nb.po 124 KB


 1. # Norsk Bokmal translation of messages in APT.
 2. # The file is available under Gnu Public License version 2.
 3. # Get the license from http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt
 4. # Copyright:
 5. # Lars Bahner <bahner@debian.org>, 2002-2003.
 6. # Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2003-2004.
 7. # Klaus Ade Johnstad <klaus@skolelinux.no>, 2004.
 8. # Bjorn Steensrud <bjornst@powertech.no>, 2004.
 9. # Hans Fredrik Nordhaug <hans@nordhaug.priv.no>, 2003, 2005-2010.
 10. # Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com>, 2016.
 11. msgid ""
 12. msgstr ""
 13. "Project-Id-Version: apt 1.0.5\n"
 14. "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
 15. "POT-Creation-Date: 2016-11-25 23:46+0100\n"
 16. "PO-Revision-Date: 2016-06-11 22:38+0200\n"
 17. "Last-Translator: Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com>\n"
 18. "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
 19. "Language: nb\n"
 20. "MIME-Version: 1.0\n"
 21. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 22. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 23. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 24. "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
 25. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 26. msgid "Invalid archive signature"
 27. msgstr "Ugyldig arkivsignatur"
 28. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 29. msgid "Error reading archive member header"
 30. msgstr "Feil ved lesing av arkivmedlemshode"
 31. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 32. #, c-format
 33. msgid "Invalid archive member header %s"
 34. msgstr "Ugyldig arkivmedlemshode %s"
 35. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 36. msgid "Invalid archive member header"
 37. msgstr "Ugyldig arkivmedlemshode"
 38. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 39. msgid "Archive is too short"
 40. msgstr "Arkivet er for kort"
 41. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 42. msgid "Failed to read the archive headers"
 43. msgstr "Klarte ikke å lese arkivhodene"
 44. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 45. #, fuzzy, c-format
 46. msgid "Cannot find a configured compressor for '%s'"
 47. msgstr "Klarte ikke finne autentiseringsoppføring for: %s"
 48. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 49. msgid "Corrupted archive"
 50. msgstr "Ødelagt arkiv"
 51. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 52. msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
 53. msgstr "Tar-sjekksummen mislykkes, arkivet er ødelagt"
 54. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 55. #, c-format
 56. msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
 57. msgstr "Ukjent TAR-hode: type %u, medlem %s"
 58. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 59. #, c-format
 60. msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
 61. msgstr "Dette er ikke et gyldig DEB-arkiv, mangler «%s»-medlemmet"
 62. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 63. #, c-format
 64. msgid "Internal error, could not locate member %s"
 65. msgstr "Intern feil, fant ikke medlemmet %s"
 66. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 67. msgid "Unparsable control file"
 68. msgstr "Kontrollfila kan ikke tolkes"
 69. #: apt-inst/dirstream.cc
 70. #, c-format
 71. msgid "Failed to write file %s"
 72. msgstr "Klarte ikke å skrive fila %s"
 73. #: apt-inst/dirstream.cc
 74. #, c-format
 75. msgid "Failed to close file %s"
 76. msgstr "Klarte ikke å lukke fila %s"
 77. #: apt-inst/extract.cc
 78. #, c-format
 79. msgid "The path %s is too long"
 80. msgstr "Stien %s er for lang"
 81. #: apt-inst/extract.cc
 82. #, c-format
 83. msgid "Unpacking %s more than once"
 84. msgstr "Pakker ut %s mer enn en gang"
 85. #: apt-inst/extract.cc
 86. #, c-format
 87. msgid "The directory %s is diverted"
 88. msgstr "Katalogen %s er avledet"
 89. #: apt-inst/extract.cc
 90. #, c-format
 91. msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
 92. msgstr "Pakken prøver å skrive til avledningsmålet %s/%s"
 93. #: apt-inst/extract.cc
 94. msgid "The diversion path is too long"
 95. msgstr "Avledningsstien er for lang"
 96. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/cachedb.cc
 97. #: methods/rred.cc
 98. #, c-format
 99. msgid "Failed to stat %s"
 100. msgstr "Klarte ikke å få statusen på %s"
 101. #: apt-inst/extract.cc ftparchive/multicompress.cc
 102. #, c-format
 103. msgid "Failed to rename %s to %s"
 104. msgstr "Klarte ikke å endre navnet på %s til %s"
 105. #: apt-inst/extract.cc
 106. #, c-format
 107. msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
 108. msgstr "Mappa %s blir byttet ut med noe som ikke er en mappe"
 109. #: apt-inst/extract.cc
 110. msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
 111. msgstr "Fant ikke knutepunktet i dens hash-spann"
 112. #: apt-inst/extract.cc
 113. msgid "The path is too long"
 114. msgstr "Stien er for lang"
 115. #: apt-inst/extract.cc
 116. #, c-format
 117. msgid "Overwrite package match with no version for %s"
 118. msgstr "Skriver over pakketreff uten versjon for %s"
 119. #: apt-inst/extract.cc
 120. #, c-format
 121. msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
 122. msgstr "Fila %s/%s skriver over den tilsvarende fila i pakken %s"
 123. #. Only warn if there are no sources.list.d.
 124. #. Only warn if there is no sources.list file.
 125. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 126. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 127. #: apt-pkg/init.cc apt-pkg/policy.cc apt-pkg/sourcelist.cc methods/mirror.cc
 128. #, c-format
 129. msgid "Unable to read %s"
 130. msgstr "Klarer ikke å lese %s"
 131. #: apt-inst/extract.cc
 132. #, c-format
 133. msgid "Unable to stat %s"
 134. msgstr "Klarte ikke å få statusen på %s"
 135. #: apt-inst/filelist.cc
 136. msgid "DropNode called on still linked node"
 137. msgstr "DropNode ble startet på et knutepunkt som ennå er lenket"
 138. #: apt-inst/filelist.cc
 139. msgid "Failed to locate the hash element!"
 140. msgstr "Fant ikke nøkkelelementet."
 141. #: apt-inst/filelist.cc
 142. msgid "Failed to allocate diversion"
 143. msgstr "Klarte ikke å tildele avledning"
 144. #: apt-inst/filelist.cc
 145. msgid "Internal error in AddDiversion"
 146. msgstr "Intern feil i AddDiversion"
 147. #: apt-inst/filelist.cc
 148. #, c-format
 149. msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
 150. msgstr "Prøver å skrive over en avledning, %s -> %s og %s/%s"
 151. #: apt-inst/filelist.cc
 152. #, c-format
 153. msgid "Double add of diversion %s -> %s"
 154. msgstr "Dobbel tillegging av avledning %s -> %s"
 155. #: apt-inst/filelist.cc
 156. #, c-format
 157. msgid "Duplicate conf file %s/%s"
 158. msgstr "Dobbel oppsettsfil %s/%s"
 159. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 160. msgid ""
 161. "Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore "
 162. "disabled by default."
 163. msgstr ""
 164. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 165. msgid ""
 166. "Data from such a repository can't be authenticated and is therefore "
 167. "potentially dangerous to use."
 168. msgstr ""
 169. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 170. msgid ""
 171. "See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration "
 172. "details."
 173. msgstr ""
 174. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 175. #, fuzzy, c-format
 176. msgid "The repository '%s' is no longer signed."
 177. msgstr "Katalogen %s er avledet"
 178. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 179. #, fuzzy, c-format
 180. msgid "The repository '%s' does no longer have a Release file."
 181. msgstr "Katalogen %s er avledet"
 182. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 183. msgid ""
 184. "This is normally not allowed, but the option Acquire::"
 185. "AllowDowngradeToInsecureRepositories was given to override it."
 186. msgstr ""
 187. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 188. #, fuzzy, c-format
 189. msgid "The repository '%s' is not signed."
 190. msgstr "Katalogen %s er avledet"
 191. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 192. #, fuzzy, c-format
 193. msgid "The repository '%s' does not have a Release file."
 194. msgstr "Katalogen %s er avledet"
 195. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 196. #, fuzzy, c-format
 197. msgid "The repository '%s' provides only weak security information."
 198. msgstr "Katalogen %s er avledet"
 199. #: apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/writer.cc
 200. #, c-format
 201. msgid "Failed to readlink %s"
 202. msgstr "Klarte ikke å lese lenken %s"
 203. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 204. msgid "Hash Sum mismatch"
 205. msgstr "Hashsummen stemmer ikke"
 206. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 207. msgid "Insufficient information available to perform this download securely"
 208. msgstr ""
 209. #: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 210. #, c-format
 211. msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
 212. msgstr "klarte ikke å endre navnet, %s (%s -> %s)."
 213. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 214. msgid "Size mismatch"
 215. msgstr "Feil størrelse"
 216. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 217. #, fuzzy
 218. msgid "Invalid file format"
 219. msgstr "Ugyldig operasjon %s"
 220. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 221. #, fuzzy
 222. msgid "Signature error"
 223. msgstr "Skrivefeil"
 224. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 225. #: apt-pkg/acquire-item.cc methods/gpgv.cc
 226. #, c-format
 227. msgid ""
 228. "Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require "
 229. "authentication?)"
 230. msgstr ""
 231. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 232. #, fuzzy, c-format
 233. msgid ""
 234. "An error occurred during the signature verification. The repository is not "
 235. "updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s"
 236. msgstr ""
 237. "En feil oppstod under signaturverifisering. Depotet er ikke oppdatert og den "
 238. "forrige indeksfilen vil bli brukt. GPG-feil: %s: %s\n"
 239. #. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
 240. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 241. #, c-format
 242. msgid "GPG error: %s: %s"
 243. msgstr "GPG-feil: %s: %s"
 244. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 245. #, c-format
 246. msgid ""
 247. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't support "
 248. "architecture '%s'"
 249. msgstr ""
 250. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 251. #, c-format
 252. msgid ""
 253. "Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry "
 254. "or malformed file)"
 255. msgstr ""
 256. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 257. #, c-format
 258. msgid ""
 259. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' provides only "
 260. "weak security information for it"
 261. msgstr ""
 262. #. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
 263. #. the time since then the file is invalid - formatted in the same way as in
 264. #. the download progress display (e.g. 7d 3h 42min 1s)
 265. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 266. #, c-format
 267. msgid ""
 268. "Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
 269. "repository will not be applied."
 270. msgstr ""
 271. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 272. #, c-format
 273. msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
 274. msgstr "Konflikt mellom distribusjoner: %s (forventet %s men fant %s)"
 275. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 276. #, c-format
 277. msgid ""
 278. "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 279. "to manually fix this package. (due to missing arch)"
 280. msgstr ""
 281. "Klarte ikke å finne en fil for pakken %s. Det kan bety at du må ordne pakken "
 282. "selv (fordi arkitekturen mangler)."
 283. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 284. #, c-format
 285. msgid "Can't find a source to download version '%s' of '%s'"
 286. msgstr ""
 287. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 288. #, c-format
 289. msgid ""
 290. "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
 291. msgstr "Oversiktsfilene er ødelagte. Feltet «Filename:» mangler for pakken %s."
 292. #. TRANSLATOR: %s=%s is sourcename=sourceversion, e.g. apt=1.1
 293. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 294. #, fuzzy, c-format
 295. msgid "Changelog unavailable for %s=%s"
 296. msgstr "Kobler til %s (%s)"
 297. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 298. #, c-format
 299. msgid "The method '%s' is explicitly disabled via configuration."
 300. msgstr ""
 301. #: apt-pkg/acquire-worker.cc methods/connect.cc
 302. #, c-format
 303. msgid "If you meant to use Tor remember to use %s instead of %s."
 304. msgstr ""
 305. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 306. #, c-format
 307. msgid "The method driver %s could not be found."
 308. msgstr "Finner ikke metode-driveren %s."
 309. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 310. #, fuzzy, c-format
 311. msgid "Is the package %s installed?"
 312. msgstr "Sjekk om pakken «dpkg-dev» er installert.\n"
 313. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 314. #, c-format
 315. msgid "Method %s did not start correctly"
 316. msgstr "Metoden %s startet ikke korrekt"
 317. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 318. #, fuzzy, c-format
 319. msgid ""
 320. "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press [Enter]."
 321. msgstr "Sett inn disken merket «%s» i lagringsenheten «%s» og trykk Enter."
 322. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/cdrom.cc
 323. #, c-format
 324. msgid "List directory %spartial is missing."
 325. msgstr "Listemappa %spartial mangler."
 326. #: apt-pkg/acquire.cc
 327. #, c-format
 328. msgid "Archives directory %spartial is missing."
 329. msgstr "Arkivmappa %spartial mangler."
 330. #: apt-pkg/acquire.cc
 331. #, c-format
 332. msgid "Unable to lock directory %s"
 333. msgstr "Klarte ikke låse mappa %s"
 334. #: apt-pkg/acquire.cc
 335. #, c-format
 336. msgid "No sandbox user '%s' on the system, can not drop privileges"
 337. msgstr ""
 338. #: apt-pkg/acquire.cc
 339. #, c-format
 340. msgid ""
 341. "Can't drop privileges for downloading as file '%s' couldn't be accessed by "
 342. "user '%s'."
 343. msgstr ""
 344. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 345. #, fuzzy, c-format
 346. msgid "Clean of %s is not supported"
 347. msgstr "Oversiktsfil av typen «%s» støttes ikke"
 348. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 349. #: methods/mirror.cc
 350. #, c-format
 351. msgid "Unable to change to %s"
 352. msgstr "Klarer ikke å endre %s"
 353. #. only show the ETA if it makes sense
 354. #. two days
 355. #: apt-pkg/acquire.cc
 356. #, c-format
 357. msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
 358. msgstr "Henter fil %li av %li (%s gjenværende)"
 359. #: apt-pkg/acquire.cc
 360. #, c-format
 361. msgid "Retrieving file %li of %li"
 362. msgstr "Henter fil %li av %li"
 363. #: apt-pkg/algorithms.cc
 364. #, c-format
 365. msgid ""
 366. "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
 367. msgstr ""
 368. "Pakka %s trenger å installeres på nytt, men jeg finner ikke lageret for den."
 369. #: apt-pkg/algorithms.cc
 370. msgid ""
 371. "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
 372. "held packages."
 373. msgstr ""
 374. "Feil, pkgProblemResolver::Resolve skapte et brudd, det kan skyldes pakker "
 375. "som holdes tilbake."
 376. #: apt-pkg/algorithms.cc
 377. msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
 378. msgstr "Klarer ikke å rette problemene, noen ødelagte pakker er holdt tilbake."
 379. #: apt-pkg/cachefile.cc
 380. msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
 381. msgstr "Pakkelista eller tilstandsfila kunne ikke fortolkes eller åpnes."
 382. #: apt-pkg/cachefile.cc
 383. msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
 384. msgstr ""
 385. "Det kan hende du vil kjøre «apt-get update» for å rette på disse problemene"
 386. #: apt-pkg/cachefile.cc
 387. msgid "The list of sources could not be read."
 388. msgstr "Kan ikke lese kildlista."
 389. #: apt-pkg/cachefilter.cc apt-private/private-output.cc
 390. #, c-format
 391. msgid "Regex compilation error - %s"
 392. msgstr "Kompileringsfeil i regulært uttrykk - %s"
 393. #: apt-pkg/cacheset.cc
 394. #, c-format
 395. msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
 396. msgstr "Utgave «%s» av «%s» ble ikke funnet"
 397. #: apt-pkg/cacheset.cc
 398. #, c-format
 399. msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
 400. msgstr "Versjon «%s» av «%s» ble ikke funnet"
 401. #: apt-pkg/cacheset.cc
 402. #, c-format
 403. msgid "Couldn't find task '%s'"
 404. msgstr "Klarte ikke å finne oppgave «%s»"
 405. #: apt-pkg/cacheset.cc
 406. #, c-format
 407. msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
 408. msgstr "Klarte ikke finne noen pakken med regex «%s»"
 409. #: apt-pkg/cacheset.cc
 410. #, fuzzy, c-format
 411. msgid "Couldn't find any package by glob '%s'"
 412. msgstr "Klarte ikke finne noen pakken med regex «%s»"
 413. #: apt-pkg/cacheset.cc apt-private/private-show.cc
 414. #, c-format
 415. msgid "Unable to locate package %s"
 416. msgstr "Klarer ikke å finne pakken %s"
 417. #: apt-pkg/cacheset.cc
 418. #, c-format
 419. msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
 420. msgstr "Klarte ikke velge versjoner fra pakken «%s» siden den er kun virtuell"
 421. #: apt-pkg/cacheset.cc
 422. #, c-format
 423. msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
 424. msgstr ""
 425. "Klarte ikke velge nyeste versjon fra pakken «%s» siden den er kun virtuell"
 426. #: apt-pkg/cacheset.cc
 427. #, c-format
 428. msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
 429. msgstr ""
 430. "Klarte ikke velge kandidatversjon fra pakken «%s» siden den ikke har noen "
 431. "kandidat"
 432. #: apt-pkg/cacheset.cc
 433. #, c-format
 434. msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
 435. msgstr ""
 436. "Klarte ikke velge installert versjon fra pakken «%s» siden den ikke er "
 437. "installert"
 438. #: apt-pkg/cacheset.cc
 439. #, c-format
 440. msgid ""
 441. "Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
 442. "neither of them"
 443. msgstr ""
 444. "Klarte ikke velge installert eller kandidatversjon fra pakken «%s» siden den "
 445. "har ingen av dem"
 446. #: apt-pkg/cdrom.cc
 447. #, c-format
 448. msgid "Line %u too long in source list %s."
 449. msgstr "Linje %u i kildelista %s er for lang"
 450. #: apt-pkg/cdrom.cc
 451. msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
 452. msgstr "Avmonterer CD-ROM ...\n"
 453. #: apt-pkg/cdrom.cc
 454. #, c-format
 455. msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
 456. msgstr "Bruker CD-ROM monteringspunkt %s\n"
 457. #: apt-pkg/cdrom.cc
 458. msgid "Waiting for disc...\n"
 459. msgstr "Venter på CD-en...\n"
 460. #: apt-pkg/cdrom.cc
 461. msgid "Mounting CD-ROM...\n"
 462. msgstr "Monterer CD-ROM...\n"
 463. #: apt-pkg/cdrom.cc
 464. msgid "Identifying... "
 465. msgstr "Indentifiserer..."
 466. #: apt-pkg/cdrom.cc
 467. #, c-format
 468. msgid "Stored label: %s\n"
 469. msgstr "Lagret merkelapp: %s \n"
 470. #: apt-pkg/cdrom.cc
 471. msgid "Scanning disc for index files...\n"
 472. msgstr "Leter gjennom CD for indeksfiler...\n"
 473. #: apt-pkg/cdrom.cc
 474. #, c-format
 475. msgid ""
 476. "Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
 477. "%zu signatures\n"
 478. msgstr ""
 479. "Fant %zu pakkeindekser, %zu kildeindekser, %zu oversettelsesindekser og %zu "
 480. "signaturer\n"
 481. #: apt-pkg/cdrom.cc
 482. msgid ""
 483. "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
 484. "wrong architecture?"
 485. msgstr ""
 486. "Klarte ikke finne noen Package-filer. Kanskje dette ikke er en Debian Disc "
 487. "eller du har valgt feil arkitektur?"
 488. #: apt-pkg/cdrom.cc
 489. #, c-format
 490. msgid "Found label '%s'\n"
 491. msgstr "Fant merkelapp «%s»\n"
 492. #: apt-pkg/cdrom.cc
 493. msgid "That is not a valid name, try again.\n"
 494. msgstr "Det er ikke et gyldig navn, prøv igjen.\n"
 495. #: apt-pkg/cdrom.cc
 496. #, c-format
 497. msgid ""
 498. "This disc is called: \n"
 499. "'%s'\n"
 500. msgstr ""
 501. "CD-en er kalt: \n"
 502. "«%s»\n"
 503. #: apt-pkg/cdrom.cc
 504. msgid "Copying package lists..."
 505. msgstr "Kopierer pakkelister..."
 506. #: apt-pkg/cdrom.cc
 507. msgid "Writing new source list\n"
 508. msgstr "Skriver ny kildeliste\n"
 509. #: apt-pkg/cdrom.cc
 510. msgid "Source list entries for this disc are:\n"
 511. msgstr "Kildelisteoppføringer for denne CD-en er:\n"
 512. #: apt-pkg/clean.cc
 513. #, c-format
 514. msgid "Unable to stat %s."
 515. msgstr "Klarer ikke finne informasjonom %s."
 516. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 517. #, c-format
 518. msgid "Unable to stat the mount point %s"
 519. msgstr "Klarer ikke å fastsette monteringspunktet %s"
 520. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 521. msgid "Failed to stat the cdrom"
 522. msgstr "Klarer ikke å få statusen på CD-spilleren"
 523. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 524. #, fuzzy, c-format
 525. msgid ""
 526. "Command line option '%c' [from %s] is not understood in combination with the "
 527. "other options."
 528. msgstr "Kjenner ikke kommandolinjevalget «%c» (fra %s)."
 529. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 530. #, fuzzy, c-format
 531. msgid ""
 532. "Command line option %s is not understood in combination with the other "
 533. "options"
 534. msgstr "Skjønner ikke kommandolinjevalget %s"
 535. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 536. #, c-format
 537. msgid "Command line option %s is not boolean"
 538. msgstr "Kommandolinjevalget %s er ikke boolsk"
 539. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 540. #, c-format
 541. msgid "Option %s requires an argument."
 542. msgstr "Valget %s krever et argument."
 543. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 544. #, c-format
 545. msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
 546. msgstr "Valg %s: Angivelsen av oppsettselementet må ha en =<verdi>."
 547. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 548. #, c-format
 549. msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
 550. msgstr "Valget %s må ha et heltallsargument, ikke «%s»"
 551. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 552. #, c-format
 553. msgid "Option '%s' is too long"
 554. msgstr "Valget «%s» er for langt"
 555. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 556. #, c-format
 557. msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
 558. msgstr "Skjønner ikke %s. Prøv «true» eller «false»."
 559. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 560. #, c-format
 561. msgid "Invalid operation %s"
 562. msgstr "Ugyldig operasjon %s"
 563. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 564. #, c-format
 565. msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
 566. msgstr "Ukjent typeforkortelse: «%c»"
 567. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 568. #, c-format
 569. msgid "Opening configuration file %s"
 570. msgstr "Åpner oppsettsfila %s"
 571. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 572. #, c-format
 573. msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
 574. msgstr "Syntaksfeil %s:%u: Blokka starter uten navn."
 575. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 576. #, c-format
 577. msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
 578. msgstr "Syntaksfeil %s:%u: Feil på taggen"
 579. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 580. #, c-format
 581. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
 582. msgstr "Syntaksfeil %s:%u: Ugyldige angivelser etter verdien"
 583. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 584. #, c-format
 585. msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
 586. msgstr "Syntaksfeil %s:%u: Direktivene kan bare ligge i det øverste nivået"
 587. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 588. #, c-format
 589. msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
 590. msgstr "Syntaksfeil %s:%u: For mange nøstede inkluderte filer"
 591. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 592. #, c-format
 593. msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
 594. msgstr "Syntaksfeil %s:%u: Inkludert herfra"
 595. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 596. #, c-format
 597. msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
 598. msgstr "Syntaksfeil %s:%u: Direktivet «%s» er ikke støttet"
 599. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 600. #, c-format
 601. msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
 602. msgstr "Syntaksfeil %s:%u: clear-direktivet krever et valgtre som argument"
 603. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 604. #, c-format
 605. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
 606. msgstr "Syntaksfeil %s:%u: Ugyldige angivelser på slutten av fila"
 607. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 608. #, c-format
 609. msgid "Problem unlinking the file %s"
 610. msgstr "Problem ved oppheving av lenke til fila %s"
 611. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 612. #, c-format
 613. msgid "Not using locking for read only lock file %s"
 614. msgstr "Bruker ikke låsing for den skrivebeskyttede låsefila %s"
 615. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 616. #, c-format
 617. msgid "Could not open lock file %s"
 618. msgstr "Klarte ikke åpne låsefila %s"
 619. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 620. #, c-format
 621. msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
 622. msgstr "Bruker ikke låsing på den nfs-monterte låsefila %s"
 623. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 624. #, c-format
 625. msgid "Could not get lock %s"
 626. msgstr "Får ikke låst %s"
 627. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 628. #, c-format
 629. msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
 630. msgstr ""
 631. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 632. #, c-format
 633. msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
 634. msgstr ""
 635. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 636. #, c-format
 637. msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
 638. msgstr ""
 639. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 640. #, c-format
 641. msgid ""
 642. "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
 643. msgstr ""
 644. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc apt-pkg/deb/debsystem.cc
 645. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 646. #, c-format
 647. msgid "Waited for %s but it wasn't there"
 648. msgstr "Ventet på %s, men den ble ikke funnet"
 649. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 650. #, c-format
 651. msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
 652. msgstr "Underprosessen %s mottok et minnefeilsignal."
 653. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 654. #, c-format
 655. msgid "Sub-process %s received signal %u."
 656. msgstr "Underprosessen %s mottok signalet %u."
 657. #. we forward the statuscode, so don't generate a message on the fd in this case
 658. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 659. #, c-format
 660. msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
 661. msgstr "Underprosessen %s ga en feilkode (%u)"
 662. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 663. #, c-format
 664. msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
 665. msgstr "Underprosessen %s avsluttet uventet"
 666. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 667. msgid "Read error"
 668. msgstr "Lesefeil"
 669. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 670. msgid "Write error"
 671. msgstr "Skrivefeil"
 672. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 673. #, c-format
 674. msgid "Problem closing the gzip file %s"
 675. msgstr "Problem ved låsing av gzip-fila %s"
 676. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 677. msgid "Unexpected end of file"
 678. msgstr "Uventet slutt på fil"
 679. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 680. msgid "Failed to create subprocess IPC"
 681. msgstr "Klarte ikke å opprette underprosessen IPC"
 682. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 683. msgid "Failed to exec compressor "
 684. msgstr "Klarte ikke å kjøre komprimeringen"
 685. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 686. #, c-format
 687. msgid "Could not open file %s"
 688. msgstr "Klarte ikke åpne fila %s"
 689. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 690. #, c-format
 691. msgid "Could not open file descriptor %d"
 692. msgstr "Klarte ikke åpne fildeskriptor %d"
 693. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 694. #, fuzzy, c-format
 695. msgid "read, still have %llu to read but none left"
 696. msgstr "lese, har fremdeles %lu igjen å lese, men ingen igjen"
 697. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 698. #, fuzzy, c-format
 699. msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
 700. msgstr "skrive, har fremdeles %lu igjen å skrive, men klarte ikke å"
 701. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 702. #, c-format
 703. msgid "Problem closing the file %s"
 704. msgstr "Problem ved låsing av fila %s"
 705. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 706. #, c-format
 707. msgid "Problem renaming the file %s to %s"
 708. msgstr "Problem ved endring av navn på fila %s til %s"
 709. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 710. msgid "Problem syncing the file"
 711. msgstr "Problem ved oppdatering av fila"
 712. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 713. #, fuzzy, c-format
 714. msgid "Unable to mkstemp %s"
 715. msgstr "Klarte ikke å få statusen på %s"
 716. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 717. #, c-format
 718. msgid "Unable to write to %s"
 719. msgstr "Kan ikke skrive til %s"
 720. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 721. msgid "Can't mmap an empty file"
 722. msgstr "Kan ikke utføre mmap på en tom fil"
 723. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 724. #, c-format
 725. msgid "Couldn't make mmap of %llu bytes"
 726. msgstr "Klarte ikke lage mmap av %llu bytes"
 727. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 728. #, c-format
 729. msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
 730. msgstr "Klarte ikke duplisere fildeskriptor %i"
 731. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 732. msgid "Unable to close mmap"
 733. msgstr "Klarte ikke lukke mmap"
 734. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 735. msgid "Unable to synchronize mmap"
 736. msgstr "Klarte ikke synkronisere mmap"
 737. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 738. #, c-format
 739. msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
 740. msgstr "Klarte ikke lage mmap av %lu bytes"
 741. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 742. msgid "Failed to truncate file"
 743. msgstr "Klarte ikke forkorte fila %s"
 744. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 745. #, c-format
 746. msgid ""
 747. "Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
 748. "Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
 749. msgstr ""
 750. "Dynamisk MMap gikk tom for minne. Øk størrelsen på APT::Cache-Start. "
 751. "Nåværende verdi: %lu. (man 5 apt.conf)"
 752. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 753. #, c-format
 754. msgid ""
 755. "Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
 756. "reached."
 757. msgstr ""
 758. "Klarte ikke øke størrelsen på MMap-en siden grensen på %lu byte allerede er "
 759. "nådd."
 760. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 761. msgid ""
 762. "Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
 763. msgstr ""
 764. "Klarte ikke øke størrelsen på MMap-en siden automatisk voksing er deaktivert "
 765. "av brukeren."
 766. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 767. #, c-format
 768. msgid "%c%s... Error!"
 769. msgstr "%c%s ... Feil"
 770. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 771. #, c-format
 772. msgid "%c%s... Done"
 773. msgstr "%c%s ... Ferdig"
 774. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 775. msgid "..."
 776. msgstr "..."
 777. #. Print the spinner
 778. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 779. #, fuzzy, c-format
 780. msgid "%c%s... %u%%"
 781. msgstr "%c%s ... Ferdig"
 782. #. TRANSLATOR: d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
 783. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 784. #, c-format
 785. msgid "%lid %lih %limin %lis"
 786. msgstr "%lid %lit %lim %lis"
 787. #. TRANSLATOR: h means hours, min means minutes, s means seconds
 788. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 789. #, c-format
 790. msgid "%lih %limin %lis"
 791. msgstr "%lit %lim %lis"
 792. #. TRANSLATOR: min means minutes, s means seconds
 793. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 794. #, c-format
 795. msgid "%limin %lis"
 796. msgstr "%lim %lis"
 797. #. TRANSLATOR: s means seconds
 798. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 799. #, c-format
 800. msgid "%lis"
 801. msgstr "%lis"
 802. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 803. #, c-format
 804. msgid "Selection %s not found"
 805. msgstr "Fant ikke utvalget %s"
 806. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 807. #. a file like main/binary-amd64/Packages; another identifier like Contents;
 808. #. filename and linenumber of the sources.list entry currently parsed
 809. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 810. #, c-format
 811. msgid "Target %s wants to acquire the same file (%s) as %s from source %s"
 812. msgstr ""
 813. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 814. #. a file like main/binary-amd64/Packages; filename and linenumber of
 815. #. two sources.list entries
 816. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 817. #, c-format
 818. msgid "Target %s (%s) is configured multiple times in %s and %s"
 819. msgstr ""
 820. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 821. #, c-format
 822. msgid "Unable to parse Release file %s"
 823. msgstr "Klarer ikke å fortolke Release-fila %s"
 824. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 825. #, c-format
 826. msgid "No sections in Release file %s"
 827. msgstr "Ingen avsnitt i Release-fila %s"
 828. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 829. #, c-format
 830. msgid "No Hash entry in Release file %s"
 831. msgstr "Ingen sjekksumoppføring i Release-fila %s"
 832. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 833. #, c-format
 834. msgid ""
 835. "No Hash entry in Release file %s which is considered strong enough for "
 836. "security purposes"
 837. msgstr ""
 838. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 839. #, c-format
 840. msgid "Invalid '%s' entry in Release file %s"
 841. msgstr "Ugyldig «%s»-oppføring i Release-fila %s"
 842. #. TRANSLATOR: The first is an option name from sources.list manpage, the other two URI and Suite
 843. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 844. #, c-format
 845. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s"
 846. msgstr ""
 847. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 848. #, c-format
 849. msgid "Invalid value set for option %s regarding source %s %s (%s)"
 850. msgstr ""
 851. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 852. #, c-format
 853. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s: %s != %s"
 854. msgstr ""
 855. #: apt-pkg/deb/debrecords.cc apt-pkg/tagfile.cc
 856. #, c-format
 857. msgid "Unable to parse package file %s (%d)"
 858. msgstr "Klarer ikke å fortolke pakkefila %s (%d)"
 859. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 860. #, c-format
 861. msgid ""
 862. "Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
 863. "it?"
 864. msgstr ""
 865. "Klarte ikke låse den administrative mappen (%s). Bruker en annen prosess den?"
 866. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 867. #, c-format
 868. msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 869. msgstr "Klarte ikke låse den administrative mappen (%s). Er du root?"
 870. #. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually
 871. #. dpkg --configure -a
 872. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 873. #, c-format
 874. msgid ""
 875. "dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem. "
 876. msgstr "dpkg ble avbrutt. Du må kjøre «%s» manuelt for å rette problemet,"
 877. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 878. msgid "Not locked"
 879. msgstr "Ikke låst"
 880. #. we don't care for the difference
 881. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 882. #, c-format
 883. msgid "Installing %s"
 884. msgstr "Installerer %s"
 885. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 886. #, c-format
 887. msgid "Configuring %s"
 888. msgstr "Setter opp %s"
 889. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 890. #, c-format
 891. msgid "Removing %s"
 892. msgstr "Fjerner %s"
 893. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 894. #, c-format
 895. msgid "Completely removing %s"
 896. msgstr "Fjerner %s fullstendig"
 897. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 898. #, c-format
 899. msgid "Noting disappearance of %s"
 900. msgstr "Legger merke til at %s forsvinner"
 901. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 902. #, c-format
 903. msgid "Running post-installation trigger %s"
 904. msgstr "Kjører etter-installasjonsutløser %s"
 905. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 906. #, c-format
 907. msgid "Installed %s"
 908. msgstr "Installerte %s"
 909. #. FIXME: use a better string after freeze
 910. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 911. #, c-format
 912. msgid "Directory '%s' missing"
 913. msgstr "Mappa «%s» mangler"
 914. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc apt-pkg/edsp.cc
 915. #, c-format
 916. msgid "Could not open file '%s'"
 917. msgstr "Klarte ikke åpne fila «%s»"
 918. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 919. #, c-format
 920. msgid "Preparing %s"
 921. msgstr "Forbereder %s"
 922. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 923. #, c-format
 924. msgid "Unpacking %s"
 925. msgstr "Pakker ut %s"
 926. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 927. #, c-format
 928. msgid "Preparing to configure %s"
 929. msgstr "Forbereder oppsett av %s"
 930. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 931. #, c-format
 932. msgid "Preparing for removal of %s"
 933. msgstr "Forbereder fjerning av %s"
 934. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 935. #, c-format
 936. msgid "Removed %s"
 937. msgstr "Fjernet %s"
 938. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 939. #, c-format
 940. msgid "Preparing to completely remove %s"
 941. msgstr "Forbereder å fullstendig slette %s"
 942. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 943. #, c-format
 944. msgid "Completely removed %s"
 945. msgstr "Fjernet %s fullstendig"
 946. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 947. #, c-format
 948. msgid "Can not write log (%s)"
 949. msgstr "Kan ikke skrive logg (%s)"
 950. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 951. msgid "Is /dev/pts mounted?"
 952. msgstr "Er /dev/pts montert?"
 953. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 954. msgid "Operation was interrupted before it could finish"
 955. msgstr ""
 956. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 957. msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
 958. msgstr "Ingen apport-rapport skrevet for MaxReports allerede er nådd"
 959. #. check if its not a follow up error
 960. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 961. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 962. msgstr "avhengighetsproblemer - lar den være uoppsatt"
 963. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 964. msgid ""
 965. "No apport report written because the error message indicates its a followup "
 966. "error from a previous failure."
 967. msgstr ""
 968. "Ingen apport-rapport skrevet fordi feilmeldingen indikerer at den er en "
 969. "følgefeil fra en tidligere feil."
 970. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 971. msgid ""
 972. "No apport report written because the error message indicates a disk full "
 973. "error"
 974. msgstr ""
 975. "Ingen apport-rapport skrevet fordi feilmeldingen indikerer en «full disk»-"
 976. "feil"
 977. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 978. msgid ""
 979. "No apport report written because the error message indicates a out of memory "
 980. "error"
 981. msgstr ""
 982. "Ingen apport-rapport skrevet fordi feilmeldingen indikerer en «tom for "
 983. "minne»-feil"
 984. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 985. msgid ""
 986. "No apport report written because the error message indicates an issue on the "
 987. "local system"
 988. msgstr ""
 989. "Ingen apport-rapport skrevet fordi feilmeldingen indikerer et problem på det "
 990. "lokale systemet."
 991. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 992. msgid ""
 993. "No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
 994. msgstr ""
 995. "Ingen apport-rapport skrevet fordi feilmeldingen indikerer en «dpkg I/O»-feil"
 996. #: apt-pkg/depcache.cc
 997. msgid "Building dependency tree"
 998. msgstr "Skaper oversikt over avhengighetsforhold"
 999. #: apt-pkg/depcache.cc
 1000. msgid "Candidate versions"
 1001. msgstr "Versjons-kandidater"
 1002. #: apt-pkg/depcache.cc
 1003. msgid "Dependency generation"
 1004. msgstr "Oppretter avhengighetsforhold"
 1005. #: apt-pkg/depcache.cc
 1006. msgid "Reading state information"
 1007. msgstr "Leser tilstandsinformasjon"
 1008. #: apt-pkg/depcache.cc
 1009. #, c-format
 1010. msgid "Failed to open StateFile %s"
 1011. msgstr "Klarte ikke å åpne StateFile %s"
 1012. #: apt-pkg/depcache.cc
 1013. #, c-format
 1014. msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
 1015. msgstr "Klarte ikke å skrive midlertidig StateFile %s"
 1016. #: apt-pkg/edsp.cc
 1017. msgid "Send scenario to solver"
 1018. msgstr ""
 1019. #: apt-pkg/edsp.cc
 1020. msgid "Send request to solver"
 1021. msgstr ""
 1022. #: apt-pkg/edsp.cc
 1023. msgid "Prepare for receiving solution"
 1024. msgstr ""
 1025. #: apt-pkg/edsp.cc
 1026. msgid "External solver failed without a proper error message"
 1027. msgstr ""
 1028. #: apt-pkg/edsp.cc
 1029. msgid "Execute external solver"
 1030. msgstr ""
 1031. #: apt-pkg/edsp.cc
 1032. msgid "Execute external planner"
 1033. msgstr ""
 1034. #: apt-pkg/edsp.cc
 1035. msgid "Send request to planner"
 1036. msgstr ""
 1037. #: apt-pkg/edsp.cc
 1038. msgid "Send scenario to planner"
 1039. msgstr ""
 1040. #: apt-pkg/edsp.cc
 1041. msgid "External planner failed without a proper error message"
 1042. msgstr ""
 1043. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1044. #, c-format
 1045. msgid "Wrote %i records.\n"
 1046. msgstr "Skrev %i poster.\n"
 1047. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1048. #, c-format
 1049. msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
 1050. msgstr "Skrev %i poster med %i manglende filer.\n"
 1051. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1052. #, c-format
 1053. msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
 1054. msgstr "Skrev %i poster med %i feile filer.\n"
 1055. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1056. #, c-format
 1057. msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
 1058. msgstr "Skrev %i poster med %i manglende filer og %i feile filer.\n"
 1059. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1060. #, c-format
 1061. msgid "Can't find authentication record for: %s"
 1062. msgstr "Klarte ikke finne autentiseringsoppføring for: %s"
 1063. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1064. #, c-format
 1065. msgid "Hash mismatch for: %s"
 1066. msgstr "Hashsummen stemmer ikke for: %s"
 1067. #: apt-pkg/init.cc
 1068. #, c-format
 1069. msgid "Packaging system '%s' is not supported"
 1070. msgstr "Pakkesystemet «%s» støttes ikke"
 1071. #: apt-pkg/init.cc
 1072. msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
 1073. msgstr "Klarer ikke bestemme en passende pakkesystemtype"
 1074. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1075. #, c-format
 1076. msgid "Progress: [%3i%%]"
 1077. msgstr ""
 1078. #. send status information that we are about to fork dpkg
 1079. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1080. msgid "Running dpkg"
 1081. msgstr "Kjører dpkg"
 1082. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1083. #, c-format
 1084. msgid ""
 1085. "Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
 1086. "under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
 1087. msgstr ""
 1088. "Klarte ikke gjennomføre umiddelbar konfigurasjon av «%s». Se man 5 apt.conf "
 1089. "under APT::Immediate-Configure for detaljer. (%d)"
 1090. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1091. #, fuzzy, c-format
 1092. msgid "Could not configure '%s'. "
 1093. msgstr "Klarte ikke åpne fila «%s»"
 1094. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1095. #, c-format
 1096. msgid ""
 1097. "This installation run will require temporarily removing the essential "
 1098. "package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
 1099. "you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
 1100. msgstr ""
 1101. "Den forestående installasjon må midlertidig fjerne den meget viktige pakken "
 1102. "%s pga. en konflikt/forutsettelses-løkke. Dette er ofte stygt, men hvis du "
 1103. "virkelig vil det, så bruk innstillingen APT::Force-LoopBreak."
 1104. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1105. msgid "Empty package cache"
 1106. msgstr "Tomt pakkelager"
 1107. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1108. msgid "The package cache file is corrupted"
 1109. msgstr "Pakkens lagerfil er ødelagt"
 1110. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1111. msgid "The package cache file is an incompatible version"
 1112. msgstr "Pakkens lagerfil er av feil versjon (samvirker ikke)"
 1113. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1114. #, c-format
 1115. msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
 1116. msgstr "Denne APT støtter ikke versjonssystemet «%s»"
 1117. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1118. #, fuzzy, c-format
 1119. msgid "The package cache was built for different architectures: %s vs %s"
 1120. msgstr "Pakkelageret ble bygd for en annen arkitektur"
 1121. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1122. #, fuzzy
 1123. msgid "The package cache file is corrupted, it has the wrong hash"
 1124. msgstr "Pakkens lagerfil er ødelagt"
 1125. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1126. msgid "Depends"
 1127. msgstr "Avhenger av"
 1128. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1129. msgid "PreDepends"
 1130. msgstr "Forutsetter"
 1131. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1132. msgid "Suggests"
 1133. msgstr "Foreslår"
 1134. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1135. msgid "Conflicts"
 1136. msgstr "Er i konflikt med"
 1137. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1138. msgid "Recommends"
 1139. msgstr "Anbefaler"
 1140. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1141. msgid "Replaces"
 1142. msgstr "Erstatter"
 1143. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1144. msgid "Breaks"
 1145. msgstr "Ødelegger"
 1146. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1147. msgid "Enhances"
 1148. msgstr "Forbedrer"
 1149. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1150. msgid "Obsoletes"
 1151. msgstr "Nuller"
 1152. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1153. msgid "important"
 1154. msgstr "viktig"
 1155. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1156. msgid "required"
 1157. msgstr "påkrevet"
 1158. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1159. msgid "standard"
 1160. msgstr "vanlig"
 1161. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1162. msgid "extra"
 1163. msgstr "tillegg"
 1164. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1165. msgid "optional"
 1166. msgstr "valgfri"
 1167. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1168. msgid "Cache has an incompatible versioning system"
 1169. msgstr "Lageret har et uoverensstemmende versjonssystem"
 1170. #. TRANSLATOR: The first placeholder is a package name,
 1171. #. the other two should be copied verbatim as they include debug info
 1172. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1173. #, fuzzy, c-format
 1174. msgid "Error occurred while processing %s (%s%d)"
 1175. msgstr "Feil oppsto under behandling av %s (FindPkg)"
 1176. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1177. msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
 1178. msgstr "Jøss, du har overgått antallet pakkenavn denne APT klarer."
 1179. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1180. msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
 1181. msgstr "Jøss, du har overgått antallet versjoner denne APT klarer."
 1182. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1183. msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
 1184. msgstr "Jøss, du har overgått antallet beskrivelser denne APT klarer."
 1185. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1186. msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
 1187. msgstr "Jøss, du har overgått antallet avhengighetsforhold denne APT klarer."
 1188. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1189. msgid "Reading package lists"
 1190. msgstr "Leser pakkelister"
 1191. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1192. msgid "IO Error saving source cache"
 1193. msgstr "IO-feil ved lagring av kildekode-lager"
 1194. #: apt-pkg/pkgrecords.cc
 1195. #, c-format
 1196. msgid "Index file type '%s' is not supported"
 1197. msgstr "Oversiktsfil av typen «%s» støttes ikke"
 1198. #: apt-pkg/policy.cc
 1199. #, c-format
 1200. msgid ""
 1201. "The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
 1202. "available in the sources"
 1203. msgstr ""
 1204. #: apt-pkg/policy.cc
 1205. #, c-format
 1206. msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
 1207. msgstr "Ugyldig oppslag i foretrekksfila %s, manglende pakkehode"
 1208. #: apt-pkg/policy.cc
 1209. #, c-format
 1210. msgid "Did not understand pin type %s"
 1211. msgstr "Forsto ikke spikring av typen %s"
 1212. #: apt-pkg/policy.cc
 1213. #, c-format
 1214. msgid "%s: Value %s is outside the range of valid pin priorities (%d to %d)"
 1215. msgstr ""
 1216. #: apt-pkg/policy.cc
 1217. msgid "No priority (or zero) specified for pin"
 1218. msgstr "Ingen prioritet (eller null) spesifisert for pin"
 1219. #. TRANSLATOR: %u is a line number, the first %s is a filename of a file with the extension "second %s" and the third %s is a unique identifier for bugreports
 1220. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1221. #, fuzzy, c-format
 1222. msgid "Malformed entry %u in %s file %s (%s)"
 1223. msgstr "Ugyldig overstyring %s linje %lu #1"
 1224. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1225. #, c-format
 1226. msgid "Opening %s"
 1227. msgstr "Åpner %s"
 1228. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1229. #, c-format
 1230. msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
 1231. msgstr "Feil på %u i kildelista %s (type)"
 1232. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1233. #, c-format
 1234. msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
 1235. msgstr "Typen «%s» er ukjent i linje %u i kildelista %s"
 1236. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1237. #, fuzzy, c-format
 1238. msgid "Malformed stanza %u in source list %s (type)"
 1239. msgstr "Feil på %u i kildelista %s (type)"
 1240. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1241. #, fuzzy, c-format
 1242. msgid "Type '%s' is not known on stanza %u in source list %s"
 1243. msgstr "Typen «%s» er ukjent i linje %u i kildelista %s"
 1244. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1245. #, c-format
 1246. msgid "Unsupported file %s given on commandline"
 1247. msgstr ""
 1248. #: apt-pkg/srcrecords.cc
 1249. msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
 1250. msgstr ""
 1251. "Beklager, du må legge inn noen kilder (nettadresser) i din «sources.list»."
 1252. #: apt-pkg/tagfile.cc
 1253. #, c-format
 1254. msgid "Cannot convert %s to integer: out of range"
 1255. msgstr "Kan ikke gjøre om %s til heltall: utenfor rekkevidde"
 1256. #: apt-pkg/update.cc apt-private/private-download.cc
 1257. #, c-format
 1258. msgid "Failed to fetch %s %s"
 1259. msgstr "Klarte ikke å skaffe %s %s"
 1260. #: apt-pkg/update.cc
 1261. #, fuzzy
 1262. msgid ""
 1263. "Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
 1264. "used instead."
 1265. msgstr ""
 1266. "Klarte ikke å laste ned alle oversiktfilene. De ble ignorerte, eller gamle "
 1267. "ble brukt isteden. "
 1268. #: apt-pkg/upgrade.cc
 1269. msgid "Calculating upgrade"
 1270. msgstr "Beregner oppgradering"
 1271. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed before unchanged files in 'apt-get update'
 1272. #: apt-private/acqprogress.cc
 1273. #, c-format
 1274. msgid "Hit:%lu %s"
 1275. msgstr "Funnet:%lu %s"
 1276. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files processed in 'apt-get update'
 1277. #. Potentially replaced later by "Hit:", "Ign:" or "Err:" if something (bad) happens
 1278. #: apt-private/acqprogress.cc
 1279. #, c-format
 1280. msgid "Get:%lu %s"
 1281. msgstr "Hent:%lu %s"
 1282. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1283. #. which failed to download, but the error is ignored (compare "Err:")
 1284. #: apt-private/acqprogress.cc
 1285. #, c-format
 1286. msgid "Ign:%lu %s"
 1287. msgstr "Ign:%lu %s"
 1288. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1289. #. which failed to download and the error is critical (compare "Ign:")
 1290. #: apt-private/acqprogress.cc
 1291. #, c-format
 1292. msgid "Err:%lu %s"
 1293. msgstr "Feil:%lu %s"
 1294. #: apt-private/acqprogress.cc
 1295. #, c-format
 1296. msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
 1297. msgstr "Hentet %sB på %s (%sB/s)\n"
 1298. #: apt-private/acqprogress.cc
 1299. msgid " [Working]"
 1300. msgstr " [Arbeider]"
 1301. #: apt-private/acqprogress.cc
 1302. #, fuzzy, c-format
 1303. msgid ""
 1304. "Media change: please insert the disc labeled\n"
 1305. " '%s'\n"
 1306. "in the drive '%s' and press [Enter]\n"
 1307. msgstr ""
 1308. "Bytte av media: sett inn CD-en som er merket\n"
 1309. " «%s»\n"
 1310. "i «%s» og trykk «Enter»\n"
 1311. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1312. msgid "Correcting dependencies..."
 1313. msgstr "Retter på avhengighetsforhold ..."
 1314. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1315. msgid " failed."
 1316. msgstr " mislyktes."
 1317. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1318. msgid "Unable to correct dependencies"
 1319. msgstr "Klarer ikke å rette på avhengighetsforholdene"
 1320. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1321. msgid "Unable to minimize the upgrade set"
 1322. msgstr "Klarer ikke å minimere oppgraderingsettet"
 1323. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1324. msgid " Done"
 1325. msgstr " Utført"
 1326. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1327. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
 1328. msgstr "Du vil kanskje kjøre «apt-get -f install» for å rette på dette."
 1329. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1330. msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
 1331. msgstr "Uinnfridde avhengighetsforhold - Prøv «-f»."
 1332. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-search.cc
 1333. msgid "Sorting"
 1334. msgstr "Sorterer"
 1335. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1336. #, c-format
 1337. msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
 1338. msgstr "Merk, velger «%s» for oppgaven «%s»\n"
 1339. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1340. #, fuzzy, c-format
 1341. msgid "Note, selecting '%s' for glob '%s'\n"
 1342. msgstr "Merk, velger «%s» for det regulære uttrykket «%s»\n"
 1343. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1344. #, c-format
 1345. msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
 1346. msgstr "Merk, velger «%s» for det regulære uttrykket «%s»\n"
 1347. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1348. #, c-format
 1349. msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
 1350. msgstr "Pakken %s er en virtuell pakke, som oppfylt av:\n"
 1351. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1352. msgid " [Installed]"
 1353. msgstr " [Installert]"
 1354. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1355. msgid " [Not candidate version]"
 1356. msgstr " [Ikke versjonskandidat]"
 1357. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1358. msgid "You should explicitly select one to install."
 1359. msgstr "Du må velge en pakke som skal installeres."
 1360. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1361. #, c-format
 1362. msgid ""
 1363. "Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
 1364. "This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
 1365. "is only available from another source\n"
 1366. msgstr ""
 1367. "Pakken %s er ikke tilgjengelig, men en annen pakke henviser til den.\n"
 1368. "Dette kan bety at pakken mangler, er utgått, eller bare finnes \n"
 1369. "tilgjengelig fra en annen kilde.\n"
 1370. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1371. msgid "However the following packages replace it:"
 1372. msgstr "Følgende pakker erstatter den imidlertid:"
 1373. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1374. #, c-format
 1375. msgid "Package '%s' has no installation candidate"
 1376. msgstr "Pakken «%s» har ingen installasjonskandidat"
 1377. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1378. #, c-format
 1379. msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
 1380. msgstr "Virtuelle pakker som «%s» kan ikke fjernes\n"
 1381. #. TRANSLATORS: Note, this is not an interactive question
 1382. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1383. #, c-format
 1384. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?\n"
 1385. msgstr ""
 1386. "Pakken '%s' er ikke installert, og derfor heller ikke fjernet. Mente du "
 1387. "'%s'?\n"
 1388. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1389. #, fuzzy, c-format
 1390. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed\n"
 1391. msgstr "Pakken %s er ikke installert, og derfor heller ikke fjernet\n"
 1392. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1393. #, c-format
 1394. msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
 1395. msgstr "Merk, velger «%s» istedenfor «%s»\n"
 1396. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1397. msgid "Most used commands:"
 1398. msgstr "Mest brukte kommandoer:"
 1399. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1400. #, c-format
 1401. msgid "See %s for more information about the available commands."
 1402. msgstr "Se %s for mer informasjon om de tilgjengelige kommandoene."
 1403. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1404. msgid ""
 1405. "Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).\n"
 1406. "Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).\n"
 1407. "Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).\n"
 1408. "Security details are available in apt-secure(8).\n"
 1409. msgstr ""
 1410. "Detaljer om oppsettvalg og syntaks finnes i apt.conf(5).\n"
 1411. "Informasjon om hvordan en setter opp kilder finnes i sources.list(5).\n"
 1412. "Sikkerhetsdetaljer er tilgjengelig i apt-secure(8).\n"
 1413. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1414. msgid "This APT has Super Cow Powers."
 1415. msgstr "Denne APT har kraften til en Superku."
 1416. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1417. msgid "This APT helper has Super Meep Powers."
 1418. msgstr ""
 1419. #: apt-private/private-depends.cc apt-private/private-show.cc
 1420. #: cmdline/apt-mark.cc
 1421. msgid "No packages found"
 1422. msgstr "Fant ingen pakker"
 1423. #: apt-private/private-download.cc
 1424. msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
 1425. msgstr "ADVARSEL: Følgende pakker ble ikke autentisert!"
 1426. #: apt-private/private-download.cc
 1427. msgid "Authentication warning overridden.\n"
 1428. msgstr "Autentiseringsadvarsel overstyrt.\n"
 1429. #: apt-private/private-download.cc
 1430. msgid "Some packages could not be authenticated"
 1431. msgstr "Noen pakker ble ikke autentisert"
 1432. #: apt-private/private-download.cc
 1433. msgid "Install these packages without verification?"
 1434. msgstr "Installer disse pakkene uten verifikasjon?"
 1435. #: apt-private/private-download.cc apt-private/private-install.cc
 1436. msgid ""
 1437. "--force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow "
 1438. "instead."
 1439. msgstr ""
 1440. "--force-yes er utdatert, bruk en av valgene som starter med --allow istedet."
 1441. #: apt-private/private-download.cc
 1442. #, fuzzy
 1443. msgid ""
 1444. "There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-"
 1445. "unauthenticated"
 1446. msgstr "Det oppsto problemer og «-y» ble brukt uten «--force-yes»"
 1447. #: apt-private/private-download.cc
 1448. #, c-format
 1449. msgid "Couldn't determine free space in %s"
 1450. msgstr "Klarte ikke bestemme ledig plass i %s"
 1451. #: apt-private/private-download.cc
 1452. #, c-format
 1453. msgid "You don't have enough free space in %s."
 1454. msgstr "Dessverre, ikke nok ledig plass i %s"
 1455. #: apt-private/private-download.cc
 1456. msgid "Unable to lock the download directory"
 1457. msgstr "Klarer ikke å låse nedlastingsmappa"
 1458. #: apt-private/private-install.cc
 1459. msgid ""
 1460. "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
 1461. "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
 1462. "distribution that some required packages have not yet been created\n"
 1463. "or been moved out of Incoming."
 1464. msgstr ""
 1465. "Noen pakker ble ikke installeres. Dette kan bety at du har bedt om\n"
 1466. "en umulig tilstand eller, hvis du bruker den ustabile utgaven av Debian,\n"
 1467. "at visse kjernepakker ennå ikke er laget eller flyttet ut av «Incoming» for\n"
 1468. "distribusjonen."
 1469. #.
 1470. #. if (Packages == 1)
 1471. #. {
 1472. #. c1out << std::endl;
 1473. #. c1out <<
 1474. #. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 1475. #. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 1476. #. "that package should be filed.") << std::endl;
 1477. #. }
 1478. #.
 1479. #: apt-private/private-install.cc
 1480. msgid "The following information may help to resolve the situation:"
 1481. msgstr "Følgende informasjon kan være til hjelp med å løse problemet:"
 1482. #: apt-private/private-install.cc
 1483. msgid "Broken packages"
 1484. msgstr "Ødelagte pakker"
 1485. #: apt-private/private-install.cc
 1486. msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
 1487. msgstr "Intern feil, InstallPackages ble kalt med ødelagte pakker!"
 1488. #: apt-private/private-install.cc
 1489. msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
 1490. msgstr "Pakker trenges å fjernes, men funksjonen er slått av."
 1491. #: apt-private/private-install.cc
 1492. #, fuzzy
 1493. msgid ""
 1494. "Essential packages were removed and -y was used without --allow-remove-"
 1495. "essential."
 1496. msgstr "Det oppsto problemer og «-y» ble brukt uten «--force-yes»"
 1497. #: apt-private/private-install.cc
 1498. #, fuzzy
 1499. msgid "Packages were downgraded and -y was used without --allow-downgrades."
 1500. msgstr "Det oppsto problemer og «-y» ble brukt uten «--force-yes»"
 1501. #: apt-private/private-install.cc
 1502. msgid ""
 1503. "Held packages were changed and -y was used without --allow-change-held-"
 1504. "packages."
 1505. msgstr ""
 1506. "Pakker som er holdt igjen ble endret og -y ble brukt uten --allow-change-"
 1507. "held-packages."
 1508. #: apt-private/private-install.cc
 1509. msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
 1510. msgstr "Intern feil, sortering fullførte ikke"
 1511. #: apt-private/private-install.cc
 1512. msgid "How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
 1513. msgstr ""
 1514. "Så rart ... Størrelsene stemmer ikke overens, send en e-post til "
 1515. "apt@packages.debian.org"
 1516. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1517. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1518. #: apt-private/private-install.cc
 1519. #, c-format
 1520. msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
 1521. msgstr "Må hente %sB/%sB med arkiver.\n"
 1522. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1523. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1524. #: apt-private/private-install.cc
 1525. #, c-format
 1526. msgid "Need to get %sB of archives.\n"
 1527. msgstr "Må hente %sB med arkiver.\n"
 1528. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1529. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1530. #: apt-private/private-install.cc
 1531. #, c-format
 1532. msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
 1533. msgstr "Etter denne operasjonen vil %sB ekstra diskplass bli brukt.\n"
 1534. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1535. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1536. #: apt-private/private-install.cc
 1537. #, c-format
 1538. msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
 1539. msgstr "Etter denne operasjonen vil %sB diskplass bli ledig.\n"
 1540. #: apt-private/private-install.cc
 1541. msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
 1542. msgstr ""
 1543. "«Bare trivielle endringer» ble angitt, men dette er ikke en triviell endring."
 1544. #. TRANSLATOR: This string needs to be typed by the user as a confirmation, so be
 1545. #. careful with hard to type or special characters (like non-breaking spaces)
 1546. #: apt-private/private-install.cc
 1547. msgid "Yes, do as I say!"
 1548. msgstr "Ja, gjør som jeg sier!"
 1549. #: apt-private/private-install.cc
 1550. #, c-format
 1551. msgid ""
 1552. "You are about to do something potentially harmful.\n"
 1553. "To continue type in the phrase '%s'\n"
 1554. " ?] "
 1555. msgstr ""
 1556. "Du er iferd med å utføre en mulig skadelig handling.\n"
 1557. "For å fortsette skriv inn teksten «%s»\n"
 1558. " ?] "
 1559. #: apt-private/private-install.cc
 1560. msgid "Abort."
 1561. msgstr "Avbryter."
 1562. #: apt-private/private-install.cc
 1563. msgid "Do you want to continue?"
 1564. msgstr "Vil du fortsette?"
 1565. #: apt-private/private-install.cc
 1566. msgid "Some files failed to download"
 1567. msgstr "Klarte ikke laste ned alle filene"
 1568. #: apt-private/private-install.cc apt-private/private-source.cc
 1569. msgid "Download complete and in download only mode"
 1570. msgstr "Nedlasting fullført med innstillinga «bare nedlasting»"
 1571. #: apt-private/private-install.cc
 1572. msgid ""
 1573. "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
 1574. "missing?"
 1575. msgstr ""
 1576. "Klarte ikke å hente alle arkivene. Du kan prøve med «apt-get update» eller "
 1577. "«--fix-missing»."
 1578. #: apt-private/private-install.cc
 1579. msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
 1580. msgstr "«--fix-missing» og bytte av media støttes nå ikke"
 1581. #: apt-private/private-install.cc
 1582. msgid "Unable to correct missing packages."
 1583. msgstr "Klarer ikke å rette på manglende pakker."
 1584. #: apt-private/private-install.cc
 1585. msgid "Aborting install."
 1586. msgstr "Avbryter installasjonen."
 1587. #: apt-private/private-install.cc
 1588. msgid ""
 1589. "The following package disappeared from your system as\n"
 1590. "all files have been overwritten by other packages:"
 1591. msgid_plural ""
 1592. "The following packages disappeared from your system as\n"
 1593. "all files have been overwritten by other packages:"
 1594. msgstr[0] ""
 1595. "Den følgende pakken forsvant fra systemet ditt siden\n"
 1596. "alle filene er overskrevet av andre pakker:"
 1597. msgstr[1] ""
 1598. "De følgende pakkene forsvant fra systemet ditt siden\n"
 1599. "alle filene er overskrevet av andre pakker:"
 1600. #: apt-private/private-install.cc
 1601. msgid "Note: This is done automatically and on purpose by dpkg."
 1602. msgstr "Merk: Dette er gjort automatisk og med hensikt av dpkg."
 1603. #: apt-private/private-install.cc
 1604. msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
 1605. msgstr "Vi skal ikke slette ting, kan ikke starte auto-fjerner (AutoRemover)"
 1606. #: apt-private/private-install.cc
 1607. msgid ""
 1608. "Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
 1609. "shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
 1610. msgstr ""
 1611. "Hmm, det ser ut som auto-fjerneren (AutoRemover) ødela noe, og det skal\n"
 1612. "virkelig ikke skje. Send inn en feilmelding til apt-utviklerne."
 1613. #: apt-private/private-install.cc
 1614. msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
 1615. msgstr "Intern feil, autofjerneren (AutoRemover) ødela noe"
 1616. #: apt-private/private-install.cc
 1617. msgid ""
 1618. "The following package was automatically installed and is no longer required:"
 1619. msgid_plural ""
 1620. "The following packages were automatically installed and are no longer "
 1621. "required:"
 1622. msgstr[0] ""
 1623. "Følgende pakke ble automatisk installert og er ikke lenger påkrevet:"
 1624. msgstr[1] ""
 1625. "Følgende pakker ble automatisk installert og er ikke lenger påkrevet:"
 1626. #: apt-private/private-install.cc
 1627. #, c-format
 1628. msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
 1629. msgid_plural ""
 1630. "%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
 1631. msgstr[0] "%lu pakke ble automatisk installert og er ikke lenger påkrevet.\n"
 1632. msgstr[1] "%lu pakker ble automatisk installert og er ikke lenger påkrevet.\n"
 1633. #: apt-private/private-install.cc
 1634. #, fuzzy, c-format
 1635. msgid "Use '%s' to remove it."
 1636. msgid_plural "Use '%s' to remove them."
 1637. msgstr[0] "Bruk «%s» for å fjerne den."
 1638. msgstr[1] "Bruk «%s» for å fjerne dem."
 1639. #: apt-private/private-install.cc
 1640. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
 1641. msgstr "Du vil kanskje utføre «apt-get -f install» for å rette på disse:"
 1642. #: apt-private/private-install.cc
 1643. msgid ""
 1644. "Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
 1645. "solution)."
 1646. msgstr ""
 1647. "Uinnfridde avhengighetsforhold. Prøv «apt-get -f install» uten pakker (eller "
 1648. "angi en løsning)."
 1649. #: apt-private/private-install.cc
 1650. msgid "The following additional packages will be installed:"
 1651. msgstr "Følgende ekstra pakker vil bli installert:"
 1652. #: apt-private/private-install.cc
 1653. msgid "Suggested packages:"
 1654. msgstr "Foreslåtte pakker:"
 1655. #: apt-private/private-install.cc
 1656. msgid "Recommended packages:"
 1657. msgstr "Anbefalte pakker"
 1658. #: apt-private/private-install.cc
 1659. #, c-format
 1660. msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
 1661. msgstr ""
 1662. "Omgår %s - den er allerede installert eller ikke satt til oppgradering.\n"
 1663. #: apt-private/private-install.cc
 1664. #, c-format
 1665. msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
 1666. msgstr ""
 1667. "Hopper over %s siden den ikke er installert eller kun oppgraderinger er "
 1668. "ønsket.\n"
 1669. #: apt-private/private-install.cc
 1670. #, c-format
 1671. msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
 1672. msgstr "Det er ikke mulig å installere %s på nytt - den kan ikke nedlastes.\n"
 1673. #. TRANSLATORS: First string is package name, second is version
 1674. #: apt-private/private-install.cc
 1675. #, fuzzy, c-format
 1676. msgid "%s is already the newest version (%s).\n"
 1677. msgstr "%s er allerede nyeste versjon.\n"
 1678. #: apt-private/private-install.cc cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 1679. #, c-format
 1680. msgid "%s set to manually installed.\n"
 1681. msgstr "%s satt til manuell installasjon.\n"
 1682. #: apt-private/private-install.cc
 1683. #, c-format
 1684. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
 1685. msgstr "Utvalgt versjon «%s» (%s) for «%s»\n"
 1686. #: apt-private/private-install.cc
 1687. #, fuzzy, c-format
 1688. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
 1689. msgstr "Utvalgt versjon «%s» (%s) for «%s»\n"
 1690. #: apt-private/private-list.cc
 1691. msgid "Listing"
 1692. msgstr "Lister opp"
 1693. #: apt-private/private-list.cc
 1694. #, c-format
 1695. msgid "There is %i additional version. Please use the '-a' switch to see it"
 1696. msgid_plural ""
 1697. "There are %i additional versions. Please use the '-a' switch to see them."
 1698. msgstr[0] ""
 1699. "Det er %i ekstra versjon. Vær så snill å bruk '-a'-bryteren for å se den"
 1700. msgstr[1] ""
 1701. "Det er %i ekstra versjoner. Vær så snill å bruk '-a'-bryteren for å se dem."
 1702. #. TRANSLATORS: placeholder is a binary name like apt or apt-get
 1703. #: apt-private/private-main.cc
 1704. #, c-format
 1705. msgid ""
 1706. "NOTE: This is only a simulation!\n"
 1707. " %s needs root privileges for real execution.\n"
 1708. " Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
 1709. " so don't depend on the relevance to the real current situation!\n"
 1710. msgstr ""
 1711. "MERK: Dette er kun en simulering.\n"
 1712. " %s må ha root-rettigheter for reell utførelse.\n"
 1713. " Husk også at låsing er deaktivert, så ikke regn med \n"
 1714. " relevans i forhold til den reelle gjeldende situasjonen.\n"
 1715. #: apt-private/private-output.cc apt-private/private-show.cc
 1716. msgid "unknown"
 1717. msgstr "ukjent"
 1718. #: apt-private/private-output.cc
 1719. #, fuzzy, c-format
 1720. msgid "[installed,upgradable to: %s]"
 1721. msgstr " [Installert]"
 1722. #: apt-private/private-output.cc
 1723. #, fuzzy
 1724. msgid "[installed,local]"
 1725. msgstr " [Installert]"
 1726. #: apt-private/private-output.cc
 1727. msgid "[installed,auto-removable]"
 1728. msgstr "[installert,auto-fjernbar]"
 1729. #: apt-private/private-output.cc
 1730. #, fuzzy
 1731. msgid "[installed,automatic]"
 1732. msgstr " [Installert]"
 1733. #: apt-private/private-output.cc
 1734. #, fuzzy
 1735. msgid "[installed]"
 1736. msgstr " [Installert]"
 1737. #: apt-private/private-output.cc
 1738. #, c-format
 1739. msgid "[upgradable from: %s]"
 1740. msgstr "[oppgraderbar fra: %s]"
 1741. #: apt-private/private-output.cc
 1742. msgid "[residual-config]"
 1743. msgstr ""
 1744. #: apt-private/private-output.cc
 1745. #, c-format
 1746. msgid "but %s is installed"
 1747. msgstr "men %s er installert"
 1748. #: apt-private/private-output.cc
 1749. #, c-format
 1750. msgid "but %s is to be installed"
 1751. msgstr "men %s skal installeres"
 1752. #: apt-private/private-output.cc
 1753. msgid "but it is not installable"
 1754. msgstr "men lar seg ikke installere"
 1755. #: apt-private/private-output.cc
 1756. msgid "but it is a virtual package"
 1757. msgstr "men er en virtuell pakke"
 1758. #: apt-private/private-output.cc
 1759. msgid "but it is not going to be installed"
 1760. msgstr "men skal ikke installeres"
 1761. #: apt-private/private-output.cc
 1762. msgid "but it is not installed"
 1763. msgstr "men er ikke installert"
 1764. #: apt-private/private-output.cc
 1765. msgid " or"
 1766. msgstr " eller"
 1767. #: apt-private/private-output.cc
 1768. msgid "The following packages have unmet dependencies:"
 1769. msgstr "Følgende pakker har uinnfridde avhengighetsforhold:"
 1770. #: apt-private/private-output.cc
 1771. msgid "The following NEW packages will be installed:"
 1772. msgstr "Følgende NYE pakker vil bli installert:"
 1773. #: apt-private/private-output.cc
 1774. msgid "The following packages will be REMOVED:"
 1775. msgstr "Følgende pakker vil bli FJERNET:"
 1776. #: apt-private/private-output.cc
 1777. msgid "The following packages have been kept back:"
 1778. msgstr "Følgende pakker er holdt tilbake:"
 1779. #: apt-private/private-output.cc
 1780. msgid "The following packages will be upgraded:"
 1781. msgstr "Følgende pakker vil bli oppgradert:"
 1782. #: apt-private/private-output.cc
 1783. msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
 1784. msgstr "Følgende pakker vil bli NEDGRADERT:"
 1785. #: apt-private/private-output.cc
 1786. msgid "The following held packages will be changed:"
 1787. msgstr "Følgende pakker vil bli endret:"
 1788. #: apt-private/private-output.cc
 1789. #, c-format
 1790. msgid "%s (due to %s)"
 1791. msgstr "%s (pga. %s)"
 1792. #: apt-private/private-output.cc
 1793. msgid ""
 1794. "WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
 1795. "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
 1796. msgstr ""
 1797. "ADVARSEL: Følgende essensielle pakker vil bli fjernet.\n"
 1798. "Dette bør IKKE gjøres, med mindre du vet nøyaktig hva du gjør!"
 1799. #: apt-private/private-output.cc
 1800. #, c-format
 1801. msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
 1802. msgstr "%lu oppgraderte, %lu nylig installerte, "
 1803. #: apt-private/private-output.cc
 1804. #, c-format
 1805. msgid "%lu reinstalled, "
 1806. msgstr "%lu installert på nytt, "
 1807. #: apt-private/private-output.cc
 1808. #, c-format
 1809. msgid "%lu downgraded, "
 1810. msgstr "%lu nedgraderte, "
 1811. #: apt-private/private-output.cc
 1812. #, c-format
 1813. msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
 1814. msgstr "%lu å fjerne og %lu ikke oppgradert.\n"
 1815. #: apt-private/private-output.cc
 1816. #, c-format
 1817. msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
 1818. msgstr "%lu pakker ikke fullt installert eller fjernet.\n"
 1819. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to Y[es]
 1820. #. e.g. "Do you want to continue? [Y/n] "
 1821. #. The user has to answer with an input matching the
 1822. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1823. #: apt-private/private-output.cc
 1824. msgid "[Y/n]"
 1825. msgstr "[J/n]"
 1826. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to N[o]
 1827. #. e.g. "Should this file be removed? [y/N] "
 1828. #. The user has to answer with an input matching the
 1829. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1830. #: apt-private/private-output.cc
 1831. msgid "[y/N]"
 1832. msgstr "[j/N]"
 1833. #. TRANSLATOR: "Yes" answer printed for a yes/no question if --assume-yes is set
 1834. #: apt-private/private-output.cc
 1835. msgid "Y"
 1836. msgstr "J"
 1837. #. TRANSLATOR: "No" answer printed for a yes/no question if --assume-no is set
 1838. #: apt-private/private-output.cc
 1839. msgid "N"
 1840. msgstr "N"
 1841. #: apt-private/private-search.cc
 1842. msgid "You must give at least one search pattern"
 1843. msgstr "Du må oppgi minst ett søkemønster"
 1844. #: apt-private/private-search.cc
 1845. msgid "Full Text Search"
 1846. msgstr "Fulltekstsøk"
 1847. #: apt-private/private-show.cc cmdline/apt-cache.cc
 1848. #, c-format
 1849. msgid "Package file %s is out of sync."
 1850. msgstr "Pakkefila %s er ikke oppdatert."
 1851. #: apt-private/private-show.cc
 1852. #, c-format
 1853. msgid "There is %i additional record. Please use the '-a' switch to see it"
 1854. msgid_plural ""
 1855. "There are %i additional records. Please use the '-a' switch to see them."
 1856. msgstr[0] ""
 1857. "Det er %i ekstra oppføring. Vær så snill å bruk '-a'-bryteren for å se den"
 1858. msgstr[1] ""
 1859. "Det er %i ekstra oppføringer. Vær så snill å bruk '-a'-bryteren for å se "
 1860. "dem."
 1861. #: apt-private/private-show.cc
 1862. msgid "not a real package (virtual)"
 1863. msgstr "ikke en virkelig pakke (virtuell)"
 1864. #: apt-private/private-show.cc
 1865. msgid "Package files:"
 1866. msgstr "Pakkefiler:"
 1867. #: apt-private/private-show.cc
 1868. msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
 1869. msgstr ""
 1870. "Mellomlageret er ikke oppdatert, kan ikke kryssreferere til en pakkefil"
 1871. #. Show any packages have explicit pins
 1872. #: apt-private/private-show.cc
 1873. msgid "Pinned packages:"
 1874. msgstr "Låste pakker:"
 1875. #. Print the package name and the version we are forcing to
 1876. #: apt-private/private-show.cc
 1877. #, c-format
 1878. msgid "%s -> %s with priority %d\n"
 1879. msgstr "%s -> %s med prioritet %d\n"
 1880. #: apt-private/private-show.cc
 1881. msgid " Installed: "
 1882. msgstr " Installert: "
 1883. #: apt-private/private-show.cc
 1884. msgid " Candidate: "
 1885. msgstr " Kandidat: "
 1886. #: apt-private/private-show.cc
 1887. msgid "(none)"
 1888. msgstr "(ingen)"
 1889. #. Show the priority tables
 1890. #: apt-private/private-show.cc
 1891. msgid " Version table:"
 1892. msgstr " Versjonstabell:"
 1893. #: apt-private/private-source.cc
 1894. #, fuzzy, c-format
 1895. msgid "Can not find a package for architecture '%s'"
 1896. msgstr "Klarte ikke finne noen pakken med regex «%s»"
 1897. #: apt-private/private-source.cc
 1898. #, fuzzy, c-format
 1899. msgid "Can not find a package '%s' with version '%s'"
 1900. msgstr "Klarte ikke finne noen pakken med regex «%s»"
 1901. #: apt-private/private-source.cc
 1902. #, fuzzy, c-format
 1903. msgid "Can not find a package '%s' with release '%s'"
 1904. msgstr "Klarte ikke finne noen pakken med regex «%s»"
 1905. #: apt-private/private-source.cc
 1906. #, c-format
 1907. msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
 1908. msgstr "Velger «%s» som kildepakke istedenfor «%s»\n"
 1909. #: apt-private/private-source.cc
 1910. #, fuzzy, c-format
 1911. msgid "Can not find version '%s' of package '%s'"
 1912. msgstr "Ignorer utilgjengelig versjon «%s» av pakke «%s»"
 1913. #: apt-private/private-source.cc
 1914. msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
 1915. msgstr "Du må angi minst en pakke du vil ha kildekoden til"
 1916. #: apt-private/private-source.cc
 1917. #, c-format
 1918. msgid "Unable to find a source package for %s"
 1919. msgstr "Klarer ikke å finne en kildekodepakke for %s"
 1920. #: apt-private/private-source.cc
 1921. #, c-format
 1922. msgid ""
 1923. "NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
 1924. "%s\n"
 1925. msgstr ""
 1926. "MERK: «%s»-pakker blir vedlikeholdt i versjonskontrollsystemet «%s» på:\n"
 1927. "%s\n"
 1928. #: apt-private/private-source.cc
 1929. #, fuzzy, c-format
 1930. msgid ""
 1931. "Please use:\n"
 1932. "%s\n"
 1933. "to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
 1934. msgstr ""
 1935. "Bruk:\n"
 1936. "%s\n"
 1937. "for å hente siste (muligens ikke utgitte) oppdateringer for pakken.\n"
 1938. #: apt-private/private-source.cc
 1939. #, c-format
 1940. msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
 1941. msgstr "Hopper over allerede nedlastet fil «%s»\n"
 1942. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1943. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1944. #: apt-private/private-source.cc
 1945. #, c-format
 1946. msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
 1947. msgstr "Trenger å skaffe %sB av %sB fra kildekodearkivet.\n"
 1948. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1949. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1950. #: apt-private/private-source.cc
 1951. #, c-format
 1952. msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
 1953. msgstr "Trenger å skaffe %sB fra kildekodearkivet.\n"
 1954. #: apt-private/private-source.cc
 1955. #, c-format
 1956. msgid "Fetch source %s\n"
 1957. msgstr "Skaffer kildekode %s\n"
 1958. #: apt-private/private-source.cc
 1959. msgid "Failed to fetch some archives."
 1960. msgstr "Klarte ikke å skaffe alle arkivene."
 1961. #: apt-private/private-source.cc
 1962. #, c-format
 1963. msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
 1964. msgstr "Omgår utpakking av allerede utpakket kilde i %s\n"
 1965. #: apt-private/private-source.cc
 1966. #, c-format
 1967. msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
 1968. msgstr "Utpakkingskommandoen «%s» mislyktes.\n"
 1969. #: apt-private/private-source.cc
 1970. #, c-format
 1971. msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
 1972. msgstr "Sjekk om pakken «dpkg-dev» er installert.\n"
 1973. #: apt-private/private-source.cc
 1974. #, c-format
 1975. msgid "Build command '%s' failed.\n"
 1976. msgstr "Byggekommandoen «%s» mislyktes.\n"
 1977. #: apt-private/private-source.cc
 1978. #, c-format
 1979. msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
 1980. msgstr "Klarer ikke å skaffe informasjon om bygge-avhengighetene for %s"
 1981. #: apt-private/private-source.cc
 1982. #, c-format
 1983. msgid "%s has no build depends.\n"
 1984. msgstr "%s har ingen avhengigheter.\n"
 1985. #: apt-private/private-source.cc
 1986. msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
 1987. msgstr "Du må angi minst en pakke du vil sjekke «builddeps» for"
 1988. #: apt-private/private-source.cc
 1989. #, c-format
 1990. msgid ""
 1991. "No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
 1992. "Architectures for setup"
 1993. msgstr ""
 1994. "Ingen arkitekturinformasjon tilgjengelig for %s. Se apt.conf(5) APT::"
 1995. "Architectures for oppsett."
 1996. #: apt-private/private-source.cc
 1997. #, c-format
 1998. msgid "Note, using directory '%s' to get the build dependencies\n"
 1999. msgstr "Merk, bruker '%s'-katalogen for å få tak i byggavhengigheter\n"
 2000. #: apt-private/private-source.cc
 2001. #, fuzzy, c-format
 2002. msgid "Note, using file '%s' to get the build dependencies\n"
 2003. msgstr "Klarte ikke å behandle forutsetningene for bygging"
 2004. #: apt-private/private-source.cc
 2005. msgid "Failed to process build dependencies"
 2006. msgstr "Klarte ikke å behandle forutsetningene for bygging"
 2007. #: apt-private/private-sources.cc
 2008. #, fuzzy, c-format
 2009. msgid "Failed to parse %s. Edit again? "
 2010. msgstr "Klarte ikke å endre navnet på %s til %s"
 2011. #: apt-private/private-sources.cc
 2012. #, c-format
 2013. msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'."
 2014. msgstr "'%s'-filen din ble endret, vær så snill å kjør 'apt-get update'."
 2015. #: apt-private/private-unmet.cc
 2016. #, c-format
 2017. msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
 2018. msgstr "Pakken %s versjon %s har et uinnfridd avhengighetsforhold:\n"
 2019. #: apt-private/private-update.cc
 2020. msgid "The update command takes no arguments"
 2021. msgstr "Oppdaterings-kommandoen tar ingen argumenter"
 2022. #: apt-private/private-update.cc
 2023. #, c-format
 2024. msgid "%i package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.\n"
 2025. msgid_plural ""
 2026. "%i packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.\n"
 2027. msgstr[0] ""
 2028. "%i pakke kan oppgraderes. Kjør 'apt list --upgradable' for å se den.\n"
 2029. msgstr[1] ""
 2030. "%i pakker kan oppgraderes. Kjør 'apt list --upgradable' for å se dem.\n"
 2031. #: apt-private/private-update.cc
 2032. msgid "All packages are up to date."
 2033. msgstr "Alle pakkene er oppdatert."
 2034. #: cmdline/apt-cache.cc
 2035. #, fuzzy
 2036. msgid "apt-cache stats does not take any arguments"
 2037. msgstr "Oppdaterings-kommandoen tar ingen argumenter"
 2038. #: cmdline/apt-cache.cc
 2039. msgid "Total package names: "
 2040. msgstr "Antall pakkenavn: "
 2041. #: cmdline/apt-cache.cc
 2042. msgid "Total package structures: "
 2043. msgstr "Antall pakkestrukturer: "
 2044. #: cmdline/apt-cache.cc
 2045. msgid " Normal packages: "
 2046. msgstr " Vanlige pakker: "
 2047. #: cmdline/apt-cache.cc
 2048. msgid " Pure virtual packages: "
 2049. msgstr " Rent virtuelle pakker: "
 2050. #: cmdline/apt-cache.cc
 2051. msgid " Single virtual packages: "
 2052. msgstr " Enkle virtuelle pakker: "
 2053. #: cmdline/apt-cache.cc
 2054. msgid " Mixed virtual packages: "
 2055. msgstr " Sammensatte virtuelle pakker: "
 2056. #: cmdline/apt-cache.cc
 2057. msgid " Missing: "
 2058. msgstr " Mangler: "
 2059. #: cmdline/apt-cache.cc
 2060. msgid "Total distinct versions: "
 2061. msgstr "Antall unike versjoner: "
 2062. #: cmdline/apt-cache.cc
 2063. msgid "Total distinct descriptions: "
 2064. msgstr "Antall unike beskrivelser: "
 2065. #: cmdline/apt-cache.cc
 2066. msgid "Total dependencies: "
 2067. msgstr "Antall avhengighetsforhold: "
 2068. #: cmdline/apt-cache.cc
 2069. msgid "Total ver/file relations: "
 2070. msgstr "Antall forhold versjon/fil: "
 2071. #: cmdline/apt-cache.cc
 2072. msgid "Total Desc/File relations: "
 2073. msgstr "Antall forhold beskrivelse/fil: "
 2074. #: cmdline/apt-cache.cc
 2075. msgid "Total Provides mappings: "
 2076. msgstr "Antall tilbudte tilknyttinger: "
 2077. #: cmdline/apt-cache.cc
 2078. msgid "Total globbed strings: "
 2079. msgstr "Antall utvidede strenger: "
 2080. #: cmdline/apt-cache.cc
 2081. msgid "Total slack space: "
 2082. msgstr "Plass brukt av slark: "
 2083. #: cmdline/apt-cache.cc
 2084. msgid "Total space accounted for: "
 2085. msgstr "Samlet mengde redegjort plass: "
 2086. #: cmdline/apt-cache.cc
 2087. msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
 2088. msgstr ""
 2089. "Denne kommandoen er utdatert. Vær så snill å bruke 'apt-mark showauto' "
 2090. "istedet."
 2091. #: cmdline/apt-cache.cc
 2092. msgid ""
 2093. "Usage: apt-cache [options] command\n"
 2094. " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2095. "\n"
 2096. "apt-cache queries and displays available information about installed\n"
 2097. "and installable packages. It works exclusively on the data acquired\n"
 2098. "into the local cache via the 'update' command of e.g. apt-get. The\n"
 2099. "displayed information may therefore be outdated if the last update was\n"
 2100. "too long ago, but in exchange apt-cache works independently of the\n"
 2101. "availability of the configured sources (e.g. offline).\n"
 2102. msgstr ""
 2103. #: cmdline/apt-cache.cc
 2104. msgid "Show source records"
 2105. msgstr "Vis data om kildekoden"
 2106. #: cmdline/apt-cache.cc
 2107. msgid "Search the package list for a regex pattern"
 2108. msgstr "Søk i pakkelista etter et regulært uttrykkr"
 2109. #: cmdline/apt-cache.cc
 2110. msgid "Show raw dependency information for a package"
 2111. msgstr "Vis rå informasjon om avhengighetsforholdene for pakken"
 2112. #: cmdline/apt-cache.cc
 2113. msgid "Show reverse dependency information for a package"
 2114. msgstr "Vis informasjon om de reverserte avhengighetsforholdene for pakken"
 2115. #: cmdline/apt-cache.cc
 2116. msgid "Show a readable record for the package"
 2117. msgstr "Vis et lesbart oppslag for pakken"
 2118. #: cmdline/apt-cache.cc
 2119. msgid "List the names of all packages in the system"
 2120. msgstr "List alle pakkenavn på systemet"
 2121. #: cmdline/apt-cache.cc
 2122. msgid "Show policy settings"
 2123. msgstr "Vis regelinnstillingerr"
 2124. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2125. msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
 2126. msgstr "Oppgi et navn for disken, for eksempel «Debian 5.0.3 Disk 1»"
 2127. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2128. #, fuzzy
 2129. msgid "Please insert a Disc in the drive and press [Enter]"
 2130. msgstr "Sett inn en disk i lagringsenheten og trykk Enter"
 2131. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2132. #, c-format
 2133. msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
 2134. msgstr "Klarte ikke montere «%s» på «%s»"
 2135. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2136. msgid ""
 2137. "No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.\n"
 2138. "You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.\n"
 2139. "See 'man apt-cdrom' for more information about the CD-ROM auto-detection and "
 2140. "mount point."
 2141. msgstr ""
 2142. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2143. msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
 2144. msgstr "Gjenta denne prosessen for resten av CD-ene i ditt sett."
 2145. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2146. msgid ""
 2147. "Usage: apt-cdrom [options] command\n"
 2148. "\n"
 2149. "apt-cdrom is used to add CDROM's, USB flashdrives and other removable\n"
 2150. "media types as package sources to APT. The mount point and device\n"
 2151. "information is taken from apt.conf(5), udev(7) and fstab(5).\n"
 2152. msgstr ""
 2153. #: cmdline/apt-config.cc
 2154. msgid "Arguments not in pairs"
 2155. msgstr "Ikke parvise argumenter"
 2156. #: cmdline/apt-config.cc
 2157. #, fuzzy
 2158. msgid ""
 2159. "Usage: apt-config [options] command\n"
 2160. "\n"
 2161. "apt-config is an interface to the configuration settings used by\n"
 2162. "all APT tools, mainly intended for debugging and shell scripting.\n"
 2163. msgstr ""
 2164. "Bruk: apt-config [innstillinger] kommando\n"
 2165. "\n"
 2166. "apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil\n"
 2167. #: cmdline/apt-config.cc
 2168. msgid "get configuration values via shell evaluation"
 2169. msgstr ""
 2170. #: cmdline/apt-config.cc
 2171. msgid "show the active configuration setting"
 2172. msgstr ""
 2173. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 2174. msgid ""
 2175. "Usage: apt-dump-solver\n"
 2176. "\n"
 2177. "apt-dump-solver is an interface to store an EDSP scenario in\n"
 2178. "a file and optionally forwards it to another solver.\n"
 2179. msgstr ""
 2180. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2181. #, fuzzy
 2182. msgid ""
 2183. "Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
 2184. "\n"
 2185. "apt-extracttemplates is used to extract config and template files\n"
 2186. "from debian packages. It is used mainly by debconf(1) to prompt for\n"
 2187. "configuration questions before installation of packages.\n"
 2188. msgstr ""
 2189. "Bruk: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...]\n"
 2190. "\n"
 2191. "apt-extracttemplates er et verktøy til å hente ut informasjon om "
 2192. "innstillinger\n"
 2193. "og maler fra debianpakker.\n"
 2194. "\n"
 2195. "Innstillinger:\n"
 2196. " -h Denne hjelpeteksten\n"
 2197. " -t Lag en midlertidig mappe\n"
 2198. " -c=? Les denne innstillingsfila.\n"
 2199. " -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
 2200. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2201. msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
 2202. msgstr "Kan ikke fastslå debconf-versjonen. Er debconf installert?"
 2203. #: cmdline/apt-get.cc
 2204. #, c-format
 2205. msgid "Couldn't find package %s"
 2206. msgstr "Klarte ikke å finne pakken %s"
 2207. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2208. #, c-format
 2209. msgid "%s set to automatically installed.\n"
 2210. msgstr "%s satt til automatisk installasjon.\n"
 2211. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2212. msgid ""
 2213. "This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
 2214. "instead."
 2215. msgstr ""
 2216. "Denne kommandoen er utdatert. Vær så snill å bruk 'apt-mark auto' og 'apt-"
 2217. "mark manual' istedet."
 2218. #: cmdline/apt-get.cc
 2219. msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
 2220. msgstr "Intern feil, problemløser ødela noe"
 2221. #: cmdline/apt-get.cc
 2222. msgid "Supported modules:"
 2223. msgstr "Støttede moduler:"
 2224. #: cmdline/apt-get.cc
 2225. #, fuzzy
 2226. msgid ""
 2227. "Usage: apt-get [options] command\n"
 2228. " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2229. " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2230. "\n"
 2231. "apt-get is a command line interface for retrieval of packages\n"
 2232. "and information about them from authenticated sources and\n"
 2233. "for installation, upgrade and removal of packages together\n"
 2234. "with their dependencies.\n"
 2235. msgstr ""
 2236. "Bruk: apt-get [valg] kommando\n"
 2237. " apt-get [valg] install|remove pakke1 [pakke2 ...]\n"
 2238. " apt-get [valg] source pakke1 [pakke2 ...]\n"
 2239. "\n"
 2240. "apt-get er et enkelt grensesnitt som kan brukes fra kommandolinja\n"
 2241. "for å laste ned og installere pakker. De mest brukte kommandoene \n"
 2242. "er «update» og «install».\n"
 2243. #: cmdline/apt-get.cc
 2244. msgid "Retrieve new lists of packages"
 2245. msgstr "Hent nye pakkelister"
 2246. #: cmdline/apt-get.cc
 2247. msgid "Perform an upgrade"
 2248. msgstr "Utfør en oppgradering"
 2249. #: cmdline/apt-get.cc
 2250. msgid "Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)"
 2251. msgstr "Installér nye pakker (Pakke er «foo», ikke «foo.deb»)"
 2252. #: cmdline/apt-get.cc
 2253. msgid "Remove packages"
 2254. msgstr "Fjern pakker"
 2255. #: cmdline/apt-get.cc
 2256. msgid "Remove packages and config files"
 2257. msgstr "Fjern og rydd opp etter pakker"
 2258. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt.cc
 2259. msgid "Remove automatically all unused packages"
 2260. msgstr "Fjern alle automatisk ubrukte pakker"
 2261. #: cmdline/apt-get.cc
 2262. msgid "Distribution upgrade, see apt-get(8)"
 2263. msgstr "Oppgradér utgave, les apt-get(8)"
 2264. #: cmdline/apt-get.cc
 2265. msgid "Follow dselect selections"
 2266. msgstr "Følg «dselect» sine anbefalinger"
 2267. #: cmdline/apt-get.cc
 2268. msgid "Configure build-dependencies for source packages"
 2269. msgstr "Sett opp bygge-forutsetninger for kildekodepakker"
 2270. #: cmdline/apt-get.cc
 2271. msgid "Erase downloaded archive files"
 2272. msgstr "Slett nedlastede arkivfiler"
 2273. #: cmdline/apt-get.cc
 2274. msgid "Erase old downloaded archive files"
 2275. msgstr "Slett gamle nedlastede arkivfiler"
 2276. #: cmdline/apt-get.cc
 2277. msgid "Verify that there are no broken dependencies"
 2278. msgstr "Se etter om det finnes brutte avhengigheter"
 2279. #: cmdline/apt-get.cc
 2280. msgid "Download source archives"
 2281. msgstr "Last ned kildekode fra arkivene"
 2282. #: cmdline/apt-get.cc
 2283. msgid "Download the binary package into the current directory"
 2284. msgstr "Last ned binærpakke til gjeldende katalog"
 2285. #: cmdline/apt-get.cc
 2286. msgid "Download and display the changelog for the given package"
 2287. msgstr "Last ned og vis endringsloggen for den oppgitte pakken"
 2288. #: cmdline/apt-helper.cc
 2289. msgid "Need one URL as argument"
 2290. msgstr "Trenger en URL som argument"
 2291. #: cmdline/apt-helper.cc
 2292. #, fuzzy
 2293. msgid "Must specify at least one pair url/filename"
 2294. msgstr "Du må angi minst en pakke du vil ha kildekoden til"
 2295. #: cmdline/apt-helper.cc
 2296. msgid "Download Failed"
 2297. msgstr "Nedlasting feilet"
 2298. #: cmdline/apt-helper.cc
 2299. #, c-format
 2300. msgid "GetSrvRec failed for %s"
 2301. msgstr "GetSrvRec feilet for %s"
 2302. #: cmdline/apt-helper.cc
 2303. msgid ""
 2304. "Usage: apt-helper [options] command\n"
 2305. " apt-helper [options] cat-file file ...\n"
 2306. " apt-helper [options] download-file uri target-path\n"
 2307. "\n"
 2308. "apt-helper bundles a variety of commands for shell scripts to use\n"
 2309. "e.g. the same proxy configuration or acquire system as APT would.\n"
 2310. msgstr ""
 2311. #: cmdline/apt-helper.cc
 2312. msgid "download the given uri to the target-path"
 2313. msgstr ""
 2314. #: cmdline/apt-helper.cc
 2315. msgid "lookup a SRV record (e.g. _http._tcp.ftp.debian.org)"
 2316. msgstr "Slå opp en SRV-oppføring (f.eks. _http._tcp.ftp.debian.org)"
 2317. #: cmdline/apt-helper.cc
 2318. msgid "concatenate files, with automatic decompression"
 2319. msgstr "slå sammen filer, med automatisk utpakking"
 2320. #: cmdline/apt-helper.cc
 2321. msgid "detect proxy using apt.conf"
 2322. msgstr ""
 2323. #: cmdline/apt-internal-planner.cc
 2324. #, fuzzy
 2325. msgid ""
 2326. "Usage: apt-internal-planner\n"
 2327. "\n"
 2328. "apt-internal-planner is an interface to use the current internal\n"
 2329. "installation planner for the APT family like an external one,\n"
 2330. "for debugging or the like.\n"
 2331. msgstr ""
 2332. "Bruk: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...]\n"
 2333. "\n"
 2334. "apt-extracttemplates er et verktøy til å hente ut informasjon om "
 2335. "innstillinger\n"
 2336. "og maler fra debianpakker.\n"
 2337. "\n"
 2338. "Innstillinger:\n"
 2339. " -h Denne hjelpeteksten\n"
 2340. " -t Lag en midlertidig mappe\n"
 2341. " -c=? Les denne innstillingsfila.\n"
 2342. " -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
 2343. #: cmdline/apt-internal-solver.cc
 2344. #, fuzzy
 2345. msgid ""
 2346. "Usage: apt-internal-solver\n"
 2347. "\n"
 2348. "apt-internal-solver is an interface to use the current internal\n"
 2349. "resolver for the APT family like an external one, for debugging or\n"
 2350. "the like.\n"
 2351. msgstr ""
 2352. "Bruk: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...]\n"
 2353. "\n"
 2354. "apt-extracttemplates er et verktøy til å hente ut informasjon om "
 2355. "innstillinger\n"
 2356. "og maler fra debianpakker.\n"
 2357. "\n"
 2358. "Innstillinger:\n"
 2359. " -h Denne hjelpeteksten\n"
 2360. " -t Lag en midlertidig mappe\n"
 2361. " -c=? Les denne innstillingsfila.\n"
 2362. " -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
 2363. #: cmdline/apt-mark.cc
 2364. #, fuzzy, c-format
 2365. msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
 2366. msgstr "men er ikke installert"
 2367. #: cmdline/apt-mark.cc
 2368. #, fuzzy, c-format
 2369. msgid "%s was already set to manually installed.\n"
 2370. msgstr "%s satt til manuell installasjon.\n"
 2371. #: cmdline/apt-mark.cc
 2372. #, fuzzy, c-format
 2373. msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
 2374. msgstr "%s satt til automatisk installasjon.\n"
 2375. #: cmdline/apt-mark.cc
 2376. #, fuzzy, c-format
 2377. msgid "%s was already set on hold.\n"
 2378. msgstr "%s er allerede nyeste versjon.\n"
 2379. #: cmdline/apt-mark.cc
 2380. #, fuzzy, c-format
 2381. msgid "%s was already not hold.\n"
 2382. msgstr "%s er allerede nyeste versjon.\n"
 2383. #: cmdline/apt-mark.cc
 2384. msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
 2385. msgstr "Klarte ikke kjøre dpkg. Er du root?"
 2386. #: cmdline/apt-mark.cc
 2387. #, fuzzy, c-format
 2388. msgid "%s set on hold.\n"
 2389. msgstr "%s satt til manuell installasjon.\n"
 2390. #: cmdline/apt-mark.cc
 2391. #, fuzzy, c-format
 2392. msgid "Canceled hold on %s.\n"
 2393. msgstr "Klarte ikke å åpne %s"
 2394. #: cmdline/apt-mark.cc
 2395. #, c-format
 2396. msgid "Selected %s for purge.\n"
 2397. msgstr ""
 2398. #: cmdline/apt-mark.cc
 2399. #, c-format
 2400. msgid "Selected %s for removal.\n"
 2401. msgstr "Valgte %s for fjerning.\n"
 2402. #: cmdline/apt-mark.cc
 2403. #, c-format
 2404. msgid "Selected %s for installation.\n"
 2405. msgstr "Valgte %s for installering.\n"
 2406. #: cmdline/apt-mark.cc
 2407. msgid ""
 2408. "Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2409. "\n"
 2410. "apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
 2411. "as manually or automatically installed. It can also be used to\n"
 2412. "manipulate the dpkg(1) selection states of packages, and to list\n"
 2413. "all packages with or without a certain marking.\n"
 2414. msgstr ""
 2415. #: cmdline/apt-mark.cc
 2416. #, fuzzy
 2417. msgid "Mark the given packages as automatically installed"
 2418. msgstr "%s satt til automatisk installasjon.\n"
 2419. #: cmdline/apt-mark.cc
 2420. #, fuzzy
 2421. msgid "Mark the given packages as manually installed"
 2422. msgstr "Sjekk om pakken «dpkg-dev» er installert.\n"
 2423. #: cmdline/apt-mark.cc
 2424. msgid "Mark a package as held back"
 2425. msgstr "Marker en pakke som holdt tilbake"
 2426. #: cmdline/apt-mark.cc
 2427. msgid "Unset a package set as held back"
 2428. msgstr "Fjern markering som holdt tilbake for en pakke"
 2429. #: cmdline/apt-mark.cc
 2430. #, fuzzy
 2431. msgid "Print the list of automatically installed packages"
 2432. msgstr "%s satt til automatisk installasjon.\n"
 2433. #: cmdline/apt-mark.cc
 2434. #, fuzzy
 2435. msgid "Print the list of manually installed packages"
 2436. msgstr "%s satt til manuell installasjon.\n"
 2437. #: cmdline/apt-mark.cc
 2438. msgid "Print the list of package on hold"
 2439. msgstr "Skriv listen med pakker som holdes tilbake"
 2440. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2441. msgid "Unknown package record!"
 2442. msgstr "Ukjent pakkeoppføring"
 2443. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2444. msgid ""
 2445. "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 2446. "\n"
 2447. "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package information files.\n"
 2448. "By default it sorts by binary package information, but the -s option\n"
 2449. "can be used to switch to source package ordering instead.\n"
 2450. msgstr ""
 2451. #: cmdline/apt.cc
 2452. msgid ""
 2453. "Usage: apt [options] command\n"
 2454. "\n"
 2455. "apt is a commandline package manager and provides commands for\n"
 2456. "searching and managing as well as querying information about packages.\n"
 2457. "It provides the same functionality as the specialized APT tools,\n"
 2458. "like apt-get and apt-cache, but enables options more suitable for\n"
 2459. "interactive use by default.\n"
 2460. msgstr ""
 2461. #. query
 2462. #: cmdline/apt.cc
 2463. msgid "list packages based on package names"
 2464. msgstr "list pakker basert på pakkenavn"
 2465. #: cmdline/apt.cc
 2466. #, fuzzy
 2467. msgid "search in package descriptions"
 2468. msgstr "Leser pakkelister"
 2469. #: cmdline/apt.cc
 2470. msgid "show package details"
 2471. msgstr "vis pakkedetaljer"
 2472. #. package stuff
 2473. #: cmdline/apt.cc
 2474. #, fuzzy
 2475. msgid "install packages"
 2476. msgstr "Låste pakker:"
 2477. #: cmdline/apt.cc
 2478. #, fuzzy
 2479. msgid "remove packages"
 2480. msgstr "Ødelagte pakker"
 2481. #. system wide stuff
 2482. #: cmdline/apt.cc
 2483. #, fuzzy
 2484. msgid "update list of available packages"
 2485. msgstr "%s satt til manuell installasjon.\n"
 2486. #: cmdline/apt.cc
 2487. msgid "upgrade the system by installing/upgrading packages"
 2488. msgstr "oppgrader systemet ved å installere/oppgradere pakker"
 2489. #: cmdline/apt.cc
 2490. msgid "upgrade the system by removing/installing/upgrading packages"
 2491. msgstr "oppgrader systemet ved å fjerne/installere/oppgradere pakker"
 2492. #. misc
 2493. #: cmdline/apt.cc
 2494. #, fuzzy
 2495. msgid "edit the source information file"
 2496. msgstr "Leser tilstandsinformasjon"
 2497. #: dselect/install
 2498. msgid "Bad default setting!"
 2499. msgstr "Feil standardinnstilling!"
 2500. #: dselect/install dselect/update
 2501. #, fuzzy
 2502. msgid "Press [Enter] to continue."
 2503. msgstr "Trykk «Enter» og fortsett"
 2504. #: dselect/install
 2505. msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
 2506. msgstr "Vil du slettet alle tidligere nedlastede .deb-filer?"
 2507. # Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
 2508. # matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and
 2509. # at only 80 characters per line, if possible.
 2510. #: dselect/install
 2511. msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
 2512. msgstr "Feil oppstod ved utpakkinga. Setter nå opp de installerte pakkene."
 2513. #: dselect/install
 2514. msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
 2515. msgstr "Det kan lede til fordobling av feil eller feil forårsaket av "
 2516. #: dselect/install
 2517. msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
 2518. msgstr "manglende forutsetninger. Det er greit, bare de nevnte feilene er"
 2519. #: dselect/install
 2520. msgid ""
 2521. "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
 2522. msgstr "av betydning. Sett dem i stand dem og kjør [I]nstall igjen."
 2523. #: dselect/update
 2524. msgid "Merging available information"
 2525. msgstr "Fletter tilgjengelig informasjon"
 2526. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2527. msgid "Package extension list is too long"
 2528. msgstr "Lista over pakkeutvidelser er for lang"
 2529. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2530. #, c-format
 2531. msgid "Error processing directory %s"
 2532. msgstr "Feil ved lesing av katalogen %s"
 2533. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2534. msgid "Source extension list is too long"
 2535. msgstr "Lista over kildeutvidelser er for lang"
 2536. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2537. msgid "Error writing header to contents file"
 2538. msgstr "Feil ved skriving av topptekst til innholdsfila"
 2539. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2540. #, c-format
 2541. msgid "Error processing contents %s"
 2542. msgstr "Det oppsto en feil ved lesing av %s"
 2543. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2544. msgid ""
 2545. "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
 2546. "Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2547. " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2548. " contents path\n"
 2549. " release path\n"
 2550. " generate config [groups]\n"
 2551. " clean config\n"
 2552. "\n"
 2553. "apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
 2554. "many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
 2555. "for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
 2556. "\n"
 2557. "apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
 2558. "Package file contains the contents of all the control fields from\n"
 2559. "each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
 2560. "is supported to force the value of Priority and Section.\n"
 2561. "\n"
 2562. "Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
 2563. "The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
 2564. "\n"
 2565. "The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
 2566. "tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
 2567. "override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
 2568. "appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
 2569. "Debian archive:\n"
 2570. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2571. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2572. "\n"
 2573. "Options:\n"
 2574. " -h This help text\n"
 2575. " --md5 Control MD5 generation\n"
 2576. " -s=? Source override file\n"
 2577. " -q Quiet\n"
 2578. " -d=? Select the optional caching database\n"
 2579. " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
 2580. " --contents Control contents file generation\n"
 2581. " -c=? Read this configuration file\n"
 2582. " -o=? Set an arbitrary configuration option"
 2583. msgstr ""
 2584. "Bruk: apt-ftparchive [innstillinger] kommando\n"
 2585. "Kommandoer: packages binærsti [overstyringsfil [sti-prefiks]]\n"
 2586. " sources kildesti [overstyringsfil [sti-prefiks]]\n"
 2587. " contents sti\n"
 2588. " release sti\n"
 2589. " generate config [grupper]\n"
 2590. " clean config\n"
 2591. "\n"
 2592. "apt-ftparchive oppretter indeksfiler for debianarkiver. Mange ulike\n"
 2593. "metoder er støttet - fra helautomatiske til funksjonelle\n"
 2594. "erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources.\n"
 2595. "\n"
 2596. "apt-ftparchive oppretter «Packages»-filer fra et tre med debianpakker.\n"
 2597. "«Packages»-fila inneholder alle kontrollfeltene fra hver pakke i tillegg "
 2598. "til\n"
 2599. "MD5-nøkkel og filstørrelse. Du kan bruke en overstyringsfil for å tvinge\n"
 2600. "gjennom verdier for prioritet og kategori.\n"
 2601. "\n"
 2602. "apt-ftparchive kan på samme måte opprette kildefiler fra et tre\n"
 2603. "med .dsc-filer. Du kan bruke en overstyringsfil med --source-override.\n"
 2604. "\n"
 2605. "Kommandoene «packages» og «sources» skal kjøres i rota av katalogtreet.\n"
 2606. "«Binærsti» skal peke til toppkatalogen for det rekursive søket, og\n"
 2607. "overstyringsfila skal inneholde innstillinger for overstyring.\n"
 2608. "Sti-prefikset blir lagt til feltene for filnavn, dersom det er oppgitt. Her "
 2609. "er\n"
 2610. "et eksempel på bruk i debianarkivet:\n"
 2611. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2612. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2613. "\n"
 2614. "Innstillinger:\n"
 2615. " -h Vis denne hjelpeteksten.\n"
 2616. " --md5 Styrer MD5-opprettelsen\n"
 2617. " -s=? Overstyringsfil for kildekode.\n"
 2618. " -q Stille.\n"
 2619. " -d=? Velger om du vil bruke en mellomlagerdatabase.\n"
 2620. " --no-delink Bruk avlusingsmodus med «delinking».\n"
 2621. " --contents Styrer opprettelse av innholdsfila.\n"
 2622. " -c=? Les denne oppsettsfila.\n"
 2623. " -o=? Setter en vilkårlig innstilling"
 2624. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2625. msgid "No selections matched"
 2626. msgstr "Ingen utvalg passet"
 2627. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2628. #, c-format
 2629. msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
 2630. msgstr "Enkelte filer mangler i pakkegruppa «%s»"
 2631. #: ftparchive/cachedb.cc
 2632. #, c-format
 2633. msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
 2634. msgstr "Databasen er ødelagt. Filnavnet er endret til %s.old"
 2635. #: ftparchive/cachedb.cc
 2636. #, c-format
 2637. msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
 2638. msgstr "Databasen er gammel, forsøker å oppgradere %s"
 2639. #: ftparchive/cachedb.cc
 2640. msgid ""
 2641. "DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
 2642. "remove and re-create the database."
 2643. msgstr ""
 2644. "DB-formatet er ugyldig. Hvis du oppgraderte fra en eldre versjon av apt, "
 2645. "fjern og så gjenopprett databasen."
 2646. #: ftparchive/cachedb.cc
 2647. #, c-format
 2648. msgid "Unable to open DB file %s: %s"
 2649. msgstr "Klarte ikke å åpne Databasefila %s: %s"
 2650. #: ftparchive/cachedb.cc
 2651. #, fuzzy
 2652. msgid "Failed to read .dsc"
 2653. msgstr "Klarte ikke å lese lenken %s"
 2654. #: ftparchive/cachedb.cc
 2655. msgid "Archive has no control record"
 2656. msgstr "Arkivet har ingen kontrollpost"
 2657. #: ftparchive/cachedb.cc
 2658. msgid "Unable to get a cursor"
 2659. msgstr "Klarte ikke å finne en peker"
 2660. #: ftparchive/contents.cc
 2661. msgid "realloc - Failed to allocate memory"
 2662. msgstr "realloc - Klarte ikke å tildele minne"
 2663. #: ftparchive/multicompress.cc
 2664. #, c-format
 2665. msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
 2666. msgstr "Ukjent komprimeringsalgoritme «%s»"
 2667. #: ftparchive/multicompress.cc
 2668. #, c-format
 2669. msgid "Compressed output %s needs a compression set"
 2670. msgstr "Komprimert utdata %s trenger et komprimeringssett"
 2671. #: ftparchive/multicompress.cc methods/rsh.cc
 2672. msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
 2673. msgstr "Klarte ikke å opprette IPC-rør til underprosessen"
 2674. #: ftparchive/multicompress.cc
 2675. msgid "Failed to fork"
 2676. msgstr "Klarte ikke å forgreine prosess"
 2677. #: ftparchive/multicompress.cc
 2678. msgid "Compress child"
 2679. msgstr "Komprimer barneprosess"
 2680. #: ftparchive/multicompress.cc
 2681. #, c-format
 2682. msgid "Internal error, failed to create %s"
 2683. msgstr "Intern feil, klarte ikke å opprette %s"
 2684. #: ftparchive/multicompress.cc
 2685. msgid "IO to subprocess/file failed"
 2686. msgstr "Klarte ikke å kommunisere med underprosess/fil"
 2687. #: ftparchive/multicompress.cc
 2688. msgid "Failed to read while computing MD5"
 2689. msgstr "Klarte ikke å lese under utregning av MD5"
 2690. #: ftparchive/override.cc
 2691. #, c-format
 2692. msgid "Unable to open %s"
 2693. msgstr "Klarte ikke å åpne %s"
 2694. #. skip spaces
 2695. #. find end of word
 2696. #: ftparchive/override.cc
 2697. #, fuzzy, c-format
 2698. msgid "Malformed override %s line %llu (%s)"
 2699. msgstr "Ugyldig overstyring %s linje %lu #1"
 2700. #: ftparchive/override.cc
 2701. #, c-format
 2702. msgid "Failed to read the override file %s"
 2703. msgstr "Klarte ikke å lese overstyringsfila %s"
 2704. #: ftparchive/override.cc
 2705. #, fuzzy, c-format
 2706. msgid "Malformed override %s line %llu #1"
 2707. msgstr "Ugyldig overstyring %s linje %lu #1"
 2708. #: ftparchive/override.cc
 2709. #, fuzzy, c-format
 2710. msgid "Malformed override %s line %llu #2"
 2711. msgstr "Ugyldig overstyring %s linje %lu #2"
 2712. #: ftparchive/override.cc
 2713. #, fuzzy, c-format
 2714. msgid "Malformed override %s line %llu #3"
 2715. msgstr "Ugyldig overstyring %s linje %lu #3"
 2716. #: ftparchive/writer.cc
 2717. #, c-format
 2718. msgid "W: Unable to read directory %s\n"
 2719. msgstr "A: Klarte ikke å lese katalogen %s\n"
 2720. #: ftparchive/writer.cc
 2721. #, c-format
 2722. msgid "W: Unable to stat %s\n"
 2723. msgstr "A: Klarte ikke å få statusen på %s\n"
 2724. #: ftparchive/writer.cc
 2725. msgid "E: "
 2726. msgstr "F:"
 2727. #: ftparchive/writer.cc
 2728. msgid "W: "
 2729. msgstr "A:"
 2730. #: ftparchive/writer.cc
 2731. msgid "E: Errors apply to file "
 2732. msgstr "F: Det er feil ved fila"
 2733. #: ftparchive/writer.cc
 2734. #, c-format
 2735. msgid "Failed to resolve %s"
 2736. msgstr "Klarte ikke å slå opp %s"
 2737. #: ftparchive/writer.cc
 2738. msgid "Tree walking failed"
 2739. msgstr "Klarte ikke å finne fram i treet"
 2740. #: ftparchive/writer.cc
 2741. #, c-format
 2742. msgid "Failed to open %s"
 2743. msgstr "Klarte ikke å åpne %s"
 2744. #: ftparchive/writer.cc
 2745. #, c-format
 2746. msgid " DeLink %s [%s]\n"
 2747. msgstr " DeLink %s [%s]\n"
 2748. #: ftparchive/writer.cc
 2749. #, c-format
 2750. msgid "*** Failed to link %s to %s"
 2751. msgstr "*** Klarte ikke å lenke %s til %s"
 2752. #: ftparchive/writer.cc
 2753. #, c-format
 2754. msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
 2755. msgstr " DeLink-grensa på %s B er nådd.\n"
 2756. #: ftparchive/writer.cc
 2757. msgid "Archive had no package field"
 2758. msgstr "Arkivet har ikke noe pakkefelt"
 2759. #: ftparchive/writer.cc
 2760. #, c-format
 2761. msgid " %s has no override entry\n"
 2762. msgstr " %s har ingen overstyringsoppføring\n"
 2763. #: ftparchive/writer.cc
 2764. #, c-format
 2765. msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
 2766. msgstr " %s-vedlikeholderen er %s, ikke %s\n"
 2767. #: ftparchive/writer.cc
 2768. #, c-format
 2769. msgid " %s has no source override entry\n"
 2770. msgstr " %s har ingen kildeoverstyringsoppføring\n"
 2771. #: ftparchive/writer.cc
 2772. #, c-format
 2773. msgid " %s has no binary override entry either\n"
 2774. msgstr " %s har ingen binæroverstyringsoppføring heller\n"
 2775. #: methods/cdrom.cc
 2776. #, c-format
 2777. msgid "Unable to read the cdrom database %s"
 2778. msgstr "Klarer ikke å lese CD-databasen %s"
 2779. #: methods/cdrom.cc
 2780. msgid ""
 2781. "Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
 2782. "cannot be used to add new CD-ROMs"
 2783. msgstr ""
 2784. "Bruk «apt-cdrom» for å gjøre denne CD-plata tilgjengelig for APT. Du kan "
 2785. "ikke bruke «apt-get update» til å legge til nye CD-plater."
 2786. #: methods/cdrom.cc
 2787. msgid "Wrong CD-ROM"
 2788. msgstr "Feil CD-plate"
 2789. #: methods/cdrom.cc
 2790. #, c-format
 2791. msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
 2792. msgstr ""
 2793. "Klarer ikke å avmontere CD-plata i %s. Det kan hende plata fremdeles er i "
 2794. "bruk."
 2795. #: methods/cdrom.cc
 2796. msgid "Disk not found."
 2797. msgstr "Disk ikke funnet."
 2798. #: methods/cdrom.cc methods/file.cc methods/rsh.cc
 2799. msgid "File not found"
 2800. msgstr "Fant ikke fila"
 2801. #. TRANSLATOR: %s is e.g. Tor's ".onion" which would likely fail or leak info (RFC7686)
 2802. #: methods/connect.cc
 2803. #, c-format
 2804. msgid "Direct connection to %s domains is blocked by default."
 2805. msgstr ""
 2806. #: methods/connect.cc methods/http.cc
 2807. #, c-format
 2808. msgid "Connecting to %s (%s)"
 2809. msgstr "Kobler til %s (%s)"
 2810. #: methods/connect.cc
 2811. #, c-format
 2812. msgid "[IP: %s %s]"
 2813. msgstr "[IP: %s %s]"
 2814. #: methods/connect.cc
 2815. #, c-format
 2816. msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2817. msgstr "Klarte ikke å opprette en sokkel for %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2818. #: methods/connect.cc
 2819. #, c-format
 2820. msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
 2821. msgstr "Klarte ikke å starte forbindelsen til %s:%s (%s)."
 2822. #: methods/connect.cc
 2823. #, c-format
 2824. msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
 2825. msgstr "Klarte ikke å koble til %s:%s (%s), tidsavbrudd på forbindelsen"
 2826. #: methods/connect.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2827. msgid "Failed"
 2828. msgstr "Mislyktes"
 2829. #: methods/connect.cc
 2830. #, c-format
 2831. msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
 2832. msgstr "Klarte ikke å koble til %s:%s (%s)."
 2833. #. We say this mainly because the pause here is for the
 2834. #. ssh connection that is still going
 2835. #: methods/connect.cc methods/rsh.cc
 2836. #, c-format
 2837. msgid "Connecting to %s"
 2838. msgstr "Kobler til %s"
 2839. #: methods/connect.cc
 2840. #, c-format
 2841. msgid "Could not resolve '%s'"
 2842. msgstr "Klarte ikke å slå opp «%s»"
 2843. #: methods/connect.cc
 2844. #, c-format
 2845. msgid "Temporary failure resolving '%s'"
 2846. msgstr "Midlertidig feil ved oppslag av «%s»"
 2847. #: methods/connect.cc
 2848. #, fuzzy, c-format
 2849. msgid "System error resolving '%s:%s'"
 2850. msgstr "Noe galt skjedde ved oppslag av «%s:%s» (%i - %s)"
 2851. #: methods/connect.cc
 2852. #, c-format
 2853. msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
 2854. msgstr "Noe galt skjedde ved oppslag av «%s:%s» (%i - %s)"
 2855. #: methods/connect.cc
 2856. #, c-format
 2857. msgid "Unable to connect to %s:%s:"
 2858. msgstr "Klarte ikke koble til %s:%s:"
 2859. #: methods/copy.cc
 2860. msgid "Failed to stat"
 2861. msgstr "Klarte ikke å få status"
 2862. #: methods/file.cc
 2863. msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
 2864. msgstr "Ugyldig adresse. Lokale adresser kan ikke starte med //"
 2865. #. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
 2866. #: methods/ftp.cc
 2867. msgid "Logging in"
 2868. msgstr "Logger inn"
 2869. #: methods/ftp.cc
 2870. msgid "Unable to determine the peer name"
 2871. msgstr "Klarte ikke å fastslå navnet på motparten"
 2872. #: methods/ftp.cc
 2873. msgid "Unable to determine the local name"
 2874. msgstr "Klarte ikke å fastslå det lokale navnet"
 2875. #: methods/ftp.cc
 2876. #, c-format
 2877. msgid "The server refused the connection and said: %s"
 2878. msgstr "Tjeneren nektet oss å kople til og sa: %s"
 2879. #: methods/ftp.cc
 2880. #, c-format
 2881. msgid "USER failed, server said: %s"
 2882. msgstr "USER mislykkes, tjeneren sa: %s"
 2883. #: methods/ftp.cc
 2884. #, c-format
 2885. msgid "PASS failed, server said: %s"
 2886. msgstr "PASS mislykkes, tjeneren sa: %s"
 2887. #: methods/ftp.cc
 2888. msgid ""
 2889. "A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
 2890. "is empty."
 2891. msgstr ""
 2892. "En mellomtjener er oppgitt, men ikke noe innloggingsskript. Feltet «Acquire::"
 2893. "ftp::ProxyLogin» er tomt."
 2894. #: methods/ftp.cc
 2895. #, c-format
 2896. msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
 2897. msgstr "Kommandoen «%s» i innlogginsskriptet mislykkes, tjeneren sa: %s"
 2898. #: methods/ftp.cc
 2899. #, c-format
 2900. msgid "TYPE failed, server said: %s"
 2901. msgstr "TYPE mislykkes, tjeneren sa: %s"
 2902. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2903. msgid "Connection timeout"
 2904. msgstr "Tidsavbrudd på forbindelsen"
 2905. #: methods/ftp.cc
 2906. msgid "Server closed the connection"
 2907. msgstr "Tjeneren lukket forbindelsen"
 2908. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2909. msgid "A response overflowed the buffer."
 2910. msgstr "Et svar oversvømte bufferen."
 2911. #: methods/ftp.cc
 2912. msgid "Protocol corruption"
 2913. msgstr "Protokollødeleggelse"
 2914. #: methods/ftp.cc
 2915. msgid "Could not create a socket"
 2916. msgstr "Klarte ikke å opprette en sokkel"
 2917. #: methods/ftp.cc
 2918. msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
 2919. msgstr "Klarte ikke å kople til datasokkelen, tidsavbrudd på forbindelsen"
 2920. #: methods/ftp.cc
 2921. msgid "Could not connect passive socket."
 2922. msgstr "Klarte ikke å koble til en passiv sokkel."
 2923. #: methods/ftp.cc
 2924. msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
 2925. msgstr "getaddrinfo klarte ikke å opprette en lyttesokkel"
 2926. #: methods/ftp.cc
 2927. msgid "Could not bind a socket"
 2928. msgstr "Klarte ikke å binde til sokkel"
 2929. #: methods/ftp.cc
 2930. msgid "Could not listen on the socket"
 2931. msgstr "Klarte ikke å lytte til sokkel"
 2932. #: methods/ftp.cc
 2933. msgid "Could not determine the socket's name"
 2934. msgstr "Klarte ikke å avgjøre sokkelnavnet"
 2935. #: methods/ftp.cc
 2936. msgid "Unable to send PORT command"
 2937. msgstr "Klarte ikke å sende PORT-kommandoen"
 2938. #: methods/ftp.cc
 2939. #, c-format
 2940. msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
 2941. msgstr "Ukjent adressefamilie %u (AF_*)"
 2942. #: methods/ftp.cc
 2943. #, c-format
 2944. msgid "EPRT failed, server said: %s"
 2945. msgstr "EPRT mislykkes, tjeneren sa: %s"
 2946. #: methods/ftp.cc
 2947. msgid "Data socket connect timed out"
 2948. msgstr "Tidsavbrudd på tilkoblingen til datasokkelen"
 2949. #: methods/ftp.cc
 2950. msgid "Unable to accept connection"
 2951. msgstr "Klarte ikke å godta tilkoblingen"
 2952. #: methods/ftp.cc methods/http.cc methods/rsh.cc
 2953. msgid "Problem hashing file"
 2954. msgstr "Problem ved oppretting av nøkkel for fil"
 2955. #: methods/ftp.cc
 2956. #, c-format
 2957. msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
 2958. msgstr "Klarte ikke å hente fila, tjeneren sa «%s»"
 2959. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2960. msgid "Data socket timed out"
 2961. msgstr "Tidsavbrudd på datasokkelen"
 2962. #: methods/ftp.cc
 2963. #, c-format
 2964. msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
 2965. msgstr "Dataoverføringen mislykkes, tjeneren sa «%s»"
 2966. #. Get the files information
 2967. #: methods/ftp.cc
 2968. msgid "Query"
 2969. msgstr "Spørring"
 2970. #: methods/ftp.cc
 2971. msgid "Unable to invoke "
 2972. msgstr "Klarte ikke å starte"
 2973. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 2974. #: methods/gpgv.cc
 2975. #, c-format
 2976. msgid ""
 2977. "Signed file isn't valid, got '%s' (does the network require authentication?)"
 2978. msgstr ""
 2979. #: methods/gpgv.cc
 2980. msgid "At least one invalid signature was encountered."
 2981. msgstr "Minst en ugyldig signatur ble funnet."
 2982. #: methods/gpgv.cc
 2983. msgid ""
 2984. "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
 2985. msgstr "Intern feil: God signatur, men kunne bestemme nøkkelfingeravtrykk?!"
 2986. #: methods/gpgv.cc
 2987. msgid "Could not execute 'apt-key' to verify signature (is gnupg installed?)"
 2988. msgstr ""
 2989. "Klarte ikke kjøre «apt-key» for å verifisere signaturen (er gnupg "
 2990. "installert?)"
 2991. #: methods/gpgv.cc
 2992. msgid "Unknown error executing apt-key"
 2993. msgstr "Ukjent feil ved kjøring av apt-key"
 2994. #. TRANSLATORS: The second %s is the reason and is untranslated for repository owners.
 2995. #: methods/gpgv.cc
 2996. #, c-format
 2997. msgid "Signature by key %s uses weak digest algorithm (%s)"
 2998. msgstr "Signatur med nøkkel %s bruker svak oppsummeringsalgoritme (%s)"
 2999. #: methods/gpgv.cc
 3000. msgid "The following signatures were invalid:\n"
 3001. msgstr "De følgende signaturene var ugyldige:\n"
 3002. #: methods/gpgv.cc
 3003. msgid ""
 3004. "The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
 3005. "available:\n"
 3006. msgstr ""
 3007. "De følgende signaturene kunne ikke verifiseres fordi den offentlige nøkkelen "
 3008. "ikke er tilgjengelig:\n"
 3009. #: methods/http.cc
 3010. msgid "Error writing to the file"
 3011. msgstr "Feil ved skriving til fila"
 3012. #: methods/http.cc
 3013. msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
 3014. msgstr "Feil ved lesing fra tjeneren. Forbindelsen ble lukket i andre enden"
 3015. #: methods/http.cc
 3016. msgid "Error reading from server"
 3017. msgstr "Feil ved lesing fra tjeneren"
 3018. #: methods/http.cc
 3019. msgid "Error writing to file"
 3020. msgstr "Feil ved skriving til fil"
 3021. #: methods/http.cc
 3022. msgid "Select failed"
 3023. msgstr "Utvalget mislykkes"
 3024. #: methods/http.cc
 3025. msgid "Connection timed out"
 3026. msgstr "Tidsavbrudd på forbindelsen"
 3027. #: methods/http.cc
 3028. msgid "Error writing to output file"
 3029. msgstr "Feil ved skriving til utfil"
 3030. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 3031. #. and provide a config option to define that default
 3032. #: methods/mirror.cc
 3033. #, c-format
 3034. msgid "No mirror file '%s' found "
 3035. msgstr "Ingen speilfil «%s» funnet"
 3036. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 3037. #. and provide a config option to define that default
 3038. #: methods/mirror.cc
 3039. #, fuzzy, c-format
 3040. msgid "Can not read mirror file '%s'"
 3041. msgstr "Ingen speilfil «%s» funnet"
 3042. #: methods/mirror.cc
 3043. #, fuzzy, c-format
 3044. msgid "No entry found in mirror file '%s'"
 3045. msgstr "Ingen speilfil «%s» funnet"
 3046. #: methods/mirror.cc
 3047. #, c-format
 3048. msgid "[Mirror: %s]"
 3049. msgstr "[Speil: %s]"
 3050. #: methods/rred.cc
 3051. msgid "Failed to set modification time"
 3052. msgstr "Klarte ikke å sette endringstidspunkt"
 3053. #: methods/rsh.cc
 3054. msgid "Connection closed prematurely"
 3055. msgstr "Forbindelsen ble uventet stengt"
 3056. #: methods/server.cc
 3057. msgid "Waiting for headers"
 3058. msgstr "Venter på hoder"
 3059. #: methods/server.cc
 3060. msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
 3061. msgstr "HTTP-tjeneren sendte et ugyldig svarhode"
 3062. #: methods/server.cc
 3063. msgid "Bad header line"
 3064. msgstr "Ødelagt hodelinje"
 3065. #: methods/server.cc
 3066. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
 3067. msgstr "HTTP-tjeneren sendte et ugyldig «Content-Length»-hode"
 3068. #: methods/server.cc
 3069. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
 3070. msgstr "HTTP-tjeneren sendte et ugyldig «Content-Range»-hode"
 3071. #: methods/server.cc
 3072. msgid "This HTTP server has broken range support"
 3073. msgstr "Denne HTTP-tjeneren har ødelagt støtte for område"
 3074. #: methods/server.cc
 3075. msgid "Unknown date format"
 3076. msgstr "Ukjent datoformat"
 3077. #: methods/server.cc
 3078. msgid "Bad header data"
 3079. msgstr "Ødelagte hodedata"
 3080. #: methods/server.cc
 3081. msgid "Connection failed"
 3082. msgstr "Forbindelsen mislykkes"
 3083. #: methods/server.cc
 3084. #, c-format
 3085. msgid ""
 3086. "Automatically disabled %s due to incorrect response from server/proxy. (man "
 3087. "5 apt.conf)"
 3088. msgstr ""
 3089. #: methods/server.cc
 3090. msgid "Internal error"
 3091. msgstr "Intern feil"
 3092. #: methods/store.cc
 3093. msgid "Empty files can't be valid archives"
 3094. msgstr "Tomme filer kan ikke være gyldige arkiver"
 3095. #~ msgid "Failed to fetch %s %s\n"
 3096. #~ msgstr "Klarte ikke å skaffe %s %s\n"
 3097. #~ msgid "(not found)"
 3098. #~ msgstr "(ikke funnet)"
 3099. #~ msgid " Package pin: "
 3100. #~ msgstr " Pakke låst til: "
 3101. #~ msgid "Invalid 'Valid-Until' entry in Release file %s"
 3102. #~ msgstr "Ugyldig «Valid-Until»-oppføring i Release-fila %s"
 3103. #~ msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
 3104. #~ msgstr ""
 3105. #~ "Det er ingen offentlig nøkkel tilgjengelig for de følgende nøkkel-ID-"
 3106. #~ "ene:\n"
 3107. #, fuzzy
 3108. #~ msgid "The repository is insufficiently signed by key %s (%s)"
 3109. #~ msgstr "Katalogen %s er avledet"
 3110. #, fuzzy
 3111. #~ msgid ""
 3112. #~ "%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
 3113. #~ "packages"
 3114. #~ msgstr "Kravet %s for %s kan ikke oppfylles fordi pakken %s ikke finnes"
 3115. #~ msgid ""
 3116. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
 3117. #~ "found"
 3118. #~ msgstr "Kravet %s for %s kan ikke oppfylles fordi pakken %s ikke finnes"
 3119. #~ msgid ""
 3120. #~ "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
 3121. #~ msgstr ""
 3122. #~ "Klarte ikke å tilfredsstille %s avhengighet for %s: den installerte "
 3123. #~ "pakken %s er for ny"
 3124. #, fuzzy
 3125. #~ msgid ""
 3126. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
 3127. #~ "package %s can't satisfy version requirements"
 3128. #~ msgstr ""
 3129. #~ "Kravet %s for %s kan ikke oppfylles fordi det ikke finnes noen "
 3130. #~ "tilgjengelige versjoner av pakken %s som oppfyller versjonskravene"
 3131. #, fuzzy
 3132. #~ msgid ""
 3133. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no "
 3134. #~ "candidate version"
 3135. #~ msgstr "Kravet %s for %s kan ikke oppfylles fordi pakken %s ikke finnes"
 3136. #~ msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
 3137. #~ msgstr "Klarte ikke å tilfredsstille %s avhengighet for %s: %s"
 3138. #~ msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
 3139. #~ msgstr "Klarte ikke å tilfredstille bygg-avhengighetene for %s."
 3140. #~ msgid "Problem unlinking %s"
 3141. #~ msgstr "Problem ved oppheving av lenken til %s"
 3142. #~ msgid "Failed to unlink %s"
 3143. #~ msgstr "Klarte ikke å oppheve lenken %s"
 3144. #~ msgid ""
 3145. #~ "Usage: apt-cache [options] command\n"
 3146. #~ " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 3147. #~ "\n"
 3148. #~ "apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
 3149. #~ "from APT's binary cache files\n"
 3150. #~ msgstr ""
 3151. #~ "Bruk: apt-cache [valg] kommando\n"
 3152. #~ " apt-cache [valg] show pakke1 [pakke2 ...]\n"
 3153. #~ "\n"
 3154. #~ "apt-cache er et lavnivå-verktøy, som brukes til å håndtere APT sine "
 3155. #~ "binære\n"
 3156. #~ "lagerfiler, og spørre dem om informasjon.\n"
 3157. #~ msgid ""
 3158. #~ "Options:\n"
 3159. #~ " -h This help text.\n"
 3160. #~ " -p=? The package cache.\n"
 3161. #~ " -s=? The source cache.\n"
 3162. #~ " -q Disable progress indicator.\n"
 3163. #~ " -i Show only important deps for the unmet command.\n"
 3164. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3165. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3166. #~ "See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
 3167. #~ msgstr ""
 3168. #~ "Valg:\n"
 3169. #~ " -h Denne hjelpeteksten\n"
 3170. #~ " -p=? Pakkelageret.\n"
 3171. #~ " -s=? Kildekodelageret.\n"
 3172. #~ " -q Ikke vis framdrift.\n"
 3173. #~ " -i Vis bare viktige avhengighetsforhold for kommandoen «unmet».\n"
 3174. #~ " -c=? Les denne innstillingsfila.\n"
 3175. #~ " -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
 3176. #~ "Les manualsidene apt-cache(8) og apt.conf(5) for mer informasjon.\n"
 3177. #~ msgid ""
 3178. #~ "Options:\n"
 3179. #~ " -h This help text.\n"
 3180. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3181. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3182. #~ msgstr ""
 3183. #~ "Innstillinger:\n"
 3184. #~ " -h Denne hjelpeteksten\n"
 3185. #~ " -c=? Les denne innstillingsfila.\n"
 3186. #~ " -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
 3187. #~ msgid ""
 3188. #~ "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 3189. #~ "\n"
 3190. #~ "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is "
 3191. #~ "used\n"
 3192. #~ "to indicate what kind of file it is.\n"
 3193. #~ "\n"
 3194. #~ "Options:\n"
 3195. #~ " -h This help text\n"
 3196. #~ " -s Use source file sorting\n"
 3197. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3198. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3199. #~ msgstr ""
 3200. #~ "Bruk: apt-sortpkgs [innstillinger] fil1 [fil2 ...]\n"
 3201. #~ "\n"
 3202. #~ "apt-sortpkgs er et enkelt redskap til å sortere pakkefiler. "
 3203. #~ "Innstillingen\n"
 3204. #~ "-s brukes til å angi hvilken filtype det er.\n"
 3205. #~ "\n"
 3206. #~ "Innstillinger:\n"
 3207. #~ " -h Denne hjelpeteksten\n"
 3208. #~ " -s Bruk filsortering\n"
 3209. #~ " -c=? Les denne innstillingsfila.\n"
 3210. #~ " -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
 3211. #~ msgid "Child process failed"
 3212. #~ msgstr "Barneprosessen mislyktes"
 3213. #, fuzzy
 3214. #~ msgid "Must specifc at least one srv record"
 3215. #~ msgstr "Du må angi minst en pakke du vil ha kildekoden til"
 3216. #~ msgid "Failed to create pipes"
 3217. #~ msgstr "Klarte ikke å opprette rør"
 3218. #~ msgid "Failed to exec gzip "
 3219. #~ msgstr "Klarte ikke å kjøre gzip "
 3220. #~ msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
 3221. #~ msgstr "%s %s for %s kompilert på %s %s\n"
 3222. #~ msgid "Failed to create FILE*"
 3223. #~ msgstr "Klarte ikke å opprette FILE*"
 3224. #, fuzzy
 3225. #~ msgid "Malformed stanza %u in source list %s (URI parse)"
 3226. #~ msgstr "Feil på %lu i kildelista %s (fortolkning av nettadressen)"
 3227. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
 3228. #~ msgstr "Feil på linje %lu i kildelista %s ([valg] ikke tolkbar)"
 3229. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
 3230. #~ msgstr "Feil på linje %lu i kildelista %s ([valg] for kort)"
 3231. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
 3232. #~ msgstr "Feil på linje %lu i kildelista %s ([%s] er ingen tilordning)"
 3233. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
 3234. #~ msgstr "Feil på linje %lu i kildelista %s ([%s] har ingen nøkkel)"
 3235. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
 3236. #~ msgstr "Feil på linje %lu i kildelista %s ([%s] nøkkel %s har ingen verdi)"
 3237. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
 3238. #~ msgstr "Feil på linje %lu i kildelista %s (nettadresse)"
 3239. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
 3240. #~ msgstr "Feil på linje %lu i kildelista %s (dist)"
 3241. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
 3242. #~ msgstr "Feil på %lu i kildelista %s (fortolkning av nettadressen)"
 3243. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
 3244. #~ msgstr "Feil på %lu i kildelista %s (Absolutt dist)"
 3245. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
 3246. #~ msgstr "Feil på %lu i kildelista %s (dist fortolking)"
 3247. #~ msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
 3248. #~ msgstr "Fant ikke pakken %s %s ved behandling av filkrav"
 3249. #~ msgid "Couldn't stat source package list %s"
 3250. #~ msgstr "Klarte ikke finne informasjon om %s - lista over kildekodepakker"
 3251. #~ msgid "Collecting File Provides"
 3252. #~ msgstr "Samler inn filtilbud"
 3253. #, fuzzy
 3254. #~ msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
 3255. #~ msgstr "Klarer ikke å fortolke Release-fila %s"
 3256. #~ msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
 3257. #~ msgstr "Utgivers blokk %s inneholder ikke no fingeravtrykk"
 3258. #~ msgid "Total dependency version space: "
 3259. #~ msgstr "Total plass for avhengighetsforhold/versjoner: "
 3260. #~ msgid "You don't have enough free space in %s"
 3261. #~ msgstr "Du har ikke nok ledig plass i %s"
 3262. #~ msgid "Done"
 3263. #~ msgstr "Utført"
 3264. #~ msgid "No keyring installed in %s."
 3265. #~ msgstr "Ingen nøkkelring installert i %s."
 3266. #, fuzzy
 3267. #~ msgid "Internal error, Upgrade broke stuff"
 3268. #~ msgstr "Intern feil - «AllUpgrade» ødela noe"
 3269. #~ msgid "%s not a valid DEB package."
 3270. #~ msgstr "%s er ikke en gyldig debianpakke."
 3271. #~ msgid ""
 3272. #~ "Using CD-ROM mount point %s\n"
 3273. #~ "Mounting CD-ROM\n"
 3274. #~ msgstr ""
 3275. #~ "Bruker CD-ROM monteringspunkt %s\n"
 3276. #~ "Monterer CD-ROM\n"
 3277. #~ msgid ""
 3278. #~ "Could not patch %s with mmap and with file operation usage - the patch "
 3279. #~ "seems to be corrupt."
 3280. #~ msgstr ""
 3281. #~ "Klarte ikke rette %s med mmap og med filoperasjonbruk - programrettelsen "
 3282. #~ "ser ut til å være korrupt."
 3283. #~ msgid ""
 3284. #~ "Could not patch %s with mmap (but no mmap specific fail) - the patch "
 3285. #~ "seems to be corrupt."
 3286. #~ msgstr ""
 3287. #~ "Klarte ikke rette %s med mmap (men ingen mmap-spesifikk feil) - "
 3288. #~ "programrettelsen ser ut til å være korrupt."
 3289. #~ msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
 3290. #~ msgstr "Ignorer utilgjengelig målutgave «%s» av pakke «%s»"
 3291. #~ msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
 3292. #~ msgstr ""
 3293. #~ "Dette er ikke et gyldig DEB-arkiv, det har ikke noe «%s»-, «%s»- eller "
 3294. #~ "«%s»-medlem"
 3295. #~ msgid "MD5Sum mismatch"
 3296. #~ msgstr "Feil MD5sum"
 3297. #~ msgid ""
 3298. #~ "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you "
 3299. #~ "need to manually fix this package."
 3300. #~ msgstr ""
 3301. #~ "Klarte ikke å finne en fil for pakken %s. Det kan bety at du må ordne "
 3302. #~ "denne pakken selv."
 3303. #~ msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
 3304. #~ msgstr ""
 3305. #~ "Klarte ikke skrive logg, openpty() feilet (/dev/pts ikke montert?)\n"
 3306. #~ msgid "Skipping nonexistent file %s"
 3307. #~ msgstr "Hopper over den ikke-eksisterende fila %s"
 3308. #~ msgid "Failed to remove %s"
 3309. #~ msgstr "Klarte ikke å fjerne %s"
 3310. #~ msgid "Unable to create %s"
 3311. #~ msgstr "Klarte ikke å opprette %s"
 3312. #~ msgid "Failed to stat %sinfo"
 3313. #~ msgstr "Klarte ikke å få statusen på %sinfo"
 3314. #~ msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
 3315. #~ msgstr ""
 3316. #~ "Infokatalogen og den midlertidige katalogen må være på det samme "
 3317. #~ "filsystemet"
 3318. #~ msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
 3319. #~ msgstr "Klarte ikke å bytte til adminkatalogen %sinfo"
 3320. #~ msgid "Internal error getting a package name"
 3321. #~ msgstr "Intern feil ved henting av pakkenavn"
 3322. #~ msgid "Reading file listing"
 3323. #~ msgstr "Les filliste"
 3324. #~ msgid ""
 3325. #~ "Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
 3326. #~ "then make it empty and immediately re-install the same version of the "
 3327. #~ "package!"
 3328. #~ msgstr ""
 3329. #~ "Klarte ikke å åpne listefila «%sinfo/%s». Dersom du ikke kan gjenopprette "
 3330. #~ "denne fila, bør du opprette den som en tom fil og installere den samme "
 3331. #~ "versjonen av pakken på nytt."
 3332. #~ msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
 3333. #~ msgstr "Klarte ikke å lese listefila %sinfo/%s"
 3334. #~ msgid "Internal error getting a node"
 3335. #~ msgstr "Intern feil ved henting av node"
 3336. #~ msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
 3337. #~ msgstr "Klarte ikke å åpne avledningsfila %sdiversions"
 3338. #~ msgid "The diversion file is corrupted"
 3339. #~ msgstr "Avledningsfila er ødelagt"
 3340. #~ msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
 3341. #~ msgstr "Ugyldig linje i avledningsfila: %s"
 3342. #~ msgid "Internal error adding a diversion"
 3343. #~ msgstr "Det oppsto en intern feil når avledningen ble lagt til"
 3344. #~ msgid "The pkg cache must be initialized first"
 3345. #~ msgstr "Pakkelageret må klargjøres først"
 3346. #~ msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
 3347. #~ msgstr "Fant ikke «Package:»-linje, offset %lu"
 3348. #~ msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
 3349. #~ msgstr "Ødelagt «ConfFile»-del i statusfila. Offset %lu"
 3350. #~ msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
 3351. #~ msgstr "Feil ved tolking av MD5. Offset %lu"
 3352. #~ msgid "Couldn't change to %s"
 3353. #~ msgstr "Klarte ikke å bytte til %s"
 3354. #~ msgid "Failed to locate a valid control file"
 3355. #~ msgstr "Fant ingen gyldig kontrollfil"
 3356. #~ msgid "Couldn't open pipe for %s"
 3357. #~ msgstr "Klarte ikke å åpne rør for %s"
 3358. #~ msgid "Read error from %s process"
 3359. #~ msgstr "Lesefeil fra %s-prosessen"
 3360. #~ msgid "Got a single header line over %u chars"
 3361. #~ msgstr "Fikk en enkel hodelinje over %u tegn"
 3362. #~ msgid "Note: This is done automatic and on purpose by dpkg."
 3363. #~ msgstr "Merk: Dette er gjort automatisk og med hensikt av dpkg."
 3364. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #1"
 3365. #~ msgstr "Ugyldig overstyring %s linje %lu #1"
 3366. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #2"
 3367. #~ msgstr "Ugyldig overstyring %s linje %lu #2"
 3368. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #3"
 3369. #~ msgstr "Ugyldig overstyring %s linje %lu #3"
 3370. #~ msgid "decompressor"
 3371. #~ msgstr "dekomprimering"
 3372. #~ msgid "read, still have %lu to read but none left"
 3373. #~ msgstr "lese, har fremdeles %lu igjen å lese, men ingen igjen"
 3374. #~ msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
 3375. #~ msgstr "skrive, har fremdeles %lu igjen å skrive, men klarte ikke å"
 3376. #~ msgid ""
 3377. #~ "Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. "
 3378. #~ "Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
 3379. #~ msgstr ""
 3380. #~ "Klarte ikke gjennomføre umiddelbar konfigurasjon av allerede utpakket "
 3381. #~ "«%s». Se man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for detaljer."
 3382. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
 3383. #~ msgstr "Feil oppsto under behandling av %s (NewPackage)"
 3384. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
 3385. #~ msgstr "Feil oppsto under behandling av %s (UsePackage1)"
 3386. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
 3387. #~ msgstr "Feil oppsto under behandling av %s (NewFileDesc1)"
 3388. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
 3389. #~ msgstr "Feil oppsto under behandling av %s (UsePackage2)"
 3390. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
 3391. #~ msgstr "Feil oppsto under behandling av %s (NewFileVer1)"
 3392. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion%d)"
 3393. #~ msgstr "Feil oppsto under behandling av %s (NewVersion%d)"
 3394. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
 3395. #~ msgstr "Feil oppsto under behandling av %s (UsePackage3)"
 3396. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
 3397. #~ msgstr "Feil oppsto under behandling av %s (NewFileDesc2)"
 3398. #~ msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
 3399. #~ msgstr "Feil oppsto under behandling av %s (FindPkg)"
 3400. #~ msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
 3401. #~ msgstr "Feil oppsto under behandling av %s (CollectFileProvides)"
 3402. #~ msgid "Internal error, could not locate member"
 3403. #~ msgstr "Intern feil, fant ikke medlem"
 3404. #~ msgid "Internal error, group '%s' has no installable pseudo package"
 3405. #~ msgstr "Intern feil, gruppe «%s» har ingen installerbar pseudo-pakke"
 3406. #~ msgid "Release file expired, ignoring %s (invalid since %s)"
 3407. #~ msgstr "Utgavefil har utgått, ignorerer %s (ugyldg siden %s)"
 3408. #~ msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
 3409. #~ msgstr "E: Argumentliste fra Acquire::gpgv::Options for lang. Avbryter."
 3410. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
 3411. #~ msgstr "Feil oppsto under behandling av %s (NewVersion2)"
 3412. #~ msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
 3413. #~ msgstr "Feil på %u i kildelista %s (selgers id)"
 3414. #~ msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
 3415. #~ msgstr "Klarte ikke å slå opp i nøkkelring; «%s»"
 3416. #~ msgid "Could not patch file"
 3417. #~ msgstr "Kunne ikke åpne fila %s"
 3418. #~ msgid " %4i %s\n"
 3419. #~ msgstr " %4i %s\n"
 3420. #~ msgid "%4i %s\n"
 3421. #~ msgstr "%4i %s\n"
 3422. #~ msgid "Processing triggers for %s"
 3423. #~ msgstr "Behandler utløsere for %s"
 3424. #~ msgid "Dynamic MMap ran out of room"
 3425. #~ msgstr "Dynamisk MMap gikk tom for minne"
 3426. #~ msgid ""
 3427. #~ "Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 3428. #~ "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 3429. #~ "that package should be filed."
 3430. #~ msgstr ""
 3431. #~ "Ettersom du bare bestilte et enkelt inngrep er det overveiende "
 3432. #~ "sannsynlig\n"
 3433. #~ "at pakken helt enkelt ikke kan installeres, og du bør fylle ut en "
 3434. #~ "feilmelding."
 3435. #~ msgid "Line %d too long (max %lu)"
 3436. #~ msgstr "Linje %d er for lang (maks %lu)"
 3437. #, fuzzy
 3438. #~ msgid "Line %d too long (max %d)"
 3439. #~ msgstr "Linje %d er for lang (maks %d)"
 3440. #, fuzzy
 3441. #~ msgid "Error occured while processing %s (NewFileDesc1)"
 3442. #~ msgstr "Feil oppsto under behandling av %s (NewFileVer1)"
 3443. #, fuzzy
 3444. #~ msgid "Error occured while processing %s (NewFileDesc2)"
 3445. #~ msgstr "Feil oppsto under behandling av %s (NewFileVer1)"
 3446. #, fuzzy
 3447. #~ msgid "Stored label: %s \n"
 3448. #~ msgstr "Lagret merkelapp: %s \n"
 3449. #, fuzzy
 3450. #~ msgid ""
 3451. #~ "Found %i package indexes, %i source indexes, %i translation indexes and "
 3452. #~ "%i signatures\n"
 3453. #~ msgstr "Fant %i pakkeindekser, %i kildeindekser og %i signaturer\n"
 3454. #, fuzzy
 3455. #~ msgid "openpty failed\n"
 3456. #~ msgstr "Utvalget mislykkes"
 3457. #~ msgid "File date has changed %s"
 3458. #~ msgstr "Fildatoen er endret %s"
 3459. #~ msgid "Reading file list"
 3460. #~ msgstr "Leser filliste"
 3461. #~ msgid "Could not execute "
 3462. #~ msgstr "Får ikke låst %s"
 3463. #~ msgid "Unknown vendor ID '%s' in line %u of source list %s"
 3464. #~ msgstr "Ukjent selger ID «%s» i linje %u i kildelista %s"