et.po 44 KB


 1. # dselect eesti keele tõlge.
 2. # Estonian translation of dselect.
 3. #
 4. # This file is distributed under the same license as the dselect package.
 5. #
 6. # Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
 7. # Ivar Smolin <okul at linux ee>, 2007.
 8. #
 9. msgid ""
 10. msgstr ""
 11. "Project-Id-Version: dselect 1.14.5\n"
 12. "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
 13. "POT-Creation-Date: 2017-03-06 06:25+0100\n"
 14. "PO-Revision-Date: 2007-07-13 08:22+0300\n"
 15. "Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
 16. "Language-Team: Estonian <et@li.org>\n"
 17. "Language: et\n"
 18. "MIME-Version: 1.0\n"
 19. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 20. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 21. #: dselect/basecmds.cc
 22. msgid "Search for ? "
 23. msgstr "Mida otsida ? "
 24. #: dselect/basecmds.cc
 25. msgid "Error: "
 26. msgstr "Viga: "
 27. #: dselect/basecmds.cc
 28. msgid "Help: "
 29. msgstr "Abi: "
 30. #: dselect/basecmds.cc
 31. msgid "Press ? for help menu, . for next topic, <space> to exit help."
 32. msgstr ""
 33. "Abimenüü jaoks vajuta `?', järgmine teema: `.', abi sulgemine: <tühik>."
 34. #: dselect/basecmds.cc
 35. msgid "Help information is available under the following topics:"
 36. msgstr "Abiteavet on võimalik saada järgnevate teemade kohta:"
 37. #: dselect/basecmds.cc
 38. msgid ""
 39. "Press a key from the list above, <space> or 'q' to exit help,\n"
 40. " or '.' (full stop) to read each help page in turn. "
 41. msgstr ""
 42. "Abiteema vaatamiseks vajuta nimekirjas viidatud klahvile,\n"
 43. " abiteabest väljumiseks klahve 'q' või <tühik> või abiteabe\n"
 44. " lehthaaval lugemiseks klahvi `.'."
 45. #: dselect/basecmds.cc
 46. msgid "error reading keyboard in help"
 47. msgstr "viga klaviatuurilt lugemisel (abiteabe ekraanil)"
 48. #: dselect/baselist.cc
 49. msgid "ioctl(TIOCGWINSZ) failed"
 50. msgstr "tõrge funktsioonis ioctl(TIOCGWINSZ)"
 51. #: dselect/baselist.cc
 52. msgid "doupdate in SIGWINCH handler failed"
 53. msgstr "tõrge signaali SIGWINCH käsitleja doupdate funktsioonis"
 54. #: dselect/baselist.cc
 55. msgid "failed to restore old SIGWINCH sigact"
 56. msgstr "tõrge signaali SIGWINCH vana sigact'i taastamisel"
 57. #: dselect/baselist.cc
 58. msgid "failed to restore old signal mask"
 59. msgstr "tõrge vana signaalimaski taastamisel"
 60. #: dselect/baselist.cc
 61. msgid "failed to unblock SIGWINCH"
 62. msgstr "tõrge SIGWINCH signaalilt blokeeringu eemaldamisel"
 63. #: dselect/baselist.cc
 64. msgid "failed to block SIGWINCH"
 65. msgstr "tõrge signaali SIGWINCH blokkimisel"
 66. #: dselect/baselist.cc
 67. msgid "failed to get old signal mask"
 68. msgstr "tõrge vana signaalimaski hankimisel"
 69. #: dselect/baselist.cc
 70. msgid "failed to get old SIGWINCH sigact"
 71. msgstr "tõrge signaali SIGWINCH vana sigact'i hankimisel"
 72. #: dselect/baselist.cc
 73. msgid "failed to set new SIGWINCH sigact"
 74. msgstr "tõrge signaalile SIGWINCH uue sigact'i määramisel"
 75. #: dselect/baselist.cc
 76. msgid "failed to allocate colour pair"
 77. msgstr "tõrge värvustepaari eraldamisel"
 78. #: dselect/baselist.cc
 79. msgid "failed to create title window"
 80. msgstr "tõrge pealkirjaakna loomisel"
 81. #: dselect/baselist.cc
 82. msgid "failed to create whatinfo window"
 83. msgstr "tõrge teabeakna loomisel"
 84. #: dselect/baselist.cc
 85. msgid "failed to create baselist pad"
 86. msgstr ""
 87. #: dselect/baselist.cc
 88. msgid "failed to create heading pad"
 89. msgstr ""
 90. #: dselect/baselist.cc
 91. msgid "failed to create thisstate pad"
 92. msgstr ""
 93. #: dselect/baselist.cc
 94. msgid "failed to create info pad"
 95. msgstr ""
 96. #: dselect/baselist.cc
 97. msgid "failed to create query window"
 98. msgstr "tõrge päringuakna loomisel"
 99. #: dselect/baselist.cc
 100. msgid "Keybindings"
 101. msgstr "Klahviseosed"
 102. #: dselect/baselist.cc
 103. #, c-format
 104. msgid " -- %d%%, press "
 105. msgstr " -- %d%%, vajuta "
 106. #: dselect/baselist.cc
 107. #, c-format
 108. msgid "%s for more"
 109. msgstr "%s edasikerimiseks"
 110. #: dselect/baselist.cc
 111. #, c-format
 112. msgid "%s to go back"
 113. msgstr "%s tagasikerimiseks"
 114. #: dselect/bindings.cc
 115. msgid "[not bound]"
 116. msgstr ""
 117. #: dselect/bindings.cc
 118. #, c-format
 119. msgid "[unk: %d]"
 120. msgstr "[tundm: %d]"
 121. #: dselect/bindings.cc
 122. msgid "Scroll onwards through help/information"
 123. msgstr "Abi või teabe edasikerimine"
 124. #: dselect/bindings.cc
 125. msgid "Scroll backwards through help/information"
 126. msgstr "Abi või teabe tagasikerimine"
 127. #: dselect/bindings.cc
 128. msgid "Move up"
 129. msgstr "Liikumine üles"
 130. #: dselect/bindings.cc
 131. msgid "Move down"
 132. msgstr "Liikumine alla"
 133. #: dselect/bindings.cc
 134. msgid "Go to top of list"
 135. msgstr "Nimekirja algusesse"
 136. #: dselect/bindings.cc
 137. msgid "Go to end of list"
 138. msgstr "Nimekirja lõppu"
 139. #: dselect/bindings.cc
 140. msgid "Request help (cycle through help screens)"
 141. msgstr "Abiteabe küsimine (kuvade kaupa)"
 142. #: dselect/bindings.cc
 143. msgid "Cycle through information displays"
 144. msgstr "Järgmise teabekuva aktiveerimine"
 145. #: dselect/bindings.cc
 146. msgid "Redraw display"
 147. msgstr "Kuva ülejoonistamine"
 148. #: dselect/bindings.cc
 149. msgid "Scroll onwards through list by 1 line"
 150. msgstr "Nimekirja edasikerimine ühe rea võrra"
 151. #: dselect/bindings.cc
 152. msgid "Scroll backwards through list by 1 line"
 153. msgstr "Nimekirja tagasikerimine ühe rea võrra"
 154. #: dselect/bindings.cc
 155. msgid "Scroll onwards through help/information by 1 line"
 156. msgstr "Abi või teabe edasikerimine ühe rea võrra"
 157. #: dselect/bindings.cc
 158. msgid "Scroll backwards through help/information by 1 line"
 159. msgstr "Abi või teabe tagasikerimine ühe rea võrra"
 160. #: dselect/bindings.cc
 161. msgid "Scroll onwards through list"
 162. msgstr "Nimekirja edasikerimine"
 163. #: dselect/bindings.cc
 164. msgid "Scroll backwards through list"
 165. msgstr "Nimekirja tagasikerimine"
 166. #: dselect/bindings.cc
 167. msgid "Mark package(s) for installation"
 168. msgstr "Paki (pakkide) märkimine paigaldamiseks"
 169. #: dselect/bindings.cc
 170. msgid "Mark package(s) for deinstallation"
 171. msgstr "Paki (pakkide) märkimine eemaldamiseks"
 172. #: dselect/bindings.cc
 173. msgid "Mark package(s) for deinstall and purge"
 174. msgstr "Paki (pakkide) märkimine eemaldamiseks ja puhastamiseks"
 175. #: dselect/bindings.cc
 176. msgid "Make highlight more specific"
 177. msgstr ""
 178. #: dselect/bindings.cc
 179. msgid "Make highlight less specific"
 180. msgstr ""
 181. #: dselect/bindings.cc
 182. msgid "Search for a package whose name contains a string"
 183. msgstr "Pakkide otsimine paki nimes sisalduva stringi järgi"
 184. #: dselect/bindings.cc
 185. #, fuzzy
 186. #| msgid "Repeat last search."
 187. msgid "Repeat last search"
 188. msgstr "Viimase otsingu kordamine."
 189. #: dselect/bindings.cc
 190. msgid "Swap sort order priority/section"
 191. msgstr "Sortimisjärjestuse vahetamine: tähtsus/jaotis"
 192. #: dselect/bindings.cc
 193. msgid "Quit, confirming, and checking dependencies"
 194. msgstr "Lõpetamine, kinnituse küsimine ja sõltuvuste kontrollimine"
 195. #: dselect/bindings.cc
 196. msgid "Quit, confirming without check"
 197. msgstr "Lõpetamine ilma sõltuvuste kontrollita"
 198. #: dselect/bindings.cc
 199. msgid "Quit, rejecting conflict/dependency suggestions"
 200. msgstr ""
 201. "Lõpetamine koos kõigi vastuolu- ja sõltuvussoovituste tagasilükkamisega"
 202. #: dselect/bindings.cc
 203. msgid "Abort - quit without making changes"
 204. msgstr "Katkestamine - lõpetatakse ilma muudatusi tegemata"
 205. #: dselect/bindings.cc
 206. msgid "Revert to old state for all packages"
 207. msgstr "Kõigi pakkide vana oleku taastamine"
 208. #: dselect/bindings.cc
 209. msgid "Revert to suggested state for all packages"
 210. msgstr ""
 211. #: dselect/bindings.cc
 212. msgid "Revert to directly requested state for all packages"
 213. msgstr ""
 214. #: dselect/bindings.cc
 215. #, fuzzy
 216. msgid "Revert to currently installed state for all packages"
 217. msgstr "Kõigi pakkide vana oleku taastamine"
 218. #: dselect/bindings.cc
 219. msgid "Select currently-highlighted access method"
 220. msgstr "Hetkel esiletõstetud ligipääsumeetodi valimine"
 221. #: dselect/bindings.cc
 222. msgid "Quit without changing selected access method"
 223. msgstr "Lõpetamine ilma ligipääsumeetodit valimata"
 224. #: dselect/helpmsgs.cc
 225. msgid "Keystrokes"
 226. msgstr "Klahvivajutused"
 227. #: dselect/helpmsgs.cc
 228. #, fuzzy
 229. #| msgid ""
 230. #| "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 231. #| " j, Down-arrow k, Up-arrow move highlight\n"
 232. #| " N, Page-down, Space P, Page-up, Backspace scroll list by 1 page\n"
 233. #| " ^n ^p scroll list by 1 line\n"
 234. #| " t, Home e, End jump to top/end of list\n"
 235. #| " u d scroll info by 1 page\n"
 236. #| " ^u ^d scroll info by 1 line\n"
 237. #| " B, Left-arrow F, Right-arrow pan display by 1/3 "
 238. #| "screen\n"
 239. #| " ^b ^f pan display by 1 "
 240. #| "character\n"
 241. #| "(These are the same motion keys as in the package list display.)\n"
 242. #| "\n"
 243. #| "Quit:\n"
 244. #| " Return, Enter select this method and go to its configuration "
 245. #| "dialogue\n"
 246. #| " x, X exit without changing or setting up the installation "
 247. #| "method\n"
 248. #| "\n"
 249. #| "Miscellaneous:\n"
 250. #| " ?, Help, F1 request help\n"
 251. #| " ^l redraw display\n"
 252. #| " / search (just return to cancel)\n"
 253. #| " \\ repeat last search\n"
 254. msgid ""
 255. "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 256. " j, Down-arrow k, Up-arrow move highlight\n"
 257. " N, Page-down, Space P, Page-up, Backspace scroll list by 1 page\n"
 258. " ^n ^p scroll list by 1 line\n"
 259. " t, Home e, End jump to top/end of list\n"
 260. " u d scroll info by 1 page\n"
 261. " ^u ^d scroll info by 1 line\n"
 262. " B, Left-arrow F, Right-arrow pan display by 1/3 screen\n"
 263. " ^b ^f pan display by 1 character\n"
 264. "\n"
 265. "Mark packages for later processing:\n"
 266. " +, Insert install or upgrade =, H hold in present state\n"
 267. " -, Delete remove :, G unhold: upgrade or leave "
 268. "uninstalled\n"
 269. " _ remove & purge config\n"
 270. " Miscellaneous:\n"
 271. "Quit, exit, overwrite (note capitals!): ?, F1 request help (also "
 272. "Help)\n"
 273. " Return Confirm, quit (check dependencies) i, I toggle/cycle info "
 274. "displays\n"
 275. " Q Confirm, quit (override dep.s) o, O cycle through sort "
 276. "options\n"
 277. " X, Esc eXit, abandoning any changes made v, A, V change status display "
 278. "opts\n"
 279. " R Revert to state before this list ^l redraw display\n"
 280. " U set all to sUggested state / search (Return to "
 281. "cancel)\n"
 282. " D set all to Directly requested state n, \\ repeat last search\n"
 283. msgstr ""
 284. "Liikumisklahvid: Eelmine/Järgmine, Algusesse/Lõppu, Üles/Alla, Edasi/"
 285. "Tagasi:\n"
 286. " j, Nool alla k, Nool üles valiku liigutamine\n"
 287. " N, Page-down, Tühik P, Page-up, Backspace nimekirja kerimine lehe "
 288. "võrra\n"
 289. " ^n ^p nimekirja kerimine rea "
 290. "võrra\n"
 291. " t, Home e, End nimekirja algusesse/lõppu\n"
 292. " u d teabe kerimine lehe võrra\n"
 293. " ^u ^d teabe kerimine rea võrra\n"
 294. " B, Left-arrow F, Right-arrow külgkerimine 1/3 ekraani "
 295. "võrra\n"
 296. " ^b ^f külgkerimine ühe märgi "
 297. "võrra\n"
 298. "(Need klahvid on samad, mis pakkide nimekirja kuvas.)\n"
 299. "\n"
 300. "Nimekirjast väljumine:\n"
 301. " Return, Enter meetodi valimine ja siirdumine selle seadistamisdialoogi\n"
 302. " x, X lõpetamine ilma uut meetodit valimata või seadistamata\n"
 303. "\n"
 304. "Muud:\n"
 305. " ?, Help, F1 abiteabe küsimine\n"
 306. " ^l kuva ülejoonistamine\n"
 307. " / otsing (katkestamiseks Enter, kui otsingustring on tühi)\n"
 308. " \\ viimase otsingu kordamine\n"
 309. #: dselect/helpmsgs.cc
 310. msgid "Introduction to package selections"
 311. msgstr "Pakkide valimise sissejuhtatus"
 312. #: dselect/helpmsgs.cc
 313. msgid ""
 314. "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 315. "\n"
 316. "You will be presented with a list of packages which are installed or "
 317. "available\n"
 318. "for installation. You can navigate around the list using the cursor keys,\n"
 319. "mark packages for installation (using '+') or deinstallation (using '-').\n"
 320. "Packages can be marked either singly or in groups; initially you will see "
 321. "that\n"
 322. "the line 'All packages' is selected. '+', '-' and so on will affect all "
 323. "the\n"
 324. "packages described by the highlighted line.\n"
 325. "\n"
 326. "Some of your choices will cause conflicts or dependency problems; you will "
 327. "be\n"
 328. "given a sub-list of the relevant packages, so that you can solve the "
 329. "problems.\n"
 330. "\n"
 331. "You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
 332. "Much on-line help is available, please make use of it - press '?' at\n"
 333. "any time for help.\n"
 334. "\n"
 335. "When you have finished selecting packages, press <enter> to confirm "
 336. "changes,\n"
 337. "or 'X' to quit without saving changes. A final check on conflicts and\n"
 338. "dependencies will be done - here too you may see a sublist.\n"
 339. "\n"
 340. "Press <space> to leave help and enter the list now.\n"
 341. msgstr ""
 342. #: dselect/helpmsgs.cc
 343. msgid "Introduction to read-only package list browser"
 344. msgstr "Sissejuhatus ainult vaatamiseks mõeldud pakinimekirja sirvijasse"
 345. #: dselect/helpmsgs.cc
 346. msgid ""
 347. "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 348. "\n"
 349. "You will be presented with a list of packages which are installed or "
 350. "available\n"
 351. "for installation. Since you do not have the privilege necessary to update\n"
 352. "package states, you are in a read-only mode. You can navigate around the\n"
 353. "list using the cursor keys (please see the 'Keystrokes' help screen), "
 354. "observe\n"
 355. "the status of the packages and read information about them.\n"
 356. "\n"
 357. "You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
 358. "Much on-line help is available, please make use of it - press '?' at\n"
 359. "any time for help.\n"
 360. "\n"
 361. "When you have finished browsing, press 'Q' or <enter> to quit.\n"
 362. "\n"
 363. "Press <space> to leave help and enter the list now.\n"
 364. msgstr ""
 365. #: dselect/helpmsgs.cc
 366. msgid "Introduction to conflict/dependency resolution sub-list"
 367. msgstr "Sissejuhatus sõltuvuste ja vastuolude lahendamise alamnimekirja"
 368. #: dselect/helpmsgs.cc
 369. msgid ""
 370. "Dependency/conflict resolution - introduction.\n"
 371. "\n"
 372. "One or more of your choices have raised a conflict or dependency problem -\n"
 373. "some packages should only be installed in conjunction with certain others, "
 374. "and\n"
 375. "some combinations of packages may not be installed together.\n"
 376. "\n"
 377. "You will see a sub-list containing the packages involved. The bottom half "
 378. "of\n"
 379. "the display shows relevant conflicts and dependencies; use 'i' to cycle "
 380. "between\n"
 381. "that, the package descriptions and the internal control information.\n"
 382. "\n"
 383. "A set of 'suggested' packages has been calculated, and the initial markings "
 384. "in\n"
 385. "this sub-list have been set to match those, so you can just hit Return to\n"
 386. "accept the suggestions if you wish. You may abort the change(s) which "
 387. "caused\n"
 388. "the problem(s), and go back to the main list, by pressing capital 'X'.\n"
 389. "\n"
 390. "You can also move around the list and change the markings so that they are "
 391. "more\n"
 392. "like what you want, and you can 'reject' my suggestions by using the "
 393. "capital\n"
 394. "'D' or 'R' keys (see the keybindings help screen). You can use capital 'Q' "
 395. "to\n"
 396. "force me to accept the situation currently displayed, in case you want to\n"
 397. "override a recommendation or think that the program is mistaken.\n"
 398. "\n"
 399. "Press <space> to leave help and enter the sub-list; remember: press '?' for "
 400. "help.\n"
 401. msgstr ""
 402. #: dselect/helpmsgs.cc
 403. msgid "Display, part 1: package listing and status chars"
 404. msgstr "Kuva, I osa: pakkide nimekiri ja olekumärgid"
 405. #: dselect/helpmsgs.cc
 406. msgid ""
 407. "The top half of the screen shows a list of packages. For each package you "
 408. "see\n"
 409. "four columns for its current status on the system and mark. In terse mode "
 410. "(use\n"
 411. "'v' to toggle verbose display) these are single characters, from left to "
 412. "right:\n"
 413. "\n"
 414. " Error flag: Space - no error (but package may be in broken state - see "
 415. "below)\n"
 416. " 'R' - serious error during installation, needs "
 417. "reinstallation;\n"
 418. " Installed state: Space - not installed;\n"
 419. " '*' - installed;\n"
 420. " '-' - not installed but config files remain;\n"
 421. " packages in these { 'U' - unpacked but not yet configured;\n"
 422. " states are not { 'C' - half-configured (an error happened);\n"
 423. " (quite) properly { 'I' - half-installed (an error happened);\n"
 424. " installed { 'W','t' - triggers are awaited resp. pending.\n"
 425. " Old mark: what was requested for this package before presenting this list;\n"
 426. " Mark: what is requested for this package:\n"
 427. " '*': marked for installation or upgrade;\n"
 428. " '-': marked for removal, but any configuration files will remain;\n"
 429. " '=': on hold: package will not be processed at all;\n"
 430. " '_': marked for purge completely - even remove configuration;\n"
 431. " 'n': package is new and has yet to be marked for install/remove/&c.\n"
 432. "\n"
 433. "Also displayed are each package's Priority, Section, name, installed and\n"
 434. "available version numbers (shift-V to display/hide) and summary "
 435. "description.\n"
 436. msgstr ""
 437. #: dselect/helpmsgs.cc
 438. msgid "Display, part 2: list highlight; information display"
 439. msgstr "Kuva, II osa: nimekirja esiletõstmine ja andmete kuvamine"
 440. #: dselect/helpmsgs.cc
 441. msgid ""
 442. "* Highlight: One line in the package list will be highlighted. It "
 443. "indicates\n"
 444. " which package(s) will be affected by presses of '+', '-' and '_'.\n"
 445. "\n"
 446. "* The dividing line in the middle of the screen shows a brief explanation "
 447. "of\n"
 448. " the status of the currently-highlighted package, or a description of "
 449. "which\n"
 450. " group is highlighted if a group line is. If you don't understand the\n"
 451. " meaning of some of the status characters displayed, go to the relevant\n"
 452. " package and look at this divider line, or use the 'v' key for a verbose\n"
 453. " display (press 'v' again to go back to the terse display).\n"
 454. "\n"
 455. "* The bottom of the screen shows more information about the\n"
 456. " currently-highlighted package (if there is only one).\n"
 457. "\n"
 458. " It can show an extended description of the package, the internal package\n"
 459. " control details (either for the installed or available version of the\n"
 460. " package), or information about conflicts and dependencies involving the\n"
 461. " current package (in conflict/dependency resolution sublists).\n"
 462. "\n"
 463. " Use the 'i' key to cycle through the displays, and 'I' to hide the\n"
 464. " information display or expand it to use almost all of the screen.\n"
 465. msgstr ""
 466. #: dselect/helpmsgs.cc
 467. msgid "Introduction to method selection display"
 468. msgstr "Sissejuhatus meetodite valiku kuvasse"
 469. #: dselect/helpmsgs.cc
 470. msgid ""
 471. "dselect and dpkg can do automatic installation, loading the package files to "
 472. "be\n"
 473. "installed from one of a number of different possible places.\n"
 474. "\n"
 475. "This list allows you to select one of these installation methods.\n"
 476. "\n"
 477. "Move the highlight to the method you wish to use, and hit Enter. You will "
 478. "then\n"
 479. "be prompted for the information required to do the installation.\n"
 480. "\n"
 481. "As you move the highlight a description of each method, where available, is\n"
 482. "displayed in the bottom half of the screen.\n"
 483. "\n"
 484. "If you wish to quit without changing anything use the 'x' key while in the "
 485. "list\n"
 486. "of installation methods.\n"
 487. "\n"
 488. "A full list of keystrokes is available by pressing 'k' now, or from the "
 489. "help\n"
 490. "menu reachable by pressing '?'.\n"
 491. msgstr ""
 492. "dselect ja dpkg võimaldavad automaatselt paigaldust, kus pakifailid\n"
 493. "paigaldatakse kas ühest kohast või mitmest erinevast kohast.\n"
 494. "\n"
 495. "Nimekirjast on võimalik valida ühte paigaldusmeetodit.\n"
 496. "\n"
 497. "Liiguta valik Sinu poolt soovitavale meetodile ja vajuda klahvi Enter. "
 498. "Selle\n"
 499. "peale küsitakse paigalduse jaoks vajalikke andmeid.\n"
 500. "\n"
 501. "Kui sa valikurida liigutad, siis ilmub iga meetodi kirjeldus (kui see on\n"
 502. "saadaval) ekraani alumisele osale.\n"
 503. "\n"
 504. "Kui Sa soovid väljuda ilma midagi muutmata, vajuta paigaldusmeetodite\n"
 505. "nimekirjas klahvi `x'.\n"
 506. "\n"
 507. "Täieliku klahvivajutuste nimekirja vaatamiseks vajuta klahvi `k' või "
 508. "abiteabe\n"
 509. "menüüs vajuta `?'.\n"
 510. #: dselect/helpmsgs.cc
 511. msgid "Keystrokes for method selection"
 512. msgstr "Meetodite valiku klahvivajutused"
 513. #: dselect/helpmsgs.cc
 514. msgid ""
 515. "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 516. " j, Down-arrow k, Up-arrow move highlight\n"
 517. " N, Page-down, Space P, Page-up, Backspace scroll list by 1 page\n"
 518. " ^n ^p scroll list by 1 line\n"
 519. " t, Home e, End jump to top/end of list\n"
 520. " u d scroll info by 1 page\n"
 521. " ^u ^d scroll info by 1 line\n"
 522. " B, Left-arrow F, Right-arrow pan display by 1/3 screen\n"
 523. " ^b ^f pan display by 1 character\n"
 524. "(These are the same motion keys as in the package list display.)\n"
 525. "\n"
 526. "Quit:\n"
 527. " Return, Enter select this method and go to its configuration dialogue\n"
 528. " x, X exit without changing or setting up the installation "
 529. "method\n"
 530. "\n"
 531. "Miscellaneous:\n"
 532. " ?, Help, F1 request help\n"
 533. " ^l redraw display\n"
 534. " / search (just return to cancel)\n"
 535. " \\ repeat last search\n"
 536. msgstr ""
 537. "Liikumisklahvid: Eelmine/Järgmine, Algusesse/Lõppu, Üles/Alla, Edasi/"
 538. "Tagasi:\n"
 539. " j, Nool alla k, Nool üles valiku liigutamine\n"
 540. " N, Page-down, Tühik P, Page-up, Backspace nimekirja kerimine lehe "
 541. "võrra\n"
 542. " ^n ^p nimekirja kerimine rea "
 543. "võrra\n"
 544. " t, Home e, End nimekirja algusesse/lõppu\n"
 545. " u d teabe kerimine lehe võrra\n"
 546. " ^u ^d teabe kerimine rea võrra\n"
 547. " B, Left-arrow F, Right-arrow külgkerimine 1/3 ekraani "
 548. "võrra\n"
 549. " ^b ^f külgkerimine ühe märgi "
 550. "võrra\n"
 551. "(Need klahvid on samad, mis pakkide nimekirja kuvas.)\n"
 552. "\n"
 553. "Nimekirjast väljumine:\n"
 554. " Return, Enter meetodi valimine ja siirdumine selle seadistamisdialoogi\n"
 555. " x, X lõpetamine ilma uut meetodit valimata või seadistamata\n"
 556. "\n"
 557. "Muud:\n"
 558. " ?, Help, F1 abiteabe küsimine\n"
 559. " ^l kuva ülejoonistamine\n"
 560. " / otsing (katkestamiseks Enter, kui otsingustring on tühi)\n"
 561. " \\ viimase otsingu kordamine\n"
 562. #: dselect/main.cc
 563. msgid "Type dselect --help for help."
 564. msgstr "Abiteabe jaoks käivita `dselect --help'."
 565. #: dselect/main.cc
 566. msgid "a"
 567. msgstr "p"
 568. #: dselect/main.cc
 569. msgid "[A]ccess"
 570. msgstr "[P]ääs"
 571. #: dselect/main.cc
 572. msgid "Choose the access method to use."
 573. msgstr "Kasutatavate ligipääsumeetodite valimine."
 574. #: dselect/main.cc
 575. msgid "u"
 576. msgstr "u"
 577. #: dselect/main.cc
 578. msgid "[U]pdate"
 579. msgstr "[U]uenda"
 580. #: dselect/main.cc
 581. msgid "Update list of available packages, if possible."
 582. msgstr "Saadaolevate pakkide nimekirja uuendamine (kui võimalik)."
 583. #: dselect/main.cc
 584. msgid "s"
 585. msgstr "v"
 586. #: dselect/main.cc
 587. msgid "[S]elect"
 588. msgstr "[V]ali"
 589. #: dselect/main.cc
 590. msgid "Request which packages you want on your system."
 591. msgstr "Pakkide oleku seadmine (paigaldamine, eemaldamine jne)."
 592. #: dselect/main.cc
 593. msgid "i"
 594. msgstr "p"
 595. #: dselect/main.cc
 596. msgid "[I]nstall"
 597. msgstr "[P]aigalda"
 598. #: dselect/main.cc
 599. msgid "Install and upgrade wanted packages."
 600. msgstr "Pakkide paigaldamine ja uuendamine."
 601. #: dselect/main.cc
 602. msgid "c"
 603. msgstr "s"
 604. #: dselect/main.cc
 605. msgid "[C]onfig"
 606. msgstr "[S]eadista"
 607. #: dselect/main.cc
 608. msgid "Configure any packages that are unconfigured."
 609. msgstr "Kõigi seadistamata pakkide seadistamine."
 610. #: dselect/main.cc
 611. msgid "r"
 612. msgstr "e"
 613. #: dselect/main.cc
 614. msgid "[R]emove"
 615. msgstr "[E]emalda"
 616. #: dselect/main.cc
 617. msgid "Remove unwanted software."
 618. msgstr "Tarbetu tarkvara eemaldamine."
 619. #: dselect/main.cc
 620. msgid "q"
 621. msgstr "l"
 622. #: dselect/main.cc
 623. msgid "[Q]uit"
 624. msgstr "[L]õpeta"
 625. #: dselect/main.cc
 626. msgid "Quit dselect."
 627. msgstr "Dselect'i sulgemine"
 628. #: dselect/main.cc
 629. msgid "menu"
 630. msgstr ""
 631. #: dselect/main.cc
 632. #, c-format
 633. msgid "Debian '%s' package handling frontend version %s.\n"
 634. msgstr "Debiani `%s' pakihaldusprogrammi kasutajaliidese versioon %s.\n"
 635. #: dselect/main.cc
 636. #, fuzzy
 637. msgid ""
 638. "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
 639. "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 640. msgstr ""
 641. "See on vaba tarkvara. Kopeerimistingimused on kirjas GNU Üldise Avaliku\n"
 642. "Litsentsi 2. versioonis. Programmil puudub igasugune garantii.\n"
 643. "Autoriõiguste ja litsentsi üksikasjade nägemiseks käivita `%s --license'.\n"
 644. #: dselect/main.cc
 645. msgid "<standard output>"
 646. msgstr ""
 647. #: dselect/main.cc
 648. #, fuzzy, c-format
 649. #| msgid ""
 650. #| "Usage: %s [<option> ...] [<action> ...]\n"
 651. #| "\n"
 652. msgid ""
 653. "Usage: %s [<option>...] [<command>...]\n"
 654. "\n"
 655. msgstr ""
 656. "Kasutamine: %s [<võti> ...] [<tegevus> ...]\n"
 657. "\n"
 658. #: dselect/main.cc
 659. #, c-format
 660. msgid "Commands:\n"
 661. msgstr ""
 662. #: dselect/main.cc
 663. #, fuzzy, c-format
 664. #| msgid ""
 665. #| "Options:\n"
 666. #| " --admindir <directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 667. #| " --expert Turn on expert mode.\n"
 668. #| " --debug <file> | -D<file> Turn on debugging, sending output to "
 669. #| "<file>.\n"
 670. #| " --colour | --color screenpart:[foreground],[background][:attr[+attr"
 671. #| "+..]]\n"
 672. #| " Configure screen colours.\n"
 673. #| "\n"
 674. msgid ""
 675. "Options:\n"
 676. " --admindir <directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 677. " --expert Turn on expert mode.\n"
 678. " -D, --debug <file> Turn on debugging, send output to "
 679. "<file>.\n"
 680. " --color <color-spec> Configure screen colors.\n"
 681. " --colour <color-spec> Ditto.\n"
 682. msgstr ""
 683. "Võtmed:\n"
 684. " --admindir <kataloog> %s asemel <kataloogi> kasutamine.\n"
 685. " --expert Asjatundjarežiimi sisselülitamine.\n"
 686. " --debug <fail> | -D<fail> Silumise sisselülitamine, väljund saadetakse\n"
 687. " <faili>.\n"
 688. " --colour | --color ekraani_osa:[esiplaan],[taust][:rekv[+rekv+..]]\n"
 689. " Ekraanivärvuste seadistamine.\n"
 690. "\n"
 691. #: dselect/main.cc
 692. #, fuzzy, c-format
 693. msgid ""
 694. " -?, --help Show this help message.\n"
 695. " --version Show the version.\n"
 696. "\n"
 697. msgstr ""
 698. " --help Selle abiteabe näitamine.\n"
 699. " --version Versiooni näitamine.\n"
 700. " --license | --licence Litsentsi näitamine.\n"
 701. "\n"
 702. #: dselect/main.cc
 703. #, c-format
 704. msgid ""
 705. "<color-spec> is <screen-part>:[<foreground>],[<background>][:"
 706. "<attr>[+<attr>]...]\n"
 707. msgstr ""
 708. #: dselect/main.cc
 709. #, fuzzy, c-format
 710. #| msgid "Screenparts:\n"
 711. msgid "<screen-part> is:"
 712. msgstr "Ekraani osad:\n"
 713. #: dselect/main.cc
 714. #, c-format
 715. msgid "<color> is:"
 716. msgstr ""
 717. #: dselect/main.cc
 718. #, c-format
 719. msgid "<attr> is:"
 720. msgstr ""
 721. #: dselect/main.cc
 722. #, c-format
 723. msgid "couldn't open debug file '%.255s'\n"
 724. msgstr "silumisfaili `%.255s' pole võimalik avada\n"
 725. #: dselect/main.cc
 726. #, fuzzy, c-format
 727. #| msgid "Invalid %s `%s'\n"
 728. msgid "invalid %s '%s'"
 729. msgstr "Lubamatu %s `%s'\n"
 730. #: dselect/main.cc
 731. msgid "screen part"
 732. msgstr "ekraani osa"
 733. #: dselect/main.cc
 734. #, fuzzy
 735. #| msgid "Null colour specification\n"
 736. msgid "null colour specification"
 737. msgstr "Tühi värvusekirjeldus\n"
 738. #: dselect/main.cc
 739. msgid "colour"
 740. msgstr "värvus"
 741. #: dselect/main.cc
 742. msgid "colour attribute"
 743. msgstr "värvuse rekvisiit"
 744. #: dselect/main.cc
 745. msgid "Terminal does not appear to support cursor addressing.\n"
 746. msgstr "Terminal ei paista kursori adresseerimist toetavat.\n"
 747. #: dselect/main.cc
 748. msgid "Terminal does not appear to support highlighting.\n"
 749. msgstr "Terminal ei paista esiletõstmist toetavat.\n"
 750. #: dselect/main.cc
 751. #, c-format
 752. msgid ""
 753. "Set your TERM variable correctly, use a better terminal,\n"
 754. "or make do with the per-package management tool %s.\n"
 755. msgstr ""
 756. "Määra oma TERM muutuja korrektselt, kasuta paremat terminali\n"
 757. "või kasuta pakipõhist haldusvahendit %s.\n"
 758. #: dselect/main.cc
 759. msgid "terminal lacks necessary features, giving up"
 760. msgstr "terminalil puuduvad vajalikud võimalused, annan alla"
 761. #: dselect/main.cc
 762. msgid ""
 763. "\n"
 764. "\n"
 765. "Move around with ^P and ^N, cursor keys, initial letters, or digits;\n"
 766. "Press <enter> to confirm selection. ^L redraws screen.\n"
 767. "\n"
 768. msgstr ""
 769. "\n"
 770. "\n"
 771. "Valiku tegemiseks kasuta klahve ^P, ^N, nooleklahve, valikute numbreid või\n"
 772. "esitähti, valiku kinnitamiseks vajuta <enter>.\n"
 773. "^L joonistab ekraanipildi uuesti.\n"
 774. "\n"
 775. #: dselect/main.cc
 776. msgid ""
 777. "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 778. "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 779. msgstr ""
 780. "Autoriõigus (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 781. "Autoriõigus (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 782. #: dselect/main.cc
 783. msgid ""
 784. "\n"
 785. "\n"
 786. "Read-only access: only preview of selections is available!"
 787. msgstr ""
 788. "\n"
 789. "\n"
 790. "Ligipääs ainult vaatamiseks: võimalik on kasutada ainult valikute eelvaadet!"
 791. #: dselect/main.cc
 792. msgid "failed to getch in main menu"
 793. msgstr "tõrge peamenüüs, funktsioonis getch"
 794. #: dselect/main.cc
 795. #, c-format
 796. msgid "unknown action string '%.50s'"
 797. msgstr "tundmatu tegevuse string `%.50s'"
 798. #: dselect/methlist.cc
 799. msgid "Abbrev."
 800. msgstr "Lühend"
 801. #: dselect/methlist.cc dselect/pkgdisplay.cc dselect/pkginfo.cc
 802. msgid "Description"
 803. msgstr "Kirjeldus"
 804. #: dselect/methlist.cc
 805. msgid "dselect - list of access methods"
 806. msgstr "dselect - ligipääsumeetodite nimekiri"
 807. #: dselect/methlist.cc
 808. #, c-format
 809. msgid "Access method '%s'."
 810. msgstr "Ligipääsumeetod `%s'."
 811. #: dselect/methlist.cc dselect/pkglist.cc
 812. msgid "doupdate failed"
 813. msgstr "tõrge funktsioonis doupdate"
 814. #: dselect/methlist.cc dselect/pkglist.cc
 815. msgid "getch failed"
 816. msgstr "tõrge funktsioonis getch"
 817. #: dselect/methlist.cc
 818. msgid "Explanation"
 819. msgstr "Selgitus"
 820. #: dselect/methlist.cc
 821. msgid "No explanation available."
 822. msgstr "Selgitust pole saadaval."
 823. #: dselect/method.cc
 824. #, c-format
 825. msgid ""
 826. "\n"
 827. "\n"
 828. "%s: %s\n"
 829. msgstr ""
 830. "\n"
 831. "\n"
 832. "%s: %s\n"
 833. #: dselect/method.cc
 834. msgid ""
 835. "\n"
 836. "Press <enter> to continue."
 837. msgstr ""
 838. "\n"
 839. "Jätkamiseks vajuta <enter>."
 840. #: dselect/method.cc
 841. msgid "cannot unlock access method area"
 842. msgstr ""
 843. #: dselect/method.cc
 844. #, fuzzy
 845. #| msgid " does not appear to be available\n"
 846. msgid "no access methods are available"
 847. msgstr " ei paista olevat saadaval\n"
 848. #: dselect/method.cc
 849. msgid "requested operation requires superuser privilege"
 850. msgstr ""
 851. #: dselect/method.cc
 852. #, fuzzy
 853. #| msgid "Choose the access method to use."
 854. msgid "cannot open or create access method lockfile"
 855. msgstr "Kasutatavate ligipääsumeetodite valimine."
 856. #: dselect/method.cc
 857. msgid "the access method area is already locked"
 858. msgstr ""
 859. #: dselect/method.cc
 860. #, fuzzy
 861. #| msgid "dselect - list of access methods"
 862. msgid "cannot lock access method area"
 863. msgstr "dselect - ligipääsumeetodite nimekiri"
 864. #: dselect/method.cc
 865. #, c-format
 866. msgid "Press <enter> to continue.\n"
 867. msgstr "Jätkamiseks vajuta <enter>.\n"
 868. #: dselect/method.cc
 869. #, fuzzy
 870. msgid "<standard error>"
 871. msgstr "viga standardsesse veaväljundisse kirjutamisel"
 872. #: dselect/method.cc
 873. msgid "error reading acknowledgement of program failure message"
 874. msgstr ""
 875. #: dselect/method.cc
 876. msgid "no access method is selected or configured"
 877. msgstr ""
 878. #: dselect/method.cc
 879. msgid "update available list script"
 880. msgstr ""
 881. #: dselect/method.cc
 882. msgid "installation script"
 883. msgstr "paigaldusskript"
 884. #: dselect/method.cc
 885. msgid "query/setup script"
 886. msgstr ""
 887. #: dselect/methparse.cc
 888. #, c-format
 889. msgid "syntax error in method options file '%.250s' -- %s"
 890. msgstr "süntaksi viga meetodite valikute failis `%.250s' -- %s"
 891. #: dselect/methparse.cc
 892. #, c-format
 893. msgid "error reading options file '%.250s'"
 894. msgstr "viga valikute faili `%.250s' lugemisel"
 895. #: dselect/methparse.cc
 896. #, c-format
 897. msgid "unable to read '%.250s' directory for reading methods"
 898. msgstr "kataloogist `%.250s' pole võimalik meetodeid lugeda"
 899. #: dselect/methparse.cc
 900. #, c-format
 901. msgid "method '%.250s' has name that is too long (%d > %d characters)"
 902. msgstr "meetodi `%.250s' nimi on liiga pikk (%d > %d märki)"
 903. #: dselect/methparse.cc
 904. #, c-format
 905. msgid "unable to access method script '%.250s'"
 906. msgstr "meetodi skriptile `%.250s' pole võimalik ligi pääseda"
 907. #: dselect/methparse.cc
 908. #, c-format
 909. msgid "unable to read method options file '%.250s'"
 910. msgstr "meetodi skripti `%.250s' pole võimalik lugeda"
 911. #: dselect/methparse.cc
 912. msgid "non-digit where digit wanted"
 913. msgstr ""
 914. #: dselect/methparse.cc
 915. #, fuzzy
 916. #| msgid "EOF in index string"
 917. msgid "end of file in index string"
 918. msgstr "faililõputunnus indeksistringis"
 919. #: dselect/methparse.cc
 920. msgid "index string too long"
 921. msgstr "indeksistring on liiga pikk"
 922. #: dselect/methparse.cc
 923. msgid "newline before option name start"
 924. msgstr ""
 925. #: dselect/methparse.cc
 926. #, fuzzy
 927. #| msgid "EOF before option name start"
 928. msgid "end of file before option name start"
 929. msgstr "faililõputunnus enne valiku nime algust"
 930. #: dselect/methparse.cc
 931. msgid "nonalpha where option name start wanted"
 932. msgstr ""
 933. #: dselect/methparse.cc
 934. msgid "non-alphanum in option name"
 935. msgstr ""
 936. #: dselect/methparse.cc
 937. #, fuzzy
 938. #| msgid "EOF in option name"
 939. msgid "end of file in option name"
 940. msgstr "faililõputunnus valiku nimes"
 941. #: dselect/methparse.cc
 942. msgid "newline before summary"
 943. msgstr "reavahetus enne kokkuvõtet"
 944. #: dselect/methparse.cc
 945. #, fuzzy
 946. #| msgid "newline before summary"
 947. msgid "end of file before summary"
 948. msgstr "reavahetus enne kokkuvõtet"
 949. #: dselect/methparse.cc
 950. #, fuzzy
 951. #| msgid "EOF in summary - missing newline"
 952. msgid "end of file in summary - missing newline"
 953. msgstr "faililõputunnus kokkuvõttes - puudub reavahetus"
 954. #: dselect/methparse.cc
 955. #, c-format
 956. msgid "unable to open option description file '%.250s'"
 957. msgstr ""
 958. #: dselect/methparse.cc
 959. #, c-format
 960. msgid "unable to stat option description file '%.250s'"
 961. msgstr ""
 962. #: dselect/methparse.cc
 963. #, c-format
 964. msgid "failed to read option description file '%.250s'"
 965. msgstr ""
 966. #: dselect/methparse.cc
 967. #, c-format
 968. msgid "error during read of option description file '%.250s'"
 969. msgstr ""
 970. #: dselect/methparse.cc
 971. #, c-format
 972. msgid "error during read of method options file '%.250s'"
 973. msgstr ""
 974. #: dselect/methparse.cc
 975. #, c-format
 976. msgid "unable to open current option file '%.250s'"
 977. msgstr ""
 978. #: dselect/methparse.cc
 979. #, c-format
 980. msgid "unable to write new option to '%.250s'"
 981. msgstr ""
 982. #: dselect/pkgdisplay.cc
 983. msgid "new package"
 984. msgstr "uus pakk"
 985. #: dselect/pkgdisplay.cc
 986. msgid "install"
 987. msgstr "paigalda"
 988. #: dselect/pkgdisplay.cc
 989. msgid "hold"
 990. msgstr "hoia"
 991. #: dselect/pkgdisplay.cc
 992. msgid "remove"
 993. msgstr "eemalda"
 994. #: dselect/pkgdisplay.cc
 995. msgid "purge"
 996. msgstr "puhasta"
 997. #. TRANSLATORS: The space is a trick to work around gettext which uses
 998. #. * the empty string to store information about the translation. DO NOT
 999. #. * CHANGE THAT IN A TRANSLATION! The code really relies on that being
 1000. #. * a single space.
 1001. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1002. msgid " "
 1003. msgstr " "
 1004. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1005. msgid "REINSTALL"
 1006. msgstr ""
 1007. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1008. msgid "not installed"
 1009. msgstr "paigaldamata"
 1010. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1011. msgid "removed (configs remain)"
 1012. msgstr "eemaldatud (seadistused on alles)"
 1013. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1014. msgid "half installed"
 1015. msgstr "osaliselt paigaldatud"
 1016. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1017. msgid "unpacked (not set up)"
 1018. msgstr "lahtipakitud (üles seadmata)"
 1019. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1020. msgid "half configured (config failed)"
 1021. msgstr ""
 1022. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1023. msgid "awaiting trigger processing"
 1024. msgstr ""
 1025. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1026. msgid "triggered"
 1027. msgstr ""
 1028. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1029. msgid "installed"
 1030. msgstr "paigaldatud"
 1031. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1032. msgid "Required"
 1033. msgstr "Nõutavad"
 1034. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1035. msgid "Important"
 1036. msgstr "Tähtsad"
 1037. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1038. msgid "Standard"
 1039. msgstr "Standardsed"
 1040. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1041. msgid "Optional"
 1042. msgstr "Valikulised"
 1043. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1044. msgid "Extra"
 1045. msgstr "Ekstra"
 1046. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1047. msgid "Unclassified"
 1048. msgstr "Liigitamata"
 1049. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1050. msgid "suggests"
 1051. msgstr "vihjab pakile"
 1052. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1053. msgid "recommends"
 1054. msgstr "soovitab pakki"
 1055. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1056. msgid "depends on"
 1057. msgstr "sõltub pakist"
 1058. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1059. msgid "pre-depends on"
 1060. msgstr "eelsõltub pakist"
 1061. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1062. msgid "breaks"
 1063. msgstr ""
 1064. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1065. msgid "conflicts with"
 1066. msgstr "on vastuolus pakiga"
 1067. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1068. msgid "provides"
 1069. msgstr "tagab paki"
 1070. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1071. msgid "replaces"
 1072. msgstr "asendab paki"
 1073. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1074. msgid "enhances"
 1075. msgstr "laiendab pakki"
 1076. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1077. msgid "Req"
 1078. msgstr "Nõu"
 1079. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1080. msgid "Imp"
 1081. msgstr "Täh"
 1082. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1083. msgid "Std"
 1084. msgstr "Std"
 1085. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1086. msgid "Opt"
 1087. msgstr "Val"
 1088. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1089. msgid "Xtr"
 1090. msgstr "Eks"
 1091. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1092. msgid "bUG"
 1093. msgstr ""
 1094. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1095. msgid "?"
 1096. msgstr "?"
 1097. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1098. msgid "Broken"
 1099. msgstr "Katkised"
 1100. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1101. msgid "New"
 1102. msgstr "Uued"
 1103. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1104. msgid "Upgradable"
 1105. msgstr ""
 1106. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1107. msgid "Obsolete/local"
 1108. msgstr "Aegunud/kohalikud"
 1109. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1110. msgid "Installed"
 1111. msgstr "Paigaldatud"
 1112. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1113. msgid "Available"
 1114. msgstr "Saadaolevad"
 1115. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1116. msgid "Removed"
 1117. msgstr "Eemaldatud"
 1118. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1119. msgid "Brokenly installed packages"
 1120. msgstr "Katkised paigaldatud pakid"
 1121. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1122. msgid "Newly available packages"
 1123. msgstr "Uued saadaolevad pakid"
 1124. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1125. #, fuzzy
 1126. #| msgid "Newly available packages"
 1127. msgid "Upgradable packages"
 1128. msgstr "Uued saadaolevad pakid"
 1129. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1130. #, fuzzy
 1131. #| msgid "Obsolete and local packages present on system"
 1132. msgid "Obsolete and locally created packages"
 1133. msgstr "Selles süsteemis olevad aegunud ja kohalikud pakid"
 1134. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1135. msgid "Installed packages"
 1136. msgstr "Paigaldatud pakid"
 1137. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1138. #, fuzzy
 1139. #| msgid "Up to date installed packages"
 1140. msgid "Available not installed packages"
 1141. msgstr "Ajakohased paigaldatud pakid"
 1142. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1143. msgid "Removed and no longer available packages"
 1144. msgstr "Eemaldatud pakid ja pakid, mida pole enam saadaval"
 1145. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1146. msgid "Removed packages (configuration still present)"
 1147. msgstr "Eemaldatud pakid (seadistusfailid on alles)"
 1148. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1149. msgid "Purged packages and those never installed"
 1150. msgstr "Puhastatud pakid ja need, mida pole kunagi paigaldatud"
 1151. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1152. msgid "Purged"
 1153. msgstr "Puhastatud"
 1154. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1155. msgid "Error"
 1156. msgstr "Viga"
 1157. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1158. msgid "Installed?"
 1159. msgstr "Paigaldatud?"
 1160. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1161. msgid "Old mark"
 1162. msgstr "Vana mrk"
 1163. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1164. msgid "Marked for"
 1165. msgstr "Märgitud"
 1166. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1167. msgid "EIOM"
 1168. msgstr ""
 1169. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1170. msgid "Section"
 1171. msgstr "Jaotis"
 1172. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1173. msgid "Priority"
 1174. msgstr "Tähtsus"
 1175. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1176. msgid "Package"
 1177. msgstr "Pakk"
 1178. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1179. #, fuzzy
 1180. #| msgid "Avail.ver"
 1181. msgid "Avail.arch"
 1182. msgstr "Saadav.ver"
 1183. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1184. #, fuzzy
 1185. #| msgid "Inst.ver"
 1186. msgid "Inst.arch"
 1187. msgstr "Pgld.ver"
 1188. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1189. msgid "Avail.ver"
 1190. msgstr "Saadav.ver"
 1191. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1192. msgid "Inst.ver"
 1193. msgstr "Pgld.ver"
 1194. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1195. msgid "dselect - recursive package listing"
 1196. msgstr "dselect - pakkide rekursiivne nimekiri"
 1197. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1198. msgid "dselect - inspection of package states"
 1199. msgstr "dselect - pakkide olekute inspekteerimine"
 1200. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1201. msgid "dselect - main package listing"
 1202. msgstr "dselect - pakkide peanimekiri"
 1203. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1204. msgid " (by section)"
 1205. msgstr " (jaotise järgi)"
 1206. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1207. msgid " (avail., section)"
 1208. msgstr " (saadavus, jaotis)"
 1209. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1210. msgid " (status, section)"
 1211. msgstr " (olek, jaotis)"
 1212. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1213. msgid " (by priority)"
 1214. msgstr " (tähtsuse järgi)"
 1215. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1216. msgid " (avail., priority)"
 1217. msgstr " (saadavus, tähtsus)"
 1218. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1219. msgid " (status, priority)"
 1220. msgstr " (olek, tähtsus)"
 1221. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1222. msgid " (alphabetically)"
 1223. msgstr " (tähestikuline)"
 1224. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1225. msgid " (by availability)"
 1226. msgstr " (saadavuse järgi)"
 1227. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1228. msgid " (by status)"
 1229. msgstr " (oleku järgi)"
 1230. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1231. msgid " mark:+/=/- terse:v help:?"
 1232. msgstr " märgi:+/=/- vähem:v abi:?"
 1233. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1234. msgid " mark:+/=/- verbose:v help:?"
 1235. msgstr " märgi:+/=/- rohkem:v abi:?"
 1236. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1237. msgid " terse:v help:?"
 1238. msgstr " vähem:v abi:?"
 1239. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1240. msgid " verbose:v help:?"
 1241. msgstr " rohkem:v abi:?"
 1242. #: dselect/pkginfo.cc
 1243. msgid ""
 1244. "The line you have highlighted represents many packages; if you ask to "
 1245. "install, remove, hold, etc. it you will affect all the packages which match "
 1246. "the criterion shown.\n"
 1247. "\n"
 1248. "If you move the highlight to a line for a particular package you will see "
 1249. "information about that package displayed here.\n"
 1250. "You can use 'o' and 'O' to change the sort order and give yourself the "
 1251. "opportunity to mark packages in different kinds of groups."
 1252. msgstr ""
 1253. #: dselect/pkginfo.cc
 1254. msgid "Interrelationships"
 1255. msgstr "Sõltuvusseosed"
 1256. #: dselect/pkginfo.cc
 1257. msgid "No description available."
 1258. msgstr "Kirjeldus pole saadaval."
 1259. #: dselect/pkginfo.cc
 1260. msgid "Installed control file information"
 1261. msgstr "Paigaldatud juhtfaili andmed"
 1262. #: dselect/pkginfo.cc
 1263. msgid "Available control file information"
 1264. msgstr "Saadaoleva juhtfaili andmed"
 1265. #: dselect/pkglist.cc
 1266. #, fuzzy
 1267. #| msgid "Installed packages"
 1268. msgid "there are no packages"
 1269. msgstr "Paigaldatud pakid"
 1270. #: dselect/pkglist.cc
 1271. msgid "invalid search option given"
 1272. msgstr "määrati lubamatu otsinguvalik"
 1273. #: dselect/pkglist.cc
 1274. msgid "error in regular expression"
 1275. msgstr "viga regulaaravaldises"
 1276. #: dselect/pkgsublist.cc
 1277. msgid " does not appear to be available\n"
 1278. msgstr " ei paista olevat saadaval\n"
 1279. #: dselect/pkgsublist.cc
 1280. msgid " or "
 1281. msgstr " või "
 1282. #: dselect/pkgtop.cc
 1283. msgid "All"
 1284. msgstr "Kõik"
 1285. #: dselect/pkgtop.cc
 1286. msgid "All packages"
 1287. msgstr "Kõik pakid"
 1288. #: dselect/pkgtop.cc
 1289. #, c-format
 1290. msgid "%s packages without a section"
 1291. msgstr "%s pakid ilma jaotiseta"
 1292. #: dselect/pkgtop.cc
 1293. #, c-format
 1294. msgid "%s packages in section %s"
 1295. msgstr "%s pakid jaotises %s"
 1296. #: dselect/pkgtop.cc
 1297. #, c-format
 1298. msgid "%s %s packages"
 1299. msgstr "%s %s pakid"
 1300. #: dselect/pkgtop.cc
 1301. #, c-format
 1302. msgid "%s %s packages without a section"
 1303. msgstr "%s %s pakid ilma jaotiseta"
 1304. #: dselect/pkgtop.cc
 1305. #, c-format
 1306. msgid "%s %s packages in section %s"
 1307. msgstr "%s %s pakid jaotises %s"
 1308. #: dselect/pkgtop.cc
 1309. #, c-format
 1310. msgid "%-*s %s%s%s; %s (was: %s). %s"
 1311. msgstr "%-*s %s%s%s; %s (oli: %s). %s"
 1312. #~ msgid "failed to re-block SIGWINCH"
 1313. #~ msgstr "tõrge SIGWINCH signaali uuesti blokkimisel"
 1314. #, fuzzy
 1315. #~| msgid "Section"
 1316. #~ msgid "Actions:\n"
 1317. #~ msgstr "Jaotis"
 1318. #~ msgid "Colours:\n"
 1319. #~ msgstr "Värvused:\n"
 1320. #~ msgid "Attributes:\n"
 1321. #~ msgstr "Rekvisiidid:\n"
 1322. #~ msgid "EOF before summary"
 1323. #~ msgstr "faililõputunnus enne kokkuvõtet"
 1324. #~ msgid "!Bug!"
 1325. #~ msgstr "!Viga"
 1326. #~ msgid "Updated"
 1327. #~ msgstr "Uuendatud"
 1328. #~ msgid "Up-to-date"
 1329. #~ msgstr "Ajakohased"
 1330. #~ msgid "Updated packages (newer version is available)"
 1331. #~ msgstr "Uuendatud pakid (uuem versioon on saadaval)"
 1332. #~ msgid "Available packages (not currently installed)"
 1333. #~ msgstr "Saadaolevad pakid (hetkel paigaldamata)"
 1334. #~ msgid ""
 1335. #~ "Actions:\n"
 1336. #~ " access update select install config remove quit\n"
 1337. #~ "\n"
 1338. #~ msgstr ""
 1339. #~ "Tegevused:\n"
 1340. #~ " access update select install config remove quit\n"
 1341. #~ "\n"
 1342. #~ msgid "returned error exit status %d.\n"
 1343. #~ msgstr "lõpetas veakoodiga %d.\n"
 1344. #~ msgid "was interrupted.\n"
 1345. #~ msgstr "katkestati.\n"
 1346. #~ msgid "was terminated by a signal: %s.\n"
 1347. #~ msgstr "katkestati signaaliga: %s.\n"
 1348. #~ msgid "unable to run %.250s process `%.250s'"
 1349. #~ msgstr "%.250s protsessi `%.250s' pole võimalik käivitada"
 1350. #~ msgid "failed config"
 1351. #~ msgstr "tõrge seadistamisel"
 1352. #~ msgid "unable to wait for %.250s"
 1353. #~ msgstr "%.250s järel pole võimalik oodata"
 1354. #~ msgid "Recommended"
 1355. #~ msgstr "Soovitatud"
 1356. #~ msgid "Rec"
 1357. #~ msgstr "Sov"
 1358. #~ msgid "unable to ignore signal %d before running %.250s"
 1359. #~ msgstr "signaali %d pole enne %.250s käivitamist võimalik eirata"