sv.po 52 KB


 1. # Swedish translation of dpkg
 2. # Copyright © 1999-2014 Software in the Public Interest
 3. # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
 4. # Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: dselect 1.17.22\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
 10. "POT-Creation-Date: 2017-03-06 06:25+0100\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2014-10-30 15:07+0100\n"
 12. "Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
 13. "Language-Team: Svenska <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
 14. "Language: sv\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 19. #: dselect/basecmds.cc
 20. msgid "Search for ? "
 21. msgstr "Sök efter? "
 22. #: dselect/basecmds.cc
 23. msgid "Error: "
 24. msgstr "Fel: "
 25. #: dselect/basecmds.cc
 26. msgid "Help: "
 27. msgstr "Hjälp: "
 28. #: dselect/basecmds.cc
 29. msgid "Press ? for help menu, . for next topic, <space> to exit help."
 30. msgstr "Tryck ? för hjälpmenyn, . för nästa ämne, <blanksteg> lämnar hjälpen."
 31. #: dselect/basecmds.cc
 32. msgid "Help information is available under the following topics:"
 33. msgstr "Hjälpinformation finns för följande ämnen:"
 34. #: dselect/basecmds.cc
 35. msgid ""
 36. "Press a key from the list above, <space> or 'q' to exit help,\n"
 37. " or '.' (full stop) to read each help page in turn. "
 38. msgstr ""
 39. "Tryck en tangent från listan ovan, <blanksteg>, \"q\" eller \"Q\" avslutar "
 40. "hjälpen,\n"
 41. " eller \".\" (punkt) för att läsa hjälpsidorna i sekvens. "
 42. #: dselect/basecmds.cc
 43. msgid "error reading keyboard in help"
 44. msgstr "fel vid läsning av tangentbordet i hjälpfunktionen"
 45. #: dselect/baselist.cc
 46. msgid "ioctl(TIOCGWINSZ) failed"
 47. msgstr "ioctl(TIOCGWINSZ) misslyckades"
 48. #: dselect/baselist.cc
 49. msgid "doupdate in SIGWINCH handler failed"
 50. msgstr "doupdate misslyckades i hanterare för fönsterändring"
 51. #: dselect/baselist.cc
 52. msgid "failed to restore old SIGWINCH sigact"
 53. msgstr "kunde inte återställa tidigare fönsteruppdateringshanterare"
 54. #: dselect/baselist.cc
 55. msgid "failed to restore old signal mask"
 56. msgstr "kunde inte återställa gammal signalmask"
 57. #: dselect/baselist.cc
 58. msgid "failed to unblock SIGWINCH"
 59. msgstr "kunde inte avblockera fönsteruppdatering"
 60. #: dselect/baselist.cc
 61. msgid "failed to block SIGWINCH"
 62. msgstr "kunde inte blockera fönsterändring"
 63. #: dselect/baselist.cc
 64. msgid "failed to get old signal mask"
 65. msgstr "kunde inte hämta gammal signalmask"
 66. #: dselect/baselist.cc
 67. msgid "failed to get old SIGWINCH sigact"
 68. msgstr "kunde inte hämta tidigare fönsteruppdateringshanterare"
 69. #: dselect/baselist.cc
 70. msgid "failed to set new SIGWINCH sigact"
 71. msgstr "kunde inte sätta ny fönsteruppdateringshanterare"
 72. #: dselect/baselist.cc
 73. msgid "failed to allocate colour pair"
 74. msgstr "kunde allokera färgpar"
 75. #: dselect/baselist.cc
 76. msgid "failed to create title window"
 77. msgstr "kunde inte skapa titelfönster"
 78. #: dselect/baselist.cc
 79. msgid "failed to create whatinfo window"
 80. msgstr "kunde inte skapa informationfönster"
 81. #: dselect/baselist.cc
 82. msgid "failed to create baselist pad"
 83. msgstr "kunde inte skapa baslisteflik"
 84. #: dselect/baselist.cc
 85. msgid "failed to create heading pad"
 86. msgstr "kunde inte skapa rubrikflik"
 87. #: dselect/baselist.cc
 88. msgid "failed to create thisstate pad"
 89. msgstr "kunde inte skapa \"detta tillstånd\"-flik"
 90. #: dselect/baselist.cc
 91. msgid "failed to create info pad"
 92. msgstr "kunde inte skapa informationsflik"
 93. #: dselect/baselist.cc
 94. msgid "failed to create query window"
 95. msgstr "kunde inte skapa frågefönster"
 96. #: dselect/baselist.cc
 97. msgid "Keybindings"
 98. msgstr "Tangentbindningar"
 99. #: dselect/baselist.cc
 100. #, c-format
 101. msgid " -- %d%%, press "
 102. msgstr " -- %d%%, tryck "
 103. #: dselect/baselist.cc
 104. #, c-format
 105. msgid "%s for more"
 106. msgstr "%s för mer"
 107. #: dselect/baselist.cc
 108. #, c-format
 109. msgid "%s to go back"
 110. msgstr "%s återgår"
 111. #: dselect/bindings.cc
 112. msgid "[not bound]"
 113. msgstr "[ej funnet]"
 114. #: dselect/bindings.cc
 115. #, c-format
 116. msgid "[unk: %d]"
 117. msgstr "[okänd: %d]"
 118. #: dselect/bindings.cc
 119. msgid "Scroll onwards through help/information"
 120. msgstr "Rulla framåt genom hjälp/information"
 121. #: dselect/bindings.cc
 122. msgid "Scroll backwards through help/information"
 123. msgstr "Rulla bakåt genom hjälp/information"
 124. #: dselect/bindings.cc
 125. msgid "Move up"
 126. msgstr "Gå upp"
 127. #: dselect/bindings.cc
 128. msgid "Move down"
 129. msgstr "Gå ner"
 130. #: dselect/bindings.cc
 131. msgid "Go to top of list"
 132. msgstr "Gå till listans början"
 133. #: dselect/bindings.cc
 134. msgid "Go to end of list"
 135. msgstr "Gå till listans slut"
 136. #: dselect/bindings.cc
 137. msgid "Request help (cycle through help screens)"
 138. msgstr "Be om hjälp (gå genom hjälpskärmarna)"
 139. #: dselect/bindings.cc
 140. msgid "Cycle through information displays"
 141. msgstr "Gå genom informationsvisningarna"
 142. #: dselect/bindings.cc
 143. msgid "Redraw display"
 144. msgstr "Rita om bilden"
 145. #: dselect/bindings.cc
 146. msgid "Scroll onwards through list by 1 line"
 147. msgstr "Rulla fram listan en rad"
 148. #: dselect/bindings.cc
 149. msgid "Scroll backwards through list by 1 line"
 150. msgstr "Rulla tillbaka listan en rad"
 151. #: dselect/bindings.cc
 152. msgid "Scroll onwards through help/information by 1 line"
 153. msgstr "Rullafram hjälpen/informationen en rad"
 154. #: dselect/bindings.cc
 155. msgid "Scroll backwards through help/information by 1 line"
 156. msgstr "Rulla tillbaka hjälpen/informationen en rad"
 157. #: dselect/bindings.cc
 158. msgid "Scroll onwards through list"
 159. msgstr "Rulla framåt genom listan"
 160. #: dselect/bindings.cc
 161. msgid "Scroll backwards through list"
 162. msgstr "Rulla bakåt genom listan"
 163. #: dselect/bindings.cc
 164. msgid "Mark package(s) for installation"
 165. msgstr "Markera paket för installation"
 166. #: dselect/bindings.cc
 167. msgid "Mark package(s) for deinstallation"
 168. msgstr "Markera paket för avinstallation"
 169. #: dselect/bindings.cc
 170. msgid "Mark package(s) for deinstall and purge"
 171. msgstr "Markera paket för avinstallation och radering"
 172. #: dselect/bindings.cc
 173. msgid "Make highlight more specific"
 174. msgstr "Gör markering mer specifik"
 175. #: dselect/bindings.cc
 176. msgid "Make highlight less specific"
 177. msgstr "Gör markering mindre specifik"
 178. #: dselect/bindings.cc
 179. msgid "Search for a package whose name contains a string"
 180. msgstr "Sök efter paket vars namn innehåller en sträng"
 181. #: dselect/bindings.cc
 182. msgid "Repeat last search"
 183. msgstr "Repetera senaste sökning"
 184. #: dselect/bindings.cc
 185. msgid "Swap sort order priority/section"
 186. msgstr "Byt sorteringsordning prioritet/sektion"
 187. #: dselect/bindings.cc
 188. msgid "Quit, confirming, and checking dependencies"
 189. msgstr "Avsluta bekräftande och kontrollera beroenden"
 190. #: dselect/bindings.cc
 191. msgid "Quit, confirming without check"
 192. msgstr "Avsluta bekräftande utan kontroll"
 193. #: dselect/bindings.cc
 194. msgid "Quit, rejecting conflict/dependency suggestions"
 195. msgstr "Avsluta och strunta i förslagen"
 196. #: dselect/bindings.cc
 197. msgid "Abort - quit without making changes"
 198. msgstr "Avbryt - sluta utan att ändra"
 199. #: dselect/bindings.cc
 200. msgid "Revert to old state for all packages"
 201. msgstr "Återgå till tidigare tillstånd för alla paket"
 202. #: dselect/bindings.cc
 203. msgid "Revert to suggested state for all packages"
 204. msgstr "Återgå till föreslagna tillstånd för alla paket"
 205. #: dselect/bindings.cc
 206. msgid "Revert to directly requested state for all packages"
 207. msgstr "Återgå till direkt föreslagna tillstånd för alla paket"
 208. #: dselect/bindings.cc
 209. msgid "Revert to currently installed state for all packages"
 210. msgstr "Återgå till nuvarande installerat tillstånd för alla paket"
 211. #: dselect/bindings.cc
 212. msgid "Select currently-highlighted access method"
 213. msgstr "Välj nu markerad åtkomstmetod"
 214. #: dselect/bindings.cc
 215. msgid "Quit without changing selected access method"
 216. msgstr "Avsluta utan att ändra vald åtkomstmetod"
 217. #: dselect/helpmsgs.cc
 218. msgid "Keystrokes"
 219. msgstr "Tangenter"
 220. #: dselect/helpmsgs.cc
 221. msgid ""
 222. "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 223. " j, Down-arrow k, Up-arrow move highlight\n"
 224. " N, Page-down, Space P, Page-up, Backspace scroll list by 1 page\n"
 225. " ^n ^p scroll list by 1 line\n"
 226. " t, Home e, End jump to top/end of list\n"
 227. " u d scroll info by 1 page\n"
 228. " ^u ^d scroll info by 1 line\n"
 229. " B, Left-arrow F, Right-arrow pan display by 1/3 screen\n"
 230. " ^b ^f pan display by 1 character\n"
 231. "\n"
 232. "Mark packages for later processing:\n"
 233. " +, Insert install or upgrade =, H hold in present state\n"
 234. " -, Delete remove :, G unhold: upgrade or leave "
 235. "uninstalled\n"
 236. " _ remove & purge config\n"
 237. " Miscellaneous:\n"
 238. "Quit, exit, overwrite (note capitals!): ?, F1 request help (also "
 239. "Help)\n"
 240. " Return Confirm, quit (check dependencies) i, I toggle/cycle info "
 241. "displays\n"
 242. " Q Confirm, quit (override dep.s) o, O cycle through sort "
 243. "options\n"
 244. " X, Esc eXit, abandoning any changes made v, A, V change status display "
 245. "opts\n"
 246. " R Revert to state before this list ^l redraw display\n"
 247. " U set all to sUggested state / search (Return to "
 248. "cancel)\n"
 249. " D set all to Directly requested state n, \\ repeat last search\n"
 250. msgstr ""
 251. "Rörelsetangenter: Nästa/Föregående, Början/Slut, Upp/Ner, Framåt/Bakåt:\n"
 252. " j, Nedåtpil k, Uppåtpil flytta markeringsrad\n"
 253. " N, PgDn, blanksteg P, PgUp, backsteg rulla listan en sida\n"
 254. " ^n ^p rulla listan en rad\n"
 255. " t, Home e, End början/slutet av listan\n"
 256. " u d rulla infotext en sida\n"
 257. " ^u ^d rulla infotext en rad\n"
 258. " B, vänsterpil F, högerpil panorera visning 1/3 skärm\n"
 259. " ^b ^f panorera visning ett tecken\n"
 260. "\n"
 261. "Markera paket för senare hantering:\n"
 262. " +, Insert installera/uppgradera =, H håll i nuvarande tillstånd\n"
 263. " -, Delete ta bort :, G stäng av \"håll\":\n"
 264. " _ ta bort & radera konfig. uppgradera/lämna "
 265. "oinstallerat\n"
 266. " Diverse:\n"
 267. "Avsluta, lämna, skriv över (versaler!): ?, F1 begär hjälp (även Help)\n"
 268. " Enter Bekräfta, lämna (undersök beroenden) i, I växla/cykla "
 269. "infovisningar\n"
 270. " Q Bekräfta, lämna (ignorera beroenden) o, O cykla sorteringsval\n"
 271. " X, Esc Avsluta utan att genomföra ändringar v, A, V ändra "
 272. "statusvisningsval\n"
 273. " R Återgå till föregående tillstånd ^l rita om skärmen\n"
 274. " U Ställ till föreslaget tillstånd / sök (Enter avbryter)\n"
 275. " D Sätt alla till önskat tillstånd n, \\ repetera senaste "
 276. "sökningen\n"
 277. #: dselect/helpmsgs.cc
 278. msgid "Introduction to package selections"
 279. msgstr "Introduktion till paketvalen"
 280. #: dselect/helpmsgs.cc
 281. msgid ""
 282. "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 283. "\n"
 284. "You will be presented with a list of packages which are installed or "
 285. "available\n"
 286. "for installation. You can navigate around the list using the cursor keys,\n"
 287. "mark packages for installation (using '+') or deinstallation (using '-').\n"
 288. "Packages can be marked either singly or in groups; initially you will see "
 289. "that\n"
 290. "the line 'All packages' is selected. '+', '-' and so on will affect all "
 291. "the\n"
 292. "packages described by the highlighted line.\n"
 293. "\n"
 294. "Some of your choices will cause conflicts or dependency problems; you will "
 295. "be\n"
 296. "given a sub-list of the relevant packages, so that you can solve the "
 297. "problems.\n"
 298. "\n"
 299. "You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
 300. "Much on-line help is available, please make use of it - press '?' at\n"
 301. "any time for help.\n"
 302. "\n"
 303. "When you have finished selecting packages, press <enter> to confirm "
 304. "changes,\n"
 305. "or 'X' to quit without saving changes. A final check on conflicts and\n"
 306. "dependencies will be done - here too you may see a sublist.\n"
 307. "\n"
 308. "Press <space> to leave help and enter the list now.\n"
 309. msgstr ""
 310. "Välkomen till dselects huvudpaketlista.\n"
 311. "\n"
 312. "Du kommer att visas en lista över paket som är installerade eller "
 313. "tillgängliga\n"
 314. "för installation. Du kan navigera i listan genom att använda "
 315. "piltangenterna,\n"
 316. "markera paket för installation (med \"+\") eller avinstallation (med \"-"
 317. "\").\n"
 318. "Paket kan markeras antingen själva eller i grupper. Till att börja med "
 319. "kommer\n"
 320. "du att se att raden \"Alla paket\" är vald. \"+\", \"-\" osv. kommer att "
 321. "påverka\n"
 322. "alla paket som beskrivs av den markerade raden.\n"
 323. "Vissa av dina val kommer att orsaka konflikter eller beroendeproblem. Du "
 324. "kommer\n"
 325. "då att ges en dellista med relevanta paket, så att du kan lösa problemen.\n"
 326. "\n"
 327. "Du bör läsa listan över tangenter och förklaringen av visningen.\n"
 328. "Det finns mycket direkthjälp att tillgå, använd den - tryck \"?\" när som\n"
 329. "helst för hjälp.\n"
 330. "\n"
 331. "När du är färdig med dina val trycker du <Enter> för att bekräfta dina val,\n"
 332. "eller \"X\" för att avsluta utan att spara. En sista kontroll av konflikter\n"
 333. "och beroenden kommer att göras, och även här kan du komma att se en "
 334. "dellista.\n"
 335. "\n"
 336. "Tryck <Blanksteg> för att lämna hjälpen och gå till listan nu.\n"
 337. #: dselect/helpmsgs.cc
 338. msgid "Introduction to read-only package list browser"
 339. msgstr "Introduktion till den skrivskyddade paketlistebläddraren"
 340. #: dselect/helpmsgs.cc
 341. msgid ""
 342. "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 343. "\n"
 344. "You will be presented with a list of packages which are installed or "
 345. "available\n"
 346. "for installation. Since you do not have the privilege necessary to update\n"
 347. "package states, you are in a read-only mode. You can navigate around the\n"
 348. "list using the cursor keys (please see the 'Keystrokes' help screen), "
 349. "observe\n"
 350. "the status of the packages and read information about them.\n"
 351. "\n"
 352. "You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
 353. "Much on-line help is available, please make use of it - press '?' at\n"
 354. "any time for help.\n"
 355. "\n"
 356. "When you have finished browsing, press 'Q' or <enter> to quit.\n"
 357. "\n"
 358. "Press <space> to leave help and enter the list now.\n"
 359. msgstr ""
 360. "Välkomen till dselects huvudpaketlista.\n"
 361. "\n"
 362. "Du kommer att få se en lista över paket som är installerade eller "
 363. "tillgängliga\n"
 364. "för installation. Eftersom du inte har tillräcklig behörighet för att\n"
 365. "uppdatera informationen är du i skrivskyddat läge. Du kan navigera i listan\n"
 366. "med piltangenterna (se hjälpskärmen \"Tangenter\") och se på paketens "
 367. "status\n"
 368. "samt läsa information om dem.\n"
 369. "\n"
 370. "Du bör läsa listan över tangenter och förklaringen av visningen.\n"
 371. "Det finns mycket direkthjälp att tillgå, använd den - tryck \"?\" när som\n"
 372. "helst för hjälp.\n"
 373. "\n"
 374. "När du tittat färdigt trycker du \"Q\" eller <Enter> för att avsluta.\n"
 375. "\n"
 376. "Tryck <Blanksteg> för att lämna hjälpen och gå till listan nu.\n"
 377. #: dselect/helpmsgs.cc
 378. msgid "Introduction to conflict/dependency resolution sub-list"
 379. msgstr "Introduktion till konflikt-/beroendehanteringsunderlistan"
 380. #: dselect/helpmsgs.cc
 381. msgid ""
 382. "Dependency/conflict resolution - introduction.\n"
 383. "\n"
 384. "One or more of your choices have raised a conflict or dependency problem -\n"
 385. "some packages should only be installed in conjunction with certain others, "
 386. "and\n"
 387. "some combinations of packages may not be installed together.\n"
 388. "\n"
 389. "You will see a sub-list containing the packages involved. The bottom half "
 390. "of\n"
 391. "the display shows relevant conflicts and dependencies; use 'i' to cycle "
 392. "between\n"
 393. "that, the package descriptions and the internal control information.\n"
 394. "\n"
 395. "A set of 'suggested' packages has been calculated, and the initial markings "
 396. "in\n"
 397. "this sub-list have been set to match those, so you can just hit Return to\n"
 398. "accept the suggestions if you wish. You may abort the change(s) which "
 399. "caused\n"
 400. "the problem(s), and go back to the main list, by pressing capital 'X'.\n"
 401. "\n"
 402. "You can also move around the list and change the markings so that they are "
 403. "more\n"
 404. "like what you want, and you can 'reject' my suggestions by using the "
 405. "capital\n"
 406. "'D' or 'R' keys (see the keybindings help screen). You can use capital 'Q' "
 407. "to\n"
 408. "force me to accept the situation currently displayed, in case you want to\n"
 409. "override a recommendation or think that the program is mistaken.\n"
 410. "\n"
 411. "Press <space> to leave help and enter the sub-list; remember: press '?' for "
 412. "help.\n"
 413. msgstr ""
 414. "Hantering av beroenden/konflikter - introduktion.\n"
 415. "\n"
 416. "Ett eller flera av dina val har orsakat en konflikt eller ett "
 417. "beroendeproblem -\n"
 418. "vissa paket bör endast installeras i samband med vissa andra, och vissa\n"
 419. "kombinationer av paket kan inte installeras samtidigt.\n"
 420. "\n"
 421. "Du kommer att se en underlista med de involverande paketen. Nedre halvan av\n"
 422. "skärmen visar relevanta konflikter och beroenden. Använd \"i\" för att "
 423. "cykla\n"
 424. "mellan dem, paketbeskrivningarna och den interna kontrollinformationen.\n"
 425. "\n"
 426. "En samling \"föreslagna\" paket har beräknats, och de ursprungliga\n"
 427. "inställningarna i underlistan har satts till att matcha dessa, så att du\n"
 428. "helt enkelt kan trycka Enter för att acceptera valen om du vill. Du kan\n"
 429. "avbryta ändringarna som orsakade problemen och gå tillbaka till huvudlistan\n"
 430. "genom att trycka ett versalt \"X\".\n"
 431. "\n"
 432. "Du kan också stega genom listan och ändra inställningarna så att de blir "
 433. "mer\n"
 434. "vad du önskar, och du kan \"förkasta\" mitt förslag genom att använda "
 435. "versalt\n"
 436. "\"D\" eller \"R\" (se tangentbordshjälpen). Du kan använda versalt \"Q\" "
 437. "för\n"
 438. "att tvinga mig att acceptera nuvarande inställningar, om du önskar gå förbi\n"
 439. "rekommendationen, eller tycker att programmet misstagit sig.\n"
 440. "\n"
 441. "Tryck <Blanksteg> för att lämna hjälpen och komma till underlistan. Kom "
 442. "ihåg:\n"
 443. "tryck \"?\" för hjälp.\n"
 444. #: dselect/helpmsgs.cc
 445. msgid "Display, part 1: package listing and status chars"
 446. msgstr "Visning, del 1: paketlistning och statussymboler"
 447. #: dselect/helpmsgs.cc
 448. msgid ""
 449. "The top half of the screen shows a list of packages. For each package you "
 450. "see\n"
 451. "four columns for its current status on the system and mark. In terse mode "
 452. "(use\n"
 453. "'v' to toggle verbose display) these are single characters, from left to "
 454. "right:\n"
 455. "\n"
 456. " Error flag: Space - no error (but package may be in broken state - see "
 457. "below)\n"
 458. " 'R' - serious error during installation, needs "
 459. "reinstallation;\n"
 460. " Installed state: Space - not installed;\n"
 461. " '*' - installed;\n"
 462. " '-' - not installed but config files remain;\n"
 463. " packages in these { 'U' - unpacked but not yet configured;\n"
 464. " states are not { 'C' - half-configured (an error happened);\n"
 465. " (quite) properly { 'I' - half-installed (an error happened);\n"
 466. " installed { 'W','t' - triggers are awaited resp. pending.\n"
 467. " Old mark: what was requested for this package before presenting this list;\n"
 468. " Mark: what is requested for this package:\n"
 469. " '*': marked for installation or upgrade;\n"
 470. " '-': marked for removal, but any configuration files will remain;\n"
 471. " '=': on hold: package will not be processed at all;\n"
 472. " '_': marked for purge completely - even remove configuration;\n"
 473. " 'n': package is new and has yet to be marked for install/remove/&c.\n"
 474. "\n"
 475. "Also displayed are each package's Priority, Section, name, installed and\n"
 476. "available version numbers (shift-V to display/hide) and summary "
 477. "description.\n"
 478. msgstr ""
 479. "Övre halvan av skärmen visar en lista över paket. För varje paket ser du "
 480. "fyra\n"
 481. "kolumner för deras nuvarande status och markering. I det koncisa läget "
 482. "(tryck\n"
 483. "\"v\" för att få pratsamt läge) är dessa enkla bokstäver, från vänster till\n"
 484. "höger:\n"
 485. "\n"
 486. " Felflagga: blanksteg - inget fel (men paketet kan vara trasigt - se "
 487. "nedan)\n"
 488. " \"R\" - allvarligt fel vid installation, måste "
 489. "ominstalleras\n"
 490. " Tillstånd: blanksteg - ej installerat\n"
 491. " `*' - installerat\n"
 492. " `-' - ej installerat, konfigurationsfiler "
 493. "kvarstår\n"
 494. " paket i dessa { `U' - uppackat, men ännu ej konfigurerat\n"
 495. " tillstånd är inte { `C' - halvt konfigurerat (ett fel uppstod)\n"
 496. " (helt) korrekt { `I' - halvt installerat (ett fel uppstod)\n"
 497. " installerade { `W',`t' - utlösare väntar resp. förestående\n"
 498. " Gammal markering: vad som önskades innan listan visades\n"
 499. " Markering: vad önskas för detta paket:\n"
 500. " \"*\": markerat för att installeras eller uppgraderas\n"
 501. " \"-\": markerat för att tas bort, men att behålla konfigurationsfilerna\n"
 502. " \"=\": håll: paketet kommer över huvud taget inte att hanteras\n"
 503. " \"_\": markerat för radering, även konfigurationsfiler kommer att tas "
 504. "bort\n"
 505. " \"n\": paketet är nytt har ännu inte markerats för någonting\n"
 506. "\n"
 507. "Varje pakets prioritet, sektion, namn, installerad och tillgänglig version\n"
 508. "(skift-V för att visa/dölja) och sammanfattad beskrivning visas också.\n"
 509. #: dselect/helpmsgs.cc
 510. msgid "Display, part 2: list highlight; information display"
 511. msgstr "Visning, del 2: listmarkering, informationsvisning"
 512. #: dselect/helpmsgs.cc
 513. msgid ""
 514. "* Highlight: One line in the package list will be highlighted. It "
 515. "indicates\n"
 516. " which package(s) will be affected by presses of '+', '-' and '_'.\n"
 517. "\n"
 518. "* The dividing line in the middle of the screen shows a brief explanation "
 519. "of\n"
 520. " the status of the currently-highlighted package, or a description of "
 521. "which\n"
 522. " group is highlighted if a group line is. If you don't understand the\n"
 523. " meaning of some of the status characters displayed, go to the relevant\n"
 524. " package and look at this divider line, or use the 'v' key for a verbose\n"
 525. " display (press 'v' again to go back to the terse display).\n"
 526. "\n"
 527. "* The bottom of the screen shows more information about the\n"
 528. " currently-highlighted package (if there is only one).\n"
 529. "\n"
 530. " It can show an extended description of the package, the internal package\n"
 531. " control details (either for the installed or available version of the\n"
 532. " package), or information about conflicts and dependencies involving the\n"
 533. " current package (in conflict/dependency resolution sublists).\n"
 534. "\n"
 535. " Use the 'i' key to cycle through the displays, and 'I' to hide the\n"
 536. " information display or expand it to use almost all of the screen.\n"
 537. msgstr ""
 538. "* Markeringsrad: En rad i paketlistan kommer att markeras. Den anger vilka\n"
 539. " paket som kommer att påverkas om \"+\", \"-\" och \"_\" trycks.\n"
 540. "\n"
 541. "* Avdelningslinjen i mitten av skärmen visar en kort förklaring av det nu\n"
 542. " markerade paketets status, eller en beskrivning av vilken grupp som "
 543. "markeras\n"
 544. " om markeringsraden står på en sådan rad. Om du inte förstår betydelsen av\n"
 545. " någon av statussymbolerna som visas kan du gå till paketet och titta på\n"
 546. " avdelningslinjen, eller använda \"v\" för att slå på det pratsamma läget\n"
 547. " (tryck \"v\" igen för att återgå till den koncisa visningen).\n"
 548. "\n"
 549. "* Den nedre delen av skärmen visar ytterligare information om det nu "
 550. "markerade\n"
 551. " paketet (om endast ett paket markerats).\n"
 552. "\n"
 553. " Den kan visa den utökade beskrivningen av paketet, detaljer om intern "
 554. "paket-\n"
 555. " information (antingen för den installerade eller den tillgängliga "
 556. "versionen\n"
 557. " av paketet), eller information om konflikter och beroenden som gäller det\n"
 558. " aktuella pektet (i underlistor där konflikter/beroenden hanteras).\n"
 559. "\n"
 560. " Använd \"i\"-tangenten för att cykla genom de olika visningslägena, och \"I"
 561. "\"\n"
 562. " för att gömma informationsvisningen, eller utöka den till att använda "
 563. "nästan\n"
 564. " hela skärmen.\n"
 565. #: dselect/helpmsgs.cc
 566. msgid "Introduction to method selection display"
 567. msgstr "Introduktion till metodvalsskärmen"
 568. #: dselect/helpmsgs.cc
 569. msgid ""
 570. "dselect and dpkg can do automatic installation, loading the package files to "
 571. "be\n"
 572. "installed from one of a number of different possible places.\n"
 573. "\n"
 574. "This list allows you to select one of these installation methods.\n"
 575. "\n"
 576. "Move the highlight to the method you wish to use, and hit Enter. You will "
 577. "then\n"
 578. "be prompted for the information required to do the installation.\n"
 579. "\n"
 580. "As you move the highlight a description of each method, where available, is\n"
 581. "displayed in the bottom half of the screen.\n"
 582. "\n"
 583. "If you wish to quit without changing anything use the 'x' key while in the "
 584. "list\n"
 585. "of installation methods.\n"
 586. "\n"
 587. "A full list of keystrokes is available by pressing 'k' now, or from the "
 588. "help\n"
 589. "menu reachable by pressing '?'.\n"
 590. msgstr ""
 591. "dselect och dpkg kan göra automatiska installationer genom att ladda paket-\n"
 592. "filerna från en av flera olika platser.\n"
 593. "\n"
 594. "Listan låter dig välja en av dessa installationsmetoder.\n"
 595. "\n"
 596. "Flytta markeringsraden till den metod du vill använda och tryck Enter. Nu\n"
 597. "kommer du frågas om krävd information för att genomföra installationen.\n"
 598. "\n"
 599. "När du flyttar markeringsraden visas en beskrivning av varje metod, om en\n"
 600. "sådan finns, på skärmens nedre halva.\n"
 601. "\n"
 602. "Om du önskar avsluta utan att ändra någonting kan du använda \"x\"-"
 603. "tangenten\n"
 604. "medan listan över installationsmetoder visas.\n"
 605. "\n"
 606. "En komplett lista av tangentbordsfunktioner får du om du trycker \"k\" nu "
 607. "eller\n"
 608. "från hjälpmenyn du når genom att trycka \"?\".\n"
 609. #: dselect/helpmsgs.cc
 610. msgid "Keystrokes for method selection"
 611. msgstr "Tangenter för metodval"
 612. #: dselect/helpmsgs.cc
 613. msgid ""
 614. "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 615. " j, Down-arrow k, Up-arrow move highlight\n"
 616. " N, Page-down, Space P, Page-up, Backspace scroll list by 1 page\n"
 617. " ^n ^p scroll list by 1 line\n"
 618. " t, Home e, End jump to top/end of list\n"
 619. " u d scroll info by 1 page\n"
 620. " ^u ^d scroll info by 1 line\n"
 621. " B, Left-arrow F, Right-arrow pan display by 1/3 screen\n"
 622. " ^b ^f pan display by 1 character\n"
 623. "(These are the same motion keys as in the package list display.)\n"
 624. "\n"
 625. "Quit:\n"
 626. " Return, Enter select this method and go to its configuration dialogue\n"
 627. " x, X exit without changing or setting up the installation "
 628. "method\n"
 629. "\n"
 630. "Miscellaneous:\n"
 631. " ?, Help, F1 request help\n"
 632. " ^l redraw display\n"
 633. " / search (just return to cancel)\n"
 634. " \\ repeat last search\n"
 635. msgstr ""
 636. "Rörelsetangenter: Nästa/Föregående, Början/Slut, Upp/Ner, Framåt/Bakåt:\n"
 637. " j, Nedåtpil k, Uppåtpil flytta markeringsrad\n"
 638. " N, PgDn, blanksteg P, PgUp, backsteg rulla listan en sida\n"
 639. " ^n ^p rulla listan en rad\n"
 640. " t, Home e, End början/slutet av listan\n"
 641. " u d rulla infotext en sida\n"
 642. " ^u ^d rulla infotext en rad\n"
 643. " B, vänsterpil F, högerpil panorera visning 1/3 skärm\n"
 644. " ^b ^f panorera visning ett tecken\n"
 645. "(Detta är samma förflyttningstangenter som i paketlistan.)\n"
 646. "\n"
 647. "Avsluta:\n"
 648. " Enter väljer metoden och går till dess konfigurationsdialog\n"
 649. " x, X avslutar utan att ändra eller ställa in installationsmetoden\n"
 650. "\n"
 651. "Diverse:\n"
 652. " ?, Help, F1 be om hjälp\n"
 653. " ^l rita om skärmen\n"
 654. " / sök (Enter avbryter)\n"
 655. " \\ repetera senaste sökning\n"
 656. #: dselect/main.cc
 657. msgid "Type dselect --help for help."
 658. msgstr "Skriv dselect --help för hjälp."
 659. #: dselect/main.cc
 660. msgid "a"
 661. msgstr "k"
 662. #: dselect/main.cc
 663. msgid "[A]ccess"
 664. msgstr "Åt[k]omst"
 665. #: dselect/main.cc
 666. msgid "Choose the access method to use."
 667. msgstr "Välj använd åtkomstmetod."
 668. #: dselect/main.cc
 669. msgid "u"
 670. msgstr "u"
 671. #: dselect/main.cc
 672. msgid "[U]pdate"
 673. msgstr "[U]ppdatera"
 674. #: dselect/main.cc
 675. msgid "Update list of available packages, if possible."
 676. msgstr "Uppdatera listan över tillgängliga paket, om möjligt."
 677. #: dselect/main.cc
 678. msgid "s"
 679. msgstr "v"
 680. #: dselect/main.cc
 681. msgid "[S]elect"
 682. msgstr "[V]älj"
 683. #: dselect/main.cc
 684. msgid "Request which packages you want on your system."
 685. msgstr "Välj paket du vill ha på ditt system."
 686. #: dselect/main.cc
 687. msgid "i"
 688. msgstr "i"
 689. #: dselect/main.cc
 690. msgid "[I]nstall"
 691. msgstr "[I]nstallera"
 692. #: dselect/main.cc
 693. msgid "Install and upgrade wanted packages."
 694. msgstr "Installera och uppgradera önskade paket."
 695. #: dselect/main.cc
 696. msgid "c"
 697. msgstr "k"
 698. #: dselect/main.cc
 699. msgid "[C]onfig"
 700. msgstr "[K]onfigurera"
 701. #: dselect/main.cc
 702. msgid "Configure any packages that are unconfigured."
 703. msgstr "Konfigurera paket som ännu ej konfigurerats."
 704. #: dselect/main.cc
 705. msgid "r"
 706. msgstr "r"
 707. #: dselect/main.cc
 708. msgid "[R]emove"
 709. msgstr "[R]adera"
 710. #: dselect/main.cc
 711. msgid "Remove unwanted software."
 712. msgstr "Ta bort oönskad programvara."
 713. #: dselect/main.cc
 714. msgid "q"
 715. msgstr "a"
 716. #: dselect/main.cc
 717. msgid "[Q]uit"
 718. msgstr "[A]vsluta"
 719. #: dselect/main.cc
 720. msgid "Quit dselect."
 721. msgstr "Lämnar dselect."
 722. #: dselect/main.cc
 723. msgid "menu"
 724. msgstr "meny"
 725. #: dselect/main.cc
 726. #, c-format
 727. msgid "Debian '%s' package handling frontend version %s.\n"
 728. msgstr "Debian \"%s\" pakethanteringsgränssnitt version %s.\n"
 729. #: dselect/main.cc
 730. msgid ""
 731. "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
 732. "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 733. msgstr ""
 734. "Detta program är fri programvara. Se GNU General Public License version 2\n"
 735. "eller senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN garanti.\n"
 736. #: dselect/main.cc
 737. msgid "<standard output>"
 738. msgstr "<standard ut>"
 739. #: dselect/main.cc
 740. #, fuzzy, c-format
 741. #| msgid ""
 742. #| "Usage: %s [<option> ...] [<action> ...]\n"
 743. #| "\n"
 744. msgid ""
 745. "Usage: %s [<option>...] [<command>...]\n"
 746. "\n"
 747. msgstr ""
 748. "Användning: %s [<flagga> ...] [<åtgärd> ...]\n"
 749. "\n"
 750. #: dselect/main.cc
 751. #, c-format
 752. msgid "Commands:\n"
 753. msgstr ""
 754. #: dselect/main.cc
 755. #, fuzzy, c-format
 756. #| msgid ""
 757. #| "Options:\n"
 758. #| " --admindir <directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 759. #| " --expert Turn on expert mode.\n"
 760. #| " --debug <file> | -D<file> Turn on debugging, sending output to "
 761. #| "<file>.\n"
 762. #| " --colour | --color screenpart:[foreground],[background][:attr[+attr"
 763. #| "+...]]\n"
 764. #| " Configure screen colours.\n"
 765. #| "\n"
 766. msgid ""
 767. "Options:\n"
 768. " --admindir <directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 769. " --expert Turn on expert mode.\n"
 770. " -D, --debug <file> Turn on debugging, send output to "
 771. "<file>.\n"
 772. " --color <color-spec> Configure screen colors.\n"
 773. " --colour <color-spec> Ditto.\n"
 774. msgstr ""
 775. "Flaggor:\n"
 776. " --admindir <katalog> Använd <katalog> istället för %s.\n"
 777. " --expert Slå på expertläget.\n"
 778. " --debug <fil> | -D<fil> Slå på felsökning, skicka utskrift till <fil>.\n"
 779. " --colour | --color screenpart:[foreground],[background][:attr[+attr+...]]\n"
 780. " Konfigurera skärmfärger.\n"
 781. "\n"
 782. #: dselect/main.cc
 783. #, fuzzy, c-format
 784. #| msgid ""
 785. #| " --help Show this help message.\n"
 786. #| " --version Show the version.\n"
 787. #| "\n"
 788. msgid ""
 789. " -?, --help Show this help message.\n"
 790. " --version Show the version.\n"
 791. "\n"
 792. msgstr ""
 793. " --help Visa detta hjälpmeddelande.\n"
 794. " --version Visa versionsnummer.\n"
 795. "\n"
 796. #: dselect/main.cc
 797. #, c-format
 798. msgid ""
 799. "<color-spec> is <screen-part>:[<foreground>],[<background>][:"
 800. "<attr>[+<attr>]...]\n"
 801. msgstr ""
 802. #: dselect/main.cc
 803. #, fuzzy, c-format
 804. #| msgid "Screenparts:\n"
 805. msgid "<screen-part> is:"
 806. msgstr "Skärmdelar:\n"
 807. #: dselect/main.cc
 808. #, c-format
 809. msgid "<color> is:"
 810. msgstr ""
 811. #: dselect/main.cc
 812. #, c-format
 813. msgid "<attr> is:"
 814. msgstr ""
 815. #: dselect/main.cc
 816. #, c-format
 817. msgid "couldn't open debug file '%.255s'\n"
 818. msgstr "kunde inte öppna felsökningsfil \"%.255s\"\n"
 819. #: dselect/main.cc
 820. #, c-format
 821. msgid "invalid %s '%s'"
 822. msgstr "ogiltig %s \"%s\""
 823. #: dselect/main.cc
 824. msgid "screen part"
 825. msgstr "skärmdel"
 826. #: dselect/main.cc
 827. msgid "null colour specification"
 828. msgstr "tom färgangivelse"
 829. #: dselect/main.cc
 830. msgid "colour"
 831. msgstr "färg"
 832. #: dselect/main.cc
 833. msgid "colour attribute"
 834. msgstr "färgattribut"
 835. #: dselect/main.cc
 836. msgid "Terminal does not appear to support cursor addressing.\n"
 837. msgstr "Terminalen verkar inte tillåta marköradressering.\n"
 838. #: dselect/main.cc
 839. msgid "Terminal does not appear to support highlighting.\n"
 840. msgstr "Terminalen verkar inte tillåta ljusmarkering.\n"
 841. #: dselect/main.cc
 842. #, c-format
 843. msgid ""
 844. "Set your TERM variable correctly, use a better terminal,\n"
 845. "or make do with the per-package management tool %s.\n"
 846. msgstr ""
 847. "Ställ in din TERM-variabel korrekt, använd en bättre terminal\n"
 848. "eller lev med det per-pakethanterande verktyget %s.\n"
 849. #: dselect/main.cc
 850. msgid "terminal lacks necessary features, giving up"
 851. msgstr "terminalen saknar funktioner som behövs, ger upp"
 852. #: dselect/main.cc
 853. msgid ""
 854. "\n"
 855. "\n"
 856. "Move around with ^P and ^N, cursor keys, initial letters, or digits;\n"
 857. "Press <enter> to confirm selection. ^L redraws screen.\n"
 858. "\n"
 859. msgstr ""
 860. "\n"
 861. "\n"
 862. "Använd ^P och ^N, piltangenter, första bokstäver eller siffror.\n"
 863. "Tryck <Enter> för att bekräfta val. ^L ritar om skärmen.\n"
 864. #: dselect/main.cc
 865. msgid ""
 866. "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 867. "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 868. msgstr ""
 869. "Copyright © 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 870. "Copyright © 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 871. #: dselect/main.cc
 872. msgid ""
 873. "\n"
 874. "\n"
 875. "Read-only access: only preview of selections is available!"
 876. msgstr ""
 877. "\n"
 878. "\n"
 879. "Skrivskyddat läge: du kan bara titta på innehållet!"
 880. #: dselect/main.cc
 881. msgid "failed to getch in main menu"
 882. msgstr "kunde inte läsa tecken i huvudmenyn"
 883. #: dselect/main.cc
 884. #, c-format
 885. msgid "unknown action string '%.50s'"
 886. msgstr "okänd åtgärdssträng \"%.50s\""
 887. #: dselect/methlist.cc
 888. msgid "Abbrev."
 889. msgstr "Förk."
 890. #: dselect/methlist.cc dselect/pkgdisplay.cc dselect/pkginfo.cc
 891. msgid "Description"
 892. msgstr "Beskrivning"
 893. #: dselect/methlist.cc
 894. msgid "dselect - list of access methods"
 895. msgstr "dselect - lista över åtkomstmetoder"
 896. #: dselect/methlist.cc
 897. #, c-format
 898. msgid "Access method '%s'."
 899. msgstr "Åtkomstmetod \"%s\"."
 900. #: dselect/methlist.cc dselect/pkglist.cc
 901. msgid "doupdate failed"
 902. msgstr "doupdate misslyckades"
 903. #: dselect/methlist.cc dselect/pkglist.cc
 904. msgid "getch failed"
 905. msgstr "getch misslyckades"
 906. #: dselect/methlist.cc
 907. msgid "Explanation"
 908. msgstr "Förklaring"
 909. #: dselect/methlist.cc
 910. msgid "No explanation available."
 911. msgstr "Ingen förklaring finns."
 912. #: dselect/method.cc
 913. #, c-format
 914. msgid ""
 915. "\n"
 916. "\n"
 917. "%s: %s\n"
 918. msgstr ""
 919. "\n"
 920. "\n"
 921. "%s: %s\n"
 922. #: dselect/method.cc
 923. msgid ""
 924. "\n"
 925. "Press <enter> to continue."
 926. msgstr ""
 927. "\n"
 928. "Tryck <Enter> för att fortsätta."
 929. #: dselect/method.cc
 930. msgid "cannot unlock access method area"
 931. msgstr "kan inte låsa upp metodområdet"
 932. #: dselect/method.cc
 933. msgid "no access methods are available"
 934. msgstr "inga åtkomstmetoder är tillgängliga"
 935. #: dselect/method.cc
 936. msgid "requested operation requires superuser privilege"
 937. msgstr "begärd operation kräver superanvändarbehörighet"
 938. #: dselect/method.cc
 939. msgid "cannot open or create access method lockfile"
 940. msgstr "kan inte öppna eller skapa låsfil för åtkomstmetod"
 941. #: dselect/method.cc
 942. msgid "the access method area is already locked"
 943. msgstr "åtkomstmetodområdet är redan låst"
 944. #: dselect/method.cc
 945. msgid "cannot lock access method area"
 946. msgstr "kan inte låsa åtkomstmetodområdet"
 947. #: dselect/method.cc
 948. #, c-format
 949. msgid "Press <enter> to continue.\n"
 950. msgstr "Tryck <Enter> för att fortsätta.\n"
 951. #: dselect/method.cc
 952. msgid "<standard error>"
 953. msgstr "<standard fel>"
 954. #: dselect/method.cc
 955. msgid "error reading acknowledgement of program failure message"
 956. msgstr "kunde inte läsa bekräftelse av meddelande om programs misslyckande"
 957. #: dselect/method.cc
 958. msgid "no access method is selected or configured"
 959. msgstr "ingen åtkomstmetod är tillgänglig eller konfigurerad"
 960. #: dselect/method.cc
 961. msgid "update available list script"
 962. msgstr "skript för att uppdatera lista över tillgängliga paket"
 963. #: dselect/method.cc
 964. msgid "installation script"
 965. msgstr "installationsskript"
 966. #: dselect/method.cc
 967. msgid "query/setup script"
 968. msgstr "fråge-/inställningsskript"
 969. #: dselect/methparse.cc
 970. #, c-format
 971. msgid "syntax error in method options file '%.250s' -- %s"
 972. msgstr "syntaxfel i metodflaggfil \"%.250s\" -- %s"
 973. #: dselect/methparse.cc
 974. #, c-format
 975. msgid "error reading options file '%.250s'"
 976. msgstr "fel vid läsning av flaggfil \"%.250s\""
 977. #: dselect/methparse.cc
 978. #, c-format
 979. msgid "unable to read '%.250s' directory for reading methods"
 980. msgstr "kunde inte läsa katalogen \"%.250s\" för läsning av metoder"
 981. #: dselect/methparse.cc
 982. #, c-format
 983. msgid "method '%.250s' has name that is too long (%d > %d characters)"
 984. msgstr "metoden \"%.250s\" har ett namn som är för långt (%d > %d tecken)"
 985. #: dselect/methparse.cc
 986. #, c-format
 987. msgid "unable to access method script '%.250s'"
 988. msgstr "kunde inte komma åt metodskript \"%.250s\""
 989. #: dselect/methparse.cc
 990. #, c-format
 991. msgid "unable to read method options file '%.250s'"
 992. msgstr "kunde inte läsa metodflaggfilen \"%.250s\""
 993. #: dselect/methparse.cc
 994. msgid "non-digit where digit wanted"
 995. msgstr "icke-siffra där siffra önskades"
 996. #: dselect/methparse.cc
 997. #, fuzzy
 998. #| msgid "EOF in index string"
 999. msgid "end of file in index string"
 1000. msgstr "filslut i indexsträng"
 1001. #: dselect/methparse.cc
 1002. msgid "index string too long"
 1003. msgstr "indexsträng för lång"
 1004. #: dselect/methparse.cc
 1005. msgid "newline before option name start"
 1006. msgstr "nyrad före valnamns början"
 1007. #: dselect/methparse.cc
 1008. #, fuzzy
 1009. #| msgid "newline before option name start"
 1010. msgid "end of file before option name start"
 1011. msgstr "nyrad före valnamns början"
 1012. #: dselect/methparse.cc
 1013. msgid "nonalpha where option name start wanted"
 1014. msgstr "icke-bokstav där valnamnets början önskades"
 1015. #: dselect/methparse.cc
 1016. msgid "non-alphanum in option name"
 1017. msgstr "icke-alfanumeriska tecken i valnamn"
 1018. #: dselect/methparse.cc
 1019. #, fuzzy
 1020. #| msgid "EOF in option name"
 1021. msgid "end of file in option name"
 1022. msgstr "filslut i valnamn"
 1023. #: dselect/methparse.cc
 1024. msgid "newline before summary"
 1025. msgstr "radslut före sammanfattning"
 1026. #: dselect/methparse.cc
 1027. #, fuzzy
 1028. #| msgid "newline before summary"
 1029. msgid "end of file before summary"
 1030. msgstr "radslut före sammanfattning"
 1031. #: dselect/methparse.cc
 1032. #, fuzzy
 1033. #| msgid "EOF in summary - missing newline"
 1034. msgid "end of file in summary - missing newline"
 1035. msgstr "filslut i sammanfattning - radslut saknas"
 1036. #: dselect/methparse.cc
 1037. #, c-format
 1038. msgid "unable to open option description file '%.250s'"
 1039. msgstr "kunde inte öppna beskrivningsfil \"%.250s\""
 1040. #: dselect/methparse.cc
 1041. #, c-format
 1042. msgid "unable to stat option description file '%.250s'"
 1043. msgstr "kunde inte ta status på beskrivningsfil \"%.250s\""
 1044. #: dselect/methparse.cc
 1045. #, c-format
 1046. msgid "failed to read option description file '%.250s'"
 1047. msgstr "kunde inte läsa beskrivningsfil \"%.250s\""
 1048. #: dselect/methparse.cc
 1049. #, c-format
 1050. msgid "error during read of option description file '%.250s'"
 1051. msgstr "fel vid läsning av beskrivningsfil \"%.250s\""
 1052. #: dselect/methparse.cc
 1053. #, c-format
 1054. msgid "error during read of method options file '%.250s'"
 1055. msgstr "fel vid läsning av metodvalfil \"%.250s\""
 1056. #: dselect/methparse.cc
 1057. #, c-format
 1058. msgid "unable to open current option file '%.250s'"
 1059. msgstr "kunde inte öppna aktuell valfil \"%.250s\""
 1060. #: dselect/methparse.cc
 1061. #, c-format
 1062. msgid "unable to write new option to '%.250s'"
 1063. msgstr "kunde inte skriva ny valfil \"%.250s\""
 1064. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1065. msgid "new package"
 1066. msgstr "nytt paket"
 1067. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1068. msgid "install"
 1069. msgstr "installera"
 1070. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1071. msgid "hold"
 1072. msgstr "håll"
 1073. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1074. msgid "remove"
 1075. msgstr "radera"
 1076. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1077. msgid "purge"
 1078. msgstr "radera"
 1079. #. TRANSLATORS: The space is a trick to work around gettext which uses
 1080. #. * the empty string to store information about the translation. DO NOT
 1081. #. * CHANGE THAT IN A TRANSLATION! The code really relies on that being
 1082. #. * a single space.
 1083. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1084. msgid " "
 1085. msgstr " "
 1086. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1087. msgid "REINSTALL"
 1088. msgstr "OMINSTALLERA"
 1089. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1090. msgid "not installed"
 1091. msgstr "ej installerat"
 1092. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1093. msgid "removed (configs remain)"
 1094. msgstr "borttaget (konfig. kvar)"
 1095. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1096. msgid "half installed"
 1097. msgstr "halvinstallerat"
 1098. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1099. msgid "unpacked (not set up)"
 1100. msgstr "uppackat (ej konf.)"
 1101. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1102. msgid "half configured (config failed)"
 1103. msgstr "halvkonfigurerat (konf. misslyckad)"
 1104. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1105. msgid "awaiting trigger processing"
 1106. msgstr "väntar på hantering av utlösare"
 1107. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1108. msgid "triggered"
 1109. msgstr "utlöst"
 1110. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1111. msgid "installed"
 1112. msgstr "installerat"
 1113. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1114. msgid "Required"
 1115. msgstr "krävda"
 1116. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1117. msgid "Important"
 1118. msgstr "viktiga"
 1119. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1120. msgid "Standard"
 1121. msgstr "normala"
 1122. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1123. msgid "Optional"
 1124. msgstr "valbara"
 1125. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1126. msgid "Extra"
 1127. msgstr "extra"
 1128. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1129. msgid "Unclassified"
 1130. msgstr "oklassificerade"
 1131. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1132. msgid "suggests"
 1133. msgstr "föreslår"
 1134. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1135. msgid "recommends"
 1136. msgstr "rekommenderar"
 1137. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1138. msgid "depends on"
 1139. msgstr "beror på"
 1140. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1141. msgid "pre-depends on"
 1142. msgstr "beror i förväg på"
 1143. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1144. msgid "breaks"
 1145. msgstr "förstör"
 1146. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1147. msgid "conflicts with"
 1148. msgstr "krockar med"
 1149. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1150. msgid "provides"
 1151. msgstr "tillhandahåller"
 1152. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1153. msgid "replaces"
 1154. msgstr "ersätter"
 1155. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1156. msgid "enhances"
 1157. msgstr "utökar"
 1158. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1159. msgid "Req"
 1160. msgstr "Krv"
 1161. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1162. msgid "Imp"
 1163. msgstr "Vik"
 1164. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1165. msgid "Std"
 1166. msgstr "Std"
 1167. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1168. msgid "Opt"
 1169. msgstr "Val"
 1170. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1171. msgid "Xtr"
 1172. msgstr "Xtr"
 1173. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1174. msgid "bUG"
 1175. msgstr "FEL"
 1176. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1177. msgid "?"
 1178. msgstr "?"
 1179. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1180. msgid "Broken"
 1181. msgstr "Trasiga"
 1182. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1183. msgid "New"
 1184. msgstr "Nya"
 1185. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1186. msgid "Upgradable"
 1187. msgstr ""
 1188. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1189. msgid "Obsolete/local"
 1190. msgstr "Gamla/lokala"
 1191. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1192. msgid "Installed"
 1193. msgstr "Installerade"
 1194. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1195. msgid "Available"
 1196. msgstr "Tillgängliga"
 1197. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1198. msgid "Removed"
 1199. msgstr "Borttagna"
 1200. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1201. msgid "Brokenly installed packages"
 1202. msgstr "Trasiga installerade paket"
 1203. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1204. msgid "Newly available packages"
 1205. msgstr "Nya tillgängliga paket"
 1206. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1207. #, fuzzy
 1208. #| msgid "Newly available packages"
 1209. msgid "Upgradable packages"
 1210. msgstr "Nya tillgängliga paket"
 1211. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1212. #, fuzzy
 1213. #| msgid "Obsolete and local packages present on system"
 1214. msgid "Obsolete and locally created packages"
 1215. msgstr "Gamla och lokala paket som finns på systemet"
 1216. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1217. msgid "Installed packages"
 1218. msgstr "Installerade paket"
 1219. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1220. #, fuzzy
 1221. #| msgid "Up to date installed packages"
 1222. msgid "Available not installed packages"
 1223. msgstr "Paket som är à jour"
 1224. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1225. msgid "Removed and no longer available packages"
 1226. msgstr "Borttagna och ej längre tillgängliga paket"
 1227. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1228. msgid "Removed packages (configuration still present)"
 1229. msgstr "Borttagna paket (konfiguration kvar)"
 1230. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1231. msgid "Purged packages and those never installed"
 1232. msgstr "Raderade paket och de som aldrig installerats"
 1233. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1234. msgid "Purged"
 1235. msgstr "Raderade"
 1236. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1237. msgid "Error"
 1238. msgstr "Fel"
 1239. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1240. msgid "Installed?"
 1241. msgstr "Installerad?"
 1242. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1243. msgid "Old mark"
 1244. msgstr "Gammal markering"
 1245. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1246. msgid "Marked for"
 1247. msgstr "Markerad för"
 1248. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1249. msgid "EIOM"
 1250. msgstr "FIGM"
 1251. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1252. msgid "Section"
 1253. msgstr "Avdeln."
 1254. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1255. msgid "Priority"
 1256. msgstr "Prioritet"
 1257. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1258. msgid "Package"
 1259. msgstr "Paket"
 1260. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1261. msgid "Avail.arch"
 1262. msgstr "Tillg.ark"
 1263. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1264. msgid "Inst.arch"
 1265. msgstr "Inst.ark"
 1266. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1267. msgid "Avail.ver"
 1268. msgstr "Tillg.ver"
 1269. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1270. msgid "Inst.ver"
 1271. msgstr "Inst.ver"
 1272. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1273. msgid "dselect - recursive package listing"
 1274. msgstr "dselect - rekursiv paketlistning"
 1275. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1276. msgid "dselect - inspection of package states"
 1277. msgstr "dselect - inspektion av paketstatus"
 1278. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1279. msgid "dselect - main package listing"
 1280. msgstr "dselect - huvudpaketlista"
 1281. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1282. msgid " (by section)"
 1283. msgstr " (per avdelning)"
 1284. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1285. msgid " (avail., section)"
 1286. msgstr " (tillg., avdelning)"
 1287. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1288. msgid " (status, section)"
 1289. msgstr " (status, avdelning)"
 1290. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1291. msgid " (by priority)"
 1292. msgstr " (efter prioritet)"
 1293. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1294. msgid " (avail., priority)"
 1295. msgstr " (tillg., prioritet)"
 1296. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1297. msgid " (status, priority)"
 1298. msgstr " (status, prioritet)"
 1299. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1300. msgid " (alphabetically)"
 1301. msgstr " (alfabetiskt)"
 1302. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1303. msgid " (by availability)"
 1304. msgstr " (efter tillgänglighet)"
 1305. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1306. msgid " (by status)"
 1307. msgstr " (efter status)"
 1308. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1309. msgid " mark:+/=/- terse:v help:?"
 1310. msgstr " markera:+/=/- koncis:v hjälp:?"
 1311. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1312. msgid " mark:+/=/- verbose:v help:?"
 1313. msgstr " markera:+/=/- pratsam:v hjälp:?"
 1314. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1315. msgid " terse:v help:?"
 1316. msgstr " koncis:v hjälp:?"
 1317. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1318. msgid " verbose:v help:?"
 1319. msgstr " pratsam:v hjälp:?"
 1320. #: dselect/pkginfo.cc
 1321. msgid ""
 1322. "The line you have highlighted represents many packages; if you ask to "
 1323. "install, remove, hold, etc. it you will affect all the packages which match "
 1324. "the criterion shown.\n"
 1325. "\n"
 1326. "If you move the highlight to a line for a particular package you will see "
 1327. "information about that package displayed here.\n"
 1328. "You can use 'o' and 'O' to change the sort order and give yourself the "
 1329. "opportunity to mark packages in different kinds of groups."
 1330. msgstr ""
 1331. "Raden du har markerat representerar flera paket, om du ber om installation, "
 1332. "borttagning, kvarhållning, etc. kommer det att påverka alla paket som "
 1333. "matchar det visade kriteriet.\n"
 1334. "\n"
 1335. "Om du flyttar markeringen till en rad för ett specifikt paket kommer du att "
 1336. "se information om det paketet här.\n"
 1337. "Du kan använda \"o\" och \"O\" för att välja sorteringsordningen och ge dig "
 1338. "själv möjligheten att markera paket i olika sorters grupper."
 1339. #: dselect/pkginfo.cc
 1340. msgid "Interrelationships"
 1341. msgstr "Inbördes beroenden"
 1342. #: dselect/pkginfo.cc
 1343. msgid "No description available."
 1344. msgstr "Ingen beskrivning finns."
 1345. #: dselect/pkginfo.cc
 1346. msgid "Installed control file information"
 1347. msgstr "Installerad kontrollfilsinformation för "
 1348. #: dselect/pkginfo.cc
 1349. msgid "Available control file information"
 1350. msgstr "Tillgänglig kontrollfilsinformation för"
 1351. #: dselect/pkglist.cc
 1352. msgid "there are no packages"
 1353. msgstr "det finns inte några paket"
 1354. #: dselect/pkglist.cc
 1355. msgid "invalid search option given"
 1356. msgstr "ogiltigt sökflagga given"
 1357. #: dselect/pkglist.cc
 1358. msgid "error in regular expression"
 1359. msgstr "fel i reguljärt uttryck"
 1360. #: dselect/pkgsublist.cc
 1361. msgid " does not appear to be available\n"
 1362. msgstr " verkar inte vara tillgänglig\n"
 1363. #: dselect/pkgsublist.cc
 1364. msgid " or "
 1365. msgstr " eller "
 1366. #: dselect/pkgtop.cc
 1367. msgid "All"
 1368. msgstr "Alla"
 1369. #: dselect/pkgtop.cc
 1370. msgid "All packages"
 1371. msgstr "Alla paket"
 1372. #: dselect/pkgtop.cc
 1373. #, c-format
 1374. msgid "%s packages without a section"
 1375. msgstr "%s paket utan avdelning"
 1376. #: dselect/pkgtop.cc
 1377. #, c-format
 1378. msgid "%s packages in section %s"
 1379. msgstr "%s i avdelning %s"
 1380. #: dselect/pkgtop.cc
 1381. #, c-format
 1382. msgid "%s %s packages"
 1383. msgstr "%s %s paket"
 1384. #: dselect/pkgtop.cc
 1385. #, c-format
 1386. msgid "%s %s packages without a section"
 1387. msgstr "%s %s paket utan avdelning"
 1388. #: dselect/pkgtop.cc
 1389. #, c-format
 1390. msgid "%s %s packages in section %s"
 1391. msgstr "%s %s paket i avdelning %s"
 1392. #: dselect/pkgtop.cc
 1393. #, c-format
 1394. msgid "%-*s %s%s%s; %s (was: %s). %s"
 1395. msgstr "%-*s %s%s%s; %s (var: %s). %s"
 1396. #~ msgid "failed to re-block SIGWINCH"
 1397. #~ msgstr "kunde inte åter blockera fönsteruppdatering"
 1398. #~ msgid "Actions:\n"
 1399. #~ msgstr "Åtgärder:\n"
 1400. #~ msgid "Colours:\n"
 1401. #~ msgstr "Färger:\n"
 1402. #~ msgid "Attributes:\n"
 1403. #~ msgstr "Attribut:\n"
 1404. #~ msgid "EOF before option name start"
 1405. #~ msgstr "filslut för valnamnets början"
 1406. #~ msgid "EOF before summary"
 1407. #~ msgstr "filslut före sammanfattning"
 1408. #~ msgid "!Bug!"
 1409. #~ msgstr "!Fel!"
 1410. #~ msgid "Updated"
 1411. #~ msgstr "Uppdaterade"
 1412. #~ msgid "Up-to-date"
 1413. #~ msgstr "Aktuella"
 1414. #~ msgid "Updated packages (newer version is available)"
 1415. #~ msgstr "Uppdaterade paket (nyare version finns)"
 1416. #~ msgid "Available packages (not currently installed)"
 1417. #~ msgstr "Tillgängliga paket (ej installerade just nu)"
 1418. #~ msgid "foreign architectures enabled but multi-arch is not supported"
 1419. #~ msgstr "oegna arkitekturer aktiverade men flerarkitektursstöd saknas"
 1420. #~ msgid ""
 1421. #~ "Actions:\n"
 1422. #~ " access update select install config remove quit\n"
 1423. #~ "\n"
 1424. #~ msgstr ""
 1425. #~ "Åtgärder:\n"
 1426. #~ " access update select install config remove quit\n"
 1427. #~ "\n"
 1428. #~ msgid "unable to open new option file `%.250s'"
 1429. #~ msgstr "kunde inte öppna ny valfil \"%.250s\""
 1430. #~ msgid "unable to close new option file `%.250s'"
 1431. #~ msgstr "kunde inte stänga ny valfil \"%.250s\""
 1432. #~ msgid "unable to install new option as `%.250s'"
 1433. #~ msgstr "kunde inte installera nytt val som \"%.250s\""
 1434. #~ msgid "returned error exit status %d.\n"
 1435. #~ msgstr "returnerade felkod %d.\n"
 1436. #~ msgid "was interrupted.\n"
 1437. #~ msgstr "avbröts.\n"
 1438. #~ msgid "was terminated by a signal: %s.\n"
 1439. #~ msgstr "avbröts av signal: %s.\n"
 1440. #~ msgid "(It left a coredump.)\n"
 1441. #~ msgstr "(Lämnade minnesutskrift.)\n"
 1442. #~ msgid "failed with an unknown wait return code %d.\n"
 1443. #~ msgstr "misslyckades med okänt väntekod %d.\n"
 1444. #~ msgid "unable to run %.250s process `%.250s'"
 1445. #~ msgstr "kunde inte köra %.250s process \"%.250s\""
 1446. #~ msgid "failed config"
 1447. #~ msgstr "misslyckad konfig."
 1448. #~ msgid "unable to wait for %.250s"
 1449. #~ msgstr "kunde inte vänta på %.250s"
 1450. #~ msgid "got wrong child's status - asked for %ld, got %ld"
 1451. #~ msgstr "fick fel barns status - frågade efter %ld, fick %ld"
 1452. #~ msgid "Recommended"
 1453. #~ msgstr "rekommenderade"
 1454. #~ msgid "Contrib"
 1455. #~ msgstr "contrib"
 1456. #~ msgid "Rec"
 1457. #~ msgstr "Rek"
 1458. #~ msgid "Ctb"
 1459. #~ msgstr "Ctb"
 1460. #~ msgid ""
 1461. #~ "baselist::startdisplay() done ...\n"
 1462. #~ "\n"
 1463. #~ " xmax=%d, ymax=%d;\n"
 1464. #~ "\n"
 1465. #~ " title_height=%d, colheads_height=%d, list_height=%d;\n"
 1466. #~ " thisstate_height=%d, info_height=%d, whatinfo_height=%d;\n"
 1467. #~ "\n"
 1468. #~ " colheads_row=%d, thisstate_row=%d, info_row=%d;\n"
 1469. #~ " whatinfo_row=%d, list_row=%d;\n"
 1470. #~ "\n"
 1471. #~ msgstr ""
 1472. #~ "baselist::startdisplay() done ...\n"
 1473. #~ "\n"
 1474. #~ " xmax=%d, ymax=%d;\n"
 1475. #~ "\n"
 1476. #~ " title_height=%d, colheads_height=%d, list_height=%d;\n"
 1477. #~ " thisstate_height=%d, info_height=%d, whatinfo_height=%d;\n"
 1478. #~ "\n"
 1479. #~ " colheads_row=%d, thisstate_row=%d, info_row=%d;\n"
 1480. #~ " whatinfo_row=%d, list_row=%d;\n"
 1481. #~ "\n"
 1482. #~ msgid "[none]"
 1483. #~ msgstr "[ingen]"
 1484. #~ msgid "error un-catching signal %d: %s\n"
 1485. #~ msgstr "kunde inte stänga av hantering av signal %d: %s\n"
 1486. #~ msgid "unable to ignore signal %d before running %.250s"
 1487. #~ msgstr "kunde inte ignorera signal %d innan %.250s startas"
 1488. #~ msgid "(no clientdata)"
 1489. #~ msgstr "(ingen klientdata)"
 1490. #~ msgid "<null>"
 1491. #~ msgstr "<tom>"
 1492. #~ msgid "interrelationships affecting "
 1493. #~ msgstr "beroenden som påverkar "
 1494. #~ msgid "description of "
 1495. #~ msgstr "beskrivning av "
 1496. #~ msgid "description"
 1497. #~ msgstr "beskrivning"
 1498. #~ msgid "currently installed control info"
 1499. #~ msgstr "nu installerad kontrollinfo"
 1500. #~ msgid "available version of control info for "
 1501. #~ msgstr "tillgänglig version av kontrollinfo för "