa obtener aida sobre remanamientu de ficheros ."
 4977. "deb;\n"
 4978. "Escribi dpkg --help pa obtener aida sobre instalar y desinstalar paquetes."
 4979. #: dpkg-deb/main.c
 4980. #, fuzzy, c-format
 4981. #| msgid "archive has no dot in version number"
 4982. msgid "invalid deb format version: %s"
 4983. msgstr "el ficheru nun tien dengún puntu nel númberu de versión"
 4984. #: dpkg-deb/main.c
 4985. #, fuzzy, c-format
 4986. msgid "unknown deb format version: %s"
 4987. msgstr "opción `%s' desconocida"
 4988. #: dpkg-deb/main.c
 4989. #, fuzzy, c-format
 4990. msgid "invalid compression level for -%c: %ld"
 4991. msgstr "enteru inválidu pa --%s: `%.250s'"
 4992. #: dpkg-deb/main.c
 4993. #, fuzzy, c-format
 4994. #| msgid "unknown compression type `%s'!"
 4995. msgid "unknown compression strategy '%s'!"
 4996. msgstr "¡triba de compresión «%s» desconocía!"
 4997. #: dpkg-deb/main.c
 4998. #, c-format
 4999. msgid "unknown compression type '%s'!"
 5000. msgstr "¡triba de compresión «%s» desconocía!"
 5001. #: dpkg-deb/main.c
 5002. #, fuzzy, c-format
 5003. #| msgid "unknown compression type `%s'!"
 5004. msgid "obsolete compression type '%s'; use xz instead"
 5005. msgstr "¡triba de compresión «%s» desconocía!"
 5006. #: dpkg-deb/main.c
 5007. #, fuzzy, c-format
 5008. #| msgid "unknown compression type `%s'!"
 5009. msgid "obsolete compression type '%s'; use xz or gzip instead"
 5010. msgstr "¡triba de compresión «%s» desconocía!"
 5011. #: dpkg-deb/main.c
 5012. #, fuzzy, c-format
 5013. msgid "invalid compressor parameters: %s"
 5014. msgstr "enteru inválidu pa --%s: `%.250s'"
 5015. #: dpkg-deb/main.c
 5016. #, fuzzy, c-format
 5017. #| msgid "unknown compression type `%s'!"
 5018. msgid "unsupported compression type '%s' with uniform compression"
 5019. msgstr "¡triba de compresión «%s» desconocía!"
 5020. #: dpkg-split/info.c
 5021. #, c-format
 5022. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad digit (code %d) in %s"
 5023. msgstr "el ficheru `%.250s' ta frañáu - díxitu fallíu (códigu %d) en %s"
 5024. #: dpkg-split/info.c
 5025. #, fuzzy, c-format
 5026. #| msgid "file `%.250s' is corrupt - bad digit (code %d) in %s"
 5027. msgid "file '%s' is corrupt; out of range integer in %s"
 5028. msgstr "el ficheru `%.250s' ta frañáu - díxitu fallíu (códigu %d) en %s"
 5029. #: dpkg-split/info.c
 5030. #, c-format
 5031. msgid "file '%.250s' is corrupt - %.250s missing"
 5032. msgstr "el ficheru `%.250s' ta frañáu - falta %.250s\""
 5033. #: dpkg-split/info.c
 5034. #, c-format
 5035. msgid "file '%.250s' is corrupt - missing newline after %.250s"
 5036. msgstr ""
 5037. "el ficheru `%.250s' ta frañáu - falta una nueva llinia dempués de %.250s"
 5038. #: dpkg-split/info.c
 5039. #, c-format
 5040. msgid "error reading %.250s"
 5041. msgstr "fallu al lleer %.250s"
 5042. #: dpkg-split/info.c
 5043. #, c-format
 5044. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad magic at end of first header"
 5045. msgstr ""
 5046. "el ficheru `%.250s' ta frañáu - maxa errónea al final de la\n"
 5047. "primer cabecera"
 5048. #: dpkg-split/info.c
 5049. #, c-format
 5050. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad padding character (code %d)"
 5051. msgstr "el ficheru `%.250s' ta frañáu - caráuter d'enllenu erróneu (códigu %d)"
 5052. #: dpkg-split/info.c
 5053. #, c-format
 5054. msgid "file '%.250s' is corrupt - nulls in info section"
 5055. msgstr "el ficheru `%.250s' ta frañáu - hai nulos na seición d'información"
 5056. #: dpkg-split/info.c
 5057. msgid "format version number"
 5058. msgstr "formatu de númberu de versión"
 5059. #: dpkg-split/info.c
 5060. #, fuzzy, c-format
 5061. #| msgid " %.250s is installed, but is version %.250s.\n"
 5062. msgid "file '%.250s' has invalid format version: %s"
 5063. msgstr " %.250s ta instaláu, pero ye la versión %.250s.\n"
 5064. #: dpkg-split/info.c
 5065. #, fuzzy, c-format
 5066. #| msgid ""
 5067. #| "file `%.250s' is format version `%.250s' - you need a newer dpkg-split"
 5068. msgid "file '%.250s' is format version %d.%d; get a newer dpkg-split"
 5069. msgstr ""
 5070. "el ficheru `%.250s' tien formatu versión `%.250s' - necesita un dpkg-split\n"
 5071. "más modernu"
 5072. #: dpkg-split/info.c
 5073. msgid "package name"
 5074. msgstr "nome paquete"
 5075. #: dpkg-split/info.c
 5076. msgid "package version number"
 5077. msgstr "paquete de númberu de versión"
 5078. #: dpkg-split/info.c
 5079. msgid "package file MD5 checksum"
 5080. msgstr "ficheru paquete MD% checksum"
 5081. #: dpkg-split/info.c
 5082. #, c-format
 5083. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad MD5 checksum '%.250s'"
 5084. msgstr "el ficheru `%.250s' ta frañáu - suma MD5 `%.250s' errónea"
 5085. #: dpkg-split/info.c
 5086. msgid "archive total size"
 5087. msgstr ""
 5088. #: dpkg-split/info.c
 5089. #, fuzzy
 5090. #| msgid "part offset"
 5091. msgid "archive part offset"
 5092. msgstr "part offset"
 5093. #: dpkg-split/info.c
 5094. #, fuzzy
 5095. #| msgid "part numbers"
 5096. msgid "archive part numbers"
 5097. msgstr "númberos de parte"
 5098. #: dpkg-split/info.c
 5099. #, fuzzy, c-format
 5100. #| msgid "file `%.250s' is corrupt - no slash between part numbers"
 5101. msgid "file '%.250s' is corrupt - no slash between archive part numbers"
 5102. msgstr ""
 5103. "el ficheru `%.250s' ta frañáu - nun hai una barra ente los númberos\n"
 5104. "de parte"
 5105. #: dpkg-split/info.c
 5106. #, fuzzy
 5107. #| msgid "number of parts"
 5108. msgid "number of archive parts"
 5109. msgstr "númberu de partes"
 5110. #: dpkg-split/info.c
 5111. #, fuzzy, c-format
 5112. #| msgid "file '%.250s' is corrupt - bad number of parts"
 5113. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad number of archive parts"
 5114. msgstr "el ficheru '%.250s' ta frañáu - númberu de parte erróneu"
 5115. #: dpkg-split/info.c
 5116. #, fuzzy
 5117. #| msgid "parts number"
 5118. msgid "archive parts number"
 5119. msgstr "númberu de partes"
 5120. #: dpkg-split/info.c
 5121. #, fuzzy, c-format
 5122. #| msgid "file `%.250s' is corrupt - bad part number"
 5123. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive part number"
 5124. msgstr "el ficheru `%.250s' ta frañáu - númberu de parte erróneu"
 5125. #: dpkg-split/info.c
 5126. #, fuzzy
 5127. #| msgid "package name"
 5128. msgid "package architecture"
 5129. msgstr "nome paquete"
 5130. #: dpkg-split/info.c
 5131. #, c-format
 5132. msgid "file '%.250s' is corrupt - bad magic at end of second header"
 5133. msgstr ""
 5134. "el ficheru `%.250s' ta frañáu - maxa errónea al final de\n"
 5135. "la segunda testera"
 5136. #: dpkg-split/info.c
 5137. #, c-format
 5138. msgid "file '%.250s' is corrupt - second member is not data member"
 5139. msgstr ""
 5140. "el ficheru `%.250s' ta frañáu - el segundu miembru nun ye un miembru\n"
 5141. "de datos"
 5142. #: dpkg-split/info.c
 5143. #, c-format
 5144. msgid "file '%.250s' is corrupt - wrong number of parts for quoted sizes"
 5145. msgstr ""
 5146. "el ficheru `%.250s' ta frañáu - númberu enquivocáu de partes pa los\n"
 5147. "tamaños conseñaos"
 5148. #: dpkg-split/info.c
 5149. #, c-format
 5150. msgid "file '%.250s' is corrupt - size is wrong for quoted part number"
 5151. msgstr ""
 5152. "el ficheru `%.250s' ta frañáu - el tamañu ta enquivocáu pol\n"
 5153. "númberu de parte conseñáu"
 5154. #: dpkg-split/info.c
 5155. #, c-format
 5156. msgid "file '%.250s' is corrupt - too short"
 5157. msgstr "el ficheru `%.250s' ta frañáu - enforma curtiu"
 5158. #: dpkg-split/info.c
 5159. #, c-format
 5160. msgid "cannot open archive part file '%.250s'"
 5161. msgstr "nun puede abrise'l ficheru parte d'archivu `%.250s'"
 5162. #: dpkg-split/info.c
 5163. #, c-format
 5164. msgid "file '%.250s' is not an archive part"
 5165. msgstr "el ficheru `%.250s' nun ye una parte d'archivu"
 5166. #: dpkg-split/info.c
 5167. #, fuzzy, c-format
 5168. #| msgid ""
 5169. #| "%s:\n"
 5170. #| " Part format version: %s\n"
 5171. #| " Part of package: %s\n"
 5172. #| " ... version: %s\n"
 5173. #| " ... MD5 checksum: %s\n"
 5174. #| " ... length: %lu bytes\n"
 5175. #| " ... split every: %lu bytes\n"
 5176. #| " Part number: %d/%d\n"
 5177. #| " Part length: %zi bytes\n"
 5178. #| " Part offset: %lu bytes\n"
 5179. #| " Part file size (used portion): %lu bytes\n"
 5180. #| "\n"
 5181. msgid ""
 5182. "%s:\n"
 5183. " Part format version: %d.%d\n"
 5184. " Part of package: %s\n"
 5185. " ... version: %s\n"
 5186. " ... architecture: %s\n"
 5187. " ... MD5 checksum: %s\n"
 5188. " ... length: %jd bytes\n"
 5189. " ... split every: %jd bytes\n"
 5190. " Part number: %d/%d\n"
 5191. " Part length: %jd bytes\n"
 5192. " Part offset: %jd bytes\n"
 5193. " Part file size (used portion): %jd bytes\n"
 5194. "\n"
 5195. msgstr ""
 5196. "%s:\n"
 5197. "Versión de formatu de parte: %s\n"
 5198. "Parte de paquete: %s\n"
 5199. "... versión: %s\n"
 5200. "... suma MD5: %s\n"
 5201. "... llargor: %lu bytes\n"
 5202. "... troceáu cada: %lu bytes\n"
 5203. "Parte númberu: %d/%d\n"
 5204. "Llargor de parte: %zi bytes\n"
 5205. "Desplazamientu de parte: %lu bytes\n"
 5206. "Tamañu de ficheru de parte\n"
 5207. "(cachu usáu): %lu bytes\n"
 5208. "\n"
 5209. #: dpkg-split/info.c
 5210. #, fuzzy
 5211. #| msgid "<unknown>"
 5212. msgctxt "architecture"
 5213. msgid "<unknown>"
 5214. msgstr "<desconocíu>"
 5215. #: dpkg-split/info.c dpkg-split/join.c
 5216. #, c-format
 5217. msgid "--%s requires one or more part file arguments"
 5218. msgstr "--%s requier ún o más argumentos de ficheru de partes"
 5219. #: dpkg-split/info.c
 5220. #, c-format
 5221. msgid "file '%s' is not an archive part\n"
 5222. msgstr "el ficheru `%s' nun ye una parte d'archivu\n"
 5223. #: dpkg-split/join.c
 5224. #, fuzzy, c-format
 5225. #| msgid "Putting package %s together from %d parts: "
 5226. msgid "Putting package %s together from %d part: "
 5227. msgid_plural "Putting package %s together from %d parts: "
 5228. msgstr[0] "Poniendo paquete %s xuntu dende %d partes:"
 5229. msgstr[1] "Poniendo paquete %s xuntu dende %d partes:"
 5230. #: dpkg-split/join.c
 5231. #, c-format
 5232. msgid "unable to open output file '%.250s'"
 5233. msgstr "nun puede abrise'l ficheru de salida `%.250s'"
 5234. #: dpkg-split/join.c
 5235. #, c-format
 5236. msgid "unable to (re)open input part file '%.250s'"
 5237. msgstr "nun puede (re)abrise'l ficheru parte d'entrada `%.250s'"
 5238. #: dpkg-split/join.c
 5239. #, fuzzy, c-format
 5240. #| msgid "Skipping deselected package %s.\n"
 5241. msgid "cannot skip split package header for '%s': %s"
 5242. msgstr "Saltando'l paquete deseleicionáu %s.\n"
 5243. #: dpkg-split/join.c
 5244. #, fuzzy, c-format
 5245. #| msgid "cannot stat new name `%s': %s"
 5246. msgid "cannot append split package part '%s' to '%s': %s"
 5247. msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome nuevu `%s': %s"
 5248. #: dpkg-split/join.c dpkg-split/split.c
 5249. #, c-format
 5250. msgid "done\n"
 5251. msgstr "fecho\n"
 5252. #: dpkg-split/join.c
 5253. #, c-format
 5254. msgid "files '%.250s' and '%.250s' are not parts of the same file"
 5255. msgstr "los ficheros `%.250s' y `%.250s' nun son partes del mesmu ficheru"
 5256. #: dpkg-split/join.c
 5257. #, c-format
 5258. msgid "there are several versions of part %d - at least '%.250s' and '%.250s'"
 5259. msgstr "hai delles versiones de la parte %d - a lo menos `%.250s' y `%.250s'"
 5260. #: dpkg-split/join.c
 5261. #, c-format
 5262. msgid "part %d is missing"
 5263. msgstr "falta la parte %d"
 5264. #: dpkg-split/main.c
 5265. #, c-format
 5266. msgid "Debian '%s' package split/join tool; version %s.\n"
 5267. msgstr "ferramienta de división/unión de Debian `%s'; versión %s.\n"
 5268. #: dpkg-split/main.c
 5269. #, c-format
 5270. msgid ""
 5271. "Commands:\n"
 5272. " -s|--split <file> [<prefix>] Split an archive.\n"
 5273. " -j|--join <part> <part> ... Join parts together.\n"
 5274. " -I|--info <part> ... Display info about a part.\n"
 5275. " -a|--auto -o <complete> <part> Auto-accumulate parts.\n"
 5276. " -l|--listq List unmatched pieces.\n"
 5277. " -d|--discard [<filename> ...] Discard unmatched pieces.\n"
 5278. "\n"
 5279. msgstr ""
 5280. "Ordes:\n"
 5281. " -s|--split <ficheru> [<prefixu>] Taraza un archivu.\n"
 5282. " -j|--join <parte> <parte> ... Xunta partes.\n"
 5283. " -I|--info <parte> ... Amuesa información sobro una parte.\n"
 5284. " -a|--auto -o <completu> <parte> Auto-acumula partes.\n"
 5285. " -l|--listq Llista trozos que nun "
 5286. "concasen.\n"
 5287. " -d|--discard [<ficheru> ...] Descarta trozos que nun concasen.\n"
 5288. "\n"
 5289. #: dpkg-split/main.c
 5290. #, fuzzy, c-format
 5291. #| msgid ""
 5292. #| "Options:\n"
 5293. #| " --depotdir <directory> Use <directory> instead of %s/%s.\n"
 5294. #| " -S|--partsize <size> In KiB, for -s (default is 450).\n"
 5295. #| " -o|--output <file> For -j (default is <package>-<version>."
 5296. #| "deb).\n"
 5297. #| " -Q|--npquiet Be quiet when -a is not a part.\n"
 5298. #| " --msdos Generate 8.3 filenames.\n"
 5299. #| "\n"
 5300. #| "Exit status: 0 = OK; 1 = -a is not a part; 2 = trouble!\n"
 5301. msgid ""
 5302. "Options:\n"
 5303. " --depotdir <directory> Use <directory> instead of %s/%s.\n"
 5304. " -S|--partsize <size> In KiB, for -s (default is 450).\n"
 5305. " -o|--output <file> Filename, for -j (default is\n"
 5306. " <package>_<version>_<arch>.deb).\n"
 5307. " -Q|--npquiet Be quiet when -a is not a part.\n"
 5308. " --msdos Generate 8.3 filenames.\n"
 5309. "\n"
 5310. msgstr ""
 5311. "Opciones:\n"
 5312. " --depotdir <direutoriu> Utiliza <direutoriu> en cuenta de %s/%s.\n"
 5313. " -S|--partsize <tamañu> En Kb, pa -s (por omisión ye 450).\n"
 5314. " -o|--output <ficheru> Pa -j (por omisión ye <paquete>-<versión>.deb)\n"
 5315. " -Q|--npquiet Respuesta sele cuando -a nun ye una parte.\n"
 5316. " --msdos Xenera nomes de ficheros nel formatu "
 5317. "8.3.\n"
 5318. "\n"
 5319. "Estáu de salida: 0 = OK; 1 = -a nun ye una parte; 2 = ¡problemes!\n"
 5320. #: dpkg-split/main.c
 5321. #, c-format
 5322. msgid ""
 5323. "Exit status:\n"
 5324. " 0 = ok\n"
 5325. " 1 = with --auto, file is not a part\n"
 5326. " 2 = trouble\n"
 5327. msgstr ""
 5328. #: dpkg-split/main.c
 5329. msgid "Type dpkg-split --help for help."
 5330. msgstr "Escriba dpkg-split --help pa tener aida."
 5331. #: dpkg-split/main.c
 5332. msgid "part size is far too large or is not positive"
 5333. msgstr "el tamañu de la parte ye abondo grande o nun ye positivu"
 5334. #: dpkg-split/main.c
 5335. #, c-format
 5336. msgid "part size must be at least %d KiB (to allow for header)"
 5337. msgstr ""
 5338. "el tamañu de la parte tien de ser polo menos %d KiB (p'almitir una testera)"
 5339. #: dpkg-split/queue.c
 5340. #, c-format
 5341. msgid "unable to read depot directory '%.250s'"
 5342. msgstr "nun puede lleese'l direutoriu de depósitu `%.250s'"
 5343. #: dpkg-split/queue.c
 5344. msgid "--auto requires the use of the --output option"
 5345. msgstr "--auto requier l'usu de la opción --output"
 5346. #: dpkg-split/queue.c
 5347. msgid "--auto requires exactly one part file argument"
 5348. msgstr "--auto requier esautamente un ficheru parte como argumentu"
 5349. #: dpkg-split/queue.c
 5350. #, c-format
 5351. msgid "unable to read part file '%.250s'"
 5352. msgstr "nun puede lleese'l ficheru parte `%.250s'"
 5353. #: dpkg-split/queue.c
 5354. #, c-format
 5355. msgid "File '%.250s' is not part of a multipart archive.\n"
 5356. msgstr "El ficheru `%.250s' nun ye parte d'un archivu multiparte.\n"
 5357. #: dpkg-split/queue.c
 5358. #, c-format
 5359. msgid "unable to reopen part file '%.250s'"
 5360. msgstr "nun puede reabrise'l ficheru parte `%.250s'"
 5361. #: dpkg-split/queue.c
 5362. #, c-format
 5363. msgid "unable to open new depot file '%.250s'"
 5364. msgstr "nun puede abrise'l nuevu ficheru de depósitu `%.250s'"
 5365. #: dpkg-split/queue.c
 5366. #, fuzzy, c-format
 5367. #| msgid "cannot stat old name `%s': %s"
 5368. msgid "cannot extract split package part '%s': %s"
 5369. msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome antiguu `%s': %s"
 5370. #: dpkg-split/queue.c
 5371. #, c-format
 5372. msgid "unable to rename new depot file '%.250s' to '%.250s'"
 5373. msgstr "nun puede renomase'l nuevu ficheru de depósitu `%.250s' a `%.250s'"
 5374. #: dpkg-split/queue.c
 5375. #, c-format
 5376. msgid "Part %d of package %s filed (still want "
 5377. msgstr "Parte %d del paquete %s archivada (entá se necesita "
 5378. #: dpkg-split/queue.c
 5379. msgid " and "
 5380. msgstr " y "
 5381. #: dpkg-split/queue.c
 5382. #, c-format
 5383. msgid "unable to delete used-up depot file '%.250s'"
 5384. msgstr "nun puede desaniciase'l ficheru de depósitu usáu `%.250s'"
 5385. #: dpkg-split/queue.c
 5386. msgid "Junk files left around in the depot directory:\n"
 5387. msgstr "Queden ficheros puxarra nel direutoriu de depósitu:\n"
 5388. #: dpkg-split/queue.c
 5389. #, c-format
 5390. msgid "unable to stat '%.250s'"
 5391. msgstr "nu se puede facer `stat' sobre `%.250s'"
 5392. #: dpkg-split/queue.c
 5393. #, fuzzy, c-format
 5394. #| msgid " %s (%lu bytes)\n"
 5395. msgid " %s (%jd bytes)\n"
 5396. msgstr " %s (%lu bytes)\n"
 5397. #: dpkg-split/queue.c
 5398. #, c-format
 5399. msgid " %s (not a plain file)\n"
 5400. msgstr " %s (nun ye un ficheru normal)\n"
 5401. #: dpkg-split/queue.c
 5402. msgid "Packages not yet reassembled:\n"
 5403. msgstr "Paquetes entá ensin atornizar:\n"
 5404. #: dpkg-split/queue.c
 5405. #, c-format
 5406. msgid " Package %s: part(s) "
 5407. msgstr " Paquete %s: parte(s)"
 5408. #: dpkg-split/queue.c
 5409. #, c-format
 5410. msgid "part file '%.250s' is not a plain file"
 5411. msgstr "el ficheru parte `%.250s' nun ye un ficheru normal"
 5412. #: dpkg-split/queue.c
 5413. #, fuzzy, c-format
 5414. #| msgid "(total %lu bytes)\n"
 5415. msgid "(total %jd bytes)\n"
 5416. msgstr "(total %lu bytes)\n"
 5417. #: dpkg-split/queue.c
 5418. #, c-format
 5419. msgid "unable to discard '%.250s'"
 5420. msgstr "nun se puede descartar `%.250s'"
 5421. #: dpkg-split/queue.c
 5422. #, c-format
 5423. msgid "Deleted %s.\n"
 5424. msgstr "Desinstaláu %s.\n"
 5425. #: dpkg-split/split.c
 5426. msgid "package field value extraction"
 5427. msgstr ""
 5428. #: dpkg-split/split.c
 5429. msgid "<dpkg-deb --info pipe>"
 5430. msgstr ""
 5431. #: dpkg-split/split.c
 5432. #, c-format
 5433. msgid "unable to open source file '%.250s'"
 5434. msgstr "nun se puede abrir el ficheru fonte `%.250s'"
 5435. #: dpkg-split/split.c
 5436. msgid "unable to fstat source file"
 5437. msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l ficheru fonte"
 5438. #: dpkg-split/split.c
 5439. #, c-format
 5440. msgid "source file '%.250s' not a plain file"
 5441. msgstr "el ficheru fonte `%.250s' nun ye un ficheru normal"
 5442. #: dpkg-split/split.c
 5443. #, fuzzy, c-format
 5444. #| msgid "Putting package %s together from %d parts: "
 5445. msgid "Splitting package %s into %d part: "
 5446. msgid_plural "Splitting package %s into %d parts: "
 5447. msgstr[0] "Poniendo paquete %s xuntu dende %d partes:"
 5448. msgstr[1] "Poniendo paquete %s xuntu dende %d partes:"
 5449. #: dpkg-split/split.c
 5450. msgid ""
 5451. "header is too long, making part too long; the package name or version\n"
 5452. "numbers must be extraordinarily long, or something; giving up"
 5453. msgstr ""
 5454. #: dpkg-split/split.c
 5455. msgid "--split needs a source filename argument"
 5456. msgstr "--split necesita un nome de ficheru fonte como argumentu"
 5457. #: dpkg-split/split.c
 5458. msgid "--split takes at most a source filename and destination prefix"
 5459. msgstr ""
 5460. "--split toma como muncho un nome de ficheru fonte y un prefixo de destín"
 5461. #: utils/update-alternatives.c
 5462. #, fuzzy, c-format
 5463. #| msgid ""
 5464. #| "Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
 5465. #| "\n"
 5466. #| "Commands:\n"
 5467. #| " --install <link> <name> <path> <priority>\n"
 5468. #| " [--slave <link> <name> <path>] ...\n"
 5469. #| " add a group of alternatives to the system.\n"
 5470. #| " --remove <name> <path> remove <path> from the <name> group "
 5471. #| "alternative.\n"
 5472. #| " --remove-all <name> remove <name> group from the alternatives "
 5473. #| "system.\n"
 5474. #| " --auto <name> switch the master link <name> to automatic "
 5475. #| "mode.\n"
 5476. #| " --display <name> display information about the <name> group.\n"
 5477. #| " --list <name> display all targets of the <name> group.\n"
 5478. #| " --config <name> show alternatives for the <name> group and ask "
 5479. #| "the\n"
 5480. #| " user to select which one to use.\n"
 5481. #| " --set <name> <path> set <path> as alternative for <name>.\n"
 5482. #| " --all call --config on all alternatives.\n"
 5483. #| "\n"
 5484. #| "<link> is the symlink pointing to %s/<name>.\n"
 5485. #| " (e.g. /usr/bin/pager)\n"
 5486. #| "<name> is the master name for this link group.\n"
 5487. #| " (e.g. pager)\n"
 5488. #| "<path> is the location of one of the alternative target files.\n"
 5489. #| " (e.g. /usr/bin/less)\n"
 5490. #| "<priority> is an integer; options with higher numbers have higher "
 5491. #| "priority in\n"
 5492. #| " automatic mode.\n"
 5493. #| "\n"
 5494. #| "Options:\n"
 5495. #| " --altdir <directory> change the alternatives directory.\n"
 5496. #| " --admindir <directory> change the administrative directory.\n"
 5497. #| " --verbose verbose operation, more output.\n"
 5498. #| " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 5499. #| " --help show this help message.\n"
 5500. #| " --version show the version.\n"
 5501. msgid ""
 5502. "Commands:\n"
 5503. " --install <link> <name> <path> <priority>\n"
 5504. " [--slave <link> <name> <path>] ...\n"
 5505. " add a group of alternatives to the system.\n"
 5506. " --remove <name> <path> remove <path> from the <name> group alternative.\n"
 5507. " --remove-all <name> remove <name> group from the alternatives "
 5508. "system.\n"
 5509. " --auto <name> switch the master link <name> to automatic mode.\n"
 5510. " --display <name> display information about the <name> group.\n"
 5511. " --query <name> machine parseable version of --display <name>.\n"
 5512. " --list <name> display all targets of the <name> group.\n"
 5513. " --get-selections list master alternative names and their status.\n"
 5514. " --set-selections read alternative status from standard input.\n"
 5515. " --config <name> show alternatives for the <name> group and ask "
 5516. "the\n"
 5517. " user to select which one to use.\n"
 5518. " --set <name> <path> set <path> as alternative for <name>.\n"
 5519. " --all call --config on all alternatives.\n"
 5520. "\n"
 5521. msgstr ""
 5522. "Mou d'usu: %s [<opción> ...] <orde>\n"
 5523. "\n"
 5524. "Órdenes:\n"
 5525. " --install <enllaz> <nome> <camín> <prioridá>\n"
 5526. " [--slave <enllaz> <nome> <camín>] ...\n"
 5527. " amiesta un grupu d'alternatives al sistema.\n"
 5528. " --remove <nome> <camín> desanicia <camín> del grupu d'alternatives "
 5529. "<nome>.\n"
 5530. " --remove-all <nome> desaniciar el grupu <nome> del sistema "
 5531. "d'alternatives.\n"
 5532. " --auto <nome> camuda en enllaz maestru de <nome> a mou automáticu.\n"
 5533. " --display <nome> amuesa información del grupu <nome>.\n"
 5534. " --list <nome> amuesa tolos destinos del grupu <nome>.\n"
 5535. " --config <nome> amuesa les alternatives pal grupu <nome> y pide-y\n"
 5536. " al usuariu escoyer la que quier usar.\n"
 5537. " --set <nome> <camín> configura <camín> como una alternativa pa <nome>.\n"
 5538. " --all llama --config pa toles alternatives.\n"
 5539. "\n"
 5540. "<enllaz> ye l'enllaz simbólicu qu'apunta a %s/<nome>.\n"
 5541. " (p.ex. /usr/bin/pager)\n"
 5542. "<nome> ye'l nome principal pa esti grupu d'enllaces.\n"
 5543. " (p.ex. pager)\n"
 5544. "<camín> ye l'allugamientu pa los ficheros oxetivu de les alternatives\n"
 5545. " (p.ex. /usr/bin/less)\n"
 5546. "<prioridá> ye un valor enteru, les opciones col valor más altu tienen más \n"
 5547. " prioridá que les opciones en mou automáticu.\n"
 5548. "\n"
 5549. "Opciones:\n"
 5550. " --altdir <directoriu> camuda'l directoriu d'alternatives.\n"
 5551. " --admindir=<directoriu> camuda'l directoriu alministrativu.\n"
 5552. " --test nun facer nada, solo amosar.\n"
 5553. " --verbose operación verbosa, más salida.\n"
 5554. " --quiet operación silenciosa, salida mínima.\n"
 5555. " --help amuesa esti mensax d'aida.\n"
 5556. " --version amuesa la versión.\n"
 5557. #: utils/update-alternatives.c
 5558. #, c-format
 5559. msgid ""
 5560. "<link> is the symlink pointing to %s/<name>.\n"
 5561. " (e.g. /usr/bin/pager)\n"
 5562. "<name> is the master name for this link group.\n"
 5563. " (e.g. pager)\n"
 5564. "<path> is the location of one of the alternative target files.\n"
 5565. " (e.g. /usr/bin/less)\n"
 5566. "<priority> is an integer; options with higher numbers have higher priority "
 5567. "in\n"
 5568. " automatic mode.\n"
 5569. "\n"
 5570. msgstr ""
 5571. #: utils/update-alternatives.c
 5572. #, fuzzy, c-format
 5573. msgid ""
 5574. "Options:\n"
 5575. " --altdir <directory> change the alternatives directory.\n"
 5576. " --admindir <directory> change the administrative directory.\n"
 5577. " --log <file> change the log file.\n"
 5578. " --force allow replacing files with alternative links.\n"
 5579. " --skip-auto skip prompt for alternatives correctly "
 5580. "configured\n"
 5581. " in automatic mode (relevant for --config only)\n"
 5582. " --verbose verbose operation, more output.\n"
 5583. " --quiet quiet operation, minimal output.\n"
 5584. " --help show this help message.\n"
 5585. " --version show the version.\n"
 5586. msgstr ""
 5587. "Mou d'usu: %s [<opción> ...] <orde>\n"
 5588. "\n"
 5589. "Órdenes:\n"
 5590. " --add <propietariu> <grupu> <mou><ficheru> \n"
 5591. " amiesta una entrada nueva na base datos.\n"
 5592. " --remove <ficheru> desanicia un ficheru de la base datos.\n"
 5593. " --list [<patrón-glob>] amuesa la información de la base datos\n"
 5594. " de redefiniciones.\n"
 5595. "\n"
 5596. "Opciones:\n"
 5597. " --admindir <directoriu> define'l directoriu col ficheru statoverride.\n"
 5598. " --update anova los permisos de los ficheros darréu.\n"
 5599. " --force fuerza la execución d'una acción anque fallen les pruebes.\n"
 5600. " --quiet operación silenciosa, salida reducida.\n"
 5601. " --help amuesa esti mensaxe d'aida.\n"
 5602. " --version amuesa la versión.\n"
 5603. #: utils/update-alternatives.c
 5604. #, c-format
 5605. msgid "Use '%s --help' for program usage information."
 5606. msgstr ""
 5607. #: utils/update-alternatives.c
 5608. #, fuzzy, c-format
 5609. #| msgid "realloc failed (%zu bytes)"
 5610. msgid "malloc failed (%zu bytes)"
 5611. msgstr "falló en realloc (%zu bytes)"
 5612. #: utils/update-alternatives.c
 5613. #, fuzzy, c-format
 5614. #| msgid "two commands specified: %s and --%s"
 5615. msgid "two commands specified: --%s and --%s"
 5616. msgstr "especificáronse dos órdenes: %s y --%s"
 5617. #: utils/update-alternatives.c
 5618. #, fuzzy, c-format
 5619. #| msgid "cannot open diversions: %s"
 5620. msgid "cannot append to '%s'"
 5621. msgstr "fallu al abrir ficheru de desvíos: %s"
 5622. #: utils/update-alternatives.c
 5623. #, fuzzy, c-format
 5624. #| msgid "unable to remove %s: %s"
 5625. msgid "unable to remove '%s'"
 5626. msgstr "nun se puede desaniciar %s: %s"
 5627. #: utils/update-alternatives.c
 5628. msgid "auto mode"
 5629. msgstr "mou auto"
 5630. #: utils/update-alternatives.c
 5631. msgid "manual mode"
 5632. msgstr "mou manual"
 5633. #: utils/update-alternatives.c
 5634. #, fuzzy, c-format
 5635. #| msgid "unexpected end of file in %s while trying to read %s"
 5636. msgid "unexpected end of file while trying to read %s"
 5637. msgstr "fin de ficheru inesperáu en %s al lleer %s"
 5638. #: utils/update-alternatives.c
 5639. #, c-format
 5640. msgid "while reading %s: %s"
 5641. msgstr "mientres se lleía %s: %s"
 5642. #: utils/update-alternatives.c
 5643. #, fuzzy, c-format
 5644. #| msgid "unexpected end of file in %s while trying to read %s"
 5645. msgid "line not terminated while trying to read %s"
 5646. msgstr "fin de ficheru inesperáu en %s al lleer %s"
 5647. #: utils/update-alternatives.c
 5648. #, c-format
 5649. msgid "%s corrupt: %s"
 5650. msgstr "%s corrompíu: %s"
 5651. #: utils/update-alternatives.c
 5652. #, c-format
 5653. msgid "newlines prohibited in update-alternatives files (%s)"
 5654. msgstr "los saltos de llinia tan torgaos nos ficheros update-alternatives (%s)"
 5655. #: utils/update-alternatives.c
 5656. msgid "slave name"
 5657. msgstr "nome esclavu"
 5658. #: utils/update-alternatives.c
 5659. #, fuzzy, c-format
 5660. #| msgid "duplicate slave %s"
 5661. msgid "duplicate slave name %s"
 5662. msgstr "esclavu duplicáu `%s'"
 5663. #: utils/update-alternatives.c
 5664. msgid "slave link"
 5665. msgstr "enllaz esclavu"
 5666. #: utils/update-alternatives.c
 5667. #, c-format
 5668. msgid "slave link same as main link %s"
 5669. msgstr "l'enllaz esclavu ye'l mesmu que'l principal %s"
 5670. #: utils/update-alternatives.c
 5671. #, c-format
 5672. msgid "duplicate slave link %s"
 5673. msgstr "enllaz esclavu duplicáu `%s'"
 5674. #: utils/update-alternatives.c
 5675. msgid "master file"
 5676. msgstr "ficheru mayestru"
 5677. #: utils/update-alternatives.c
 5678. #, c-format
 5679. msgid "duplicate path %s"
 5680. msgstr "camín duplicáu %s"
 5681. #: utils/update-alternatives.c
 5682. #, fuzzy, c-format
 5683. #| msgid ""
 5684. #| "alternative %s (part of link group %s) doesn't exist. Removing from list "
 5685. #| "of alternatives."
 5686. msgid ""
 5687. "alternative %s (part of link group %s) doesn't exist; removing from list of "
 5688. "alternatives"
 5689. msgstr ""
 5690. "L'alternativa %s (parte del grupu d'enllaz %s), nun s'atopó. Desaniciándola "
 5691. "de la llista d'alternatives."
 5692. #: utils/update-alternatives.c
 5693. msgid "priority"
 5694. msgstr "prioridá"
 5695. #: utils/update-alternatives.c
 5696. msgid "slave file"
 5697. msgstr "ficheru esclavu"
 5698. #: utils/update-alternatives.c
 5699. #, c-format
 5700. msgid "priority of %s: %s"
 5701. msgstr "prioridá de %s: %s"
 5702. #: utils/update-alternatives.c
 5703. #, fuzzy, c-format
 5704. #| msgid "priority of %s: %s"
 5705. msgid "priority of %s is out of range: %s"
 5706. msgstr "prioridá de %s: %s"
 5707. #: utils/update-alternatives.c
 5708. msgid "status"
 5709. msgstr "estáu"
 5710. #: utils/update-alternatives.c
 5711. msgid "invalid status"
 5712. msgstr "estáu inválidu"
 5713. #: utils/update-alternatives.c
 5714. #, fuzzy
 5715. msgid "master link"
 5716. msgstr "ficheru mayestru"
 5717. #: utils/update-alternatives.c
 5718. #, fuzzy, c-format
 5719. #| msgid "discarding obsolete slave link %s (%s)."
 5720. msgid "discarding obsolete slave link %s (%s)"
 5721. msgstr "descartando enllaz esclavu pervieyu %s (%s)."
 5722. #: utils/update-alternatives.c
 5723. #, fuzzy, c-format
 5724. msgid "unable to flush file '%s'"
 5725. msgstr "nun pue escosase vsnprintf"
 5726. #: utils/update-alternatives.c
 5727. #, fuzzy, c-format
 5728. msgid " link best version is %s"
 5729. msgstr "Anguaño la «meyor» versión ye %s."
 5730. #: utils/update-alternatives.c
 5731. #, fuzzy
 5732. #| msgid "No versions available."
 5733. msgid " link best version not available"
 5734. msgstr "Nun hai denguna versión disponible."
 5735. #: utils/update-alternatives.c
 5736. #, fuzzy, c-format
 5737. msgid " link currently points to %s"
 5738. msgstr " l'enllaz apunta anguaño a %s"
 5739. #: utils/update-alternatives.c
 5740. #, fuzzy
 5741. msgid " link currently absent"
 5742. msgstr " nun hai enllaz"
 5743. #: utils/update-alternatives.c
 5744. #, fuzzy, c-format
 5745. #| msgid " %.250s is %s.\n"
 5746. msgid " link %s is %s"
 5747. msgstr " %.250s ye %s.\n"
 5748. #: utils/update-alternatives.c
 5749. #, fuzzy, c-format
 5750. msgid " slave %s is %s"
 5751. msgstr " esclavu %s: %s"
 5752. #: utils/update-alternatives.c
 5753. #, fuzzy, c-format
 5754. #| msgid "%s - priority %s"
 5755. msgid "%s - priority %d"
 5756. msgstr "%s - prioridá %s"
 5757. #: utils/update-alternatives.c
 5758. #, fuzzy, c-format
 5759. msgid " slave %s: %s"
 5760. msgstr " esclavu %s: %s"
 5761. #: utils/update-alternatives.c
 5762. #, fuzzy, c-format
 5763. #| msgid "There are %s choices for the alternative %s (providing %s)."
 5764. msgid "There is %d choice for the alternative %s (providing %s)."
 5765. msgid_plural "There are %d choices for the alternative %s (providing %s)."
 5766. msgstr[0] "Hai %s eleiciones pa l'alternativa %s (proporcionando %s)."
 5767. msgstr[1] "Hai %s eleiciones pa l'alternativa %s (proporcionando %s)."
 5768. #: utils/update-alternatives.c
 5769. msgid "Selection"
 5770. msgstr "Seleición"
 5771. #: utils/update-alternatives.c
 5772. msgid "Path"
 5773. msgstr "Camín"
 5774. #: utils/update-alternatives.c
 5775. msgid "Priority"
 5776. msgstr "Prioridá"
 5777. #: utils/update-alternatives.c
 5778. msgid "Status"
 5779. msgstr "Estáu"
 5780. #: utils/update-alternatives.c
 5781. #, fuzzy, c-format
 5782. #| msgid ""
 5783. #| "Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: "
 5784. msgid "Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: "
 5785. msgstr ""
 5786. "Calcar enter para dexar el valor por omisión[*], o escribir el númberu de "
 5787. "seleición: "
 5788. #: utils/update-alternatives.c
 5789. #, c-format
 5790. msgid "There is no program which provides %s."
 5791. msgstr "Nun hai dengún programa qu'apurra %s."
 5792. #: utils/update-alternatives.c
 5793. msgid "Nothing to configure."
 5794. msgstr "Ren que configurar."
 5795. #: utils/update-alternatives.c
 5796. #, fuzzy, c-format
 5797. #| msgid "There is only one alternative in link group %s: %s"
 5798. msgid "There is only one alternative in link group %s (providing %s): %s"
 5799. msgstr "Hai namái una alternativa nel grupu enllaz %s: %s"
 5800. #: utils/update-alternatives.c
 5801. #, fuzzy, c-format
 5802. #| msgid "not replacing %s with a link."
 5803. msgid "not replacing %s with a link"
 5804. msgstr "nun se troca %s con un enllaz."
 5805. #: utils/update-alternatives.c
 5806. #, c-format
 5807. msgid "can't install unknown choice %s"
 5808. msgstr ""
 5809. #: utils/update-alternatives.c
 5810. #, fuzzy, c-format
 5811. #| msgid ""
 5812. #| "skip creation of %s because associated file %s (of link group %s) doesn't "
 5813. #| "exist."
 5814. msgid ""
 5815. "skip creation of %s because associated file %s (of link group %s) doesn't "
 5816. "exist"
 5817. msgstr ""
 5818. "saltu criando %s porque'l ficheru asociáu %s (del grupu enllaz %s) nun "
 5819. "esiste."
 5820. #: utils/update-alternatives.c
 5821. #, fuzzy, c-format
 5822. #| msgid "not replacing %s with a link."
 5823. msgid "not removing %s since it's not a symlink"
 5824. msgstr "nun se troca %s con un enllaz."
 5825. #: utils/update-alternatives.c
 5826. #, fuzzy, c-format
 5827. #| msgid "alternative %s for %s not registered, not removing."
 5828. msgid "alternative %s for %s not registered; not removing"
 5829. msgstr "alternativa %s pa %s nun ta rexistrada, nun se desaniciará."
 5830. #: utils/update-alternatives.c
 5831. #, c-format
 5832. msgid "removing manually selected alternative - switching %s to auto mode"
 5833. msgstr ""
 5834. "desaniciando l'alternativa escoyida a mano, camudando %s a mou automáticu"
 5835. #: utils/update-alternatives.c
 5836. #, fuzzy, c-format
 5837. msgid "alternative %s for %s not registered; not setting"
 5838. msgstr "alternativa %s pa %s nun ta rexistrada, nun se desaniciará."
 5839. #: utils/update-alternatives.c
 5840. #, c-format
 5841. msgid "%s/%s is dangling; it will be updated with best choice"
 5842. msgstr ""
 5843. #: utils/update-alternatives.c
 5844. #, fuzzy, c-format
 5845. #| msgid ""
 5846. #| "%s has been changed (manually or by a script). Switching to manual "
 5847. #| "updates only."
 5848. msgid ""
 5849. "%s/%s has been changed (manually or by a script); switching to manual "
 5850. "updates only"
 5851. msgstr ""
 5852. "Camudóse %s (manualmente o por un programa). Camudando pa facer sólo "
 5853. "anovamientos manuales."
 5854. #: utils/update-alternatives.c
 5855. #, fuzzy, c-format
 5856. #| msgid "setting up automatic selection of %s."
 5857. msgid "setting up automatic selection of %s"
 5858. msgstr "configurando la escoyeta automática de %s."
 5859. #: utils/update-alternatives.c
 5860. #, fuzzy, c-format
 5861. #| msgid "renaming %s slave link from %s to %s."
 5862. msgid "renaming %s slave link from %s to %s"
 5863. msgstr "renomando enllaz esclavu %s de %s a %s."
 5864. #: utils/update-alternatives.c
 5865. #, fuzzy, c-format
 5866. #| msgid "renaming %s link from %s to %s."
 5867. msgid "renaming %s link from %s to %s"
 5868. msgstr "renomando enllaz %s de %s a %s."
 5869. #: utils/update-alternatives.c
 5870. #, fuzzy, c-format
 5871. #| msgid "using %s to provide %s (%s) in %s."
 5872. msgid "using %s to provide %s (%s) in auto mode"
 5873. msgstr "Usando %s pa proveer %s (%s) en %s."
 5874. #: utils/update-alternatives.c
 5875. #, fuzzy, c-format
 5876. #| msgid "using %s to provide %s (%s) in %s."
 5877. msgid "using %s to provide %s (%s) in manual mode"
 5878. msgstr "Usando %s pa proveer %s (%s) en %s."
 5879. #: utils/update-alternatives.c
 5880. #, fuzzy, c-format
 5881. #| msgid "There is only one alternative in link group %s: %s"
 5882. msgid "updating alternative %s because link group %s has changed slave links"
 5883. msgstr "Hai namái una alternativa nel grupu enllaz %s: %s"
 5884. #: utils/update-alternatives.c
 5885. #, fuzzy, c-format
 5886. #| msgid "There is only one alternative in link group %s: %s"
 5887. msgid ""
 5888. "forcing reinstallation of alternative %s because link group %s is broken"
 5889. msgstr "Hai namái una alternativa nel grupu enllaz %s: %s"
 5890. #: utils/update-alternatives.c
 5891. #, c-format
 5892. msgid "current alternative %s is unknown, switching to %s for link group %s"
 5893. msgstr ""
 5894. #: utils/update-alternatives.c
 5895. #, c-format
 5896. msgid "Alternative %s unchanged because choice %s is not available."
 5897. msgstr "Alternativa %s ensin camudar porque la eleición %s nun ta disponible."
 5898. #: utils/update-alternatives.c
 5899. #, c-format
 5900. msgid "Skip unknown alternative %s."
 5901. msgstr "Nun s'alcuentra una alternativa %s."
 5902. #: utils/update-alternatives.c
 5903. #, fuzzy, c-format
 5904. #| msgid "unexpected end of file in %s while trying to read %s"
 5905. msgid "line too long or not terminated while trying to read %s"
 5906. msgstr "fin de ficheru inesperáu en %s al lleer %s"
 5907. #: utils/update-alternatives.c
 5908. #, c-format
 5909. msgid "Skip invalid line: %s"
 5910. msgstr ""
 5911. #: utils/update-alternatives.c
 5912. #, fuzzy, c-format
 5913. #| msgid "alternative name (%s) must not contain '/' and spaces."
 5914. msgid "alternative name (%s) must not contain '/' and spaces"
 5915. msgstr "el nome alternativu (%s) nun puede tener '/' y espacios."
 5916. #: utils/update-alternatives.c
 5917. #, c-format
 5918. msgid "alternative link is not absolute as it should be: %s"
 5919. msgstr "l'enllaz alternativu, nun ye absolutu y tendría de ser: %s"
 5920. #: utils/update-alternatives.c
 5921. #, c-format
 5922. msgid "alternative path is not absolute as it should be: %s"
 5923. msgstr "el camín alternativu nun ye absolutu y tendría de ser: %s"
 5924. #: utils/update-alternatives.c
 5925. #, fuzzy, c-format
 5926. #| msgid "alternative %s can't be master: %s"
 5927. msgid "alternative %s can't be master: it is a slave of %s"
 5928. msgstr "alternativu %s nun puede ser mayestru: %s"
 5929. #: utils/update-alternatives.c
 5930. #, fuzzy, c-format
 5931. #| msgid "alternative link %s is already managed by %s."
 5932. msgid "alternative link %s is already managed by %s"
 5933. msgstr "enllaz alternativu %s ta disponible y remanáu por %s."
 5934. #: utils/update-alternatives.c
 5935. #, fuzzy, c-format
 5936. #| msgid "alternative path %s doesn't exist."
 5937. msgid "alternative path %s doesn't exist"
 5938. msgstr "camín alternativu %s nun esiste"
 5939. #: utils/update-alternatives.c
 5940. #, fuzzy, c-format
 5941. #| msgid "alternative %s can't be slave of %s: %s"
 5942. msgid "alternative %s can't be slave of %s: it is a master alternative"
 5943. msgstr "alternativu %s nun puede ser esclavu de %s: %s"
 5944. #: utils/update-alternatives.c
 5945. #, fuzzy, c-format
 5946. #| msgid "alternative %s can't be master: %s"
 5947. msgid "alternative %s can't be slave of %s: it is a slave of %s"
 5948. msgstr "alternativu %s nun puede ser mayestru: %s"
 5949. #: utils/update-alternatives.c
 5950. #, fuzzy, c-format
 5951. #| msgid "alternative link %s is already managed by %s."
 5952. msgid "alternative link %s is already managed by %s (slave of %s)"
 5953. msgstr "enllaz alternativu %s ta disponible y remanáu por %s."
 5954. #: utils/update-alternatives.c
 5955. #, c-format
 5956. msgid "unknown argument '%s'"
 5957. msgstr "argumentu `%s' desconocíu"
 5958. #: utils/update-alternatives.c
 5959. msgid "--install needs <link> <name> <path> <priority>"
 5960. msgstr "--install necesita <enllaz> <nome> <camín> <prioridá>"
 5961. #: utils/update-alternatives.c
 5962. msgid "<link> and <path> can't be the same"
 5963. msgstr "<link> y <path> nun pueden ser lo mesmo"
 5964. #: utils/update-alternatives.c
 5965. msgid "priority must be an integer"
 5966. msgstr "el valor de prioridá tien que ser un enteru"
 5967. #: utils/update-alternatives.c
 5968. #, fuzzy
 5969. #| msgid "priority of %s: %s"
 5970. msgid "priority is out of range"
 5971. msgstr "prioridá de %s: %s"
 5972. #: utils/update-alternatives.c
 5973. #, c-format
 5974. msgid "--%s needs <name> <path>"
 5975. msgstr "--%s necesita <nome> <camín>"
 5976. #: utils/update-alternatives.c
 5977. #, c-format
 5978. msgid "--%s needs <name>"
 5979. msgstr "--%s necesita <nome>"
 5980. #: utils/update-alternatives.c
 5981. msgid "--slave only allowed with --install"
 5982. msgstr "sólo se puede usar --slave con --install"
 5983. #: utils/update-alternatives.c
 5984. msgid "--slave needs <link> <name> <path>"
 5985. msgstr "--slave necesita <enllaz> <nome> <camín>"
 5986. #: utils/update-alternatives.c
 5987. #, c-format
 5988. msgid "name %s is both primary and slave"
 5989. msgstr "el nome %s ye a la vez principal y esclavu"
 5990. #: utils/update-alternatives.c
 5991. #, c-format
 5992. msgid "link %s is both primary and slave"
 5993. msgstr "l'enllaz %s ye a la vez principal y esclavu"
 5994. #: utils/update-alternatives.c
 5995. #, c-format
 5996. msgid "--%s needs a <file> argument"
 5997. msgstr "--%s necesita un parámetru <file>"
 5998. #: utils/update-alternatives.c
 5999. #, fuzzy
 6000. #| msgid ""
 6001. #| "need --display, --query, --list, --get-selections, --config,--set, --set-"
 6002. #| "selections, --install, --remove, --all, --remove-all or --auto"
 6003. msgid ""
 6004. "need --display, --query, --list, --get-selections, --config, --set, --set-"
 6005. "selections, --install, --remove, --all, --remove-all or --auto"
 6006. msgstr ""
 6007. "necesito --display, --query, --list, --get-selections, --config,--set, --set-"
 6008. "selections, --install, --remove, --all, --remove-all ó --auto"
 6009. #: utils/update-alternatives.c
 6010. #, fuzzy, c-format
 6011. #| msgid "no alternatives for %s."
 6012. msgid "no alternatives for %s"
 6013. msgstr "nun hai alternatives pa %s."
 6014. #: utils/update-alternatives.c
 6015. #, fuzzy
 6016. #| msgid "read error on standard input"
 6017. msgid "<standard input>"
 6018. msgstr "fallu de llectura na entrada estándar"
 6019. #: utils/update-alternatives.c
 6020. #, fuzzy, c-format
 6021. #| msgid "automatic updates of %s are disabled, leaving it alone."
 6022. msgid "automatic updates of %s/%s are disabled; leaving it alone"
 6023. msgstr "tán deshabilitaos los anovamientos automáticos de %s, nun se va tocar."
 6024. #: utils/update-alternatives.c
 6025. #, fuzzy, c-format
 6026. #| msgid "to return to automatic updates use `update-alternatives --auto %s'."
 6027. msgid "to return to automatic updates use '%s --auto %s'"
 6028. msgstr ""
 6029. "pa volver a facer anovamientos automáticos usa `update-alternatives --auto "
 6030. "%s'."
 6031. #, fuzzy
 6032. #~| msgid "obsolete option '--%s', please use '--%s' instead."
 6033. #~ msgid "obsolete option '--%s'; please use '--%s' instead"
 6034. #~ msgstr "opción obsoleta '--%s', por favor, usa nel so llugar '--%s'"
 6035. #, fuzzy
 6036. #~| msgid "cannot stat old name `%s': %s"
 6037. #~ msgid "control file '%s' missing value"
 6038. #~ msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome antiguu `%s': %s"
 6039. #, fuzzy
 6040. #~| msgid "cannot stat old name `%s': %s"
 6041. #~ msgid "control file '%s' missing value separator"
 6042. #~ msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome antiguu `%s': %s"
 6043. #~ msgid "unable to fstat part file '%.250s'"
 6044. #~ msgstr "nun puede efeutuase `stat' sobro'l ficheru parte `%.250s'"
 6045. #~ msgid "unexpected end of file in %.250s"
 6046. #~ msgstr "fin de ficheru inesperáu en %.250s"
 6047. #, fuzzy
 6048. #~| msgid "%s: warning: %s\n"
 6049. #~ msgid "%s: error: %s\n"
 6050. #~ msgstr "%s: fallu al reorganizar: %s\n"
 6051. #, fuzzy
 6052. #~| msgid "%s:%s:%d: internal error: %s\n"
 6053. #~ msgid "%s:%s:%d:%s: internal error: %s\n"
 6054. #~ msgstr "%s:%s:%d: fallu internu: %s\n"
 6055. #~ msgid "%s: warning: %s\n"
 6056. #~ msgstr "%s: fallu al reorganizar: %s\n"
 6057. #~ msgid "truncated triggers deferred file '%.250s'"
 6058. #~ msgstr "ficheru d'activadores dereferenciaos truncáu `%.250s'"
 6059. #, fuzzy
 6060. #~ msgid "find for dpkg --recursive"
 6061. #~ msgstr "falló la execución de find pa --recursive"
 6062. #~ msgid "failed to fdopen find's pipe"
 6063. #~ msgstr "falló facer fdopen nel tubu de find"
 6064. #~ msgid "error reading find's pipe"
 6065. #~ msgstr "error al lleer el tubu de find"
 6066. #~ msgid "error closing find's pipe"
 6067. #~ msgstr "error al zarrar el tubu de find"
 6068. #~ msgid "find for --recursive returned unhandled error %i"
 6069. #~ msgstr "find pa --recursive devolvió l'error nun remanao %i"
 6070. #, fuzzy
 6071. #~ msgid "unable to stat file name '%.250s'"
 6072. #~ msgstr "nun se puede abrir el ficheru fonte `%.250s'"
 6073. #, fuzzy
 6074. #~| msgid "control area"
 6075. #~ msgid "compressing control member"
 6076. #~ msgstr "estaya de control"
 6077. #~ msgid "Call %s."
 6078. #~ msgstr "Llamada %s."
 6079. #~ msgid "syntax error: invalid uid in statoverride file"
 6080. #~ msgstr "error de sintaxis: uid inválidu en ficheru statoverride"
 6081. #~ msgid "syntax error: invalid gid in statoverride file"
 6082. #~ msgstr "error de sintaxis: gid inválidu en statoverride"
 6083. #~ msgid "syntax error: invalid mode in statoverride file"
 6084. #~ msgstr "error de sintaxis: mou inválidu en ficheru statoverride"
 6085. #~ msgid "unknown option `%s'"
 6086. #~ msgstr "opción `%s' desconocida"
 6087. #~ msgid "unexpected eof reading `%.250s'"
 6088. #~ msgstr "fin de ficheru inesperáu al lleer `%.250s'"
 6089. #~ msgid "EOF on stdin at conffile prompt"
 6090. #~ msgstr "EOF na entrada estándar nel prompt del ficheru conf"
 6091. #~ msgid "unexpected eof in package name at line %d"
 6092. #~ msgstr "eof inesperáu nel nome del paquete na llinia %d"
 6093. #~ msgid "unexpected eof after package name at line %d"
 6094. #~ msgstr "eof inesperáu tres el nome del paquete na llinia %d"
 6095. #~ msgid "failed to chdir to `/' for cleanup"
 6096. #~ msgstr "falló al camudar a `/' pa llimpieza"
 6097. #, fuzzy
 6098. #~| msgid "cannot stat old name `%s': %s"
 6099. #~ msgid "cannot extract package field value from '%s': %s"
 6100. #~ msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome antiguu `%s': %s"
 6101. #~ msgid "file name '%.50s...' is too long"
 6102. #~ msgstr "el nome de ficheru '%.50s...' ye enforma llargu"
 6103. #~ msgid "'%s' contains user-defined field '%s'"
 6104. #~ msgstr "'%s' contién un campu '%s' definíu pol usuariu"
 6105. #~ msgid "could not open the `control' component"
 6106. #~ msgstr "nun puede abrise'l componente `control'"
 6107. #~ msgid "failed during read of `control' component"
 6108. #~ msgstr "falló durante la llectura de la componente `control'"
 6109. #, fuzzy
 6110. #~ msgid "error closing the '%s' component"
 6111. #~ msgstr "error al zarrar el tubu de find"
 6112. #~ msgid "name of conffile (starting `%.250s') is too long (>%d characters)"
 6113. #~ msgstr ""
 6114. #~ "el nome del conffile (qu'entama por `%.250s')\n"
 6115. #~ "ye abondu llargu (>%d carauteres)"
 6116. #~ msgid " (actually `%s')"
 6117. #~ msgstr " (daveres `%s')"
 6118. #~ msgid "value for `config-version' field not allowed in this context"
 6119. #~ msgstr "el valor del campu `config-version' nun se permite nesti contestu"
 6120. #, fuzzy
 6121. #~| msgid "error in Config-Version string `%.250s': %.250s"
 6122. #~ msgid "error in Config-Version string '%.250s'"
 6123. #~ msgstr "fallu na cadena Config-Version `%.250s': %.250s"
 6124. #~ msgid "value for `triggers-pending' field not allowed in this context"
 6125. #~ msgstr ""
 6126. #~ "el valor pal campu `triggers-pending' nun ta permitíu nesti contestu"
 6127. #~ msgid "value for `triggers-awaited' field not allowed in this context"
 6128. #~ msgstr ""
 6129. #~ "el valor pal campu `triggers-awaited' nun ta permitíu nesti contestu"
 6130. #~ msgid "failed to fstat previous diversions file"
 6131. #~ msgstr "fallu al facer `fstat' del ficheru anterior de desvíos"
 6132. #~ msgid "failed to fstat previous statoverride file"
 6133. #~ msgstr "nun s'atopó'l ficheru \"statoverride\" anterior"
 6134. #~ msgid "package %s has too many Conflicts/Replaces pairs"
 6135. #~ msgstr "el paquete %s tien demasiaos pares Conflictu/Reemplaza"
 6136. #~ msgid "Unpacking replacement %.250s ...\n"
 6137. #~ msgstr "Desempaquetando'l troquéu de %.250s ...\n"
 6138. #, fuzzy
 6139. #~| msgid "--add needs four arguments"
 6140. #~ msgid "--%s needs at two arguments"
 6141. #~ msgstr "--add necesita cuatro argumentos"
 6142. #, fuzzy
 6143. #~| msgid "failed to fstat tmpfile (data)"
 6144. #~ msgid "ar member file (%s)"
 6145. #~ msgstr "falló al criar el ficheru tmpfile (data)"
 6146. #, fuzzy
 6147. #~ msgid "failed to read on buffer copy for %s"
 6148. #~ msgstr "falló en buffer_copy (%s)"
 6149. #, fuzzy
 6150. #~ msgid "failed in write on buffer copy for %s"
 6151. #~ msgstr "falló en buffer_copy (%s)"
 6152. #, fuzzy
 6153. #~ msgid "short read on buffer copy for %s"
 6154. #~ msgstr "llectura insuficiente en buffer_copy (%s)"
 6155. #~ msgid "%s: decompression"
 6156. #~ msgstr "%s: descompresión"
 6157. #~ msgid "%s: compression"
 6158. #~ msgstr "%s: compresión"
 6159. #, fuzzy
 6160. #~| msgid "%d files and directories currently installed.)\n"
 6161. #~ msgid "a value different from 'any' is currently not allowed"
 6162. #~ msgstr "%d ficheros y direutorios instalaos actualmente.)\n"
 6163. #~ msgid "Closing brace missing in format\n"
 6164. #~ msgstr "Falta una llave de zarre nel formatu\n"
 6165. #~ msgid "backend dpkg-deb during `%.255s'"
 6166. #~ msgstr "mandase de dpkg-deb demientres `%.255s'"
 6167. #~ msgid "md5hash"
 6168. #~ msgstr "hash md5"
 6169. #~ msgid "failed to write to pipe in copy"
 6170. #~ msgstr "falló al escribir a la tubería na copia"
 6171. #~ msgid "failed to close pipe in copy"
 6172. #~ msgstr "falló al zarrar la tubería na copia"
 6173. #~ msgid "data"
 6174. #~ msgstr "datos"
 6175. #, fuzzy
 6176. #~| msgid "Putting package %s together from %d parts: "
 6177. #~ msgid "split package part"
 6178. #~ msgstr "Poniendo paquete %s xuntu dende %d partes:"
 6179. #, fuzzy
 6180. #~ msgid "failed to open '%s' for writing %s database"
 6181. #~ msgstr "falló abrir `%s' pa escribir la información de %s"
 6182. #, fuzzy
 6183. #~ msgid "failed to flush %s database to '%.250s'"
 6184. #~ msgstr "falló vaciar la información %s a `%.250s'"
 6185. #, fuzzy
 6186. #~ msgid "failed to fsync %s database to '%.250s'"
 6187. #~ msgstr "falló fsync la información %s a `%.250s'"
 6188. #, fuzzy
 6189. #~ msgid "failed to close '%.250s' after writing %s database"
 6190. #~ msgstr "falló zarrar `%.250s' tres d'escribir la información %s"
 6191. #, fuzzy
 6192. #~ msgid "failed to link '%.250s' to '%.250s' for backup of %s database"
 6193. #~ msgstr ""
 6194. #~ "falló enllazar `%.250s' con `%.250s' como copia de seguridá de la info %s"
 6195. #, fuzzy
 6196. #~ msgid "failed to install '%.250s' as '%.250s' containing %s database"
 6197. #~ msgstr "falló instalar `%.250s' como `%.250s' conteniendo la información %s"
 6198. #~ msgid "realloc failed (%zu bytes)"
 6199. #~ msgstr "falló en realloc (%zu bytes)"
 6200. #~ msgid "unable to write new trigger interest file `%.250s'"
 6201. #~ msgstr ""
 6202. #~ "nun puede escribise un nuevu ficheru d'intereses de disparadores `%.250s'"
 6203. #, fuzzy
 6204. #~ msgid "unable to flush new trigger interest file '%.250s'"
 6205. #~ msgstr "nun puede zarrase'l nuevu disparador del ficheru `%.250s'"
 6206. #, fuzzy
 6207. #~ msgid "unable to sync new trigger interest file '%.250s'"
 6208. #~ msgstr "nun puede zarrase'l nuevu disparador del ficheru `%.250s'"
 6209. #~ msgid "unable to install new trigger interest file `%.250s'"
 6210. #~ msgstr ""
 6211. #~ "nun puede instalase un nuevu ficheru d'intereses de disparadores `%.250s'"
 6212. #~ msgid "unable to create new trigger interest file `%.250s'"
 6213. #~ msgstr ""
 6214. #~ "nun puede crease un nuevu ficheru d'intereses de disparadores `%.250s'"
 6215. #~ msgid "unable to close new trigger interest file `%.250s'"
 6216. #~ msgstr "nun puede zarrase'l nuevu disparador del ficheru `%.250s'"
 6217. #~ msgid "unable to create new file triggers file `%.250s'"
 6218. #~ msgstr "nun pudo criase'l nuevu ficheru de disparadores `%.250s'"
 6219. #~ msgid "unable to write new file triggers file `%.250s'"
 6220. #~ msgstr "nun pudo escribise'l nuevu ficheru de disparadores `%.250s'"
 6221. #, fuzzy
 6222. #~ msgid "unable to flush new file triggers file '%.250s'"
 6223. #~ msgstr "nun pudo zarrase'l nuevu ficheru de disparadores `%.250s'"
 6224. #, fuzzy
 6225. #~ msgid "unable to sync new file triggers file '%.250s'"
 6226. #~ msgstr "nun pudo zarrase'l nuevu ficheru de disparadores `%.250s'"
 6227. #~ msgid "unable to close new file triggers file `%.250s'"
 6228. #~ msgstr "nun pudo zarrase'l nuevu ficheru de disparadores `%.250s'"
 6229. #~ msgid "unable to install new file triggers file as `%.250s'"
 6230. #~ msgstr "nun puede instalase'l nuevu ficheru de disparadores como `%.250s'"
 6231. #, fuzzy
 6232. #~| msgid ""
 6233. #~| "\n"
 6234. #~| "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 6235. #~| "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 6236. #~ msgid ""
 6237. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 6238. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 6239. #~ "Copyright (C) 2010 Guillem Jover.\n"
 6240. #~ msgstr ""
 6241. #~ "\n"
 6242. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 6243. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 6244. #, fuzzy
 6245. #~| msgid "cannot open GPL file"
 6246. #~ msgid "cannot create new %s file"
 6247. #~ msgstr "nun puede abrise'l ficheru GPL"
 6248. #, fuzzy
 6249. #~ msgid "error creating new diversions-old"
 6250. #~ msgstr "fallu al crear el nuevu ficheru statoverride-old: %s"
 6251. #~ msgid "unable to create updated files list file for package %s"
 6252. #~ msgstr ""
 6253. #~ "nun pue criase'l ficheru de llista de ficheros actualizao del paquete %s"
 6254. #~ msgid "failed to write to updated files list file for package %s"
 6255. #~ msgstr ""
 6256. #~ "fallu d'escritura nel ficheru de llista de ficheros actualizao del "
 6257. #~ "paquete %s"
 6258. #~ msgid "failed to flush updated files list file for package %s"
 6259. #~ msgstr "fallu al volcar la llista de ficheros actualizada del paquete %s"
 6260. #~ msgid "failed to sync updated files list file for package %s"
 6261. #~ msgstr ""
 6262. #~ "fallu al sincronizar la llista de ficheros actualizada del paquete %s"
 6263. #~ msgid "failed to close updated files list file for package %s"
 6264. #~ msgstr "fallu al zarrar la llista de ficheros actualizada del paquete %s"
 6265. #~ msgid "failed to install updated files list file for package %s"
 6266. #~ msgstr "fallu al instalar la llista de ficheros actualizada del paquete %s"
 6267. #~ msgid "--command-fd takes one argument, not zero"
 6268. #~ msgstr "--command-fd toma un argumentu, que nun seya cero"
 6269. #~ msgid "--command-fd only takes one argument"
 6270. #~ msgstr "--command-fd sólo toma un argumentu"
 6271. #, fuzzy
 6272. #~ msgid ""
 6273. #~ "Copyright (C) 2000, 2001 Wichert Akkerman.\n"
 6274. #~ "Copyright (C) 2006-2009 Guillem Jover.\n"
 6275. #~ msgstr ""
 6276. #~ "\n"
 6277. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 6278. #~ "Copyright (C) 2000-2002 Wichert Akkerman."
 6279. #, fuzzy
 6280. #~ msgid "cannot open new statoverride file"
 6281. #~ msgstr "fallu al abrir el nuevu ficheru statoverride: %s"
 6282. #, fuzzy
 6283. #~ msgid "error removing statoverride-old"
 6284. #~ msgstr "fallu al desaniciar statoverride-old: %s"
 6285. #, fuzzy
 6286. #~ msgid "error creating new statoverride-old"
 6287. #~ msgstr "fallu al crear el nuevu ficheru statoverride-old: %s"
 6288. #, fuzzy
 6289. #~ msgid "error installing new statoverride"
 6290. #~ msgstr "fallu al instalar el nuevu statoverride: %s"
 6291. #~ msgid "--build takes at most two arguments"
 6292. #~ msgstr "--build lleva tolo más, dos parámetros"
 6293. #~ msgid "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 6294. #~ msgstr "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 6295. #, fuzzy
 6296. #~| msgid ""
 6297. #~| "\n"
 6298. #~| "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 6299. #~| "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 6300. #~ msgid ""
 6301. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 6302. #~ "Copyright (C) 2000-2002 Wichert Akkerman.\n"
 6303. #~ "Copyright (C) 2009-2010 Raphael Hertzog.\n"
 6304. #~ msgstr ""
 6305. #~ "\n"
 6306. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 6307. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 6308. #~ msgid "it is a master alternative."
 6309. #~ msgstr "ye un mayestru alternativu."
 6310. #~ msgid "it is a slave of %s"
 6311. #~ msgstr "ye esclavu de %s"
 6312. #, fuzzy
 6313. #~| msgid "cannot stat old name `%s': %s"
 6314. #~ msgid "cannot stat %s: %s"
 6315. #~ msgstr "nun se puede facer `stat' sobre'l nome antiguu `%s': %s"
 6316. #~ msgid "readlink(%s) failed: %s"
 6317. #~ msgstr "llecturaenllaz(%s) falló: %s"
 6318. #, fuzzy
 6319. #~| msgid "readlink(%s) failed: %s"
 6320. #~ msgid "scan of %s failed: %s"
 6321. #~ msgstr "llecturaenllaz(%s) falló: %s"
 6322. #, fuzzy
 6323. #~| msgid "failed to exec %s"
 6324. #~ msgid "failed to execute %s: %s"
 6325. #~ msgstr "fallu al executar %s"
 6326. #~ msgid "unable to make %s a symlink to %s: %s"
 6327. #~ msgstr "nun pue facese de %s un enllaz simbólicu a %s: %s"
 6328. #~ msgid "unable to install %s as %s: %s"
 6329. #~ msgstr "nun pue instalase %s como %s: %s"
 6330. #~ msgid "while writing %s: %s"
 6331. #~ msgstr "mientres s'escribía %s: %s"
 6332. #~ msgid "unable to read %s: %s"
 6333. #~ msgstr "nun se puede lleer %s: %s"
 6334. #~ msgid "unable to close %s: %s"
 6335. #~ msgstr "nun se puede zarrar %s: %s"
 6336. #, fuzzy
 6337. #~| msgid "unable to write %s: %s"
 6338. #~ msgid "cannot write %s: %s"
 6339. #~ msgstr "nun se puede escribir %s: %s"
 6340. #, fuzzy
 6341. #~| msgid "unable to rename %s to %s: %s"
 6342. #~ msgid "unable to rename file '%s' to '%s'"
 6343. #~ msgstr "nun se puede renomar %s a %s: %s"
 6344. #~ msgid "malloc failed (%ld bytes)"
 6345. #~ msgstr "falló en malloc (%ld bytes)"
 6346. #~ msgid "realloc failed (%ld bytes)"
 6347. #~ msgstr "falló en realloc (%ld bytes)"
 6348. #~ msgid "unable to unbuffer `%.255s'"
 6349. #~ msgstr "nun puede desfacese'l búfer `%.255s'"
 6350. #~ msgid "part file `%.250s' has trailing garbage"
 6351. #~ msgstr "el ficheru parte `%.250s' tien basoria al final"
 6352. #~ msgid "size %7d occurs %5d times\n"
 6353. #~ msgstr "el tamañu %7d apaez %5d vegáes\n"
 6354. #~ msgid "out of memory pushing error handler: "
 6355. #~ msgstr "memoria escosada remanando el xestor d'errores: "
 6356. #~ msgid "unable to unlock dpkg status database"
 6357. #~ msgstr "nun puede desbloquiae la base de datos d'estáu de dpkg"
 6358. #~ msgid "copy info file `%.255s'"
 6359. #~ msgstr "copia'l ficheru d'información `%.250s'"
 6360. #~ msgid "parse error"
 6361. #~ msgstr "parse error"
 6362. #~ msgid "failed to write parsing warning"
 6363. #~ msgstr "falló al escribir avisu sobro analís"
 6364. #~ msgid "unable to lock triggers area"
 6365. #~ msgstr "nun puede bloquiase l'área de disparadores"
 6366. #~ msgid "failed to run %s (%.250s)"
 6367. #~ msgstr "falló executar %s (%.250s)"
 6368. #~ msgid "failed to exec shell (%.250s)"
 6369. #~ msgstr "falló executar shell (%.250s)"
 6370. #~ msgid "unable to check for existence of `%.250s'"
 6371. #~ msgstr "nun pue comprobase la esistencia de `%.250s'"
 6372. #~ msgid "failed to exec rm for cleanup"
 6373. #~ msgstr "nun se pudo executar rm pa la llimpieza"
 6374. #~ msgid ""
 6375. #~ "%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
 6376. #~ "\n"
 6377. #~ " number ref. in source description\n"
 6378. #~ " 1 general Generally helpful progress information\n"
 6379. #~ " 2 scripts Invocation and status of maintainer scripts\n"
 6380. #~ " 10 eachfile Output for each file processed\n"
 6381. #~ " 100 eachfiledetail Lots of output for each file processed\n"
 6382. #~ " 20 conff Output for each configuration file\n"
 6383. #~ " 200 conffdetail Lots of output for each configuration file\n"
 6384. #~ " 40 depcon Dependencies and conflicts\n"
 6385. #~ " 400 depcondetail Lots of dependencies/conflicts output\n"
 6386. #~ " 10000 triggers Trigger activation and processing\n"
 6387. #~ " 20000 triggersdetail Lots of output regarding triggers\n"
 6388. #~ " 40000 triggersstupid Silly amounts of output regarding triggers\n"
 6389. #~ " 1000 veryverbose Lots of drivel about eg the dpkg/info "
 6390. #~ "directory\n"
 6391. #~ " 2000 stupidlyverbose Insane amounts of drivel\n"
 6392. #~ "\n"
 6393. #~ "Debugging options are be mixed using bitwise-or.\n"
 6394. #~ "Note that the meanings and values are subject to change.\n"
 6395. #~ msgstr ""
 6396. #~ "opción de depuración %s, --debug=<octal> o -D<octal>:\n"
 6397. #~ "\n"
 6398. #~ " númberu referencia en fonte descripción\n"
 6399. #~ " 1 xeneral Información de progresu xeneralmente útil\n"
 6400. #~ " 2 scripts Invocación y estáu de los scripts del "
 6401. #~ "paquete\n"
 6402. #~ " 10 eachfile Salida por cada ficheru procesáu\n"
 6403. #~ " 100 eachfiledetail Muncha salida por cada ficheru procesáu\n"
 6404. #~ " 20 conff Salida por cada conffile\n"
 6405. #~ " 200 conffdetail Muncha salida por cada conffile\n"
 6406. #~ " 40 depcon Dependencies y conflictos\n"
 6407. #~ " 400 depcondetail Muncha salida sobro dependencies y "
 6408. #~ "conflictos\n"
 6409. #~ " 10000 triggers Activación y procesáu de disparadores\n"
 6410. #~ " 20000 triggersdetail Muncha información rellacionada con "
 6411. #~ "disparadores\n"
 6412. #~ " 40000 triggersstupid Montañes de parrafaes sobro los "
 6413. #~ "disparadores\n"
 6414. #~ " 1000 veryverbose Parrafaes sobro'l direutoriu dpkg/info\n"
 6415. #~ " 2000 stupidlyverbose Montoneres de parrafaes (perxudica la "
 6416. #~ "salú)\n"
 6417. #~ "\n"
 6418. #~ "Les opciones de depuración entemécense faciendo el OR bit por bit.\n"
 6419. #~ "Note que los significaos y los valores tán suxetos a cambeos.\n"
 6420. #, fuzzy
 6421. #~| msgid ""
 6422. #~| "%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
 6423. #~| " warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
 6424. #~| " stop with error: --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-"
 6425. #~| "<thing>,...\n"
 6426. #~| " Forcing things:\n"
 6427. #~| " all [!] Set all force options\n"
 6428. #~| " downgrade [*] Replace a package with a lower version\n"
 6429. #~| " configure-any Configure any package which may help this one\n"
 6430. #~| " hold Process incidental packages even when on hold\n"
 6431. #~| " bad-path PATH is missing important programs, problems "
 6432. #~| "likely\n"
 6433. #~| " not-root Try to (de)install things even when not root\n"
 6434. #~| " overwrite Overwrite a file from one package with another\n"
 6435. #~| " overwrite-diverted Overwrite a diverted file with an undiverted "
 6436. #~| "version\n"
 6437. #~| " bad-verify Install a package even if it fails authenticity "
 6438. #~| "check\n"
 6439. #~| " depends-version [!] Turn dependency version problems into warnings\n"
 6440. #~| " depends [!] Turn all dependency problems into warnings\n"
 6441. #~| " confnew [!] Always use the new config files, don't prompt\n"
 6442. #~| " confold [!] Always use the old config files, don't prompt\n"
 6443. #~| " confdef [!] Use the default option for new config files if "
 6444. #~| "one\n"
 6445. #~| " is available, don't prompt. If no default can "
 6446. #~| "be found,\n"
 6447. #~| " you will be prompted unless one of the confold "
 6448. #~| "or\n"
 6449. #~| " confnew options is also given\n"
 6450. #~| " confmiss [!] Always install missing config files\n"
 6451. #~| " breaks [!] Install even if it would break another package\n"
 6452. #~| " conflicts [!] Allow installation of conflicting packages\n"
 6453. #~| " architecture [!] Process even packages with wrong architecture\n"
 6454. #~| " overwrite-dir [!] Overwrite one package's directory with "
 6455. #~| "another's file\n"
 6456. #~| " remove-reinstreq [!] Remove packages which require installation\n"
 6457. #~| " remove-essential [!] Remove an essential package\n"
 6458. #~| "\n"
 6459. #~| "WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your "
 6460. #~| "installation.\n"
 6461. #~| "Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
 6462. #~ msgid ""
 6463. #~ "%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
 6464. #~ " warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
 6465. #~ " stop with error: --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-"
 6466. #~ "<thing>,...\n"
 6467. #~ " Forcing things:\n"
 6468. #~ " all [!] Set all force options\n"
 6469. #~ " downgrade [*] Replace a package with a lower version\n"
 6470. #~ " configure-any Configure any package which may help this one\n"
 6471. #~ " hold Process incidental packages even when on hold\n"
 6472. #~ " bad-path PATH is missing important programs, problems "
 6473. #~ "likely\n"
 6474. #~ " not-root Try to (de)install things even when not root\n"
 6475. #~ " overwrite Overwrite a file from one package with another\n"
 6476. #~ " overwrite-diverted Overwrite a diverted file with an undiverted "
 6477. #~ "version\n"
 6478. #~ " bad-verify Install a package even if it fails authenticity "
 6479. #~ "check\n"
 6480. #~ " depends-version [!] Turn dependency version problems into warnings\n"
 6481. #~ " depends [!] Turn all dependency problems into warnings\n"
 6482. #~ " confnew [!] Always use the new config files, don't prompt\n"
 6483. #~ " confold [!] Always use the old config files, don't prompt\n"
 6484. #~ " confdef [!] Use the default option for new config files if "
 6485. #~ "one\n"
 6486. #~ " is available, don't prompt. If no default can be "
 6487. #~ "found,\n"
 6488. #~ " you will be prompted unless one of the confold "
 6489. #~ "or\n"
 6490. #~ " confnew options is also given\n"
 6491. #~ " confmiss [!] Always install missing config files\n"
 6492. #~ " confask [!] Offer to replace config files with no new "
 6493. #~ "versions\n"
 6494. #~ " breaks [!] Install even if it would break another package\n"
 6495. #~ " conflicts [!] Allow installation of conflicting packages\n"
 6496. #~ " architecture [!] Process even packages with wrong architecture\n"
 6497. #~ " overwrite-dir [!] Overwrite one package's directory with another's "
 6498. #~ "file\n"
 6499. #~ " unsafe-io [!] Do not perform safe I/O operations when "
 6500. #~ "unpacking\n"
 6501. #~ " remove-reinstreq [!] Remove packages which require installation\n"
 6502. #~ " remove-essential [!] Remove an essential package\n"
 6503. #~ "\n"
 6504. #~ "WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your "
 6505. #~ "installation.\n"
 6506. #~ "Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
 6507. #~ msgstr ""
 6508. #~ "opciones de forciáu de %s - remanen el comportamientu cuando hai "
 6509. #~ "problemes:\n"
 6510. #~ "\n"
 6511. #~ " avisa pero continúa: --force-<cosa>,<cosa>,...\n"
 6512. #~ " detiénse si hai fallu: --refuse-<cosa>,<cosa>,... | --no-force-"
 6513. #~ "<cosa>,...\n"
 6514. #~ "\n"
 6515. #~ " Coses que se pueden forciar:\n"
 6516. #~ " all [!] Activa toles opciones de forciáu.\n"
 6517. #~ " downgrade [*] Troca un paquete con una versión menor.\n"
 6518. #~ " configure-any Configura cualesquier paquete que pueda aidar a "
 6519. #~ "ésti.\n"
 6520. #~ " hold Procesa paquetes accesorios cuando se "
 6521. #~ "caltienen.\n"
 6522. #~ " bad-path Falten programes importantes nel PATH,\n"
 6523. #~ " puede haber problemes.\n"
 6524. #~ " not-root Intenta (des)instalar coses inclusu ensin ser "
 6525. #~ "root.\n"
 6526. #~ " overwrite Sobroscribe un ficheru d'un paquete con otru.\n"
 6527. #~ " overwrite-diverted Sobroscribe un ficheru esviáu con una versión\n"
 6528. #~ " non esviada.\n"
 6529. #~ " bad-verify Instala un paquete inclusu si falla la "
 6530. #~ "comprobación\n"
 6531. #~ " d'autenticidá.\n"
 6532. #~ " depends-version [!] Convierte n'avisos los problemes de dependencia\n"
 6533. #~ " de versión.\n"
 6534. #~ " depends [!] Convierte n'avisos tolos problemes de\n"
 6535. #~ " dependencies.\n"
 6536. #~ " confnew [!] Usa siempres los nuevos conffiles, ensin "
 6537. #~ "entrugar.\n"
 6538. #~ " confold [!] Usa siempres los conffiles antiguos, ensin "
 6539. #~ "entrugar.\n"
 6540. #~ " confdef [!] Usa la opción predeterminada pa los conffiles\n"
 6541. #~ " nuevos si tán disponibles, ensin entrugar. Si "
 6542. #~ "nun\n"
 6543. #~ " s'alcuentra dengún predetermináu entrugará, a "
 6544. #~ "menos\n"
 6545. #~ " que se de tamién dalguna de les opciones "
 6546. #~ "confold\n"
 6547. #~ " o confnew.\n"
 6548. #~ " confmiss [!] Instala siempres los conffiles que falten.\n"
 6549. #~ " breaks Instala magar qu'otru paquete se frañe. \n"
 6550. #~ " conflicts [!] Permite la instalación de paquetes en "
 6551. #~ "conflictu.\n"
 6552. #~ " architecture [!] Procesa inclusu los paquetes con arquiteutura "
 6553. #~ "errónea.\n"
 6554. #~ " overwrite-dir [!] Sobroscribe'l direutoriu d'un paquete col\n"
 6555. #~ " ficheru d'otru.\n"
 6556. #~ " remove-reinstreq [!] Desinstala los paquetes que precisen "
 6557. #~ "instalación,\n"
 6558. #~ " remove-essential [!] Desinstala un paquete esencial,\n"
 6559. #~ "\n"
 6560. #~ "ATENCIÓN - l'usu de les opciones conseñaes con [!] puede frañar "
 6561. #~ "seriamente\n"
 6562. #~ "la instalación. Les opciones de forciáu conseñaes con [*] tán activaes\n"
 6563. #~ "por omisión.\n"
 6564. #~ msgid "failed to exec dpkg-split to see if it's part of a multiparter"
 6565. #~ msgstr "fallu al executar dpkg-split pa ver si ye parte d'un multiparte"
 6566. #~ msgid "failed to execl debsig-verify"
 6567. #~ msgstr "fallu al executar debsig-verify"
 6568. #~ msgid "failed to exec dpkg-deb to extract control information"
 6569. #~ msgstr "fallá al executar dpkg-deb pa estrayer la información de control"
 6570. #~ msgid "unable to exec dpkg-deb to get filesystem archive"
 6571. #~ msgstr "nun puede executase dpkg-deb pa obtener el ficheru"
 6572. #~ msgid "unable to delete disappearing control info file `%.250s'"
 6573. #~ msgstr ""
 6574. #~ "nun puede desaniciase'l ficheru d'información de control `%.250s' que "
 6575. #~ "desapareció"
 6576. #~ msgid "dpkg: %s not found.\n"
 6577. #~ msgstr "dpkg: nun s'alcontró %s.\n"
 6578. #~ msgid "failed to chdir to .../DEBIAN"
 6579. #~ msgstr "falló al camudar al direutoriu .../DEBIAN"
 6580. #~ msgid "failed to exec tar -cf"
 6581. #~ msgstr "falló al executar tar -cf"
 6582. #~ msgid "failed to make tmpfile (control)"
 6583. #~ msgstr "falló al criar un ficheru temporal (control)"
 6584. #~ msgid "failed to unlink tmpfile (control), %s"
 6585. #~ msgstr "falló al desaniciar con unlink el ficheru temporal (control), %s"
 6586. #~ msgid "control"
 6587. #~ msgstr "control"
 6588. #~ msgid "failed to rewind tmpfile (control)"
 6589. #~ msgstr "falló al efeutuar `rewind' sobro'l ficheru temporal (control)"
 6590. #~ msgid "failed to fstat tmpfile (control)"
 6591. #~ msgstr "falló al efeutuar `fstat' sobro'l ficheru temporal (control)"
 6592. #~ msgid "failed to exec find"
 6593. #~ msgstr "falló al executar find"
 6594. #~ msgid "failed to exec sh -c mv foo/* &c"
 6595. #~ msgstr "falló al executar sh -c mv fu/* etc."
 6596. #~ msgid "file `%.250s' is corrupt - %.250s length contains nulls"
 6597. #~ msgstr "el ficheru `%.250s' ta frañáu - la llonxitú %.250s contién nulos"
 6598. #~ msgid "file `%.250s' is corrupt - negative member length %zi"
 6599. #~ msgstr "el ficheru `%.250s' ta frañáu - llonxitú %zi negativa"
 6600. #~ msgid "failed getting the current file position"
 6601. #~ msgstr "hebo un fallu al obtener la posición actual nel ficheru"
 6602. #~ msgid "failed setting the current file position"
 6603. #~ msgstr "hebo un fallu al atroxar la posición actual del ficheru"
 6604. #~ msgid "version number"
 6605. #~ msgstr "númberu de versión"
 6606. #~ msgid "member length"
 6607. #~ msgstr "llonxitú miembru"
 6608. #~ msgid "header info member"
 6609. #~ msgstr "información de cabecera del elementu"
 6610. #, fuzzy
 6611. #~| msgid "skipped member data from %s"
 6612. #~ msgid "skipped control area from %s"
 6613. #~ msgstr "sáltase l'elementu de %s"
 6614. #, fuzzy
 6615. #~ msgid "failed to create temporary directory"
 6616. #~ msgstr "falló al criar nome de direutoriu temporal"
 6617. #~ msgid "info_spew"
 6618. #~ msgstr "info_spew"
 6619. #~ msgid "info length"
 6620. #~ msgstr "llonxitú info"
 6621. #~ msgid "total length"
 6622. #~ msgstr "llonxitú total"
 6623. #~ msgid "data length"
 6624. #~ msgstr "llonxitú de datos"
 6625. #, fuzzy
 6626. #~| msgid "failed to exec dpkg-deb to extract control information"
 6627. #~ msgid "failed to exec dpkg-deb to extract field value"
 6628. #~ msgstr "fallá al executar dpkg-deb pa estrayer la información de control"
 6629. #, fuzzy
 6630. #~| msgid "unable to create %s: %s"
 6631. #~ msgid "unable to stat %s: %s"
 6632. #~ msgstr "nun se puede crear %s: %s"
 6633. #~ msgid "slave name %s duplicated"
 6634. #~ msgstr "el nome esclavu %s ta duplicáu"
 6635. #~ msgid "slave link %s duplicated"
 6636. #~ msgstr "l'enllaz esclavu %s ta duplicáu"
 6637. #~ msgid "%d requested control components are missing"
 6638. #~ msgstr "falten %d componentes de control solicitaes"
 6639. #~ msgid "cat (data)"
 6640. #~ msgstr "cat (datos)"
 6641. #~ msgid "failed to open pipe descriptor `1' in paste"
 6642. #~ msgstr "falló al efeutuar `fdopen' sobro'l descriptor `1' en `paste'"
 6643. #~ msgid "failed to write to gzip -dc"
 6644. #~ msgstr "falló al escribir a gzip -dc"
 6645. #~ msgid "failed to close gzip -dc"
 6646. #~ msgstr "falló al zarrar gzip -dc"
 6647. #~ msgid "failed to syscall lseek to files archive portion"
 6648. #~ msgstr "fallá na llamada al sistema lseek nos ficheros porción de ficheru"
 6649. #~ msgid "unable to exec mksplit"
 6650. #~ msgstr "nun se puede executar mksplit"
 6651. #~ msgid ""
 6652. #~ "\n"
 6653. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 6654. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 6655. #~ msgstr ""
 6656. #~ "\n"
 6657. #~ "Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
 6658. #~ "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman."
 6659. #~ msgid "two commands specified: %s and --%s"
 6660. #~ msgstr "especificáronse dos órdenes: %s y --%s"
 6661. #~ msgid "--%s needs a divert-to argument"
 6662. #~ msgstr "--%s necesites un parámetru indicando a onde desviar"
 6663. #~ msgid "--%s needs a <package> argument"
 6664. #~ msgstr "--%s necesites un nome de paquete como argumentu"
 6665. #~ msgid "cannot open diversions: %s"
 6666. #~ msgstr "fallu al abrir ficheru de desvíos: %s"
 6667. #~ msgid "missing package"
 6668. #~ msgstr "falta'l paquete"
 6669. #~ msgid "rename: rename `%s' to `%s': %s"
 6670. #~ msgstr "rename: renomar `%s' como `%s': %s"
 6671. #~ msgid "create diversions-new: %s"
 6672. #~ msgstr "criar diversions-new: %s"
 6673. #~ msgid "write diversions-new: %s"
 6674. #~ msgstr "escribir diversions-new: %s"
 6675. #~ msgid "close diversions-new: %s"
 6676. #~ msgstr "zarrar diversions-new: %s"
 6677. #~ msgid "create new diversions-old: %s"
 6678. #~ msgstr "criar «diversions-old» nuevu: %s"
 6679. #~ msgid "install new diversions: %s"
 6680. #~ msgstr "instalar nuevos esvíos: %s"
 6681. #~ msgid "internal error: %s corrupt: %s"
 6682. #~ msgstr "error internu: %s corrompíu: %s"
 6683. #~ msgid "dpkg-deb - error: %s (`%s') doesn't contain any digits\n"
 6684. #~ msgstr "dpkg-deb - error: %s (`%s') nun contién dengún díxitu\n"
 6685. #~ msgid "(upstream) version"
 6686. #~ msgstr "versión (upstream) "
 6687. #~ msgid "Debian revision"
 6688. #~ msgstr "revisión Debian"
 6689. #~ msgid "%d errors in control file"
 6690. #~ msgstr "%d fallos nel ficheru de control"
 6691. #, fuzzy
 6692. #~| msgid "unable to read %s: %s"
 6693. #~ msgid "can't readdir %s: %s"
 6694. #~ msgstr "nun se puede lleer %s: %s"
 6695. #~ msgid "failed in buffer_write(fd) (%i, ret=%li): %s"
 6696. #~ msgstr "falló en buffer_write(fd) (%i, ret=%li): %s"
 6697. #~ msgid "eof in buffer_write(stream): %s"
 6698. #~ msgstr "eof en buffer_write(stream): %s"
 6699. #~ msgid "error in buffer_write(stream): %s"
 6700. #~ msgstr "fallu en buffer_write(stream): %s"
 6701. #~ msgid "failed in buffer_read(fd): %s"
 6702. #~ msgstr "falló en buffer_read(fd): %s"
 6703. #~ msgid "error in buffer_read(stream): %s"
 6704. #~ msgstr "error en buffer_read(stream): %s"
 6705. #~ msgid "%s returned error exit status %d"
 6706. #~ msgstr "%s devolvió'l códigu de salida d'error %d"
 6707. #~ msgid "%s killed by signal (%s)%s"
 6708. #~ msgstr "%s terminóse pola señal (%s)%s"
 6709. #, fuzzy
 6710. #~ msgid ""
 6711. #~ "This is free software; see the GNU General Public Licence version 2 or\n"
 6712. #~ "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 6713. #~ msgstr ""
 6714. #~ "\n"
 6715. #~ "Esto ye software llibre; mira la Llicencia Pública Xeneral de GNU Versión "
 6716. #~ "2 o\n"
 6717. #~ "posterior pa les condiciones de copia. Nun hai DENGUNA garantía.\n"
 6718. #~ msgid ""
 6719. #~ "\n"
 6720. #~ "This is free software; see the GNU General Public Licence version 2 or\n"
 6721. #~ "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 6722. #~ msgstr ""
 6723. #~ "\n"
 6724. #~ "Esto ye software llibre; mira la Llicencia Pública Xeneral de GNU Versión "
 6725. #~ "2 o\n"
 6726. #~ "posterior pa les condiciones de copia. Nun hai DENGUNA garantía.\n"
 6727. #~ msgid "%s: failed to exec '%s %s'"
 6728. #~ msgstr "%s: nun pudo executase '%s %s'"
 6729. #~ msgid "%s: internal gzip error: read: `%s'"
 6730. #~ msgstr "%s: fallu internu de gzip: llectura: `%s'"
 6731. #~ msgid "%s: internal gzip error: write: `%s'"
 6732. #~ msgstr "%s: fallu internu de gzip: escritura `%s'"
 6733. #~ msgid "%s: internal gzip error: read(%i) != write(%i)"
 6734. #~ msgstr "%s: fallu internu de gzip: llectura(%i) != escritura(%i)"
 6735. #~ msgid "%s: internal bzip2 error: read: `%s'"
 6736. #~ msgstr "%s: fallu internu de bzip2: llectura: `%s'"
 6737. #~ msgid "%s: internal bzip2 error: write: `%s'"
 6738. #~ msgstr "%s: fallu internu de bzip2: escritura `%s'"
 6739. #~ msgid "%s: internal bzip2 error: read(%i) != write(%i)"
 6740. #~ msgstr "%s: fallu internu de bzip2: llectura(%i) != escritura(%i)"
 6741. #~ msgid "Don't forget to foreground (`fg') this process when you're done !\n"
 6742. #~ msgstr ""
 6743. #~ "En acabando ¡nun escaecer traer esti procesu a primer planu (`fg')!\n"
 6744. #~ msgid ""
 6745. #~ "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
 6746. #~ "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 6747. #~ "See %s --license for copyright and license details.\n"
 6748. #~ msgstr ""
 6749. #~ "Esto ye software llibre; ve la Llicencia Pública Xeneral de GNU (GNU GPL) "
 6750. #~ "versión2 o una posterior pa les condiciones de copia. NUN hai garantía.Ve "
 6751. #~ "%s --license pa los detalles de copyright y llicencia.\n"
 6752. #~ msgid "unable to get unique filename for control info"
 6753. #~ msgstr ""
 6754. #~ "nun puede obtenese un nome de ficheru únicu pa la información de control"
 6755. #~ msgid "Debian `%s' package management program query tool\n"
 6756. #~ msgstr ""
 6757. #~ "La ferramienta de consultes del programa de xestion de paquetes de Debian "
 6758. #~ "`%s'\n"
 6759. #~ msgid ""
 6760. #~ "Use --help for help about querying packages;\n"
 6761. #~ "Use --license for copyright license and lack of warranty (GNU GPL)."
 6762. #~ msgstr ""
 6763. #~ "Use --help pa tener aida sobro consulta de paquetes;\n"
 6764. #~ "Use --license pa lleer el copyright, la llicencia y la ausencia de "
 6765. #~ "garantía (GPL de GNU)."
 6766. #~ msgid "failed to chown %s: %s"
 6767. #~ msgstr "falló camudar de propietariu %s: %s"
 6768. #~ msgid "failed to chmod %s: %s"
 6769. #~ msgstr "falló camudar de permisos %s: %s"
 6770. #~ msgid "failed to fork for cleanup"
 6771. #~ msgstr "falló al efeutuar `fork' pa llimpieza"
 6772. #~ msgid "failed to wait for rm cleanup"
 6773. #~ msgstr "falló al esperar pola llimpieza con rm"
 6774. #~ msgid "rm cleanup failed, code %d\n"
 6775. #~ msgstr "la llimpieza con rm falló, códigu %d\n"
 6776. #~ msgid "failed to exec rm -rf"
 6777. #~ msgstr "falló al executar rm -rf"
 6778. #~ msgid "failed to read `control' (in `%.255s')"
 6779. #~ msgstr "falló al lleer `control' (en `%.255s')"
 6780. #~ msgid "unable to seek back"
 6781. #~ msgstr "nun puede efeutuase `seek' haza atrás"
 6782. #~ msgid "unknown data type `%i' in buffer_write\n"
 6783. #~ msgstr "triba de datu `%i' desconocíu en buffer_write\n"
 6784. #~ msgid "unknown data type `%i' in buffer_read\n"
 6785. #~ msgstr "triba de datu desconocíu `%i' en buffer_read\n"
 6786. #~ msgid "wait for shell failed"
 6787. #~ msgstr "Falló esperar pola shell"
 6788. #~ msgid "read error in diversions [i]"
 6789. #~ msgstr "fallu de llectura nos desvíos [i]"
 6790. #~ msgid "unlink"
 6791. #~ msgstr "desenllazar"
 6792. #~ msgid "chmod"
 6793. #~ msgstr "camudar los permisos de"
 6794. #~ msgid "delete"
 6795. #~ msgstr "desaniciar"
 6796. #~ msgid "failed to %s '%.255s'"
 6797. #~ msgstr "falló en %s '%.255s'"
 6798. #~ msgid "wait for dpkg-split failed"
 6799. #~ msgstr "la espera por dpkg-split falló"
 6800. #~ msgid ""
 6801. #~ "\n"
 6802. #~ "Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman."
 6803. #~ msgstr ""
 6804. #~ "\n"
 6805. #~ "Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman."
 6806. #~ msgid "no mode specified"
 6807. #~ msgstr "nun se conseñó mou dalu"
 6808. #~ msgid "illegal user %s"
 6809. #~ msgstr "usuariu ilegal `%s'"
 6810. #~ msgid "non-existing user %s"
 6811. #~ msgstr "usuariu inesistente `%s'"
 6812. #~ msgid "illegal group %s"
 6813. #~ msgstr "grupu illegal `%s'"
 6814. #~ msgid "non-existing group %s"
 6815. #~ msgstr "grupu inesistente `%s'"
 6816. #~ msgid "illegal mode %s"
 6817. #~ msgstr "mou illegal `%s'"
 6818. #~ msgid "aborting"
 6819. #~ msgstr "encaboxando"
 6820. #~ msgid "cannot open statoverride: %s"
 6821. #~ msgstr "fallu al abrir el ficheru statoverride: %s"
 6822. #~ msgid "Multiple overrides for \"%s\", aborting"
 6823. #~ msgstr "Albortando porque existen abondes redefiniciones pa «%s»"
 6824. #~ msgid "failed write during hashreport"
 6825. #~ msgstr "escritura fallida n'informe de tipu «hash»"
 6826. #~ msgid "configuration error: unknown option %s"
 6827. #~ msgstr "fallu de configuración: opción desconocida %s"
 6828. #~ msgid "configuration error: %s does not take a value"
 6829. #~ msgstr "fallu de configuración: %s nun lleva parámetros"
 6830. #~ msgid "unexecpted end of line in statoverride file"
 6831. #~ msgstr "final de llinia inesperáu en ficheru statoverride"
 6832. #~ msgid "--check-supported takes no arguments"
 6833. #~ msgstr "--check-support nun toma dengún argumentu"
 6834. #~ msgid "--forget-old-unavail takes no arguments"
 6835. #~ msgstr "--forget-old-unavail nun lleva parámetros"
 6836. #~ msgid ""
 6837. #~ "\n"
 6838. #~ "Copyright (C) 1994,1995 Ian Jackson."
 6839. #~ msgstr ""
 6840. #~ "\n"
 6841. #~ "Copyright (C) 1994,1995 Ian Jackson."
 6842. #~ msgid ""
 6843. #~ "Usage: %s [<options> ...] [--] <filename>\n"
 6844. #~ "\n"
 6845. #~ "Options:\n"
 6846. #~ " --section <regexp> <title>\n"
 6847. #~ " put the new entry in the <regex> matched "
 6848. #~ "section\n"
 6849. #~ " or create a new one with <title> if non-"
 6850. #~ "existent.\n"
 6851. #~ " --menuentry=<text> set the menu entry.\n"
 6852. #~ " --description=<text> set the description to be used in the menu "
 6853. #~ "entry.\n"
 6854. #~ " --info-file=<path> specify info file to install in the "
 6855. #~ "directory.\n"
 6856. #~ " --dir-file=<path> specify file name of info directory file.\n"
 6857. #~ " --infodir=<directory> same as '--dir-file=<directory>/dir'.\n"
 6858. #~ " --info-dir=<directory> likewise.\n"
 6859. #~ " --keep-old do not replace entries nor remove empty ones.\n"
 6860. #~ " --remove remove the entry specified by <filename> "
 6861. #~ "basename.\n"
 6862. #~ " --remove-exactly remove the exact <filename> entry.\n"
 6863. #~ " --test enables test mode (no actions taken).\n"
 6864. #~ " --debug enables debug mode (show more information).\n"
 6865. #~ " --quiet do not show output messages.\n"
 6866. #~ " --help show this help message.\n"
 6867. #~ " --version show the version.\n"
 6868. #~ msgstr ""
 6869. #~ "Mou d'usu: %s [<opciones> ...] [--] <ficheru>\n"
 6870. #~ "\n"
 6871. #~ "Opciones:\n"
 6872. #~ " --section <expreg> <títulu>\n"
 6873. #~ " pon la entrada nueva na estaya que s'axusta\n"
 6874. #~ " a <expreg> o crea una nueva con <títulu> si "
 6875. #~ "nun existe.\n"
 6876. #~ " --menuentry=<testu> fixa la entrada de menú.\n"
 6877. #~ " --description=<testu> fixa la descripción a usar na entrada de menú.\n"
 6878. #~ " --info-file=<camín> especifica'l ficheru d'información a instalar nel "
 6879. #~ "direutoriu.\n"
 6880. #~ " --dir-file=<camín> especifica'l nome del ficheru d'información de "
 6881. #~ "direutoriu.\n"
 6882. #~ " --infodir=<directoriu> equivalente a '--dir-file=<directoriu>/dir'.\n"
 6883. #~ " --info-dir=<directoriu> igual que'l casu anterior.\n"
 6884. #~ " --keep-old nun camuda les entraes nin desanicia les valeres.\n"
 6885. #~ " --remove desaniciar la entrada especifica nel nome base <ficheru>.\n"
 6886. #~ " --remove-exactly desanicia la entrada que se llama exautamente "
 6887. #~ "<ficheru>.\n"
 6888. #~ " --test activa el mou de prueba (nun fai denguna aición).\n"
 6889. #~ " --debug activa mou de depuración (amuesa más información).\n"
 6890. #~ " --quiet omite los mensaxes de salida.\n"
 6891. #~ " --help amuesa esti mensaxe de aida.\n"
 6892. #~ " --version amuesa la versión.\n"
 6893. #~ msgid "could not open stderr for output! %s"
 6894. #~ msgstr "¡nun pue abrise la salida estándar d'error! %s"
 6895. #~ msgid "%s: --section needs two more args"
 6896. #~ msgstr "%s: --section necesita dos argumentos más"
 6897. #~ msgid "%s: option --%s is deprecated (ignored)"
 6898. #~ msgstr "%s: la opción --%s ye vieyísima (ignoraráse)"
 6899. #~ msgid "%s: unknown option `%s'"
 6900. #~ msgstr "%s: opción `%s' desconocida"
 6901. #~ msgid "%s: too many arguments"
 6902. #~ msgstr "%s: demasiaos argumentos"
 6903. #~ msgid "%s: --section ignored with --remove"
 6904. #~ msgstr "%s: ignórase --section con --remove"
 6905. #~ msgid "%s: --description ignored with --remove"
 6906. #~ msgstr "%s: ignórase --description con --remove"
 6907. #~ msgid "%s: test mode - dir file will not be updated"
 6908. #~ msgstr "%s: mou de prueba, nun s'anovará el ficheru de directoriu"
 6909. #~ msgid "%s: warning, ignoring confusing INFO-DIR-ENTRY in file."
 6910. #~ msgstr ""
 6911. #~ "%s: avisu, ignórase'l confusu valor INFO-DIR-ENTRY atopáu nel ficheru."
 6912. #~ msgid "invalid info entry"
 6913. #~ msgstr "entrada d'información inválida"
 6914. #~ msgid ""
 6915. #~ "\n"
 6916. #~ "No `START-INFO-DIR-ENTRY' and no `This file documents'.\n"
 6917. #~ "%s: unable to determine description for `dir' entry - giving up\n"
 6918. #~ msgstr ""
 6919. #~ "\n"
 6920. #~ "Nun s'atopa `START-INFO-DIR-ENTRY' nin tampoco un testu «This file "
 6921. #~ "documents» .\n"
 6922. #~ "%s: nun se pudo determinar la descripción pa la entrada `dir', "
 6923. #~ "encaboxando\n"
 6924. #~ msgid "%s: no file %s, retrieving backup file %s."
 6925. #~ msgstr "%s: nun esiste'l ficheru %s, algamando la copia de seguridá %s."
 6926. #~ msgid "%s: copying %s to %s failed, giving up: %s"
 6927. #~ msgstr "%s: falló copiar %s a %s, dexándolo: %s"
 6928. #~ msgid "%s: no backup file %s available, retrieving default file."
 6929. #~ msgstr ""
 6930. #~ "%s: nun esiste'l ficheru de copia de seguridá %s, algamando el ficheru "
 6931. #~ "por omisión."
 6932. #~ msgid "%s: no backup file %s available."
 6933. #~ msgstr "%s: nun esiste'l ficheru de copia de seguridá %s."
 6934. #~ msgid "%s: no default file %s available, giving up."
 6935. #~ msgstr "%s: nun esiste'l ficheru por omisión %s, dexándolo."
 6936. #~ msgid "%s: failed to lock dir for editing! %s"
 6937. #~ msgstr "%s: ¡hebo un fallu al bloquear el directoriu pa editalu! %s"
 6938. #~ msgid "try deleting %s?"
 6939. #~ msgstr "¿tentar desaniciar %s?"
 6940. #~ msgid "unable to open %s: %s"
 6941. #~ msgstr "nun se puede abrir %s: %s"
 6942. #~ msgid "unable to close %s after read: %s"
 6943. #~ msgstr "fallu al zarrar %s darréu de la llectura: %s"
 6944. #~ msgid "%s: existing entry for `%s' not replaced"
 6945. #~ msgstr "%s: nun se camudó la entrada existente pa `%s'"
 6946. #~ msgid "%s: replacing existing dir entry for `%s'"
 6947. #~ msgstr "%s: camudando la entrada dir existente pa `%s'"
 6948. #~ msgid "%s: creating new section `%s'"
 6949. #~ msgstr "%s: creando una nueva estaya `%s'"
 6950. #~ msgid "%s: no sections yet, creating Miscellaneous section too."
 6951. #~ msgstr "%s: entá nun hai estayes, crearáse la estaya «Amiestu»."
 6952. #~ msgid "%s: no section specified for new entry, placing at end"
 6953. #~ msgstr ""
 6954. #~ "%s: nun s'especificó una estaya pa la nueva entrada, llantaráse al final"
 6955. #~ msgid "%s: deleting entry `%s ...'"
 6956. #~ msgstr "%s: desaniciando la entrada `%s ...'"
 6957. #~ msgid "%s: empty section `%s' not removed"
 6958. #~ msgstr "%s: nun se desanició la estaya valera `%s'"
 6959. #~ msgid "%s: deleting empty section `%s'"
 6960. #~ msgstr "%s: desaniciando la estaya valera `%s'"
 6961. #~ msgid "%s: no entry for file `%s' and menu entry `%s'"
 6962. #~ msgstr "%s: nun hai una entrada pal ficheru `%s' y la entrada de menú `%s'"
 6963. #~ msgid "%s: no entry for file `%s'"
 6964. #~ msgstr "%s: nun hai una entrada pal ficheru `%s'"
 6965. #~ msgid "unable to backup old %s, giving up: %s"
 6966. #~ msgstr "nun se pudo grabar una copia de %s, abandonando: %s"
 6967. #~ msgid "unable to install new %s: %s"
 6968. #~ msgstr "nun se puede instalar el nuevu %s: %s"
 6969. #~ msgid "%s: could not backup %s in %s: %s"
 6970. #~ msgstr "%s: nun se pudo facer una copia de seguridá de %s en %s: %s"
 6971. #~ msgid "%s: warning - unable to unlock %s: %s"
 6972. #~ msgstr "%s: avisu - nun se puede desbloquear `%s': %s"
 6973. #~ msgid "unable to read %s: %d"
 6974. #~ msgstr "nun se puede lleer %s: %d"
 6975. #~ msgid "dbg: %s"
 6976. #~ msgstr "dbg: %s"
 6977. #~ msgid "failed to open tmpfile (control), %s"
 6978. #~ msgstr "falló al abrir un ficheru temporal (control), %s"
 6979. #~ msgid "failed to open tmpfile (data), %s"
 6980. #~ msgstr "falló al abrir el ficheru temporal (data), %s"
 6981. #~ msgid "invalid number for --command-fd"
 6982. #~ msgstr "númberu inválidu pa --command-fd"
 6983. #~ msgid "unable to rewind at start of vsnprintf"
 6984. #~ msgstr "nun pue volvese a l'entamu de vsnprintf"
 6985. #~ msgid "unable to truncate in vsnprintf"
 6986. #~ msgstr "nun pue truncase en vsnprintf"
 6987. #~ msgid "write error in vsnprintf"
 6988. #~ msgstr "error d'escritura en vsnprintf"
 6989. #~ msgid "unable to stat in vsnprintf"
 6990. #~ msgstr "nun pue facese `stat' en vsnprintf"
 6991. #~ msgid "unable to rewind in vsnprintf"
 6992. #~ msgstr "nun pue volvese en vsnprintf"
 6993. #~ msgid "read error in vsnprintf truncated"
 6994. #~ msgstr "error de llectura en vsnprintf truncáu"
 6995. #~ msgid "System error no.%d"
 6996. #~ msgstr "Fallu del sistema nº:%d"
 6997. #~ msgid "Signal no.%d"
 6998. #~ msgstr "Señal nº:%d"
 6999. #~ msgid "dpkg: warning - %s returned error exit status %d\n"
 7000. #~ msgstr "dpkg: avisu - %s devolvió códigu d'error %d\n"
 7001. #~ msgid "dpkg: warning - %s killed by signal (%s)%s\n"
 7002. #~ msgstr "dpkg: avisu - %s termináu por señal (%s)%s\n"
 7003. #~ msgid "failed to read `%s' at line %d"
 7004. #~ msgstr "falló al lleer `%s' na llinia %d"
 7005. #~ msgid "parse error, in file `%.255s' near line %d"
 7006. #~ msgstr "fallu de tratamientu, nel ficheru `%.255s' cerca de la llinia %d"
 7007. #~ msgid " package `%.255s'"
 7008. #~ msgstr " paquete `%.255s'"
 7009. #~ msgid "failed to realloc for variable buffer"
 7010. #~ msgstr "fallu al reasitiar un buffer variable"
 7011. #~ msgid "process_archive ... already disappeared !"
 7012. #~ msgstr "process_archive ... ¡yá desapaeció!"
 7013. #~ msgid "gobble replaced file `%.255s'"
 7014. #~ msgstr "usar el ficheru reemplazáu `%.255s'"
 7015. #~ msgid "dpkg: %s: warning - failed to remove `%.250s': %s\n"
 7016. #~ msgstr "dpkg: %s: avisu - falló desaniciar `%.250s': %s\n"
 7017. #~ msgid "--audit does not take any arguments"
 7018. #~ msgstr "--audit nun lleva dengún argumentu"
 7019. #~ msgid "--yet-to-unpack does not take any arguments"
 7020. #~ msgstr "--yet-to-unpack nun lleva dengún argumentu"
 7021. #~ msgid "--assert-* does not take any arguments"
 7022. #~ msgstr "--assert-* nun lleva dengún argumentu"
 7023. #~ msgid "--predep-package does not take any argument"
 7024. #~ msgstr "--predep-package nun lleva dengún argumentu"
 7025. #~ msgid "--print-architecture does not take any argument"
 7026. #~ msgstr "--print-architecture nun lleva dengún argumentu"
 7027. #~ msgid "unable to stat installed %s script `%.250s'"
 7028. #~ msgstr "nun se pudo facer `stat' del script %s instaláu `%.250s'"
 7029. #~ msgid "unable to stat new %s script `%.250s'"
 7030. #~ msgstr "nun se pudo facer `stat' del script nuevu %s `%.250s'"
 7031. #~ msgid "unable to execute new %s"
 7032. #~ msgstr "nun se pudo executar el nuevu %s"
 7033. #~ msgid "dpkg: warning - unable to stat %s `%.250s': %s\n"
 7034. #~ msgstr "dpkg: avisu - nun se pudo facer `stat' de %s `%.250s': %s\n"
 7035. #~ msgid "--set-selections does not take any argument"
 7036. #~ msgstr "--set-selections nun lleva parámetros"
 7037. #~ msgid "--clear-selections does not take any argument"
 7038. #~ msgstr "--clear-selections nun lleva parámetros"
 7039. #~ msgid "--build needs a directory argument"
 7040. #~ msgstr "--build necesita un direutoriu como parámetru"
 7041. #~ msgid ""
 7042. #~ "dpkg-deb: warning, not checking contents of control area.\n"
 7043. #~ "dpkg-deb: building an unknown package in `%s'.\n"
 7044. #~ msgstr ""
 7045. #~ "dpkg-deb: atención, nun se compreba'l conteníu del área de control.\n"
 7046. #~ "dpkg-deb: constrúise un paquete desconocíu en `%s'.\n"
 7047. #~ msgid "Internal error, compress_type `%i' unknown!"
 7048. #~ msgstr "Fallu internu, ¡triba de compresión «%i» desconocía!"
 7049. #~ msgid "--join requires one or more part file arguments"
 7050. #~ msgstr "--join requier ún o más ficheros parte como argumentos"
 7051. #~ msgid "--listq does not take any arguments"
 7052. #~ msgstr "--listq nun toma dengún argumentu"
 7053. #~ msgid ""
 7054. #~ "\n"
 7055. #~ "Copyright (C) 1996 Kim-Minh Kaplan."
 7056. #~ msgstr ""
 7057. #~ "\n"
 7058. #~ "Copyright (C) 1996 Kim-Minh Kaplan."
 7059. #~ msgid ""
 7060. #~ "Usage: %s [<option> ...] [--] [<dirname>]\n"
 7061. #~ "\n"
 7062. #~ "Options:\n"
 7063. #~ " --unsafe set some additional possibly useful options.\n"
 7064. #~ " warning: this option may garble an otherwise correct "
 7065. #~ "file.\n"
 7066. #~ " --help show this help message.\n"
 7067. #~ " --version show the version.\n"
 7068. #~ msgstr ""
 7069. #~ "Usu: %s [<opción> ...] [--] [<direutoriu>]\n"
 7070. #~ "\n"
 7071. #~ "Opciones:\n"
 7072. #~ " --unsafe afita delles opciones seique afayadices.\n"
 7073. #~ " avisu: esta opción pue corromper un ficheru correutu.\n"
 7074. #~ " --help amuesa esti testu d'aida.\n"
 7075. #~ " --version amuesa la versión.\n"
 7076. #~ msgid "try deleting %s"
 7077. #~ msgstr "intenta desaniciar %s"
 7078. #~ msgid "failed to install %s; it will be left as %s: %s"
 7079. #~ msgstr "nun se puede instalar `%s'; dexaráse como %s: %s"
 7080. #~ msgid "%s: unable to unlock %s: %s"
 7081. #~ msgstr "%s: fallu al desbloquear %s: %s"
 7082. #~ msgid "%s - status is %s."
 7083. #~ msgstr "%s - l'estáu ye %s."
 7084. #~ msgid " link unreadable - %s"
 7085. #~ msgstr " nun se puede lleer l'enllaz - %s"
 7086. #~ msgid ""
 7087. #~ "warning: %s is supposed to be a symlink to %s, \n"
 7088. #~ "or nonexistent; however, readlink failed: %s"
 7089. #~ msgstr ""
 7090. #~ "avisu: supónse que %s ye un enllaz simbólicu a %s,\n"
 7091. #~ "o nun existe; por embargu falló «readlink»: %s"
 7092. #~ msgid "Leaving %s (%s) pointing to %s."
 7093. #~ msgstr "Dexando %s (%s) pa qu'apunte a %s."
 7094. #~ msgid "Updating %s (%s) to point to %s."
 7095. #~ msgstr "Anovando %s (%s) pa qu'apunte a %s."
 7096. #~ msgid "Removing %s (%s), not appropriate with %s."
 7097. #~ msgstr "Desaniciando %s (%s), nun ye afayadizu pa %s."
 7098. #~ msgid ""
 7099. #~ "Checking available versions of %s, updating links in %s ...\n"
 7100. #~ "(You may modify the symlinks there yourself if desired - see `man ln'.)"
 7101. #~ msgstr ""
 7102. #~ "Comprobando les versiones disponibles pa %s, anovando enllaces en %s ...\n"
 7103. #~ "(Puedes camudar los enllaces ellí si te peta - consulta «man ln».)"
 7104. #~ msgid "slave link name %s duplicated"
 7105. #~ msgstr "el nome del enllaz esclavu %s ta duplicáu"
 7106. #~ msgid "Recovering from previous failed update of %s ..."
 7107. #~ msgstr "Restaurando d'un anovamientu previu que falló de %s ..."
 7108. #~ msgid "unable to open %s for write: %s"
 7109. #~ msgstr "nun se puede abrir el ficheru %s pa escritura: %s"
 7110. #~ msgid "Last package providing %s (%s) removed, deleting it."
 7111. #~ msgstr "L'últimu paquete apurríu desanicióse %s (%s), desaniciándolu."
 7112. #~ msgid ""
 7113. #~ "There is only 1 program which provides %s\n"
 7114. #~ "(%s). Nothing to configure.\n"
 7115. #~ msgstr ""
 7116. #~ "Sólo hai un programa qu'apurra %s\n"
 7117. #~ "(%s). Nun se configurará nada.\n"
 7118. #~ msgid ""
 7119. #~ "There are %s alternatives which provide `%s'.\n"
 7120. #~ "\n"
 7121. #~ " Selection Alternative\n"
 7122. #~ "-----------------------------------------------\n"
 7123. #~ msgstr ""
 7124. #~ "Hai %s alternatives qu'apurren `%s'.\n"
 7125. #~ "\n"
 7126. #~ "Escoyeta Alternativa\n"
 7127. #~ "-----------------------------------------------\n"
 7128. #~ msgid "error or eof reading %s for %s (%s)"
 7129. #~ msgstr "error o fin de ficheru al lleer %s pa %s (%s)"
 7130. #~ msgid "missing newline after %s"
 7131. #~ msgstr "falta una nueva llinia tres %s"
 7132. #~ msgid "Serious problem: %s"
 7133. #~ msgstr "Problema grave: %s"