sv.po 130 KB


 1. # Advanced Package Tool - APT message translation catalog
 2. # Swedish messages
 3. # Copyright © 2002-2015 Free Software Foundation, Inc.
 4. # This file is distributed under the same license as the apt package.
 5. # Peter Karlsson <peterk@debian.org>, 2002-2008.
 6. # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2005-2010.
 7. # Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015.
 8. #
 9. msgid ""
 10. msgstr ""
 11. "Project-Id-Version: apt\n"
 12. "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
 13. "POT-Creation-Date: 2016-11-25 23:46+0100\n"
 14. "PO-Revision-Date: 2015-08-19 21:33+0200\n"
 15. "Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
 16. "Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@debian.org>\n"
 17. "Language: sv\n"
 18. "MIME-Version: 1.0\n"
 19. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 20. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 21. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 22. "X-Generator: Poedit 1.8.3\n"
 23. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 24. msgid "Invalid archive signature"
 25. msgstr "Ogiltig arkivsignatur"
 26. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 27. msgid "Error reading archive member header"
 28. msgstr "Fel vid läsning av rubrik för arkivdel"
 29. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 30. #, c-format
 31. msgid "Invalid archive member header %s"
 32. msgstr "Ogiltig arkivdelsrubrik %s"
 33. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 34. msgid "Invalid archive member header"
 35. msgstr "Ogiltigt arkivdelsrubrik"
 36. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 37. msgid "Archive is too short"
 38. msgstr "Arkivet är för kort"
 39. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 40. msgid "Failed to read the archive headers"
 41. msgstr "Misslyckades med att läsa arkivrubriker"
 42. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 43. #, fuzzy, c-format
 44. msgid "Cannot find a configured compressor for '%s'"
 45. msgstr "Kan inte hitta autentiseringspost för: %s"
 46. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 47. msgid "Corrupted archive"
 48. msgstr "Skadat arkiv"
 49. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 50. msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
 51. msgstr "Tar-kontrollsumma misslyckades, arkivet skadat"
 52. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 53. #, c-format
 54. msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
 55. msgstr "Okänd TAR-rubriktyp %u, del %s"
 56. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 57. #, c-format
 58. msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
 59. msgstr "Detta är inte ett giltigt DEB-arkiv, delen ”%s” saknas"
 60. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 61. #, c-format
 62. msgid "Internal error, could not locate member %s"
 63. msgstr "Internt fel, kunde inta hitta delen %s"
 64. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 65. msgid "Unparsable control file"
 66. msgstr "Kunde inte tolka control-filen"
 67. #: apt-inst/dirstream.cc
 68. #, c-format
 69. msgid "Failed to write file %s"
 70. msgstr "Misslyckades med att skriva filen %s"
 71. #: apt-inst/dirstream.cc
 72. #, c-format
 73. msgid "Failed to close file %s"
 74. msgstr "Misslyckades med att stänga filen %s"
 75. #: apt-inst/extract.cc
 76. #, c-format
 77. msgid "The path %s is too long"
 78. msgstr "Sökvägen %s är för lång"
 79. #: apt-inst/extract.cc
 80. #, c-format
 81. msgid "Unpacking %s more than once"
 82. msgstr "Packar upp %s flera gånger"
 83. #: apt-inst/extract.cc
 84. #, c-format
 85. msgid "The directory %s is diverted"
 86. msgstr "Katalogen %s är omdirigerad"
 87. #: apt-inst/extract.cc
 88. #, c-format
 89. msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
 90. msgstr "Paketet försöker att skriva till omdirigeringsmålet %s/%s"
 91. #: apt-inst/extract.cc
 92. msgid "The diversion path is too long"
 93. msgstr "Omdirigeringssökvägen är för lång"
 94. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/cachedb.cc
 95. #: methods/rred.cc
 96. #, c-format
 97. msgid "Failed to stat %s"
 98. msgstr "Misslyckades med att ta status på %s"
 99. #: apt-inst/extract.cc ftparchive/multicompress.cc
 100. #, c-format
 101. msgid "Failed to rename %s to %s"
 102. msgstr "Misslyckades med att byta namn på %s till %s"
 103. #: apt-inst/extract.cc
 104. #, c-format
 105. msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
 106. msgstr "Katalogen %s ersätts av en icke-katalog"
 107. #: apt-inst/extract.cc
 108. msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
 109. msgstr "Misslyckades med att hitta noden i sin hashkorg"
 110. #: apt-inst/extract.cc
 111. msgid "The path is too long"
 112. msgstr "Sökvägen är för lång"
 113. #: apt-inst/extract.cc
 114. #, c-format
 115. msgid "Overwrite package match with no version for %s"
 116. msgstr "Skriv över paketträff utan version för %s"
 117. #: apt-inst/extract.cc
 118. #, c-format
 119. msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
 120. msgstr "Filen %s/%s skriver över den i paketet %s"
 121. #. Only warn if there are no sources.list.d.
 122. #. Only warn if there is no sources.list file.
 123. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 124. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 125. #: apt-pkg/init.cc apt-pkg/policy.cc apt-pkg/sourcelist.cc methods/mirror.cc
 126. #, c-format
 127. msgid "Unable to read %s"
 128. msgstr "Kunde inte läsa %s"
 129. #: apt-inst/extract.cc
 130. #, c-format
 131. msgid "Unable to stat %s"
 132. msgstr "Kunde inte ta status på %s"
 133. #: apt-inst/filelist.cc
 134. msgid "DropNode called on still linked node"
 135. msgstr "DropNode anropat på fortfarande länkad nod"
 136. #: apt-inst/filelist.cc
 137. msgid "Failed to locate the hash element!"
 138. msgstr "Misslyckades med att hitta hash-elementet!"
 139. #: apt-inst/filelist.cc
 140. msgid "Failed to allocate diversion"
 141. msgstr "Misslyckades med att allokera omdirigering"
 142. #: apt-inst/filelist.cc
 143. msgid "Internal error in AddDiversion"
 144. msgstr "Internt fel i AddDiversion"
 145. #: apt-inst/filelist.cc
 146. #, c-format
 147. msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
 148. msgstr "Försöker att skriva över en omdirigering, %s -> %s och %s/%s"
 149. #: apt-inst/filelist.cc
 150. #, c-format
 151. msgid "Double add of diversion %s -> %s"
 152. msgstr "Omdirigeringen %s -> %s inlagd två gånger"
 153. #: apt-inst/filelist.cc
 154. #, c-format
 155. msgid "Duplicate conf file %s/%s"
 156. msgstr "Duplicerad konfigurationsfil %s/%s"
 157. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 158. msgid ""
 159. "Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore "
 160. "disabled by default."
 161. msgstr ""
 162. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 163. msgid ""
 164. "Data from such a repository can't be authenticated and is therefore "
 165. "potentially dangerous to use."
 166. msgstr ""
 167. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 168. msgid ""
 169. "See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration "
 170. "details."
 171. msgstr ""
 172. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 173. #, c-format
 174. msgid "The repository '%s' is no longer signed."
 175. msgstr "Förrådet ”%s” är inte längre signerat."
 176. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 177. #, fuzzy, c-format
 178. msgid "The repository '%s' does no longer have a Release file."
 179. msgstr "Förrådet ”%s” är inte längre signerat."
 180. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 181. msgid ""
 182. "This is normally not allowed, but the option Acquire::"
 183. "AllowDowngradeToInsecureRepositories was given to override it."
 184. msgstr ""
 185. "Detta är vanligen inte tillåtet, men flaggan Acquire::"
 186. "AllowDowngradeToInsecureRepositories gavs för att åsidosätta detta."
 187. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 188. #, fuzzy, c-format
 189. msgid "The repository '%s' is not signed."
 190. msgstr "Förrådet ”%s” är inte längre signerat."
 191. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 192. #, fuzzy, c-format
 193. msgid "The repository '%s' does not have a Release file."
 194. msgstr "Förrådet ”%s” är inte längre signerat."
 195. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 196. #, fuzzy, c-format
 197. msgid "The repository '%s' provides only weak security information."
 198. msgstr "Förrådet ”%s” är inte längre signerat."
 199. #: apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/writer.cc
 200. #, c-format
 201. msgid "Failed to readlink %s"
 202. msgstr "Misslyckades med att läsa länken %s"
 203. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 204. msgid "Hash Sum mismatch"
 205. msgstr "Hash-kontrollsumman stämmer inte"
 206. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 207. msgid "Insufficient information available to perform this download securely"
 208. msgstr ""
 209. #: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 210. #, c-format
 211. msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
 212. msgstr "namnbyte misslyckades, %s (%s -> %s)."
 213. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 214. msgid "Size mismatch"
 215. msgstr "Storleken stämmer inte"
 216. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 217. msgid "Invalid file format"
 218. msgstr "Ogiltigt filformat"
 219. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 220. msgid "Signature error"
 221. msgstr "Signaturfel"
 222. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 223. #: apt-pkg/acquire-item.cc methods/gpgv.cc
 224. #, c-format
 225. msgid ""
 226. "Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require "
 227. "authentication?)"
 228. msgstr ""
 229. "Klartextsignerad fil är inte giltig, fick ”%s” (kräver nätverket "
 230. "autentisering?)"
 231. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 232. #, fuzzy, c-format
 233. msgid ""
 234. "An error occurred during the signature verification. The repository is not "
 235. "updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s"
 236. msgstr ""
 237. "Ett fel inträffade vid verifiering av signaturen. Förrådet har inte "
 238. "uppdaterats och de tidigare indexfilerna kommer att användas. GPG-fel: %s: "
 239. "%s\n"
 240. #. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
 241. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 242. #, c-format
 243. msgid "GPG error: %s: %s"
 244. msgstr "GPG-fel: %s: %s"
 245. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 246. #, c-format
 247. msgid ""
 248. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't support "
 249. "architecture '%s'"
 250. msgstr ""
 251. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 252. #, c-format
 253. msgid ""
 254. "Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry "
 255. "or malformed file)"
 256. msgstr ""
 257. "Kunde inte hitta förväntad post ”%s” i Release-fil (Felaktig sources.list-"
 258. "post eller fel format på fil)"
 259. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 260. #, c-format
 261. msgid ""
 262. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' provides only "
 263. "weak security information for it"
 264. msgstr ""
 265. #. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
 266. #. the time since then the file is invalid - formatted in the same way as in
 267. #. the download progress display (e.g. 7d 3h 42min 1s)
 268. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 269. #, c-format
 270. msgid ""
 271. "Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
 272. "repository will not be applied."
 273. msgstr ""
 274. "Release-fil för %s har gått ut (ogiltig sedan %s). Uppdateringar för detta "
 275. "förråd kommer inte verkställas."
 276. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 277. #, c-format
 278. msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
 279. msgstr "Konflikt i distribution: %s (förväntade %s men fick %s)"
 280. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 281. #, c-format
 282. msgid ""
 283. "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 284. "to manually fix this package. (due to missing arch)"
 285. msgstr ""
 286. "Jag kunde inte hitta någon fil för paketet %s. Detta kan betyda att du "
 287. "manuellt måste reparera detta paket (på grund av saknad arkitektur)."
 288. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 289. #, c-format
 290. msgid "Can't find a source to download version '%s' of '%s'"
 291. msgstr "Kan inte hitta en källa för att hämta version ”%s” av ”%s”"
 292. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 293. #, c-format
 294. msgid ""
 295. "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
 296. msgstr "Paketindexfilerna är skadade. Inget ”Filename:”-fält för paketet %s."
 297. #. TRANSLATOR: %s=%s is sourcename=sourceversion, e.g. apt=1.1
 298. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 299. #, fuzzy, c-format
 300. msgid "Changelog unavailable for %s=%s"
 301. msgstr "Ändringslogg för %s (%s)"
 302. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 303. #, c-format
 304. msgid "The method '%s' is explicitly disabled via configuration."
 305. msgstr ""
 306. #: apt-pkg/acquire-worker.cc methods/connect.cc
 307. #, c-format
 308. msgid "If you meant to use Tor remember to use %s instead of %s."
 309. msgstr ""
 310. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 311. #, c-format
 312. msgid "The method driver %s could not be found."
 313. msgstr "Metoddrivrutinen %s kunde inte hittas."
 314. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 315. #, c-format
 316. msgid "Is the package %s installed?"
 317. msgstr "Är paketet %s installerat?"
 318. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 319. #, c-format
 320. msgid "Method %s did not start correctly"
 321. msgstr "Metoden %s startade inte korrekt"
 322. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 323. #, c-format
 324. msgid ""
 325. "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press [Enter]."
 326. msgstr "Mata in skivan med etiketten ”%s” i enheten ”%s” och tryck på [Retur]."
 327. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/cdrom.cc
 328. #, c-format
 329. msgid "List directory %spartial is missing."
 330. msgstr "Listkatalogen %spartial saknas."
 331. #: apt-pkg/acquire.cc
 332. #, c-format
 333. msgid "Archives directory %spartial is missing."
 334. msgstr "Arkivkatalogen %spartial saknas."
 335. #: apt-pkg/acquire.cc
 336. #, c-format
 337. msgid "Unable to lock directory %s"
 338. msgstr "Kunde inte låsa katalogen %s"
 339. #: apt-pkg/acquire.cc
 340. #, c-format
 341. msgid "No sandbox user '%s' on the system, can not drop privileges"
 342. msgstr ""
 343. #: apt-pkg/acquire.cc
 344. #, c-format
 345. msgid ""
 346. "Can't drop privileges for downloading as file '%s' couldn't be accessed by "
 347. "user '%s'."
 348. msgstr ""
 349. "Kan inte släppa privilegier för hämtning eftersom filen ”%s” inte kunde "
 350. "kommas åt av användaren ”%s”."
 351. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 352. #, c-format
 353. msgid "Clean of %s is not supported"
 354. msgstr "Rensning av %s stöds inte"
 355. # Felmeddelande för misslyckad chdir
 356. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 357. #: methods/mirror.cc
 358. #, c-format
 359. msgid "Unable to change to %s"
 360. msgstr "Kunde inte byta till %s"
 361. #. only show the ETA if it makes sense
 362. #. two days
 363. #: apt-pkg/acquire.cc
 364. #, c-format
 365. msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
 366. msgstr "Hämtar fil %li av %li (%s återstår)"
 367. #: apt-pkg/acquire.cc
 368. #, c-format
 369. msgid "Retrieving file %li of %li"
 370. msgstr "Hämtar fil %li av %li"
 371. #: apt-pkg/algorithms.cc
 372. #, c-format
 373. msgid ""
 374. "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
 375. msgstr ""
 376. "Paketet %s måste installeras om, men jag kan inte hitta något arkiv för det."
 377. #: apt-pkg/algorithms.cc
 378. msgid ""
 379. "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
 380. "held packages."
 381. msgstr ""
 382. "Fel, pkgProblemResolver::Resolve genererade avbrott; detta kan bero på "
 383. "tillbakahållna paket."
 384. #: apt-pkg/algorithms.cc
 385. msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
 386. msgstr "Kunde inte korrigera problemen, du har hållit tillbaka trasiga paket."
 387. #: apt-pkg/cachefile.cc
 388. msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
 389. msgstr "Paketlistan eller statusfilen kunde inte tolkas eller öppnas."
 390. #: apt-pkg/cachefile.cc
 391. msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
 392. msgstr "Du kan möjligen rätta till problemet genom att köra ”apt-get update”"
 393. #: apt-pkg/cachefile.cc
 394. msgid "The list of sources could not be read."
 395. msgstr "Listan över källor kunde inte läsas."
 396. #: apt-pkg/cachefilter.cc apt-private/private-output.cc
 397. #, c-format
 398. msgid "Regex compilation error - %s"
 399. msgstr "Fel vid kompilering av reguljärt uttryck - %s"
 400. #: apt-pkg/cacheset.cc
 401. #, c-format
 402. msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
 403. msgstr "Utgåvan ”%s” för ”%s” hittades inte"
 404. #: apt-pkg/cacheset.cc
 405. #, c-format
 406. msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
 407. msgstr "Version ”%s” för ”%s” hittades inte"
 408. #: apt-pkg/cacheset.cc
 409. #, c-format
 410. msgid "Couldn't find task '%s'"
 411. msgstr "Kunde inte hitta funktionen ”%s”"
 412. #: apt-pkg/cacheset.cc
 413. #, c-format
 414. msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
 415. msgstr "Kunde inte hitta något paket enligt reguljära uttrycket ”%s”"
 416. #: apt-pkg/cacheset.cc
 417. #, c-format
 418. msgid "Couldn't find any package by glob '%s'"
 419. msgstr "Kunde inte hitta något paket med sökmönstret ”%s”"
 420. #: apt-pkg/cacheset.cc apt-private/private-show.cc
 421. #, c-format
 422. msgid "Unable to locate package %s"
 423. msgstr "Kunde inte hitta paketet %s"
 424. #: apt-pkg/cacheset.cc
 425. #, c-format
 426. msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
 427. msgstr ""
 428. "Kan inte välja versioner från paketet ”%s” eftersom det är helt virtuellt"
 429. #: apt-pkg/cacheset.cc
 430. #, c-format
 431. msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
 432. msgstr ""
 433. "Kan inte välja senaste version från paketet ”%s” eftersom det är helt "
 434. "virtuellt"
 435. #: apt-pkg/cacheset.cc
 436. #, c-format
 437. msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
 438. msgstr ""
 439. "Kan inte välja kandidatversion från paketet %s eftersom det inte har någon "
 440. "kandidat"
 441. #: apt-pkg/cacheset.cc
 442. #, c-format
 443. msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
 444. msgstr ""
 445. "Kan inte välja installerad version från paketet %s eftersom det inte är "
 446. "installerat"
 447. #: apt-pkg/cacheset.cc
 448. #, c-format
 449. msgid ""
 450. "Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
 451. "neither of them"
 452. msgstr ""
 453. "Kan inte välja installerad version eller kandidatversion från paketet ”%s” "
 454. "eftersom det inte har någon av dem"
 455. #: apt-pkg/cdrom.cc
 456. #, c-format
 457. msgid "Line %u too long in source list %s."
 458. msgstr "Rad %u är för lång i källistan %s."
 459. #: apt-pkg/cdrom.cc
 460. msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
 461. msgstr "Avmonterar cd-rom…\n"
 462. #: apt-pkg/cdrom.cc
 463. #, c-format
 464. msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
 465. msgstr "Använder cd-rom-monteringspunkten %s\n"
 466. #: apt-pkg/cdrom.cc
 467. msgid "Waiting for disc...\n"
 468. msgstr "Väntar på skiva…\n"
 469. #: apt-pkg/cdrom.cc
 470. msgid "Mounting CD-ROM...\n"
 471. msgstr "Monterar cd-rom…\n"
 472. #: apt-pkg/cdrom.cc
 473. msgid "Identifying... "
 474. msgstr "Identifierar… "
 475. #: apt-pkg/cdrom.cc
 476. #, c-format
 477. msgid "Stored label: %s\n"
 478. msgstr "Lagrad etikett: %s\n"
 479. #: apt-pkg/cdrom.cc
 480. msgid "Scanning disc for index files...\n"
 481. msgstr "Söker efter indexfiler på skivan…\n"
 482. #: apt-pkg/cdrom.cc
 483. #, c-format
 484. msgid ""
 485. "Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
 486. "%zu signatures\n"
 487. msgstr ""
 488. "Hittade %zu paketindex, %zu källkodsindex, %zu översättningsindex och %zu "
 489. "signaturer\n"
 490. #: apt-pkg/cdrom.cc
 491. msgid ""
 492. "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
 493. "wrong architecture?"
 494. msgstr ""
 495. "Kunde inte hitta några paketfiler. Detta är kanske inte en Debian-skiva "
 496. "eller felaktig arkitektur?"
 497. #: apt-pkg/cdrom.cc
 498. #, c-format
 499. msgid "Found label '%s'\n"
 500. msgstr "Hittade etiketten ”%s”\n"
 501. #: apt-pkg/cdrom.cc
 502. msgid "That is not a valid name, try again.\n"
 503. msgstr "Namnet är ogiltigt, försök igen.\n"
 504. #: apt-pkg/cdrom.cc
 505. #, c-format
 506. msgid ""
 507. "This disc is called: \n"
 508. "'%s'\n"
 509. msgstr ""
 510. "Denna skiva heter: \n"
 511. "”%s”\n"
 512. #: apt-pkg/cdrom.cc
 513. msgid "Copying package lists..."
 514. msgstr "Kopierar paketlistor…"
 515. #: apt-pkg/cdrom.cc
 516. msgid "Writing new source list\n"
 517. msgstr "Skriver ny källista\n"
 518. #: apt-pkg/cdrom.cc
 519. msgid "Source list entries for this disc are:\n"
 520. msgstr "Poster i källistan för denna skiva:\n"
 521. #: apt-pkg/clean.cc
 522. #, c-format
 523. msgid "Unable to stat %s."
 524. msgstr "Kunde inte ta status på %s."
 525. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 526. #, c-format
 527. msgid "Unable to stat the mount point %s"
 528. msgstr "Kunde inte ta status på monteringspunkten %s"
 529. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 530. msgid "Failed to stat the cdrom"
 531. msgstr "Kunde inte ta status på cd-romen"
 532. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 533. #, fuzzy, c-format
 534. msgid ""
 535. "Command line option '%c' [from %s] is not understood in combination with the "
 536. "other options."
 537. msgstr "Kommandoradsflaggan ”%c” [från %s] är inte känd."
 538. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 539. #, fuzzy, c-format
 540. msgid ""
 541. "Command line option %s is not understood in combination with the other "
 542. "options"
 543. msgstr "Förstår inte kommandoradsflaggan %s"
 544. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 545. #, c-format
 546. msgid "Command line option %s is not boolean"
 547. msgstr "Kommandoradsflaggan %s är inte boolesk"
 548. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 549. #, c-format
 550. msgid "Option %s requires an argument."
 551. msgstr "Flaggan %s kräver ett argument."
 552. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 553. #, c-format
 554. msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
 555. msgstr ""
 556. "Flaggan %s: Den angivna konfigurationsposten måste innehålla ett =<värde>."
 557. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 558. #, c-format
 559. msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
 560. msgstr "Flaggan %s kräver ett heltalsargument, inte ”%s”"
 561. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 562. #, c-format
 563. msgid "Option '%s' is too long"
 564. msgstr "Flaggan ”%s” är för lång"
 565. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 566. #, c-format
 567. msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
 568. msgstr "Förstår inte %s, prova med ”true” eller ”false”."
 569. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 570. #, c-format
 571. msgid "Invalid operation %s"
 572. msgstr "Felaktig åtgärd %s"
 573. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 574. #, c-format
 575. msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
 576. msgstr "Okänd typförkortning: ”%c”"
 577. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 578. #, c-format
 579. msgid "Opening configuration file %s"
 580. msgstr "Öppnar konfigurationsfilen %s"
 581. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 582. #, c-format
 583. msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
 584. msgstr "Syntaxfel %s:%u: Block börjar utan namn."
 585. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 586. #, c-format
 587. msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
 588. msgstr "Syntaxfel %s:%u: Felformat märke"
 589. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 590. #, c-format
 591. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
 592. msgstr "Syntaxfel %s:%u: Överflödigt skräp efter värde"
 593. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 594. #, c-format
 595. msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
 596. msgstr "Syntaxfel %s:%u: Direktiv kan endast utföras på toppnivån"
 597. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 598. #, c-format
 599. msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
 600. msgstr "Syntaxfel %s:%u: För många nästlade inkluderingar"
 601. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 602. #, c-format
 603. msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
 604. msgstr "Syntaxfel %s:%u: Inkluderad härifrån"
 605. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 606. #, c-format
 607. msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
 608. msgstr "Syntaxfel %s:%u: Direktivet ”%s” stöds inte"
 609. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 610. #, c-format
 611. msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
 612. msgstr "Syntaxfel %s:%u: clear-direktivet kräver ett flaggträd som argument"
 613. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 614. #, c-format
 615. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
 616. msgstr "Syntaxfel %s:%u: Överflödigt skräp vid filens slut"
 617. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 618. #, c-format
 619. msgid "Problem unlinking the file %s"
 620. msgstr "Problem med att avlänka filen %s"
 621. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 622. #, c-format
 623. msgid "Not using locking for read only lock file %s"
 624. msgstr "Använder inte låsning för skrivskyddade låsfilen %s"
 625. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 626. #, c-format
 627. msgid "Could not open lock file %s"
 628. msgstr "Kunde inte öppna låsfilen %s"
 629. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 630. #, c-format
 631. msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
 632. msgstr "Använder inte låsning för nfs-monterade låsfilen %s"
 633. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 634. #, c-format
 635. msgid "Could not get lock %s"
 636. msgstr "Kunde inte erhålla låset %s"
 637. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 638. #, c-format
 639. msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
 640. msgstr "Lista över filer kan inte skapas eftersom ”%s” inte är en katalog"
 641. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 642. #, c-format
 643. msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
 644. msgstr "Ignorerar ”%s” i katalogen ”%s” eftersom det inte är en vanlig fil"
 645. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 646. #, c-format
 647. msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
 648. msgstr ""
 649. "Ignorerar filen ”%s” i katalogen ”%s” eftersom den inte har en filändelse"
 650. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 651. #, c-format
 652. msgid ""
 653. "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
 654. msgstr ""
 655. "Ignorerar filen ”%s” i katalogen ”%s” eftersom den har en ogiltig filändelse"
 656. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc apt-pkg/deb/debsystem.cc
 657. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 658. #, c-format
 659. msgid "Waited for %s but it wasn't there"
 660. msgstr "Väntade på %s men den fanns inte där"
 661. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 662. #, c-format
 663. msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
 664. msgstr "Underprocessen %s råkade ut för ett segmenteringsfel."
 665. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 666. #, c-format
 667. msgid "Sub-process %s received signal %u."
 668. msgstr "Underprocessen %s tog emot signal %u."
 669. #. we forward the statuscode, so don't generate a message on the fd in this case
 670. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 671. #, c-format
 672. msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
 673. msgstr "Underprocessen %s svarade med en felkod (%u)"
 674. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 675. #, c-format
 676. msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
 677. msgstr "Underprocessen %s avslutades oväntat"
 678. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 679. msgid "Read error"
 680. msgstr "Läsfel"
 681. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 682. msgid "Write error"
 683. msgstr "Skrivfel"
 684. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 685. #, c-format
 686. msgid "Problem closing the gzip file %s"
 687. msgstr "Problem med att stänga gzip-filen %s"
 688. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 689. msgid "Unexpected end of file"
 690. msgstr ""
 691. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 692. msgid "Failed to create subprocess IPC"
 693. msgstr "Misslyckades med att skapa underprocess-IPC"
 694. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 695. msgid "Failed to exec compressor "
 696. msgstr "Misslyckades med att starta komprimerare "
 697. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 698. #, c-format
 699. msgid "Could not open file %s"
 700. msgstr "Kunde inte öppna filen %s"
 701. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 702. #, c-format
 703. msgid "Could not open file descriptor %d"
 704. msgstr "Kunde inte öppna filhandtag %d"
 705. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 706. #, c-format
 707. msgid "read, still have %llu to read but none left"
 708. msgstr "läsning, har fortfarande %llu att läsa men ingenting finns kvar"
 709. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 710. #, c-format
 711. msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
 712. msgstr "skrivning, har fortfarande %llu att skriva men kunde inte"
 713. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 714. #, c-format
 715. msgid "Problem closing the file %s"
 716. msgstr "Problem med att stänga filen %s"
 717. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 718. #, c-format
 719. msgid "Problem renaming the file %s to %s"
 720. msgstr "Problem med att byta namn på filen %s till %s"
 721. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 722. msgid "Problem syncing the file"
 723. msgstr "Problem med att synkronisera filen"
 724. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 725. #, c-format
 726. msgid "Unable to mkstemp %s"
 727. msgstr "Kunde inte anropa mkstemp för %s"
 728. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 729. #, c-format
 730. msgid "Unable to write to %s"
 731. msgstr "Kunde inte skriva till %s"
 732. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 733. msgid "Can't mmap an empty file"
 734. msgstr "Kan inte utföra mmap på en tom fil"
 735. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 736. #, c-format
 737. msgid "Couldn't make mmap of %llu bytes"
 738. msgstr "Kunde inte utföra mmap på %llu byte"
 739. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 740. #, c-format
 741. msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
 742. msgstr "Kunde inte duplicera filhandtag %i"
 743. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 744. msgid "Unable to close mmap"
 745. msgstr "Kunde inte stänga mmap"
 746. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 747. msgid "Unable to synchronize mmap"
 748. msgstr "Kunde inte synkronisera mmap"
 749. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 750. #, c-format
 751. msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
 752. msgstr "Kunde inte utföra mmap på %lu byte"
 753. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 754. msgid "Failed to truncate file"
 755. msgstr "Misslyckades med att kapa av filen"
 756. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 757. #, c-format
 758. msgid ""
 759. "Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
 760. "Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
 761. msgstr ""
 762. "Dynamisk MMap fick slut på utrymme. Öka storleken för APT::Cache-Start. "
 763. "Aktuellt värde: %lu. (man 5 apt.conf)"
 764. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 765. #, c-format
 766. msgid ""
 767. "Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
 768. "reached."
 769. msgstr ""
 770. "Kunde inte öka storleken för MMap eftersom gränsen på %lu byte redan har "
 771. "uppnåtts."
 772. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 773. msgid ""
 774. "Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
 775. msgstr ""
 776. "Kunde inte öka storleken för MMap eftersom automatisk växt har inaktiverats "
 777. "av användaren."
 778. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 779. #, c-format
 780. msgid "%c%s... Error!"
 781. msgstr "%c%s… Fel!"
 782. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 783. #, c-format
 784. msgid "%c%s... Done"
 785. msgstr "%c%s… Färdig"
 786. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 787. msgid "..."
 788. msgstr "…"
 789. #. Print the spinner
 790. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 791. #, c-format
 792. msgid "%c%s... %u%%"
 793. msgstr "%c%s… %u%%"
 794. #. TRANSLATOR: d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
 795. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 796. #, c-format
 797. msgid "%lid %lih %limin %lis"
 798. msgstr "%lid %lih %limin %lis"
 799. #. TRANSLATOR: h means hours, min means minutes, s means seconds
 800. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 801. #, c-format
 802. msgid "%lih %limin %lis"
 803. msgstr "%lih %limin %lis"
 804. #. TRANSLATOR: min means minutes, s means seconds
 805. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 806. #, c-format
 807. msgid "%limin %lis"
 808. msgstr "%limin %lis"
 809. #. TRANSLATOR: s means seconds
 810. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 811. #, c-format
 812. msgid "%lis"
 813. msgstr "%lis"
 814. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 815. #, c-format
 816. msgid "Selection %s not found"
 817. msgstr "Valet %s hittades inte"
 818. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 819. #. a file like main/binary-amd64/Packages; another identifier like Contents;
 820. #. filename and linenumber of the sources.list entry currently parsed
 821. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 822. #, c-format
 823. msgid "Target %s wants to acquire the same file (%s) as %s from source %s"
 824. msgstr ""
 825. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 826. #. a file like main/binary-amd64/Packages; filename and linenumber of
 827. #. two sources.list entries
 828. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 829. #, c-format
 830. msgid "Target %s (%s) is configured multiple times in %s and %s"
 831. msgstr ""
 832. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 833. #, c-format
 834. msgid "Unable to parse Release file %s"
 835. msgstr "Kunde inte tolka Release-filen %s"
 836. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 837. #, c-format
 838. msgid "No sections in Release file %s"
 839. msgstr "Inga sektioner i Release-filen %s"
 840. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 841. #, c-format
 842. msgid "No Hash entry in Release file %s"
 843. msgstr "Ingen Hash-post i Release-filen %s"
 844. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 845. #, c-format
 846. msgid ""
 847. "No Hash entry in Release file %s which is considered strong enough for "
 848. "security purposes"
 849. msgstr ""
 850. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 851. #, c-format
 852. msgid "Invalid '%s' entry in Release file %s"
 853. msgstr "Ogiltig ”%s”-post i Release-filen %s"
 854. #. TRANSLATOR: The first is an option name from sources.list manpage, the other two URI and Suite
 855. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 856. #, c-format
 857. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s"
 858. msgstr ""
 859. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 860. #, c-format
 861. msgid "Invalid value set for option %s regarding source %s %s (%s)"
 862. msgstr ""
 863. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 864. #, c-format
 865. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s: %s != %s"
 866. msgstr ""
 867. #: apt-pkg/deb/debrecords.cc apt-pkg/tagfile.cc
 868. #, c-format
 869. msgid "Unable to parse package file %s (%d)"
 870. msgstr "Kunde inte tolka paketfilen %s (%d)"
 871. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 872. #, c-format
 873. msgid ""
 874. "Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
 875. "it?"
 876. msgstr ""
 877. "Kunde inte låsa administrationskatalogen (%s). Använder en annan process den?"
 878. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 879. #, c-format
 880. msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 881. msgstr "Kunde inte låsa administrationskatalogen (%s). Är du root?"
 882. #. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually
 883. #. dpkg --configure -a
 884. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 885. #, c-format
 886. msgid ""
 887. "dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem. "
 888. msgstr ""
 889. "dpkg avbröts. Du måste köra ”%s” manuellt för att korrigera problemet. "
 890. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 891. msgid "Not locked"
 892. msgstr "Inte låst"
 893. #. we don't care for the difference
 894. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 895. #, c-format
 896. msgid "Installing %s"
 897. msgstr "Installerar %s"
 898. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 899. #, c-format
 900. msgid "Configuring %s"
 901. msgstr "Konfigurerar %s"
 902. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 903. #, c-format
 904. msgid "Removing %s"
 905. msgstr "Tar bort %s"
 906. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 907. #, c-format
 908. msgid "Completely removing %s"
 909. msgstr "Tar bort hela %s"
 910. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 911. #, c-format
 912. msgid "Noting disappearance of %s"
 913. msgstr "Uppmärksammar försvinnandet av %s"
 914. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 915. #, c-format
 916. msgid "Running post-installation trigger %s"
 917. msgstr "Kör efterinstallationsutlösare %s"
 918. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 919. #, c-format
 920. msgid "Installed %s"
 921. msgstr "Installerade %s"
 922. #. FIXME: use a better string after freeze
 923. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 924. #, c-format
 925. msgid "Directory '%s' missing"
 926. msgstr "Katalogen ”%s” saknas"
 927. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc apt-pkg/edsp.cc
 928. #, c-format
 929. msgid "Could not open file '%s'"
 930. msgstr "Kunde inte öppna filen ”%s”"
 931. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 932. #, c-format
 933. msgid "Preparing %s"
 934. msgstr "Förbereder %s"
 935. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 936. #, c-format
 937. msgid "Unpacking %s"
 938. msgstr "Packar upp %s"
 939. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 940. #, c-format
 941. msgid "Preparing to configure %s"
 942. msgstr "Förbereder konfigurering av %s"
 943. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 944. #, c-format
 945. msgid "Preparing for removal of %s"
 946. msgstr "Förbereder borttagning av %s"
 947. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 948. #, c-format
 949. msgid "Removed %s"
 950. msgstr "Tog bort %s"
 951. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 952. #, c-format
 953. msgid "Preparing to completely remove %s"
 954. msgstr "Förbereder borttagning av hela %s"
 955. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 956. #, c-format
 957. msgid "Completely removed %s"
 958. msgstr "Tog bort hela %s"
 959. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 960. #, c-format
 961. msgid "Can not write log (%s)"
 962. msgstr "Kan inte skriva logg (%s)"
 963. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 964. msgid "Is /dev/pts mounted?"
 965. msgstr "Är /dev/pts monterad?"
 966. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 967. msgid "Operation was interrupted before it could finish"
 968. msgstr "Åtgärden avbröts innan den kunde slutföras"
 969. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 970. msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
 971. msgstr "Ingen apport-rapport skrevs därför att MaxReports redan har uppnåtts"
 972. #. check if its not a follow up error
 973. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 974. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 975. msgstr "beroendeproblem - lämnar okonfigurerad"
 976. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 977. msgid ""
 978. "No apport report written because the error message indicates its a followup "
 979. "error from a previous failure."
 980. msgstr ""
 981. "Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar att det är "
 982. "ett efterföljande fel från ett tidigare problem."
 983. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 984. msgid ""
 985. "No apport report written because the error message indicates a disk full "
 986. "error"
 987. msgstr ""
 988. "Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar att "
 989. "diskutrymmet är slut"
 990. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 991. msgid ""
 992. "No apport report written because the error message indicates a out of memory "
 993. "error"
 994. msgstr ""
 995. "Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar att minnet "
 996. "är slut"
 997. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 998. msgid ""
 999. "No apport report written because the error message indicates an issue on the "
 1000. "local system"
 1001. msgstr ""
 1002. "Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar ett problem "
 1003. "på det lokala systemet"
 1004. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1005. msgid ""
 1006. "No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
 1007. msgstr ""
 1008. "Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar ett in-/ut-"
 1009. "fel för dpkg"
 1010. #: apt-pkg/depcache.cc
 1011. msgid "Building dependency tree"
 1012. msgstr "Bygger beroendeträd"
 1013. #: apt-pkg/depcache.cc
 1014. msgid "Candidate versions"
 1015. msgstr "Kandiderande versioner"
 1016. #: apt-pkg/depcache.cc
 1017. msgid "Dependency generation"
 1018. msgstr "Beroendegenerering"
 1019. #: apt-pkg/depcache.cc
 1020. msgid "Reading state information"
 1021. msgstr "Läser tillståndsinformation"
 1022. #: apt-pkg/depcache.cc
 1023. #, c-format
 1024. msgid "Failed to open StateFile %s"
 1025. msgstr "Misslyckades med att öppna StateFile %s"
 1026. #: apt-pkg/depcache.cc
 1027. #, c-format
 1028. msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
 1029. msgstr "Misslyckades med att skriva temporär StateFile %s"
 1030. #: apt-pkg/edsp.cc
 1031. msgid "Send scenario to solver"
 1032. msgstr "Skicka scenario till lösare"
 1033. #: apt-pkg/edsp.cc
 1034. msgid "Send request to solver"
 1035. msgstr "Skicka förfrågan till lösare"
 1036. #: apt-pkg/edsp.cc
 1037. msgid "Prepare for receiving solution"
 1038. msgstr "Förbered för att motta lösning"
 1039. #: apt-pkg/edsp.cc
 1040. msgid "External solver failed without a proper error message"
 1041. msgstr "Extern lösare misslyckades utan något informativt felmeddelande"
 1042. #: apt-pkg/edsp.cc
 1043. msgid "Execute external solver"
 1044. msgstr "Kör extern lösare"
 1045. #: apt-pkg/edsp.cc
 1046. #, fuzzy
 1047. msgid "Execute external planner"
 1048. msgstr "Kör extern lösare"
 1049. #: apt-pkg/edsp.cc
 1050. #, fuzzy
 1051. msgid "Send request to planner"
 1052. msgstr "Skicka förfrågan till lösare"
 1053. #: apt-pkg/edsp.cc
 1054. #, fuzzy
 1055. msgid "Send scenario to planner"
 1056. msgstr "Skicka scenario till lösare"
 1057. #: apt-pkg/edsp.cc
 1058. #, fuzzy
 1059. msgid "External planner failed without a proper error message"
 1060. msgstr "Extern lösare misslyckades utan något informativt felmeddelande"
 1061. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1062. #, c-format
 1063. msgid "Wrote %i records.\n"
 1064. msgstr "Skrev %i poster.\n"
 1065. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1066. #, c-format
 1067. msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
 1068. msgstr "Skrev %i poster med %i saknade filer.\n"
 1069. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1070. #, c-format
 1071. msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
 1072. msgstr "Skrev %i poster med %i filer som inte stämmer\n"
 1073. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1074. #, c-format
 1075. msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
 1076. msgstr "Skrev %i poster med %i saknade filer och %i filer som inte stämmer\n"
 1077. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1078. #, c-format
 1079. msgid "Can't find authentication record for: %s"
 1080. msgstr "Kan inte hitta autentiseringspost för: %s"
 1081. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1082. #, c-format
 1083. msgid "Hash mismatch for: %s"
 1084. msgstr "Hash-kontrollsumman stämmer inte för: %s"
 1085. #: apt-pkg/init.cc
 1086. #, c-format
 1087. msgid "Packaging system '%s' is not supported"
 1088. msgstr "Paketsystemet ”%s” stöds inte"
 1089. #
 1090. #: apt-pkg/init.cc
 1091. msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
 1092. msgstr "Kunde inte fastställa en lämplig paketsystemstyp"
 1093. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1094. #, c-format
 1095. msgid "Progress: [%3i%%]"
 1096. msgstr "Förlopp: [%3i%%]"
 1097. #. send status information that we are about to fork dpkg
 1098. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1099. msgid "Running dpkg"
 1100. msgstr "Kör dpkg"
 1101. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1102. #, c-format
 1103. msgid ""
 1104. "Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
 1105. "under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
 1106. msgstr ""
 1107. "Kunde inte genomföra omedelbar konfiguration på ”%s”. Se man 5 apt.conf "
 1108. "under APT::Immediate-Configure för information. (%d)"
 1109. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1110. #, c-format
 1111. msgid "Could not configure '%s'. "
 1112. msgstr "Kunde inte konfigurera ”%s”. "
 1113. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1114. #, c-format
 1115. msgid ""
 1116. "This installation run will require temporarily removing the essential "
 1117. "package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
 1118. "you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
 1119. msgstr ""
 1120. "För att genomföra installationen måste det systemkritiska paketet %s "
 1121. "tillfälligt tas bort på grund av en beroendespiral i Conflicts/Pre-Depends. "
 1122. "Detta är oftast en dålig idé, men om du verkligen vill göra det kan du "
 1123. "aktivera flaggan ”APT::Force-LoopBreak”."
 1124. # Felmeddelande
 1125. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1126. msgid "Empty package cache"
 1127. msgstr "Paketcachen är tom"
 1128. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1129. msgid "The package cache file is corrupted"
 1130. msgstr "Paketcachefilen är skadad"
 1131. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1132. msgid "The package cache file is an incompatible version"
 1133. msgstr "Paketcachefilens version är inkompatibel"
 1134. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1135. #, c-format
 1136. msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
 1137. msgstr "Denna APT saknar stöd för versionssystemet ”%s”"
 1138. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1139. #, c-format
 1140. msgid "The package cache was built for different architectures: %s vs %s"
 1141. msgstr "Paketcachen byggdes för andra arkitekturer: %s gentemot %s"
 1142. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1143. #, fuzzy
 1144. msgid "The package cache file is corrupted, it has the wrong hash"
 1145. msgstr "Paketcachefilen är skadad, den är för liten"
 1146. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1147. msgid "Depends"
 1148. msgstr "Beroende av"
 1149. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1150. msgid "PreDepends"
 1151. msgstr "Förberoende av"
 1152. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1153. msgid "Suggests"
 1154. msgstr "Föreslår"
 1155. # "Konfliktar"?
 1156. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1157. msgid "Conflicts"
 1158. msgstr "Står i konflikt med"
 1159. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1160. msgid "Recommends"
 1161. msgstr "Rekommenderar"
 1162. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1163. msgid "Replaces"
 1164. msgstr "Ersätter"
 1165. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1166. msgid "Breaks"
 1167. msgstr "Gör sönder"
 1168. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1169. msgid "Enhances"
 1170. msgstr "Utökar"
 1171. # "Föråldrar"?
 1172. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1173. msgid "Obsoletes"
 1174. msgstr "Föråldrar"
 1175. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1176. msgid "important"
 1177. msgstr "viktigt"
 1178. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1179. msgid "required"
 1180. msgstr "nödvändigt"
 1181. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1182. msgid "standard"
 1183. msgstr "standard"
 1184. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1185. msgid "extra"
 1186. msgstr "extra"
 1187. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1188. msgid "optional"
 1189. msgstr "valfri"
 1190. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1191. msgid "Cache has an incompatible versioning system"
 1192. msgstr "Cachen har ett inkompatibelt versionssystem"
 1193. # NewPackage etc. är funktionsnamn
 1194. #. TRANSLATOR: The first placeholder is a package name,
 1195. #. the other two should be copied verbatim as they include debug info
 1196. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1197. #, c-format
 1198. msgid "Error occurred while processing %s (%s%d)"
 1199. msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (%s%d)"
 1200. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1201. msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
 1202. msgstr "Grattis, du överskred antalet paketnamn som denna APT kan hantera."
 1203. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1204. msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
 1205. msgstr "Grattis, du överskred antalet versioner som denna APT kan hantera."
 1206. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1207. msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
 1208. msgstr "Grattis, du överskred antalet beskrivningar som denna APT kan hantera."
 1209. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1210. msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
 1211. msgstr "Grattis, du överskred antalet beroenden som denna APT kan hantera."
 1212. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1213. msgid "Reading package lists"
 1214. msgstr "Läser paketlistor"
 1215. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1216. msgid "IO Error saving source cache"
 1217. msgstr "In-/utfel vid lagring av källcache"
 1218. #: apt-pkg/pkgrecords.cc
 1219. #, c-format
 1220. msgid "Index file type '%s' is not supported"
 1221. msgstr "Indexfiler av typ ”%s” stöds inte"
 1222. #: apt-pkg/policy.cc
 1223. #, c-format
 1224. msgid ""
 1225. "The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
 1226. "available in the sources"
 1227. msgstr ""
 1228. "Värdet ”%s” är ogiltigt för APT::Default-Release eftersom ingen sådan utgåva "
 1229. "är tillgänglig i källorna"
 1230. # "Package" är en sträng i konfigurationsfilen
 1231. #: apt-pkg/policy.cc
 1232. #, c-format
 1233. msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
 1234. msgstr "Ogiltig post i konfigurationsfilen %s, ”Package”-rubriken saknas"
 1235. #: apt-pkg/policy.cc
 1236. #, c-format
 1237. msgid "Did not understand pin type %s"
 1238. msgstr "Förstod inte nåltypen %s"
 1239. #: apt-pkg/policy.cc
 1240. #, c-format
 1241. msgid "%s: Value %s is outside the range of valid pin priorities (%d to %d)"
 1242. msgstr ""
 1243. #: apt-pkg/policy.cc
 1244. msgid "No priority (or zero) specified for pin"
 1245. msgstr "Prioritet ej angiven (eller noll) för nål"
 1246. # parametrar: filnamn, radnummer
 1247. #. TRANSLATOR: %u is a line number, the first %s is a filename of a file with the extension "second %s" and the third %s is a unique identifier for bugreports
 1248. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1249. #, fuzzy, c-format
 1250. msgid "Malformed entry %u in %s file %s (%s)"
 1251. msgstr "Felaktig åsidosättning %s rad %llu (%s)"
 1252. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1253. #, c-format
 1254. msgid "Opening %s"
 1255. msgstr "Öppnar %s"
 1256. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1257. #, c-format
 1258. msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
 1259. msgstr "Rad %u i källistan %s har fel format (typ)"
 1260. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1261. #, c-format
 1262. msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
 1263. msgstr "Typ ”%s” är inte känd på rad %u i källistan %s"
 1264. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1265. #, fuzzy, c-format
 1266. msgid "Malformed stanza %u in source list %s (type)"
 1267. msgstr "Rad %u i källistan %s har fel format (typ)"
 1268. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1269. #, c-format
 1270. msgid "Type '%s' is not known on stanza %u in source list %s"
 1271. msgstr "Typen ”%s” är inte känd i post %u i källistan %s"
 1272. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1273. #, c-format
 1274. msgid "Unsupported file %s given on commandline"
 1275. msgstr ""
 1276. #: apt-pkg/srcrecords.cc
 1277. msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
 1278. msgstr "Du måste lägga till några ”source”-URI:er i din sources.list"
 1279. #: apt-pkg/tagfile.cc
 1280. #, c-format
 1281. msgid "Cannot convert %s to integer: out of range"
 1282. msgstr ""
 1283. #: apt-pkg/update.cc apt-private/private-download.cc
 1284. #, c-format
 1285. msgid "Failed to fetch %s %s"
 1286. msgstr "Misslyckades med att hämta %s %s"
 1287. #: apt-pkg/update.cc
 1288. msgid ""
 1289. "Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
 1290. "used instead."
 1291. msgstr ""
 1292. "Vissa indexfiler kunde inte hämtas. De har ignorerats eller så har de gamla "
 1293. "använts istället."
 1294. #: apt-pkg/upgrade.cc
 1295. msgid "Calculating upgrade"
 1296. msgstr "Beräknar uppgradering"
 1297. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed before unchanged files in 'apt-get update'
 1298. #: apt-private/acqprogress.cc
 1299. #, c-format
 1300. msgid "Hit:%lu %s"
 1301. msgstr "Bra:%lu %s"
 1302. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files processed in 'apt-get update'
 1303. #. Potentially replaced later by "Hit:", "Ign:" or "Err:" if something (bad) happens
 1304. #: apt-private/acqprogress.cc
 1305. #, c-format
 1306. msgid "Get:%lu %s"
 1307. msgstr "Läs:%lu %s"
 1308. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1309. #. which failed to download, but the error is ignored (compare "Err:")
 1310. #: apt-private/acqprogress.cc
 1311. #, c-format
 1312. msgid "Ign:%lu %s"
 1313. msgstr "Ign:%lu %s"
 1314. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1315. #. which failed to download and the error is critical (compare "Ign:")
 1316. #: apt-private/acqprogress.cc
 1317. #, c-format
 1318. msgid "Err:%lu %s"
 1319. msgstr "Fel:%lu %s"
 1320. #: apt-private/acqprogress.cc
 1321. #, c-format
 1322. msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
 1323. msgstr "Hämtade %sB på %s (%sB/s)\n"
 1324. #: apt-private/acqprogress.cc
 1325. msgid " [Working]"
 1326. msgstr " [Arbetar]"
 1327. #: apt-private/acqprogress.cc
 1328. #, c-format
 1329. msgid ""
 1330. "Media change: please insert the disc labeled\n"
 1331. " '%s'\n"
 1332. "in the drive '%s' and press [Enter]\n"
 1333. msgstr ""
 1334. "Mediabyte: Mata in skivan med etiketten\n"
 1335. " ”%s”\n"
 1336. "i enheten ”%s” och tryck på [Retur]\n"
 1337. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1338. msgid "Correcting dependencies..."
 1339. msgstr "Korrigerar beroenden…"
 1340. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1341. msgid " failed."
 1342. msgstr " misslyckades."
 1343. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1344. msgid "Unable to correct dependencies"
 1345. msgstr "Kunde inte korrigera beroenden"
 1346. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1347. msgid "Unable to minimize the upgrade set"
 1348. msgstr "Kunde inte minimera uppgraderingsuppsättningen"
 1349. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1350. msgid " Done"
 1351. msgstr " Färdig"
 1352. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1353. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
 1354. msgstr "Du bör köra ”apt-get -f install” för att korrigera dessa."
 1355. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1356. msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
 1357. msgstr "Otillfredsställda beroenden. Prova med -f."
 1358. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-search.cc
 1359. msgid "Sorting"
 1360. msgstr "Sorterar"
 1361. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1362. #, c-format
 1363. msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
 1364. msgstr "Observera, väljer \"%s\" för funktionen \"%s\"\n"
 1365. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1366. #, fuzzy, c-format
 1367. msgid "Note, selecting '%s' for glob '%s'\n"
 1368. msgstr "Observera, väljer \"%s\" för det reguljära uttrycket \"%s\"\n"
 1369. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1370. #, c-format
 1371. msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
 1372. msgstr "Observera, väljer \"%s\" för det reguljära uttrycket \"%s\"\n"
 1373. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1374. #, c-format
 1375. msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
 1376. msgstr "Paketet %s är ett virtuellt paket som tillhandahålls av:\n"
 1377. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1378. #, fuzzy
 1379. msgid " [Installed]"
 1380. msgstr "[installerat]"
 1381. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1382. msgid " [Not candidate version]"
 1383. msgstr " [Inte kandidatversion]"
 1384. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1385. msgid "You should explicitly select one to install."
 1386. msgstr "Du bör uttryckligen ange ett att installera."
 1387. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1388. #, c-format
 1389. msgid ""
 1390. "Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
 1391. "This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
 1392. "is only available from another source\n"
 1393. msgstr ""
 1394. "Paketet %s är inte tillgängligt, men ett annat paket hänvisar till det.\n"
 1395. "Det kan betyda att paketet saknas, har blivit föråldrat eller endast\n"
 1396. "är tillgängligt från andra källor\n"
 1397. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1398. msgid "However the following packages replace it:"
 1399. msgstr "Dock kan följande paket ersätta det:"
 1400. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1401. #, c-format
 1402. msgid "Package '%s' has no installation candidate"
 1403. msgstr "Paketet \"%s\" har ingen installationskandidat"
 1404. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1405. #, c-format
 1406. msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
 1407. msgstr "Virtuella paket som \"%s\" kan inte tas bort\n"
 1408. #. TRANSLATORS: Note, this is not an interactive question
 1409. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1410. #, c-format
 1411. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?\n"
 1412. msgstr ""
 1413. "Paketet ”%s” är inte installerat, så det tas inte bort. Menade du ”%s”?\n"
 1414. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1415. #, c-format
 1416. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed\n"
 1417. msgstr "Paketet ”%s” är inte installerat, så det tas inte bort\n"
 1418. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1419. #, c-format
 1420. msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
 1421. msgstr "Observera, väljer \"%s\" istället för \"%s\"\n"
 1422. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1423. msgid "Most used commands:"
 1424. msgstr ""
 1425. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1426. #, c-format
 1427. msgid "See %s for more information about the available commands."
 1428. msgstr ""
 1429. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1430. msgid ""
 1431. "Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).\n"
 1432. "Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).\n"
 1433. "Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).\n"
 1434. "Security details are available in apt-secure(8).\n"
 1435. msgstr ""
 1436. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1437. msgid "This APT has Super Cow Powers."
 1438. msgstr "Denna APT har Speciella Ko-Krafter."
 1439. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1440. msgid "This APT helper has Super Meep Powers."
 1441. msgstr "Denna APT-hjälpare har speciella Meep-krafter."
 1442. #: apt-private/private-depends.cc apt-private/private-show.cc
 1443. #: cmdline/apt-mark.cc
 1444. msgid "No packages found"
 1445. msgstr "Inga paket hittades"
 1446. #: apt-private/private-download.cc
 1447. msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
 1448. msgstr "VARNING: Följande paket kunde inte autentiseras!"
 1449. #: apt-private/private-download.cc
 1450. msgid "Authentication warning overridden.\n"
 1451. msgstr "Autentiseringsvarning åsidosatt.\n"
 1452. #: apt-private/private-download.cc
 1453. msgid "Some packages could not be authenticated"
 1454. msgstr "Några av paketen kunde inte autentiseras"
 1455. #: apt-private/private-download.cc
 1456. msgid "Install these packages without verification?"
 1457. msgstr "Installera dessa paket utan verifiering?"
 1458. #: apt-private/private-download.cc apt-private/private-install.cc
 1459. msgid ""
 1460. "--force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow "
 1461. "instead."
 1462. msgstr ""
 1463. #: apt-private/private-download.cc
 1464. #, fuzzy
 1465. msgid ""
 1466. "There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-"
 1467. "unauthenticated"
 1468. msgstr "Problem har uppstått och -y användes utan --force-yes"
 1469. #: apt-private/private-download.cc
 1470. #, c-format
 1471. msgid "Couldn't determine free space in %s"
 1472. msgstr "Kunde inte fastställa ledigt utrymme i %s"
 1473. #: apt-private/private-download.cc
 1474. #, c-format
 1475. msgid "You don't have enough free space in %s."
 1476. msgstr "Du har inte tillräckligt mycket ledigt utrymme i %s."
 1477. #: apt-private/private-download.cc
 1478. msgid "Unable to lock the download directory"
 1479. msgstr "Kunde inte låsa hämtningskatalogen"
 1480. #: apt-private/private-install.cc
 1481. msgid ""
 1482. "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
 1483. "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
 1484. "distribution that some required packages have not yet been created\n"
 1485. "or been moved out of Incoming."
 1486. msgstr ""
 1487. "Några paket kunde inte installeras. Det kan betyda att du har begärt\n"
 1488. "en omöjlig situation eller, om du använder den instabila utgåvan\n"
 1489. "att några nödvändiga paket ännu inte har skapats eller flyttats\n"
 1490. "ut från ”Incoming”."
 1491. #.
 1492. #. if (Packages == 1)
 1493. #. {
 1494. #. c1out << std::endl;
 1495. #. c1out <<
 1496. #. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 1497. #. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 1498. #. "that package should be filed.") << std::endl;
 1499. #. }
 1500. #.
 1501. #: apt-private/private-install.cc
 1502. msgid "The following information may help to resolve the situation:"
 1503. msgstr "Följande information kan vara till hjälp för att lösa situationen:"
 1504. #: apt-private/private-install.cc
 1505. msgid "Broken packages"
 1506. msgstr "Trasiga paket"
 1507. #: apt-private/private-install.cc
 1508. msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
 1509. msgstr "Internt fel. InstallPackages anropades med trasiga paket!"
 1510. #: apt-private/private-install.cc
 1511. msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
 1512. msgstr "Paketen måste tas bort men ”Remove” är inaktiverat."
 1513. #: apt-private/private-install.cc
 1514. #, fuzzy
 1515. msgid ""
 1516. "Essential packages were removed and -y was used without --allow-remove-"
 1517. "essential."
 1518. msgstr "Problem har uppstått och -y användes utan --force-yes"
 1519. #: apt-private/private-install.cc
 1520. #, fuzzy
 1521. msgid "Packages were downgraded and -y was used without --allow-downgrades."
 1522. msgstr "Problem har uppstått och -y användes utan --force-yes"
 1523. #: apt-private/private-install.cc
 1524. #, fuzzy
 1525. msgid ""
 1526. "Held packages were changed and -y was used without --allow-change-held-"
 1527. "packages."
 1528. msgstr "Problem har uppstått och -y användes utan --force-yes"
 1529. #: apt-private/private-install.cc
 1530. msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
 1531. msgstr "Internt fel. Sorteringen färdigställdes inte"
 1532. #: apt-private/private-install.cc
 1533. msgid "How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
 1534. msgstr ""
 1535. "Konstigt… storlekarna stämde inte överens, skicka e-post till apt@packages."
 1536. "debian.org"
 1537. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1538. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1539. #: apt-private/private-install.cc
 1540. #, c-format
 1541. msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
 1542. msgstr "Behöver hämta %sB/%sB arkiv.\n"
 1543. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1544. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1545. #: apt-private/private-install.cc
 1546. #, c-format
 1547. msgid "Need to get %sB of archives.\n"
 1548. msgstr "Behöver hämta %sB arkiv.\n"
 1549. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1550. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1551. #: apt-private/private-install.cc
 1552. #, c-format
 1553. msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
 1554. msgstr ""
 1555. "Efter denna åtgärd kommer ytterligare %sB utrymme användas på disken.\n"
 1556. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1557. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1558. #: apt-private/private-install.cc
 1559. #, c-format
 1560. msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
 1561. msgstr "Efter denna åtgärd kommer %sB att frigöras på disken.\n"
 1562. #: apt-private/private-install.cc
 1563. msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
 1564. msgstr "”Trivial Only” angavs, men detta är inte en trivial handling."
 1565. #. TRANSLATOR: This string needs to be typed by the user as a confirmation, so be
 1566. #. careful with hard to type or special characters (like non-breaking spaces)
 1567. #: apt-private/private-install.cc
 1568. msgid "Yes, do as I say!"
 1569. msgstr "Ja, gör som jag säger!"
 1570. #: apt-private/private-install.cc
 1571. #, c-format
 1572. msgid ""
 1573. "You are about to do something potentially harmful.\n"
 1574. "To continue type in the phrase '%s'\n"
 1575. " ?] "
 1576. msgstr ""
 1577. "Du är på väg att göra någonting som kan vara skadligt\n"
 1578. "Skriv in frasen ”%s” för att fortsätta\n"
 1579. " ?] "
 1580. # Visas då man svarar nej
 1581. #: apt-private/private-install.cc
 1582. msgid "Abort."
 1583. msgstr "Avbryter."
 1584. #: apt-private/private-install.cc
 1585. msgid "Do you want to continue?"
 1586. msgstr "Vill du fortsätta?"
 1587. #: apt-private/private-install.cc
 1588. msgid "Some files failed to download"
 1589. msgstr "Misslyckades med att hämta vissa filer"
 1590. #: apt-private/private-install.cc apt-private/private-source.cc
 1591. msgid "Download complete and in download only mode"
 1592. msgstr "Hämtningen färdig i ”endast-hämta”-läge"
 1593. #: apt-private/private-install.cc
 1594. msgid ""
 1595. "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
 1596. "missing?"
 1597. msgstr ""
 1598. "Vissa arkiv kunde inte hämtas. Prova att köra ”apt-get update” eller med --"
 1599. "fix-missing."
 1600. #: apt-private/private-install.cc
 1601. msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
 1602. msgstr "--fix-missing och mediabyte stöds inte för tillfället"
 1603. #: apt-private/private-install.cc
 1604. msgid "Unable to correct missing packages."
 1605. msgstr "Kunde inte korrigera saknade paket."
 1606. #: apt-private/private-install.cc
 1607. msgid "Aborting install."
 1608. msgstr "Avbryter installationen."
 1609. #: apt-private/private-install.cc
 1610. msgid ""
 1611. "The following package disappeared from your system as\n"
 1612. "all files have been overwritten by other packages:"
 1613. msgid_plural ""
 1614. "The following packages disappeared from your system as\n"
 1615. "all files have been overwritten by other packages:"
 1616. msgstr[0] ""
 1617. "Följande paket har försvunnit från ditt system eftersom\n"
 1618. "alla filer har skrivits över av andra paket:"
 1619. msgstr[1] ""
 1620. "Följande paket har försvunnit från ditt system eftersom\n"
 1621. "alla filer har skrivits över av andra paket:"
 1622. #: apt-private/private-install.cc
 1623. msgid "Note: This is done automatically and on purpose by dpkg."
 1624. msgstr "Observera: Detta sker med automatik och vid behov av dpkg."
 1625. #: apt-private/private-install.cc
 1626. msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
 1627. msgstr ""
 1628. "Det är inte meningen att vi ska ta bort något, kan inte starta AutoRemover"
 1629. #: apt-private/private-install.cc
 1630. msgid ""
 1631. "Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
 1632. "shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
 1633. msgstr ""
 1634. "Hmm, det verkar som AutoRemover förstörde något som verkligen\n"
 1635. "inte skulle hända. Skicka in en felrapport mot paketet apt."
 1636. #: apt-private/private-install.cc
 1637. msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
 1638. msgstr "Internt fel, AutoRemover förstörde något"
 1639. #: apt-private/private-install.cc
 1640. msgid ""
 1641. "The following package was automatically installed and is no longer required:"
 1642. msgid_plural ""
 1643. "The following packages were automatically installed and are no longer "
 1644. "required:"
 1645. msgstr[0] ""
 1646. "Följande paket har installerats automatiskt och är inte längre nödvändigt:"
 1647. msgstr[1] ""
 1648. "Följande paket har installerats automatiskt och är inte längre nödvändiga:"
 1649. #: apt-private/private-install.cc
 1650. #, c-format
 1651. msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
 1652. msgid_plural ""
 1653. "%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
 1654. msgstr[0] ""
 1655. "%lu paket blev installerat automatiskt och är inte längre nödvändigt.\n"
 1656. msgstr[1] ""
 1657. "%lu paket blev installerade automatiskt och är inte längre nödvändiga.\n"
 1658. #: apt-private/private-install.cc
 1659. #, c-format
 1660. msgid "Use '%s' to remove it."
 1661. msgid_plural "Use '%s' to remove them."
 1662. msgstr[0] "Använd ”%s” för att ta bort det."
 1663. msgstr[1] "Använd ”%s” för att ta bort dem."
 1664. #: apt-private/private-install.cc
 1665. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
 1666. msgstr "Du bör köra ”apt-get -f install” för att korrigera dessa:"
 1667. #: apt-private/private-install.cc
 1668. msgid ""
 1669. "Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
 1670. "solution)."
 1671. msgstr ""
 1672. "Otillfredsställda beroenden. Prova med ”apt-get -f install” utan paket "
 1673. "(eller ange en lösning)."
 1674. #: apt-private/private-install.cc
 1675. #, fuzzy
 1676. msgid "The following additional packages will be installed:"
 1677. msgstr "Följande ytterligare paket kommer att installeras:"
 1678. #: apt-private/private-install.cc
 1679. msgid "Suggested packages:"
 1680. msgstr "Föreslagna paket:"
 1681. #: apt-private/private-install.cc
 1682. msgid "Recommended packages:"
 1683. msgstr "Rekommenderade paket:"
 1684. #: apt-private/private-install.cc
 1685. #, c-format
 1686. msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
 1687. msgstr ""
 1688. "Hoppar över %s, det är redan installerat och uppgradering har inte valts.\n"
 1689. #: apt-private/private-install.cc
 1690. #, c-format
 1691. msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
 1692. msgstr ""
 1693. "Hoppar över %s, det är inte installerat och endast uppgraderingar har "
 1694. "begärts.\n"
 1695. #: apt-private/private-install.cc
 1696. #, c-format
 1697. msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
 1698. msgstr "Ominstallation av %s är inte möjlig, det kan inte hämtas.\n"
 1699. #. TRANSLATORS: First string is package name, second is version
 1700. #: apt-private/private-install.cc
 1701. #, fuzzy, c-format
 1702. msgid "%s is already the newest version (%s).\n"
 1703. msgstr "%s är redan den senaste versionen.\n"
 1704. #: apt-private/private-install.cc cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 1705. #, c-format
 1706. msgid "%s set to manually installed.\n"
 1707. msgstr "%s är satt till manuellt installerad.\n"
 1708. #: apt-private/private-install.cc
 1709. #, c-format
 1710. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
 1711. msgstr "Valde version ”%s” (%s) för ”%s”\n"
 1712. #: apt-private/private-install.cc
 1713. #, c-format
 1714. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
 1715. msgstr "Valde version ”%s” (%s) för ”%s” på grund av ”%s”\n"
 1716. # Förloppsindikator då lista skapas.
 1717. #: apt-private/private-list.cc
 1718. msgid "Listing"
 1719. msgstr "Listar"
 1720. #: apt-private/private-list.cc
 1721. #, c-format
 1722. msgid "There is %i additional version. Please use the '-a' switch to see it"
 1723. msgid_plural ""
 1724. "There are %i additional versions. Please use the '-a' switch to see them."
 1725. msgstr[0] ""
 1726. "Det finns %i ytterligare version. Använd växeln ”-a” för att se den."
 1727. msgstr[1] ""
 1728. "Det finns %i ytterligare versioner. Använd växeln ”-a” för att se dem."
 1729. #. TRANSLATORS: placeholder is a binary name like apt or apt-get
 1730. #: apt-private/private-main.cc
 1731. #, c-format
 1732. msgid ""
 1733. "NOTE: This is only a simulation!\n"
 1734. " %s needs root privileges for real execution.\n"
 1735. " Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
 1736. " so don't depend on the relevance to the real current situation!\n"
 1737. msgstr ""
 1738. "OBSERVERA: Detta är endast en simulation!\n"
 1739. " %s behöver root-privilegier för verklig körning.\n"
 1740. " Tänk också på att låsningen är inaktiverad, så\n"
 1741. " förlita dig inte på relevansen till den verkliga situationen!\n"
 1742. #: apt-private/private-output.cc apt-private/private-show.cc
 1743. msgid "unknown"
 1744. msgstr "okänd"
 1745. #: apt-private/private-output.cc
 1746. #, c-format
 1747. msgid "[installed,upgradable to: %s]"
 1748. msgstr "[installerat,uppgraderingsbart till: %s]"
 1749. #: apt-private/private-output.cc
 1750. msgid "[installed,local]"
 1751. msgstr "[installerat,lokalt]"
 1752. #: apt-private/private-output.cc
 1753. msgid "[installed,auto-removable]"
 1754. msgstr "[installerat,automatiskt borttagbart]"
 1755. #: apt-private/private-output.cc
 1756. msgid "[installed,automatic]"
 1757. msgstr "[installerat,automatiskt]"
 1758. #: apt-private/private-output.cc
 1759. msgid "[installed]"
 1760. msgstr "[installerat]"
 1761. #: apt-private/private-output.cc
 1762. #, c-format
 1763. msgid "[upgradable from: %s]"
 1764. msgstr "[uppgraderingsbart från: %s]"
 1765. #: apt-private/private-output.cc
 1766. msgid "[residual-config]"
 1767. msgstr "[kvarvarande-inställning]"
 1768. #: apt-private/private-output.cc
 1769. #, c-format
 1770. msgid "but %s is installed"
 1771. msgstr "men %s är installerat"
 1772. #: apt-private/private-output.cc
 1773. #, c-format
 1774. msgid "but %s is to be installed"
 1775. msgstr "men %s kommer att installeras"
 1776. #: apt-private/private-output.cc
 1777. msgid "but it is not installable"
 1778. msgstr "men det kan inte installeras"
 1779. #: apt-private/private-output.cc
 1780. msgid "but it is a virtual package"
 1781. msgstr "men det är ett virtuellt paket"
 1782. #: apt-private/private-output.cc
 1783. msgid "but it is not going to be installed"
 1784. msgstr "men det kommer inte att installeras"
 1785. #: apt-private/private-output.cc
 1786. msgid "but it is not installed"
 1787. msgstr "men det är inte installerat"
 1788. #: apt-private/private-output.cc
 1789. msgid " or"
 1790. msgstr " eller"
 1791. #: apt-private/private-output.cc
 1792. msgid "The following packages have unmet dependencies:"
 1793. msgstr "Följande paket har beroenden som inte kan tillfredsställas:"
 1794. #: apt-private/private-output.cc
 1795. msgid "The following NEW packages will be installed:"
 1796. msgstr "Följande NYA paket kommer att installeras:"
 1797. #: apt-private/private-output.cc
 1798. msgid "The following packages will be REMOVED:"
 1799. msgstr "Följande paket kommer att TAS BORT:"
 1800. #: apt-private/private-output.cc
 1801. msgid "The following packages have been kept back:"
 1802. msgstr "Följande paket har hållits tillbaka:"
 1803. #: apt-private/private-output.cc
 1804. msgid "The following packages will be upgraded:"
 1805. msgstr "Följande paket kommer att uppgraderas:"
 1806. #: apt-private/private-output.cc
 1807. msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
 1808. msgstr "Följande paket kommer att NEDGRADERAS:"
 1809. #: apt-private/private-output.cc
 1810. msgid "The following held packages will be changed:"
 1811. msgstr "Följande tillbakahållna paket kommer att ändras:"
 1812. #: apt-private/private-output.cc
 1813. #, c-format
 1814. msgid "%s (due to %s)"
 1815. msgstr "%s (på grund av %s)"
 1816. #: apt-private/private-output.cc
 1817. msgid ""
 1818. "WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
 1819. "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
 1820. msgstr ""
 1821. "VARNING: Följande systemkritiska paket kommer att tas bort.\n"
 1822. "Detta bör INTE genomföras såvida du inte vet exakt vad du gör!"
 1823. #: apt-private/private-output.cc
 1824. #, c-format
 1825. msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
 1826. msgstr "%lu att uppgradera, %lu att nyinstallera, "
 1827. #: apt-private/private-output.cc
 1828. #, c-format
 1829. msgid "%lu reinstalled, "
 1830. msgstr "%lu att installera om, "
 1831. #: apt-private/private-output.cc
 1832. #, c-format
 1833. msgid "%lu downgraded, "
 1834. msgstr "%lu att nedgradera, "
 1835. #: apt-private/private-output.cc
 1836. #, c-format
 1837. msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
 1838. msgstr "%lu att ta bort och %lu att inte uppgradera.\n"
 1839. #: apt-private/private-output.cc
 1840. #, c-format
 1841. msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
 1842. msgstr "%lu är inte helt installerade eller borttagna.\n"
 1843. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to Y[es]
 1844. #. e.g. "Do you want to continue? [Y/n] "
 1845. #. The user has to answer with an input matching the
 1846. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1847. #: apt-private/private-output.cc
 1848. msgid "[Y/n]"
 1849. msgstr "[J/n]"
 1850. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to N[o]
 1851. #. e.g. "Should this file be removed? [y/N] "
 1852. #. The user has to answer with an input matching the
 1853. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1854. #: apt-private/private-output.cc
 1855. msgid "[y/N]"
 1856. msgstr "[j/N]"
 1857. #. TRANSLATOR: "Yes" answer printed for a yes/no question if --assume-yes is set
 1858. #: apt-private/private-output.cc
 1859. msgid "Y"
 1860. msgstr "J"
 1861. #. TRANSLATOR: "No" answer printed for a yes/no question if --assume-no is set
 1862. #: apt-private/private-output.cc
 1863. msgid "N"
 1864. msgstr "N"
 1865. #: apt-private/private-search.cc
 1866. msgid "You must give at least one search pattern"
 1867. msgstr "Du måste ange minst ett sökmönster"
 1868. #: apt-private/private-search.cc
 1869. msgid "Full Text Search"
 1870. msgstr "Fulltextsökning"
 1871. #: apt-private/private-show.cc cmdline/apt-cache.cc
 1872. #, c-format
 1873. msgid "Package file %s is out of sync."
 1874. msgstr "Paketfilen %s är inte synkroniserad."
 1875. #: apt-private/private-show.cc
 1876. #, c-format
 1877. msgid "There is %i additional record. Please use the '-a' switch to see it"
 1878. msgid_plural ""
 1879. "There are %i additional records. Please use the '-a' switch to see them."
 1880. msgstr[0] "Det finns %i ytterligare post. Använd växeln ”-a” för att se den."
 1881. msgstr[1] "Det finns %i ytterligare poster. Använd växeln ”-a” för att se dem."
 1882. #: apt-private/private-show.cc
 1883. msgid "not a real package (virtual)"
 1884. msgstr "inte ett riktigt paket (virtuellt)"
 1885. #: apt-private/private-show.cc
 1886. msgid "Package files:"
 1887. msgstr "”Package”-filer:"
 1888. #: apt-private/private-show.cc
 1889. msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
 1890. msgstr "Cachen är inte synkroniserad, kan inte korsreferera en paketfil"
 1891. #. Show any packages have explicit pins
 1892. #: apt-private/private-show.cc
 1893. msgid "Pinned packages:"
 1894. msgstr "Fastnålade paket:"
 1895. #. Print the package name and the version we are forcing to
 1896. #: apt-private/private-show.cc
 1897. #, c-format
 1898. msgid "%s -> %s with priority %d\n"
 1899. msgstr ""
 1900. #: apt-private/private-show.cc
 1901. msgid " Installed: "
 1902. msgstr " Installerad: "
 1903. #: apt-private/private-show.cc
 1904. msgid " Candidate: "
 1905. msgstr " Kandidat: "
 1906. #: apt-private/private-show.cc
 1907. msgid "(none)"
 1908. msgstr "(ingen)"
 1909. #. Show the priority tables
 1910. #: apt-private/private-show.cc
 1911. msgid " Version table:"
 1912. msgstr " Versionstabell:"
 1913. #: apt-private/private-source.cc
 1914. #, c-format
 1915. msgid "Can not find a package for architecture '%s'"
 1916. msgstr "Kan inte hitta något paket för arkitekturen ”%s”"
 1917. #: apt-private/private-source.cc
 1918. #, c-format
 1919. msgid "Can not find a package '%s' with version '%s'"
 1920. msgstr "Kan inte hitta något paket ”%s” med versionen ”%s”"
 1921. #: apt-private/private-source.cc
 1922. #, c-format
 1923. msgid "Can not find a package '%s' with release '%s'"
 1924. msgstr "Kunde inte hitta något paket ”%s” med utgåvan ”%s”"
 1925. #: apt-private/private-source.cc
 1926. #, c-format
 1927. msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
 1928. msgstr "Väljer ”%s” som källkodspaket istället för ”%s”\n"
 1929. #: apt-private/private-source.cc
 1930. #, c-format
 1931. msgid "Can not find version '%s' of package '%s'"
 1932. msgstr "Kan inte hitta versionen ”%s” av paketet ”%s”"
 1933. #: apt-private/private-source.cc
 1934. msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
 1935. msgstr "Du måste ange minst ett paket att hämta källkod för"
 1936. #: apt-private/private-source.cc
 1937. #, c-format
 1938. msgid "Unable to find a source package for %s"
 1939. msgstr "Kunde inte hitta något källkodspaket för %s"
 1940. #: apt-private/private-source.cc
 1941. #, c-format
 1942. msgid ""
 1943. "NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
 1944. "%s\n"
 1945. msgstr ""
 1946. "OBSERVERA: paketering av ”%s” hanteras i versionshanteringssystemet ”%s” "
 1947. "på:\n"
 1948. "%s\n"
 1949. #: apt-private/private-source.cc
 1950. #, c-format
 1951. msgid ""
 1952. "Please use:\n"
 1953. "%s\n"
 1954. "to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
 1955. msgstr ""
 1956. "Använd:\n"
 1957. "%s\n"
 1958. "för att hämta de senaste (möjligen inte utgivna) uppdateringarna av "
 1959. "paketet.\n"
 1960. #: apt-private/private-source.cc
 1961. #, c-format
 1962. msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
 1963. msgstr "Hoppar över redan hämtade filen ”%s”\n"
 1964. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1965. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1966. #: apt-private/private-source.cc
 1967. #, c-format
 1968. msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
 1969. msgstr "Behöver hämta %sB/%sB källkodsarkiv.\n"
 1970. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1971. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1972. #: apt-private/private-source.cc
 1973. #, c-format
 1974. msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
 1975. msgstr "Behöver hämta %sB källkodsarkiv.\n"
 1976. #: apt-private/private-source.cc
 1977. #, c-format
 1978. msgid "Fetch source %s\n"
 1979. msgstr "Hämtar källkoden %s\n"
 1980. #: apt-private/private-source.cc
 1981. msgid "Failed to fetch some archives."
 1982. msgstr "Misslyckades med att hämta vissa arkiv."
 1983. #: apt-private/private-source.cc
 1984. #, c-format
 1985. msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
 1986. msgstr "Packar inte upp redan uppackad källkod i %s\n"
 1987. #: apt-private/private-source.cc
 1988. #, c-format
 1989. msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
 1990. msgstr "Uppackningskommandot ”%s” misslyckades.\n"
 1991. #: apt-private/private-source.cc
 1992. #, c-format
 1993. msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
 1994. msgstr "Försäkra dig om att paketet ”dpkg-dev” är installerat.\n"
 1995. #: apt-private/private-source.cc
 1996. #, c-format
 1997. msgid "Build command '%s' failed.\n"
 1998. msgstr "Byggkommandot ”%s” misslyckades.\n"
 1999. #: apt-private/private-source.cc
 2000. #, c-format
 2001. msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
 2002. msgstr "Kunde inte hämta information om byggberoenden för %s"
 2003. #: apt-private/private-source.cc
 2004. #, c-format
 2005. msgid "%s has no build depends.\n"
 2006. msgstr "%s har inga byggberoenden.\n"
 2007. #: apt-private/private-source.cc
 2008. msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
 2009. msgstr "Du måste ange minst ett paket att kontrollera byggberoenden för"
 2010. #: apt-private/private-source.cc
 2011. #, c-format
 2012. msgid ""
 2013. "No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
 2014. "Architectures for setup"
 2015. msgstr ""
 2016. "Ingen arkitekturinformation tillgänglig för %s. Se apt.conf(5) APT::"
 2017. "Architectures för inställning"
 2018. #: apt-private/private-source.cc
 2019. #, c-format
 2020. msgid "Note, using directory '%s' to get the build dependencies\n"
 2021. msgstr "Observera, använder katalogen ”%s” för att få byggberoendena\n"
 2022. #: apt-private/private-source.cc
 2023. #, c-format
 2024. msgid "Note, using file '%s' to get the build dependencies\n"
 2025. msgstr "Observera, använder filen ”%s” för att få byggberoendena\n"
 2026. #: apt-private/private-source.cc
 2027. msgid "Failed to process build dependencies"
 2028. msgstr "Misslyckades med att behandla byggberoenden"
 2029. #: apt-private/private-sources.cc
 2030. #, c-format
 2031. msgid "Failed to parse %s. Edit again? "
 2032. msgstr "Misslyckades med att tolka %s. Redigera igen? "
 2033. #: apt-private/private-sources.cc
 2034. #, c-format
 2035. msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'."
 2036. msgstr "Din ”%s”-fil ändrades, kör ”apt-get update”."
 2037. #: apt-private/private-unmet.cc
 2038. #, fuzzy, c-format
 2039. msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
 2040. msgstr ""
 2041. "Paketet %s med version %s har ett beroende som inte kan tillfredsställas:\n"
 2042. #: apt-private/private-update.cc
 2043. msgid "The update command takes no arguments"
 2044. msgstr "Uppdateringskommandot tar inga argument"
 2045. #: apt-private/private-update.cc
 2046. #, c-format
 2047. msgid "%i package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.\n"
 2048. msgid_plural ""
 2049. "%i packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.\n"
 2050. msgstr[0] ""
 2051. "%i paket kan uppgraderas. Kör ”apt list --upgradable” för att se det.\n"
 2052. msgstr[1] ""
 2053. "%i paket kan uppgraderas. Kör ”apt list --upgradable” för att se dem.\n"
 2054. #: apt-private/private-update.cc
 2055. msgid "All packages are up to date."
 2056. msgstr "Alla paket är uppdaterade."
 2057. #: cmdline/apt-cache.cc
 2058. #, fuzzy
 2059. msgid "apt-cache stats does not take any arguments"
 2060. msgstr "Uppdateringskommandot tar inga argument"
 2061. #: cmdline/apt-cache.cc
 2062. msgid "Total package names: "
 2063. msgstr "Totalt antal paketnamn: "
 2064. #: cmdline/apt-cache.cc
 2065. msgid "Total package structures: "
 2066. msgstr "Totala paketstrukturer: "
 2067. #: cmdline/apt-cache.cc
 2068. msgid " Normal packages: "
 2069. msgstr " Vanliga paket: "
 2070. #: cmdline/apt-cache.cc
 2071. msgid " Pure virtual packages: "
 2072. msgstr " Helt virtuella paket: "
 2073. #: cmdline/apt-cache.cc
 2074. msgid " Single virtual packages: "
 2075. msgstr " Enstaka virtuella paket: "
 2076. #: cmdline/apt-cache.cc
 2077. msgid " Mixed virtual packages: "
 2078. msgstr " Blandade virtuella paket: "
 2079. #: cmdline/apt-cache.cc
 2080. msgid " Missing: "
 2081. msgstr " Saknade: "
 2082. #: cmdline/apt-cache.cc
 2083. msgid "Total distinct versions: "
 2084. msgstr "Totalt antal olika versioner: "
 2085. #: cmdline/apt-cache.cc
 2086. msgid "Total distinct descriptions: "
 2087. msgstr "Totalt antal olika beskrivningar: "
 2088. #: cmdline/apt-cache.cc
 2089. msgid "Total dependencies: "
 2090. msgstr "Totalt antal beroenden: "
 2091. #: cmdline/apt-cache.cc
 2092. msgid "Total ver/file relations: "
 2093. msgstr "Totalt antal version/filrelationer: "
 2094. #: cmdline/apt-cache.cc
 2095. msgid "Total Desc/File relations: "
 2096. msgstr "Totalt antal beskrivning/filrelationer: "
 2097. #: cmdline/apt-cache.cc
 2098. msgid "Total Provides mappings: "
 2099. msgstr "Totalt antal tillhandahållningsmarkeringar: "
 2100. #: cmdline/apt-cache.cc
 2101. msgid "Total globbed strings: "
 2102. msgstr "Totalt antal sökmönstersträngar: "
 2103. #: cmdline/apt-cache.cc
 2104. msgid "Total slack space: "
 2105. msgstr "Totalt bortkastat utrymme: "
 2106. #: cmdline/apt-cache.cc
 2107. msgid "Total space accounted for: "
 2108. msgstr "Totalt utrymme som kan redogöras för: "
 2109. #: cmdline/apt-cache.cc
 2110. msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
 2111. msgstr "Detta kommando är föråldrat. Använd ”apt-mark showauto” istället."
 2112. #: cmdline/apt-cache.cc
 2113. msgid ""
 2114. "Usage: apt-cache [options] command\n"
 2115. " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2116. "\n"
 2117. "apt-cache queries and displays available information about installed\n"
 2118. "and installable packages. It works exclusively on the data acquired\n"
 2119. "into the local cache via the 'update' command of e.g. apt-get. The\n"
 2120. "displayed information may therefore be outdated if the last update was\n"
 2121. "too long ago, but in exchange apt-cache works independently of the\n"
 2122. "availability of the configured sources (e.g. offline).\n"
 2123. msgstr ""
 2124. #: cmdline/apt-cache.cc
 2125. msgid "Show source records"
 2126. msgstr "Visa källkodsposter"
 2127. #: cmdline/apt-cache.cc
 2128. msgid "Search the package list for a regex pattern"
 2129. msgstr "Sök i paketlistan med ett reguljärt uttryck"
 2130. #: cmdline/apt-cache.cc
 2131. msgid "Show raw dependency information for a package"
 2132. msgstr "Visa rå information om beroenden för ett paket"
 2133. #: cmdline/apt-cache.cc
 2134. msgid "Show reverse dependency information for a package"
 2135. msgstr "Visa information om omvända beroenden för ett paket"
 2136. #: cmdline/apt-cache.cc
 2137. msgid "Show a readable record for the package"
 2138. msgstr "Visa en läsbar post för paketet"
 2139. #: cmdline/apt-cache.cc
 2140. msgid "List the names of all packages in the system"
 2141. msgstr "Lista namnen på alla paket i systemet"
 2142. #: cmdline/apt-cache.cc
 2143. msgid "Show policy settings"
 2144. msgstr "Visa policyinställningar"
 2145. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2146. msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
 2147. msgstr "Ange ett namn för denna skiva, exempelvis ”Debian 5.0.3 Disk 1”"
 2148. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2149. msgid "Please insert a Disc in the drive and press [Enter]"
 2150. msgstr "Mata in en skiva i enheten och tryck på [Retur]"
 2151. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2152. #, c-format
 2153. msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
 2154. msgstr "Misslyckades med att montera ”%s” till ”%s”"
 2155. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2156. msgid ""
 2157. "No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.\n"
 2158. "You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.\n"
 2159. "See 'man apt-cdrom' for more information about the CD-ROM auto-detection and "
 2160. "mount point."
 2161. msgstr ""
 2162. "Ingen cd-rom kunde upptäckas automatiskt eller hittas på standardplatsen för "
 2163. "montering.\n"
 2164. "Du kan pröva flaggan --cdrom för att ställa in monteringsplatsen för cd-"
 2165. "rom.\n"
 2166. "Se ”man apt-cdrom” för vidare information om automatisk upptäckt samt "
 2167. "monteringsplats för cd-rom."
 2168. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2169. msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
 2170. msgstr "Upprepa proceduren för resten av cd-skivorna i din uppsättning."
 2171. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2172. msgid ""
 2173. "Usage: apt-cdrom [options] command\n"
 2174. "\n"
 2175. "apt-cdrom is used to add CDROM's, USB flashdrives and other removable\n"
 2176. "media types as package sources to APT. The mount point and device\n"
 2177. "information is taken from apt.conf(5), udev(7) and fstab(5).\n"
 2178. msgstr ""
 2179. #: cmdline/apt-config.cc
 2180. msgid "Arguments not in pairs"
 2181. msgstr "Argumenten gavs inte parvis"
 2182. #: cmdline/apt-config.cc
 2183. #, fuzzy
 2184. msgid ""
 2185. "Usage: apt-config [options] command\n"
 2186. "\n"
 2187. "apt-config is an interface to the configuration settings used by\n"
 2188. "all APT tools, mainly intended for debugging and shell scripting.\n"
 2189. msgstr ""
 2190. "Användning: apt-config [flaggor] kommando\n"
 2191. "\n"
 2192. "apt-config är ett enkelt verktyg för att läsa APTs konfigurationsfil\n"
 2193. #: cmdline/apt-config.cc
 2194. msgid "get configuration values via shell evaluation"
 2195. msgstr ""
 2196. #: cmdline/apt-config.cc
 2197. msgid "show the active configuration setting"
 2198. msgstr ""
 2199. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 2200. msgid ""
 2201. "Usage: apt-dump-solver\n"
 2202. "\n"
 2203. "apt-dump-solver is an interface to store an EDSP scenario in\n"
 2204. "a file and optionally forwards it to another solver.\n"
 2205. msgstr ""
 2206. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2207. #, fuzzy
 2208. msgid ""
 2209. "Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
 2210. "\n"
 2211. "apt-extracttemplates is used to extract config and template files\n"
 2212. "from debian packages. It is used mainly by debconf(1) to prompt for\n"
 2213. "configuration questions before installation of packages.\n"
 2214. msgstr ""
 2215. "Användning: apt-extracttemplates fil1 [fil2 …]\n"
 2216. "\n"
 2217. "apt-extracttemplates är ett verktyg för att hämta ut konfigurations- \n"
 2218. "och mallinformation från paket\n"
 2219. "\n"
 2220. "Flaggor:\n"
 2221. " -h Denna hjälptext.\n"
 2222. " -t Ställ in temporärkatalogen.\n"
 2223. " -c=? Läs denna konfigurationsfil.\n"
 2224. " -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/tmp\n"
 2225. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2226. msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
 2227. msgstr "Kan inte ta reda på debconf-version. Är debconf installerat?"
 2228. #: cmdline/apt-get.cc
 2229. #, c-format
 2230. msgid "Couldn't find package %s"
 2231. msgstr "Kunde inte hitta paketet %s"
 2232. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2233. #, c-format
 2234. msgid "%s set to automatically installed.\n"
 2235. msgstr "%s är satt till automatiskt installerad.\n"
 2236. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2237. msgid ""
 2238. "This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
 2239. "instead."
 2240. msgstr ""
 2241. "Detta kommando är föråldrat. Använd ”apt-mark auto” och ”apt-mark manual” "
 2242. "istället."
 2243. #: cmdline/apt-get.cc
 2244. msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
 2245. msgstr "Internt fel, problemlösaren förstörde någonting"
 2246. #: cmdline/apt-get.cc
 2247. msgid "Supported modules:"
 2248. msgstr "Moduler som stöds:"
 2249. #: cmdline/apt-get.cc
 2250. #, fuzzy
 2251. msgid ""
 2252. "Usage: apt-get [options] command\n"
 2253. " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2254. " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2255. "\n"
 2256. "apt-get is a command line interface for retrieval of packages\n"
 2257. "and information about them from authenticated sources and\n"
 2258. "for installation, upgrade and removal of packages together\n"
 2259. "with their dependencies.\n"
 2260. msgstr ""
 2261. "Användning: apt-get [flaggor] kommando\n"
 2262. " apt-get [flaggor] install|remove paket1 [paket2 …]\n"
 2263. " apt-get [flaggor] source paket1 [paket2 …]\n"
 2264. "\n"
 2265. "apt-get är ett enkelt kommandoradsgränssnitt för att hämta och installera\n"
 2266. "paket. De mest använda kommandona är ”update” och ”install”.\n"
 2267. #: cmdline/apt-get.cc
 2268. msgid "Retrieve new lists of packages"
 2269. msgstr "Hämta nya paketlistor"
 2270. #: cmdline/apt-get.cc
 2271. msgid "Perform an upgrade"
 2272. msgstr "Genomför en uppgradering"
 2273. #: cmdline/apt-get.cc
 2274. msgid "Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)"
 2275. msgstr "Installera nya paket (paket är libc6, inte libc6.deb)"
 2276. #: cmdline/apt-get.cc
 2277. msgid "Remove packages"
 2278. msgstr "Ta bort paket"
 2279. #: cmdline/apt-get.cc
 2280. msgid "Remove packages and config files"
 2281. msgstr "Ta bort paket och konfigurationsfiler"
 2282. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt.cc
 2283. msgid "Remove automatically all unused packages"
 2284. msgstr "Ta automatiskt bort alla oanvända paket"
 2285. #: cmdline/apt-get.cc
 2286. msgid "Distribution upgrade, see apt-get(8)"
 2287. msgstr "Uppgradering av distributionen, se apt-get(8)"
 2288. #: cmdline/apt-get.cc
 2289. msgid "Follow dselect selections"
 2290. msgstr "Följ valen från dselect"
 2291. #: cmdline/apt-get.cc
 2292. msgid "Configure build-dependencies for source packages"
 2293. msgstr "Tillfredsställ byggberoenden för källkodspaket"
 2294. #: cmdline/apt-get.cc
 2295. msgid "Erase downloaded archive files"
 2296. msgstr "Ta bort hämtade arkivfiler"
 2297. #: cmdline/apt-get.cc
 2298. msgid "Erase old downloaded archive files"
 2299. msgstr "Ta bort gamla hämtade arkivfiler"
 2300. #: cmdline/apt-get.cc
 2301. msgid "Verify that there are no broken dependencies"
 2302. msgstr "Kontrollera att det inte finns några trasiga beroenden"
 2303. #: cmdline/apt-get.cc
 2304. msgid "Download source archives"
 2305. msgstr "Hämta källkodsarkiv"
 2306. #: cmdline/apt-get.cc
 2307. msgid "Download the binary package into the current directory"
 2308. msgstr "Hämta det binära paketet till aktuell katalog"
 2309. #: cmdline/apt-get.cc
 2310. msgid "Download and display the changelog for the given package"
 2311. msgstr "Hämta och visa ändringslogg för det angivna paketet"
 2312. #: cmdline/apt-helper.cc
 2313. msgid "Need one URL as argument"
 2314. msgstr "Behöver en URL som argument"
 2315. #: cmdline/apt-helper.cc
 2316. msgid "Must specify at least one pair url/filename"
 2317. msgstr "Du måste ange minst ett par bestående av url och filnamn"
 2318. #: cmdline/apt-helper.cc
 2319. msgid "Download Failed"
 2320. msgstr "Hämtning misslyckades"
 2321. #: cmdline/apt-helper.cc
 2322. #, c-format
 2323. msgid "GetSrvRec failed for %s"
 2324. msgstr ""
 2325. #: cmdline/apt-helper.cc
 2326. #, fuzzy
 2327. msgid ""
 2328. "Usage: apt-helper [options] command\n"
 2329. " apt-helper [options] cat-file file ...\n"
 2330. " apt-helper [options] download-file uri target-path\n"
 2331. "\n"
 2332. "apt-helper bundles a variety of commands for shell scripts to use\n"
 2333. "e.g. the same proxy configuration or acquire system as APT would.\n"
 2334. msgstr ""
 2335. "Användning: apt-helper [flaggor] kommando\n"
 2336. " apt-helper [flaggor] download-file uri målsökväg\n"
 2337. "\n"
 2338. "apt-helper är en intern hjälpare för apt\n"
 2339. #: cmdline/apt-helper.cc
 2340. msgid "download the given uri to the target-path"
 2341. msgstr "hämta angiven uri till målsökvägen"
 2342. #: cmdline/apt-helper.cc
 2343. msgid "lookup a SRV record (e.g. _http._tcp.ftp.debian.org)"
 2344. msgstr ""
 2345. #: cmdline/apt-helper.cc
 2346. msgid "concatenate files, with automatic decompression"
 2347. msgstr ""
 2348. #: cmdline/apt-helper.cc
 2349. msgid "detect proxy using apt.conf"
 2350. msgstr "hitta proxy med hjälp av apt.conf"
 2351. #: cmdline/apt-internal-planner.cc
 2352. #, fuzzy
 2353. msgid ""
 2354. "Usage: apt-internal-planner\n"
 2355. "\n"
 2356. "apt-internal-planner is an interface to use the current internal\n"
 2357. "installation planner for the APT family like an external one,\n"
 2358. "for debugging or the like.\n"
 2359. msgstr ""
 2360. "Användning: apt-internal-solver\n"
 2361. "\n"
 2362. "apt-internal-solver är ett gränssnitt för att använda den interna\n"
 2363. "lösaren som en extern lösare för APT-familjen för felsökning eller\n"
 2364. "liknande\n"
 2365. "\n"
 2366. "Flaggor:\n"
 2367. " -h Denna hjälptext.\n"
 2368. " -q Loggbar utmatning - ingen förloppsindikator\n"
 2369. " -c=? Läs denna konfigurationsfil.\n"
 2370. " -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/tmp\n"
 2371. #: cmdline/apt-internal-solver.cc
 2372. #, fuzzy
 2373. msgid ""
 2374. "Usage: apt-internal-solver\n"
 2375. "\n"
 2376. "apt-internal-solver is an interface to use the current internal\n"
 2377. "resolver for the APT family like an external one, for debugging or\n"
 2378. "the like.\n"
 2379. msgstr ""
 2380. "Användning: apt-internal-solver\n"
 2381. "\n"
 2382. "apt-internal-solver är ett gränssnitt för att använda den interna\n"
 2383. "lösaren som en extern lösare för APT-familjen för felsökning eller\n"
 2384. "liknande\n"
 2385. "\n"
 2386. "Flaggor:\n"
 2387. " -h Denna hjälptext.\n"
 2388. " -q Loggbar utmatning - ingen förloppsindikator\n"
 2389. " -c=? Läs denna konfigurationsfil.\n"
 2390. " -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/tmp\n"
 2391. #: cmdline/apt-mark.cc
 2392. #, c-format
 2393. msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
 2394. msgstr "%s kan inte markeras eftersom det inte är installerat.\n"
 2395. #: cmdline/apt-mark.cc
 2396. #, c-format
 2397. msgid "%s was already set to manually installed.\n"
 2398. msgstr "%s var redan satt till manuellt installerad.\n"
 2399. #: cmdline/apt-mark.cc
 2400. #, c-format
 2401. msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
 2402. msgstr "%s var redan satt till automatiskt installerad.\n"
 2403. #: cmdline/apt-mark.cc
 2404. #, c-format
 2405. msgid "%s was already set on hold.\n"
 2406. msgstr "%s var redan tillbakahållet.\n"
 2407. #: cmdline/apt-mark.cc
 2408. #, c-format
 2409. msgid "%s was already not hold.\n"
 2410. msgstr "%s var redan ej tillbakahållet.\n"
 2411. #: cmdline/apt-mark.cc
 2412. msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
 2413. msgstr "Körning av dpkg misslyckades. Är du root?"
 2414. #: cmdline/apt-mark.cc
 2415. #, c-format
 2416. msgid "%s set on hold.\n"
 2417. msgstr "%s är satt till att hållas tillbaka.\n"
 2418. #: cmdline/apt-mark.cc
 2419. #, c-format
 2420. msgid "Canceled hold on %s.\n"
 2421. msgstr "Avbröt tillbakahållning av %s.\n"
 2422. #: cmdline/apt-mark.cc
 2423. #, c-format
 2424. msgid "Selected %s for purge.\n"
 2425. msgstr ""
 2426. #: cmdline/apt-mark.cc
 2427. #, c-format
 2428. msgid "Selected %s for removal.\n"
 2429. msgstr ""
 2430. #: cmdline/apt-mark.cc
 2431. #, c-format
 2432. msgid "Selected %s for installation.\n"
 2433. msgstr ""
 2434. #: cmdline/apt-mark.cc
 2435. #, fuzzy
 2436. msgid ""
 2437. "Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2438. "\n"
 2439. "apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
 2440. "as manually or automatically installed. It can also be used to\n"
 2441. "manipulate the dpkg(1) selection states of packages, and to list\n"
 2442. "all packages with or without a certain marking.\n"
 2443. msgstr ""
 2444. "Användning: apt-mark [flaggor] {auto|manual} paket1 [paket2 …]\n"
 2445. "\n"
 2446. "apt-mark är ett enkelt kommandoradsgränssnitt för att markera\n"
 2447. "paket som manuellt eller automatiskt installerade. Det kan också\n"
 2448. "lista markeringar.\n"
 2449. #: cmdline/apt-mark.cc
 2450. msgid "Mark the given packages as automatically installed"
 2451. msgstr "Markera de angivna paketen som automatiskt installerade"
 2452. #: cmdline/apt-mark.cc
 2453. msgid "Mark the given packages as manually installed"
 2454. msgstr "Markera de angivna paketen som manuellt installerade"
 2455. #: cmdline/apt-mark.cc
 2456. msgid "Mark a package as held back"
 2457. msgstr "Markera ett paket som tillbakahållet"
 2458. #: cmdline/apt-mark.cc
 2459. msgid "Unset a package set as held back"
 2460. msgstr "Avmarkera ett paket som är markerat som tillbakahållet"
 2461. #: cmdline/apt-mark.cc
 2462. msgid "Print the list of automatically installed packages"
 2463. msgstr "Visa listan över automatiskt installerade paket"
 2464. #: cmdline/apt-mark.cc
 2465. msgid "Print the list of manually installed packages"
 2466. msgstr "Visa listan över manuellt installerade paket"
 2467. #: cmdline/apt-mark.cc
 2468. msgid "Print the list of package on hold"
 2469. msgstr "Visa listan över tillbakahållna paket"
 2470. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2471. msgid "Unknown package record!"
 2472. msgstr "Okänd paketpost!"
 2473. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2474. msgid ""
 2475. "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 2476. "\n"
 2477. "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package information files.\n"
 2478. "By default it sorts by binary package information, but the -s option\n"
 2479. "can be used to switch to source package ordering instead.\n"
 2480. msgstr ""
 2481. #: cmdline/apt.cc
 2482. msgid ""
 2483. "Usage: apt [options] command\n"
 2484. "\n"
 2485. "apt is a commandline package manager and provides commands for\n"
 2486. "searching and managing as well as querying information about packages.\n"
 2487. "It provides the same functionality as the specialized APT tools,\n"
 2488. "like apt-get and apt-cache, but enables options more suitable for\n"
 2489. "interactive use by default.\n"
 2490. msgstr ""
 2491. #. query
 2492. #: cmdline/apt.cc
 2493. msgid "list packages based on package names"
 2494. msgstr "lista paket baserat på paketnamn"
 2495. #: cmdline/apt.cc
 2496. msgid "search in package descriptions"
 2497. msgstr "sök i paketbeskrivningar"
 2498. #: cmdline/apt.cc
 2499. msgid "show package details"
 2500. msgstr "visa detaljer för paket"
 2501. #. package stuff
 2502. #: cmdline/apt.cc
 2503. msgid "install packages"
 2504. msgstr "installera paket"
 2505. #: cmdline/apt.cc
 2506. msgid "remove packages"
 2507. msgstr "ta bort paket"
 2508. #. system wide stuff
 2509. #: cmdline/apt.cc
 2510. msgid "update list of available packages"
 2511. msgstr "uppdatera lista över tillgängliga paket"
 2512. #: cmdline/apt.cc
 2513. msgid "upgrade the system by installing/upgrading packages"
 2514. msgstr "uppgradera systemet genom att installera/uppgradera paket"
 2515. #: cmdline/apt.cc
 2516. msgid "upgrade the system by removing/installing/upgrading packages"
 2517. msgstr "uppgradera systemet genom att ta bort/installera/uppgradera paket"
 2518. #. misc
 2519. #: cmdline/apt.cc
 2520. msgid "edit the source information file"
 2521. msgstr "redigera källinformationsfilen"
 2522. #: dselect/install
 2523. msgid "Bad default setting!"
 2524. msgstr "Felaktig standardinställning!"
 2525. #: dselect/install dselect/update
 2526. msgid "Press [Enter] to continue."
 2527. msgstr "Tryck på [Retur] för att fortsätta."
 2528. #: dselect/install
 2529. msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
 2530. msgstr "Vill du ta bort eventuellt tidigare hämtade .deb-filer?"
 2531. # Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
 2532. # matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and
 2533. # at only 80 characters per line, if possible.
 2534. #: dselect/install
 2535. msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
 2536. msgstr "Det uppstod fel vid uppackning. Paketen som blev installerade kommer"
 2537. #: dselect/install
 2538. msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
 2539. msgstr ""
 2540. "att konfigureras. Detta kan resultera i dubbletta fel eller fel orsakade"
 2541. #: dselect/install
 2542. msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
 2543. msgstr "av saknade beroenden. Detta är okej, endast felen ovanför detta"
 2544. #: dselect/install
 2545. msgid ""
 2546. "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
 2547. msgstr "meddelande är viktiga. Försök korrigera dem och kör [I]nstallera igen"
 2548. #: dselect/update
 2549. msgid "Merging available information"
 2550. msgstr "Sammanfogar tillgänglig information"
 2551. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2552. msgid "Package extension list is too long"
 2553. msgstr "Listan över filtillägg för Packages är för lång"
 2554. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2555. #, c-format
 2556. msgid "Error processing directory %s"
 2557. msgstr "Fel vid behandling av katalogen %s"
 2558. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2559. msgid "Source extension list is too long"
 2560. msgstr "Listan över filtillägg för Sources är för lång"
 2561. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2562. msgid "Error writing header to contents file"
 2563. msgstr "Fel vid skrivning av rubrik till innehållsfil"
 2564. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2565. #, c-format
 2566. msgid "Error processing contents %s"
 2567. msgstr "Fel vid behandling av innehållet %s"
 2568. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2569. msgid ""
 2570. "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
 2571. "Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2572. " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2573. " contents path\n"
 2574. " release path\n"
 2575. " generate config [groups]\n"
 2576. " clean config\n"
 2577. "\n"
 2578. "apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
 2579. "many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
 2580. "for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
 2581. "\n"
 2582. "apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
 2583. "Package file contains the contents of all the control fields from\n"
 2584. "each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
 2585. "is supported to force the value of Priority and Section.\n"
 2586. "\n"
 2587. "Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
 2588. "The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
 2589. "\n"
 2590. "The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
 2591. "tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
 2592. "override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
 2593. "appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
 2594. "Debian archive:\n"
 2595. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2596. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2597. "\n"
 2598. "Options:\n"
 2599. " -h This help text\n"
 2600. " --md5 Control MD5 generation\n"
 2601. " -s=? Source override file\n"
 2602. " -q Quiet\n"
 2603. " -d=? Select the optional caching database\n"
 2604. " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
 2605. " --contents Control contents file generation\n"
 2606. " -c=? Read this configuration file\n"
 2607. " -o=? Set an arbitrary configuration option"
 2608. msgstr ""
 2609. "Användning: apt-ftparchive [flaggor] kommando\n"
 2610. "Kommandon: packages binärsökväg [åsidosättningsfil [sökvägsprefix]]\n"
 2611. " sources källsökväg [åsidosättningsfil [sökvägsprefix]]\n"
 2612. " contents sökväg\n"
 2613. " release sökväg\n"
 2614. " generate konfiguration [grupper]\n"
 2615. " clean konfiguration\n"
 2616. "\n"
 2617. "apt-ftparchive genererar indexfiler för Debianarkiv. Det stöder många\n"
 2618. "former av generering, allt från helautomatiserat till funktionella\n"
 2619. "ersättningar till dpkg-scanpackages och dpkg-scansources\n"
 2620. "\n"
 2621. "apt-ftparchive skapar Package-filer från ett träd med .deb-filer.\n"
 2622. "Packagefilen innehåller alla styrfälten från paketen samt MD5-hashvärdet\n"
 2623. "och filstorlek. En åsidosättningsfil stöds för att tvinga värden på "
 2624. "Priority\n"
 2625. "och Section.\n"
 2626. "\n"
 2627. "På samma sätt skapar apt-ftparchive Sources-filer från ett träd med\n"
 2628. ".dsc-filer. Flaggan --source-override kan användas för att ange en\n"
 2629. "åsidosättningsfil för källkoden.\n"
 2630. "\n"
 2631. "Kommandona ”packages” och ”sources” bör köras från roten på trädet.\n"
 2632. "Binärsökvägen bör peka på basen på den rekursiva sökningen och\n"
 2633. "åsidosättningsfilen bör innehålla de framtvingade flaggorna.\n"
 2634. "Sökvägsprefixet läggs till i filnamnsfälten om det anges. Ett exempel på\n"
 2635. "hur programmet kan användas från Debianarkivet:\n"
 2636. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2637. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2638. "\n"
 2639. "Flaggor:\n"
 2640. " -h Denna hjälptext\n"
 2641. " --md5 Kontrollera generering av MD5\n"
 2642. " -s=? Källåsidosättningsfil\n"
 2643. " -q Tyst\n"
 2644. " -d=? Väljer den valfria cachedatabasen\n"
 2645. " --no-delink Aktivera ”delinkning”-felsökningsläget\n"
 2646. " --contents Styr skapande av contents-fil\n"
 2647. " -c=? Läs denna konfigurationsfil\n"
 2648. " -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga"
 2649. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2650. msgid "No selections matched"
 2651. msgstr "Inga val träffades"
 2652. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2653. #, c-format
 2654. msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
 2655. msgstr "Några filer saknas i paketfilsgruppen ”%s”"
 2656. #: ftparchive/cachedb.cc
 2657. #, c-format
 2658. msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
 2659. msgstr "DB var skadad, filen omdöpt till %s.old"
 2660. #: ftparchive/cachedb.cc
 2661. #, c-format
 2662. msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
 2663. msgstr "DB är gammal, försöker uppgradera %s"
 2664. #: ftparchive/cachedb.cc
 2665. msgid ""
 2666. "DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
 2667. "remove and re-create the database."
 2668. msgstr ""
 2669. "DB-formatet är ogiltigt. Ta bort och återskapa databasen om du uppgraderar "
 2670. "från en äldre version av apt."
 2671. #: ftparchive/cachedb.cc
 2672. #, c-format
 2673. msgid "Unable to open DB file %s: %s"
 2674. msgstr "Kunde inte öppna DB-filen %s: %s"
 2675. #: ftparchive/cachedb.cc
 2676. msgid "Failed to read .dsc"
 2677. msgstr "Misslyckades med att läsa .dsc"
 2678. #: ftparchive/cachedb.cc
 2679. msgid "Archive has no control record"
 2680. msgstr "Arkivet har ingen styrpost"
 2681. #: ftparchive/cachedb.cc
 2682. msgid "Unable to get a cursor"
 2683. msgstr "Kunde inte få tag i någon markör"
 2684. #: ftparchive/contents.cc
 2685. msgid "realloc - Failed to allocate memory"
 2686. msgstr "realloc - Misslyckades med att allokera minne"
 2687. #: ftparchive/multicompress.cc
 2688. #, c-format
 2689. msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
 2690. msgstr "Okänd komprimeringsalgoritm ”%s”"
 2691. # ???
 2692. #: ftparchive/multicompress.cc
 2693. #, c-format
 2694. msgid "Compressed output %s needs a compression set"
 2695. msgstr "Komprimerade utdata %s behöver en komprimeringsuppsättning"
 2696. #: ftparchive/multicompress.cc methods/rsh.cc
 2697. msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
 2698. msgstr "Misslyckades med att skapa IPC-rör till underprocess"
 2699. #: ftparchive/multicompress.cc
 2700. msgid "Failed to fork"
 2701. msgstr "Misslyckades med att grena process"
 2702. #: ftparchive/multicompress.cc
 2703. msgid "Compress child"
 2704. msgstr "Underprocess för komprimering"
 2705. #: ftparchive/multicompress.cc
 2706. #, c-format
 2707. msgid "Internal error, failed to create %s"
 2708. msgstr "Internt fel, misslyckades med att skapa %s"
 2709. #: ftparchive/multicompress.cc
 2710. msgid "IO to subprocess/file failed"
 2711. msgstr "In/ut för underprocess/fil misslyckades"
 2712. #: ftparchive/multicompress.cc
 2713. msgid "Failed to read while computing MD5"
 2714. msgstr "Misslyckades med att läsa vid beräkning av MD5"
 2715. #: ftparchive/override.cc
 2716. #, c-format
 2717. msgid "Unable to open %s"
 2718. msgstr "Kunde inte öppna %s"
 2719. # parametrar: filnamn, radnummer
 2720. #. skip spaces
 2721. #. find end of word
 2722. #: ftparchive/override.cc
 2723. #, c-format
 2724. msgid "Malformed override %s line %llu (%s)"
 2725. msgstr "Felaktig åsidosättning %s rad %llu (%s)"
 2726. #: ftparchive/override.cc
 2727. #, c-format
 2728. msgid "Failed to read the override file %s"
 2729. msgstr "Misslyckades med att läsa åsidosättningsfilen %s"
 2730. # parametrar: filnamn, radnummer
 2731. #: ftparchive/override.cc
 2732. #, c-format
 2733. msgid "Malformed override %s line %llu #1"
 2734. msgstr "Felaktig åsidosättning %s rad %llu #1"
 2735. #: ftparchive/override.cc
 2736. #, c-format
 2737. msgid "Malformed override %s line %llu #2"
 2738. msgstr "Felaktig åsidosättning %s rad %llu #2"
 2739. #: ftparchive/override.cc
 2740. #, c-format
 2741. msgid "Malformed override %s line %llu #3"
 2742. msgstr "Felaktig åsidosättning %s rad %llu #3"
 2743. #: ftparchive/writer.cc
 2744. #, c-format
 2745. msgid "W: Unable to read directory %s\n"
 2746. msgstr "V: Kunde inte läsa katalogen %s\n"
 2747. #: ftparchive/writer.cc
 2748. #, c-format
 2749. msgid "W: Unable to stat %s\n"
 2750. msgstr "V: Kunde inte ta status på %s\n"
 2751. #: ftparchive/writer.cc
 2752. msgid "E: "
 2753. msgstr "F: "
 2754. #: ftparchive/writer.cc
 2755. msgid "W: "
 2756. msgstr "V: "
 2757. #: ftparchive/writer.cc
 2758. msgid "E: Errors apply to file "
 2759. msgstr "F: Felen gäller filen "
 2760. #: ftparchive/writer.cc
 2761. #, c-format
 2762. msgid "Failed to resolve %s"
 2763. msgstr "Misslyckades med att slå upp %s"
 2764. # ???
 2765. #: ftparchive/writer.cc
 2766. msgid "Tree walking failed"
 2767. msgstr "Trädvandring misslyckades"
 2768. #: ftparchive/writer.cc
 2769. #, c-format
 2770. msgid "Failed to open %s"
 2771. msgstr "Misslyckades med att öppna %s"
 2772. #: ftparchive/writer.cc
 2773. #, c-format
 2774. msgid " DeLink %s [%s]\n"
 2775. msgstr " Avlänka %s [%s]\n"
 2776. #: ftparchive/writer.cc
 2777. #, c-format
 2778. msgid "*** Failed to link %s to %s"
 2779. msgstr "*** Misslyckades med att länka %s till %s"
 2780. #: ftparchive/writer.cc
 2781. #, c-format
 2782. msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
 2783. msgstr " Avlänkningsgränsen på %sB nåddes.\n"
 2784. # Fält vid namn "Package"
 2785. #: ftparchive/writer.cc
 2786. msgid "Archive had no package field"
 2787. msgstr "Arkivet har inget package-fält"
 2788. #: ftparchive/writer.cc
 2789. #, c-format
 2790. msgid " %s has no override entry\n"
 2791. msgstr " %s har ingen post i åsidosättningsfilen\n"
 2792. # parametrar: paket, ny, gammal
 2793. #: ftparchive/writer.cc
 2794. #, c-format
 2795. msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
 2796. msgstr " ansvarig för paketet %s är %s ej %s\n"
 2797. #: ftparchive/writer.cc
 2798. #, c-format
 2799. msgid " %s has no source override entry\n"
 2800. msgstr " %s har ingen källåsidosättningspost\n"
 2801. #: ftparchive/writer.cc
 2802. #, c-format
 2803. msgid " %s has no binary override entry either\n"
 2804. msgstr " %s har heller ingen binär åsidosättningspost\n"
 2805. #: methods/cdrom.cc
 2806. #, c-format
 2807. msgid "Unable to read the cdrom database %s"
 2808. msgstr "Kunde inte läsa cd-rom-databasen %s"
 2809. #: methods/cdrom.cc
 2810. msgid ""
 2811. "Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
 2812. "cannot be used to add new CD-ROMs"
 2813. msgstr ""
 2814. "Använd apt-cdrom för att APT ska känna igen denna cd. apt-get update kan "
 2815. "inte användas för att lägga till skivor"
 2816. #: methods/cdrom.cc
 2817. msgid "Wrong CD-ROM"
 2818. msgstr "Fel cd-rom"
 2819. #: methods/cdrom.cc
 2820. #, c-format
 2821. msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
 2822. msgstr "Kunde inte avmontera cd-rom:en i %s, den kanske fortfarande används."
 2823. #: methods/cdrom.cc
 2824. msgid "Disk not found."
 2825. msgstr "Skivan hittades inte."
 2826. #: methods/cdrom.cc methods/file.cc methods/rsh.cc
 2827. msgid "File not found"
 2828. msgstr "Filen hittades inte"
 2829. #. TRANSLATOR: %s is e.g. Tor's ".onion" which would likely fail or leak info (RFC7686)
 2830. #: methods/connect.cc
 2831. #, c-format
 2832. msgid "Direct connection to %s domains is blocked by default."
 2833. msgstr ""
 2834. #: methods/connect.cc methods/http.cc
 2835. #, c-format
 2836. msgid "Connecting to %s (%s)"
 2837. msgstr "Ansluter till %s (%s)"
 2838. #: methods/connect.cc
 2839. #, c-format
 2840. msgid "[IP: %s %s]"
 2841. msgstr "[IP: %s %s]"
 2842. # [f]amilj, [t]yp, [p]rotokoll
 2843. #: methods/connect.cc
 2844. #, c-format
 2845. msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2846. msgstr "Kunde inte skapa ett uttag (socket) för %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2847. #: methods/connect.cc
 2848. #, c-format
 2849. msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
 2850. msgstr "Kunde inte initiera anslutningen till %s:%s (%s)."
 2851. #: methods/connect.cc
 2852. #, c-format
 2853. msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
 2854. msgstr "Kunde inte ansluta till %s:%s (%s), anslutningen överskred tidsgräns"
 2855. #: methods/connect.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2856. msgid "Failed"
 2857. msgstr "Misslyckades"
 2858. #: methods/connect.cc
 2859. #, c-format
 2860. msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
 2861. msgstr "Kunde inte ansluta till %s:%s (%s)."
 2862. #. We say this mainly because the pause here is for the
 2863. #. ssh connection that is still going
 2864. #: methods/connect.cc methods/rsh.cc
 2865. #, c-format
 2866. msgid "Connecting to %s"
 2867. msgstr "Ansluter till %s"
 2868. #: methods/connect.cc
 2869. #, c-format
 2870. msgid "Could not resolve '%s'"
 2871. msgstr "Kunde inte slå upp ”%s”"
 2872. #: methods/connect.cc
 2873. #, c-format
 2874. msgid "Temporary failure resolving '%s'"
 2875. msgstr "Temporärt fel vid uppslagning av ”%s”"
 2876. # Okänd felkod; %i = koden
 2877. #: methods/connect.cc
 2878. #, c-format
 2879. msgid "System error resolving '%s:%s'"
 2880. msgstr "Systemfel när ”%s:%s” slogs upp"
 2881. # Okänd felkod; %i = koden
 2882. #: methods/connect.cc
 2883. #, c-format
 2884. msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
 2885. msgstr "Något konstigt hände när ”%s:%s” slogs upp (%i - %s)"
 2886. #: methods/connect.cc
 2887. #, c-format
 2888. msgid "Unable to connect to %s:%s:"
 2889. msgstr "Kunde inte ansluta till %s:%s:"
 2890. #: methods/copy.cc
 2891. msgid "Failed to stat"
 2892. msgstr "Misslyckades med att ta status"
 2893. #: methods/file.cc
 2894. msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
 2895. msgstr "Ogiltig URI, lokala URI:er får inte börja med //"
 2896. #. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
 2897. #: methods/ftp.cc
 2898. msgid "Logging in"
 2899. msgstr "Loggar in"
 2900. #: methods/ftp.cc
 2901. msgid "Unable to determine the peer name"
 2902. msgstr "Kunde inte fastställa namnet på partnern"
 2903. #: methods/ftp.cc
 2904. msgid "Unable to determine the local name"
 2905. msgstr "Kunde inte fastställa det lokala namnet"
 2906. #: methods/ftp.cc
 2907. #, c-format
 2908. msgid "The server refused the connection and said: %s"
 2909. msgstr "Servern nekade anslutningen och sade: %s"
 2910. #: methods/ftp.cc
 2911. #, c-format
 2912. msgid "USER failed, server said: %s"
 2913. msgstr "USER misslyckades, servern sade: %s"
 2914. #: methods/ftp.cc
 2915. #, c-format
 2916. msgid "PASS failed, server said: %s"
 2917. msgstr "PASS misslyckades, servern sade: %s"
 2918. #: methods/ftp.cc
 2919. msgid ""
 2920. "A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
 2921. "is empty."
 2922. msgstr ""
 2923. "En mellanserver (proxy) angavs men inget inloggningsskript, Acquire::ftp::"
 2924. "ProxyLogin är tom."
 2925. #: methods/ftp.cc
 2926. #, c-format
 2927. msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
 2928. msgstr "Kommandot ”%s” i inloggningsskriptet misslyckades, servern sade: %s"
 2929. #: methods/ftp.cc
 2930. #, c-format
 2931. msgid "TYPE failed, server said: %s"
 2932. msgstr "TYPE misslyckades, servern sade: %s"
 2933. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2934. msgid "Connection timeout"
 2935. msgstr "Tidsgränsen för anslutningen överskreds"
 2936. #: methods/ftp.cc
 2937. msgid "Server closed the connection"
 2938. msgstr "Servern stängde anslutningen"
 2939. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2940. msgid "A response overflowed the buffer."
 2941. msgstr "Ett svar spillde bufferten."
 2942. #: methods/ftp.cc
 2943. msgid "Protocol corruption"
 2944. msgstr "Protokollet skadat"
 2945. #: methods/ftp.cc
 2946. msgid "Could not create a socket"
 2947. msgstr "Kunde inte skapa ett uttag (socket)"
 2948. #: methods/ftp.cc
 2949. msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
 2950. msgstr "Kunde inte ansluta datauttaget (socket), inget svar inom tidsgräns"
 2951. #: methods/ftp.cc
 2952. msgid "Could not connect passive socket."
 2953. msgstr "Kunde inte ansluta passivt uttag (socket)."
 2954. #: methods/ftp.cc
 2955. msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
 2956. msgstr "getaddrinfo kunde inte få tag i ett lyssnande uttag (socket)"
 2957. #: methods/ftp.cc
 2958. msgid "Could not bind a socket"
 2959. msgstr "Kunde inte binda ett uttag (socket)"
 2960. #: methods/ftp.cc
 2961. msgid "Could not listen on the socket"
 2962. msgstr "Kunde inte lyssna på uttaget (socket)"
 2963. #: methods/ftp.cc
 2964. msgid "Could not determine the socket's name"
 2965. msgstr "Kunde inte fastställa uttagets namn (socket)"
 2966. #: methods/ftp.cc
 2967. msgid "Unable to send PORT command"
 2968. msgstr "Kunde inte sända PORT-kommando"
 2969. #: methods/ftp.cc
 2970. #, c-format
 2971. msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
 2972. msgstr "Okänd adressfamilj %u (AF_*)"
 2973. #: methods/ftp.cc
 2974. #, c-format
 2975. msgid "EPRT failed, server said: %s"
 2976. msgstr "EPRT misslyckades, servern sade: %s"
 2977. #: methods/ftp.cc
 2978. msgid "Data socket connect timed out"
 2979. msgstr "Anslutet datauttag (socket) fick inte svar inom tidsgränsen"
 2980. #: methods/ftp.cc
 2981. msgid "Unable to accept connection"
 2982. msgstr "Kunde inte ta emot anslutningen"
 2983. #: methods/ftp.cc methods/http.cc methods/rsh.cc
 2984. msgid "Problem hashing file"
 2985. msgstr "Problem med att lägga filen till hashtabellen"
 2986. #: methods/ftp.cc
 2987. #, c-format
 2988. msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
 2989. msgstr "Kunde inte hämta filen, servern sade ”%s”"
 2990. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2991. msgid "Data socket timed out"
 2992. msgstr "Datauttag (socket) fick inte svar inom tidsgränsen"
 2993. #: methods/ftp.cc
 2994. #, c-format
 2995. msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
 2996. msgstr "Dataöverföringen misslyckades, servern sade ”%s”"
 2997. # Statusmeddelande, byter från substantiv till verb
 2998. #. Get the files information
 2999. #: methods/ftp.cc
 3000. msgid "Query"
 3001. msgstr "Frågar"
 3002. #: methods/ftp.cc
 3003. msgid "Unable to invoke "
 3004. msgstr "Kunde inte starta "
 3005. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 3006. #: methods/gpgv.cc
 3007. #, fuzzy, c-format
 3008. msgid ""
 3009. "Signed file isn't valid, got '%s' (does the network require authentication?)"
 3010. msgstr ""
 3011. "Klartextsignerad fil är inte giltig, fick ”%s” (kräver nätverket "
 3012. "autentisering?)"
 3013. #: methods/gpgv.cc
 3014. msgid "At least one invalid signature was encountered."
 3015. msgstr "Minst en ogiltig signatur träffades på."
 3016. #: methods/gpgv.cc
 3017. msgid ""
 3018. "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
 3019. msgstr ""
 3020. "Internt fel: Korrekt signatur men kunde inte fastställa nyckelns "
 3021. "fingeravtryck?!"
 3022. #: methods/gpgv.cc
 3023. msgid "Could not execute 'apt-key' to verify signature (is gnupg installed?)"
 3024. msgstr ""
 3025. "Kunde inte köra ”apt-key” för att verifiera signatur (är gnupg installerad?)"
 3026. #: methods/gpgv.cc
 3027. msgid "Unknown error executing apt-key"
 3028. msgstr "Okänt fel vid körning av apt-key"
 3029. #. TRANSLATORS: The second %s is the reason and is untranslated for repository owners.
 3030. #: methods/gpgv.cc
 3031. #, c-format
 3032. msgid "Signature by key %s uses weak digest algorithm (%s)"
 3033. msgstr ""
 3034. #: methods/gpgv.cc
 3035. msgid "The following signatures were invalid:\n"
 3036. msgstr "Följande signaturer är ogiltiga:\n"
 3037. #: methods/gpgv.cc
 3038. msgid ""
 3039. "The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
 3040. "available:\n"
 3041. msgstr ""
 3042. "Följande signaturer kunde inte verifieras för att den öppna nyckeln inte är "
 3043. "tillgänglig:\n"
 3044. #: methods/http.cc
 3045. msgid "Error writing to the file"
 3046. msgstr "Fel vid skrivning till filen"
 3047. #: methods/http.cc
 3048. msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
 3049. msgstr "Fel vid läsning från server: Andra änden stängde förbindelsen"
 3050. #: methods/http.cc
 3051. msgid "Error reading from server"
 3052. msgstr "Fel vid läsning från server"
 3053. #: methods/http.cc
 3054. msgid "Error writing to file"
 3055. msgstr "Fel vid skrivning till fil"
 3056. #: methods/http.cc
 3057. msgid "Select failed"
 3058. msgstr "”Select” misslyckades"
 3059. #: methods/http.cc
 3060. msgid "Connection timed out"
 3061. msgstr "Anslutningen överskred tidsgränsen"
 3062. #: methods/http.cc
 3063. msgid "Error writing to output file"
 3064. msgstr "Fel vid skrivning till utdatafil"
 3065. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 3066. #. and provide a config option to define that default
 3067. #: methods/mirror.cc
 3068. #, c-format
 3069. msgid "No mirror file '%s' found "
 3070. msgstr "Ingen spegelfil ”%s” hittades "
 3071. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 3072. #. and provide a config option to define that default
 3073. #: methods/mirror.cc
 3074. #, c-format
 3075. msgid "Can not read mirror file '%s'"
 3076. msgstr "Kan inte läsa spegelfilen ”%s”"
 3077. #: methods/mirror.cc
 3078. #, c-format
 3079. msgid "No entry found in mirror file '%s'"
 3080. msgstr "Ingen post funnen i spegelfilen ”%s”"
 3081. #: methods/mirror.cc
 3082. #, c-format
 3083. msgid "[Mirror: %s]"
 3084. msgstr "[Spegel: %s]"
 3085. #: methods/rred.cc
 3086. msgid "Failed to set modification time"
 3087. msgstr "Misslyckades med att ställa in ändringstid"
 3088. #: methods/rsh.cc
 3089. msgid "Connection closed prematurely"
 3090. msgstr "Anslutningen stängdes i förtid"
 3091. #: methods/server.cc
 3092. msgid "Waiting for headers"
 3093. msgstr "Väntar på rubriker"
 3094. #: methods/server.cc
 3095. msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
 3096. msgstr "Http-servern sände ett ogiltigt svarshuvud"
 3097. #: methods/server.cc
 3098. msgid "Bad header line"
 3099. msgstr "Felaktig rubrikrad"
 3100. #: methods/server.cc
 3101. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
 3102. msgstr "Http-servern sände en ogiltig Content-Length-rubrik"
 3103. #: methods/server.cc
 3104. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
 3105. msgstr "Http-servern sände en ogiltig Content-Range-rubrik"
 3106. #: methods/server.cc
 3107. msgid "This HTTP server has broken range support"
 3108. msgstr "Den här http-serverns stöd för delvis hämtning fungerar inte"
 3109. #: methods/server.cc
 3110. msgid "Unknown date format"
 3111. msgstr "Okänt datumformat"
 3112. #: methods/server.cc
 3113. msgid "Bad header data"
 3114. msgstr "Felaktiga data i huvud"
 3115. #: methods/server.cc
 3116. msgid "Connection failed"
 3117. msgstr "Anslutningen misslyckades"
 3118. #: methods/server.cc
 3119. #, c-format
 3120. msgid ""
 3121. "Automatically disabled %s due to incorrect response from server/proxy. (man "
 3122. "5 apt.conf)"
 3123. msgstr ""
 3124. "Inaktiverade automatiskt %s på grund av felaktigt svar från server/proxy. "
 3125. "(man 5 apt.conf)"
 3126. #: methods/server.cc
 3127. msgid "Internal error"
 3128. msgstr "Internt fel"
 3129. #: methods/store.cc
 3130. msgid "Empty files can't be valid archives"
 3131. msgstr "Tomma filer kan inte vara giltiga arkiv"
 3132. #~ msgid "(not found)"
 3133. #~ msgstr "(hittades inte)"
 3134. #~ msgid " Package pin: "
 3135. #~ msgstr " Paketnålning: "
 3136. #~ msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
 3137. #~ msgstr ""
 3138. #~ "Det finns ingen öppen nyckel tillgänglig för följande nyckel-id:n:\n"
 3139. #, fuzzy
 3140. #~ msgid "The repository is insufficiently signed by key %s (%s)"
 3141. #~ msgstr "Förrådet ”%s” är inte längre signerat."
 3142. #~ msgid ""
 3143. #~ "%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
 3144. #~ "packages"
 3145. #~ msgstr ""
 3146. #~ "%s-beroendet på %s kan inte tillfredsställas eftersom %s inte är tillåtet "
 3147. #~ "på ”%s”-paket"
 3148. #~ msgid ""
 3149. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
 3150. #~ "found"
 3151. #~ msgstr ""
 3152. #~ "%s-beroendet på %s kan inte tillfredsställas eftersom paketet %s inte kan "
 3153. #~ "hittas"
 3154. #~ msgid ""
 3155. #~ "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
 3156. #~ msgstr ""
 3157. #~ "Misslyckades med att tillfredsställa %s-beroendet för %s: Det "
 3158. #~ "installerade paketet %s är för nytt"
 3159. #~ msgid ""
 3160. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
 3161. #~ "package %s can't satisfy version requirements"
 3162. #~ msgstr ""
 3163. #~ "%s-beroendet på %s kan inte tillfredsställas eftersom kandidatversionen "
 3164. #~ "av paketet %s inte tillfredsställer versionskraven"
 3165. #~ msgid ""
 3166. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no "
 3167. #~ "candidate version"
 3168. #~ msgstr ""
 3169. #~ "%s-beroendet på %s kan inte tillfredsställas eftersom paketet %s inte har "
 3170. #~ "någon kandidatversion"
 3171. #~ msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
 3172. #~ msgstr "Misslyckades med att tillfredsställa %s-beroendet för %s: %s"
 3173. #~ msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
 3174. #~ msgstr "Byggberoenden för %s kunde inte tillfredsställas."
 3175. #~ msgid "Problem unlinking %s"
 3176. #~ msgstr "Problem med att länka ut %s"
 3177. #~ msgid "Failed to unlink %s"
 3178. #~ msgstr "Misslyckades med att länka ut %s"
 3179. #~ msgid ""
 3180. #~ "Usage: apt-cache [options] command\n"
 3181. #~ " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 3182. #~ "\n"
 3183. #~ "apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
 3184. #~ "from APT's binary cache files\n"
 3185. #~ msgstr ""
 3186. #~ "Användning: apt-cache [flaggor] kommando\n"
 3187. #~ " apt-cache [flaggor] show paket1 [paket2 …]\n"
 3188. #~ "\n"
 3189. #~ "apt-cache är ett lågnivåverktyg för att hämta information\n"
 3190. #~ "från APTs binära cachefiler\n"
 3191. #~ msgid "Commands:"
 3192. #~ msgstr "Kommandon:"
 3193. #~ msgid ""
 3194. #~ "Options:\n"
 3195. #~ " -h This help text.\n"
 3196. #~ " -p=? The package cache.\n"
 3197. #~ " -s=? The source cache.\n"
 3198. #~ " -q Disable progress indicator.\n"
 3199. #~ " -i Show only important deps for the unmet command.\n"
 3200. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3201. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3202. #~ "See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
 3203. #~ msgstr ""
 3204. #~ "Flaggor:\n"
 3205. #~ " -h Denna hjälptext.\n"
 3206. #~ " -p=? Paketcachen.\n"
 3207. #~ " -s=? Källcachen.\n"
 3208. #~ " -q Inaktivera förloppsindikatorn.\n"
 3209. #~ " -i Visa endast viktiga beroenden för ”unmet”-kommandot.\n"
 3210. #~ " -c=? Läs denna konfigurationsfil.\n"
 3211. #~ " -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/"
 3212. #~ "tmp\n"
 3213. #~ "Se manualsidorna för apt-cache(8) och apt.conf(5) för mer information.\n"
 3214. #~ msgid ""
 3215. #~ "Usage: apt [options] command\n"
 3216. #~ "\n"
 3217. #~ "CLI for apt.\n"
 3218. #~ msgstr ""
 3219. #~ "Användning: apt [flaggor] kommando\n"
 3220. #~ "\n"
 3221. #~ "Kommandoradsgränssnitt för apt.\n"
 3222. #, fuzzy
 3223. #~ msgid ""
 3224. #~ "Options:\n"
 3225. #~ " -h This help text\n"
 3226. #~ " -d CD-ROM mount point\n"
 3227. #~ " -r Rename a recognized CD-ROM\n"
 3228. #~ " -m No mounting\n"
 3229. #~ " -f Fast mode, don't check package files\n"
 3230. #~ " -a Thorough scan mode\n"
 3231. #~ " --no-auto-detect Do not try to auto detect drive and mount point\n"
 3232. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3233. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3234. #~ "See fstab(5)\n"
 3235. #~ msgstr ""
 3236. #~ "Flaggor:\n"
 3237. #~ " -h Denna hjälptext.\n"
 3238. #~ " -q Loggbar utdata - ingen förloppsindikator\n"
 3239. #~ " -qq Ingen utdata förutom vid fel\n"
 3240. #~ " -s Gör ingenting, simulera vad som skulle hända.\n"
 3241. #~ " -f läs/skriv markering som automatiskt/manuellt installerad i angiven "
 3242. #~ "fil\n"
 3243. #~ " -c=? Läs denna konfigurationsfil\n"
 3244. #~ " -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/"
 3245. #~ "tmp\n"
 3246. #~ "Se manualsidorna för apt-mark(8) och apt.conf(5) för mer information."
 3247. #~ msgid ""
 3248. #~ "Options:\n"
 3249. #~ " -h This help text.\n"
 3250. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3251. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3252. #~ msgstr ""
 3253. #~ "Flaggor:\n"
 3254. #~ " -h Denna hjälptext.\n"
 3255. #~ " -c=? Läs denna konfigurationsfil.\n"
 3256. #~ " -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/"
 3257. #~ "tmp\n"
 3258. #~ msgid ""
 3259. #~ "Options:\n"
 3260. #~ " -h This help text.\n"
 3261. #~ " -q Loggable output - no progress indicator\n"
 3262. #~ " -qq No output except for errors\n"
 3263. #~ " -s No-act. Just prints what would be done.\n"
 3264. #~ " -f read/write auto/manual marking in the given file\n"
 3265. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3266. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3267. #~ "See the apt-mark(8) and apt.conf(5) manual pages for more information."
 3268. #~ msgstr ""
 3269. #~ "Flaggor:\n"
 3270. #~ " -h Denna hjälptext.\n"
 3271. #~ " -q Loggbar utdata - ingen förloppsindikator\n"
 3272. #~ " -qq Ingen utdata förutom vid fel\n"
 3273. #~ " -s Gör ingenting, simulera vad som skulle hända.\n"
 3274. #~ " -f läs/skriv markering som automatiskt/manuellt installerad i angiven "
 3275. #~ "fil\n"
 3276. #~ " -c=? Läs denna konfigurationsfil\n"
 3277. #~ " -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/"
 3278. #~ "tmp\n"
 3279. #~ "Se manualsidorna för apt-mark(8) och apt.conf(5) för mer information."
 3280. #~ msgid ""
 3281. #~ "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 3282. #~ "\n"
 3283. #~ "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is "
 3284. #~ "used\n"
 3285. #~ "to indicate what kind of file it is.\n"
 3286. #~ "\n"
 3287. #~ "Options:\n"
 3288. #~ " -h This help text\n"
 3289. #~ " -s Use source file sorting\n"
 3290. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3291. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3292. #~ msgstr ""
 3293. #~ "Användning: apt-sortpkgs [flaggor] fil1 [fil2 …]\n"
 3294. #~ "\n"
 3295. #~ "apt-sortpkgs är ett enkelt verktyg för att sortera paketfiler. Flaggan\n"
 3296. #~ "-s anges för att ange filens typ.\n"
 3297. #~ "\n"
 3298. #~ "Flaggor:\n"
 3299. #~ " -h Denna hjälptext.\n"
 3300. #~ " -s Använd källkodsfilssortering.\n"
 3301. #~ " -c=? Läs denna konfigurationsfil.\n"
 3302. #~ " -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/"
 3303. #~ "tmp\n"
 3304. #~ msgid "Use --allow-insecure-repositories to force the update"
 3305. #~ msgstr "Använd --allow-insecure-repositories för att tvinga uppdateringen"
 3306. #~ msgid ""
 3307. #~ "The data from '%s' is not signed. Packages from that repository can not "
 3308. #~ "be authenticated."
 3309. #~ msgstr ""
 3310. #~ "Data från ”%s” är inte signerat. Paket från det förrådet kan inte "
 3311. #~ "autentiseras."
 3312. #~ msgid ""
 3313. #~ "The repository '%s' does not have a Release file. This is deprecated, "
 3314. #~ "please contact the owner of the repository."
 3315. #~ msgstr ""
 3316. #~ "Förrådet ”%s” har inte en Release-fil. Detta är föråldrat, kontakta "
 3317. #~ "förrådets ägare."
 3318. #~ msgid "Child process failed"
 3319. #~ msgstr "Underprocess misslyckades"
 3320. #, fuzzy
 3321. #~ msgid "Must specifc at least one srv record"
 3322. #~ msgstr "Du måste ange minst ett par bestående av url och filnamn"
 3323. #~ msgid "Failed to create pipes"
 3324. #~ msgstr "Misslyckades med att skapa rör"
 3325. #~ msgid "Failed to exec gzip "
 3326. #~ msgstr "Misslyckades med att köra gzip "
 3327. #~ msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
 3328. #~ msgstr "%s %s för %s kompilerad den %s %s\n"
 3329. #, fuzzy
 3330. #~ msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
 3331. #~ msgstr "Problem har uppstått och -y användes utan --force-yes"
 3332. #, fuzzy
 3333. #~ msgid "The following extra packages will be installed:"
 3334. #~ msgstr "Följande NYA paket kommer att installeras:"
 3335. #~ msgid "Failed to create FILE*"
 3336. #~ msgstr "Misslyckades med att skapa FILE*"
 3337. #~ msgid "Malformed stanza %u in source list %s (URI parse)"
 3338. #~ msgstr "Post %u i källistan %s har fel format (URI-tolkning)"
 3339. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
 3340. #~ msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format ([option] ej tolkningsbar)"
 3341. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
 3342. #~ msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format ([option] för kort)"
 3343. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
 3344. #~ msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format ([%s] är inte en tilldelning)"
 3345. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
 3346. #~ msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format ([%s] saknar nyckel)"
 3347. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
 3348. #~ msgstr ""
 3349. #~ "Rad %lu i källistan %s har fel format ([%s] nyckeln %s saknar värde)"
 3350. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
 3351. #~ msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format (URI)"
 3352. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
 3353. #~ msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format (dist)"
 3354. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
 3355. #~ msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format (URI-tolkning)"
 3356. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
 3357. #~ msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format (Absolut dist)"
 3358. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
 3359. #~ msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format (dist-tolkning)"
 3360. #~ msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
 3361. #~ msgstr "Paketet %s %s hittades inte när filberoenden hanterades"
 3362. #~ msgid "Couldn't stat source package list %s"
 3363. #~ msgstr "Kunde inte ta status på källkodspaketlistan %s"
 3364. # Bättre ord?
 3365. #~ msgid "Collecting File Provides"
 3366. #~ msgstr "Samlar filtillhandahållningar"
 3367. #~ msgid "Does not start with a cleartext signature"
 3368. #~ msgstr "Börjar inte med en klartextsignatur"
 3369. #~ msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
 3370. #~ msgstr "Kunde inte hitta hash-kontrollsumma för ”%s” i Release-filen"
 3371. #~ msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
 3372. #~ msgstr "Leverantörsblocket %s saknar fingeravtryck"
 3373. #, fuzzy
 3374. #~ msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
 3375. #~ msgstr "Kommandoradsflaggan %s är inte boolesk"
 3376. #, fuzzy
 3377. #~ msgid "Command line option %s is not understood"
 3378. #~ msgstr "Kommandoradsflaggan %s är inte boolesk"
 3379. #~ msgid "Total dependency version space: "
 3380. #~ msgstr "Totalt utrymme för versionsberoenden: "
 3381. #~ msgid "You don't have enough free space in %s"
 3382. #~ msgstr "Du har inte tillräckligt mycket ledigt utrymme i %s"
 3383. #~ msgid "Done"
 3384. #~ msgstr "Färdig"
 3385. # Måste vara tre bokstäver(?)
 3386. # "Hit" = aktuell version är fortfarande giltig
 3387. #~ msgid "Hit "
 3388. #~ msgstr "Bra "
 3389. # "Get:" = hämtar ny version
 3390. #~ msgid "Get:"
 3391. #~ msgstr "Läs:"
 3392. # "Ign" = hoppar över
 3393. #~ msgid "Ign "
 3394. #~ msgstr "Ign "
 3395. # "Err" = fel vid hämtning
 3396. #~ msgid "Err "
 3397. #~ msgstr "Fel "
 3398. #~ msgid "Unable to parse package file %s (2)"
 3399. #~ msgstr "Kunde inte tolka paketfilen %s (2)"
 3400. #~ msgid "No keyring installed in %s."
 3401. #~ msgstr "Ingen nyckelring installerad i %s."
 3402. #, fuzzy
 3403. #~ msgid "Internal error, Upgrade broke stuff"
 3404. #~ msgstr "Internt fel, AllUpgrade förstörde något"
 3405. #~ msgid "%s not a valid DEB package."
 3406. #~ msgstr "%s är inte ett giltigt DEB-paket."
 3407. #~ msgid ""
 3408. #~ "Using CD-ROM mount point %s\n"
 3409. #~ "Mounting CD-ROM\n"
 3410. #~ msgstr ""
 3411. #~ "Använder cd-rom-monteringspunkten %s\n"
 3412. #~ "Monterar cd-rom\n"
 3413. #~ msgid ""
 3414. #~ "Could not patch %s with mmap and with file operation usage - the patch "
 3415. #~ "seems to be corrupt."
 3416. #~ msgstr ""
 3417. #~ "Kunde inte patcha %s med mmap och med filoperationsanvändning - patchen "
 3418. #~ "verkar vara skadad."
 3419. #~ msgid ""
 3420. #~ "Could not patch %s with mmap (but no mmap specific fail) - the patch "
 3421. #~ "seems to be corrupt."
 3422. #~ msgstr ""
 3423. #~ "Kunde inte patcha %s med mmap (men inga mmap-specifika fel) - patchen "
 3424. #~ "verkar vara skadad."
 3425. #~ msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
 3426. #~ msgstr "Ignorera otillgängliga målutgåvan \"%s\" av paketet \"%s\""
 3427. #~ msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
 3428. #~ msgstr ""
 3429. #~ "Detta är inte ett giltigt DEB-arkiv, \"%s\", \"%s\" och \"%s\" saknas"
 3430. #~ msgid "MD5Sum mismatch"
 3431. #~ msgstr "MD5-kontrollsumman stämmer inte"
 3432. #~ msgid ""
 3433. #~ "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you "
 3434. #~ "need to manually fix this package."
 3435. #~ msgstr ""
 3436. #~ "Jag kunde inte hitta någon fil för paketet %s. Detta kan betyda att du "
 3437. #~ "manuellt måste reparera detta paket."
 3438. #~ msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
 3439. #~ msgstr ""
 3440. #~ "Kan inte skriva loggfil, openpty() misslyckades (/dev/pts inte "
 3441. #~ "monterad?)\n"
 3442. #~ msgid "Skipping nonexistent file %s"
 3443. #~ msgstr "Hoppar över icke-existerande filen %s"
 3444. #~ msgid "Failed to remove %s"
 3445. #~ msgstr "Misslyckades med att ta bort %s"
 3446. #~ msgid "Unable to create %s"
 3447. #~ msgstr "Kunde inte skapa %s"
 3448. #~ msgid "Failed to stat %sinfo"
 3449. #~ msgstr "Misslyckades att ta status på %sinfo"
 3450. #~ msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
 3451. #~ msgstr "Katalogerna info och temp måste vara på samma filsystem"
 3452. # Felmeddelande för misslyckad chdir
 3453. #~ msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
 3454. #~ msgstr "Misslyckades att växla till adminkatalogen %sinfo"
 3455. #~ msgid "Internal error getting a package name"
 3456. #~ msgstr "Internt fel när namn på Package-fil skulle hämtas"
 3457. #~ msgid "Reading file listing"
 3458. #~ msgstr "Läser fillista"
 3459. #~ msgid ""
 3460. #~ "Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
 3461. #~ "then make it empty and immediately re-install the same version of the "
 3462. #~ "package!"
 3463. #~ msgstr ""
 3464. #~ "Misslyckades med att öppna listfilen \"%sinfo/%s\". Om du inte kan "
 3465. #~ "återskapa filen, skapa en tom och installera omedelbart om samma version "
 3466. #~ "av paketet!"
 3467. #~ msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
 3468. #~ msgstr "Misslyckades med att läsa listfilen %sinfo/%s"
 3469. #~ msgid "Internal error getting a node"
 3470. #~ msgstr "Internt fel när en nod skulle hämtas"
 3471. #~ msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
 3472. #~ msgstr "Misslyckades med att öppna omdirigeringsfilen %sdiversions"
 3473. #~ msgid "The diversion file is corrupted"
 3474. #~ msgstr "Omdirigeringsfilen är skadad"
 3475. #~ msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
 3476. #~ msgstr "Felaktig rad i omdirigeringsfilen: %s"
 3477. #~ msgid "Internal error adding a diversion"
 3478. #~ msgstr "Internt fel när en omdirigering skulle läggas till"
 3479. #~ msgid "The pkg cache must be initialized first"
 3480. #~ msgstr "Paketcachen måste först initieras"
 3481. #~ msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
 3482. #~ msgstr "Misslyckades med att hitta Package:-rubrik, position %lu"
 3483. #~ msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
 3484. #~ msgstr "Felaktig ConfFile-sektion i statusfilen. Position %lu"
 3485. #~ msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
 3486. #~ msgstr "Fel vid tolkning av MD5. Position %lu"
 3487. # chdir
 3488. #~ msgid "Couldn't change to %s"
 3489. #~ msgstr "Kunde inte byta till %s"
 3490. #~ msgid "Failed to locate a valid control file"
 3491. #~ msgstr "Misslyckades med att hitta en giltig control-fil"
 3492. #~ msgid "Couldn't open pipe for %s"
 3493. #~ msgstr "Kunde inte öppna rör för %s"
 3494. # %s = programnamn
 3495. #~ msgid "Read error from %s process"
 3496. #~ msgstr "Läsfel från %s-processen"
 3497. #~ msgid "Got a single header line over %u chars"
 3498. #~ msgstr "Fick en ensam rubrikrad på %u tecken"
 3499. #~ msgid "Note: This is done automatic and on purpose by dpkg."
 3500. #~ msgstr "Observera: Detta sker med automatik och vid behov av dpkg."
 3501. # parametrar: filnamn, radnummer
 3502. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #1"
 3503. #~ msgstr "Felaktig override %s rad %lu #1"
 3504. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #2"
 3505. #~ msgstr "Felaktig override %s rad %lu #2"
 3506. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #3"
 3507. #~ msgstr "Felaktig override %s rad %lu #3"
 3508. #~ msgid "decompressor"
 3509. #~ msgstr "uppackare"
 3510. #~ msgid "read, still have %lu to read but none left"
 3511. #~ msgstr "läsning, har fortfarande %lu att läsa men ingenting finns kvar"
 3512. #~ msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
 3513. #~ msgstr "skrivning, har fortfarande %lu att skriva men kunde inte"
 3514. #~ msgid ""
 3515. #~ "Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. "
 3516. #~ "Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
 3517. #~ msgstr ""
 3518. #~ "Kunde inte genomföra omedelbar konfiguration på redan uppackade \"%s\". "
 3519. #~ "Se man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure för information."
 3520. # NewPackage etc. är funktionsnamn
 3521. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
 3522. #~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (NewPackage)"
 3523. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
 3524. #~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (UsePackage1)"
 3525. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
 3526. #~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (NewFileDesc1)"
 3527. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
 3528. #~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (UsePackage2)"
 3529. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
 3530. #~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (NewFileVer1)"
 3531. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion%d)"
 3532. #~ msgstr "Fel uppstod vid behandling av %s (NewVersion%d)"
 3533. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
 3534. #~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (UsePackage3)"
 3535. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
 3536. #~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (NewFileDesc2)"
 3537. # NewPackage etc. är funktionsnamn
 3538. #~ msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
 3539. #~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (FindPkg)"
 3540. #~ msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
 3541. #~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (CollectFileProvides)"
 3542. #~ msgid "Internal error, could not locate member"
 3543. #~ msgstr "Internt fel, kunde inte hitta del"
 3544. #~ msgid "Internal error, group '%s' has no installable pseudo package"
 3545. #~ msgstr "Internt fel, gruppen \"%s\" har inget installerbart pseudo-paket"
 3546. #~ msgid "Release file expired, ignoring %s (invalid since %s)"
 3547. #~ msgstr "Release-filen har gått ut, ignorerar %s (ogiltig sedan %s)"
 3548. #~ msgid "E: Too many keyrings should be passed to gpgv. Exiting."
 3549. #~ msgstr "F: För många nyckelringar skulle skickas till gpgv. Avslutar."
 3550. #~ msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
 3551. #~ msgstr ""
 3552. #~ "E: Argumentslistan från Acquire::gpgv::Options är för lång. Avslutar."
 3553. #~ msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
 3554. #~ msgstr "Rad %u i källistan %s har fel format (leverantörs-id)"
 3555. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
 3556. #~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (NewVersion2)"
 3557. #~ msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
 3558. #~ msgstr "Kunde inte komma åt nyckelring: \"%s\""
 3559. #~ msgid "Could not patch file"
 3560. #~ msgstr "Kunde inte lägga på programfix på filen"
 3561. #~ msgid " %4i %s\n"
 3562. #~ msgstr " %4i %s\n"