uk.po 154 KB


 1. # translation of apt-all.po to Українська
 2. # This file is put in the public domain.
 3. #
 4. # A. Bondarenko <artem.brz@gmail.com>, 2006, 2012.
 5. # неможливо + не вдалося
 6. # parse на аналізувати
 7. # Release
 8. # вихідні тексти
 9. # y/n замість т/н
 10. # binary = двійковий
 11. msgid ""
 12. msgstr ""
 13. "Project-Id-Version: apt 1.0.5\n"
 14. "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
 15. "POT-Creation-Date: 2016-11-25 23:46+0100\n"
 16. "PO-Revision-Date: 2012-09-25 20:19+0300\n"
 17. "Last-Translator: A. Bondarenko <artem.brz@gmail.com>\n"
 18. "Language-Team: Українська <uk@li.org>\n"
 19. "Language: uk\n"
 20. "MIME-Version: 1.0\n"
 21. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 22. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 23. "X-Generator: KBabel 1.11.1\n"
 24. "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
 25. "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 26. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 27. msgid "Invalid archive signature"
 28. msgstr "Невірний підпис архіву"
 29. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 30. msgid "Error reading archive member header"
 31. msgstr "Неможливо прочитати заголовок 'member' в архіві"
 32. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 33. #, fuzzy, c-format
 34. msgid "Invalid archive member header %s"
 35. msgstr "Невірний заголовок 'member' %s в архіві"
 36. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 37. #, fuzzy
 38. msgid "Invalid archive member header"
 39. msgstr "Невірний заголовок 'member' в архіві"
 40. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 41. msgid "Archive is too short"
 42. msgstr "Архів занадто малий"
 43. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 44. msgid "Failed to read the archive headers"
 45. msgstr "Не вдалося прочитати заголовки в архіві"
 46. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 47. #, fuzzy, c-format
 48. msgid "Cannot find a configured compressor for '%s'"
 49. msgstr "Неможливо знайти аутентифікаційний запис для: %s"
 50. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 51. msgid "Corrupted archive"
 52. msgstr "Пошкоджений архів"
 53. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 54. msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
 55. msgstr "Контрольна сума tar архіва невірна, архів пошкоджений"
 56. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 57. #, c-format
 58. msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
 59. msgstr "Невідомий тип заголовку TAR - %u, член %s"
 60. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 61. #, c-format
 62. msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
 63. msgstr "Невірний DEB архів, відсутній член '%s'"
 64. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 65. #, c-format
 66. msgid "Internal error, could not locate member %s"
 67. msgstr "Внутрішня помилка, не можу знайти складову частину %s"
 68. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 69. msgid "Unparsable control file"
 70. msgstr "Контрольний файл не можливо обробити"
 71. #: apt-inst/dirstream.cc
 72. #, c-format
 73. msgid "Failed to write file %s"
 74. msgstr "Не вдалося записати файл %s"
 75. #: apt-inst/dirstream.cc
 76. #, c-format
 77. msgid "Failed to close file %s"
 78. msgstr "Не вдалося закрити файл %s"
 79. #: apt-inst/extract.cc
 80. #, c-format
 81. msgid "The path %s is too long"
 82. msgstr "Шлях %s занадто довгий"
 83. #: apt-inst/extract.cc
 84. #, c-format
 85. msgid "Unpacking %s more than once"
 86. msgstr "Розпакування %s більш ніж один раз"
 87. #: apt-inst/extract.cc
 88. #, fuzzy, c-format
 89. msgid "The directory %s is diverted"
 90. msgstr "Директорія %s є відхиленою (diverted)"
 91. #: apt-inst/extract.cc
 92. #, c-format
 93. msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
 94. msgstr "Пакунок пробує записати у ціль з diversion %s/%s"
 95. #: apt-inst/extract.cc
 96. #, fuzzy
 97. msgid "The diversion path is too long"
 98. msgstr "Шлях 'diversion' є занадто довгим"
 99. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/cachedb.cc
 100. #: methods/rred.cc
 101. #, c-format
 102. msgid "Failed to stat %s"
 103. msgstr "Не вдалося одержати атрибути %s"
 104. #: apt-inst/extract.cc ftparchive/multicompress.cc
 105. #, c-format
 106. msgid "Failed to rename %s to %s"
 107. msgstr "Не вдалося перейменувати %s на %s"
 108. #: apt-inst/extract.cc
 109. #, c-format
 110. msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
 111. msgstr "Директорія %s замінюється не директорією"
 112. #: apt-inst/extract.cc
 113. #, fuzzy
 114. msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
 115. msgstr "Не вдалося знайти вузол у його наборі хешів"
 116. #: apt-inst/extract.cc
 117. msgid "The path is too long"
 118. msgstr "Шлях занадто довгий"
 119. #: apt-inst/extract.cc
 120. #, c-format
 121. msgid "Overwrite package match with no version for %s"
 122. msgstr "Перезаписати відповідність пакунка без версії для %s"
 123. #: apt-inst/extract.cc
 124. #, c-format
 125. msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
 126. msgstr "Файл %s/%s перезаписує інший файл в пакунку %s"
 127. #. Only warn if there are no sources.list.d.
 128. #. Only warn if there is no sources.list file.
 129. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 130. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 131. #: apt-pkg/init.cc apt-pkg/policy.cc apt-pkg/sourcelist.cc methods/mirror.cc
 132. #, c-format
 133. msgid "Unable to read %s"
 134. msgstr "Неможливо прочитати %s"
 135. #: apt-inst/extract.cc
 136. #, c-format
 137. msgid "Unable to stat %s"
 138. msgstr "Неможливо прочитати атрибути %s"
 139. #: apt-inst/filelist.cc
 140. msgid "DropNode called on still linked node"
 141. msgstr "DropNode було викликано для вузла, що ще використовувався"
 142. #: apt-inst/filelist.cc
 143. msgid "Failed to locate the hash element!"
 144. msgstr "Не вдалося знайти елемент хеша!"
 145. #: apt-inst/filelist.cc
 146. #, fuzzy
 147. msgid "Failed to allocate diversion"
 148. msgstr "Не вдалося створити diversion"
 149. #: apt-inst/filelist.cc
 150. msgid "Internal error in AddDiversion"
 151. msgstr "Внутрішня помилка в AddDiversion"
 152. #: apt-inst/filelist.cc
 153. #, fuzzy, c-format
 154. msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
 155. msgstr "Спроба перезапису diversion, %s -> %s і %s/%s"
 156. #: apt-inst/filelist.cc
 157. #, fuzzy, c-format
 158. msgid "Double add of diversion %s -> %s"
 159. msgstr "Подвійне додавання diversion %s -> %s"
 160. #: apt-inst/filelist.cc
 161. #, c-format
 162. msgid "Duplicate conf file %s/%s"
 163. msgstr "Копія конфігураційного файлу %s/%s"
 164. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 165. msgid ""
 166. "Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore "
 167. "disabled by default."
 168. msgstr ""
 169. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 170. msgid ""
 171. "Data from such a repository can't be authenticated and is therefore "
 172. "potentially dangerous to use."
 173. msgstr ""
 174. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 175. msgid ""
 176. "See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration "
 177. "details."
 178. msgstr ""
 179. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 180. #, fuzzy, c-format
 181. msgid "The repository '%s' is no longer signed."
 182. msgstr "Директорія %s є відхиленою (diverted)"
 183. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 184. #, fuzzy, c-format
 185. msgid "The repository '%s' does no longer have a Release file."
 186. msgstr "Директорія %s є відхиленою (diverted)"
 187. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 188. msgid ""
 189. "This is normally not allowed, but the option Acquire::"
 190. "AllowDowngradeToInsecureRepositories was given to override it."
 191. msgstr ""
 192. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 193. #, fuzzy, c-format
 194. msgid "The repository '%s' is not signed."
 195. msgstr "Директорія %s є відхиленою (diverted)"
 196. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 197. #, fuzzy, c-format
 198. msgid "The repository '%s' does not have a Release file."
 199. msgstr "Директорія %s є відхиленою (diverted)"
 200. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 201. #, fuzzy, c-format
 202. msgid "The repository '%s' provides only weak security information."
 203. msgstr "Директорія %s є відхиленою (diverted)"
 204. #: apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/writer.cc
 205. #, c-format
 206. msgid "Failed to readlink %s"
 207. msgstr "Не вдалося прочитати посилання (readlink) %s"
 208. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 209. msgid "Hash Sum mismatch"
 210. msgstr "Невідповідність хешу MD5Sum"
 211. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 212. msgid "Insufficient information available to perform this download securely"
 213. msgstr ""
 214. #: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 215. #, c-format
 216. msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
 217. msgstr "не вдалося перейменувати, %s (%s -> %s)."
 218. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 219. msgid "Size mismatch"
 220. msgstr "Невідповідність розміру"
 221. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 222. #, fuzzy
 223. msgid "Invalid file format"
 224. msgstr "Невірна дія %s"
 225. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 226. #, fuzzy
 227. msgid "Signature error"
 228. msgstr "Помилка запису"
 229. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 230. #: apt-pkg/acquire-item.cc methods/gpgv.cc
 231. #, c-format
 232. msgid ""
 233. "Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require "
 234. "authentication?)"
 235. msgstr ""
 236. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 237. #, fuzzy, c-format
 238. msgid ""
 239. "An error occurred during the signature verification. The repository is not "
 240. "updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s"
 241. msgstr ""
 242. "Виникла помилка під час перевірки підпису. Репозиторій не оновлено, "
 243. "попередні індексні файли будуть використані. Помилка GPG: %s: %s\n"
 244. #. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
 245. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 246. #, c-format
 247. msgid "GPG error: %s: %s"
 248. msgstr "Помилка GPG: %s: %s"
 249. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 250. #, c-format
 251. msgid ""
 252. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't support "
 253. "architecture '%s'"
 254. msgstr ""
 255. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 256. #, c-format
 257. msgid ""
 258. "Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry "
 259. "or malformed file)"
 260. msgstr ""
 261. "Неможливо знайти очікуваний запис '%s' у 'Release' файлі (Невірний запис у "
 262. "sources.list, або пошкоджений файл)"
 263. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 264. #, c-format
 265. msgid ""
 266. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' provides only "
 267. "weak security information for it"
 268. msgstr ""
 269. #. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
 270. #. the time since then the file is invalid - formatted in the same way as in
 271. #. the download progress display (e.g. 7d 3h 42min 1s)
 272. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 273. #, c-format
 274. msgid ""
 275. "Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
 276. "repository will not be applied."
 277. msgstr ""
 278. "Файл 'Release' для %s застарів (недійсний з %s). Оновлення для цього "
 279. "репозиторія не будуть застосовані."
 280. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 281. #, c-format
 282. msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
 283. msgstr "Конфліктуючий дистрибутив: %s (очікувався %s, але є %s)"
 284. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 285. #, c-format
 286. msgid ""
 287. "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 288. "to manually fix this package. (due to missing arch)"
 289. msgstr ""
 290. "Я не зміг знайти файл для пакунку %s. Можливо, це значить, що вам потрібно "
 291. "власноруч виправити цей пакунок. (через відсутність 'arch')"
 292. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 293. #, c-format
 294. msgid "Can't find a source to download version '%s' of '%s'"
 295. msgstr "Неможливо знайти джерело для завантаження версії '%s' для '%s'"
 296. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 297. #, c-format
 298. msgid ""
 299. "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
 300. msgstr ""
 301. "Індексні файли пакунків пошкоджені. Немає поля 'Filename' для пакунку %s."
 302. #. TRANSLATOR: %s=%s is sourcename=sourceversion, e.g. apt=1.1
 303. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 304. #, fuzzy, c-format
 305. msgid "Changelog unavailable for %s=%s"
 306. msgstr "Журнал змін для %s (%s)"
 307. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 308. #, c-format
 309. msgid "The method '%s' is explicitly disabled via configuration."
 310. msgstr ""
 311. #: apt-pkg/acquire-worker.cc methods/connect.cc
 312. #, c-format
 313. msgid "If you meant to use Tor remember to use %s instead of %s."
 314. msgstr ""
 315. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 316. #, c-format
 317. msgid "The method driver %s could not be found."
 318. msgstr "Драйвер для метода %s не знайдено."
 319. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 320. #, fuzzy, c-format
 321. msgid "Is the package %s installed?"
 322. msgstr "Перевірте, чи встановлений пакунок 'dpkg-dev'.\n"
 323. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 324. #, c-format
 325. msgid "Method %s did not start correctly"
 326. msgstr "Метод %s стартував некоректно"
 327. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 328. #, fuzzy, c-format
 329. msgid ""
 330. "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press [Enter]."
 331. msgstr ""
 332. "Будь-ласка, вставте диск з поміткою: '%s' в привід '%s' і натисніть Enter."
 333. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/cdrom.cc
 334. #, c-format
 335. msgid "List directory %spartial is missing."
 336. msgstr "Відсутня директорія зі списками: %spartial"
 337. #: apt-pkg/acquire.cc
 338. #, c-format
 339. msgid "Archives directory %spartial is missing."
 340. msgstr "Відсутня директорія для архівів: %spartial"
 341. #: apt-pkg/acquire.cc
 342. #, c-format
 343. msgid "Unable to lock directory %s"
 344. msgstr "Неможливо заблокувати директорію %s"
 345. #: apt-pkg/acquire.cc
 346. #, c-format
 347. msgid "No sandbox user '%s' on the system, can not drop privileges"
 348. msgstr ""
 349. #: apt-pkg/acquire.cc
 350. #, c-format
 351. msgid ""
 352. "Can't drop privileges for downloading as file '%s' couldn't be accessed by "
 353. "user '%s'."
 354. msgstr ""
 355. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 356. #, fuzzy, c-format
 357. msgid "Clean of %s is not supported"
 358. msgstr "Тип '%s' індексного файлу не підтримується"
 359. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 360. #: methods/mirror.cc
 361. #, c-format
 362. msgid "Unable to change to %s"
 363. msgstr "Неможливо змінити на %s"
 364. #. only show the ETA if it makes sense
 365. #. two days
 366. #: apt-pkg/acquire.cc
 367. #, c-format
 368. msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
 369. msgstr "Завантажується файл %li з %li (залишилось %s)"
 370. #: apt-pkg/acquire.cc
 371. #, c-format
 372. msgid "Retrieving file %li of %li"
 373. msgstr "Завантажується файл %li з %li"
 374. #: apt-pkg/algorithms.cc
 375. #, c-format
 376. msgid ""
 377. "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
 378. msgstr ""
 379. "Пакунок %s повинен бути перевстановленим, але я не можу знайти його архів."
 380. #: apt-pkg/algorithms.cc
 381. msgid ""
 382. "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
 383. "held packages."
 384. msgstr ""
 385. "Помилка, pkgProblemResolver::Resolve згенерував зупинку, це може бути "
 386. "пов'язано з зафіксованими пакунками."
 387. #: apt-pkg/algorithms.cc
 388. msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
 389. msgstr "Неможливо усунути проблеми, ви маєте поламані зафіксовані пакунки."
 390. #: apt-pkg/cachefile.cc
 391. msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
 392. msgstr "Не можу обробити чи відкрити перелік пакунків чи статусний файл."
 393. #: apt-pkg/cachefile.cc
 394. msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
 395. msgstr "Для виправлення цих помилок Ви можете виконати apt-get update"
 396. #: apt-pkg/cachefile.cc
 397. msgid "The list of sources could not be read."
 398. msgstr "Неможливо прочитати перелік вихідних кодів."
 399. #: apt-pkg/cachefilter.cc apt-private/private-output.cc
 400. #, c-format
 401. msgid "Regex compilation error - %s"
 402. msgstr "Помилка компіляції регулярного виразу - %s"
 403. #: apt-pkg/cacheset.cc
 404. #, c-format
 405. msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
 406. msgstr "Випуск '%s' для '%s' не знайдено"
 407. #: apt-pkg/cacheset.cc
 408. #, c-format
 409. msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
 410. msgstr "Версія '%s' для '%s' не знайдена"
 411. #: apt-pkg/cacheset.cc
 412. #, c-format
 413. msgid "Couldn't find task '%s'"
 414. msgstr "Неможливо знайти завдання '%s'"
 415. #: apt-pkg/cacheset.cc
 416. #, c-format
 417. msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
 418. msgstr "Неможливо знайти ніякий пакунок через рег.вираз '%s'"
 419. #: apt-pkg/cacheset.cc
 420. #, fuzzy, c-format
 421. msgid "Couldn't find any package by glob '%s'"
 422. msgstr "Неможливо знайти ніякий пакунок через рег.вираз '%s'"
 423. #: apt-pkg/cacheset.cc apt-private/private-show.cc
 424. #, c-format
 425. msgid "Unable to locate package %s"
 426. msgstr "Не можу знайти пакунок %s"
 427. #: apt-pkg/cacheset.cc
 428. #, c-format
 429. msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
 430. msgstr "Неможливо вибирати версії пакунку '%s', так як він є чисто віртуальним"
 431. #: apt-pkg/cacheset.cc
 432. #, c-format
 433. msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
 434. msgstr ""
 435. "Неможливо вибрати найновішу версію пакунку '%s', так як він є чисто "
 436. "віртуальним"
 437. #: apt-pkg/cacheset.cc
 438. #, c-format
 439. msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
 440. msgstr "Неможливо вибрати версію пакунку %s, так як він не має кандидатів"
 441. #: apt-pkg/cacheset.cc
 442. #, c-format
 443. msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
 444. msgstr ""
 445. "Неможливо вибрати встановлену версію пакунку %s, так як такий пакунок не "
 446. "встановлено"
 447. #: apt-pkg/cacheset.cc
 448. #, c-format
 449. msgid ""
 450. "Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
 451. "neither of them"
 452. msgstr ""
 453. "Неможливо вибрати встановлений пакунок, або версію-кандидат пакунку '%s', "
 454. "так як вони відсутні"
 455. #: apt-pkg/cdrom.cc
 456. #, c-format
 457. msgid "Line %u too long in source list %s."
 458. msgstr "Рядок %u є занадто довгим у переліку джерел %s."
 459. #: apt-pkg/cdrom.cc
 460. msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
 461. msgstr "Демонтується CD-ROM...\n"
 462. #: apt-pkg/cdrom.cc
 463. #, c-format
 464. msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
 465. msgstr "Використовується точка монтування CD-ROM: %s\n"
 466. #: apt-pkg/cdrom.cc
 467. msgid "Waiting for disc...\n"
 468. msgstr "Чекаю на диск...\n"
 469. #: apt-pkg/cdrom.cc
 470. msgid "Mounting CD-ROM...\n"
 471. msgstr "Монтується CD-ROM...\n"
 472. #: apt-pkg/cdrom.cc
 473. msgid "Identifying... "
 474. msgstr "Ідентифікація... "
 475. #: apt-pkg/cdrom.cc
 476. #, c-format
 477. msgid "Stored label: %s\n"
 478. msgstr "Записано мітку: %s\n"
 479. #: apt-pkg/cdrom.cc
 480. msgid "Scanning disc for index files...\n"
 481. msgstr "Сканується диск на вміст індексних файлів...\n"
 482. #: apt-pkg/cdrom.cc
 483. #, c-format
 484. msgid ""
 485. "Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
 486. "%zu signatures\n"
 487. msgstr ""
 488. "Знайдено %zu індексів пакунків, %zu індексів вихідних текстів, %zu індексів "
 489. "перекладів і %zu підписів\n"
 490. #: apt-pkg/cdrom.cc
 491. msgid ""
 492. "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
 493. "wrong architecture?"
 494. msgstr ""
 495. "Неможливо знайти ніякі файли пакунків, можливо, що це не диск з Debian, або "
 496. "невірна архітектура?"
 497. #: apt-pkg/cdrom.cc
 498. #, c-format
 499. msgid "Found label '%s'\n"
 500. msgstr "Знайдено мітку: '%s'\n"
 501. #: apt-pkg/cdrom.cc
 502. msgid "That is not a valid name, try again.\n"
 503. msgstr "Не є вірною назвою, спробуйте ще.\n"
 504. #: apt-pkg/cdrom.cc
 505. #, c-format
 506. msgid ""
 507. "This disc is called: \n"
 508. "'%s'\n"
 509. msgstr ""
 510. "Цей диск зветься: \n"
 511. "'%s'\n"
 512. #: apt-pkg/cdrom.cc
 513. msgid "Copying package lists..."
 514. msgstr "Копіюються переліки пакунків..."
 515. #: apt-pkg/cdrom.cc
 516. msgid "Writing new source list\n"
 517. msgstr "Записується новий перелік вихідних текстів\n"
 518. #: apt-pkg/cdrom.cc
 519. msgid "Source list entries for this disc are:\n"
 520. msgstr "Перелік вихідних текстів для цього диска:\n"
 521. #: apt-pkg/clean.cc
 522. #, c-format
 523. msgid "Unable to stat %s."
 524. msgstr "Неможливо прочитати атрибути %s."
 525. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 526. #, c-format
 527. msgid "Unable to stat the mount point %s"
 528. msgstr "Неможливо прочитати атрибути точки монтування %s"
 529. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 530. msgid "Failed to stat the cdrom"
 531. msgstr "Не вдалося прочитати атрибути cdrom"
 532. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 533. #, fuzzy, c-format
 534. msgid ""
 535. "Command line option '%c' [from %s] is not understood in combination with the "
 536. "other options."
 537. msgstr "Невідомий параметр командного рядка '%c' [з %s]."
 538. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 539. #, fuzzy, c-format
 540. msgid ""
 541. "Command line option %s is not understood in combination with the other "
 542. "options"
 543. msgstr "Незрозумілий параметр %s командного рядка"
 544. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 545. #, c-format
 546. msgid "Command line option %s is not boolean"
 547. msgstr "Параметр %s командного рядка не є логічного типу 'boolean'"
 548. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 549. #, c-format
 550. msgid "Option %s requires an argument."
 551. msgstr "Параметр %s потребує аргумента."
 552. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 553. #, c-format
 554. msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
 555. msgstr ""
 556. "Опція %s: Специфікація вимагає, щоб рядки у конфігурації мали вираз =<val>."
 557. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 558. #, c-format
 559. msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
 560. msgstr "Параметр %s потребує цілочислений аргумент, але не '%s'"
 561. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 562. #, c-format
 563. msgid "Option '%s' is too long"
 564. msgstr "Параметр '%s' є занадто довгим"
 565. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 566. #, c-format
 567. msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
 568. msgstr "Незрозумілий вираз %s, спробуйте true чи false."
 569. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 570. #, c-format
 571. msgid "Invalid operation %s"
 572. msgstr "Невірна дія %s"
 573. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 574. #, c-format
 575. msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
 576. msgstr "Нерозпізнаваний тип абревіатури: '%c'"
 577. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 578. #, c-format
 579. msgid "Opening configuration file %s"
 580. msgstr "Відкривається конфігураційний файл %s"
 581. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 582. #, c-format
 583. msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
 584. msgstr "Синтаксична помилка %s:%u: Блок починається без назви."
 585. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 586. #, c-format
 587. msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
 588. msgstr "Синтаксична помилка %s:%u: спотворений тег"
 589. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 590. #, c-format
 591. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
 592. msgstr "Синтаксична помилка %s:%u: зайві символи після величини"
 593. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 594. #, c-format
 595. msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
 596. msgstr ""
 597. "Синтаксична помилка %s:%u: Директиви можуть бути виконані тільки на "
 598. "найвищому рівні"
 599. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 600. #, c-format
 601. msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
 602. msgstr "Синтаксична помилка %s:%u: Забагато вмонтованих (nested) включень"
 603. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 604. #, c-format
 605. msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
 606. msgstr "Синтаксична помилка %s:%u: Включено звідси"
 607. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 608. #, c-format
 609. msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
 610. msgstr "Синтаксична помилка %s:%u: Директива '%s' не підтримується"
 611. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 612. #, fuzzy, c-format
 613. msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
 614. msgstr ""
 615. "Синтаксична помилка %s:%u: 'clear directive' потребує дерево налаштувань як "
 616. "аргумент"
 617. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 618. #, c-format
 619. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
 620. msgstr "Синтаксична помилка %s:%u: Зайве сміття в кінці файла"
 621. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 622. #, c-format
 623. msgid "Problem unlinking the file %s"
 624. msgstr "Проблема з роз'єднанням файла %s"
 625. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 626. #, c-format
 627. msgid "Not using locking for read only lock file %s"
 628. msgstr ""
 629. "Блокування не використовується, так як файл блокування %s доступний тільки "
 630. "для зчитування"
 631. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 632. #, c-format
 633. msgid "Could not open lock file %s"
 634. msgstr "Неможливо відкрити 'lock' файл %s"
 635. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 636. #, c-format
 637. msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
 638. msgstr ""
 639. "Блокування не використовується, так як файл блокування %s знаходиться на "
 640. "файловій системі nfs"
 641. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 642. #, c-format
 643. msgid "Could not get lock %s"
 644. msgstr "Неможливо отримати замок %s"
 645. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 646. #, c-format
 647. msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
 648. msgstr "Неможливо створити перелік файлів, так як '%s' не є директорією"
 649. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 650. #, c-format
 651. msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
 652. msgstr "Ігнорується '%s' у директорії '%s', так як не є звичайним файлом"
 653. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 654. #, c-format
 655. msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
 656. msgstr "Ігнорується файл '%s' у директорії '%s', так як він не має розширення"
 657. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 658. #, c-format
 659. msgid ""
 660. "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
 661. msgstr ""
 662. "Ігнорується файл '%s' у директорії '%s', так як він має невірне розширення"
 663. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc apt-pkg/deb/debsystem.cc
 664. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 665. #, c-format
 666. msgid "Waited for %s but it wasn't there"
 667. msgstr "Очікував на %s, але його там не було"
 668. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 669. #, c-format
 670. msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
 671. msgstr "Підпроцес %s отримав 'segmentation fault' (фатальна помилка)."
 672. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 673. #, c-format
 674. msgid "Sub-process %s received signal %u."
 675. msgstr "Підпроцес %s отримав сигнал %u."
 676. #. we forward the statuscode, so don't generate a message on the fd in this case
 677. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 678. #, c-format
 679. msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
 680. msgstr "Підпроцес %s повернув код помилки (%u)"
 681. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 682. #, c-format
 683. msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
 684. msgstr "Підпроцес %s раптово завершився"
 685. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 686. msgid "Read error"
 687. msgstr "Помилка зчитування"
 688. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 689. msgid "Write error"
 690. msgstr "Помилка запису"
 691. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 692. #, c-format
 693. msgid "Problem closing the gzip file %s"
 694. msgstr "Проблема з закриттям gzip файла %s"
 695. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 696. msgid "Unexpected end of file"
 697. msgstr ""
 698. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 699. msgid "Failed to create subprocess IPC"
 700. msgstr "Не вдалося створити IPC з породженим процесом"
 701. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 702. msgid "Failed to exec compressor "
 703. msgstr "Не вдалося виконати компресор "
 704. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 705. #, c-format
 706. msgid "Could not open file %s"
 707. msgstr "Неможливо відкрити файл %s"
 708. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 709. #, c-format
 710. msgid "Could not open file descriptor %d"
 711. msgstr "Неможливо відкрити файловий дескриптор %d"
 712. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 713. #, c-format
 714. msgid "read, still have %llu to read but none left"
 715. msgstr "зчитування, повинен зчитати ще %llu байт, але нічого більше нема"
 716. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 717. #, c-format
 718. msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
 719. msgstr "записування, повинен був записати ще %llu байт, але не вдалося"
 720. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 721. #, c-format
 722. msgid "Problem closing the file %s"
 723. msgstr "Проблема з закриттям файла %s"
 724. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 725. #, c-format
 726. msgid "Problem renaming the file %s to %s"
 727. msgstr "Проблема з перейменуванням файла %s на %s"
 728. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 729. msgid "Problem syncing the file"
 730. msgstr "Проблема з синхронізацією файла"
 731. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 732. #, fuzzy, c-format
 733. msgid "Unable to mkstemp %s"
 734. msgstr "Неможливо прочитати атрибути %s"
 735. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 736. #, c-format
 737. msgid "Unable to write to %s"
 738. msgstr "Неможливо записати в %s"
 739. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 740. msgid "Can't mmap an empty file"
 741. msgstr "Неможливо відобразити в пам'яті (mmap) пустий файл"
 742. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 743. #, c-format
 744. msgid "Couldn't make mmap of %llu bytes"
 745. msgstr "Неможливо зробити mmap для %llu байт"
 746. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 747. #, c-format
 748. msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
 749. msgstr "Неможливо створити копію файлового дескриптора %i"
 750. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 751. msgid "Unable to close mmap"
 752. msgstr "Не вдалося закрити mmap"
 753. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 754. msgid "Unable to synchronize mmap"
 755. msgstr "Не вдалося синхронізувати mmap"
 756. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 757. #, c-format
 758. msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
 759. msgstr "Неможливо відобразити в пам'яті %lu байт"
 760. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 761. msgid "Failed to truncate file"
 762. msgstr "Не вдалося обрізати файл"
 763. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 764. #, fuzzy, c-format
 765. msgid ""
 766. "Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
 767. "Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
 768. msgstr ""
 769. "Динамічний MMap використав усе місце. Будь-ласка, збільшіть розмір APT::"
 770. "Cache-Start. Поточне значення: %lu. (man 5 apt.conf)"
 771. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 772. #, c-format
 773. msgid ""
 774. "Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
 775. "reached."
 776. msgstr ""
 777. "Неможливо збільшити розмір MMap, так як обмеження в %lu байт вже досягнуто."
 778. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 779. msgid ""
 780. "Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
 781. msgstr ""
 782. "Неможливо збільшити розмір MMap, так як автоматичне збільшення вимкнено "
 783. "користувачем."
 784. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 785. #, c-format
 786. msgid "%c%s... Error!"
 787. msgstr "%c%s... Помилка!"
 788. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 789. #, c-format
 790. msgid "%c%s... Done"
 791. msgstr "%c%s... Виконано"
 792. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 793. msgid "..."
 794. msgstr ""
 795. #. Print the spinner
 796. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 797. #, fuzzy, c-format
 798. msgid "%c%s... %u%%"
 799. msgstr "%c%s... Виконано"
 800. #. TRANSLATOR: d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
 801. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 802. #, c-format
 803. msgid "%lid %lih %limin %lis"
 804. msgstr "%liд %liг %liхв %liс"
 805. #. TRANSLATOR: h means hours, min means minutes, s means seconds
 806. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 807. #, c-format
 808. msgid "%lih %limin %lis"
 809. msgstr "%liг %liхв %liс"
 810. #. TRANSLATOR: min means minutes, s means seconds
 811. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 812. #, c-format
 813. msgid "%limin %lis"
 814. msgstr "%liхв %liс"
 815. #. TRANSLATOR: s means seconds
 816. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 817. #, c-format
 818. msgid "%lis"
 819. msgstr "%liс"
 820. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 821. #, c-format
 822. msgid "Selection %s not found"
 823. msgstr "Вибір %s не знайдено"
 824. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 825. #. a file like main/binary-amd64/Packages; another identifier like Contents;
 826. #. filename and linenumber of the sources.list entry currently parsed
 827. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 828. #, c-format
 829. msgid "Target %s wants to acquire the same file (%s) as %s from source %s"
 830. msgstr ""
 831. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 832. #. a file like main/binary-amd64/Packages; filename and linenumber of
 833. #. two sources.list entries
 834. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 835. #, c-format
 836. msgid "Target %s (%s) is configured multiple times in %s and %s"
 837. msgstr ""
 838. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 839. #, c-format
 840. msgid "Unable to parse Release file %s"
 841. msgstr "Неможливо проаналізувати 'Release' файл %s"
 842. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 843. #, c-format
 844. msgid "No sections in Release file %s"
 845. msgstr "Немає секцій у 'Release' файлі %s"
 846. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 847. #, c-format
 848. msgid "No Hash entry in Release file %s"
 849. msgstr "Немає запису 'Hash' у 'Release' файлі %s"
 850. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 851. #, c-format
 852. msgid ""
 853. "No Hash entry in Release file %s which is considered strong enough for "
 854. "security purposes"
 855. msgstr ""
 856. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 857. #, c-format
 858. msgid "Invalid '%s' entry in Release file %s"
 859. msgstr "Невірний запис '%s' у 'Release' файлі %s"
 860. #. TRANSLATOR: The first is an option name from sources.list manpage, the other two URI and Suite
 861. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 862. #, c-format
 863. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s"
 864. msgstr ""
 865. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 866. #, c-format
 867. msgid "Invalid value set for option %s regarding source %s %s (%s)"
 868. msgstr ""
 869. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 870. #, c-format
 871. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s: %s != %s"
 872. msgstr ""
 873. #: apt-pkg/deb/debrecords.cc apt-pkg/tagfile.cc
 874. #, c-format
 875. msgid "Unable to parse package file %s (%d)"
 876. msgstr "Неможливо проаналізувати файл пакунку %s (%d)"
 877. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 878. #, c-format
 879. msgid ""
 880. "Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
 881. "it?"
 882. msgstr ""
 883. "Неможливо заблокувати адміністративну директорію (%s), може її використовує "
 884. "інший процес?"
 885. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 886. #, c-format
 887. msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 888. msgstr "Неможливо заблокувати адміністративну директорію (%s), ви root?"
 889. #. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually
 890. #. dpkg --configure -a
 891. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 892. #, c-format
 893. msgid ""
 894. "dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem. "
 895. msgstr ""
 896. "dpkg було перервано, ви повинні вручну запустити '%s' аби виправити "
 897. "проблему. "
 898. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 899. msgid "Not locked"
 900. msgstr "Не заблоковано"
 901. #. we don't care for the difference
 902. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 903. #, c-format
 904. msgid "Installing %s"
 905. msgstr "Встановлюється %s"
 906. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 907. #, c-format
 908. msgid "Configuring %s"
 909. msgstr "Налаштовується %s"
 910. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 911. #, c-format
 912. msgid "Removing %s"
 913. msgstr "Видаляється %s"
 914. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 915. #, c-format
 916. msgid "Completely removing %s"
 917. msgstr "Повністю видаляється %s"
 918. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 919. #, c-format
 920. msgid "Noting disappearance of %s"
 921. msgstr "Взято до відома зникнення %s"
 922. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 923. #, c-format
 924. msgid "Running post-installation trigger %s"
 925. msgstr "Виконується післяустановочний ініціатор %s"
 926. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 927. #, c-format
 928. msgid "Installed %s"
 929. msgstr "Встановлено %s"
 930. #. FIXME: use a better string after freeze
 931. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 932. #, c-format
 933. msgid "Directory '%s' missing"
 934. msgstr "Директорія '%s' відсутня"
 935. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc apt-pkg/edsp.cc
 936. #, c-format
 937. msgid "Could not open file '%s'"
 938. msgstr "Неможливо відкрити файл '%s'"
 939. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 940. #, c-format
 941. msgid "Preparing %s"
 942. msgstr "Підготовка %s"
 943. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 944. #, c-format
 945. msgid "Unpacking %s"
 946. msgstr "Розпакування %s"
 947. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 948. #, c-format
 949. msgid "Preparing to configure %s"
 950. msgstr "Підготовка до конфігурації %s"
 951. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 952. #, c-format
 953. msgid "Preparing for removal of %s"
 954. msgstr "Підготовка до видалення %s"
 955. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 956. #, c-format
 957. msgid "Removed %s"
 958. msgstr "Видалено %s"
 959. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 960. #, c-format
 961. msgid "Preparing to completely remove %s"
 962. msgstr "Підготовка до повного видалення %s"
 963. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 964. #, c-format
 965. msgid "Completely removed %s"
 966. msgstr "Повністю видалено %s"
 967. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 968. #, fuzzy, c-format
 969. msgid "Can not write log (%s)"
 970. msgstr "Неможливо записати в %s"
 971. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 972. msgid "Is /dev/pts mounted?"
 973. msgstr ""
 974. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 975. msgid "Operation was interrupted before it could finish"
 976. msgstr "Операцію було перервано до того, як вона мала завершитися"
 977. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 978. msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
 979. msgstr ""
 980. "Звіт apport не був записаний, тому що параметр MaxReports вже досягнув "
 981. "максимальної величини"
 982. #. check if its not a follow up error
 983. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 984. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 985. msgstr "проблеми з залежностями - залишено неналаштованим"
 986. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 987. msgid ""
 988. "No apport report written because the error message indicates its a followup "
 989. "error from a previous failure."
 990. msgstr ""
 991. "Звіт apport не був записаний, тому що повідомлення про помилку вказує на те, "
 992. "що ця помилка є наслідком попередньої невдачі."
 993. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 994. msgid ""
 995. "No apport report written because the error message indicates a disk full "
 996. "error"
 997. msgstr ""
 998. "Звіт apport не був записаний, тому що повідомлення про помилку вказує на "
 999. "відсутність вільного місця на диску"
 1000. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1001. msgid ""
 1002. "No apport report written because the error message indicates a out of memory "
 1003. "error"
 1004. msgstr ""
 1005. "Звіт apport не був записаний, тому що повідомлення про помилку вказує на "
 1006. "відсутність вільного місця у пам'яті"
 1007. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1008. #, fuzzy
 1009. msgid ""
 1010. "No apport report written because the error message indicates an issue on the "
 1011. "local system"
 1012. msgstr ""
 1013. "Звіт apport не був записаний, тому що повідомлення про помилку вказує на "
 1014. "відсутність вільного місця на диску"
 1015. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1016. msgid ""
 1017. "No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
 1018. msgstr ""
 1019. "Звіт apport не був записаний, тому що повідомлення про помилку вказує на "
 1020. "помилку В/В (I/O) у dpkg"
 1021. #: apt-pkg/depcache.cc
 1022. msgid "Building dependency tree"
 1023. msgstr "Побудова дерева залежностей"
 1024. #: apt-pkg/depcache.cc
 1025. msgid "Candidate versions"
 1026. msgstr "Версії кандидатів"
 1027. #: apt-pkg/depcache.cc
 1028. msgid "Dependency generation"
 1029. msgstr "Ґенерація залежностей"
 1030. #: apt-pkg/depcache.cc
 1031. msgid "Reading state information"
 1032. msgstr "Зчитування інформації про стан"
 1033. #: apt-pkg/depcache.cc
 1034. #, c-format
 1035. msgid "Failed to open StateFile %s"
 1036. msgstr "Не вдалося відкрити StateFile %s"
 1037. #: apt-pkg/depcache.cc
 1038. #, c-format
 1039. msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
 1040. msgstr "Не вдалося записати до тимчасового StateFile файла %s"
 1041. #: apt-pkg/edsp.cc
 1042. #, fuzzy
 1043. msgid "Send scenario to solver"
 1044. msgstr "Відправити сценарій розв'язувачу"
 1045. #: apt-pkg/edsp.cc
 1046. #, fuzzy
 1047. msgid "Send request to solver"
 1048. msgstr "Відправити запит розв'язувачу"
 1049. #: apt-pkg/edsp.cc
 1050. #, fuzzy
 1051. msgid "Prepare for receiving solution"
 1052. msgstr "Пригодуватися до отримання розв'язку"
 1053. #: apt-pkg/edsp.cc
 1054. msgid "External solver failed without a proper error message"
 1055. msgstr ""
 1056. "Зовнішній розв'язувач завершився невдало без відповідного повідомлення про "
 1057. "помилку"
 1058. #: apt-pkg/edsp.cc
 1059. #, fuzzy
 1060. msgid "Execute external solver"
 1061. msgstr "Виконати зовнішній розв'язувач"
 1062. #: apt-pkg/edsp.cc
 1063. #, fuzzy
 1064. msgid "Execute external planner"
 1065. msgstr "Виконати зовнішній розв'язувач"
 1066. #: apt-pkg/edsp.cc
 1067. #, fuzzy
 1068. msgid "Send request to planner"
 1069. msgstr "Відправити запит розв'язувачу"
 1070. #: apt-pkg/edsp.cc
 1071. #, fuzzy
 1072. msgid "Send scenario to planner"
 1073. msgstr "Відправити сценарій розв'язувачу"
 1074. #: apt-pkg/edsp.cc
 1075. #, fuzzy
 1076. msgid "External planner failed without a proper error message"
 1077. msgstr ""
 1078. "Зовнішній розв'язувач завершився невдало без відповідного повідомлення про "
 1079. "помилку"
 1080. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1081. #, c-format
 1082. msgid "Wrote %i records.\n"
 1083. msgstr "Записано %i записів.\n"
 1084. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1085. #, c-format
 1086. msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
 1087. msgstr "Записано %i записів з %i відсутніми файлами.\n"
 1088. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1089. #, c-format
 1090. msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
 1091. msgstr "Записано %i записів з %i невідповідними файлам\n"
 1092. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1093. #, c-format
 1094. msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
 1095. msgstr "Записано %i записів з %i відсутніми і %i невідповідними файлами\n"
 1096. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1097. #, c-format
 1098. msgid "Can't find authentication record for: %s"
 1099. msgstr "Неможливо знайти аутентифікаційний запис для: %s"
 1100. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1101. #, c-format
 1102. msgid "Hash mismatch for: %s"
 1103. msgstr "Невідповідність хешу для: %s"
 1104. #: apt-pkg/init.cc
 1105. #, c-format
 1106. msgid "Packaging system '%s' is not supported"
 1107. msgstr "Система пакування '%s' не підтримується"
 1108. #: apt-pkg/init.cc
 1109. msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
 1110. msgstr "Неможливо визначити тип необхідної системи пакування"
 1111. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1112. #, c-format
 1113. msgid "Progress: [%3i%%]"
 1114. msgstr ""
 1115. #. send status information that we are about to fork dpkg
 1116. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1117. msgid "Running dpkg"
 1118. msgstr "Виконується dpkg"
 1119. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1120. #, c-format
 1121. msgid ""
 1122. "Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
 1123. "under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
 1124. msgstr ""
 1125. "Неможливо прямо налаштувати конфігурацію на '%s'. Будь-ласка, дивіться man 5 "
 1126. "apt.conf, нижче APT::Immediate-Configure для деталей. (%d)"
 1127. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1128. #, c-format
 1129. msgid "Could not configure '%s'. "
 1130. msgstr "Неможливо налаштувати '%s'."
 1131. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1132. #, c-format
 1133. msgid ""
 1134. "This installation run will require temporarily removing the essential "
 1135. "package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
 1136. "you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
 1137. msgstr ""
 1138. "Для виконання даного встановлення потрібне тимчасове видалення важливого "
 1139. "пакунку %s через петлеві конфлікти/пре-залежності (Pre-Depends loop). Це "
 1140. "погано, але якщо Ви дійсно бажаєте зробити це, активуйте параметр APT::Force-"
 1141. "LoopBreak."
 1142. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1143. msgid "Empty package cache"
 1144. msgstr "Кеш пакунків пустий"
 1145. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1146. msgid "The package cache file is corrupted"
 1147. msgstr "Файл кешу пакунків пошкоджений"
 1148. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1149. msgid "The package cache file is an incompatible version"
 1150. msgstr "Файл кешу пакунків має несумісну версію"
 1151. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1152. #, c-format
 1153. msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
 1154. msgstr "Цей APT не підтримує систему призначення версій '%s'"
 1155. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1156. #, fuzzy, c-format
 1157. msgid "The package cache was built for different architectures: %s vs %s"
 1158. msgstr "Кеш пакунків був побудований для іншої архітектури"
 1159. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1160. #, fuzzy
 1161. msgid "The package cache file is corrupted, it has the wrong hash"
 1162. msgstr "Файл кешу пакунків пошкоджений, занадто малий"
 1163. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1164. msgid "Depends"
 1165. msgstr "Залежності (Depends)"
 1166. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1167. msgid "PreDepends"
 1168. msgstr "Пре-Залежності (PreDepends)"
 1169. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1170. msgid "Suggests"
 1171. msgstr "Пропонує (Suggests)"
 1172. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1173. msgid "Conflicts"
 1174. msgstr "Конфлікти (Conflicts)"
 1175. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1176. msgid "Recommends"
 1177. msgstr "Рекомендує (Recommends)"
 1178. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1179. msgid "Replaces"
 1180. msgstr "Заміняє (Replaces)"
 1181. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1182. msgid "Breaks"
 1183. msgstr "Ламає (Breaks)"
 1184. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1185. msgid "Enhances"
 1186. msgstr "Покращує (Enhances)"
 1187. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1188. msgid "Obsoletes"
 1189. msgstr "Застарілі (Obsoletes)"
 1190. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1191. msgid "important"
 1192. msgstr "важливі (important)"
 1193. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1194. msgid "required"
 1195. msgstr "необхідні (required)"
 1196. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1197. msgid "standard"
 1198. msgstr "стандартні (standard)"
 1199. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1200. msgid "extra"
 1201. msgstr "додаткові (extra)"
 1202. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1203. msgid "optional"
 1204. msgstr "необов'язкові (optional)"
 1205. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1206. msgid "Cache has an incompatible versioning system"
 1207. msgstr "Кеш має несумісну систему призначення версій"
 1208. #. TRANSLATOR: The first placeholder is a package name,
 1209. #. the other two should be copied verbatim as they include debug info
 1210. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1211. #, c-format
 1212. msgid "Error occurred while processing %s (%s%d)"
 1213. msgstr "Виникла помилка під час обробки %s (%s%d)"
 1214. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1215. msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
 1216. msgstr "Ого! Ви перевищили кількість імен пакунків, які APT може обробити."
 1217. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1218. msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
 1219. msgstr "Ого! Ви перевищили кількість версій, які APT може обробити."
 1220. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1221. msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
 1222. msgstr "Ого! Ви перевищили кількість описів, які APT може обробити."
 1223. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1224. msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
 1225. msgstr "Ого! Ви перевищили кількість залежностей, які APT може обробити."
 1226. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1227. msgid "Reading package lists"
 1228. msgstr "Зчитування переліків пакунків"
 1229. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1230. msgid "IO Error saving source cache"
 1231. msgstr "Помилка IO під час збереження кешу вихідних текстів"
 1232. #: apt-pkg/pkgrecords.cc
 1233. #, c-format
 1234. msgid "Index file type '%s' is not supported"
 1235. msgstr "Тип '%s' індексного файлу не підтримується"
 1236. #: apt-pkg/policy.cc
 1237. #, c-format
 1238. msgid ""
 1239. "The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
 1240. "available in the sources"
 1241. msgstr ""
 1242. "Невірне значення '%s' для APT::Default-Release, так як такий випуск не є "
 1243. "доступним у вихідних кодах"
 1244. #: apt-pkg/policy.cc
 1245. #, c-format
 1246. msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
 1247. msgstr "Невірний запис у файлі налаштувань %s, відсутній заголовок Package"
 1248. #: apt-pkg/policy.cc
 1249. #, c-format
 1250. msgid "Did not understand pin type %s"
 1251. msgstr "Не зрозумів тип %s для фіксатора пакунків (pin)"
 1252. #: apt-pkg/policy.cc
 1253. #, c-format
 1254. msgid "%s: Value %s is outside the range of valid pin priorities (%d to %d)"
 1255. msgstr ""
 1256. #: apt-pkg/policy.cc
 1257. msgid "No priority (or zero) specified for pin"
 1258. msgstr "Не встановлено пріоритету (або стоїть 0) для фіксатора пакунків (pin)"
 1259. #. TRANSLATOR: %u is a line number, the first %s is a filename of a file with the extension "second %s" and the third %s is a unique identifier for bugreports
 1260. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1261. #, fuzzy, c-format
 1262. msgid "Malformed entry %u in %s file %s (%s)"
 1263. msgstr "Спотворений запис про перепризначення (override) %s на рядку %llu #1"
 1264. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1265. #, c-format
 1266. msgid "Opening %s"
 1267. msgstr "Відкриття %s"
 1268. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1269. #, c-format
 1270. msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
 1271. msgstr "Спотворений рядок %u у переліку джерел %s (тип)"
 1272. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1273. #, c-format
 1274. msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
 1275. msgstr "Невідомий тип '%s' на рядку %u в переліку джерел %s"
 1276. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1277. #, fuzzy, c-format
 1278. msgid "Malformed stanza %u in source list %s (type)"
 1279. msgstr "Спотворений рядок %u у переліку джерел %s (тип)"
 1280. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1281. #, fuzzy, c-format
 1282. msgid "Type '%s' is not known on stanza %u in source list %s"
 1283. msgstr "Невідомий тип '%s' на рядку %u в переліку джерел %s"
 1284. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1285. #, c-format
 1286. msgid "Unsupported file %s given on commandline"
 1287. msgstr ""
 1288. #: apt-pkg/srcrecords.cc
 1289. msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
 1290. msgstr "Додайте деякі посилання (URI) на вихідні тексти у ваш sources.list"
 1291. #: apt-pkg/tagfile.cc
 1292. #, c-format
 1293. msgid "Cannot convert %s to integer: out of range"
 1294. msgstr ""
 1295. #: apt-pkg/update.cc apt-private/private-download.cc
 1296. #, c-format
 1297. msgid "Failed to fetch %s %s"
 1298. msgstr "Не вдалося завантажити %s %s"
 1299. #: apt-pkg/update.cc
 1300. msgid ""
 1301. "Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
 1302. "used instead."
 1303. msgstr ""
 1304. "Деякі індексні файли не вдалося завантажити. Вони були зігноровані, або "
 1305. "замість них були використані старіші версії."
 1306. #: apt-pkg/upgrade.cc
 1307. msgid "Calculating upgrade"
 1308. msgstr "Обчислення оновлень"
 1309. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed before unchanged files in 'apt-get update'
 1310. #: apt-private/acqprogress.cc
 1311. #, c-format
 1312. msgid "Hit:%lu %s"
 1313. msgstr "В кеші:%lu %s"
 1314. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files processed in 'apt-get update'
 1315. #. Potentially replaced later by "Hit:", "Ign:" or "Err:" if something (bad) happens
 1316. #: apt-private/acqprogress.cc
 1317. #, c-format
 1318. msgid "Get:%lu %s"
 1319. msgstr "Отр:%lu %s"
 1320. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1321. #. which failed to download, but the error is ignored (compare "Err:")
 1322. #: apt-private/acqprogress.cc
 1323. #, c-format
 1324. msgid "Ign:%lu %s"
 1325. msgstr "Ігн:%lu %s"
 1326. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1327. #. which failed to download and the error is critical (compare "Ign:")
 1328. #: apt-private/acqprogress.cc
 1329. #, c-format
 1330. msgid "Err:%lu %s"
 1331. msgstr "Пом:%lu %s"
 1332. #: apt-private/acqprogress.cc
 1333. #, c-format
 1334. msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
 1335. msgstr "Отримано %sB за %sB (%sB/s)\n"
 1336. #: apt-private/acqprogress.cc
 1337. msgid " [Working]"
 1338. msgstr " [Йде робота]"
 1339. #: apt-private/acqprogress.cc
 1340. #, fuzzy, c-format
 1341. msgid ""
 1342. "Media change: please insert the disc labeled\n"
 1343. " '%s'\n"
 1344. "in the drive '%s' and press [Enter]\n"
 1345. msgstr ""
 1346. "Зміна носія: вставте диск з міткою\n"
 1347. " '%s'\n"
 1348. "у пристрій '%s' і натисніть Enter\n"
 1349. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1350. msgid "Correcting dependencies..."
 1351. msgstr "Виправлення залежностей..."
 1352. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1353. msgid " failed."
 1354. msgstr " невдача."
 1355. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1356. msgid "Unable to correct dependencies"
 1357. msgstr "Неможливо скоригувати залежності"
 1358. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1359. msgid "Unable to minimize the upgrade set"
 1360. msgstr "Неможливо мінімізувати набір оновлень"
 1361. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1362. msgid " Done"
 1363. msgstr " Виконано"
 1364. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1365. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
 1366. msgstr ""
 1367. "Для виправлення цих помилок ви можете скористатися 'apt-get -f install'."
 1368. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1369. msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
 1370. msgstr "Незадоволені залежності. Спробуйте використати -f."
 1371. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-search.cc
 1372. msgid "Sorting"
 1373. msgstr ""
 1374. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1375. #, c-format
 1376. msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
 1377. msgstr "Помітьте, вибирається '%s' для завдання '%s'\n"
 1378. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1379. #, fuzzy, c-format
 1380. msgid "Note, selecting '%s' for glob '%s'\n"
 1381. msgstr "Помітьте, вибирається '%s' для регулярного виразу '%s'\n"
 1382. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1383. #, c-format
 1384. msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
 1385. msgstr "Помітьте, вибирається '%s' для регулярного виразу '%s'\n"
 1386. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1387. #, c-format
 1388. msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
 1389. msgstr "Пакунок %s - віртуальний, його функції надаються пакунками:\n"
 1390. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1391. #, fuzzy
 1392. msgid " [Installed]"
 1393. msgstr " [Встановлено]"
 1394. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1395. msgid " [Not candidate version]"
 1396. msgstr " [Версія не кандидат]"
 1397. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1398. msgid "You should explicitly select one to install."
 1399. msgstr "Ви повинні явно вказати, який саме ви хочете встановити."
 1400. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1401. #, c-format
 1402. msgid ""
 1403. "Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
 1404. "This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
 1405. "is only available from another source\n"
 1406. msgstr ""
 1407. "Пакунок %s недоступний, але згадується у переліку залежностей іншого "
 1408. "пакунка.\n"
 1409. "Це може означати, що пакунок відсутній, застарів, або доступний з джерел, не "
 1410. "згаданих в sources.list\n"
 1411. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1412. msgid "However the following packages replace it:"
 1413. msgstr "Однак наступні пакунки заміняють його:"
 1414. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1415. #, c-format
 1416. msgid "Package '%s' has no installation candidate"
 1417. msgstr "Для пакунка '%s' не знайдено кандидатів на встановлення"
 1418. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1419. #, c-format
 1420. msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
 1421. msgstr "Віртуальні пакунки як '%s' не можуть бути видаленими\n"
 1422. #. TRANSLATORS: Note, this is not an interactive question
 1423. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1424. #, c-format
 1425. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?\n"
 1426. msgstr ""
 1427. "Пакунок '%s' не встановлений, тому не видалений. Можливо ви мали на увазі "
 1428. "'%s'?\n"
 1429. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1430. #, c-format
 1431. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed\n"
 1432. msgstr "Пакунок '%s' не встановлений, тому не видалений\n"
 1433. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1434. #, c-format
 1435. msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
 1436. msgstr "Помітьте, вибирається '%s' замість '%s'\n"
 1437. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1438. msgid "Most used commands:"
 1439. msgstr ""
 1440. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1441. #, c-format
 1442. msgid "See %s for more information about the available commands."
 1443. msgstr ""
 1444. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1445. msgid ""
 1446. "Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).\n"
 1447. "Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).\n"
 1448. "Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).\n"
 1449. "Security details are available in apt-secure(8).\n"
 1450. msgstr ""
 1451. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1452. msgid "This APT has Super Cow Powers."
 1453. msgstr "Цей APT має Супер-Коров'ячу Силу."
 1454. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1455. msgid "This APT helper has Super Meep Powers."
 1456. msgstr ""
 1457. #: apt-private/private-depends.cc apt-private/private-show.cc
 1458. #: cmdline/apt-mark.cc
 1459. msgid "No packages found"
 1460. msgstr "Не знайдено жодного пакунка"
 1461. #: apt-private/private-download.cc
 1462. msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
 1463. msgstr "УВАГА: Наступні пакунки неможливо автентифікувати!"
 1464. #: apt-private/private-download.cc
 1465. msgid "Authentication warning overridden.\n"
 1466. msgstr "Автентифікаційне попередження не прийнято до уваги.\n"
 1467. #: apt-private/private-download.cc
 1468. msgid "Some packages could not be authenticated"
 1469. msgstr "Деякі пакунки неможливо автентифікувати"
 1470. #: apt-private/private-download.cc
 1471. msgid "Install these packages without verification?"
 1472. msgstr "Встановити ці пакунки без перевірки?"
 1473. #: apt-private/private-download.cc apt-private/private-install.cc
 1474. msgid ""
 1475. "--force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow "
 1476. "instead."
 1477. msgstr ""
 1478. #: apt-private/private-download.cc
 1479. #, fuzzy
 1480. msgid ""
 1481. "There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-"
 1482. "unauthenticated"
 1483. msgstr "Виявлено проблеми, а опція -y була використана без --force-yes"
 1484. #: apt-private/private-download.cc
 1485. #, c-format
 1486. msgid "Couldn't determine free space in %s"
 1487. msgstr "Не вдалося визначити кількість вільного місця в %s"
 1488. #: apt-private/private-download.cc
 1489. #, c-format
 1490. msgid "You don't have enough free space in %s."
 1491. msgstr "Недостатньо вільного місця в %s."
 1492. #: apt-private/private-download.cc
 1493. msgid "Unable to lock the download directory"
 1494. msgstr "Неможливо заблокувати директорію для завантаження"
 1495. #: apt-private/private-install.cc
 1496. msgid ""
 1497. "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
 1498. "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
 1499. "distribution that some required packages have not yet been created\n"
 1500. "or been moved out of Incoming."
 1501. msgstr ""
 1502. "Деякі пакунки неможливо встановити. Можливо, Ви просите неможливого,\n"
 1503. "або ж використовуєте нестабільний дистрибутив, і запитані Вами пакунки\n"
 1504. "ще не створені або були вилучені з Incoming."
 1505. #.
 1506. #. if (Packages == 1)
 1507. #. {
 1508. #. c1out << std::endl;
 1509. #. c1out <<
 1510. #. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 1511. #. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 1512. #. "that package should be filed.") << std::endl;
 1513. #. }
 1514. #.
 1515. #: apt-private/private-install.cc
 1516. msgid "The following information may help to resolve the situation:"
 1517. msgstr "Наступна інформація можливо допоможе Вам виправити ситуацію:"
 1518. #: apt-private/private-install.cc
 1519. msgid "Broken packages"
 1520. msgstr "Зламані пакунки"
 1521. #: apt-private/private-install.cc
 1522. msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
 1523. msgstr ""
 1524. "Внутрішня помилка, InstallPackages була викликана з непрацездатними "
 1525. "пакунками!"
 1526. #: apt-private/private-install.cc
 1527. msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
 1528. msgstr "Необхідно видалити пакунки, але видалення заборонене."
 1529. #: apt-private/private-install.cc
 1530. #, fuzzy
 1531. msgid ""
 1532. "Essential packages were removed and -y was used without --allow-remove-"
 1533. "essential."
 1534. msgstr "Виявлено проблеми, а опція -y була використана без --force-yes"
 1535. #: apt-private/private-install.cc
 1536. #, fuzzy
 1537. msgid "Packages were downgraded and -y was used without --allow-downgrades."
 1538. msgstr "Виявлено проблеми, а опція -y була використана без --force-yes"
 1539. #: apt-private/private-install.cc
 1540. msgid ""
 1541. "Held packages were changed and -y was used without --allow-change-held-"
 1542. "packages."
 1543. msgstr ""
 1544. #: apt-private/private-install.cc
 1545. msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
 1546. msgstr "Внутрішня помилка, Ordering не завершилася"
 1547. #: apt-private/private-install.cc
 1548. msgid "How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
 1549. msgstr "Дивно... Розбіжність розмірів, напишіть на apt@packages.debian.org"
 1550. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1551. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1552. #: apt-private/private-install.cc
 1553. #, c-format
 1554. msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
 1555. msgstr "Необхідно завантажити %sB/%sB архівів.\n"
 1556. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1557. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1558. #: apt-private/private-install.cc
 1559. #, c-format
 1560. msgid "Need to get %sB of archives.\n"
 1561. msgstr "Необхідно завантажити %sB архівів.\n"
 1562. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1563. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1564. #: apt-private/private-install.cc
 1565. #, c-format
 1566. msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
 1567. msgstr ""
 1568. "Після цієї операції об'єм зайнятого дискового простору зросте на %sB.\n"
 1569. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1570. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1571. #: apt-private/private-install.cc
 1572. #, c-format
 1573. msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
 1574. msgstr ""
 1575. "Після цієї операції об'єм зайнятого дискового простору зменшиться на %sB.\n"
 1576. #: apt-private/private-install.cc
 1577. msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
 1578. msgstr ""
 1579. "Вказано виконання тільки тривіальних операцій, але це не тривіальна операція."
 1580. #. TRANSLATOR: This string needs to be typed by the user as a confirmation, so be
 1581. #. careful with hard to type or special characters (like non-breaking spaces)
 1582. #: apt-private/private-install.cc
 1583. msgid "Yes, do as I say!"
 1584. msgstr "Так, робити, як я скажу!"
 1585. #: apt-private/private-install.cc
 1586. #, c-format
 1587. msgid ""
 1588. "You are about to do something potentially harmful.\n"
 1589. "To continue type in the phrase '%s'\n"
 1590. " ?] "
 1591. msgstr ""
 1592. "Те, що ви хочете зробити, може мати небажані наслідки.\n"
 1593. "Щоб продовжити, введіть фразу: '%s'\n"
 1594. " ?] "
 1595. #: apt-private/private-install.cc
 1596. msgid "Abort."
 1597. msgstr "Перервано."
 1598. #: apt-private/private-install.cc
 1599. msgid "Do you want to continue?"
 1600. msgstr "Бажаєте продовжити?"
 1601. #: apt-private/private-install.cc
 1602. msgid "Some files failed to download"
 1603. msgstr "Деякі файли не вдалося завантажити"
 1604. #: apt-private/private-install.cc apt-private/private-source.cc
 1605. msgid "Download complete and in download only mode"
 1606. msgstr "Завантаження завершено в режимі \"тільки завантаження\""
 1607. #: apt-private/private-install.cc
 1608. msgid ""
 1609. "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
 1610. "missing?"
 1611. msgstr ""
 1612. "Неможливо завантажити деякі архіви, імовірно треба виконати apt-get update "
 1613. "або спробувати повторити запуск з ключем --fix-missing?"
 1614. #: apt-private/private-install.cc
 1615. msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
 1616. msgstr "--fix-missing і зміна носія в даний момент не підтримується"
 1617. #: apt-private/private-install.cc
 1618. msgid "Unable to correct missing packages."
 1619. msgstr "Неможливо виправити втрачені пакунки."
 1620. #: apt-private/private-install.cc
 1621. msgid "Aborting install."
 1622. msgstr "Переривається встановлення."
 1623. #: apt-private/private-install.cc
 1624. msgid ""
 1625. "The following package disappeared from your system as\n"
 1626. "all files have been overwritten by other packages:"
 1627. msgid_plural ""
 1628. "The following packages disappeared from your system as\n"
 1629. "all files have been overwritten by other packages:"
 1630. msgstr[0] ""
 1631. "Вказаний пакунок зник з вашої системи, так як\n"
 1632. "усі файли були перезаписані іншими пакунками:"
 1633. msgstr[1] ""
 1634. "Вказані пакунки зникли з вашої системи, так як\n"
 1635. "усі файли були перезаписані іншими пакунками:"
 1636. msgstr[2] ""
 1637. "Вказані пакунки зникли з вашої системи, так як\n"
 1638. "усі файли були перезаписані іншими пакунками:"
 1639. #: apt-private/private-install.cc
 1640. msgid "Note: This is done automatically and on purpose by dpkg."
 1641. msgstr "Увага: це зроблено автоматично і умисно dpkg'ем."
 1642. #: apt-private/private-install.cc
 1643. msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
 1644. msgstr "Нам не дозволено видаляти, неможливо запустити AutoRemover"
 1645. #: apt-private/private-install.cc
 1646. msgid ""
 1647. "Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
 1648. "shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
 1649. msgstr ""
 1650. "Хм, виглядає так, що AutoRemover помилково знищив щось потрібне.\n"
 1651. "Будь-ласка відправте багрепорт щодо apt."
 1652. #: apt-private/private-install.cc
 1653. msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
 1654. msgstr "Внутрішня Помилка, AutoRemover щось поламав"
 1655. #: apt-private/private-install.cc
 1656. msgid ""
 1657. "The following package was automatically installed and is no longer required:"
 1658. msgid_plural ""
 1659. "The following packages were automatically installed and are no longer "
 1660. "required:"
 1661. msgstr[0] ""
 1662. "Наступний пакунок був встановлений автоматично і більше не потрібен:"
 1663. msgstr[1] "Наступні пакунки були встановлені автоматично і більше не потрібні:"
 1664. msgstr[2] "Наступні пакунки були встановлені автоматично і більше не потрібні:"
 1665. #: apt-private/private-install.cc
 1666. #, c-format
 1667. msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
 1668. msgid_plural ""
 1669. "%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
 1670. msgstr[0] "%lu пакунок був встановлений автоматично і більше не потрібен.\n"
 1671. msgstr[1] ""
 1672. "%lu пакунка було встановлено автоматично і вони більше не потрібні.\n"
 1673. msgstr[2] ""
 1674. "%lu пакунків було встановлено автоматично і вони більше не потрібні.\n"
 1675. #: apt-private/private-install.cc
 1676. #, c-format
 1677. msgid "Use '%s' to remove it."
 1678. msgid_plural "Use '%s' to remove them."
 1679. msgstr[0] "Використовуйте '%s' щоб видалити його."
 1680. msgstr[1] "Використовуйте '%s' щоб видалити їх."
 1681. msgstr[2] "Використовуйте '%s' щоб видалити їх."
 1682. #: apt-private/private-install.cc
 1683. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
 1684. msgstr ""
 1685. "Можливо, для виправлення цих помилок Ви захочете скористатися 'apt-get -f "
 1686. "install':"
 1687. #: apt-private/private-install.cc
 1688. msgid ""
 1689. "Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
 1690. "solution)."
 1691. msgstr ""
 1692. "Незадоволені залежності. Спробуйте виконати 'apt-get -f install', не "
 1693. "вказуючи назв пакунків (або вкажіть рішення)."
 1694. #: apt-private/private-install.cc
 1695. #, fuzzy
 1696. msgid "The following additional packages will be installed:"
 1697. msgstr "Будуть встановлені наступні додаткові пакунки:"
 1698. #: apt-private/private-install.cc
 1699. msgid "Suggested packages:"
 1700. msgstr "Пропоновані пакунки:"
 1701. #: apt-private/private-install.cc
 1702. msgid "Recommended packages:"
 1703. msgstr "Рекомендовані пакунки:"
 1704. #: apt-private/private-install.cc
 1705. #, c-format
 1706. msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
 1707. msgstr ""
 1708. "Пропускається %s, пакунок вже встановлений і опція ОНОВИТИ не встановлена.\n"
 1709. #: apt-private/private-install.cc
 1710. #, c-format
 1711. msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
 1712. msgstr ""
 1713. "Пропускається %s, пакунок не встановлений, а запитуються тільки оновлення.\n"
 1714. #: apt-private/private-install.cc
 1715. #, c-format
 1716. msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
 1717. msgstr "Перевстановлення %s неможливе, бо він не може бути завантаженим.\n"
 1718. #. TRANSLATORS: First string is package name, second is version
 1719. #: apt-private/private-install.cc
 1720. #, fuzzy, c-format
 1721. msgid "%s is already the newest version (%s).\n"
 1722. msgstr "Вже встановлена найновіша версія %s.\n"
 1723. #: apt-private/private-install.cc cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 1724. #, c-format
 1725. msgid "%s set to manually installed.\n"
 1726. msgstr "%s позначений як встановлений вручну.\n"
 1727. #: apt-private/private-install.cc
 1728. #, c-format
 1729. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
 1730. msgstr "Обрана версія '%s' (%s) для '%s'\n"
 1731. #: apt-private/private-install.cc
 1732. #, c-format
 1733. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
 1734. msgstr "Обрана версія '%s' (%s) для '%s' через '%s'\n"
 1735. #: apt-private/private-list.cc
 1736. msgid "Listing"
 1737. msgstr ""
 1738. #: apt-private/private-list.cc
 1739. #, c-format
 1740. msgid "There is %i additional version. Please use the '-a' switch to see it"
 1741. msgid_plural ""
 1742. "There are %i additional versions. Please use the '-a' switch to see them."
 1743. msgstr[0] ""
 1744. msgstr[1] ""
 1745. msgstr[2] ""
 1746. #. TRANSLATORS: placeholder is a binary name like apt or apt-get
 1747. #: apt-private/private-main.cc
 1748. #, c-format
 1749. msgid ""
 1750. "NOTE: This is only a simulation!\n"
 1751. " %s needs root privileges for real execution.\n"
 1752. " Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
 1753. " so don't depend on the relevance to the real current situation!\n"
 1754. msgstr ""
 1755. "УВАГА: Це тільки симуляція!\n"
 1756. " %s потребує права root для реального запуску.\n"
 1757. " Також не забувайте, що блокування вимикається,\n"
 1758. " тому не очікуйте на відповідність поточній реальній ситуації!\n"
 1759. #: apt-private/private-output.cc apt-private/private-show.cc
 1760. msgid "unknown"
 1761. msgstr ""
 1762. #: apt-private/private-output.cc
 1763. #, fuzzy, c-format
 1764. msgid "[installed,upgradable to: %s]"
 1765. msgstr " [Встановлено]"
 1766. #: apt-private/private-output.cc
 1767. #, fuzzy
 1768. msgid "[installed,local]"
 1769. msgstr " [Встановлено]"
 1770. #: apt-private/private-output.cc
 1771. msgid "[installed,auto-removable]"
 1772. msgstr ""
 1773. #: apt-private/private-output.cc
 1774. #, fuzzy
 1775. msgid "[installed,automatic]"
 1776. msgstr " [Встановлено]"
 1777. #: apt-private/private-output.cc
 1778. #, fuzzy
 1779. msgid "[installed]"
 1780. msgstr " [Встановлено]"
 1781. #: apt-private/private-output.cc
 1782. #, c-format
 1783. msgid "[upgradable from: %s]"
 1784. msgstr ""
 1785. #: apt-private/private-output.cc
 1786. msgid "[residual-config]"
 1787. msgstr ""
 1788. #: apt-private/private-output.cc
 1789. #, c-format
 1790. msgid "but %s is installed"
 1791. msgstr "але %s вже встановлений"
 1792. #: apt-private/private-output.cc
 1793. #, c-format
 1794. msgid "but %s is to be installed"
 1795. msgstr "але %s буде встановлений"
 1796. #: apt-private/private-output.cc
 1797. msgid "but it is not installable"
 1798. msgstr "але він не може бути встановлений"
 1799. #: apt-private/private-output.cc
 1800. msgid "but it is a virtual package"
 1801. msgstr "але це віртуальний пакунок"
 1802. #: apt-private/private-output.cc
 1803. msgid "but it is not going to be installed"
 1804. msgstr "але він не буде встановлений"
 1805. #: apt-private/private-output.cc
 1806. msgid "but it is not installed"
 1807. msgstr "але він не встановлений"
 1808. #: apt-private/private-output.cc
 1809. msgid " or"
 1810. msgstr " чи"
 1811. #: apt-private/private-output.cc
 1812. msgid "The following packages have unmet dependencies:"
 1813. msgstr "Пакунки, що мають незадоволені залежності:"
 1814. #: apt-private/private-output.cc
 1815. msgid "The following NEW packages will be installed:"
 1816. msgstr "НОВІ пакунки, які будуть встановлені:"
 1817. #: apt-private/private-output.cc
 1818. msgid "The following packages will be REMOVED:"
 1819. msgstr "Пакунки, які будуть ВИДАЛЕНІ:"
 1820. #: apt-private/private-output.cc
 1821. msgid "The following packages have been kept back:"
 1822. msgstr "Пакунки, які залишені в незмінному стані:"
 1823. #: apt-private/private-output.cc
 1824. msgid "The following packages will be upgraded:"
 1825. msgstr "Пакунки, які будуть ОНОВЛЕНІ:"
 1826. #: apt-private/private-output.cc
 1827. msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
 1828. msgstr "Пакунки, які будуть замінені на СТАРІШІ версії:"
 1829. #: apt-private/private-output.cc
 1830. msgid "The following held packages will be changed:"
 1831. msgstr "Пакунки, які мали б залишитися без змін, але будуть замінені:"
 1832. #: apt-private/private-output.cc
 1833. #, c-format
 1834. msgid "%s (due to %s)"
 1835. msgstr "%s (внаслідок %s)"
 1836. #: apt-private/private-output.cc
 1837. msgid ""
 1838. "WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
 1839. "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
 1840. msgstr ""
 1841. "УВАГА: Наступні важливі пакунки будуть вилучені.\n"
 1842. "НЕ РОБІТЬ цього, якщо ви НЕ уявляєте собі всі можливі наслідки!"
 1843. #: apt-private/private-output.cc
 1844. #, c-format
 1845. msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
 1846. msgstr "оновлено %lu, встановлено %lu нових, "
 1847. #: apt-private/private-output.cc
 1848. #, c-format
 1849. msgid "%lu reinstalled, "
 1850. msgstr "%lu перевстановлено, "
 1851. #: apt-private/private-output.cc
 1852. #, c-format
 1853. msgid "%lu downgraded, "
 1854. msgstr "%lu замінено на старіші версії, "
 1855. #: apt-private/private-output.cc
 1856. #, c-format
 1857. msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
 1858. msgstr "%lu відмічено для видалення і %lu не оновлено.\n"
 1859. #: apt-private/private-output.cc
 1860. #, c-format
 1861. msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
 1862. msgstr "не встановлено(видалено) до кінця %lu пакунків.\n"
 1863. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to Y[es]
 1864. #. e.g. "Do you want to continue? [Y/n] "
 1865. #. The user has to answer with an input matching the
 1866. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1867. #: apt-private/private-output.cc
 1868. msgid "[Y/n]"
 1869. msgstr ""
 1870. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to N[o]
 1871. #. e.g. "Should this file be removed? [y/N] "
 1872. #. The user has to answer with an input matching the
 1873. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1874. #: apt-private/private-output.cc
 1875. msgid "[y/N]"
 1876. msgstr ""
 1877. #. TRANSLATOR: "Yes" answer printed for a yes/no question if --assume-yes is set
 1878. #: apt-private/private-output.cc
 1879. msgid "Y"
 1880. msgstr ""
 1881. #. TRANSLATOR: "No" answer printed for a yes/no question if --assume-no is set
 1882. #: apt-private/private-output.cc
 1883. msgid "N"
 1884. msgstr ""
 1885. #: apt-private/private-search.cc
 1886. msgid "You must give at least one search pattern"
 1887. msgstr "Ви повинні задати не менше одного шаблону пошуку"
 1888. #: apt-private/private-search.cc
 1889. msgid "Full Text Search"
 1890. msgstr ""
 1891. #: apt-private/private-show.cc cmdline/apt-cache.cc
 1892. #, c-format
 1893. msgid "Package file %s is out of sync."
 1894. msgstr "Перелік пакунків %s розсинхронізований."
 1895. #: apt-private/private-show.cc
 1896. #, c-format
 1897. msgid "There is %i additional record. Please use the '-a' switch to see it"
 1898. msgid_plural ""
 1899. "There are %i additional records. Please use the '-a' switch to see them."
 1900. msgstr[0] ""
 1901. msgstr[1] ""
 1902. msgstr[2] ""
 1903. #: apt-private/private-show.cc
 1904. msgid "not a real package (virtual)"
 1905. msgstr ""
 1906. #: apt-private/private-show.cc
 1907. msgid "Package files:"
 1908. msgstr "Переліки пакунків:"
 1909. #: apt-private/private-show.cc
 1910. msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
 1911. msgstr "Кеш не синхронізований, неможливо знайти посилання на перелік пакунків"
 1912. #. Show any packages have explicit pins
 1913. #: apt-private/private-show.cc
 1914. msgid "Pinned packages:"
 1915. msgstr "Зафіксовані пакунки:"
 1916. #. Print the package name and the version we are forcing to
 1917. #: apt-private/private-show.cc
 1918. #, c-format
 1919. msgid "%s -> %s with priority %d\n"
 1920. msgstr ""
 1921. #: apt-private/private-show.cc
 1922. msgid " Installed: "
 1923. msgstr " Встановлено: "
 1924. #: apt-private/private-show.cc
 1925. msgid " Candidate: "
 1926. msgstr " Кандидат: "
 1927. #: apt-private/private-show.cc
 1928. msgid "(none)"
 1929. msgstr "(відсутній)"
 1930. #. Show the priority tables
 1931. #: apt-private/private-show.cc
 1932. msgid " Version table:"
 1933. msgstr " Таблиця версій:"
 1934. #: apt-private/private-source.cc
 1935. #, fuzzy, c-format
 1936. msgid "Can not find a package for architecture '%s'"
 1937. msgstr "Неможливо знайти ніякий пакунок через рег.вираз '%s'"
 1938. #: apt-private/private-source.cc
 1939. #, fuzzy, c-format
 1940. msgid "Can not find a package '%s' with version '%s'"
 1941. msgstr "Неможливо знайти ніякий пакунок через рег.вираз '%s'"
 1942. #: apt-private/private-source.cc
 1943. #, fuzzy, c-format
 1944. msgid "Can not find a package '%s' with release '%s'"
 1945. msgstr "Неможливо знайти ніякий пакунок через рег.вираз '%s'"
 1946. #: apt-private/private-source.cc
 1947. #, c-format
 1948. msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
 1949. msgstr "Обираю '%s' як пакунок вихідних текстів, замість '%s'\n"
 1950. #: apt-private/private-source.cc
 1951. #, fuzzy, c-format
 1952. msgid "Can not find version '%s' of package '%s'"
 1953. msgstr "Ігнорувати недоступну версію '%s' пакунку '%s'"
 1954. #: apt-private/private-source.cc
 1955. msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
 1956. msgstr ""
 1957. "Вкажіть як мінімум один пакунок, для якого необхідно завантажити вихідні "
 1958. "тексти"
 1959. #: apt-private/private-source.cc
 1960. #, c-format
 1961. msgid "Unable to find a source package for %s"
 1962. msgstr "Неможливо знайти пакунок з вихідними текстами для %s"
 1963. #: apt-private/private-source.cc
 1964. #, c-format
 1965. msgid ""
 1966. "NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
 1967. "%s\n"
 1968. msgstr ""
 1969. "УВАГА: Пакування '%s' відбувається в системі контролю версій '%s' на:\n"
 1970. "%s\n"
 1971. #: apt-private/private-source.cc
 1972. #, c-format
 1973. msgid ""
 1974. "Please use:\n"
 1975. "%s\n"
 1976. "to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
 1977. msgstr ""
 1978. "Будь-ласка використовуйте:\n"
 1979. "%s\n"
 1980. "щоб отримати найновіші (потенційно не випущені) оновлення до пакунку.\n"
 1981. #: apt-private/private-source.cc
 1982. #, c-format
 1983. msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
 1984. msgstr "Пропускаємо вже завантажений файл '%s'\n"
 1985. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1986. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1987. #: apt-private/private-source.cc
 1988. #, c-format
 1989. msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
 1990. msgstr "Необхідно завантажити %sB/%sB з архівів вихідних текстів.\n"
 1991. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1992. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1993. #: apt-private/private-source.cc
 1994. #, c-format
 1995. msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
 1996. msgstr "Потрібно завантажити %sB архівів з вихідними текстами.\n"
 1997. #: apt-private/private-source.cc
 1998. #, c-format
 1999. msgid "Fetch source %s\n"
 2000. msgstr "Завантаження вихідних текстів %s\n"
 2001. #: apt-private/private-source.cc
 2002. msgid "Failed to fetch some archives."
 2003. msgstr "Деякі архіви не вдалося завантажити."
 2004. #: apt-private/private-source.cc
 2005. #, c-format
 2006. msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
 2007. msgstr ""
 2008. "Пропускається розпакування вихідних текстів, тому що вже розпаковано в %s\n"
 2009. #: apt-private/private-source.cc
 2010. #, c-format
 2011. msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
 2012. msgstr "Команда розпакування '%s' завершилася невдало.\n"
 2013. #: apt-private/private-source.cc
 2014. #, c-format
 2015. msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
 2016. msgstr "Перевірте, чи встановлений пакунок 'dpkg-dev'.\n"
 2017. #: apt-private/private-source.cc
 2018. #, c-format
 2019. msgid "Build command '%s' failed.\n"
 2020. msgstr "Команда побудови '%s' закінчилася невдало.\n"
 2021. #: apt-private/private-source.cc
 2022. #, c-format
 2023. msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
 2024. msgstr "Неможливо одержати інформацію про залежності для побудови %s"
 2025. #: apt-private/private-source.cc
 2026. #, c-format
 2027. msgid "%s has no build depends.\n"
 2028. msgstr "%s не має залежностей для побудови.\n"
 2029. #: apt-private/private-source.cc
 2030. msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
 2031. msgstr ""
 2032. "Для перевірки залежностей для побудови необхідно вказати як мінімум один "
 2033. "пакунок"
 2034. #: apt-private/private-source.cc
 2035. #, c-format
 2036. msgid ""
 2037. "No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
 2038. "Architectures for setup"
 2039. msgstr ""
 2040. "Відсутня інформація про архітектуру для %s. Дивись apt.conf(5) APT::"
 2041. "Архітектури для налащтування"
 2042. #: apt-private/private-source.cc
 2043. #, c-format
 2044. msgid "Note, using directory '%s' to get the build dependencies\n"
 2045. msgstr ""
 2046. #: apt-private/private-source.cc
 2047. #, fuzzy, c-format
 2048. msgid "Note, using file '%s' to get the build dependencies\n"
 2049. msgstr "Обробка залежностей для побудови закінчилася невдало"
 2050. #: apt-private/private-source.cc
 2051. msgid "Failed to process build dependencies"
 2052. msgstr "Обробка залежностей для побудови закінчилася невдало"
 2053. #: apt-private/private-sources.cc
 2054. #, fuzzy, c-format
 2055. msgid "Failed to parse %s. Edit again? "
 2056. msgstr "Не вдалося перейменувати %s на %s"
 2057. #: apt-private/private-sources.cc
 2058. #, c-format
 2059. msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'."
 2060. msgstr ""
 2061. #: apt-private/private-unmet.cc
 2062. #, c-format
 2063. msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
 2064. msgstr "Пакунок %s версії %s має незадоволену залежність:\n"
 2065. #: apt-private/private-update.cc
 2066. msgid "The update command takes no arguments"
 2067. msgstr "Команді update не потрібні аргументи"
 2068. #: apt-private/private-update.cc
 2069. #, c-format
 2070. msgid "%i package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.\n"
 2071. msgid_plural ""
 2072. "%i packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.\n"
 2073. msgstr[0] ""
 2074. msgstr[1] ""
 2075. msgstr[2] ""
 2076. #: apt-private/private-update.cc
 2077. msgid "All packages are up to date."
 2078. msgstr ""
 2079. #: cmdline/apt-cache.cc
 2080. #, fuzzy
 2081. msgid "apt-cache stats does not take any arguments"
 2082. msgstr "Команді update не потрібні аргументи"
 2083. #: cmdline/apt-cache.cc
 2084. msgid "Total package names: "
 2085. msgstr "Всього імен пакунків: "
 2086. #: cmdline/apt-cache.cc
 2087. msgid "Total package structures: "
 2088. msgstr "Всього структур пакунків: "
 2089. #: cmdline/apt-cache.cc
 2090. msgid " Normal packages: "
 2091. msgstr " Нормальних пакунків: "
 2092. #: cmdline/apt-cache.cc
 2093. msgid " Pure virtual packages: "
 2094. msgstr " Цілком віртуальних пакунків: "
 2095. #: cmdline/apt-cache.cc
 2096. msgid " Single virtual packages: "
 2097. msgstr " Окремих віртуальних пакунків: "
 2098. #: cmdline/apt-cache.cc
 2099. msgid " Mixed virtual packages: "
 2100. msgstr " Змішаних віртуальних пакунків: "
 2101. #: cmdline/apt-cache.cc
 2102. msgid " Missing: "
 2103. msgstr " Відсутні: "
 2104. #: cmdline/apt-cache.cc
 2105. msgid "Total distinct versions: "
 2106. msgstr "Всього унікальних версій: "
 2107. #: cmdline/apt-cache.cc
 2108. msgid "Total distinct descriptions: "
 2109. msgstr "Всього унікальних описів: "
 2110. #: cmdline/apt-cache.cc
 2111. msgid "Total dependencies: "
 2112. msgstr "Всього залежностей: "
 2113. #: cmdline/apt-cache.cc
 2114. msgid "Total ver/file relations: "
 2115. msgstr "Всього відносин Версія/Файл: "
 2116. #: cmdline/apt-cache.cc
 2117. msgid "Total Desc/File relations: "
 2118. msgstr "Всього відносин Опис/Файл: "
 2119. #: cmdline/apt-cache.cc
 2120. #, fuzzy
 2121. msgid "Total Provides mappings: "
 2122. msgstr "Всього карт 'Provides': "
 2123. #: cmdline/apt-cache.cc
 2124. msgid "Total globbed strings: "
 2125. msgstr "Всього відфільтрованих (globbed) рядків: "
 2126. #: cmdline/apt-cache.cc
 2127. #, fuzzy
 2128. msgid "Total slack space: "
 2129. msgstr "Порожнього місця в кеші: "
 2130. #: cmdline/apt-cache.cc
 2131. msgid "Total space accounted for: "
 2132. msgstr "Загальний простір полічений для: "
 2133. #: cmdline/apt-cache.cc
 2134. msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
 2135. msgstr "Ця команда є застарілою. Будь-ласка використовуйте 'apt-mark showauto'"
 2136. #: cmdline/apt-cache.cc
 2137. msgid ""
 2138. "Usage: apt-cache [options] command\n"
 2139. " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2140. "\n"
 2141. "apt-cache queries and displays available information about installed\n"
 2142. "and installable packages. It works exclusively on the data acquired\n"
 2143. "into the local cache via the 'update' command of e.g. apt-get. The\n"
 2144. "displayed information may therefore be outdated if the last update was\n"
 2145. "too long ago, but in exchange apt-cache works independently of the\n"
 2146. "availability of the configured sources (e.g. offline).\n"
 2147. msgstr ""
 2148. #: cmdline/apt-cache.cc
 2149. msgid "Show source records"
 2150. msgstr "показати інформацію про вихідний текст (source)"
 2151. #: cmdline/apt-cache.cc
 2152. msgid "Search the package list for a regex pattern"
 2153. msgstr "знайти пакунки, назва яких задовольняє регулярний вираз"
 2154. #: cmdline/apt-cache.cc
 2155. msgid "Show raw dependency information for a package"
 2156. msgstr "показати інформацію про залежності пакунка"
 2157. #: cmdline/apt-cache.cc
 2158. msgid "Show reverse dependency information for a package"
 2159. msgstr "показати інформацію про зворотні залежності пакунка"
 2160. #: cmdline/apt-cache.cc
 2161. msgid "Show a readable record for the package"
 2162. msgstr "показати інформацію про пакунок в зрозумілій формі"
 2163. #: cmdline/apt-cache.cc
 2164. msgid "List the names of all packages in the system"
 2165. msgstr "показати імена всіх пакунків у системі"
 2166. #: cmdline/apt-cache.cc
 2167. msgid "Show policy settings"
 2168. msgstr "показати поточну політику"
 2169. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2170. msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
 2171. msgstr "Задайте назву для цього Диска, наприклад 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
 2172. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2173. #, fuzzy
 2174. msgid "Please insert a Disc in the drive and press [Enter]"
 2175. msgstr "Будь-ласка, вставте Диск у пристрій і натисніть Enter"
 2176. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2177. #, c-format
 2178. msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
 2179. msgstr "Не вдалося під'єднати '%s' до '%s'"
 2180. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2181. msgid ""
 2182. "No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.\n"
 2183. "You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.\n"
 2184. "See 'man apt-cdrom' for more information about the CD-ROM auto-detection and "
 2185. "mount point."
 2186. msgstr ""
 2187. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2188. msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
 2189. msgstr "Повторіть цей процес для решти CD з вашого набору."
 2190. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2191. msgid ""
 2192. "Usage: apt-cdrom [options] command\n"
 2193. "\n"
 2194. "apt-cdrom is used to add CDROM's, USB flashdrives and other removable\n"
 2195. "media types as package sources to APT. The mount point and device\n"
 2196. "information is taken from apt.conf(5), udev(7) and fstab(5).\n"
 2197. msgstr ""
 2198. #: cmdline/apt-config.cc
 2199. msgid "Arguments not in pairs"
 2200. msgstr "Аргументи не в парах"
 2201. #: cmdline/apt-config.cc
 2202. #, fuzzy
 2203. msgid ""
 2204. "Usage: apt-config [options] command\n"
 2205. "\n"
 2206. "apt-config is an interface to the configuration settings used by\n"
 2207. "all APT tools, mainly intended for debugging and shell scripting.\n"
 2208. msgstr ""
 2209. "Використання: apt-config [опції] команда\n"
 2210. "\n"
 2211. "apt-config - простий інструмент для зчитування конфігураційного файла APT\n"
 2212. #: cmdline/apt-config.cc
 2213. msgid "get configuration values via shell evaluation"
 2214. msgstr ""
 2215. #: cmdline/apt-config.cc
 2216. msgid "show the active configuration setting"
 2217. msgstr ""
 2218. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 2219. msgid ""
 2220. "Usage: apt-dump-solver\n"
 2221. "\n"
 2222. "apt-dump-solver is an interface to store an EDSP scenario in\n"
 2223. "a file and optionally forwards it to another solver.\n"
 2224. msgstr ""
 2225. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2226. #, fuzzy
 2227. msgid ""
 2228. "Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
 2229. "\n"
 2230. "apt-extracttemplates is used to extract config and template files\n"
 2231. "from debian packages. It is used mainly by debconf(1) to prompt for\n"
 2232. "configuration questions before installation of packages.\n"
 2233. msgstr ""
 2234. "Використання: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
 2235. "\n"
 2236. "apt-extracttemplates витягує з пакунків Debian конфігураційні скрипти\n"
 2237. "і файли-шаблони\n"
 2238. "\n"
 2239. "Опції:\n"
 2240. " -h Цей текст\n"
 2241. " -t Встановити директорію для тимчасових файлів\n"
 2242. " -c=? Читати зазначений конфігураційний файл\n"
 2243. " -o=? Вказати довільну опцію, наприклад, -o dir::cache=/tmp\n"
 2244. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2245. msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
 2246. msgstr "Неможливо визначити версію debconf. Він встановлений?"
 2247. #: cmdline/apt-get.cc
 2248. #, c-format
 2249. msgid "Couldn't find package %s"
 2250. msgstr "Не можу знайти пакунок %s"
 2251. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2252. #, c-format
 2253. msgid "%s set to automatically installed.\n"
 2254. msgstr "%s позначений як автоматично встановлений.\n"
 2255. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2256. msgid ""
 2257. "This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
 2258. "instead."
 2259. msgstr ""
 2260. "Ця команда застаріла. Будь-ласка, використовуйте замість неї 'apt-mark auto' "
 2261. "і 'apt-mark manual'."
 2262. #: cmdline/apt-get.cc
 2263. msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
 2264. msgstr "Внутрішня помилка, вирішувач проблем щось поламав"
 2265. #: cmdline/apt-get.cc
 2266. msgid "Supported modules:"
 2267. msgstr "Підтримувані модулі:"
 2268. #: cmdline/apt-get.cc
 2269. #, fuzzy
 2270. msgid ""
 2271. "Usage: apt-get [options] command\n"
 2272. " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2273. " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2274. "\n"
 2275. "apt-get is a command line interface for retrieval of packages\n"
 2276. "and information about them from authenticated sources and\n"
 2277. "for installation, upgrade and removal of packages together\n"
 2278. "with their dependencies.\n"
 2279. msgstr ""
 2280. "Використання: apt-get [опції] команда\n"
 2281. " apt-get [опції] install|remove пакунок1 [пкн2 ...]\n"
 2282. " apt-get [опції] source пакунок1 [пкн2 ...]\n"
 2283. "\n"
 2284. "apt-get - простий інтерфейс командного рядка для завантаження й\n"
 2285. "встановлення пакунків. Найбільш часто використовувані команди - update\n"
 2286. "і install.\n"
 2287. #: cmdline/apt-get.cc
 2288. msgid "Retrieve new lists of packages"
 2289. msgstr "завантажити нові переліки пакунків"
 2290. #: cmdline/apt-get.cc
 2291. msgid "Perform an upgrade"
 2292. msgstr "виконати оновлення пакунків"
 2293. #: cmdline/apt-get.cc
 2294. msgid "Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)"
 2295. msgstr ""
 2296. "встановити нові пакунки (назва пакунка вказується як libc6, а не libc6.deb)"
 2297. #: cmdline/apt-get.cc
 2298. msgid "Remove packages"
 2299. msgstr "видалити пакунки"
 2300. #: cmdline/apt-get.cc
 2301. msgid "Remove packages and config files"
 2302. msgstr "видалити пакунки разом з іхніми конфігураційними файлами"
 2303. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt.cc
 2304. msgid "Remove automatically all unused packages"
 2305. msgstr "видалити автоматично усі пакунки, що не використовуються"
 2306. #: cmdline/apt-get.cc
 2307. msgid "Distribution upgrade, see apt-get(8)"
 2308. msgstr "оновити всю систему, докладніше в apt-get(8)"
 2309. #: cmdline/apt-get.cc
 2310. msgid "Follow dselect selections"
 2311. msgstr "керуватися вибором, зробленим у dselect"
 2312. #: cmdline/apt-get.cc
 2313. msgid "Configure build-dependencies for source packages"
 2314. msgstr ""
 2315. "завантажити все необхідне для побудови зазначеного пакунку з вихідних текстів"
 2316. #: cmdline/apt-get.cc
 2317. msgid "Erase downloaded archive files"
 2318. msgstr "видалити завантажені архіви"
 2319. #: cmdline/apt-get.cc
 2320. msgid "Erase old downloaded archive files"
 2321. msgstr "видалити старі завантажені архіви"
 2322. #: cmdline/apt-get.cc
 2323. msgid "Verify that there are no broken dependencies"
 2324. msgstr "перевірити наявність порушених залежностей"
 2325. #: cmdline/apt-get.cc
 2326. msgid "Download source archives"
 2327. msgstr "завантажити архіви з вихідними текстами"
 2328. #: cmdline/apt-get.cc
 2329. msgid "Download the binary package into the current directory"
 2330. msgstr "завантажити двійковий пакунок у поточну директорію"
 2331. #: cmdline/apt-get.cc
 2332. msgid "Download and display the changelog for the given package"
 2333. msgstr "завантажити і показати журнал змін для визначеного пакунку"
 2334. #: cmdline/apt-helper.cc
 2335. msgid "Need one URL as argument"
 2336. msgstr ""
 2337. #: cmdline/apt-helper.cc
 2338. #, fuzzy
 2339. msgid "Must specify at least one pair url/filename"
 2340. msgstr ""
 2341. "Вкажіть як мінімум один пакунок, для якого необхідно завантажити вихідні "
 2342. "тексти"
 2343. #: cmdline/apt-helper.cc
 2344. msgid "Download Failed"
 2345. msgstr ""
 2346. #: cmdline/apt-helper.cc
 2347. #, c-format
 2348. msgid "GetSrvRec failed for %s"
 2349. msgstr ""
 2350. #: cmdline/apt-helper.cc
 2351. msgid ""
 2352. "Usage: apt-helper [options] command\n"
 2353. " apt-helper [options] cat-file file ...\n"
 2354. " apt-helper [options] download-file uri target-path\n"
 2355. "\n"
 2356. "apt-helper bundles a variety of commands for shell scripts to use\n"
 2357. "e.g. the same proxy configuration or acquire system as APT would.\n"
 2358. msgstr ""
 2359. #: cmdline/apt-helper.cc
 2360. msgid "download the given uri to the target-path"
 2361. msgstr ""
 2362. #: cmdline/apt-helper.cc
 2363. msgid "lookup a SRV record (e.g. _http._tcp.ftp.debian.org)"
 2364. msgstr ""
 2365. #: cmdline/apt-helper.cc
 2366. msgid "concatenate files, with automatic decompression"
 2367. msgstr ""
 2368. #: cmdline/apt-helper.cc
 2369. msgid "detect proxy using apt.conf"
 2370. msgstr ""
 2371. #: cmdline/apt-internal-planner.cc
 2372. #, fuzzy
 2373. msgid ""
 2374. "Usage: apt-internal-planner\n"
 2375. "\n"
 2376. "apt-internal-planner is an interface to use the current internal\n"
 2377. "installation planner for the APT family like an external one,\n"
 2378. "for debugging or the like.\n"
 2379. msgstr ""
 2380. "Використання: apt-internal-solver\n"
 2381. "\n"
 2382. "apt-internal-solver це інтерфейс для використання поточного\n"
 2383. "внутрішнього розв'язувача (як зовнішнього) для АРТ програм\n"
 2384. "для дебагу чи інших цілей\n"
 2385. "\n"
 2386. "Опції:\n"
 2387. " -h Цей текст допомоги.\n"
 2388. " -q Виводити повідомлення, придатні для запису у файл журналу.\n"
 2389. " Не виводити індикатор прогресу\n"
 2390. " -c=? Читати зазначений конфігураційний файл\n"
 2391. " -o=? Вказати умовну опцію, наприклад, -o dir::cache=/tmp\n"
 2392. #: cmdline/apt-internal-solver.cc
 2393. #, fuzzy
 2394. msgid ""
 2395. "Usage: apt-internal-solver\n"
 2396. "\n"
 2397. "apt-internal-solver is an interface to use the current internal\n"
 2398. "resolver for the APT family like an external one, for debugging or\n"
 2399. "the like.\n"
 2400. msgstr ""
 2401. "Використання: apt-internal-solver\n"
 2402. "\n"
 2403. "apt-internal-solver це інтерфейс для використання поточного\n"
 2404. "внутрішнього розв'язувача (як зовнішнього) для АРТ програм\n"
 2405. "для дебагу чи інших цілей\n"
 2406. "\n"
 2407. "Опції:\n"
 2408. " -h Цей текст допомоги.\n"
 2409. " -q Виводити повідомлення, придатні для запису у файл журналу.\n"
 2410. " Не виводити індикатор прогресу\n"
 2411. " -c=? Читати зазначений конфігураційний файл\n"
 2412. " -o=? Вказати умовну опцію, наприклад, -o dir::cache=/tmp\n"
 2413. #: cmdline/apt-mark.cc
 2414. #, c-format
 2415. msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
 2416. msgstr "%s не може бути позначений, тому що він не встановлений.\n"
 2417. #: cmdline/apt-mark.cc
 2418. #, c-format
 2419. msgid "%s was already set to manually installed.\n"
 2420. msgstr "%s вже був позначений, як встановлений вручну.\n"
 2421. #: cmdline/apt-mark.cc
 2422. #, c-format
 2423. msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
 2424. msgstr "%s вже був позначений, як автоматично встановлений.\n"
 2425. #: cmdline/apt-mark.cc
 2426. #, c-format
 2427. msgid "%s was already set on hold.\n"
 2428. msgstr "%s вже був зафіксований.\n"
 2429. #: cmdline/apt-mark.cc
 2430. #, c-format
 2431. msgid "%s was already not hold.\n"
 2432. msgstr "%s вже був незафіксований.\n"
 2433. #: cmdline/apt-mark.cc
 2434. msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
 2435. msgstr "Не вдалося виконати dpkg. Ви root?"
 2436. #: cmdline/apt-mark.cc
 2437. #, c-format
 2438. msgid "%s set on hold.\n"
 2439. msgstr "%s зафіксовано.\n"
 2440. #: cmdline/apt-mark.cc
 2441. #, c-format
 2442. msgid "Canceled hold on %s.\n"
 2443. msgstr "Фіксацію для %s відмінено.\n"
 2444. #: cmdline/apt-mark.cc
 2445. #, c-format
 2446. msgid "Selected %s for purge.\n"
 2447. msgstr ""
 2448. #: cmdline/apt-mark.cc
 2449. #, c-format
 2450. msgid "Selected %s for removal.\n"
 2451. msgstr ""
 2452. #: cmdline/apt-mark.cc
 2453. #, c-format
 2454. msgid "Selected %s for installation.\n"
 2455. msgstr ""
 2456. #: cmdline/apt-mark.cc
 2457. #, fuzzy
 2458. msgid ""
 2459. "Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2460. "\n"
 2461. "apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
 2462. "as manually or automatically installed. It can also be used to\n"
 2463. "manipulate the dpkg(1) selection states of packages, and to list\n"
 2464. "all packages with or without a certain marking.\n"
 2465. msgstr ""
 2466. "Використання: apt-mark [опції] {auto|manual} пакунок1 [пакунок2 ...]\n"
 2467. "\n"
 2468. "apt-mark - це простий інтерфейс командного рядка для позначення\n"
 2469. "пакунків як встановлені вручну, або автоматично. Він також уміє\n"
 2470. "показувати позначки.\n"
 2471. #: cmdline/apt-mark.cc
 2472. msgid "Mark the given packages as automatically installed"
 2473. msgstr "позначити вказані пакунки як автоматично встановлені"
 2474. #: cmdline/apt-mark.cc
 2475. msgid "Mark the given packages as manually installed"
 2476. msgstr "позначити вказані пакунки як встановлені вручну"
 2477. #: cmdline/apt-mark.cc
 2478. msgid "Mark a package as held back"
 2479. msgstr ""
 2480. #: cmdline/apt-mark.cc
 2481. msgid "Unset a package set as held back"
 2482. msgstr ""
 2483. #: cmdline/apt-mark.cc
 2484. msgid "Print the list of automatically installed packages"
 2485. msgstr ""
 2486. #: cmdline/apt-mark.cc
 2487. msgid "Print the list of manually installed packages"
 2488. msgstr ""
 2489. #: cmdline/apt-mark.cc
 2490. msgid "Print the list of package on hold"
 2491. msgstr ""
 2492. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2493. msgid "Unknown package record!"
 2494. msgstr "Невідомий запис про пакунок!"
 2495. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2496. msgid ""
 2497. "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 2498. "\n"
 2499. "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package information files.\n"
 2500. "By default it sorts by binary package information, but the -s option\n"
 2501. "can be used to switch to source package ordering instead.\n"
 2502. msgstr ""
 2503. #: cmdline/apt.cc
 2504. msgid ""
 2505. "Usage: apt [options] command\n"
 2506. "\n"
 2507. "apt is a commandline package manager and provides commands for\n"
 2508. "searching and managing as well as querying information about packages.\n"
 2509. "It provides the same functionality as the specialized APT tools,\n"
 2510. "like apt-get and apt-cache, but enables options more suitable for\n"
 2511. "interactive use by default.\n"
 2512. msgstr ""
 2513. #. query
 2514. #: cmdline/apt.cc
 2515. msgid "list packages based on package names"
 2516. msgstr ""
 2517. #: cmdline/apt.cc
 2518. #, fuzzy
 2519. msgid "search in package descriptions"
 2520. msgstr "Зчитування переліків пакунків"
 2521. #: cmdline/apt.cc
 2522. msgid "show package details"
 2523. msgstr ""
 2524. #. package stuff
 2525. #: cmdline/apt.cc
 2526. #, fuzzy
 2527. msgid "install packages"
 2528. msgstr "Зафіксовані пакунки:"
 2529. #: cmdline/apt.cc
 2530. #, fuzzy
 2531. msgid "remove packages"
 2532. msgstr "Зламані пакунки"
 2533. #. system wide stuff
 2534. #: cmdline/apt.cc
 2535. #, fuzzy
 2536. msgid "update list of available packages"
 2537. msgstr "але це віртуальний пакунок"
 2538. #: cmdline/apt.cc
 2539. msgid "upgrade the system by installing/upgrading packages"
 2540. msgstr ""
 2541. #: cmdline/apt.cc
 2542. msgid "upgrade the system by removing/installing/upgrading packages"
 2543. msgstr ""
 2544. #. misc
 2545. #: cmdline/apt.cc
 2546. #, fuzzy
 2547. msgid "edit the source information file"
 2548. msgstr "Зчитування інформації про стан"
 2549. #: dselect/install
 2550. msgid "Bad default setting!"
 2551. msgstr "Неправильне значення за умовчанням!"
 2552. #: dselect/install dselect/update
 2553. #, fuzzy
 2554. msgid "Press [Enter] to continue."
 2555. msgstr "Для продовження натисніть Enter."
 2556. #: dselect/install
 2557. msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
 2558. msgstr "Чи хочете ви видалити всі раніше завантажені .deb файли?"
 2559. #: dselect/install
 2560. msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
 2561. msgstr ""
 2562. "Під час розпакування виникли якісь помилки. Пакунки, які були встановлені"
 2563. #: dselect/install
 2564. msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
 2565. msgstr "будуть налаштовані. Це може призвести до повторення помилок"
 2566. #: dselect/install
 2567. msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
 2568. msgstr ""
 2569. "або виникнення нових через незадоволені залежності. Це нормально,тільки "
 2570. "помилки"
 2571. #: dselect/install
 2572. msgid ""
 2573. "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
 2574. msgstr ""
 2575. "зазначені вище цього повідомлення є важливими. Будь-ласка, виправте їх і "
 2576. "виконайте установку '[I]nstall' ще раз"
 2577. #: dselect/update
 2578. msgid "Merging available information"
 2579. msgstr "Об'єднання доступної інформації"
 2580. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2581. msgid "Package extension list is too long"
 2582. msgstr "Список розширень, припустимих для пакунків, занадто довгий"
 2583. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2584. #, c-format
 2585. msgid "Error processing directory %s"
 2586. msgstr "Помилка обробки директорії %s"
 2587. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2588. msgid "Source extension list is too long"
 2589. msgstr ""
 2590. "Список розширень, припустимих для пакунків з вихідними текстами, занадто "
 2591. "довгий"
 2592. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2593. msgid "Error writing header to contents file"
 2594. msgstr "Помилка запису заголовка в повний перелік вмісту пакунків (Contents)"
 2595. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2596. #, c-format
 2597. msgid "Error processing contents %s"
 2598. msgstr "Помилка обробки повного переліку вмісту пакунків (Contents) %s"
 2599. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2600. msgid ""
 2601. "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
 2602. "Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2603. " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2604. " contents path\n"
 2605. " release path\n"
 2606. " generate config [groups]\n"
 2607. " clean config\n"
 2608. "\n"
 2609. "apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
 2610. "many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
 2611. "for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
 2612. "\n"
 2613. "apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
 2614. "Package file contains the contents of all the control fields from\n"
 2615. "each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
 2616. "is supported to force the value of Priority and Section.\n"
 2617. "\n"
 2618. "Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
 2619. "The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
 2620. "\n"
 2621. "The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
 2622. "tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
 2623. "override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
 2624. "appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
 2625. "Debian archive:\n"
 2626. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2627. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2628. "\n"
 2629. "Options:\n"
 2630. " -h This help text\n"
 2631. " --md5 Control MD5 generation\n"
 2632. " -s=? Source override file\n"
 2633. " -q Quiet\n"
 2634. " -d=? Select the optional caching database\n"
 2635. " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
 2636. " --contents Control contents file generation\n"
 2637. " -c=? Read this configuration file\n"
 2638. " -o=? Set an arbitrary configuration option"
 2639. msgstr ""
 2640. "Використання: apt-ftparchive [параметри] команда\n"
 2641. "Команди: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2642. " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2643. " contents path\n"
 2644. " release path\n"
 2645. " generate config [groups]\n"
 2646. " clean config\n"
 2647. "\n"
 2648. "apt-ftparchive генерує індексні файли архівів Debian. Він підтримує\n"
 2649. "безліч стилів генерації: від повністю автоматичного до функціональної "
 2650. "заміни\n"
 2651. "програм dpkg-scanpackages і dpkg-scansources\n"
 2652. "\n"
 2653. "apt-ftparchive генерує файли Package (переліки пакунків) для дерева\n"
 2654. "тек, що містять файли .deb. Файл Package містить у собі керуючі\n"
 2655. "поля кожного пакунка, а також хеш MD5 і розмір файлу. Значення керуючих\n"
 2656. "полів \"пріоритет\" (Priority) і \"секція\" (Section) можуть бути змінені з\n"
 2657. "допомогою файлу override.\n"
 2658. "\n"
 2659. "Крім того, apt-ftparchive може генерувати файли Sources з дерева\n"
 2660. "тек, що містять файли .dsc. Для вказівки файлу override у цьому \n"
 2661. "режимі можна використати параметр --source-override.\n"
 2662. "\n"
 2663. "Команди 'packages' і 'sources' треба виконувати, перебуваючи в кореневій "
 2664. "теці\n"
 2665. "дерева, що ви хочете обробити. BinaryPath повинен вказувати на місце,\n"
 2666. "з якого починається рекурсивний обхід, а файл перепризначень (override)\n"
 2667. "повинен містити запис про перепризначення керуючих полів. Якщо був "
 2668. "зазначений\n"
 2669. "Pathprefix, то його значення додається до керуючих полів, що містять\n"
 2670. "імена файлів. Приклад використання для архіву Debian:\n"
 2671. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2672. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2673. "\n"
 2674. "Параметри:\n"
 2675. " -h Цей текст\n"
 2676. " --md5 Керування генерацією MD5-хешів\n"
 2677. " -s=? Вказати файл перепризначень (override) для пакунків з вихідними "
 2678. "текстами\n"
 2679. " -q Не виводити повідомлення в процесі роботи\n"
 2680. " -d=? Вказати кешуючу базу даних (не обов'язково)\n"
 2681. " --no-delink Включити режим налагодження процесу видалення файлів\n"
 2682. " --contents Керування генерацією повного переліку вмісту пакунків\n"
 2683. " (файлу Contents)\n"
 2684. " -c=? Використати зазначений конфігураційний файл\n"
 2685. " -o=? Вказати довільний параметр конфігурації"
 2686. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2687. msgid "No selections matched"
 2688. msgstr "Збігів не виявлено"
 2689. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2690. #, c-format
 2691. msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
 2692. msgstr "У групі пакунків '%s' відсутні деякі файли"
 2693. #: ftparchive/cachedb.cc
 2694. #, c-format
 2695. msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
 2696. msgstr "БД була пошкоджена, файл перейменований на %s.old"
 2697. #: ftparchive/cachedb.cc
 2698. #, c-format
 2699. msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
 2700. msgstr "БД застаріла, намагаюсь оновити %s"
 2701. #: ftparchive/cachedb.cc
 2702. msgid ""
 2703. "DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
 2704. "remove and re-create the database."
 2705. msgstr ""
 2706. "Невірний формат БД. Якщо ви оновилися зі старої версії apt, будь-ласка "
 2707. "видаліть і наново створіть базу-даних."
 2708. #: ftparchive/cachedb.cc
 2709. #, c-format
 2710. msgid "Unable to open DB file %s: %s"
 2711. msgstr "Не вдалося відкрити файл БД %s: %s"
 2712. #: ftparchive/cachedb.cc
 2713. #, fuzzy
 2714. msgid "Failed to read .dsc"
 2715. msgstr "Не вдалося прочитати посилання (readlink) %s"
 2716. #: ftparchive/cachedb.cc
 2717. msgid "Archive has no control record"
 2718. msgstr "В архіві немає запису 'control'"
 2719. #: ftparchive/cachedb.cc
 2720. msgid "Unable to get a cursor"
 2721. msgstr "Неможливо одержати курсор"
 2722. #: ftparchive/contents.cc
 2723. msgid "realloc - Failed to allocate memory"
 2724. msgstr "realloc - Не вдалося виділити пам'ять"
 2725. #: ftparchive/multicompress.cc
 2726. #, c-format
 2727. msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
 2728. msgstr "Невідомий алгоритм стиснення '%s'"
 2729. #: ftparchive/multicompress.cc
 2730. #, c-format
 2731. msgid "Compressed output %s needs a compression set"
 2732. msgstr "Для отримання стиснутого виводу %s необхідно ввімкнути стиснення"
 2733. #: ftparchive/multicompress.cc methods/rsh.cc
 2734. msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
 2735. msgstr "Не вдалося створити IPC канал для підпроцесу"
 2736. #: ftparchive/multicompress.cc
 2737. msgid "Failed to fork"
 2738. msgstr "Не вдалося породити процес (fork)"
 2739. #: ftparchive/multicompress.cc
 2740. msgid "Compress child"
 2741. msgstr "Процес-нащадок, що виконує пакування"
 2742. #: ftparchive/multicompress.cc
 2743. #, c-format
 2744. msgid "Internal error, failed to create %s"
 2745. msgstr "Внутрішня помилка, не вдалося створити %s"
 2746. #: ftparchive/multicompress.cc
 2747. msgid "IO to subprocess/file failed"
 2748. msgstr "Помилка уведення/виводу в підпроцес/файл"
 2749. #: ftparchive/multicompress.cc
 2750. msgid "Failed to read while computing MD5"
 2751. msgstr "Помилка зчитування під час обчислення MD5"
 2752. #: ftparchive/override.cc
 2753. #, c-format
 2754. msgid "Unable to open %s"
 2755. msgstr "Не вдалося відкрити %s"
 2756. #. skip spaces
 2757. #. find end of word
 2758. #: ftparchive/override.cc
 2759. #, fuzzy, c-format
 2760. msgid "Malformed override %s line %llu (%s)"
 2761. msgstr "Спотворений запис про перепризначення (override) %s на рядку %llu #1"
 2762. #: ftparchive/override.cc
 2763. #, c-format
 2764. msgid "Failed to read the override file %s"
 2765. msgstr "Не вдалося прочитати файл перепризначень (override) %s"
 2766. #: ftparchive/override.cc
 2767. #, fuzzy, c-format
 2768. msgid "Malformed override %s line %llu #1"
 2769. msgstr "Спотворений запис про перепризначення (override) %s на рядку %llu #1"
 2770. #: ftparchive/override.cc
 2771. #, fuzzy, c-format
 2772. msgid "Malformed override %s line %llu #2"
 2773. msgstr "Спотворений запис про перепризначення (override) %s на рядку %llu #2"
 2774. #: ftparchive/override.cc
 2775. #, fuzzy, c-format
 2776. msgid "Malformed override %s line %llu #3"
 2777. msgstr "Спотворений запис про перепризначення (override) %s на рядку %llu #3"
 2778. #: ftparchive/writer.cc
 2779. #, c-format
 2780. msgid "W: Unable to read directory %s\n"
 2781. msgstr "У: Не вдалося прочитати директорію %s\n"
 2782. #: ftparchive/writer.cc
 2783. #, c-format
 2784. msgid "W: Unable to stat %s\n"
 2785. msgstr "У: Неможливо прочитати атрибути %s\n"
 2786. #: ftparchive/writer.cc
 2787. msgid "E: "
 2788. msgstr "П: "
 2789. #: ftparchive/writer.cc
 2790. msgid "W: "
 2791. msgstr "У: "
 2792. #: ftparchive/writer.cc
 2793. msgid "E: Errors apply to file "
 2794. msgstr "П: Помилки відносяться до файлу "
 2795. #: ftparchive/writer.cc
 2796. #, c-format
 2797. msgid "Failed to resolve %s"
 2798. msgstr "Не вдалося визначити %s"
 2799. #: ftparchive/writer.cc
 2800. msgid "Tree walking failed"
 2801. msgstr "Не вдалося зробити обхід дерева"
 2802. #: ftparchive/writer.cc
 2803. #, c-format
 2804. msgid "Failed to open %s"
 2805. msgstr "Не вдалося відкрити %s"
 2806. #: ftparchive/writer.cc
 2807. #, c-format
 2808. msgid " DeLink %s [%s]\n"
 2809. msgstr "DeLink %s [%s]\n"
 2810. #: ftparchive/writer.cc
 2811. #, c-format
 2812. msgid "*** Failed to link %s to %s"
 2813. msgstr "*** Не вдалося створити посилання %s на %s"
 2814. #: ftparchive/writer.cc
 2815. #, c-format
 2816. msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
 2817. msgstr " Перевищено ліміт в %sB в DeLink.\n"
 2818. #: ftparchive/writer.cc
 2819. msgid "Archive had no package field"
 2820. msgstr "Архів не мав поля 'package'"
 2821. #: ftparchive/writer.cc
 2822. #, fuzzy, c-format
 2823. msgid " %s has no override entry\n"
 2824. msgstr " Відсутній запис про перепризначення (override) для %s\n"
 2825. #: ftparchive/writer.cc
 2826. #, c-format
 2827. msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
 2828. msgstr " пакунок %s супроводжується %s, а не %s\n"
 2829. #: ftparchive/writer.cc
 2830. #, fuzzy, c-format
 2831. msgid " %s has no source override entry\n"
 2832. msgstr " Відсутній запис про перепризначення вихідних текстів для %s\n"
 2833. #: ftparchive/writer.cc
 2834. #, fuzzy, c-format
 2835. msgid " %s has no binary override entry either\n"
 2836. msgstr " Крім того, відсутній запис про бінарне перепризначення для %s\n"
 2837. #: methods/cdrom.cc
 2838. #, c-format
 2839. msgid "Unable to read the cdrom database %s"
 2840. msgstr "Неможливо прочитати базу %s з cdrom"
 2841. #: methods/cdrom.cc
 2842. msgid ""
 2843. "Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
 2844. "cannot be used to add new CD-ROMs"
 2845. msgstr ""
 2846. "Будь-ласка запустіть apt-cdrom, щоб APT розпізнав цей CD-ROM, apt-get update "
 2847. "не може додавати нові CD-ROM"
 2848. #: methods/cdrom.cc
 2849. msgid "Wrong CD-ROM"
 2850. msgstr "Невірний CD-ROM"
 2851. #: methods/cdrom.cc
 2852. #, c-format
 2853. msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
 2854. msgstr ""
 2855. "Неможливо відмонтувати CDROM в %s, можливо він все ще використовується."
 2856. #: methods/cdrom.cc
 2857. msgid "Disk not found."
 2858. msgstr "Диск не знайдено."
 2859. #: methods/cdrom.cc methods/file.cc methods/rsh.cc
 2860. msgid "File not found"
 2861. msgstr "Файл не знайдено"
 2862. #. TRANSLATOR: %s is e.g. Tor's ".onion" which would likely fail or leak info (RFC7686)
 2863. #: methods/connect.cc
 2864. #, c-format
 2865. msgid "Direct connection to %s domains is blocked by default."
 2866. msgstr ""
 2867. #: methods/connect.cc methods/http.cc
 2868. #, c-format
 2869. msgid "Connecting to %s (%s)"
 2870. msgstr "З'єднання з %s (%s)"
 2871. #: methods/connect.cc
 2872. #, c-format
 2873. msgid "[IP: %s %s]"
 2874. msgstr "[IP: %s %s]"
 2875. #: methods/connect.cc
 2876. #, c-format
 2877. msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2878. msgstr "Неможливо створити сокет для %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2879. #: methods/connect.cc
 2880. #, c-format
 2881. msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
 2882. msgstr "Неможливо почати з'єднання з %s:%s (%s)."
 2883. #: methods/connect.cc
 2884. #, c-format
 2885. msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
 2886. msgstr "Неможливо з'єднатися з %s:%s (%s), час з'єднання вичерпався"
 2887. #: methods/connect.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2888. msgid "Failed"
 2889. msgstr "Невдача"
 2890. #: methods/connect.cc
 2891. #, c-format
 2892. msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
 2893. msgstr "Неможливо під'єднатися до %s:%s (%s)."
 2894. #. We say this mainly because the pause here is for the
 2895. #. ssh connection that is still going
 2896. #: methods/connect.cc methods/rsh.cc
 2897. #, c-format
 2898. msgid "Connecting to %s"
 2899. msgstr "З'єднання з %s"
 2900. #: methods/connect.cc
 2901. #, c-format
 2902. msgid "Could not resolve '%s'"
 2903. msgstr "Не можу знайти IP адрес для %s"
 2904. #: methods/connect.cc
 2905. #, c-format
 2906. msgid "Temporary failure resolving '%s'"
 2907. msgstr "Тимчасова помилка при отриманні IP адреси '%s'"
 2908. #: methods/connect.cc
 2909. #, fuzzy, c-format
 2910. msgid "System error resolving '%s:%s'"
 2911. msgstr "Сталося щось дивне при спробі отримати IP адрес для '%s:%s' (%i - %s)"
 2912. #: methods/connect.cc
 2913. #, c-format
 2914. msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
 2915. msgstr "Сталося щось дивне при спробі отримати IP адрес для '%s:%s' (%i - %s)"
 2916. #: methods/connect.cc
 2917. #, c-format
 2918. msgid "Unable to connect to %s:%s:"
 2919. msgstr "Неможливо під'єднатися до %s:%s:"
 2920. #: methods/copy.cc
 2921. #, fuzzy
 2922. msgid "Failed to stat"
 2923. msgstr "Не вдалося одержати атрибути (stat)"
 2924. #: methods/file.cc
 2925. msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
 2926. msgstr "Невірне посилання (URI), локальні посилання не повинні починатися з //"
 2927. #. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
 2928. #: methods/ftp.cc
 2929. msgid "Logging in"
 2930. msgstr "Логінюсь в"
 2931. #: methods/ftp.cc
 2932. msgid "Unable to determine the peer name"
 2933. msgstr "Неможливо визначити назву вузла"
 2934. #: methods/ftp.cc
 2935. msgid "Unable to determine the local name"
 2936. msgstr "Неможливо визначити локальну назву"
 2937. #: methods/ftp.cc
 2938. #, c-format
 2939. msgid "The server refused the connection and said: %s"
 2940. msgstr "Сервер розірвав з'єднання, відповівши: %s"
 2941. #: methods/ftp.cc
 2942. #, c-format
 2943. msgid "USER failed, server said: %s"
 2944. msgstr "USER невдало, сервер мовив: %s"
 2945. #: methods/ftp.cc
 2946. #, c-format
 2947. msgid "PASS failed, server said: %s"
 2948. msgstr "PASS невдало, сервер мовив: %s"
 2949. #: methods/ftp.cc
 2950. msgid ""
 2951. "A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
 2952. "is empty."
 2953. msgstr ""
 2954. "Вказано проксі-сервер, але відсутній скрипт логіну, Acquire::ftp::ProxyLogin "
 2955. "пустий."
 2956. #: methods/ftp.cc
 2957. #, c-format
 2958. msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
 2959. msgstr "Команда '%s' у скрипті логіна не вдалася, сервер мовив: %s"
 2960. #: methods/ftp.cc
 2961. #, c-format
 2962. msgid "TYPE failed, server said: %s"
 2963. msgstr "TYPE невдало, сервер мовив: %s"
 2964. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2965. msgid "Connection timeout"
 2966. msgstr "Час з'єднання вичерпався"
 2967. #: methods/ftp.cc
 2968. msgid "Server closed the connection"
 2969. msgstr "Сервер закрив з'єднання"
 2970. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2971. msgid "A response overflowed the buffer."
 2972. msgstr "Відповідь переповнила буфер."
 2973. #: methods/ftp.cc
 2974. msgid "Protocol corruption"
 2975. msgstr "Спотворений протокол"
 2976. #: methods/ftp.cc
 2977. msgid "Could not create a socket"
 2978. msgstr "Неможливо створити сокет (socket)"
 2979. #: methods/ftp.cc
 2980. msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
 2981. msgstr "Неможливо під'єднати сокет (socket) з даними, час з'єднання вичерпався"
 2982. #: methods/ftp.cc
 2983. msgid "Could not connect passive socket."
 2984. msgstr "Неможливо під'єднати пасивний сокет (passive socket)."
 2985. #: methods/ftp.cc
 2986. msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
 2987. msgstr "Виклик getaddrinfo не зміг отримати слухаючий сокет"
 2988. #: methods/ftp.cc
 2989. msgid "Could not bind a socket"
 2990. msgstr "Неможливо приєднатися до сокета"
 2991. #: methods/ftp.cc
 2992. msgid "Could not listen on the socket"
 2993. msgstr "Неможливо прослухати на сокеті"
 2994. #: methods/ftp.cc
 2995. msgid "Could not determine the socket's name"
 2996. msgstr "Не вдалося визначити назву сокета"
 2997. #: methods/ftp.cc
 2998. msgid "Unable to send PORT command"
 2999. msgstr "Неможливо відіслати команду PORT"
 3000. #: methods/ftp.cc
 3001. #, c-format
 3002. msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
 3003. msgstr "Невідоме адресове сімейство %u (AF_*)"
 3004. #: methods/ftp.cc
 3005. #, c-format
 3006. msgid "EPRT failed, server said: %s"
 3007. msgstr "EPRT невдало, сервер мовив: %s"
 3008. #: methods/ftp.cc
 3009. msgid "Data socket connect timed out"
 3010. msgstr "Час з'єднання з сокетом даних вичерпався"
 3011. #: methods/ftp.cc
 3012. msgid "Unable to accept connection"
 3013. msgstr "Неможливо прийняти з'єднання"
 3014. #: methods/ftp.cc methods/http.cc methods/rsh.cc
 3015. msgid "Problem hashing file"
 3016. msgstr "Проблема хешування файла"
 3017. #: methods/ftp.cc
 3018. #, c-format
 3019. msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
 3020. msgstr "Неможливо завантажити файл, сервер мовив: '%s'"
 3021. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 3022. msgid "Data socket timed out"
 3023. msgstr "Час з'єднання з сокетом (socket) з даними вичерпався"
 3024. #: methods/ftp.cc
 3025. #, c-format
 3026. msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
 3027. msgstr "Передача даних обірвалася, сервер мовив '%s'"
 3028. #. Get the files information
 3029. #: methods/ftp.cc
 3030. msgid "Query"
 3031. msgstr "Черга"
 3032. #: methods/ftp.cc
 3033. msgid "Unable to invoke "
 3034. msgstr "Неможливо викликати "
 3035. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 3036. #: methods/gpgv.cc
 3037. #, c-format
 3038. msgid ""
 3039. "Signed file isn't valid, got '%s' (does the network require authentication?)"
 3040. msgstr ""
 3041. #: methods/gpgv.cc
 3042. msgid "At least one invalid signature was encountered."
 3043. msgstr "Знайдено як мінімум один невірний підпис."
 3044. #: methods/gpgv.cc
 3045. msgid ""
 3046. "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
 3047. msgstr ""
 3048. "Внутрішня помилка: Вірний підпис (signature), але не можливо визначити його "
 3049. "відбиток?!"
 3050. #: methods/gpgv.cc
 3051. msgid "Could not execute 'apt-key' to verify signature (is gnupg installed?)"
 3052. msgstr ""
 3053. "Неможливо виконати 'apt-key' для перевірки підпису (чи встановлено gnupg?)"
 3054. #: methods/gpgv.cc
 3055. msgid "Unknown error executing apt-key"
 3056. msgstr "Невідома помилка виконання apt-key"
 3057. #. TRANSLATORS: The second %s is the reason and is untranslated for repository owners.
 3058. #: methods/gpgv.cc
 3059. #, c-format
 3060. msgid "Signature by key %s uses weak digest algorithm (%s)"
 3061. msgstr ""
 3062. #: methods/gpgv.cc
 3063. msgid "The following signatures were invalid:\n"
 3064. msgstr "Наступні підписи були невірними:\n"
 3065. #: methods/gpgv.cc
 3066. msgid ""
 3067. "The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
 3068. "available:\n"
 3069. msgstr ""
 3070. "Наступні підписи не можуть бути перевірені, тому що публічний ключ "
 3071. "відсутній:\n"
 3072. #: methods/http.cc
 3073. msgid "Error writing to the file"
 3074. msgstr "Помилка запису у файл"
 3075. #: methods/http.cc
 3076. msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
 3077. msgstr "Помилка зчитування з сервера. Віддалена сторона закрила з'єднання"
 3078. #: methods/http.cc
 3079. msgid "Error reading from server"
 3080. msgstr "Помилка зчитування з сервера"
 3081. #: methods/http.cc
 3082. msgid "Error writing to file"
 3083. msgstr "Помилка запису у файл"
 3084. #: methods/http.cc
 3085. msgid "Select failed"
 3086. msgstr "Вибір провалився"
 3087. #: methods/http.cc
 3088. msgid "Connection timed out"
 3089. msgstr "Час очікування з'єднання вийшов"
 3090. #: methods/http.cc
 3091. msgid "Error writing to output file"
 3092. msgstr "Помилка запису у вихідний файл"
 3093. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 3094. #. and provide a config option to define that default
 3095. #: methods/mirror.cc
 3096. #, c-format
 3097. msgid "No mirror file '%s' found "
 3098. msgstr "Не знайдено файла дзеркала '%s' "
 3099. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 3100. #. and provide a config option to define that default
 3101. #: methods/mirror.cc
 3102. #, c-format
 3103. msgid "Can not read mirror file '%s'"
 3104. msgstr "Неможливо прочитати файл дзеркала '%s'"
 3105. #: methods/mirror.cc
 3106. #, fuzzy, c-format
 3107. msgid "No entry found in mirror file '%s'"
 3108. msgstr "Неможливо прочитати файл дзеркала '%s'"
 3109. #: methods/mirror.cc
 3110. #, c-format
 3111. msgid "[Mirror: %s]"
 3112. msgstr "[Дзеркало: %s]"
 3113. #: methods/rred.cc
 3114. msgid "Failed to set modification time"
 3115. msgstr "Не вдалося встановити час модифікації"
 3116. #: methods/rsh.cc
 3117. msgid "Connection closed prematurely"
 3118. msgstr "З'єднання завершено передчасно"
 3119. #: methods/server.cc
 3120. msgid "Waiting for headers"
 3121. msgstr "Очікування на заголовки"
 3122. #: methods/server.cc
 3123. msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
 3124. msgstr "HTTP сервер відіслав невірний заголовок 'reply'"
 3125. #: methods/server.cc
 3126. msgid "Bad header line"
 3127. msgstr "Невірний рядок заголовку"
 3128. #: methods/server.cc
 3129. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
 3130. msgstr "HTTP сервер відіслав невірний заголовок 'Content-Length'"
 3131. #: methods/server.cc
 3132. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
 3133. msgstr "HTTP сервер відіслав невірний заголовок 'Content-Range'"
 3134. #: methods/server.cc
 3135. msgid "This HTTP server has broken range support"
 3136. msgstr "Цей HTTP сервер має поламану підтримку 'range'"
 3137. #: methods/server.cc
 3138. msgid "Unknown date format"
 3139. msgstr "Невідомий формат дати"
 3140. #: methods/server.cc
 3141. msgid "Bad header data"
 3142. msgstr "Погана заголовкова інформація"
 3143. #: methods/server.cc
 3144. msgid "Connection failed"
 3145. msgstr "З'єднання не вдалося"
 3146. #: methods/server.cc
 3147. #, c-format
 3148. msgid ""
 3149. "Automatically disabled %s due to incorrect response from server/proxy. (man "
 3150. "5 apt.conf)"
 3151. msgstr ""
 3152. #: methods/server.cc
 3153. msgid "Internal error"
 3154. msgstr "Внутрішня помилка"
 3155. #: methods/store.cc
 3156. msgid "Empty files can't be valid archives"
 3157. msgstr "Пусті файли не можуть бути правильними архівами"
 3158. #~ msgid "(not found)"
 3159. #~ msgstr "(не знайдено)"
 3160. #~ msgid " Package pin: "
 3161. #~ msgstr " Фіксатор(pin) пакунка: "
 3162. #~ msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
 3163. #~ msgstr "Відсутній публічний ключ для заданих ідентифікаторів (ID) ключа:\n"
 3164. #, fuzzy
 3165. #~ msgid "The repository is insufficiently signed by key %s (%s)"
 3166. #~ msgstr "Директорія %s є відхиленою (diverted)"
 3167. #~ msgid ""
 3168. #~ "%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
 3169. #~ "packages"
 3170. #~ msgstr ""
 3171. #~ "Залежність типу %s для %s не може бути задоволена, бо %s не є дозволеним "
 3172. #~ "на '%s' пакунках"
 3173. #~ msgid ""
 3174. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
 3175. #~ "found"
 3176. #~ msgstr ""
 3177. #~ "Залежність типу %s для %s не може бути задоволена, бо пакунок %s не "
 3178. #~ "знайдено"
 3179. #~ msgid ""
 3180. #~ "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
 3181. #~ msgstr ""
 3182. #~ "Не вдалося задовольнити залежність типу %s для %s: Встановлений пакунок "
 3183. #~ "%s новіше, аніж треба"
 3184. #~ msgid ""
 3185. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
 3186. #~ "package %s can't satisfy version requirements"
 3187. #~ msgstr ""
 3188. #~ "Залежність типу %s для %s не може бути задоволена, бо версія пакунку-"
 3189. #~ "кандидата %s не задовольняє умови по версіям"
 3190. #~ msgid ""
 3191. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no "
 3192. #~ "candidate version"
 3193. #~ msgstr ""
 3194. #~ "Залежність типу %s для %s не може бути задоволена, бо немає пакунку-"
 3195. #~ "кандидата %s потрібної версії"
 3196. #~ msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
 3197. #~ msgstr "Неможливо задовольнити залежність типу %s для пакунка %s: %s"
 3198. #~ msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
 3199. #~ msgstr "Залежності для побудови %s не можуть бути задоволені."
 3200. #~ msgid "Problem unlinking %s"
 3201. #~ msgstr "Не вдалося видалити %s"
 3202. #~ msgid "Failed to unlink %s"
 3203. #~ msgstr "Не вдалося видалити посилання (unlink) %s"
 3204. #~ msgid ""
 3205. #~ "Usage: apt-cache [options] command\n"
 3206. #~ " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 3207. #~ "\n"
 3208. #~ "apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
 3209. #~ "from APT's binary cache files\n"
 3210. #~ msgstr ""
 3211. #~ "Використання: apt-cache [опції] команда\n"
 3212. #~ " apt-cache [опції] show пакунок1 [пкн2 ...]\n"
 3213. #~ "\n"
 3214. #~ "apt-cache - низькорівневий інструмент, що використовується для запиту\n"
 3215. #~ "інформації з двійкових кеш-файлів APT\n"
 3216. #~ msgid ""
 3217. #~ "Options:\n"
 3218. #~ " -h This help text.\n"
 3219. #~ " -p=? The package cache.\n"
 3220. #~ " -s=? The source cache.\n"
 3221. #~ " -q Disable progress indicator.\n"
 3222. #~ " -i Show only important deps for the unmet command.\n"
 3223. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3224. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3225. #~ "See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
 3226. #~ msgstr ""
 3227. #~ "Опції:\n"
 3228. #~ " -h Цей текст допомоги.\n"
 3229. #~ " -p=? Кеш пакунків.\n"
 3230. #~ " -s=? Кеш вихідних текстів.\n"
 3231. #~ " -q Не показувати індикатор прогресу.\n"
 3232. #~ " -i Показувати тільки важливі залежності для команди unmet.\n"
 3233. #~ " -c=? Читати зазначений файл конфігурації.\n"
 3234. #~ " -o=? Встановити умовну опцію конфігурації, наприклад, -o dir::cache=/"
 3235. #~ "tmp\n"
 3236. #~ "Дивіться подробиці на man-сторінках apt-cache(8) і apt.conf(5).\n"
 3237. #, fuzzy
 3238. #~ msgid ""
 3239. #~ "Options:\n"
 3240. #~ " -h This help text\n"
 3241. #~ " -d CD-ROM mount point\n"
 3242. #~ " -r Rename a recognized CD-ROM\n"
 3243. #~ " -m No mounting\n"
 3244. #~ " -f Fast mode, don't check package files\n"
 3245. #~ " -a Thorough scan mode\n"
 3246. #~ " --no-auto-detect Do not try to auto detect drive and mount point\n"
 3247. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3248. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3249. #~ "See fstab(5)\n"
 3250. #~ msgstr ""
 3251. #~ "Опції:\n"
 3252. #~ " -h Цей текст допомоги.\n"
 3253. #~ " -q Не показувати індикатор прогресу.\n"
 3254. #~ " -qq Виводити тільки повідомлення про помилки\n"
 3255. #~ " -s Не виконувати реальних дій. Імітація роботи\n"
 3256. #~ " -f Читати/писати позначки авто/вручну у вказаному файлі\n"
 3257. #~ " -c=? Читати зазначений файл конфігурації.\n"
 3258. #~ " -o=? Встановити умовну опцію конфігурації, наприклад, -o dir::cache=/"
 3259. #~ "tmp\n"
 3260. #~ "Для докладної інформації дивіться керівництва для apt-mark(8) і apt."
 3261. #~ "conf(5)."
 3262. #~ msgid ""
 3263. #~ "Options:\n"
 3264. #~ " -h This help text.\n"
 3265. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3266. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3267. #~ msgstr ""
 3268. #~ "Опції:\n"
 3269. #~ " -h Цей текст допомоги.\n"
 3270. #~ " -с=? Читати зазначений конфігураційний файл.\n"
 3271. #~ " -o=? Встановити умовну опцію, наприклад, -o dir::cache=/tmp\n"
 3272. #~ msgid ""
 3273. #~ "Options:\n"
 3274. #~ " -h This help text.\n"
 3275. #~ " -q Loggable output - no progress indicator\n"
 3276. #~ " -qq No output except for errors\n"
 3277. #~ " -s No-act. Just prints what would be done.\n"
 3278. #~ " -f read/write auto/manual marking in the given file\n"
 3279. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3280. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3281. #~ "See the apt-mark(8) and apt.conf(5) manual pages for more information."
 3282. #~ msgstr ""
 3283. #~ "Опції:\n"
 3284. #~ " -h Цей текст допомоги.\n"
 3285. #~ " -q Не показувати індикатор прогресу.\n"
 3286. #~ " -qq Виводити тільки повідомлення про помилки\n"
 3287. #~ " -s Не виконувати реальних дій. Імітація роботи\n"
 3288. #~ " -f Читати/писати позначки авто/вручну у вказаному файлі\n"
 3289. #~ " -c=? Читати зазначений файл конфігурації.\n"
 3290. #~ " -o=? Встановити умовну опцію конфігурації, наприклад, -o dir::cache=/"
 3291. #~ "tmp\n"
 3292. #~ "Для докладної інформації дивіться керівництва для apt-mark(8) і apt."
 3293. #~ "conf(5)."
 3294. #~ msgid ""
 3295. #~ "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 3296. #~ "\n"
 3297. #~ "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is "
 3298. #~ "used\n"
 3299. #~ "to indicate what kind of file it is.\n"
 3300. #~ "\n"
 3301. #~ "Options:\n"
 3302. #~ " -h This help text\n"
 3303. #~ " -s Use source file sorting\n"
 3304. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3305. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3306. #~ msgstr ""
 3307. #~ "Використання: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 3308. #~ "\n"
 3309. #~ "apt-sortpkgs - простий інструмент для сортування переліків пакунків. "
 3310. #~ "Опція -s\n"
 3311. #~ "використається, щоб вказати тип списку.\n"
 3312. #~ "\n"
 3313. #~ "Опції:\n"
 3314. #~ " -h цей текст\n"
 3315. #~ " -s сортувати список файлів з вихідними текстами\n"
 3316. #~ " -c=? читати зазначений файл конфігурації\n"
 3317. #~ " -o=? встановити довільну опцію, наприклад, -o dir::cache=/tmp\n"
 3318. #~ msgid "Child process failed"
 3319. #~ msgstr "Породжений процес завершився невдало"
 3320. #, fuzzy
 3321. #~ msgid "Must specifc at least one srv record"
 3322. #~ msgstr ""
 3323. #~ "Вкажіть як мінімум один пакунок, для якого необхідно завантажити вихідні "
 3324. #~ "тексти"
 3325. #~ msgid "Failed to create pipes"
 3326. #~ msgstr "Не вдалося створити канали (pipes)"
 3327. #~ msgid "Failed to exec gzip "
 3328. #~ msgstr "Не вдалося виконати gzip "
 3329. #~ msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
 3330. #~ msgstr "%s %s для %s скомпільовано %s %s\n"
 3331. #~ msgid "Failed to create FILE*"
 3332. #~ msgstr "Не вдалося створити FILE*"
 3333. #, fuzzy
 3334. #~ msgid "Malformed stanza %u in source list %s (URI parse)"
 3335. #~ msgstr "Спотворений рядок %lu у переліку джерел %s (аналіз URI)"
 3336. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
 3337. #~ msgstr ""
 3338. #~ "Спотворений рядок %lu у переліку джерел %s (нечитабельний [параметр])"
 3339. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
 3340. #~ msgstr ""
 3341. #~ "Спотворений рядок %lu у переліку джерел %s ([параметр] занадто короткий)"
 3342. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
 3343. #~ msgstr "Спотворений рядок %lu у переліку джерел %s ([%s] не є призначенням)"
 3344. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
 3345. #~ msgstr "Спотворений рядок %lu у переліку джерел %s ([%s] не має ключа)"
 3346. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
 3347. #~ msgstr ""
 3348. #~ "Спотворений рядок %lu у переліку джерел %s ([%s] ключ %s не має значення)"
 3349. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
 3350. #~ msgstr "Спотворений рядок %lu у переліку джерел %s (проблема з URI)"
 3351. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
 3352. #~ msgstr "Спотворений рядок %lu у переліку джерел %s (dist)"
 3353. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
 3354. #~ msgstr "Спотворений рядок %lu у переліку джерел %s (аналіз URI)"
 3355. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
 3356. #~ msgstr "Спотворений рядок %lu у переліку джерел %s (absolute dist)"
 3357. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
 3358. #~ msgstr "Спотворений рядок %lu у переліку джерел %s (dist parse)"
 3359. #~ msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
 3360. #~ msgstr "Пакунок %s %s не був знайдений під час обробки залежностей"
 3361. #~ msgid "Couldn't stat source package list %s"
 3362. #~ msgstr "Не вдалося прочитати атрибути переліку вихідних текстів %s"
 3363. #, fuzzy
 3364. #~ msgid "Collecting File Provides"
 3365. #~ msgstr "Збирання інформації про 'File Provides'"
 3366. #, fuzzy
 3367. #~ msgid "Does not start with a cleartext signature"
 3368. #~ msgstr "Файл %s починається з не 'clearsigned' повідомленням"
 3369. #~ msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
 3370. #~ msgstr "Неможливо знайти хеш-суму для '%s' у 'Release' файлі"
 3371. #~ msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
 3372. #~ msgstr "Блок постачальника %s не містить відбитку (fingerprint)"
 3373. #, fuzzy
 3374. #~ msgid "Total dependency version space: "
 3375. #~ msgstr "Всього інформації про залежності: "
 3376. #~ msgid "You don't have enough free space in %s"
 3377. #~ msgstr "Недостатньо місця в %s"
 3378. #~ msgid "Done"
 3379. #~ msgstr "Виконано"
 3380. #~ msgid "No keyring installed in %s."
 3381. #~ msgstr "Не встановлено 'keyring' у %s."
 3382. #, fuzzy
 3383. #~ msgid "Internal error, Upgrade broke stuff"
 3384. #~ msgstr "Внутрішня помилка, AllUpgrade щось поламав"
 3385. #~ msgid "%s not a valid DEB package."
 3386. #~ msgstr "%s не є правильним DEB пакунком."
 3387. #~ msgid ""
 3388. #~ "Using CD-ROM mount point %s\n"
 3389. #~ "Mounting CD-ROM\n"
 3390. #~ msgstr ""
 3391. #~ "Використовується точка монтування CD-ROM: %s\n"
 3392. #~ "Монтується CD-ROM\n"
 3393. #~ msgid ""
 3394. #~ "Could not patch %s with mmap and with file operation usage - the patch "
 3395. #~ "seems to be corrupt."
 3396. #~ msgstr ""
 3397. #~ "Неможливо пропатчити %s з mmap і з 'file operation usage' - патч виглядає "
 3398. #~ "пошкодженим."
 3399. #~ msgid ""
 3400. #~ "Could not patch %s with mmap (but no mmap specific fail) - the patch "
 3401. #~ "seems to be corrupt."
 3402. #~ msgstr ""
 3403. #~ "Неможливо пропатчити %s з mmap (але не видно конкретної вини mmap) - патч "
 3404. #~ "виглядає пошкодженим."
 3405. #~ msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
 3406. #~ msgstr "Ігнорувати недоступний випуск '%s' пакунку '%s'"
 3407. #~ msgid "Downloading %s %s"
 3408. #~ msgstr "Завантаження %s %s"
 3409. #~ msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
 3410. #~ msgstr "Це невірний DEB архів, відсутній член '%s', '%s' чи '%s'"
 3411. #~ msgid "MD5Sum mismatch"
 3412. #~ msgstr "Невідповідність MD5Sum"
 3413. #~ msgid ""
 3414. #~ "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you "
 3415. #~ "need to manually fix this package."
 3416. #~ msgstr ""
 3417. #~ "Я не зміг знайти файл для пакунку %s. Можливо, це значить, що вам "
 3418. #~ "потрібно власноруч виправити цей пакунок."
 3419. #~ msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
 3420. #~ msgstr ""
 3421. #~ "Неможливо записати в лог, проблема з openpty() (не змонтовано /dev/pts?)\n"
 3422. #~ msgid "Skipping nonexistent file %s"
 3423. #~ msgstr "Пропускається неіснуючий файл %s"
 3424. #~ msgid "Failed to remove %s"
 3425. #~ msgstr "Не вдалося видалити %s"
 3426. #~ msgid "Unable to create %s"
 3427. #~ msgstr "Неможливо створити %s"
 3428. #~ msgid "Failed to stat %sinfo"
 3429. #~ msgstr "Не вдалося прочитати атрибути %sinfo"
 3430. #~ msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
 3431. #~ msgstr "Директорії info і temp повинні бути на тій самій файловій системі"
 3432. #~ msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
 3433. #~ msgstr "Не вдалося переміститися до директорії адміністратора %sinfo"
 3434. #~ msgid "Internal error getting a package name"
 3435. #~ msgstr "Внутрішня помилка при отриманні назви пакунку"
 3436. #~ msgid "Reading file listing"
 3437. #~ msgstr "Зчитування переліку файлів"
 3438. #~ msgid ""
 3439. #~ "Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
 3440. #~ "then make it empty and immediately re-install the same version of the "
 3441. #~ "package!"
 3442. #~ msgstr ""
 3443. #~ "Не вдалося відкрити list файл '%sinfo/%s'. Якщо Ви не можете відновити "
 3444. #~ "цей файл, тоді зробіть його пустим і негайно реінсталюйте ту ж саму "
 3445. #~ "версію пакунка!"
 3446. #~ msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
 3447. #~ msgstr "Невдача зчитування 'list' файла %sinfo/%s"
 3448. #, fuzzy
 3449. #~ msgid "Internal error getting a node"
 3450. #~ msgstr "Внутрішня помилка при отриманні 'node'"
 3451. #, fuzzy
 3452. #~ msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
 3453. #~ msgstr "Не вдалося відкрити 'diversions' файл %sdiversions"
 3454. #, fuzzy
 3455. #~ msgid "The diversion file is corrupted"
 3456. #~ msgstr "Файл з 'diversions' пошкоджений"
 3457. #, fuzzy
 3458. #~ msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
 3459. #~ msgstr "Невірний рядок у 'diversion' файлі: %s"
 3460. #, fuzzy
 3461. #~ msgid "Internal error adding a diversion"
 3462. #~ msgstr "Внутрішня помилка при додаванні diversion"
 3463. #~ msgid "The pkg cache must be initialized first"
 3464. #~ msgstr "Кеш пакунків повинен бути ініційованим першим"
 3465. #~ msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
 3466. #~ msgstr "Не вдалося знайти Пакунок: заголовок, зсув %lu"
 3467. #~ msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
 3468. #~ msgstr "Погана секція ConfFile у статусному файлі. Зсув %lu"
 3469. #~ msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
 3470. #~ msgstr "Помилка обробки MD5. Зсув %lu"
 3471. #~ msgid "Couldn't change to %s"
 3472. #~ msgstr "Неможливо змінити %s"
 3473. #~ msgid "Failed to locate a valid control file"
 3474. #~ msgstr "Не вдалося знайти правильний контрольний (control) файл"
 3475. #~ msgid "Couldn't open pipe for %s"
 3476. #~ msgstr "Неможливо відкрити канал (pipe) для %s"
 3477. #~ msgid "Read error from %s process"
 3478. #~ msgstr "Помилка зчитування з процесу %s"
 3479. #~ msgid "Got a single header line over %u chars"
 3480. #~ msgstr "Отримано один рядок заголовків понад %u символів"
 3481. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #1"
 3482. #~ msgstr "Спотворений запис про перепризначення (override) %s на рядку %lu #1"
 3483. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #2"
 3484. #~ msgstr "Спотворений запис про перепризначення (override) %s на рядку %lu #2"
 3485. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #3"
 3486. #~ msgstr "Спотворений запис про перепризначення (override) %s на рядку %lu #3"
 3487. #~ msgid "decompressor"
 3488. #~ msgstr "декомпресор"
 3489. #~ msgid "read, still have %lu to read but none left"
 3490. #~ msgstr "зчитування, мало прочитати ще %lu байт, але нічого більше нема"
 3491. #~ msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
 3492. #~ msgstr "запис, мало записати ще %lu байт, але не змогло"
 3493. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
 3494. #~ msgstr "Сталася помилка під час обробки %s (NewPackage)"
 3495. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
 3496. #~ msgstr "Сталася помилка під час обробки %s (UsePackage1)"
 3497. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
 3498. #~ msgstr "Сталася помилка під час обробки %s (NewFileDesc1)"
 3499. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
 3500. #~ msgstr "Сталася помилка під час обробки %s (UsePackage2)"
 3501. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
 3502. #~ msgstr "Сталася помилка під час обробки %s (NewFileVer1)"
 3503. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion%d)"
 3504. #~ msgstr "Сталася помилка під час обробки %s (NewVersion%d)"
 3505. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
 3506. #~ msgstr "Сталася помилка під час обробки %s (UsePackage3)"
 3507. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
 3508. #~ msgstr "Сталася помилка під час обробки %s (NewFileDesc2)"
 3509. #~ msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
 3510. #~ msgstr "Сталася помилка під час обробки %s (FindPkg)"
 3511. #~ msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
 3512. #~ msgstr "Сталася помилка під час обробки %s (CollectFileProvides)"
 3513. #~ msgid "Internal error, could not locate member"
 3514. #~ msgstr "Внутрішня помилка, не можу знайти member"
 3515. #~ msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
 3516. #~ msgstr ""
 3517. #~ "E: Перелік аргументів з Acquire::gpgv::Options занадто довгий. Відміна."
 3518. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
 3519. #~ msgstr "Сталася помилка під час обробки %s (NewVersion2)"
 3520. #~ msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
 3521. #~ msgstr "Спотворений рядок %u у переліку джерел %s (vendor id)"
 3522. #~ msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
 3523. #~ msgstr "Неможливо отримати доступ до набору ключів (keyring): '%s'"
 3524. #~ msgid "Could not patch file"
 3525. #~ msgstr "Неможливо накласти латку на файл"
 3526. #~ msgid " %4i %s\n"
 3527. #~ msgstr " %4i %s\n"
 3528. #~ msgid "%4i %s\n"
 3529. #~ msgstr "%4i %s\n"
 3530. #~ msgid "Processing triggers for %s"
 3531. #~ msgstr "Обробляються ініціатори для %s"
 3532. #~ msgid ""
 3533. #~ "Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 3534. #~ "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 3535. #~ "that package should be filed."
 3536. #~ msgstr ""
 3537. #~ "Так як Ви просили виконати тільки одну операцію, те найімовірніше, що\n"
 3538. #~ "пакунок просто не може бути встановлений через помилки в самому пакунку.\n"
 3539. #~ "Необхідно відіслати звіт про цю помилку."
 3540. #~ msgid "Line %d too long (max %lu)"
 3541. #~ msgstr "Рядок %d є занадто довгим (максимум %lu)"
 3542. #~ msgid "Line %d too long (max %d)"
 3543. #~ msgstr "Рядок %d є занадто довгим (максимум %d)"
 3544. #~ msgid "Error occured while processing %s (NewFileDesc1)"
 3545. #~ msgstr "Сталася помилка під час обробки %s (NewFileDesc1)"
 3546. #~ msgid "Error occured while processing %s (NewFileDesc2)"
 3547. #~ msgstr "Сталася помилка під час обробки %s (NewFileDesc2)"
 3548. #~ msgid "Stored label: %s \n"
 3549. #~ msgstr "Записано мітку: %s \n"
 3550. #~ msgid ""
 3551. #~ "Found %i package indexes, %i source indexes, %i translation indexes and "
 3552. #~ "%i signatures\n"
 3553. #~ msgstr ""
 3554. #~ "Знайдено %i індексів пакунків, %i індексів вихідних текстів, %i індексів "
 3555. #~ "перекладів і %i підписів\n"
 3556. #~ msgid "openpty failed\n"
 3557. #~ msgstr "openpty не вдався\n"