mr.po 160 KB


 1. # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 2. # This file is put in the public domain.
 3. # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 4. #
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: apt 1.0.5\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
 9. "POT-Creation-Date: 2016-11-25 23:46+0100\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2008-11-20 23:27+0530\n"
 11. "Last-Translator: Sampada <sampadanakhare@gmail.com>\n"
 12. "Language-Team: Marathi, janabhaaratii, C-DAC, Mumbai, India "
 13. "<janabhaaratii@cdacmumbai.in>\n"
 14. "Language: mr\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 19. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 20. msgid "Invalid archive signature"
 21. msgstr "अयोग्य अर्काईव्ह ओळख सही"
 22. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 23. msgid "Error reading archive member header"
 24. msgstr "अर्काईव्ह मेंबर शीर्षक वाचण्यास त्रुटी"
 25. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 26. #, fuzzy, c-format
 27. msgid "Invalid archive member header %s"
 28. msgstr "अयोग्य अर्काईव्ह मेंबर शीर्षक"
 29. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 30. msgid "Invalid archive member header"
 31. msgstr "अयोग्य अर्काईव्ह मेंबर शीर्षक"
 32. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 33. msgid "Archive is too short"
 34. msgstr "अर्काईव्ह खूप छोटे आहे"
 35. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 36. msgid "Failed to read the archive headers"
 37. msgstr "अर्काईव्ह शीर्षके वाचणे असफल"
 38. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 39. #, fuzzy, c-format
 40. msgid "Cannot find a configured compressor for '%s'"
 41. msgstr "%s पॅकेज सापडू शकले नाही"
 42. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 43. msgid "Corrupted archive"
 44. msgstr "बिघडलेली अर्काईव्हज"
 45. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 46. msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
 47. msgstr "टार(टेपअर्काईव्ह) चेकसम चुकला, बिघडलेली अर्काईव्ह"
 48. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 49. #, c-format
 50. msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
 51. msgstr "अपरिचित TAR शीर्षक प्रकार %u, मेंबर %s"
 52. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 53. #, c-format
 54. msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
 55. msgstr "हा वैध DEB अर्काईव्ह नाही,'%s' मेंबर उपलब्ध नाही"
 56. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 57. #, c-format
 58. msgid "Internal error, could not locate member %s"
 59. msgstr "अंतर्गत त्रुटी,%s मेंबर शोधू शकत नाही"
 60. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 61. msgid "Unparsable control file"
 62. msgstr "अनपार्सेबल नियंत्रण फाईल"
 63. #: apt-inst/dirstream.cc
 64. #, c-format
 65. msgid "Failed to write file %s"
 66. msgstr "%s फाईल मध्ये लिहिण्यास असमर्थ"
 67. #: apt-inst/dirstream.cc
 68. #, c-format
 69. msgid "Failed to close file %s"
 70. msgstr "%s फाईल बंद करण्यास असमर्थ"
 71. #: apt-inst/extract.cc
 72. #, c-format
 73. msgid "The path %s is too long"
 74. msgstr "मार्ग %s हा खूप लांब आहे"
 75. #: apt-inst/extract.cc
 76. #, c-format
 77. msgid "Unpacking %s more than once"
 78. msgstr "%s एकापेक्षा जास्त वेळा उघडत आहे"
 79. #: apt-inst/extract.cc
 80. #, c-format
 81. msgid "The directory %s is diverted"
 82. msgstr "%s संचिका डायव्हर्ट केली आहे/वळवली आहे"
 83. #: apt-inst/extract.cc
 84. #, c-format
 85. msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
 86. msgstr "डायव्हर्जन इच्छित %s/%s मध्ये लिहिण्याचा पॅकेज प्रयत्न करत आहे"
 87. #: apt-inst/extract.cc
 88. msgid "The diversion path is too long"
 89. msgstr "डायव्हर्जन मार्ग हा खूप लांब आहे"
 90. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/cachedb.cc
 91. #: methods/rred.cc
 92. #, c-format
 93. msgid "Failed to stat %s"
 94. msgstr "%s स्टेट करण्यास असमर्थ"
 95. #: apt-inst/extract.cc ftparchive/multicompress.cc
 96. #, c-format
 97. msgid "Failed to rename %s to %s"
 98. msgstr "%s ला पुनर्नामांकन %s करण्यास असमर्थ "
 99. #: apt-inst/extract.cc
 100. #, c-format
 101. msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
 102. msgstr "%s संचिका ही संचिका नसलेल्या संचिकेबरोबर बदललेली आहे"
 103. #: apt-inst/extract.cc
 104. msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
 105. msgstr "नोडचे त्याच्या हॅश बकेटमध्ये/बादलीत स्थान निश्चित करण्यास असमर्थ"
 106. #: apt-inst/extract.cc
 107. msgid "The path is too long"
 108. msgstr "मार्ग खूप लांब आहे"
 109. #: apt-inst/extract.cc
 110. #, c-format
 111. msgid "Overwrite package match with no version for %s"
 112. msgstr "%s च्या आवृत्तीशी पुनः लिहिलेल्या पॅकेज जुळत नाही"
 113. #: apt-inst/extract.cc
 114. #, c-format
 115. msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
 116. msgstr "File %s/%s, %s पॅकेज मधल्या एका वर पुनर्लिखित होते"
 117. #. Only warn if there are no sources.list.d.
 118. #. Only warn if there is no sources.list file.
 119. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 120. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 121. #: apt-pkg/init.cc apt-pkg/policy.cc apt-pkg/sourcelist.cc methods/mirror.cc
 122. #, c-format
 123. msgid "Unable to read %s"
 124. msgstr "%s वाचण्यास असमर्थ"
 125. #: apt-inst/extract.cc
 126. #, c-format
 127. msgid "Unable to stat %s"
 128. msgstr "%s स्टॅट करण्यास असमर्थ"
 129. #: apt-inst/filelist.cc
 130. msgid "DropNode called on still linked node"
 131. msgstr "सुटा करण्यासाठी बोलावलेला/आणलेला सांधा(ड्रापनोड)अजुनही जुळलेलाच सांधा(लिंकनोड) आहे"
 132. #: apt-inst/filelist.cc
 133. msgid "Failed to locate the hash element!"
 134. msgstr "हॅश एलिमेंट शोधूने काढण्यास असमर्थ!"
 135. #: apt-inst/filelist.cc
 136. msgid "Failed to allocate diversion"
 137. msgstr "नेमून दिलेल्यात फेरबदल करण्यास अयशस्वी"
 138. #: apt-inst/filelist.cc
 139. msgid "Internal error in AddDiversion"
 140. msgstr "AddDiversion/ऍड डायव्हर्जन मध्ये आंतरिक दोष"
 141. #: apt-inst/filelist.cc
 142. #, c-format
 143. msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
 144. msgstr "डायव्हर्जन पुनः लिहिण्यास प्रयत्न करत आहे,%s -> %s and %s/%s"
 145. #: apt-inst/filelist.cc
 146. #, c-format
 147. msgid "Double add of diversion %s -> %s"
 148. msgstr "%s -> %s डायव्हर्जन दुप्पट मिळवा"
 149. #: apt-inst/filelist.cc
 150. #, c-format
 151. msgid "Duplicate conf file %s/%s"
 152. msgstr "%s/%s संचिरित संचिकाची दुसरी प्रत/नक्कल"
 153. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 154. msgid ""
 155. "Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore "
 156. "disabled by default."
 157. msgstr ""
 158. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 159. msgid ""
 160. "Data from such a repository can't be authenticated and is therefore "
 161. "potentially dangerous to use."
 162. msgstr ""
 163. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 164. msgid ""
 165. "See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration "
 166. "details."
 167. msgstr ""
 168. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 169. #, fuzzy, c-format
 170. msgid "The repository '%s' is no longer signed."
 171. msgstr "%s संचिका डायव्हर्ट केली आहे/वळवली आहे"
 172. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 173. #, fuzzy, c-format
 174. msgid "The repository '%s' does no longer have a Release file."
 175. msgstr "%s संचिका डायव्हर्ट केली आहे/वळवली आहे"
 176. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 177. msgid ""
 178. "This is normally not allowed, but the option Acquire::"
 179. "AllowDowngradeToInsecureRepositories was given to override it."
 180. msgstr ""
 181. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 182. #, fuzzy, c-format
 183. msgid "The repository '%s' is not signed."
 184. msgstr "%s संचिका डायव्हर्ट केली आहे/वळवली आहे"
 185. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 186. #, fuzzy, c-format
 187. msgid "The repository '%s' does not have a Release file."
 188. msgstr "%s संचिका डायव्हर्ट केली आहे/वळवली आहे"
 189. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 190. #, fuzzy, c-format
 191. msgid "The repository '%s' provides only weak security information."
 192. msgstr "%s संचिका डायव्हर्ट केली आहे/वळवली आहे"
 193. #: apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/writer.cc
 194. #, c-format
 195. msgid "Failed to readlink %s"
 196. msgstr "%s वाचणारा दुवा असमर्थ"
 197. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 198. msgid "Hash Sum mismatch"
 199. msgstr "हॅश बेरीज जुळत नाही"
 200. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 201. msgid "Insufficient information available to perform this download securely"
 202. msgstr ""
 203. #: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 204. #, c-format
 205. msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
 206. msgstr "पुनर्नामांकन अयशस्वी, %s (%s -> %s)."
 207. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 208. msgid "Size mismatch"
 209. msgstr "आकार जुळतनाही"
 210. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 211. #, fuzzy
 212. msgid "Invalid file format"
 213. msgstr "%s अवैध क्रिया"
 214. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 215. #, fuzzy
 216. msgid "Signature error"
 217. msgstr "लिहिण्यात त्रुटी"
 218. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 219. #: apt-pkg/acquire-item.cc methods/gpgv.cc
 220. #, c-format
 221. msgid ""
 222. "Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require "
 223. "authentication?)"
 224. msgstr ""
 225. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 226. #, c-format
 227. msgid ""
 228. "An error occurred during the signature verification. The repository is not "
 229. "updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s"
 230. msgstr ""
 231. #. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
 232. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 233. #, c-format
 234. msgid "GPG error: %s: %s"
 235. msgstr ""
 236. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 237. #, c-format
 238. msgid ""
 239. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't support "
 240. "architecture '%s'"
 241. msgstr ""
 242. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 243. #, c-format
 244. msgid ""
 245. "Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry "
 246. "or malformed file)"
 247. msgstr ""
 248. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 249. #, c-format
 250. msgid ""
 251. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' provides only "
 252. "weak security information for it"
 253. msgstr ""
 254. #. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
 255. #. the time since then the file is invalid - formatted in the same way as in
 256. #. the download progress display (e.g. 7d 3h 42min 1s)
 257. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 258. #, c-format
 259. msgid ""
 260. "Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
 261. "repository will not be applied."
 262. msgstr ""
 263. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 264. #, c-format
 265. msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
 266. msgstr ""
 267. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 268. #, c-format
 269. msgid ""
 270. "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 271. "to manually fix this package. (due to missing arch)"
 272. msgstr ""
 273. "मी %s पॅकेजकरीता संचिका शोधण्यास समर्थ नव्हतो. याचा अर्थ असाकी तुम्हाला हे पॅकेज स्वहस्ते "
 274. "स्थिर/निश्चित करण्याची गरज आहे(हरवलेल्या आर्चमुळे) "
 275. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 276. #, c-format
 277. msgid "Can't find a source to download version '%s' of '%s'"
 278. msgstr ""
 279. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 280. #, c-format
 281. msgid ""
 282. "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
 283. msgstr ""
 284. "पॅकेज यादीची/सुचीची संचिका दूषित/खराब झालेली आहे. संचिका नाव नाही: पॅकेजकरीता क्षेत्र/"
 285. "ठिकाण %s."
 286. #. TRANSLATOR: %s=%s is sourcename=sourceversion, e.g. apt=1.1
 287. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 288. #, fuzzy, c-format
 289. msgid "Changelog unavailable for %s=%s"
 290. msgstr "%s (%s) ला जोडत आहे"
 291. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 292. #, c-format
 293. msgid "The method '%s' is explicitly disabled via configuration."
 294. msgstr ""
 295. #: apt-pkg/acquire-worker.cc methods/connect.cc
 296. #, c-format
 297. msgid "If you meant to use Tor remember to use %s instead of %s."
 298. msgstr ""
 299. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 300. #, c-format
 301. msgid "The method driver %s could not be found."
 302. msgstr "%s कार्यपध्दतीचा ड्राइव्हर सापडू शकला नाही. "
 303. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 304. #, fuzzy, c-format
 305. msgid "Is the package %s installed?"
 306. msgstr "'dpkg-dev' पॅकेज संस्थापित केले आहे का ते पडताळून पहा.\n"
 307. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 308. #, c-format
 309. msgid "Method %s did not start correctly"
 310. msgstr "%s कार्यपध्दती योग्य रीतीने सुरु झालेली नाही"
 311. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 312. #, fuzzy, c-format
 313. msgid ""
 314. "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press [Enter]."
 315. msgstr "कृपया '%s' लेबल असलेली डिस्क '%s' या ड्राइव्हमध्ये ठेवा आणि एन्टर कळ दाबा."
 316. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/cdrom.cc
 317. #, fuzzy, c-format
 318. msgid "List directory %spartial is missing."
 319. msgstr "संचयिका यादीत %s पार्शल हरवले आहे."
 320. #: apt-pkg/acquire.cc
 321. #, fuzzy, c-format
 322. msgid "Archives directory %spartial is missing."
 323. msgstr "ऑर्काइव्ह संचयिका %spartial गायब आहे."
 324. #: apt-pkg/acquire.cc
 325. #, fuzzy, c-format
 326. msgid "Unable to lock directory %s"
 327. msgstr "संचयिका यादीला कुलुप लावण्यात असमर्थ"
 328. #: apt-pkg/acquire.cc
 329. #, c-format
 330. msgid "No sandbox user '%s' on the system, can not drop privileges"
 331. msgstr ""
 332. #: apt-pkg/acquire.cc
 333. #, c-format
 334. msgid ""
 335. "Can't drop privileges for downloading as file '%s' couldn't be accessed by "
 336. "user '%s'."
 337. msgstr ""
 338. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 339. #, fuzzy, c-format
 340. msgid "Clean of %s is not supported"
 341. msgstr "'%s' प्रकारची निर्देशक संचिका सहाय्यकारी नाही"
 342. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 343. #: methods/mirror.cc
 344. #, c-format
 345. msgid "Unable to change to %s"
 346. msgstr "%s मध्ये बदलण्यास असमर्थ"
 347. #. only show the ETA if it makes sense
 348. #. two days
 349. #: apt-pkg/acquire.cc
 350. #, c-format
 351. msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
 352. msgstr "%li ची %li(%s राहिलेले) संचिका पुन:प्राप्त करीत आहे"
 353. #: apt-pkg/acquire.cc
 354. #, c-format
 355. msgid "Retrieving file %li of %li"
 356. msgstr "%li ची %li संचिका पुन:प्राप्त करीत आहे"
 357. #: apt-pkg/algorithms.cc
 358. #, c-format
 359. msgid ""
 360. "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
 361. msgstr ""
 362. "%s पॅकेज पुनः:अधिष्ठापित करण्याची गरज आहे, परंतु मला त्यासाठी ऑर्काइव्ह सापडू शकले नाही."
 363. #: apt-pkg/algorithms.cc
 364. msgid ""
 365. "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
 366. "held packages."
 367. msgstr ""
 368. "दोष,पॅकेज समस्या निवारक::निवारण करतांना अडथळा निर्माण झाला, ह्याचे कारण स्थगित "
 369. "पॅकेजेस असू शकते."
 370. #: apt-pkg/algorithms.cc
 371. msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
 372. msgstr "अडचणी दूर करण्यास असमर्थ, तुम्ही तुटलेले पॅकेज घेतलेले आहे."
 373. #: apt-pkg/cachefile.cc
 374. msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
 375. msgstr "पॅकेजच्या याद्या किंवा संचिकेची स्थिती स्पष्ट होऊ शकत नाही किंवा ती उघडू शकत नाही."
 376. #: apt-pkg/cachefile.cc
 377. msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
 378. msgstr "तुम्ही ह्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी apt-get update प्रोग्राम चालू करु शकता"
 379. #: apt-pkg/cachefile.cc
 380. msgid "The list of sources could not be read."
 381. msgstr "उगमांच्या याद्या वाचता येणार नाहीत."
 382. #: apt-pkg/cachefilter.cc apt-private/private-output.cc
 383. #, c-format
 384. msgid "Regex compilation error - %s"
 385. msgstr "रिजेक्स कंपायलेशन त्रुटी -%s "
 386. #: apt-pkg/cacheset.cc
 387. #, c-format
 388. msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
 389. msgstr "'%s' साठी '%s' आवृत्ती सापडली नाही"
 390. #: apt-pkg/cacheset.cc
 391. #, c-format
 392. msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
 393. msgstr "'%s' साठी '%s' आवृत्ती सापडली नाही"
 394. #: apt-pkg/cacheset.cc
 395. #, fuzzy, c-format
 396. msgid "Couldn't find task '%s'"
 397. msgstr "%s कार्य सापडू शकले नाही"
 398. #: apt-pkg/cacheset.cc
 399. #, fuzzy, c-format
 400. msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
 401. msgstr "%s पॅकेज सापडू शकले नाही"
 402. #: apt-pkg/cacheset.cc
 403. #, fuzzy, c-format
 404. msgid "Couldn't find any package by glob '%s'"
 405. msgstr "%s पॅकेज सापडू शकले नाही"
 406. #: apt-pkg/cacheset.cc apt-private/private-show.cc
 407. #, c-format
 408. msgid "Unable to locate package %s"
 409. msgstr "पॅकेज %s शोधण्यास असमर्थ आहे"
 410. #: apt-pkg/cacheset.cc
 411. #, c-format
 412. msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
 413. msgstr ""
 414. #: apt-pkg/cacheset.cc
 415. #, c-format
 416. msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
 417. msgstr ""
 418. #: apt-pkg/cacheset.cc
 419. #, c-format
 420. msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
 421. msgstr ""
 422. #: apt-pkg/cacheset.cc
 423. #, c-format
 424. msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
 425. msgstr ""
 426. #: apt-pkg/cacheset.cc
 427. #, c-format
 428. msgid ""
 429. "Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
 430. "neither of them"
 431. msgstr ""
 432. #: apt-pkg/cdrom.cc
 433. #, c-format
 434. msgid "Line %u too long in source list %s."
 435. msgstr "%2$s स्त्रोत सुचीमध्ये ओळ %1$u खूप लांब आहे."
 436. #: apt-pkg/cdrom.cc
 437. msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
 438. msgstr "सिडी-रॉम अनमाउंट होत आहे...\n"
 439. #: apt-pkg/cdrom.cc
 440. #, c-format
 441. msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
 442. msgstr "सिडी-रॉमचे माउंट स्थान %s वापरुन\n"
 443. #: apt-pkg/cdrom.cc
 444. msgid "Waiting for disc...\n"
 445. msgstr "डिस्क/चकती करिता प्रतिक्षा करीत आहे...\n"
 446. #: apt-pkg/cdrom.cc
 447. msgid "Mounting CD-ROM...\n"
 448. msgstr "सिडी-रॉम माउंट होत आहे...\n"
 449. #: apt-pkg/cdrom.cc
 450. msgid "Identifying... "
 451. msgstr "ओळखत आहे..."
 452. #: apt-pkg/cdrom.cc
 453. #, c-format
 454. msgid "Stored label: %s\n"
 455. msgstr "ग्रहण केलेले नामदर्शक: %s \n"
 456. #: apt-pkg/cdrom.cc
 457. msgid "Scanning disc for index files...\n"
 458. msgstr "संचिकाच्या यादी/सूचीसाठी डिस्क/चकती बारकाईने तपासत आहे...\n"
 459. #: apt-pkg/cdrom.cc
 460. #, c-format
 461. msgid ""
 462. "Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
 463. "%zu signatures\n"
 464. msgstr ""
 465. "%zu पॅकेजेसची यादी/सूची, %zu स्त्रोताची यादी/सूची, %zu भाषांतर यादी/सूची आणि %zu "
 466. "स्वाक्षऱ्या/सिगनेचर्स सापडल्या\n"
 467. #: apt-pkg/cdrom.cc
 468. msgid ""
 469. "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
 470. "wrong architecture?"
 471. msgstr ""
 472. #: apt-pkg/cdrom.cc
 473. #, c-format
 474. msgid "Found label '%s'\n"
 475. msgstr "'%s' लेबल सापडले\n"
 476. #: apt-pkg/cdrom.cc
 477. msgid "That is not a valid name, try again.\n"
 478. msgstr "ते स्विकारण्याजोगे/वैध नांव नाही, पुन्हा प्रयत्न करा.\n"
 479. #: apt-pkg/cdrom.cc
 480. #, c-format
 481. msgid ""
 482. "This disc is called: \n"
 483. "'%s'\n"
 484. msgstr ""
 485. "ह्या डिस्कला/चकतीला: म्हणतात\n"
 486. "'%s'\n"
 487. #: apt-pkg/cdrom.cc
 488. msgid "Copying package lists..."
 489. msgstr "पॅकेज सूचींच्या प्रती तयार करित आहे..."
 490. #: apt-pkg/cdrom.cc
 491. msgid "Writing new source list\n"
 492. msgstr "नविन स्त्रोत सूची लिहित आहे\n"
 493. #: apt-pkg/cdrom.cc
 494. msgid "Source list entries for this disc are:\n"
 495. msgstr "ह्या डिस्क/चकती करिता स्त्रोत सूचीच्या प्रवेशिका आहेत: \n"
 496. #: apt-pkg/clean.cc
 497. #, c-format
 498. msgid "Unable to stat %s."
 499. msgstr "%s स्टॅट करण्यात असमर्थ. "
 500. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 501. #, c-format
 502. msgid "Unable to stat the mount point %s"
 503. msgstr "%s माऊंट पॉईंट स्टॅट करण्यास असमर्थ"
 504. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 505. msgid "Failed to stat the cdrom"
 506. msgstr "सीडी-रॉम स्टॅट करण्यास असमर्थ"
 507. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 508. #, fuzzy, c-format
 509. msgid ""
 510. "Command line option '%c' [from %s] is not understood in combination with the "
 511. "other options."
 512. msgstr "आदेश रेखा पर्याय '%c' [पासून %s] हे माहित नाही."
 513. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 514. #, fuzzy, c-format
 515. msgid ""
 516. "Command line option %s is not understood in combination with the other "
 517. "options"
 518. msgstr "आदेश रेखा पर्याय %s नीट समजला नाही"
 519. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 520. #, c-format
 521. msgid "Command line option %s is not boolean"
 522. msgstr "आदेश रेखा पर्याय %s हे बूलियन नाही"
 523. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 524. #, c-format
 525. msgid "Option %s requires an argument."
 526. msgstr "पर्याय %s साठी ऑर्गुमेंट पाहिजे"
 527. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 528. #, c-format
 529. msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
 530. msgstr "पर्याय %s: संरचितेच्या यादीतील कलमांचा तपशीलाला असलेच पाहिजे ते =<मूल्य>."
 531. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 532. #, c-format
 533. msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
 534. msgstr "%s पर्याय ला पूर्णांक ऑर्गुमेंट पाहिजे,'%s' नको"
 535. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 536. #, c-format
 537. msgid "Option '%s' is too long"
 538. msgstr "'%s' पर्याय खूप लांब आहे"
 539. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 540. #, c-format
 541. msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
 542. msgstr "%s संवेदना हे समजत नाही, चूक की बरोबर चा प्रयत्न करा."
 543. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 544. #, c-format
 545. msgid "Invalid operation %s"
 546. msgstr "%s अवैध क्रिया"
 547. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 548. #, c-format
 549. msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
 550. msgstr "संक्षिप्तरुपाचा माहित नसलेला प्रकार: '%c'"
 551. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 552. #, c-format
 553. msgid "Opening configuration file %s"
 554. msgstr "%s संरचना फाईल उघडत आहे"
 555. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 556. #, c-format
 557. msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
 558. msgstr "रचनेच्या नियमांचा दोष %s:%u: ब्लॉक नावाशिवाय सुरू होतो."
 559. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 560. #, c-format
 561. msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
 562. msgstr "रचनेच्या नियमांचा दोष : %s:%u: मालफॉर्मड् टॅग"
 563. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 564. #, c-format
 565. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
 566. msgstr "रचनेच्या नियमांचा दोष %s:%u: मुल्यांच्या नंतर अधिक जंक"
 567. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 568. #, c-format
 569. msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
 570. msgstr "रचनेच्या नियमांचा दोष %s:%u: दिशादर्शक फक्त उच्च पातळीवर केले जाऊ शकतात"
 571. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 572. #, c-format
 573. msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
 574. msgstr "रचनेच्या नियमांचा दोष %s:%u: खूपच एकात एक इनक्लूडस्"
 575. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 576. #, c-format
 577. msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
 578. msgstr "रचनेच्या नियमांचा दोष %s:%u: ह्या पासून समाविष्ट "
 579. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 580. #, c-format
 581. msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
 582. msgstr "नियम रचनेचा दोष %s:%u: '%s' दिशादर्शक असहाय्यकारी"
 583. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 584. #, fuzzy, c-format
 585. msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
 586. msgstr "रचनेच्या नियमांचा दोष %s:%u: दिशादर्शक फक्त उच्च पातळीवर केले जाऊ शकतात"
 587. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 588. #, c-format
 589. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
 590. msgstr "नियम रचनेचा दोष %s:%u: फाईलच्या अंती अधिक जंक"
 591. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 592. #, fuzzy, c-format
 593. msgid "Problem unlinking the file %s"
 594. msgstr "फाईल अनलिंकिंग करण्यात अडचण"
 595. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 596. #, c-format
 597. msgid "Not using locking for read only lock file %s"
 598. msgstr "फक्त वाचण्यासाठी कुलूप संचिका %s साठी कुलूपबंदचा वापर करीत नाही"
 599. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 600. #, c-format
 601. msgid "Could not open lock file %s"
 602. msgstr "%s कुलूप फाईल उघडता येत नाही"
 603. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 604. #, c-format
 605. msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
 606. msgstr "%s nfs(नेटवर्क फाईल सिस्टीम) माऊंटेड कुलुप फाईल ला कुलुप /बंद करता येत नाही"
 607. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 608. #, c-format
 609. msgid "Could not get lock %s"
 610. msgstr "%s कुलुप मिळवता येत नाही"
 611. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 612. #, c-format
 613. msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
 614. msgstr ""
 615. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 616. #, c-format
 617. msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
 618. msgstr ""
 619. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 620. #, c-format
 621. msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
 622. msgstr ""
 623. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 624. #, c-format
 625. msgid ""
 626. "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
 627. msgstr ""
 628. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc apt-pkg/deb/debsystem.cc
 629. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 630. #, c-format
 631. msgid "Waited for %s but it wasn't there"
 632. msgstr "%s साठी थांबलो पण ते तेथे नव्हते"
 633. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 634. #, c-format
 635. msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
 636. msgstr "%s उपक्रियेला सेगमेंटेशन दोष प्राप्त झाला."
 637. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 638. #, fuzzy, c-format
 639. msgid "Sub-process %s received signal %u."
 640. msgstr "%s उपक्रियेला सेगमेंटेशन दोष प्राप्त झाला."
 641. #. we forward the statuscode, so don't generate a message on the fd in this case
 642. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 643. #, c-format
 644. msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
 645. msgstr "%s उपक्रियेने (%u) त्रुटी कोड दिलेला आहे"
 646. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 647. #, c-format
 648. msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
 649. msgstr "%s उपक्रिया अचानकपणे बाहेर पडली"
 650. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 651. msgid "Read error"
 652. msgstr "त्रुटी वाचा"
 653. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 654. msgid "Write error"
 655. msgstr "लिहिण्यात त्रुटी"
 656. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 657. #, fuzzy, c-format
 658. msgid "Problem closing the gzip file %s"
 659. msgstr "फाईल बंद करण्यात अडचण"
 660. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 661. msgid "Unexpected end of file"
 662. msgstr ""
 663. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 664. msgid "Failed to create subprocess IPC"
 665. msgstr "आयपीसी उपक्रिया तयार करण्यास असमर्थ"
 666. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 667. msgid "Failed to exec compressor "
 668. msgstr "दाबक(संकलितकर्ता) कर्यान्वित करण्यास असमर्थ"
 669. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 670. #, c-format
 671. msgid "Could not open file %s"
 672. msgstr "%s फाईल उघडता येत नाही"
 673. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 674. #, fuzzy, c-format
 675. msgid "Could not open file descriptor %d"
 676. msgstr "%s साठी पाईप उघडता येत नाही"
 677. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 678. #, fuzzy, c-format
 679. msgid "read, still have %llu to read but none left"
 680. msgstr "वाचा, %lu अजूनही वाचण्यासाठी आहे पण आता काही उरली नाही"
 681. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 682. #, fuzzy, c-format
 683. msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
 684. msgstr "लिहा, %lu अजूनही लिहिण्यासाठी आहे पण लिहिता येत नाही"
 685. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 686. #, fuzzy, c-format
 687. msgid "Problem closing the file %s"
 688. msgstr "फाईल बंद करण्यात अडचण"
 689. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 690. #, fuzzy, c-format
 691. msgid "Problem renaming the file %s to %s"
 692. msgstr "संचिकेची syncing समस्या"
 693. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 694. msgid "Problem syncing the file"
 695. msgstr "संचिकेची syncing समस्या"
 696. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 697. #, fuzzy, c-format
 698. msgid "Unable to mkstemp %s"
 699. msgstr "%s स्टॅट करण्यास असमर्थ"
 700. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 701. #, c-format
 702. msgid "Unable to write to %s"
 703. msgstr "%s मध्ये लिहिण्यास असमर्थ "
 704. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 705. msgid "Can't mmap an empty file"
 706. msgstr "रिकामी फाईल mmap करता येणार नाही"
 707. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 708. #, fuzzy, c-format
 709. msgid "Couldn't make mmap of %llu bytes"
 710. msgstr "mmap चे %lu बाईटस् करता येणार नाहीत"
 711. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 712. #, fuzzy, c-format
 713. msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
 714. msgstr "%s साठी पाईप उघडता येत नाही"
 715. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 716. #, fuzzy
 717. msgid "Unable to close mmap"
 718. msgstr "%s उघडण्यास असमर्थ"
 719. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 720. #, fuzzy
 721. msgid "Unable to synchronize mmap"
 722. msgstr "जारी करण्यास करण्यास असमर्थ"
 723. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 724. #, c-format
 725. msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
 726. msgstr "mmap चे %lu बाईटस् करता येणार नाहीत"
 727. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 728. msgid "Failed to truncate file"
 729. msgstr "फाईल छोटी करणे असफल"
 730. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 731. #, c-format
 732. msgid ""
 733. "Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
 734. "Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
 735. msgstr ""
 736. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 737. #, c-format
 738. msgid ""
 739. "Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
 740. "reached."
 741. msgstr ""
 742. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 743. msgid ""
 744. "Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
 745. msgstr ""
 746. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 747. #, c-format
 748. msgid "%c%s... Error!"
 749. msgstr "%c%s... चूक/त्रुटी!"
 750. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 751. #, c-format
 752. msgid "%c%s... Done"
 753. msgstr "%c%s... झाले"
 754. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 755. msgid "..."
 756. msgstr ""
 757. #. Print the spinner
 758. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 759. #, fuzzy, c-format
 760. msgid "%c%s... %u%%"
 761. msgstr "%c%s... झाले"
 762. #. TRANSLATOR: d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
 763. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 764. #, c-format
 765. msgid "%lid %lih %limin %lis"
 766. msgstr ""
 767. #. TRANSLATOR: h means hours, min means minutes, s means seconds
 768. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 769. #, c-format
 770. msgid "%lih %limin %lis"
 771. msgstr ""
 772. #. TRANSLATOR: min means minutes, s means seconds
 773. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 774. #, c-format
 775. msgid "%limin %lis"
 776. msgstr ""
 777. #. TRANSLATOR: s means seconds
 778. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 779. #, c-format
 780. msgid "%lis"
 781. msgstr ""
 782. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 783. #, c-format
 784. msgid "Selection %s not found"
 785. msgstr "%s निवडक भाग सापडत नाही"
 786. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 787. #. a file like main/binary-amd64/Packages; another identifier like Contents;
 788. #. filename and linenumber of the sources.list entry currently parsed
 789. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 790. #, c-format
 791. msgid "Target %s wants to acquire the same file (%s) as %s from source %s"
 792. msgstr ""
 793. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 794. #. a file like main/binary-amd64/Packages; filename and linenumber of
 795. #. two sources.list entries
 796. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 797. #, c-format
 798. msgid "Target %s (%s) is configured multiple times in %s and %s"
 799. msgstr ""
 800. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 801. #, fuzzy, c-format
 802. msgid "Unable to parse Release file %s"
 803. msgstr "%s (1) पॅकेज फाईल पार्स करण्यात असमर्थ"
 804. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 805. #, fuzzy, c-format
 806. msgid "No sections in Release file %s"
 807. msgstr "लक्षात घ्या,%s ऐवजी %s ची निवड करत आहे \n"
 808. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 809. #, c-format
 810. msgid "No Hash entry in Release file %s"
 811. msgstr ""
 812. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 813. #, c-format
 814. msgid ""
 815. "No Hash entry in Release file %s which is considered strong enough for "
 816. "security purposes"
 817. msgstr ""
 818. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 819. #, fuzzy, c-format
 820. msgid "Invalid '%s' entry in Release file %s"
 821. msgstr "%s डायव्हर्जन फाईलमध्ये अवैध ओळ आहे:"
 822. #. TRANSLATOR: The first is an option name from sources.list manpage, the other two URI and Suite
 823. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 824. #, c-format
 825. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s"
 826. msgstr ""
 827. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 828. #, c-format
 829. msgid "Invalid value set for option %s regarding source %s %s (%s)"
 830. msgstr ""
 831. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 832. #, c-format
 833. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s: %s != %s"
 834. msgstr ""
 835. #: apt-pkg/deb/debrecords.cc apt-pkg/tagfile.cc
 836. #, c-format
 837. msgid "Unable to parse package file %s (%d)"
 838. msgstr "%s पॅकेज फाईल पार्स करण्यात असमर्थ (%d)"
 839. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 840. #, c-format
 841. msgid ""
 842. "Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
 843. "it?"
 844. msgstr ""
 845. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 846. #, fuzzy, c-format
 847. msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 848. msgstr "संचयिका यादीला कुलुप लावण्यात असमर्थ"
 849. #. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually
 850. #. dpkg --configure -a
 851. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 852. #, c-format
 853. msgid ""
 854. "dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem. "
 855. msgstr ""
 856. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 857. msgid "Not locked"
 858. msgstr ""
 859. #. we don't care for the difference
 860. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 861. #, c-format
 862. msgid "Installing %s"
 863. msgstr "%s संस्थापित होत आहे"
 864. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 865. #, c-format
 866. msgid "Configuring %s"
 867. msgstr "%s संरचित होत आहे"
 868. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 869. #, c-format
 870. msgid "Removing %s"
 871. msgstr "%s काढून टाकत आहे"
 872. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 873. #, fuzzy, c-format
 874. msgid "Completely removing %s"
 875. msgstr "%s संपूर्ण काढून टाकले"
 876. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 877. #, c-format
 878. msgid "Noting disappearance of %s"
 879. msgstr ""
 880. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 881. #, c-format
 882. msgid "Running post-installation trigger %s"
 883. msgstr "संस्थापना-पश्चात ट्रिगर %s चालवत आहे"
 884. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 885. #, c-format
 886. msgid "Installed %s"
 887. msgstr "%s संस्थापित झाले"
 888. #. FIXME: use a better string after freeze
 889. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 890. #, c-format
 891. msgid "Directory '%s' missing"
 892. msgstr "'%s' संचयिका गहाळ आहे"
 893. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc apt-pkg/edsp.cc
 894. #, fuzzy, c-format
 895. msgid "Could not open file '%s'"
 896. msgstr "%s फाईल उघडता येत नाही"
 897. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 898. #, c-format
 899. msgid "Preparing %s"
 900. msgstr "%s तयार करित आहे"
 901. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 902. #, c-format
 903. msgid "Unpacking %s"
 904. msgstr "%s सुटे/मोकळे करीत आहे "
 905. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 906. #, c-format
 907. msgid "Preparing to configure %s"
 908. msgstr "%s संरचने साठी तयार करत आहे"
 909. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 910. #, c-format
 911. msgid "Preparing for removal of %s"
 912. msgstr "%s ला काढून टाकण्यासाठी तयारी करत आहे"
 913. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 914. #, c-format
 915. msgid "Removed %s"
 916. msgstr "%s काढून टाकले"
 917. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 918. #, c-format
 919. msgid "Preparing to completely remove %s"
 920. msgstr "%s संपूर्ण काढून टाकण्याची तयारी करत आहे"
 921. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 922. #, c-format
 923. msgid "Completely removed %s"
 924. msgstr "%s संपूर्ण काढून टाकले"
 925. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 926. #, fuzzy, c-format
 927. msgid "Can not write log (%s)"
 928. msgstr "%s मध्ये लिहिण्यास असमर्थ "
 929. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 930. msgid "Is /dev/pts mounted?"
 931. msgstr ""
 932. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 933. msgid "Operation was interrupted before it could finish"
 934. msgstr ""
 935. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 936. msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
 937. msgstr ""
 938. #. check if its not a follow up error
 939. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 940. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 941. msgstr ""
 942. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 943. msgid ""
 944. "No apport report written because the error message indicates its a followup "
 945. "error from a previous failure."
 946. msgstr ""
 947. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 948. msgid ""
 949. "No apport report written because the error message indicates a disk full "
 950. "error"
 951. msgstr ""
 952. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 953. msgid ""
 954. "No apport report written because the error message indicates a out of memory "
 955. "error"
 956. msgstr ""
 957. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 958. msgid ""
 959. "No apport report written because the error message indicates an issue on the "
 960. "local system"
 961. msgstr ""
 962. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 963. msgid ""
 964. "No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
 965. msgstr ""
 966. #: apt-pkg/depcache.cc
 967. msgid "Building dependency tree"
 968. msgstr "अवलंबित रचना बांधणी करत आहे"
 969. #: apt-pkg/depcache.cc
 970. msgid "Candidate versions"
 971. msgstr "कंॅडिडेट आवृत्त्या"
 972. #: apt-pkg/depcache.cc
 973. msgid "Dependency generation"
 974. msgstr "अवलंबित/विसंबून असलेले उत्पादन "
 975. #: apt-pkg/depcache.cc
 976. msgid "Reading state information"
 977. msgstr "स्थिती माहिती वाचत आहे"
 978. #: apt-pkg/depcache.cc
 979. #, c-format
 980. msgid "Failed to open StateFile %s"
 981. msgstr "%s StateFile उघडणे असफल"
 982. #: apt-pkg/depcache.cc
 983. #, c-format
 984. msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
 985. msgstr "%s तात्पुरत्या StateFile मध्ये लिहिणे असफल"
 986. #: apt-pkg/edsp.cc
 987. msgid "Send scenario to solver"
 988. msgstr ""
 989. #: apt-pkg/edsp.cc
 990. msgid "Send request to solver"
 991. msgstr ""
 992. #: apt-pkg/edsp.cc
 993. msgid "Prepare for receiving solution"
 994. msgstr ""
 995. #: apt-pkg/edsp.cc
 996. msgid "External solver failed without a proper error message"
 997. msgstr ""
 998. #: apt-pkg/edsp.cc
 999. msgid "Execute external solver"
 1000. msgstr ""
 1001. #: apt-pkg/edsp.cc
 1002. msgid "Execute external planner"
 1003. msgstr ""
 1004. #: apt-pkg/edsp.cc
 1005. msgid "Send request to planner"
 1006. msgstr ""
 1007. #: apt-pkg/edsp.cc
 1008. msgid "Send scenario to planner"
 1009. msgstr ""
 1010. #: apt-pkg/edsp.cc
 1011. msgid "External planner failed without a proper error message"
 1012. msgstr ""
 1013. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1014. #, c-format
 1015. msgid "Wrote %i records.\n"
 1016. msgstr "%i माहितीसंच लिहिले.\n"
 1017. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1018. #, c-format
 1019. msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
 1020. msgstr "%i गहाळ संचिकाबरोबर %i माहिती संच लिहिले.\n"
 1021. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1022. #, c-format
 1023. msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
 1024. msgstr "%i विजोड संचिकांबरोबर %i माहिती संच लिहिले\n"
 1025. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1026. #, c-format
 1027. msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
 1028. msgstr "%i गहाळ संचिकाबरोबर आणि %i विजोड संचिकाबरोबर %i माहिती संच लिहिले\n"
 1029. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1030. #, c-format
 1031. msgid "Can't find authentication record for: %s"
 1032. msgstr ""
 1033. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1034. #, fuzzy, c-format
 1035. msgid "Hash mismatch for: %s"
 1036. msgstr "हॅश बेरीज जुळत नाही"
 1037. #: apt-pkg/init.cc
 1038. #, c-format
 1039. msgid "Packaging system '%s' is not supported"
 1040. msgstr "'%s' पॅकेजींग प्रणाली सहाय्यकारी नाही"
 1041. #: apt-pkg/init.cc
 1042. msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
 1043. msgstr "योग्य असा पॅकेजिंग प्रणाली प्रकार निश्चित करण्यास असमर्थ "
 1044. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1045. #, c-format
 1046. msgid "Progress: [%3i%%]"
 1047. msgstr ""
 1048. #. send status information that we are about to fork dpkg
 1049. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1050. msgid "Running dpkg"
 1051. msgstr ""
 1052. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1053. #, c-format
 1054. msgid ""
 1055. "Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
 1056. "under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
 1057. msgstr ""
 1058. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1059. #, fuzzy, c-format
 1060. msgid "Could not configure '%s'. "
 1061. msgstr "%s फाईल उघडता येत नाही"
 1062. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1063. #, c-format
 1064. msgid ""
 1065. "This installation run will require temporarily removing the essential "
 1066. "package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
 1067. "you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
 1068. msgstr ""
 1069. "ह्याचे आधिष्ठापन सुरु करण्यासाठी अत्यावश्यक तात्पुरते काढुन टाकण्याची गरज आहे%s पॅकेज "
 1070. "गुंतागुंतीमुळे/Pre-Depends पूर्व अवलंबित आवर्तन.हे नेहमीच वाईट असते, पण जर तुम्हाला ते खरोखर "
 1071. "करावयाचे असेल तर,APT::Force-LoopBreak पर्याय कार्यान्वित करा."
 1072. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1073. msgid "Empty package cache"
 1074. msgstr "पॅकेज अस्थाई स्मृतिकोष"
 1075. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1076. msgid "The package cache file is corrupted"
 1077. msgstr "पॅकेज अस्थाई स्मृतिकोष फाईल खराब झाली आहे"
 1078. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1079. msgid "The package cache file is an incompatible version"
 1080. msgstr "पॅकेज अस्थाई स्मृतिकोष फाईल ही विजोड आवृत्ती आहे"
 1081. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1082. #, c-format
 1083. msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
 1084. msgstr "'%s' आवृत्तीकरण प्रणालीला हे APT तांत्रिक मदत देऊ शकत नाही"
 1085. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1086. #, fuzzy, c-format
 1087. msgid "The package cache was built for different architectures: %s vs %s"
 1088. msgstr "पॅकेज अस्थाई स्मृतीकोष वेगळ्या वास्तुविद्ये साठी बनवला गेला"
 1089. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1090. #, fuzzy
 1091. msgid "The package cache file is corrupted, it has the wrong hash"
 1092. msgstr "पॅकेज अस्थाई स्मृतिकोष फाईल खराब झाली आहे"
 1093. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1094. msgid "Depends"
 1095. msgstr "अवलंबित"
 1096. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1097. msgid "PreDepends"
 1098. msgstr "पूर्व अवलंबित"
 1099. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1100. msgid "Suggests"
 1101. msgstr "सुचवणे"
 1102. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1103. msgid "Conflicts"
 1104. msgstr "परस्परविरोध"
 1105. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1106. msgid "Recommends"
 1107. msgstr "शिफारस"
 1108. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1109. msgid "Replaces"
 1110. msgstr "परत त्याठिकाणी आणा"
 1111. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1112. msgid "Breaks"
 1113. msgstr "तोडले"
 1114. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1115. msgid "Enhances"
 1116. msgstr ""
 1117. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1118. msgid "Obsoletes"
 1119. msgstr "अप्रचलित"
 1120. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1121. msgid "important"
 1122. msgstr "अत्यावश्यक"
 1123. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1124. msgid "required"
 1125. msgstr "आवश्यक"
 1126. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1127. msgid "standard"
 1128. msgstr "मानक"
 1129. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1130. msgid "extra"
 1131. msgstr "अधिक"
 1132. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1133. msgid "optional"
 1134. msgstr "एच्छिक"
 1135. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1136. msgid "Cache has an incompatible versioning system"
 1137. msgstr "अस्थायी स्मृतिकोष मध्ये विसंगत आवृतीकरण प्रणाली आहे"
 1138. #. TRANSLATOR: The first placeholder is a package name,
 1139. #. the other two should be copied verbatim as they include debug info
 1140. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1141. #, fuzzy, c-format
 1142. msgid "Error occurred while processing %s (%s%d)"
 1143. msgstr "%s (पॅकेज शोधतांना) प्रक्रिया करीत असतांना दोष आढळून आला"
 1144. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1145. msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
 1146. msgstr ""
 1147. "अरेवा!, तुम्ही तर ह्या एपिटीच्या कार्यक्षमतेपेक्षाही पॅकेज नांवांच्या संख्येची मर्यादा ओलांडली "
 1148. "आहे."
 1149. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1150. msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
 1151. msgstr ""
 1152. "अरेवा!, तुम्ही तर ह्या एपिटीच्या कार्यक्षमतेपेक्षाही आवृत्त्या संख्येची मर्यादा ओलांडली आहे."
 1153. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1154. msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
 1155. msgstr "अरेवा!, तुम्ही तर ह्या ऍप्टच्या कार्यक्षमतेपेक्षाही विवरण संख्येची मर्यादा ओलांडली आहे."
 1156. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1157. msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
 1158. msgstr ""
 1159. "अरेवा!, तुम्ही तर ह्या एपिटीच्या कार्यक्षमतेपेक्षाही अवलंबित/विसंबून असलेल्या संख्येची मर्यादा "
 1160. "ओलांडली आहे."
 1161. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1162. msgid "Reading package lists"
 1163. msgstr "पॅकेज याद्या वाचत आहोत"
 1164. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1165. msgid "IO Error saving source cache"
 1166. msgstr "IO त्रुटी उगम निवडक संचयस्थानात संग्रहित होत आहे"
 1167. #: apt-pkg/pkgrecords.cc
 1168. #, c-format
 1169. msgid "Index file type '%s' is not supported"
 1170. msgstr "'%s' प्रकारची निर्देशक संचिका सहाय्यकारी नाही"
 1171. #: apt-pkg/policy.cc
 1172. #, c-format
 1173. msgid ""
 1174. "The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
 1175. "available in the sources"
 1176. msgstr ""
 1177. #: apt-pkg/policy.cc
 1178. #, fuzzy, c-format
 1179. msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
 1180. msgstr "पसंतीच्या संचिकेत अवैध माहितीसंच, पॅकेजला शीर्षक नाही "
 1181. #: apt-pkg/policy.cc
 1182. #, c-format
 1183. msgid "Did not understand pin type %s"
 1184. msgstr "%s पिनचा प्रकार समजलेला नाही"
 1185. #: apt-pkg/policy.cc
 1186. #, c-format
 1187. msgid "%s: Value %s is outside the range of valid pin priorities (%d to %d)"
 1188. msgstr ""
 1189. #: apt-pkg/policy.cc
 1190. msgid "No priority (or zero) specified for pin"
 1191. msgstr "पिन करिता प्राधान्य/अग्रक्रम (किंवा शून्य)निर्देशीत केलेला नाही"
 1192. #. TRANSLATOR: %u is a line number, the first %s is a filename of a file with the extension "second %s" and the third %s is a unique identifier for bugreports
 1193. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1194. #, fuzzy, c-format
 1195. msgid "Malformed entry %u in %s file %s (%s)"
 1196. msgstr "व्यंगीत/हिडीस दुर्लक्षित केले %s रेषा %lu #1"
 1197. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1198. #, c-format
 1199. msgid "Opening %s"
 1200. msgstr "%s उघडत आहे"
 1201. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1202. #, c-format
 1203. msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
 1204. msgstr "स्त्रोत सुची %2$s (प्रकार) मध्ये %1$u वाईट/व्यंग रेषा"
 1205. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1206. #, c-format
 1207. msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
 1208. msgstr "%s स्त्रोत सुचीमध्ये %u रेषेवर '%s' प्रकार माहित नाही "
 1209. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1210. #, fuzzy, c-format
 1211. msgid "Malformed stanza %u in source list %s (type)"
 1212. msgstr "स्त्रोत सुची %2$s (प्रकार) मध्ये %1$u वाईट/व्यंग रेषा"
 1213. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1214. #, fuzzy, c-format
 1215. msgid "Type '%s' is not known on stanza %u in source list %s"
 1216. msgstr "%s स्त्रोत सुचीमध्ये %u रेषेवर '%s' प्रकार माहित नाही "
 1217. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1218. #, c-format
 1219. msgid "Unsupported file %s given on commandline"
 1220. msgstr ""
 1221. #: apt-pkg/srcrecords.cc
 1222. msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
 1223. msgstr "तुम्ही तुमच्या उगमस्थान यादीत URI घाला"
 1224. #: apt-pkg/tagfile.cc
 1225. #, c-format
 1226. msgid "Cannot convert %s to integer: out of range"
 1227. msgstr ""
 1228. #: apt-pkg/update.cc apt-private/private-download.cc
 1229. #, c-format
 1230. msgid "Failed to fetch %s %s"
 1231. msgstr "%s %s आणणे असफल"
 1232. #: apt-pkg/update.cc
 1233. #, fuzzy
 1234. msgid ""
 1235. "Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
 1236. "used instead."
 1237. msgstr ""
 1238. "काही अनुक्रमणिका संचयिका डाऊनलोड करण्यास असमर्थ,त्या दुर्लक्षित झाल्या, किंवा "
 1239. "त्याऐवजी जुन्या वापरल्या गेल्या."
 1240. #: apt-pkg/upgrade.cc
 1241. msgid "Calculating upgrade"
 1242. msgstr "पुढिल आवृत्तीची गणती करीत आहे"
 1243. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed before unchanged files in 'apt-get update'
 1244. #: apt-private/acqprogress.cc
 1245. #, c-format
 1246. msgid "Hit:%lu %s"
 1247. msgstr "दाबा:%lu %s"
 1248. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files processed in 'apt-get update'
 1249. #. Potentially replaced later by "Hit:", "Ign:" or "Err:" if something (bad) happens
 1250. #: apt-private/acqprogress.cc
 1251. #, c-format
 1252. msgid "Get:%lu %s"
 1253. msgstr "मिळवा:%lu %s"
 1254. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1255. #. which failed to download, but the error is ignored (compare "Err:")
 1256. #: apt-private/acqprogress.cc
 1257. #, c-format
 1258. msgid "Ign:%lu %s"
 1259. msgstr "आय.जी.एन.:%lu %s"
 1260. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1261. #. which failed to download and the error is critical (compare "Ign:")
 1262. #: apt-private/acqprogress.cc
 1263. #, c-format
 1264. msgid "Err:%lu %s"
 1265. msgstr "दोष इ.आर.आर.:%lu %s"
 1266. #: apt-private/acqprogress.cc
 1267. #, c-format
 1268. msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
 1269. msgstr "%s (%sB/s) मध्ये %sB मिळविला\n"
 1270. #: apt-private/acqprogress.cc
 1271. msgid " [Working]"
 1272. msgstr "[काम करत आहे]"
 1273. #: apt-private/acqprogress.cc
 1274. #, fuzzy, c-format
 1275. msgid ""
 1276. "Media change: please insert the disc labeled\n"
 1277. " '%s'\n"
 1278. "in the drive '%s' and press [Enter]\n"
 1279. msgstr ""
 1280. "माध्यम बदल: कृपया नाव घातलेली सीडी घाला\n"
 1281. "%s'\n"
 1282. "'%s' ड्राईव्ह मध्ये व एंटर कळ दाबा\n"
 1283. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1284. msgid "Correcting dependencies..."
 1285. msgstr "डिपेन्डन्सीज बरोबर/दुरूस्त करत आहे..."
 1286. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1287. msgid " failed."
 1288. msgstr "अयशस्वी/चूकीचे झाले."
 1289. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1290. msgid "Unable to correct dependencies"
 1291. msgstr "डिपेन्डन्सीज बरोबर करण्यास असमर्थ आहे "
 1292. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1293. msgid "Unable to minimize the upgrade set"
 1294. msgstr "आवृत्तीकृत संच कमीतकमी करण्यास असमर्थ"
 1295. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1296. msgid " Done"
 1297. msgstr "झाले"
 1298. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1299. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
 1300. msgstr "हे बरोबर करण्यासाठी तुम्हाला `apt-get -f संस्थापना' प्रोग्राम चालू करावा लागेल."
 1301. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1302. msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
 1303. msgstr "अनमेट डिपेंडन्सीज.-f.वापरून प्रयत्न करा "
 1304. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-search.cc
 1305. msgid "Sorting"
 1306. msgstr ""
 1307. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1308. #, fuzzy, c-format
 1309. msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
 1310. msgstr "सूचना, '%s' रिजेक्स साठी %s ची निवड करत आहे\n"
 1311. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1312. #, fuzzy, c-format
 1313. msgid "Note, selecting '%s' for glob '%s'\n"
 1314. msgstr "सूचना, '%s' रिजेक्स साठी %s ची निवड करत आहे\n"
 1315. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1316. #, fuzzy, c-format
 1317. msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
 1318. msgstr "सूचना, '%s' रिजेक्स साठी %s ची निवड करत आहे\n"
 1319. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1320. #, c-format
 1321. msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
 1322. msgstr "%s हे आभासी पॅकेज ह्यांच्याकडून तरतूद केले आहे,:\n"
 1323. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1324. #, fuzzy
 1325. msgid " [Installed]"
 1326. msgstr "[संस्थापित केले]"
 1327. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1328. #, fuzzy
 1329. msgid " [Not candidate version]"
 1330. msgstr "कंॅडिडेट आवृत्त्या"
 1331. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1332. msgid "You should explicitly select one to install."
 1333. msgstr "तुम्ही संस्थापित करण्यासाठी एक निश्चित स्पष्टपणे निवडले पाहिजे."
 1334. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1335. #, c-format
 1336. msgid ""
 1337. "Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
 1338. "This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
 1339. "is only available from another source\n"
 1340. msgstr ""
 1341. "%s पॅकेज उपलब्ध नाही, पण दुसऱ्या पॅकेजच्या संदर्भाने.\n"
 1342. "याचा अर्थ असाही आहे की पॅकेज सापडत नाही,ते कालबाह्य किंवा \n"
 1343. " म्हणजे ते दुसऱ्या उगमातून उपलब्ध\n"
 1344. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1345. msgid "However the following packages replace it:"
 1346. msgstr "तथापि खालील पॅकेजेस मध्ये बदल झाला:"
 1347. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1348. #, fuzzy, c-format
 1349. msgid "Package '%s' has no installation candidate"
 1350. msgstr "%s पॅकेजला संस्थापित कॅन्डिडेट नाही"
 1351. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1352. #, c-format
 1353. msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
 1354. msgstr ""
 1355. #. TRANSLATORS: Note, this is not an interactive question
 1356. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1357. #, fuzzy, c-format
 1358. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?\n"
 1359. msgstr "%s पॅकेज संस्थापित केलेले नाही,म्हणून काढले नाही\n"
 1360. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1361. #, fuzzy, c-format
 1362. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed\n"
 1363. msgstr "%s पॅकेज संस्थापित केलेले नाही,म्हणून काढले नाही\n"
 1364. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1365. #, fuzzy, c-format
 1366. msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
 1367. msgstr "लक्षात घ्या,%s ऐवजी %s ची निवड करत आहे \n"
 1368. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1369. msgid "Most used commands:"
 1370. msgstr ""
 1371. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1372. #, c-format
 1373. msgid "See %s for more information about the available commands."
 1374. msgstr ""
 1375. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1376. msgid ""
 1377. "Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).\n"
 1378. "Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).\n"
 1379. "Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).\n"
 1380. "Security details are available in apt-secure(8).\n"
 1381. msgstr ""
 1382. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1383. msgid "This APT has Super Cow Powers."
 1384. msgstr "ह्या APT ला सुपर काऊ पॉवर्स आहेत"
 1385. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1386. msgid "This APT helper has Super Meep Powers."
 1387. msgstr ""
 1388. #: apt-private/private-depends.cc apt-private/private-show.cc
 1389. #: cmdline/apt-mark.cc
 1390. msgid "No packages found"
 1391. msgstr "पॅकेजेस सापडले नाहीत"
 1392. #: apt-private/private-download.cc
 1393. msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
 1394. msgstr "धोक्याची सूचना:खालील पॅकेजेस् प्रमाणित करु शकत नाही! "
 1395. #: apt-private/private-download.cc
 1396. msgid "Authentication warning overridden.\n"
 1397. msgstr "प्रमाणीकरणाची धोक्याची सूचना दुर्लक्षित करा.\n"
 1398. #: apt-private/private-download.cc
 1399. msgid "Some packages could not be authenticated"
 1400. msgstr "काही पॅकेजेसचे प्रमाणिकरण होऊ शकत नाही"
 1401. #: apt-private/private-download.cc
 1402. #, fuzzy
 1403. msgid "Install these packages without verification?"
 1404. msgstr "पडताळून पाहिल्याशिवाय ही पॅकेजेस संस्थापित करायची का [हो/नाही]?"
 1405. #: apt-private/private-download.cc apt-private/private-install.cc
 1406. msgid ""
 1407. "--force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow "
 1408. "instead."
 1409. msgstr ""
 1410. #: apt-private/private-download.cc
 1411. #, fuzzy
 1412. msgid ""
 1413. "There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-"
 1414. "unauthenticated"
 1415. msgstr "काही अडचणी आहेत आणि --force-yes शिवाय -y वापरला गेला"
 1416. #: apt-private/private-download.cc
 1417. #, c-format
 1418. msgid "Couldn't determine free space in %s"
 1419. msgstr "%s मध्ये रिकामी जागा सांगू शकत नाही"
 1420. #: apt-private/private-download.cc
 1421. #, c-format
 1422. msgid "You don't have enough free space in %s."
 1423. msgstr "%s मध्ये तुमच्याकडे पुरेशी जागा नाही."
 1424. #: apt-private/private-download.cc
 1425. msgid "Unable to lock the download directory"
 1426. msgstr "डाऊनलोड डिरेक्टरी कुलूपबंद करण्यास असमर्थ"
 1427. #: apt-private/private-install.cc
 1428. msgid ""
 1429. "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
 1430. "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
 1431. "distribution that some required packages have not yet been created\n"
 1432. "or been moved out of Incoming."
 1433. msgstr ""
 1434. "काही पॅकेजेस संस्थापित होत नाहीत. याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही\n"
 1435. "अशक्य परिस्थितीची विनंती केली होती. किंवा जर तुम्ही अस्थिर\n"
 1436. "विभागणी असणारी पण हवी असणारी, तयार केली नसलेली पॅकेजेस वापरत असाल \n"
 1437. "किंवा ती येणाऱ्यांपैकी बाहेर हलविली असतील."
 1438. #.
 1439. #. if (Packages == 1)
 1440. #. {
 1441. #. c1out << std::endl;
 1442. #. c1out <<
 1443. #. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 1444. #. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 1445. #. "that package should be filed.") << std::endl;
 1446. #. }
 1447. #.
 1448. #: apt-private/private-install.cc
 1449. msgid "The following information may help to resolve the situation:"
 1450. msgstr "खालील माहिती परिस्थिती निवळण्यासाठी मदत ठरू शकेल:"
 1451. #: apt-private/private-install.cc
 1452. msgid "Broken packages"
 1453. msgstr "तुटलेली पॅकेजेस"
 1454. #: apt-private/private-install.cc
 1455. msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
 1456. msgstr "अंतर्गत त्रुटी, तुटलेल्या पॅकेजेस बरोबर संस्थापित पॅकेजला आवाहन केले गेले/बोलावले गेले!"
 1457. #: apt-private/private-install.cc
 1458. msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
 1459. msgstr "पॅकेजेस कायमची काढायची आहेत पण रिमूव्ह अकार्यक्षम केले आहे"
 1460. #: apt-private/private-install.cc
 1461. #, fuzzy
 1462. msgid ""
 1463. "Essential packages were removed and -y was used without --allow-remove-"
 1464. "essential."
 1465. msgstr "काही अडचणी आहेत आणि --force-yes शिवाय -y वापरला गेला"
 1466. #: apt-private/private-install.cc
 1467. #, fuzzy
 1468. msgid "Packages were downgraded and -y was used without --allow-downgrades."
 1469. msgstr "काही अडचणी आहेत आणि --force-yes शिवाय -y वापरला गेला"
 1470. #: apt-private/private-install.cc
 1471. msgid ""
 1472. "Held packages were changed and -y was used without --allow-change-held-"
 1473. "packages."
 1474. msgstr ""
 1475. #: apt-private/private-install.cc
 1476. msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
 1477. msgstr "अंतर्गत त्रुटी,क्रम अजून संपला नाही"
 1478. #: apt-private/private-install.cc
 1479. msgid "How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
 1480. msgstr "किती विचित्र...आकार जुळत नाहीत, ईमेल apt@packages.debian.org"
 1481. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1482. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1483. #: apt-private/private-install.cc
 1484. #, c-format
 1485. msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
 1486. msgstr "अर्काईव्हजच्या %sB/%sB घेण्याची गरज आहे\n"
 1487. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1488. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1489. #: apt-private/private-install.cc
 1490. #, c-format
 1491. msgid "Need to get %sB of archives.\n"
 1492. msgstr "अर्काईव्हज%sB घेण्याची गरज आहे.\n"
 1493. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1494. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1495. #: apt-private/private-install.cc
 1496. #, c-format
 1497. msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
 1498. msgstr "या क्रियेनंतर, %sB एवढी अधिक डिस्क जागा वापरली जाईल.\n"
 1499. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1500. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1501. #: apt-private/private-install.cc
 1502. #, c-format
 1503. msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
 1504. msgstr "या क्रियेनंतर, %sB डिस्क जागा मोकळी होईल.\n"
 1505. #: apt-private/private-install.cc
 1506. msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
 1507. msgstr "क्षुल्लक फक्त निर्देशित केले आहे पण हे क्षुल्लक कृति/ऑपरेशन नाही."
 1508. #. TRANSLATOR: This string needs to be typed by the user as a confirmation, so be
 1509. #. careful with hard to type or special characters (like non-breaking spaces)
 1510. #: apt-private/private-install.cc
 1511. msgid "Yes, do as I say!"
 1512. msgstr "हो, मी म्ह्टल्याप्रमाणे करा!"
 1513. #: apt-private/private-install.cc
 1514. #, c-format
 1515. msgid ""
 1516. "You are about to do something potentially harmful.\n"
 1517. "To continue type in the phrase '%s'\n"
 1518. " ?] "
 1519. msgstr ""
 1520. "तुम्ही संभाव्य काहीतरी नुकसानकारक करणार होतात.\n"
 1521. "पुढे '%s' उक्ती मध्ये लिहिणार \n"
 1522. " ?] "
 1523. #: apt-private/private-install.cc
 1524. msgid "Abort."
 1525. msgstr "व्यत्यय/बंद करा."
 1526. #: apt-private/private-install.cc
 1527. #, fuzzy
 1528. msgid "Do you want to continue?"
 1529. msgstr "तुम्हाला पुढे जायचे आहे [Y/n]? "
 1530. #: apt-private/private-install.cc
 1531. msgid "Some files failed to download"
 1532. msgstr "काही संचिका डाऊनलोड करण्यास असमर्थ"
 1533. #: apt-private/private-install.cc apt-private/private-source.cc
 1534. msgid "Download complete and in download only mode"
 1535. msgstr "डाऊनलोड संपूर्ण आणि डाऊनलोड मध्ये फक्त पद्धती"
 1536. #: apt-private/private-install.cc
 1537. msgid ""
 1538. "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
 1539. "missing?"
 1540. msgstr ""
 1541. "काही आर्काइव्हज आणण्यास असमर्थ, कदाचित apt-get रन करुन अद्ययावत करा किंवा --fix- "
 1542. "बरोबर प्रयत्न कराहरवलेले/गहाळ?"
 1543. #: apt-private/private-install.cc
 1544. msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
 1545. msgstr ""
 1546. "--fix- सापडत नाही आणि माध्यम/मिडिया अदलाबदल हे सध्या तांत्रिक मदत देऊ शकत नाही"
 1547. #: apt-private/private-install.cc
 1548. msgid "Unable to correct missing packages."
 1549. msgstr "न सापडणारी पॅकेजेस नीट करण्यास असमर्थ."
 1550. #: apt-private/private-install.cc
 1551. msgid "Aborting install."
 1552. msgstr "संस्थापन खंडित करत आहे."
 1553. #: apt-private/private-install.cc
 1554. msgid ""
 1555. "The following package disappeared from your system as\n"
 1556. "all files have been overwritten by other packages:"
 1557. msgid_plural ""
 1558. "The following packages disappeared from your system as\n"
 1559. "all files have been overwritten by other packages:"
 1560. msgstr[0] ""
 1561. msgstr[1] ""
 1562. #: apt-private/private-install.cc
 1563. msgid "Note: This is done automatically and on purpose by dpkg."
 1564. msgstr ""
 1565. #: apt-private/private-install.cc
 1566. msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
 1567. msgstr "आपण या गोष्टी काढून टाकता नये, ऑटोरिमूव्हर सुरू करता येत नाही"
 1568. #: apt-private/private-install.cc
 1569. msgid ""
 1570. "Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
 1571. "shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
 1572. msgstr ""
 1573. "हूं, AutoRemover ने काहीतरी नष्ट केल्याचे दिसतेय, खरेतर असे व्हायला नको\n"
 1574. "कृपया apt कडे बग रिपोर्ट दाखल करा. "
 1575. #: apt-private/private-install.cc
 1576. msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
 1577. msgstr "अंतर्गत त्रुटी, AutoRemoverने स्टफला तोडले"
 1578. #: apt-private/private-install.cc
 1579. #, fuzzy
 1580. msgid ""
 1581. "The following package was automatically installed and is no longer required:"
 1582. msgid_plural ""
 1583. "The following packages were automatically installed and are no longer "
 1584. "required:"
 1585. msgstr[0] "खालील नवीन पॅकेजेस स्वयंचलितपणे संस्थापित झाली होती व आता आवश्यक नाहीत:"
 1586. msgstr[1] "खालील नवीन पॅकेजेस स्वयंचलितपणे संस्थापित झाली होती व आता आवश्यक नाहीत:"
 1587. #: apt-private/private-install.cc
 1588. #, fuzzy, c-format
 1589. msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
 1590. msgid_plural ""
 1591. "%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
 1592. msgstr[0] "खालील नवीन पॅकेजेस स्वयंचलितपणे संस्थापित झाली होती व आता आवश्यक नाहीत:"
 1593. msgstr[1] "खालील नवीन पॅकेजेस स्वयंचलितपणे संस्थापित झाली होती व आता आवश्यक नाहीत:"
 1594. #: apt-private/private-install.cc
 1595. #, fuzzy, c-format
 1596. msgid "Use '%s' to remove it."
 1597. msgid_plural "Use '%s' to remove them."
 1598. msgstr[0] "ती काढून टाकण्यासाठी '%s' वापरा."
 1599. msgstr[1] "ती काढून टाकण्यासाठी '%s' वापरा."
 1600. #: apt-private/private-install.cc
 1601. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
 1602. msgstr ""
 1603. "तुम्हाला कदाचित 'apt-get -f install'(एपीटी-गेट -एफ संस्थापन') प्रोग्राम चालू करावा "
 1604. "लागेल'यात बदल करण्यासाठी:"
 1605. #: apt-private/private-install.cc
 1606. msgid ""
 1607. "Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
 1608. "solution)."
 1609. msgstr ""
 1610. "अनमेट डिपेंडन्सीज.एपीटी-गेट -एफ संस्थापन ('apt-get -f install') पॅकेजशिवाय प्रयत्न करा "
 1611. "(किंवा पर्याय सांगा)."
 1612. #: apt-private/private-install.cc
 1613. #, fuzzy
 1614. msgid "The following additional packages will be installed:"
 1615. msgstr "खालील अतिरिक्त पॅकेजेस संस्थापित होतील:"
 1616. #: apt-private/private-install.cc
 1617. msgid "Suggested packages:"
 1618. msgstr "सुचवलेली पॅकेजेस:"
 1619. #: apt-private/private-install.cc
 1620. msgid "Recommended packages:"
 1621. msgstr "शिफारस केलेली पॅकेजेस:"
 1622. #: apt-private/private-install.cc
 1623. #, c-format
 1624. msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
 1625. msgstr "%s सोडून देत आहे, ते आधिच संस्थापित केले आहे आणि पुढिल आवृत्ती निश्चित केलेली नाही.\n"
 1626. #: apt-private/private-install.cc
 1627. #, fuzzy, c-format
 1628. msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
 1629. msgstr "%s सोडून देत आहे, ते आधिच संस्थापित केले आहे आणि पुढिल आवृत्ती निश्चित केलेली नाही.\n"
 1630. #: apt-private/private-install.cc
 1631. #, c-format
 1632. msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
 1633. msgstr "%s चे पुनर्संस्थापन शक्य नाही, हे डाऊनलोड करता येत नाही.\n"
 1634. #. TRANSLATORS: First string is package name, second is version
 1635. #: apt-private/private-install.cc
 1636. #, fuzzy, c-format
 1637. msgid "%s is already the newest version (%s).\n"
 1638. msgstr "%s ही आधीच नविन आवृत्ती आहे.\n"
 1639. #: apt-private/private-install.cc cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 1640. #, c-format
 1641. msgid "%s set to manually installed.\n"
 1642. msgstr "%s स्वहस्ते संस्थापित करायचे आहे.\n"
 1643. #: apt-private/private-install.cc
 1644. #, fuzzy, c-format
 1645. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
 1646. msgstr "%s साठी %s (%s) निवडलेली आवृत्ती.\n"
 1647. #: apt-private/private-install.cc
 1648. #, fuzzy, c-format
 1649. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
 1650. msgstr "%s साठी %s (%s) निवडलेली आवृत्ती.\n"
 1651. #: apt-private/private-list.cc
 1652. msgid "Listing"
 1653. msgstr ""
 1654. #: apt-private/private-list.cc
 1655. #, c-format
 1656. msgid "There is %i additional version. Please use the '-a' switch to see it"
 1657. msgid_plural ""
 1658. "There are %i additional versions. Please use the '-a' switch to see them."
 1659. msgstr[0] ""
 1660. msgstr[1] ""
 1661. #. TRANSLATORS: placeholder is a binary name like apt or apt-get
 1662. #: apt-private/private-main.cc
 1663. #, c-format
 1664. msgid ""
 1665. "NOTE: This is only a simulation!\n"
 1666. " %s needs root privileges for real execution.\n"
 1667. " Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
 1668. " so don't depend on the relevance to the real current situation!\n"
 1669. msgstr ""
 1670. #: apt-private/private-output.cc apt-private/private-show.cc
 1671. msgid "unknown"
 1672. msgstr ""
 1673. #: apt-private/private-output.cc
 1674. #, fuzzy, c-format
 1675. msgid "[installed,upgradable to: %s]"
 1676. msgstr "[संस्थापित केले]"
 1677. #: apt-private/private-output.cc
 1678. #, fuzzy
 1679. msgid "[installed,local]"
 1680. msgstr "[संस्थापित केले]"
 1681. #: apt-private/private-output.cc
 1682. msgid "[installed,auto-removable]"
 1683. msgstr ""
 1684. #: apt-private/private-output.cc
 1685. #, fuzzy
 1686. msgid "[installed,automatic]"
 1687. msgstr "[संस्थापित केले]"
 1688. #: apt-private/private-output.cc
 1689. #, fuzzy
 1690. msgid "[installed]"
 1691. msgstr "[संस्थापित केले]"
 1692. #: apt-private/private-output.cc
 1693. #, c-format
 1694. msgid "[upgradable from: %s]"
 1695. msgstr ""
 1696. #: apt-private/private-output.cc
 1697. msgid "[residual-config]"
 1698. msgstr ""
 1699. #: apt-private/private-output.cc
 1700. #, c-format
 1701. msgid "but %s is installed"
 1702. msgstr "पण %s संस्थापित झाले"
 1703. #: apt-private/private-output.cc
 1704. #, c-format
 1705. msgid "but %s is to be installed"
 1706. msgstr "पण %s संस्थापित करायचे आहे"
 1707. #: apt-private/private-output.cc
 1708. msgid "but it is not installable"
 1709. msgstr "पण ते संस्थापित करण्याजोगे नाही"
 1710. #: apt-private/private-output.cc
 1711. msgid "but it is a virtual package"
 1712. msgstr "पण ते आभासी पॅकेज आहे"
 1713. #: apt-private/private-output.cc
 1714. msgid "but it is not going to be installed"
 1715. msgstr "पण ते संस्थापित होणार नाही"
 1716. #: apt-private/private-output.cc
 1717. msgid "but it is not installed"
 1718. msgstr "पण ते संस्थापित केले नाही"
 1719. #: apt-private/private-output.cc
 1720. msgid " or"
 1721. msgstr "किंवा"
 1722. #: apt-private/private-output.cc
 1723. msgid "The following packages have unmet dependencies:"
 1724. msgstr "खालील पॅकेजेस मध्ये नमिळणाऱ्या निर्भरता/ डिपेन्डन्सीज आहेत:"
 1725. #: apt-private/private-output.cc
 1726. msgid "The following NEW packages will be installed:"
 1727. msgstr "खालील नविन पॅकेजेस संस्थापित होतील:"
 1728. #: apt-private/private-output.cc
 1729. msgid "The following packages will be REMOVED:"
 1730. msgstr "खालील नविन पॅकेजेस कायमची काढून टाकली जातील:"
 1731. #: apt-private/private-output.cc
 1732. msgid "The following packages have been kept back:"
 1733. msgstr "खालील पॅकेजेस परत ठेवली गेली:"
 1734. #: apt-private/private-output.cc
 1735. msgid "The following packages will be upgraded:"
 1736. msgstr "खालील पॅकेजेस पुढिल आवृत्तीकृत होतील:"
 1737. #: apt-private/private-output.cc
 1738. msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
 1739. msgstr "खालील पॅकेजेस पुढच्या आवृत्तीकृत होणार नाहीत:"
 1740. #: apt-private/private-output.cc
 1741. msgid "The following held packages will be changed:"
 1742. msgstr "पुढिल ठेवलेली पॅकेजेस बदलतील:"
 1743. #: apt-private/private-output.cc
 1744. #, c-format
 1745. msgid "%s (due to %s)"
 1746. msgstr "%s (च्या मुळे %s)"
 1747. #: apt-private/private-output.cc
 1748. msgid ""
 1749. "WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
 1750. "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
 1751. msgstr ""
 1752. "धोक्याची सूचना:खालील जरूरीची पॅकेजेस कायमची काढून टाकली जातील।\n"
 1753. "तुम्हाला तुम्ही काय करत आहात हे कळेपर्यंत असं करता येणार नाही!"
 1754. #: apt-private/private-output.cc
 1755. #, c-format
 1756. msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
 1757. msgstr "%lu पुढे आवृत्तीकृत केले, %lu नव्याने संस्थापित केले,"
 1758. #: apt-private/private-output.cc
 1759. #, c-format
 1760. msgid "%lu reinstalled, "
 1761. msgstr "%lu पुनर्संस्थापित केले,"
 1762. #: apt-private/private-output.cc
 1763. #, c-format
 1764. msgid "%lu downgraded, "
 1765. msgstr "%lu मागील आवृत्तीकृत केले,"
 1766. #: apt-private/private-output.cc
 1767. #, c-format
 1768. msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
 1769. msgstr "%lu कायमचे काढून टाकण्यासाठी आणि %lu पुढच्या आवृत्तीकृत झालेली नाही.\n"
 1770. #: apt-private/private-output.cc
 1771. #, c-format
 1772. msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
 1773. msgstr "%lu संपूर्ण संस्थापित किंवा कायमची काढून टाकलेली नाही.\n"
 1774. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to Y[es]
 1775. #. e.g. "Do you want to continue? [Y/n] "
 1776. #. The user has to answer with an input matching the
 1777. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1778. #: apt-private/private-output.cc
 1779. msgid "[Y/n]"
 1780. msgstr ""
 1781. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to N[o]
 1782. #. e.g. "Should this file be removed? [y/N] "
 1783. #. The user has to answer with an input matching the
 1784. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1785. #: apt-private/private-output.cc
 1786. msgid "[y/N]"
 1787. msgstr ""
 1788. #. TRANSLATOR: "Yes" answer printed for a yes/no question if --assume-yes is set
 1789. #: apt-private/private-output.cc
 1790. msgid "Y"
 1791. msgstr "होय"
 1792. #. TRANSLATOR: "No" answer printed for a yes/no question if --assume-no is set
 1793. #: apt-private/private-output.cc
 1794. msgid "N"
 1795. msgstr ""
 1796. #: apt-private/private-search.cc
 1797. #, fuzzy
 1798. msgid "You must give at least one search pattern"
 1799. msgstr "तुम्हाला फक्त एकच नमुना द्यावा लागेल"
 1800. #: apt-private/private-search.cc
 1801. msgid "Full Text Search"
 1802. msgstr ""
 1803. #: apt-private/private-show.cc cmdline/apt-cache.cc
 1804. #, c-format
 1805. msgid "Package file %s is out of sync."
 1806. msgstr "पॅकेज संचिका %s सिंक्रोनाइज नाहीत"
 1807. #: apt-private/private-show.cc
 1808. #, c-format
 1809. msgid "There is %i additional record. Please use the '-a' switch to see it"
 1810. msgid_plural ""
 1811. "There are %i additional records. Please use the '-a' switch to see them."
 1812. msgstr[0] ""
 1813. msgstr[1] ""
 1814. #: apt-private/private-show.cc
 1815. msgid "not a real package (virtual)"
 1816. msgstr ""
 1817. #: apt-private/private-show.cc
 1818. msgid "Package files:"
 1819. msgstr "पॅकेज संचिका:"
 1820. #: apt-private/private-show.cc
 1821. msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
 1822. msgstr "दृतिका सिंक नाही,पॅकेज संचिका क्ष-संदर्भ करता येत नाही"
 1823. #. Show any packages have explicit pins
 1824. #: apt-private/private-show.cc
 1825. msgid "Pinned packages:"
 1826. msgstr "एकत्रित पॅकेजेस:"
 1827. #. Print the package name and the version we are forcing to
 1828. #: apt-private/private-show.cc
 1829. #, c-format
 1830. msgid "%s -> %s with priority %d\n"
 1831. msgstr ""
 1832. #: apt-private/private-show.cc
 1833. msgid " Installed: "
 1834. msgstr "अधिष्ठापित केले:"
 1835. #: apt-private/private-show.cc
 1836. msgid " Candidate: "
 1837. msgstr "उमेदवार:"
 1838. #: apt-private/private-show.cc
 1839. msgid "(none)"
 1840. msgstr "(कोणताच नाही)"
 1841. #. Show the priority tables
 1842. #: apt-private/private-show.cc
 1843. msgid " Version table:"
 1844. msgstr "आवृत्ती कोष्टक:"
 1845. #: apt-private/private-source.cc
 1846. #, fuzzy, c-format
 1847. msgid "Can not find a package for architecture '%s'"
 1848. msgstr "%s पॅकेज सापडू शकले नाही"
 1849. #: apt-private/private-source.cc
 1850. #, fuzzy, c-format
 1851. msgid "Can not find a package '%s' with version '%s'"
 1852. msgstr "%s पॅकेज सापडू शकले नाही"
 1853. #: apt-private/private-source.cc
 1854. #, fuzzy, c-format
 1855. msgid "Can not find a package '%s' with release '%s'"
 1856. msgstr "%s पॅकेज सापडू शकले नाही"
 1857. #: apt-private/private-source.cc
 1858. #, fuzzy, c-format
 1859. msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
 1860. msgstr "%s उगम पॅकेज यादी सुरू करता येत नाही"
 1861. #: apt-private/private-source.cc
 1862. #, c-format
 1863. msgid "Can not find version '%s' of package '%s'"
 1864. msgstr ""
 1865. #: apt-private/private-source.cc
 1866. msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
 1867. msgstr "उगम शोधण्यासाठी किमान एक पॅकेज देणे/सांगणे गरजेचे आहे"
 1868. #: apt-private/private-source.cc
 1869. #, c-format
 1870. msgid "Unable to find a source package for %s"
 1871. msgstr "%s उगम पॅकेज शोधणे शक्य नाही/शोधण्यास असमर्थ आहे"
 1872. #: apt-private/private-source.cc
 1873. #, c-format
 1874. msgid ""
 1875. "NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
 1876. "%s\n"
 1877. msgstr ""
 1878. #: apt-private/private-source.cc
 1879. #, c-format
 1880. msgid ""
 1881. "Please use:\n"
 1882. "%s\n"
 1883. "to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
 1884. msgstr ""
 1885. #: apt-private/private-source.cc
 1886. #, c-format
 1887. msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
 1888. msgstr "आधीच डाऊनलोड केलेली '%s' फाईल सोडून द्या\n"
 1889. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1890. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1891. #: apt-private/private-source.cc
 1892. #, c-format
 1893. msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
 1894. msgstr "उगम अर्काईव्हज चा %sB/%sB घेण्याची गरज आहे.\n"
 1895. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1896. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1897. #: apt-private/private-source.cc
 1898. #, c-format
 1899. msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
 1900. msgstr "उगम अर्काईव्हजचा %sB घेण्याची गरज आहे.\n"
 1901. #: apt-private/private-source.cc
 1902. #, c-format
 1903. msgid "Fetch source %s\n"
 1904. msgstr "%s उगम घ्या\n"
 1905. #: apt-private/private-source.cc
 1906. msgid "Failed to fetch some archives."
 1907. msgstr "काही अर्काईव्हज आणण्यास असमर्थ."
 1908. #: apt-private/private-source.cc
 1909. #, c-format
 1910. msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
 1911. msgstr "%s मध्ये आधीच उघडलेल्या उगमातील उघडलेल्याला सोडून द्या किंवा वगळा\n"
 1912. #: apt-private/private-source.cc
 1913. #, c-format
 1914. msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
 1915. msgstr "'%s' आज्ञा सुट्या करण्यास असमर्थ.\n"
 1916. #: apt-private/private-source.cc
 1917. #, c-format
 1918. msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
 1919. msgstr "'dpkg-dev' पॅकेज संस्थापित केले आहे का ते पडताळून पहा.\n"
 1920. #: apt-private/private-source.cc
 1921. #, c-format
 1922. msgid "Build command '%s' failed.\n"
 1923. msgstr "बांधणी करणाऱ्या आज्ञा '%s' अयशस्वी.\n"
 1924. #: apt-private/private-source.cc
 1925. #, c-format
 1926. msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
 1927. msgstr "%s साठी बांधणी डिपेंडन्सी माहिती मिळवण्यास असमर्थ"
 1928. #: apt-private/private-source.cc
 1929. #, c-format
 1930. msgid "%s has no build depends.\n"
 1931. msgstr "%s ला बांधणी डिपेंडन्स नाहीत.\n"
 1932. #: apt-private/private-source.cc
 1933. msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
 1934. msgstr "बिल्डेपस् कशासाठी ते पडताळण्यासाठी किमान एक पॅकेज सांगणे गरजेचे आहे"
 1935. #: apt-private/private-source.cc
 1936. #, c-format
 1937. msgid ""
 1938. "No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
 1939. "Architectures for setup"
 1940. msgstr ""
 1941. #: apt-private/private-source.cc
 1942. #, c-format
 1943. msgid "Note, using directory '%s' to get the build dependencies\n"
 1944. msgstr ""
 1945. #: apt-private/private-source.cc
 1946. #, fuzzy, c-format
 1947. msgid "Note, using file '%s' to get the build dependencies\n"
 1948. msgstr "बांधणी-डिपेंडन्सीज क्रिया पूर्ण करण्यास असमर्थ "
 1949. #: apt-private/private-source.cc
 1950. msgid "Failed to process build dependencies"
 1951. msgstr "बांधणी-डिपेंडन्सीज क्रिया पूर्ण करण्यास असमर्थ "
 1952. #: apt-private/private-sources.cc
 1953. #, fuzzy, c-format
 1954. msgid "Failed to parse %s. Edit again? "
 1955. msgstr "%s ला पुनर्नामांकन %s करण्यास असमर्थ "
 1956. #: apt-private/private-sources.cc
 1957. #, c-format
 1958. msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'."
 1959. msgstr ""
 1960. #: apt-private/private-unmet.cc
 1961. #, c-format
 1962. msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
 1963. msgstr "पॅकेज %s आवृती %s मध्ये एक अनोळखी डीईपी:आहे\n"
 1964. #: apt-private/private-update.cc
 1965. msgid "The update command takes no arguments"
 1966. msgstr "सुधारित आवृत्तीचा विधान आर्ग्युमेंटस घेऊ शकत नाही."
 1967. #: apt-private/private-update.cc
 1968. #, c-format
 1969. msgid "%i package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.\n"
 1970. msgid_plural ""
 1971. "%i packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.\n"
 1972. msgstr[0] ""
 1973. msgstr[1] ""
 1974. #: apt-private/private-update.cc
 1975. msgid "All packages are up to date."
 1976. msgstr ""
 1977. #: cmdline/apt-cache.cc
 1978. #, fuzzy
 1979. msgid "apt-cache stats does not take any arguments"
 1980. msgstr "सुधारित आवृत्तीचा विधान आर्ग्युमेंटस घेऊ शकत नाही."
 1981. #: cmdline/apt-cache.cc
 1982. msgid "Total package names: "
 1983. msgstr "पॅकेजची सर्व नांवे: "
 1984. #: cmdline/apt-cache.cc
 1985. #, fuzzy
 1986. msgid "Total package structures: "
 1987. msgstr "पॅकेजची सर्व नांवे: "
 1988. #: cmdline/apt-cache.cc
 1989. msgid " Normal packages: "
 1990. msgstr " सामान्य पॅकेजेस्: "
 1991. #: cmdline/apt-cache.cc
 1992. msgid " Pure virtual packages: "
 1993. msgstr " शुध्द आभासी पॅकेजेस्:"
 1994. #: cmdline/apt-cache.cc
 1995. msgid " Single virtual packages: "
 1996. msgstr " एकमेव आभासी पॅकेजेस्:"
 1997. #: cmdline/apt-cache.cc
 1998. msgid " Mixed virtual packages: "
 1999. msgstr "मिश्रित आभासी पॅकेजेस्:"
 2000. #: cmdline/apt-cache.cc
 2001. msgid " Missing: "
 2002. msgstr " हरवलेले/गहाळ: "
 2003. #: cmdline/apt-cache.cc
 2004. msgid "Total distinct versions: "
 2005. msgstr "एकूण स्पष्ट आवृत्या: "
 2006. #: cmdline/apt-cache.cc
 2007. msgid "Total distinct descriptions: "
 2008. msgstr "एकूण स्पष्ट विवरणे: "
 2009. #: cmdline/apt-cache.cc
 2010. msgid "Total dependencies: "
 2011. msgstr "एकूण निर्भरता:"
 2012. #: cmdline/apt-cache.cc
 2013. msgid "Total ver/file relations: "
 2014. msgstr "एकूण व्हीईआर/संचिका परस्पर संबंध:"
 2015. #: cmdline/apt-cache.cc
 2016. msgid "Total Desc/File relations: "
 2017. msgstr "एकूण विव/संचिका परस्पर संबंध:"
 2018. #: cmdline/apt-cache.cc
 2019. msgid "Total Provides mappings: "
 2020. msgstr "एकूण मॅपींगस् तरतूद: "
 2021. #: cmdline/apt-cache.cc
 2022. msgid "Total globbed strings: "
 2023. msgstr "एकूण एकत्रित अक्षरसंच:"
 2024. #: cmdline/apt-cache.cc
 2025. msgid "Total slack space: "
 2026. msgstr "एकूण दुर्लक्षित अवकाश:"
 2027. #: cmdline/apt-cache.cc
 2028. msgid "Total space accounted for: "
 2029. msgstr "हिशेबात घेतलेली एकूण अवकाश(जागा):"
 2030. #: cmdline/apt-cache.cc
 2031. msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
 2032. msgstr ""
 2033. #: cmdline/apt-cache.cc
 2034. msgid ""
 2035. "Usage: apt-cache [options] command\n"
 2036. " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2037. "\n"
 2038. "apt-cache queries and displays available information about installed\n"
 2039. "and installable packages. It works exclusively on the data acquired\n"
 2040. "into the local cache via the 'update' command of e.g. apt-get. The\n"
 2041. "displayed information may therefore be outdated if the last update was\n"
 2042. "too long ago, but in exchange apt-cache works independently of the\n"
 2043. "availability of the configured sources (e.g. offline).\n"
 2044. msgstr ""
 2045. #: cmdline/apt-cache.cc
 2046. msgid "Show source records"
 2047. msgstr "उगमस्थानाचा माहितीसंच दाखवा"
 2048. #: cmdline/apt-cache.cc
 2049. msgid "Search the package list for a regex pattern"
 2050. msgstr "regex नमुन्यासाठी पॅकेजची यादी शोधा"
 2051. #: cmdline/apt-cache.cc
 2052. msgid "Show raw dependency information for a package"
 2053. msgstr "पॅकेजसाठी संस्करणपूर्व परावलंबन माहिती दाखवा"
 2054. #: cmdline/apt-cache.cc
 2055. msgid "Show reverse dependency information for a package"
 2056. msgstr "पॅकेजसाठी अतिपरावलंबन माहिती दाखवा"
 2057. #: cmdline/apt-cache.cc
 2058. msgid "Show a readable record for the package"
 2059. msgstr "पॅकेजसाठी वाचनीय माहितीसंच दाखवा"
 2060. #: cmdline/apt-cache.cc
 2061. msgid "List the names of all packages in the system"
 2062. msgstr "सर्व पॅकेजेससाठी यादी तयार करा"
 2063. #: cmdline/apt-cache.cc
 2064. msgid "Show policy settings"
 2065. msgstr "धोरण निर्धारणे दाखवा"
 2066. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2067. #, fuzzy
 2068. msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
 2069. msgstr "या तबकडीला कृपया नाव द्या जसे डेबियन २ एलआरएल तबकडी १"
 2070. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2071. #, fuzzy
 2072. msgid "Please insert a Disc in the drive and press [Enter]"
 2073. msgstr "कृपया तबकडी ड्राईव्हमध्ये ठेवून एंटर दाबा"
 2074. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2075. #, fuzzy, c-format
 2076. msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
 2077. msgstr "%s ला पुनर्नामांकन %s करण्यास असमर्थ "
 2078. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2079. msgid ""
 2080. "No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.\n"
 2081. "You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.\n"
 2082. "See 'man apt-cdrom' for more information about the CD-ROM auto-detection and "
 2083. "mount point."
 2084. msgstr ""
 2085. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2086. msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
 2087. msgstr "तुमच्या संचामधील सर्व सीडीजसाठी याच कृतीची पुनरावृत्ती करा(हीच कृती करा)"
 2088. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2089. msgid ""
 2090. "Usage: apt-cdrom [options] command\n"
 2091. "\n"
 2092. "apt-cdrom is used to add CDROM's, USB flashdrives and other removable\n"
 2093. "media types as package sources to APT. The mount point and device\n"
 2094. "information is taken from apt.conf(5), udev(7) and fstab(5).\n"
 2095. msgstr ""
 2096. #: cmdline/apt-config.cc
 2097. msgid "Arguments not in pairs"
 2098. msgstr "चलितमूल्य जोडीने नाहीत"
 2099. #: cmdline/apt-config.cc
 2100. msgid ""
 2101. "Usage: apt-config [options] command\n"
 2102. "\n"
 2103. "apt-config is an interface to the configuration settings used by\n"
 2104. "all APT tools, mainly intended for debugging and shell scripting.\n"
 2105. msgstr ""
 2106. #: cmdline/apt-config.cc
 2107. msgid "get configuration values via shell evaluation"
 2108. msgstr ""
 2109. #: cmdline/apt-config.cc
 2110. msgid "show the active configuration setting"
 2111. msgstr ""
 2112. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 2113. msgid ""
 2114. "Usage: apt-dump-solver\n"
 2115. "\n"
 2116. "apt-dump-solver is an interface to store an EDSP scenario in\n"
 2117. "a file and optionally forwards it to another solver.\n"
 2118. msgstr ""
 2119. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2120. #, fuzzy
 2121. msgid ""
 2122. "Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
 2123. "\n"
 2124. "apt-extracttemplates is used to extract config and template files\n"
 2125. "from debian packages. It is used mainly by debconf(1) to prompt for\n"
 2126. "configuration questions before installation of packages.\n"
 2127. msgstr ""
 2128. "उपयोग : ऍप्ट - एक्स्ट्रॅक्ट टेंप्लेट्स संचिका १[संचिका २..... ]\n"
 2129. " \n"
 2130. "ऍप्ट- एक्स्टॅक्ट टेंम्प्लेट्स हे संरचना व नमुन्याची माहिती काढण्याचे साधन आहे \n"
 2131. "डेबियन पॅकेजेस मधून \n"
 2132. "\n"
 2133. "पर्याय : \n"
 2134. " -h हा साह्याकारी मजकूर \n"
 2135. " -t टेंप डिर निर्धारित करा \n"
 2136. " -c=? ही संरचना संचिका वाचा \n"
 2137. " -o=? एखादा अहेतुक संरचना पर्याय निर्धारित करा जसे- -o dir::cache=/tmp\n"
 2138. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2139. msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
 2140. msgstr "debconf आवृत्ती मिळू शकत नाही,debconf अधिष्ठापित झाली काय?"
 2141. #: cmdline/apt-get.cc
 2142. #, c-format
 2143. msgid "Couldn't find package %s"
 2144. msgstr "%s पॅकेज सापडू शकले नाही"
 2145. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2146. #, fuzzy, c-format
 2147. msgid "%s set to automatically installed.\n"
 2148. msgstr "%s स्वहस्ते संस्थापित करायचे आहे.\n"
 2149. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2150. msgid ""
 2151. "This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
 2152. "instead."
 2153. msgstr ""
 2154. #: cmdline/apt-get.cc
 2155. msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
 2156. msgstr "अंतर्गत त्रुटी, अडचण निवारकाने स्टफला तोडले"
 2157. #: cmdline/apt-get.cc
 2158. msgid "Supported modules:"
 2159. msgstr "प्रोग्राम गटाला तांत्रिक मदत दिली:"
 2160. #: cmdline/apt-get.cc
 2161. #, fuzzy
 2162. msgid ""
 2163. "Usage: apt-get [options] command\n"
 2164. " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2165. " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2166. "\n"
 2167. "apt-get is a command line interface for retrieval of packages\n"
 2168. "and information about them from authenticated sources and\n"
 2169. "for installation, upgrade and removal of packages together\n"
 2170. "with their dependencies.\n"
 2171. msgstr ""
 2172. "वापर: apt-get [options] command\n"
 2173. " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2174. " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2175. "\n"
 2176. "apt-get हा पॅकेज डाऊनलोड आणि संस्थापित करण्यासाठी साधा आदेश रेखित\n"
 2177. " संवादमंच आहे. नेहमी वापरले जाणारे आदेश म्हणजे अपडेट\n"
 2178. "आणि संस्थापित करा\n"
 2179. #: cmdline/apt-get.cc
 2180. msgid "Retrieve new lists of packages"
 2181. msgstr "पॅकेजच्या नव्या याद्यां प्राप्त करा"
 2182. #: cmdline/apt-get.cc
 2183. msgid "Perform an upgrade"
 2184. msgstr "आवृत्त्यांचे श्रेणिवर्धन करा"
 2185. #: cmdline/apt-get.cc
 2186. msgid "Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)"
 2187. msgstr "नवीन पॅकेजेस संस्थापित करा(pkg हे libc6 आहे आणि libc6.deb नव्हे)"
 2188. #: cmdline/apt-get.cc
 2189. msgid "Remove packages"
 2190. msgstr "पॅकेजेस कायमची काढा"
 2191. #: cmdline/apt-get.cc
 2192. msgid "Remove packages and config files"
 2193. msgstr "पॅकेजेस कायमची काढा व साफ करा"
 2194. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt.cc
 2195. msgid "Remove automatically all unused packages"
 2196. msgstr "वापरात नसलेली सर्व पॅकेजेस स्वयंचलितपणे कायमची काढा"
 2197. #: cmdline/apt-get.cc
 2198. msgid "Distribution upgrade, see apt-get(8)"
 2199. msgstr "वितरण श्रेणिवर्धन, पहा apt-get(8)"
 2200. #: cmdline/apt-get.cc
 2201. msgid "Follow dselect selections"
 2202. msgstr "निवडी रहित करा"
 2203. #: cmdline/apt-get.cc
 2204. msgid "Configure build-dependencies for source packages"
 2205. msgstr "उगमस्थान पॅकेजेससाठी बांधणी-डिपेंडन्सी संरचित करा।"
 2206. #: cmdline/apt-get.cc
 2207. msgid "Erase downloaded archive files"
 2208. msgstr "डाऊनलोड केलेल्या अर्काईव्हज फाईल्स खोडून टाका"
 2209. #: cmdline/apt-get.cc
 2210. msgid "Erase old downloaded archive files"
 2211. msgstr "डाऊनलोड केलेल्या जुन्या अर्काईव्हज फाईल्स खोडून टाका"
 2212. #: cmdline/apt-get.cc
 2213. msgid "Verify that there are no broken dependencies"
 2214. msgstr "डिपेन्डन्सीज तुटलेल्या नाहीत याची खात्री करा"
 2215. #: cmdline/apt-get.cc
 2216. msgid "Download source archives"
 2217. msgstr "उगमस्थान अर्काईव्हज डाऊनलोड करा"
 2218. #: cmdline/apt-get.cc
 2219. msgid "Download the binary package into the current directory"
 2220. msgstr ""
 2221. #: cmdline/apt-get.cc
 2222. msgid "Download and display the changelog for the given package"
 2223. msgstr ""
 2224. #: cmdline/apt-helper.cc
 2225. msgid "Need one URL as argument"
 2226. msgstr ""
 2227. #: cmdline/apt-helper.cc
 2228. #, fuzzy
 2229. msgid "Must specify at least one pair url/filename"
 2230. msgstr "उगम शोधण्यासाठी किमान एक पॅकेज देणे/सांगणे गरजेचे आहे"
 2231. #: cmdline/apt-helper.cc
 2232. msgid "Download Failed"
 2233. msgstr ""
 2234. #: cmdline/apt-helper.cc
 2235. #, c-format
 2236. msgid "GetSrvRec failed for %s"
 2237. msgstr ""
 2238. #: cmdline/apt-helper.cc
 2239. msgid ""
 2240. "Usage: apt-helper [options] command\n"
 2241. " apt-helper [options] cat-file file ...\n"
 2242. " apt-helper [options] download-file uri target-path\n"
 2243. "\n"
 2244. "apt-helper bundles a variety of commands for shell scripts to use\n"
 2245. "e.g. the same proxy configuration or acquire system as APT would.\n"
 2246. msgstr ""
 2247. #: cmdline/apt-helper.cc
 2248. msgid "download the given uri to the target-path"
 2249. msgstr ""
 2250. #: cmdline/apt-helper.cc
 2251. msgid "lookup a SRV record (e.g. _http._tcp.ftp.debian.org)"
 2252. msgstr ""
 2253. #: cmdline/apt-helper.cc
 2254. msgid "concatenate files, with automatic decompression"
 2255. msgstr ""
 2256. #: cmdline/apt-helper.cc
 2257. msgid "detect proxy using apt.conf"
 2258. msgstr ""
 2259. #: cmdline/apt-internal-planner.cc
 2260. #, fuzzy
 2261. msgid ""
 2262. "Usage: apt-internal-planner\n"
 2263. "\n"
 2264. "apt-internal-planner is an interface to use the current internal\n"
 2265. "installation planner for the APT family like an external one,\n"
 2266. "for debugging or the like.\n"
 2267. msgstr ""
 2268. "उपयोग : ऍप्ट - एक्स्ट्रॅक्ट टेंप्लेट्स संचिका १[संचिका २..... ]\n"
 2269. " \n"
 2270. "ऍप्ट- एक्स्टॅक्ट टेंम्प्लेट्स हे संरचना व नमुन्याची माहिती काढण्याचे साधन आहे \n"
 2271. "डेबियन पॅकेजेस मधून \n"
 2272. "\n"
 2273. "पर्याय : \n"
 2274. " -h हा साह्याकारी मजकूर \n"
 2275. " -t टेंप डिर निर्धारित करा \n"
 2276. " -c=? ही संरचना संचिका वाचा \n"
 2277. " -o=? एखादा अहेतुक संरचना पर्याय निर्धारित करा जसे- -o dir::cache=/tmp\n"
 2278. #: cmdline/apt-internal-solver.cc
 2279. #, fuzzy
 2280. msgid ""
 2281. "Usage: apt-internal-solver\n"
 2282. "\n"
 2283. "apt-internal-solver is an interface to use the current internal\n"
 2284. "resolver for the APT family like an external one, for debugging or\n"
 2285. "the like.\n"
 2286. msgstr ""
 2287. "उपयोग : ऍप्ट - एक्स्ट्रॅक्ट टेंप्लेट्स संचिका १[संचिका २..... ]\n"
 2288. " \n"
 2289. "ऍप्ट- एक्स्टॅक्ट टेंम्प्लेट्स हे संरचना व नमुन्याची माहिती काढण्याचे साधन आहे \n"
 2290. "डेबियन पॅकेजेस मधून \n"
 2291. "\n"
 2292. "पर्याय : \n"
 2293. " -h हा साह्याकारी मजकूर \n"
 2294. " -t टेंप डिर निर्धारित करा \n"
 2295. " -c=? ही संरचना संचिका वाचा \n"
 2296. " -o=? एखादा अहेतुक संरचना पर्याय निर्धारित करा जसे- -o dir::cache=/tmp\n"
 2297. #: cmdline/apt-mark.cc
 2298. #, fuzzy, c-format
 2299. msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
 2300. msgstr "पण ते संस्थापित केले नाही"
 2301. #: cmdline/apt-mark.cc
 2302. #, fuzzy, c-format
 2303. msgid "%s was already set to manually installed.\n"
 2304. msgstr "%s स्वहस्ते संस्थापित करायचे आहे.\n"
 2305. #: cmdline/apt-mark.cc
 2306. #, fuzzy, c-format
 2307. msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
 2308. msgstr "%s स्वहस्ते संस्थापित करायचे आहे.\n"
 2309. #: cmdline/apt-mark.cc
 2310. #, fuzzy, c-format
 2311. msgid "%s was already set on hold.\n"
 2312. msgstr "%s ही आधीच नविन आवृत्ती आहे.\n"
 2313. #: cmdline/apt-mark.cc
 2314. #, fuzzy, c-format
 2315. msgid "%s was already not hold.\n"
 2316. msgstr "%s ही आधीच नविन आवृत्ती आहे.\n"
 2317. #: cmdline/apt-mark.cc
 2318. msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
 2319. msgstr ""
 2320. #: cmdline/apt-mark.cc
 2321. #, fuzzy, c-format
 2322. msgid "%s set on hold.\n"
 2323. msgstr "%s स्वहस्ते संस्थापित करायचे आहे.\n"
 2324. #: cmdline/apt-mark.cc
 2325. #, fuzzy, c-format
 2326. msgid "Canceled hold on %s.\n"
 2327. msgstr "%s उघडण्यास असमर्थ"
 2328. #: cmdline/apt-mark.cc
 2329. #, c-format
 2330. msgid "Selected %s for purge.\n"
 2331. msgstr ""
 2332. #: cmdline/apt-mark.cc
 2333. #, c-format
 2334. msgid "Selected %s for removal.\n"
 2335. msgstr ""
 2336. #: cmdline/apt-mark.cc
 2337. #, c-format
 2338. msgid "Selected %s for installation.\n"
 2339. msgstr ""
 2340. #: cmdline/apt-mark.cc
 2341. msgid ""
 2342. "Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2343. "\n"
 2344. "apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
 2345. "as manually or automatically installed. It can also be used to\n"
 2346. "manipulate the dpkg(1) selection states of packages, and to list\n"
 2347. "all packages with or without a certain marking.\n"
 2348. msgstr ""
 2349. #: cmdline/apt-mark.cc
 2350. #, fuzzy
 2351. msgid "Mark the given packages as automatically installed"
 2352. msgstr "%s स्वहस्ते संस्थापित करायचे आहे.\n"
 2353. #: cmdline/apt-mark.cc
 2354. #, fuzzy
 2355. msgid "Mark the given packages as manually installed"
 2356. msgstr "'dpkg-dev' पॅकेज संस्थापित केले आहे का ते पडताळून पहा.\n"
 2357. #: cmdline/apt-mark.cc
 2358. msgid "Mark a package as held back"
 2359. msgstr ""
 2360. #: cmdline/apt-mark.cc
 2361. msgid "Unset a package set as held back"
 2362. msgstr ""
 2363. #: cmdline/apt-mark.cc
 2364. #, fuzzy
 2365. msgid "Print the list of automatically installed packages"
 2366. msgstr "%s स्वहस्ते संस्थापित करायचे आहे.\n"
 2367. #: cmdline/apt-mark.cc
 2368. #, fuzzy
 2369. msgid "Print the list of manually installed packages"
 2370. msgstr "%s स्वहस्ते संस्थापित करायचे आहे.\n"
 2371. #: cmdline/apt-mark.cc
 2372. msgid "Print the list of package on hold"
 2373. msgstr ""
 2374. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2375. msgid "Unknown package record!"
 2376. msgstr "अनोळखी पॅकेज माहिती संच!"
 2377. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2378. msgid ""
 2379. "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 2380. "\n"
 2381. "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package information files.\n"
 2382. "By default it sorts by binary package information, but the -s option\n"
 2383. "can be used to switch to source package ordering instead.\n"
 2384. msgstr ""
 2385. #: cmdline/apt.cc
 2386. msgid ""
 2387. "Usage: apt [options] command\n"
 2388. "\n"
 2389. "apt is a commandline package manager and provides commands for\n"
 2390. "searching and managing as well as querying information about packages.\n"
 2391. "It provides the same functionality as the specialized APT tools,\n"
 2392. "like apt-get and apt-cache, but enables options more suitable for\n"
 2393. "interactive use by default.\n"
 2394. msgstr ""
 2395. #. query
 2396. #: cmdline/apt.cc
 2397. msgid "list packages based on package names"
 2398. msgstr ""
 2399. #: cmdline/apt.cc
 2400. #, fuzzy
 2401. msgid "search in package descriptions"
 2402. msgstr "पॅकेज याद्या वाचत आहोत"
 2403. #: cmdline/apt.cc
 2404. msgid "show package details"
 2405. msgstr ""
 2406. #. package stuff
 2407. #: cmdline/apt.cc
 2408. #, fuzzy
 2409. msgid "install packages"
 2410. msgstr "एकत्रित पॅकेजेस:"
 2411. #: cmdline/apt.cc
 2412. #, fuzzy
 2413. msgid "remove packages"
 2414. msgstr "तुटलेली पॅकेजेस"
 2415. #. system wide stuff
 2416. #: cmdline/apt.cc
 2417. #, fuzzy
 2418. msgid "update list of available packages"
 2419. msgstr "%s स्वहस्ते संस्थापित करायचे आहे.\n"
 2420. #: cmdline/apt.cc
 2421. msgid "upgrade the system by installing/upgrading packages"
 2422. msgstr ""
 2423. #: cmdline/apt.cc
 2424. msgid "upgrade the system by removing/installing/upgrading packages"
 2425. msgstr ""
 2426. #. misc
 2427. #: cmdline/apt.cc
 2428. #, fuzzy
 2429. msgid "edit the source information file"
 2430. msgstr "स्थिती माहिती वाचत आहे"
 2431. #: dselect/install
 2432. msgid "Bad default setting!"
 2433. msgstr "चूकीचे मूलभूत निश्चितीकरण!"
 2434. #: dselect/install dselect/update
 2435. #, fuzzy
 2436. msgid "Press [Enter] to continue."
 2437. msgstr "पुढे जाण्यासाठी एंटर दाबा."
 2438. #: dselect/install
 2439. msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
 2440. msgstr "पुर्वी डाऊनलोड केलेल्या .deb संचयिका आपल्याला खोडून टाकायच्या आहेत का?"
 2441. #: dselect/install
 2442. #, fuzzy
 2443. msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
 2444. msgstr "काही त्रुटी ह्या उघडत असताना घडल्या.मी संरचित करणार आहे"
 2445. #: dselect/install
 2446. #, fuzzy
 2447. msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
 2448. msgstr "पॅकेजेस जी संस्थापित झाली आहे.याचा निकाल दुप्पट त्रुटी म्हणून होऊ शकतो"
 2449. #: dselect/install
 2450. msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
 2451. msgstr "किंवा डिपेंडन्सीज नसल्यामुळे त्रुटी झाल्या. हे ठीक आहे, फक्त त्रुटी"
 2452. #: dselect/install
 2453. msgid ""
 2454. "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
 2455. msgstr ""
 2456. "ह्यावर संदेश खूप महत्त्वाचे आहेत.कृपया त्यांना नीट करा व संस्थापित करा पुन्हा चालवा/सुरू करा"
 2457. #: dselect/update
 2458. msgid "Merging available information"
 2459. msgstr "उपलब्ध माहितीचे एकत्रीकरण करत आहे"
 2460. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2461. msgid "Package extension list is too long"
 2462. msgstr "पॅकेजेसची विस्तारित यादी खूप मोठी आहे"
 2463. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2464. #, c-format
 2465. msgid "Error processing directory %s"
 2466. msgstr "त्रुटी प्रक्रिया मार्गदर्शिका%s "
 2467. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2468. msgid "Source extension list is too long"
 2469. msgstr "उगमस्थानाची विस्तारित यादी खूप मोठी आहे"
 2470. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2471. msgid "Error writing header to contents file"
 2472. msgstr "शीर्षक संचिकेमधून मजकूर संचिकेत लिहिण्यात त्रुटी"
 2473. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2474. #, c-format
 2475. msgid "Error processing contents %s"
 2476. msgstr "त्रुटी प्रक्रिया मजकूर %s"
 2477. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2478. msgid ""
 2479. "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
 2480. "Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2481. " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2482. " contents path\n"
 2483. " release path\n"
 2484. " generate config [groups]\n"
 2485. " clean config\n"
 2486. "\n"
 2487. "apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
 2488. "many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
 2489. "for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
 2490. "\n"
 2491. "apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
 2492. "Package file contains the contents of all the control fields from\n"
 2493. "each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
 2494. "is supported to force the value of Priority and Section.\n"
 2495. "\n"
 2496. "Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
 2497. "The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
 2498. "\n"
 2499. "The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
 2500. "tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
 2501. "override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
 2502. "appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
 2503. "Debian archive:\n"
 2504. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2505. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2506. "\n"
 2507. "Options:\n"
 2508. " -h This help text\n"
 2509. " --md5 Control MD5 generation\n"
 2510. " -s=? Source override file\n"
 2511. " -q Quiet\n"
 2512. " -d=? Select the optional caching database\n"
 2513. " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
 2514. " --contents Control contents file generation\n"
 2515. " -c=? Read this configuration file\n"
 2516. " -o=? Set an arbitrary configuration option"
 2517. msgstr ""
 2518. "वापर: apt-ftparchive [options] command\n"
 2519. "आज्ञा: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2520. " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2521. " contents path\n"
 2522. " release path\n"
 2523. " generate config [groups]\n"
 2524. " clean config\n"
 2525. "\n"
 2526. "apt-ftparchive डेबियन फाईलसंचासाठी अनुक्रम संचिका निर्माण करतो.तो\n"
 2527. " dpkg-scanpackages व dpkg-scansources करिता निर्मितीच्या संपूर्ण\n"
 2528. " स्वंयंचलित ते कार्यकारी बदलावांपर्यंत अनेक शैलींना पाठबळ देतो\n"
 2529. "\n"
 2530. "apt-ftparchive हा .debsच्या तरुरचनेपासून पॅकेज संचिका निर्माण करतो \n"
 2531. "पॅकेज संचिकेमध्ये प्रत्येक पॅकेज तसेच MD5 हॅश व संचिकाआकारामधील सर्व \n"
 2532. " नियंत्रक क्षेत्रांची माहिती असते.अग्रक्रम आणि विभाग यांच्या मूल्यांचा प्रभाव \n"
 2533. "वाढविण्यासाठी ओव्हरराईड संचिकेला पुष्टि दिलेली असते \n"
 2534. "\n"
 2535. "तसेच apt-ftparchive हा .dscs च्या तरूरचनेपासून उगमस्थान संचिका निर्माण करतो \n"
 2536. "--source-override पर्यायाचा उपयोग एखाद्या src ओव्हरराईड संचिका नेमकेपणाने दाखविण्यास "
 2537. "होतो \n"
 2538. "\n"
 2539. " 'packages' आणि 'sources' आज्ञावली तरूरचनेच्या मुळाशी दिल्या जाव्यात \n"
 2540. "द्वयंक मार्गाचा निर्देश पुनरावर्ती शोधाच्या पाऱ्याकडे केलेला असावा आणि \n"
 2541. " ओव्हरराईड संचिकेमध्ये ओव्हरराईड संकेत (फ्लॅग्ज) असावेत आणि \n"
 2542. " संचिकानामक्षेत्रे असल्यास Pathprefix त्यांना जोडलेले असावेत.\n"
 2543. "डेबियन archiveमधील नमुन्यादाखल उपयोग : \n"
 2544. "apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2545. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2546. "\n"
 2547. "पर्याय : \n"
 2548. " -h हा साह्याकारी मजकूर \n"
 2549. "--md5 MD5 ची निर्मिती नियंत्रित करा \n"
 2550. " -s= उगमस्थान ओव्हरराईड संचिका \n"
 2551. " -q शांत \n"
 2552. " -d= पर्यायी दृतिकादायी डेटाबेस निवडा \n"
 2553. " --no-delink दुवा तोडणारा डिबग मार्ग समर्थ करा \n"
 2554. " ---contents माहिती संचिकेची निर्मिती नियंत्रित करा \n"
 2555. " -c=? ही संरचना संचिका वाचा \n"
 2556. " -o=? एखादा अहेतुक संरचना पर्याय निर्धारित करा"
 2557. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2558. msgid "No selections matched"
 2559. msgstr "निवडक भाग जुळत नाही"
 2560. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2561. #, c-format
 2562. msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
 2563. msgstr "`%s' पॅकेज संचिका समुहातील काही संचिका गहाळ आहेत"
 2564. #: ftparchive/cachedb.cc
 2565. #, c-format
 2566. msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
 2567. msgstr "DB खराब झाली होती, संचिका %s.old म्हणून पुनर्नामांकित केली"
 2568. #: ftparchive/cachedb.cc
 2569. #, c-format
 2570. msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
 2571. msgstr "DB जुने आहे,%s पुढच्या आवृतीसाठी प्रयत्न करत आहे"
 2572. #: ftparchive/cachedb.cc
 2573. #, fuzzy
 2574. msgid ""
 2575. "DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
 2576. "remove and re-create the database."
 2577. msgstr ""
 2578. "DB स्वरुप वैध नाही. जर तुम्ही apt च्या जुन्या आवृत्तीपासून पुढिल आवृत्तीकृत करत असाल तर, "
 2579. "कृपया माहितीसंच काढून टाका आणि पुनर्निर्मित करा"
 2580. #: ftparchive/cachedb.cc
 2581. #, c-format
 2582. msgid "Unable to open DB file %s: %s"
 2583. msgstr "%s: %s DB संचिका उघडण्यास असमर्थ"
 2584. #: ftparchive/cachedb.cc
 2585. #, fuzzy
 2586. msgid "Failed to read .dsc"
 2587. msgstr "%s वाचणारा दुवा असमर्थ"
 2588. #: ftparchive/cachedb.cc
 2589. msgid "Archive has no control record"
 2590. msgstr "अर्काईव्ह मध्ये नियंत्रण माहिती संच नाही"
 2591. #: ftparchive/cachedb.cc
 2592. msgid "Unable to get a cursor"
 2593. msgstr "संकेतक घेण्यास असमर्थ"
 2594. #: ftparchive/contents.cc
 2595. msgid "realloc - Failed to allocate memory"
 2596. msgstr "realloc-स्मरणस्थळ शोधण्यास असमर्थ"
 2597. #: ftparchive/multicompress.cc
 2598. #, c-format
 2599. msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
 2600. msgstr "माहित नसलेली/ले संक्षेप पद्धती/अलगोरिथम '%s'"
 2601. #: ftparchive/multicompress.cc
 2602. #, c-format
 2603. msgid "Compressed output %s needs a compression set"
 2604. msgstr "%s संकलित आऊटपुट/निर्गत साठी संक्षेप संचाची गरज"
 2605. #: ftparchive/multicompress.cc methods/rsh.cc
 2606. msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
 2607. msgstr "उपक्रियेचा आयपीसी वाहिनी तयार करण्यास असमर्थ"
 2608. #: ftparchive/multicompress.cc
 2609. msgid "Failed to fork"
 2610. msgstr "नविन प्रक्रिया(प्रोसेस) निर्माण करण्यास असमर्थ"
 2611. #: ftparchive/multicompress.cc
 2612. msgid "Compress child"
 2613. msgstr "चॉईल्ड(प्रोसेस)ला संकलित करा"
 2614. #: ftparchive/multicompress.cc
 2615. #, c-format
 2616. msgid "Internal error, failed to create %s"
 2617. msgstr "अंतर्गत त्रुटी, %s तयार करण्यास असमर्थ"
 2618. #: ftparchive/multicompress.cc
 2619. msgid "IO to subprocess/file failed"
 2620. msgstr "IO ची उपक्रिया/संचिका असमर्थ "
 2621. #: ftparchive/multicompress.cc
 2622. msgid "Failed to read while computing MD5"
 2623. msgstr "MD5 कामप्युटींग करतांना वाचण्यासाठी असमर्थ"
 2624. #: ftparchive/override.cc
 2625. #, c-format
 2626. msgid "Unable to open %s"
 2627. msgstr "%s उघडण्यास असमर्थ"
 2628. #. skip spaces
 2629. #. find end of word
 2630. #: ftparchive/override.cc
 2631. #, fuzzy, c-format
 2632. msgid "Malformed override %s line %llu (%s)"
 2633. msgstr "व्यंगीत/हिडीस दुर्लक्षित केले %s रेषा %lu #1"
 2634. #: ftparchive/override.cc
 2635. #, c-format
 2636. msgid "Failed to read the override file %s"
 2637. msgstr "%s दुर्लक्षित संचिका वाचण्यास असमर्थ"
 2638. #: ftparchive/override.cc
 2639. #, fuzzy, c-format
 2640. msgid "Malformed override %s line %llu #1"
 2641. msgstr "व्यंगीत/हिडीस दुर्लक्षित केले %s रेषा %lu #1"
 2642. #: ftparchive/override.cc
 2643. #, fuzzy, c-format
 2644. msgid "Malformed override %s line %llu #2"
 2645. msgstr "व्यंगीत/हिडीस दुर्लक्षित केले %s रेषा %lu #2"
 2646. #: ftparchive/override.cc
 2647. #, fuzzy, c-format
 2648. msgid "Malformed override %s line %llu #3"
 2649. msgstr "व्यंगीत/हिडीस दुर्लक्षित केले %s रेषा %lu #3"
 2650. #: ftparchive/writer.cc
 2651. #, c-format
 2652. msgid "W: Unable to read directory %s\n"
 2653. msgstr "धोक्याची सूचना:%s संचयिका वाचण्यास असमर्थ \n"
 2654. #: ftparchive/writer.cc
 2655. #, c-format
 2656. msgid "W: Unable to stat %s\n"
 2657. msgstr "धो.सू.:%s स्टेट करण्यास असमर्थ\n"
 2658. #: ftparchive/writer.cc
 2659. msgid "E: "
 2660. msgstr "E:"
 2661. #: ftparchive/writer.cc
 2662. msgid "W: "
 2663. msgstr "धो.सू.:"
 2664. #: ftparchive/writer.cc
 2665. msgid "E: Errors apply to file "
 2666. msgstr "ई: संचिकेला लागू होणाऱ्या चुका"
 2667. #: ftparchive/writer.cc
 2668. #, c-format
 2669. msgid "Failed to resolve %s"
 2670. msgstr "%s सोडवण्यास असमर्थ"
 2671. #: ftparchive/writer.cc
 2672. msgid "Tree walking failed"
 2673. msgstr "ट्री चालणे असमर्थ"
 2674. #: ftparchive/writer.cc
 2675. #, c-format
 2676. msgid "Failed to open %s"
 2677. msgstr "%s उघडण्यास असमर्थ"
 2678. #: ftparchive/writer.cc
 2679. #, c-format
 2680. msgid " DeLink %s [%s]\n"
 2681. msgstr "%s [%s] डी दुवा\n"
 2682. #: ftparchive/writer.cc
 2683. #, c-format
 2684. msgid "*** Failed to link %s to %s"
 2685. msgstr "%s चा %s दुवा साधण्यास असमर्थ"
 2686. #: ftparchive/writer.cc
 2687. #, c-format
 2688. msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
 2689. msgstr "%sB हीट ची डिलींक मर्यादा\n"
 2690. #: ftparchive/writer.cc
 2691. msgid "Archive had no package field"
 2692. msgstr "अर्काईव्ह ला पॅकेज जागा नाही"
 2693. #: ftparchive/writer.cc
 2694. #, c-format
 2695. msgid " %s has no override entry\n"
 2696. msgstr "%s ला ओव्हरराईड/दुर्लक्षित जागा नाही\n"
 2697. #: ftparchive/writer.cc
 2698. #, c-format
 2699. msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
 2700. msgstr "%s देखभालकर्ता हा %s आणि %s नाही \n"
 2701. #: ftparchive/writer.cc
 2702. #, c-format
 2703. msgid " %s has no source override entry\n"
 2704. msgstr "%s ला उगम ओव्हरराईड/दुर्लक्षित जागा नाही\n"
 2705. #: ftparchive/writer.cc
 2706. #, c-format
 2707. msgid " %s has no binary override entry either\n"
 2708. msgstr "%s ला द्वयंक ओव्हरराईड जागा नाही\n"
 2709. #: methods/cdrom.cc
 2710. #, c-format
 2711. msgid "Unable to read the cdrom database %s"
 2712. msgstr "%s सीडी-रॉम माहिती संच वाचण्यास असमर्थ"
 2713. #: methods/cdrom.cc
 2714. msgid ""
 2715. "Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
 2716. "cannot be used to add new CD-ROMs"
 2717. msgstr ""
 2718. "कृपया सी-डी रॉम APT कडून ओळखण्यासाठी apt-cdrom चा वापर करा.apt-get update हे "
 2719. "नवीन सीडी राॅम अधिक मिळवण्यासाठी वापरता येणार नाही"
 2720. #: methods/cdrom.cc
 2721. msgid "Wrong CD-ROM"
 2722. msgstr "चूकीची सी-डी रॉम"
 2723. #: methods/cdrom.cc
 2724. #, c-format
 2725. msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
 2726. msgstr "%s मधील सीडी-रॉम अनमाऊंट करण्यास असमर्थ, अजूनही ते वापरता असेल."
 2727. #: methods/cdrom.cc
 2728. msgid "Disk not found."
 2729. msgstr "डिस्क सापडत नाही"
 2730. #: methods/cdrom.cc methods/file.cc methods/rsh.cc
 2731. msgid "File not found"
 2732. msgstr "फाईल सापडली नाही"
 2733. #. TRANSLATOR: %s is e.g. Tor's ".onion" which would likely fail or leak info (RFC7686)
 2734. #: methods/connect.cc
 2735. #, c-format
 2736. msgid "Direct connection to %s domains is blocked by default."
 2737. msgstr ""
 2738. #: methods/connect.cc methods/http.cc
 2739. #, c-format
 2740. msgid "Connecting to %s (%s)"
 2741. msgstr "%s (%s) ला जोडत आहे"
 2742. #: methods/connect.cc
 2743. #, c-format
 2744. msgid "[IP: %s %s]"
 2745. msgstr "[आयपी:%s %s]"
 2746. #: methods/connect.cc
 2747. #, c-format
 2748. msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2749. msgstr "%s (f=%u t=%u p=%u) साठी सॉकेट तयार करू शकत नाही"
 2750. #: methods/connect.cc
 2751. #, c-format
 2752. msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
 2753. msgstr "%s:%s (%s). साठी जोडणी इनिशिएट/पुढाकारीत करू शकत नाही"
 2754. #: methods/connect.cc
 2755. #, c-format
 2756. msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
 2757. msgstr "%s:%s (%s) ला जोडू शकत नाही,जोडणी वेळेअभावी तुटली"
 2758. #: methods/connect.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2759. msgid "Failed"
 2760. msgstr "असमर्थ"
 2761. #: methods/connect.cc
 2762. #, c-format
 2763. msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
 2764. msgstr "%s:%s (%s) ला जोडू शकत नाही"
 2765. #. We say this mainly because the pause here is for the
 2766. #. ssh connection that is still going
 2767. #: methods/connect.cc methods/rsh.cc
 2768. #, c-format
 2769. msgid "Connecting to %s"
 2770. msgstr "%s ला जोडत आहे"
 2771. #: methods/connect.cc
 2772. #, c-format
 2773. msgid "Could not resolve '%s'"
 2774. msgstr "%s रिझॉल्व्ह होऊ शकत नाही "
 2775. #: methods/connect.cc
 2776. #, c-format
 2777. msgid "Temporary failure resolving '%s'"
 2778. msgstr "'%s' रिझॉल्व्ह करताना तात्पुरती त्रुटी"
 2779. #: methods/connect.cc
 2780. #, fuzzy, c-format
 2781. msgid "System error resolving '%s:%s'"
 2782. msgstr "%s:%s' (%i) रिझॉल्व्ह होत असताना काहीतरी वाईट घडले"
 2783. #: methods/connect.cc
 2784. #, fuzzy, c-format
 2785. msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
 2786. msgstr "%s:%s' (%i) रिझॉल्व्ह होत असताना काहीतरी वाईट घडले"
 2787. #: methods/connect.cc
 2788. #, fuzzy, c-format
 2789. msgid "Unable to connect to %s:%s:"
 2790. msgstr "%s %s ला जोडण्यास असमर्थ:"
 2791. #: methods/copy.cc
 2792. msgid "Failed to stat"
 2793. msgstr "स्टॅट करण्यास असमर्थ"
 2794. #: methods/file.cc
 2795. msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
 2796. msgstr "अवैध यू आर एल, स्थानिक यू आर आय एस सुरू होऊ नये यापासून //"
 2797. #. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
 2798. #: methods/ftp.cc
 2799. msgid "Logging in"
 2800. msgstr "लॉग इन करत आहे"
 2801. #: methods/ftp.cc
 2802. msgid "Unable to determine the peer name"
 2803. msgstr "पिअर नाव सांगण्यास/सापडण्यास असमर्थ"
 2804. #: methods/ftp.cc
 2805. msgid "Unable to determine the local name"
 2806. msgstr "स्थानिक नाव सांगण्यास असमर्थ"
 2807. #: methods/ftp.cc
 2808. #, c-format
 2809. msgid "The server refused the connection and said: %s"
 2810. msgstr "सर्व्हर ने संबंध जोडण्यास नकार दिला व सांगितले: %s"
 2811. #: methods/ftp.cc
 2812. #, c-format
 2813. msgid "USER failed, server said: %s"
 2814. msgstr "सर्व्हरने %s सांगितले,यूजर असमर्थ:"
 2815. #: methods/ftp.cc
 2816. #, c-format
 2817. msgid "PASS failed, server said: %s"
 2818. msgstr "सर्व्हरने %s सांगितले, पास असमर्थ:"
 2819. #: methods/ftp.cc
 2820. msgid ""
 2821. "A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
 2822. "is empty."
 2823. msgstr ""
 2824. "प्रॉक्सी सर्व्हर निर्देशित केला पण लॉगीन स्क्रिप्ट नाही, प्राप्त केलेले ::ftp:: प्रॉक्सीलॉगीन "
 2825. "निरर्थक आहे."
 2826. #: methods/ftp.cc
 2827. #, c-format
 2828. msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
 2829. msgstr "सर्व्हरने %s सांगितले, '%s' लॉग इन स्क्रिप्ट आज्ञावली असमर्थ:"
 2830. #: methods/ftp.cc
 2831. #, c-format
 2832. msgid "TYPE failed, server said: %s"
 2833. msgstr "सर्व्हरने %s सांगितले: टाईप असमर्थ:"
 2834. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2835. msgid "Connection timeout"
 2836. msgstr "वेळेअभावी संबंध जोडता येत नाही"
 2837. #: methods/ftp.cc
 2838. msgid "Server closed the connection"
 2839. msgstr "सर्व्हरने संबंध जोडणी बंद केली"
 2840. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2841. msgid "A response overflowed the buffer."
 2842. msgstr "प्रतिसाधाने बफर भरुन गेले."
 2843. #: methods/ftp.cc
 2844. msgid "Protocol corruption"
 2845. msgstr "प्रोटोकॉल खराब झाले"
 2846. #: methods/ftp.cc
 2847. msgid "Could not create a socket"
 2848. msgstr "सॉकेट तयार करू शकत नाही"
 2849. #: methods/ftp.cc
 2850. msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
 2851. msgstr "डेटा सॉकेट जोडू शकत नाही,जोडणी वेळेअभावी बंद केली"
 2852. #: methods/ftp.cc
 2853. msgid "Could not connect passive socket."
 2854. msgstr "पॅसिव्ह सॉकेट जोडता येत नाही"
 2855. #: methods/ftp.cc
 2856. msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
 2857. msgstr "गेटऍड्रेसइनफो लिसनिंग सॉकेट घेण्यास असमर्थ होते"
 2858. #: methods/ftp.cc
 2859. msgid "Could not bind a socket"
 2860. msgstr "सॉकेट चिकटवता येत नाही"
 2861. #: methods/ftp.cc
 2862. msgid "Could not listen on the socket"
 2863. msgstr "सॉकेट वर ऐकता येत नाही"
 2864. #: methods/ftp.cc
 2865. msgid "Could not determine the socket's name"
 2866. msgstr "सॉकेटचे नाव सांगता येत नाही"
 2867. #: methods/ftp.cc
 2868. msgid "Unable to send PORT command"
 2869. msgstr "पोर्ट आज्ञा पाठवता येत नाही/पोर्ट आज्ञा पाठविण्यास असमर्थ"
 2870. #: methods/ftp.cc
 2871. #, c-format
 2872. msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
 2873. msgstr "माहित नसलेला पत्ता फॅमिली %u (AF_*)"
 2874. #: methods/ftp.cc
 2875. #, c-format
 2876. msgid "EPRT failed, server said: %s"
 2877. msgstr "ई.पी.आर.टी. चुकले,सर्व्हरने %s सांगितले"
 2878. #: methods/ftp.cc
 2879. msgid "Data socket connect timed out"
 2880. msgstr "डेटा सॉकेट जोडणी वेळेअभावी तुटली"
 2881. #: methods/ftp.cc
 2882. msgid "Unable to accept connection"
 2883. msgstr "जोडणी स्विकारण्यास असमर्थ"
 2884. #: methods/ftp.cc methods/http.cc methods/rsh.cc
 2885. msgid "Problem hashing file"
 2886. msgstr "फाईल हॅश करण्यात त्रुटी"
 2887. #: methods/ftp.cc
 2888. #, c-format
 2889. msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
 2890. msgstr "सर्व्हरने %s सांगितले, फाईल मिळवण्यास असमर्थ"
 2891. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2892. msgid "Data socket timed out"
 2893. msgstr "डेटा सॉकेट वेळेअभावी तुटले"
 2894. #: methods/ftp.cc
 2895. #, c-format
 2896. msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
 2897. msgstr "सर्व्हरने %s सांगितले, डेटा स्थानांतरण चुकले"
 2898. #. Get the files information
 2899. #: methods/ftp.cc
 2900. msgid "Query"
 2901. msgstr "प्रश्न"
 2902. #: methods/ftp.cc
 2903. msgid "Unable to invoke "
 2904. msgstr "जारी करण्यास करण्यास असमर्थ"
 2905. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 2906. #: methods/gpgv.cc
 2907. #, c-format
 2908. msgid ""
 2909. "Signed file isn't valid, got '%s' (does the network require authentication?)"
 2910. msgstr ""
 2911. #: methods/gpgv.cc
 2912. msgid "At least one invalid signature was encountered."
 2913. msgstr "किमान एक अवैध सही सापडली."
 2914. #: methods/gpgv.cc
 2915. msgid ""
 2916. "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
 2917. msgstr "अंतर्गत त्रुटी: चांगली सही, पण की ठसे सांगू शकत नाही?!"
 2918. #: methods/gpgv.cc
 2919. #, fuzzy
 2920. msgid "Could not execute 'apt-key' to verify signature (is gnupg installed?)"
 2921. msgstr ""
 2922. "सहीची खात्री करण्यासाठी '%s' कार्यान्वित करू शकत नाही (gnupg संस्थापित केले आहे का?)"
 2923. #: methods/gpgv.cc
 2924. msgid "Unknown error executing apt-key"
 2925. msgstr "apt-key कार्यान्वित होत असताना अपरिचित त्रुटी"
 2926. #. TRANSLATORS: The second %s is the reason and is untranslated for repository owners.
 2927. #: methods/gpgv.cc
 2928. #, c-format
 2929. msgid "Signature by key %s uses weak digest algorithm (%s)"
 2930. msgstr ""
 2931. #: methods/gpgv.cc
 2932. msgid "The following signatures were invalid:\n"
 2933. msgstr "खालील सह्या अवैध आहेत:\n"
 2934. #: methods/gpgv.cc
 2935. msgid ""
 2936. "The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
 2937. "available:\n"
 2938. msgstr "खालील सह्यांची खात्री करता येत नाही कारण सार्वजनिक कीउपलब्ध नाही:\n"
 2939. #: methods/http.cc
 2940. msgid "Error writing to the file"
 2941. msgstr "फाईल मध्ये लिहिण्यात चूक/त्रुटी"
 2942. #: methods/http.cc
 2943. msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
 2944. msgstr "सर्व्हर मधून वाचण्यात चूक. लांब शेवट आणि बंद झालेली जोडणी"
 2945. #: methods/http.cc
 2946. msgid "Error reading from server"
 2947. msgstr "सर्व्हर मधून वाचण्यात चूक"
 2948. #: methods/http.cc
 2949. msgid "Error writing to file"
 2950. msgstr "फाईल मध्ये लिहिण्यात चूक/त्रुटी"
 2951. #: methods/http.cc
 2952. msgid "Select failed"
 2953. msgstr "चुकले/असमर्थ निवड करा"
 2954. #: methods/http.cc
 2955. msgid "Connection timed out"
 2956. msgstr "जोडणी वेळेअभावी तुटली"
 2957. #: methods/http.cc
 2958. msgid "Error writing to output file"
 2959. msgstr "निर्गत फाईल मध्ये लिहिताना त्रुटी/चूक"
 2960. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 2961. #. and provide a config option to define that default
 2962. #: methods/mirror.cc
 2963. #, c-format
 2964. msgid "No mirror file '%s' found "
 2965. msgstr ""
 2966. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 2967. #. and provide a config option to define that default
 2968. #: methods/mirror.cc
 2969. #, fuzzy, c-format
 2970. msgid "Can not read mirror file '%s'"
 2971. msgstr "%s फाईल उघडता येत नाही"
 2972. #: methods/mirror.cc
 2973. #, fuzzy, c-format
 2974. msgid "No entry found in mirror file '%s'"
 2975. msgstr "%s फाईल उघडता येत नाही"
 2976. #: methods/mirror.cc
 2977. #, c-format
 2978. msgid "[Mirror: %s]"
 2979. msgstr ""
 2980. #: methods/rred.cc
 2981. msgid "Failed to set modification time"
 2982. msgstr "बदलण्याचा वेळ निश्चित करण्यास असमर्थ"
 2983. #: methods/rsh.cc
 2984. msgid "Connection closed prematurely"
 2985. msgstr "जोडणी अकाली बंद झाली"
 2986. #: methods/server.cc
 2987. msgid "Waiting for headers"
 2988. msgstr "शीर्षकासाठी थांबले आहे...."
 2989. #: methods/server.cc
 2990. msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
 2991. msgstr "HTTP सर्व्हरने अवैध प्रत्त्युत्तर शीर्षक पाठविले"
 2992. #: methods/server.cc
 2993. msgid "Bad header line"
 2994. msgstr "वाईट शीर्षक ओळ"
 2995. #: methods/server.cc
 2996. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
 2997. msgstr "HTTP सर्व्हरने अवैध मजकूर-लांबी शीर्षक पाठविले "
 2998. #: methods/server.cc
 2999. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
 3000. msgstr "HTTP सर्व्हरने अवैध मजकूर-विस्तार शीर्षक पाठविले"
 3001. #: methods/server.cc
 3002. msgid "This HTTP server has broken range support"
 3003. msgstr "HTTP सर्व्हरने विस्तार तांत्रिक मदत जोडली"
 3004. #: methods/server.cc
 3005. msgid "Unknown date format"
 3006. msgstr "अपरिचित दिनांक प्रकार/स्वरूप "
 3007. #: methods/server.cc
 3008. msgid "Bad header data"
 3009. msgstr "चुकीचा शीर्षक डाटा"
 3010. #: methods/server.cc
 3011. msgid "Connection failed"
 3012. msgstr "जोडणी अयशस्वी"
 3013. #: methods/server.cc
 3014. #, c-format
 3015. msgid ""
 3016. "Automatically disabled %s due to incorrect response from server/proxy. (man "
 3017. "5 apt.conf)"
 3018. msgstr ""
 3019. #: methods/server.cc
 3020. msgid "Internal error"
 3021. msgstr "अंतर्गत त्रुटी"
 3022. #: methods/store.cc
 3023. msgid "Empty files can't be valid archives"
 3024. msgstr ""
 3025. #~ msgid "(not found)"
 3026. #~ msgstr "(मिळाले नाही)"
 3027. #~ msgid " Package pin: "
 3028. #~ msgstr "पॅकेज (पिन):"
 3029. #~ msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
 3030. #~ msgstr "पुढील कळ ओळखचिन्हांसाठी सार्वजनिक कळ उपलब्ध नाही:\n"
 3031. #, fuzzy
 3032. #~ msgid "The repository is insufficiently signed by key %s (%s)"
 3033. #~ msgstr "%s संचिका डायव्हर्ट केली आहे/वळवली आहे"
 3034. #, fuzzy
 3035. #~ msgid ""
 3036. #~ "%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
 3037. #~ "packages"
 3038. #~ msgstr "%s पॅकेज न सापडल्याने %s साठी %s डिपेंडन्सी पूर्ण होऊ शकत नाही"
 3039. #~ msgid ""
 3040. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
 3041. #~ "found"
 3042. #~ msgstr "%s पॅकेज न सापडल्याने %s साठी %s डिपेंडन्सी पूर्ण होऊ शकत नाही"
 3043. #~ msgid ""
 3044. #~ "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
 3045. #~ msgstr "%s अवलंबित्व %s साठी पूर्ण होण्यास असमर्थ: संस्थापित पॅकेज %s खूपच नवीन आहे"
 3046. #, fuzzy
 3047. #~ msgid ""
 3048. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
 3049. #~ "package %s can't satisfy version requirements"
 3050. #~ msgstr ""
 3051. #~ "आवृतीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी %s पॅकेजची आवृत्ती उपलब्ध नाही,त्यामुळे %s साठी %s "
 3052. #~ "डिपेंडन्सी पूर्ण होऊ शकत नाही"
 3053. #, fuzzy
 3054. #~ msgid ""
 3055. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no "
 3056. #~ "candidate version"
 3057. #~ msgstr "%s पॅकेज न सापडल्याने %s साठी %s डिपेंडन्सी पूर्ण होऊ शकत नाही"
 3058. #~ msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
 3059. #~ msgstr "%s साठी %s डिपेंडन्सी पूर्ण होण्यास असमर्थ: %s"
 3060. #~ msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
 3061. #~ msgstr "%s साठी बांधणी-डिपेंडन्सीज पूर्ण होऊ शकत नाही."
 3062. #~ msgid "Problem unlinking %s"
 3063. #~ msgstr "%s दुवा मोकळा/सुटा करण्यास अडचण"
 3064. #~ msgid "Failed to unlink %s"
 3065. #~ msgstr "%s दुवा काढण्यास असमर्थ"
 3066. #, fuzzy
 3067. #~ msgid ""
 3068. #~ "Usage: apt-cache [options] command\n"
 3069. #~ " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 3070. #~ "\n"
 3071. #~ "apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
 3072. #~ "from APT's binary cache files\n"
 3073. #~ msgstr ""
 3074. #~ "वापर: apt-cache [options] command\n"
 3075. #~ " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 3076. #~ "\n"
 3077. #~ "ऍप्टच्या द्वयंक कॅश संचिका कौशल्याने हाताळण्यासाठी, व त्यांमधील माहितीची विचारणा "
 3078. #~ "करण्यासाठी ऍप्ट -कॅश हे निम्नस्तरीय साधन आहे।\n"
 3079. #~ msgid ""
 3080. #~ "Options:\n"
 3081. #~ " -h This help text.\n"
 3082. #~ " -p=? The package cache.\n"
 3083. #~ " -s=? The source cache.\n"
 3084. #~ " -q Disable progress indicator.\n"
 3085. #~ " -i Show only important deps for the unmet command.\n"
 3086. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3087. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3088. #~ "See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
 3089. #~ msgstr ""
 3090. #~ "पर्याय : \n"
 3091. #~ "-h -हा साह्याकारी मजकूर\n"
 3092. #~ "-p=? पॅकेज कॅश \n"
 3093. #~ "-s=? उगमस्थान कॅश \n"
 3094. #~ "-q-प्रगतीनिदर्शक अकार्यान्वित करा \n"
 3095. #~ "-i -न आढळलेल्या आज्ञेसाठी महत्त्वाचे विभाग दाखवा\n"
 3096. #~ "-c=? ही संरचना संचिका वाचा\n"
 3097. #~ "-o=? एखादा अहेतूक संरचना पर्याय निर्धारित करा उदा --o dir::cache=/tmp\n"
 3098. #~ "अधिक माहितीसाठी apt-cache(8) and apt.conf(5) ची मॅन्युअल पृष्ठे पहा \n"
 3099. #~ msgid ""
 3100. #~ "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 3101. #~ "\n"
 3102. #~ "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is "
 3103. #~ "used\n"
 3104. #~ "to indicate what kind of file it is.\n"
 3105. #~ "\n"
 3106. #~ "Options:\n"
 3107. #~ " -h This help text\n"
 3108. #~ " -s Use source file sorting\n"
 3109. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3110. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3111. #~ msgstr ""
 3112. #~ "वापर:apt-sortpkgs [पर्याय] फाईल१[फाईल २...]\n"
 3113. #~ "\n"
 3114. #~ " apt-sortpkgs हे पॅकेज फाईल्सचं वर्गीकरण करणारी एक साधी आज्ञावली आहे. -s पर्याय "
 3115. #~ "हा फाईल\n"
 3116. #~ "कुठल्या प्रकारची आहे हे दाखवण्यासाठी वापरतात.\n"
 3117. #~ "\n"
 3118. #~ "पर्याय\n"
 3119. #~ " -h हा मदत मजकूर\n"
 3120. #~ " -s उगमस्थान फाईल वापरा\n"
 3121. #~ " -c=? ही संरचना फाईल वाचा\n"
 3122. #~ " -o=?- अनियंत्रित संरचना पर्याय निश्चित करा,eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3123. #~ msgid "Child process failed"
 3124. #~ msgstr "चाईल्ड प्रक्रिया अयशस्वी"
 3125. #, fuzzy
 3126. #~ msgid "Must specifc at least one srv record"
 3127. #~ msgstr "उगम शोधण्यासाठी किमान एक पॅकेज देणे/सांगणे गरजेचे आहे"
 3128. #~ msgid "Failed to create pipes"
 3129. #~ msgstr "पाईप तयार करण्यास असमर्थ"
 3130. #~ msgid "Failed to exec gzip "
 3131. #~ msgstr "exec gzip करण्यास असमर्थ"
 3132. #~ msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
 3133. #~ msgstr "%s %s हे %s करिता %s %s वर संग्रहित\n"
 3134. #~ msgid "Failed to create FILE*"
 3135. #~ msgstr "संचिका * तयार करण्यास असमर्थ"
 3136. #, fuzzy
 3137. #~ msgid "Malformed stanza %u in source list %s (URI parse)"
 3138. #~ msgstr "स्त्रोत सुची %s (यूआरआय पार्स) मध्ये %lu वाईट/व्यंग रेषा"
 3139. #, fuzzy
 3140. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
 3141. #~ msgstr "स्त्रोत सुची %s (डीआयएसटी पार्स) मध्ये %lu वाईट/व्यंग रेषा"
 3142. #, fuzzy
 3143. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
 3144. #~ msgstr "स्त्रोत सुची %s (डिआयएसटी) मध्ये %lu वाईट/व्यंग रेषा"
 3145. #, fuzzy
 3146. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
 3147. #~ msgstr "स्त्रोत सुची %s (डीआयएसटी पार्स) मध्ये %lu वाईट/व्यंग रेषा"
 3148. #, fuzzy
 3149. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
 3150. #~ msgstr "स्त्रोत सुची %s (डीआयएसटी पार्स) मध्ये %lu वाईट/व्यंग रेषा"
 3151. #, fuzzy
 3152. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
 3153. #~ msgstr "स्त्रोत सुची %s (डीआयएसटी पार्स) मध्ये %lu वाईट/व्यंग रेषा"
 3154. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
 3155. #~ msgstr "स्त्रोत सुची %2$s (यूआरआय) मध्ये %1$lu वाईट/व्यंग रेषा"
 3156. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
 3157. #~ msgstr "स्त्रोत सुची %2$s (डिआयएसटी) मध्ये %1$lu वाईट/व्यंग रेषा"
 3158. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
 3159. #~ msgstr "स्त्रोत सुची %2$s (यूआरआय पार्स) मध्ये %1$lu वाईट/व्यंग रेषा"
 3160. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
 3161. #~ msgstr "स्त्रोत सुची %2$s (absolute dist) मध्ये %1$lu वाईट/व्यंग रेषा"
 3162. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
 3163. #~ msgstr "स्त्रोत सुची %2$s (डीआयएसटी पार्स) मध्ये %1$lu वाईट/व्यंग रेषा"
 3164. #~ msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
 3165. #~ msgstr ""
 3166. #~ "अवलंबित/विसंबून असणाऱ्या संचिकांची प्रक्रिया करीत असतांना पॅकेज %s %s सापडले नाही "
 3167. #~ msgid "Couldn't stat source package list %s"
 3168. #~ msgstr "%s उगम पॅकेज यादी सुरू करता येत नाही"
 3169. #~ msgid "Collecting File Provides"
 3170. #~ msgstr "तरतूद/पुरवलेल्या संचिका संग्रहित करीत आहे"
 3171. #, fuzzy
 3172. #~ msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
 3173. #~ msgstr "%s (1) पॅकेज फाईल पार्स करण्यात असमर्थ"
 3174. #~ msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
 3175. #~ msgstr "विक्रेता गट %s मध्ये बोटाचे ठसे नाहीत"
 3176. #~ msgid "Total dependency version space: "
 3177. #~ msgstr "एकूण परावलंबित आवृत्ती अवकाश:"
 3178. #~ msgid "You don't have enough free space in %s"
 3179. #~ msgstr "%s मध्ये पुरेशी जागा नाही"
 3180. #~ msgid "Done"
 3181. #~ msgstr "झाले"
 3182. #, fuzzy
 3183. #~ msgid "No keyring installed in %s."
 3184. #~ msgstr "संस्थापन खंडित करत आहे."
 3185. #, fuzzy
 3186. #~ msgid "Internal error, Upgrade broke stuff"
 3187. #~ msgstr "अंतर्गत त्रुटी,ऑलअपग्रेडने स्टफला तोडले"
 3188. #~ msgid "%s not a valid DEB package."
 3189. #~ msgstr "%s हे वैध डीईबी पॅकेज नाही "
 3190. #~ msgid ""
 3191. #~ "Using CD-ROM mount point %s\n"
 3192. #~ "Mounting CD-ROM\n"
 3193. #~ msgstr ""
 3194. #~ "सिडी-रॉमचे माउंट स्थान %s वापरुन\n"
 3195. #~ "सिडी-रॉम माउंट होत आहे\n"
 3196. #~ msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
 3197. #~ msgstr "हा वैध DEB अर्काईव्ह नाही, ह्याला '%s', '%s' किंवा '%s' मेंबर नाही"
 3198. #~ msgid "MD5Sum mismatch"
 3199. #~ msgstr "एमडी५ बेरीज/MD5Sum जुळत नाही"
 3200. #~ msgid ""
 3201. #~ "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you "
 3202. #~ "need to manually fix this package."
 3203. #~ msgstr ""
 3204. #~ "मी %s पॅकेजकरीता संचिका शोधण्यास समर्थ नव्हतो. याचा अर्थ असाकी तुम्हालाहे पॅकेज "
 3205. #~ "स्वहस्ते स्थिर/निश्चित करण्याची गरज आहे."
 3206. #~ msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
 3207. #~ msgstr "सत्रनोंद लिहिता येत नाही, openpty() असफल (/dev/pts आरोहित नाही?)\n"
 3208. #, fuzzy
 3209. #~ msgid "Skipping nonexistent file %s"
 3210. #~ msgstr "%s संरचना फाईल उघडत आहे"
 3211. #~ msgid "Failed to remove %s"
 3212. #~ msgstr "%s कायमचे काढून टाकण्यास असमर्थ"
 3213. #~ msgid "Unable to create %s"
 3214. #~ msgstr "%s तयार करण्यास असमर्थ"
 3215. #~ msgid "Failed to stat %sinfo"
 3216. #~ msgstr "% sinfo स्टॅट करण्यास असमर्थ"
 3217. #~ msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
 3218. #~ msgstr "info आणि temp संचिका सारख्याच फाईलप्रणालीत असणे आवश्यक आहे"
 3219. #~ msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
 3220. #~ msgstr "admin dir %sinfo असे बदलण्यास असमर्थ"
 3221. #~ msgid "Internal error getting a package name"
 3222. #~ msgstr "पॅकेजचे नाव मिळवत असताना आंतरिक दोष/त्रुटी मिळाली"
 3223. #~ msgid "Reading file listing"
 3224. #~ msgstr "फाईलचे लिस्टिंग वाचत आहे"
 3225. #~ msgid ""
 3226. #~ "Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
 3227. #~ "then make it empty and immediately re-install the same version of the "
 3228. #~ "package!"
 3229. #~ msgstr ""
 3230. #~ "'%sinfo/%s'. जर तुम्ही ही फाईल रिस्टोअर करू शकला नाहीत.तर ती रिकामी करा आणि "
 3231. #~ "लगेच ह्या सारखी आवृत्ती असणारे पॅकेज पुनर्संस्थापितकरा!"
 3232. #~ msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
 3233. #~ msgstr "%sinfo/%s फाईल यादी वाचण्यास असमर्थ"
 3234. #~ msgid "Internal error getting a node"
 3235. #~ msgstr "नोड मिळवताना आंतरिक त्रुटी मिळाली"
 3236. #~ msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
 3237. #~ msgstr "%sdiversions ही डायव्हर्जन फाईल उघडण्यात असमर्थ"
 3238. #~ msgid "The diversion file is corrupted"
 3239. #~ msgstr "डायव्हर्जन फाईल खराब झाली आहे"
 3240. #~ msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
 3241. #~ msgstr "%s डायव्हर्जन फाईलमध्ये अवैध ओळ आहे:"
 3242. #~ msgid "Internal error adding a diversion"
 3243. #~ msgstr "डायव्हर्जन मिळवताना आंतरिक त्रुटी मिळाली"
 3244. #~ msgid "The pkg cache must be initialized first"
 3245. #~ msgstr "pkg अस्थाई स्मृतीकोष प्रथम इनिशिअलाईज्ड केला पाहिजे"
 3246. #~ msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
 3247. #~ msgstr "पॅकेज शोधण्यास असमर्थ: शिर्षक,आॅफसेट %lu"
 3248. #~ msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
 3249. #~ msgstr "आॅफसेट %lu, सद्यस्थिती फाईलमध्ये वाईट कॉन्फ फाईल भाग"
 3250. #~ msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
 3251. #~ msgstr "ऑफसेट %lu, MD5. पार्सिंग मध्ये त्रुटी "
 3252. #~ msgid "Couldn't change to %s"
 3253. #~ msgstr "%s मध्ये बदलता येत नाही"
 3254. #~ msgid "Failed to locate a valid control file"
 3255. #~ msgstr "वैध नियंत्रण फाईल शोधण्यास असमर्थ"
 3256. #~ msgid "Couldn't open pipe for %s"
 3257. #~ msgstr "%s साठी पाईप उघडता येत नाही"
 3258. #~ msgid "Read error from %s process"
 3259. #~ msgstr "%s क्रियेपासून चूक वाचा"
 3260. #~ msgid "Got a single header line over %u chars"
 3261. #~ msgstr "%u अक्षरांवर एक शीर्षक ओळ मिळाली"
 3262. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #1"
 3263. #~ msgstr "व्यंगीत/हिडीस दुर्लक्षित केले %s रेषा %lu #1"
 3264. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #2"
 3265. #~ msgstr "व्यंगीत/हिडीस दुर्लक्षित केले %s रेषा %lu #2"
 3266. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #3"
 3267. #~ msgstr "व्यंगीत/हिडीस दुर्लक्षित केले %s रेषा %lu #3"
 3268. #~ msgid "decompressor"
 3269. #~ msgstr "असंकलितकर्ता "
 3270. #~ msgid "read, still have %lu to read but none left"
 3271. #~ msgstr "वाचा, %lu अजूनही वाचण्यासाठी आहे पण आता काही उरली नाही"
 3272. #~ msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
 3273. #~ msgstr "लिहा, %lu अजूनही लिहिण्यासाठी आहे पण लिहिता येत नाही"
 3274. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
 3275. #~ msgstr "%s (नविन पॅकेज) प्रक्रिया करीत असतांना दोष आढळून आला"
 3276. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
 3277. #~ msgstr "%s (वापरातील पॅकेज१) प्रक्रिया करीत असतांना दोष आढळून आला"
 3278. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
 3279. #~ msgstr "%s (NewFileDesc1) वर प्रक्रिया सुरू असताना त्रुटी उद्भवली"
 3280. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
 3281. #~ msgstr "%s प्रक्रिया करीत असतांना दोष आढळून आला(वापरातील पॅकेज२)"
 3282. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
 3283. #~ msgstr "%s(नविन संचिका आवृती१) प्रक्रिया करीत असतांना दोष आढळून आला"
 3284. #, fuzzy
 3285. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion%d)"
 3286. #~ msgstr "%s (नविन आवृत्ती १) प्रक्रिया करीत असतांना दोष आढळून आला"
 3287. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
 3288. #~ msgstr "%s(वापरातील पॅकेज३) प्रक्रिया करीत असतांना दोष आढळून आला"
 3289. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
 3290. #~ msgstr "%s (NewFileDesc2) वर प्रक्रिया सुरू असताना त्रुटी उद्भवली"
 3291. #~ msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
 3292. #~ msgstr "%s (पॅकेज शोधतांना) प्रक्रिया करीत असतांना दोष आढळून आला"
 3293. #~ msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
 3294. #~ msgstr "%s (तरतूद/पुरवलेल्या संचिका जमा) प्रक्रिया करीत असतांना दोष आढळून आला"
 3295. #~ msgid "Internal error, could not locate member"
 3296. #~ msgstr "आंतरिक त्रुटी, मेंबर शोधता येत नाही"
 3297. #~ msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
 3298. #~ msgstr ""
 3299. #~ "दोष: ::gpgv:: कडून प्राप्त झालेला ऑर्गुमेंट सूचीचा पर्याय खूप लांबीचा. बाहेर पडत आहे."
 3300. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
 3301. #~ msgstr "%s(नविन आवृती२) प्रक्रिया करीत असतांना दोष आढळून आला"
 3302. #~ msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
 3303. #~ msgstr "स्त्रोत सुची %s (विक्रेता आयडी) मध्ये %u वाईट/व्यंग रेषा "
 3304. #~ msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
 3305. #~ msgstr "'%s': कीरिंग पर्यंत पोहोचू शकत नाही"
 3306. #~ msgid "Could not patch file"
 3307. #~ msgstr "फाईल पॅच करता आली नाही"
 3308. #~ msgid " %4i %s\n"
 3309. #~ msgstr " %4i %s\n"
 3310. #~ msgid "%4i %s\n"
 3311. #~ msgstr "%4i %s\n"
 3312. #~ msgid "Processing triggers for %s"
 3313. #~ msgstr "%s करिता ट्रिगर्स प्रक्रिया करत आहे"
 3314. #~ msgid "Dynamic MMap ran out of room"
 3315. #~ msgstr "Dynamic MMap ला ज आगा कमी पडली"
 3316. #~ msgid ""
 3317. #~ "Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 3318. #~ "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 3319. #~ "that package should be filed."
 3320. #~ msgstr ""
 3321. #~ "जेव्हा तुम्ही एका क्रियेची विनंती केली तेव्हा असं की\n"
 3322. #~ "ते पॅकेज संस्थापित होऊ शकत नाही आणि त्याच्या विरूद्ध \n"
 3323. #~ "दोष आढाव्याची नोंद ठेवली पाहिजे."
 3324. #, fuzzy
 3325. #~ msgid "Line %d too long (max %lu)"
 3326. #~ msgstr "ओळ %d खूप लांब (कमाल %d)"
 3327. #, fuzzy
 3328. #~ msgid "Line %d too long (max %d)"
 3329. #~ msgstr "ओळ %d खूप लांब (कमाल %d)"
 3330. #, fuzzy
 3331. #~ msgid "Error occured while processing %s (NewFileDesc1)"
 3332. #~ msgstr "%s(नविन संचिका आवृती१) प्रक्रिया करीत असतांना दोष आढळून आला"
 3333. #, fuzzy
 3334. #~ msgid "Error occured while processing %s (NewFileDesc2)"
 3335. #~ msgstr "%s(नविन संचिका आवृती१) प्रक्रिया करीत असतांना दोष आढळून आला"
 3336. #, fuzzy
 3337. #~ msgid "Stored label: %s \n"
 3338. #~ msgstr "ग्रहण केलेले नामदर्शक: %s \n"
 3339. #, fuzzy
 3340. #~ msgid ""
 3341. #~ "Found %i package indexes, %i source indexes, %i translation indexes and "
 3342. #~ "%i signatures\n"
 3343. #~ msgstr ""
 3344. #~ "%i पॅकेजेसची यादी/सूची , %i स्त्रोताची यादी/सूची आणि %i स्वाक्षऱ्या/सिगनेचर्स "
 3345. #~ "सापडल्या \n"
 3346. #, fuzzy
 3347. #~ msgid "openpty failed\n"
 3348. #~ msgstr "चुकले/असमर्थ निवड करा"