nb.po 51 KB


 1. # Norwegian Bokmål translation of dselect.
 2. # Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>, 2003, 2004.
 3. # Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2003, 2004.
 4. # Bjorn Steensrud <bjornst@powertech.no>, 2004.
 5. # Hans Fredrik Nordhaug <hans@nordhaug.priv.no>, 2005, 2009, 2010, 2014.
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: dselect 1.17.0\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
 10. "POT-Creation-Date: 2017-03-06 06:25+0100\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2014-12-05 13:25+0200\n"
 12. "Last-Translator: Hans Fredrik Nordhaug <hans@nordhaug.priv.no>\n"
 13. "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
 14. "Language: nb\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 19. "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
 20. #: dselect/basecmds.cc
 21. msgid "Search for ? "
 22. msgstr "Søk etter ? "
 23. #: dselect/basecmds.cc
 24. msgid "Error: "
 25. msgstr "Feil: "
 26. #: dselect/basecmds.cc
 27. msgid "Help: "
 28. msgstr "Hjelp: "
 29. #: dselect/basecmds.cc
 30. msgid "Press ? for help menu, . for next topic, <space> to exit help."
 31. msgstr ""
 32. "Trykk ? for å vise hjelpemenyen, . for neste emne, <mellomrom> for å "
 33. "avslutte hjelp."
 34. #: dselect/basecmds.cc
 35. msgid "Help information is available under the following topics:"
 36. msgstr "Hjelp for følgende emner er tilgjengelig:"
 37. #: dselect/basecmds.cc
 38. msgid ""
 39. "Press a key from the list above, <space> or 'q' to exit help,\n"
 40. " or '.' (full stop) to read each help page in turn. "
 41. msgstr ""
 42. "Trykk en tast fra lista over, <mellomrom> eller «q» for å avslutte hjelp,\n"
 43. " eller «.» (punktum) for å lese hver hjelpeside etter hverandre. "
 44. #: dselect/basecmds.cc
 45. msgid "error reading keyboard in help"
 46. msgstr "feil ved lesing av tastatur i hjelp"
 47. #: dselect/baselist.cc
 48. msgid "ioctl(TIOCGWINSZ) failed"
 49. msgstr "ioctl(TIOCGWINSZ) mislyktes"
 50. #: dselect/baselist.cc
 51. msgid "doupdate in SIGWINCH handler failed"
 52. msgstr "doupdate i SIGWINCH-håndtereren mislyktes"
 53. #: dselect/baselist.cc
 54. msgid "failed to restore old SIGWINCH sigact"
 55. msgstr "klarte ikke å gjenopprette gammel SIGWINCH sigact"
 56. #: dselect/baselist.cc
 57. msgid "failed to restore old signal mask"
 58. msgstr "klarte ikke å gjenopprette gammel signalmaske"
 59. #: dselect/baselist.cc
 60. msgid "failed to unblock SIGWINCH"
 61. msgstr "klarte ikke avblokkere SIGWINCH"
 62. #: dselect/baselist.cc
 63. msgid "failed to block SIGWINCH"
 64. msgstr "klarte ikke å blokkere SIGWINCH"
 65. #: dselect/baselist.cc
 66. msgid "failed to get old signal mask"
 67. msgstr "klarte ikke å hente gammel signalmaske"
 68. #: dselect/baselist.cc
 69. msgid "failed to get old SIGWINCH sigact"
 70. msgstr "klarte ikke å hente gammel SIGWINCH sigact"
 71. #: dselect/baselist.cc
 72. msgid "failed to set new SIGWINCH sigact"
 73. msgstr "klarte ikke å sette ny SIGWINCH sigact"
 74. #: dselect/baselist.cc
 75. msgid "failed to allocate colour pair"
 76. msgstr "klarte ikke å tilordne fargepar"
 77. #: dselect/baselist.cc
 78. msgid "failed to create title window"
 79. msgstr "klarte ikke lage tittelvindu"
 80. #: dselect/baselist.cc
 81. msgid "failed to create whatinfo window"
 82. msgstr "klarte ikke lage whatinfo-vindu"
 83. #: dselect/baselist.cc
 84. msgid "failed to create baselist pad"
 85. msgstr "klarte ikke lage baselist-pad"
 86. #: dselect/baselist.cc
 87. msgid "failed to create heading pad"
 88. msgstr "klarte ikke lage heading-pad"
 89. #: dselect/baselist.cc
 90. msgid "failed to create thisstate pad"
 91. msgstr "klarte ikke lage thisstate-pad"
 92. #: dselect/baselist.cc
 93. msgid "failed to create info pad"
 94. msgstr "klarte ikke lage info-pad"
 95. #: dselect/baselist.cc
 96. msgid "failed to create query window"
 97. msgstr "klarte ikke lage spørringsvindu"
 98. #: dselect/baselist.cc
 99. msgid "Keybindings"
 100. msgstr "Tastetrykk"
 101. #: dselect/baselist.cc
 102. #, c-format
 103. msgid " -- %d%%, press "
 104. msgstr " -- %d%%, trykk "
 105. #: dselect/baselist.cc
 106. #, c-format
 107. msgid "%s for more"
 108. msgstr "%s for mer"
 109. #: dselect/baselist.cc
 110. #, c-format
 111. msgid "%s to go back"
 112. msgstr "%s for å gå tilbake"
 113. #: dselect/bindings.cc
 114. msgid "[not bound]"
 115. msgstr "[ikke avgrenset]"
 116. #: dselect/bindings.cc
 117. #, c-format
 118. msgid "[unk: %d]"
 119. msgstr "[ukjent: %d]"
 120. #: dselect/bindings.cc
 121. msgid "Scroll onwards through help/information"
 122. msgstr "Gå videre gjennom hjelp/informasjon"
 123. #: dselect/bindings.cc
 124. msgid "Scroll backwards through help/information"
 125. msgstr "Gå bakover gjennom hjelp/informasjon"
 126. #: dselect/bindings.cc
 127. msgid "Move up"
 128. msgstr "Flytt opp"
 129. #: dselect/bindings.cc
 130. msgid "Move down"
 131. msgstr "Flytt ned"
 132. #: dselect/bindings.cc
 133. msgid "Go to top of list"
 134. msgstr "Gå til toppen av lista"
 135. #: dselect/bindings.cc
 136. msgid "Go to end of list"
 137. msgstr "Gå til slutten av lista"
 138. #: dselect/bindings.cc
 139. msgid "Request help (cycle through help screens)"
 140. msgstr "Be om hjelp (gå gjennom hjelpesidene)"
 141. #: dselect/bindings.cc
 142. msgid "Cycle through information displays"
 143. msgstr "Gå gjennom informasjonssidene"
 144. #: dselect/bindings.cc
 145. msgid "Redraw display"
 146. msgstr "Tegn sida på nytt"
 147. #: dselect/bindings.cc
 148. msgid "Scroll onwards through list by 1 line"
 149. msgstr "Gå videre gjennom lista med en linje"
 150. #: dselect/bindings.cc
 151. msgid "Scroll backwards through list by 1 line"
 152. msgstr "Gå bakover gjennom lista med en linje"
 153. #: dselect/bindings.cc
 154. msgid "Scroll onwards through help/information by 1 line"
 155. msgstr "Gå videre gjennom hjelp/informasjon med en linje"
 156. #: dselect/bindings.cc
 157. msgid "Scroll backwards through help/information by 1 line"
 158. msgstr "Gå bakover gjennom hjelp/informasjon med en linje"
 159. #: dselect/bindings.cc
 160. msgid "Scroll onwards through list"
 161. msgstr "Gå videre gjennom lista"
 162. #: dselect/bindings.cc
 163. msgid "Scroll backwards through list"
 164. msgstr "Gå bakover gjennom lista"
 165. #: dselect/bindings.cc
 166. msgid "Mark package(s) for installation"
 167. msgstr "Merk pakker for installasjon"
 168. #: dselect/bindings.cc
 169. msgid "Mark package(s) for deinstallation"
 170. msgstr "Merk pakker for avinstallasjon"
 171. #: dselect/bindings.cc
 172. msgid "Mark package(s) for deinstall and purge"
 173. msgstr "Merk pakker for avinstallasjon og slett"
 174. #: dselect/bindings.cc
 175. msgid "Make highlight more specific"
 176. msgstr "Gjør utheving mer spesifikk"
 177. #: dselect/bindings.cc
 178. msgid "Make highlight less specific"
 179. msgstr "Gjør utheving mindre spesifikk"
 180. #: dselect/bindings.cc
 181. msgid "Search for a package whose name contains a string"
 182. msgstr "Søk etter en pakke som har et navn som inneholder en streng"
 183. #: dselect/bindings.cc
 184. msgid "Repeat last search"
 185. msgstr "Gjenta forrige søk"
 186. #: dselect/bindings.cc
 187. msgid "Swap sort order priority/section"
 188. msgstr "Bytt om sorteringsrekkefølge prioritet/seksjon"
 189. #: dselect/bindings.cc
 190. msgid "Quit, confirming, and checking dependencies"
 191. msgstr "Avslutt, bekrefter, og sjekk pakkekrav"
 192. #: dselect/bindings.cc
 193. msgid "Quit, confirming without check"
 194. msgstr "Avslutt, bekreftelse uten sjekk"
 195. #: dselect/bindings.cc
 196. msgid "Quit, rejecting conflict/dependency suggestions"
 197. msgstr "Avslutt, avvis forslag til løsning av konflikt/pakkekrav"
 198. #: dselect/bindings.cc
 199. msgid "Abort - quit without making changes"
 200. msgstr "Avbryt - avslutt uten å gjøre endringer"
 201. #: dselect/bindings.cc
 202. msgid "Revert to old state for all packages"
 203. msgstr "Gå tilbake til gammel tilstand for alle pakker"
 204. #: dselect/bindings.cc
 205. msgid "Revert to suggested state for all packages"
 206. msgstr "Gå tilbake til foreslått tilstand for alle pakker"
 207. #: dselect/bindings.cc
 208. msgid "Revert to directly requested state for all packages"
 209. msgstr "Gå tilbake til direkte etterspurt tilstand for alle pakker"
 210. #: dselect/bindings.cc
 211. msgid "Revert to currently installed state for all packages"
 212. msgstr "Gå tilbake til nåværende installert tilstand for alle pakker"
 213. #: dselect/bindings.cc
 214. msgid "Select currently-highlighted access method"
 215. msgstr "Velg den uthevede tilgangsmetoden"
 216. #: dselect/bindings.cc
 217. msgid "Quit without changing selected access method"
 218. msgstr "Avslutt uten å endre den valgte tilgangsmetoden"
 219. #: dselect/helpmsgs.cc
 220. msgid "Keystrokes"
 221. msgstr "Taster"
 222. #: dselect/helpmsgs.cc
 223. msgid ""
 224. "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 225. " j, Down-arrow k, Up-arrow move highlight\n"
 226. " N, Page-down, Space P, Page-up, Backspace scroll list by 1 page\n"
 227. " ^n ^p scroll list by 1 line\n"
 228. " t, Home e, End jump to top/end of list\n"
 229. " u d scroll info by 1 page\n"
 230. " ^u ^d scroll info by 1 line\n"
 231. " B, Left-arrow F, Right-arrow pan display by 1/3 screen\n"
 232. " ^b ^f pan display by 1 character\n"
 233. "\n"
 234. "Mark packages for later processing:\n"
 235. " +, Insert install or upgrade =, H hold in present state\n"
 236. " -, Delete remove :, G unhold: upgrade or leave "
 237. "uninstalled\n"
 238. " _ remove & purge config\n"
 239. " Miscellaneous:\n"
 240. "Quit, exit, overwrite (note capitals!): ?, F1 request help (also "
 241. "Help)\n"
 242. " Return Confirm, quit (check dependencies) i, I toggle/cycle info "
 243. "displays\n"
 244. " Q Confirm, quit (override dep.s) o, O cycle through sort "
 245. "options\n"
 246. " X, Esc eXit, abandoning any changes made v, A, V change status display "
 247. "opts\n"
 248. " R Revert to state before this list ^l redraw display\n"
 249. " U set all to sUggested state / search (Return to "
 250. "cancel)\n"
 251. " D set all to Directly requested state n, \\ repeat last search\n"
 252. msgstr ""
 253. "Flyttetaster: Neste/Forrige, Topp/Slutt, Opp/Ned, Fram/Tilbake:\n"
 254. " j, Pil ned k, Pil opp flytt markeringen\n"
 255. " N, Page Down, Mellomrom P, Pil opp, Rettetast bla lista 1 side\n"
 256. " ^n ^p bla lista 1 linje\n"
 257. " t, Home e, End hopp øverst/nederst i "
 258. "lista\n"
 259. " u d bla info 1 side\n"
 260. " ^u ^d bla info 1 linje\n"
 261. " B, Pil venstre F, Pil høyre sideveis 1/3 skjerm\n"
 262. " ^b ^f sideveis 1 tegn\n"
 263. "\n"
 264. "Marker pakker for behandling senere:\n"
 265. " +, Insert installer eller oppgrader =, H hold i nåværende status\n"
 266. " -, Delete fjern :, G frigjør: oppgrader eller la "
 267. "være ikke-installert\n"
 268. " _ fjern og rens ut oppsettet\n"
 269. " Diverse:\n"
 270. "Avslutt, avbryt, skriv over (husk store bokstaver): ?, F1 hjelp (også "
 271. "Hjelp)\n"
 272. " Return Bekreft, avslutt (sjekk pakkekrav) i, I bytt infofelt\n"
 273. " Q Bekreft, avslutt (overstyr pakkekrav) o, O bytt sortering\n"
 274. " X, Escape Avslutt uten å gjennomføre endringer v, V "
 275. "endrestatusvisning\n"
 276. " R tilbake til status før denne lista ^l tegn skjermen "
 277. "omigjen\n"
 278. " U sett alle til foreslått status / søk (Return "
 279. "avbryt)\n"
 280. " D sett alle til direkte etterspurt status n, \\ gjenta siste søk\n"
 281. #: dselect/helpmsgs.cc
 282. msgid "Introduction to package selections"
 283. msgstr "Introduksjon til pakkevalg"
 284. #: dselect/helpmsgs.cc
 285. msgid ""
 286. "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 287. "\n"
 288. "You will be presented with a list of packages which are installed or "
 289. "available\n"
 290. "for installation. You can navigate around the list using the cursor keys,\n"
 291. "mark packages for installation (using '+') or deinstallation (using '-').\n"
 292. "Packages can be marked either singly or in groups; initially you will see "
 293. "that\n"
 294. "the line 'All packages' is selected. '+', '-' and so on will affect all "
 295. "the\n"
 296. "packages described by the highlighted line.\n"
 297. "\n"
 298. "Some of your choices will cause conflicts or dependency problems; you will "
 299. "be\n"
 300. "given a sub-list of the relevant packages, so that you can solve the "
 301. "problems.\n"
 302. "\n"
 303. "You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
 304. "Much on-line help is available, please make use of it - press '?' at\n"
 305. "any time for help.\n"
 306. "\n"
 307. "When you have finished selecting packages, press <enter> to confirm "
 308. "changes,\n"
 309. "or 'X' to quit without saving changes. A final check on conflicts and\n"
 310. "dependencies will be done - here too you may see a sublist.\n"
 311. "\n"
 312. "Press <space> to leave help and enter the list now.\n"
 313. msgstr ""
 314. "Velkommen til hovedpakkelista i dselect.\n"
 315. "\n"
 316. "Du vil få se en liste over pakker som er installerte eller som kan \n"
 317. "installerest . Du kan bla gjennom lista ved hjelp av piltastene. Med "
 318. "tastene \n"
 319. "«+» og «-» kan du velge å installere eller fjerne pakker eller grupper av \n"
 320. "pakker. I utgangspunkter er linja «Alle pakker» valgt, slik at de "
 321. "handlingene \n"
 322. "du gjør påvirker alle pakkene som hører til denne kategorien.\n"
 323. "\n"
 324. "Noe av det du velger kan føre til konflikter eller problemer med pakkekrav. "
 325. "I så \n"
 326. "fall vil du få en egen liste med de pakkene dette gjelder, slik at du kan "
 327. "løse \n"
 328. "problemene.\n"
 329. "\n"
 330. "Du bør lese oversikten over taster og forklaringene til skjermbildet. Det \n"
 331. "finnes en god del skjermhjelp som du kan vise ved å trykke på «?».\n"
 332. "\n"
 333. "Når du er ferdig med å velge pakker, trykker du <enter> dersom du vil "
 334. "bekrefte \n"
 335. "endringene eller «X» om du vil avslutte uten endringer. En siste kontroll "
 336. "av \n"
 337. "konflikter og pakkekrav blir utført. Her vil du også få opp en egen liste "
 338. "ved \n"
 339. "problemer.\n"
 340. "\n"
 341. "Trykk <mellomrom> for å avslutte hjelp og gå til lista nå.\n"
 342. #: dselect/helpmsgs.cc
 343. msgid "Introduction to read-only package list browser"
 344. msgstr "Introduksjon til skrivebeskyttet pakkeliste"
 345. #: dselect/helpmsgs.cc
 346. msgid ""
 347. "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 348. "\n"
 349. "You will be presented with a list of packages which are installed or "
 350. "available\n"
 351. "for installation. Since you do not have the privilege necessary to update\n"
 352. "package states, you are in a read-only mode. You can navigate around the\n"
 353. "list using the cursor keys (please see the 'Keystrokes' help screen), "
 354. "observe\n"
 355. "the status of the packages and read information about them.\n"
 356. "\n"
 357. "You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
 358. "Much on-line help is available, please make use of it - press '?' at\n"
 359. "any time for help.\n"
 360. "\n"
 361. "When you have finished browsing, press 'Q' or <enter> to quit.\n"
 362. "\n"
 363. "Press <space> to leave help and enter the list now.\n"
 364. msgstr ""
 365. "Velkommen til hovedpakkelista i dselect.\n"
 366. "\n"
 367. "Du vil få se en liste over pakker som er installerte eller som kan \n"
 368. "installeres. Fordi du ikke har tillatelse til å oppdatere \n"
 369. "pakkestatuser, får du ikke lov til å endra pakkelista. Du kan bla gjennom \n"
 370. "lista ved hjelp av piltastene (se hjelpeskjermen «Tastetrykk»), studere \n"
 371. "pakkenes status og lese informasjon om dem.\n"
 372. "\n"
 373. "Du bør lese oversikten over taster og forklaringene til skjermbildet. Det \n"
 374. "finnes en god del skjermhjelp som du kan vise ved å trykke på «?».\n"
 375. "\n"
 376. "Når du er ferdig med å studere lista, kan du avslutte med «Q» eller "
 377. "<enter>.\n"
 378. "\n"
 379. "Trykk <mellomrom> for å avslutte hjelp og gå til lista nå.\n"
 380. #: dselect/helpmsgs.cc
 381. msgid "Introduction to conflict/dependency resolution sub-list"
 382. msgstr "Introduksjon til egen liste for løsning av konflikt eller pakkekrav"
 383. #: dselect/helpmsgs.cc
 384. msgid ""
 385. "Dependency/conflict resolution - introduction.\n"
 386. "\n"
 387. "One or more of your choices have raised a conflict or dependency problem -\n"
 388. "some packages should only be installed in conjunction with certain others, "
 389. "and\n"
 390. "some combinations of packages may not be installed together.\n"
 391. "\n"
 392. "You will see a sub-list containing the packages involved. The bottom half "
 393. "of\n"
 394. "the display shows relevant conflicts and dependencies; use 'i' to cycle "
 395. "between\n"
 396. "that, the package descriptions and the internal control information.\n"
 397. "\n"
 398. "A set of 'suggested' packages has been calculated, and the initial markings "
 399. "in\n"
 400. "this sub-list have been set to match those, so you can just hit Return to\n"
 401. "accept the suggestions if you wish. You may abort the change(s) which "
 402. "caused\n"
 403. "the problem(s), and go back to the main list, by pressing capital 'X'.\n"
 404. "\n"
 405. "You can also move around the list and change the markings so that they are "
 406. "more\n"
 407. "like what you want, and you can 'reject' my suggestions by using the "
 408. "capital\n"
 409. "'D' or 'R' keys (see the keybindings help screen). You can use capital 'Q' "
 410. "to\n"
 411. "force me to accept the situation currently displayed, in case you want to\n"
 412. "override a recommendation or think that the program is mistaken.\n"
 413. "\n"
 414. "Press <space> to leave help and enter the sub-list; remember: press '?' for "
 415. "help.\n"
 416. msgstr ""
 417. "Løsning av pakkekrav og konflikter - introduksjon.\n"
 418. "\n"
 419. "Ett eller flere av de valgene du har gjort fører til problemer med "
 420. "konflikter \n"
 421. "eller pakkekrav. Noen av pakkene må installeres sammen med visse andre, og \n"
 422. "noen kombinasjoner av pakker går ikke sammen.\n"
 423. "\n"
 424. "Du vil få se en egen liste med bare de pakkene dette gjelder. Nederst på \n"
 425. "skjermen er konflikter og pakkekrav vist. Med «i» kan du bytte mellom "
 426. "dette \n"
 427. "feltet og feltene for pakkebeskrivelser og intern kontrollinformasjon.\n"
 428. "\n"
 429. "Et sett med «foreslåtte» pakker er gjort klart, og pakkene i lista er \n"
 430. "markerte i samsvar med forslaget. Du kan trykke <enter> med en gong for å \n"
 431. "godta forslaget. Du kan avbryte endringene som forårsaket problemet og gå \n"
 432. "tilbake til hovedlista ved å trykke stor «X».\n"
 433. "\n"
 434. "Du kan også bla gjennom lista og endre på markeringene slik du vil ha dem, "
 435. "og \n"
 436. "du kan forkaste forslaget ved å trykke stor «D» eller «R». (Se \n"
 437. "hjelpeskjermen for tastetrykk.) Med stor «Q» kan du tvinge gjennom et "
 438. "valg, \n"
 439. "dersom du vil overstyre rådene eller tror at programmet tar feil.\n"
 440. "\n"
 441. "Trykk <mellomrom> for å avslutte hjelp og gå til lista. Husk at du kan få "
 442. "hjelp \n"
 443. "med «?».\n"
 444. #: dselect/helpmsgs.cc
 445. msgid "Display, part 1: package listing and status chars"
 446. msgstr "Skjermbilde, del 1: Pakkeliste og statustegn"
 447. #: dselect/helpmsgs.cc
 448. msgid ""
 449. "The top half of the screen shows a list of packages. For each package you "
 450. "see\n"
 451. "four columns for its current status on the system and mark. In terse mode "
 452. "(use\n"
 453. "'v' to toggle verbose display) these are single characters, from left to "
 454. "right:\n"
 455. "\n"
 456. " Error flag: Space - no error (but package may be in broken state - see "
 457. "below)\n"
 458. " 'R' - serious error during installation, needs "
 459. "reinstallation;\n"
 460. " Installed state: Space - not installed;\n"
 461. " '*' - installed;\n"
 462. " '-' - not installed but config files remain;\n"
 463. " packages in these { 'U' - unpacked but not yet configured;\n"
 464. " states are not { 'C' - half-configured (an error happened);\n"
 465. " (quite) properly { 'I' - half-installed (an error happened);\n"
 466. " installed { 'W','t' - triggers are awaited resp. pending.\n"
 467. " Old mark: what was requested for this package before presenting this list;\n"
 468. " Mark: what is requested for this package:\n"
 469. " '*': marked for installation or upgrade;\n"
 470. " '-': marked for removal, but any configuration files will remain;\n"
 471. " '=': on hold: package will not be processed at all;\n"
 472. " '_': marked for purge completely - even remove configuration;\n"
 473. " 'n': package is new and has yet to be marked for install/remove/&c.\n"
 474. "\n"
 475. "Also displayed are each package's Priority, Section, name, installed and\n"
 476. "available version numbers (shift-V to display/hide) and summary "
 477. "description.\n"
 478. msgstr ""
 479. "Den øverste halvdelen av skjermen viser ei liste over pakkene. For hver "
 480. "pakke \n"
 481. "finnes det fire kolonner for status i systemet. I kortmodus (bruk «v» for "
 482. "å \n"
 483. "bytte til detaljmodus) er kolonnene enkelttegn fra venstre til høyre:\n"
 484. "\n"
 485. " Feilmerke: Mellomrom - ingen feil (men pakken kan være ødelagt, se "
 486. "nedenfor)\n"
 487. " «R» - alvorlig feil ved installasjon, må installeres om "
 488. "igjen\n"
 489. " Installert status: Mellomrom - ikke installert\n"
 490. " «*» - installert\n"
 491. " «-» - ikke installert, men oppsettsfilene "
 492. "ligger igjen\n"
 493. " pakker i disse { «U» - utpakket, men ikke satt opp ennå\n"
 494. " tilstandene er ikke { «C» - halvveis oppsatt (en feil oppsto)\n"
 495. " (helt) skikkelig { «I» - halvvegs installert (en feil oppsto)\n"
 496. " installert { `W',`t' - utløsere er forventet/utestående.\n"
 497. " Gammelt merke: det som var planlagt for denne pakken før lista ble vist\n"
 498. " Merke: det som er planlagt for denne pakken\n"
 499. " «*»: markert for installasjon eller oppgradering\n"
 500. " «-»: markert for fjerning, men oppsettsfilene vil ligge igjen\n"
 501. " «=»: på vent, pakken skal ikke endres i det hele tatt\n"
 502. " «_»: markert for fullstendig fjerning, inkludert oppsettet\n"
 503. " «n»: pakken er ny og er ennå ikke markert for installering, fjerning e."
 504. "l.\n"
 505. "\n"
 506. "For hver pakke kan du også se informasjon om prioritet, kategori, navn, \n"
 507. "installerte og tilgjengelige versjoner (vis/skjul med Shift + V) og \n"
 508. "en kort beskrivelse.\n"
 509. #: dselect/helpmsgs.cc
 510. msgid "Display, part 2: list highlight; information display"
 511. msgstr "Skjermbilde, del 2: Listemarkering, informasjonsvisning"
 512. #: dselect/helpmsgs.cc
 513. msgid ""
 514. "* Highlight: One line in the package list will be highlighted. It "
 515. "indicates\n"
 516. " which package(s) will be affected by presses of '+', '-' and '_'.\n"
 517. "\n"
 518. "* The dividing line in the middle of the screen shows a brief explanation "
 519. "of\n"
 520. " the status of the currently-highlighted package, or a description of "
 521. "which\n"
 522. " group is highlighted if a group line is. If you don't understand the\n"
 523. " meaning of some of the status characters displayed, go to the relevant\n"
 524. " package and look at this divider line, or use the 'v' key for a verbose\n"
 525. " display (press 'v' again to go back to the terse display).\n"
 526. "\n"
 527. "* The bottom of the screen shows more information about the\n"
 528. " currently-highlighted package (if there is only one).\n"
 529. "\n"
 530. " It can show an extended description of the package, the internal package\n"
 531. " control details (either for the installed or available version of the\n"
 532. " package), or information about conflicts and dependencies involving the\n"
 533. " current package (in conflict/dependency resolution sublists).\n"
 534. "\n"
 535. " Use the 'i' key to cycle through the displays, and 'I' to hide the\n"
 536. " information display or expand it to use almost all of the screen.\n"
 537. msgstr ""
 538. "* Markering: Én linje i pakkelista er markert. Denne viser hvilken pakke \n"
 539. " eller pakker som blir påvirket når du trykker på «+», «-» eller «_».\n"
 540. "\n"
 541. "* Delelinja midt på skjermen forklarer kort statusen til den markerte \n"
 542. " pakken. Dersom en gruppe er valgt, viser linja en beskrivelse av "
 543. "gruppen. \n"
 544. " Dersom du ikke skjønner hva statustegnene betyr, kan du gå til pakken og \n"
 545. " se hva som står på denne delelinja. Du kan også trykke «v» for \n"
 546. " fyldigere visning. (Trykk «v» igjen for å gå tilbake til kortvisningen.)\n"
 547. "\n"
 548. "* Det nederste feltet på skjermen viser mer informasjon om den pakken som "
 549. "er \n"
 550. " valgt (om bare én er valgt).\n"
 551. "\n"
 552. " Feltet kan visë en fyldig beskrivelse av pakken, de interne \n"
 553. " kontrolldetaljene til pakken (enten for installerte eller tilgjengelige \n"
 554. " versjoner av pakken) eller informasjon om konflikter og pakkekrav som \n"
 555. " involverer den valgte pakken (i lister for løsning av konflikter/"
 556. "pakkekrav).\n"
 557. "\n"
 558. " Trykk «i» for å bytte mellom visningene, og «I» for å skjule "
 559. "informasjonsfeltet \n"
 560. "eller utvide det slik at det dekker nesten hele skjermen.\n"
 561. #: dselect/helpmsgs.cc
 562. msgid "Introduction to method selection display"
 563. msgstr "Introduksjon til metodevalg"
 564. #: dselect/helpmsgs.cc
 565. msgid ""
 566. "dselect and dpkg can do automatic installation, loading the package files to "
 567. "be\n"
 568. "installed from one of a number of different possible places.\n"
 569. "\n"
 570. "This list allows you to select one of these installation methods.\n"
 571. "\n"
 572. "Move the highlight to the method you wish to use, and hit Enter. You will "
 573. "then\n"
 574. "be prompted for the information required to do the installation.\n"
 575. "\n"
 576. "As you move the highlight a description of each method, where available, is\n"
 577. "displayed in the bottom half of the screen.\n"
 578. "\n"
 579. "If you wish to quit without changing anything use the 'x' key while in the "
 580. "list\n"
 581. "of installation methods.\n"
 582. "\n"
 583. "A full list of keystrokes is available by pressing 'k' now, or from the "
 584. "help\n"
 585. "menu reachable by pressing '?'.\n"
 586. msgstr ""
 587. "dselect og dpkg kan installere automatisk ved å hente pakkefilene som skal \n"
 588. "installeres fra flere ulike steder.\n"
 589. "\n"
 590. "I denne lista kan du velge en av disse installasjonsmetodene.\n"
 591. "\n"
 592. "Flytt markeringen til metoden du vil bruke og trykk på <enter>. Du blir da "
 593. "spurt \n"
 594. "etter informasjonen som trengs for å installere.\n"
 595. "\n"
 596. "Når du flyttar markeringen, får du se en beskrivelse av hver metode nederst "
 597. "på \n"
 598. "skjermen, dersom det finnes en beskrivelse.\n"
 599. "\n"
 600. "Dersom du vil avslutte uten å endre på noen, trykker du på «x» mens du er "
 601. "i \n"
 602. "lista over installasjonsmetoder.\n"
 603. "\n"
 604. "Du kan se hele lista over tastetrykk ved å trykke på «k» nå eller fra \n"
 605. "hjelpemenyen som du får når du trykker «?».\n"
 606. #: dselect/helpmsgs.cc
 607. msgid "Keystrokes for method selection"
 608. msgstr "Tastetrykk for metodevalg"
 609. #: dselect/helpmsgs.cc
 610. msgid ""
 611. "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 612. " j, Down-arrow k, Up-arrow move highlight\n"
 613. " N, Page-down, Space P, Page-up, Backspace scroll list by 1 page\n"
 614. " ^n ^p scroll list by 1 line\n"
 615. " t, Home e, End jump to top/end of list\n"
 616. " u d scroll info by 1 page\n"
 617. " ^u ^d scroll info by 1 line\n"
 618. " B, Left-arrow F, Right-arrow pan display by 1/3 screen\n"
 619. " ^b ^f pan display by 1 character\n"
 620. "(These are the same motion keys as in the package list display.)\n"
 621. "\n"
 622. "Quit:\n"
 623. " Return, Enter select this method and go to its configuration dialogue\n"
 624. " x, X exit without changing or setting up the installation "
 625. "method\n"
 626. "\n"
 627. "Miscellaneous:\n"
 628. " ?, Help, F1 request help\n"
 629. " ^l redraw display\n"
 630. " / search (just return to cancel)\n"
 631. " \\ repeat last search\n"
 632. msgstr ""
 633. "Flyttetaster: Neste/Forrige, Topp/Bunn, Opp/Ned, Fram/Tilbake:\n"
 634. " j, Pil ned k, Pil opp flytt markeringen\n"
 635. " N, Page Down, Mellomrom P, Pil opp, Rettetast bla lista 1 side\n"
 636. " ^n ^p bla lista 1 linje\n"
 637. " t, Home e, End hopp øverst/nederst i "
 638. "lista\n"
 639. " u d bla info 1 side\n"
 640. " ^u ^d bla info 1 linje\n"
 641. " B, Pil venstre F, Pil høgre sidelengs 1/3 skjerm\n"
 642. " ^b ^f sidelengs 1 tegn\n"
 643. "(Disse flyttetastene er de samme som i pakkelista.)\n"
 644. "\n"
 645. "Avslutt:\n"
 646. " Return, Enter velg denne metoden og gå til oppsettsdialogen\n"
 647. " x, X avbryt uten å endre eller sette opp installasjonen\n"
 648. "\n"
 649. "Diverse:\n"
 650. " ?, Hjelp, F1 hjelp\n"
 651. " ^l tegn skjermbildet på nytt\n"
 652. " / søk (bruk Enter til å avbryte med en gang)\n"
 653. " \\ siste søk om igjen\n"
 654. #: dselect/main.cc
 655. msgid "Type dselect --help for help."
 656. msgstr "Skriv «dselect --help» for hjelp."
 657. #: dselect/main.cc
 658. msgid "a"
 659. msgstr "t"
 660. #: dselect/main.cc
 661. msgid "[A]ccess"
 662. msgstr "[T]ilgang"
 663. #: dselect/main.cc
 664. msgid "Choose the access method to use."
 665. msgstr "Velg tilgangsmetoden som skal brukes."
 666. #: dselect/main.cc
 667. msgid "u"
 668. msgstr "o"
 669. #: dselect/main.cc
 670. msgid "[U]pdate"
 671. msgstr "[O]ppdater"
 672. #: dselect/main.cc
 673. msgid "Update list of available packages, if possible."
 674. msgstr "Oppdater liste over tilgjengelige pakker, hvis mulig."
 675. #: dselect/main.cc
 676. msgid "s"
 677. msgstr "v"
 678. #: dselect/main.cc
 679. msgid "[S]elect"
 680. msgstr "[V]elg"
 681. #: dselect/main.cc
 682. msgid "Request which packages you want on your system."
 683. msgstr "Be om de pakkene du vil ha på systemet."
 684. #: dselect/main.cc
 685. msgid "i"
 686. msgstr "i"
 687. #: dselect/main.cc
 688. msgid "[I]nstall"
 689. msgstr "[I]nstaller"
 690. #: dselect/main.cc
 691. msgid "Install and upgrade wanted packages."
 692. msgstr "Installer og oppgrader de valgte pakkene."
 693. #: dselect/main.cc
 694. msgid "c"
 695. msgstr "s"
 696. #: dselect/main.cc
 697. msgid "[C]onfig"
 698. msgstr "[S]ett opp"
 699. #: dselect/main.cc
 700. msgid "Configure any packages that are unconfigured."
 701. msgstr "Sett opp pakker som ikke er satt opp."
 702. #: dselect/main.cc
 703. msgid "r"
 704. msgstr "f"
 705. #: dselect/main.cc
 706. msgid "[R]emove"
 707. msgstr "[F]jern"
 708. #: dselect/main.cc
 709. msgid "Remove unwanted software."
 710. msgstr "Fjern uønskede programmer."
 711. #: dselect/main.cc
 712. msgid "q"
 713. msgstr "a"
 714. #: dselect/main.cc
 715. msgid "[Q]uit"
 716. msgstr "[A]vslutt"
 717. #: dselect/main.cc
 718. msgid "Quit dselect."
 719. msgstr "Avslutter dselect."
 720. #: dselect/main.cc
 721. msgid "menu"
 722. msgstr "meny"
 723. #: dselect/main.cc
 724. #, c-format
 725. msgid "Debian '%s' package handling frontend version %s.\n"
 726. msgstr "Debian «%s» brukergrensesnitt for pakkehåndtering versjon %s.\n"
 727. #: dselect/main.cc
 728. msgid ""
 729. "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
 730. "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 731. msgstr ""
 732. "Dette er fri programvare. Du finner kopieringsvilkårene i\n"
 733. "GNU General Public License versjon 2 eller nyere. Det finnes INGEN garanti.\n"
 734. #: dselect/main.cc
 735. msgid "<standard output>"
 736. msgstr "<standard utdata>"
 737. #: dselect/main.cc
 738. #, fuzzy, c-format
 739. #| msgid ""
 740. #| "Usage: %s [<option> ...] [<action> ...]\n"
 741. #| "\n"
 742. msgid ""
 743. "Usage: %s [<option>...] [<command>...]\n"
 744. "\n"
 745. msgstr ""
 746. "Bruk: %s [<valg> ...] [<handling> ...]\n"
 747. "\n"
 748. #: dselect/main.cc
 749. #, c-format
 750. msgid "Commands:\n"
 751. msgstr ""
 752. #: dselect/main.cc
 753. #, fuzzy, c-format
 754. #| msgid ""
 755. #| "Options:\n"
 756. #| " --admindir <directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 757. #| " --expert Turn on expert mode.\n"
 758. #| " --debug <file> | -D<file> Turn on debugging, sending output to "
 759. #| "<file>.\n"
 760. #| " --colour | --color screenpart:[foreground],[background][:attr[+attr"
 761. #| "+...]]\n"
 762. #| " Configure screen colours.\n"
 763. #| "\n"
 764. msgid ""
 765. "Options:\n"
 766. " --admindir <directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 767. " --expert Turn on expert mode.\n"
 768. " -D, --debug <file> Turn on debugging, send output to "
 769. "<file>.\n"
 770. " --color <color-spec> Configure screen colors.\n"
 771. " --colour <color-spec> Ditto.\n"
 772. msgstr ""
 773. "Valg:\n"
 774. " --admindir <katalog> Bruk <katalog> i steden for %s.\n"
 775. " --expert Slå på ekspertmodus.\n"
 776. " --debug <fil> | -D<fil> Slå på feilsøking og send resultat til <fil>.\n"
 777. " --colour | --color screenpart:[foreground],[background][:attr[+attr+..]]\n"
 778. " Sett opp skjermfarger.\n"
 779. "\n"
 780. #: dselect/main.cc
 781. #, fuzzy, c-format
 782. #| msgid ""
 783. #| " --help Show this help message.\n"
 784. #| " --version Show the version.\n"
 785. #| "\n"
 786. msgid ""
 787. " -?, --help Show this help message.\n"
 788. " --version Show the version.\n"
 789. "\n"
 790. msgstr ""
 791. " --help viser denne hjelpmeldingen.\n"
 792. " --version viser versjonsnummeret.\n"
 793. "\n"
 794. #: dselect/main.cc
 795. #, c-format
 796. msgid ""
 797. "<color-spec> is <screen-part>:[<foreground>],[<background>][:"
 798. "<attr>[+<attr>]...]\n"
 799. msgstr ""
 800. #: dselect/main.cc
 801. #, fuzzy, c-format
 802. #| msgid "Screenparts:\n"
 803. msgid "<screen-part> is:"
 804. msgstr "Skjermdeler:\n"
 805. #: dselect/main.cc
 806. #, c-format
 807. msgid "<color> is:"
 808. msgstr ""
 809. #: dselect/main.cc
 810. #, c-format
 811. msgid "<attr> is:"
 812. msgstr ""
 813. #: dselect/main.cc
 814. #, c-format
 815. msgid "couldn't open debug file '%.255s'\n"
 816. msgstr "klarte ikke åpne avlusingsfil `%.255s'\n"
 817. #: dselect/main.cc
 818. #, c-format
 819. msgid "invalid %s '%s'"
 820. msgstr "ugyldig %s '%s'"
 821. #: dselect/main.cc
 822. msgid "screen part"
 823. msgstr "skjermdel"
 824. #: dselect/main.cc
 825. msgid "null colour specification"
 826. msgstr "ingen fargespesifikasjon"
 827. #: dselect/main.cc
 828. msgid "colour"
 829. msgstr "farge"
 830. #: dselect/main.cc
 831. msgid "colour attribute"
 832. msgstr "fargeattributt"
 833. #: dselect/main.cc
 834. msgid "Terminal does not appear to support cursor addressing.\n"
 835. msgstr "Terminalen ser ikke ut til å støtte markøradressering.\n"
 836. #: dselect/main.cc
 837. msgid "Terminal does not appear to support highlighting.\n"
 838. msgstr "Terminalen ser ikke ut til å støtte utheving.\n"
 839. #: dselect/main.cc
 840. #, c-format
 841. msgid ""
 842. "Set your TERM variable correctly, use a better terminal,\n"
 843. "or make do with the per-package management tool %s.\n"
 844. msgstr ""
 845. "Sett TERM-variabelen riktig, bruk en bedre terminal eller \n"
 846. "du får klare deg med håndteringsverktøyet %s for hver pakke.\n"
 847. #: dselect/main.cc
 848. msgid "terminal lacks necessary features, giving up"
 849. msgstr "terminalen mangler nødvendige funksjoner, gir opp"
 850. #: dselect/main.cc
 851. msgid ""
 852. "\n"
 853. "\n"
 854. "Move around with ^P and ^N, cursor keys, initial letters, or digits;\n"
 855. "Press <enter> to confirm selection. ^L redraws screen.\n"
 856. "\n"
 857. msgstr ""
 858. "\n"
 859. "\n"
 860. "Flytt rundt med ^P og ^N, piltaster, innledende bokstaver eller "
 861. "nummertastene;\n"
 862. "Trykk <enter> for å bekrefte utvalget. ^L tegner skjermen på nytt.\n"
 863. "\n"
 864. #: dselect/main.cc
 865. msgid ""
 866. "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 867. "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 868. msgstr ""
 869. "Opphavsrett (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 870. "Opphavsrett (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 871. #: dselect/main.cc
 872. msgid ""
 873. "\n"
 874. "\n"
 875. "Read-only access: only preview of selections is available!"
 876. msgstr ""
 877. "\n"
 878. "\n"
 879. "Skrivebeskyttet tilgang: bare forhåndsvisning av utvalg er tilgjengelig!"
 880. #: dselect/main.cc
 881. msgid "failed to getch in main menu"
 882. msgstr "klarte ikke bruke «getch» i hovedmenyen"
 883. #: dselect/main.cc
 884. #, c-format
 885. msgid "unknown action string '%.50s'"
 886. msgstr "ukjent handlingsstreng `%.50s'"
 887. #: dselect/methlist.cc
 888. msgid "Abbrev."
 889. msgstr "Forkort."
 890. #: dselect/methlist.cc dselect/pkgdisplay.cc dselect/pkginfo.cc
 891. msgid "Description"
 892. msgstr "Beskrivelse"
 893. #: dselect/methlist.cc
 894. msgid "dselect - list of access methods"
 895. msgstr "dselect - liste over tilgangsmetoder"
 896. #: dselect/methlist.cc
 897. #, c-format
 898. msgid "Access method '%s'."
 899. msgstr "Tilgangsmetode `%s'."
 900. #: dselect/methlist.cc dselect/pkglist.cc
 901. msgid "doupdate failed"
 902. msgstr "«doupdate» mislyktes"
 903. #: dselect/methlist.cc dselect/pkglist.cc
 904. msgid "getch failed"
 905. msgstr "«getch» mislyktes"
 906. #: dselect/methlist.cc
 907. msgid "Explanation"
 908. msgstr "Forklaring"
 909. #: dselect/methlist.cc
 910. msgid "No explanation available."
 911. msgstr "Ingen forklaring tilgjengelig."
 912. #: dselect/method.cc
 913. #, c-format
 914. msgid ""
 915. "\n"
 916. "\n"
 917. "%s: %s\n"
 918. msgstr ""
 919. "\n"
 920. "\n"
 921. "%s: %s\n"
 922. #: dselect/method.cc
 923. msgid ""
 924. "\n"
 925. "Press <enter> to continue."
 926. msgstr ""
 927. "\n"
 928. "Trykk <enter> for å fortsette."
 929. #: dselect/method.cc
 930. msgid "cannot unlock access method area"
 931. msgstr "klarte ikke låse opp område for tilgangsmetode"
 932. #: dselect/method.cc
 933. msgid "no access methods are available"
 934. msgstr "ingen tilgangsmetode er tilgjengelig"
 935. #: dselect/method.cc
 936. msgid "requested operation requires superuser privilege"
 937. msgstr "forespurte operasjon krever superbruker-rettigheter"
 938. #: dselect/method.cc
 939. msgid "cannot open or create access method lockfile"
 940. msgstr "klarte ikke åpne eller opprette låsefil for tilgangsmetode"
 941. #: dselect/method.cc
 942. msgid "the access method area is already locked"
 943. msgstr "tilgangsmetoden er allerede låst"
 944. #: dselect/method.cc
 945. msgid "cannot lock access method area"
 946. msgstr "klarte ikke låse område for tilgangsmetode"
 947. #: dselect/method.cc
 948. #, c-format
 949. msgid "Press <enter> to continue.\n"
 950. msgstr "Trykk <enter> for å fortsette.\n"
 951. #: dselect/method.cc
 952. msgid "<standard error>"
 953. msgstr "<standard feil>"
 954. #: dselect/method.cc
 955. msgid "error reading acknowledgement of program failure message"
 956. msgstr "feil ved lesing av godkjenning av programfeilmelding"
 957. #: dselect/method.cc
 958. msgid "no access method is selected or configured"
 959. msgstr "ingen tilgangsmetode er valgt eller satt opp"
 960. #: dselect/method.cc
 961. msgid "update available list script"
 962. msgstr "skript til oppdatering av tilgjengelighetsliste"
 963. #: dselect/method.cc
 964. msgid "installation script"
 965. msgstr "installasjonsskript"
 966. #: dselect/method.cc
 967. msgid "query/setup script"
 968. msgstr "skript til spørring/oppsett"
 969. #: dselect/methparse.cc
 970. #, c-format
 971. msgid "syntax error in method options file '%.250s' -- %s"
 972. msgstr "syntaksfeil i metodeopsjonsfila «%.250s» -- %s"
 973. #: dselect/methparse.cc
 974. #, c-format
 975. msgid "error reading options file '%.250s'"
 976. msgstr "feil ved lesing av opsjonsfila «%.250s»"
 977. #: dselect/methparse.cc
 978. #, c-format
 979. msgid "unable to read '%.250s' directory for reading methods"
 980. msgstr "klarte ikke lese katalogen «%.250s» for lesing av metoder"
 981. #: dselect/methparse.cc
 982. #, c-format
 983. msgid "method '%.250s' has name that is too long (%d > %d characters)"
 984. msgstr "metoden «%.250s» har for langt navn (%d > %d tegn)"
 985. #: dselect/methparse.cc
 986. #, c-format
 987. msgid "unable to access method script '%.250s'"
 988. msgstr "fikk ikke tilgang til metodeskriptet «%.250s»"
 989. #: dselect/methparse.cc
 990. #, c-format
 991. msgid "unable to read method options file '%.250s'"
 992. msgstr "klarte ikke lese metodeopsjonsfila «%.250s»"
 993. #: dselect/methparse.cc
 994. msgid "non-digit where digit wanted"
 995. msgstr "ikke-siffer der det skulle være et siffer "
 996. #: dselect/methparse.cc
 997. #, fuzzy
 998. #| msgid "EOF in index string"
 999. msgid "end of file in index string"
 1000. msgstr "slutt-på-fil i indeksstreng"
 1001. #: dselect/methparse.cc
 1002. msgid "index string too long"
 1003. msgstr "for lang indeksstreng"
 1004. #: dselect/methparse.cc
 1005. msgid "newline before option name start"
 1006. msgstr "linjeskift før starten på opsjonsnavnet"
 1007. #: dselect/methparse.cc
 1008. #, fuzzy
 1009. #| msgid "newline before option name start"
 1010. msgid "end of file before option name start"
 1011. msgstr "linjeskift før starten på opsjonsnavnet"
 1012. #: dselect/methparse.cc
 1013. msgid "nonalpha where option name start wanted"
 1014. msgstr "ikke-bokstav der et opsjonsnavn skulle starte"
 1015. #: dselect/methparse.cc
 1016. msgid "non-alphanum in option name"
 1017. msgstr "opsjonsnavnet inneholder tegn som ikke er tall eller bokstaver"
 1018. #: dselect/methparse.cc
 1019. #, fuzzy
 1020. #| msgid "EOF in option name"
 1021. msgid "end of file in option name"
 1022. msgstr "slutt-på-fil i opsjonsnavn"
 1023. #: dselect/methparse.cc
 1024. msgid "newline before summary"
 1025. msgstr "linjeskift før sammendraget"
 1026. #: dselect/methparse.cc
 1027. #, fuzzy
 1028. #| msgid "newline before summary"
 1029. msgid "end of file before summary"
 1030. msgstr "linjeskift før sammendraget"
 1031. #: dselect/methparse.cc
 1032. #, fuzzy
 1033. #| msgid "EOF in summary - missing newline"
 1034. msgid "end of file in summary - missing newline"
 1035. msgstr "slutt-på-fil i sammendraget - mangler linjeskift"
 1036. #: dselect/methparse.cc
 1037. #, c-format
 1038. msgid "unable to open option description file '%.250s'"
 1039. msgstr "klarte ikke åpne «%.250s» med opsjonsbeskrivelser"
 1040. #: dselect/methparse.cc
 1041. #, c-format
 1042. msgid "unable to stat option description file '%.250s'"
 1043. msgstr "fant ikke fila «%.250s» med opsjonsbeskrivelser"
 1044. #: dselect/methparse.cc
 1045. #, c-format
 1046. msgid "failed to read option description file '%.250s'"
 1047. msgstr "klarte ikke lese fila «%.250s» med opsjonsbeskrivelser"
 1048. #: dselect/methparse.cc
 1049. #, c-format
 1050. msgid "error during read of option description file '%.250s'"
 1051. msgstr "feil ved lesing av fila «%.250s» med opsjonsbeskrivelser"
 1052. #: dselect/methparse.cc
 1053. #, c-format
 1054. msgid "error during read of method options file '%.250s'"
 1055. msgstr "feil ved lesing av metodeopsjonsfila «%.250s»"
 1056. #: dselect/methparse.cc
 1057. #, c-format
 1058. msgid "unable to open current option file '%.250s'"
 1059. msgstr "klarte ikke åpne opsjonsfila «%.250s»"
 1060. #: dselect/methparse.cc
 1061. #, c-format
 1062. msgid "unable to write new option to '%.250s'"
 1063. msgstr "klarte ikke skrive den nye opsjonsfila «%.250s»"
 1064. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1065. msgid "new package"
 1066. msgstr "ny pakke"
 1067. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1068. msgid "install"
 1069. msgstr "installer"
 1070. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1071. msgid "hold"
 1072. msgstr "hold tilbake"
 1073. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1074. msgid "remove"
 1075. msgstr "fjern"
 1076. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1077. msgid "purge"
 1078. msgstr "rens"
 1079. #. TRANSLATORS: The space is a trick to work around gettext which uses
 1080. #. * the empty string to store information about the translation. DO NOT
 1081. #. * CHANGE THAT IN A TRANSLATION! The code really relies on that being
 1082. #. * a single space.
 1083. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1084. msgid " "
 1085. msgstr " "
 1086. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1087. msgid "REINSTALL"
 1088. msgstr "INSTALLER OM IGJEN"
 1089. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1090. msgid "not installed"
 1091. msgstr "ikke installert"
 1092. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1093. msgid "removed (configs remain)"
 1094. msgstr "fjernet (tatt vare på oppsett)"
 1095. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1096. msgid "half installed"
 1097. msgstr "halvinstallert"
 1098. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1099. msgid "unpacked (not set up)"
 1100. msgstr "utpakket (ikke satt opp)"
 1101. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1102. msgid "half configured (config failed)"
 1103. msgstr "halvveis satt opp (oppsett mislyktes)"
 1104. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1105. msgid "awaiting trigger processing"
 1106. msgstr "venter på utløserprosessering"
 1107. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1108. msgid "triggered"
 1109. msgstr "utløst"
 1110. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1111. msgid "installed"
 1112. msgstr "installert"
 1113. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1114. msgid "Required"
 1115. msgstr "Påkrevet"
 1116. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1117. msgid "Important"
 1118. msgstr "Viktig"
 1119. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1120. msgid "Standard"
 1121. msgstr "Standard"
 1122. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1123. msgid "Optional"
 1124. msgstr "Valgfri"
 1125. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1126. msgid "Extra"
 1127. msgstr "Ekstra"
 1128. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1129. msgid "Unclassified"
 1130. msgstr "Uklassifisert"
 1131. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1132. msgid "suggests"
 1133. msgstr "foreslår"
 1134. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1135. msgid "recommends"
 1136. msgstr "anbefaler"
 1137. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1138. msgid "depends on"
 1139. msgstr "krever"
 1140. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1141. msgid "pre-depends on"
 1142. msgstr "forkrav"
 1143. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1144. msgid "breaks"
 1145. msgstr "ødelegger"
 1146. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1147. msgid "conflicts with"
 1148. msgstr "konflikt med"
 1149. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1150. msgid "provides"
 1151. msgstr "gir"
 1152. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1153. msgid "replaces"
 1154. msgstr "erstatter"
 1155. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1156. msgid "enhances"
 1157. msgstr "forbedrer"
 1158. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1159. msgid "Req"
 1160. msgstr "Krv"
 1161. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1162. msgid "Imp"
 1163. msgstr "Vkt"
 1164. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1165. msgid "Std"
 1166. msgstr "Std"
 1167. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1168. msgid "Opt"
 1169. msgstr "Val"
 1170. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1171. msgid "Xtr"
 1172. msgstr "Eks"
 1173. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1174. msgid "bUG"
 1175. msgstr "LUS"
 1176. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1177. msgid "?"
 1178. msgstr "?"
 1179. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1180. msgid "Broken"
 1181. msgstr "Ødelagt"
 1182. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1183. msgid "New"
 1184. msgstr "Nye"
 1185. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1186. msgid "Upgradable"
 1187. msgstr ""
 1188. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1189. msgid "Obsolete/local"
 1190. msgstr "Foreldet/lokale"
 1191. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1192. msgid "Installed"
 1193. msgstr "Installerte"
 1194. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1195. msgid "Available"
 1196. msgstr "Tilgjengelige"
 1197. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1198. msgid "Removed"
 1199. msgstr "Fjernet"
 1200. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1201. msgid "Brokenly installed packages"
 1202. msgstr "Ødelagte installerte pakker"
 1203. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1204. msgid "Newly available packages"
 1205. msgstr "Nye tilgjengelige pakker"
 1206. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1207. #, fuzzy
 1208. #| msgid "Newly available packages"
 1209. msgid "Upgradable packages"
 1210. msgstr "Nye tilgjengelige pakker"
 1211. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1212. #, fuzzy
 1213. #| msgid "Obsolete and local packages present on system"
 1214. msgid "Obsolete and locally created packages"
 1215. msgstr "Foreldete og lokale pakker på systemet"
 1216. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1217. msgid "Installed packages"
 1218. msgstr "Installerte pakker"
 1219. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1220. #, fuzzy
 1221. #| msgid "Up to date installed packages"
 1222. msgid "Available not installed packages"
 1223. msgstr "Pakker som er installerte i nyeste versjon"
 1224. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1225. msgid "Removed and no longer available packages"
 1226. msgstr "Fjernede pakker som ikke lenger er tilgjengelige"
 1227. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1228. msgid "Removed packages (configuration still present)"
 1229. msgstr "Fjernede pakker (tatt vare på oppsettet)"
 1230. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1231. msgid "Purged packages and those never installed"
 1232. msgstr "Pakker som er renset bort eller aldri installerte"
 1233. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1234. msgid "Purged"
 1235. msgstr "Renset"
 1236. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1237. msgid "Error"
 1238. msgstr "Feil"
 1239. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1240. msgid "Installed?"
 1241. msgstr "Installert?"
 1242. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1243. msgid "Old mark"
 1244. msgstr "Gammelt merke"
 1245. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1246. msgid "Marked for"
 1247. msgstr "Markert for"
 1248. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1249. msgid "EIOM"
 1250. msgstr "FIGM"
 1251. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1252. msgid "Section"
 1253. msgstr "Del"
 1254. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1255. msgid "Priority"
 1256. msgstr "Prioritet"
 1257. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1258. msgid "Package"
 1259. msgstr "Pakke"
 1260. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1261. msgid "Avail.arch"
 1262. msgstr "Tilgj.ark"
 1263. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1264. msgid "Inst.arch"
 1265. msgstr "Inst.ark"
 1266. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1267. msgid "Avail.ver"
 1268. msgstr "Tilgj.ver"
 1269. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1270. msgid "Inst.ver"
 1271. msgstr "Inst.ver"
 1272. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1273. msgid "dselect - recursive package listing"
 1274. msgstr "dselect - rekursiv pakkeliste"
 1275. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1276. msgid "dselect - inspection of package states"
 1277. msgstr "dselect - inspeksjon av pakkestatus"
 1278. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1279. msgid "dselect - main package listing"
 1280. msgstr "dselect - hovedpakkeliste"
 1281. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1282. msgid " (by section)"
 1283. msgstr " (etter del)"
 1284. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1285. msgid " (avail., section)"
 1286. msgstr " (tilgj., del)"
 1287. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1288. msgid " (status, section)"
 1289. msgstr " (status, del)"
 1290. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1291. msgid " (by priority)"
 1292. msgstr " (etter prioritet)"
 1293. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1294. msgid " (avail., priority)"
 1295. msgstr " (tilgj., prioritet)"
 1296. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1297. msgid " (status, priority)"
 1298. msgstr " (status, prioritet)"
 1299. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1300. msgid " (alphabetically)"
 1301. msgstr " (alfabetisk)"
 1302. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1303. msgid " (by availability)"
 1304. msgstr " (etter tilgjengelighet)"
 1305. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1306. msgid " (by status)"
 1307. msgstr " (etter status)"
 1308. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1309. msgid " mark:+/=/- terse:v help:?"
 1310. msgstr " marker:+/=/- kort:v hjelp:?"
 1311. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1312. msgid " mark:+/=/- verbose:v help:?"
 1313. msgstr " marker:+/=/- fyldig:v hjelp:?"
 1314. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1315. msgid " terse:v help:?"
 1316. msgstr " kort:v hjelp:?"
 1317. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1318. msgid " verbose:v help:?"
 1319. msgstr " fyldig:v hjelp:?"
 1320. #: dselect/pkginfo.cc
 1321. msgid ""
 1322. "The line you have highlighted represents many packages; if you ask to "
 1323. "install, remove, hold, etc. it you will affect all the packages which match "
 1324. "the criterion shown.\n"
 1325. "\n"
 1326. "If you move the highlight to a line for a particular package you will see "
 1327. "information about that package displayed here.\n"
 1328. "You can use 'o' and 'O' to change the sort order and give yourself the "
 1329. "opportunity to mark packages in different kinds of groups."
 1330. msgstr ""
 1331. "Du har valgt en linje med mange pakker. Dersom du velger å installere, "
 1332. "fjerne, holde tilbake eller liknende, vil handlingen påvirke alle pakkene "
 1333. "som passer til kriteriet.\n"
 1334. "\n"
 1335. "Dersom du flytter markeringen til en linje med bare én pakke, kan du se "
 1336. "informasjon om den pakken i dette feltet.\n"
 1337. "Du kan endre sorteringsrekkefølge med «o» og «O» for selv å kunne markere "
 1338. "pakker i andre grupper."
 1339. #: dselect/pkginfo.cc
 1340. msgid "Interrelationships"
 1341. msgstr "Sammenhenger"
 1342. #: dselect/pkginfo.cc
 1343. msgid "No description available."
 1344. msgstr "Ingen beskrivelse tilgjengelig."
 1345. #: dselect/pkginfo.cc
 1346. msgid "Installed control file information"
 1347. msgstr "Installert kontrollfilinformasjon"
 1348. #: dselect/pkginfo.cc
 1349. msgid "Available control file information"
 1350. msgstr "Tilgjengelig kontrollfilinformasjon"
 1351. #: dselect/pkglist.cc
 1352. msgid "there are no packages"
 1353. msgstr "det er ingen pakker"
 1354. #: dselect/pkglist.cc
 1355. msgid "invalid search option given"
 1356. msgstr "ugyldig søkevalg oppgitt"
 1357. #: dselect/pkglist.cc
 1358. msgid "error in regular expression"
 1359. msgstr "feil i regulært uttrykk"
 1360. #: dselect/pkgsublist.cc
 1361. msgid " does not appear to be available\n"
 1362. msgstr " ser ikke ut til å være tilgjengelig\n"
 1363. #: dselect/pkgsublist.cc
 1364. msgid " or "
 1365. msgstr " eller "
 1366. #: dselect/pkgtop.cc
 1367. msgid "All"
 1368. msgstr "Alle"
 1369. #: dselect/pkgtop.cc
 1370. msgid "All packages"
 1371. msgstr "Alle pakker"
 1372. #: dselect/pkgtop.cc
 1373. #, c-format
 1374. msgid "%s packages without a section"
 1375. msgstr "%s pakker uten noen del"
 1376. #: dselect/pkgtop.cc
 1377. #, c-format
 1378. msgid "%s packages in section %s"
 1379. msgstr "%s pakker i delen %s"
 1380. #: dselect/pkgtop.cc
 1381. #, c-format
 1382. msgid "%s %s packages"
 1383. msgstr "%s %s pakker"
 1384. #: dselect/pkgtop.cc
 1385. #, c-format
 1386. msgid "%s %s packages without a section"
 1387. msgstr "%s %s pakker uten noen del"
 1388. #: dselect/pkgtop.cc
 1389. #, c-format
 1390. msgid "%s %s packages in section %s"
 1391. msgstr "%s %s pakker i delen %s"
 1392. #: dselect/pkgtop.cc
 1393. #, c-format
 1394. msgid "%-*s %s%s%s; %s (was: %s). %s"
 1395. msgstr "%-*s %s%s%s; %s (var: %s). %s"
 1396. #~ msgid "failed to re-block SIGWINCH"
 1397. #~ msgstr "klarte ikke reblokkere SIGWINCH"
 1398. #~ msgid "Actions:\n"
 1399. #~ msgstr "Handlinger:\n"
 1400. #~ msgid "Colours:\n"
 1401. #~ msgstr "Farger:\n"
 1402. #~ msgid "Attributes:\n"
 1403. #~ msgstr "Attributter:\n"
 1404. #~ msgid "EOF before option name start"
 1405. #~ msgstr "slutt-på-fil før starten på opsjonsnavnet"
 1406. #~ msgid "EOF before summary"
 1407. #~ msgstr "slutt-på-fil før sammendraget"
 1408. #~ msgid "!Bug!"
 1409. #~ msgstr "!Lus!"
 1410. #~ msgid "Updated"
 1411. #~ msgstr "Oppdaterte"
 1412. #~ msgid "Up-to-date"
 1413. #~ msgstr "Ferdig oppdaterte"
 1414. #~ msgid "Updated packages (newer version is available)"
 1415. #~ msgstr "Oppdaterte pakker (nyere versjon tilgjengelig)"
 1416. #~ msgid "Available packages (not currently installed)"
 1417. #~ msgstr "Tilgjengelige pakker (ikke installerte)"
 1418. #~ msgid ""
 1419. #~ "Actions:\n"
 1420. #~ " access update select install config remove quit\n"
 1421. #~ "\n"
 1422. #~ msgstr ""
 1423. #~ "Handlinger:\n"
 1424. #~ " access update select install config remove quit\n"
 1425. #~ "\n"
 1426. #~ msgid "unable to open new option file `%.250s'"
 1427. #~ msgstr "klarte ikke åpne den nye opsjonsfila «%.250s»"
 1428. #~ msgid "unable to close new option file `%.250s'"
 1429. #~ msgstr "klarte ikke lukke den nye opsjonsfila «%.250s»"
 1430. #~ msgid "unable to install new option as `%.250s'"
 1431. #~ msgstr "klarte ikke installere ny opsjon som «%.250s»"
 1432. #~ msgid "returned error exit status %d.\n"
 1433. #~ msgstr "avsluttet med feilstatus %d.\n"
 1434. #~ msgid "was interrupted.\n"
 1435. #~ msgstr "ble avbrutt.\n"
 1436. #~ msgid "was terminated by a signal: %s.\n"
 1437. #~ msgstr "ble avbrutt av et signal: %s.\n"
 1438. #~ msgid "(It left a coredump.)\n"
 1439. #~ msgstr "(Lot etter seg en minnedump.)\n"
 1440. #~ msgid "failed with an unknown wait return code %d.\n"
 1441. #~ msgstr "mislyktes med en ukjent ventereturkode %d.\n"
 1442. #~ msgid "unable to run %.250s process `%.250s'"
 1443. #~ msgstr "klarer ikke kjøre %.250s prosess `%.250s'"
 1444. #~ msgid "failed config"
 1445. #~ msgstr "mislykket oppsett"
 1446. #~ msgid "unable to wait for %.250s"
 1447. #~ msgstr "klarer ikke vente på %.250s"
 1448. #~ msgid "got wrong child's status - asked for %ld, got %ld"
 1449. #~ msgstr "fikk status fra feil barn - spurte etter %ld, fikk %ld"
 1450. #~ msgid "Recommended"
 1451. #~ msgstr "Tilrådd"
 1452. #~ msgid "Contrib"
 1453. #~ msgstr "Bidrag"
 1454. #~ msgid "Rec"
 1455. #~ msgstr "Tlr"
 1456. #~ msgid "Ctb"
 1457. #~ msgstr "Bdr"
 1458. #~ msgid ""
 1459. #~ "baselist::startdisplay() done ...\n"
 1460. #~ "\n"
 1461. #~ " xmax=%d, ymax=%d;\n"
 1462. #~ "\n"
 1463. #~ " title_height=%d, colheads_height=%d, list_height=%d;\n"
 1464. #~ " thisstate_height=%d, info_height=%d, whatinfo_height=%d;\n"
 1465. #~ "\n"
 1466. #~ " colheads_row=%d, thisstate_row=%d, info_row=%d;\n"
 1467. #~ " whatinfo_row=%d, list_row=%d;\n"
 1468. #~ "\n"
 1469. #~ msgstr ""
 1470. #~ "baselist::startdisplay() ferdig ...\n"
 1471. #~ "\n"
 1472. #~ " xmax=%d, ymax=%d;\n"
 1473. #~ "\n"
 1474. #~ " title_height=%d, colheads_height=%d, list_height=%d;\n"
 1475. #~ " thisstate_height=%d, info_height=%d, whatinfo_height=%d;\n"
 1476. #~ "\n"
 1477. #~ " colheads_row=%d, thisstate_row=%d, info_row=%d;\n"
 1478. #~ " whatinfo_row=%d, list_row=%d;\n"
 1479. #~ "\n"
 1480. #~ msgid "[none]"
 1481. #~ msgstr "[ingen]"
 1482. #~ msgid "error un-catching signal %d: %s\n"
 1483. #~ msgstr "feil ved slipp av signal %d: %s\n"
 1484. #~ msgid "unable to ignore signal %d before running %.250s"
 1485. #~ msgstr "klarer ikke ignorere signal %d før kjøring av %.250s"
 1486. #~ msgid "(no clientdata)"
 1487. #~ msgstr "(ingen klientdata)"
 1488. #~ msgid "<null>"
 1489. #~ msgstr "<tom>"