nl.po 134 KB


 1. # Dutch po-file for apt
 2. # Copyright (C) 2002-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the apt package.
 4. # Guus Sliepen <guus@sliepen.warande.net>, 2002.
 5. # Jochem Berends <j@jochem.net>, 2002.
 6. # Wannes Soenen <wannes@wannes.cjb.net>, 2002.
 7. # Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2010.
 8. # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
 9. # Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2016.
 10. #
 11. msgid ""
 12. msgstr ""
 13. "Project-Id-Version: apt 1..3~rc4\n"
 14. "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
 15. "POT-Creation-Date: 2016-11-25 23:46+0100\n"
 16. "PO-Revision-Date: 2016-09-16 10:56+0200\n"
 17. "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 18. "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 19. "Language: nl\n"
 20. "MIME-Version: 1.0\n"
 21. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 22. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 23. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 24. "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 25. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 26. msgid "Invalid archive signature"
 27. msgstr "Ongeldige archiefondertekening"
 28. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 29. msgid "Error reading archive member header"
 30. msgstr "Fout bij het lezen van de koptekst van het archiefonderdeel"
 31. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 32. #, c-format
 33. msgid "Invalid archive member header %s"
 34. msgstr "Ongeldige koptekst voor archiefonderdeel %s"
 35. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 36. msgid "Invalid archive member header"
 37. msgstr "Ongeldige koptekst in archiefonderdeel"
 38. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 39. msgid "Archive is too short"
 40. msgstr "Archief is te kort"
 41. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 42. msgid "Failed to read the archive headers"
 43. msgstr "Lezen van de archiefkopteksten is mislukt"
 44. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 45. #, c-format
 46. msgid "Cannot find a configured compressor for '%s'"
 47. msgstr "Kan geen geconfigureerd compressieprogramma vinden voor '%s'"
 48. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 49. msgid "Corrupted archive"
 50. msgstr "Beschadigd archief"
 51. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 52. msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
 53. msgstr "Tar-controlesom klopt niet, het archief is beschadigd"
 54. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 55. #, c-format
 56. msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
 57. msgstr "Onbekend TAR-kopteksttype %u, onderdeel %s"
 58. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 59. #, c-format
 60. msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
 61. msgstr "Dit is geen geldig DEB-archief, het onderdeel '%s' mankeert"
 62. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 63. #, c-format
 64. msgid "Internal error, could not locate member %s"
 65. msgstr "Interne fout, kon onderdeel %s niet vinden"
 66. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 67. msgid "Unparsable control file"
 68. msgstr "Niet-ontleedbaar 'control'-bestand"
 69. #: apt-inst/dirstream.cc
 70. #, c-format
 71. msgid "Failed to write file %s"
 72. msgstr "Wegschrijven van bestand %s is mislukt"
 73. #: apt-inst/dirstream.cc
 74. #, c-format
 75. msgid "Failed to close file %s"
 76. msgstr "Sluiten van bestand %s is mislukt"
 77. #: apt-inst/extract.cc
 78. #, c-format
 79. msgid "The path %s is too long"
 80. msgstr "Het pad %s is te lang"
 81. #: apt-inst/extract.cc
 82. #, c-format
 83. msgid "Unpacking %s more than once"
 84. msgstr "%s wordt meer dan eens uitgepakt"
 85. #: apt-inst/extract.cc
 86. #, c-format
 87. msgid "The directory %s is diverted"
 88. msgstr "De map %s is omgeleid"
 89. #: apt-inst/extract.cc
 90. #, c-format
 91. msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
 92. msgstr "Het pakket probeert om weg te schrijven naar het omleidingsdoel %s/%s"
 93. #: apt-inst/extract.cc
 94. msgid "The diversion path is too long"
 95. msgstr "Het omleidingspad is te lang"
 96. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/cachedb.cc
 97. #: methods/rred.cc
 98. #, c-format
 99. msgid "Failed to stat %s"
 100. msgstr "Opvragen van de status van %s is mislukt"
 101. #: apt-inst/extract.cc ftparchive/multicompress.cc
 102. #, c-format
 103. msgid "Failed to rename %s to %s"
 104. msgstr "Hernoemen van %s naar %s is mislukt"
 105. #: apt-inst/extract.cc
 106. #, c-format
 107. msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
 108. msgstr "De map %s wordt vervangen door iets dat geen map is"
 109. #: apt-inst/extract.cc
 110. msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
 111. msgstr "Vinden van de knoop in de hash-emmer is mislukt"
 112. #: apt-inst/extract.cc
 113. msgid "The path is too long"
 114. msgstr "Het pad is te lang"
 115. #: apt-inst/extract.cc
 116. #, c-format
 117. msgid "Overwrite package match with no version for %s"
 118. msgstr "Pakket-overeenkomst wordt overschreven zonder een versie voor %s"
 119. #: apt-inst/extract.cc
 120. #, c-format
 121. msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
 122. msgstr "Het bestand %s/%s overschrijft het bestand van pakket %s"
 123. #. Only warn if there are no sources.list.d.
 124. #. Only warn if there is no sources.list file.
 125. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 126. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 127. #: apt-pkg/init.cc apt-pkg/policy.cc apt-pkg/sourcelist.cc methods/mirror.cc
 128. #, c-format
 129. msgid "Unable to read %s"
 130. msgstr "Kan %s niet lezen"
 131. #: apt-inst/extract.cc
 132. #, c-format
 133. msgid "Unable to stat %s"
 134. msgstr "Kan de status van %s niet opvragen"
 135. #: apt-inst/filelist.cc
 136. msgid "DropNode called on still linked node"
 137. msgstr "DropNode werd aangeroepen voor een nog steeds aangekoppeld punt"
 138. #: apt-inst/filelist.cc
 139. msgid "Failed to locate the hash element!"
 140. msgstr "Situeren van het hash-element is mislukt!"
 141. #: apt-inst/filelist.cc
 142. msgid "Failed to allocate diversion"
 143. msgstr "Toewijzen van de omleiding is mislukt"
 144. #: apt-inst/filelist.cc
 145. msgid "Internal error in AddDiversion"
 146. msgstr "Interne fout in AddDiversion"
 147. #: apt-inst/filelist.cc
 148. #, c-format
 149. msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
 150. msgstr "Er wordt gepoogd om de omleiding %s -> %s en %s/%s te overschrijven"
 151. #: apt-inst/filelist.cc
 152. #, c-format
 153. msgid "Double add of diversion %s -> %s"
 154. msgstr "Dubbele toevoeging van de omleiding %s -> %s"
 155. #: apt-inst/filelist.cc
 156. #, c-format
 157. msgid "Duplicate conf file %s/%s"
 158. msgstr "Dubbel configuratiebestand %s/%s"
 159. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 160. msgid ""
 161. "Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore "
 162. "disabled by default."
 163. msgstr ""
 164. "Bijwerken van de pakketlijst uit een dergelijke pakketbron kan niet veilig "
 165. "gebeuren en is daarom standaard uitgezet."
 166. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 167. msgid ""
 168. "Data from such a repository can't be authenticated and is therefore "
 169. "potentially dangerous to use."
 170. msgstr ""
 171. "Gegevens uit een dergelijke pakketbron kunnen niet geauthenticeerd worden en "
 172. "ze gebruiken houdt daarom een potentieel gevaar in."
 173. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 174. msgid ""
 175. "See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration "
 176. "details."
 177. msgstr ""
 178. "Zie de man-pagina apt-secure(8) voor details over het aanmaken van een "
 179. "pakketbron en over de configuratie langs gebruikerskant."
 180. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 181. #, c-format
 182. msgid "The repository '%s' is no longer signed."
 183. msgstr "De pakketbron '%s' heeft niet langer een ondertekening."
 184. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 185. #, c-format
 186. msgid "The repository '%s' does no longer have a Release file."
 187. msgstr "De pakketbron '%s' heeft niet langer een Release-bestand."
 188. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 189. msgid ""
 190. "This is normally not allowed, but the option Acquire::"
 191. "AllowDowngradeToInsecureRepositories was given to override it."
 192. msgstr ""
 193. "Normaal gezien is dit niet toegelaten, maar de optie Acquire::"
 194. "AllowDowngradeToInsecureRepositories werd gegeven om dit te omzeilen."
 195. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 196. #, c-format
 197. msgid "The repository '%s' is not signed."
 198. msgstr "De pakketbron '%s' is niet ondertekend."
 199. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 200. #, c-format
 201. msgid "The repository '%s' does not have a Release file."
 202. msgstr "De pakketbron '%s' heeft geen Release-bestand."
 203. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 204. #, c-format
 205. msgid "The repository '%s' provides only weak security information."
 206. msgstr "De pakketbron '%s' verstrekt slechts zwakke veiligheidsinformatie."
 207. #: apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/writer.cc
 208. #, c-format
 209. msgid "Failed to readlink %s"
 210. msgstr "Opdracht readlink %s is mislukt"
 211. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 212. msgid "Hash Sum mismatch"
 213. msgstr "Hash-som komt niet overeen"
 214. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 215. msgid "Insufficient information available to perform this download securely"
 216. msgstr ""
 217. "Er is onvoldoende informatie beschikbaar om deze download veilig uit te "
 218. "voeren"
 219. #: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 220. #, c-format
 221. msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
 222. msgstr "het hernoemen is mislukt, %s (%s -> %s)."
 223. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 224. msgid "Size mismatch"
 225. msgstr "Grootte komt niet overeen"
 226. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 227. msgid "Invalid file format"
 228. msgstr "Ongeldig bestandsformaat"
 229. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 230. msgid "Signature error"
 231. msgstr "Ondertekenigsfout"
 232. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 233. #: apt-pkg/acquire-item.cc methods/gpgv.cc
 234. #, c-format
 235. msgid ""
 236. "Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require "
 237. "authentication?)"
 238. msgstr ""
 239. "Bestand met niet-versleutelde ondertekening is ongeldig; kreeg '%s' (vereist "
 240. "het netwerk authenticatie?)"
 241. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 242. #, c-format
 243. msgid ""
 244. "An error occurred during the signature verification. The repository is not "
 245. "updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s"
 246. msgstr ""
 247. "Er is een fout opgetreden bij de controle van de ondertekening. De "
 248. "pakketbron is niet bijgewerkt en de oude indexbestanden zullen worden "
 249. "gebruikt. GPG-fout: %s: %s"
 250. #. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
 251. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 252. #, c-format
 253. msgid "GPG error: %s: %s"
 254. msgstr "GPG-fout: %s: %s"
 255. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 256. #, c-format
 257. msgid ""
 258. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't support "
 259. "architecture '%s'"
 260. msgstr ""
 261. "Opvragen van het in de configuratie vermeld bestand '%s' overgeslagen, "
 262. "vermits pakketbron '%s' de architectuur '%s' niet ondersteunt"
 263. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 264. #, c-format
 265. msgid ""
 266. "Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry "
 267. "or malformed file)"
 268. msgstr ""
 269. "Kon de verwachte regel '%s' in het Release-bestand niet vinden (Foute regel "
 270. "in het bestand sources.list of bestand in een ongeldig formaat)"
 271. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 272. #, c-format
 273. msgid ""
 274. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' provides only "
 275. "weak security information for it"
 276. msgstr ""
 277. "Opvragen van het in de configuratie vermeld bestand '%s' overgeslagen, "
 278. "vermits pakketbron '%s' er slechts zwakke veiligheidsinformatie voor "
 279. "verstrekt"
 280. #. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
 281. #. the time since then the file is invalid - formatted in the same way as in
 282. #. the download progress display (e.g. 7d 3h 42min 1s)
 283. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 284. #, c-format
 285. msgid ""
 286. "Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
 287. "repository will not be applied."
 288. msgstr ""
 289. "Het Release-bestand voor %s is vervallen (ongeldig sinds %s). Bijwerkingen "
 290. "voor deze pakketbron zullen niet uitgevoerd worden."
 291. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 292. #, c-format
 293. msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
 294. msgstr "Tegenstrijdige distributie: %s (verwachtte %s, maar kreeg %s)"
 295. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 296. #, c-format
 297. msgid ""
 298. "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 299. "to manually fix this package. (due to missing arch)"
 300. msgstr ""
 301. "Er kon geen bestand gevonden worden voor pakket %s. Dit kan betekenen dat u "
 302. "dit pakket handmatig moet repareren (wegens ontbrekende architectuur)"
 303. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 304. #, c-format
 305. msgid "Can't find a source to download version '%s' of '%s'"
 306. msgstr "Kan geen bron vinden om versie '%s' van '%s' op te halen"
 307. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 308. #, c-format
 309. msgid ""
 310. "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
 311. msgstr ""
 312. "De pakketindex-bestanden zijn beschadigd. Er is geen 'Filename:'-veld voor "
 313. "pakket %s."
 314. #. TRANSLATOR: %s=%s is sourcename=sourceversion, e.g. apt=1.1
 315. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 316. #, c-format
 317. msgid "Changelog unavailable for %s=%s"
 318. msgstr "Logbestand met veranderingen niet beschikbaar voor %s=%s"
 319. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 320. #, c-format
 321. msgid "The method '%s' is explicitly disabled via configuration."
 322. msgstr "Methode '%s' is in de configuratie expliciet uitgeschakeld."
 323. #: apt-pkg/acquire-worker.cc methods/connect.cc
 324. #, c-format
 325. msgid "If you meant to use Tor remember to use %s instead of %s."
 326. msgstr "Indien u Tor wilde gebruiken, moet u %s in plaats van %s gebruiken."
 327. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 328. #, c-format
 329. msgid "The method driver %s could not be found."
 330. msgstr "Het methodestuurprogramma %s kon niet gevonden worden."
 331. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 332. #, c-format
 333. msgid "Is the package %s installed?"
 334. msgstr "Is het pakket %s geïnstalleerd?"
 335. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 336. #, c-format
 337. msgid "Method %s did not start correctly"
 338. msgstr "Methode %s startte niet op de juiste manier"
 339. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 340. #, c-format
 341. msgid ""
 342. "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press [Enter]."
 343. msgstr ""
 344. "Gelieve de schijf met label '%s' in het station '%s' te plaatsen en op "
 345. "[Enter] te drukken."
 346. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/cdrom.cc
 347. #, c-format
 348. msgid "List directory %spartial is missing."
 349. msgstr "Lijstmap %spartial is afwezig."
 350. #: apt-pkg/acquire.cc
 351. #, c-format
 352. msgid "Archives directory %spartial is missing."
 353. msgstr "Archiefmap %spartial is afwezig."
 354. #: apt-pkg/acquire.cc
 355. #, c-format
 356. msgid "Unable to lock directory %s"
 357. msgstr "Kan de map %s niet vergrendelen"
 358. #: apt-pkg/acquire.cc
 359. #, c-format
 360. msgid "No sandbox user '%s' on the system, can not drop privileges"
 361. msgstr ""
 362. "Geen zandbakgebruiker '%s' op het systeem; kan voorrechten niet laten vallen"
 363. #: apt-pkg/acquire.cc
 364. #, c-format
 365. msgid ""
 366. "Can't drop privileges for downloading as file '%s' couldn't be accessed by "
 367. "user '%s'."
 368. msgstr ""
 369. "Kan voorrechten voor het downloaden niet laten vallen, gezien bestand '%s' "
 370. "niet door gebruiker '%s' kon benaderd worden."
 371. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 372. #, c-format
 373. msgid "Clean of %s is not supported"
 374. msgstr "Opschonen van %s wordt niet ondersteund"
 375. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 376. #: methods/mirror.cc
 377. #, c-format
 378. msgid "Unable to change to %s"
 379. msgstr "Kan %s niet veranderen"
 380. #. only show the ETA if it makes sense
 381. #. two days
 382. #: apt-pkg/acquire.cc
 383. #, c-format
 384. msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
 385. msgstr "Bestand %li van %li wordt opgehaald (nog %s te gaan)"
 386. #: apt-pkg/acquire.cc
 387. #, c-format
 388. msgid "Retrieving file %li of %li"
 389. msgstr "Bestand %li van %li wordt opgehaald"
 390. #: apt-pkg/algorithms.cc
 391. #, c-format
 392. msgid ""
 393. "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
 394. msgstr ""
 395. "Pakket %s moet opnieuw geïnstalleerd worden, maar er kan geen archief voor "
 396. "gevonden worden."
 397. #: apt-pkg/algorithms.cc
 398. msgid ""
 399. "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
 400. "held packages."
 401. msgstr ""
 402. "Fout, pkgProblemResolver::Resolve leverde defecten op. Dit kan veroorzaakt "
 403. "worden door vastgehouden pakketten."
 404. #: apt-pkg/algorithms.cc
 405. msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
 406. msgstr "Kan problemen niet verhelpen, u houdt defecte pakketten vast."
 407. #: apt-pkg/cachefile.cc
 408. msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
 409. msgstr ""
 410. "De pakketlijsten of het statusbestand konden of niet ontleed, of niet "
 411. "geopend worden."
 412. #: apt-pkg/cachefile.cc
 413. msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
 414. msgstr ""
 415. "U kunt misschien 'apt-get update' uitvoeren om deze problemen te verhelpen"
 416. #: apt-pkg/cachefile.cc
 417. msgid "The list of sources could not be read."
 418. msgstr "De lijst van bronnen kon niet gelezen worden."
 419. #: apt-pkg/cachefilter.cc apt-private/private-output.cc
 420. #, c-format
 421. msgid "Regex compilation error - %s"
 422. msgstr "Regex-compilatiefout - %s"
 423. #: apt-pkg/cacheset.cc
 424. #, c-format
 425. msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
 426. msgstr "Release '%s' voor '%s' is niet gevonden"
 427. #: apt-pkg/cacheset.cc
 428. #, c-format
 429. msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
 430. msgstr "Versie '%s' voor '%s' is niet gevonden"
 431. #: apt-pkg/cacheset.cc
 432. #, c-format
 433. msgid "Couldn't find task '%s'"
 434. msgstr "Kon taak '%s' niet vinden"
 435. #: apt-pkg/cacheset.cc
 436. #, c-format
 437. msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
 438. msgstr "Kon geen enkel pakket vinden via regex '%s'"
 439. #: apt-pkg/cacheset.cc
 440. #, c-format
 441. msgid "Couldn't find any package by glob '%s'"
 442. msgstr "Kon geen enkel pakket vinden via expansie (glob) '%s'"
 443. #: apt-pkg/cacheset.cc apt-private/private-show.cc
 444. #, c-format
 445. msgid "Unable to locate package %s"
 446. msgstr "Kan pakket %s niet vinden"
 447. #: apt-pkg/cacheset.cc
 448. #, c-format
 449. msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
 450. msgstr ""
 451. "Kan geen versies selecteren voor pakket '%s' omdat het puur virtueel is"
 452. #: apt-pkg/cacheset.cc
 453. #, c-format
 454. msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
 455. msgstr ""
 456. "Kan de nieuwste versie van het pakket '%s' niet selecteren omdat het puur "
 457. "virtueel is"
 458. #: apt-pkg/cacheset.cc
 459. #, c-format
 460. msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
 461. msgstr ""
 462. "Kan de kandidaat-versie van het pakket %s niet selecteren omdat het geen "
 463. "kandidaat heeft"
 464. #: apt-pkg/cacheset.cc
 465. #, c-format
 466. msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
 467. msgstr ""
 468. "Kan de geïnstalleerde versie van het pakket %s niet selecteren omdat het "
 469. "niet geïnstalleerd is"
 470. #: apt-pkg/cacheset.cc
 471. #, c-format
 472. msgid ""
 473. "Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
 474. "neither of them"
 475. msgstr ""
 476. "Kan noch de geïnstalleerde, noch de kandidaat-versie van het pakket '%s' "
 477. "selecteren omdat geen van beide er zijn"
 478. #: apt-pkg/cdrom.cc
 479. #, c-format
 480. msgid "Line %u too long in source list %s."
 481. msgstr "Regel %u van de bronlijst %s is te lang."
 482. #: apt-pkg/cdrom.cc
 483. msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
 484. msgstr "Cd-rom wordt afgekoppeld...\n"
 485. #: apt-pkg/cdrom.cc
 486. #, c-format
 487. msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
 488. msgstr "Er wordt gebruik gemaakt van cd-romaankoppelpunt %s\n"
 489. #: apt-pkg/cdrom.cc
 490. msgid "Waiting for disc...\n"
 491. msgstr "Er wordt gewacht op de schijf...\n"
 492. #: apt-pkg/cdrom.cc
 493. msgid "Mounting CD-ROM...\n"
 494. msgstr "Cd-rom wordt aangekoppeld...\n"
 495. #: apt-pkg/cdrom.cc
 496. msgid "Identifying... "
 497. msgstr "Identificatie..."
 498. #: apt-pkg/cdrom.cc
 499. #, c-format
 500. msgid "Stored label: %s\n"
 501. msgstr "Opgeslagen label: %s \n"
 502. #: apt-pkg/cdrom.cc
 503. msgid "Scanning disc for index files...\n"
 504. msgstr "De schijf wordt gescand op indexbestanden...\n"
 505. #: apt-pkg/cdrom.cc
 506. #, c-format
 507. msgid ""
 508. "Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
 509. "%zu signatures\n"
 510. msgstr ""
 511. "Er zijn %zu pakket-indexen, %zu bron-indexen, %zu vertalingsindexen, en %zu "
 512. "handtekeningen gevonden\n"
 513. #: apt-pkg/cdrom.cc
 514. msgid ""
 515. "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
 516. "wrong architecture?"
 517. msgstr ""
 518. "Kan geen Package-bestanden vinden. Is dit misschien geen Debian schijf, of "
 519. "de verkeerde architectuur?"
 520. #: apt-pkg/cdrom.cc
 521. #, c-format
 522. msgid "Found label '%s'\n"
 523. msgstr "Label '%s' gevonden\n"
 524. #: apt-pkg/cdrom.cc
 525. msgid "That is not a valid name, try again.\n"
 526. msgstr "Dat is een ongeldige naam. Gelieve opnieuw te proberen.\n"
 527. #: apt-pkg/cdrom.cc
 528. #, c-format
 529. msgid ""
 530. "This disc is called: \n"
 531. "'%s'\n"
 532. msgstr ""
 533. "Deze schijf heet:\n"
 534. "'%s'\n"
 535. #: apt-pkg/cdrom.cc
 536. msgid "Copying package lists..."
 537. msgstr "Pakketlijsten worden gekopieerd..."
 538. #: apt-pkg/cdrom.cc
 539. msgid "Writing new source list\n"
 540. msgstr "Nieuwe bronlijst wordt weggeschreven\n"
 541. #: apt-pkg/cdrom.cc
 542. msgid "Source list entries for this disc are:\n"
 543. msgstr "Bronlijst-elementen voor deze schijf zijn:\n"
 544. #: apt-pkg/clean.cc
 545. #, c-format
 546. msgid "Unable to stat %s."
 547. msgstr "Kan de status van %s niet opvragen."
 548. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 549. #, c-format
 550. msgid "Unable to stat the mount point %s"
 551. msgstr "Kan de status van het aanhechtpunt %s niet opvragen"
 552. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 553. msgid "Failed to stat the cdrom"
 554. msgstr "Opvragen van de status van de cd-rom is mislukt"
 555. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 556. #, c-format
 557. msgid ""
 558. "Command line option '%c' [from %s] is not understood in combination with the "
 559. "other options."
 560. msgstr ""
 561. "Commandoregel-optie '%c' [van %s] wordt niet begrepen in combinatie met de "
 562. "andere opties."
 563. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 564. #, c-format
 565. msgid ""
 566. "Command line option %s is not understood in combination with the other "
 567. "options"
 568. msgstr ""
 569. "Commandoregel-optie %s wordt niet begrepen in combinatie met de andere opties"
 570. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 571. #, c-format
 572. msgid "Command line option %s is not boolean"
 573. msgstr "Commandoregel-optie %s is niet booleaans"
 574. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 575. #, c-format
 576. msgid "Option %s requires an argument."
 577. msgstr "Optie %s vereist een argument."
 578. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 579. #, c-format
 580. msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
 581. msgstr ""
 582. "Optie %s: de specificatie van het configuratie-item dient een =<waarde> te "
 583. "bevatten."
 584. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 585. #, c-format
 586. msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
 587. msgstr "Optie %s vereist een geheel getal als argument, niet '%s'"
 588. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 589. #, c-format
 590. msgid "Option '%s' is too long"
 591. msgstr "Optie '%s' is te lang"
 592. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 593. #, c-format
 594. msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
 595. msgstr "Betekenis van %s wordt niet begrepen, probeer 'true' of 'false'."
 596. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 597. #, c-format
 598. msgid "Invalid operation %s"
 599. msgstr "Ongeldige bewerking %s"
 600. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 601. #, c-format
 602. msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
 603. msgstr "Onbekende type-afkorting: '%c'"
 604. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 605. #, c-format
 606. msgid "Opening configuration file %s"
 607. msgstr "Configuratiebestand %s wordt geopend"
 608. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 609. #, c-format
 610. msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
 611. msgstr "Syntactische fout %s:%u: blok start zonder naam."
 612. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 613. #, c-format
 614. msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
 615. msgstr "Syntactische fout %s:%u: verkeerd gevormde markering"
 616. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 617. #, c-format
 618. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
 619. msgstr "Syntactische fout %s:%u: extra rommel na waarde"
 620. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 621. #, c-format
 622. msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
 623. msgstr ""
 624. "Syntactische fout %s:%u: richtlijnen kunnen enkel op het hoogste niveau "
 625. "gegeven worden"
 626. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 627. #, c-format
 628. msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
 629. msgstr "Syntactische fout %s:%u: teveel geneste invoegingen"
 630. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 631. #, c-format
 632. msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
 633. msgstr "Syntactische fout %s:%u: vanaf hier ingevoegd"
 634. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 635. #, c-format
 636. msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
 637. msgstr "Syntactische fout %s:%u: niet-ondersteunde richtlijn '%s'"
 638. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 639. #, c-format
 640. msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
 641. msgstr ""
 642. "Syntactische fout %s:%u: de richtlijn 'clear' vereist een optieboom als "
 643. "argument"
 644. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 645. #, c-format
 646. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
 647. msgstr "Syntactische fout %s:%u: extra rommel aan het einde van het bestand"
 648. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 649. #, c-format
 650. msgid "Problem unlinking the file %s"
 651. msgstr "Probleem bij het ontkoppelen van het bestand %s"
 652. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 653. #, c-format
 654. msgid "Not using locking for read only lock file %s"
 655. msgstr ""
 656. "Er wordt geen vergrendeling gebruikt voor het alleen-lezen-"
 657. "vergrendelingsbestand %s"
 658. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 659. #, c-format
 660. msgid "Could not open lock file %s"
 661. msgstr "Kon het vergrendelingsbestand %s niet openen"
 662. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 663. #, c-format
 664. msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
 665. msgstr ""
 666. "Het via nfs aangekoppelde vergrendelingsbestand %s wordt niet vergrendeld"
 667. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 668. #, c-format
 669. msgid "Could not get lock %s"
 670. msgstr "Kon vergrendeling %s niet verkrijgen"
 671. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 672. #, c-format
 673. msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
 674. msgstr "Bestandenlijst kan niet aangemaakt worden, omdat '%s' geen map is"
 675. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 676. #, c-format
 677. msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
 678. msgstr "Negeren van '%s' in map '%s' omdat het geen gewoon bestand is"
 679. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 680. #, c-format
 681. msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
 682. msgstr ""
 683. "Negeren van bestand '%s' in map '%s' omdat het geen bestandsextensie heeft"
 684. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 685. #, c-format
 686. msgid ""
 687. "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
 688. msgstr ""
 689. "Negeren van bestand '%s' in map '%s' omdat het een ongeldige "
 690. "bestandsextensie heeft"
 691. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc apt-pkg/deb/debsystem.cc
 692. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 693. #, c-format
 694. msgid "Waited for %s but it wasn't there"
 695. msgstr "Er is gewacht op %s, maar die kwam niet"
 696. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 697. #, c-format
 698. msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
 699. msgstr "Subproces %s ontving een segmentatiefout."
 700. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 701. #, c-format
 702. msgid "Sub-process %s received signal %u."
 703. msgstr "Subproces %s ontving signaal %u."
 704. #. we forward the statuscode, so don't generate a message on the fd in this case
 705. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 706. #, c-format
 707. msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
 708. msgstr "Subproces %s gaf een foutcode terug (%u)"
 709. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 710. #, c-format
 711. msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
 712. msgstr "Subproces %s sloot onverwacht af"
 713. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 714. msgid "Read error"
 715. msgstr "Leesfout"
 716. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 717. msgid "Write error"
 718. msgstr "Schrijffout"
 719. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 720. #, c-format
 721. msgid "Problem closing the gzip file %s"
 722. msgstr "Probleem bij het sluiten van het gzip-bestand %s"
 723. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 724. msgid "Unexpected end of file"
 725. msgstr "Onverwacht bestandseinde"
 726. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 727. msgid "Failed to create subprocess IPC"
 728. msgstr "Aanmaken IPC-subproces is mislukt"
 729. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 730. msgid "Failed to exec compressor "
 731. msgstr "Uitvoeren van de compressor is mislukt "
 732. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 733. #, c-format
 734. msgid "Could not open file %s"
 735. msgstr "Kon het bestand %s niet openen"
 736. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 737. #, c-format
 738. msgid "Could not open file descriptor %d"
 739. msgstr "Kon de bestandsindicator %d niet openen"
 740. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 741. #, c-format
 742. msgid "read, still have %llu to read but none left"
 743. msgstr "lezen; moet er nog %lu lezen, maar er schieten er geen meer over"
 744. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 745. #, c-format
 746. msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
 747. msgstr "schrijven; de laatste %lu konden niet weggeschreven worden"
 748. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 749. #, c-format
 750. msgid "Problem closing the file %s"
 751. msgstr "Probleem bij het sluiten van het bestand %s"
 752. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 753. #, c-format
 754. msgid "Problem renaming the file %s to %s"
 755. msgstr "Probleem bij het hernoemen van het bestand %s naar %s"
 756. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 757. msgid "Problem syncing the file"
 758. msgstr "Probleem bij het synchroniseren van het bestand"
 759. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 760. #, c-format
 761. msgid "Unable to mkstemp %s"
 762. msgstr "Kan tijdelijk bestand %s niet aanmaken met mkstemp"
 763. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 764. #, c-format
 765. msgid "Unable to write to %s"
 766. msgstr "Kan niet naar %s schrijven"
 767. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 768. msgid "Can't mmap an empty file"
 769. msgstr "Kan systeem-aanroep mmap niet op een leeg bestand toepassen"
 770. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 771. #, c-format
 772. msgid "Couldn't make mmap of %llu bytes"
 773. msgstr "Kon het omslaan naar het geheugen van %llu bytes niet uitvoeren"
 774. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 775. #, c-format
 776. msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
 777. msgstr "Kon de bestandsindicator %i niet dupliceren"
 778. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 779. msgid "Unable to close mmap"
 780. msgstr "Kan de 'mmap' niet sluiten"
 781. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 782. msgid "Unable to synchronize mmap"
 783. msgstr "Kan de 'mmap' niet synchronizeren"
 784. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 785. #, c-format
 786. msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
 787. msgstr "Kon het omslaan naar het geheugen van %lu bytes niet uitvoeren"
 788. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 789. msgid "Failed to truncate file"
 790. msgstr "Afkorten van bestand is mislukt"
 791. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 792. #, c-format
 793. msgid ""
 794. "Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
 795. "Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
 796. msgstr ""
 797. "Onvoldoende ruimte voor Dynamische MMap. Gelieve de grootte van APT::Cache-"
 798. "Start te verhogen. Huidige waarde: %lu. (man 5 apt.conf)"
 799. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 800. #, c-format
 801. msgid ""
 802. "Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
 803. "reached."
 804. msgstr ""
 805. "Kan het formaat van de MMap niet vergroten omdat de grens van %lu bytes al "
 806. "is bereikt."
 807. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 808. msgid ""
 809. "Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
 810. msgstr ""
 811. "Kan het formaat van de MMap niet vergroten omdat het automatisch vergroten "
 812. "door de gebruiker is uitgeschakeld."
 813. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 814. #, c-format
 815. msgid "%c%s... Error!"
 816. msgstr "%c%s... Fout!"
 817. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 818. #, c-format
 819. msgid "%c%s... Done"
 820. msgstr "%c%s... Klaar"
 821. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 822. msgid "..."
 823. msgstr "..."
 824. #. Print the spinner
 825. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 826. #, c-format
 827. msgid "%c%s... %u%%"
 828. msgstr "%c%s... %u%%"
 829. #. TRANSLATOR: d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
 830. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 831. #, c-format
 832. msgid "%lid %lih %limin %lis"
 833. msgstr "%lid %liu %limin %lis"
 834. #. TRANSLATOR: h means hours, min means minutes, s means seconds
 835. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 836. #, c-format
 837. msgid "%lih %limin %lis"
 838. msgstr "%liu %limin %lis"
 839. #. TRANSLATOR: min means minutes, s means seconds
 840. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 841. #, c-format
 842. msgid "%limin %lis"
 843. msgstr "%limin %lis"
 844. #. TRANSLATOR: s means seconds
 845. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 846. #, c-format
 847. msgid "%lis"
 848. msgstr "%lis"
 849. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 850. #, c-format
 851. msgid "Selection %s not found"
 852. msgstr "Selectie %s niet gevonden"
 853. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 854. #. a file like main/binary-amd64/Packages; another identifier like Contents;
 855. #. filename and linenumber of the sources.list entry currently parsed
 856. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 857. #, c-format
 858. msgid "Target %s wants to acquire the same file (%s) as %s from source %s"
 859. msgstr "Doel %s wil hetzelfde bestand (%s) als %s uit pakketbron %s opvragen"
 860. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 861. #. a file like main/binary-amd64/Packages; filename and linenumber of
 862. #. two sources.list entries
 863. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 864. #, c-format
 865. msgid "Target %s (%s) is configured multiple times in %s and %s"
 866. msgstr "Doel %s (%s) is meerdere keren geconfigureerd in %s en %s"
 867. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 868. #, c-format
 869. msgid "Unable to parse Release file %s"
 870. msgstr "Kon Release-bestand %s niet ontleden"
 871. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 872. #, c-format
 873. msgid "No sections in Release file %s"
 874. msgstr "Geen secties in Release-bestand %s"
 875. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 876. #, c-format
 877. msgid "No Hash entry in Release file %s"
 878. msgstr "Geen Hash-vermelding in Release-bestand %s"
 879. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 880. #, c-format
 881. msgid ""
 882. "No Hash entry in Release file %s which is considered strong enough for "
 883. "security purposes"
 884. msgstr ""
 885. "Geen Hash-element in Release-bestand %s dat vanuit veiligheidsoverwegingen "
 886. "als voldoende sterk beschouwd kan worden"
 887. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 888. #, c-format
 889. msgid "Invalid '%s' entry in Release file %s"
 890. msgstr "Ongeldige '%s'-vermelding in Release-bestand %s"
 891. #. TRANSLATOR: The first is an option name from sources.list manpage, the other two URI and Suite
 892. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 893. #, c-format
 894. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s"
 895. msgstr ""
 896. "Tegengestelde waarden ingesteld voor optie %s in verband met pakketbron %s %s"
 897. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 898. #, c-format
 899. msgid "Invalid value set for option %s regarding source %s %s (%s)"
 900. msgstr ""
 901. "Ongeldige waarde ingesteld voor optie %s in verband met pakketbron %s %s (%s)"
 902. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 903. #, c-format
 904. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s: %s != %s"
 905. msgstr ""
 906. "Tegengestelde waarden ingesteld voor optie %s in verband met pakketbron %s "
 907. "%s: %s != %s"
 908. #: apt-pkg/deb/debrecords.cc apt-pkg/tagfile.cc
 909. #, c-format
 910. msgid "Unable to parse package file %s (%d)"
 911. msgstr "Kon pakketbestand %s niet ontleden (%d)"
 912. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 913. #, c-format
 914. msgid ""
 915. "Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
 916. "it?"
 917. msgstr ""
 918. "Kan de beheersmap (%s) niet vergrendelen. Is deze in gebruik door een ander "
 919. "proces?"
 920. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 921. #, c-format
 922. msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 923. msgstr "Kan de beheersmap (%s) niet vergrendelen. Heeft u beheerdersrechten?"
 924. #. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually
 925. #. dpkg --configure -a
 926. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 927. #, c-format
 928. msgid ""
 929. "dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem. "
 930. msgstr ""
 931. "dpkg werd onderbroken; voer handmatig '%s' uit om het probleem te verhelpen. "
 932. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 933. msgid "Not locked"
 934. msgstr "Niet vergrendeld"
 935. #. we don't care for the difference
 936. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 937. #, c-format
 938. msgid "Installing %s"
 939. msgstr "%s wordt geïnstalleerd"
 940. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 941. #, c-format
 942. msgid "Configuring %s"
 943. msgstr "%s wordt geconfigureerd"
 944. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 945. #, c-format
 946. msgid "Removing %s"
 947. msgstr "%s wordt verwijderd"
 948. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 949. #, c-format
 950. msgid "Completely removing %s"
 951. msgstr "%s wordt volledig verwijderd"
 952. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 953. #, c-format
 954. msgid "Noting disappearance of %s"
 955. msgstr "De verdwijning van %s wordt opgemerkt"
 956. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 957. #, c-format
 958. msgid "Running post-installation trigger %s"
 959. msgstr "Post-installatie-trigger %s wordt uitgevoerd"
 960. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 961. #, c-format
 962. msgid "Installed %s"
 963. msgstr "%s is geïnstalleerd"
 964. #. FIXME: use a better string after freeze
 965. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 966. #, c-format
 967. msgid "Directory '%s' missing"
 968. msgstr "Map '%s' ontbreekt"
 969. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc apt-pkg/edsp.cc
 970. #, c-format
 971. msgid "Could not open file '%s'"
 972. msgstr "Kon het bestand '%s' niet openen"
 973. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 974. #, c-format
 975. msgid "Preparing %s"
 976. msgstr "%s wordt voorbereid"
 977. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 978. #, c-format
 979. msgid "Unpacking %s"
 980. msgstr "%s wordt uitgepakt"
 981. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 982. #, c-format
 983. msgid "Preparing to configure %s"
 984. msgstr "Configuratie van %s wordt voorbereid"
 985. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 986. #, c-format
 987. msgid "Preparing for removal of %s"
 988. msgstr "Verwijderen van %s wordt voorbereid"
 989. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 990. #, c-format
 991. msgid "Removed %s"
 992. msgstr "%s is verwijderd"
 993. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 994. #, c-format
 995. msgid "Preparing to completely remove %s"
 996. msgstr "Volledig verwijderen van %s wordt voorbereid"
 997. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 998. #, c-format
 999. msgid "Completely removed %s"
 1000. msgstr "%s is volledig verwijderd"
 1001. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1002. #, c-format
 1003. msgid "Can not write log (%s)"
 1004. msgstr "Kan log (%s) niet opschrijven"
 1005. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1006. msgid "Is /dev/pts mounted?"
 1007. msgstr "Is /dev/pts aangekoppeld?"
 1008. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1009. msgid "Operation was interrupted before it could finish"
 1010. msgstr "Bewerking werd afgebroken vooraleer ze beëindigd was"
 1011. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1012. msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
 1013. msgstr ""
 1014. "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat het maximum aantal verslagen "
 1015. "(MaxReports) al is bereikt"
 1016. #. check if its not a follow up error
 1017. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1018. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 1019. msgstr "problemen met vereisten - wordt niet geconfigureerd"
 1020. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1021. msgid ""
 1022. "No apport report written because the error message indicates its a followup "
 1023. "error from a previous failure."
 1024. msgstr ""
 1025. "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding aangeeft dat de "
 1026. "fout het gevolg is van een eerdere mislukking."
 1027. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1028. msgid ""
 1029. "No apport report written because the error message indicates a disk full "
 1030. "error"
 1031. msgstr ""
 1032. "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding als oorzaak een "
 1033. "volle schijf opgeeft."
 1034. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1035. msgid ""
 1036. "No apport report written because the error message indicates a out of memory "
 1037. "error"
 1038. msgstr ""
 1039. "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding als oorzaak "
 1040. "onvoldoende-geheugen opgeeft."
 1041. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1042. msgid ""
 1043. "No apport report written because the error message indicates an issue on the "
 1044. "local system"
 1045. msgstr ""
 1046. "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een probleem op "
 1047. "het lokale systeem signaleert."
 1048. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1049. msgid ""
 1050. "No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
 1051. msgstr ""
 1052. "Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een fout van "
 1053. "dpkg I/O signaleert."
 1054. #: apt-pkg/depcache.cc
 1055. msgid "Building dependency tree"
 1056. msgstr "Boom van vereisten wordt opgebouwd"
 1057. #: apt-pkg/depcache.cc
 1058. msgid "Candidate versions"
 1059. msgstr "Kandidaat-versies"
 1060. #: apt-pkg/depcache.cc
 1061. msgid "Dependency generation"
 1062. msgstr "Genereren van vereisten"
 1063. #: apt-pkg/depcache.cc
 1064. msgid "Reading state information"
 1065. msgstr "De statusinformatie wordt gelezen"
 1066. #: apt-pkg/depcache.cc
 1067. #, c-format
 1068. msgid "Failed to open StateFile %s"
 1069. msgstr "Openen van StateFile %s is mislukt"
 1070. #: apt-pkg/depcache.cc
 1071. #, c-format
 1072. msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
 1073. msgstr "Wegschrijven van tijdelijke StateFile %s is mislukt"
 1074. #: apt-pkg/edsp.cc
 1075. msgid "Send scenario to solver"
 1076. msgstr "Scenario naar de oplosser sturen"
 1077. #: apt-pkg/edsp.cc
 1078. msgid "Send request to solver"
 1079. msgstr "Verzoek naar de oplosser sturen"
 1080. #: apt-pkg/edsp.cc
 1081. msgid "Prepare for receiving solution"
 1082. msgstr "Instellen op het ontvangen van een oplossing"
 1083. #: apt-pkg/edsp.cc
 1084. msgid "External solver failed without a proper error message"
 1085. msgstr "Externe oplosser faalde zonder passende foutmelding"
 1086. #: apt-pkg/edsp.cc
 1087. msgid "Execute external solver"
 1088. msgstr "Externe oplosser uitvoeren"
 1089. #: apt-pkg/edsp.cc
 1090. msgid "Execute external planner"
 1091. msgstr "Externe planner uitvoeren"
 1092. #: apt-pkg/edsp.cc
 1093. msgid "Send request to planner"
 1094. msgstr "Verzoek naar de planner sturen"
 1095. #: apt-pkg/edsp.cc
 1096. msgid "Send scenario to planner"
 1097. msgstr "Scenario naar de planner sturen"
 1098. #: apt-pkg/edsp.cc
 1099. msgid "External planner failed without a proper error message"
 1100. msgstr "Externe planner faalde zonder passende foutmelding"
 1101. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1102. #, c-format
 1103. msgid "Wrote %i records.\n"
 1104. msgstr "%i records weggeschreven.\n"
 1105. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1106. #, c-format
 1107. msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
 1108. msgstr "%i records weggeschreven met %i ontbrekende bestanden.\n"
 1109. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1110. #, c-format
 1111. msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
 1112. msgstr "%i records weggeschreven met %i niet-overeenstemmende bestanden\n"
 1113. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1114. #, c-format
 1115. msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
 1116. msgstr ""
 1117. "%i records weggeschreven met %i ontbrekende bestanden en %i niet-"
 1118. "overeenstemmende bestanden\n"
 1119. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1120. #, c-format
 1121. msgid "Can't find authentication record for: %s"
 1122. msgstr "Kan geen authenticiteitsrecord vinden voor: %s"
 1123. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1124. #, c-format
 1125. msgid "Hash mismatch for: %s"
 1126. msgstr "Hash-som komt niet overeen voor: %s"
 1127. #: apt-pkg/init.cc
 1128. #, c-format
 1129. msgid "Packaging system '%s' is not supported"
 1130. msgstr "Pakketbeheersysteem '%s' wordt niet ondersteund"
 1131. #: apt-pkg/init.cc
 1132. msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
 1133. msgstr "Kan geen geschikt pakketbeheersysteemtype bepalen"
 1134. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1135. #, c-format
 1136. msgid "Progress: [%3i%%]"
 1137. msgstr "Voortgang: [%3i%%]"
 1138. #. send status information that we are about to fork dpkg
 1139. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1140. msgid "Running dpkg"
 1141. msgstr "dpkg wordt uitgevoerd"
 1142. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1143. #, c-format
 1144. msgid ""
 1145. "Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
 1146. "under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
 1147. msgstr ""
 1148. "Kon onmiddellijke configuratie van '%s' niet uitvoeren. Voor details zie "
 1149. "'man 5 apt.conf', onder APT::Immediate-Configure. (%d)"
 1150. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1151. #, c-format
 1152. msgid "Could not configure '%s'. "
 1153. msgstr "Kon '%s' niet configureren. "
 1154. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1155. #, c-format
 1156. msgid ""
 1157. "This installation run will require temporarily removing the essential "
 1158. "package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
 1159. "you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
 1160. msgstr ""
 1161. "Deze installatie-aanroep vereist het tijdelijk verwijderen van het "
 1162. "essentiële pakket %s omwille van een Conflicts/Pre-Depends-lus. Dit is vaak "
 1163. "slecht, maar als u dit echt wilt doen, dan dient u de optie APT::Force-"
 1164. "LoopBreak te activeren."
 1165. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1166. msgid "Empty package cache"
 1167. msgstr "Lege pakketcache"
 1168. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1169. msgid "The package cache file is corrupted"
 1170. msgstr "Het pakketcachebestand is beschadigd"
 1171. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1172. msgid "The package cache file is an incompatible version"
 1173. msgstr "Het pakketcachebestand heeft een niet-compatibele versie"
 1174. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1175. #, c-format
 1176. msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
 1177. msgstr "Deze APT ondersteunt het versienummeringssysteem '%s' niet"
 1178. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1179. #, c-format
 1180. msgid "The package cache was built for different architectures: %s vs %s"
 1181. msgstr "De pakketcache was aangemaakt voor andere architecturen: %s vs %s"
 1182. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1183. msgid "The package cache file is corrupted, it has the wrong hash"
 1184. msgstr "Het pakketcachebestand is beschadigd. Het heeft een verkeerde frommel"
 1185. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1186. msgid "Depends"
 1187. msgstr "Vereisten"
 1188. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1189. msgid "PreDepends"
 1190. msgstr "Voor-Vereisten"
 1191. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1192. msgid "Suggests"
 1193. msgstr "Suggesties"
 1194. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1195. msgid "Conflicts"
 1196. msgstr "Conflicteert met"
 1197. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1198. msgid "Recommends"
 1199. msgstr "Aanbevelingen"
 1200. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1201. msgid "Replaces"
 1202. msgstr "Vervangt"
 1203. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1204. msgid "Breaks"
 1205. msgstr "Breekt"
 1206. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1207. msgid "Enhances"
 1208. msgstr "Vult aan"
 1209. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1210. msgid "Obsoletes"
 1211. msgstr "Doet in onbruik geraken"
 1212. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1213. msgid "important"
 1214. msgstr "belangrijk"
 1215. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1216. msgid "required"
 1217. msgstr "noodzakelijk"
 1218. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1219. msgid "standard"
 1220. msgstr "standaard"
 1221. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1222. msgid "extra"
 1223. msgstr "extra"
 1224. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1225. msgid "optional"
 1226. msgstr "optioneel"
 1227. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1228. msgid "Cache has an incompatible versioning system"
 1229. msgstr "Cache heeft een niet-compatibel versienummeringssysteem"
 1230. #. TRANSLATOR: The first placeholder is a package name,
 1231. #. the other two should be copied verbatim as they include debug info
 1232. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1233. #, c-format
 1234. msgid "Error occurred while processing %s (%s%d)"
 1235. msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (%s%d)"
 1236. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1237. msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
 1238. msgstr ""
 1239. "Wauw, u heeft het maximum aantal pakketnamen dat deze APT aankan "
 1240. "overschreden."
 1241. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1242. msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
 1243. msgstr ""
 1244. "Wauw, u heeft het maximum aantal versies dat deze APT aankan overschreden."
 1245. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1246. msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
 1247. msgstr ""
 1248. "Wauw, u heeft het maximum aantal beschrijvingen dat deze APT aankan "
 1249. "overschreden."
 1250. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1251. msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
 1252. msgstr ""
 1253. "Wauw, u heeft het maximum aantal afhankelijkheden dat deze APT aankan "
 1254. "overschreden."
 1255. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1256. msgid "Reading package lists"
 1257. msgstr "Pakketlijsten worden ingelezen"
 1258. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1259. msgid "IO Error saving source cache"
 1260. msgstr "Invoer/Uitvoer-fout tijdens wegschrijven bron-cache"
 1261. #: apt-pkg/pkgrecords.cc
 1262. #, c-format
 1263. msgid "Index file type '%s' is not supported"
 1264. msgstr "Indexbestand van type '%s' wordt niet ondersteund"
 1265. #: apt-pkg/policy.cc
 1266. #, c-format
 1267. msgid ""
 1268. "The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
 1269. "available in the sources"
 1270. msgstr ""
 1271. "Een waarde '%s' voor APT::Default-Release is ongeldig, aangezien een "
 1272. "dergelijke uitgave niet voorkomt in de bronnen"
 1273. #: apt-pkg/policy.cc
 1274. #, c-format
 1275. msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
 1276. msgstr ""
 1277. "Ongeldig record in het voorkeurenbestand %s, 'Package'-koptekst ontbreekt"
 1278. #: apt-pkg/policy.cc
 1279. #, c-format
 1280. msgid "Did not understand pin type %s"
 1281. msgstr "Pintype %s wordt niet begrepen"
 1282. #: apt-pkg/policy.cc
 1283. #, c-format
 1284. msgid "%s: Value %s is outside the range of valid pin priorities (%d to %d)"
 1285. msgstr ""
 1286. "%s: Waarde %s valt buiten het bereik van geldige pin-prioriteiten (%d to %d)"
 1287. #: apt-pkg/policy.cc
 1288. msgid "No priority (or zero) specified for pin"
 1289. msgstr "Er is geen prioriteit (of nul) opgegeven voor deze pin"
 1290. #. TRANSLATOR: %u is a line number, the first %s is a filename of a file with the extension "second %s" and the third %s is a unique identifier for bugreports
 1291. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1292. #, c-format
 1293. msgid "Malformed entry %u in %s file %s (%s)"
 1294. msgstr "Niet juist gevormde regel %u in %s-bestand %s (%s)"
 1295. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1296. #, c-format
 1297. msgid "Opening %s"
 1298. msgstr "%s wordt geopend"
 1299. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1300. #, c-format
 1301. msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
 1302. msgstr "Niet juist gevormde regel %u in bronlijst %s (type)"
 1303. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1304. #, c-format
 1305. msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
 1306. msgstr "Type '%s' op regel %u in bronlijst %s is onbekend"
 1307. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1308. #, c-format
 1309. msgid "Malformed stanza %u in source list %s (type)"
 1310. msgstr "Niet juist gevormde regel %u in pakketbronlijst %s (type)"
 1311. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1312. #, c-format
 1313. msgid "Type '%s' is not known on stanza %u in source list %s"
 1314. msgstr "Type '%s' van element %u in bronlijst %s is onbekend"
 1315. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1316. #, c-format
 1317. msgid "Unsupported file %s given on commandline"
 1318. msgstr "Niet ondersteund bestand %s opgegeven aan de commandoregel"
 1319. #: apt-pkg/srcrecords.cc
 1320. msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
 1321. msgstr ""
 1322. "Uw bronnenlijst (/etc/apt/sources.list) dient tenminste één bron-URI te "
 1323. "bevatten"
 1324. #: apt-pkg/tagfile.cc
 1325. #, c-format
 1326. msgid "Cannot convert %s to integer: out of range"
 1327. msgstr "Kan %s niet naar een geheel getal omzetten: buiten het bereik"
 1328. #: apt-pkg/update.cc apt-private/private-download.cc
 1329. #, c-format
 1330. msgid "Failed to fetch %s %s"
 1331. msgstr "Ophalen van %s is mislukt %s"
 1332. #: apt-pkg/update.cc
 1333. msgid ""
 1334. "Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
 1335. "used instead."
 1336. msgstr ""
 1337. "Ophalen van sommige indexbestanden is mislukt. Deze zijn of genegeerd, of er "
 1338. "zijn oudere versies van gebruikt."
 1339. #: apt-pkg/upgrade.cc
 1340. msgid "Calculating upgrade"
 1341. msgstr "Opwaardering wordt doorgerekend"
 1342. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed before unchanged files in 'apt-get update'
 1343. #: apt-private/acqprogress.cc
 1344. #, c-format
 1345. msgid "Hit:%lu %s"
 1346. msgstr "Geraakt:%lu %s"
 1347. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files processed in 'apt-get update'
 1348. #. Potentially replaced later by "Hit:", "Ign:" or "Err:" if something (bad) happens
 1349. #: apt-private/acqprogress.cc
 1350. #, c-format
 1351. msgid "Get:%lu %s"
 1352. msgstr "Ophalen:%lu %s"
 1353. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1354. #. which failed to download, but the error is ignored (compare "Err:")
 1355. #: apt-private/acqprogress.cc
 1356. #, c-format
 1357. msgid "Ign:%lu %s"
 1358. msgstr "Genegeerd:%lu %s"
 1359. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1360. #. which failed to download and the error is critical (compare "Ign:")
 1361. #: apt-private/acqprogress.cc
 1362. #, c-format
 1363. msgid "Err:%lu %s"
 1364. msgstr "Fout:%lu %s"
 1365. #: apt-private/acqprogress.cc
 1366. #, c-format
 1367. msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
 1368. msgstr "%sB opgehaald in %s (%sB/s)\n"
 1369. #: apt-private/acqprogress.cc
 1370. msgid " [Working]"
 1371. msgstr " [Bezig]"
 1372. #: apt-private/acqprogress.cc
 1373. #, c-format
 1374. msgid ""
 1375. "Media change: please insert the disc labeled\n"
 1376. " '%s'\n"
 1377. "in the drive '%s' and press [Enter]\n"
 1378. msgstr ""
 1379. "Medium wisselen: gelieve de schijf met label\n"
 1380. " '%s'\n"
 1381. "in het station '%s' te plaatsen en op [Enter] te drukken\n"
 1382. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1383. msgid "Correcting dependencies..."
 1384. msgstr "Vereisten worden gecorrigeerd..."
 1385. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1386. msgid " failed."
 1387. msgstr " mislukt."
 1388. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1389. msgid "Unable to correct dependencies"
 1390. msgstr "Kan vereisten niet corrigeren"
 1391. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1392. msgid "Unable to minimize the upgrade set"
 1393. msgstr "Kon de verzameling op te waarderen pakketten niet minimaliseren"
 1394. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1395. msgid " Done"
 1396. msgstr " Klaar"
 1397. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1398. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
 1399. msgstr "U kunt 'apt-get -f install' uitvoeren om dit op te lossen."
 1400. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1401. msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
 1402. msgstr "Er zijn vereisten waaraan niet voldaan is. Probeer -f te gebruiken."
 1403. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-search.cc
 1404. msgid "Sorting"
 1405. msgstr "Bezig met sorteren"
 1406. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1407. #, c-format
 1408. msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
 1409. msgstr "Let op, '%s' wordt geselecteerd omwille van de taak '%s'\n"
 1410. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1411. #, c-format
 1412. msgid "Note, selecting '%s' for glob '%s'\n"
 1413. msgstr "Let op, '%s' wordt geselecteerd omwille van expansie (glob) '%s'\n"
 1414. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1415. #, c-format
 1416. msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
 1417. msgstr "Let op, '%s' wordt geselecteerd omwille van de regex '%s'\n"
 1418. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1419. #, c-format
 1420. msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
 1421. msgstr "Pakket %s is een virtueel pakket voorzien door:\n"
 1422. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1423. msgid " [Installed]"
 1424. msgstr " [Geïnstalleerd]"
 1425. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1426. msgid " [Not candidate version]"
 1427. msgstr "[Niet de kandidaat-versie]"
 1428. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1429. msgid "You should explicitly select one to install."
 1430. msgstr "U dient er één expliciet te selecteren voor installatie."
 1431. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1432. #, c-format
 1433. msgid ""
 1434. "Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
 1435. "This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
 1436. "is only available from another source\n"
 1437. msgstr ""
 1438. "Pakket %s is niet beschikbaar, hoewel er naar verwezen wordt door\n"
 1439. "een ander pakket. Mogelijk betekent dit dat het pakket ontbreekt,\n"
 1440. "verouderd is, of enkel beschikbaar is van een andere bron\n"
 1441. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1442. msgid "However the following packages replace it:"
 1443. msgstr "Echter, de volgende pakketten vervangen dit:"
 1444. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1445. #, c-format
 1446. msgid "Package '%s' has no installation candidate"
 1447. msgstr "Pakket '%s' heeft geen kandidaat voor installatie"
 1448. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1449. #, c-format
 1450. msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
 1451. msgstr "Virtuele pakketten zoals '%s' kunnen niet worden verwijderd\n"
 1452. #. TRANSLATORS: Note, this is not an interactive question
 1453. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1454. #, c-format
 1455. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?\n"
 1456. msgstr ""
 1457. "Pakket '%s' is niet geïnstalleerd, en wordt dus niet verwijderd. Bedoelde u "
 1458. "'%s'?\n"
 1459. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1460. #, c-format
 1461. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed\n"
 1462. msgstr "Pakket '%s' is niet geïnstalleerd, en wordt dus niet verwijderd\n"
 1463. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1464. #, c-format
 1465. msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
 1466. msgstr "Let op, '%s' wordt geselecteerd in plaats van '%s'\n"
 1467. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1468. msgid "Most used commands:"
 1469. msgstr "Meest gebruikte commando's:"
 1470. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1471. #, c-format
 1472. msgid "See %s for more information about the available commands."
 1473. msgstr "Zie %s voor meer informatie over beschikbare commando's."
 1474. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1475. msgid ""
 1476. "Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).\n"
 1477. "Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).\n"
 1478. "Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).\n"
 1479. "Security details are available in apt-secure(8).\n"
 1480. msgstr ""
 1481. "Configuratieopties en syntaxis worden gespecificeerd in apt.conf(5).\n"
 1482. "Informatie over het configureren van pakketbronnen vindt u in sources."
 1483. "list(5).\n"
 1484. "Keuzes voor pakketten en versies kunnen geuit worden via "
 1485. "apt_preferences(5).\n"
 1486. "Details over beveiliging zijn te vinden in apt-secure(8).\n"
 1487. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1488. msgid "This APT has Super Cow Powers."
 1489. msgstr "Deze APT heeft Super Koekracht."
 1490. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1491. msgid "This APT helper has Super Meep Powers."
 1492. msgstr "Deze APT-helper heeft Super Koekracht."
 1493. #: apt-private/private-depends.cc apt-private/private-show.cc
 1494. #: cmdline/apt-mark.cc
 1495. msgid "No packages found"
 1496. msgstr "Geen pakketten gevonden"
 1497. #: apt-private/private-download.cc
 1498. msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
 1499. msgstr ""
 1500. "WAARSCHUWING: De volgende pakketten kunnen niet geauthenticeerd worden!"
 1501. #: apt-private/private-download.cc
 1502. msgid "Authentication warning overridden.\n"
 1503. msgstr "Authenticiteitswaarschuwing werd genegeerd.\n"
 1504. #: apt-private/private-download.cc
 1505. msgid "Some packages could not be authenticated"
 1506. msgstr "Sommige pakketten konden niet geauthenticeerd worden"
 1507. #: apt-private/private-download.cc
 1508. msgid "Install these packages without verification?"
 1509. msgstr "Wilt u deze pakketten installeren zonder verificatie?"
 1510. #: apt-private/private-download.cc apt-private/private-install.cc
 1511. msgid ""
 1512. "--force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow "
 1513. "instead."
 1514. msgstr ""
 1515. "--force-yes is verouderd, gebruik in plaats daarvan een van de opties die "
 1516. "met --allow begint."
 1517. #: apt-private/private-download.cc
 1518. msgid ""
 1519. "There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-"
 1520. "unauthenticated"
 1521. msgstr ""
 1522. "Er waren niet-geauthenticeerde pakketten en -y was gebruikt zonder --allow-"
 1523. "unauthenticated"
 1524. #: apt-private/private-download.cc
 1525. #, c-format
 1526. msgid "Couldn't determine free space in %s"
 1527. msgstr "Kon de hoeveelheid vrije schijfruimte op %s niet bepalen"
 1528. #: apt-private/private-download.cc
 1529. #, c-format
 1530. msgid "You don't have enough free space in %s."
 1531. msgstr "U heeft onvoldoende vrije schijfruimte op %s."
 1532. #: apt-private/private-download.cc
 1533. msgid "Unable to lock the download directory"
 1534. msgstr "Kon de ophaalmap niet vergrendelen"
 1535. #: apt-private/private-install.cc
 1536. msgid ""
 1537. "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
 1538. "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
 1539. "distribution that some required packages have not yet been created\n"
 1540. "or been moved out of Incoming."
 1541. msgstr ""
 1542. "Sommige pakketten konden niet geïnstalleerd worden. Dit kan betekenen\n"
 1543. "dat u om een onmogelijke situatie gevraagd heeft, of, indien u\n"
 1544. "de distributie 'unstable' gebruikt, dat sommige benodigde pakketten nog "
 1545. "gemaakt moeten worden of uit 'Incoming' verwijderd werden."
 1546. #.
 1547. #. if (Packages == 1)
 1548. #. {
 1549. #. c1out << std::endl;
 1550. #. c1out <<
 1551. #. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 1552. #. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 1553. #. "that package should be filed.") << std::endl;
 1554. #. }
 1555. #.
 1556. #: apt-private/private-install.cc
 1557. msgid "The following information may help to resolve the situation:"
 1558. msgstr "De volgende informatie kan misschien helpen de situatie op te lossen:"
 1559. #: apt-private/private-install.cc
 1560. msgid "Broken packages"
 1561. msgstr "Niet-werkende pakketten"
 1562. #: apt-private/private-install.cc
 1563. msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
 1564. msgstr "Interne fout. InstallPackages is aangeroepen met defecte pakketten!"
 1565. #: apt-private/private-install.cc
 1566. msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
 1567. msgstr "Pakketten moeten verwijderd worden maar verwijderen is uitgeschakeld."
 1568. #: apt-private/private-install.cc
 1569. msgid ""
 1570. "Essential packages were removed and -y was used without --allow-remove-"
 1571. "essential."
 1572. msgstr ""
 1573. "Er werden essentiële pakketten verwijderd en -y was gebruikt zonder --allow-"
 1574. "remove-essential."
 1575. #: apt-private/private-install.cc
 1576. msgid "Packages were downgraded and -y was used without --allow-downgrades."
 1577. msgstr ""
 1578. "Er werden pakketten gedegradeerd en -y was gebruikt zonder --allow-"
 1579. "downgrades."
 1580. #: apt-private/private-install.cc
 1581. msgid ""
 1582. "Held packages were changed and -y was used without --allow-change-held-"
 1583. "packages."
 1584. msgstr ""
 1585. "Er werden gehandhaafde pakketten gewijzigd en -y was gebruikt zonder --allow-"
 1586. "change-held-packages."
 1587. #: apt-private/private-install.cc
 1588. msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
 1589. msgstr "Interne fout. Rangschikken is niet voltooid"
 1590. #: apt-private/private-install.cc
 1591. msgid "How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
 1592. msgstr ""
 1593. "Merkwaardig... De groottes kwamen niet overeen. Gelieve apt@packages.debian."
 1594. "org te mailen"
 1595. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1596. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1597. #: apt-private/private-install.cc
 1598. #, c-format
 1599. msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
 1600. msgstr "Er moeten %sB/%sB aan archieven opgehaald worden.\n"
 1601. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1602. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1603. #: apt-private/private-install.cc
 1604. #, c-format
 1605. msgid "Need to get %sB of archives.\n"
 1606. msgstr "Er moeten %sB aan archieven opgehaald worden.\n"
 1607. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1608. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1609. #: apt-private/private-install.cc
 1610. #, c-format
 1611. msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
 1612. msgstr "Na deze bewerking zal er %sB extra schijfruimte gebruikt worden.\n"
 1613. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1614. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1615. #: apt-private/private-install.cc
 1616. #, c-format
 1617. msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
 1618. msgstr "Na deze bewerking zal er %sB schijfruimte vrijkomen.\n"
 1619. #: apt-private/private-install.cc
 1620. msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
 1621. msgstr "'Trivial Only' is opgegeven. Dit is echter geen triviale bewerking."
 1622. #. TRANSLATOR: This string needs to be typed by the user as a confirmation, so be
 1623. #. careful with hard to type or special characters (like non-breaking spaces)
 1624. #: apt-private/private-install.cc
 1625. msgid "Yes, do as I say!"
 1626. msgstr "Ja, doe wat ik zeg!"
 1627. #: apt-private/private-install.cc
 1628. #, c-format
 1629. msgid ""
 1630. "You are about to do something potentially harmful.\n"
 1631. "To continue type in the phrase '%s'\n"
 1632. " ?] "
 1633. msgstr ""
 1634. "U staat op het punt om iets te doen wat mogelijk schadelijk is.\n"
 1635. "Als u wilt doorgaan, dient u de zin '%s' in te typen.\n"
 1636. " ?] "
 1637. #: apt-private/private-install.cc
 1638. msgid "Abort."
 1639. msgstr "Afbreken."
 1640. #: apt-private/private-install.cc
 1641. msgid "Do you want to continue?"
 1642. msgstr "Wilt u doorgaan?"
 1643. #: apt-private/private-install.cc
 1644. msgid "Some files failed to download"
 1645. msgstr "Ophalen van sommige bestanden is mislukt"
 1646. #: apt-private/private-install.cc apt-private/private-source.cc
 1647. msgid "Download complete and in download only mode"
 1648. msgstr "Ophalen klaar en alleen-ophalen-modus staat aan"
 1649. #: apt-private/private-install.cc
 1650. msgid ""
 1651. "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
 1652. "missing?"
 1653. msgstr ""
 1654. "Kon sommige archieven niet ophalen. Misschien kunt u 'apt-get update' "
 1655. "uitvoeren of het met '--fix-missing' proberen?"
 1656. #: apt-private/private-install.cc
 1657. msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
 1658. msgstr "--fix-missing en medium wisselen wordt op dit moment niet ondersteund"
 1659. #: apt-private/private-install.cc
 1660. msgid "Unable to correct missing packages."
 1661. msgstr "Geen oplossing gevonden voor de ontbrekende pakketten."
 1662. #: apt-private/private-install.cc
 1663. msgid "Aborting install."
 1664. msgstr "Installatie wordt afgebroken."
 1665. #: apt-private/private-install.cc
 1666. msgid ""
 1667. "The following package disappeared from your system as\n"
 1668. "all files have been overwritten by other packages:"
 1669. msgid_plural ""
 1670. "The following packages disappeared from your system as\n"
 1671. "all files have been overwritten by other packages:"
 1672. msgstr[0] ""
 1673. "Het volgende pakket is van uw systeem verdwenen omdat\n"
 1674. "alle bestanden zijn overschreven door andere pakketten:"
 1675. msgstr[1] ""
 1676. "De volgende pakketten zijn van uw systeem verdwenen omdat\n"
 1677. "alle bestanden zijn overschreven door andere pakketten:"
 1678. #: apt-private/private-install.cc
 1679. msgid "Note: This is done automatically and on purpose by dpkg."
 1680. msgstr "Let op: dit wordt automatisch en bewust gedaan door dpkg."
 1681. #: apt-private/private-install.cc
 1682. msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
 1683. msgstr "We mogen geen dingen verwijderen, kan AutoRemover niet starten"
 1684. #: apt-private/private-install.cc
 1685. msgid ""
 1686. "Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
 1687. "shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
 1688. msgstr ""
 1689. "Hmm, het lijkt erop dat de AutoRemover iets vernietigd heeft. Dit zou\n"
 1690. "niet mogen kunnen. Gelieve een bug-rapport voor apt in te sturen."
 1691. #: apt-private/private-install.cc
 1692. msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
 1693. msgstr "Interne fout. AutoRemover heeft dingen stukgemaakt"
 1694. #: apt-private/private-install.cc
 1695. msgid ""
 1696. "The following package was automatically installed and is no longer required:"
 1697. msgid_plural ""
 1698. "The following packages were automatically installed and are no longer "
 1699. "required:"
 1700. msgstr[0] ""
 1701. "Het volgende pakket is automatisch geïnstalleerd en is niet langer nodig:"
 1702. msgstr[1] ""
 1703. "De volgende pakketten zijn automatisch geïnstalleerd en zijn niet langer "
 1704. "nodig:"
 1705. #: apt-private/private-install.cc
 1706. #, c-format
 1707. msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
 1708. msgid_plural ""
 1709. "%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
 1710. msgstr[0] "%lu pakket was automatisch geïnstalleerd en is niet langer nodig.\n"
 1711. msgstr[1] ""
 1712. "%lu pakketten waren automatisch geïnstalleerd en zijn niet langer nodig.\n"
 1713. #: apt-private/private-install.cc
 1714. #, c-format
 1715. msgid "Use '%s' to remove it."
 1716. msgid_plural "Use '%s' to remove them."
 1717. msgstr[0] "Gebruik '%s' om het te verwijderen."
 1718. msgstr[1] "Gebruik '%s' om ze te verwijderen."
 1719. #: apt-private/private-install.cc
 1720. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
 1721. msgstr ""
 1722. "U wilt waarschijnlijk 'apt-get -f install' uitvoeren om de volgende zaken op "
 1723. "te lossen:"
 1724. #: apt-private/private-install.cc
 1725. msgid ""
 1726. "Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
 1727. "solution)."
 1728. msgstr ""
 1729. "Er zijn niet-voldane vereisten. U kunt best 'apt-get -f install' uitvoeren "
 1730. "zonder pakketten op te geven, (of u kunt zelf een oplossing specificeren)."
 1731. #: apt-private/private-install.cc
 1732. msgid "The following additional packages will be installed:"
 1733. msgstr "De volgende extra pakketten zullen geïnstalleerd worden:"
 1734. #: apt-private/private-install.cc
 1735. msgid "Suggested packages:"
 1736. msgstr "Voorgestelde pakketten:"
 1737. #: apt-private/private-install.cc
 1738. msgid "Recommended packages:"
 1739. msgstr "Aanbevolen pakketten:"
 1740. #: apt-private/private-install.cc
 1741. #, c-format
 1742. msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
 1743. msgstr ""
 1744. "%s wordt overgeslagen, het is al geïnstalleerd en opwaardering is niet "
 1745. "gevraagd.\n"
 1746. #: apt-private/private-install.cc
 1747. #, c-format
 1748. msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
 1749. msgstr ""
 1750. "%s wordt overgeslagen, het is niet geïnstalleerd en er is alleen om "
 1751. "opwaarderingen gevraagd.\n"
 1752. #: apt-private/private-install.cc
 1753. #, c-format
 1754. msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
 1755. msgstr ""
 1756. "Herinstalleren van %s is niet mogelijk omdat het niet opgehaald kan worden.\n"
 1757. #. TRANSLATORS: First string is package name, second is version
 1758. #: apt-private/private-install.cc
 1759. #, c-format
 1760. msgid "%s is already the newest version (%s).\n"
 1761. msgstr "%s is reeds de nieuwste versie (%s).\n"
 1762. #: apt-private/private-install.cc cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 1763. #, c-format
 1764. msgid "%s set to manually installed.\n"
 1765. msgstr "%s staat ingesteld op handmatig geïnstalleerd.\n"
 1766. #: apt-private/private-install.cc
 1767. #, c-format
 1768. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
 1769. msgstr "Versie '%s' (%s) geselecteerd voor '%s'\n"
 1770. #: apt-private/private-install.cc
 1771. #, c-format
 1772. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
 1773. msgstr "Versie '%s' (%s) geselecteerd voor '%s' omwille van '%s'\n"
 1774. #: apt-private/private-list.cc
 1775. msgid "Listing"
 1776. msgstr "Bezig met oplijsten"
 1777. #: apt-private/private-list.cc
 1778. #, c-format
 1779. msgid "There is %i additional version. Please use the '-a' switch to see it"
 1780. msgid_plural ""
 1781. "There are %i additional versions. Please use the '-a' switch to see them."
 1782. msgstr[0] "Er is %i bijkomende versie. Gebruik schakelaar '-a' om het te zien."
 1783. msgstr[1] ""
 1784. "Er zijn %i bijkomende versies. Gebruik schakelaar '-a' om ze te zien."
 1785. #. TRANSLATORS: placeholder is a binary name like apt or apt-get
 1786. #: apt-private/private-main.cc
 1787. #, c-format
 1788. msgid ""
 1789. "NOTE: This is only a simulation!\n"
 1790. " %s needs root privileges for real execution.\n"
 1791. " Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
 1792. " so don't depend on the relevance to the real current situation!\n"
 1793. msgstr ""
 1794. "OPMERKING: Dit is slechts een simulatie!\n"
 1795. " Voor daadwerkelijke uitvoering heeft %s beheerdersrechten nodig.\n"
 1796. " Houd er ook rekening mee dat vergrendeling is uitgeschakeld.\n"
 1797. " Steun dus niet op haar relevantie voor de huidige concrete situatie!\n"
 1798. #: apt-private/private-output.cc apt-private/private-show.cc
 1799. msgid "unknown"
 1800. msgstr "onbekend"
 1801. #: apt-private/private-output.cc
 1802. #, c-format
 1803. msgid "[installed,upgradable to: %s]"
 1804. msgstr "[geïnstalleerd,opwaardeerbaar naar: %s]"
 1805. #: apt-private/private-output.cc
 1806. msgid "[installed,local]"
 1807. msgstr "[geïnstalleerd,lokaal]"
 1808. #: apt-private/private-output.cc
 1809. msgid "[installed,auto-removable]"
 1810. msgstr "[geïnstalleerd,automatisch verwijderbaar]"
 1811. #: apt-private/private-output.cc
 1812. msgid "[installed,automatic]"
 1813. msgstr "[geïnstalleerd,automatisch]"
 1814. #: apt-private/private-output.cc
 1815. msgid "[installed]"
 1816. msgstr "[geïnstalleerd]"
 1817. #: apt-private/private-output.cc
 1818. #, c-format
 1819. msgid "[upgradable from: %s]"
 1820. msgstr "[opwaardeerbaar van: %s]"
 1821. #: apt-private/private-output.cc
 1822. msgid "[residual-config]"
 1823. msgstr "[overgebleven configuratie]"
 1824. #: apt-private/private-output.cc
 1825. #, c-format
 1826. msgid "but %s is installed"
 1827. msgstr "maar %s is geïnstalleerd"
 1828. #: apt-private/private-output.cc
 1829. #, c-format
 1830. msgid "but %s is to be installed"
 1831. msgstr "maar %s zal geïnstalleerd worden"
 1832. #: apt-private/private-output.cc
 1833. msgid "but it is not installable"
 1834. msgstr "maar het is niet installeerbaar"
 1835. #: apt-private/private-output.cc
 1836. msgid "but it is a virtual package"
 1837. msgstr "maar het is een virtueel pakket"
 1838. #: apt-private/private-output.cc
 1839. msgid "but it is not going to be installed"
 1840. msgstr "maar het zal niet geïnstalleerd worden"
 1841. #: apt-private/private-output.cc
 1842. msgid "but it is not installed"
 1843. msgstr "maar het is niet geïnstalleerd"
 1844. #: apt-private/private-output.cc
 1845. msgid " or"
 1846. msgstr " of"
 1847. #: apt-private/private-output.cc
 1848. msgid "The following packages have unmet dependencies:"
 1849. msgstr "De volgende pakketten hebben niet-voldane vereisten:"
 1850. #: apt-private/private-output.cc
 1851. msgid "The following NEW packages will be installed:"
 1852. msgstr "De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:"
 1853. #: apt-private/private-output.cc
 1854. msgid "The following packages will be REMOVED:"
 1855. msgstr "De volgende pakketten zullen VERWIJDERD worden:"
 1856. #: apt-private/private-output.cc
 1857. msgid "The following packages have been kept back:"
 1858. msgstr "De volgende pakketten zijn achtergehouden:"
 1859. #: apt-private/private-output.cc
 1860. msgid "The following packages will be upgraded:"
 1861. msgstr "De volgende pakketten zullen opgewaardeerd worden:"
 1862. #: apt-private/private-output.cc
 1863. msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
 1864. msgstr "De volgende pakketten zullen GEDEGRADEERD worden:"
 1865. #: apt-private/private-output.cc
 1866. msgid "The following held packages will be changed:"
 1867. msgstr "De volgende gehandhaafde pakketten zullen gewijzigd worden:"
 1868. #: apt-private/private-output.cc
 1869. #, c-format
 1870. msgid "%s (due to %s)"
 1871. msgstr "%s (vanwege %s)"
 1872. #: apt-private/private-output.cc
 1873. msgid ""
 1874. "WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
 1875. "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
 1876. msgstr ""
 1877. "WAARSCHUWING: De volgende essentiële pakketten zullen verwijderd worden.\n"
 1878. "Dit dient NIET gedaan te worden tenzij u precies weet wat u doet!"
 1879. #: apt-private/private-output.cc
 1880. #, c-format
 1881. msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
 1882. msgstr "%lu opgewaardeerd, %lu nieuw geïnstalleerd, "
 1883. #: apt-private/private-output.cc
 1884. #, c-format
 1885. msgid "%lu reinstalled, "
 1886. msgstr "%lu opnieuw geïnstalleerd, "
 1887. #: apt-private/private-output.cc
 1888. #, c-format
 1889. msgid "%lu downgraded, "
 1890. msgstr "%lu gedegradeerd, "
 1891. #: apt-private/private-output.cc
 1892. #, c-format
 1893. msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
 1894. msgstr "%lu te verwijderen en %lu niet opgewaardeerd.\n"
 1895. #: apt-private/private-output.cc
 1896. #, c-format
 1897. msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
 1898. msgstr "%lu niet volledig geïnstalleerd of verwijderd.\n"
 1899. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to Y[es]
 1900. #. e.g. "Do you want to continue? [Y/n] "
 1901. #. The user has to answer with an input matching the
 1902. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1903. #: apt-private/private-output.cc
 1904. msgid "[Y/n]"
 1905. msgstr "[J/n]"
 1906. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to N[o]
 1907. #. e.g. "Should this file be removed? [y/N] "
 1908. #. The user has to answer with an input matching the
 1909. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1910. #: apt-private/private-output.cc
 1911. msgid "[y/N]"
 1912. msgstr "[j/N]"
 1913. #. TRANSLATOR: "Yes" answer printed for a yes/no question if --assume-yes is set
 1914. #: apt-private/private-output.cc
 1915. msgid "Y"
 1916. msgstr "J"
 1917. #. TRANSLATOR: "No" answer printed for a yes/no question if --assume-no is set
 1918. #: apt-private/private-output.cc
 1919. msgid "N"
 1920. msgstr "N"
 1921. #: apt-private/private-search.cc
 1922. msgid "You must give at least one search pattern"
 1923. msgstr "U dient minstens één zoekpatroon op te geven"
 1924. #: apt-private/private-search.cc
 1925. msgid "Full Text Search"
 1926. msgstr "Volledige tekst doorzoeken"
 1927. #: apt-private/private-show.cc cmdline/apt-cache.cc
 1928. #, c-format
 1929. msgid "Package file %s is out of sync."
 1930. msgstr "Pakketbestand %s is niet meer gesynchroniseerd."
 1931. #: apt-private/private-show.cc
 1932. #, c-format
 1933. msgid "There is %i additional record. Please use the '-a' switch to see it"
 1934. msgid_plural ""
 1935. "There are %i additional records. Please use the '-a' switch to see them."
 1936. msgstr[0] ""
 1937. "Er is %i bijkomend record. Gebruik de schakeloptie '-a' om het te zien"
 1938. msgstr[1] ""
 1939. "Er zijn %i bijkomende records. Gebruik de schakeloptie '-a' om ze te zien."
 1940. #: apt-private/private-show.cc
 1941. msgid "not a real package (virtual)"
 1942. msgstr "geen echt pakket (virtueel)"
 1943. #: apt-private/private-show.cc
 1944. msgid "Package files:"
 1945. msgstr "Pakketbestanden:"
 1946. #: apt-private/private-show.cc
 1947. msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
 1948. msgstr ""
 1949. "Cache loopt niet synchroon, kruisverwijzing naar pakketbestand lukt niet"
 1950. #. Show any packages have explicit pins
 1951. #: apt-private/private-show.cc
 1952. msgid "Pinned packages:"
 1953. msgstr "Vastgepinde pakketten:"
 1954. #. Print the package name and the version we are forcing to
 1955. #: apt-private/private-show.cc
 1956. #, c-format
 1957. msgid "%s -> %s with priority %d\n"
 1958. msgstr "%s -> %s met prioriteit %d\n"
 1959. #: apt-private/private-show.cc
 1960. msgid " Installed: "
 1961. msgstr " Geïnstalleerd: "
 1962. #: apt-private/private-show.cc
 1963. msgid " Candidate: "
 1964. msgstr " Kandidaat: "
 1965. #: apt-private/private-show.cc
 1966. msgid "(none)"
 1967. msgstr "(geen)"
 1968. #. Show the priority tables
 1969. #: apt-private/private-show.cc
 1970. msgid " Version table:"
 1971. msgstr " Versietabel:"
 1972. #: apt-private/private-source.cc
 1973. #, c-format
 1974. msgid "Can not find a package for architecture '%s'"
 1975. msgstr "Kan geen pakket vinden voor architectuur '%s'"
 1976. #: apt-private/private-source.cc
 1977. #, c-format
 1978. msgid "Can not find a package '%s' with version '%s'"
 1979. msgstr "Kan geen pakket '%s' vinden met versienummer '%s'"
 1980. #: apt-private/private-source.cc
 1981. #, c-format
 1982. msgid "Can not find a package '%s' with release '%s'"
 1983. msgstr "Kan geen pakket '%s' vinden uit de uitgave '%s'"
 1984. #: apt-private/private-source.cc
 1985. #, c-format
 1986. msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
 1987. msgstr "'%s' wordt als bronpakket genomen in plaats van '%s'\n"
 1988. #: apt-private/private-source.cc
 1989. #, c-format
 1990. msgid "Can not find version '%s' of package '%s'"
 1991. msgstr "Kan versie '%s' van pakket '%s' niet vinden"
 1992. #: apt-private/private-source.cc
 1993. msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
 1994. msgstr ""
 1995. "U dient minstens 1 pakket op te geven waarvan de broncode opgehaald moet "
 1996. "worden"
 1997. #: apt-private/private-source.cc
 1998. #, c-format
 1999. msgid "Unable to find a source package for %s"
 2000. msgstr "Kan geen bronpakket vinden voor %s"
 2001. #: apt-private/private-source.cc
 2002. #, c-format
 2003. msgid ""
 2004. "NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
 2005. "%s\n"
 2006. msgstr ""
 2007. "MERK OP: Het verpakken van '%s' wordt bijgehouden in het versiebeheersysteem "
 2008. "'%s' op:\n"
 2009. "%s\n"
 2010. #: apt-private/private-source.cc
 2011. #, c-format
 2012. msgid ""
 2013. "Please use:\n"
 2014. "%s\n"
 2015. "to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
 2016. msgstr ""
 2017. "Gebruik:\n"
 2018. "%s\n"
 2019. "om de nieuwste (mogelijk nog niet uitgebrachte) bijwerkingen van het pakket "
 2020. "op te halen.\n"
 2021. #: apt-private/private-source.cc
 2022. #, c-format
 2023. msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
 2024. msgstr "Reeds opgehaald bestand '%s' wordt overgeslagen\n"
 2025. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 2026. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 2027. #: apt-private/private-source.cc
 2028. #, c-format
 2029. msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
 2030. msgstr "Moet %sB/%sB aan bronarchieven ophalen.\n"
 2031. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 2032. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 2033. #: apt-private/private-source.cc
 2034. #, c-format
 2035. msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
 2036. msgstr "Moet %sB aan bronarchieven ophalen.\n"
 2037. #: apt-private/private-source.cc
 2038. #, c-format
 2039. msgid "Fetch source %s\n"
 2040. msgstr "Ophalen bron %s\n"
 2041. #: apt-private/private-source.cc
 2042. msgid "Failed to fetch some archives."
 2043. msgstr "Ophalen van sommige archieven is mislukt."
 2044. #: apt-private/private-source.cc
 2045. #, c-format
 2046. msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
 2047. msgstr "Het uitpakken van de reeds uitgepakte bron in %s wordt overgeslagen\n"
 2048. #: apt-private/private-source.cc
 2049. #, c-format
 2050. msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
 2051. msgstr "Uitpakopdracht '%s' is mislukt.\n"
 2052. #: apt-private/private-source.cc
 2053. #, c-format
 2054. msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
 2055. msgstr "Gelieve na te gaan of het pakket 'dpkg-dev' geïnstalleerd is.\n"
 2056. #: apt-private/private-source.cc
 2057. #, c-format
 2058. msgid "Build command '%s' failed.\n"
 2059. msgstr "Bouwopdracht '%s' is mislukt.\n"
 2060. #: apt-private/private-source.cc
 2061. #, c-format
 2062. msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
 2063. msgstr "Kan de informatie over de bouwvereisten voor %s niet ophalen"
 2064. #: apt-private/private-source.cc
 2065. #, c-format
 2066. msgid "%s has no build depends.\n"
 2067. msgstr "%s heeft geen bouwvereisten.\n"
 2068. #: apt-private/private-source.cc
 2069. msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
 2070. msgstr ""
 2071. "U dient tenminste één pakket op te geven om er de bouwvereisten van te "
 2072. "controleren"
 2073. #: apt-private/private-source.cc
 2074. #, c-format
 2075. msgid ""
 2076. "No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
 2077. "Architectures for setup"
 2078. msgstr ""
 2079. "Er is geen architectuurinformatie beschikbaar voor %s. Raadpleeg apt.conf(5) "
 2080. "APT::Architectures om dit te configureren"
 2081. #: apt-private/private-source.cc
 2082. #, c-format
 2083. msgid "Note, using directory '%s' to get the build dependencies\n"
 2084. msgstr "Noteer dat map '%s' gebruikt wordt om de bouwvereisten te verkrijgen\n"
 2085. #: apt-private/private-source.cc
 2086. #, c-format
 2087. msgid "Note, using file '%s' to get the build dependencies\n"
 2088. msgstr ""
 2089. "Noteer dat bestand '%s' gebruikt wordt om de bouwvereisten te verkrijgen\n"
 2090. #: apt-private/private-source.cc
 2091. msgid "Failed to process build dependencies"
 2092. msgstr "Verwerken van de bouwvereisten is mislukt"
 2093. #: apt-private/private-sources.cc
 2094. #, c-format
 2095. msgid "Failed to parse %s. Edit again? "
 2096. msgstr "Verwerken van %s is mislukt. Opnieuw bewerken? "
 2097. #: apt-private/private-sources.cc
 2098. #, c-format
 2099. msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'."
 2100. msgstr "Uw bestand '%s' is gewijzigd. Voer 'apt-get update' uit."
 2101. #: apt-private/private-unmet.cc
 2102. #, c-format
 2103. msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
 2104. msgstr "Pakket %s versie %s heeft een niet-voldane vereiste:\n"
 2105. #: apt-private/private-update.cc
 2106. msgid "The update command takes no arguments"
 2107. msgstr "De opdracht 'update' aanvaardt geen argumenten"
 2108. #: apt-private/private-update.cc
 2109. #, c-format
 2110. msgid "%i package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.\n"
 2111. msgid_plural ""
 2112. "%i packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.\n"
 2113. msgstr[0] ""
 2114. "%i pakket kan opgewaardeerd worden. Voer 'apt list --upgradable' uit om het "
 2115. "te zien.\n"
 2116. msgstr[1] ""
 2117. "%i pakketten kunnen opgewaardeerd worden. Voer 'apt list --upgradable' uit "
 2118. "om ze te zien.\n"
 2119. #: apt-private/private-update.cc
 2120. msgid "All packages are up to date."
 2121. msgstr "Alle pakketten zijn up-to-date."
 2122. #: cmdline/apt-cache.cc
 2123. msgid "apt-cache stats does not take any arguments"
 2124. msgstr "De opdracht 'apt-cache stats' aanvaardt geen argumenten"
 2125. #: cmdline/apt-cache.cc
 2126. msgid "Total package names: "
 2127. msgstr "Totaal aantal pakketnamen: "
 2128. #: cmdline/apt-cache.cc
 2129. msgid "Total package structures: "
 2130. msgstr "Totaal aantal pakketstructuren: "
 2131. #: cmdline/apt-cache.cc
 2132. msgid " Normal packages: "
 2133. msgstr " Normale pakketten: "
 2134. #: cmdline/apt-cache.cc
 2135. msgid " Pure virtual packages: "
 2136. msgstr " Zuiver virtuele pakketten: "
 2137. #: cmdline/apt-cache.cc
 2138. msgid " Single virtual packages: "
 2139. msgstr " Losstaande virtuele pakketten: "
 2140. #: cmdline/apt-cache.cc
 2141. msgid " Mixed virtual packages: "
 2142. msgstr " Gemengde virtuele pakketten: "
 2143. #: cmdline/apt-cache.cc
 2144. msgid " Missing: "
 2145. msgstr " Ontbrekend: "
 2146. #: cmdline/apt-cache.cc
 2147. msgid "Total distinct versions: "
 2148. msgstr "Totaal aantal verschillende versies: "
 2149. #: cmdline/apt-cache.cc
 2150. msgid "Total distinct descriptions: "
 2151. msgstr "Totaal aantal verschillende beschrijvingen: "
 2152. #: cmdline/apt-cache.cc
 2153. msgid "Total dependencies: "
 2154. msgstr "Totaal aantal vereisten: "
 2155. #: cmdline/apt-cache.cc
 2156. msgid "Total ver/file relations: "
 2157. msgstr "Totaal aantal versie/bestand-relaties: "
 2158. #: cmdline/apt-cache.cc
 2159. msgid "Total Desc/File relations: "
 2160. msgstr "Totaal aantal Beschrijving/bestand-relaties: "
 2161. #: cmdline/apt-cache.cc
 2162. msgid "Total Provides mappings: "
 2163. msgstr "Totaal aantal 'Voorziet'-toewijzingen: "
 2164. #: cmdline/apt-cache.cc
 2165. msgid "Total globbed strings: "
 2166. msgstr "Totaal aantal geëxpandeerde (globbed) tekenreeksen: "
 2167. #: cmdline/apt-cache.cc
 2168. msgid "Total slack space: "
 2169. msgstr "Totale onbenutte ruimte: "
 2170. #: cmdline/apt-cache.cc
 2171. msgid "Total space accounted for: "
 2172. msgstr "Totale hoeveelheid verantwoorde ruimte: "
 2173. #: cmdline/apt-cache.cc
 2174. msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
 2175. msgstr ""
 2176. "Dit commando is verouderd. Gelieve in plaats ervan 'apt-mark showauto' te "
 2177. "gebruiken."
 2178. #: cmdline/apt-cache.cc
 2179. msgid ""
 2180. "Usage: apt-cache [options] command\n"
 2181. " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2182. "\n"
 2183. "apt-cache queries and displays available information about installed\n"
 2184. "and installable packages. It works exclusively on the data acquired\n"
 2185. "into the local cache via the 'update' command of e.g. apt-get. The\n"
 2186. "displayed information may therefore be outdated if the last update was\n"
 2187. "too long ago, but in exchange apt-cache works independently of the\n"
 2188. "availability of the configured sources (e.g. offline).\n"
 2189. msgstr ""
 2190. "Gebruik: apt-cache [opties] commando\n"
 2191. " apt-cache [opties] show pkkt1 [pkkt2 ...]\n"
 2192. "\n"
 2193. "apt-cache zoekt en toont beschikbare informatie over geïnstalleerde en\n"
 2194. "installeerbare pakketten. Het werkt exclusief met de gegevens die via het\n"
 2195. "commando 'update' van bijv. apt-get in de lokale cache opgeslagen werden.\n"
 2196. "Als de laatste update lang geleden is, kan die informatie dus verouderd\n"
 2197. "zijn, maar daartegenover staat dat apt-cache niet afhankelijk is van de\n"
 2198. "beschikbaarheid van de geconfigureerde pakketbronnen (bijv. offline).\n"
 2199. #: cmdline/apt-cache.cc
 2200. msgid "Show source records"
 2201. msgstr "Toon een rapport over de broncode"
 2202. #: cmdline/apt-cache.cc
 2203. msgid "Search the package list for a regex pattern"
 2204. msgstr "Doorzoek pakkettenlijst a.d.h.v. een regex-patroon"
 2205. #: cmdline/apt-cache.cc
 2206. msgid "Show raw dependency information for a package"
 2207. msgstr "Toon de afhankelijkheden van een pakket"
 2208. #: cmdline/apt-cache.cc
 2209. msgid "Show reverse dependency information for a package"
 2210. msgstr "Toon de pakketten die afhankelijk zijn van een pakket"
 2211. #: cmdline/apt-cache.cc
 2212. msgid "Show a readable record for the package"
 2213. msgstr "Toon een leesbaar rapport over het pakket"
 2214. #: cmdline/apt-cache.cc
 2215. msgid "List the names of all packages in the system"
 2216. msgstr "Toon de namen van alle pakketten op het systeem"
 2217. #: cmdline/apt-cache.cc
 2218. msgid "Show policy settings"
 2219. msgstr "Toon beleidsinstellingen"
 2220. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2221. msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
 2222. msgstr ""
 2223. "Gelieve een naam voor deze schijf op te geven, bijvoorbeeld 'Debian 5.0.3 "
 2224. "Schijf 1'"
 2225. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2226. msgid "Please insert a Disc in the drive and press [Enter]"
 2227. msgstr "Gelieve een schijf in het station te plaatsen en op [Enter] te drukken"
 2228. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2229. #, c-format
 2230. msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
 2231. msgstr "Aankoppelen van '%s' op '%s' is mislukt"
 2232. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2233. msgid ""
 2234. "No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.\n"
 2235. "You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.\n"
 2236. "See 'man apt-cdrom' for more information about the CD-ROM auto-detection and "
 2237. "mount point."
 2238. msgstr ""
 2239. "Het is niet gelukt om automatisch een cd-rom te vinden, ook niet op het "
 2240. "standaard aankoppelpunt.\n"
 2241. "U zou de optie --cdrom kunnen proberen om het aankoppelpunt voor de cd-rom "
 2242. "in te stellen.\n"
 2243. "Raadpleeg 'man apt-cdrom' voor meer informatie over het automatisch "
 2244. "detecteren van een cd-rom en het aankoppelpunt."
 2245. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2246. msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
 2247. msgstr "Dit proces dient herhaald te worden voor alle cd's in uw set."
 2248. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2249. msgid ""
 2250. "Usage: apt-cdrom [options] command\n"
 2251. "\n"
 2252. "apt-cdrom is used to add CDROM's, USB flashdrives and other removable\n"
 2253. "media types as package sources to APT. The mount point and device\n"
 2254. "information is taken from apt.conf(5), udev(7) and fstab(5).\n"
 2255. msgstr ""
 2256. "Gebruik: apt-cdrom [opties] commando\n"
 2257. "\n"
 2258. "apt-cdrom wordt gebruikt om CD's, USB-sticks en andere verwijderbare media\n"
 2259. "toe te voegen als pakketbronnen voor APT. Het aankoppelpunt en informatie\n"
 2260. "over het apparaat worden gehaald bij apt.conf(5), udev(7) en fstab(5).\n"
 2261. #: cmdline/apt-config.cc
 2262. msgid "Arguments not in pairs"
 2263. msgstr "Argumenten niet in paren"
 2264. #: cmdline/apt-config.cc
 2265. msgid ""
 2266. "Usage: apt-config [options] command\n"
 2267. "\n"
 2268. "apt-config is an interface to the configuration settings used by\n"
 2269. "all APT tools, mainly intended for debugging and shell scripting.\n"
 2270. msgstr ""
 2271. "Gebruik: apt-config [opties] commando\n"
 2272. "\n"
 2273. "apt-config is een interface voor de configuratie-instellingen die door\n"
 2274. "alle APT-gereedschap gebruikt wordt; hoofdzakelijk bedoeld om te debuggen\n"
 2275. "en voor het gebruik in shellscripts.\n"
 2276. #: cmdline/apt-config.cc
 2277. msgid "get configuration values via shell evaluation"
 2278. msgstr "configuratiewaarden via shell-evaluatie verkrijgen"
 2279. #: cmdline/apt-config.cc
 2280. msgid "show the active configuration setting"
 2281. msgstr "toon de actieve configuratie-instelling"
 2282. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 2283. msgid ""
 2284. "Usage: apt-dump-solver\n"
 2285. "\n"
 2286. "apt-dump-solver is an interface to store an EDSP scenario in\n"
 2287. "a file and optionally forwards it to another solver.\n"
 2288. msgstr ""
 2289. "Gebruik: apt-dump-solver\n"
 2290. "\n"
 2291. "apt-dump-solver is een interface die een EDSP-scenario opslaat in\n"
 2292. "een bestand en dat facultatief doorstuurt naar een andere oplosser.\n"
 2293. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2294. msgid ""
 2295. "Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
 2296. "\n"
 2297. "apt-extracttemplates is used to extract config and template files\n"
 2298. "from debian packages. It is used mainly by debconf(1) to prompt for\n"
 2299. "configuration questions before installation of packages.\n"
 2300. msgstr ""
 2301. "Gebruik: apt-extracttemplates bestand1 [bestand2 ...]\n"
 2302. "\n"
 2303. "apt-extracttemplates wordt gebruikt om configuratie- en sjabloonbestanden "
 2304. "uit\n"
 2305. "Debian pakketten te halen. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt door debconf(1) "
 2306. "voor\n"
 2307. "het stellen van configuratievragen vooraleer pakketten geïnstalleerd "
 2308. "worden.\n"
 2309. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2310. msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
 2311. msgstr "Kan versie van debconf niet bepalen. Is debconf geïnstalleerd?"
 2312. #: cmdline/apt-get.cc
 2313. #, c-format
 2314. msgid "Couldn't find package %s"
 2315. msgstr "Kon pakket %s niet vinden"
 2316. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2317. #, c-format
 2318. msgid "%s set to automatically installed.\n"
 2319. msgstr "%s staat ingesteld op automatische geïnstalleerd.\n"
 2320. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2321. msgid ""
 2322. "This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
 2323. "instead."
 2324. msgstr ""
 2325. "Dit commando is verouderd. Gelieve in plaats ervan 'apt-mark auto' en 'apt-"
 2326. "mark manual' te gebruiken."
 2327. #: cmdline/apt-get.cc
 2328. msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
 2329. msgstr "Interne fout, probleemoplosser heeft dingen stukgemaakt"
 2330. #: cmdline/apt-get.cc
 2331. msgid "Supported modules:"
 2332. msgstr "Ondersteunde modules:"
 2333. #: cmdline/apt-get.cc
 2334. msgid ""
 2335. "Usage: apt-get [options] command\n"
 2336. " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2337. " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2338. "\n"
 2339. "apt-get is a command line interface for retrieval of packages\n"
 2340. "and information about them from authenticated sources and\n"
 2341. "for installation, upgrade and removal of packages together\n"
 2342. "with their dependencies.\n"
 2343. msgstr ""
 2344. "Gebruik: apt-get [opties] commando\n"
 2345. " apt-get [opties] install|remove pakket1 [pakket2 ...]\n"
 2346. " apt-get [opties] source pakket1 [pakket2 ...]\n"
 2347. "\n"
 2348. "apt-get is een commandoregel-interface voor het ophalen van pakketten en\n"
 2349. "informatie erover uit geauthenticeerde pakketbronnen en voor het\n"
 2350. "installeren, opwaarderen en verwijderen van pakketten en hun vereisten.\n"
 2351. #: cmdline/apt-get.cc
 2352. msgid "Retrieve new lists of packages"
 2353. msgstr "Haal een nieuwe lijst van pakketten op"
 2354. #: cmdline/apt-get.cc
 2355. msgid "Perform an upgrade"
 2356. msgstr "Voer een opwaardering uit"
 2357. #: cmdline/apt-get.cc
 2358. msgid "Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)"
 2359. msgstr "Installeer nieuwe pakketten (pakket is bijv. libc6, niet libc6.deb)"
 2360. #: cmdline/apt-get.cc
 2361. msgid "Remove packages"
 2362. msgstr "Verwijder pakketten"
 2363. #: cmdline/apt-get.cc
 2364. msgid "Remove packages and config files"
 2365. msgstr "Verwijder pakketten en hun configuratiebestanden"
 2366. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt.cc
 2367. msgid "Remove automatically all unused packages"
 2368. msgstr "Verwijder automatisch alle ongebruikte pakketten"
 2369. #: cmdline/apt-get.cc
 2370. msgid "Distribution upgrade, see apt-get(8)"
 2371. msgstr "Opwaardering van de distributie, zie apt-get(8)"
 2372. #: cmdline/apt-get.cc
 2373. msgid "Follow dselect selections"
 2374. msgstr "Opwaardering volgens dselect-selecties"
 2375. #: cmdline/apt-get.cc
 2376. msgid "Configure build-dependencies for source packages"
 2377. msgstr "Installeer de pakketten vereist voor het bouwen van een bronpakket"
 2378. #: cmdline/apt-get.cc
 2379. msgid "Erase downloaded archive files"
 2380. msgstr "Verwijder opgehaalde archiefbestanden"
 2381. #: cmdline/apt-get.cc
 2382. msgid "Erase old downloaded archive files"
 2383. msgstr "Verwijder verouderde opgehaalde archiefbestanden"
 2384. #: cmdline/apt-get.cc
 2385. msgid "Verify that there are no broken dependencies"
 2386. msgstr "Controleer op onvoldane vereisten"
 2387. #: cmdline/apt-get.cc
 2388. msgid "Download source archives"
 2389. msgstr "Haal bronarchieven op"
 2390. #: cmdline/apt-get.cc
 2391. msgid "Download the binary package into the current directory"
 2392. msgstr "Haal het binaire pakket op en plaats het in de werkmap"
 2393. #: cmdline/apt-get.cc
 2394. msgid "Download and display the changelog for the given package"
 2395. msgstr "Haal log op van wijzigingen aan een bepaald pakket en toon die"
 2396. #: cmdline/apt-helper.cc
 2397. msgid "Need one URL as argument"
 2398. msgstr "Heb een URL als argument nodig"
 2399. #: cmdline/apt-helper.cc
 2400. msgid "Must specify at least one pair url/filename"
 2401. msgstr "U dient minstens 1 paar van url/bestandsnaam op te geven"
 2402. #: cmdline/apt-helper.cc
 2403. msgid "Download Failed"
 2404. msgstr "Ophalen mislukt"
 2405. #: cmdline/apt-helper.cc
 2406. #, c-format
 2407. msgid "GetSrvRec failed for %s"
 2408. msgstr "GetSrvRec is mislukt voor %s"
 2409. #: cmdline/apt-helper.cc
 2410. msgid ""
 2411. "Usage: apt-helper [options] command\n"
 2412. " apt-helper [options] cat-file file ...\n"
 2413. " apt-helper [options] download-file uri target-path\n"
 2414. "\n"
 2415. "apt-helper bundles a variety of commands for shell scripts to use\n"
 2416. "e.g. the same proxy configuration or acquire system as APT would.\n"
 2417. msgstr ""
 2418. "Gebruik: apt-helper [opties] commando\n"
 2419. " apt-helper [opties] cat-file bestand ...\n"
 2420. " apt-helper [opties] download-file uri doelpad\n"
 2421. "\n"
 2422. "apt-helper bundelt een collectie commando's voor shell-scripts\n"
 2423. "om bijvoorbeeld dezelfde proxyconfiguratie of eenzelfde manier\n"
 2424. "van verkrijgen te gebruiken als APT.\n"
 2425. #: cmdline/apt-helper.cc
 2426. msgid "download the given uri to the target-path"
 2427. msgstr "haal opgegeven uri op en plaats in doelpad"
 2428. #: cmdline/apt-helper.cc
 2429. msgid "lookup a SRV record (e.g. _http._tcp.ftp.debian.org)"
 2430. msgstr "zoek een SRV-record (bijv. _http._tcp.ftp.debian.org) op"
 2431. #: cmdline/apt-helper.cc
 2432. msgid "concatenate files, with automatic decompression"
 2433. msgstr "voeg bestanden samen, met automatische decompressie"
 2434. #: cmdline/apt-helper.cc
 2435. msgid "detect proxy using apt.conf"
 2436. msgstr "proxy opzoeken met behulp van apt.conf"
 2437. #: cmdline/apt-internal-planner.cc
 2438. msgid ""
 2439. "Usage: apt-internal-planner\n"
 2440. "\n"
 2441. "apt-internal-planner is an interface to use the current internal\n"
 2442. "installation planner for the APT family like an external one,\n"
 2443. "for debugging or the like.\n"
 2444. msgstr ""
 2445. "Gebruik: apt-internal-planner\n"
 2446. "\n"
 2447. "apt--internal-planner is een interface om de actuele\n"
 2448. "interne planner voor de APT-familie te gebruiken\n"
 2449. "als een externe met het oog op debuggen e.d.\n"
 2450. #: cmdline/apt-internal-solver.cc
 2451. msgid ""
 2452. "Usage: apt-internal-solver\n"
 2453. "\n"
 2454. "apt-internal-solver is an interface to use the current internal\n"
 2455. "resolver for the APT family like an external one, for debugging or\n"
 2456. "the like.\n"
 2457. msgstr ""
 2458. "Gebruik: apt-internal-solver\n"
 2459. "\n"
 2460. "apt--internal-solver is een interface om de actuele\n"
 2461. "interne oplosser voor de APT-familie te gebruiken\n"
 2462. "als een externe met het oog op debuggen e.d.\n"
 2463. #: cmdline/apt-mark.cc
 2464. #, c-format
 2465. msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
 2466. msgstr "%s kan niet gemarkeerd worden want het is niet geïnstalleerd.\n"
 2467. #: cmdline/apt-mark.cc
 2468. #, c-format
 2469. msgid "%s was already set to manually installed.\n"
 2470. msgstr "%s was reeds ingesteld als handmatig geïnstalleerd.\n"
 2471. #: cmdline/apt-mark.cc
 2472. #, c-format
 2473. msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
 2474. msgstr "%s was reeds ingesteld als automatisch geïnstalleerd.\n"
 2475. #: cmdline/apt-mark.cc
 2476. #, c-format
 2477. msgid "%s was already set on hold.\n"
 2478. msgstr "%s was reeds ingesteld als te handhaven.\n"
 2479. #: cmdline/apt-mark.cc
 2480. #, c-format
 2481. msgid "%s was already not hold.\n"
 2482. msgstr "%s was reeds ingesteld op niet te handhaven.\n"
 2483. #: cmdline/apt-mark.cc
 2484. msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
 2485. msgstr "Het uitvoeren van dpkg mislukte. Bent u systeembeheerder?"
 2486. #: cmdline/apt-mark.cc
 2487. #, c-format
 2488. msgid "%s set on hold.\n"
 2489. msgstr "%s is ingesteld op te handhaven.\n"
 2490. #: cmdline/apt-mark.cc
 2491. #, c-format
 2492. msgid "Canceled hold on %s.\n"
 2493. msgstr "Handhaven van %s werd geannuleerd.\n"
 2494. #: cmdline/apt-mark.cc
 2495. #, c-format
 2496. msgid "Selected %s for purge.\n"
 2497. msgstr "Selecteerde %s om gewist te worden.\n"
 2498. #: cmdline/apt-mark.cc
 2499. #, c-format
 2500. msgid "Selected %s for removal.\n"
 2501. msgstr "Selecteerde %s om verwijderd te worden.\n"
 2502. #: cmdline/apt-mark.cc
 2503. #, c-format
 2504. msgid "Selected %s for installation.\n"
 2505. msgstr "Selecteerde %s om geïnstalleerd te worden.\n"
 2506. #: cmdline/apt-mark.cc
 2507. msgid ""
 2508. "Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2509. "\n"
 2510. "apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
 2511. "as manually or automatically installed. It can also be used to\n"
 2512. "manipulate the dpkg(1) selection states of packages, and to list\n"
 2513. "all packages with or without a certain marking.\n"
 2514. msgstr ""
 2515. "Gebruik: apt-mark [opties] {auto|manual} pakket1 [pakket2 ...]\n"
 2516. "\n"
 2517. "apt-mark is een eenvoudige commandolijn-interface om pakketten als\n"
 2518. "handmatig of automatisch geïnstalleerd te markeren. Het kan ook\n"
 2519. "gebruikt worden om de selectietoestand van pakketten in dpkg(1) te\n"
 2520. "manipuleren en een lijst van pakketten weer te geven\n"
 2521. "die al dan niet een bepaalde markering hebben.\n"
 2522. #: cmdline/apt-mark.cc
 2523. msgid "Mark the given packages as automatically installed"
 2524. msgstr "Markeer het vermelde pakket als automatisch geïnstalleerd"
 2525. #: cmdline/apt-mark.cc
 2526. msgid "Mark the given packages as manually installed"
 2527. msgstr "Markeer het vermelde pakket als manueel geïnstalleerd"
 2528. #: cmdline/apt-mark.cc
 2529. msgid "Mark a package as held back"
 2530. msgstr "Markeer een pakket als gehandhaafd"
 2531. #: cmdline/apt-mark.cc
 2532. msgid "Unset a package set as held back"
 2533. msgstr "Markeer een pakket niet langer als gehandhaafd"
 2534. #: cmdline/apt-mark.cc
 2535. msgid "Print the list of automatically installed packages"
 2536. msgstr "Toon de lijst van automatisch geïnstalleerde pakketten"
 2537. #: cmdline/apt-mark.cc
 2538. msgid "Print the list of manually installed packages"
 2539. msgstr "Toon de lijst van manueel geïnstalleerde pakketten"
 2540. #: cmdline/apt-mark.cc
 2541. msgid "Print the list of package on hold"
 2542. msgstr "Toon de lijst van te handhaven pakketten"
 2543. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2544. msgid "Unknown package record!"
 2545. msgstr "Onbekend pakketrecord!"
 2546. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2547. msgid ""
 2548. "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 2549. "\n"
 2550. "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package information files.\n"
 2551. "By default it sorts by binary package information, but the -s option\n"
 2552. "can be used to switch to source package ordering instead.\n"
 2553. msgstr ""
 2554. "Gebruik: apt-sortpkgs [opties] bestand1 [bestand2 ...]\n"
 2555. "\n"
 2556. "apt-sortpkgs is eenvoudig gereedschap voor het sorteren van bestanden\n"
 2557. "met pakketinformatie. Standaard sorteert het informatie volgens\n"
 2558. "binair pakket, maar met de optie -s kan overgeschakeld worden\n"
 2559. "naar een ordening op basis van het bronpakket.\n"
 2560. #: cmdline/apt.cc
 2561. msgid ""
 2562. "Usage: apt [options] command\n"
 2563. "\n"
 2564. "apt is a commandline package manager and provides commands for\n"
 2565. "searching and managing as well as querying information about packages.\n"
 2566. "It provides the same functionality as the specialized APT tools,\n"
 2567. "like apt-get and apt-cache, but enables options more suitable for\n"
 2568. "interactive use by default.\n"
 2569. msgstr ""
 2570. "Gebruik: apt [opties] commando\n"
 2571. "\n"
 2572. "apt is pakketbeheerdersgereedschap voor de commandoregel dat beschikt\n"
 2573. "over commando's voor het zoeken en beheren van pakketten en voor het\n"
 2574. "opzoeken van informatie over hen. Het biedt dezelfde functionaliteit\n"
 2575. "als de gespecialiseerde gereedschappen van APT, zoals apt-get en\n"
 2576. "apt-cache, maar maakt standaard gebruik van opties op een manier\n"
 2577. "die beter aan interactief gebruik aangepast is.\n"
 2578. #. query
 2579. #: cmdline/apt.cc
 2580. msgid "list packages based on package names"
 2581. msgstr "geef een lijst van pakketten op basis van hun naam"
 2582. #: cmdline/apt.cc
 2583. msgid "search in package descriptions"
 2584. msgstr "zoek in de pakketbeschrijvingen"
 2585. #: cmdline/apt.cc
 2586. msgid "show package details"
 2587. msgstr "toon gedetailleerde informatie over het pakket"
 2588. #. package stuff
 2589. #: cmdline/apt.cc
 2590. msgid "install packages"
 2591. msgstr "installeer pakketten"
 2592. #: cmdline/apt.cc
 2593. msgid "remove packages"
 2594. msgstr "verwijder pakketten"
 2595. #. system wide stuff
 2596. #: cmdline/apt.cc
 2597. msgid "update list of available packages"
 2598. msgstr "werk de lijst van beschikbare pakketten bij"
 2599. #: cmdline/apt.cc
 2600. msgid "upgrade the system by installing/upgrading packages"
 2601. msgstr "waardeer het systeem op door pakketten te installeren/op te waarderen"
 2602. #: cmdline/apt.cc
 2603. msgid "upgrade the system by removing/installing/upgrading packages"
 2604. msgstr ""
 2605. "waardeer het systeem op door pakketten te verwijderen/te installeren/op te "
 2606. "waarderen"
 2607. #. misc
 2608. #: cmdline/apt.cc
 2609. msgid "edit the source information file"
 2610. msgstr "bewerk het bestand met informatie over de pakketbronnen"
 2611. #: dselect/install
 2612. msgid "Bad default setting!"
 2613. msgstr "Foute standaardinstelling!"
 2614. #: dselect/install dselect/update
 2615. msgid "Press [Enter] to continue."
 2616. msgstr "Druk [Enter] om door te gaan."
 2617. #: dselect/install
 2618. msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
 2619. msgstr "Wilt u alle eerder opgehaalde '.deb'-bestanden verwijderen?"
 2620. # Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
 2621. # matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and
 2622. # at only 80 characters per line, if possible.
 2623. #: dselect/install
 2624. msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
 2625. msgstr ""
 2626. "Er zijn fouten opgetreden tijdens het uitpakken. Geïnstalleerde pakketten"
 2627. #: dselect/install
 2628. msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
 2629. msgstr "worden geconfigureerd. Hierbij kunnen fouten meerdere malen optreden"
 2630. #: dselect/install
 2631. msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
 2632. msgstr ""
 2633. "of veroorzaakt worden door niet-voldane vereisten. Dit is O.K., enkel de "
 2634. "fouten"
 2635. #: dselect/install
 2636. msgid ""
 2637. "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
 2638. msgstr ""
 2639. "boven dit bericht zijn belangrijk. U dient ze op te lossen en de opdracht "
 2640. "[I]nstall opnieuw uit te voeren"
 2641. #: dselect/update
 2642. msgid "Merging available information"
 2643. msgstr "De beschikbare informatie wordt samengevoegd"
 2644. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2645. msgid "Package extension list is too long"
 2646. msgstr "Pakket-extensielijst is te lang"
 2647. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2648. #, c-format
 2649. msgid "Error processing directory %s"
 2650. msgstr "Fout bij het verwerken van map %s"
 2651. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2652. msgid "Source extension list is too long"
 2653. msgstr "Bron-extensielijst is te lang"
 2654. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2655. msgid "Error writing header to contents file"
 2656. msgstr "Fout bij het wegschrijven van de koptekst naar het inhoudsbestand"
 2657. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2658. #, c-format
 2659. msgid "Error processing contents %s"
 2660. msgstr "Fout bij het verwerken van de inhoud van %s"
 2661. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2662. msgid ""
 2663. "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
 2664. "Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2665. " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2666. " contents path\n"
 2667. " release path\n"
 2668. " generate config [groups]\n"
 2669. " clean config\n"
 2670. "\n"
 2671. "apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
 2672. "many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
 2673. "for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
 2674. "\n"
 2675. "apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
 2676. "Package file contains the contents of all the control fields from\n"
 2677. "each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
 2678. "is supported to force the value of Priority and Section.\n"
 2679. "\n"
 2680. "Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
 2681. "The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
 2682. "\n"
 2683. "The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
 2684. "tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
 2685. "override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
 2686. "appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
 2687. "Debian archive:\n"
 2688. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2689. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2690. "\n"
 2691. "Options:\n"
 2692. " -h This help text\n"
 2693. " --md5 Control MD5 generation\n"
 2694. " -s=? Source override file\n"
 2695. " -q Quiet\n"
 2696. " -d=? Select the optional caching database\n"
 2697. " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
 2698. " --contents Control contents file generation\n"
 2699. " -c=? Read this configuration file\n"
 2700. " -o=? Set an arbitrary configuration option"
 2701. msgstr ""
 2702. "Gebruik: apt-ftparchive [opties] opdracht\n"
 2703. "Opdrachten: packages <pad naar .deb's> [voorrangsbestand [padprefix]]\n"
 2704. " sources <pad naar .dsc's> [voorrangsbestand [padprefix]]\n"
 2705. " contents <pad>\n"
 2706. " release <pad>\n"
 2707. " generate config [groepen]\n"
 2708. " clean config\n"
 2709. "\n"
 2710. "Met apt-ftparchive genereert index bestanden voor Debian archieven.\n"
 2711. "Het ondersteunt verschillende aanmaakstijlen variërend van volledig \n"
 2712. "automatisch tot een functionele vervanging van dpkg-scanpackages en \n"
 2713. "dpkg-scansources\n"
 2714. "\n"
 2715. "apt-ftparchive genereert pakketbestanden van een boom met .debs.\n"
 2716. "Het bestand Package bevat de inhoud van alle 'control'-velden van elk\n"
 2717. "pakket alsook de MD5-hash en de bestandsgrootte. Via een voorrangsbestand\n"
 2718. "kunnen de waardes van de 'Priority'- en 'Section'-velden afgedwongen\n"
 2719. "worden.\n"
 2720. "\n"
 2721. "Op overeenkomstige wijze genereert apt-ftparchive de 'Sources'-bestanden\n"
 2722. "van een boom met .dscs. De '--source-override'-optie kan gebruikt worden\n"
 2723. "om een voorrangsbestand voor bronpakketten te specificeren.\n"
 2724. "\n"
 2725. "De 'packages' en 'sources' opdrachten dienen uitgevoerd te worden \n"
 2726. "in de basismap van de boom. Het pad naar de .deb's dient te verwijzen\n"
 2727. "naar het startpunt van de recursieve zoekopdracht en een voorrangsbestand\n"
 2728. "dient de voorrangsvlaggen te bevatten. Padprefix wordt toegevoegd\n"
 2729. "aan het 'filename'-veld indien dit aanwezig is. Een praktijkvoorbeeld\n"
 2730. "uit het Debian-archief:\n"
 2731. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2732. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2733. "\n"
 2734. "Opties:\n"
 2735. " -h Deze hulptekst\n"
 2736. " --md5 Beheer het aanmaken van de MD5\n"
 2737. " -s=? Bronvoorrangsbestand\n"
 2738. " -q Stille uitvoer\n"
 2739. " -d=? Selecteert de optionele caching database\n"
 2740. " --no-delink Schakelt de debug-modus voor delinking in\n"
 2741. " --contents Beheer het aanmaken van het inhoudsbestand\n"
 2742. " -c=? Lees dit configuratiebestand in\n"
 2743. " -o=? Stel een willekeurige configuratie optie in"
 2744. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2745. msgid "No selections matched"
 2746. msgstr "Geen van de selecties kwam overeen"
 2747. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2748. #, c-format
 2749. msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
 2750. msgstr "Sommige bestanden zijn niet aanwezig in de pakketbestandsgroep '%s'"
 2751. #: ftparchive/cachedb.cc
 2752. #, c-format
 2753. msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
 2754. msgstr "DB is beschadigd, bestand hernoemd naar %s.old"
 2755. #: ftparchive/cachedb.cc
 2756. #, c-format
 2757. msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
 2758. msgstr "DB is verouderd, opwaardering van %s wordt geprobeerd"
 2759. #: ftparchive/cachedb.cc
 2760. msgid ""
 2761. "DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
 2762. "remove and re-create the database."
 2763. msgstr ""
 2764. "DB-formaat is ongeldig. Als u opgewaardeerd heeft van een oudere versie van "
 2765. "apt, dient u de database te verwijderen en opnieuw aan te maken."
 2766. #: ftparchive/cachedb.cc
 2767. #, c-format
 2768. msgid "Unable to open DB file %s: %s"
 2769. msgstr "Kan het DB-bestand %s niet openen: %s"
 2770. #: ftparchive/cachedb.cc
 2771. msgid "Failed to read .dsc"
 2772. msgstr "Lezen van .dsc is mislukt"
 2773. #: ftparchive/cachedb.cc
 2774. msgid "Archive has no control record"
 2775. msgstr "Archief heeft geen 'control'-record"
 2776. #: ftparchive/cachedb.cc
 2777. msgid "Unable to get a cursor"
 2778. msgstr "Kan geen cursor verkrijgen"
 2779. #: ftparchive/contents.cc
 2780. msgid "realloc - Failed to allocate memory"
 2781. msgstr "realloc - Geheugentoewijzing is mislukt"
 2782. #: ftparchive/multicompress.cc
 2783. #, c-format
 2784. msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
 2785. msgstr "Onbekend compressie-algoritme '%s'"
 2786. #: ftparchive/multicompress.cc
 2787. #, c-format
 2788. msgid "Compressed output %s needs a compression set"
 2789. msgstr "Gecomprimeerde uitvoer %s vereist dat een compressie ingesteld is"
 2790. #: ftparchive/multicompress.cc methods/rsh.cc
 2791. msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
 2792. msgstr "Aanmaken van IPC-pijp naar subproces is mislukt"
 2793. #: ftparchive/multicompress.cc
 2794. msgid "Failed to fork"
 2795. msgstr "Een nieuw proces beginnen (fork) is mislukt"
 2796. #: ftparchive/multicompress.cc
 2797. msgid "Compress child"
 2798. msgstr "Comprimeer kind"
 2799. #: ftparchive/multicompress.cc
 2800. #, c-format
 2801. msgid "Internal error, failed to create %s"
 2802. msgstr "Interne fout, aanmaken van %s is mislukt"
 2803. #: ftparchive/multicompress.cc
 2804. msgid "IO to subprocess/file failed"
 2805. msgstr "IO naar subproces/bestand is mislukt"
 2806. #: ftparchive/multicompress.cc
 2807. msgid "Failed to read while computing MD5"
 2808. msgstr "Lezen tijdens het berekenen van de MD5 is mislukt"
 2809. #: ftparchive/override.cc
 2810. #, c-format
 2811. msgid "Unable to open %s"
 2812. msgstr "Kan %s niet openen"
 2813. #. skip spaces
 2814. #. find end of word
 2815. #: ftparchive/override.cc
 2816. #, c-format
 2817. msgid "Malformed override %s line %llu (%s)"
 2818. msgstr "Niet juist gevormde voorrangsvermelding %s op regel %llu (%s)"
 2819. #: ftparchive/override.cc
 2820. #, c-format
 2821. msgid "Failed to read the override file %s"
 2822. msgstr "Lezen van het voorrangsbestand %s is mislukt"
 2823. #: ftparchive/override.cc
 2824. #, c-format
 2825. msgid "Malformed override %s line %llu #1"
 2826. msgstr "Niet juist gevormde voorrangsvermelding %s op regel %llu #1"
 2827. #: ftparchive/override.cc
 2828. #, c-format
 2829. msgid "Malformed override %s line %llu #2"
 2830. msgstr "Niet juist gevormde voorrangsvermelding %s op regel %llu #2"
 2831. #: ftparchive/override.cc
 2832. #, c-format
 2833. msgid "Malformed override %s line %llu #3"
 2834. msgstr "Niet juist gevormde voorrangsvermelding %s op regel %llu #3"
 2835. #: ftparchive/writer.cc
 2836. #, c-format
 2837. msgid "W: Unable to read directory %s\n"
 2838. msgstr "W: Kon map %s niet lezen\n"
 2839. #: ftparchive/writer.cc
 2840. #, c-format
 2841. msgid "W: Unable to stat %s\n"
 2842. msgstr "W: Kon de status van %s niet opvragen\n"
 2843. #: ftparchive/writer.cc
 2844. msgid "E: "
 2845. msgstr "F: "
 2846. #: ftparchive/writer.cc
 2847. msgid "W: "
 2848. msgstr "W: "
 2849. #: ftparchive/writer.cc
 2850. msgid "E: Errors apply to file "
 2851. msgstr "F: Er zijn fouten van toepassing op het bestand "
 2852. #: ftparchive/writer.cc
 2853. #, c-format
 2854. msgid "Failed to resolve %s"
 2855. msgstr "Oplossen van %s is mislukt"
 2856. #: ftparchive/writer.cc
 2857. msgid "Tree walking failed"
 2858. msgstr "Doorlopen boomstructuur is mislukt"
 2859. #: ftparchive/writer.cc
 2860. #, c-format
 2861. msgid "Failed to open %s"
 2862. msgstr "Openen van %s is mislukt"
 2863. #: ftparchive/writer.cc
 2864. #, c-format
 2865. msgid " DeLink %s [%s]\n"
 2866. msgstr " DeLink %s [%s]\n"
 2867. #: ftparchive/writer.cc
 2868. #, c-format
 2869. msgid "*** Failed to link %s to %s"
 2870. msgstr "*** Koppelen van %s aan %s is mislukt"
 2871. #: ftparchive/writer.cc
 2872. #, c-format
 2873. msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
 2874. msgstr " DeLink-limiet van %sB bereikt.\n"
 2875. #: ftparchive/writer.cc
 2876. msgid "Archive had no package field"
 2877. msgstr "Archief heeft geen 'package'-veld"
 2878. #: ftparchive/writer.cc
 2879. #, c-format
 2880. msgid " %s has no override entry\n"
 2881. msgstr " %s heeft geen voorrangsvermelding\n"
 2882. #: ftparchive/writer.cc
 2883. #, c-format
 2884. msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
 2885. msgstr " %s beheerder is %s, niet %s\n"
 2886. #: ftparchive/writer.cc
 2887. #, c-format
 2888. msgid " %s has no source override entry\n"
 2889. msgstr " %s heeft geen voorrangsvermelding voor bronpakketten\n"
 2890. #: ftparchive/writer.cc
 2891. #, c-format
 2892. msgid " %s has no binary override entry either\n"
 2893. msgstr " %s heeft ook geen voorrangsvermelding voor binaire pakketten\n"
 2894. #: methods/cdrom.cc
 2895. #, c-format
 2896. msgid "Unable to read the cdrom database %s"
 2897. msgstr "Kan de CD-databank %s niet lezen"
 2898. #: methods/cdrom.cc
 2899. msgid ""
 2900. "Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
 2901. "cannot be used to add new CD-ROMs"
 2902. msgstr ""
 2903. "Om APT deze CD te laten herkennen kunt u best 'apt-cdrom' gebruiken. 'apt-"
 2904. "get update' is niet in staat om nieuwe CD's toe te voegen"
 2905. #: methods/cdrom.cc
 2906. msgid "Wrong CD-ROM"
 2907. msgstr "Verkeerde CD"
 2908. #: methods/cdrom.cc
 2909. #, c-format
 2910. msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
 2911. msgstr ""
 2912. "Kan de CD in %s niet ontkoppelen. Mogelijk wordt die nog steeds gebruikt."
 2913. #: methods/cdrom.cc
 2914. msgid "Disk not found."
 2915. msgstr "Schijf niet gevonden."
 2916. #: methods/cdrom.cc methods/file.cc methods/rsh.cc
 2917. msgid "File not found"
 2918. msgstr "Bestand niet gevonden"
 2919. #. TRANSLATOR: %s is e.g. Tor's ".onion" which would likely fail or leak info (RFC7686)
 2920. #: methods/connect.cc
 2921. #, c-format
 2922. msgid "Direct connection to %s domains is blocked by default."
 2923. msgstr "Een rechtstreekse verbinding met %s-domeinen is standaard geblokkeerd."
 2924. #: methods/connect.cc methods/http.cc
 2925. #, c-format
 2926. msgid "Connecting to %s (%s)"
 2927. msgstr "Er wordt verbinding gemaakt met %s (%s)"
 2928. #: methods/connect.cc
 2929. #, c-format
 2930. msgid "[IP: %s %s]"
 2931. msgstr "[IP: %s %s]"
 2932. #: methods/connect.cc
 2933. #, c-format
 2934. msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2935. msgstr "Kon de socket voor %s (f=%u t=%u p=%u) niet aanmaken"
 2936. #: methods/connect.cc
 2937. #, c-format
 2938. msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
 2939. msgstr "Kan de verbinding met %s:%s (%s) niet aangaan."
 2940. #: methods/connect.cc
 2941. #, c-format
 2942. msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
 2943. msgstr "Kon niet verbinden met %s:%s (%s); de verbinding verliep"
 2944. #: methods/connect.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2945. msgid "Failed"
 2946. msgstr "Mislukt"
 2947. #: methods/connect.cc
 2948. #, c-format
 2949. msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
 2950. msgstr "Kon niet verbinden met %s:%s (%s)."
 2951. #. We say this mainly because the pause here is for the
 2952. #. ssh connection that is still going
 2953. #: methods/connect.cc methods/rsh.cc
 2954. #, c-format
 2955. msgid "Connecting to %s"
 2956. msgstr "Er wordt verbinding gemaakt met %s"
 2957. #: methods/connect.cc
 2958. #, c-format
 2959. msgid "Could not resolve '%s'"
 2960. msgstr "Kon '%s' niet vinden"
 2961. #: methods/connect.cc
 2962. #, c-format
 2963. msgid "Temporary failure resolving '%s'"
 2964. msgstr "Tijdelijke fout bij het opzoeken van '%s'"
 2965. #: methods/connect.cc
 2966. #, c-format
 2967. msgid "System error resolving '%s:%s'"
 2968. msgstr "Systeemfout bij het opzoeken van '%s:%s'"
 2969. #: methods/connect.cc
 2970. #, c-format
 2971. msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
 2972. msgstr "Er gebeurde iets raars bij het opzoeken van '%s:%s' (%i - %s)"
 2973. #: methods/connect.cc
 2974. #, c-format
 2975. msgid "Unable to connect to %s:%s:"
 2976. msgstr "Kan geen verbinding maken met %s:%s:"
 2977. #: methods/copy.cc
 2978. msgid "Failed to stat"
 2979. msgstr "Kon status niet bepalen"
 2980. #: methods/file.cc
 2981. msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
 2982. msgstr "Ongeldige URI. Lokale URI's mogen niet beginnen met //"
 2983. #. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
 2984. #: methods/ftp.cc
 2985. msgid "Logging in"
 2986. msgstr "Bezig met aanmelden"
 2987. #: methods/ftp.cc
 2988. msgid "Unable to determine the peer name"
 2989. msgstr "Kan de naam van de peer niet vaststellen"
 2990. #: methods/ftp.cc
 2991. msgid "Unable to determine the local name"
 2992. msgstr "Kan de lokale naam niet vaststellen"
 2993. #: methods/ftp.cc
 2994. #, c-format
 2995. msgid "The server refused the connection and said: %s"
 2996. msgstr "De verbinding is door de server geweigerd met bericht: %s"
 2997. #: methods/ftp.cc
 2998. #, c-format
 2999. msgid "USER failed, server said: %s"
 3000. msgstr "USER (gebruiker) mislukt; bericht van de server: %s"
 3001. #: methods/ftp.cc
 3002. #, c-format
 3003. msgid "PASS failed, server said: %s"
 3004. msgstr "PASS (wachtwoord) mislukt; bericht van de server: %s"
 3005. #: methods/ftp.cc
 3006. msgid ""
 3007. "A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
 3008. "is empty."
 3009. msgstr ""
 3010. "Er was een proxy-server opgegeven, maar geen aanmeldscript. Acquire::ftp::"
 3011. "ProxyLogin is leeg."
 3012. #: methods/ftp.cc
 3013. #, c-format
 3014. msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
 3015. msgstr ""
 3016. "Opdracht '%s' uit het aanmeldscript is mislukt; bericht van de server: %s"
 3017. #: methods/ftp.cc
 3018. #, c-format
 3019. msgid "TYPE failed, server said: %s"
 3020. msgstr "TYPE mislukt; bericht van de server: %s"
 3021. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 3022. msgid "Connection timeout"
 3023. msgstr "De verbinding is verlopen"
 3024. #: methods/ftp.cc
 3025. msgid "Server closed the connection"
 3026. msgstr "De verbinding is verbroken door de server"
 3027. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 3028. msgid "A response overflowed the buffer."
 3029. msgstr "Een reactie deed de buffer overlopen."
 3030. #: methods/ftp.cc
 3031. msgid "Protocol corruption"
 3032. msgstr "Protocolfouten"
 3033. #: methods/ftp.cc
 3034. msgid "Could not create a socket"
 3035. msgstr "Kon geen socket aanmaken"
 3036. #: methods/ftp.cc
 3037. msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
 3038. msgstr "Kon de datasocket niet verbinden. De verbinding verliep"
 3039. #: methods/ftp.cc
 3040. msgid "Could not connect passive socket."
 3041. msgstr "Kon de passieve socket niet verbinden."
 3042. #: methods/ftp.cc
 3043. msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
 3044. msgstr "getaddrinfo kon geen luistersocket verkrijgen"
 3045. #: methods/ftp.cc
 3046. msgid "Could not bind a socket"
 3047. msgstr "Kon geen socket binden"
 3048. #: methods/ftp.cc
 3049. msgid "Could not listen on the socket"
 3050. msgstr "Kon niet luisteren op de socket"
 3051. #: methods/ftp.cc
 3052. msgid "Could not determine the socket's name"
 3053. msgstr "Kon de socketnaam niet vaststellen"
 3054. #: methods/ftp.cc
 3055. msgid "Unable to send PORT command"
 3056. msgstr "Kan PORT-commando niet verzenden"
 3057. #: methods/ftp.cc
 3058. #, c-format
 3059. msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
 3060. msgstr "Onbekende adresfamilie %u (AF_*)"
 3061. #: methods/ftp.cc
 3062. #, c-format
 3063. msgid "EPRT failed, server said: %s"
 3064. msgstr "EPRT is mislukt; bericht van de server: %s"
 3065. #: methods/ftp.cc
 3066. msgid "Data socket connect timed out"
 3067. msgstr "Verbinding met de datasocket is verlopen"
 3068. #: methods/ftp.cc
 3069. msgid "Unable to accept connection"
 3070. msgstr "Kan de verbinding niet aanvaarden"
 3071. #: methods/ftp.cc methods/http.cc methods/rsh.cc
 3072. msgid "Problem hashing file"
 3073. msgstr "Probleem bij het frommelen van het bestand"
 3074. #: methods/ftp.cc
 3075. #, c-format
 3076. msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
 3077. msgstr "Kan het bestand niet ophalen; bericht van de server: %s"
 3078. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 3079. msgid "Data socket timed out"
 3080. msgstr "Datasocket verliep"
 3081. #: methods/ftp.cc
 3082. #, c-format
 3083. msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
 3084. msgstr "Datatransfer is mislukt; bericht van de server: %s"
 3085. #. Get the files information
 3086. #: methods/ftp.cc
 3087. msgid "Query"
 3088. msgstr "Zoekopdracht"
 3089. #: methods/ftp.cc
 3090. msgid "Unable to invoke "
 3091. msgstr "Mislukking bij aanroepen van "
 3092. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 3093. #: methods/gpgv.cc
 3094. #, c-format
 3095. msgid ""
 3096. "Signed file isn't valid, got '%s' (does the network require authentication?)"
 3097. msgstr ""
 3098. "Ondertekend bestand is ongeldig; kreeg '%s' (vereist het netwerk "
 3099. "authenticatie?)"
 3100. #: methods/gpgv.cc
 3101. msgid "At least one invalid signature was encountered."
 3102. msgstr "Er is tenminste één ongeldige ondertekening gevonden."
 3103. #: methods/gpgv.cc
 3104. msgid ""
 3105. "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
 3106. msgstr ""
 3107. "Interne fout: ondertekening is goed, maar kon de vingerafdruk van de sleutel "
 3108. "niet bepalen?!"
 3109. #: methods/gpgv.cc
 3110. msgid "Could not execute 'apt-key' to verify signature (is gnupg installed?)"
 3111. msgstr ""
 3112. "Kon 'apt-key' niet uitvoeren om ondertekening te verifiëren (is gnupg "
 3113. "geïnstalleerd?)"
 3114. #: methods/gpgv.cc
 3115. msgid "Unknown error executing apt-key"
 3116. msgstr "Onbekende fout bij het uitvoeren van apt-key"
 3117. #. TRANSLATORS: The second %s is the reason and is untranslated for repository owners.
 3118. #: methods/gpgv.cc
 3119. #, c-format
 3120. msgid "Signature by key %s uses weak digest algorithm (%s)"
 3121. msgstr ""
 3122. "De ondertekening door sleutel %s maakt gebruik van een zwak hash-algoritme "
 3123. "(%s)"
 3124. #: methods/gpgv.cc
 3125. msgid "The following signatures were invalid:\n"
 3126. msgstr "De volgende ondertekeningen waren ongeldig:\n"
 3127. #: methods/gpgv.cc
 3128. msgid ""
 3129. "The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
 3130. "available:\n"
 3131. msgstr ""
 3132. "De volgende ondertekeningen konden niet geverifieerd worden omdat de "
 3133. "publieke sleutel niet beschikbaar is:\n"
 3134. #: methods/http.cc
 3135. msgid "Error writing to the file"
 3136. msgstr "Fout bij het schrijven naar het bestand"
 3137. #: methods/http.cc
 3138. msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
 3139. msgstr ""
 3140. "Fout bij het lezen van de server. De andere kant heeft de verbinding gesloten"
 3141. #: methods/http.cc
 3142. msgid "Error reading from server"
 3143. msgstr "Fout bij het lezen van de server"
 3144. #: methods/http.cc
 3145. msgid "Error writing to file"
 3146. msgstr "Fout bij het schrijven naar bestand"
 3147. #: methods/http.cc
 3148. msgid "Select failed"
 3149. msgstr "Selectie is mislukt"
 3150. #: methods/http.cc
 3151. msgid "Connection timed out"
 3152. msgstr "Verbinding verliep"
 3153. #: methods/http.cc
 3154. msgid "Error writing to output file"
 3155. msgstr "Fout bij het schrijven naar uitvoerbestand"
 3156. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 3157. #. and provide a config option to define that default
 3158. #: methods/mirror.cc
 3159. #, c-format
 3160. msgid "No mirror file '%s' found "
 3161. msgstr "Geen spiegelbestand '%s' gevonden "
 3162. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 3163. #. and provide a config option to define that default
 3164. #: methods/mirror.cc
 3165. #, c-format
 3166. msgid "Can not read mirror file '%s'"
 3167. msgstr "Kan spiegelbestand '%s' niet lezen"
 3168. #: methods/mirror.cc
 3169. #, c-format
 3170. msgid "No entry found in mirror file '%s'"
 3171. msgstr "Geen vermelding gevonden in spiegelbestand '%s'"
 3172. #: methods/mirror.cc
 3173. #, c-format
 3174. msgid "[Mirror: %s]"
 3175. msgstr "[Spiegelserver: %s]"
 3176. #: methods/rred.cc
 3177. msgid "Failed to set modification time"
 3178. msgstr "Instellen van de aanpassingstijd is mislukt"
 3179. #: methods/rsh.cc
 3180. msgid "Connection closed prematurely"
 3181. msgstr "Verbinding werd voortijdig afgebroken"
 3182. #: methods/server.cc
 3183. msgid "Waiting for headers"
 3184. msgstr "Wachten op de kopteksten"
 3185. #: methods/server.cc
 3186. msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
 3187. msgstr "De HTTP-server verstuurde een ongeldige 'reply'-koptekst"
 3188. #: methods/server.cc
 3189. msgid "Bad header line"
 3190. msgstr "Foute koptekstregel"
 3191. #: methods/server.cc
 3192. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
 3193. msgstr "De HTTP-server verstuurde een ongeldige 'Content-Length'-koptekst"
 3194. #: methods/server.cc
 3195. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
 3196. msgstr "De HTTP-server verstuurde een ongeldige 'Content-Range'-koptekst"
 3197. #: methods/server.cc
 3198. msgid "This HTTP server has broken range support"
 3199. msgstr "De bereik-ondersteuning van deze HTTP-server werkt niet"
 3200. #: methods/server.cc
 3201. msgid "Unknown date format"
 3202. msgstr "Onbekend datumformaat"
 3203. #: methods/server.cc
 3204. msgid "Bad header data"
 3205. msgstr "Foute koptekstdata"
 3206. #: methods/server.cc
 3207. msgid "Connection failed"
 3208. msgstr "Verbinding mislukt"
 3209. #: methods/server.cc
 3210. #, c-format
 3211. msgid ""
 3212. "Automatically disabled %s due to incorrect response from server/proxy. (man "
 3213. "5 apt.conf)"
 3214. msgstr ""
 3215. "%s automatisch uitgeschakeld wegens fout antwoord van server/proxy. (man 5 "
 3216. "apt.conf)"
 3217. #: methods/server.cc
 3218. msgid "Internal error"
 3219. msgstr "Interne fout"
 3220. #: methods/store.cc
 3221. msgid "Empty files can't be valid archives"
 3222. msgstr "Lege bestanden kunnen geen geldige archieven zijn"
 3223. #~ msgid "Failed to fetch %s %s\n"
 3224. #~ msgstr "Ophalen van %s is mislukt %s\n"
 3225. #~ msgid "(not found)"
 3226. #~ msgstr "(niet gevonden)"
 3227. #~ msgid " Package pin: "
 3228. #~ msgstr " Pakketpin: "
 3229. #~ msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
 3230. #~ msgstr ""
 3231. #~ "Er zijn geen publieke sleutels beschikbaar voor de volgende sleutel-"
 3232. #~ "ID's:\n"
 3233. #, fuzzy
 3234. #~ msgid "The repository is insufficiently signed by key %s (%s)"
 3235. #~ msgstr "De pakketbron '%s' is niet ondertekend."
 3236. #~ msgid ""
 3237. #~ "%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
 3238. #~ "packages"
 3239. #~ msgstr ""
 3240. #~ "De vereiste %s van %s kan niet voldaan worden omdat %s niet toegestaan is "
 3241. #~ "voor de pakketten van '%s'"
 3242. #~ msgid ""
 3243. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
 3244. #~ "found"
 3245. #~ msgstr ""
 3246. #~ "De vereiste %s van %s kan niet voldaan worden omdat pakket %s onvindbaar "
 3247. #~ "is"
 3248. #~ msgid ""
 3249. #~ "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
 3250. #~ msgstr ""
 3251. #~ "Voldoen van vereiste %s van %s is mislukt: geïnstalleerd pakket %s is te "
 3252. #~ "nieuw"
 3253. #~ msgid ""
 3254. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
 3255. #~ "package %s can't satisfy version requirements"
 3256. #~ msgstr ""
 3257. #~ "De vereiste %s van %s kan niet voldaan worden omdat de beschikbare versie "
 3258. #~ "van pakket %s niet aan de versievereisten voldoet"
 3259. #~ msgid ""
 3260. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no "
 3261. #~ "candidate version"
 3262. #~ msgstr ""
 3263. #~ "De vereiste %s van %s kan niet voldaan worden omdat er geen geschikte "
 3264. #~ "versie is van pakket %s"
 3265. #~ msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
 3266. #~ msgstr "Voldoen van de vereiste %s van %s is mislukt: %s"
 3267. #~ msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
 3268. #~ msgstr "Bouwvereisten voor %s konden niet voldaan worden."
 3269. #~ msgid "Problem unlinking %s"
 3270. #~ msgstr "Probleem bij het ontkoppelen van %s"
 3271. #~ msgid "Failed to unlink %s"
 3272. #~ msgstr "Ontkoppelen van %s is mislukt"
 3273. #~ msgid ""
 3274. #~ "Usage: apt-cache [options] command\n"
 3275. #~ " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 3276. #~ "\n"
 3277. #~ "apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
 3278. #~ "from APT's binary cache files\n"
 3279. #~ msgstr ""
 3280. #~ "Gebruik: apt-cache [opties] opdracht\n"
 3281. #~ " apt-cache [opties] show pakket1 [pakket2 ...]\n"
 3282. #~ "\n"
 3283. #~ "apt-cache is een basaal hulpmiddel waarmee u informatie kunt\n"
 3284. #~ "opvragen uit de binaire cachebestanden van APT\n"
 3285. #~ msgid "Commands:"
 3286. #~ msgstr "Opdrachten:"
 3287. #~ msgid ""
 3288. #~ "Options:\n"
 3289. #~ " -h This help text.\n"
 3290. #~ " -p=? The package cache.\n"
 3291. #~ " -s=? The source cache.\n"
 3292. #~ " -q Disable progress indicator.\n"
 3293. #~ " -i Show only important deps for the unmet command.\n"
 3294. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3295. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3296. #~ "See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
 3297. #~ msgstr ""
 3298. #~ "Opties:\n"
 3299. #~ " -h Deze hulptekst.\n"
 3300. #~ " -p=? De pakketcache.\n"
 3301. #~ " -s=? De broncache.\n"
 3302. #~ " -q Voortgangsindicator uitschakelen.\n"
 3303. #~ " -i Toon alleen belangrijke vereisten voor de 'unmet'-opdracht.\n"
 3304. #~ " -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
 3305. #~ " -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
 3306. #~ "Raadpleeg de man-pagina's van apt-cache(8) en apt.conf(5) voor meer "
 3307. #~ "informatie.\n"
 3308. #~ msgid ""
 3309. #~ "Usage: apt [options] command\n"
 3310. #~ "\n"
 3311. #~ "CLI for apt.\n"
 3312. #~ msgstr ""
 3313. #~ "Gebruik: apt [opties] opdracht\n"
 3314. #~ "\n"
 3315. #~ "CLI voor apt.\n"
 3316. #, fuzzy
 3317. #~ msgid ""
 3318. #~ "Options:\n"
 3319. #~ " -h This help text\n"
 3320. #~ " -d CD-ROM mount point\n"
 3321. #~ " -r Rename a recognized CD-ROM\n"
 3322. #~ " -m No mounting\n"
 3323. #~ " -f Fast mode, don't check package files\n"
 3324. #~ " -a Thorough scan mode\n"
 3325. #~ " --no-auto-detect Do not try to auto detect drive and mount point\n"
 3326. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3327. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3328. #~ "See fstab(5)\n"
 3329. #~ msgstr ""
 3330. #~ "Opties:\n"
 3331. #~ " -h Deze hulptekst\n"
 3332. #~ " -q Logbare uitvoer - geen voortgangsindicator\n"
 3333. #~ " -qq Geen uitvoer behalve van foutmeldingen\n"
 3334. #~ " -s Doe-niets. Toont alleen wat gedaan zou worden.\n"
 3335. #~ " -f lees/schrijf auto/manueel markeringen in het vermelde bestand\n"
 3336. #~ " -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
 3337. #~ " -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
 3338. #~ "Raadpleeg de man-pagina's apt-mark(8) en apt.conf(5) voor meer informatie."
 3339. #~ msgid ""
 3340. #~ "Options:\n"
 3341. #~ " -h This help text.\n"
 3342. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3343. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3344. #~ msgstr ""
 3345. #~ "Opties:\n"
 3346. #~ " -h Deze hulptekst.\n"
 3347. #~ " -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
 3348. #~ " -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
 3349. #~ msgid ""
 3350. #~ "Options:\n"
 3351. #~ " -h This help text.\n"
 3352. #~ " -q Loggable output - no progress indicator\n"
 3353. #~ " -qq No output except for errors\n"
 3354. #~ " -s No-act. Just prints what would be done.\n"
 3355. #~ " -f read/write auto/manual marking in the given file\n"
 3356. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3357. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3358. #~ "See the apt-mark(8) and apt.conf(5) manual pages for more information."
 3359. #~ msgstr ""
 3360. #~ "Opties:\n"
 3361. #~ " -h Deze hulptekst\n"
 3362. #~ " -q Logbare uitvoer - geen voortgangsindicator\n"
 3363. #~ " -qq Geen uitvoer behalve van foutmeldingen\n"
 3364. #~ " -s Doe-niets. Toont alleen wat gedaan zou worden.\n"
 3365. #~ " -f lees/schrijf auto/manueel markeringen in het vermelde bestand\n"
 3366. #~ " -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
 3367. #~ " -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
 3368. #~ "Raadpleeg de man-pagina's apt-mark(8) en apt.conf(5) voor meer informatie."
 3369. #~ msgid ""
 3370. #~ "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 3371. #~ "\n"
 3372. #~ "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is "
 3373. #~ "used\n"
 3374. #~ "to indicate what kind of file it is.\n"
 3375. #~ "\n"
 3376. #~ "Options:\n"
 3377. #~ " -h This help text\n"
 3378. #~ " -s Use source file sorting\n"
 3379. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3380. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3381. #~ msgstr ""
 3382. #~ "Gebruik: apt-sortpkgs [opties] bestand1 [bestand2 ...]\n"
 3383. #~ "\n"
 3384. #~ "apt-sortpkgs is een simpel hulpmiddel om pakketbestanden te sorteren.\n"
 3385. #~ "De -s optie wordt gebruikt om aan te geven om welk soort bestand het "
 3386. #~ "gaat.\n"
 3387. #~ "\n"
 3388. #~ "Opties:\n"
 3389. #~ " -h Deze hulptekst\n"
 3390. #~ " -s Sorteer bronbestanden\n"
 3391. #~ " -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
 3392. #~ " -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
 3393. #~ msgid "Child process failed"
 3394. #~ msgstr "Dochterproces is mislukt"
 3395. #, fuzzy
 3396. #~ msgid "Must specifc at least one srv record"
 3397. #~ msgstr "U dient minstens 1 paar van url/bestandsnaam op te geven"
 3398. #~ msgid "Failed to create pipes"
 3399. #~ msgstr "Aanmaken van pijpen is mislukt"
 3400. #~ msgid "Failed to exec gzip "
 3401. #~ msgstr "Uitvoeren van gzip is mislukt "
 3402. #~ msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
 3403. #~ msgstr "%s %s voor %s gecompileerd op %s %s\n"
 3404. #~ msgid "Failed to create FILE*"
 3405. #~ msgstr "Aanmaken van FILE* is mislukt"
 3406. #~ msgid "Malformed stanza %u in source list %s (URI parse)"
 3407. #~ msgstr "Niet juist gevormd element %lu in bronlijst %s (URI-verwerking)"
 3408. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
 3409. #~ msgstr ""
 3410. #~ "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([optie] onbegrijpelijk)"
 3411. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
 3412. #~ msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([optie] te kort)"
 3413. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
 3414. #~ msgstr ""
 3415. #~ "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] is geen toekenning)"
 3416. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
 3417. #~ msgstr ""
 3418. #~ "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] heeft geen sleutel)"
 3419. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
 3420. #~ msgstr ""
 3421. #~ "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] sleutel %s heeft geen "
 3422. #~ "waarde)"
 3423. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
 3424. #~ msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (URI)"
 3425. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
 3426. #~ msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (dist)"
 3427. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
 3428. #~ msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (URI-verwerking)"
 3429. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
 3430. #~ msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (absolute dist)"
 3431. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
 3432. #~ msgstr "Niet juist gevormde regel %lu in bronlijst %s (ontleding van dist)"
 3433. #~ msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
 3434. #~ msgstr ""
 3435. #~ "Pakket %s %s werd niet gevonden bij het verwerken van de "
 3436. #~ "bestandsafhankelijkheden"
 3437. #~ msgid "Couldn't stat source package list %s"
 3438. #~ msgstr "Kon de status van de bronpakketlijst %s niet opvragen"
 3439. #~ msgid "Collecting File Provides"
 3440. #~ msgstr "Voorziene bestanden worden verzameld"
 3441. #~ msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
 3442. #~ msgstr "Kon de hash-som voor '%s' niet vinden in het Release-bestand"
 3443. #~ msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
 3444. #~ msgstr "Leveranciersblok %s bevat geen vingerafdruk"
 3445. #~ msgid "Total dependency version space: "
 3446. #~ msgstr "Totale hoeveelheid vereisten-versieruimte: "
 3447. #~ msgid "You don't have enough free space in %s"
 3448. #~ msgstr "U heeft niet voldoende vrije schijfruimte op %s"
 3449. #~ msgid "Done"
 3450. #~ msgstr "Klaar"
 3451. #~ msgid "No keyring installed in %s."
 3452. #~ msgstr "Geen sleutelring geïnstalleerd in %s."
 3453. #~ msgid "Is stdout a terminal?"
 3454. #~ msgstr "Is stdout een terminal?"
 3455. #, fuzzy
 3456. #~ msgid "Internal error, Upgrade broke stuff"
 3457. #~ msgstr "Interne fout, AllUpgrade heeft dingen stukgemaakt"
 3458. #~ msgid "%s not a valid DEB package."
 3459. #~ msgstr "%s is geen geldig DEB-pakket."
 3460. #~ msgid ""
 3461. #~ "Using CD-ROM mount point %s\n"
 3462. #~ "Mounting CD-ROM\n"
 3463. #~ msgstr ""
 3464. #~ "Er wordt gebruik gemaakt van CD-aankoppelpunt %s\n"
 3465. #~ "CD wordt aangekoppeld\n"
 3466. #~ msgid ""
 3467. #~ "Could not patch %s with mmap and with file operation usage - the patch "
 3468. #~ "seems to be corrupt."
 3469. #~ msgstr ""
 3470. #~ "Kon %s niet patchen met mmap of met een bestandsoperatie - de patch lijkt "
 3471. #~ "beschadigd te zijn."
 3472. #~ msgid ""
 3473. #~ "Could not patch %s with mmap (but no mmap specific fail) - the patch "
 3474. #~ "seems to be corrupt."
 3475. #~ msgstr ""
 3476. #~ "Kon %s niet patchen met mmap (maar zonder mmap-specifieke fout) - de "
 3477. #~ "patch lijkt beschadigd te zijn."
 3478. #~ msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
 3479. #~ msgstr "Negeer niet beschikbare doelrelease '%s' van pakket '%s'"
 3480. #~ msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
 3481. #~ msgstr ""
 3482. #~ "Dit is geen geldig DEB-archief, het bevat geen '%s', '%s', of '%s' "
 3483. #~ "onderdeel"
 3484. #~ msgid "MD5Sum mismatch"
 3485. #~ msgstr "MD5-som komt niet overeen"
 3486. #, fuzzy
 3487. #~ msgid ""
 3488. #~ "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you "
 3489. #~ "need to manually fix this package."
 3490. #~ msgstr ""
 3491. #~ "Er kon geen bestand gevonden worden voor pakket %s. Dit kan betekenen dat "
 3492. #~ "u dit pakket handmatig moet repareren."
 3493. #~ msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
 3494. #~ msgstr ""
 3495. #~ "Kon logbestand niet wegschrijven, openpty() is mislukt (/dev/pts niet "
 3496. #~ "aangekoppeld?)\n"
 3497. #~ msgid "Skipping nonexistent file %s"
 3498. #~ msgstr "Niet-bestaand bestand %s wordt overgeslagen"
 3499. #~ msgid "Failed to remove %s"
 3500. #~ msgstr "Verwijderen van %s is mislukt"
 3501. #~ msgid "Unable to create %s"
 3502. #~ msgstr "Kan %s niet aanmaken"
 3503. #~ msgid "Failed to stat %sinfo"
 3504. #~ msgstr "Opvragen van de status van %sinfo is mislukt"
 3505. #~ msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
 3506. #~ msgstr ""
 3507. #~ "De 'info'- en de 'temp'-mappen dienen op hetzelfde bestandsysteem te staan"
 3508. #~ msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
 3509. #~ msgstr "Verspringen naar de beheermap %sinfo is mislukt"
 3510. #~ msgid "Internal error getting a package name"
 3511. #~ msgstr "Interne fout bij het ophalen van de pakketnaam"
 3512. #~ msgid "Reading file listing"
 3513. #~ msgstr "Bestandslijst worden ingelezen"
 3514. #~ msgid ""
 3515. #~ "Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
 3516. #~ "then make it empty and immediately re-install the same version of the "
 3517. #~ "package!"
 3518. #~ msgstr ""
 3519. #~ "Openen van het lijstbestand '%sinfo/%s' is mislukt. Als u dit bestand "
 3520. #~ "niet kunt herstellen, dient u het leeg te maken en daarna onmiddellijk "
 3521. #~ "dezelfde versie van het pakket te installeren!"
 3522. #~ msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
 3523. #~ msgstr "Lezen van lijstbestand %sinfo/%s is mislukt"
 3524. #~ msgid "Internal error getting a node"
 3525. #~ msgstr "Interne fout bij het verkrijgen van een knoop"
 3526. #~ msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
 3527. #~ msgstr "Openen van het omleidingsbestand %sdiversions is mislukt"
 3528. #~ msgid "The diversion file is corrupted"
 3529. #~ msgstr "Het pakketcachebestand is beschadigd"
 3530. #~ msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
 3531. #~ msgstr "Ongeldige regel in het omleidingsbestand: %s"
 3532. #~ msgid "Internal error adding a diversion"
 3533. #~ msgstr "Interne fout bij het toevoegen van een omleiding"
 3534. #~ msgid "The pkg cache must be initialized first"
 3535. #~ msgstr "De pakketcache dient eerst geïnitialiseerd te zijn"
 3536. #~ msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
 3537. #~ msgstr "Vinden van een 'Package:'-koptekst is mislukt, regel %lu"
 3538. #~ msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
 3539. #~ msgstr "Foute 'ConfFile'-sectie in het statusbestand. Regel %lu"
 3540. #~ msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
 3541. #~ msgstr "Fout bij het parsen van de MD5. regel %lu"
 3542. #~ msgid "Couldn't change to %s"
 3543. #~ msgstr "Kon niet wijzigen naar %s"
 3544. #~ msgid "Failed to locate a valid control file"
 3545. #~ msgstr "Lokaliseren van een geldig 'control'-bestand is mislukt"
 3546. #~ msgid "Couldn't open pipe for %s"
 3547. #~ msgstr "Kon geen pijp openen voor %s"
 3548. #~ msgid "Read error from %s process"
 3549. #~ msgstr "Leesfout door proces %s"
 3550. #~ msgid "Got a single header line over %u chars"
 3551. #~ msgstr "Enkele koptekstregel ontvangen met meer dan %u karakters"
 3552. #~ msgid "Note: This is done automatic and on purpose by dpkg."
 3553. #~ msgstr "Let op: Dit wordt automatische en bewust door dpkg gedaan."
 3554. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #1"
 3555. #~ msgstr "Misvormde voorrangsingang %s op regel %lu #1"
 3556. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #2"
 3557. #~ msgstr "Misvormde voorrangsingang %s op regel %lu #2"
 3558. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #3"
 3559. #~ msgstr "Misvormde voorrangsingang %s op regel %lu #3"
 3560. #~ msgid "decompressor"
 3561. #~ msgstr "decompressor"
 3562. #~ msgid "read, still have %lu to read but none left"
 3563. #~ msgstr "lees, de laatste te lezen %lu zijn niet beschikbaar"
 3564. #~ msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
 3565. #~ msgstr "schrijf, de laatste %lu konden niet weggeschreven worden"
 3566. #~ msgid ""
 3567. #~ "Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. "
 3568. #~ "Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
 3569. #~ msgstr ""
 3570. #~ "Kon onmiddelijke configuratie van reeds uitgepakte '%s' niet uitvoeren. "
 3571. #~ "Voor details zie 'man 5 apt.conf', onder APT::Immediate-Configure."
 3572. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
 3573. #~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (NewPackage)"
 3574. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
 3575. #~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (UsePackage1)"
 3576. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
 3577. #~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (NewFileDesc1)"
 3578. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
 3579. #~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (UsePackage2)"
 3580. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
 3581. #~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (NewFileVer1)"
 3582. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion%d)"
 3583. #~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (NewVersion%d)"
 3584. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
 3585. #~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (UsePackage3)"
 3586. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
 3587. #~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (NewFileDesc2)"
 3588. #~ msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
 3589. #~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (FindPkg)"
 3590. #~ msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
 3591. #~ msgstr "Fout tijdens verwerken van %s (CollectFileProvides)"
 3592. #~ msgid "Internal error, could not locate member"
 3593. #~ msgstr "Interne fout, kon onderdeel niet vinden"
 3594. #~ msgid "Internal error, group '%s' has no installable pseudo package"
 3595. #~ msgstr "Interne fout, de groep '%s' heeft geen installeerbaar pseudopakket"
 3596. #~ msgid "Release file expired, ignoring %s (invalid since %s)"
 3597. #~ msgstr "Release-bestand is verlopen, %s (ongeldig sinds %s) wordt genegeerd"