da.po 118 KB


 1. # Danish translation apt.
 2. # Copyright (C) 2014 apt & nedenstående oversættere.
 3. # This file is distributed under the same license as the apt package.
 4. # Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 5. # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010, 2012, 2013, 2014.
 6. #
 7. # solver -> problemløser
 8. #
 9. msgid ""
 10. msgstr ""
 11. "Project-Id-Version: apt 1.0.5\n"
 12. "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
 13. "POT-Creation-Date: 2016-11-25 23:46+0100\n"
 14. "PO-Revision-Date: 2014-07-06 23:51+0200\n"
 15. "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
 16. "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
 17. "Language: da\n"
 18. "MIME-Version: 1.0\n"
 19. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 20. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 21. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 22. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 23. msgid "Invalid archive signature"
 24. msgstr "Ugyldig arkivsignatur"
 25. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 26. msgid "Error reading archive member header"
 27. msgstr "Fejl under læsning af arkivelements hoved"
 28. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 29. #, c-format
 30. msgid "Invalid archive member header %s"
 31. msgstr "Ugyldigt arkivelementhoved %s"
 32. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 33. msgid "Invalid archive member header"
 34. msgstr "Ugyldigt arkivelementhoved"
 35. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 36. msgid "Archive is too short"
 37. msgstr "Arkivet er for kort"
 38. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 39. msgid "Failed to read the archive headers"
 40. msgstr "Kunne ikke læse arkivhovederne"
 41. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 42. #, fuzzy, c-format
 43. msgid "Cannot find a configured compressor for '%s'"
 44. msgstr "Kan ikke finde godkendelsesregistrering for: %s"
 45. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 46. msgid "Corrupted archive"
 47. msgstr "Ødelagt arkiv"
 48. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 49. msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
 50. msgstr "Tar-tjeksum fejlede, arkivet er ødelagt"
 51. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 52. #, c-format
 53. msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
 54. msgstr "Ukendt TAR-hovedtype %u, element %s"
 55. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 56. #, c-format
 57. msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
 58. msgstr "Dette er ikke et gyldigt DEB-arkiv, mangler »%s«-elementet"
 59. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 60. #, c-format
 61. msgid "Internal error, could not locate member %s"
 62. msgstr "Intern fejl, kunne ikke finde elementet %s"
 63. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 64. msgid "Unparsable control file"
 65. msgstr "Ikke-tolkbar kontrolfil"
 66. #: apt-inst/dirstream.cc
 67. #, c-format
 68. msgid "Failed to write file %s"
 69. msgstr "Kunne ikke skrive filen %s"
 70. #: apt-inst/dirstream.cc
 71. #, c-format
 72. msgid "Failed to close file %s"
 73. msgstr "Kunne ikke lukke filen %s"
 74. #: apt-inst/extract.cc
 75. #, c-format
 76. msgid "The path %s is too long"
 77. msgstr "Stien %s er for lang"
 78. #: apt-inst/extract.cc
 79. #, c-format
 80. msgid "Unpacking %s more than once"
 81. msgstr "Pakkede %s ud flere gange"
 82. #: apt-inst/extract.cc
 83. #, c-format
 84. msgid "The directory %s is diverted"
 85. msgstr "Mappen %s er omrokeret"
 86. #: apt-inst/extract.cc
 87. #, c-format
 88. msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
 89. msgstr "Pakken forsøger at skrive til omrokeret mål %s/%s"
 90. #: apt-inst/extract.cc
 91. msgid "The diversion path is too long"
 92. msgstr "Omrokeringsstien er for lang"
 93. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/cachedb.cc
 94. #: methods/rred.cc
 95. #, c-format
 96. msgid "Failed to stat %s"
 97. msgstr "Kunne ikke finde %s"
 98. #: apt-inst/extract.cc ftparchive/multicompress.cc
 99. #, c-format
 100. msgid "Failed to rename %s to %s"
 101. msgstr "Kunne ikke omdøbe %s til %s"
 102. #: apt-inst/extract.cc
 103. #, c-format
 104. msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
 105. msgstr "Mappen %s bliver erstattet af en ikke-mappe"
 106. #: apt-inst/extract.cc
 107. msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
 108. msgstr "Kunne ikke finde knuden i sin hash-bucket"
 109. #: apt-inst/extract.cc
 110. msgid "The path is too long"
 111. msgstr "Stien er for lang"
 112. #: apt-inst/extract.cc
 113. #, c-format
 114. msgid "Overwrite package match with no version for %s"
 115. msgstr "Overskriv pakkematch uden version for %s"
 116. #: apt-inst/extract.cc
 117. #, c-format
 118. msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
 119. msgstr "File %s/%s overskriver filen i pakken %s"
 120. #. Only warn if there are no sources.list.d.
 121. #. Only warn if there is no sources.list file.
 122. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 123. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 124. #: apt-pkg/init.cc apt-pkg/policy.cc apt-pkg/sourcelist.cc methods/mirror.cc
 125. #, c-format
 126. msgid "Unable to read %s"
 127. msgstr "Kunne ikke læse %s"
 128. #: apt-inst/extract.cc
 129. #, c-format
 130. msgid "Unable to stat %s"
 131. msgstr "Kunne ikke finde %s"
 132. #: apt-inst/filelist.cc
 133. msgid "DropNode called on still linked node"
 134. msgstr "DropNode kaldt med endnu forbundet knude"
 135. #: apt-inst/filelist.cc
 136. msgid "Failed to locate the hash element!"
 137. msgstr "Kunne ikke finde hash-element!"
 138. #: apt-inst/filelist.cc
 139. msgid "Failed to allocate diversion"
 140. msgstr "Kunne ikke allokere omrokering"
 141. #: apt-inst/filelist.cc
 142. msgid "Internal error in AddDiversion"
 143. msgstr "Intern fejl i AddDiversion"
 144. #: apt-inst/filelist.cc
 145. #, c-format
 146. msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
 147. msgstr "Forsøger at overskrive en omrokering, %s -> %s og %s/%s"
 148. #: apt-inst/filelist.cc
 149. #, c-format
 150. msgid "Double add of diversion %s -> %s"
 151. msgstr "Dobbelt tilføjelse af omrokering %s -> %s"
 152. #: apt-inst/filelist.cc
 153. #, c-format
 154. msgid "Duplicate conf file %s/%s"
 155. msgstr "Dobbelt opsætningsfil %s/%s"
 156. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 157. msgid ""
 158. "Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore "
 159. "disabled by default."
 160. msgstr ""
 161. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 162. msgid ""
 163. "Data from such a repository can't be authenticated and is therefore "
 164. "potentially dangerous to use."
 165. msgstr ""
 166. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 167. msgid ""
 168. "See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration "
 169. "details."
 170. msgstr ""
 171. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 172. #, fuzzy, c-format
 173. msgid "The repository '%s' is no longer signed."
 174. msgstr "Mappen %s er omrokeret"
 175. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 176. #, fuzzy, c-format
 177. msgid "The repository '%s' does no longer have a Release file."
 178. msgstr "Mappen %s er omrokeret"
 179. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 180. msgid ""
 181. "This is normally not allowed, but the option Acquire::"
 182. "AllowDowngradeToInsecureRepositories was given to override it."
 183. msgstr ""
 184. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 185. #, fuzzy, c-format
 186. msgid "The repository '%s' is not signed."
 187. msgstr "Mappen %s er omrokeret"
 188. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 189. #, fuzzy, c-format
 190. msgid "The repository '%s' does not have a Release file."
 191. msgstr "Mappen %s er omrokeret"
 192. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 193. #, fuzzy, c-format
 194. msgid "The repository '%s' provides only weak security information."
 195. msgstr "Mappen %s er omrokeret"
 196. #: apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/writer.cc
 197. #, c-format
 198. msgid "Failed to readlink %s"
 199. msgstr "Kunne ikke »readlink« %s"
 200. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 201. msgid "Hash Sum mismatch"
 202. msgstr "Hashsum stemmer ikke"
 203. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 204. msgid "Insufficient information available to perform this download securely"
 205. msgstr ""
 206. #: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 207. #, c-format
 208. msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
 209. msgstr "omdøbning mislykkedes, %s (%s -> %s)."
 210. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 211. msgid "Size mismatch"
 212. msgstr "Størrelsen stemmer ikke"
 213. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 214. msgid "Invalid file format"
 215. msgstr "Ugyldigt filformat"
 216. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 217. #, fuzzy
 218. msgid "Signature error"
 219. msgstr "Skrivefejl"
 220. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 221. #: apt-pkg/acquire-item.cc methods/gpgv.cc
 222. #, c-format
 223. msgid ""
 224. "Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require "
 225. "authentication?)"
 226. msgstr ""
 227. "Clearsigned-fil er ikke gyldig, fik »%s« (kræver netværket ikke "
 228. "autentificering?)"
 229. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 230. #, fuzzy, c-format
 231. msgid ""
 232. "An error occurred during the signature verification. The repository is not "
 233. "updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s"
 234. msgstr ""
 235. "Der opstod en fejl under underskriftsbekræftelse. Arkivet er ikke opdateret "
 236. "og den forrige indeksfil vil blive brugt. GPG-fejl: %s: %s\n"
 237. #. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
 238. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 239. #, c-format
 240. msgid "GPG error: %s: %s"
 241. msgstr "GPG-fejl: %s: %s"
 242. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 243. #, c-format
 244. msgid ""
 245. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't support "
 246. "architecture '%s'"
 247. msgstr ""
 248. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 249. #, c-format
 250. msgid ""
 251. "Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry "
 252. "or malformed file)"
 253. msgstr ""
 254. "Kunne ikke finde uventet punkt »%s« i udgivelsesfil (forkert sources.list-"
 255. "punkt eller forkert udformet fil)"
 256. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 257. #, c-format
 258. msgid ""
 259. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' provides only "
 260. "weak security information for it"
 261. msgstr ""
 262. #. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
 263. #. the time since then the file is invalid - formatted in the same way as in
 264. #. the download progress display (e.g. 7d 3h 42min 1s)
 265. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 266. #, c-format
 267. msgid ""
 268. "Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
 269. "repository will not be applied."
 270. msgstr ""
 271. "Udgivelsesfil for %s er udløbet (ugyldig siden %s). Opdateringer for dette "
 272. "arkiv vil ikke blive anvendt."
 273. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 274. #, c-format
 275. msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
 276. msgstr "Konfliktdistribution: %s (forventede %s men fik %s)"
 277. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 278. #, c-format
 279. msgid ""
 280. "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 281. "to manually fix this package. (due to missing arch)"
 282. msgstr ""
 283. "Jeg kunne ikke lokalisere filen til %s-pakken. Det betyder muligvis at du er "
 284. "nødt til manuelt at reparere denne pakke. (grundet manglende arch)"
 285. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 286. #, c-format
 287. msgid "Can't find a source to download version '%s' of '%s'"
 288. msgstr "Kan ikke finde en kilde til at hente version »%s« for »%s«"
 289. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 290. #, c-format
 291. msgid ""
 292. "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
 293. msgstr "Pakkeindeksfilerne er i stykker. Intet »Filename:«-felt for pakken %s."
 294. #. TRANSLATOR: %s=%s is sourcename=sourceversion, e.g. apt=1.1
 295. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 296. #, fuzzy, c-format
 297. msgid "Changelog unavailable for %s=%s"
 298. msgstr "Ændringslog for %s (%s)"
 299. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 300. #, c-format
 301. msgid "The method '%s' is explicitly disabled via configuration."
 302. msgstr ""
 303. #: apt-pkg/acquire-worker.cc methods/connect.cc
 304. #, c-format
 305. msgid "If you meant to use Tor remember to use %s instead of %s."
 306. msgstr ""
 307. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 308. #, c-format
 309. msgid "The method driver %s could not be found."
 310. msgstr "Metodedriveren %s blev ikke fundet."
 311. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 312. #, c-format
 313. msgid "Is the package %s installed?"
 314. msgstr "Er pakken %s installeret?"
 315. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 316. #, c-format
 317. msgid "Method %s did not start correctly"
 318. msgstr "Metoden %s startede ikke korrekt"
 319. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 320. #, fuzzy, c-format
 321. msgid ""
 322. "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press [Enter]."
 323. msgstr "Indsæt disken med navnet: »%s« i drevet »%s« og tryk retur."
 324. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/cdrom.cc
 325. #, c-format
 326. msgid "List directory %spartial is missing."
 327. msgstr "Listemappen %spartial mangler."
 328. #: apt-pkg/acquire.cc
 329. #, c-format
 330. msgid "Archives directory %spartial is missing."
 331. msgstr "Arkivmappen %spartial mangler."
 332. #: apt-pkg/acquire.cc
 333. #, c-format
 334. msgid "Unable to lock directory %s"
 335. msgstr "Kunne ikke låse mappen %s"
 336. #: apt-pkg/acquire.cc
 337. #, c-format
 338. msgid "No sandbox user '%s' on the system, can not drop privileges"
 339. msgstr ""
 340. #: apt-pkg/acquire.cc
 341. #, c-format
 342. msgid ""
 343. "Can't drop privileges for downloading as file '%s' couldn't be accessed by "
 344. "user '%s'."
 345. msgstr ""
 346. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 347. #, fuzzy, c-format
 348. msgid "Clean of %s is not supported"
 349. msgstr "Indeksfiler af typen »%s« understøttes ikke"
 350. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 351. #: methods/mirror.cc
 352. #, c-format
 353. msgid "Unable to change to %s"
 354. msgstr "Kunne ikke skifte til %s"
 355. #. only show the ETA if it makes sense
 356. #. two days
 357. #: apt-pkg/acquire.cc
 358. #, c-format
 359. msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
 360. msgstr "Henter fil %li ud af %li (%s tilbage)"
 361. #: apt-pkg/acquire.cc
 362. #, c-format
 363. msgid "Retrieving file %li of %li"
 364. msgstr "Henter fil %li ud af %li"
 365. #: apt-pkg/algorithms.cc
 366. #, c-format
 367. msgid ""
 368. "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
 369. msgstr ""
 370. "Pakken %s skal geninstalleres, men jeg kan ikke finde noget arkiv med den."
 371. #: apt-pkg/algorithms.cc
 372. msgid ""
 373. "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
 374. "held packages."
 375. msgstr ""
 376. "Fejl, pkgProblemResolver::Resolve satte stopklodser op, det kan skyldes "
 377. "tilbageholdte pakker."
 378. #: apt-pkg/algorithms.cc
 379. msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
 380. msgstr ""
 381. "Kunne ikke korrigere problemerne, da du har tilbageholdt ødelagte pakker."
 382. #: apt-pkg/cachefile.cc
 383. msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
 384. msgstr "Pakkelisterne eller statusfilen kunne ikke tolkes eller åbnes."
 385. #: apt-pkg/cachefile.cc
 386. msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
 387. msgstr "Du kan muligvis rette problemet ved at køre »apt-get update«"
 388. #: apt-pkg/cachefile.cc
 389. msgid "The list of sources could not be read."
 390. msgstr "Listen med kilder kunne ikke læses."
 391. #: apt-pkg/cachefilter.cc apt-private/private-output.cc
 392. #, c-format
 393. msgid "Regex compilation error - %s"
 394. msgstr "Fejl ved tolkning af regulært udtryk - %s"
 395. #: apt-pkg/cacheset.cc
 396. #, c-format
 397. msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
 398. msgstr "Udgaven »%s« for »%s« blev ikke fundet"
 399. #: apt-pkg/cacheset.cc
 400. #, c-format
 401. msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
 402. msgstr "Versionen »%s« for »%s« blev ikke fundet"
 403. #: apt-pkg/cacheset.cc
 404. #, c-format
 405. msgid "Couldn't find task '%s'"
 406. msgstr "Kunne ikke finde opgaven »%s«"
 407. #: apt-pkg/cacheset.cc
 408. #, c-format
 409. msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
 410. msgstr "Kunne ikke finde nogle pakker med regulært udtryk »%s«"
 411. #: apt-pkg/cacheset.cc
 412. #, c-format
 413. msgid "Couldn't find any package by glob '%s'"
 414. msgstr "Kunne ikke finde nogle pakker med glob »%s«"
 415. #: apt-pkg/cacheset.cc apt-private/private-show.cc
 416. #, c-format
 417. msgid "Unable to locate package %s"
 418. msgstr "Kunne ikke lokalisere pakken %s"
 419. #: apt-pkg/cacheset.cc
 420. #, c-format
 421. msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
 422. msgstr "Kan ikke vælge versioner fra pakke »%s« som er vitalt"
 423. #: apt-pkg/cacheset.cc
 424. #, c-format
 425. msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
 426. msgstr "Kan ikke vælge nyeste version fra pakke »%s« som er vital"
 427. #: apt-pkg/cacheset.cc
 428. #, c-format
 429. msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
 430. msgstr ""
 431. "Kan ikke vælge kandidatversion fra pakke %s da den ikke har nogen kandidat"
 432. #: apt-pkg/cacheset.cc
 433. #, c-format
 434. msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
 435. msgstr ""
 436. "Kan ikke vælge installeret version fra pakke %s da den ikke er installeret"
 437. #: apt-pkg/cacheset.cc
 438. #, c-format
 439. msgid ""
 440. "Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
 441. "neither of them"
 442. msgstr ""
 443. "Kan ikke vælge installeret eller kandidatversion fra pakke »%s« da den ikke "
 444. "har nogen af dem"
 445. #: apt-pkg/cdrom.cc
 446. #, c-format
 447. msgid "Line %u too long in source list %s."
 448. msgstr "Linjen %u er for lang i kildelisten %s."
 449. #: apt-pkg/cdrom.cc
 450. msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
 451. msgstr "Afmonterer CD-ROM ...\n"
 452. #: apt-pkg/cdrom.cc
 453. #, c-format
 454. msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
 455. msgstr "Bruger CD-ROM-monteringspunktet %s\n"
 456. #: apt-pkg/cdrom.cc
 457. msgid "Waiting for disc...\n"
 458. msgstr "Venter på disken ...\n"
 459. #: apt-pkg/cdrom.cc
 460. msgid "Mounting CD-ROM...\n"
 461. msgstr "Monterer CD-ROM ...\n"
 462. #: apt-pkg/cdrom.cc
 463. msgid "Identifying... "
 464. msgstr "Identificerer ... "
 465. #: apt-pkg/cdrom.cc
 466. #, c-format
 467. msgid "Stored label: %s\n"
 468. msgstr "Gemt mærkat: %s \n"
 469. #: apt-pkg/cdrom.cc
 470. msgid "Scanning disc for index files...\n"
 471. msgstr "Skanner disken for indeksfiler ...\n"
 472. #: apt-pkg/cdrom.cc
 473. #, c-format
 474. msgid ""
 475. "Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
 476. "%zu signatures\n"
 477. msgstr ""
 478. "Fandt %zu pakkeindekser, %zu kildeindekser, %zu oversættelsesindekser og %zu "
 479. "signaturer\n"
 480. #: apt-pkg/cdrom.cc
 481. msgid ""
 482. "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
 483. "wrong architecture?"
 484. msgstr ""
 485. "Kunne ikke finde nogen pakkefiler, det er muligvis ikke en Debiandisk eller "
 486. "den forkerte arkitektur?"
 487. #: apt-pkg/cdrom.cc
 488. #, c-format
 489. msgid "Found label '%s'\n"
 490. msgstr "Fandt mærkatet »%s«\n"
 491. #: apt-pkg/cdrom.cc
 492. msgid "That is not a valid name, try again.\n"
 493. msgstr "Det er ikke et gyldigt navn, prøv igen.\n"
 494. #: apt-pkg/cdrom.cc
 495. #, c-format
 496. msgid ""
 497. "This disc is called: \n"
 498. "'%s'\n"
 499. msgstr ""
 500. "Denne disk hedder: \n"
 501. "»%s«\n"
 502. #: apt-pkg/cdrom.cc
 503. msgid "Copying package lists..."
 504. msgstr "Kopierer pakkelisterne ..."
 505. #: apt-pkg/cdrom.cc
 506. msgid "Writing new source list\n"
 507. msgstr "Skriver ny kildeliste\n"
 508. #: apt-pkg/cdrom.cc
 509. msgid "Source list entries for this disc are:\n"
 510. msgstr "Denne disk har følgende kildeliste-indgange:\n"
 511. #: apt-pkg/clean.cc
 512. #, c-format
 513. msgid "Unable to stat %s."
 514. msgstr "Kunne ikke finde %s."
 515. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 516. #, c-format
 517. msgid "Unable to stat the mount point %s"
 518. msgstr "Kunne ikke finde monteringspunktet %s"
 519. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 520. msgid "Failed to stat the cdrom"
 521. msgstr "Kunne ikke finde cdrommen"
 522. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 523. #, fuzzy, c-format
 524. msgid ""
 525. "Command line option '%c' [from %s] is not understood in combination with the "
 526. "other options."
 527. msgstr "Kommandolinjetilvalget »%c« [fra %s] kendes ikke."
 528. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 529. #, fuzzy, c-format
 530. msgid ""
 531. "Command line option %s is not understood in combination with the other "
 532. "options"
 533. msgstr "Kommandolinjetilvalget %s blev ikke forstået"
 534. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 535. #, c-format
 536. msgid "Command line option %s is not boolean"
 537. msgstr "Kommandolinjetilvalget %s er ikke boolsk"
 538. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 539. #, c-format
 540. msgid "Option %s requires an argument."
 541. msgstr "Tilvalget %s kræver et parameter."
 542. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 543. #, c-format
 544. msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
 545. msgstr "Tilvalg %s: Opsætningspostens specifikation skal have en =<værdi>."
 546. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 547. #, c-format
 548. msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
 549. msgstr "Tilvalget %s kræver et heltalligt parameter, ikke »%s«"
 550. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 551. #, c-format
 552. msgid "Option '%s' is too long"
 553. msgstr "Tilvalget »%s« er for langt"
 554. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 555. #, c-format
 556. msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
 557. msgstr "%s blev ikke forstået, prøv med »true« eller »false«."
 558. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 559. #, c-format
 560. msgid "Invalid operation %s"
 561. msgstr "Ugyldig handling %s"
 562. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 563. #, c-format
 564. msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
 565. msgstr "Ukendt type-forkortelse: »%c«"
 566. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 567. #, c-format
 568. msgid "Opening configuration file %s"
 569. msgstr "Åbner konfigurationsfilen %s"
 570. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 571. #, c-format
 572. msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
 573. msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Blokken starter uden navn."
 574. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 575. #, c-format
 576. msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
 577. msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Forkert udformet mærke"
 578. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 579. #, c-format
 580. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
 581. msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Overskydende affald efter værdien"
 582. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 583. #, c-format
 584. msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
 585. msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Direktiver kan kun angives i topniveauet"
 586. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 587. #, c-format
 588. msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
 589. msgstr "Syntaksfejl %s:%u: For mange sammenkædede inkluderinger"
 590. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 591. #, c-format
 592. msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
 593. msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Inkluderet herfra"
 594. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 595. #, c-format
 596. msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
 597. msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Ikke-understøttet direktiv »%s«"
 598. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 599. #, c-format
 600. msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
 601. msgstr "Syntaksfejl %s:%u: ryd direktiv kræver et tilvalgstræ som argument"
 602. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 603. #, c-format
 604. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
 605. msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Overskydende affald i slutningen af filen"
 606. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 607. #, c-format
 608. msgid "Problem unlinking the file %s"
 609. msgstr "Fejl ved frigivelse af filen %s"
 610. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 611. #, c-format
 612. msgid "Not using locking for read only lock file %s"
 613. msgstr "Benytter ikke låsning for skrivebeskyttet låsefil %s"
 614. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 615. #, c-format
 616. msgid "Could not open lock file %s"
 617. msgstr "Kunne ikke åbne låsefilen %s"
 618. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 619. #, c-format
 620. msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
 621. msgstr "Benytter ikke låsning for nfs-monteret låsefil %s"
 622. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 623. #, c-format
 624. msgid "Could not get lock %s"
 625. msgstr "Kunne ikke opnå låsen %s"
 626. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 627. #, c-format
 628. msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
 629. msgstr "Liste over filer kan ikke oprettes da »%s« ikke er en mappe"
 630. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 631. #, c-format
 632. msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
 633. msgstr "Ignorerer »%s« i mappe »%s« da det ikke er en regulær fil"
 634. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 635. #, c-format
 636. msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
 637. msgstr "Ignorerer fil »%s« i mappe »%s« da den ikke har en filendelse"
 638. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 639. #, c-format
 640. msgid ""
 641. "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
 642. msgstr "Ignorerer fil »%s« i mappe »%s« da den har en ugyldig filendelse"
 643. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc apt-pkg/deb/debsystem.cc
 644. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 645. #, c-format
 646. msgid "Waited for %s but it wasn't there"
 647. msgstr "Ventede på %s, men den var der ikke"
 648. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 649. #, c-format
 650. msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
 651. msgstr "Underprocessen %s modtog en segmenteringsfejl."
 652. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 653. #, c-format
 654. msgid "Sub-process %s received signal %u."
 655. msgstr "Underprocessen %s modtog en signal %u."
 656. #. we forward the statuscode, so don't generate a message on the fd in this case
 657. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 658. #, c-format
 659. msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
 660. msgstr "Underprocessen %s returnerede en fejlkode (%u)"
 661. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 662. #, c-format
 663. msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
 664. msgstr "Underprocessen %s afsluttedes uventet"
 665. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 666. msgid "Read error"
 667. msgstr "Læsefejl"
 668. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 669. msgid "Write error"
 670. msgstr "Skrivefejl"
 671. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 672. #, c-format
 673. msgid "Problem closing the gzip file %s"
 674. msgstr "Problem under lukning af gzip-filen %s"
 675. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 676. msgid "Unexpected end of file"
 677. msgstr ""
 678. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 679. msgid "Failed to create subprocess IPC"
 680. msgstr "Kunne ikke oprette underproces IPC"
 681. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 682. msgid "Failed to exec compressor "
 683. msgstr "Kunne ikke udføre komprimeringsprogram "
 684. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 685. #, c-format
 686. msgid "Could not open file %s"
 687. msgstr "Kunne ikke åbne filen %s"
 688. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 689. #, c-format
 690. msgid "Could not open file descriptor %d"
 691. msgstr "Kunne ikke åbne filbeskrivelse %d"
 692. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 693. #, c-format
 694. msgid "read, still have %llu to read but none left"
 695. msgstr "læs, mangler stadig at læse %llu men der er ikke flere"
 696. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 697. #, c-format
 698. msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
 699. msgstr "skriv, mangler stadig at skrive %llu men kunne ikke"
 700. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 701. #, c-format
 702. msgid "Problem closing the file %s"
 703. msgstr "Problem under lukning af filen %s"
 704. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 705. #, c-format
 706. msgid "Problem renaming the file %s to %s"
 707. msgstr "Problem under omdøbning af filen %s til %s"
 708. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 709. msgid "Problem syncing the file"
 710. msgstr "Problem under synkronisering af fil"
 711. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 712. #, c-format
 713. msgid "Unable to mkstemp %s"
 714. msgstr "Kunne ikke mkstemp %s"
 715. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 716. #, c-format
 717. msgid "Unable to write to %s"
 718. msgstr "Kunne ikke skrive til %s"
 719. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 720. msgid "Can't mmap an empty file"
 721. msgstr "Kan ikke udføre mmap for en tom fil"
 722. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 723. #, c-format
 724. msgid "Couldn't make mmap of %llu bytes"
 725. msgstr "Kunne ikke udføre mmap for %llu byte"
 726. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 727. #, c-format
 728. msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
 729. msgstr "Kunne ikke duplikere filbeskrivelse %i"
 730. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 731. msgid "Unable to close mmap"
 732. msgstr "Kunne ikke lukke mmap"
 733. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 734. msgid "Unable to synchronize mmap"
 735. msgstr "Kunne ikke synkronisere mmap"
 736. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 737. #, c-format
 738. msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
 739. msgstr "Kunne ikke udføre mmap for %lu byte"
 740. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 741. msgid "Failed to truncate file"
 742. msgstr "Kunne ikke afkorte filen"
 743. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 744. #, c-format
 745. msgid ""
 746. "Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
 747. "Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
 748. msgstr ""
 749. "Dynamisk MMap løb tør for plads. Øg venligst størrelsen på APT::Cache-Start. "
 750. "Aktuel værdi: %lu. (man 5 apt.conf)"
 751. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 752. #, c-format
 753. msgid ""
 754. "Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
 755. "reached."
 756. msgstr ""
 757. "Kunne ikke øge størrelsen på MMap da begrænsningen på %lu byte allerede er "
 758. "nået."
 759. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 760. msgid ""
 761. "Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
 762. msgstr ""
 763. "Kunne ikke øge størrelsen på MMap da automatisk øgning er deaktiveret af "
 764. "bruger."
 765. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 766. #, c-format
 767. msgid "%c%s... Error!"
 768. msgstr "%c%s... Fejl!"
 769. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 770. #, c-format
 771. msgid "%c%s... Done"
 772. msgstr "%c%s... Færdig"
 773. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 774. msgid "..."
 775. msgstr "..."
 776. #. Print the spinner
 777. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 778. #, c-format
 779. msgid "%c%s... %u%%"
 780. msgstr "%c%s... %u%%"
 781. #. TRANSLATOR: d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
 782. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 783. #, c-format
 784. msgid "%lid %lih %limin %lis"
 785. msgstr "%lid %lih %limin %lis"
 786. #. TRANSLATOR: h means hours, min means minutes, s means seconds
 787. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 788. #, c-format
 789. msgid "%lih %limin %lis"
 790. msgstr "%lih %limin %lis"
 791. #. TRANSLATOR: min means minutes, s means seconds
 792. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 793. #, c-format
 794. msgid "%limin %lis"
 795. msgstr "%limin %lis"
 796. #. TRANSLATOR: s means seconds
 797. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 798. #, c-format
 799. msgid "%lis"
 800. msgstr "%lis"
 801. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 802. #, c-format
 803. msgid "Selection %s not found"
 804. msgstr "Det valgte %s blev ikke fundet"
 805. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 806. #. a file like main/binary-amd64/Packages; another identifier like Contents;
 807. #. filename and linenumber of the sources.list entry currently parsed
 808. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 809. #, c-format
 810. msgid "Target %s wants to acquire the same file (%s) as %s from source %s"
 811. msgstr ""
 812. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 813. #. a file like main/binary-amd64/Packages; filename and linenumber of
 814. #. two sources.list entries
 815. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 816. #, c-format
 817. msgid "Target %s (%s) is configured multiple times in %s and %s"
 818. msgstr ""
 819. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 820. #, c-format
 821. msgid "Unable to parse Release file %s"
 822. msgstr "Kunne ikke fortolke udgivelsesfil %s"
 823. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 824. #, c-format
 825. msgid "No sections in Release file %s"
 826. msgstr "Ingen afsnit i udgivelsesfil %s"
 827. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 828. #, c-format
 829. msgid "No Hash entry in Release file %s"
 830. msgstr "Intet hashpunkt i udgivelsesfil %s"
 831. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 832. #, c-format
 833. msgid ""
 834. "No Hash entry in Release file %s which is considered strong enough for "
 835. "security purposes"
 836. msgstr ""
 837. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 838. #, c-format
 839. msgid "Invalid '%s' entry in Release file %s"
 840. msgstr "Ugyldigt punkt »%s« i udgivelsesfil %s"
 841. #. TRANSLATOR: The first is an option name from sources.list manpage, the other two URI and Suite
 842. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 843. #, c-format
 844. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s"
 845. msgstr ""
 846. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 847. #, c-format
 848. msgid "Invalid value set for option %s regarding source %s %s (%s)"
 849. msgstr ""
 850. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 851. #, c-format
 852. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s: %s != %s"
 853. msgstr ""
 854. #: apt-pkg/deb/debrecords.cc apt-pkg/tagfile.cc
 855. #, c-format
 856. msgid "Unable to parse package file %s (%d)"
 857. msgstr "Kunne ikke tolke pakkefilen %s (%d)"
 858. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 859. #, c-format
 860. msgid ""
 861. "Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
 862. "it?"
 863. msgstr ""
 864. "Kunne ikke låse administrationsmappen (%s), bruger en anden proces den?"
 865. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 866. #, c-format
 867. msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 868. msgstr "Kunne ikke låse administrationsmappen (%s), er du rod (root)?"
 869. #. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually
 870. #. dpkg --configure -a
 871. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 872. #, c-format
 873. msgid ""
 874. "dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem. "
 875. msgstr "dpkg blev afbrudt, du skal manuelt køre »%s« for at rette problemet."
 876. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 877. msgid "Not locked"
 878. msgstr "Ikke låst"
 879. #. we don't care for the difference
 880. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 881. #, c-format
 882. msgid "Installing %s"
 883. msgstr "Installerer %s"
 884. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 885. #, c-format
 886. msgid "Configuring %s"
 887. msgstr "Sætter %s op"
 888. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 889. #, c-format
 890. msgid "Removing %s"
 891. msgstr "Fjerner %s"
 892. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 893. #, c-format
 894. msgid "Completely removing %s"
 895. msgstr "Fjerner %s helt"
 896. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 897. #, c-format
 898. msgid "Noting disappearance of %s"
 899. msgstr "Bemærker forsvinding af %s"
 900. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 901. #, c-format
 902. msgid "Running post-installation trigger %s"
 903. msgstr "Kører førinstallationsudløser %s"
 904. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 905. #, c-format
 906. msgid "Installed %s"
 907. msgstr "Installerede %s"
 908. #. FIXME: use a better string after freeze
 909. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 910. #, c-format
 911. msgid "Directory '%s' missing"
 912. msgstr "Mappe »%s« mangler"
 913. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc apt-pkg/edsp.cc
 914. #, c-format
 915. msgid "Could not open file '%s'"
 916. msgstr "Kunne ikke åbne filen »%s«"
 917. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 918. #, c-format
 919. msgid "Preparing %s"
 920. msgstr "Klargør %s"
 921. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 922. #, c-format
 923. msgid "Unpacking %s"
 924. msgstr "Pakker %s ud"
 925. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 926. #, c-format
 927. msgid "Preparing to configure %s"
 928. msgstr "Gør klar til at sætte %s op"
 929. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 930. #, c-format
 931. msgid "Preparing for removal of %s"
 932. msgstr "Gør klar til afinstallation af %s"
 933. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 934. #, c-format
 935. msgid "Removed %s"
 936. msgstr "Fjernede %s"
 937. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 938. #, c-format
 939. msgid "Preparing to completely remove %s"
 940. msgstr "Gør klar til at fjerne %s helt"
 941. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 942. #, c-format
 943. msgid "Completely removed %s"
 944. msgstr "Fjernede %s helt"
 945. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 946. #, c-format
 947. msgid "Can not write log (%s)"
 948. msgstr "Kan ikke skrive log (%s)"
 949. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 950. msgid "Is /dev/pts mounted?"
 951. msgstr "Er /dev/pts monteret?"
 952. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 953. msgid "Operation was interrupted before it could finish"
 954. msgstr "Handling blev afbrudt før den kunne afsluttes"
 955. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 956. msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
 957. msgstr ""
 958. "Ingen apportrapport skrevet da MaxReports (maks rapporter) allerede er nået"
 959. #. check if its not a follow up error
 960. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 961. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 962. msgstr "afhængighedsproblemer - efterlader ukonfigureret"
 963. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 964. msgid ""
 965. "No apport report written because the error message indicates its a followup "
 966. "error from a previous failure."
 967. msgstr ""
 968. "Ingen apportrapport skrevet da fejlbeskeden indikerer, at det er en "
 969. "opfølgningsfejl fra en tidligere fejl."
 970. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 971. msgid ""
 972. "No apport report written because the error message indicates a disk full "
 973. "error"
 974. msgstr ""
 975. "Ingen apportrapport skrevet da fejlbeskeden indikerer en fuld disk-fejl"
 976. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 977. msgid ""
 978. "No apport report written because the error message indicates a out of memory "
 979. "error"
 980. msgstr ""
 981. "Ingen apportrapport skrevet da fejlbeskeden indikerer en ikke nok "
 982. "hukommelsesfejl"
 983. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 984. msgid ""
 985. "No apport report written because the error message indicates an issue on the "
 986. "local system"
 987. msgstr ""
 988. "Ingen apportrapport skrevet da fejlbeskeden indikerer en fejl på det lokale "
 989. "system"
 990. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 991. msgid ""
 992. "No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
 993. msgstr "Ingen apportrapport skrevet da fejlbeskeden indikerer en dpkg I/O-fejl"
 994. #: apt-pkg/depcache.cc
 995. msgid "Building dependency tree"
 996. msgstr "Opbygger afhængighedstræ"
 997. #: apt-pkg/depcache.cc
 998. msgid "Candidate versions"
 999. msgstr "Kandidatversioner"
 1000. #: apt-pkg/depcache.cc
 1001. msgid "Dependency generation"
 1002. msgstr "Afhængighedsgenerering"
 1003. #: apt-pkg/depcache.cc
 1004. msgid "Reading state information"
 1005. msgstr "Læser tilstandsoplysninger"
 1006. #: apt-pkg/depcache.cc
 1007. #, c-format
 1008. msgid "Failed to open StateFile %s"
 1009. msgstr "Kunne ikke åbne StateFile %s"
 1010. #: apt-pkg/depcache.cc
 1011. #, c-format
 1012. msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
 1013. msgstr "Kunne ikke skrive den midlertidige StateFile %s"
 1014. #: apt-pkg/edsp.cc
 1015. msgid "Send scenario to solver"
 1016. msgstr "Send scenarie til problemløser"
 1017. #: apt-pkg/edsp.cc
 1018. msgid "Send request to solver"
 1019. msgstr "Send forespørgsel til problemløser"
 1020. #: apt-pkg/edsp.cc
 1021. msgid "Prepare for receiving solution"
 1022. msgstr "Forbered for modtagelse af løsning"
 1023. #: apt-pkg/edsp.cc
 1024. msgid "External solver failed without a proper error message"
 1025. msgstr "Ekstern problemløser fejlede uden en korrekt fejlbesked"
 1026. #: apt-pkg/edsp.cc
 1027. msgid "Execute external solver"
 1028. msgstr "Kør ekstern problemløser"
 1029. #: apt-pkg/edsp.cc
 1030. #, fuzzy
 1031. msgid "Execute external planner"
 1032. msgstr "Kør ekstern problemløser"
 1033. #: apt-pkg/edsp.cc
 1034. #, fuzzy
 1035. msgid "Send request to planner"
 1036. msgstr "Send forespørgsel til problemløser"
 1037. #: apt-pkg/edsp.cc
 1038. #, fuzzy
 1039. msgid "Send scenario to planner"
 1040. msgstr "Send scenarie til problemløser"
 1041. #: apt-pkg/edsp.cc
 1042. #, fuzzy
 1043. msgid "External planner failed without a proper error message"
 1044. msgstr "Ekstern problemløser fejlede uden en korrekt fejlbesked"
 1045. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1046. #, c-format
 1047. msgid "Wrote %i records.\n"
 1048. msgstr "Skrev %i poster.\n"
 1049. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1050. #, c-format
 1051. msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
 1052. msgstr "Skrev %i poster med %i manglende filer.\n"
 1053. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1054. #, c-format
 1055. msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
 1056. msgstr "Skrev %i poster med %i ikke-trufne filer\n"
 1057. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1058. #, c-format
 1059. msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
 1060. msgstr "Skrev %i poster med %i manglende filer og %i ikke-trufne filer\n"
 1061. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1062. #, c-format
 1063. msgid "Can't find authentication record for: %s"
 1064. msgstr "Kan ikke finde godkendelsesregistrering for: %s"
 1065. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1066. #, c-format
 1067. msgid "Hash mismatch for: %s"
 1068. msgstr "Hashsum stemmer ikke: %s"
 1069. #: apt-pkg/init.cc
 1070. #, c-format
 1071. msgid "Packaging system '%s' is not supported"
 1072. msgstr "Pakkesystemet »%s« understøttes ikke"
 1073. #: apt-pkg/init.cc
 1074. msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
 1075. msgstr "Kunne ikke bestemme en passende pakkesystemtype"
 1076. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1077. #, c-format
 1078. msgid "Progress: [%3i%%]"
 1079. msgstr "Status: [%3i%%]"
 1080. #. send status information that we are about to fork dpkg
 1081. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1082. msgid "Running dpkg"
 1083. msgstr "Kører dpkg"
 1084. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1085. #, c-format
 1086. msgid ""
 1087. "Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
 1088. "under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
 1089. msgstr ""
 1090. "Kunne ikke udføre øjeblikkelig konfiguration på »%s«. Se venligst man 5 apt."
 1091. "conf under APT:Immediate-Cinfigure for detaljer. (%d)"
 1092. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1093. #, c-format
 1094. msgid "Could not configure '%s'. "
 1095. msgstr "Kunne ikke åbne filen »%s«. "
 1096. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1097. #, c-format
 1098. msgid ""
 1099. "This installation run will require temporarily removing the essential "
 1100. "package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
 1101. "you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
 1102. msgstr ""
 1103. "Kørsel af denne installation kræver midlertidig afinstallation af den "
 1104. "essentielle pakke %s grundet en afhængighedsløkke. Det er ofte en dårlig "
 1105. "ide, men hvis du virkelig vil gøre det, kan du aktivere valget »APT::Force-"
 1106. "LoopBreak«."
 1107. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1108. msgid "Empty package cache"
 1109. msgstr "Tomt pakke-mellemlager"
 1110. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1111. msgid "The package cache file is corrupted"
 1112. msgstr "Pakke-mellemlagerets fil er ødelagt"
 1113. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1114. msgid "The package cache file is an incompatible version"
 1115. msgstr "Pakke-mellemlagerets fil er af en inkompatibel version"
 1116. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1117. #, c-format
 1118. msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
 1119. msgstr "Denne APT understøtter ikke versionssystemet »%s«"
 1120. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1121. #, fuzzy, c-format
 1122. msgid "The package cache was built for different architectures: %s vs %s"
 1123. msgstr "Pakke-mellemlageret er lavet til en anden arkitektur"
 1124. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1125. #, fuzzy
 1126. msgid "The package cache file is corrupted, it has the wrong hash"
 1127. msgstr "Pakke-mellemlagerets fil er ødelagt, den er for lille"
 1128. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1129. msgid "Depends"
 1130. msgstr "Afhængigheder"
 1131. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1132. msgid "PreDepends"
 1133. msgstr "Præ-afhængigheder"
 1134. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1135. msgid "Suggests"
 1136. msgstr "Foreslåede"
 1137. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1138. msgid "Conflicts"
 1139. msgstr "Konflikter"
 1140. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1141. msgid "Recommends"
 1142. msgstr "Anbefalede"
 1143. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1144. msgid "Replaces"
 1145. msgstr "Erstatter"
 1146. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1147. msgid "Breaks"
 1148. msgstr "Ødelægger"
 1149. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1150. msgid "Enhances"
 1151. msgstr "Forbedringer"
 1152. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1153. msgid "Obsoletes"
 1154. msgstr "Overflødiggør"
 1155. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1156. msgid "important"
 1157. msgstr "vigtig"
 1158. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1159. msgid "required"
 1160. msgstr "krævet"
 1161. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1162. msgid "standard"
 1163. msgstr "standard"
 1164. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1165. msgid "extra"
 1166. msgstr "ekstra"
 1167. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1168. msgid "optional"
 1169. msgstr "frivillig"
 1170. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1171. msgid "Cache has an incompatible versioning system"
 1172. msgstr "Mellemlageret benytter en inkompatibel versionsstyring"
 1173. #. TRANSLATOR: The first placeholder is a package name,
 1174. #. the other two should be copied verbatim as they include debug info
 1175. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1176. #, c-format
 1177. msgid "Error occurred while processing %s (%s%d)"
 1178. msgstr "Der opstod en fejl under behandlingen af %s (%s%d)"
 1179. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1180. msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
 1181. msgstr ""
 1182. "Hold da op! Du nåede over det antal pakkenavne, denne APT kan håndtere."
 1183. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1184. msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
 1185. msgstr "Hold da op! Du nåede over det antal versioner, denne APT kan håndtere."
 1186. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1187. msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
 1188. msgstr "Hold da op! Du nåede over det antal versioner, denne APT kan håndtere."
 1189. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1190. msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
 1191. msgstr ""
 1192. "Hold da op! Du nåede over det antal afhængigheder, denne APT kan håndtere."
 1193. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1194. msgid "Reading package lists"
 1195. msgstr "Indlæser pakkelisterne"
 1196. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1197. msgid "IO Error saving source cache"
 1198. msgstr "IO-fejl ved gemning af kilde-mellemlageret"
 1199. #: apt-pkg/pkgrecords.cc
 1200. #, c-format
 1201. msgid "Index file type '%s' is not supported"
 1202. msgstr "Indeksfiler af typen »%s« understøttes ikke"
 1203. #: apt-pkg/policy.cc
 1204. #, c-format
 1205. msgid ""
 1206. "The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
 1207. "available in the sources"
 1208. msgstr ""
 1209. "Værdien »%s« er ugyldig for APT::Default-Release da sådan en udgivelse ikke "
 1210. "er tilgængelig i kilderne"
 1211. #: apt-pkg/policy.cc
 1212. #, c-format
 1213. msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
 1214. msgstr "Ugyldig indgang i indstillingsfilen %s, pakkehovedet mangler"
 1215. #: apt-pkg/policy.cc
 1216. #, c-format
 1217. msgid "Did not understand pin type %s"
 1218. msgstr "Kunne ikke forstå pin-type %s"
 1219. #: apt-pkg/policy.cc
 1220. #, c-format
 1221. msgid "%s: Value %s is outside the range of valid pin priorities (%d to %d)"
 1222. msgstr ""
 1223. #: apt-pkg/policy.cc
 1224. msgid "No priority (or zero) specified for pin"
 1225. msgstr "Ingen prioritet (eller prioritet nul) angivet ved pin"
 1226. #. TRANSLATOR: %u is a line number, the first %s is a filename of a file with the extension "second %s" and the third %s is a unique identifier for bugreports
 1227. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1228. #, fuzzy, c-format
 1229. msgid "Malformed entry %u in %s file %s (%s)"
 1230. msgstr "Ugyldig overskrivning af %s-linjen %llu (%s)"
 1231. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1232. #, c-format
 1233. msgid "Opening %s"
 1234. msgstr "Åbner %s"
 1235. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1236. #, c-format
 1237. msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
 1238. msgstr "Ugyldig linje %u i kildelisten %s (type)"
 1239. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1240. #, c-format
 1241. msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
 1242. msgstr "Typen »%s« er ukendt på linje %u i kildelisten %s"
 1243. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1244. #, fuzzy, c-format
 1245. msgid "Malformed stanza %u in source list %s (type)"
 1246. msgstr "Ugyldig linje %u i kildelisten %s (type)"
 1247. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1248. #, c-format
 1249. msgid "Type '%s' is not known on stanza %u in source list %s"
 1250. msgstr "Typen »%s« er ukendt på stanza %u i kildelisten %s"
 1251. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1252. #, c-format
 1253. msgid "Unsupported file %s given on commandline"
 1254. msgstr ""
 1255. #: apt-pkg/srcrecords.cc
 1256. msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
 1257. msgstr "Du skal have nogle »source«-URI'er i din sources.list"
 1258. #: apt-pkg/tagfile.cc
 1259. #, c-format
 1260. msgid "Cannot convert %s to integer: out of range"
 1261. msgstr ""
 1262. #: apt-pkg/update.cc apt-private/private-download.cc
 1263. #, c-format
 1264. msgid "Failed to fetch %s %s"
 1265. msgstr "Kunne ikke hente %s %s"
 1266. #: apt-pkg/update.cc
 1267. msgid ""
 1268. "Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
 1269. "used instead."
 1270. msgstr ""
 1271. "Nogle indeksfiler kunne ikke hentes. De er blevet ignoreret eller de gamle "
 1272. "bruges i stedet."
 1273. #: apt-pkg/upgrade.cc
 1274. msgid "Calculating upgrade"
 1275. msgstr "Beregner opgraderingen"
 1276. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed before unchanged files in 'apt-get update'
 1277. #: apt-private/acqprogress.cc
 1278. #, c-format
 1279. msgid "Hit:%lu %s"
 1280. msgstr "Havde:%lu %s"
 1281. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files processed in 'apt-get update'
 1282. #. Potentially replaced later by "Hit:", "Ign:" or "Err:" if something (bad) happens
 1283. #: apt-private/acqprogress.cc
 1284. #, c-format
 1285. msgid "Get:%lu %s"
 1286. msgstr "Henter:%lu %s"
 1287. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1288. #. which failed to download, but the error is ignored (compare "Err:")
 1289. #: apt-private/acqprogress.cc
 1290. #, c-format
 1291. msgid "Ign:%lu %s"
 1292. msgstr "Ignorerer:%lu %s"
 1293. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1294. #. which failed to download and the error is critical (compare "Ign:")
 1295. #: apt-private/acqprogress.cc
 1296. #, c-format
 1297. msgid "Err:%lu %s"
 1298. msgstr "Fejl:%lu %s"
 1299. #: apt-private/acqprogress.cc
 1300. #, c-format
 1301. msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
 1302. msgstr "Hentede %sB på %s (%sB/s)\n"
 1303. #: apt-private/acqprogress.cc
 1304. msgid " [Working]"
 1305. msgstr " [Arbejder]"
 1306. #: apt-private/acqprogress.cc
 1307. #, fuzzy, c-format
 1308. msgid ""
 1309. "Media change: please insert the disc labeled\n"
 1310. " '%s'\n"
 1311. "in the drive '%s' and press [Enter]\n"
 1312. msgstr ""
 1313. "Medieskift: Indsæt disken med navnet\n"
 1314. " »%s«\n"
 1315. "i drevet »%s« og tryk retur\n"
 1316. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1317. msgid "Correcting dependencies..."
 1318. msgstr "Retter afhængigheder ..."
 1319. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1320. msgid " failed."
 1321. msgstr " mislykkedes."
 1322. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1323. msgid "Unable to correct dependencies"
 1324. msgstr "Kunne ikke rette afhængigheder"
 1325. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1326. msgid "Unable to minimize the upgrade set"
 1327. msgstr "Kunne ikke minimere opgraderingssættet"
 1328. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1329. msgid " Done"
 1330. msgstr " Færdig"
 1331. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1332. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
 1333. msgstr "Du kan muligvis rette dette ved at køre »apt-get -f install«."
 1334. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1335. msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
 1336. msgstr "Uopfyldte afhængigheder. Prøv med -f."
 1337. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-search.cc
 1338. msgid "Sorting"
 1339. msgstr "Sortering"
 1340. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1341. #, fuzzy, c-format
 1342. msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
 1343. msgstr "Valgt version »%s« (%s) for »%s«\n"
 1344. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1345. #, fuzzy, c-format
 1346. msgid "Note, selecting '%s' for glob '%s'\n"
 1347. msgstr "Valgt version »%s« (%s) for »%s«\n"
 1348. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1349. #, fuzzy, c-format
 1350. msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
 1351. msgstr "Valgt version »%s« (%s) for »%s«\n"
 1352. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1353. #, fuzzy, c-format
 1354. msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
 1355. msgstr "men det er en virtuel pakke"
 1356. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1357. #, fuzzy
 1358. msgid " [Installed]"
 1359. msgstr "[Installeret]"
 1360. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1361. #, fuzzy
 1362. msgid " [Not candidate version]"
 1363. msgstr "Kandidatversioner"
 1364. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1365. msgid "You should explicitly select one to install."
 1366. msgstr ""
 1367. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1368. #, c-format
 1369. msgid ""
 1370. "Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
 1371. "This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
 1372. "is only available from another source\n"
 1373. msgstr ""
 1374. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1375. #, fuzzy
 1376. msgid "However the following packages replace it:"
 1377. msgstr "Følgende pakker vil blive opgraderet:"
 1378. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1379. #, fuzzy, c-format
 1380. msgid "Package '%s' has no installation candidate"
 1381. msgstr "Pakke »%s« er ikke installeret, så blev ikke fjernet\n"
 1382. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1383. #, c-format
 1384. msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
 1385. msgstr ""
 1386. #. TRANSLATORS: Note, this is not an interactive question
 1387. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1388. #, c-format
 1389. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?\n"
 1390. msgstr "Pakke »%s« er ikke installeret, så blev ikke fjernet. Mente du »%s«?\n"
 1391. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1392. #, c-format
 1393. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed\n"
 1394. msgstr "Pakke »%s« er ikke installeret, så blev ikke fjernet\n"
 1395. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1396. #, fuzzy, c-format
 1397. msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
 1398. msgstr "Vælger »%s« som kildepakke fremfor »%s«\n"
 1399. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1400. msgid "Most used commands:"
 1401. msgstr ""
 1402. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1403. #, c-format
 1404. msgid "See %s for more information about the available commands."
 1405. msgstr ""
 1406. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1407. msgid ""
 1408. "Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).\n"
 1409. "Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).\n"
 1410. "Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).\n"
 1411. "Security details are available in apt-secure(8).\n"
 1412. msgstr ""
 1413. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1414. msgid "This APT has Super Cow Powers."
 1415. msgstr "Denne APT har »Super Cow Powers«."
 1416. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1417. msgid "This APT helper has Super Meep Powers."
 1418. msgstr "Dette APT-hjælpeprogram har Super Meep Powers."
 1419. #: apt-private/private-depends.cc apt-private/private-show.cc
 1420. #: cmdline/apt-mark.cc
 1421. msgid "No packages found"
 1422. msgstr "Fandt ingen pakker"
 1423. #: apt-private/private-download.cc
 1424. msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
 1425. msgstr "ADVARSEL: Følgende pakkers autenticitet kunne ikke verificeres!"
 1426. #: apt-private/private-download.cc
 1427. msgid "Authentication warning overridden.\n"
 1428. msgstr "Autentifikationsadvarsel tilsidesat.\n"
 1429. #: apt-private/private-download.cc
 1430. msgid "Some packages could not be authenticated"
 1431. msgstr "Nogle pakker kunne ikke autentificeres"
 1432. #: apt-private/private-download.cc
 1433. msgid "Install these packages without verification?"
 1434. msgstr "Installér disse pakker uden verifikation?"
 1435. #: apt-private/private-download.cc apt-private/private-install.cc
 1436. msgid ""
 1437. "--force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow "
 1438. "instead."
 1439. msgstr ""
 1440. #: apt-private/private-download.cc
 1441. #, fuzzy
 1442. msgid ""
 1443. "There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-"
 1444. "unauthenticated"
 1445. msgstr "Der er problemer og -y blev brugt uden --force-yes"
 1446. #: apt-private/private-download.cc
 1447. #, c-format
 1448. msgid "Couldn't determine free space in %s"
 1449. msgstr "Kunne ikke bestemme ledig plads i %s"
 1450. #: apt-private/private-download.cc
 1451. #, c-format
 1452. msgid "You don't have enough free space in %s."
 1453. msgstr "Du har ikke nok ledig plads i %s."
 1454. #: apt-private/private-download.cc
 1455. msgid "Unable to lock the download directory"
 1456. msgstr "Kunne ikke låse nedhentningsmappen"
 1457. #: apt-private/private-install.cc
 1458. msgid ""
 1459. "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
 1460. "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
 1461. "distribution that some required packages have not yet been created\n"
 1462. "or been moved out of Incoming."
 1463. msgstr ""
 1464. "Nogle pakker kunne ikke installeres. Det kan betyde at du har ønsket\n"
 1465. "en umulig situation eller bruger den ustabile distribution, hvor enkelte\n"
 1466. "pakker endnu ikke er lavet eller gjort tilgængelige."
 1467. #.
 1468. #. if (Packages == 1)
 1469. #. {
 1470. #. c1out << std::endl;
 1471. #. c1out <<
 1472. #. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 1473. #. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 1474. #. "that package should be filed.") << std::endl;
 1475. #. }
 1476. #.
 1477. #: apt-private/private-install.cc
 1478. msgid "The following information may help to resolve the situation:"
 1479. msgstr "Følgende oplysninger kan hjælpe dig med at klare situationen:"
 1480. #: apt-private/private-install.cc
 1481. msgid "Broken packages"
 1482. msgstr "Ødelagte pakker"
 1483. #: apt-private/private-install.cc
 1484. msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
 1485. msgstr "Intern fejl. InstallPackages blev kaldt med ødelagte pakker!"
 1486. #: apt-private/private-install.cc
 1487. msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
 1488. msgstr "Pakker skal afinstalleres, men Remove er deaktiveret."
 1489. #: apt-private/private-install.cc
 1490. #, fuzzy
 1491. msgid ""
 1492. "Essential packages were removed and -y was used without --allow-remove-"
 1493. "essential."
 1494. msgstr "Der er problemer og -y blev brugt uden --force-yes"
 1495. #: apt-private/private-install.cc
 1496. #, fuzzy
 1497. msgid "Packages were downgraded and -y was used without --allow-downgrades."
 1498. msgstr "Der er problemer og -y blev brugt uden --force-yes"
 1499. #: apt-private/private-install.cc
 1500. msgid ""
 1501. "Held packages were changed and -y was used without --allow-change-held-"
 1502. "packages."
 1503. msgstr ""
 1504. #: apt-private/private-install.cc
 1505. msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
 1506. msgstr "Intern fejl. Sortering blev ikke fuldført"
 1507. #: apt-private/private-install.cc
 1508. msgid "How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
 1509. msgstr ""
 1510. "Mystisk... Størrelserne passede ikke, skriv til apt@packages.debian.org"
 1511. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1512. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1513. #: apt-private/private-install.cc
 1514. #, c-format
 1515. msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
 1516. msgstr "%sB/%sB skal hentes fra arkiverne.\n"
 1517. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1518. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1519. #: apt-private/private-install.cc
 1520. #, c-format
 1521. msgid "Need to get %sB of archives.\n"
 1522. msgstr "%sB skal hentes fra arkiverne.\n"
 1523. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1524. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1525. #: apt-private/private-install.cc
 1526. #, c-format
 1527. msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
 1528. msgstr "Efter denne handling, vil %sB yderligere diskplads være brugt.\n"
 1529. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1530. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1531. #: apt-private/private-install.cc
 1532. #, c-format
 1533. msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
 1534. msgstr "Efter denne handling, vil %sB diskplads blive frigjort.\n"
 1535. #: apt-private/private-install.cc
 1536. msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
 1537. msgstr "»Trivial Only« angivet, men dette er ikke en triviel handling."
 1538. #. TRANSLATOR: This string needs to be typed by the user as a confirmation, so be
 1539. #. careful with hard to type or special characters (like non-breaking spaces)
 1540. #: apt-private/private-install.cc
 1541. msgid "Yes, do as I say!"
 1542. msgstr "Ja, gør som jeg siger!"
 1543. #: apt-private/private-install.cc
 1544. #, c-format
 1545. msgid ""
 1546. "You are about to do something potentially harmful.\n"
 1547. "To continue type in the phrase '%s'\n"
 1548. " ?] "
 1549. msgstr ""
 1550. "Du er ved at gøre noget, der kan være skadeligt\n"
 1551. "For at fortsætte, skal du skrive »%s«\n"
 1552. " ?] "
 1553. #: apt-private/private-install.cc
 1554. msgid "Abort."
 1555. msgstr "Afbryder."
 1556. #: apt-private/private-install.cc
 1557. msgid "Do you want to continue?"
 1558. msgstr "Vil du fortsætte?"
 1559. #: apt-private/private-install.cc
 1560. msgid "Some files failed to download"
 1561. msgstr "Nedhentningen af filer mislykkedes"
 1562. #: apt-private/private-install.cc apt-private/private-source.cc
 1563. msgid "Download complete and in download only mode"
 1564. msgstr "Nedhentning afsluttet i »hent-kun«-tilstand"
 1565. #: apt-private/private-install.cc
 1566. msgid ""
 1567. "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
 1568. "missing?"
 1569. msgstr ""
 1570. "Kunne ikke hente nogle af arkiverne. Prøv evt. at køre »apt-get update« "
 1571. "eller prøv med --fix-missing."
 1572. #: apt-private/private-install.cc
 1573. msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
 1574. msgstr "--fix-missing og medieskift understøttes endnu ikke"
 1575. #: apt-private/private-install.cc
 1576. msgid "Unable to correct missing packages."
 1577. msgstr "Kunne ikke rette manglende pakker."
 1578. #: apt-private/private-install.cc
 1579. msgid "Aborting install."
 1580. msgstr "Afbryder installationen."
 1581. #: apt-private/private-install.cc
 1582. msgid ""
 1583. "The following package disappeared from your system as\n"
 1584. "all files have been overwritten by other packages:"
 1585. msgid_plural ""
 1586. "The following packages disappeared from your system as\n"
 1587. "all files have been overwritten by other packages:"
 1588. msgstr[0] ""
 1589. "Den følgende pakke forsvandt fra dit system, da\n"
 1590. "alle filer er blevet overskrevet af andre pakker:"
 1591. msgstr[1] ""
 1592. "De følgende pakker forsvandt fra dit system, da\n"
 1593. "alle filer er blevet overskrevet af andre pakker:"
 1594. #: apt-private/private-install.cc
 1595. msgid "Note: This is done automatically and on purpose by dpkg."
 1596. msgstr "Bemærk: Dette sker automatisk og med vilje af dpkg."
 1597. #: apt-private/private-install.cc
 1598. msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
 1599. msgstr ""
 1600. "Det er ikke meningen, at vi skal slette ting og sager, kan ikke starte "
 1601. "AutoRemover"
 1602. #: apt-private/private-install.cc
 1603. msgid ""
 1604. "Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
 1605. "shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
 1606. msgstr ""
 1607. "Hmm, det lader til at AutoRemover smadrede noget, der virkelig ikke\n"
 1608. "burde kunne ske. Indsend venligst en fejlrapport om apt."
 1609. #: apt-private/private-install.cc
 1610. msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
 1611. msgstr "Intern fejl. AutoRemover ødelagde noget"
 1612. #: apt-private/private-install.cc
 1613. msgid ""
 1614. "The following package was automatically installed and is no longer required:"
 1615. msgid_plural ""
 1616. "The following packages were automatically installed and are no longer "
 1617. "required:"
 1618. msgstr[0] ""
 1619. "Følgende pakke blev installeret automatisk, og behøves ikke længere:"
 1620. msgstr[1] ""
 1621. "Følgende pakker blev installeret automatisk, og behøves ikke længere:"
 1622. #: apt-private/private-install.cc
 1623. #, c-format
 1624. msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
 1625. msgid_plural ""
 1626. "%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
 1627. msgstr[0] "Pakken %lu blev installeret automatisk, og behøves ikke længere.\n"
 1628. msgstr[1] ""
 1629. "Pakkerne %lu blev installeret automatisk, og behøves ikke længere.\n"
 1630. #: apt-private/private-install.cc
 1631. #, c-format
 1632. msgid "Use '%s' to remove it."
 1633. msgid_plural "Use '%s' to remove them."
 1634. msgstr[0] "Brug »%s« til at fjerne den."
 1635. msgstr[1] "Brug »%s« til at fjerne dem."
 1636. #: apt-private/private-install.cc
 1637. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
 1638. msgstr "Du kan muligvis rette det ved at køre »apt-get -f install«:"
 1639. #: apt-private/private-install.cc
 1640. msgid ""
 1641. "Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
 1642. "solution)."
 1643. msgstr ""
 1644. "Uopfyldte afhængigheder. Prøv »apt-get -f install« uden pakker (eller angiv "
 1645. "en løsning)."
 1646. #: apt-private/private-install.cc
 1647. #, fuzzy
 1648. msgid "The following additional packages will be installed:"
 1649. msgstr "Følgende yderligere pakker vil blive installeret:"
 1650. #: apt-private/private-install.cc
 1651. msgid "Suggested packages:"
 1652. msgstr "Foreslåede pakker:"
 1653. #: apt-private/private-install.cc
 1654. msgid "Recommended packages:"
 1655. msgstr "Anbefalede pakker:"
 1656. #: apt-private/private-install.cc
 1657. #, c-format
 1658. msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
 1659. msgstr ""
 1660. "Springer over %s, den er allerede installeret og opgradering er ikke "
 1661. "angivet.\n"
 1662. #: apt-private/private-install.cc
 1663. #, c-format
 1664. msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
 1665. msgstr ""
 1666. "Springer over %s, den er ikke installeret og der blev kun anmodt om "
 1667. "opgraderinger.\n"
 1668. #: apt-private/private-install.cc
 1669. #, c-format
 1670. msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
 1671. msgstr "Geninstallation af %s er ikke muligt, pakken kan ikke hentes.\n"
 1672. #. TRANSLATORS: First string is package name, second is version
 1673. #: apt-private/private-install.cc
 1674. #, fuzzy, c-format
 1675. msgid "%s is already the newest version (%s).\n"
 1676. msgstr "%s er allerede den nyeste version.\n"
 1677. #: apt-private/private-install.cc cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 1678. #, c-format
 1679. msgid "%s set to manually installed.\n"
 1680. msgstr "%s sat til manuelt installeret.\n"
 1681. #: apt-private/private-install.cc
 1682. #, c-format
 1683. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
 1684. msgstr "Valgt version »%s« (%s) for »%s«\n"
 1685. #: apt-private/private-install.cc
 1686. #, c-format
 1687. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
 1688. msgstr "Valgt version »%s« (%s) for »%s« på grund af »%s«\n"
 1689. # måske visning, kategorisering
 1690. #: apt-private/private-list.cc
 1691. msgid "Listing"
 1692. msgstr "Listing"
 1693. #: apt-private/private-list.cc
 1694. #, c-format
 1695. msgid "There is %i additional version. Please use the '-a' switch to see it"
 1696. msgid_plural ""
 1697. "There are %i additional versions. Please use the '-a' switch to see them."
 1698. msgstr[0] ""
 1699. "Der er %i yderlig version. Brug venligst kontakten »-a« til at se den."
 1700. msgstr[1] ""
 1701. "Der er %i yderligere versioner. Brug venligst kontakten »-a« til at se dem."
 1702. #. TRANSLATORS: placeholder is a binary name like apt or apt-get
 1703. #: apt-private/private-main.cc
 1704. #, c-format
 1705. msgid ""
 1706. "NOTE: This is only a simulation!\n"
 1707. " %s needs root privileges for real execution.\n"
 1708. " Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
 1709. " so don't depend on the relevance to the real current situation!\n"
 1710. msgstr ""
 1711. "BEMÆRK: Dette er kun en simulering!\n"
 1712. " %s kræver rootprivilegier for reel kørsel.\n"
 1713. " Husk også at låsning er deaktiveret,\n"
 1714. " så stol ikke på relevansen for den reelle aktuelle situation!\n"
 1715. #: apt-private/private-output.cc apt-private/private-show.cc
 1716. msgid "unknown"
 1717. msgstr "ukendt"
 1718. #: apt-private/private-output.cc
 1719. #, c-format
 1720. msgid "[installed,upgradable to: %s]"
 1721. msgstr "[installeret,kan opgraderes til: %s]"
 1722. #: apt-private/private-output.cc
 1723. msgid "[installed,local]"
 1724. msgstr "[Installeret,lokalt]"
 1725. #: apt-private/private-output.cc
 1726. msgid "[installed,auto-removable]"
 1727. msgstr "[installeret,kan auto-fjernes]"
 1728. #: apt-private/private-output.cc
 1729. msgid "[installed,automatic]"
 1730. msgstr "[Installeret,automatisk]"
 1731. #: apt-private/private-output.cc
 1732. msgid "[installed]"
 1733. msgstr "[Installeret]"
 1734. #: apt-private/private-output.cc
 1735. #, c-format
 1736. msgid "[upgradable from: %s]"
 1737. msgstr "[kan opgraderes fra: %s]"
 1738. #: apt-private/private-output.cc
 1739. msgid "[residual-config]"
 1740. msgstr "[residual-konfig]"
 1741. #: apt-private/private-output.cc
 1742. #, c-format
 1743. msgid "but %s is installed"
 1744. msgstr "men %s er installeret"
 1745. #: apt-private/private-output.cc
 1746. #, c-format
 1747. msgid "but %s is to be installed"
 1748. msgstr "men %s forventes installeret"
 1749. #: apt-private/private-output.cc
 1750. msgid "but it is not installable"
 1751. msgstr "men den kan ikke installeres"
 1752. #: apt-private/private-output.cc
 1753. msgid "but it is a virtual package"
 1754. msgstr "men det er en virtuel pakke"
 1755. #: apt-private/private-output.cc
 1756. msgid "but it is not going to be installed"
 1757. msgstr "men den bliver ikke installeret"
 1758. #: apt-private/private-output.cc
 1759. msgid "but it is not installed"
 1760. msgstr "men den er ikke installeret"
 1761. #: apt-private/private-output.cc
 1762. msgid " or"
 1763. msgstr " eller"
 1764. #: apt-private/private-output.cc
 1765. msgid "The following packages have unmet dependencies:"
 1766. msgstr "Følgende pakker har uopfyldte afhængigheder:"
 1767. #: apt-private/private-output.cc
 1768. msgid "The following NEW packages will be installed:"
 1769. msgstr "Følgende NYE pakker vil blive installeret:"
 1770. #: apt-private/private-output.cc
 1771. msgid "The following packages will be REMOVED:"
 1772. msgstr "Følgende pakker vil blive AFINSTALLERET:"
 1773. #: apt-private/private-output.cc
 1774. msgid "The following packages have been kept back:"
 1775. msgstr "Følgende pakker er blevet holdt tilbage:"
 1776. #: apt-private/private-output.cc
 1777. msgid "The following packages will be upgraded:"
 1778. msgstr "Følgende pakker vil blive opgraderet:"
 1779. #: apt-private/private-output.cc
 1780. msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
 1781. msgstr "Følgende pakker vil blive NEDGRADERET:"
 1782. #: apt-private/private-output.cc
 1783. msgid "The following held packages will be changed:"
 1784. msgstr "Følgende tilbageholdte pakker vil blive ændret:"
 1785. #: apt-private/private-output.cc
 1786. #, c-format
 1787. msgid "%s (due to %s)"
 1788. msgstr "%s (grundet %s)"
 1789. #: apt-private/private-output.cc
 1790. msgid ""
 1791. "WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
 1792. "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
 1793. msgstr ""
 1794. "ADVARSEL: Følgende essentielle pakker vil blive afinstalleret\n"
 1795. "Dette bør IKKE ske medmindre du er helt klar over, hvad du laver!"
 1796. #: apt-private/private-output.cc
 1797. #, c-format
 1798. msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
 1799. msgstr "%lu opgraderes, %lu nyinstalleres, "
 1800. #: apt-private/private-output.cc
 1801. #, c-format
 1802. msgid "%lu reinstalled, "
 1803. msgstr "%lu geninstalleres, "
 1804. #: apt-private/private-output.cc
 1805. #, c-format
 1806. msgid "%lu downgraded, "
 1807. msgstr "%lu nedgraderes, "
 1808. #: apt-private/private-output.cc
 1809. #, c-format
 1810. msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
 1811. msgstr "%lu afinstalleres og %lu opgraderes ikke.\n"
 1812. #: apt-private/private-output.cc
 1813. #, c-format
 1814. msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
 1815. msgstr "%lu ikke fuldstændigt installerede eller afinstallerede.\n"
 1816. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to Y[es]
 1817. #. e.g. "Do you want to continue? [Y/n] "
 1818. #. The user has to answer with an input matching the
 1819. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1820. #: apt-private/private-output.cc
 1821. msgid "[Y/n]"
 1822. msgstr "[J/n]"
 1823. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to N[o]
 1824. #. e.g. "Should this file be removed? [y/N] "
 1825. #. The user has to answer with an input matching the
 1826. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1827. #: apt-private/private-output.cc
 1828. msgid "[y/N]"
 1829. msgstr "[j/N]"
 1830. #. TRANSLATOR: "Yes" answer printed for a yes/no question if --assume-yes is set
 1831. #: apt-private/private-output.cc
 1832. msgid "Y"
 1833. msgstr "J"
 1834. #. TRANSLATOR: "No" answer printed for a yes/no question if --assume-no is set
 1835. #: apt-private/private-output.cc
 1836. msgid "N"
 1837. msgstr "N"
 1838. #: apt-private/private-search.cc
 1839. msgid "You must give at least one search pattern"
 1840. msgstr "Du skal angive mindst ét søgemønster"
 1841. #: apt-private/private-search.cc
 1842. msgid "Full Text Search"
 1843. msgstr "Fuldtekst-søgning"
 1844. #: apt-private/private-show.cc cmdline/apt-cache.cc
 1845. #, c-format
 1846. msgid "Package file %s is out of sync."
 1847. msgstr "Pakkefilen %s er ude af trit."
 1848. #: apt-private/private-show.cc
 1849. #, c-format
 1850. msgid "There is %i additional record. Please use the '-a' switch to see it"
 1851. msgid_plural ""
 1852. "There are %i additional records. Please use the '-a' switch to see them."
 1853. msgstr[0] ""
 1854. "Der er %i yderligere post. Brug venligst kontakten »-a« for at se den."
 1855. msgstr[1] ""
 1856. "Der er %i yderligere poster. Brug venligst kontakten »-a« for at se dem."
 1857. #: apt-private/private-show.cc
 1858. msgid "not a real package (virtual)"
 1859. msgstr "ikke en reel pakke (virtuel)"
 1860. # Overskriften til apt-cache policy,
 1861. # forkorter "Package" væk. CH
 1862. #: apt-private/private-show.cc
 1863. msgid "Package files:"
 1864. msgstr "Pakkefiler:"
 1865. #: apt-private/private-show.cc
 1866. msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
 1867. msgstr "Mellemlageret er ude af trit, kan ikke krydsreferere en pakkefil"
 1868. #. Show any packages have explicit pins
 1869. #: apt-private/private-show.cc
 1870. msgid "Pinned packages:"
 1871. msgstr "»Pinned« pakker:"
 1872. #. Print the package name and the version we are forcing to
 1873. #: apt-private/private-show.cc
 1874. #, c-format
 1875. msgid "%s -> %s with priority %d\n"
 1876. msgstr ""
 1877. #: apt-private/private-show.cc
 1878. msgid " Installed: "
 1879. msgstr " Installeret: "
 1880. #: apt-private/private-show.cc
 1881. msgid " Candidate: "
 1882. msgstr " Kandidat: "
 1883. #: apt-private/private-show.cc
 1884. msgid "(none)"
 1885. msgstr "(ingen)"
 1886. #. Show the priority tables
 1887. #: apt-private/private-show.cc
 1888. msgid " Version table:"
 1889. msgstr " Versionstabel:"
 1890. #: apt-private/private-source.cc
 1891. #, c-format
 1892. msgid "Can not find a package for architecture '%s'"
 1893. msgstr "Kan ikke finde en pakke for arkitektur »%s«"
 1894. #: apt-private/private-source.cc
 1895. #, c-format
 1896. msgid "Can not find a package '%s' with version '%s'"
 1897. msgstr "Kan ikke finde en pakke »%s« med version »%s«"
 1898. #: apt-private/private-source.cc
 1899. #, c-format
 1900. msgid "Can not find a package '%s' with release '%s'"
 1901. msgstr "Kan ikke finde en pakke »%s« med udgivelse »%s«"
 1902. #: apt-private/private-source.cc
 1903. #, c-format
 1904. msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
 1905. msgstr "Vælger »%s« som kildepakke fremfor »%s«\n"
 1906. #: apt-private/private-source.cc
 1907. #, c-format
 1908. msgid "Can not find version '%s' of package '%s'"
 1909. msgstr "Kan ikke finde version »%s« for pakke »%s«"
 1910. #: apt-private/private-source.cc
 1911. msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
 1912. msgstr "Du skal angive mindst én pakke at hente kildeteksten til"
 1913. #: apt-private/private-source.cc
 1914. #, c-format
 1915. msgid "Unable to find a source package for %s"
 1916. msgstr "Kunne ikke finde kildetekstpakken for %s"
 1917. #: apt-private/private-source.cc
 1918. #, c-format
 1919. msgid ""
 1920. "NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
 1921. "%s\n"
 1922. msgstr ""
 1923. "BEMÆRK: Pakning af »%s« vedligeholdes i versionskontrolsystemet »%s« på:\n"
 1924. "%s\n"
 1925. #: apt-private/private-source.cc
 1926. #, c-format
 1927. msgid ""
 1928. "Please use:\n"
 1929. "%s\n"
 1930. "to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
 1931. msgstr ""
 1932. "Brug venligst:\n"
 1933. "%s\n"
 1934. "for at hente de seneste (muligvis ikke udgivet) opdateringer til pakken.\n"
 1935. #: apt-private/private-source.cc
 1936. #, c-format
 1937. msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
 1938. msgstr "Overspringer allerede hentet fil »%s«\n"
 1939. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1940. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1941. #: apt-private/private-source.cc
 1942. #, c-format
 1943. msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
 1944. msgstr "%sB/%sB skal hentes fra kildetekst-arkiverne.\n"
 1945. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1946. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1947. #: apt-private/private-source.cc
 1948. #, c-format
 1949. msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
 1950. msgstr "%sB skal hentes fra kildetekst-arkiverne.\n"
 1951. #: apt-private/private-source.cc
 1952. #, c-format
 1953. msgid "Fetch source %s\n"
 1954. msgstr "Henter kildetekst %s\n"
 1955. #: apt-private/private-source.cc
 1956. msgid "Failed to fetch some archives."
 1957. msgstr "Nogle arkiver kunne ikke hentes."
 1958. #: apt-private/private-source.cc
 1959. #, c-format
 1960. msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
 1961. msgstr "Overspringer udpakning af allerede udpakket kildetekst i %s\n"
 1962. #: apt-private/private-source.cc
 1963. #, c-format
 1964. msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
 1965. msgstr "Udpakningskommandoen »%s« fejlede.\n"
 1966. #: apt-private/private-source.cc
 1967. #, c-format
 1968. msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
 1969. msgstr "Tjek om pakken »dpkg-dev« er installeret.\n"
 1970. #: apt-private/private-source.cc
 1971. #, c-format
 1972. msgid "Build command '%s' failed.\n"
 1973. msgstr "Opbygningskommandoen »%s« fejlede.\n"
 1974. #: apt-private/private-source.cc
 1975. #, c-format
 1976. msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
 1977. msgstr "Kunne ikke hente oplysninger om opbygningsafhængigheder for %s"
 1978. #: apt-private/private-source.cc
 1979. #, c-format
 1980. msgid "%s has no build depends.\n"
 1981. msgstr "%s har ingen opbygningsafhængigheder.\n"
 1982. #: apt-private/private-source.cc
 1983. msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
 1984. msgstr "Skal angive mindst én pakke at tjekke opbygningsafhængigheder for"
 1985. #: apt-private/private-source.cc
 1986. #, c-format
 1987. msgid ""
 1988. "No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
 1989. "Architectures for setup"
 1990. msgstr ""
 1991. "Ingen arkitekturinformation tilgængelig for %s. Se apt.conf(5) APT::"
 1992. "Architectures for opsætning"
 1993. #: apt-private/private-source.cc
 1994. #, c-format
 1995. msgid "Note, using directory '%s' to get the build dependencies\n"
 1996. msgstr ""
 1997. #: apt-private/private-source.cc
 1998. #, fuzzy, c-format
 1999. msgid "Note, using file '%s' to get the build dependencies\n"
 2000. msgstr "Kunne ikke behandler opbygningsafhængighederne"
 2001. #: apt-private/private-source.cc
 2002. msgid "Failed to process build dependencies"
 2003. msgstr "Kunne ikke behandler opbygningsafhængighederne"
 2004. #: apt-private/private-sources.cc
 2005. #, c-format
 2006. msgid "Failed to parse %s. Edit again? "
 2007. msgstr "Kunne ikke fortolke %s. Rediger igen? "
 2008. #: apt-private/private-sources.cc
 2009. #, c-format
 2010. msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'."
 2011. msgstr "Din »%s« fil blev ændret, kør venligst »apt-get update«."
 2012. #: apt-private/private-unmet.cc
 2013. #, c-format
 2014. msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
 2015. msgstr "Pakken %s version %s har en uopfyldt afhængighed:\n"
 2016. #: apt-private/private-update.cc
 2017. msgid "The update command takes no arguments"
 2018. msgstr "»update«-kommandoen benytter ingen parametre"
 2019. #: apt-private/private-update.cc
 2020. #, c-format
 2021. msgid "%i package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.\n"
 2022. msgid_plural ""
 2023. "%i packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.\n"
 2024. msgstr[0] ""
 2025. "%i pakke kan opgraderes. Kør »apt list --upgradable« for at se den.\n"
 2026. msgstr[1] ""
 2027. "%i pakker kan opgraderes. Kør »apt list --upgradable« for at se dem.\n"
 2028. #: apt-private/private-update.cc
 2029. msgid "All packages are up to date."
 2030. msgstr "Alle pakker er opdateret."
 2031. #: cmdline/apt-cache.cc
 2032. #, fuzzy
 2033. msgid "apt-cache stats does not take any arguments"
 2034. msgstr "»update«-kommandoen benytter ingen parametre"
 2035. #: cmdline/apt-cache.cc
 2036. msgid "Total package names: "
 2037. msgstr "Samlet antal pakkenavne: "
 2038. #: cmdline/apt-cache.cc
 2039. msgid "Total package structures: "
 2040. msgstr "Samlet antal pakkestrukturer: "
 2041. #: cmdline/apt-cache.cc
 2042. msgid " Normal packages: "
 2043. msgstr " Normale pakker: "
 2044. #: cmdline/apt-cache.cc
 2045. msgid " Pure virtual packages: "
 2046. msgstr " Rene virtuelle pakker: "
 2047. #: cmdline/apt-cache.cc
 2048. msgid " Single virtual packages: "
 2049. msgstr " Enkelte virtuelle pakker: "
 2050. #: cmdline/apt-cache.cc
 2051. msgid " Mixed virtual packages: "
 2052. msgstr " Blandede virtuelle pakker: "
 2053. #: cmdline/apt-cache.cc
 2054. msgid " Missing: "
 2055. msgstr " Manglende: "
 2056. #: cmdline/apt-cache.cc
 2057. msgid "Total distinct versions: "
 2058. msgstr "Totale forskellige versioner: "
 2059. #: cmdline/apt-cache.cc
 2060. msgid "Total distinct descriptions: "
 2061. msgstr "Sammenlagt forskellige beskrivelser: "
 2062. #: cmdline/apt-cache.cc
 2063. msgid "Total dependencies: "
 2064. msgstr "Sammenlagt afhængigheder: "
 2065. #: cmdline/apt-cache.cc
 2066. msgid "Total ver/file relations: "
 2067. msgstr "Sammenlagt version/fil-relationer: "
 2068. #: cmdline/apt-cache.cc
 2069. msgid "Total Desc/File relations: "
 2070. msgstr "Sammenlagt version/fil-relationer: "
 2071. #: cmdline/apt-cache.cc
 2072. msgid "Total Provides mappings: "
 2073. msgstr "Sammenlagt »Tilbyder«-markeringer: "
 2074. #: cmdline/apt-cache.cc
 2075. msgid "Total globbed strings: "
 2076. msgstr "Totalle søgemønsterstrenge: "
 2077. #: cmdline/apt-cache.cc
 2078. msgid "Total slack space: "
 2079. msgstr "Total »Slack«-plads: "
 2080. #: cmdline/apt-cache.cc
 2081. msgid "Total space accounted for: "
 2082. msgstr "Total plads, der kan gøres rede for: "
 2083. #: cmdline/apt-cache.cc
 2084. msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
 2085. msgstr ""
 2086. "Denne kommando er forældet. Brug venligst »apt-mark showauto« i stedet for."
 2087. #: cmdline/apt-cache.cc
 2088. msgid ""
 2089. "Usage: apt-cache [options] command\n"
 2090. " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2091. "\n"
 2092. "apt-cache queries and displays available information about installed\n"
 2093. "and installable packages. It works exclusively on the data acquired\n"
 2094. "into the local cache via the 'update' command of e.g. apt-get. The\n"
 2095. "displayed information may therefore be outdated if the last update was\n"
 2096. "too long ago, but in exchange apt-cache works independently of the\n"
 2097. "availability of the configured sources (e.g. offline).\n"
 2098. msgstr ""
 2099. #: cmdline/apt-cache.cc
 2100. msgid "Show source records"
 2101. msgstr "Vis kildetekstposter"
 2102. #: cmdline/apt-cache.cc
 2103. msgid "Search the package list for a regex pattern"
 2104. msgstr "Gennemsøg pakkelisten med et regulært udtryk"
 2105. #: cmdline/apt-cache.cc
 2106. msgid "Show raw dependency information for a package"
 2107. msgstr "Vis de rå afhængighedsoplysninger for en pakke"
 2108. #: cmdline/apt-cache.cc
 2109. msgid "Show reverse dependency information for a package"
 2110. msgstr "Vis omvendte afhængighedsoplysninger for en pakke"
 2111. #: cmdline/apt-cache.cc
 2112. msgid "Show a readable record for the package"
 2113. msgstr "Vis en læsbar post for pakken"
 2114. #: cmdline/apt-cache.cc
 2115. msgid "List the names of all packages in the system"
 2116. msgstr "Vis navnene på alle pakker"
 2117. #: cmdline/apt-cache.cc
 2118. msgid "Show policy settings"
 2119. msgstr "Vis policy-indstillinger"
 2120. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2121. msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
 2122. msgstr ""
 2123. "Angiv venligst et navn for denne disk, som f.eks. »Debian 5.0.3 Disk 1«"
 2124. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2125. #, fuzzy
 2126. msgid "Please insert a Disc in the drive and press [Enter]"
 2127. msgstr "Indsæt en disk i drevet og tryk retur"
 2128. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2129. #, c-format
 2130. msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
 2131. msgstr "Kunne ikke montere %s til %s"
 2132. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2133. msgid ""
 2134. "No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.\n"
 2135. "You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.\n"
 2136. "See 'man apt-cdrom' for more information about the CD-ROM auto-detection and "
 2137. "mount point."
 2138. msgstr ""
 2139. "Ingen cd-rom kunne detekteres eller findes via standardmonteringspunktet.\n"
 2140. "Du kan prøve tilvalget --cdrom for at angive cd-rom-monteringspunktet.\n"
 2141. "Se »man apt-cdrom« for yderligere information om automatisk detektering af "
 2142. "cd-rom og monteringspunkt."
 2143. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2144. msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
 2145. msgstr "Gentag processen for resten af cd'erne i dit sæt."
 2146. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2147. msgid ""
 2148. "Usage: apt-cdrom [options] command\n"
 2149. "\n"
 2150. "apt-cdrom is used to add CDROM's, USB flashdrives and other removable\n"
 2151. "media types as package sources to APT. The mount point and device\n"
 2152. "information is taken from apt.conf(5), udev(7) and fstab(5).\n"
 2153. msgstr ""
 2154. #: cmdline/apt-config.cc
 2155. msgid "Arguments not in pairs"
 2156. msgstr "Parametre ikke angivet i par"
 2157. #: cmdline/apt-config.cc
 2158. #, fuzzy
 2159. msgid ""
 2160. "Usage: apt-config [options] command\n"
 2161. "\n"
 2162. "apt-config is an interface to the configuration settings used by\n"
 2163. "all APT tools, mainly intended for debugging and shell scripting.\n"
 2164. msgstr ""
 2165. "Brug: apt-config [tilvalg] kommando\n"
 2166. "\n"
 2167. "apt-config er et simpelt værktøj til at læse APTs opsætningsfil\n"
 2168. #: cmdline/apt-config.cc
 2169. msgid "get configuration values via shell evaluation"
 2170. msgstr ""
 2171. #: cmdline/apt-config.cc
 2172. msgid "show the active configuration setting"
 2173. msgstr ""
 2174. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 2175. msgid ""
 2176. "Usage: apt-dump-solver\n"
 2177. "\n"
 2178. "apt-dump-solver is an interface to store an EDSP scenario in\n"
 2179. "a file and optionally forwards it to another solver.\n"
 2180. msgstr ""
 2181. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2182. #, fuzzy
 2183. msgid ""
 2184. "Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
 2185. "\n"
 2186. "apt-extracttemplates is used to extract config and template files\n"
 2187. "from debian packages. It is used mainly by debconf(1) to prompt for\n"
 2188. "configuration questions before installation of packages.\n"
 2189. msgstr ""
 2190. "Brug: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...]\n"
 2191. "\n"
 2192. "apt-extracttemplates er et værktøj til at uddrage opsætnings- og skabelon-"
 2193. "oplysninger fra Debianpakker\n"
 2194. "\n"
 2195. "Tilvalg:\n"
 2196. " -h Denne hjælpetekst\n"
 2197. " -t Angiv temp-mappe\n"
 2198. " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
 2199. " -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
 2200. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2201. msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
 2202. msgstr "Kan ikke finde debconfs version. Er debconf installeret?"
 2203. #: cmdline/apt-get.cc
 2204. #, c-format
 2205. msgid "Couldn't find package %s"
 2206. msgstr "Kunne ikke finde pakken %s"
 2207. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2208. #, c-format
 2209. msgid "%s set to automatically installed.\n"
 2210. msgstr "%s sat til automatisk installation.\n"
 2211. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2212. msgid ""
 2213. "This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
 2214. "instead."
 2215. msgstr ""
 2216. "Denne kommando er forældet. Brug venligst »apt-mark auto« og »apt-mark "
 2217. "manual« i stedet for."
 2218. #: cmdline/apt-get.cc
 2219. msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
 2220. msgstr "Intern fejl. Problemløseren ødelagde noget"
 2221. #: cmdline/apt-get.cc
 2222. msgid "Supported modules:"
 2223. msgstr "Understøttede moduler:"
 2224. #: cmdline/apt-get.cc
 2225. #, fuzzy
 2226. msgid ""
 2227. "Usage: apt-get [options] command\n"
 2228. " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2229. " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2230. "\n"
 2231. "apt-get is a command line interface for retrieval of packages\n"
 2232. "and information about them from authenticated sources and\n"
 2233. "for installation, upgrade and removal of packages together\n"
 2234. "with their dependencies.\n"
 2235. msgstr ""
 2236. "Brug: apt-get [tilvalg] kommando\n"
 2237. " apt-get [tilvalg] install|remove pakke1 [pakke2 ...]\n"
 2238. " apt-get [tilvalg] source pakke1 [pakke2 ...]\n"
 2239. "\n"
 2240. "apt-get er en simpel kommandolinjegrænseflade til at hente og\n"
 2241. "installere pakker. De hyppigst brugte kommandoer er update og\n"
 2242. "install.\n"
 2243. #: cmdline/apt-get.cc
 2244. msgid "Retrieve new lists of packages"
 2245. msgstr "Hent nye lister over pakker"
 2246. #: cmdline/apt-get.cc
 2247. msgid "Perform an upgrade"
 2248. msgstr "Udfør en opgradering"
 2249. #: cmdline/apt-get.cc
 2250. msgid "Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)"
 2251. msgstr "Installer nye pakker (pakke er libc6, ikke libc6.deb)"
 2252. #: cmdline/apt-get.cc
 2253. msgid "Remove packages"
 2254. msgstr "Afinstaller pakker"
 2255. #: cmdline/apt-get.cc
 2256. msgid "Remove packages and config files"
 2257. msgstr "Fjern pakker og konfigurationsfiler"
 2258. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt.cc
 2259. msgid "Remove automatically all unused packages"
 2260. msgstr "Afinstaller automatisk alle ubrugte pakker"
 2261. #: cmdline/apt-get.cc
 2262. msgid "Distribution upgrade, see apt-get(8)"
 2263. msgstr "Distributionsopgradering, se apt-get(8)"
 2264. #: cmdline/apt-get.cc
 2265. msgid "Follow dselect selections"
 2266. msgstr "Følg valgene fra dselect"
 2267. #: cmdline/apt-get.cc
 2268. msgid "Configure build-dependencies for source packages"
 2269. msgstr "Sæt opbygningsafhængigheder op for kildetekstpakker"
 2270. #: cmdline/apt-get.cc
 2271. msgid "Erase downloaded archive files"
 2272. msgstr "Slet hentede arkivfiler"
 2273. #: cmdline/apt-get.cc
 2274. msgid "Erase old downloaded archive files"
 2275. msgstr "Slet gamle hentede arkivfiler"
 2276. #: cmdline/apt-get.cc
 2277. msgid "Verify that there are no broken dependencies"
 2278. msgstr "Tjek at der ikke er uopfyldte afhængigheder"
 2279. #: cmdline/apt-get.cc
 2280. msgid "Download source archives"
 2281. msgstr "Hent kildetekstarkiver"
 2282. #: cmdline/apt-get.cc
 2283. msgid "Download the binary package into the current directory"
 2284. msgstr "Hent den binære pakke til den aktuelle mappe"
 2285. #: cmdline/apt-get.cc
 2286. msgid "Download and display the changelog for the given package"
 2287. msgstr "Hent og vis ændringsloggen for den angivne pakke"
 2288. #: cmdline/apt-helper.cc
 2289. msgid "Need one URL as argument"
 2290. msgstr ""
 2291. #: cmdline/apt-helper.cc
 2292. msgid "Must specify at least one pair url/filename"
 2293. msgstr "Du skal angive mindst et par i form af adresse/filnavn"
 2294. #: cmdline/apt-helper.cc
 2295. msgid "Download Failed"
 2296. msgstr "Kunne ikke hente pakkerne"
 2297. #: cmdline/apt-helper.cc
 2298. #, c-format
 2299. msgid "GetSrvRec failed for %s"
 2300. msgstr ""
 2301. #: cmdline/apt-helper.cc
 2302. #, fuzzy
 2303. msgid ""
 2304. "Usage: apt-helper [options] command\n"
 2305. " apt-helper [options] cat-file file ...\n"
 2306. " apt-helper [options] download-file uri target-path\n"
 2307. "\n"
 2308. "apt-helper bundles a variety of commands for shell scripts to use\n"
 2309. "e.g. the same proxy configuration or acquire system as APT would.\n"
 2310. msgstr ""
 2311. "Brug: apt-helper [tilvalg] kommando\n"
 2312. " apt-helper [tilvalg] download-file uri target-path\n"
 2313. "\n"
 2314. "apt-helper er et internt hjælpeprogram for apt\n"
 2315. #: cmdline/apt-helper.cc
 2316. msgid "download the given uri to the target-path"
 2317. msgstr "hent den angivne uri til mål-sti"
 2318. #: cmdline/apt-helper.cc
 2319. msgid "lookup a SRV record (e.g. _http._tcp.ftp.debian.org)"
 2320. msgstr ""
 2321. #: cmdline/apt-helper.cc
 2322. msgid "concatenate files, with automatic decompression"
 2323. msgstr ""
 2324. #: cmdline/apt-helper.cc
 2325. msgid "detect proxy using apt.conf"
 2326. msgstr ""
 2327. #: cmdline/apt-internal-planner.cc
 2328. #, fuzzy
 2329. msgid ""
 2330. "Usage: apt-internal-planner\n"
 2331. "\n"
 2332. "apt-internal-planner is an interface to use the current internal\n"
 2333. "installation planner for the APT family like an external one,\n"
 2334. "for debugging or the like.\n"
 2335. msgstr ""
 2336. "Brug: apt-internal-solver\n"
 2337. "\n"
 2338. "apt-internal-solver er en grænseflade, der skal bruge den aktuelle\n"
 2339. "interne som en ekstern problemløser for APT-familien for fejlsøgning\n"
 2340. "eller lignende\n"
 2341. "\n"
 2342. "Tilvalg:\n"
 2343. " -h Denne hjælpetekst.\n"
 2344. " -q Logbare uddata - ingen statusindikator\n"
 2345. " -c=? Læs denne konfigurationsfil\n"
 2346. " -o=? Angiv et arbitrærtkonfigurationstilvalg, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
 2347. #: cmdline/apt-internal-solver.cc
 2348. #, fuzzy
 2349. msgid ""
 2350. "Usage: apt-internal-solver\n"
 2351. "\n"
 2352. "apt-internal-solver is an interface to use the current internal\n"
 2353. "resolver for the APT family like an external one, for debugging or\n"
 2354. "the like.\n"
 2355. msgstr ""
 2356. "Brug: apt-internal-solver\n"
 2357. "\n"
 2358. "apt-internal-solver er en grænseflade, der skal bruge den aktuelle\n"
 2359. "interne som en ekstern problemløser for APT-familien for fejlsøgning\n"
 2360. "eller lignende\n"
 2361. "\n"
 2362. "Tilvalg:\n"
 2363. " -h Denne hjælpetekst.\n"
 2364. " -q Logbare uddata - ingen statusindikator\n"
 2365. " -c=? Læs denne konfigurationsfil\n"
 2366. " -o=? Angiv et arbitrærtkonfigurationstilvalg, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
 2367. #: cmdline/apt-mark.cc
 2368. #, c-format
 2369. msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
 2370. msgstr "%s kan ikke markeres, da den ikke er installeret.\n"
 2371. #: cmdline/apt-mark.cc
 2372. #, c-format
 2373. msgid "%s was already set to manually installed.\n"
 2374. msgstr "%s var allerede sat til manuelt installeret.\n"
 2375. #: cmdline/apt-mark.cc
 2376. #, c-format
 2377. msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
 2378. msgstr "%s var allerede sat til automatisk installeret.\n"
 2379. #: cmdline/apt-mark.cc
 2380. #, c-format
 2381. msgid "%s was already set on hold.\n"
 2382. msgstr "%s var allerede sat i bero.\n"
 2383. #: cmdline/apt-mark.cc
 2384. #, c-format
 2385. msgid "%s was already not hold.\n"
 2386. msgstr "%s var allerede ikke i bero.\n"
 2387. #: cmdline/apt-mark.cc
 2388. msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
 2389. msgstr "Kørsel af dpkg fejlede. Er du root (administrator)?"
 2390. #: cmdline/apt-mark.cc
 2391. #, c-format
 2392. msgid "%s set on hold.\n"
 2393. msgstr "%s sat i bero.\n"
 2394. #: cmdline/apt-mark.cc
 2395. #, c-format
 2396. msgid "Canceled hold on %s.\n"
 2397. msgstr "Afbrød i bero for %s.\n"
 2398. #: cmdline/apt-mark.cc
 2399. #, c-format
 2400. msgid "Selected %s for purge.\n"
 2401. msgstr ""
 2402. #: cmdline/apt-mark.cc
 2403. #, c-format
 2404. msgid "Selected %s for removal.\n"
 2405. msgstr ""
 2406. #: cmdline/apt-mark.cc
 2407. #, c-format
 2408. msgid "Selected %s for installation.\n"
 2409. msgstr ""
 2410. #: cmdline/apt-mark.cc
 2411. #, fuzzy
 2412. msgid ""
 2413. "Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2414. "\n"
 2415. "apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
 2416. "as manually or automatically installed. It can also be used to\n"
 2417. "manipulate the dpkg(1) selection states of packages, and to list\n"
 2418. "all packages with or without a certain marking.\n"
 2419. msgstr ""
 2420. "Brug: apt-mark [tilvalg] {auto|manual} pakke1 [pakke2 ...]\n"
 2421. "\n"
 2422. "apt-mark er en simpel kommandolinjegrænseflade for markering af pakker\n"
 2423. "som manuelt eller automatisk installeret. Programmet kan også vise\n"
 2424. "markeringerne.\n"
 2425. #: cmdline/apt-mark.cc
 2426. msgid "Mark the given packages as automatically installed"
 2427. msgstr "Marker de givne pakker som automatisk installeret"
 2428. #: cmdline/apt-mark.cc
 2429. msgid "Mark the given packages as manually installed"
 2430. msgstr "Marker de givne pakker som manuelt installeret"
 2431. #: cmdline/apt-mark.cc
 2432. msgid "Mark a package as held back"
 2433. msgstr "Marker en pakke som tilbageholdt"
 2434. #: cmdline/apt-mark.cc
 2435. msgid "Unset a package set as held back"
 2436. msgstr "Fjern tilbageholdelse på pakke"
 2437. #: cmdline/apt-mark.cc
 2438. msgid "Print the list of automatically installed packages"
 2439. msgstr "Vis listen over automatisk installerede pakker"
 2440. #: cmdline/apt-mark.cc
 2441. msgid "Print the list of manually installed packages"
 2442. msgstr "Vis listen over manuelt installerede pakker"
 2443. #: cmdline/apt-mark.cc
 2444. msgid "Print the list of package on hold"
 2445. msgstr "Vis listen over tilbageholdte pakker"
 2446. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2447. msgid "Unknown package record!"
 2448. msgstr "Ukendt pakkeindgang!"
 2449. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2450. msgid ""
 2451. "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 2452. "\n"
 2453. "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package information files.\n"
 2454. "By default it sorts by binary package information, but the -s option\n"
 2455. "can be used to switch to source package ordering instead.\n"
 2456. msgstr ""
 2457. #: cmdline/apt.cc
 2458. msgid ""
 2459. "Usage: apt [options] command\n"
 2460. "\n"
 2461. "apt is a commandline package manager and provides commands for\n"
 2462. "searching and managing as well as querying information about packages.\n"
 2463. "It provides the same functionality as the specialized APT tools,\n"
 2464. "like apt-get and apt-cache, but enables options more suitable for\n"
 2465. "interactive use by default.\n"
 2466. msgstr ""
 2467. #. query
 2468. #: cmdline/apt.cc
 2469. msgid "list packages based on package names"
 2470. msgstr "vis pakker baseret på pakkenavn"
 2471. #: cmdline/apt.cc
 2472. msgid "search in package descriptions"
 2473. msgstr "søg i pakkebeskrivelser"
 2474. #: cmdline/apt.cc
 2475. msgid "show package details"
 2476. msgstr "vis pakkedetaljer"
 2477. #. package stuff
 2478. #: cmdline/apt.cc
 2479. msgid "install packages"
 2480. msgstr "installer pakker"
 2481. #: cmdline/apt.cc
 2482. msgid "remove packages"
 2483. msgstr "fjern pakker"
 2484. #. system wide stuff
 2485. #: cmdline/apt.cc
 2486. msgid "update list of available packages"
 2487. msgstr "opdater listen over tilgængelige pakker"
 2488. #: cmdline/apt.cc
 2489. msgid "upgrade the system by installing/upgrading packages"
 2490. msgstr "opgradere systemet ved at installere/opgradere pakker"
 2491. #: cmdline/apt.cc
 2492. msgid "upgrade the system by removing/installing/upgrading packages"
 2493. msgstr ""
 2494. "full-upgrade - opgradere systemet ved at fjerne/installere/opgradere pakker"
 2495. #. misc
 2496. #: cmdline/apt.cc
 2497. msgid "edit the source information file"
 2498. msgstr "rediger source-informationsfilen (kildefilen)"
 2499. #: dselect/install
 2500. msgid "Bad default setting!"
 2501. msgstr "Ugyldig standardindstilling!"
 2502. #: dselect/install dselect/update
 2503. #, fuzzy
 2504. msgid "Press [Enter] to continue."
 2505. msgstr "Tryk retur for at fortsætte."
 2506. #: dselect/install
 2507. msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
 2508. msgstr "Ønsker du at slette nogle tidligere hentede .deb-filer?"
 2509. # Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
 2510. # matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and
 2511. # at only 80 characters per line, if possible.
 2512. #: dselect/install
 2513. msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
 2514. msgstr "Der opstod fejl under udpakningen. Pakker som blev installeret"
 2515. #: dselect/install
 2516. msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
 2517. msgstr "vil blive konfigureret. Det kan give gentagne fejl"
 2518. #: dselect/install
 2519. msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
 2520. msgstr ""
 2521. "eller fejl, der skyldes manglende afhængigheder. Dette er o.k. Det er kun"
 2522. #: dselect/install
 2523. msgid ""
 2524. "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
 2525. msgstr ""
 2526. "fejlene over denne besked, der er vigtige. Ret dem og kør [I]nstallér igen"
 2527. #: dselect/update
 2528. msgid "Merging available information"
 2529. msgstr "Sammenfletter tilgængelighedsoplysninger"
 2530. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2531. msgid "Package extension list is too long"
 2532. msgstr "Pakkeudvidelseslisten er for lang"
 2533. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2534. #, c-format
 2535. msgid "Error processing directory %s"
 2536. msgstr "Fejl under behandling af mappen %s"
 2537. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2538. msgid "Source extension list is too long"
 2539. msgstr "Kildeudvidelseslisten er for lang"
 2540. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2541. msgid "Error writing header to contents file"
 2542. msgstr "Fejl under skrivning af hovedet til indholdsfil"
 2543. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2544. #, c-format
 2545. msgid "Error processing contents %s"
 2546. msgstr "Fejl under behandling af indhold %s"
 2547. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2548. msgid ""
 2549. "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
 2550. "Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2551. " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2552. " contents path\n"
 2553. " release path\n"
 2554. " generate config [groups]\n"
 2555. " clean config\n"
 2556. "\n"
 2557. "apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
 2558. "many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
 2559. "for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
 2560. "\n"
 2561. "apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
 2562. "Package file contains the contents of all the control fields from\n"
 2563. "each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
 2564. "is supported to force the value of Priority and Section.\n"
 2565. "\n"
 2566. "Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
 2567. "The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
 2568. "\n"
 2569. "The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
 2570. "tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
 2571. "override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
 2572. "appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
 2573. "Debian archive:\n"
 2574. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2575. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2576. "\n"
 2577. "Options:\n"
 2578. " -h This help text\n"
 2579. " --md5 Control MD5 generation\n"
 2580. " -s=? Source override file\n"
 2581. " -q Quiet\n"
 2582. " -d=? Select the optional caching database\n"
 2583. " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
 2584. " --contents Control contents file generation\n"
 2585. " -c=? Read this configuration file\n"
 2586. " -o=? Set an arbitrary configuration option"
 2587. msgstr ""
 2588. "Brug: apt-ftparchive [tilvalg] kommando\n"
 2589. "Kommandoer: packges binærsti [tvangsfil [sti]]\n"
 2590. " sources kildesti [tvangsfil [sti]]\n"
 2591. " contents sti\n"
 2592. " release sti\n"
 2593. " generate config [grupper]\n"
 2594. " clean config\n"
 2595. "\n"
 2596. "apt-ftparchive laver indeksfiler til Debianarkiver. Det understøtter \n"
 2597. "mange former for generering, lige fra fuldautomatiske til funktionelle\n"
 2598. "erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources\n"
 2599. "\n"
 2600. "apt-ftparchive genererer Package-filer ud fra træer af .deb'er.\n"
 2601. "Package-filen indeholder alle styrefelterne fra hver pakke såvel\n"
 2602. "som MD5-mønstre og filstørrelser. En tvangsfil understøttes til at\n"
 2603. "gennemtvinge indholdet af Priority og Section.\n"
 2604. "\n"
 2605. "På samme måde genererer apt-ftparchive Sources-filer ud fra træer\n"
 2606. "med .dsc'er. Tvangstilvalget --source-override kan bruges til at\n"
 2607. "angive en src-tvangsfil.\n"
 2608. "\n"
 2609. "Kommandoerne »packages« og »sources« skal køres i roden af træet.\n"
 2610. "binærsti skal pege på basen af rekursive søgninger og tvangsfilen\n"
 2611. "skal indeholde tvangsflagene. Sti foranstilles eventuelle\n"
 2612. "filnavnfelter. Et eksempel på brug fra Debianarkivet:\n"
 2613. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2614. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2615. "\n"
 2616. "Tilvalg:\n"
 2617. " -h Denne hjælpetekst\n"
 2618. " --md5 Styr generering af MD5\n"
 2619. " -s=? Kilde-tvangsfil\n"
 2620. " -q Stille\n"
 2621. " -d=? Vælg den valgfrie mellemlager-database\n"
 2622. " --no-delink Aktivér \"delinking\"-fejlsporingstilstand\n"
 2623. " --contents Bestem generering af indholdsfil\n"
 2624. " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
 2625. " -o=? Sæt en opsætnings-indstilling"
 2626. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2627. msgid "No selections matched"
 2628. msgstr "Ingen valg passede"
 2629. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2630. #, c-format
 2631. msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
 2632. msgstr "Visse filer mangler i pakkefilgruppen »%s«"
 2633. #: ftparchive/cachedb.cc
 2634. #, c-format
 2635. msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
 2636. msgstr "DB var ødelagt, filen omdøbt til %s.old"
 2637. #: ftparchive/cachedb.cc
 2638. #, c-format
 2639. msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
 2640. msgstr "DB er gammel, forsøger at opgradere %s"
 2641. #: ftparchive/cachedb.cc
 2642. msgid ""
 2643. "DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
 2644. "remove and re-create the database."
 2645. msgstr ""
 2646. "Databaseformatet er ugyldigt. Hvis du har opgraderet fra en ældre version af "
 2647. "apt, så fjern og genskab databasen."
 2648. #: ftparchive/cachedb.cc
 2649. #, c-format
 2650. msgid "Unable to open DB file %s: %s"
 2651. msgstr "Kunne ikke åbne DB-filen %s: %s"
 2652. #: ftparchive/cachedb.cc
 2653. msgid "Failed to read .dsc"
 2654. msgstr "Kunne ikke læse .dsc"
 2655. #: ftparchive/cachedb.cc
 2656. msgid "Archive has no control record"
 2657. msgstr "Arkivet har ingen kontrolindgang"
 2658. #: ftparchive/cachedb.cc
 2659. msgid "Unable to get a cursor"
 2660. msgstr "Kunne skaffe en markør"
 2661. #: ftparchive/contents.cc
 2662. msgid "realloc - Failed to allocate memory"
 2663. msgstr "realloc - Kunne ikke allokere hukommelse"
 2664. #: ftparchive/multicompress.cc
 2665. #, c-format
 2666. msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
 2667. msgstr "Ukendt komprimeringsalgoritme »%s«"
 2668. #: ftparchive/multicompress.cc
 2669. #, c-format
 2670. msgid "Compressed output %s needs a compression set"
 2671. msgstr "Komprimerede uddata %s kræver et komprimeringssæt"
 2672. #: ftparchive/multicompress.cc methods/rsh.cc
 2673. msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
 2674. msgstr "Kunne ikke oprette IPC-videreførsel til underproces"
 2675. #: ftparchive/multicompress.cc
 2676. msgid "Failed to fork"
 2677. msgstr "Kunne ikke spalte"
 2678. #: ftparchive/multicompress.cc
 2679. msgid "Compress child"
 2680. msgstr "Komprimer barn"
 2681. #: ftparchive/multicompress.cc
 2682. #, c-format
 2683. msgid "Internal error, failed to create %s"
 2684. msgstr "Intern fejl. Kunne ikke oprette %s"
 2685. #: ftparchive/multicompress.cc
 2686. msgid "IO to subprocess/file failed"
 2687. msgstr "IO til underproces/fil mislykkedes"
 2688. #: ftparchive/multicompress.cc
 2689. msgid "Failed to read while computing MD5"
 2690. msgstr "Kunne ikke læse under beregning af MD5"
 2691. #: ftparchive/override.cc
 2692. #, c-format
 2693. msgid "Unable to open %s"
 2694. msgstr "Kunne ikke åbne %s"
 2695. #. skip spaces
 2696. #. find end of word
 2697. #: ftparchive/override.cc
 2698. #, c-format
 2699. msgid "Malformed override %s line %llu (%s)"
 2700. msgstr "Ugyldig overskrivning af %s-linjen %llu (%s)"
 2701. #: ftparchive/override.cc
 2702. #, c-format
 2703. msgid "Failed to read the override file %s"
 2704. msgstr "Kunne ikke læse gennemtvangsfilen %s"
 2705. #: ftparchive/override.cc
 2706. #, c-format
 2707. msgid "Malformed override %s line %llu #1"
 2708. msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %llu #1"
 2709. #: ftparchive/override.cc
 2710. #, c-format
 2711. msgid "Malformed override %s line %llu #2"
 2712. msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %llu #2"
 2713. #: ftparchive/override.cc
 2714. #, c-format
 2715. msgid "Malformed override %s line %llu #3"
 2716. msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %llu #3"
 2717. #: ftparchive/writer.cc
 2718. #, c-format
 2719. msgid "W: Unable to read directory %s\n"
 2720. msgstr "A: Kunne ikke læse mappen %s\n"
 2721. #: ftparchive/writer.cc
 2722. #, c-format
 2723. msgid "W: Unable to stat %s\n"
 2724. msgstr "W: Kunne ikke finde %s\n"
 2725. #: ftparchive/writer.cc
 2726. msgid "E: "
 2727. msgstr "F: "
 2728. #: ftparchive/writer.cc
 2729. msgid "W: "
 2730. msgstr "A: "
 2731. #: ftparchive/writer.cc
 2732. msgid "E: Errors apply to file "
 2733. msgstr "F: Fejlene vedrører filen "
 2734. #: ftparchive/writer.cc
 2735. #, c-format
 2736. msgid "Failed to resolve %s"
 2737. msgstr "Kunne ikke omsætte navnet %s"
 2738. #: ftparchive/writer.cc
 2739. msgid "Tree walking failed"
 2740. msgstr "Trævandring mislykkedes"
 2741. #: ftparchive/writer.cc
 2742. #, c-format
 2743. msgid "Failed to open %s"
 2744. msgstr "Kunne ikke åbne %s"
 2745. #: ftparchive/writer.cc
 2746. #, c-format
 2747. msgid " DeLink %s [%s]\n"
 2748. msgstr " DeLink %s [%s]\n"
 2749. #: ftparchive/writer.cc
 2750. #, c-format
 2751. msgid "*** Failed to link %s to %s"
 2752. msgstr "*** Kunne ikke lænke %s til %s"
 2753. #: ftparchive/writer.cc
 2754. #, c-format
 2755. msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
 2756. msgstr " Nåede DeLink-begrænsningen på %sB.\n"
 2757. #: ftparchive/writer.cc
 2758. msgid "Archive had no package field"
 2759. msgstr "Arkivet havde intet package-felt"
 2760. #: ftparchive/writer.cc
 2761. #, c-format
 2762. msgid " %s has no override entry\n"
 2763. msgstr " %s har ingen tvangs-post\n"
 2764. #: ftparchive/writer.cc
 2765. #, c-format
 2766. msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
 2767. msgstr " pakkeansvarlig for %s er %s, ikke %s\n"
 2768. #: ftparchive/writer.cc
 2769. #, c-format
 2770. msgid " %s has no source override entry\n"
 2771. msgstr " %s har ingen linje med tilsidesættelse af standard for kildefiler\n"
 2772. #: ftparchive/writer.cc
 2773. #, c-format
 2774. msgid " %s has no binary override entry either\n"
 2775. msgstr ""
 2776. " %s har ingen linje med tilsidesættelse af standard for binøre filer\n"
 2777. #: methods/cdrom.cc
 2778. #, c-format
 2779. msgid "Unable to read the cdrom database %s"
 2780. msgstr "Kunne ikke læse cdrom-databasen %s"
 2781. #: methods/cdrom.cc
 2782. msgid ""
 2783. "Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
 2784. "cannot be used to add new CD-ROMs"
 2785. msgstr ""
 2786. "Brug apt-cdrom for at apt kan lære den at kende. apt-get update kan ikke "
 2787. "bruges til at tilføje nye cd'er"
 2788. #: methods/cdrom.cc
 2789. msgid "Wrong CD-ROM"
 2790. msgstr "Forkert cd"
 2791. #: methods/cdrom.cc
 2792. #, c-format
 2793. msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
 2794. msgstr "Kunne ikke afmontere cdrommen i %s, den er muligvis stadig i brug."
 2795. #: methods/cdrom.cc
 2796. msgid "Disk not found."
 2797. msgstr "Disk blev ikke fundet."
 2798. #: methods/cdrom.cc methods/file.cc methods/rsh.cc
 2799. msgid "File not found"
 2800. msgstr "Fil blev ikke fundet"
 2801. #. TRANSLATOR: %s is e.g. Tor's ".onion" which would likely fail or leak info (RFC7686)
 2802. #: methods/connect.cc
 2803. #, c-format
 2804. msgid "Direct connection to %s domains is blocked by default."
 2805. msgstr ""
 2806. #: methods/connect.cc methods/http.cc
 2807. #, c-format
 2808. msgid "Connecting to %s (%s)"
 2809. msgstr "Forbinder til %s (%s)"
 2810. #: methods/connect.cc
 2811. #, c-format
 2812. msgid "[IP: %s %s]"
 2813. msgstr "[IP: %s %s]"
 2814. #: methods/connect.cc
 2815. #, c-format
 2816. msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2817. msgstr "Kunne ikke oprette sokkel til %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2818. #: methods/connect.cc
 2819. #, c-format
 2820. msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
 2821. msgstr "Kan ikke oprette forbindelse til %s:%s (%s)."
 2822. #: methods/connect.cc
 2823. #, c-format
 2824. msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
 2825. msgstr "Kunne ikke forbinde til %s:%s (%s) grundet tidsudløb"
 2826. #: methods/connect.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2827. msgid "Failed"
 2828. msgstr "Mislykkedes"
 2829. #: methods/connect.cc
 2830. #, c-format
 2831. msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
 2832. msgstr "Kunne ikke forbinde til %s:%s (%s)."
 2833. #. We say this mainly because the pause here is for the
 2834. #. ssh connection that is still going
 2835. #: methods/connect.cc methods/rsh.cc
 2836. #, c-format
 2837. msgid "Connecting to %s"
 2838. msgstr "Forbinder til %s"
 2839. #: methods/connect.cc
 2840. #, c-format
 2841. msgid "Could not resolve '%s'"
 2842. msgstr "Kunne ikke omsætte navnet »%s«"
 2843. #: methods/connect.cc
 2844. #, c-format
 2845. msgid "Temporary failure resolving '%s'"
 2846. msgstr "Midlertidig fejl ved omsætning af navnet »%s«"
 2847. #: methods/connect.cc
 2848. #, c-format
 2849. msgid "System error resolving '%s:%s'"
 2850. msgstr "Systemfejl under opløsning af »%s:%s«"
 2851. #: methods/connect.cc
 2852. #, c-format
 2853. msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
 2854. msgstr "Der skete noget underligt under opløsning af »%s:%s« (%i - %s)"
 2855. #: methods/connect.cc
 2856. #, c-format
 2857. msgid "Unable to connect to %s:%s:"
 2858. msgstr "Kunne ikke forbinde til %s:%s:"
 2859. #: methods/copy.cc
 2860. msgid "Failed to stat"
 2861. msgstr "Kunne ikke finde"
 2862. #: methods/file.cc
 2863. msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
 2864. msgstr "Ugyldig URI, lokale URI'er må ikke starte med //"
 2865. #. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
 2866. #: methods/ftp.cc
 2867. msgid "Logging in"
 2868. msgstr "Logget på"
 2869. #: methods/ftp.cc
 2870. msgid "Unable to determine the peer name"
 2871. msgstr "Kunne ikke bestemme serverens navn"
 2872. #: methods/ftp.cc
 2873. msgid "Unable to determine the local name"
 2874. msgstr "Kunne ikke bestemme det lokale navn"
 2875. #: methods/ftp.cc
 2876. #, c-format
 2877. msgid "The server refused the connection and said: %s"
 2878. msgstr "Serveren nægtede os forbindelse og sagde: %s"
 2879. #: methods/ftp.cc
 2880. #, c-format
 2881. msgid "USER failed, server said: %s"
 2882. msgstr "angivelse af brugernavn mislykkedes, serveren sagde: %s"
 2883. #: methods/ftp.cc
 2884. #, c-format
 2885. msgid "PASS failed, server said: %s"
 2886. msgstr "angivelse af adgangskode mislykkedes, serveren sagde: %s"
 2887. #: methods/ftp.cc
 2888. msgid ""
 2889. "A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
 2890. "is empty."
 2891. msgstr ""
 2892. "Der blev angivet en proxyserver men intet logpå-skript; Acquire::ftp::"
 2893. "ProxyLogin er tom."
 2894. #: methods/ftp.cc
 2895. #, c-format
 2896. msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
 2897. msgstr "Logpå-skriptets kommando »%s« mislykkedes. Serveren sagde: %s"
 2898. #: methods/ftp.cc
 2899. #, c-format
 2900. msgid "TYPE failed, server said: %s"
 2901. msgstr "TYPE mislykkedes. Serveren sagde: %s"
 2902. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2903. msgid "Connection timeout"
 2904. msgstr "Tidsudløb på forbindelsen"
 2905. #: methods/ftp.cc
 2906. msgid "Server closed the connection"
 2907. msgstr "Serveren lukkede forbindelsen"
 2908. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2909. msgid "A response overflowed the buffer."
 2910. msgstr "Mellemlageret blev overfyldt af et svar."
 2911. #: methods/ftp.cc
 2912. msgid "Protocol corruption"
 2913. msgstr "Protokolfejl"
 2914. #: methods/ftp.cc
 2915. msgid "Could not create a socket"
 2916. msgstr "Kunne ikke oprette sokkel"
 2917. #: methods/ftp.cc
 2918. msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
 2919. msgstr "Kunne ikke forbinde datasokkel, tidsudløb på forbindelsen"
 2920. #: methods/ftp.cc
 2921. msgid "Could not connect passive socket."
 2922. msgstr "Kunne ikke forbinde passiv sokkel."
 2923. #: methods/ftp.cc
 2924. msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
 2925. msgstr "getaddrinfo kunne ikke få en lyttesokkel"
 2926. #: methods/ftp.cc
 2927. msgid "Could not bind a socket"
 2928. msgstr "Kunne ikke tilknytte en sokkel"
 2929. #: methods/ftp.cc
 2930. msgid "Could not listen on the socket"
 2931. msgstr "Kunne ikke lytte på soklen"
 2932. #: methods/ftp.cc
 2933. msgid "Could not determine the socket's name"
 2934. msgstr "Kunne ikke finde soklens navn"
 2935. #: methods/ftp.cc
 2936. msgid "Unable to send PORT command"
 2937. msgstr "Kunne ikke sende PORT-kommando"
 2938. #: methods/ftp.cc
 2939. #, c-format
 2940. msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
 2941. msgstr "Ukendt adressefamilie %u (AF_*)"
 2942. #: methods/ftp.cc
 2943. #, c-format
 2944. msgid "EPRT failed, server said: %s"
 2945. msgstr "EPRT mislykkedes. Serveren sagde: %s"
 2946. #: methods/ftp.cc
 2947. msgid "Data socket connect timed out"
 2948. msgstr "Tidsudløb på datasokkel-forbindelse"
 2949. #: methods/ftp.cc
 2950. msgid "Unable to accept connection"
 2951. msgstr "Kunne ikke acceptere forbindelse"
 2952. #: methods/ftp.cc methods/http.cc methods/rsh.cc
 2953. msgid "Problem hashing file"
 2954. msgstr "Problem ved \"hashing\" af fil"
 2955. #: methods/ftp.cc
 2956. #, c-format
 2957. msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
 2958. msgstr "Kunne ikke hente fil. Serveren sagde »%s«"
 2959. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2960. msgid "Data socket timed out"
 2961. msgstr "Tidsudløb ved datasokkel"
 2962. #: methods/ftp.cc
 2963. #, c-format
 2964. msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
 2965. msgstr "Dataoverførsel mislykkedes, serveren sagde »%s«"
 2966. #. Get the files information
 2967. #: methods/ftp.cc
 2968. msgid "Query"
 2969. msgstr "Forespørgsel"
 2970. #: methods/ftp.cc
 2971. msgid "Unable to invoke "
 2972. msgstr "Kunne ikke udføre "
 2973. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 2974. #: methods/gpgv.cc
 2975. #, fuzzy, c-format
 2976. msgid ""
 2977. "Signed file isn't valid, got '%s' (does the network require authentication?)"
 2978. msgstr ""
 2979. "Clearsigned-fil er ikke gyldig, fik »%s« (kræver netværket ikke "
 2980. "autentificering?)"
 2981. #: methods/gpgv.cc
 2982. msgid "At least one invalid signature was encountered."
 2983. msgstr "Stødte på mindst én ugyldig signatur."
 2984. #: methods/gpgv.cc
 2985. msgid ""
 2986. "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
 2987. msgstr ""
 2988. "Intern fejl: Gyldig signatur, men kunne ikke afgøre nøgle-fingeraftryk?!"
 2989. #: methods/gpgv.cc
 2990. msgid "Could not execute 'apt-key' to verify signature (is gnupg installed?)"
 2991. msgstr ""
 2992. "Kunne ikke køre »apt-key« for at verificere signaturen (er gnupg "
 2993. "installeret?)"
 2994. #: methods/gpgv.cc
 2995. msgid "Unknown error executing apt-key"
 2996. msgstr "Ukendt fejl ved kørsel af apt-key"
 2997. #. TRANSLATORS: The second %s is the reason and is untranslated for repository owners.
 2998. #: methods/gpgv.cc
 2999. #, c-format
 3000. msgid "Signature by key %s uses weak digest algorithm (%s)"
 3001. msgstr ""
 3002. #: methods/gpgv.cc
 3003. msgid "The following signatures were invalid:\n"
 3004. msgstr "Følgende signaturer var ugyldige:\n"
 3005. #: methods/gpgv.cc
 3006. msgid ""
 3007. "The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
 3008. "available:\n"
 3009. msgstr ""
 3010. "Følgende signaturer kunne ikke verificeret, da den offentlige nøgle ikke er "
 3011. "tilgængelig:\n"
 3012. #: methods/http.cc
 3013. msgid "Error writing to the file"
 3014. msgstr "Fejl ved skrivning til filen"
 3015. #: methods/http.cc
 3016. msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
 3017. msgstr "Fejl ved læsning fra serveren. Den fjerne ende lukkede forbindelsen"
 3018. #: methods/http.cc
 3019. msgid "Error reading from server"
 3020. msgstr "Fejl ved læsning fra server"
 3021. #: methods/http.cc
 3022. msgid "Error writing to file"
 3023. msgstr "Fejl ved skrivning til fil"
 3024. #: methods/http.cc
 3025. msgid "Select failed"
 3026. msgstr "Valg mislykkedes"
 3027. #: methods/http.cc
 3028. msgid "Connection timed out"
 3029. msgstr "Tidsudløb på forbindelsen"
 3030. #: methods/http.cc
 3031. msgid "Error writing to output file"
 3032. msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafil"
 3033. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 3034. #. and provide a config option to define that default
 3035. #: methods/mirror.cc
 3036. #, c-format
 3037. msgid "No mirror file '%s' found "
 3038. msgstr "Ingen spejlfil »%s« fundet "
 3039. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 3040. #. and provide a config option to define that default
 3041. #: methods/mirror.cc
 3042. #, c-format
 3043. msgid "Can not read mirror file '%s'"
 3044. msgstr "Kan ikke læse spejlfil »%s«"
 3045. #: methods/mirror.cc
 3046. #, c-format
 3047. msgid "No entry found in mirror file '%s'"
 3048. msgstr "Ingen post fundet i spejlfil »%s«"
 3049. #: methods/mirror.cc
 3050. #, c-format
 3051. msgid "[Mirror: %s]"
 3052. msgstr "[Spejl: %s]"
 3053. #: methods/rred.cc
 3054. msgid "Failed to set modification time"
 3055. msgstr "Kunne ikke angive ændringstidspunkt"
 3056. #: methods/rsh.cc
 3057. msgid "Connection closed prematurely"
 3058. msgstr "Forbindelsen lukkedes for hurtigt"
 3059. #: methods/server.cc
 3060. msgid "Waiting for headers"
 3061. msgstr "Afventer hoveder"
 3062. #: methods/server.cc
 3063. msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
 3064. msgstr "Http-serveren sendte et ugyldigt svarhovede"
 3065. #: methods/server.cc
 3066. msgid "Bad header line"
 3067. msgstr "Ugyldig linje i hovedet"
 3068. #: methods/server.cc
 3069. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
 3070. msgstr "Http-serveren sendte et ugyldigt Content-Length-hovede"
 3071. #: methods/server.cc
 3072. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
 3073. msgstr "Http-serveren sendte et ugyldigt Content-Range-hovede"
 3074. #: methods/server.cc
 3075. msgid "This HTTP server has broken range support"
 3076. msgstr ""
 3077. "Denne http-servere har fejlagtig understøttelse af intervaller (»ranges«)"
 3078. #: methods/server.cc
 3079. msgid "Unknown date format"
 3080. msgstr "Ukendt datoformat"
 3081. #: methods/server.cc
 3082. msgid "Bad header data"
 3083. msgstr "Ugyldige hoved-data"
 3084. #: methods/server.cc
 3085. msgid "Connection failed"
 3086. msgstr "Forbindelsen mislykkedes"
 3087. #: methods/server.cc
 3088. #, c-format
 3089. msgid ""
 3090. "Automatically disabled %s due to incorrect response from server/proxy. (man "
 3091. "5 apt.conf)"
 3092. msgstr ""
 3093. #: methods/server.cc
 3094. msgid "Internal error"
 3095. msgstr "Intern fejl"
 3096. #: methods/store.cc
 3097. msgid "Empty files can't be valid archives"
 3098. msgstr "Tomme filer kan ikke være gyldige arkiver"
 3099. #~ msgid "(not found)"
 3100. #~ msgstr "(ikke fundet)"
 3101. #~ msgid " Package pin: "
 3102. #~ msgstr " Pakke-pin: "
 3103. #~ msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
 3104. #~ msgstr ""
 3105. #~ "Der er ingen tilgængelige offentlige nøgler for følgende nøgle-ID'er:\n"
 3106. #, fuzzy
 3107. #~ msgid "The repository is insufficiently signed by key %s (%s)"
 3108. #~ msgstr "Mappen %s er omrokeret"
 3109. #~ msgid ""
 3110. #~ "%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
 3111. #~ "packages"
 3112. #~ msgstr ""
 3113. #~ "Afhængigheden %s for %s kan ikke opfyldes, da %s ikke er tilladt på »%s«"
 3114. #~ msgid ""
 3115. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
 3116. #~ "found"
 3117. #~ msgstr ""
 3118. #~ "Afhængigheden %s for %s kan ikke opfyldes, da pakken %s ikke blev fundet"
 3119. #~ msgid ""
 3120. #~ "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
 3121. #~ msgstr ""
 3122. #~ "Kunne ikke opfylde %s-afhængigheden for %s: Den installerede pakke %s er "
 3123. #~ "for ny"
 3124. #~ msgid ""
 3125. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
 3126. #~ "package %s can't satisfy version requirements"
 3127. #~ msgstr ""
 3128. #~ "Afhængigheden %s for %s kan ikke opfyldes, da ingen af de tilgængelige "
 3129. #~ "kandidater for pakken %s kan tilfredsstille versionskravene"
 3130. #~ msgid ""
 3131. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no "
 3132. #~ "candidate version"
 3133. #~ msgstr ""
 3134. #~ "%s-afhængigheden for %s kan ikke opfyldes, da pakken %s ikke har en "
 3135. #~ "kandidatversion"
 3136. #~ msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
 3137. #~ msgstr "Kunne ikke opfylde %s-afhængigheden for %s: %s"
 3138. #~ msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
 3139. #~ msgstr "Opbygningsafhængigheden for %s kunne ikke opfyldes."
 3140. #~ msgid "Problem unlinking %s"
 3141. #~ msgstr "Problem under aflænkning af %s"
 3142. #~ msgid "Failed to unlink %s"
 3143. #~ msgstr "Kunne ikke frigøre %s"
 3144. #~ msgid ""
 3145. #~ "Usage: apt-cache [options] command\n"
 3146. #~ " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 3147. #~ "\n"
 3148. #~ "apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
 3149. #~ "from APT's binary cache files\n"
 3150. #~ msgstr ""
 3151. #~ "Brug: apt-cache [tilvalg] kommando\n"
 3152. #~ " apt-cache [tilvalg] show pakke1 [pakke2 ...]\n"
 3153. #~ "\n"
 3154. #~ "apt-cache er et lavniveauværktøj, brugt til at manipulere APTs\n"
 3155. #~ "binære mellemlagerfiler og hente oplysninger fra dem.\n"
 3156. #~ msgid "Commands:"
 3157. #~ msgstr "Kommandoer:"
 3158. #~ msgid ""
 3159. #~ "Options:\n"
 3160. #~ " -h This help text.\n"
 3161. #~ " -p=? The package cache.\n"
 3162. #~ " -s=? The source cache.\n"
 3163. #~ " -q Disable progress indicator.\n"
 3164. #~ " -i Show only important deps for the unmet command.\n"
 3165. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3166. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3167. #~ "See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
 3168. #~ msgstr ""
 3169. #~ "Tilvalg:\n"
 3170. #~ " -h Denne hjælpetekst.\n"
 3171. #~ " -p=? Pakkemellemlageret.\n"
 3172. #~ " -s=? Kildemellemlageret.\n"
 3173. #~ " -q Deaktiver fremgangsindikatoren.\n"
 3174. #~ " -i Vis kun vigtige afhængigheder for kommandoen »unmet«.\n"
 3175. #~ " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
 3176. #~ " -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
 3177. #~ "Se manualsiderne for apt-cache(8) og apt.conf(5) for flere oplysninger.\n"
 3178. #, fuzzy
 3179. #~ msgid ""
 3180. #~ "Usage: apt [options] command\n"
 3181. #~ "\n"
 3182. #~ "CLI for apt.\n"
 3183. #~ msgstr ""
 3184. #~ "Brug: apt [tilvalg] kommando\n"
 3185. #~ "\n"
 3186. #~ "CLI for apt.\n"
 3187. #, fuzzy
 3188. #~ msgid ""
 3189. #~ "Options:\n"
 3190. #~ " -h This help text\n"
 3191. #~ " -d CD-ROM mount point\n"
 3192. #~ " -r Rename a recognized CD-ROM\n"
 3193. #~ " -m No mounting\n"
 3194. #~ " -f Fast mode, don't check package files\n"
 3195. #~ " -a Thorough scan mode\n"
 3196. #~ " --no-auto-detect Do not try to auto detect drive and mount point\n"
 3197. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3198. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3199. #~ "See fstab(5)\n"
 3200. #~ msgstr ""
 3201. #~ "Tilvalg:\n"
 3202. #~ " -h Denne hjælpetekst.\n"
 3203. #~ " -q Logbar uddata - ingen statusindikator\n"
 3204. #~ " -qq Ingen uddata undtagen for fejl\n"
 3205. #~ " -s Ingen handling. Viser kun hvad der ville blive udført.\n"
 3206. #~ " -f læs/skriv auto/manuel markering i den givne fil\n"
 3207. #~ " -c=? Læs denne konfigurationsfil\n"
 3208. #~ " -o=? Angiv en arbitrær konfigurationsindstilling, f.eks. -o dir::cache=/"
 3209. #~ "tmp\n"
 3210. #~ "Se manualsiderne apt-mark(8) og apt.conf(5) for yderligere information."
 3211. #~ msgid ""
 3212. #~ "Options:\n"
 3213. #~ " -h This help text.\n"
 3214. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3215. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3216. #~ msgstr ""
 3217. #~ "Tilvalg:\n"
 3218. #~ " -h Denne hjælpetekst.\n"
 3219. #~ " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
 3220. #~ " -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
 3221. #~ msgid ""
 3222. #~ "Options:\n"
 3223. #~ " -h This help text.\n"
 3224. #~ " -q Loggable output - no progress indicator\n"
 3225. #~ " -qq No output except for errors\n"
 3226. #~ " -s No-act. Just prints what would be done.\n"
 3227. #~ " -f read/write auto/manual marking in the given file\n"
 3228. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3229. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3230. #~ "See the apt-mark(8) and apt.conf(5) manual pages for more information."
 3231. #~ msgstr ""
 3232. #~ "Tilvalg:\n"
 3233. #~ " -h Denne hjælpetekst.\n"
 3234. #~ " -q Logbar uddata - ingen statusindikator\n"
 3235. #~ " -qq Ingen uddata undtagen for fejl\n"
 3236. #~ " -s Ingen handling. Viser kun hvad der ville blive udført.\n"
 3237. #~ " -f læs/skriv auto/manuel markering i den givne fil\n"
 3238. #~ " -c=? Læs denne konfigurationsfil\n"
 3239. #~ " -o=? Angiv en arbitrær konfigurationsindstilling, f.eks. -o dir::cache=/"
 3240. #~ "tmp\n"
 3241. #~ "Se manualsiderne apt-mark(8) og apt.conf(5) for yderligere information."
 3242. #~ msgid ""
 3243. #~ "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 3244. #~ "\n"
 3245. #~ "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is "
 3246. #~ "used\n"
 3247. #~ "to indicate what kind of file it is.\n"
 3248. #~ "\n"
 3249. #~ "Options:\n"
 3250. #~ " -h This help text\n"
 3251. #~ " -s Use source file sorting\n"
 3252. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3253. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3254. #~ msgstr ""
 3255. #~ "Brug: apt-sortpkgs [tilvalg] fil1 [fil2 ...]\n"
 3256. #~ "\n"
 3257. #~ "apt-sortpkgs er et simpelt værktøj til at sortere pakkefiler. Tilvalget -"
 3258. #~ "s\n"
 3259. #~ "bruges til at angive filens type.\n"
 3260. #~ "\n"
 3261. #~ "Tilvalg:\n"
 3262. #~ " -h Denne hjælpetekst\n"
 3263. #~ " -s Benyt kildefils-sortering\n"
 3264. #~ " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
 3265. #~ " -o=? Angiv en opsætningsindstilling. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
 3266. #~ msgid "Child process failed"
 3267. #~ msgstr "Barneprocessen fejlede"
 3268. #, fuzzy
 3269. #~ msgid "Must specifc at least one srv record"
 3270. #~ msgstr "Du skal angive mindst et par i form af adresse/filnavn"
 3271. #~ msgid "Failed to create pipes"
 3272. #~ msgstr "Kunne ikke oprette videreførsler"
 3273. #~ msgid "Failed to exec gzip "
 3274. #~ msgstr "Kunne ikke udføre gzip "
 3275. #~ msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
 3276. #~ msgstr "%s %s for %s kompileret på %s %s\n"
 3277. #~ msgid "Failed to create FILE*"
 3278. #~ msgstr "Kunne ikke oprette FILE*"
 3279. #~ msgid "Malformed stanza %u in source list %s (URI parse)"
 3280. #~ msgstr "Ugyldig stanza %u i kildelisten %s (tolkning af URI)"
 3281. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
 3282. #~ msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s ([tilvalg] kunne ikke fortolkes)"
 3283. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
 3284. #~ msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s ([tilvalg] for kort)"
 3285. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
 3286. #~ msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s ([%s] er ikke en opgave)"
 3287. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
 3288. #~ msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s ([%s] har ingen nøgle)"
 3289. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
 3290. #~ msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s ([%s] nøgle %s har ingen værdi)"
 3291. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
 3292. #~ msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (URI)"
 3293. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
 3294. #~ msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (dist)"
 3295. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
 3296. #~ msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (tolkning af URI)"
 3297. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
 3298. #~ msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (absolut dist)"
 3299. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
 3300. #~ msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (tolkning af dist)"
 3301. #~ msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
 3302. #~ msgstr ""
 3303. #~ "Pakken %s %s blev ikke fundet under behandlingen af filafhængigheder"
 3304. #~ msgid "Couldn't stat source package list %s"
 3305. #~ msgstr "Kunne ikke finde kildepakkelisten %s"
 3306. #~ msgid "Collecting File Provides"
 3307. #~ msgstr "Samler filudbud"
 3308. #~ msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
 3309. #~ msgstr "Kunne ikke finde hashsum for »%s« i udgivelsesfilen"
 3310. #~ msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
 3311. #~ msgstr "Leverandørblok %s inderholder intet fingeraftryk"
 3312. #~ msgid "Total dependency version space: "
 3313. #~ msgstr "Total afhængighedsversions-plads: "
 3314. #~ msgid "You don't have enough free space in %s"
 3315. #~ msgstr "Du har ikke nok ledig plads i %s"
 3316. #~ msgid "Done"
 3317. #~ msgstr "Færdig"
 3318. #~ msgid "No keyring installed in %s."
 3319. #~ msgstr "Ingen nøglering installeret i %s."
 3320. #~ msgid "Is stdout a terminal?"
 3321. #~ msgstr "Er standardud en terminal?"
 3322. #~ msgid "ioctl(TIOCGWINSZ) failed"
 3323. #~ msgstr "ioctl(TIOCGWINSZ) mislykkedes"
 3324. #~ msgid "Internal error, Upgrade broke stuff"
 3325. #~ msgstr "Intern fejl, opgradering blev afbrudt"
 3326. #~ msgid "%s not a valid DEB package."
 3327. #~ msgstr "%s er ikke en gyldig DEB-pakke."
 3328. #~ msgid ""
 3329. #~ "Using CD-ROM mount point %s\n"
 3330. #~ "Mounting CD-ROM\n"
 3331. #~ msgstr ""
 3332. #~ "Bruger cdrom-monteringspunktet %s\n"
 3333. #~ "Monterer cdrom\n"
 3334. #~ msgid ""
 3335. #~ "Could not patch %s with mmap and with file operation usage - the patch "
 3336. #~ "seems to be corrupt."
 3337. #~ msgstr ""
 3338. #~ "Kunne ikke fejlrette (patch) %s med mmap og med filhandlingsbrug - "
 3339. #~ "fejlrettelsen ser ud til at være ødelagt."
 3340. #~ msgid ""
 3341. #~ "Could not patch %s with mmap (but no mmap specific fail) - the patch "
 3342. #~ "seems to be corrupt."
 3343. #~ msgstr ""
 3344. #~ "Kunne ikke fejlrette (patch) %s med mmap (men ingen mmap specifik fejl) - "
 3345. #~ "fejlrettelsen ser ud til at være ødelagt."