pl.po 53 KB


 1. # Polish translation of dselect
 2. # Copyright (C) 1999 Software in the Public Interest, Inc.
 3. #
 4. # Nazewnictwo i spójność tłumaczeń programów apt, aptitude, synaptic i innych:
 5. # https://wiki.debian.org/PolishL10N/PackageInstallers
 6. # Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999.
 7. # Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005.
 8. # Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008.
 9. # Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008-2009.
 10. # Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012.
 11. # Łukasz Dulny <BartekChom@poczta.onet.pl>, 2014.
 12. msgid ""
 13. msgstr ""
 14. "Project-Id-Version: dselect 1.15.4\n"
 15. "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
 16. "POT-Creation-Date: 2017-03-06 06:25+0100\n"
 17. "PO-Revision-Date: 2014-12-21 20:58+0100\n"
 18. "Last-Translator: Łukasz Dulny <bartekchom@poczta.onet.pl>\n"
 19. "Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
 20. "Language: pl\n"
 21. "MIME-Version: 1.0\n"
 22. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 23. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 24. "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 25. "|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 26. "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
 27. #: dselect/basecmds.cc
 28. msgid "Search for ? "
 29. msgstr "Szukaj ? "
 30. #: dselect/basecmds.cc
 31. msgid "Error: "
 32. msgstr "Błąd: "
 33. #: dselect/basecmds.cc
 34. msgid "Help: "
 35. msgstr "Pomoc: "
 36. #: dselect/basecmds.cc
 37. msgid "Press ? for help menu, . for next topic, <space> to exit help."
 38. msgstr ""
 39. "Naciśnij ?, by skorzystać z pomocy, . (kropkę), by przejść do następnego\n"
 40. "tematu, <spację>, by opuścić pomoc."
 41. #: dselect/basecmds.cc
 42. msgid "Help information is available under the following topics:"
 43. msgstr "Informacje pomocy są dostępne pod następującymi tematami:"
 44. #: dselect/basecmds.cc
 45. msgid ""
 46. "Press a key from the list above, <space> or 'q' to exit help,\n"
 47. " or '.' (full stop) to read each help page in turn. "
 48. msgstr ""
 49. "Wybierz klawisz z powyższej listy, <spację> lub \"q\", by opuścić \n"
 50. "pomoc, lub \".\" (kropkę), by przeglądać po kolei strony pomocy. "
 51. #: dselect/basecmds.cc
 52. msgid "error reading keyboard in help"
 53. msgstr "błąd odczytu klawiatury w pomocy"
 54. #: dselect/baselist.cc
 55. msgid "ioctl(TIOCGWINSZ) failed"
 56. msgstr "nie powiodło się wywołanie ioctl(TIOCGWINSZ)"
 57. #: dselect/baselist.cc
 58. msgid "doupdate in SIGWINCH handler failed"
 59. msgstr "nie można uaktualnić procedury obsługi SIGWINCH"
 60. #: dselect/baselist.cc
 61. msgid "failed to restore old SIGWINCH sigact"
 62. msgstr "nie można odtworzyć poprzedniego sygnału SIGWINCH"
 63. #: dselect/baselist.cc
 64. msgid "failed to restore old signal mask"
 65. msgstr "nie można odtworzyć poprzedniej maski sygnału"
 66. #: dselect/baselist.cc
 67. msgid "failed to unblock SIGWINCH"
 68. msgstr "nie można odblokować SIGWINCH"
 69. #: dselect/baselist.cc
 70. msgid "failed to block SIGWINCH"
 71. msgstr "nie można zablokować SIGWINCH"
 72. #: dselect/baselist.cc
 73. msgid "failed to get old signal mask"
 74. msgstr "nie można pobrać poprzedniej maski sygnału"
 75. #: dselect/baselist.cc
 76. msgid "failed to get old SIGWINCH sigact"
 77. msgstr "nie można pobrać poprzedniego sygnału SIGWINCH"
 78. #: dselect/baselist.cc
 79. msgid "failed to set new SIGWINCH sigact"
 80. msgstr "nie można ustawić nowego sygnału SIGWINCH"
 81. #: dselect/baselist.cc
 82. msgid "failed to allocate colour pair"
 83. msgstr "nie można zarezerwować par koloru"
 84. #: dselect/baselist.cc
 85. msgid "failed to create title window"
 86. msgstr "nie można utworzyć okna tytułowego"
 87. #: dselect/baselist.cc
 88. msgid "failed to create whatinfo window"
 89. msgstr "nie można utworzyć okna informacyjnego"
 90. #: dselect/baselist.cc
 91. msgid "failed to create baselist pad"
 92. msgstr "nie można utworzyć pola listy"
 93. #: dselect/baselist.cc
 94. msgid "failed to create heading pad"
 95. msgstr "nie można utworzyć pola nagłówka"
 96. #: dselect/baselist.cc
 97. msgid "failed to create thisstate pad"
 98. msgstr "nie można utworzyć pola stanu"
 99. #: dselect/baselist.cc
 100. msgid "failed to create info pad"
 101. msgstr "nie można utworzyć pola informacyjnego"
 102. #: dselect/baselist.cc
 103. msgid "failed to create query window"
 104. msgstr "nie można utworzyć okna zapytania"
 105. #: dselect/baselist.cc
 106. msgid "Keybindings"
 107. msgstr "Skojarzenia klawiszy"
 108. #: dselect/baselist.cc
 109. #, c-format
 110. msgid " -- %d%%, press "
 111. msgstr " -- %d%%, wciśnij "
 112. #: dselect/baselist.cc
 113. #, c-format
 114. msgid "%s for more"
 115. msgstr "%s - więcej"
 116. #: dselect/baselist.cc
 117. #, c-format
 118. msgid "%s to go back"
 119. msgstr "%s - powrót"
 120. #: dselect/bindings.cc
 121. msgid "[not bound]"
 122. msgstr "[nie skojarzone]"
 123. #: dselect/bindings.cc
 124. #, c-format
 125. msgid "[unk: %d]"
 126. msgstr "[nieznane: %d]"
 127. #: dselect/bindings.cc
 128. msgid "Scroll onwards through help/information"
 129. msgstr "Przewinięcie pomocy/informacji w dół"
 130. #: dselect/bindings.cc
 131. msgid "Scroll backwards through help/information"
 132. msgstr "Przewinięcie pomocy/informacji w górę"
 133. #: dselect/bindings.cc
 134. msgid "Move up"
 135. msgstr "W górę"
 136. #: dselect/bindings.cc
 137. msgid "Move down"
 138. msgstr "W dół"
 139. #: dselect/bindings.cc
 140. msgid "Go to top of list"
 141. msgstr "Początek listy"
 142. #: dselect/bindings.cc
 143. msgid "Go to end of list"
 144. msgstr "Koniec listy"
 145. #: dselect/bindings.cc
 146. msgid "Request help (cycle through help screens)"
 147. msgstr "Wywołanie pomocy (przełączanie ekranów pomocy)"
 148. #: dselect/bindings.cc
 149. msgid "Cycle through information displays"
 150. msgstr "Przełączanie ekranów z informacjami"
 151. #: dselect/bindings.cc
 152. msgid "Redraw display"
 153. msgstr "Odświeżenie ekranu"
 154. #: dselect/bindings.cc
 155. msgid "Scroll onwards through list by 1 line"
 156. msgstr "Przewinięcie listy o jedną linię w dół"
 157. #: dselect/bindings.cc
 158. msgid "Scroll backwards through list by 1 line"
 159. msgstr "Przewinięcie listy o jedną linię w górę"
 160. #: dselect/bindings.cc
 161. msgid "Scroll onwards through help/information by 1 line"
 162. msgstr "Przewinięcie ekranu pomocy/informacji o jedną linię w dół"
 163. #: dselect/bindings.cc
 164. msgid "Scroll backwards through help/information by 1 line"
 165. msgstr "Przewinięcie ekranu pomocy/informacji o jedną linię w górę"
 166. #: dselect/bindings.cc
 167. msgid "Scroll onwards through list"
 168. msgstr "Przewinięcie listy w dół"
 169. #: dselect/bindings.cc
 170. msgid "Scroll backwards through list"
 171. msgstr "Przewinięcie listy w górę"
 172. #: dselect/bindings.cc
 173. msgid "Mark package(s) for installation"
 174. msgstr "Zaznaczenie pakietu do instalacji"
 175. #: dselect/bindings.cc
 176. msgid "Mark package(s) for deinstallation"
 177. msgstr "Zaznaczenie pakietu do usunięcia"
 178. #: dselect/bindings.cc
 179. msgid "Mark package(s) for deinstall and purge"
 180. msgstr "Zaznaczenie pakietu do wyczyszczenia"
 181. #: dselect/bindings.cc
 182. msgid "Make highlight more specific"
 183. msgstr "Włączenie szczegółowych informacji"
 184. #: dselect/bindings.cc
 185. msgid "Make highlight less specific"
 186. msgstr "Wyłączenie szczegółowych informacji"
 187. #: dselect/bindings.cc
 188. msgid "Search for a package whose name contains a string"
 189. msgstr "Wyszukiwanie pakietu o nazwie zawierającej ciąg znaków"
 190. #: dselect/bindings.cc
 191. msgid "Repeat last search"
 192. msgstr "Powtórzenie ostatniego wyszukiwania"
 193. #: dselect/bindings.cc
 194. msgid "Swap sort order priority/section"
 195. msgstr "Zmiana sposobu uporządkowania pakietów"
 196. #: dselect/bindings.cc
 197. msgid "Quit, confirming, and checking dependencies"
 198. msgstr "Wyjście z potwierdzeniem i sprawdzeniem zależności"
 199. #: dselect/bindings.cc
 200. msgid "Quit, confirming without check"
 201. msgstr "Wyjście z potwiedzeniem bez sprawdzenia"
 202. #: dselect/bindings.cc
 203. msgid "Quit, rejecting conflict/dependency suggestions"
 204. msgstr "Wyjście z odrzuceniem konfliktów/sugestii"
 205. #: dselect/bindings.cc
 206. msgid "Abort - quit without making changes"
 207. msgstr "Wycofanie się bez dokonania zmian"
 208. #: dselect/bindings.cc
 209. msgid "Revert to old state for all packages"
 210. msgstr "Przywrócenie poprzedniego stanu pakietów"
 211. #: dselect/bindings.cc
 212. msgid "Revert to suggested state for all packages"
 213. msgstr "Przywrócenie sugerowanego stanu pakietów"
 214. #: dselect/bindings.cc
 215. msgid "Revert to directly requested state for all packages"
 216. msgstr "Przywrócenie żądanego stanu pakietów"
 217. #: dselect/bindings.cc
 218. msgid "Revert to currently installed state for all packages"
 219. msgstr "Przywrócenie obecnie zainstalowanego stanu wszystkich pakietów"
 220. #: dselect/bindings.cc
 221. msgid "Select currently-highlighted access method"
 222. msgstr "Wybór metody dostępu"
 223. #: dselect/bindings.cc
 224. msgid "Quit without changing selected access method"
 225. msgstr "Wyjście bez zmiany metody dostępu"
 226. #: dselect/helpmsgs.cc
 227. msgid "Keystrokes"
 228. msgstr "Spis klawiszy"
 229. #: dselect/helpmsgs.cc
 230. msgid ""
 231. "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 232. " j, Down-arrow k, Up-arrow move highlight\n"
 233. " N, Page-down, Space P, Page-up, Backspace scroll list by 1 page\n"
 234. " ^n ^p scroll list by 1 line\n"
 235. " t, Home e, End jump to top/end of list\n"
 236. " u d scroll info by 1 page\n"
 237. " ^u ^d scroll info by 1 line\n"
 238. " B, Left-arrow F, Right-arrow pan display by 1/3 screen\n"
 239. " ^b ^f pan display by 1 character\n"
 240. "\n"
 241. "Mark packages for later processing:\n"
 242. " +, Insert install or upgrade =, H hold in present state\n"
 243. " -, Delete remove :, G unhold: upgrade or leave "
 244. "uninstalled\n"
 245. " _ remove & purge config\n"
 246. " Miscellaneous:\n"
 247. "Quit, exit, overwrite (note capitals!): ?, F1 request help (also "
 248. "Help)\n"
 249. " Return Confirm, quit (check dependencies) i, I toggle/cycle info "
 250. "displays\n"
 251. " Q Confirm, quit (override dep.s) o, O cycle through sort "
 252. "options\n"
 253. " X, Esc eXit, abandoning any changes made v, A, V change status display "
 254. "opts\n"
 255. " R Revert to state before this list ^l redraw display\n"
 256. " U set all to sUggested state / search (Return to "
 257. "cancel)\n"
 258. " D set all to Directly requested state n, \\ repeat last search\n"
 259. msgstr ""
 260. "Klawisze ruchu: Następny/Poprzedni, Góra/Dół, Do góry/W dół:\n"
 261. " j, Strzałka-w-dół, k, Strzałka-do-góry, ruch kursora\n"
 262. " N, Page-down, Spacja P, Page-up, Backspace przewinięcie listy o 1 ekran\n"
 263. " ^n ^p przewinięcie listy o 1 linię\n"
 264. " t, Home e, End skok na początek/koniec listy\n"
 265. " u d przewinięcie info o 1 ekran\n"
 266. " ^u ^d przewinięcie info o 1 linię\n"
 267. " B, Strzałka-w-lewo F, Strzałka-w-prawo przesunięcie w bok 1/3 ekranu\n"
 268. " ^b ^f przesunięcie w bok o 1 znak\n"
 269. "\n"
 270. "Zaznaczenie pakietów do późniejszego przetwarzania:\n"
 271. " +, Insert instalacja lub aktualizacja =, H wstrzymanie\n"
 272. " -, Delete usunięcie :, G ponowienie przetwarzania\n"
 273. " _ usunięcie i wyczyszczenie konfiguracji\n"
 274. " Pozostałe klawisze:\n"
 275. "Zakończenie wyboru pakietów: ?, F1 przywołanie pomocy\n"
 276. " Return Potwiedź, wyjdź (sprawdź zależności) i, I przełącz/wyłącz "
 277. "informacje\n"
 278. " Q Potwiedź, wyjdź (zignoruj zależności) o, O zmiana metody "
 279. "sortowania\n"
 280. " X, Esc Wyjdź, anuluj wszelkie zmiany v, A, V zmiana sposobu "
 281. "wyświetlania\n"
 282. " R Przywrócenie stanu przed wyborem ^l odświeżenie ekranu\n"
 283. " U Wybierz sugerowane pakiety / szukaj (Return - "
 284. "anuluj)\n"
 285. " D Wybierz niezbędne pakiety n, \\ powtórz ostatnie "
 286. "szukanie\n"
 287. #: dselect/helpmsgs.cc
 288. msgid "Introduction to package selections"
 289. msgstr "Wprowadzenie do wyboru pakietów"
 290. #: dselect/helpmsgs.cc
 291. msgid ""
 292. "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 293. "\n"
 294. "You will be presented with a list of packages which are installed or "
 295. "available\n"
 296. "for installation. You can navigate around the list using the cursor keys,\n"
 297. "mark packages for installation (using '+') or deinstallation (using '-').\n"
 298. "Packages can be marked either singly or in groups; initially you will see "
 299. "that\n"
 300. "the line 'All packages' is selected. '+', '-' and so on will affect all "
 301. "the\n"
 302. "packages described by the highlighted line.\n"
 303. "\n"
 304. "Some of your choices will cause conflicts or dependency problems; you will "
 305. "be\n"
 306. "given a sub-list of the relevant packages, so that you can solve the "
 307. "problems.\n"
 308. "\n"
 309. "You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
 310. "Much on-line help is available, please make use of it - press '?' at\n"
 311. "any time for help.\n"
 312. "\n"
 313. "When you have finished selecting packages, press <enter> to confirm "
 314. "changes,\n"
 315. "or 'X' to quit without saving changes. A final check on conflicts and\n"
 316. "dependencies will be done - here too you may see a sublist.\n"
 317. "\n"
 318. "Press <space> to leave help and enter the list now.\n"
 319. msgstr ""
 320. "Witaj w głównym ekranie wyboru pakietów programu dselect.\n"
 321. "\n"
 322. "Ukaże się lista pakietów, które są już zainstalowane lub można je dopiero\n"
 323. "zainstalować. Po liście można się poruszać klawiszami kursora. Klawiszem\n"
 324. "\"+\" można zaznaczyć pakiet do instalacji, klawiszem \"-\" do usunięcia.\n"
 325. "\n"
 326. "Pakiety mogą być zaznaczane pojedynczo lub grupami. Początkowo kursor "
 327. "znajduje\n"
 328. "się na pozycji \"Wszystkie pakiety\". Klawisze \"+\", \"-\" powodują zmianę "
 329. "stanu\n"
 330. "dla wszystkich pakietów z danej grupy.\n"
 331. "\n"
 332. "Czasem wybór pakietu powoduje konflikt lub problem zależności; pojawi się "
 333. "wtedy\n"
 334. "lista pakietów, których dotyczy dany problem, który należy rozwiązać.\n"
 335. "\n"
 336. "Zalecane jest zaznajomienie się z opisem listy klawiszy oraz ekranu.\n"
 337. "Wiele pomocy można uzyskać naciskając \"?\" w każdym momencie.\n"
 338. "\n"
 339. "Jeżeli wybór pakietów został dokonany, należy wcisnąć <enter> dla\n"
 340. " potwierdzenia zmian lub \"X\", by wyjść bez ich zapisania. Zostanie "
 341. "dokonane\n"
 342. " ostateczne sprawdzenie konfliktów i zależności - tu też może pojawić się\n"
 343. " lista pakietów.\n"
 344. "\n"
 345. "Proszę wcisnąć <spację>, aby opuścić ekran pomocy i przejść do listy "
 346. "pakietów.\n"
 347. #: dselect/helpmsgs.cc
 348. msgid "Introduction to read-only package list browser"
 349. msgstr "Wprowadzenie do przeglądarki listy pakietów (tylko do odczytu)"
 350. #: dselect/helpmsgs.cc
 351. msgid ""
 352. "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 353. "\n"
 354. "You will be presented with a list of packages which are installed or "
 355. "available\n"
 356. "for installation. Since you do not have the privilege necessary to update\n"
 357. "package states, you are in a read-only mode. You can navigate around the\n"
 358. "list using the cursor keys (please see the 'Keystrokes' help screen), "
 359. "observe\n"
 360. "the status of the packages and read information about them.\n"
 361. "\n"
 362. "You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
 363. "Much on-line help is available, please make use of it - press '?' at\n"
 364. "any time for help.\n"
 365. "\n"
 366. "When you have finished browsing, press 'Q' or <enter> to quit.\n"
 367. "\n"
 368. "Press <space> to leave help and enter the list now.\n"
 369. msgstr ""
 370. "Witaj w głównym ekranie wyboru pakietów programu dselect.\n"
 371. "\n"
 372. "Ukaże się lista pakietów, które są już zainstalowane lub można je dopiero\n"
 373. "zainstalować. Ponieważ nie masz odpowiednich uprawnień do aktualizacji,\n"
 374. "znajdujesz się w trybie tylko do odczytu. Po tej liście można się\n"
 375. "poruszać klawiszami kursora (proszę przeczytać ekran pomocy z opisem\n"
 376. "klawiszy), obserwować stan pakietów oraz czytać informacje o nich.\n"
 377. "\n"
 378. "Zalecane jest zaznajomienie się z opisem listy klawiszy oraz ekranu.\n"
 379. "Wiele pomocy można uzyskać naciskając \"?\" w każdym momencie.\n"
 380. "\n"
 381. "Po zakończonym przeglądaniu listy pakietów, proszę wcisnąć \"Q\" lub "
 382. "<enter>.\n"
 383. "\n"
 384. "Proszę wcisnać <spację>, aby opuścić ekran pomocy i przejść do listy "
 385. "pakietów.\n"
 386. #: dselect/helpmsgs.cc
 387. msgid "Introduction to conflict/dependency resolution sub-list"
 388. msgstr "Wprowadzenie do listy konfliktów/zależności"
 389. #: dselect/helpmsgs.cc
 390. msgid ""
 391. "Dependency/conflict resolution - introduction.\n"
 392. "\n"
 393. "One or more of your choices have raised a conflict or dependency problem -\n"
 394. "some packages should only be installed in conjunction with certain others, "
 395. "and\n"
 396. "some combinations of packages may not be installed together.\n"
 397. "\n"
 398. "You will see a sub-list containing the packages involved. The bottom half "
 399. "of\n"
 400. "the display shows relevant conflicts and dependencies; use 'i' to cycle "
 401. "between\n"
 402. "that, the package descriptions and the internal control information.\n"
 403. "\n"
 404. "A set of 'suggested' packages has been calculated, and the initial markings "
 405. "in\n"
 406. "this sub-list have been set to match those, so you can just hit Return to\n"
 407. "accept the suggestions if you wish. You may abort the change(s) which "
 408. "caused\n"
 409. "the problem(s), and go back to the main list, by pressing capital 'X'.\n"
 410. "\n"
 411. "You can also move around the list and change the markings so that they are "
 412. "more\n"
 413. "like what you want, and you can 'reject' my suggestions by using the "
 414. "capital\n"
 415. "'D' or 'R' keys (see the keybindings help screen). You can use capital 'Q' "
 416. "to\n"
 417. "force me to accept the situation currently displayed, in case you want to\n"
 418. "override a recommendation or think that the program is mistaken.\n"
 419. "\n"
 420. "Press <space> to leave help and enter the sub-list; remember: press '?' for "
 421. "help.\n"
 422. msgstr ""
 423. "Rozwiązywanie problemów zależności/konfliktów - wprowadzenie.\n"
 424. "\n"
 425. "Jeden lub więcej wybranych pakietów powoduje konflikt lub problem zależności "
 426. "-\n"
 427. "niektóre pakiety mogą zostać zainstalowane tylko wraz z innymi lub nie mogą\n"
 428. "istnieć w systemie razem jednocześnie.\n"
 429. "\n"
 430. "Ukaże się lista zawierająca problematyczne pakiety. Okno poniżej listy "
 431. "pakietów\n"
 432. "pokazuje rodzaj konfliktu i zależności; można użyć klawisza \"i\" do "
 433. "przełączania\n"
 434. "się pomiędzy tą informacją a opisem pakietu.\n"
 435. "\n"
 436. "Został przygotowany zestaw pakietów \"sugerowanych\" wraz ze wstępnymi\n"
 437. "ustawieniami dotyczącymi ich instalacji, więc jeśli się chce, można je\n"
 438. "zaakceptować naciskając <enter>. Można anulować problematyczne zmiany\n"
 439. "naciskając \"X\", a tym samym powracając do głównej listy.\n"
 440. "\n"
 441. "Można również poruszać się po liście i zmieniać ustawienia tak, by\n"
 442. "dostosować je do swoich potrzeb lub odrzucić sugestie dselect używając\n"
 443. "wielkich liter \"D\" lub \"R\" (zobacz opis klawiszy). Używając klawisza\n"
 444. "\"Q\", można zmusić dselect do zaakceptowania aktualnie przedstawionej\n"
 445. "sytuacji, w przypadku gdy chce się zmienić podane zalecenia lub gdy uważa\n"
 446. "się, że dselect popełnił błąd.\n"
 447. "\n"
 448. "Proszę wcisnąć <spację>, aby opuścić ekran pomocy i przejść do listy "
 449. "pakietów; proszę pamiętać, że \"?\" przywołuje ponownie ten ekran.\n"
 450. #: dselect/helpmsgs.cc
 451. msgid "Display, part 1: package listing and status chars"
 452. msgstr "Wybór pakietów, część 1: lista pakietów i oznaczenie stanu"
 453. #: dselect/helpmsgs.cc
 454. msgid ""
 455. "The top half of the screen shows a list of packages. For each package you "
 456. "see\n"
 457. "four columns for its current status on the system and mark. In terse mode "
 458. "(use\n"
 459. "'v' to toggle verbose display) these are single characters, from left to "
 460. "right:\n"
 461. "\n"
 462. " Error flag: Space - no error (but package may be in broken state - see "
 463. "below)\n"
 464. " 'R' - serious error during installation, needs "
 465. "reinstallation;\n"
 466. " Installed state: Space - not installed;\n"
 467. " '*' - installed;\n"
 468. " '-' - not installed but config files remain;\n"
 469. " packages in these { 'U' - unpacked but not yet configured;\n"
 470. " states are not { 'C' - half-configured (an error happened);\n"
 471. " (quite) properly { 'I' - half-installed (an error happened);\n"
 472. " installed { 'W','t' - triggers are awaited resp. pending.\n"
 473. " Old mark: what was requested for this package before presenting this list;\n"
 474. " Mark: what is requested for this package:\n"
 475. " '*': marked for installation or upgrade;\n"
 476. " '-': marked for removal, but any configuration files will remain;\n"
 477. " '=': on hold: package will not be processed at all;\n"
 478. " '_': marked for purge completely - even remove configuration;\n"
 479. " 'n': package is new and has yet to be marked for install/remove/&c.\n"
 480. "\n"
 481. "Also displayed are each package's Priority, Section, name, installed and\n"
 482. "available version numbers (shift-V to display/hide) and summary "
 483. "description.\n"
 484. msgstr ""
 485. "Górna część ekranu przedstawia listę pakietów. Dla każdego pakietu "
 486. "wyświetlane\n"
 487. "są cztery kolumny oznaczające aktualny jego stan w systemie i zaznaczenie.\n"
 488. "W trybie domyślnym (klawisz \"v\" przełącza na tryb szczegółowy) są to "
 489. "cztery\n"
 490. "znaki, wymieniając od lewej strony:\n"
 491. "\n"
 492. " Flaga błędu: Spacja - brak błędu (ale pakiet może być w nieprawidłowym "
 493. "stanie)\n"
 494. " \"R\" - poważny błąd podczas instalacji - konieczna "
 495. "reinstalacja\n"
 496. " Stan zainstalowania: Spacja - nie zainstalowany\n"
 497. " \"*\" - zainstalowany\n"
 498. " \"-\" - nie zainstalowany, zostały pliki "
 499. "konfiguracyjne\n"
 500. " takie pakiety { \"U\" - rozpakowany, jeszcze nie skonfigurowany\n"
 501. " nie są (całkiem) { \"C\" - wpół-skonfigurowany (wystąpił błąd)\n"
 502. " prawidłowo { \"I\" - wpół-zainstalowany (wystąpił błąd).\n"
 503. " zainstalowane { \"W\",\"t\" - oczekiwanie na wyzwalacze lub wyzw. "
 504. "zaplanowane\n"
 505. " Poprzedni wybór: to, co zostało wybrane przed pojawieniem się tej listy;\n"
 506. " Zaznaczenie: to, co zostało określone dla danego pakietu:\n"
 507. " \"*\": zaznaczony do instalacji lub aktualizacji\n"
 508. " \"-\": zaznaczony do usunięcia, pliki konfiguracyjne zostaną zachowane\n"
 509. " \"=\": wstrzymany; pakiet nie będzie przetwarzany\n"
 510. " \"_\": zaznaczony do wyczyszczenia - wraz z plikami konfiguracyjnymi\n"
 511. " \"n\": nowy pakiet, jeszcze nie zaznaczony do instalacji/usunięcia\n"
 512. "\n"
 513. "Ponadto każdy pakiet ma wyświetloną informację o priorytecie, sekcji, "
 514. "nazwie,\n"
 515. "wersji zainstalowanej i dostępnej (shift-V ukrywa/pokazuje) oraz krótki "
 516. "opis.\n"
 517. #: dselect/helpmsgs.cc
 518. msgid "Display, part 2: list highlight; information display"
 519. msgstr "Wybór pakietów, część 2: kursor; wyświetlane informacje"
 520. #: dselect/helpmsgs.cc
 521. msgid ""
 522. "* Highlight: One line in the package list will be highlighted. It "
 523. "indicates\n"
 524. " which package(s) will be affected by presses of '+', '-' and '_'.\n"
 525. "\n"
 526. "* The dividing line in the middle of the screen shows a brief explanation "
 527. "of\n"
 528. " the status of the currently-highlighted package, or a description of "
 529. "which\n"
 530. " group is highlighted if a group line is. If you don't understand the\n"
 531. " meaning of some of the status characters displayed, go to the relevant\n"
 532. " package and look at this divider line, or use the 'v' key for a verbose\n"
 533. " display (press 'v' again to go back to the terse display).\n"
 534. "\n"
 535. "* The bottom of the screen shows more information about the\n"
 536. " currently-highlighted package (if there is only one).\n"
 537. "\n"
 538. " It can show an extended description of the package, the internal package\n"
 539. " control details (either for the installed or available version of the\n"
 540. " package), or information about conflicts and dependencies involving the\n"
 541. " current package (in conflict/dependency resolution sublists).\n"
 542. "\n"
 543. " Use the 'i' key to cycle through the displays, and 'I' to hide the\n"
 544. " information display or expand it to use almost all of the screen.\n"
 545. msgstr ""
 546. "* Podświetlenie: Jedna z linii jest podświetlona. Określa ona pakiet(y),\n"
 547. " którego(ych) stan zostanie zmieniony po wciśnięciu \"+\", \"-\" i \"_\".\n"
 548. "\n"
 549. "* Pasek na środku ekranu wyświetla informacje o stanie pakietu, który "
 550. "został\n"
 551. " wskazany kursorem, lub wyświetla krótki opis grupy, w przypadku gdy taka\n"
 552. " zostanie wskazana. Jeżeli nie rozumie się znaczenia poszczególnych znaków\n"
 553. " oznaczających stan pakietu, pełny opis stanu wybranego pakietu można "
 554. "znaleźć\n"
 555. " na tym pasku (można także skorzystać z klawisza \"v\" przełączającego "
 556. "listę\n"
 557. " na tryb szczegółowy).\n"
 558. "\n"
 559. "* Na dole ekranu wyświetlane są szczegółowe informacje o wskazanym kursorem\n"
 560. " pakiecie (jeśli w ogóle został wskazany).\n"
 561. "\n"
 562. " Można wyświetlić szczegółowy opis pakietu, informacje o stanie pakietu\n"
 563. " pobrane z bazy danych systemu pakietów oraz informacje o konfliktach lub\n"
 564. " problemach z zależnościami danego pakietu (dla listy konfliktów/"
 565. "zależności).\n"
 566. "\n"
 567. " Klawiszem \"i\" można wybrać rodzaj wyświetlanej informacji, a klawiszem "
 568. "\"I\"\n"
 569. " można ukryć to okno lub je rozszerzyć na większą część ekranu.\n"
 570. #: dselect/helpmsgs.cc
 571. msgid "Introduction to method selection display"
 572. msgstr "Wprowadzenie do wyboru metody instalacji"
 573. #: dselect/helpmsgs.cc
 574. msgid ""
 575. "dselect and dpkg can do automatic installation, loading the package files to "
 576. "be\n"
 577. "installed from one of a number of different possible places.\n"
 578. "\n"
 579. "This list allows you to select one of these installation methods.\n"
 580. "\n"
 581. "Move the highlight to the method you wish to use, and hit Enter. You will "
 582. "then\n"
 583. "be prompted for the information required to do the installation.\n"
 584. "\n"
 585. "As you move the highlight a description of each method, where available, is\n"
 586. "displayed in the bottom half of the screen.\n"
 587. "\n"
 588. "If you wish to quit without changing anything use the 'x' key while in the "
 589. "list\n"
 590. "of installation methods.\n"
 591. "\n"
 592. "A full list of keystrokes is available by pressing 'k' now, or from the "
 593. "help\n"
 594. "menu reachable by pressing '?'.\n"
 595. msgstr ""
 596. "Programy dselect i dpkg potrafią dokonać automatycznej instalacji, "
 597. "pobierając\n"
 598. "pliki przeznaczone do zainstalowania z wielu różnych możliwych miejsc.\n"
 599. "\n"
 600. "Ta lista pozwala na wybranie jednej z podanych metod instalacji.\n"
 601. "\n"
 602. "Najpierw należy wskazać wybraną metodę instalacji i wcisnąć Enter. "
 603. "Następnie\n"
 604. "należy odpowiedzieć na pytania dotyczące wybranej metody.\n"
 605. "\n"
 606. "Po przesunięciu kursora na daną metodę, na dole ekranu pojawi się jej opis.\n"
 607. "\n"
 608. "Klawisz \"x\" służy do opuszczenia tej listy bez określenia metody "
 609. "instalacji.\n"
 610. "\n"
 611. "Pełny spis klawiszy dostępny jest po wciśnięciu klawisza \"k\" teraz, lub z "
 612. "menu\n"
 613. "pomocy dostępnego później pod klawiszem \"?\".\n"
 614. #: dselect/helpmsgs.cc
 615. msgid "Keystrokes for method selection"
 616. msgstr "Spis klawiszy dla wyboru metody instalacji"
 617. #: dselect/helpmsgs.cc
 618. msgid ""
 619. "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 620. " j, Down-arrow k, Up-arrow move highlight\n"
 621. " N, Page-down, Space P, Page-up, Backspace scroll list by 1 page\n"
 622. " ^n ^p scroll list by 1 line\n"
 623. " t, Home e, End jump to top/end of list\n"
 624. " u d scroll info by 1 page\n"
 625. " ^u ^d scroll info by 1 line\n"
 626. " B, Left-arrow F, Right-arrow pan display by 1/3 screen\n"
 627. " ^b ^f pan display by 1 character\n"
 628. "(These are the same motion keys as in the package list display.)\n"
 629. "\n"
 630. "Quit:\n"
 631. " Return, Enter select this method and go to its configuration dialogue\n"
 632. " x, X exit without changing or setting up the installation "
 633. "method\n"
 634. "\n"
 635. "Miscellaneous:\n"
 636. " ?, Help, F1 request help\n"
 637. " ^l redraw display\n"
 638. " / search (just return to cancel)\n"
 639. " \\ repeat last search\n"
 640. msgstr ""
 641. "Klawisze ruchu: Następny/Poprzedni, Góra/Dół, Do góry/W dół:\n"
 642. " j, Strzałka-w-dół k, Strzałka-do-góry ruch kursora\n"
 643. " N, Page-down, Spacja P, Page-up, Backspace przewinięcie listy o 1 "
 644. "ekran\n"
 645. " ^n ^p przewinięcie listy o 1 "
 646. "linię\n"
 647. " t, Home e, End skok na początek/koniec "
 648. "listy\n"
 649. " u d przewinięcie info o 1 ekran\n"
 650. " ^u ^d przewinięcie info o 1 linię\n"
 651. " B, Left-arrow F, Right-arrow przesunięcie w bok 1/3 "
 652. "ekranu\n"
 653. " ^b ^f przesunięcie w bok o 1 znak\n"
 654. "(To są te same klawisze ruchu jak przy wyborze pakietów.)\n"
 655. "\n"
 656. "Wyjście:\n"
 657. " Return, Enter wybór metody instalacji i wywołanie jej konfiguracji\n"
 658. " x, X wyjście bez dokonania zmian w dotychczasowych "
 659. "ustawieniach\n"
 660. "\n"
 661. "Pozostałe:\n"
 662. " ?, Help, F1 wywołanie pomocy\n"
 663. " ^l odświeżenie ekranu\n"
 664. " / wyszukiwanie (return - anulowanie)\n"
 665. " \\ powtórzenie ostatniego wyszukiwania\n"
 666. #: dselect/main.cc
 667. msgid "Type dselect --help for help."
 668. msgstr "Wpisz dselect --help aby otrzymać pomoc."
 669. #: dselect/main.cc
 670. msgid "a"
 671. msgstr "a"
 672. #: dselect/main.cc
 673. msgid "[A]ccess"
 674. msgstr "[A] Dostęp"
 675. #: dselect/main.cc
 676. msgid "Choose the access method to use."
 677. msgstr "Wybór metody dostępu."
 678. #: dselect/main.cc
 679. msgid "u"
 680. msgstr "u"
 681. #: dselect/main.cc
 682. msgid "[U]pdate"
 683. msgstr "[U] Aktualizacja"
 684. #: dselect/main.cc
 685. msgid "Update list of available packages, if possible."
 686. msgstr "Zaktualizowanie informacji o dostępnych pakietach."
 687. #: dselect/main.cc
 688. msgid "s"
 689. msgstr "s"
 690. #: dselect/main.cc
 691. msgid "[S]elect"
 692. msgstr "[S] Wybór"
 693. #: dselect/main.cc
 694. msgid "Request which packages you want on your system."
 695. msgstr "Wybór pakietów instalowanych w systemie."
 696. #: dselect/main.cc
 697. msgid "i"
 698. msgstr "i"
 699. #: dselect/main.cc
 700. msgid "[I]nstall"
 701. msgstr "[I] Instalacja"
 702. #: dselect/main.cc
 703. msgid "Install and upgrade wanted packages."
 704. msgstr "Instalacja i uaktualnienie wybranych pakietów."
 705. #: dselect/main.cc
 706. msgid "c"
 707. msgstr "c"
 708. #: dselect/main.cc
 709. msgid "[C]onfig"
 710. msgstr "[C] Konfiguracja"
 711. #: dselect/main.cc
 712. msgid "Configure any packages that are unconfigured."
 713. msgstr "Konfiguracja pakietów, które pozostały nieskonfigurowane."
 714. #: dselect/main.cc
 715. msgid "r"
 716. msgstr "r"
 717. #: dselect/main.cc
 718. msgid "[R]emove"
 719. msgstr "[R] Usuwanie"
 720. #: dselect/main.cc
 721. msgid "Remove unwanted software."
 722. msgstr "Usuwanie niechcianych pakietów."
 723. #: dselect/main.cc
 724. msgid "q"
 725. msgstr "q"
 726. #: dselect/main.cc
 727. msgid "[Q]uit"
 728. msgstr "[Q] Wyjście"
 729. #: dselect/main.cc
 730. msgid "Quit dselect."
 731. msgstr "Wyjście z dselect."
 732. #: dselect/main.cc
 733. msgid "menu"
 734. msgstr "menu"
 735. #: dselect/main.cc
 736. #, c-format
 737. msgid "Debian '%s' package handling frontend version %s.\n"
 738. msgstr "Debian \"%s\", nakładka na program zarządzania pakietami, wersja %s.\n"
 739. #: dselect/main.cc
 740. msgid ""
 741. "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
 742. "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 743. msgstr ""
 744. "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem, proszę sprawdzić\n"
 745. "Powszechną Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej,\n"
 746. "by dowiedzieć się o warunkach rozpowszechniania. BRAK gwarancji.\n"
 747. #: dselect/main.cc
 748. msgid "<standard output>"
 749. msgstr "<standardowe wyjście>"
 750. #: dselect/main.cc
 751. #, fuzzy, c-format
 752. #| msgid ""
 753. #| "Usage: %s [<option> ...] [<action> ...]\n"
 754. #| "\n"
 755. msgid ""
 756. "Usage: %s [<option>...] [<command>...]\n"
 757. "\n"
 758. msgstr ""
 759. "Użycie: %s [<opcja> ...] [<akcja> ...]\n"
 760. "\n"
 761. #: dselect/main.cc
 762. #, c-format
 763. msgid "Commands:\n"
 764. msgstr ""
 765. #: dselect/main.cc
 766. #, fuzzy, c-format
 767. #| msgid ""
 768. #| "Options:\n"
 769. #| " --admindir <directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 770. #| " --expert Turn on expert mode.\n"
 771. #| " --debug <file> | -D<file> Turn on debugging, sending output to "
 772. #| "<file>.\n"
 773. #| " --colour | --color screenpart:[foreground],[background][:attr[+attr"
 774. #| "+...]]\n"
 775. #| " Configure screen colours.\n"
 776. #| "\n"
 777. msgid ""
 778. "Options:\n"
 779. " --admindir <directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 780. " --expert Turn on expert mode.\n"
 781. " -D, --debug <file> Turn on debugging, send output to "
 782. "<file>.\n"
 783. " --color <color-spec> Configure screen colors.\n"
 784. " --colour <color-spec> Ditto.\n"
 785. msgstr ""
 786. "Opcje:\n"
 787. " --admindir <katalog> Używa <katalogu> zamiast %s.\n"
 788. " --expert Włącza tryb eksperta.\n"
 789. " --debug <plik> | -D<plik> Włącza debugowanie, wysyła wyjście do <pliku>.\n"
 790. " --colour | --color część_widoku:[kolor_tekstu],[kolor_tła][:atr[+atr"
 791. "+...]]\n"
 792. " Konfiguruje kolory ekranu.\n"
 793. "\n"
 794. #: dselect/main.cc
 795. #, fuzzy, c-format
 796. #| msgid ""
 797. #| " --help Show this help message.\n"
 798. #| " --version Show the version.\n"
 799. #| "\n"
 800. msgid ""
 801. " -?, --help Show this help message.\n"
 802. " --version Show the version.\n"
 803. "\n"
 804. msgstr ""
 805. " --help Wyświetla ten komunikat pomocy.\n"
 806. " --version Wyświetla informacje o wersji.\n"
 807. "\n"
 808. #: dselect/main.cc
 809. #, c-format
 810. msgid ""
 811. "<color-spec> is <screen-part>:[<foreground>],[<background>][:"
 812. "<attr>[+<attr>]...]\n"
 813. msgstr ""
 814. #: dselect/main.cc
 815. #, fuzzy, c-format
 816. #| msgid "Screenparts:\n"
 817. msgid "<screen-part> is:"
 818. msgstr "Części widoku:\n"
 819. #: dselect/main.cc
 820. #, c-format
 821. msgid "<color> is:"
 822. msgstr ""
 823. #: dselect/main.cc
 824. #, c-format
 825. msgid "<attr> is:"
 826. msgstr ""
 827. #: dselect/main.cc
 828. #, c-format
 829. msgid "couldn't open debug file '%.255s'\n"
 830. msgstr "nie można otworzyć pliku debuggera \"%.255s\"\n"
 831. #: dselect/main.cc
 832. #, c-format
 833. msgid "invalid %s '%s'"
 834. msgstr "nieprawidłowe %s \"%s\""
 835. #: dselect/main.cc
 836. msgid "screen part"
 837. msgstr "część widoku"
 838. #: dselect/main.cc
 839. msgid "null colour specification"
 840. msgstr "pusta specyfikacja koloru"
 841. #: dselect/main.cc
 842. msgid "colour"
 843. msgstr "kolor"
 844. #: dselect/main.cc
 845. msgid "colour attribute"
 846. msgstr "atrybuty koloru"
 847. #: dselect/main.cc
 848. msgid "Terminal does not appear to support cursor addressing.\n"
 849. msgstr "Terminal nie obsługuje adresowania kursora.\n"
 850. #: dselect/main.cc
 851. msgid "Terminal does not appear to support highlighting.\n"
 852. msgstr "Terminal nie obsługuje podświetlania.\n"
 853. #: dselect/main.cc
 854. #, c-format
 855. msgid ""
 856. "Set your TERM variable correctly, use a better terminal,\n"
 857. "or make do with the per-package management tool %s.\n"
 858. msgstr ""
 859. "Proszę poprawnie ustawić zmienną TERM, użyć lepszego terminala,\n"
 860. "lub wykorzystać narzędzie do zarządzania pakietami %s.\n"
 861. #: dselect/main.cc
 862. msgid "terminal lacks necessary features, giving up"
 863. msgstr "brak potrzebnych funkcji terminala, przerywanie"
 864. #: dselect/main.cc
 865. msgid ""
 866. "\n"
 867. "\n"
 868. "Move around with ^P and ^N, cursor keys, initial letters, or digits;\n"
 869. "Press <enter> to confirm selection. ^L redraws screen.\n"
 870. "\n"
 871. msgstr ""
 872. "\n"
 873. "\n"
 874. "Poruszanie: ^P oraz ^N, klawisze kursora, pierwsze litery lub cyfry;\n"
 875. "Wciśnij <enter> aby potwierdzić wybór. ^L - odświeżenie ekranu.\n"
 876. "\n"
 877. #: dselect/main.cc
 878. msgid ""
 879. "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 880. "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 881. msgstr ""
 882. "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 883. "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 884. #: dselect/main.cc
 885. msgid ""
 886. "\n"
 887. "\n"
 888. "Read-only access: only preview of selections is available!"
 889. msgstr ""
 890. "\n"
 891. "\n"
 892. "Tryb tylko do odczytu: można jedynie przeglądać listę pakietów!"
 893. #: dselect/main.cc
 894. msgid "failed to getch in main menu"
 895. msgstr "nie można wywołać \"getch\" w głównym menu"
 896. #: dselect/main.cc
 897. #, c-format
 898. msgid "unknown action string '%.50s'"
 899. msgstr "nieznane działanie \"%.50s\""
 900. #: dselect/methlist.cc
 901. msgid "Abbrev."
 902. msgstr "Oznaczenie"
 903. #: dselect/methlist.cc dselect/pkgdisplay.cc dselect/pkginfo.cc
 904. msgid "Description"
 905. msgstr "Opis"
 906. #: dselect/methlist.cc
 907. msgid "dselect - list of access methods"
 908. msgstr "dselect - lista metod dostępu"
 909. #: dselect/methlist.cc
 910. #, c-format
 911. msgid "Access method '%s'."
 912. msgstr "Metoda dostępu \"%s\"."
 913. #: dselect/methlist.cc dselect/pkglist.cc
 914. msgid "doupdate failed"
 915. msgstr "nie można wykonać funkcji \"doupdate\""
 916. #: dselect/methlist.cc dselect/pkglist.cc
 917. msgid "getch failed"
 918. msgstr "nie można wykonać funkcji \"getch\""
 919. #: dselect/methlist.cc
 920. msgid "Explanation"
 921. msgstr "Wyjaśnienie"
 922. #: dselect/methlist.cc
 923. msgid "No explanation available."
 924. msgstr "Brak dostępnego wyjaśnienia."
 925. #: dselect/method.cc
 926. #, c-format
 927. msgid ""
 928. "\n"
 929. "\n"
 930. "%s: %s\n"
 931. msgstr ""
 932. "\n"
 933. "\n"
 934. "%s: %s\n"
 935. #: dselect/method.cc
 936. msgid ""
 937. "\n"
 938. "Press <enter> to continue."
 939. msgstr ""
 940. "\n"
 941. "Wciśnij <enter>, aby kontynuować."
 942. #: dselect/method.cc
 943. msgid "cannot unlock access method area"
 944. msgstr "nie można odblokować obszaru metod dostępu"
 945. #: dselect/method.cc
 946. msgid "no access methods are available"
 947. msgstr "żadna metoda dostępu nie jest dostępna"
 948. #: dselect/method.cc
 949. msgid "requested operation requires superuser privilege"
 950. msgstr "żądana operacja wymaga przywilejów superużytkownika"
 951. #: dselect/method.cc
 952. msgid "cannot open or create access method lockfile"
 953. msgstr "nie można otworzyć lub utworzyć pliku blokady metody dostępu"
 954. #: dselect/method.cc
 955. msgid "the access method area is already locked"
 956. msgstr "obszar metod dostępu jest już zablokowany"
 957. #: dselect/method.cc
 958. msgid "cannot lock access method area"
 959. msgstr "nie można zablokować obszaru metod dostępu"
 960. #: dselect/method.cc
 961. #, c-format
 962. msgid "Press <enter> to continue.\n"
 963. msgstr "Wciśnij <enter>, aby kontynuować.\n"
 964. #: dselect/method.cc
 965. msgid "<standard error>"
 966. msgstr "<standardowe wyjście błędów>"
 967. #: dselect/method.cc
 968. msgid "error reading acknowledgement of program failure message"
 969. msgstr "nie można odczytać potwiedzenia komunikatów błędów programu"
 970. #: dselect/method.cc
 971. msgid "no access method is selected or configured"
 972. msgstr "żadna metoda dostępu nie jest wybrana ani skonfigurowana"
 973. #: dselect/method.cc
 974. msgid "update available list script"
 975. msgstr "aktualizacja listy dostępnych skryptów"
 976. #: dselect/method.cc
 977. msgid "installation script"
 978. msgstr "skrypt instalacyjny"
 979. #: dselect/method.cc
 980. msgid "query/setup script"
 981. msgstr "skrypt zapytania/ustawiania"
 982. #: dselect/methparse.cc
 983. #, c-format
 984. msgid "syntax error in method options file '%.250s' -- %s"
 985. msgstr "błąd składni w pliku opcji metody \"%.250s\" -- %s"
 986. #: dselect/methparse.cc
 987. #, c-format
 988. msgid "error reading options file '%.250s'"
 989. msgstr "nie można odczytać pliku opcji \"%.250s\""
 990. #: dselect/methparse.cc
 991. #, c-format
 992. msgid "unable to read '%.250s' directory for reading methods"
 993. msgstr "nie można odczytać katalogu \"%.250s\" do odczytu metod"
 994. #: dselect/methparse.cc
 995. #, c-format
 996. msgid "method '%.250s' has name that is too long (%d > %d characters)"
 997. msgstr "metoda \"%.250s\" ma za długą nazwę (%d > %d znaków)"
 998. #: dselect/methparse.cc
 999. #, c-format
 1000. msgid "unable to access method script '%.250s'"
 1001. msgstr "nie można odczytać skryptu opcji metody \"%.250s\""
 1002. #: dselect/methparse.cc
 1003. #, c-format
 1004. msgid "unable to read method options file '%.250s'"
 1005. msgstr "nie można odczytać pliku opcji metody \"%.250s\""
 1006. #: dselect/methparse.cc
 1007. msgid "non-digit where digit wanted"
 1008. msgstr "znak nie będący cyfrą tam gdzie jest wymagana"
 1009. #: dselect/methparse.cc
 1010. #, fuzzy
 1011. #| msgid "EOF in index string"
 1012. msgid "end of file in index string"
 1013. msgstr "EOF w ciągu znaków indeksu"
 1014. #: dselect/methparse.cc
 1015. msgid "index string too long"
 1016. msgstr "ciąg znaków indeksu jest za długi"
 1017. #: dselect/methparse.cc
 1018. msgid "newline before option name start"
 1019. msgstr "znak nowej linii przed nazwą opcji"
 1020. #: dselect/methparse.cc
 1021. #, fuzzy
 1022. #| msgid "newline before option name start"
 1023. msgid "end of file before option name start"
 1024. msgstr "znak nowej linii przed nazwą opcji"
 1025. #: dselect/methparse.cc
 1026. msgid "nonalpha where option name start wanted"
 1027. msgstr "znak nie będący literą na początku nazwy opcji"
 1028. #: dselect/methparse.cc
 1029. msgid "non-alphanum in option name"
 1030. msgstr "znak nie będący literą lub cyfrą w nazwie opcji"
 1031. #: dselect/methparse.cc
 1032. #, fuzzy
 1033. #| msgid "EOF in option name"
 1034. msgid "end of file in option name"
 1035. msgstr "EOF w nazwie opcji"
 1036. #: dselect/methparse.cc
 1037. msgid "newline before summary"
 1038. msgstr "znak nowej linii przed podsumowaniem"
 1039. #: dselect/methparse.cc
 1040. #, fuzzy
 1041. #| msgid "newline before summary"
 1042. msgid "end of file before summary"
 1043. msgstr "znak nowej linii przed podsumowaniem"
 1044. #: dselect/methparse.cc
 1045. #, fuzzy
 1046. #| msgid "EOF in summary - missing newline"
 1047. msgid "end of file in summary - missing newline"
 1048. msgstr "EOF w podsumowaniu - brak znaku nowej linii"
 1049. #: dselect/methparse.cc
 1050. #, c-format
 1051. msgid "unable to open option description file '%.250s'"
 1052. msgstr "nie można otworzyć pliku opisu opcji \"%.250s\""
 1053. #: dselect/methparse.cc
 1054. #, c-format
 1055. msgid "unable to stat option description file '%.250s'"
 1056. msgstr "nie można ustalić stanu pliku opisu opcji %.250s"
 1057. #: dselect/methparse.cc
 1058. #, c-format
 1059. msgid "failed to read option description file '%.250s'"
 1060. msgstr "nie można odczytać pliku opisu opcji %.250s"
 1061. #: dselect/methparse.cc
 1062. #, c-format
 1063. msgid "error during read of option description file '%.250s'"
 1064. msgstr "nie można odczytać pliku opisu opcji %.250s"
 1065. #: dselect/methparse.cc
 1066. #, c-format
 1067. msgid "error during read of method options file '%.250s'"
 1068. msgstr "nie można odczytać pliku opcji metody %.250s"
 1069. #: dselect/methparse.cc
 1070. #, c-format
 1071. msgid "unable to open current option file '%.250s'"
 1072. msgstr "nie można otworzyć pliku bieżącej opcji \"%.250s\""
 1073. #: dselect/methparse.cc
 1074. #, c-format
 1075. msgid "unable to write new option to '%.250s'"
 1076. msgstr "nie można zapisać nowej opcji w \"%.250s\""
 1077. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1078. msgid "new package"
 1079. msgstr "nowy pakiet"
 1080. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1081. msgid "install"
 1082. msgstr "instalacja"
 1083. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1084. msgid "hold"
 1085. msgstr "wstrzymany"
 1086. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1087. msgid "remove"
 1088. msgstr "usuwanie"
 1089. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1090. msgid "purge"
 1091. msgstr "wyczyszczony"
 1092. #. TRANSLATORS: The space is a trick to work around gettext which uses
 1093. #. * the empty string to store information about the translation. DO NOT
 1094. #. * CHANGE THAT IN A TRANSLATION! The code really relies on that being
 1095. #. * a single space.
 1096. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1097. msgid " "
 1098. msgstr " "
 1099. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1100. msgid "REINSTALL"
 1101. msgstr "REINSTALACJA"
 1102. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1103. msgid "not installed"
 1104. msgstr "nie zainstalowany"
 1105. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1106. msgid "removed (configs remain)"
 1107. msgstr "usunięty (zostały pliki konfiguracyjne)"
 1108. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1109. msgid "half installed"
 1110. msgstr "wpół zainstalowany"
 1111. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1112. msgid "unpacked (not set up)"
 1113. msgstr "rozpakowany (nieskonfigurowany)"
 1114. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1115. msgid "half configured (config failed)"
 1116. msgstr "częściowo skonfigurowane (zawiodło konfigurowanie)"
 1117. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1118. msgid "awaiting trigger processing"
 1119. msgstr "oczekiwanie na przetworzenie wyzwalaczy"
 1120. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1121. msgid "triggered"
 1122. msgstr "wyzwalacz pobudzony"
 1123. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1124. msgid "installed"
 1125. msgstr "zainstalowany"
 1126. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1127. msgid "Required"
 1128. msgstr "Wymagane"
 1129. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1130. msgid "Important"
 1131. msgstr "Ważne"
 1132. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1133. msgid "Standard"
 1134. msgstr "Zwyczajne"
 1135. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1136. msgid "Optional"
 1137. msgstr "Opcjonalne"
 1138. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1139. msgid "Extra"
 1140. msgstr "Dodatkowe"
 1141. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1142. msgid "Unclassified"
 1143. msgstr "Niesklasyfikowane"
 1144. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1145. msgid "suggests"
 1146. msgstr "sugeruje"
 1147. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1148. msgid "recommends"
 1149. msgstr "poleca"
 1150. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1151. msgid "depends on"
 1152. msgstr "wymaga"
 1153. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1154. msgid "pre-depends on"
 1155. msgstr "wymaga wstępnie"
 1156. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1157. msgid "breaks"
 1158. msgstr "uszkadza"
 1159. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1160. msgid "conflicts with"
 1161. msgstr "w konflikcie z"
 1162. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1163. msgid "provides"
 1164. msgstr "dostarcza"
 1165. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1166. msgid "replaces"
 1167. msgstr "wymienia"
 1168. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1169. msgid "enhances"
 1170. msgstr "rozszerza"
 1171. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1172. msgid "Req"
 1173. msgstr "Wym"
 1174. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1175. msgid "Imp"
 1176. msgstr "Waż"
 1177. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1178. msgid "Std"
 1179. msgstr "Zwy"
 1180. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1181. msgid "Opt"
 1182. msgstr "Opc"
 1183. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1184. msgid "Xtr"
 1185. msgstr "Dod"
 1186. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1187. msgid "bUG"
 1188. msgstr "Błą"
 1189. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1190. msgid "?"
 1191. msgstr "?"
 1192. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1193. msgid "Broken"
 1194. msgstr "Uszkodzone"
 1195. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1196. msgid "New"
 1197. msgstr "Nowe"
 1198. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1199. msgid "Upgradable"
 1200. msgstr ""
 1201. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1202. msgid "Obsolete/local"
 1203. msgstr "Wycofane/lokalne"
 1204. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1205. msgid "Installed"
 1206. msgstr "Zainstalowane"
 1207. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1208. msgid "Available"
 1209. msgstr "Dostępne"
 1210. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1211. msgid "Removed"
 1212. msgstr "Usunięte"
 1213. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1214. msgid "Brokenly installed packages"
 1215. msgstr "Pakiety uszkodzone podczas instalacji"
 1216. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1217. msgid "Newly available packages"
 1218. msgstr "Pakiety nowo dostępne"
 1219. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1220. #, fuzzy
 1221. #| msgid "Newly available packages"
 1222. msgid "Upgradable packages"
 1223. msgstr "Pakiety nowo dostępne"
 1224. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1225. #, fuzzy
 1226. #| msgid "Obsolete and local packages present on system"
 1227. msgid "Obsolete and locally created packages"
 1228. msgstr "Pakiety wycofane lub dostępne tylko lokalnie"
 1229. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1230. msgid "Installed packages"
 1231. msgstr "Pakiety zainstalowane"
 1232. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1233. #, fuzzy
 1234. #| msgid "Up to date installed packages"
 1235. msgid "Available not installed packages"
 1236. msgstr "Pakiety aktualne"
 1237. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1238. msgid "Removed and no longer available packages"
 1239. msgstr "Pakiety usunięte i już niedostępne"
 1240. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1241. msgid "Removed packages (configuration still present)"
 1242. msgstr "Pakiety usunięte (pozostały pliki konfiguracyjne)"
 1243. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1244. msgid "Purged packages and those never installed"
 1245. msgstr "Pakiety wyczyszczone i nie zainstalowane"
 1246. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1247. msgid "Purged"
 1248. msgstr "Wyczyszczone"
 1249. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1250. msgid "Error"
 1251. msgstr "Błąd"
 1252. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1253. msgid "Installed?"
 1254. msgstr "zainstalowany?"
 1255. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1256. msgid "Old mark"
 1257. msgstr "Poprzedni wybór"
 1258. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1259. msgid "Marked for"
 1260. msgstr "Zaznaczony do"
 1261. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1262. msgid "EIOM"
 1263. msgstr "EIOM"
 1264. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1265. msgid "Section"
 1266. msgstr "Sekcja"
 1267. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1268. msgid "Priority"
 1269. msgstr "Priorytet"
 1270. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1271. msgid "Package"
 1272. msgstr "Pakiet"
 1273. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1274. msgid "Avail.arch"
 1275. msgstr "Dostęp.arch"
 1276. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1277. msgid "Inst.arch"
 1278. msgstr "Zainst.arch"
 1279. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1280. msgid "Avail.ver"
 1281. msgstr "Dostęp.wer"
 1282. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1283. msgid "Inst.ver"
 1284. msgstr "Zainst.wer"
 1285. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1286. msgid "dselect - recursive package listing"
 1287. msgstr "dselect - lista konfliktów"
 1288. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1289. msgid "dselect - inspection of package states"
 1290. msgstr "dselect - stan pakietów"
 1291. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1292. msgid "dselect - main package listing"
 1293. msgstr "dselect - lista pakietów"
 1294. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1295. msgid " (by section)"
 1296. msgstr " (wg sekcji)"
 1297. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1298. msgid " (avail., section)"
 1299. msgstr " (dostępn., sekcja)"
 1300. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1301. msgid " (status, section)"
 1302. msgstr " (stan, sekcja)"
 1303. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1304. msgid " (by priority)"
 1305. msgstr " (wg priorytetu)"
 1306. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1307. msgid " (avail., priority)"
 1308. msgstr " (dostępn., priorytet)"
 1309. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1310. msgid " (status, priority)"
 1311. msgstr " (stan, priorytet)"
 1312. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1313. msgid " (alphabetically)"
 1314. msgstr " (alfabetycznie)"
 1315. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1316. msgid " (by availability)"
 1317. msgstr " (wg dostępności)"
 1318. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1319. msgid " (by status)"
 1320. msgstr " (wg stanu)"
 1321. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1322. msgid " mark:+/=/- terse:v help:?"
 1323. msgstr " wybór:+/=/- ogólnie:v pomoc:?"
 1324. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1325. msgid " mark:+/=/- verbose:v help:?"
 1326. msgstr " wybór:+/=/- szczegółowo:v pomoc:?"
 1327. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1328. msgid " terse:v help:?"
 1329. msgstr " ogólnie:v pomoc:?"
 1330. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1331. msgid " verbose:v help:?"
 1332. msgstr " szczegółowo:v pomoc:?"
 1333. #: dselect/pkginfo.cc
 1334. msgid ""
 1335. "The line you have highlighted represents many packages; if you ask to "
 1336. "install, remove, hold, etc. it you will affect all the packages which match "
 1337. "the criterion shown.\n"
 1338. "\n"
 1339. "If you move the highlight to a line for a particular package you will see "
 1340. "information about that package displayed here.\n"
 1341. "You can use 'o' and 'O' to change the sort order and give yourself the "
 1342. "opportunity to mark packages in different kinds of groups."
 1343. msgstr ""
 1344. "Podświetlona linia reprezentuje wiele pakietów; jeżeli zostanie wybrana "
 1345. "operacja instalacji, usunięcia, wyczyszczenia lub wstrzymania, dotyczyć "
 1346. "będzie wszystkich pakietów, które odpowiadają podanemu kryterium.\n"
 1347. "\n"
 1348. "Można przesunąć kursor, aby wybrać konkretny pakiet oraz uzyskać informacje "
 1349. "o nim.\n"
 1350. "Można użyć \"o\" lub \"O\", aby zmienić kolejność uporządkowania pakietów "
 1351. "lub zaznaczyć pakiety z innych grup."
 1352. #: dselect/pkginfo.cc
 1353. msgid "Interrelationships"
 1354. msgstr "Relacje"
 1355. #: dselect/pkginfo.cc
 1356. msgid "No description available."
 1357. msgstr "Brak dostępnego opisu."
 1358. #: dselect/pkginfo.cc
 1359. msgid "Installed control file information"
 1360. msgstr "Informacje o zainstalowanej wersji pakietu"
 1361. #: dselect/pkginfo.cc
 1362. msgid "Available control file information"
 1363. msgstr "Informacje o dostępnej wersji pakietu"
 1364. #: dselect/pkglist.cc
 1365. msgid "there are no packages"
 1366. msgstr "nie ma żadnych pakietów"
 1367. #: dselect/pkglist.cc
 1368. msgid "invalid search option given"
 1369. msgstr "nieprawidłowa opcja wyszukiwania"
 1370. #: dselect/pkglist.cc
 1371. msgid "error in regular expression"
 1372. msgstr "błąd w wyrażeniu regularnym"
 1373. #: dselect/pkgsublist.cc
 1374. msgid " does not appear to be available\n"
 1375. msgstr " nie wydaje się być dostępny\n"
 1376. #: dselect/pkgsublist.cc
 1377. msgid " or "
 1378. msgstr " lub "
 1379. #: dselect/pkgtop.cc
 1380. msgid "All"
 1381. msgstr "Wszystkie"
 1382. #: dselect/pkgtop.cc
 1383. msgid "All packages"
 1384. msgstr "Wszystkie pakiety"
 1385. #: dselect/pkgtop.cc
 1386. #, c-format
 1387. msgid "%s packages without a section"
 1388. msgstr "%s pakiety bez sekcji"
 1389. #: dselect/pkgtop.cc
 1390. #, c-format
 1391. msgid "%s packages in section %s"
 1392. msgstr "%s pakiety w sekcji %s"
 1393. #: dselect/pkgtop.cc
 1394. #, c-format
 1395. msgid "%s %s packages"
 1396. msgstr "%s %s pakiety"
 1397. #: dselect/pkgtop.cc
 1398. #, c-format
 1399. msgid "%s %s packages without a section"
 1400. msgstr "%s %s pakiety bez sekcji"
 1401. #: dselect/pkgtop.cc
 1402. #, c-format
 1403. msgid "%s %s packages in section %s"
 1404. msgstr "%s %s pakiety w sekcji %s"
 1405. #: dselect/pkgtop.cc
 1406. #, c-format
 1407. msgid "%-*s %s%s%s; %s (was: %s). %s"
 1408. msgstr "%-*s %s%s%s; %s (był: %s). %s"
 1409. #~ msgid "failed to re-block SIGWINCH"
 1410. #~ msgstr "nie można ponownie zablokować SIGWINCH"
 1411. #~ msgid "Actions:\n"
 1412. #~ msgstr "Działania:\n"
 1413. #~ msgid "Colours:\n"
 1414. #~ msgstr "Kolory:\n"
 1415. #~ msgid "Attributes:\n"
 1416. #~ msgstr "Atrybuty:\n"
 1417. #~ msgid "EOF before option name start"
 1418. #~ msgstr "EOF przed nazwą opcji"
 1419. #~ msgid "EOF before summary"
 1420. #~ msgstr "EOF przed podsumowaniem"
 1421. #~ msgid "!Bug!"
 1422. #~ msgstr "!Błąd!"
 1423. #~ msgid "Updated"
 1424. #~ msgstr "Do aktualizacji"
 1425. #~ msgid "Up-to-date"
 1426. #~ msgstr "Aktualne"
 1427. #~ msgid "Updated packages (newer version is available)"
 1428. #~ msgstr "Pakiety do aktualizacji (dostępna nowsza wersja)"
 1429. #~ msgid "Available packages (not currently installed)"
 1430. #~ msgstr "Pakiety dostępne (jeszcze nie zainstalowane)"
 1431. #~ msgid "foreign architectures enabled but multi-arch is not supported"
 1432. #~ msgstr ""
 1433. #~ "obce architektury są włączone, lecz nie skonfigurowano "
 1434. #~ "wieloarchitekturowości"
 1435. #~ msgid ""
 1436. #~ "Actions:\n"
 1437. #~ " access update select install config remove quit\n"
 1438. #~ "\n"
 1439. #~ msgstr ""
 1440. #~ "Akcje:\n"
 1441. #~ " access update select install config remove quit\n"
 1442. #~ "\n"
 1443. #~ msgid "unable to open new option file `%.250s'"
 1444. #~ msgstr "nie można otworzyć pliku nowej opcji \"%.250s\""
 1445. #~ msgid "unable to close new option file `%.250s'"
 1446. #~ msgstr "nie można zamknąć pliku nowej opcji \"%.250s\""
 1447. #~ msgid "unable to install new option as `%.250s'"
 1448. #~ msgstr "nie można zainstalować nowej opcji jako \"%.250s\""
 1449. #~ msgid "returned error exit status %d.\n"
 1450. #~ msgstr "otrzymano kod powrotu %d.\n"
 1451. #~ msgid "was interrupted.\n"
 1452. #~ msgstr "został przerwany.\n"
 1453. #~ msgid "was terminated by a signal: %s.\n"
 1454. #~ msgstr "został zakończony sygnałem: %s.\n"
 1455. #~ msgid "(It left a coredump.)\n"
 1456. #~ msgstr "(Pozostawił plik core.)\n"
 1457. #~ msgid "failed with an unknown wait return code %d.\n"
 1458. #~ msgstr "funkcja \"wait\" zwróciła nierozpoznany kod błędu %d.\n"
 1459. #~ msgid "unable to run %.250s process `%.250s'"
 1460. #~ msgstr "nie można uruchomić procesu %.250s \"%.250s\""
 1461. #~ msgid "failed config"
 1462. #~ msgstr "błędna konfiguracja"
 1463. #~ msgid "unable to wait for %.250s"
 1464. #~ msgstr "nie można wykonać funkcji \"wait\" dla \"%.250s\""
 1465. #~ msgid "got wrong child's status - asked for %ld, got %ld"
 1466. #~ msgstr ""
 1467. #~ "proces potomny zwrócił zły kod powrotu - spodziewano się %ld, otrzymano "
 1468. #~ "%ld"
 1469. #~ msgid "Recommended"
 1470. #~ msgstr "Polecane"
 1471. #~ msgid "Contrib"
 1472. #~ msgstr "Serwisowane"
 1473. #~ msgid "Rec"
 1474. #~ msgstr "Pol"
 1475. #~ msgid "Ctb"
 1476. #~ msgstr "Ser"
 1477. #~ msgid ""
 1478. #~ "baselist::startdisplay() done ...\n"
 1479. #~ "\n"
 1480. #~ " xmax=%d, ymax=%d;\n"
 1481. #~ "\n"
 1482. #~ " title_height=%d, colheads_height=%d, list_height=%d;\n"
 1483. #~ " thisstate_height=%d, info_height=%d, whatinfo_height=%d;\n"
 1484. #~ "\n"
 1485. #~ " colheads_row=%d, thisstate_row=%d, info_row=%d;\n"
 1486. #~ " whatinfo_row=%d, list_row=%d;\n"
 1487. #~ "\n"
 1488. #~ msgstr ""
 1489. #~ "baselist::startdisplay() done ...\n"
 1490. #~ "\n"
 1491. #~ " xmax=%d, ymax=%d;\n"
 1492. #~ "\n"
 1493. #~ " title_height=%d, colheads_height=%d, list_height=%d;\n"
 1494. #~ " thisstate_height=%d, info_height=%d, whatinfo_height=%d;\n"
 1495. #~ "\n"
 1496. #~ " colheads_row=%d, thisstate_row=%d, info_row=%d;\n"
 1497. #~ " whatinfo_row=%d, list_row=%d;\n"
 1498. #~ "\n"
 1499. #~ msgid "[none]"
 1500. #~ msgstr "[brak]"
 1501. #~ msgid "error un-catching signal %d: %s\n"
 1502. #~ msgstr "nie można odzyskać sygnału %d: %s\n"
 1503. #~ msgid "unable to ignore signal %d before running %.250s"
 1504. #~ msgstr "nie można zignorować sygnału %d przed wykonaniem %.250s"
 1505. #~ msgid "(no clientdata)"
 1506. #~ msgstr "(brak danych)"
 1507. #~ msgid "<null>"
 1508. #~ msgstr "<puste>"