nn.po 50 KB


 1. # translation of debconf_nn.po to Norwegian nynorsk
 2. # translation of dpkg_nn.po to Norwegian (Nynorsk)
 3. # translation of nn.po to Norwegian nynorsk
 4. # translation of dpkg.po to Norwegian nynorsk
 5. # translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
 6. # translation of dpkg.po to Norwegian Nynorsk
 7. # Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>, 2003, 2004.
 8. # Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2003, 2004, 2005.
 9. msgid ""
 10. msgstr ""
 11. "Project-Id-Version: dselect 1.17.0\n"
 12. "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
 13. "POT-Creation-Date: 2017-03-06 06:25+0100\n"
 14. "PO-Revision-Date: 2006-02-17 08:57+0200\n"
 15. "Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
 16. "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
 17. "Language: nn\n"
 18. "MIME-Version: 1.0\n"
 19. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 20. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 21. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 22. "X-Generator: KBabel 1.10\n"
 23. #: dselect/basecmds.cc
 24. msgid "Search for ? "
 25. msgstr "Søk etter ? "
 26. #: dselect/basecmds.cc
 27. msgid "Error: "
 28. msgstr "Feil: "
 29. #: dselect/basecmds.cc
 30. msgid "Help: "
 31. msgstr "Hjelp: "
 32. #: dselect/basecmds.cc
 33. msgid "Press ? for help menu, . for next topic, <space> to exit help."
 34. msgstr ""
 35. "Trykk ? for å visa hjelpemeny, «.» for neste emne, <mellomrom> for å "
 36. "avslutta hjelpa."
 37. #: dselect/basecmds.cc
 38. msgid "Help information is available under the following topics:"
 39. msgstr "Hjelp for følgjande emne er tilgjengeleg:"
 40. #: dselect/basecmds.cc
 41. msgid ""
 42. "Press a key from the list above, <space> or 'q' to exit help,\n"
 43. " or '.' (full stop) to read each help page in turn. "
 44. msgstr ""
 45. "Trykk ein tast frå lista over, <mellomrom> eller «q» for å avslutta hjelp.\n"
 46. " eller «.» for å lese kvar hjelpeside etter kvarandre. "
 47. #: dselect/basecmds.cc
 48. msgid "error reading keyboard in help"
 49. msgstr "feil ved lesing av tastatur i hjelp"
 50. #: dselect/baselist.cc
 51. msgid "ioctl(TIOCGWINSZ) failed"
 52. msgstr "ioctl(TIOCGWINSZ) feila"
 53. #: dselect/baselist.cc
 54. msgid "doupdate in SIGWINCH handler failed"
 55. msgstr "douptade i SIGWINCH-handteraren feila"
 56. #: dselect/baselist.cc
 57. msgid "failed to restore old SIGWINCH sigact"
 58. msgstr "klarte ikkje å gjenoppretta gammal SIGWINCH sigact"
 59. #: dselect/baselist.cc
 60. msgid "failed to restore old signal mask"
 61. msgstr "klarte ikkje gjenoppretta gammal signalmaske"
 62. #: dselect/baselist.cc
 63. msgid "failed to unblock SIGWINCH"
 64. msgstr "klarte ikkje avblokkera SIGWINCH"
 65. #: dselect/baselist.cc
 66. msgid "failed to block SIGWINCH"
 67. msgstr "klarte ikkje blokkera SIGWINCH"
 68. #: dselect/baselist.cc
 69. msgid "failed to get old signal mask"
 70. msgstr "klarte ikkje henta gammal signalmaske"
 71. #: dselect/baselist.cc
 72. msgid "failed to get old SIGWINCH sigact"
 73. msgstr "klarte ikkje henta gammal SIGWINCH sigact"
 74. #: dselect/baselist.cc
 75. msgid "failed to set new SIGWINCH sigact"
 76. msgstr "klarte ikkje setja ny SIGWINCH sigact"
 77. #: dselect/baselist.cc
 78. msgid "failed to allocate colour pair"
 79. msgstr "klarte ikkje tilordna fargepar"
 80. #: dselect/baselist.cc
 81. msgid "failed to create title window"
 82. msgstr "klarte ikkje laga tittelvindauge"
 83. #: dselect/baselist.cc
 84. msgid "failed to create whatinfo window"
 85. msgstr "klarte ikkje laga whatinfo-vindauge"
 86. #: dselect/baselist.cc
 87. msgid "failed to create baselist pad"
 88. msgstr "klarte ikkje laga baselist-pad"
 89. #: dselect/baselist.cc
 90. msgid "failed to create heading pad"
 91. msgstr "klarte ikkje laga heading-pad"
 92. #: dselect/baselist.cc
 93. msgid "failed to create thisstate pad"
 94. msgstr "klarte ikkje laga thisstate-pad"
 95. #: dselect/baselist.cc
 96. msgid "failed to create info pad"
 97. msgstr "klarte ikkje laga info-pad"
 98. #: dselect/baselist.cc
 99. msgid "failed to create query window"
 100. msgstr "klarte ikkje laga spørjingsvindauge"
 101. #: dselect/baselist.cc
 102. #, fuzzy
 103. msgid "Keybindings"
 104. msgstr "snøggtastar"
 105. #: dselect/baselist.cc
 106. #, c-format
 107. msgid " -- %d%%, press "
 108. msgstr " -- %d%%, trykk "
 109. #: dselect/baselist.cc
 110. #, c-format
 111. msgid "%s for more"
 112. msgstr "%s for meir"
 113. #: dselect/baselist.cc
 114. #, c-format
 115. msgid "%s to go back"
 116. msgstr "%s for å gå tilbake"
 117. #: dselect/bindings.cc
 118. msgid "[not bound]"
 119. msgstr "[ikkje avgrensa]"
 120. #: dselect/bindings.cc
 121. #, c-format
 122. msgid "[unk: %d]"
 123. msgstr "[ukjend: %d]"
 124. #: dselect/bindings.cc
 125. msgid "Scroll onwards through help/information"
 126. msgstr "Gå vidare gjennom hjelp/informasjon"
 127. #: dselect/bindings.cc
 128. msgid "Scroll backwards through help/information"
 129. msgstr "Gå bakover gjennom hjelp/informasjon"
 130. #: dselect/bindings.cc
 131. msgid "Move up"
 132. msgstr "Flytt opp"
 133. #: dselect/bindings.cc
 134. msgid "Move down"
 135. msgstr "Flytt ned"
 136. #: dselect/bindings.cc
 137. msgid "Go to top of list"
 138. msgstr "Gå til toppen av lista"
 139. #: dselect/bindings.cc
 140. msgid "Go to end of list"
 141. msgstr "Gå til slutten av lista"
 142. #: dselect/bindings.cc
 143. msgid "Request help (cycle through help screens)"
 144. msgstr "Be om hjelp (gå gjennom hjelpesidene)"
 145. #: dselect/bindings.cc
 146. msgid "Cycle through information displays"
 147. msgstr "Gå gjennom informasjonssidene"
 148. #: dselect/bindings.cc
 149. msgid "Redraw display"
 150. msgstr "Teikn sida på ny"
 151. #: dselect/bindings.cc
 152. msgid "Scroll onwards through list by 1 line"
 153. msgstr "Gå vidare gjennom lista med ei linje"
 154. #: dselect/bindings.cc
 155. msgid "Scroll backwards through list by 1 line"
 156. msgstr "Gå bakover gjennom lista med ei linje"
 157. #: dselect/bindings.cc
 158. msgid "Scroll onwards through help/information by 1 line"
 159. msgstr "Gå vidare gjennom hjelp/informasjon med ei linje"
 160. #: dselect/bindings.cc
 161. msgid "Scroll backwards through help/information by 1 line"
 162. msgstr "Gå bakover gjennom hjelp/informasjon med ei linje"
 163. #: dselect/bindings.cc
 164. msgid "Scroll onwards through list"
 165. msgstr "Gå vidare gjennom lista"
 166. #: dselect/bindings.cc
 167. msgid "Scroll backwards through list"
 168. msgstr "Gå bakover gjennom lista"
 169. #: dselect/bindings.cc
 170. msgid "Mark package(s) for installation"
 171. msgstr "Merk pakkar for installasjon"
 172. #: dselect/bindings.cc
 173. msgid "Mark package(s) for deinstallation"
 174. msgstr "Merk pakkar for avinstallasjon"
 175. #: dselect/bindings.cc
 176. msgid "Mark package(s) for deinstall and purge"
 177. msgstr "Merk pakkar for avinstallasjon og slett"
 178. #: dselect/bindings.cc
 179. msgid "Make highlight more specific"
 180. msgstr "Gjer utheving meir spesifikk"
 181. #: dselect/bindings.cc
 182. msgid "Make highlight less specific"
 183. msgstr "Gjer utheving mindre spesifikk"
 184. #: dselect/bindings.cc
 185. msgid "Search for a package whose name contains a string"
 186. msgstr "Søk etter ein pakke som har eit namn som inneheld ein streng"
 187. #: dselect/bindings.cc
 188. #, fuzzy
 189. #| msgid "Repeat last search."
 190. msgid "Repeat last search"
 191. msgstr "Gjer om at førre søk"
 192. #: dselect/bindings.cc
 193. msgid "Swap sort order priority/section"
 194. msgstr "Byt om sorteringsrekkjefølgje prioritet/seksjon"
 195. #: dselect/bindings.cc
 196. msgid "Quit, confirming, and checking dependencies"
 197. msgstr "Avslutt, stadfesting og sjekk pakkekrav"
 198. #: dselect/bindings.cc
 199. msgid "Quit, confirming without check"
 200. msgstr "Avslutt, stadfesting utan sjekk"
 201. #: dselect/bindings.cc
 202. msgid "Quit, rejecting conflict/dependency suggestions"
 203. msgstr "Avslutt, avvis framlegg for konflikt/pakkekrav"
 204. #: dselect/bindings.cc
 205. msgid "Abort - quit without making changes"
 206. msgstr "Avbryt - avslutt utan å gjera endringar"
 207. #: dselect/bindings.cc
 208. msgid "Revert to old state for all packages"
 209. msgstr "Gå tilbake til gammal tilstand for alle pakkar"
 210. #: dselect/bindings.cc
 211. msgid "Revert to suggested state for all packages"
 212. msgstr "Gå tilbake til føreslått tilstand for alle pakkar"
 213. #: dselect/bindings.cc
 214. msgid "Revert to directly requested state for all packages"
 215. msgstr "Gå tilbake til direkte føreslått tilstand for alle pakkar"
 216. #: dselect/bindings.cc
 217. #, fuzzy
 218. msgid "Revert to currently installed state for all packages"
 219. msgstr "Gå tilbake til direkte føreslått tilstand for alle pakkar"
 220. #: dselect/bindings.cc
 221. msgid "Select currently-highlighted access method"
 222. msgstr "Vel den utheva tilgangsmetoden"
 223. #: dselect/bindings.cc
 224. msgid "Quit without changing selected access method"
 225. msgstr "Avslutt utan å endra den valde tilgangsmetoden"
 226. #: dselect/helpmsgs.cc
 227. msgid "Keystrokes"
 228. msgstr "Tastar"
 229. #: dselect/helpmsgs.cc
 230. #, fuzzy
 231. msgid ""
 232. "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 233. " j, Down-arrow k, Up-arrow move highlight\n"
 234. " N, Page-down, Space P, Page-up, Backspace scroll list by 1 page\n"
 235. " ^n ^p scroll list by 1 line\n"
 236. " t, Home e, End jump to top/end of list\n"
 237. " u d scroll info by 1 page\n"
 238. " ^u ^d scroll info by 1 line\n"
 239. " B, Left-arrow F, Right-arrow pan display by 1/3 screen\n"
 240. " ^b ^f pan display by 1 character\n"
 241. "\n"
 242. "Mark packages for later processing:\n"
 243. " +, Insert install or upgrade =, H hold in present state\n"
 244. " -, Delete remove :, G unhold: upgrade or leave "
 245. "uninstalled\n"
 246. " _ remove & purge config\n"
 247. " Miscellaneous:\n"
 248. "Quit, exit, overwrite (note capitals!): ?, F1 request help (also "
 249. "Help)\n"
 250. " Return Confirm, quit (check dependencies) i, I toggle/cycle info "
 251. "displays\n"
 252. " Q Confirm, quit (override dep.s) o, O cycle through sort "
 253. "options\n"
 254. " X, Esc eXit, abandoning any changes made v, A, V change status display "
 255. "opts\n"
 256. " R Revert to state before this list ^l redraw display\n"
 257. " U set all to sUggested state / search (Return to "
 258. "cancel)\n"
 259. " D set all to Directly requested state n, \\ repeat last search\n"
 260. msgstr ""
 261. "Flyttetastar: Neste/Førre, Topp/Botn, Opp/Ned, Fram/Tilbake:\n"
 262. " Pil ned, j Pil opp, k flytt markeringa\n"
 263. " N, Page Down, Mellomrom P, Pil opp, Rettetast bla lista 1 side\n"
 264. " ^n ^p bla lista 1 linje\n"
 265. " t, Home e, End hopp øvst/nedst i lista\n"
 266. " u d bla info 1 side\n"
 267. " ^u ^d bla info 1 linje\n"
 268. " B, Pil venstre F, Pil høgre sidevegs 1/3 skjerm\n"
 269. " ^b ^f sidevegs 1 teikn\n"
 270. "\n"
 271. "Marker pakkar for handtering seinare:\n"
 272. " +, Insert installer eller oppgrader =, H hald i noverande status\n"
 273. " -, Delete fjern :, G frigjer: oppgrader eller la "
 274. "vera ikkje-installert\n"
 275. " _ fjern og reinsk ut oppsettet\n"
 276. " Ymse:\n"
 277. "Avslutt, avbryt, skriv over (hugs store bokstavar): ?, F1 hjelp (òg Hjelp)\n"
 278. " Return Stadfest, avslutt (sjekk pakkekrav) i, I byt infofelt\n"
 279. " Q Stadfest, avslutt (overstyr pakkekrav) o, O byt sortering\n"
 280. " X, Escape Avslutt utan å gjennomføra endringar v, V endra "
 281. "statusvising\n"
 282. " R tilbake til status før denne lista ^l teikn skjermen om "
 283. "att\n"
 284. " U set alle til føreslått status / søk (Return "
 285. "avbryt)\n"
 286. " D set alle til direkte førespurd status n, \\ siste søk om att\n"
 287. #: dselect/helpmsgs.cc
 288. msgid "Introduction to package selections"
 289. msgstr "Introduksjon til pakkeval"
 290. #: dselect/helpmsgs.cc
 291. msgid ""
 292. "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 293. "\n"
 294. "You will be presented with a list of packages which are installed or "
 295. "available\n"
 296. "for installation. You can navigate around the list using the cursor keys,\n"
 297. "mark packages for installation (using '+') or deinstallation (using '-').\n"
 298. "Packages can be marked either singly or in groups; initially you will see "
 299. "that\n"
 300. "the line 'All packages' is selected. '+', '-' and so on will affect all "
 301. "the\n"
 302. "packages described by the highlighted line.\n"
 303. "\n"
 304. "Some of your choices will cause conflicts or dependency problems; you will "
 305. "be\n"
 306. "given a sub-list of the relevant packages, so that you can solve the "
 307. "problems.\n"
 308. "\n"
 309. "You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
 310. "Much on-line help is available, please make use of it - press '?' at\n"
 311. "any time for help.\n"
 312. "\n"
 313. "When you have finished selecting packages, press <enter> to confirm "
 314. "changes,\n"
 315. "or 'X' to quit without saving changes. A final check on conflicts and\n"
 316. "dependencies will be done - here too you may see a sublist.\n"
 317. "\n"
 318. "Press <space> to leave help and enter the list now.\n"
 319. msgstr ""
 320. "Velkomen til hovudpakkelista i dselect.\n"
 321. "\n"
 322. "Du vil få sjå ei liste over pakkar som er installerte eller som kan \n"
 323. "installerast. Du kan bla gjennom lista ved hjelp av piltastane. Med "
 324. "tastane \n"
 325. "«+» og «-» kan du velja å installera eller fjerna pakkar eller grupper av \n"
 326. "pakkar. I utgangspunkter er linja «Alle pakkar» vald, slik at dei "
 327. "handlingane \n"
 328. "du gjer påverkar alle pakkane som høyrer til under den markerte linja.\n"
 329. "\n"
 330. "Noko av det du vel kan føra til konfliktar eller problem med pakkekrav. I "
 331. "så \n"
 332. "fall vil du få ei eiga liste med dei pakkane dette gjeld, slik at du kan "
 333. "løysa \n"
 334. "problema.\n"
 335. "\n"
 336. "Du bør lesa oversikta over tastar og forklaringane til skjermbiletet. Det \n"
 337. "finst ein god del skjermhjelp som du kan visa ved å trykkja på «?».\n"
 338. "\n"
 339. "Når du er ferdig med å velja pakkar, trykkjer du <Enter> dersom du vil "
 340. "stadfesta \n"
 341. "endringane eller «X» om du vil avslutta utan endringar. Ein siste kontroll "
 342. "av \n"
 343. "konfliktar og pakkekrav vert utført. Her vil du òg få opp ei eiga liste "
 344. "ved \n"
 345. "problem.\n"
 346. "\n"
 347. "Trykk <mellomrom> for å avslutta hjelpa og gå til lista no.\n"
 348. #: dselect/helpmsgs.cc
 349. msgid "Introduction to read-only package list browser"
 350. msgstr "Introduksjon til skriveverna pakkeliste"
 351. #: dselect/helpmsgs.cc
 352. msgid ""
 353. "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 354. "\n"
 355. "You will be presented with a list of packages which are installed or "
 356. "available\n"
 357. "for installation. Since you do not have the privilege necessary to update\n"
 358. "package states, you are in a read-only mode. You can navigate around the\n"
 359. "list using the cursor keys (please see the 'Keystrokes' help screen), "
 360. "observe\n"
 361. "the status of the packages and read information about them.\n"
 362. "\n"
 363. "You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
 364. "Much on-line help is available, please make use of it - press '?' at\n"
 365. "any time for help.\n"
 366. "\n"
 367. "When you have finished browsing, press 'Q' or <enter> to quit.\n"
 368. "\n"
 369. "Press <space> to leave help and enter the list now.\n"
 370. msgstr ""
 371. "Velkomen til hovudpakkelista i dselect.\n"
 372. "\n"
 373. "Du vil få sjå ei liste over pakkar som er installerte eller som kan \n"
 374. "installerast. Fordi du ikkje har tilstrekkelege løyve til å oppdatera \n"
 375. "pakkestatusar, får du ikkje lov til å endra pakkelista. Du kan bla gjennom \n"
 376. "lista ved hjelp av piltastane (sjå hjelpeskjermen «Tastetrykk»), studera \n"
 377. "statusen til pakkane og lesa informasjon om dei.\n"
 378. "\n"
 379. "Du bør lesa oversikta over tastar og forklaringane til skjermbiletet. Det \n"
 380. "finst ein god del skjermhjelp som du kan visa ved å trykkja på «?».\n"
 381. "\n"
 382. "Når du er ferdig med å studera lista, kan du avslutta med «X» eller Enter.\n"
 383. "\n"
 384. "Trykk <mellomrom> for å avslutta hjelpa og gå til lista no.\n"
 385. #: dselect/helpmsgs.cc
 386. msgid "Introduction to conflict/dependency resolution sub-list"
 387. msgstr "Introduksjon til eiga liste for løysing av konflikt eller pakkekrav"
 388. #: dselect/helpmsgs.cc
 389. msgid ""
 390. "Dependency/conflict resolution - introduction.\n"
 391. "\n"
 392. "One or more of your choices have raised a conflict or dependency problem -\n"
 393. "some packages should only be installed in conjunction with certain others, "
 394. "and\n"
 395. "some combinations of packages may not be installed together.\n"
 396. "\n"
 397. "You will see a sub-list containing the packages involved. The bottom half "
 398. "of\n"
 399. "the display shows relevant conflicts and dependencies; use 'i' to cycle "
 400. "between\n"
 401. "that, the package descriptions and the internal control information.\n"
 402. "\n"
 403. "A set of 'suggested' packages has been calculated, and the initial markings "
 404. "in\n"
 405. "this sub-list have been set to match those, so you can just hit Return to\n"
 406. "accept the suggestions if you wish. You may abort the change(s) which "
 407. "caused\n"
 408. "the problem(s), and go back to the main list, by pressing capital 'X'.\n"
 409. "\n"
 410. "You can also move around the list and change the markings so that they are "
 411. "more\n"
 412. "like what you want, and you can 'reject' my suggestions by using the "
 413. "capital\n"
 414. "'D' or 'R' keys (see the keybindings help screen). You can use capital 'Q' "
 415. "to\n"
 416. "force me to accept the situation currently displayed, in case you want to\n"
 417. "override a recommendation or think that the program is mistaken.\n"
 418. "\n"
 419. "Press <space> to leave help and enter the sub-list; remember: press '?' for "
 420. "help.\n"
 421. msgstr ""
 422. "Løysing av pakkekrav og konfliktar - introduksjon.\n"
 423. "\n"
 424. "Eitt eller fleire av dei vala du har gjort fører til problem med "
 425. "konfliktar \n"
 426. "eller pakkekrav. Nokre av pakkane må installerast saman med visse andre, "
 427. "og \n"
 428. "nokre kombinasjonar av pakkar går ikkje saman.\n"
 429. "\n"
 430. "Du vil få sjå ei eiga liste med berre dei pakkane dette gjeld. Nedst på \n"
 431. "skjermen er konfliktar og pakkekrav vist. Med «i» kan du byta mellom dette \n"
 432. "feltet og felta for pakkeskildringar og intern kontrollinformasjon.\n"
 433. "\n"
 434. "Eit sett med «føreslegne» pakkar er gjort klart, og pakkane i lista er \n"
 435. "markerte i samsvar med framlegget. Du kan trykkja Enter med ein gong for å \n"
 436. "godta framlegget. Du kan avbryta endringane som forårsaka problemet og gå \n"
 437. "tilbake til hovudlista ved å trykkja stor «X».\n"
 438. "\n"
 439. "Du kan òg bla gjennom lista og endra på markeringane slik du vil ha dei, "
 440. "og \n"
 441. "du kan forkasta framlegget ved å trykkja stor «D» eller «R». (Sjå \n"
 442. "hjelpeskjermen for tastetrykk.) Med stor «Q» kan du tvinga gjennom eit "
 443. "val, \n"
 444. "dersom du vil overstyra råda eller trur at programmet tek feil.\n"
 445. "\n"
 446. "Trykk <mellomrom> for å avslutta hjelpa og gå til lista. \n"
 447. "Hugs at du kan få hjelp med «?».\n"
 448. #: dselect/helpmsgs.cc
 449. msgid "Display, part 1: package listing and status chars"
 450. msgstr "Skjermbilete, del 1: Pakkeliste og statusteikn"
 451. #: dselect/helpmsgs.cc
 452. #, fuzzy
 453. msgid ""
 454. "The top half of the screen shows a list of packages. For each package you "
 455. "see\n"
 456. "four columns for its current status on the system and mark. In terse mode "
 457. "(use\n"
 458. "'v' to toggle verbose display) these are single characters, from left to "
 459. "right:\n"
 460. "\n"
 461. " Error flag: Space - no error (but package may be in broken state - see "
 462. "below)\n"
 463. " 'R' - serious error during installation, needs "
 464. "reinstallation;\n"
 465. " Installed state: Space - not installed;\n"
 466. " '*' - installed;\n"
 467. " '-' - not installed but config files remain;\n"
 468. " packages in these { 'U' - unpacked but not yet configured;\n"
 469. " states are not { 'C' - half-configured (an error happened);\n"
 470. " (quite) properly { 'I' - half-installed (an error happened);\n"
 471. " installed { 'W','t' - triggers are awaited resp. pending.\n"
 472. " Old mark: what was requested for this package before presenting this list;\n"
 473. " Mark: what is requested for this package:\n"
 474. " '*': marked for installation or upgrade;\n"
 475. " '-': marked for removal, but any configuration files will remain;\n"
 476. " '=': on hold: package will not be processed at all;\n"
 477. " '_': marked for purge completely - even remove configuration;\n"
 478. " 'n': package is new and has yet to be marked for install/remove/&c.\n"
 479. "\n"
 480. "Also displayed are each package's Priority, Section, name, installed and\n"
 481. "available version numbers (shift-V to display/hide) and summary "
 482. "description.\n"
 483. msgstr ""
 484. "Den øvste halvdelen av skjermen viser ei liste over pakkane. For kvar "
 485. "pakke \n"
 486. "finst det fire kolonnar for status i systemet. I stuttmodus (bruk «v» for "
 487. "å \n"
 488. "byta til detaljmodus) er kolonnane enkeltteikn frå venstre til høgre:\n"
 489. "\n"
 490. " Feilmerke: Mellomrom - ingen feil (men pakken kan vera øydelagd, sjå "
 491. "nedanfor)\n"
 492. " «R» - alvorleg feil ved installasjon, må installerast om "
 493. "att\n"
 494. " Installert status: Mellomrom - ikkje installert\n"
 495. " «*» - installert\n"
 496. " «-» - ikkje installert, men oppsettsfilene ligg "
 497. "att\n"
 498. " pakkar i { «U» - pakka ut, men ikkje sett opp enno\n"
 499. " desse tilstandane { «C» - halvvegs oppsett (ein feil oppstod)\n"
 500. " er øydelagde { «I» - halvvegs oppsett (ein feil oppstod)\n"
 501. " Gammalt merke: det som var planlagd for denne pakken før lista vart vist\n"
 502. " Merke: det som er planlagd for denne pakken\n"
 503. " «*»: markert for installasjon eller oppgradering\n"
 504. " «-»: markert for fjerning, men oppsettsfilene vil liggja att\n"
 505. " «=»: på vent, pakken skal ikkje endrast i det heile\n"
 506. " «_»: markert for fullstendig fjerning, inkludert oppsettet\n"
 507. " «n»: pakken er ny og er enno ikkje markert for installering, fjerning e."
 508. "l.\n"
 509. "\n"
 510. "For kvar pakke kan du òg sjå informasjon om prioritet, kategori, namn, \n"
 511. "installerte og tilgjengelege versjonar (vis/gøym med Shift + V) og \n"
 512. "ei kort skildring.\n"
 513. #: dselect/helpmsgs.cc
 514. msgid "Display, part 2: list highlight; information display"
 515. msgstr "Skjermbilete, del 2: Listemarkering, informasjonsvising"
 516. #: dselect/helpmsgs.cc
 517. msgid ""
 518. "* Highlight: One line in the package list will be highlighted. It "
 519. "indicates\n"
 520. " which package(s) will be affected by presses of '+', '-' and '_'.\n"
 521. "\n"
 522. "* The dividing line in the middle of the screen shows a brief explanation "
 523. "of\n"
 524. " the status of the currently-highlighted package, or a description of "
 525. "which\n"
 526. " group is highlighted if a group line is. If you don't understand the\n"
 527. " meaning of some of the status characters displayed, go to the relevant\n"
 528. " package and look at this divider line, or use the 'v' key for a verbose\n"
 529. " display (press 'v' again to go back to the terse display).\n"
 530. "\n"
 531. "* The bottom of the screen shows more information about the\n"
 532. " currently-highlighted package (if there is only one).\n"
 533. "\n"
 534. " It can show an extended description of the package, the internal package\n"
 535. " control details (either for the installed or available version of the\n"
 536. " package), or information about conflicts and dependencies involving the\n"
 537. " current package (in conflict/dependency resolution sublists).\n"
 538. "\n"
 539. " Use the 'i' key to cycle through the displays, and 'I' to hide the\n"
 540. " information display or expand it to use almost all of the screen.\n"
 541. msgstr ""
 542. "* Markering: Éi linje i pakkelista er markert. Denne viser kva for pakke \n"
 543. " eller pakkar som vert påverka når du trykkjer på «+», «-» eller «_».\n"
 544. "\n"
 545. "* Delelinja midt på skjermen forklarar kort statusen til den markerte \n"
 546. " pakken. Dersom ei gruppe er vald, viser linja ei skildring av gruppa. \n"
 547. " Dersom du ikkje skjønar kva statusteikna tyder, kan du gå til pakken og \n"
 548. " sjå kva som står på denne delelinga. Du kan òg trykkja «v» for \n"
 549. " fyldigare vising. (Trykk «v» igjen for å gå tilbake til stuttvisinga.)\n"
 550. "\n"
 551. "* Det nedste feltet på skjermen viser meir informasjon om den pakken som "
 552. "er \n"
 553. " vald (dersom berre éin er vald).\n"
 554. "\n"
 555. " Feltet kan visa ei fyldig skildring av pakken, dei interne \n"
 556. " kontrolldetaljane til pakken (anten for installerte eller tilgjengelege \n"
 557. " versjonar av pakken) eller informasjon om konfliktar og pakkekrav som \n"
 558. " involverer den valde pakken (i lister for løysing av konflikt/pakkekrav).\n"
 559. "\n"
 560. " Trykk «i» for å byta mellom visingane, og «I» for å gøyma "
 561. "informasjonsfeltet \n"
 562. "eller utvida det slik at det dekkjer nesten heile skjermen.\n"
 563. #: dselect/helpmsgs.cc
 564. msgid "Introduction to method selection display"
 565. msgstr "Introduksjon til metodeval"
 566. #: dselect/helpmsgs.cc
 567. msgid ""
 568. "dselect and dpkg can do automatic installation, loading the package files to "
 569. "be\n"
 570. "installed from one of a number of different possible places.\n"
 571. "\n"
 572. "This list allows you to select one of these installation methods.\n"
 573. "\n"
 574. "Move the highlight to the method you wish to use, and hit Enter. You will "
 575. "then\n"
 576. "be prompted for the information required to do the installation.\n"
 577. "\n"
 578. "As you move the highlight a description of each method, where available, is\n"
 579. "displayed in the bottom half of the screen.\n"
 580. "\n"
 581. "If you wish to quit without changing anything use the 'x' key while in the "
 582. "list\n"
 583. "of installation methods.\n"
 584. "\n"
 585. "A full list of keystrokes is available by pressing 'k' now, or from the "
 586. "help\n"
 587. "menu reachable by pressing '?'.\n"
 588. msgstr ""
 589. "dselect og dpkg kan installera automatisk ved å henta pakkefilene som skal \n"
 590. "installerast frå fleire ulike stader.\n"
 591. "\n"
 592. "I denne lista kan du velja ein av desse installasjonsmetodane.\n"
 593. "\n"
 594. "Flytt markeringa til metoden du vil bruka og trykk på Enter. Du vert då "
 595. "spurd \n"
 596. "om informasjonen som trengst for å installera.\n"
 597. "\n"
 598. "Når du flyttar markeringa, får du sjå ei skildring av kvar metode nedst på \n"
 599. "skjermen, dersom det finst noka skildring.\n"
 600. "\n"
 601. "Dersom du vil avslutta utan å endra på noko, trykkjer du på «x» medan du er "
 602. "i \n"
 603. "lista over installasjonsmetodar.\n"
 604. "\n"
 605. "Du kan sjå heile lista over tastetrykk ved å trykkja på «k» no eller frå \n"
 606. "hjelpemenyen som du får når du trykkjer «?».\n"
 607. #: dselect/helpmsgs.cc
 608. msgid "Keystrokes for method selection"
 609. msgstr "Tastetrykk for metodeval"
 610. #: dselect/helpmsgs.cc
 611. #, fuzzy
 612. msgid ""
 613. "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 614. " j, Down-arrow k, Up-arrow move highlight\n"
 615. " N, Page-down, Space P, Page-up, Backspace scroll list by 1 page\n"
 616. " ^n ^p scroll list by 1 line\n"
 617. " t, Home e, End jump to top/end of list\n"
 618. " u d scroll info by 1 page\n"
 619. " ^u ^d scroll info by 1 line\n"
 620. " B, Left-arrow F, Right-arrow pan display by 1/3 screen\n"
 621. " ^b ^f pan display by 1 character\n"
 622. "(These are the same motion keys as in the package list display.)\n"
 623. "\n"
 624. "Quit:\n"
 625. " Return, Enter select this method and go to its configuration dialogue\n"
 626. " x, X exit without changing or setting up the installation "
 627. "method\n"
 628. "\n"
 629. "Miscellaneous:\n"
 630. " ?, Help, F1 request help\n"
 631. " ^l redraw display\n"
 632. " / search (just return to cancel)\n"
 633. " \\ repeat last search\n"
 634. msgstr ""
 635. "Flyttetastar: Neste/Førre, Topp/Botn, Opp/Ned, Fram/Tilbake:\n"
 636. " n, Pil ned, j p, Pil opp, k flytt markeringa\n"
 637. " N, Page Down, Mellomrom P, Pil opp, Rettetast bla lista 1 side\n"
 638. " ^n ^p bla lista 1 linje\n"
 639. " t, Home e, End hopp øvst/nedst i lista\n"
 640. " u d bla info 1 side\n"
 641. " ^u ^d bla info 1 linje\n"
 642. " B, Pil venstre F, Pil høgre sidevegs 1/3 skjerm\n"
 643. " ^b ^f sidevegs 1 teikn\n"
 644. "(Desse flyttetastane er dei same som i pakkelista.)\n"
 645. "\n"
 646. "Avslutt:\n"
 647. " Return, Enter vel denne metoden og gå til oppsettsdialogen\n"
 648. " x, X avbryt utan å endra eller setja opp installasjonen\n"
 649. "\n"
 650. "Ymse:\n"
 651. " ?, Hjelp, F1 hjelp\n"
 652. " ^l teikn skjermbiletet på nytt\n"
 653. " / søk (bruk Enter til å avbryta med ein gong)\n"
 654. " \\ siste søk om att\n"
 655. #: dselect/main.cc
 656. msgid "Type dselect --help for help."
 657. msgstr "Skriv «dselect --help» for hjelp."
 658. #: dselect/main.cc
 659. msgid "a"
 660. msgstr "t"
 661. #: dselect/main.cc
 662. msgid "[A]ccess"
 663. msgstr "[T]ilgang"
 664. #: dselect/main.cc
 665. msgid "Choose the access method to use."
 666. msgstr "Vel tilgangsmetoden som skal brukast"
 667. #: dselect/main.cc
 668. msgid "u"
 669. msgstr "o"
 670. #: dselect/main.cc
 671. msgid "[U]pdate"
 672. msgstr "[O]ppdater"
 673. #: dselect/main.cc
 674. msgid "Update list of available packages, if possible."
 675. msgstr "Oppdater liste over tilgjengelege pakkar, viss mogeleg."
 676. #: dselect/main.cc
 677. msgid "s"
 678. msgstr "v"
 679. #: dselect/main.cc
 680. msgid "[S]elect"
 681. msgstr "[V]el"
 682. #: dselect/main.cc
 683. msgid "Request which packages you want on your system."
 684. msgstr "Be om dei pakkane du vil ha på systemet."
 685. #: dselect/main.cc
 686. msgid "i"
 687. msgstr "i"
 688. #: dselect/main.cc
 689. msgid "[I]nstall"
 690. msgstr "[I]nstaller"
 691. #: dselect/main.cc
 692. msgid "Install and upgrade wanted packages."
 693. msgstr "Installer og oppgrader dei valde pakkane."
 694. #: dselect/main.cc
 695. msgid "c"
 696. msgstr "s"
 697. #: dselect/main.cc
 698. msgid "[C]onfig"
 699. msgstr "[S]et opp"
 700. #: dselect/main.cc
 701. msgid "Configure any packages that are unconfigured."
 702. msgstr "Set opp pakkar som ikkje er sett opp."
 703. #: dselect/main.cc
 704. msgid "r"
 705. msgstr "f"
 706. #: dselect/main.cc
 707. msgid "[R]emove"
 708. msgstr "[F]jern"
 709. #: dselect/main.cc
 710. msgid "Remove unwanted software."
 711. msgstr "Fjern uønskte program."
 712. #: dselect/main.cc
 713. msgid "q"
 714. msgstr "a"
 715. #: dselect/main.cc
 716. msgid "[Q]uit"
 717. msgstr "[A]vslutt"
 718. #: dselect/main.cc
 719. msgid "Quit dselect."
 720. msgstr "Avsluttar dselect."
 721. #: dselect/main.cc
 722. msgid "menu"
 723. msgstr "meny"
 724. #: dselect/main.cc
 725. #, fuzzy, c-format
 726. msgid "Debian '%s' package handling frontend version %s.\n"
 727. msgstr "Debian `%s', brukargrensesnitt for pakkehandtering."
 728. #: dselect/main.cc
 729. #, fuzzy
 730. msgid ""
 731. "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
 732. "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 733. msgstr ""
 734. "Dette er fri programvare. Du finn kopieringsvilkåra i\n"
 735. "GNU General Public License versjon 2 eller nyare. Det finst INGEN garanti.\n"
 736. "Sjå «dpkg-deb --licence» for detaljar.\n"
 737. #: dselect/main.cc
 738. msgid "<standard output>"
 739. msgstr ""
 740. #: dselect/main.cc
 741. #, c-format
 742. msgid ""
 743. "Usage: %s [<option>...] [<command>...]\n"
 744. "\n"
 745. msgstr ""
 746. #: dselect/main.cc
 747. #, c-format
 748. msgid "Commands:\n"
 749. msgstr ""
 750. #: dselect/main.cc
 751. #, c-format
 752. msgid ""
 753. "Options:\n"
 754. " --admindir <directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 755. " --expert Turn on expert mode.\n"
 756. " -D, --debug <file> Turn on debugging, send output to "
 757. "<file>.\n"
 758. " --color <color-spec> Configure screen colors.\n"
 759. " --colour <color-spec> Ditto.\n"
 760. msgstr ""
 761. #: dselect/main.cc
 762. #, c-format
 763. msgid ""
 764. " -?, --help Show this help message.\n"
 765. " --version Show the version.\n"
 766. "\n"
 767. msgstr ""
 768. #: dselect/main.cc
 769. #, c-format
 770. msgid ""
 771. "<color-spec> is <screen-part>:[<foreground>],[<background>][:"
 772. "<attr>[+<attr>]...]\n"
 773. msgstr ""
 774. #: dselect/main.cc
 775. #, fuzzy, c-format
 776. #| msgid "Screenparts:\n"
 777. msgid "<screen-part> is:"
 778. msgstr "Skjermdelar:\n"
 779. #: dselect/main.cc
 780. #, c-format
 781. msgid "<color> is:"
 782. msgstr ""
 783. #: dselect/main.cc
 784. #, c-format
 785. msgid "<attr> is:"
 786. msgstr ""
 787. #: dselect/main.cc
 788. #, c-format
 789. msgid "couldn't open debug file '%.255s'\n"
 790. msgstr "klarte ikkje opna avlusingsfil `%.255s'\n"
 791. #: dselect/main.cc
 792. #, fuzzy, c-format
 793. #| msgid "Invalid %s `%s'\n"
 794. msgid "invalid %s '%s'"
 795. msgstr "Ugyldig %s `%s'\n"
 796. #: dselect/main.cc
 797. msgid "screen part"
 798. msgstr "skjermdel"
 799. #: dselect/main.cc
 800. #, fuzzy
 801. #| msgid "Null colour specification\n"
 802. msgid "null colour specification"
 803. msgstr "Ingen fargespesifikasjon\n"
 804. #: dselect/main.cc
 805. msgid "colour"
 806. msgstr "farge"
 807. #: dselect/main.cc
 808. msgid "colour attribute"
 809. msgstr "fargeattributt"
 810. #: dselect/main.cc
 811. msgid "Terminal does not appear to support cursor addressing.\n"
 812. msgstr "Terminalen ser ikkje ut til å støtta markøradressering.\n"
 813. #: dselect/main.cc
 814. msgid "Terminal does not appear to support highlighting.\n"
 815. msgstr "Terminalen ser ikkje ut til å støtta utheving.\n"
 816. #: dselect/main.cc
 817. #, fuzzy, c-format
 818. msgid ""
 819. "Set your TERM variable correctly, use a better terminal,\n"
 820. "or make do with the per-package management tool %s.\n"
 821. msgstr ""
 822. "Set TERM-variabelen rett, bruk ein betre terminal eller \n"
 823. "du lyt klare deg med handteringsverktøyet for kvar pakke "
 824. #: dselect/main.cc
 825. msgid "terminal lacks necessary features, giving up"
 826. msgstr "terminalen manglar nødvendige funksjonar, gjev opp"
 827. #: dselect/main.cc
 828. msgid ""
 829. "\n"
 830. "\n"
 831. "Move around with ^P and ^N, cursor keys, initial letters, or digits;\n"
 832. "Press <enter> to confirm selection. ^L redraws screen.\n"
 833. "\n"
 834. msgstr ""
 835. "\n"
 836. "\n"
 837. "Flytt rundt med ^P og ^N, piltastar, innleiande bokstavar eller "
 838. "nummertastane;\n"
 839. "Trykk <enter> for å stadfesta utvalet. ^L teiknar skjermen på ny.\n"
 840. "\n"
 841. #: dselect/main.cc
 842. msgid ""
 843. "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 844. "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 845. msgstr ""
 846. #: dselect/main.cc
 847. msgid ""
 848. "\n"
 849. "\n"
 850. "Read-only access: only preview of selections is available!"
 851. msgstr ""
 852. "\n"
 853. "\n"
 854. "Skriveverna tilgang: berre førehandsvising av utval er tilgjengeleg!"
 855. #: dselect/main.cc
 856. msgid "failed to getch in main menu"
 857. msgstr "klarte ikkje bruka «getch» i hovedmenyen"
 858. #: dselect/main.cc
 859. #, c-format
 860. msgid "unknown action string '%.50s'"
 861. msgstr "ukjent handlingsstreng `%.50s'"
 862. #: dselect/methlist.cc
 863. msgid "Abbrev."
 864. msgstr "Forkort."
 865. #: dselect/methlist.cc dselect/pkgdisplay.cc dselect/pkginfo.cc
 866. msgid "Description"
 867. msgstr "Skildring"
 868. #: dselect/methlist.cc
 869. msgid "dselect - list of access methods"
 870. msgstr "dselect - liste over tilgangsmetodar"
 871. #: dselect/methlist.cc
 872. #, c-format
 873. msgid "Access method '%s'."
 874. msgstr "Tilgangsmetode `%s'."
 875. #: dselect/methlist.cc dselect/pkglist.cc
 876. msgid "doupdate failed"
 877. msgstr "«doupdate» feila"
 878. #: dselect/methlist.cc dselect/pkglist.cc
 879. msgid "getch failed"
 880. msgstr "«getch» feila"
 881. #: dselect/methlist.cc
 882. #, fuzzy
 883. msgid "Explanation"
 884. msgstr "forklaring på "
 885. #: dselect/methlist.cc
 886. msgid "No explanation available."
 887. msgstr "Ingen forklaring tilgjengeleg."
 888. #: dselect/method.cc
 889. #, c-format
 890. msgid ""
 891. "\n"
 892. "\n"
 893. "%s: %s\n"
 894. msgstr ""
 895. "\n"
 896. "\n"
 897. "%s: %s\n"
 898. #: dselect/method.cc
 899. msgid ""
 900. "\n"
 901. "Press <enter> to continue."
 902. msgstr ""
 903. "\n"
 904. "Trykk <enter> for å halda fram."
 905. #: dselect/method.cc
 906. msgid "cannot unlock access method area"
 907. msgstr ""
 908. #: dselect/method.cc
 909. #, fuzzy
 910. #| msgid " does not appear to be available\n"
 911. msgid "no access methods are available"
 912. msgstr " ser ikkje ut til å vera tilgjengeleg\n"
 913. #: dselect/method.cc
 914. msgid "requested operation requires superuser privilege"
 915. msgstr ""
 916. #: dselect/method.cc
 917. #, fuzzy
 918. #| msgid "Choose the access method to use."
 919. msgid "cannot open or create access method lockfile"
 920. msgstr "Vel tilgangsmetoden som skal brukast"
 921. #: dselect/method.cc
 922. msgid "the access method area is already locked"
 923. msgstr ""
 924. #: dselect/method.cc
 925. #, fuzzy
 926. #| msgid "dselect - list of access methods"
 927. msgid "cannot lock access method area"
 928. msgstr "dselect - liste over tilgangsmetodar"
 929. #: dselect/method.cc
 930. #, c-format
 931. msgid "Press <enter> to continue.\n"
 932. msgstr "Trykk Enter for å halda fram.\n"
 933. #: dselect/method.cc
 934. #, fuzzy
 935. msgid "<standard error>"
 936. msgstr "skrivefeil på standard-feil"
 937. #: dselect/method.cc
 938. msgid "error reading acknowledgement of program failure message"
 939. msgstr "feil ved lesing av godkjenning av programfeilmelding"
 940. #: dselect/method.cc
 941. msgid "no access method is selected or configured"
 942. msgstr ""
 943. #: dselect/method.cc
 944. msgid "update available list script"
 945. msgstr "skript til oppdatering av tilgjengeliste"
 946. #: dselect/method.cc
 947. msgid "installation script"
 948. msgstr "installasjonsskript"
 949. #: dselect/method.cc
 950. msgid "query/setup script"
 951. msgstr "skript til spørjing/oppsett"
 952. #: dselect/methparse.cc
 953. #, c-format
 954. msgid "syntax error in method options file '%.250s' -- %s"
 955. msgstr "syntaksfeil i metodevalfila «%.250s» -- %s"
 956. #: dselect/methparse.cc
 957. #, c-format
 958. msgid "error reading options file '%.250s'"
 959. msgstr "feil ved lesing av valfila «%.250s»"
 960. #: dselect/methparse.cc
 961. #, c-format
 962. msgid "unable to read '%.250s' directory for reading methods"
 963. msgstr "klarte ikkje lesa katalogen «%.250s» for lesing av metodar"
 964. #: dselect/methparse.cc
 965. #, c-format
 966. msgid "method '%.250s' has name that is too long (%d > %d characters)"
 967. msgstr "metoden «%.250s» har for langt namn (%d > %d teikn)"
 968. #: dselect/methparse.cc
 969. #, c-format
 970. msgid "unable to access method script '%.250s'"
 971. msgstr "fekk ikkje tilgang til metodeskriptet «%.250s»"
 972. #: dselect/methparse.cc
 973. #, c-format
 974. msgid "unable to read method options file '%.250s'"
 975. msgstr "klarte ikkje lesa metodevalfila «%.250s»"
 976. #: dselect/methparse.cc
 977. msgid "non-digit where digit wanted"
 978. msgstr "ikkje-tal der det skulle vera eit tal"
 979. #: dselect/methparse.cc
 980. #, fuzzy
 981. #| msgid "EOF in index string"
 982. msgid "end of file in index string"
 983. msgstr "slutt-på-fil i indeksstreng"
 984. #: dselect/methparse.cc
 985. msgid "index string too long"
 986. msgstr "for lang indeksstreng"
 987. #: dselect/methparse.cc
 988. msgid "newline before option name start"
 989. msgstr "linjeskift før starten på valnamnet"
 990. #: dselect/methparse.cc
 991. #, fuzzy
 992. #| msgid "newline before option name start"
 993. msgid "end of file before option name start"
 994. msgstr "linjeskift før starten på valnamnet"
 995. #: dselect/methparse.cc
 996. msgid "nonalpha where option name start wanted"
 997. msgstr "ikkje-bokstav der eit valnamn skulle starta"
 998. #: dselect/methparse.cc
 999. msgid "non-alphanum in option name"
 1000. msgstr "valnamnet inneheld teikn som ikkje er tal eller bokstavar"
 1001. #: dselect/methparse.cc
 1002. #, fuzzy
 1003. #| msgid "EOF in option name"
 1004. msgid "end of file in option name"
 1005. msgstr "slutt-på-fil i valnamn"
 1006. #: dselect/methparse.cc
 1007. msgid "newline before summary"
 1008. msgstr "linjeskift før skildringa"
 1009. #: dselect/methparse.cc
 1010. #, fuzzy
 1011. #| msgid "newline before summary"
 1012. msgid "end of file before summary"
 1013. msgstr "linjeskift før skildringa"
 1014. #: dselect/methparse.cc
 1015. #, fuzzy
 1016. #| msgid "EOF in summary - missing newline"
 1017. msgid "end of file in summary - missing newline"
 1018. msgstr "slutt-på-fil i skildringa - manglar linjeskift"
 1019. #: dselect/methparse.cc
 1020. #, c-format
 1021. msgid "unable to open option description file '%.250s'"
 1022. msgstr "klarte ikkje opna valskildringsfila «%.250s»"
 1023. #: dselect/methparse.cc
 1024. #, c-format
 1025. msgid "unable to stat option description file '%.250s'"
 1026. msgstr "fann ikkje valskildringsfila «%.250s»"
 1027. #: dselect/methparse.cc
 1028. #, c-format
 1029. msgid "failed to read option description file '%.250s'"
 1030. msgstr "klarte ikkje lesa valskildringsfila «%.250s»"
 1031. #: dselect/methparse.cc
 1032. #, c-format
 1033. msgid "error during read of option description file '%.250s'"
 1034. msgstr "feil ved lesing av valskildringsfila «%.250s»"
 1035. #: dselect/methparse.cc
 1036. #, c-format
 1037. msgid "error during read of method options file '%.250s'"
 1038. msgstr "feil ved lesing av metodevalfila «%.250s»"
 1039. #: dselect/methparse.cc
 1040. #, c-format
 1041. msgid "unable to open current option file '%.250s'"
 1042. msgstr "klarte ikkje opna valfila «%.250s»"
 1043. #: dselect/methparse.cc
 1044. #, c-format
 1045. msgid "unable to write new option to '%.250s'"
 1046. msgstr "klarte ikkje skriva den nye valfila «%.250s»"
 1047. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1048. msgid "new package"
 1049. msgstr "ny pakke"
 1050. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1051. msgid "install"
 1052. msgstr "installer"
 1053. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1054. msgid "hold"
 1055. msgstr "hald tilbake"
 1056. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1057. msgid "remove"
 1058. msgstr "fjern"
 1059. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1060. msgid "purge"
 1061. msgstr "reinsk"
 1062. #. TRANSLATORS: The space is a trick to work around gettext which uses
 1063. #. * the empty string to store information about the translation. DO NOT
 1064. #. * CHANGE THAT IN A TRANSLATION! The code really relies on that being
 1065. #. * a single space.
 1066. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1067. msgid " "
 1068. msgstr " "
 1069. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1070. msgid "REINSTALL"
 1071. msgstr "INSTALLER OM ATT"
 1072. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1073. msgid "not installed"
 1074. msgstr "ikkje installert"
 1075. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1076. msgid "removed (configs remain)"
 1077. msgstr "fjerna (teke vare på oppsett)"
 1078. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1079. msgid "half installed"
 1080. msgstr "halvinstallert"
 1081. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1082. msgid "unpacked (not set up)"
 1083. msgstr "utpakka (ikkje sett opp)"
 1084. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1085. msgid "half configured (config failed)"
 1086. msgstr ""
 1087. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1088. msgid "awaiting trigger processing"
 1089. msgstr ""
 1090. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1091. msgid "triggered"
 1092. msgstr ""
 1093. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1094. msgid "installed"
 1095. msgstr "installert"
 1096. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1097. msgid "Required"
 1098. msgstr "Påkravd"
 1099. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1100. msgid "Important"
 1101. msgstr "Viktig"
 1102. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1103. msgid "Standard"
 1104. msgstr "Standard"
 1105. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1106. msgid "Optional"
 1107. msgstr "Valfri"
 1108. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1109. msgid "Extra"
 1110. msgstr "Ekstra"
 1111. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1112. msgid "Unclassified"
 1113. msgstr "Uklassifisert"
 1114. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1115. msgid "suggests"
 1116. msgstr "føreslår"
 1117. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1118. msgid "recommends"
 1119. msgstr "tilrår"
 1120. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1121. msgid "depends on"
 1122. msgstr "krev"
 1123. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1124. msgid "pre-depends on"
 1125. msgstr "forkrav"
 1126. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1127. msgid "breaks"
 1128. msgstr ""
 1129. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1130. msgid "conflicts with"
 1131. msgstr "konflikt med"
 1132. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1133. msgid "provides"
 1134. msgstr "gjev"
 1135. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1136. msgid "replaces"
 1137. msgstr "erstattar"
 1138. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1139. msgid "enhances"
 1140. msgstr "forbetrar"
 1141. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1142. msgid "Req"
 1143. msgstr "Krv"
 1144. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1145. msgid "Imp"
 1146. msgstr "Vkt"
 1147. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1148. msgid "Std"
 1149. msgstr "Std"
 1150. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1151. msgid "Opt"
 1152. msgstr "Val"
 1153. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1154. msgid "Xtr"
 1155. msgstr "Eks"
 1156. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1157. msgid "bUG"
 1158. msgstr "LUS"
 1159. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1160. msgid "?"
 1161. msgstr "?"
 1162. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1163. msgid "Broken"
 1164. msgstr "Øydelagde"
 1165. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1166. msgid "New"
 1167. msgstr "Nye"
 1168. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1169. msgid "Upgradable"
 1170. msgstr ""
 1171. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1172. msgid "Obsolete/local"
 1173. msgstr "Forelda/lokale"
 1174. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1175. msgid "Installed"
 1176. msgstr "Installerte"
 1177. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1178. msgid "Available"
 1179. msgstr "Tilgjengelege"
 1180. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1181. msgid "Removed"
 1182. msgstr "Fjerna"
 1183. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1184. msgid "Brokenly installed packages"
 1185. msgstr "Øydelagde installerte pakkar"
 1186. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1187. msgid "Newly available packages"
 1188. msgstr "Nye tilgjengelege pakkar"
 1189. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1190. #, fuzzy
 1191. #| msgid "Newly available packages"
 1192. msgid "Upgradable packages"
 1193. msgstr "Nye tilgjengelege pakkar"
 1194. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1195. #, fuzzy
 1196. #| msgid "Obsolete and local packages present on system"
 1197. msgid "Obsolete and locally created packages"
 1198. msgstr "Forelda og lokale pakkar på systemet"
 1199. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1200. msgid "Installed packages"
 1201. msgstr "Installerte pakkar"
 1202. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1203. #, fuzzy
 1204. #| msgid "Up to date installed packages"
 1205. msgid "Available not installed packages"
 1206. msgstr "Pakkar som er installerte i nyaste versjon"
 1207. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1208. msgid "Removed and no longer available packages"
 1209. msgstr "Fjerna pakkar som ikkje lenger er tilgjengelege"
 1210. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1211. msgid "Removed packages (configuration still present)"
 1212. msgstr "Fjerna pakkar (teke vare på oppsettet)"
 1213. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1214. msgid "Purged packages and those never installed"
 1215. msgstr "Pakkar som er utreinska eller aldri installerte"
 1216. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1217. msgid "Purged"
 1218. msgstr "Reinska"
 1219. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1220. msgid "Error"
 1221. msgstr "Feil"
 1222. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1223. msgid "Installed?"
 1224. msgstr "Installert?"
 1225. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1226. msgid "Old mark"
 1227. msgstr "Gammalt merke"
 1228. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1229. msgid "Marked for"
 1230. msgstr "Markert for"
 1231. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1232. msgid "EIOM"
 1233. msgstr "FIGM"
 1234. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1235. msgid "Section"
 1236. msgstr "Del"
 1237. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1238. msgid "Priority"
 1239. msgstr "Prioritet"
 1240. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1241. msgid "Package"
 1242. msgstr "Pakke"
 1243. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1244. #, fuzzy
 1245. #| msgid "Avail.ver"
 1246. msgid "Avail.arch"
 1247. msgstr "Tilgj.ver"
 1248. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1249. #, fuzzy
 1250. #| msgid "Inst.ver"
 1251. msgid "Inst.arch"
 1252. msgstr "Inst.ver"
 1253. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1254. msgid "Avail.ver"
 1255. msgstr "Tilgj.ver"
 1256. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1257. msgid "Inst.ver"
 1258. msgstr "Inst.ver"
 1259. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1260. msgid "dselect - recursive package listing"
 1261. msgstr "dselect - rekursiv pakkeliste"
 1262. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1263. msgid "dselect - inspection of package states"
 1264. msgstr "dselect - inspeksjon av pakkestatus"
 1265. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1266. msgid "dselect - main package listing"
 1267. msgstr "dselect - hovudpakkeliste"
 1268. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1269. msgid " (by section)"
 1270. msgstr " (etter del)"
 1271. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1272. msgid " (avail., section)"
 1273. msgstr " (tilgj., del)"
 1274. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1275. msgid " (status, section)"
 1276. msgstr " (status, del)"
 1277. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1278. msgid " (by priority)"
 1279. msgstr " (etter prioritet)"
 1280. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1281. msgid " (avail., priority)"
 1282. msgstr " (tilgj., prioritet)"
 1283. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1284. msgid " (status, priority)"
 1285. msgstr " (status, prioritet)"
 1286. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1287. msgid " (alphabetically)"
 1288. msgstr " (alfabetisk)"
 1289. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1290. msgid " (by availability)"
 1291. msgstr " (etter tilgjenge)"
 1292. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1293. msgid " (by status)"
 1294. msgstr " (etter status)"
 1295. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1296. msgid " mark:+/=/- terse:v help:?"
 1297. msgstr " marker:+/=/- stutt:v hjelp:?"
 1298. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1299. msgid " mark:+/=/- verbose:v help:?"
 1300. msgstr " marker:+/=/- fyldig:v hjelp:?"
 1301. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1302. msgid " terse:v help:?"
 1303. msgstr " stutt:v hjelp:?"
 1304. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1305. msgid " verbose:v help:?"
 1306. msgstr " fyldig:v hjelp:?"
 1307. #: dselect/pkginfo.cc
 1308. msgid ""
 1309. "The line you have highlighted represents many packages; if you ask to "
 1310. "install, remove, hold, etc. it you will affect all the packages which match "
 1311. "the criterion shown.\n"
 1312. "\n"
 1313. "If you move the highlight to a line for a particular package you will see "
 1314. "information about that package displayed here.\n"
 1315. "You can use 'o' and 'O' to change the sort order and give yourself the "
 1316. "opportunity to mark packages in different kinds of groups."
 1317. msgstr ""
 1318. "Du har vald ei linje med mange pakkar. Dersom du vel å installera, fjerna, "
 1319. "halda tilbake eller liknande, vil handlinga påverka alle pakkane som passar "
 1320. "til kriteriet.\n"
 1321. "\n"
 1322. "Dersom du flyttar markeringa til ei linje med berre éin pakke, kan du sjå "
 1323. "informasjon om den pakken i dette feltet.\n"
 1324. "Du kan endra sorteringsrekkjefølgja med «o» og «O» for sjølv å kunna markera "
 1325. "pakkar i andre grupper."
 1326. #: dselect/pkginfo.cc
 1327. #, fuzzy
 1328. msgid "Interrelationships"
 1329. msgstr "samanhengar"
 1330. #: dselect/pkginfo.cc
 1331. #, fuzzy
 1332. msgid "No description available."
 1333. msgstr "inga skildring tilgjengeleg."
 1334. #: dselect/pkginfo.cc
 1335. #, fuzzy
 1336. msgid "Installed control file information"
 1337. msgstr "installert kontrollinformasjon for "
 1338. #: dselect/pkginfo.cc
 1339. #, fuzzy
 1340. msgid "Available control file information"
 1341. msgstr "tilgjengeleg versjon av kontrollfilinformasjon"
 1342. #: dselect/pkglist.cc
 1343. #, fuzzy
 1344. #| msgid "Installed packages"
 1345. msgid "there are no packages"
 1346. msgstr "Installerte pakkar"
 1347. #: dselect/pkglist.cc
 1348. msgid "invalid search option given"
 1349. msgstr "ugyldig søkjeval oppgjeve"
 1350. #: dselect/pkglist.cc
 1351. msgid "error in regular expression"
 1352. msgstr "feil i regulært uttrykk"
 1353. #: dselect/pkgsublist.cc
 1354. msgid " does not appear to be available\n"
 1355. msgstr " ser ikkje ut til å vera tilgjengeleg\n"
 1356. #: dselect/pkgsublist.cc
 1357. msgid " or "
 1358. msgstr " eller "
 1359. #: dselect/pkgtop.cc
 1360. msgid "All"
 1361. msgstr "Alle"
 1362. #: dselect/pkgtop.cc
 1363. msgid "All packages"
 1364. msgstr "Alle pakkar"
 1365. #: dselect/pkgtop.cc
 1366. #, c-format
 1367. msgid "%s packages without a section"
 1368. msgstr "%s pakkar utan nokon del"
 1369. #: dselect/pkgtop.cc
 1370. #, c-format
 1371. msgid "%s packages in section %s"
 1372. msgstr "%s pakkar i delen %s"
 1373. #: dselect/pkgtop.cc
 1374. #, c-format
 1375. msgid "%s %s packages"
 1376. msgstr "%s %s pakkar"
 1377. #: dselect/pkgtop.cc
 1378. #, c-format
 1379. msgid "%s %s packages without a section"
 1380. msgstr "%s %s pakkar utan nokon del"
 1381. #: dselect/pkgtop.cc
 1382. #, c-format
 1383. msgid "%s %s packages in section %s"
 1384. msgstr "%s %s pakkar i delen %s"
 1385. #: dselect/pkgtop.cc
 1386. #, c-format
 1387. msgid "%-*s %s%s%s; %s (was: %s). %s"
 1388. msgstr "%-*s %s%s%s; %s (var: %s). %s"
 1389. #~ msgid "failed to re-block SIGWINCH"
 1390. #~ msgstr "klarte ikkje reblokkera SIGWINCH"
 1391. #, fuzzy
 1392. #~| msgid "Section"
 1393. #~ msgid "Actions:\n"
 1394. #~ msgstr "Del"
 1395. #~ msgid "Colours:\n"
 1396. #~ msgstr "Fargar:\n"
 1397. #~ msgid "Attributes:\n"
 1398. #~ msgstr "Attributtar:\n"
 1399. #~ msgid "EOF before option name start"
 1400. #~ msgstr "slutt-på-fil før starten på valnamnet"
 1401. #~ msgid "EOF before summary"
 1402. #~ msgstr "slutt-på-fil før skildringa"
 1403. #~ msgid "!Bug!"
 1404. #~ msgstr "!Lus!"
 1405. #~ msgid "Updated"
 1406. #~ msgstr "Oppdaterte"
 1407. #~ msgid "Up-to-date"
 1408. #~ msgstr "Ferdig oppdaterte"
 1409. #~ msgid "Updated packages (newer version is available)"
 1410. #~ msgstr "Oppdaterte pakkar (nyare versjon tilgjengeleg)"
 1411. #~ msgid "Available packages (not currently installed)"
 1412. #~ msgstr "Tilgjengelege pakkar (ikkje installerte)"
 1413. #~ msgid "unable to open new option file `%.250s'"
 1414. #~ msgstr "klarte ikkje opna den nye valfila «%.250s»"
 1415. #~ msgid "unable to close new option file `%.250s'"
 1416. #~ msgstr "klarte ikkje lukka den nye valfila «%.250s»"
 1417. #~ msgid "unable to install new option as `%.250s'"
 1418. #~ msgstr "klarte ikkje installera nytt val som «%.250s»"
 1419. #~ msgid "returned error exit status %d.\n"
 1420. #~ msgstr "avslutta med feilstatus %d.\n"
 1421. #~ msgid "was interrupted.\n"
 1422. #~ msgstr "vart avbrote.\n"
 1423. #~ msgid "was terminated by a signal: %s.\n"
 1424. #~ msgstr "vart avbrote av eit signal: %s.\n"
 1425. #~ msgid "(It left a coredump.)\n"
 1426. #~ msgstr "(Lét etter seg ein minnedump.)\n"
 1427. #~ msgid "failed with an unknown wait return code %d.\n"
 1428. #~ msgstr "mislukkast med ein ukjend ventereturkode %d.\n"
 1429. #~ msgid "unable to run %.250s process `%.250s'"
 1430. #~ msgstr "klarer ikkje køyra %.250s prosess `%.250s'"
 1431. #~ msgid "failed config"
 1432. #~ msgstr "mislukka oppsett"
 1433. #~ msgid "unable to wait for %.250s"
 1434. #~ msgstr "klarer ikkje venta på %.250s"
 1435. #~ msgid "got wrong child's status - asked for %ld, got %ld"
 1436. #~ msgstr "fekk status frå feil barn - spurde etter %ld, fekk %ld"
 1437. #~ msgid "Recommended"
 1438. #~ msgstr "Tilrådd"
 1439. #~ msgid "Contrib"
 1440. #~ msgstr "Bidrag"
 1441. #~ msgid "Rec"
 1442. #~ msgstr "Tlr"
 1443. #~ msgid "Ctb"
 1444. #~ msgstr "Bdr"
 1445. #~ msgid ""
 1446. #~ "baselist::startdisplay() done ...\n"
 1447. #~ "\n"
 1448. #~ " xmax=%d, ymax=%d;\n"
 1449. #~ "\n"
 1450. #~ " title_height=%d, colheads_height=%d, list_height=%d;\n"
 1451. #~ " thisstate_height=%d, info_height=%d, whatinfo_height=%d;\n"
 1452. #~ "\n"
 1453. #~ " colheads_row=%d, thisstate_row=%d, info_row=%d;\n"
 1454. #~ " whatinfo_row=%d, list_row=%d;\n"
 1455. #~ "\n"
 1456. #~ msgstr ""
 1457. #~ "baselist::startdisplay() ferdig ...\n"
 1458. #~ "\n"
 1459. #~ " xmax=%d, ymax=%d;\n"
 1460. #~ "\n"
 1461. #~ " title_height=%d, colheads_height=%d, list_height=%d;\n"
 1462. #~ " thisstate_height=%d, info_height=%d, whatinfo_height=%d;\n"
 1463. #~ "\n"
 1464. #~ " colheads_row=%d, thisstate_row=%d, info_row=%d;\n"
 1465. #~ " whatinfo_row=%d, list_row=%d;\n"
 1466. #~ "\n"
 1467. #~ msgid "[none]"
 1468. #~ msgstr "[ingen]"
 1469. #~ msgid "error un-catching signal %d: %s\n"
 1470. #~ msgstr "feil ved slepp av signal %d: %s\n"
 1471. #~ msgid "unable to ignore signal %d before running %.250s"
 1472. #~ msgstr "klarer ikkje ignorera signal %d før køyring av %.250s"
 1473. #~ msgid "(no clientdata)"
 1474. #~ msgstr "(ingen klientdata)"
 1475. #~ msgid "<null>"
 1476. #~ msgstr "<tom>"
 1477. #~ msgid "interrelationships affecting "
 1478. #~ msgstr "samanhengar som påverkar "
 1479. #~ msgid "description of "
 1480. #~ msgstr "skildring av "
 1481. #~ msgid "description"
 1482. #~ msgstr "skildring"
 1483. #~ msgid "currently installed control info"
 1484. #~ msgstr "installert kontrollinformasjon"
 1485. #~ msgid "available version of control info for "
 1486. #~ msgstr "tilgjengeleg versjon av kontrollinformasjon for "