ca.po 127 KB


 1. # Catalan translation of APT.
 2. # Copyright © 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Software in the Public Interest, Inc.
 3. # Antoni Bella Perez <bella5@teleline.es>, 2002, 2003.
 4. # Matt Bonner <mateubonet@yahoo.com>, 2003.
 5. # Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012.
 6. # Agustí Grau <fletxa@gmail.com>, 2010.
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: apt 0.9.7.6\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
 11. "POT-Creation-Date: 2016-11-25 23:46+0100\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2012-10-19 13:30+0200\n"
 13. "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
 14. "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
 15. "Language: ca\n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 20. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 21. msgid "Invalid archive signature"
 22. msgstr "Signatura de l'arxiu no vàlida"
 23. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 24. msgid "Error reading archive member header"
 25. msgstr "S'ha produït un error en llegir la capçalera del membre de l'arxiu"
 26. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 27. #, c-format
 28. msgid "Invalid archive member header %s"
 29. msgstr "La capçalera %s del membre de l'arxiu no és vàlida"
 30. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 31. msgid "Invalid archive member header"
 32. msgstr "La capçalera del membre de l'arxiu no és vàlida"
 33. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 34. msgid "Archive is too short"
 35. msgstr "L'arxiu és massa petit"
 36. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 37. msgid "Failed to read the archive headers"
 38. msgstr "Ha fallat la lectura de les capçaleres de l'arxiu"
 39. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 40. #, fuzzy, c-format
 41. msgid "Cannot find a configured compressor for '%s'"
 42. msgstr "No s'ha pogut trobar el registre d'autenticatió per a: %s"
 43. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 44. msgid "Corrupted archive"
 45. msgstr "Arxiu corromput"
 46. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 47. msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
 48. msgstr "La suma de comprovació de tar ha fallat, arxiu corromput"
 49. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 50. #, c-format
 51. msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
 52. msgstr "Capçalera TAR desconeguda del tipus %u, membre %s"
 53. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 54. #, c-format
 55. msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
 56. msgstr "Aquest no és un arxiu DEB vàlid, falta el membre «%s»"
 57. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 58. #, c-format
 59. msgid "Internal error, could not locate member %s"
 60. msgstr "Error intern, no s'ha pogut localitzar al membre %s"
 61. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 62. msgid "Unparsable control file"
 63. msgstr "El fitxer de control no es pot analitzar"
 64. #: apt-inst/dirstream.cc
 65. #, c-format
 66. msgid "Failed to write file %s"
 67. msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer %s"
 68. #: apt-inst/dirstream.cc
 69. #, c-format
 70. msgid "Failed to close file %s"
 71. msgstr "Ha fallat el tancament del fitxer %s"
 72. #: apt-inst/extract.cc
 73. #, c-format
 74. msgid "The path %s is too long"
 75. msgstr "La ruta %s és massa llarga"
 76. #: apt-inst/extract.cc
 77. #, c-format
 78. msgid "Unpacking %s more than once"
 79. msgstr "S'està desempaquetant %s més d'una vegada"
 80. #: apt-inst/extract.cc
 81. #, c-format
 82. msgid "The directory %s is diverted"
 83. msgstr "El directori %s està desviat"
 84. #: apt-inst/extract.cc
 85. #, c-format
 86. msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
 87. msgstr "El paquet està intentant escriure en l'objectiu desviat %s/%s"
 88. #: apt-inst/extract.cc
 89. msgid "The diversion path is too long"
 90. msgstr "La ruta de desviació és massa llarga"
 91. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/cachedb.cc
 92. #: methods/rred.cc
 93. #, c-format
 94. msgid "Failed to stat %s"
 95. msgstr "No es pot determinar l'estat de %s"
 96. #: apt-inst/extract.cc ftparchive/multicompress.cc
 97. #, c-format
 98. msgid "Failed to rename %s to %s"
 99. msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de %s a %s"
 100. #: apt-inst/extract.cc
 101. #, c-format
 102. msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
 103. msgstr "El directori %s està sent reemplaçat per un no-directori"
 104. #: apt-inst/extract.cc
 105. msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
 106. msgstr "No s'ha trobat el node dins de la taula"
 107. #: apt-inst/extract.cc
 108. msgid "The path is too long"
 109. msgstr "La ruta és massa llarga"
 110. #: apt-inst/extract.cc
 111. #, c-format
 112. msgid "Overwrite package match with no version for %s"
 113. msgstr "S'està sobreescrivint el corresponent paquet sense versió per a %s"
 114. #: apt-inst/extract.cc
 115. #, c-format
 116. msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
 117. msgstr "El fitxer %s/%s sobreescriu al que està en el paquet %s"
 118. #. Only warn if there are no sources.list.d.
 119. #. Only warn if there is no sources.list file.
 120. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 121. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 122. #: apt-pkg/init.cc apt-pkg/policy.cc apt-pkg/sourcelist.cc methods/mirror.cc
 123. #, c-format
 124. msgid "Unable to read %s"
 125. msgstr "No es pot llegir %s"
 126. #: apt-inst/extract.cc
 127. #, c-format
 128. msgid "Unable to stat %s"
 129. msgstr "No es pot veure l'estat de %s"
 130. #: apt-inst/filelist.cc
 131. msgid "DropNode called on still linked node"
 132. msgstr "DropNode crida a un node que encara està enllaçat"
 133. #: apt-inst/filelist.cc
 134. msgid "Failed to locate the hash element!"
 135. msgstr "No s'ha trobat l'element diseminat!"
 136. #: apt-inst/filelist.cc
 137. msgid "Failed to allocate diversion"
 138. msgstr "No s'ha pogut assignar la desviació"
 139. #: apt-inst/filelist.cc
 140. msgid "Internal error in AddDiversion"
 141. msgstr "S'ha produït un error intern en AddDiversion"
 142. #: apt-inst/filelist.cc
 143. #, c-format
 144. msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
 145. msgstr "S'està intentant sobreescriure una desviació, %s -> %s i %s/%s"
 146. #: apt-inst/filelist.cc
 147. #, c-format
 148. msgid "Double add of diversion %s -> %s"
 149. msgstr "Afegit doble d'una desviació %s -> %s"
 150. #: apt-inst/filelist.cc
 151. #, c-format
 152. msgid "Duplicate conf file %s/%s"
 153. msgstr "Fitxer de conf. duplicat %s/%s"
 154. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 155. msgid ""
 156. "Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore "
 157. "disabled by default."
 158. msgstr ""
 159. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 160. msgid ""
 161. "Data from such a repository can't be authenticated and is therefore "
 162. "potentially dangerous to use."
 163. msgstr ""
 164. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 165. msgid ""
 166. "See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration "
 167. "details."
 168. msgstr ""
 169. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 170. #, fuzzy, c-format
 171. msgid "The repository '%s' is no longer signed."
 172. msgstr "El directori %s està desviat"
 173. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 174. #, fuzzy, c-format
 175. msgid "The repository '%s' does no longer have a Release file."
 176. msgstr "El directori %s està desviat"
 177. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 178. msgid ""
 179. "This is normally not allowed, but the option Acquire::"
 180. "AllowDowngradeToInsecureRepositories was given to override it."
 181. msgstr ""
 182. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 183. #, fuzzy, c-format
 184. msgid "The repository '%s' is not signed."
 185. msgstr "El directori %s està desviat"
 186. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 187. #, fuzzy, c-format
 188. msgid "The repository '%s' does not have a Release file."
 189. msgstr "El directori %s està desviat"
 190. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 191. #, fuzzy, c-format
 192. msgid "The repository '%s' provides only weak security information."
 193. msgstr "El directori %s està desviat"
 194. #: apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/writer.cc
 195. #, c-format
 196. msgid "Failed to readlink %s"
 197. msgstr "No s'ha pogut llegir l'enllaç %s"
 198. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 199. msgid "Hash Sum mismatch"
 200. msgstr "La suma resum no concorda"
 201. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 202. msgid "Insufficient information available to perform this download securely"
 203. msgstr ""
 204. #: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 205. #, c-format
 206. msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
 207. msgstr "no s'ha pogut canviar el nom, %s (%s -> %s)."
 208. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 209. msgid "Size mismatch"
 210. msgstr "La mida no concorda"
 211. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 212. #, fuzzy
 213. msgid "Invalid file format"
 214. msgstr "Operació no vàlida %s"
 215. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 216. #, fuzzy
 217. msgid "Signature error"
 218. msgstr "Error d'escriptura"
 219. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 220. #: apt-pkg/acquire-item.cc methods/gpgv.cc
 221. #, c-format
 222. msgid ""
 223. "Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require "
 224. "authentication?)"
 225. msgstr ""
 226. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 227. #, fuzzy, c-format
 228. msgid ""
 229. "An error occurred during the signature verification. The repository is not "
 230. "updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s"
 231. msgstr ""
 232. "S'ha produït un error durant la verificació de la signatura. El dipòsit no "
 233. "està actualitzat i s'emprarà el fitxer d'índex anterior. Error del GPG: %s: "
 234. "%s\n"
 235. #. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
 236. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 237. #, c-format
 238. msgid "GPG error: %s: %s"
 239. msgstr "S'ha produït un error amb el GPG: %s: %s"
 240. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 241. #, c-format
 242. msgid ""
 243. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't support "
 244. "architecture '%s'"
 245. msgstr ""
 246. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 247. #, c-format
 248. msgid ""
 249. "Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry "
 250. "or malformed file)"
 251. msgstr ""
 252. "No s'ha trobat l'entrada «%s» esperada, al fitxer Release (entrada errònia "
 253. "al sources.list o fitxer malformat)"
 254. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 255. #, c-format
 256. msgid ""
 257. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' provides only "
 258. "weak security information for it"
 259. msgstr ""
 260. #. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
 261. #. the time since then the file is invalid - formatted in the same way as in
 262. #. the download progress display (e.g. 7d 3h 42min 1s)
 263. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 264. #, c-format
 265. msgid ""
 266. "Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
 267. "repository will not be applied."
 268. msgstr ""
 269. "El fitxer Release per a %s ha caducat (invàlid des de %s). Les "
 270. "actualitzacions per a aquest dipòsit no s'aplicaran."
 271. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 272. #, c-format
 273. msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
 274. msgstr "Distribució en conflicte: %s (s'esperava %s però s'ha obtingut %s)"
 275. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 276. #, c-format
 277. msgid ""
 278. "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 279. "to manually fix this package. (due to missing arch)"
 280. msgstr ""
 281. "No ha estat possible localitzar un fitxer pel paquet %s. Això podria "
 282. "significar que haureu d'arreglar aquest paquet manualment (segons "
 283. "arquitectura)."
 284. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 285. #, c-format
 286. msgid "Can't find a source to download version '%s' of '%s'"
 287. msgstr "No es troba una font per baixar la versió «%s» de «%s»"
 288. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 289. #, c-format
 290. msgid ""
 291. "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
 292. msgstr ""
 293. "L'índex dels fitxers en el paquet està corromput. Fitxer no existent: camp "
 294. "per al paquet %s."
 295. #. TRANSLATOR: %s=%s is sourcename=sourceversion, e.g. apt=1.1
 296. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 297. #, fuzzy, c-format
 298. msgid "Changelog unavailable for %s=%s"
 299. msgstr "Registre de canvis per a %s (%s)"
 300. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 301. #, c-format
 302. msgid "The method '%s' is explicitly disabled via configuration."
 303. msgstr ""
 304. #: apt-pkg/acquire-worker.cc methods/connect.cc
 305. #, c-format
 306. msgid "If you meant to use Tor remember to use %s instead of %s."
 307. msgstr ""
 308. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 309. #, c-format
 310. msgid "The method driver %s could not be found."
 311. msgstr "No s'ha pogut trobar el mètode de control %s."
 312. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 313. #, fuzzy, c-format
 314. msgid "Is the package %s installed?"
 315. msgstr "Comproveu si el paquet «dpkgdev» està instaŀlat.\n"
 316. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 317. #, c-format
 318. msgid "Method %s did not start correctly"
 319. msgstr "El mètode %s no s'ha iniciat correctament"
 320. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 321. #, fuzzy, c-format
 322. msgid ""
 323. "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press [Enter]."
 324. msgstr "Inseriu el disc amb l'etiqueta: «%s» en la unitat «%s» i premeu Intro."
 325. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/cdrom.cc
 326. #, c-format
 327. msgid "List directory %spartial is missing."
 328. msgstr "Falta el directori de llistes %spartial."
 329. #: apt-pkg/acquire.cc
 330. #, c-format
 331. msgid "Archives directory %spartial is missing."
 332. msgstr "Falta el directori d'arxius %spartial."
 333. #: apt-pkg/acquire.cc
 334. #, c-format
 335. msgid "Unable to lock directory %s"
 336. msgstr "No es pot blocar el directori %s"
 337. #: apt-pkg/acquire.cc
 338. #, c-format
 339. msgid "No sandbox user '%s' on the system, can not drop privileges"
 340. msgstr ""
 341. #: apt-pkg/acquire.cc
 342. #, c-format
 343. msgid ""
 344. "Can't drop privileges for downloading as file '%s' couldn't be accessed by "
 345. "user '%s'."
 346. msgstr ""
 347. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 348. #, fuzzy, c-format
 349. msgid "Clean of %s is not supported"
 350. msgstr "El tipus de fitxer índex «%s» no està suportat"
 351. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 352. #: methods/mirror.cc
 353. #, c-format
 354. msgid "Unable to change to %s"
 355. msgstr "No es pot canviar a %s"
 356. #. only show the ETA if it makes sense
 357. #. two days
 358. #: apt-pkg/acquire.cc
 359. #, c-format
 360. msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
 361. msgstr "S'està obtenint el fitxer %li de %li (falten %s)"
 362. #: apt-pkg/acquire.cc
 363. #, c-format
 364. msgid "Retrieving file %li of %li"
 365. msgstr "S'està obtenint el fitxer %li de %li"
 366. #: apt-pkg/algorithms.cc
 367. #, c-format
 368. msgid ""
 369. "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
 370. msgstr ""
 371. "El paquet %s necessita ser reinstaŀlat, però no se li pot trobar un arxiu."
 372. #: apt-pkg/algorithms.cc
 373. msgid ""
 374. "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
 375. "held packages."
 376. msgstr ""
 377. "Error, pkgProblemResolver::Resolve ha generat pauses, això pot haver estat "
 378. "causat per paquets retinguts."
 379. #: apt-pkg/algorithms.cc
 380. msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
 381. msgstr ""
 382. "No es poden corregir els problemes, teniu paquets retinguts que estan "
 383. "trencats."
 384. #: apt-pkg/cachefile.cc
 385. msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
 386. msgstr ""
 387. "No s'han pogut analitzar o obrir les llistes de paquets o el fitxer d'estat."
 388. #: apt-pkg/cachefile.cc
 389. msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
 390. msgstr ""
 391. "Potser voldreu executar apt-get update per a corregir aquests problemes"
 392. #: apt-pkg/cachefile.cc
 393. msgid "The list of sources could not be read."
 394. msgstr "No s'ha pogut llegir la llista de les fonts."
 395. #: apt-pkg/cachefilter.cc apt-private/private-output.cc
 396. #, c-format
 397. msgid "Regex compilation error - %s"
 398. msgstr "S'ha produït un error de compilació de l'expressió regular - %s"
 399. #: apt-pkg/cacheset.cc
 400. #, c-format
 401. msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
 402. msgstr "No s'ha trobat la versió puntual «%s» per a «%s»"
 403. #: apt-pkg/cacheset.cc
 404. #, c-format
 405. msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
 406. msgstr "No s'ha trobat la versió «%s» per a «%s»"
 407. #: apt-pkg/cacheset.cc
 408. #, c-format
 409. msgid "Couldn't find task '%s'"
 410. msgstr "No s'ha pogut trobar la tasca «%s»"
 411. #: apt-pkg/cacheset.cc
 412. #, c-format
 413. msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
 414. msgstr "No s'ha pogut trobar el paquet a través de l'expressió regular «%s»"
 415. #: apt-pkg/cacheset.cc
 416. #, fuzzy, c-format
 417. msgid "Couldn't find any package by glob '%s'"
 418. msgstr "No s'ha pogut trobar el paquet a través de l'expressió regular «%s»"
 419. #: apt-pkg/cacheset.cc apt-private/private-show.cc
 420. #, c-format
 421. msgid "Unable to locate package %s"
 422. msgstr "No s'ha trobat el paquet %s"
 423. #: apt-pkg/cacheset.cc
 424. #, c-format
 425. msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
 426. msgstr ""
 427. "No s'han pogut seleccionar les versions del paquet «%s» ja que és purament "
 428. "virtual"
 429. #: apt-pkg/cacheset.cc
 430. #, c-format
 431. msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
 432. msgstr ""
 433. "No s'ha pogut seleccionar la versió més nova del paquet «%s» ja que és "
 434. "purament virtual"
 435. #: apt-pkg/cacheset.cc
 436. #, c-format
 437. msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
 438. msgstr ""
 439. "No s'ha pogut seleccionar la versió candidata del paquet %s ja que no té "
 440. "candidata"
 441. #: apt-pkg/cacheset.cc
 442. #, c-format
 443. msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
 444. msgstr ""
 445. "No s'ha pogut seleccionar la versió instaŀlada del paquet %s ja que no està "
 446. "instaŀlada"
 447. #: apt-pkg/cacheset.cc
 448. #, c-format
 449. msgid ""
 450. "Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
 451. "neither of them"
 452. msgstr ""
 453. "No s'han pogut seleccionar la versió instaŀlada ni la candidata del paquet "
 454. "«%s» ja que no estan disponibles cap de les dues"
 455. #: apt-pkg/cdrom.cc
 456. #, c-format
 457. msgid "Line %u too long in source list %s."
 458. msgstr "La línia %u és massa llarga en la llista de fonts %s."
 459. #: apt-pkg/cdrom.cc
 460. msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
 461. msgstr "S'està desmuntant el CD-ROM…\n"
 462. #: apt-pkg/cdrom.cc
 463. #, c-format
 464. msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
 465. msgstr "S'està utilitzant el punt de muntatge de CD-ROM %s\n"
 466. #: apt-pkg/cdrom.cc
 467. msgid "Waiting for disc...\n"
 468. msgstr "S'està esperant al disc…\n"
 469. #: apt-pkg/cdrom.cc
 470. msgid "Mounting CD-ROM...\n"
 471. msgstr "S'està muntant el CD-ROM…\n"
 472. #: apt-pkg/cdrom.cc
 473. msgid "Identifying... "
 474. msgstr "S'està identificant…"
 475. #: apt-pkg/cdrom.cc
 476. #, c-format
 477. msgid "Stored label: %s\n"
 478. msgstr "S'ha emmagatzemat l'etiqueta: %s\n"
 479. #: apt-pkg/cdrom.cc
 480. msgid "Scanning disc for index files...\n"
 481. msgstr "S'està analitzant el disc per a fitxers d'índex…\n"
 482. #: apt-pkg/cdrom.cc
 483. #, c-format
 484. msgid ""
 485. "Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
 486. "%zu signatures\n"
 487. msgstr ""
 488. "S'han trobat %zu índexos de paquets, %zu índexos de fonts, %zu indexos de "
 489. "traduccions i %zu signatures\n"
 490. #: apt-pkg/cdrom.cc
 491. msgid ""
 492. "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
 493. "wrong architecture?"
 494. msgstr ""
 495. "No s'ha trobat cap fitxer de paquets, potser no és un disc de Debian o la "
 496. "arquitectura és incorrecta?"
 497. #: apt-pkg/cdrom.cc
 498. #, c-format
 499. msgid "Found label '%s'\n"
 500. msgstr "S'ha trobat l'etiqueta «%s»\n"
 501. #: apt-pkg/cdrom.cc
 502. msgid "That is not a valid name, try again.\n"
 503. msgstr "Aquest no és un nom vàlid, torneu-ho a provar.\n"
 504. #: apt-pkg/cdrom.cc
 505. #, c-format
 506. msgid ""
 507. "This disc is called: \n"
 508. "'%s'\n"
 509. msgstr ""
 510. "El disc es diu:\n"
 511. "«%s»\n"
 512. #: apt-pkg/cdrom.cc
 513. msgid "Copying package lists..."
 514. msgstr "S'estan copiant les llistes de paquets…"
 515. #: apt-pkg/cdrom.cc
 516. msgid "Writing new source list\n"
 517. msgstr "S'està escrivint una nova llista de fonts\n"
 518. #: apt-pkg/cdrom.cc
 519. msgid "Source list entries for this disc are:\n"
 520. msgstr "Les entrades de la llista de fonts per a aquest disc són:\n"
 521. #: apt-pkg/clean.cc
 522. #, c-format
 523. msgid "Unable to stat %s."
 524. msgstr "No es pot veure l'estat de %s."
 525. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 526. #, c-format
 527. msgid "Unable to stat the mount point %s"
 528. msgstr "No es pot obtenir informació del punt de muntatge %s"
 529. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 530. msgid "Failed to stat the cdrom"
 531. msgstr "No s'ha pogut fer «stat» del cdrom"
 532. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 533. #, fuzzy, c-format
 534. msgid ""
 535. "Command line option '%c' [from %s] is not understood in combination with the "
 536. "other options."
 537. msgstr "L'opció de la línia d'ordres «%c» [de %s] és desconeguda."
 538. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 539. #, fuzzy, c-format
 540. msgid ""
 541. "Command line option %s is not understood in combination with the other "
 542. "options"
 543. msgstr "No s'entén l'opció de la línia d'ordres %s"
 544. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 545. #, c-format
 546. msgid "Command line option %s is not boolean"
 547. msgstr "No és lògica l'opció de la línia d'ordres %s"
 548. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 549. #, c-format
 550. msgid "Option %s requires an argument."
 551. msgstr "L'opció de la línia d'ordres %s precisa un paràmetre."
 552. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 553. #, c-format
 554. msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
 555. msgstr "Opció %s: Paràmetre de configuració ha de ser en la forma =<val>"
 556. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 557. #, c-format
 558. msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
 559. msgstr "L'opció %s precisa un paràmetre numèric, no '%s'"
 560. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 561. #, c-format
 562. msgid "Option '%s' is too long"
 563. msgstr "L'opció '%s' és massa llarga"
 564. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 565. #, c-format
 566. msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
 567. msgstr "El sentit %s no s'entén, proveu «true» (vertader) o «false» (fals)."
 568. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 569. #, c-format
 570. msgid "Invalid operation %s"
 571. msgstr "Operació no vàlida %s"
 572. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 573. #, c-format
 574. msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
 575. msgstr "Abreujament de tipus no reconegut: «%c»"
 576. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 577. #, c-format
 578. msgid "Opening configuration file %s"
 579. msgstr "S'està obrint el fitxer de configuració %s"
 580. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 581. #, c-format
 582. msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
 583. msgstr "Error sintàctic %s:%u: No comença el camp amb un nom."
 584. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 585. #, c-format
 586. msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
 587. msgstr "Error sintàctic %s:%u: Etiqueta malformada"
 588. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 589. #, c-format
 590. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
 591. msgstr "Error sintàctic %s:%u Text extra després del valor"
 592. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 593. #, c-format
 594. msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
 595. msgstr "Error sintàctic %s:%u: Es permeten directrius només al nivell més alt"
 596. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 597. #, c-format
 598. msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
 599. msgstr "Error sintàctic %s:%u: Hi ha masses fitxers include niats"
 600. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 601. #, c-format
 602. msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
 603. msgstr "Error sintàctic %s:%u: Inclusió des d'aquí"
 604. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 605. #, c-format
 606. msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
 607. msgstr "Error sintàctic %s:%u: Directriu no suportada «%s»"
 608. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 609. #, c-format
 610. msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
 611. msgstr ""
 612. "Error sintàctic %s:%u: la directiva clear requereix un arbre d'opcions com a "
 613. "argument"
 614. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 615. #, c-format
 616. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
 617. msgstr "Error sintàctic %s:%u: Text extra al final del fitxer"
 618. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 619. #, c-format
 620. msgid "Problem unlinking the file %s"
 621. msgstr "Ha hagut un problema en desenllaçar el fitxer %s"
 622. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 623. #, c-format
 624. msgid "Not using locking for read only lock file %s"
 625. msgstr ""
 626. "No s'empren blocats per a llegir el fitxer de blocat de sols lectura %s"
 627. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 628. #, c-format
 629. msgid "Could not open lock file %s"
 630. msgstr "No es pot resoldre el fitxer de blocat %s"
 631. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 632. #, c-format
 633. msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
 634. msgstr "No s'empren blocats per al fitxer de blocat %s de muntar nfs"
 635. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 636. #, c-format
 637. msgid "Could not get lock %s"
 638. msgstr "No s'ha pogut blocar %s"
 639. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 640. #, c-format
 641. msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
 642. msgstr "No es pot crear la llista de fitxers perquè «%s» no és un directori"
 643. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 644. #, c-format
 645. msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
 646. msgstr "S'està descartant «%s» al directori «%s» perquè no és un fitxer normal"
 647. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 648. #, c-format
 649. msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
 650. msgstr ""
 651. "S'està descartant «%s» al directori «%s» perquè no té extensió del nom de "
 652. "fitxer"
 653. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 654. #, c-format
 655. msgid ""
 656. "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
 657. msgstr ""
 658. "S'està descartant «%s» al directori «%s» perquè té una extensió del nom de "
 659. "fitxer invàlida"
 660. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc apt-pkg/deb/debsystem.cc
 661. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 662. #, c-format
 663. msgid "Waited for %s but it wasn't there"
 664. msgstr "Esperava %s però no hi era"
 665. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 666. #, c-format
 667. msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
 668. msgstr "El sub-procés %s ha rebut una violació de segment."
 669. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 670. #, c-format
 671. msgid "Sub-process %s received signal %u."
 672. msgstr "El sub-procés %s ha rebut un senyal %u."
 673. #. we forward the statuscode, so don't generate a message on the fd in this case
 674. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 675. #, c-format
 676. msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
 677. msgstr "El sub-procés %s ha retornat un codi d'error (%u)"
 678. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 679. #, c-format
 680. msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
 681. msgstr "El sub-procés %s ha sortit inesperadament"
 682. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 683. msgid "Read error"
 684. msgstr "Error de lectura"
 685. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 686. msgid "Write error"
 687. msgstr "Error d'escriptura"
 688. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 689. #, c-format
 690. msgid "Problem closing the gzip file %s"
 691. msgstr "Ha hagut un problema en tancar el fitxer gzip %s"
 692. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 693. msgid "Unexpected end of file"
 694. msgstr ""
 695. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 696. msgid "Failed to create subprocess IPC"
 697. msgstr "No s'ha pogut crear el subprocés IPC"
 698. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 699. msgid "Failed to exec compressor "
 700. msgstr "No s'ha pogut executar el compressor "
 701. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 702. #, c-format
 703. msgid "Could not open file %s"
 704. msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer %s"
 705. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 706. #, c-format
 707. msgid "Could not open file descriptor %d"
 708. msgstr "No s'ha pogut obrir el descriptor del fitxer %d"
 709. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 710. #, c-format
 711. msgid "read, still have %llu to read but none left"
 712. msgstr "llegits, falten %llu per llegir, però no queda res"
 713. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 714. #, c-format
 715. msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
 716. msgstr "escrits, falten %llu per escriure però no s'ha pogut"
 717. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 718. #, c-format
 719. msgid "Problem closing the file %s"
 720. msgstr "Ha hagut un problema en tancar el fitxer %s"
 721. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 722. #, c-format
 723. msgid "Problem renaming the file %s to %s"
 724. msgstr "Ha hagut un problema en reanomenar el fitxer %s a %s"
 725. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 726. msgid "Problem syncing the file"
 727. msgstr "Ha hagut un problema en sincronitzar el fitxer"
 728. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 729. #, fuzzy, c-format
 730. msgid "Unable to mkstemp %s"
 731. msgstr "No es pot veure l'estat de %s"
 732. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 733. #, c-format
 734. msgid "Unable to write to %s"
 735. msgstr "No es pot escriure en %s"
 736. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 737. msgid "Can't mmap an empty file"
 738. msgstr "No es pot transferir un fitxer buit a memòria"
 739. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 740. #, c-format
 741. msgid "Couldn't make mmap of %llu bytes"
 742. msgstr "No s'ha pogut crear un mapa de memòria de %llu octets"
 743. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 744. #, c-format
 745. msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
 746. msgstr "No s'ha pogut duplicar el descriptor del fitxer %i"
 747. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 748. msgid "Unable to close mmap"
 749. msgstr "No es pot tancar el mmap"
 750. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 751. msgid "Unable to synchronize mmap"
 752. msgstr "No es pot sincronitzar el mmap"
 753. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 754. #, c-format
 755. msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
 756. msgstr "No s'ha pogut crear un mapa de memòria de %lu octets"
 757. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 758. msgid "Failed to truncate file"
 759. msgstr "No s'ha pogut truncar el fitxer %s"
 760. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 761. #, c-format
 762. msgid ""
 763. "Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
 764. "Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
 765. msgstr ""
 766. "No hi ha espai per al «Dynamic MMap». Incrementeu la mida d'APT::Cache-"
 767. "Start. Valor actual: %lu. (man 5 apt.conf)"
 768. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 769. #, c-format
 770. msgid ""
 771. "Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
 772. "reached."
 773. msgstr ""
 774. "No s'ha pogut incrementar la mida del MMap ja que el limit de %lu bytes ja "
 775. "s'ha superat."
 776. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 777. msgid ""
 778. "Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
 779. msgstr ""
 780. "No s'ha pogut incrementar la mida del MMap ja que el creixement automàtic "
 781. "està deshabilitat per l'usuari."
 782. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 783. #, c-format
 784. msgid "%c%s... Error!"
 785. msgstr "%c%s… Error!"
 786. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 787. #, c-format
 788. msgid "%c%s... Done"
 789. msgstr "%c%s… Fet"
 790. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 791. msgid "..."
 792. msgstr "…"
 793. #. Print the spinner
 794. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 795. #, c-format
 796. msgid "%c%s... %u%%"
 797. msgstr "%c%s… %u%%"
 798. #. TRANSLATOR: d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
 799. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 800. #, c-format
 801. msgid "%lid %lih %limin %lis"
 802. msgstr "%lid %lih %limin %lis"
 803. #. TRANSLATOR: h means hours, min means minutes, s means seconds
 804. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 805. #, c-format
 806. msgid "%lih %limin %lis"
 807. msgstr "%lih %limin %lis"
 808. #. TRANSLATOR: min means minutes, s means seconds
 809. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 810. #, c-format
 811. msgid "%limin %lis"
 812. msgstr "%limin %lis"
 813. #. TRANSLATOR: s means seconds
 814. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 815. #, c-format
 816. msgid "%lis"
 817. msgstr "%lis"
 818. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 819. #, c-format
 820. msgid "Selection %s not found"
 821. msgstr "No s'ha trobat la selecció %s"
 822. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 823. #. a file like main/binary-amd64/Packages; another identifier like Contents;
 824. #. filename and linenumber of the sources.list entry currently parsed
 825. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 826. #, c-format
 827. msgid "Target %s wants to acquire the same file (%s) as %s from source %s"
 828. msgstr ""
 829. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 830. #. a file like main/binary-amd64/Packages; filename and linenumber of
 831. #. two sources.list entries
 832. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 833. #, c-format
 834. msgid "Target %s (%s) is configured multiple times in %s and %s"
 835. msgstr ""
 836. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 837. #, c-format
 838. msgid "Unable to parse Release file %s"
 839. msgstr "No es pot analitzar el fitxer Release %s"
 840. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 841. #, c-format
 842. msgid "No sections in Release file %s"
 843. msgstr "No hi ha seccions al fitxer Release %s"
 844. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 845. #, c-format
 846. msgid "No Hash entry in Release file %s"
 847. msgstr "No hi ha una entrada Hash al fitxer Release %s"
 848. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 849. #, c-format
 850. msgid ""
 851. "No Hash entry in Release file %s which is considered strong enough for "
 852. "security purposes"
 853. msgstr ""
 854. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 855. #, c-format
 856. msgid "Invalid '%s' entry in Release file %s"
 857. msgstr "El camp «%s» al fitxer Release %s és invàlid"
 858. #. TRANSLATOR: The first is an option name from sources.list manpage, the other two URI and Suite
 859. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 860. #, c-format
 861. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s"
 862. msgstr ""
 863. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 864. #, c-format
 865. msgid "Invalid value set for option %s regarding source %s %s (%s)"
 866. msgstr ""
 867. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 868. #, c-format
 869. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s: %s != %s"
 870. msgstr ""
 871. #: apt-pkg/deb/debrecords.cc apt-pkg/tagfile.cc
 872. #, c-format
 873. msgid "Unable to parse package file %s (%d)"
 874. msgstr "No es pot analitzar el fitxer del paquet %s (%d)"
 875. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 876. #, c-format
 877. msgid ""
 878. "Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
 879. "it?"
 880. msgstr ""
 881. "No s'ha pogut bloquejar el directori d'administració (%s), hi ha cap altre "
 882. "procés utilitzant-lo?"
 883. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 884. #, c-format
 885. msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 886. msgstr "No es pot blocar el directori d'administració (%s), sou root?"
 887. #. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually
 888. #. dpkg --configure -a
 889. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 890. #, c-format
 891. msgid ""
 892. "dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem. "
 893. msgstr ""
 894. "S'ha interromput el dpkg, hauríeu d'executar manualment «%s» per a corregir "
 895. "el problema."
 896. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 897. msgid "Not locked"
 898. msgstr "No blocat"
 899. #. we don't care for the difference
 900. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 901. #, c-format
 902. msgid "Installing %s"
 903. msgstr "S'està instaŀlant %s"
 904. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 905. #, c-format
 906. msgid "Configuring %s"
 907. msgstr "S'està configurant el paquet %s"
 908. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 909. #, c-format
 910. msgid "Removing %s"
 911. msgstr "S'està suprimint el paquet %s"
 912. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 913. #, c-format
 914. msgid "Completely removing %s"
 915. msgstr "S'ha suprimit completament %s"
 916. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 917. #, c-format
 918. msgid "Noting disappearance of %s"
 919. msgstr "S'està anotant la desaparició de %s"
 920. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 921. #, c-format
 922. msgid "Running post-installation trigger %s"
 923. msgstr "S'està executant l'activador de postinstaŀlació %s"
 924. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 925. #, c-format
 926. msgid "Installed %s"
 927. msgstr "S'ha instaŀlat el paquet %s"
 928. #. FIXME: use a better string after freeze
 929. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 930. #, c-format
 931. msgid "Directory '%s' missing"
 932. msgstr "Manca el directori «%s»"
 933. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc apt-pkg/edsp.cc
 934. #, c-format
 935. msgid "Could not open file '%s'"
 936. msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer «%s»"
 937. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 938. #, c-format
 939. msgid "Preparing %s"
 940. msgstr "S'està preparant el paquet %s"
 941. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 942. #, c-format
 943. msgid "Unpacking %s"
 944. msgstr "S'està desempaquetant %s"
 945. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 946. #, c-format
 947. msgid "Preparing to configure %s"
 948. msgstr "S'està preparant per a configurar el paquet %s"
 949. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 950. #, c-format
 951. msgid "Preparing for removal of %s"
 952. msgstr "S'està preparant per a la supressió del paquet %s"
 953. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 954. #, c-format
 955. msgid "Removed %s"
 956. msgstr "S'ha suprimit el paquet %s"
 957. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 958. #, c-format
 959. msgid "Preparing to completely remove %s"
 960. msgstr "S'està preparant per a suprimir completament el paquet %s"
 961. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 962. #, c-format
 963. msgid "Completely removed %s"
 964. msgstr "S'ha suprimit completament el paquet %s"
 965. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 966. #, fuzzy, c-format
 967. msgid "Can not write log (%s)"
 968. msgstr "No es pot escriure en %s"
 969. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 970. msgid "Is /dev/pts mounted?"
 971. msgstr ""
 972. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 973. msgid "Operation was interrupted before it could finish"
 974. msgstr "S'ha interromput l'operació abans que pogués finalitzar"
 975. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 976. msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
 977. msgstr "No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports"
 978. #. check if its not a follow up error
 979. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 980. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 981. msgstr "S'han produït problemes de depències, es deixa sense configurar"
 982. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 983. msgid ""
 984. "No apport report written because the error message indicates its a followup "
 985. "error from a previous failure."
 986. msgstr ""
 987. "No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica que és un error "
 988. "consequent de una fallida anterior."
 989. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 990. msgid ""
 991. "No apport report written because the error message indicates a disk full "
 992. "error"
 993. msgstr ""
 994. "No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica una fallida per "
 995. "disc ple"
 996. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 997. msgid ""
 998. "No apport report written because the error message indicates a out of memory "
 999. "error"
 1000. msgstr ""
 1001. "No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica una fallida per "
 1002. "falta de memòria"
 1003. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1004. #, fuzzy
 1005. msgid ""
 1006. "No apport report written because the error message indicates an issue on the "
 1007. "local system"
 1008. msgstr ""
 1009. "No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica una fallida per "
 1010. "disc ple"
 1011. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1012. msgid ""
 1013. "No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
 1014. msgstr ""
 1015. "No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica d'una fallida "
 1016. "d'E/S del dpkg"
 1017. #: apt-pkg/depcache.cc
 1018. msgid "Building dependency tree"
 1019. msgstr "S'està construint l'arbre de dependències"
 1020. #: apt-pkg/depcache.cc
 1021. msgid "Candidate versions"
 1022. msgstr "Versions candidates"
 1023. #: apt-pkg/depcache.cc
 1024. msgid "Dependency generation"
 1025. msgstr "Dependències que genera"
 1026. #: apt-pkg/depcache.cc
 1027. msgid "Reading state information"
 1028. msgstr "S'està llegint la informació de l'estat"
 1029. #: apt-pkg/depcache.cc
 1030. #, c-format
 1031. msgid "Failed to open StateFile %s"
 1032. msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'estat %s"
 1033. #: apt-pkg/depcache.cc
 1034. #, c-format
 1035. msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
 1036. msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer d'estat temporal %s"
 1037. #: apt-pkg/edsp.cc
 1038. msgid "Send scenario to solver"
 1039. msgstr "Envia l'escenari al resoledor"
 1040. #: apt-pkg/edsp.cc
 1041. msgid "Send request to solver"
 1042. msgstr "Envia la petició al resoledor"
 1043. #: apt-pkg/edsp.cc
 1044. msgid "Prepare for receiving solution"
 1045. msgstr "Prepara per a rebre una solució"
 1046. #: apt-pkg/edsp.cc
 1047. msgid "External solver failed without a proper error message"
 1048. msgstr "El resoledor extern ha fallat sense un missatge d'error adient"
 1049. #: apt-pkg/edsp.cc
 1050. msgid "Execute external solver"
 1051. msgstr "Executa un resoledor extern"
 1052. #: apt-pkg/edsp.cc
 1053. #, fuzzy
 1054. msgid "Execute external planner"
 1055. msgstr "Executa un resoledor extern"
 1056. #: apt-pkg/edsp.cc
 1057. #, fuzzy
 1058. msgid "Send request to planner"
 1059. msgstr "Envia la petició al resoledor"
 1060. #: apt-pkg/edsp.cc
 1061. #, fuzzy
 1062. msgid "Send scenario to planner"
 1063. msgstr "Envia l'escenari al resoledor"
 1064. #: apt-pkg/edsp.cc
 1065. #, fuzzy
 1066. msgid "External planner failed without a proper error message"
 1067. msgstr "El resoledor extern ha fallat sense un missatge d'error adient"
 1068. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1069. #, c-format
 1070. msgid "Wrote %i records.\n"
 1071. msgstr "S'han escrit %i registres.\n"
 1072. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1073. #, c-format
 1074. msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
 1075. msgstr "S'han escrit %i registres, on falten %i fitxers.\n"
 1076. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1077. #, c-format
 1078. msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
 1079. msgstr "S'han escrit %i registres, on hi ha %i fitxers no coincidents\n"
 1080. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1081. #, c-format
 1082. msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
 1083. msgstr ""
 1084. "S'han escrit %i registres, on falten %i fitxers i hi ha %i fitxers no "
 1085. "coincidents\n"
 1086. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1087. #, c-format
 1088. msgid "Can't find authentication record for: %s"
 1089. msgstr "No s'ha pogut trobar el registre d'autenticatió per a: %s"
 1090. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1091. #, c-format
 1092. msgid "Hash mismatch for: %s"
 1093. msgstr "El resum no coincideix per a: %s"
 1094. #: apt-pkg/init.cc
 1095. #, c-format
 1096. msgid "Packaging system '%s' is not supported"
 1097. msgstr "El sistema d'empaquetament «%s» no està suportat"
 1098. #: apt-pkg/init.cc
 1099. msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
 1100. msgstr "No es pot determinar un tipus de sistema d'empaquetament adequat."
 1101. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1102. #, c-format
 1103. msgid "Progress: [%3i%%]"
 1104. msgstr ""
 1105. #. send status information that we are about to fork dpkg
 1106. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1107. msgid "Running dpkg"
 1108. msgstr "S'està executant dpkg"
 1109. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1110. #, c-format
 1111. msgid ""
 1112. "Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
 1113. "under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
 1114. msgstr ""
 1115. "No s'ha pogut realitzar la configuració immediata de «%s». Vegeu man 5 apt."
 1116. "conf, sota APT::Immediate-Configure per a més detalls. (%d)"
 1117. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1118. #, c-format
 1119. msgid "Could not configure '%s'. "
 1120. msgstr "No s'ha pogut configurar «%s»."
 1121. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1122. #, c-format
 1123. msgid ""
 1124. "This installation run will require temporarily removing the essential "
 1125. "package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
 1126. "you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
 1127. msgstr ""
 1128. "Aquesta instaŀlació requereix suprimir temporalment el paquet essencial %s "
 1129. "per qüestió d'un bucle de Conflictes/Pre-dependències. Això sol ser una cosa "
 1130. "dolenta, però si realment desitgeu fer-la, activeu l'opció APT::Force-"
 1131. "LoopBreak."
 1132. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1133. msgid "Empty package cache"
 1134. msgstr "Memòria cau de paquets és buida"
 1135. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1136. msgid "The package cache file is corrupted"
 1137. msgstr "El fitxer de memòria cau de paquets està corromput"
 1138. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1139. msgid "The package cache file is an incompatible version"
 1140. msgstr "El fitxer de memòria cau de paquets és una versió incompatible"
 1141. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1142. #, c-format
 1143. msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
 1144. msgstr "Aquest APT no suporta el sistema de versions «%s»"
 1145. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1146. #, fuzzy, c-format
 1147. msgid "The package cache was built for different architectures: %s vs %s"
 1148. msgstr "La memòria cau de paquets fou creada per a una arquitectura diferent"
 1149. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1150. #, fuzzy
 1151. msgid "The package cache file is corrupted, it has the wrong hash"
 1152. msgstr "El fitxer de memòria cau de paquets està corromput, és massa petit"
 1153. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1154. msgid "Depends"
 1155. msgstr "Depèn"
 1156. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1157. msgid "PreDepends"
 1158. msgstr "Predepèn"
 1159. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1160. msgid "Suggests"
 1161. msgstr "Suggereix"
 1162. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1163. msgid "Conflicts"
 1164. msgstr "Entra en conflicte"
 1165. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1166. msgid "Recommends"
 1167. msgstr "Recomana"
 1168. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1169. msgid "Replaces"
 1170. msgstr "Reemplaça"
 1171. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1172. msgid "Breaks"
 1173. msgstr "Trenca"
 1174. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1175. msgid "Enhances"
 1176. msgstr "Millora"
 1177. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1178. msgid "Obsoletes"
 1179. msgstr "Fa obsolet"
 1180. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1181. msgid "important"
 1182. msgstr "important"
 1183. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1184. msgid "required"
 1185. msgstr "requerit"
 1186. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1187. msgid "standard"
 1188. msgstr "estàndard"
 1189. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1190. msgid "extra"
 1191. msgstr "extra"
 1192. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1193. msgid "optional"
 1194. msgstr "opcional"
 1195. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1196. msgid "Cache has an incompatible versioning system"
 1197. msgstr "La memòria cau té un sistema de versions incompatible"
 1198. #. TRANSLATOR: The first placeholder is a package name,
 1199. #. the other two should be copied verbatim as they include debug info
 1200. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1201. #, c-format
 1202. msgid "Error occurred while processing %s (%s%d)"
 1203. msgstr "S'ha produït un error en processar %s (%s%d)"
 1204. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1205. msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
 1206. msgstr ""
 1207. "Uau, heu excedit el nombre de paquets que aquest APT és capaç de gestionar."
 1208. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1209. msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
 1210. msgstr ""
 1211. "Uau, heu excedit el nombre de versions que aquest APT és capaç de gestionar."
 1212. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1213. msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
 1214. msgstr ""
 1215. "Uau, heu excedit el nombre de descripcions que aquest APT és capaç de "
 1216. "gestionar. "
 1217. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1218. msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
 1219. msgstr ""
 1220. "Uau, heu excedit el nombre de dependències que aquest APT és capaç de "
 1221. "gestionar."
 1222. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1223. msgid "Reading package lists"
 1224. msgstr "S'està llegint la llista de paquets"
 1225. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1226. msgid "IO Error saving source cache"
 1227. msgstr "Error d'E/S en desar la memòria cau de la font"
 1228. #: apt-pkg/pkgrecords.cc
 1229. #, c-format
 1230. msgid "Index file type '%s' is not supported"
 1231. msgstr "El tipus de fitxer índex «%s» no està suportat"
 1232. #: apt-pkg/policy.cc
 1233. #, c-format
 1234. msgid ""
 1235. "The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
 1236. "available in the sources"
 1237. msgstr ""
 1238. "El valor «%s» és invàlid per a APT:Default-Release donat que aquest "
 1239. "llançament no és disponible a les fonts"
 1240. #: apt-pkg/policy.cc
 1241. #, c-format
 1242. msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
 1243. msgstr "Registre no vàlid al fitxer de preferències %s, paquet sense capçalera"
 1244. #: apt-pkg/policy.cc
 1245. #, c-format
 1246. msgid "Did not understand pin type %s"
 1247. msgstr "No s'ha entès el pin de tipus %s"
 1248. #: apt-pkg/policy.cc
 1249. #, c-format
 1250. msgid "%s: Value %s is outside the range of valid pin priorities (%d to %d)"
 1251. msgstr ""
 1252. #: apt-pkg/policy.cc
 1253. msgid "No priority (or zero) specified for pin"
 1254. msgstr "No hi ha prioritat especificada per al pin (o és zero)"
 1255. #. TRANSLATOR: %u is a line number, the first %s is a filename of a file with the extension "second %s" and the third %s is a unique identifier for bugreports
 1256. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1257. #, fuzzy, c-format
 1258. msgid "Malformed entry %u in %s file %s (%s)"
 1259. msgstr "Línia predominant %s malformada %llu núm 1"
 1260. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1261. #, c-format
 1262. msgid "Opening %s"
 1263. msgstr "S'està obrint %s"
 1264. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1265. #, c-format
 1266. msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
 1267. msgstr "La línia %u és malformada en la llista de fonts %s (tipus)"
 1268. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1269. #, c-format
 1270. msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
 1271. msgstr "El tipus «%s» no és conegut en la línia %u de la llista de fonts %s"
 1272. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1273. #, fuzzy, c-format
 1274. msgid "Malformed stanza %u in source list %s (type)"
 1275. msgstr "La línia %u és malformada en la llista de fonts %s (tipus)"
 1276. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1277. #, fuzzy, c-format
 1278. msgid "Type '%s' is not known on stanza %u in source list %s"
 1279. msgstr "El tipus «%s» no és conegut en la línia %u de la llista de fonts %s"
 1280. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1281. #, c-format
 1282. msgid "Unsupported file %s given on commandline"
 1283. msgstr ""
 1284. #: apt-pkg/srcrecords.cc
 1285. msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
 1286. msgstr "Heu de posar algunes URI 'font' en el vostre sources.list"
 1287. #: apt-pkg/tagfile.cc
 1288. #, c-format
 1289. msgid "Cannot convert %s to integer: out of range"
 1290. msgstr ""
 1291. #: apt-pkg/update.cc apt-private/private-download.cc
 1292. #, c-format
 1293. msgid "Failed to fetch %s %s"
 1294. msgstr "No s'ha pogut obtenir %s %s"
 1295. #: apt-pkg/update.cc
 1296. msgid ""
 1297. "Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
 1298. "used instead."
 1299. msgstr ""
 1300. "Alguns índex no s'han pogut baixar. S'han descartat, o en el seu lloc s'han "
 1301. "emprat els antics."
 1302. #: apt-pkg/upgrade.cc
 1303. msgid "Calculating upgrade"
 1304. msgstr "S'està calculant l'actualització"
 1305. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed before unchanged files in 'apt-get update'
 1306. #: apt-private/acqprogress.cc
 1307. #, c-format
 1308. msgid "Hit:%lu %s"
 1309. msgstr "Obj:%lu %s"
 1310. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files processed in 'apt-get update'
 1311. #. Potentially replaced later by "Hit:", "Ign:" or "Err:" if something (bad) happens
 1312. #: apt-private/acqprogress.cc
 1313. #, c-format
 1314. msgid "Get:%lu %s"
 1315. msgstr "Bai:%lu %s"
 1316. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1317. #. which failed to download, but the error is ignored (compare "Err:")
 1318. #: apt-private/acqprogress.cc
 1319. #, c-format
 1320. msgid "Ign:%lu %s"
 1321. msgstr ""
 1322. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1323. #. which failed to download and the error is critical (compare "Ign:")
 1324. #: apt-private/acqprogress.cc
 1325. #, c-format
 1326. msgid "Err:%lu %s"
 1327. msgstr ""
 1328. #: apt-private/acqprogress.cc
 1329. #, c-format
 1330. msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
 1331. msgstr "S'ha baixat %sB en %s (%sB/s)\n"
 1332. #: apt-private/acqprogress.cc
 1333. msgid " [Working]"
 1334. msgstr " [Treballant]"
 1335. #: apt-private/acqprogress.cc
 1336. #, fuzzy, c-format
 1337. msgid ""
 1338. "Media change: please insert the disc labeled\n"
 1339. " '%s'\n"
 1340. "in the drive '%s' and press [Enter]\n"
 1341. msgstr ""
 1342. "Canvi de medi: inseriu el disc amb l'etiqueta\n"
 1343. " «%s»\n"
 1344. "en la unitat «%s» i premeu Intro\n"
 1345. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1346. msgid "Correcting dependencies..."
 1347. msgstr "S'estan corregint les dependències…"
 1348. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1349. msgid " failed."
 1350. msgstr " ha fallat."
 1351. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1352. msgid "Unable to correct dependencies"
 1353. msgstr "No es poden corregir les dependències"
 1354. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1355. msgid "Unable to minimize the upgrade set"
 1356. msgstr "No es pot minimitzar el joc de versions revisades"
 1357. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1358. msgid " Done"
 1359. msgstr " Fet"
 1360. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1361. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
 1362. msgstr "Potser voldreu executar «apt-get -f install» per a corregir-ho."
 1363. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1364. msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
 1365. msgstr "Dependències sense satisfer. Proveu-ho emprant -f."
 1366. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-search.cc
 1367. msgid "Sorting"
 1368. msgstr ""
 1369. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1370. #, c-format
 1371. msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
 1372. msgstr "Nota: s'està seleccionant «%s» per a la tasca «%s»\n"
 1373. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1374. #, fuzzy, c-format
 1375. msgid "Note, selecting '%s' for glob '%s'\n"
 1376. msgstr "Nota: s'està seleccionant «%s» per a l'expressió regular «%s»\n"
 1377. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1378. #, c-format
 1379. msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
 1380. msgstr "Nota: s'està seleccionant «%s» per a l'expressió regular «%s»\n"
 1381. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1382. #, c-format
 1383. msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
 1384. msgstr "El paquet %s és un paquet virtual proveït per:\n"
 1385. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1386. #, fuzzy
 1387. msgid " [Installed]"
 1388. msgstr " [Instaŀlat]"
 1389. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1390. msgid " [Not candidate version]"
 1391. msgstr "[Versió no candidata]"
 1392. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1393. msgid "You should explicitly select one to install."
 1394. msgstr "Necessiteu seleccionar-ne un explícitament per a instaŀlar-lo."
 1395. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1396. #, c-format
 1397. msgid ""
 1398. "Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
 1399. "This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
 1400. "is only available from another source\n"
 1401. msgstr ""
 1402. "El paquet %s no té versió disponible, però un altre paquet\n"
 1403. "en fa referència. Això normalment vol dir que el paquet falta,\n"
 1404. "s'ha tornat obsolet o només és disponible des d'una altra font.\n"
 1405. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1406. msgid "However the following packages replace it:"
 1407. msgstr "Tot i que els següents paquets el reemplacen:"
 1408. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1409. #, c-format
 1410. msgid "Package '%s' has no installation candidate"
 1411. msgstr "El paquet «%s» no té candidat d'instaŀlació"
 1412. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1413. #, c-format
 1414. msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
 1415. msgstr "Els paquets virtuals com «%s» no es poden suprimir\n"
 1416. #. TRANSLATORS: Note, this is not an interactive question
 1417. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1418. #, c-format
 1419. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?\n"
 1420. msgstr ""
 1421. "El paquet «%s» no està instaŀlat, així doncs no es suprimirà. Volíeu dir "
 1422. "«%s»?\n"
 1423. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1424. #, c-format
 1425. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed\n"
 1426. msgstr "El paquet «%s» no està instaŀlat, així doncs no es suprimirà\n"
 1427. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1428. #, c-format
 1429. msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
 1430. msgstr "Nota: s'està seleccionant «%s» en lloc de «%s»\n"
 1431. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1432. msgid "Most used commands:"
 1433. msgstr ""
 1434. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1435. #, c-format
 1436. msgid "See %s for more information about the available commands."
 1437. msgstr ""
 1438. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1439. msgid ""
 1440. "Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).\n"
 1441. "Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).\n"
 1442. "Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).\n"
 1443. "Security details are available in apt-secure(8).\n"
 1444. msgstr ""
 1445. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1446. msgid "This APT has Super Cow Powers."
 1447. msgstr "Aquest APT té superpoders bovins."
 1448. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1449. msgid "This APT helper has Super Meep Powers."
 1450. msgstr ""
 1451. #: apt-private/private-depends.cc apt-private/private-show.cc
 1452. #: cmdline/apt-mark.cc
 1453. msgid "No packages found"
 1454. msgstr "No s'han trobat paquets"
 1455. #: apt-private/private-download.cc
 1456. msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
 1457. msgstr "AVÍS: No es poden autenticar els següents paquets!"
 1458. #: apt-private/private-download.cc
 1459. msgid "Authentication warning overridden.\n"
 1460. msgstr "S'ha descartat l'avís d'autenticació.\n"
 1461. #: apt-private/private-download.cc
 1462. msgid "Some packages could not be authenticated"
 1463. msgstr "No s'ha pogut autenticar alguns paquets"
 1464. #: apt-private/private-download.cc
 1465. msgid "Install these packages without verification?"
 1466. msgstr "Voleu instaŀlar aquests paquets sense verificar-los?"
 1467. #: apt-private/private-download.cc apt-private/private-install.cc
 1468. msgid ""
 1469. "--force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow "
 1470. "instead."
 1471. msgstr ""
 1472. #: apt-private/private-download.cc
 1473. #, fuzzy
 1474. msgid ""
 1475. "There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-"
 1476. "unauthenticated"
 1477. msgstr "Hi ha problemes i s'ha emprat -y sense --force-yes"
 1478. #: apt-private/private-download.cc
 1479. #, c-format
 1480. msgid "Couldn't determine free space in %s"
 1481. msgstr "No s'ha pogut determinar l'espai lliure en %s"
 1482. #: apt-private/private-download.cc
 1483. #, c-format
 1484. msgid "You don't have enough free space in %s."
 1485. msgstr "No teniu prou espai lliure en %s."
 1486. #: apt-private/private-download.cc
 1487. msgid "Unable to lock the download directory"
 1488. msgstr "No és possible blocar el directori de descàrrega"
 1489. #: apt-private/private-install.cc
 1490. msgid ""
 1491. "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
 1492. "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
 1493. "distribution that some required packages have not yet been created\n"
 1494. "or been moved out of Incoming."
 1495. msgstr ""
 1496. "No s'han pogut instaŀlar alguns paquets. Això pot ser degut a que heu\n"
 1497. "demanat una situació impossible o que esteu emprant la distribució\n"
 1498. "«unstable» i alguns paquets requerits encara no han estat creats o bé\n"
 1499. "encara no els hi han introduït des d'«Incoming»."
 1500. #.
 1501. #. if (Packages == 1)
 1502. #. {
 1503. #. c1out << std::endl;
 1504. #. c1out <<
 1505. #. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 1506. #. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 1507. #. "that package should be filed.") << std::endl;
 1508. #. }
 1509. #.
 1510. #: apt-private/private-install.cc
 1511. msgid "The following information may help to resolve the situation:"
 1512. msgstr "La informació següent pot ajudar-vos a resoldre la situació:"
 1513. #: apt-private/private-install.cc
 1514. msgid "Broken packages"
 1515. msgstr "Paquets trencats"
 1516. #: apt-private/private-install.cc
 1517. msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
 1518. msgstr ""
 1519. "S'ha produït un error intern, s'ha cridat a InstallPackages amb paquets "
 1520. "trencats!"
 1521. #: apt-private/private-install.cc
 1522. msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
 1523. msgstr ""
 1524. "Els paquets necessiten ser suprimits però s'ha inhabilitat la supressió."
 1525. #: apt-private/private-install.cc
 1526. #, fuzzy
 1527. msgid ""
 1528. "Essential packages were removed and -y was used without --allow-remove-"
 1529. "essential."
 1530. msgstr "Hi ha problemes i s'ha emprat -y sense --force-yes"
 1531. #: apt-private/private-install.cc
 1532. #, fuzzy
 1533. msgid "Packages were downgraded and -y was used without --allow-downgrades."
 1534. msgstr "Hi ha problemes i s'ha emprat -y sense --force-yes"
 1535. #: apt-private/private-install.cc
 1536. msgid ""
 1537. "Held packages were changed and -y was used without --allow-change-held-"
 1538. "packages."
 1539. msgstr ""
 1540. #: apt-private/private-install.cc
 1541. msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
 1542. msgstr "S'ha produït un error intern, l'ordenació no ha acabat"
 1543. #: apt-private/private-install.cc
 1544. msgid "How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
 1545. msgstr ""
 1546. "Què estrany… les mides no coincideixen, informeu a apt@packages.debian.org"
 1547. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1548. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1549. #: apt-private/private-install.cc
 1550. #, c-format
 1551. msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
 1552. msgstr "S'ha d'obtenir %sB/%sB d'arxius.\n"
 1553. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1554. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1555. #: apt-private/private-install.cc
 1556. #, c-format
 1557. msgid "Need to get %sB of archives.\n"
 1558. msgstr "S'ha d'obtenir %sB d'arxius.\n"
 1559. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1560. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1561. #: apt-private/private-install.cc
 1562. #, c-format
 1563. msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
 1564. msgstr ""
 1565. "Després d'aquesta operació s'empraran %sB d'espai en disc addicional.\n"
 1566. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1567. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1568. #: apt-private/private-install.cc
 1569. #, c-format
 1570. msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
 1571. msgstr "Després d'aquesta operació s'alliberaran %sB d'espai en disc.\n"
 1572. #: apt-private/private-install.cc
 1573. msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
 1574. msgstr "S'ha especificat «Trivial Only» però aquesta operació no és trivial."
 1575. #. TRANSLATOR: This string needs to be typed by the user as a confirmation, so be
 1576. #. careful with hard to type or special characters (like non-breaking spaces)
 1577. #: apt-private/private-install.cc
 1578. msgid "Yes, do as I say!"
 1579. msgstr "Sí, fes el que et dic!"
 1580. #: apt-private/private-install.cc
 1581. #, c-format
 1582. msgid ""
 1583. "You are about to do something potentially harmful.\n"
 1584. "To continue type in the phrase '%s'\n"
 1585. " ?] "
 1586. msgstr ""
 1587. "Esteu a punt de fer quelcom potencialment nociu.\n"
 1588. "Per continuar escriviu la frase «%s»\n"
 1589. " ?] "
 1590. #: apt-private/private-install.cc
 1591. msgid "Abort."
 1592. msgstr "Avortat."
 1593. #: apt-private/private-install.cc
 1594. msgid "Do you want to continue?"
 1595. msgstr "Voleu continuar?"
 1596. #: apt-private/private-install.cc
 1597. msgid "Some files failed to download"
 1598. msgstr "Alguns fitxers no s'han pogut baixar"
 1599. #: apt-private/private-install.cc apt-private/private-source.cc
 1600. msgid "Download complete and in download only mode"
 1601. msgstr "Baixada completa i en mode de només baixada"
 1602. #: apt-private/private-install.cc
 1603. msgid ""
 1604. "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
 1605. "missing?"
 1606. msgstr ""
 1607. "No es poden baixar alguns arxius, proveu a executar apt-get update o "
 1608. "intenteu-ho amb --fix-missing."
 1609. #: apt-private/private-install.cc
 1610. msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
 1611. msgstr "--fix-missing i els medi intercanviables actualment no estan suportats"
 1612. #: apt-private/private-install.cc
 1613. msgid "Unable to correct missing packages."
 1614. msgstr "No es poden corregir els paquets que falten."
 1615. #: apt-private/private-install.cc
 1616. msgid "Aborting install."
 1617. msgstr "S'està avortant la instaŀlació."
 1618. #: apt-private/private-install.cc
 1619. msgid ""
 1620. "The following package disappeared from your system as\n"
 1621. "all files have been overwritten by other packages:"
 1622. msgid_plural ""
 1623. "The following packages disappeared from your system as\n"
 1624. "all files have been overwritten by other packages:"
 1625. msgstr[0] ""
 1626. "El següent paquet ha desaparegut del vostre sistema ja\n"
 1627. "que tots els fitxers s'han sobreescrit per altres paquets:"
 1628. msgstr[1] ""
 1629. "Els següents paquets han desaparegut del vostre sistema ja\n"
 1630. "que tots els fitxers s'han sobreescrit per altres paquets:"
 1631. #: apt-private/private-install.cc
 1632. msgid "Note: This is done automatically and on purpose by dpkg."
 1633. msgstr "Nota: Això ho fa el dpkg automàticament i a propòsit."
 1634. #: apt-private/private-install.cc
 1635. msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
 1636. msgstr ""
 1637. "Es suposa que no hauriem de suprimir coses, no es pot iniciar el supressor "
 1638. "automàtic"
 1639. #: apt-private/private-install.cc
 1640. msgid ""
 1641. "Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
 1642. "shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
 1643. msgstr ""
 1644. "Sembla que el supressor automàtic ha destruït alguna cosa que no deuria. Si "
 1645. "us plau, envieu un informe d'error per a l'apt."
 1646. #: apt-private/private-install.cc
 1647. msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
 1648. msgstr "S'ha produït un error intern, el supressor automàtic ha trencat coses"
 1649. #: apt-private/private-install.cc
 1650. msgid ""
 1651. "The following package was automatically installed and is no longer required:"
 1652. msgid_plural ""
 1653. "The following packages were automatically installed and are no longer "
 1654. "required:"
 1655. msgstr[0] ""
 1656. "El paquet següent s'ha instaŀlat automàticament i ja no serà necessari:"
 1657. msgstr[1] ""
 1658. "Els paquets següents s'han instaŀlat automàticament i ja no són necessaris:"
 1659. #: apt-private/private-install.cc
 1660. #, c-format
 1661. msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
 1662. msgid_plural ""
 1663. "%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
 1664. msgstr[0] ""
 1665. "El paquet %lu es va instaŀlar automàticament i ja no és necessari:\n"
 1666. msgstr[1] ""
 1667. "Els paquets %lu es van s'instaŀlar automàticament i ja no són necessaris:\n"
 1668. #: apt-private/private-install.cc
 1669. #, c-format
 1670. msgid "Use '%s' to remove it."
 1671. msgid_plural "Use '%s' to remove them."
 1672. msgstr[0] "Empreu «%s» per a suprimir-lo."
 1673. msgstr[1] "Empreu «%s» per a suprimir-los."
 1674. #: apt-private/private-install.cc
 1675. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
 1676. msgstr "Potser voldreu executar «apt-get -f install» per corregir-ho:"
 1677. #: apt-private/private-install.cc
 1678. msgid ""
 1679. "Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
 1680. "solution)."
 1681. msgstr ""
 1682. "Dependències insatisfetes. Proveu amb «apt-get -f install» sense paquets (o "
 1683. "especifiqueu una solució)."
 1684. #: apt-private/private-install.cc
 1685. #, fuzzy
 1686. msgid "The following additional packages will be installed:"
 1687. msgstr "S'instaŀlaran els següents paquets extres:"
 1688. #: apt-private/private-install.cc
 1689. msgid "Suggested packages:"
 1690. msgstr "Paquets suggerits:"
 1691. #: apt-private/private-install.cc
 1692. msgid "Recommended packages:"
 1693. msgstr "Paquets recomanats:"
 1694. #: apt-private/private-install.cc
 1695. #, c-format
 1696. msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
 1697. msgstr ""
 1698. "S'està ometent %s, ja està instaŀlat i l'actualització no està establerta.\n"
 1699. #: apt-private/private-install.cc
 1700. #, c-format
 1701. msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
 1702. msgstr ""
 1703. "S'està ometent '%s', no està instaŀlat i només es demana l'actualització.\n"
 1704. #: apt-private/private-install.cc
 1705. #, c-format
 1706. msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
 1707. msgstr "No es possible la reinstaŀlació del paquet %s, no es pot baixar.\n"
 1708. #. TRANSLATORS: First string is package name, second is version
 1709. #: apt-private/private-install.cc
 1710. #, fuzzy, c-format
 1711. msgid "%s is already the newest version (%s).\n"
 1712. msgstr "%s ja es troba en la versió més recent.\n"
 1713. #: apt-private/private-install.cc cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 1714. #, c-format
 1715. msgid "%s set to manually installed.\n"
 1716. msgstr "S'ha marcat %s com instaŀlat manualment.\n"
 1717. #: apt-private/private-install.cc
 1718. #, c-format
 1719. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
 1720. msgstr "Versió seleccionada «%s» (%s) per a «%s»\n"
 1721. #: apt-private/private-install.cc
 1722. #, c-format
 1723. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
 1724. msgstr "Versió seleccionada «%s» (%s) per a «%s» degut a «%s»\n"
 1725. #: apt-private/private-list.cc
 1726. msgid "Listing"
 1727. msgstr ""
 1728. #: apt-private/private-list.cc
 1729. #, c-format
 1730. msgid "There is %i additional version. Please use the '-a' switch to see it"
 1731. msgid_plural ""
 1732. "There are %i additional versions. Please use the '-a' switch to see them."
 1733. msgstr[0] ""
 1734. msgstr[1] ""
 1735. #. TRANSLATORS: placeholder is a binary name like apt or apt-get
 1736. #: apt-private/private-main.cc
 1737. #, c-format
 1738. msgid ""
 1739. "NOTE: This is only a simulation!\n"
 1740. " %s needs root privileges for real execution.\n"
 1741. " Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
 1742. " so don't depend on the relevance to the real current situation!\n"
 1743. msgstr ""
 1744. "Nota: Això només és una simulació!\n"
 1745. " L'%s necessita privilegis de root per a l'execució real.\n"
 1746. " Tingueu en ment que el bloqueig està desactivat,\n"
 1747. " per tant, no es depèn de la situació actual real.\n"
 1748. #: apt-private/private-output.cc apt-private/private-show.cc
 1749. msgid "unknown"
 1750. msgstr ""
 1751. #: apt-private/private-output.cc
 1752. #, fuzzy, c-format
 1753. msgid "[installed,upgradable to: %s]"
 1754. msgstr " [Instaŀlat]"
 1755. #: apt-private/private-output.cc
 1756. #, fuzzy
 1757. msgid "[installed,local]"
 1758. msgstr " [Instaŀlat]"
 1759. #: apt-private/private-output.cc
 1760. msgid "[installed,auto-removable]"
 1761. msgstr ""
 1762. #: apt-private/private-output.cc
 1763. #, fuzzy
 1764. msgid "[installed,automatic]"
 1765. msgstr " [Instaŀlat]"
 1766. #: apt-private/private-output.cc
 1767. #, fuzzy
 1768. msgid "[installed]"
 1769. msgstr " [Instaŀlat]"
 1770. #: apt-private/private-output.cc
 1771. #, c-format
 1772. msgid "[upgradable from: %s]"
 1773. msgstr ""
 1774. #: apt-private/private-output.cc
 1775. msgid "[residual-config]"
 1776. msgstr ""
 1777. #: apt-private/private-output.cc
 1778. #, c-format
 1779. msgid "but %s is installed"
 1780. msgstr "però està instaŀlat %s"
 1781. #: apt-private/private-output.cc
 1782. #, c-format
 1783. msgid "but %s is to be installed"
 1784. msgstr "però s'instaŀlarà %s"
 1785. #: apt-private/private-output.cc
 1786. msgid "but it is not installable"
 1787. msgstr "però no és instaŀlable"
 1788. #: apt-private/private-output.cc
 1789. msgid "but it is a virtual package"
 1790. msgstr "però és un paquet virtual"
 1791. #: apt-private/private-output.cc
 1792. msgid "but it is not going to be installed"
 1793. msgstr "però no serà instaŀlat"
 1794. #: apt-private/private-output.cc
 1795. msgid "but it is not installed"
 1796. msgstr "però no està instaŀlat"
 1797. #: apt-private/private-output.cc
 1798. msgid " or"
 1799. msgstr " o"
 1800. #: apt-private/private-output.cc
 1801. msgid "The following packages have unmet dependencies:"
 1802. msgstr "Els següents paquets tenen dependències sense satisfer:"
 1803. #: apt-private/private-output.cc
 1804. msgid "The following NEW packages will be installed:"
 1805. msgstr "S'instaŀlaran els paquets NOUS següents:"
 1806. #: apt-private/private-output.cc
 1807. msgid "The following packages will be REMOVED:"
 1808. msgstr "Es SUPRIMIRAN els paquets següents:"
 1809. #: apt-private/private-output.cc
 1810. msgid "The following packages have been kept back:"
 1811. msgstr "S'han mantingut els paquets següents:"
 1812. #: apt-private/private-output.cc
 1813. msgid "The following packages will be upgraded:"
 1814. msgstr "S'actualitzaran els paquets següents:"
 1815. #: apt-private/private-output.cc
 1816. msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
 1817. msgstr "Es DESACTUALITZARAN els paquets següents:"
 1818. #: apt-private/private-output.cc
 1819. msgid "The following held packages will be changed:"
 1820. msgstr "Es canviaran els paquets retinguts següents:"
 1821. #: apt-private/private-output.cc
 1822. #, c-format
 1823. msgid "%s (due to %s)"
 1824. msgstr "%s (per %s)"
 1825. #: apt-private/private-output.cc
 1826. msgid ""
 1827. "WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
 1828. "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
 1829. msgstr ""
 1830. "AVÍS: Es suprimiran els paquets essencials següents.\n"
 1831. "Això NO s'ha de fer a menys que sapigueu exactament el que esteu fent!"
 1832. #: apt-private/private-output.cc
 1833. #, c-format
 1834. msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
 1835. msgstr "%lu actualitzats, %lu nous a instaŀlar, "
 1836. #: apt-private/private-output.cc
 1837. #, c-format
 1838. msgid "%lu reinstalled, "
 1839. msgstr "%lu reinstaŀlats, "
 1840. #: apt-private/private-output.cc
 1841. #, c-format
 1842. msgid "%lu downgraded, "
 1843. msgstr "%lu desactualitzats, "
 1844. #: apt-private/private-output.cc
 1845. #, c-format
 1846. msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
 1847. msgstr "%lu a suprimir i %lu no actualitzats.\n"
 1848. #: apt-private/private-output.cc
 1849. #, c-format
 1850. msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
 1851. msgstr "%lu no instaŀlats o suprimits completament.\n"
 1852. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to Y[es]
 1853. #. e.g. "Do you want to continue? [Y/n] "
 1854. #. The user has to answer with an input matching the
 1855. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1856. #: apt-private/private-output.cc
 1857. msgid "[Y/n]"
 1858. msgstr "[S/n]"
 1859. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to N[o]
 1860. #. e.g. "Should this file be removed? [y/N] "
 1861. #. The user has to answer with an input matching the
 1862. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1863. #: apt-private/private-output.cc
 1864. msgid "[y/N]"
 1865. msgstr "[s/N]"
 1866. #. TRANSLATOR: "Yes" answer printed for a yes/no question if --assume-yes is set
 1867. #: apt-private/private-output.cc
 1868. msgid "Y"
 1869. msgstr "S"
 1870. #. TRANSLATOR: "No" answer printed for a yes/no question if --assume-no is set
 1871. #: apt-private/private-output.cc
 1872. msgid "N"
 1873. msgstr "N"
 1874. #: apt-private/private-search.cc
 1875. msgid "You must give at least one search pattern"
 1876. msgstr "Heu de donar com a mínim un patró de cerca"
 1877. #: apt-private/private-search.cc
 1878. msgid "Full Text Search"
 1879. msgstr ""
 1880. #: apt-private/private-show.cc cmdline/apt-cache.cc
 1881. #, c-format
 1882. msgid "Package file %s is out of sync."
 1883. msgstr "El fitxer %s del paquet està desincronitzat."
 1884. #: apt-private/private-show.cc
 1885. #, c-format
 1886. msgid "There is %i additional record. Please use the '-a' switch to see it"
 1887. msgid_plural ""
 1888. "There are %i additional records. Please use the '-a' switch to see them."
 1889. msgstr[0] ""
 1890. msgstr[1] ""
 1891. #: apt-private/private-show.cc
 1892. msgid "not a real package (virtual)"
 1893. msgstr ""
 1894. #: apt-private/private-show.cc
 1895. msgid "Package files:"
 1896. msgstr "Fitxers de paquets:"
 1897. #: apt-private/private-show.cc
 1898. msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
 1899. msgstr ""
 1900. "Memòria cau no sincronitzada, no es pot fer x-ref a un fitxer del paquet"
 1901. #. Show any packages have explicit pins
 1902. #: apt-private/private-show.cc
 1903. msgid "Pinned packages:"
 1904. msgstr "Paquets etiquetats:"
 1905. #. Print the package name and the version we are forcing to
 1906. #: apt-private/private-show.cc
 1907. #, c-format
 1908. msgid "%s -> %s with priority %d\n"
 1909. msgstr ""
 1910. #: apt-private/private-show.cc
 1911. msgid " Installed: "
 1912. msgstr " Instaŀlat: "
 1913. #: apt-private/private-show.cc
 1914. msgid " Candidate: "
 1915. msgstr " Candidat: "
 1916. #: apt-private/private-show.cc
 1917. msgid "(none)"
 1918. msgstr "(cap)"
 1919. #. Show the priority tables
 1920. #: apt-private/private-show.cc
 1921. msgid " Version table:"
 1922. msgstr " Taula de versió:"
 1923. #: apt-private/private-source.cc
 1924. #, fuzzy, c-format
 1925. msgid "Can not find a package for architecture '%s'"
 1926. msgstr "No s'ha pogut trobar el paquet a través de l'expressió regular «%s»"
 1927. #: apt-private/private-source.cc
 1928. #, fuzzy, c-format
 1929. msgid "Can not find a package '%s' with version '%s'"
 1930. msgstr "No s'ha pogut trobar el paquet a través de l'expressió regular «%s»"
 1931. #: apt-private/private-source.cc
 1932. #, fuzzy, c-format
 1933. msgid "Can not find a package '%s' with release '%s'"
 1934. msgstr "No s'ha pogut trobar el paquet a través de l'expressió regular «%s»"
 1935. #: apt-private/private-source.cc
 1936. #, c-format
 1937. msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
 1938. msgstr "S'està agafant «%s» com a paquet font en lloc de '%s'\n"
 1939. #: apt-private/private-source.cc
 1940. #, fuzzy, c-format
 1941. msgid "Can not find version '%s' of package '%s'"
 1942. msgstr "Descarta la versió «%s» no disponible del paquet «%s»"
 1943. #: apt-private/private-source.cc
 1944. msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
 1945. msgstr "Haureu d'especificar un paquet de codi font per a baixar"
 1946. #: apt-private/private-source.cc
 1947. #, c-format
 1948. msgid "Unable to find a source package for %s"
 1949. msgstr "No es pot trobar un paquet de fonts per a %s"
 1950. #: apt-private/private-source.cc
 1951. #, c-format
 1952. msgid ""
 1953. "NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
 1954. "%s\n"
 1955. msgstr ""
 1956. "Avís: L'empaquetat de «%s» és mantingut amb el sistema de control de\n"
 1957. "versions «%s» a:\n"
 1958. "%s\n"
 1959. #: apt-private/private-source.cc
 1960. #, c-format
 1961. msgid ""
 1962. "Please use:\n"
 1963. "%s\n"
 1964. "to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
 1965. msgstr ""
 1966. "Empreu:\n"
 1967. "%s\n"
 1968. "per obtenir les últimes actualitzacions (possiblement no publicades) del "
 1969. "paquet.\n"
 1970. #: apt-private/private-source.cc
 1971. #, c-format
 1972. msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
 1973. msgstr "S'està ometent el fitxer ja baixat «%s»\n"
 1974. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1975. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1976. #: apt-private/private-source.cc
 1977. #, c-format
 1978. msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
 1979. msgstr "Es necessita baixar %sB/%sB d'arxius font.\n"
 1980. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1981. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1982. #: apt-private/private-source.cc
 1983. #, c-format
 1984. msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
 1985. msgstr "Es necessita baixar %sB d'arxius font.\n"
 1986. #: apt-private/private-source.cc
 1987. #, c-format
 1988. msgid "Fetch source %s\n"
 1989. msgstr "Obtén el font %s\n"
 1990. #: apt-private/private-source.cc
 1991. msgid "Failed to fetch some archives."
 1992. msgstr "No s'ha pogut baixar alguns arxius."
 1993. #: apt-private/private-source.cc
 1994. #, c-format
 1995. msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
 1996. msgstr ""
 1997. "S'està ometent el desempaquetament de les fonts que ja ho estan en %s\n"
 1998. #: apt-private/private-source.cc
 1999. #, c-format
 2000. msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
 2001. msgstr "L'ordre de desempaquetar «%s» ha fallat.\n"
 2002. #: apt-private/private-source.cc
 2003. #, c-format
 2004. msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
 2005. msgstr "Comproveu si el paquet «dpkgdev» està instaŀlat.\n"
 2006. #: apt-private/private-source.cc
 2007. #, c-format
 2008. msgid "Build command '%s' failed.\n"
 2009. msgstr "L'ordre de construir «%s» ha fallat.\n"
 2010. #: apt-private/private-source.cc
 2011. #, c-format
 2012. msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
 2013. msgstr ""
 2014. "No es pot obtenir informació sobre les dependències de construcció per a %s"
 2015. #: apt-private/private-source.cc
 2016. #, c-format
 2017. msgid "%s has no build depends.\n"
 2018. msgstr "%s no té dependències de construcció.\n"
 2019. #: apt-private/private-source.cc
 2020. msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
 2021. msgstr ""
 2022. "S'ha d'especificar un paquet per a verificar les dependències de construcció "
 2023. "per a"
 2024. #: apt-private/private-source.cc
 2025. #, c-format
 2026. msgid ""
 2027. "No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
 2028. "Architectures for setup"
 2029. msgstr ""
 2030. "No hi ha informació d'arquitectura disponible per a %s. Vegeu apt.conf(5) "
 2031. "APT::Architectures per a configurar-ho"
 2032. #: apt-private/private-source.cc
 2033. #, c-format
 2034. msgid "Note, using directory '%s' to get the build dependencies\n"
 2035. msgstr ""
 2036. #: apt-private/private-source.cc
 2037. #, fuzzy, c-format
 2038. msgid "Note, using file '%s' to get the build dependencies\n"
 2039. msgstr "No es poden processar les dependències de construcció"
 2040. #: apt-private/private-source.cc
 2041. msgid "Failed to process build dependencies"
 2042. msgstr "No es poden processar les dependències de construcció"
 2043. #: apt-private/private-sources.cc
 2044. #, fuzzy, c-format
 2045. msgid "Failed to parse %s. Edit again? "
 2046. msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de %s a %s"
 2047. #: apt-private/private-sources.cc
 2048. #, c-format
 2049. msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'."
 2050. msgstr ""
 2051. #: apt-private/private-unmet.cc
 2052. #, c-format
 2053. msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
 2054. msgstr "El paquet %s versió %s té una dependència sense satisfer:\n"
 2055. #: apt-private/private-update.cc
 2056. msgid "The update command takes no arguments"
 2057. msgstr "L'ordre update no pren arguments"
 2058. #: apt-private/private-update.cc
 2059. #, c-format
 2060. msgid "%i package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.\n"
 2061. msgid_plural ""
 2062. "%i packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.\n"
 2063. msgstr[0] ""
 2064. msgstr[1] ""
 2065. #: apt-private/private-update.cc
 2066. msgid "All packages are up to date."
 2067. msgstr ""
 2068. #: cmdline/apt-cache.cc
 2069. #, fuzzy
 2070. msgid "apt-cache stats does not take any arguments"
 2071. msgstr "L'ordre update no pren arguments"
 2072. #: cmdline/apt-cache.cc
 2073. msgid "Total package names: "
 2074. msgstr "Nombre total de paquets: "
 2075. #: cmdline/apt-cache.cc
 2076. msgid "Total package structures: "
 2077. msgstr "Nombre total d'estructures de paquets: "
 2078. #: cmdline/apt-cache.cc
 2079. msgid " Normal packages: "
 2080. msgstr " Paquets normals: "
 2081. #: cmdline/apt-cache.cc
 2082. msgid " Pure virtual packages: "
 2083. msgstr " Paquets virtuals purs: "
 2084. #: cmdline/apt-cache.cc
 2085. msgid " Single virtual packages: "
 2086. msgstr " Paquets virtuals únics: "
 2087. #: cmdline/apt-cache.cc
 2088. msgid " Mixed virtual packages: "
 2089. msgstr " Paquets virtuals mixtes: "
 2090. #: cmdline/apt-cache.cc
 2091. msgid " Missing: "
 2092. msgstr " Falten: "
 2093. #: cmdline/apt-cache.cc
 2094. msgid "Total distinct versions: "
 2095. msgstr "Nombre total de versions diferents: "
 2096. #: cmdline/apt-cache.cc
 2097. msgid "Total distinct descriptions: "
 2098. msgstr "Nombre total de descripcions diferents: "
 2099. #: cmdline/apt-cache.cc
 2100. msgid "Total dependencies: "
 2101. msgstr "Nombre total de dependències: "
 2102. #: cmdline/apt-cache.cc
 2103. msgid "Total ver/file relations: "
 2104. msgstr "Nombre total de relacions versió/fitxer: "
 2105. #: cmdline/apt-cache.cc
 2106. msgid "Total Desc/File relations: "
 2107. msgstr "Nombre total de relacions descripció/fitxer: "
 2108. #: cmdline/apt-cache.cc
 2109. msgid "Total Provides mappings: "
 2110. msgstr "Nombre total dels mapes aportats: "
 2111. #: cmdline/apt-cache.cc
 2112. msgid "Total globbed strings: "
 2113. msgstr "Nombre total de cadenes globals: "
 2114. #: cmdline/apt-cache.cc
 2115. msgid "Total slack space: "
 2116. msgstr "Nombre total de l'espai desaprofitat: "
 2117. #: cmdline/apt-cache.cc
 2118. msgid "Total space accounted for: "
 2119. msgstr "Nombre total de l'espai atribuït a: "
 2120. #: cmdline/apt-cache.cc
 2121. msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
 2122. msgstr ""
 2123. "Aquesta ordre és desaconsellada. Empreu «apt-mark showauto» en el seu lloc."
 2124. #: cmdline/apt-cache.cc
 2125. msgid ""
 2126. "Usage: apt-cache [options] command\n"
 2127. " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2128. "\n"
 2129. "apt-cache queries and displays available information about installed\n"
 2130. "and installable packages. It works exclusively on the data acquired\n"
 2131. "into the local cache via the 'update' command of e.g. apt-get. The\n"
 2132. "displayed information may therefore be outdated if the last update was\n"
 2133. "too long ago, but in exchange apt-cache works independently of the\n"
 2134. "availability of the configured sources (e.g. offline).\n"
 2135. msgstr ""
 2136. #: cmdline/apt-cache.cc
 2137. msgid "Show source records"
 2138. msgstr "Mostra un registre d'un paquet font"
 2139. #: cmdline/apt-cache.cc
 2140. msgid "Search the package list for a regex pattern"
 2141. msgstr "Cerca en la llista de paquets per un patró d'expressió regular"
 2142. #: cmdline/apt-cache.cc
 2143. msgid "Show raw dependency information for a package"
 2144. msgstr "Mostra informació de dependències (en cru) d'un paquet"
 2145. #: cmdline/apt-cache.cc
 2146. msgid "Show reverse dependency information for a package"
 2147. msgstr "Mostra informació de dependències inverses d'un paquet"
 2148. #: cmdline/apt-cache.cc
 2149. msgid "Show a readable record for the package"
 2150. msgstr "Mostra un registre llegible pel paquet"
 2151. #: cmdline/apt-cache.cc
 2152. msgid "List the names of all packages in the system"
 2153. msgstr "Llista els noms de tots els paquets del sistema"
 2154. #: cmdline/apt-cache.cc
 2155. msgid "Show policy settings"
 2156. msgstr "Mostra la configuració de política"
 2157. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2158. msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
 2159. msgstr "Doneu un nom per a aquest disc, com per exemple «Debian 5.0.3 Disc 1»"
 2160. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2161. #, fuzzy
 2162. msgid "Please insert a Disc in the drive and press [Enter]"
 2163. msgstr "Inseriu un disc en la unitat i premeu Intro"
 2164. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2165. #, c-format
 2166. msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
 2167. msgstr "No s'ha pogut muntar «%s» a «%s»"
 2168. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2169. msgid ""
 2170. "No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.\n"
 2171. "You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.\n"
 2172. "See 'man apt-cdrom' for more information about the CD-ROM auto-detection and "
 2173. "mount point."
 2174. msgstr ""
 2175. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2176. msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
 2177. msgstr "Repetiu aquest procés per a la resta de CD del vostre joc."
 2178. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2179. msgid ""
 2180. "Usage: apt-cdrom [options] command\n"
 2181. "\n"
 2182. "apt-cdrom is used to add CDROM's, USB flashdrives and other removable\n"
 2183. "media types as package sources to APT. The mount point and device\n"
 2184. "information is taken from apt.conf(5), udev(7) and fstab(5).\n"
 2185. msgstr ""
 2186. #: cmdline/apt-config.cc
 2187. msgid "Arguments not in pairs"
 2188. msgstr "Els arguments no són en parells"
 2189. #: cmdline/apt-config.cc
 2190. #, fuzzy
 2191. msgid ""
 2192. "Usage: apt-config [options] command\n"
 2193. "\n"
 2194. "apt-config is an interface to the configuration settings used by\n"
 2195. "all APT tools, mainly intended for debugging and shell scripting.\n"
 2196. msgstr ""
 2197. "Forma d'ús: apt-config [opcions] ordre\n"
 2198. "\n"
 2199. "apt-config és una eina simple per llegir el fitxer de configuració d'APT\n"
 2200. #: cmdline/apt-config.cc
 2201. msgid "get configuration values via shell evaluation"
 2202. msgstr ""
 2203. #: cmdline/apt-config.cc
 2204. msgid "show the active configuration setting"
 2205. msgstr ""
 2206. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 2207. msgid ""
 2208. "Usage: apt-dump-solver\n"
 2209. "\n"
 2210. "apt-dump-solver is an interface to store an EDSP scenario in\n"
 2211. "a file and optionally forwards it to another solver.\n"
 2212. msgstr ""
 2213. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2214. #, fuzzy
 2215. msgid ""
 2216. "Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
 2217. "\n"
 2218. "apt-extracttemplates is used to extract config and template files\n"
 2219. "from debian packages. It is used mainly by debconf(1) to prompt for\n"
 2220. "configuration questions before installation of packages.\n"
 2221. msgstr ""
 2222. "Forma d'ús: apt-extracttemplates fitxer1 [fitxer2 …]\n"
 2223. "\n"
 2224. "apt-extracttemplates és una eina per a extreure informació de\n"
 2225. "configuració i plantilles dels paquets debian\n"
 2226. "\n"
 2227. "Opcions:\n"
 2228. " -h Aquest text d'ajuda.\n"
 2229. " -t Estableix el directori temporal\n"
 2230. " -c=? Llegeix aquest fitxer de configuració\n"
 2231. " -o=? Estableix una opció de conf arbitrària, p.e. -o dir::cache=/tmp\n"
 2232. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2233. msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
 2234. msgstr "No es pot determinar la versió de debconf. Està instaŀlat debconf?"
 2235. #: cmdline/apt-get.cc
 2236. #, c-format
 2237. msgid "Couldn't find package %s"
 2238. msgstr "No s'ha pogut trobar el paquet %s"
 2239. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2240. #, c-format
 2241. msgid "%s set to automatically installed.\n"
 2242. msgstr "S'ha marcat %s com instaŀlat automàticament.\n"
 2243. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2244. msgid ""
 2245. "This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
 2246. "instead."
 2247. msgstr ""
 2248. "Aquesta ordre és desaconsellada. Empreu «apt-mark auto» i «apt-mark manual» "
 2249. "en el seu lloc."
 2250. #: cmdline/apt-get.cc
 2251. msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
 2252. msgstr ""
 2253. "S'ha produït un error intern, el solucionador de problemes ha trencat coses"
 2254. #: cmdline/apt-get.cc
 2255. msgid "Supported modules:"
 2256. msgstr "Mòduls suportats:"
 2257. #: cmdline/apt-get.cc
 2258. #, fuzzy
 2259. msgid ""
 2260. "Usage: apt-get [options] command\n"
 2261. " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2262. " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2263. "\n"
 2264. "apt-get is a command line interface for retrieval of packages\n"
 2265. "and information about them from authenticated sources and\n"
 2266. "for installation, upgrade and removal of packages together\n"
 2267. "with their dependencies.\n"
 2268. msgstr ""
 2269. "Forma d'ús: apt-get [opcions] ordre\n"
 2270. " apt-get [opcions] install|remove paq1 [paq2 …]\n"
 2271. " apt-get [opcions] source paq1 [paq2 …]\n"
 2272. "\n"
 2273. "apt-get és una interfície de línia d'ordres simple per\n"
 2274. "baixar i instaŀlar paquets. Les ordres més freqüents són\n"
 2275. "update i install.\n"
 2276. #: cmdline/apt-get.cc
 2277. msgid "Retrieve new lists of packages"
 2278. msgstr "Obtén llistes noves dels paquets"
 2279. #: cmdline/apt-get.cc
 2280. msgid "Perform an upgrade"
 2281. msgstr "Realitza una actualització"
 2282. #: cmdline/apt-get.cc
 2283. msgid "Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)"
 2284. msgstr "Instaŀla nous paquets (el paquet és libc6, no libc6.deb)"
 2285. #: cmdline/apt-get.cc
 2286. msgid "Remove packages"
 2287. msgstr "Suprimeix paquets"
 2288. #: cmdline/apt-get.cc
 2289. msgid "Remove packages and config files"
 2290. msgstr "Suprimeix i purga paquets"
 2291. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt.cc
 2292. msgid "Remove automatically all unused packages"
 2293. msgstr "Suprimeix automàticament tots els paquets en desús"
 2294. #: cmdline/apt-get.cc
 2295. msgid "Distribution upgrade, see apt-get(8)"
 2296. msgstr "Actualitza la distribució, vegeu apt-get(8)"
 2297. #: cmdline/apt-get.cc
 2298. msgid "Follow dselect selections"
 2299. msgstr "Segueix les seleccions del dselect"
 2300. #: cmdline/apt-get.cc
 2301. msgid "Configure build-dependencies for source packages"
 2302. msgstr "Configura dependències de construcció pels paquets font"
 2303. #: cmdline/apt-get.cc
 2304. msgid "Erase downloaded archive files"
 2305. msgstr "Suprimeix els fitxers d'arxiu baixats"
 2306. #: cmdline/apt-get.cc
 2307. msgid "Erase old downloaded archive files"
 2308. msgstr "Suprimeix els fitxers d'arxiu antics baixats"
 2309. #: cmdline/apt-get.cc
 2310. msgid "Verify that there are no broken dependencies"
 2311. msgstr "Verifica que no hi hagi dependències trencades"
 2312. #: cmdline/apt-get.cc
 2313. msgid "Download source archives"
 2314. msgstr "Baixa arxius font"
 2315. #: cmdline/apt-get.cc
 2316. msgid "Download the binary package into the current directory"
 2317. msgstr "Baixa el paquet binari al directori actual"
 2318. #: cmdline/apt-get.cc
 2319. msgid "Download and display the changelog for the given package"
 2320. msgstr "Baixa i mostra el registre de canvis del paquet"
 2321. #: cmdline/apt-helper.cc
 2322. msgid "Need one URL as argument"
 2323. msgstr ""
 2324. #: cmdline/apt-helper.cc
 2325. #, fuzzy
 2326. msgid "Must specify at least one pair url/filename"
 2327. msgstr "Haureu d'especificar un paquet de codi font per a baixar"
 2328. #: cmdline/apt-helper.cc
 2329. msgid "Download Failed"
 2330. msgstr ""
 2331. #: cmdline/apt-helper.cc
 2332. #, c-format
 2333. msgid "GetSrvRec failed for %s"
 2334. msgstr ""
 2335. #: cmdline/apt-helper.cc
 2336. msgid ""
 2337. "Usage: apt-helper [options] command\n"
 2338. " apt-helper [options] cat-file file ...\n"
 2339. " apt-helper [options] download-file uri target-path\n"
 2340. "\n"
 2341. "apt-helper bundles a variety of commands for shell scripts to use\n"
 2342. "e.g. the same proxy configuration or acquire system as APT would.\n"
 2343. msgstr ""
 2344. #: cmdline/apt-helper.cc
 2345. msgid "download the given uri to the target-path"
 2346. msgstr ""
 2347. #: cmdline/apt-helper.cc
 2348. msgid "lookup a SRV record (e.g. _http._tcp.ftp.debian.org)"
 2349. msgstr ""
 2350. #: cmdline/apt-helper.cc
 2351. msgid "concatenate files, with automatic decompression"
 2352. msgstr ""
 2353. #: cmdline/apt-helper.cc
 2354. msgid "detect proxy using apt.conf"
 2355. msgstr ""
 2356. #: cmdline/apt-internal-planner.cc
 2357. #, fuzzy
 2358. msgid ""
 2359. "Usage: apt-internal-planner\n"
 2360. "\n"
 2361. "apt-internal-planner is an interface to use the current internal\n"
 2362. "installation planner for the APT family like an external one,\n"
 2363. "for debugging or the like.\n"
 2364. msgstr ""
 2365. "Forma d'ús: apt-extracttemplates fitxer1 [fitxer2 …]\n"
 2366. "\n"
 2367. "apt-extracttemplates és una eina per a extreure informació de\n"
 2368. "configuració i plantilles dels paquets debian\n"
 2369. "\n"
 2370. "Opcions:\n"
 2371. " -h Aquest text d'ajuda.\n"
 2372. " -t Estableix el directori temporal\n"
 2373. " -c=? Llegeix aquest fitxer de configuració\n"
 2374. " -o=? Estableix una opció de conf arbitrària, p.e. -o dir::cache=/tmp\n"
 2375. #: cmdline/apt-internal-solver.cc
 2376. #, fuzzy
 2377. msgid ""
 2378. "Usage: apt-internal-solver\n"
 2379. "\n"
 2380. "apt-internal-solver is an interface to use the current internal\n"
 2381. "resolver for the APT family like an external one, for debugging or\n"
 2382. "the like.\n"
 2383. msgstr ""
 2384. "Forma d'ús: apt-extracttemplates fitxer1 [fitxer2 …]\n"
 2385. "\n"
 2386. "apt-extracttemplates és una eina per a extreure informació de\n"
 2387. "configuració i plantilles dels paquets debian\n"
 2388. "\n"
 2389. "Opcions:\n"
 2390. " -h Aquest text d'ajuda.\n"
 2391. " -t Estableix el directori temporal\n"
 2392. " -c=? Llegeix aquest fitxer de configuració\n"
 2393. " -o=? Estableix una opció de conf arbitrària, p.e. -o dir::cache=/tmp\n"
 2394. #: cmdline/apt-mark.cc
 2395. #, c-format
 2396. msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
 2397. msgstr "%s no es pot marcar perquè no està instaŀlat.\n"
 2398. #: cmdline/apt-mark.cc
 2399. #, c-format
 2400. msgid "%s was already set to manually installed.\n"
 2401. msgstr "%s ja estava marcat com instaŀlat manualment.\n"
 2402. #: cmdline/apt-mark.cc
 2403. #, c-format
 2404. msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
 2405. msgstr "%s ja estava marcat com instaŀlat automàticament.\n"
 2406. #: cmdline/apt-mark.cc
 2407. #, c-format
 2408. msgid "%s was already set on hold.\n"
 2409. msgstr "%s ja estava retingut.\n"
 2410. #: cmdline/apt-mark.cc
 2411. #, c-format
 2412. msgid "%s was already not hold.\n"
 2413. msgstr "%s ja estava no retingut.\n"
 2414. #: cmdline/apt-mark.cc
 2415. msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
 2416. msgstr "L'execució del dpkg ha fallat. Sou root?"
 2417. #: cmdline/apt-mark.cc
 2418. #, c-format
 2419. msgid "%s set on hold.\n"
 2420. msgstr "S'ha marcat %s com retingut.\n"
 2421. #: cmdline/apt-mark.cc
 2422. #, c-format
 2423. msgid "Canceled hold on %s.\n"
 2424. msgstr "S'ha cancel·lat la marca de retenció en %s.\n"
 2425. #: cmdline/apt-mark.cc
 2426. #, c-format
 2427. msgid "Selected %s for purge.\n"
 2428. msgstr ""
 2429. #: cmdline/apt-mark.cc
 2430. #, c-format
 2431. msgid "Selected %s for removal.\n"
 2432. msgstr ""
 2433. #: cmdline/apt-mark.cc
 2434. #, c-format
 2435. msgid "Selected %s for installation.\n"
 2436. msgstr ""
 2437. #: cmdline/apt-mark.cc
 2438. msgid ""
 2439. "Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2440. "\n"
 2441. "apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
 2442. "as manually or automatically installed. It can also be used to\n"
 2443. "manipulate the dpkg(1) selection states of packages, and to list\n"
 2444. "all packages with or without a certain marking.\n"
 2445. msgstr ""
 2446. #: cmdline/apt-mark.cc
 2447. #, fuzzy
 2448. msgid "Mark the given packages as automatically installed"
 2449. msgstr "S'ha marcat %s com instaŀlat automàticament.\n"
 2450. #: cmdline/apt-mark.cc
 2451. #, fuzzy
 2452. msgid "Mark the given packages as manually installed"
 2453. msgstr "Comproveu si el paquet «dpkgdev» està instaŀlat.\n"
 2454. #: cmdline/apt-mark.cc
 2455. msgid "Mark a package as held back"
 2456. msgstr ""
 2457. #: cmdline/apt-mark.cc
 2458. msgid "Unset a package set as held back"
 2459. msgstr ""
 2460. #: cmdline/apt-mark.cc
 2461. #, fuzzy
 2462. msgid "Print the list of automatically installed packages"
 2463. msgstr "S'ha marcat %s com instaŀlat automàticament.\n"
 2464. #: cmdline/apt-mark.cc
 2465. #, fuzzy
 2466. msgid "Print the list of manually installed packages"
 2467. msgstr "S'ha marcat %s com instaŀlat manualment.\n"
 2468. #: cmdline/apt-mark.cc
 2469. msgid "Print the list of package on hold"
 2470. msgstr ""
 2471. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2472. msgid "Unknown package record!"
 2473. msgstr "Registre del paquet desconegut!"
 2474. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2475. msgid ""
 2476. "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 2477. "\n"
 2478. "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package information files.\n"
 2479. "By default it sorts by binary package information, but the -s option\n"
 2480. "can be used to switch to source package ordering instead.\n"
 2481. msgstr ""
 2482. #: cmdline/apt.cc
 2483. msgid ""
 2484. "Usage: apt [options] command\n"
 2485. "\n"
 2486. "apt is a commandline package manager and provides commands for\n"
 2487. "searching and managing as well as querying information about packages.\n"
 2488. "It provides the same functionality as the specialized APT tools,\n"
 2489. "like apt-get and apt-cache, but enables options more suitable for\n"
 2490. "interactive use by default.\n"
 2491. msgstr ""
 2492. #. query
 2493. #: cmdline/apt.cc
 2494. msgid "list packages based on package names"
 2495. msgstr ""
 2496. #: cmdline/apt.cc
 2497. #, fuzzy
 2498. msgid "search in package descriptions"
 2499. msgstr "S'està llegint la llista de paquets"
 2500. #: cmdline/apt.cc
 2501. msgid "show package details"
 2502. msgstr ""
 2503. #. package stuff
 2504. #: cmdline/apt.cc
 2505. #, fuzzy
 2506. msgid "install packages"
 2507. msgstr "Paquets etiquetats:"
 2508. #: cmdline/apt.cc
 2509. #, fuzzy
 2510. msgid "remove packages"
 2511. msgstr "Paquets trencats"
 2512. #. system wide stuff
 2513. #: cmdline/apt.cc
 2514. #, fuzzy
 2515. msgid "update list of available packages"
 2516. msgstr "S'ha marcat %s com instaŀlat manualment.\n"
 2517. #: cmdline/apt.cc
 2518. msgid "upgrade the system by installing/upgrading packages"
 2519. msgstr ""
 2520. #: cmdline/apt.cc
 2521. msgid "upgrade the system by removing/installing/upgrading packages"
 2522. msgstr ""
 2523. #. misc
 2524. #: cmdline/apt.cc
 2525. #, fuzzy
 2526. msgid "edit the source information file"
 2527. msgstr "S'està llegint la informació de l'estat"
 2528. #: dselect/install
 2529. msgid "Bad default setting!"
 2530. msgstr "Paràmetre per defecte incorrecte!"
 2531. #: dselect/install dselect/update
 2532. #, fuzzy
 2533. msgid "Press [Enter] to continue."
 2534. msgstr "Premeu Intro per a continuar."
 2535. #: dselect/install
 2536. msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
 2537. msgstr "Voleu suprimir els paquets .deb baixats prèviament?"
 2538. #: dselect/install
 2539. msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
 2540. msgstr ""
 2541. "S'han produït alguns errors en desempaquetar. Els paquets que s'han instaŀlat"
 2542. #: dselect/install
 2543. msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
 2544. msgstr "seran configurats. Això pot provocar errors duplicats"
 2545. #: dselect/install
 2546. msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
 2547. msgstr ""
 2548. "o errors causats per dependències sense satisfer. Això està bé, només els "
 2549. "errors"
 2550. #: dselect/install
 2551. msgid ""
 2552. "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
 2553. msgstr ""
 2554. "anteriors a aquest missatge són importants. Corregiu-los i torneu a executar "
 2555. "[I]nstaŀla una altra vegada"
 2556. #: dselect/update
 2557. msgid "Merging available information"
 2558. msgstr "S'està fusionant la informació disponible"
 2559. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2560. msgid "Package extension list is too long"
 2561. msgstr "La llista de les extensions dels paquets és massa llarga"
 2562. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2563. #, c-format
 2564. msgid "Error processing directory %s"
 2565. msgstr "S'ha produït un error en processar el directori %s"
 2566. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2567. msgid "Source extension list is too long"
 2568. msgstr "La llista d'extensions de les fonts és massa llarga"
 2569. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2570. msgid "Error writing header to contents file"
 2571. msgstr "S'ha produït un error en escriure la capçalera al fitxer de continguts"
 2572. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2573. #, c-format
 2574. msgid "Error processing contents %s"
 2575. msgstr "S'ha produït un error en processar el fitxer de continguts %s"
 2576. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2577. msgid ""
 2578. "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
 2579. "Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2580. " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2581. " contents path\n"
 2582. " release path\n"
 2583. " generate config [groups]\n"
 2584. " clean config\n"
 2585. "\n"
 2586. "apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
 2587. "many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
 2588. "for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
 2589. "\n"
 2590. "apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
 2591. "Package file contains the contents of all the control fields from\n"
 2592. "each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
 2593. "is supported to force the value of Priority and Section.\n"
 2594. "\n"
 2595. "Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
 2596. "The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
 2597. "\n"
 2598. "The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
 2599. "tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
 2600. "override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
 2601. "appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
 2602. "Debian archive:\n"
 2603. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2604. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2605. "\n"
 2606. "Options:\n"
 2607. " -h This help text\n"
 2608. " --md5 Control MD5 generation\n"
 2609. " -s=? Source override file\n"
 2610. " -q Quiet\n"
 2611. " -d=? Select the optional caching database\n"
 2612. " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
 2613. " --contents Control contents file generation\n"
 2614. " -c=? Read this configuration file\n"
 2615. " -o=? Set an arbitrary configuration option"
 2616. msgstr ""
 2617. "Forma d'ús: apt-ftparchive [opcions] ordre\n"
 2618. "Ordres: packages camí_binaris [fitxer_substitucions prefix_camí]]\n"
 2619. " sources camí_fonts [fitxer_substitucions [prefix_camí]]\n"
 2620. " contents camí\n"
 2621. " release camí\n"
 2622. " generate config [grups]\n"
 2623. " clean config\n"
 2624. "\n"
 2625. "apt-ftparchive genera fitxers d'índex per als arxius de Debian.\n"
 2626. "Gestiona molts estils per a generar-los, des dels completament automàtics\n"
 2627. "als substituts funcionals per dpkg-scanpackages i dpkg-scansources.\n"
 2628. "\n"
 2629. "apt-ftparchive genera fitxers Package des d'un arbre de .deb. El\n"
 2630. "fitxer Package conté tots els camps de control de cada paquet així com\n"
 2631. "la suma MD5 i la mida del fitxer. Es suporten els fitxers de substitució\n"
 2632. "per a forçar el valor de Prioritat i Secció.\n"
 2633. "\n"
 2634. "D'un mode semblant, apt-ftparchive genera fitxers Sources des d'un arbre\n"
 2635. "de .dsc. Es pot utilitzar l'opció --source-override per a especificar un\n"
 2636. "fitxer de substitucions de src.\n"
 2637. "\n"
 2638. "L'ordre «packages» i «sources» hauria d'executar-se en l'arrel de\n"
 2639. "l'arbre. CamíBinaris hauria de ser el punt base de la recerca recursiva\n"
 2640. "i el fitxer de substitucions hauria de contenir senyaladors de substitució.\n"
 2641. "Prefixcamí s'afegeix als camps del nom de fitxer si està present.\n"
 2642. "Exemple d'ús a l'arxiu de Debian:\n"
 2643. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2644. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2645. "\n"
 2646. "Opcions:\n"
 2647. " -h Aquest text d'ajuda\n"
 2648. " --md5 Generació del control MD5\n"
 2649. " -s=? Fitxer de substitucions per a fonts\n"
 2650. " -q Silenciós\n"
 2651. " -d=? Selecciona la base de dades de memòria cau opcional\n"
 2652. " --no-delink Habilita el mode de depuració delink\n"
 2653. " --contents Genera el fitxer amb els continguts de control\n"
 2654. " -c=? Llegeix aquest fitxer de configuració\n"
 2655. " -o=? Estableix una opció de configuració arbitrària"
 2656. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2657. msgid "No selections matched"
 2658. msgstr "No s'ha trobat cap selecció"
 2659. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2660. #, c-format
 2661. msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
 2662. msgstr "No es troben alguns fitxers dins del grup de fitxers del paquet `%s'"
 2663. #: ftparchive/cachedb.cc
 2664. #, c-format
 2665. msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
 2666. msgstr "La base de dades està corrompuda, fitxer renomenat a %s.old"
 2667. #: ftparchive/cachedb.cc
 2668. #, c-format
 2669. msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
 2670. msgstr "La BD és vella, s'està intentant actualitzar %s"
 2671. #: ftparchive/cachedb.cc
 2672. msgid ""
 2673. "DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
 2674. "remove and re-create the database."
 2675. msgstr ""
 2676. "El format de la base de dades és invàlid. Si heu actualitzat des d'una "
 2677. "versió més antiga de l'apt, suprimiu i torneu a crear la base de dades."
 2678. #: ftparchive/cachedb.cc
 2679. #, c-format
 2680. msgid "Unable to open DB file %s: %s"
 2681. msgstr "No es pot obrir el fitxer de DB %s: %s"
 2682. #: ftparchive/cachedb.cc
 2683. #, fuzzy
 2684. msgid "Failed to read .dsc"
 2685. msgstr "No s'ha pogut llegir l'enllaç %s"
 2686. #: ftparchive/cachedb.cc
 2687. msgid "Archive has no control record"
 2688. msgstr "Arxiu sense registre de control"
 2689. #: ftparchive/cachedb.cc
 2690. msgid "Unable to get a cursor"
 2691. msgstr "No es pot aconseguir un cursor"
 2692. #: ftparchive/contents.cc
 2693. msgid "realloc - Failed to allocate memory"
 2694. msgstr "realloc - No s'ha pogut assignar espai en memòria"
 2695. #: ftparchive/multicompress.cc
 2696. #, c-format
 2697. msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
 2698. msgstr "Algorisme de compressió desconegut '%s'"
 2699. #: ftparchive/multicompress.cc
 2700. #, c-format
 2701. msgid "Compressed output %s needs a compression set"
 2702. msgstr "La sortida comprimida %s necessita un joc de compressió"
 2703. #: ftparchive/multicompress.cc methods/rsh.cc
 2704. msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
 2705. msgstr "No s'ha pogut crear el conducte IPC al subprocés"
 2706. #: ftparchive/multicompress.cc
 2707. msgid "Failed to fork"
 2708. msgstr "No s'ha pogut bifurcar"
 2709. #: ftparchive/multicompress.cc
 2710. msgid "Compress child"
 2711. msgstr "Comprimeix el fil"
 2712. #: ftparchive/multicompress.cc
 2713. #, c-format
 2714. msgid "Internal error, failed to create %s"
 2715. msgstr "S'ha produït un error intern, no s'ha pogut crear %s"
 2716. #: ftparchive/multicompress.cc
 2717. msgid "IO to subprocess/file failed"
 2718. msgstr "Ha fallat l'E/S del subprocés sobre el fitxer"
 2719. #: ftparchive/multicompress.cc
 2720. msgid "Failed to read while computing MD5"
 2721. msgstr "No s'ha pogut llegir mentre es calculava la suma MD5"
 2722. #: ftparchive/override.cc
 2723. #, c-format
 2724. msgid "Unable to open %s"
 2725. msgstr "No es pot obrir %s"
 2726. #. skip spaces
 2727. #. find end of word
 2728. #: ftparchive/override.cc
 2729. #, fuzzy, c-format
 2730. msgid "Malformed override %s line %llu (%s)"
 2731. msgstr "Línia predominant %s malformada %llu núm 1"
 2732. #: ftparchive/override.cc
 2733. #, c-format
 2734. msgid "Failed to read the override file %s"
 2735. msgstr "No s'ha pogut llegir la línia predominant del fitxer %s"
 2736. #: ftparchive/override.cc
 2737. #, c-format
 2738. msgid "Malformed override %s line %llu #1"
 2739. msgstr "Línia predominant %s malformada %llu núm 1"
 2740. #: ftparchive/override.cc
 2741. #, c-format
 2742. msgid "Malformed override %s line %llu #2"
 2743. msgstr "Línia predominant %s malformada %llu núm 2"
 2744. #: ftparchive/override.cc
 2745. #, c-format
 2746. msgid "Malformed override %s line %llu #3"
 2747. msgstr "Línia predominant %s malformada %llu núm 3"
 2748. #: ftparchive/writer.cc
 2749. #, c-format
 2750. msgid "W: Unable to read directory %s\n"
 2751. msgstr "A: No es pot llegir el directori %s\n"
 2752. #: ftparchive/writer.cc
 2753. #, c-format
 2754. msgid "W: Unable to stat %s\n"
 2755. msgstr "A: No es pot veure l'estat %s\n"
 2756. #: ftparchive/writer.cc
 2757. msgid "E: "
 2758. msgstr "E: "
 2759. #: ftparchive/writer.cc
 2760. msgid "W: "
 2761. msgstr "A: "
 2762. #: ftparchive/writer.cc
 2763. msgid "E: Errors apply to file "
 2764. msgstr "E: Els errors s'apliquen al fitxer "
 2765. #: ftparchive/writer.cc
 2766. #, c-format
 2767. msgid "Failed to resolve %s"
 2768. msgstr "No s'ha pogut resoldre %s"
 2769. #: ftparchive/writer.cc
 2770. msgid "Tree walking failed"
 2771. msgstr "L'arbre està fallant"
 2772. #: ftparchive/writer.cc
 2773. #, c-format
 2774. msgid "Failed to open %s"
 2775. msgstr "No s'ha pogut obrir %s"
 2776. #: ftparchive/writer.cc
 2777. #, c-format
 2778. msgid " DeLink %s [%s]\n"
 2779. msgstr " DeLink %s [%s]\n"
 2780. #: ftparchive/writer.cc
 2781. #, c-format
 2782. msgid "*** Failed to link %s to %s"
 2783. msgstr "*** No s'ha pogut enllaçar %s a %s"
 2784. #: ftparchive/writer.cc
 2785. #, c-format
 2786. msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
 2787. msgstr " DeLink s'ha arribat al límit de %sB.\n"
 2788. #: ftparchive/writer.cc
 2789. msgid "Archive had no package field"
 2790. msgstr "Arxiu sense el camp paquet"
 2791. #: ftparchive/writer.cc
 2792. #, c-format
 2793. msgid " %s has no override entry\n"
 2794. msgstr " %s no té una entrada dominant\n"
 2795. #: ftparchive/writer.cc
 2796. #, c-format
 2797. msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
 2798. msgstr " el mantenidor de %s és %s, no %s\n"
 2799. #: ftparchive/writer.cc
 2800. #, c-format
 2801. msgid " %s has no source override entry\n"
 2802. msgstr " %s no té una entrada dominant de font\n"
 2803. #: ftparchive/writer.cc
 2804. #, c-format
 2805. msgid " %s has no binary override entry either\n"
 2806. msgstr " %s no té una entrada dominant de binari\n"
 2807. #: methods/cdrom.cc
 2808. #, c-format
 2809. msgid "Unable to read the cdrom database %s"
 2810. msgstr "No es pot llegir la base de dades del cdrom %s"
 2811. #: methods/cdrom.cc
 2812. msgid ""
 2813. "Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
 2814. "cannot be used to add new CD-ROMs"
 2815. msgstr ""
 2816. "Si us plau, useu apt-cdrom per a que aquest CD sigui reconegut per APT. No "
 2817. "pot emprar-se apt-get update per afegir-ne de nous"
 2818. #: methods/cdrom.cc
 2819. msgid "Wrong CD-ROM"
 2820. msgstr "CD erroni"
 2821. #: methods/cdrom.cc
 2822. #, c-format
 2823. msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
 2824. msgstr "No es pot muntar el CD-ROM en %s, potser estigui encara en ús."
 2825. #: methods/cdrom.cc
 2826. msgid "Disk not found."
 2827. msgstr "No s'ha trobat el disc"
 2828. #: methods/cdrom.cc methods/file.cc methods/rsh.cc
 2829. msgid "File not found"
 2830. msgstr "Fitxer no trobat"
 2831. #. TRANSLATOR: %s is e.g. Tor's ".onion" which would likely fail or leak info (RFC7686)
 2832. #: methods/connect.cc
 2833. #, c-format
 2834. msgid "Direct connection to %s domains is blocked by default."
 2835. msgstr ""
 2836. #: methods/connect.cc methods/http.cc
 2837. #, c-format
 2838. msgid "Connecting to %s (%s)"
 2839. msgstr "S'està connectant amb %s (%s)"
 2840. #: methods/connect.cc
 2841. #, c-format
 2842. msgid "[IP: %s %s]"
 2843. msgstr "[IP: %s %s]"
 2844. #: methods/connect.cc
 2845. #, c-format
 2846. msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2847. msgstr "No s'ha pogut crear un sòcol per a %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2848. #: methods/connect.cc
 2849. #, c-format
 2850. msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
 2851. msgstr "No es pot iniciar la connexió amb %s:%s (%s)."
 2852. #: methods/connect.cc
 2853. #, c-format
 2854. msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
 2855. msgstr "No s'ha pogut connectar amb %s:%s (%s), temps de connexió excedit"
 2856. #: methods/connect.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2857. msgid "Failed"
 2858. msgstr "Ha fallat"
 2859. #: methods/connect.cc
 2860. #, c-format
 2861. msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
 2862. msgstr "No s'ha pogut connectar amb %s:%s (%s)."
 2863. #. We say this mainly because the pause here is for the
 2864. #. ssh connection that is still going
 2865. #: methods/connect.cc methods/rsh.cc
 2866. #, c-format
 2867. msgid "Connecting to %s"
 2868. msgstr "S'està connectant amb %s"
 2869. #: methods/connect.cc
 2870. #, c-format
 2871. msgid "Could not resolve '%s'"
 2872. msgstr "No s'ha pogut resoldre «%s»"
 2873. #: methods/connect.cc
 2874. #, c-format
 2875. msgid "Temporary failure resolving '%s'"
 2876. msgstr "S'ha produït un error temporal en resoldre «%s»"
 2877. #: methods/connect.cc
 2878. #, fuzzy, c-format
 2879. msgid "System error resolving '%s:%s'"
 2880. msgstr "Ha passat alguna cosa estranya en resoldre «%s:%s» (%i - %s)"
 2881. #: methods/connect.cc
 2882. #, c-format
 2883. msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
 2884. msgstr "Ha passat alguna cosa estranya en resoldre «%s:%s» (%i - %s)"
 2885. #: methods/connect.cc
 2886. #, c-format
 2887. msgid "Unable to connect to %s:%s:"
 2888. msgstr "No es pot connectar amb %s:%s:"
 2889. #: methods/copy.cc
 2890. msgid "Failed to stat"
 2891. msgstr "L'estat ha fallat"
 2892. #: methods/file.cc
 2893. msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
 2894. msgstr "URI no vàlid, els URI locals no han de començar per //"
 2895. #. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
 2896. #: methods/ftp.cc
 2897. msgid "Logging in"
 2898. msgstr "S'està accedint a"
 2899. #: methods/ftp.cc
 2900. msgid "Unable to determine the peer name"
 2901. msgstr "No es pot determinar el nom de la màquina distant"
 2902. #: methods/ftp.cc
 2903. msgid "Unable to determine the local name"
 2904. msgstr "No es pot determinar el nom local"
 2905. #: methods/ftp.cc
 2906. #, c-format
 2907. msgid "The server refused the connection and said: %s"
 2908. msgstr "El servidor ha rebutjat la nostra connexió i ha dit: %s"
 2909. #: methods/ftp.cc
 2910. #, c-format
 2911. msgid "USER failed, server said: %s"
 2912. msgstr "USER ha fallat, el servidor ha dit: %s"
 2913. #: methods/ftp.cc
 2914. #, c-format
 2915. msgid "PASS failed, server said: %s"
 2916. msgstr "PASS ha fallat, el servidor ha dit: %s"
 2917. #: methods/ftp.cc
 2918. msgid ""
 2919. "A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
 2920. "is empty."
 2921. msgstr ""
 2922. "S'ha especificat un servidor intermediari però no un script d'accés, "
 2923. "Acquire::ftp::ProxyLogin està buit."
 2924. #: methods/ftp.cc
 2925. #, c-format
 2926. msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
 2927. msgstr "L'ordre «%s» de l'script d'accés ha fallat, el servidor ha dit: %s"
 2928. #: methods/ftp.cc
 2929. #, c-format
 2930. msgid "TYPE failed, server said: %s"
 2931. msgstr "TYPE ha fallat, el servidor ha dit: %s"
 2932. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2933. msgid "Connection timeout"
 2934. msgstr "Temps de connexió finalitzat"
 2935. #: methods/ftp.cc
 2936. msgid "Server closed the connection"
 2937. msgstr "El servidor ha tancat la connexió"
 2938. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2939. msgid "A response overflowed the buffer."
 2940. msgstr "Una resposta ha desbordat la memòria intermèdia."
 2941. #: methods/ftp.cc
 2942. msgid "Protocol corruption"
 2943. msgstr "Protocol corromput"
 2944. #: methods/ftp.cc
 2945. msgid "Could not create a socket"
 2946. msgstr "No s'ha pogut crear un sòcol"
 2947. #: methods/ftp.cc
 2948. msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
 2949. msgstr "No s'ha pogut connectar amb el sòcol de dades, connexió finalitzada"
 2950. #: methods/ftp.cc
 2951. msgid "Could not connect passive socket."
 2952. msgstr "No s'ha pogut connectar amb el sòcol passiu."
 2953. #: methods/ftp.cc
 2954. msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
 2955. msgstr "gettaddrinfo no es pot obtenir un sòcol que escolte"
 2956. # abastar? huh? jm
 2957. #: methods/ftp.cc
 2958. msgid "Could not bind a socket"
 2959. msgstr "No s'ha pogut vincular a un connector"
 2960. #: methods/ftp.cc
 2961. msgid "Could not listen on the socket"
 2962. msgstr "No s'ha pogut escoltar sobre el sòcol"
 2963. #: methods/ftp.cc
 2964. msgid "Could not determine the socket's name"
 2965. msgstr "No s'ha pogut determinar el nom del sòcol"
 2966. #: methods/ftp.cc
 2967. msgid "Unable to send PORT command"
 2968. msgstr "No es pot enviar l'ordre PORT"
 2969. #: methods/ftp.cc
 2970. #, c-format
 2971. msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
 2972. msgstr "La família d'adreces %u és desconeguda (AF_*)"
 2973. #: methods/ftp.cc
 2974. #, c-format
 2975. msgid "EPRT failed, server said: %s"
 2976. msgstr "EPRT ha fallat, el servidor ha dit: %s"
 2977. #: methods/ftp.cc
 2978. msgid "Data socket connect timed out"
 2979. msgstr "S'ha esgotat el temps de connexió al sòcol de dades"
 2980. #: methods/ftp.cc
 2981. msgid "Unable to accept connection"
 2982. msgstr "No es pot acceptar la connexió"
 2983. #: methods/ftp.cc methods/http.cc methods/rsh.cc
 2984. msgid "Problem hashing file"
 2985. msgstr "Problema escollint el fitxer"
 2986. #: methods/ftp.cc
 2987. #, c-format
 2988. msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
 2989. msgstr "No és possible obtenir el fitxer, el servidor ha dit '%s'"
 2990. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2991. msgid "Data socket timed out"
 2992. msgstr "S'ha esgotat el temps d'espera per al sòcol de dades"
 2993. #: methods/ftp.cc
 2994. #, c-format
 2995. msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
 2996. msgstr "Ha fallat la transferència de dades, el servidor ha dit '%s'"
 2997. #. Get the files information
 2998. #: methods/ftp.cc
 2999. msgid "Query"
 3000. msgstr "Consulta"
 3001. #: methods/ftp.cc
 3002. msgid "Unable to invoke "
 3003. msgstr "No es pot invocar"
 3004. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 3005. #: methods/gpgv.cc
 3006. #, c-format
 3007. msgid ""
 3008. "Signed file isn't valid, got '%s' (does the network require authentication?)"
 3009. msgstr ""
 3010. #: methods/gpgv.cc
 3011. msgid "At least one invalid signature was encountered."
 3012. msgstr "S'ha trobat almenys una signatura invàlida."
 3013. #: methods/gpgv.cc
 3014. msgid ""
 3015. "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
 3016. msgstr ""
 3017. "Error intern: La signatura és correcta, però no s'ha pogut determinar "
 3018. "l'emprempta digital de la clau!"
 3019. #: methods/gpgv.cc
 3020. msgid "Could not execute 'apt-key' to verify signature (is gnupg installed?)"
 3021. msgstr ""
 3022. "No s'ha pogut executar el «apt-key» per a verificar la signatura (està "
 3023. "instaŀlat el gnupg?)"
 3024. #: methods/gpgv.cc
 3025. msgid "Unknown error executing apt-key"
 3026. msgstr "S'ha produït un error desconegut en executar el apt-key"
 3027. #. TRANSLATORS: The second %s is the reason and is untranslated for repository owners.
 3028. #: methods/gpgv.cc
 3029. #, c-format
 3030. msgid "Signature by key %s uses weak digest algorithm (%s)"
 3031. msgstr ""
 3032. #: methods/gpgv.cc
 3033. msgid "The following signatures were invalid:\n"
 3034. msgstr "Les signatures següents són invàlides:\n"
 3035. #: methods/gpgv.cc
 3036. msgid ""
 3037. "The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
 3038. "available:\n"
 3039. msgstr ""
 3040. "Les signatures següents no s'han pogut verificar perquè la clau pública no "
 3041. "està disponible:\n"
 3042. #: methods/http.cc
 3043. msgid "Error writing to the file"
 3044. msgstr "S'ha produït un error en escriure al fitxer"
 3045. #: methods/http.cc
 3046. msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
 3047. msgstr ""
 3048. "S'ha produït un error en llegir, el servidor remot ha tancat la connexió"
 3049. #: methods/http.cc
 3050. msgid "Error reading from server"
 3051. msgstr "S'ha produït un error en llegir des del servidor"
 3052. #: methods/http.cc
 3053. msgid "Error writing to file"
 3054. msgstr "S'ha produït un error en escriure al fitxer"
 3055. #: methods/http.cc
 3056. msgid "Select failed"
 3057. msgstr "Ha fallat la selecció"
 3058. #: methods/http.cc
 3059. msgid "Connection timed out"
 3060. msgstr "Connexió finalitzada"
 3061. #: methods/http.cc
 3062. msgid "Error writing to output file"
 3063. msgstr "S'ha produït un error en escriure al fitxer de sortida"
 3064. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 3065. #. and provide a config option to define that default
 3066. #: methods/mirror.cc
 3067. #, c-format
 3068. msgid "No mirror file '%s' found "
 3069. msgstr "No s'ha trobat el fitxer rèplica «%s»"
 3070. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 3071. #. and provide a config option to define that default
 3072. #: methods/mirror.cc
 3073. #, c-format
 3074. msgid "Can not read mirror file '%s'"
 3075. msgstr "No es pot llegir el fitxer rèplica «%s»"
 3076. #: methods/mirror.cc
 3077. #, fuzzy, c-format
 3078. msgid "No entry found in mirror file '%s'"
 3079. msgstr "No es pot llegir el fitxer rèplica «%s»"
 3080. #: methods/mirror.cc
 3081. #, c-format
 3082. msgid "[Mirror: %s]"
 3083. msgstr "[Rèplica: %s]"
 3084. #: methods/rred.cc
 3085. msgid "Failed to set modification time"
 3086. msgstr "No s'ha pogut establir el temps de modificació"
 3087. #: methods/rsh.cc
 3088. msgid "Connection closed prematurely"
 3089. msgstr "La connexió s'ha tancat prematurament"
 3090. #: methods/server.cc
 3091. msgid "Waiting for headers"
 3092. msgstr "S'estan esperant les capçaleres"
 3093. #: methods/server.cc
 3094. msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
 3095. msgstr "El servidor HTTP ha enviat una capçalera de resposta no vàlida"
 3096. #: methods/server.cc
 3097. msgid "Bad header line"
 3098. msgstr "Línia de capçalera incorrecta"
 3099. #: methods/server.cc
 3100. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
 3101. msgstr "El servidor HTTP ha enviat una capçalera de Content-Length no vàlida"
 3102. #: methods/server.cc
 3103. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
 3104. msgstr "El servidor HTTP ha enviat una capçalera de Content-Range no vàlida"
 3105. #: methods/server.cc
 3106. msgid "This HTTP server has broken range support"
 3107. msgstr "Aquest servidor HTTP té el suport d'abast trencat"
 3108. #: methods/server.cc
 3109. msgid "Unknown date format"
 3110. msgstr "Format de la data desconegut"
 3111. #: methods/server.cc
 3112. msgid "Bad header data"
 3113. msgstr "Capçalera de dades no vàlida"
 3114. #: methods/server.cc
 3115. msgid "Connection failed"
 3116. msgstr "Ha fallat la connexió"
 3117. #: methods/server.cc
 3118. #, c-format
 3119. msgid ""
 3120. "Automatically disabled %s due to incorrect response from server/proxy. (man "
 3121. "5 apt.conf)"
 3122. msgstr ""
 3123. #: methods/server.cc
 3124. msgid "Internal error"
 3125. msgstr "Error intern"
 3126. #: methods/store.cc
 3127. msgid "Empty files can't be valid archives"
 3128. msgstr "Els fitxers buits no poden ser arxius vàlids"
 3129. #~ msgid "(not found)"
 3130. #~ msgstr "(no trobat)"
 3131. #~ msgid " Package pin: "
 3132. #~ msgstr " Etiqueta del paquet: "
 3133. #~ msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
 3134. #~ msgstr "No hi ha cap clau pública disponible per als següents ID de clau:\n"
 3135. #, fuzzy
 3136. #~ msgid "The repository is insufficiently signed by key %s (%s)"
 3137. #~ msgstr "El directori %s està desviat"
 3138. #~ msgid "Failed to fetch %s %s\n"
 3139. #~ msgstr "No s'ha pogut obtenir %s %s\n"
 3140. #~ msgid ""
 3141. #~ "%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
 3142. #~ "packages"
 3143. #~ msgstr ""
 3144. #~ "La dependència %s en %s no es pot satisfer perquè %s no és permès als "
 3145. #~ "paquets «%s»"
 3146. #~ msgid ""
 3147. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
 3148. #~ "found"
 3149. #~ msgstr ""
 3150. #~ "La dependència %s en %s no es pot satisfer perquè no es pot trobar el "
 3151. #~ "paquet %s"
 3152. #~ msgid ""
 3153. #~ "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
 3154. #~ msgstr ""
 3155. #~ "No s'ha pogut satisfer la dependència %s per a %s: El paquet instaŀlat %s "
 3156. #~ "és massa nou"
 3157. #~ msgid ""
 3158. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
 3159. #~ "package %s can't satisfy version requirements"
 3160. #~ msgstr ""
 3161. #~ "La dependència %s per a %s no es pot satisfer perquè la versió candidata "
 3162. #~ "del paquet %s no pot satisfer els requeriments de versions"
 3163. #~ msgid ""
 3164. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no "
 3165. #~ "candidate version"
 3166. #~ msgstr ""
 3167. #~ "La dependència %s en %s no es pot satisfer perquè el paquet %s no té "
 3168. #~ "versió candidata"
 3169. #~ msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
 3170. #~ msgstr "No s'ha pogut satisfer la dependència %s per a %s: %s"
 3171. #~ msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
 3172. #~ msgstr "No s'han pogut satisfer les dependències de construcció per a %s"
 3173. #~ msgid "Problem unlinking %s"
 3174. #~ msgstr "S'ha trobat un problema treient l'enllaç %s"
 3175. #~ msgid "Failed to unlink %s"
 3176. #~ msgstr "No s'ha pogut alliberar %s"
 3177. #~ msgid ""
 3178. #~ "Usage: apt-cache [options] command\n"
 3179. #~ " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 3180. #~ "\n"
 3181. #~ "apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
 3182. #~ "from APT's binary cache files\n"
 3183. #~ msgstr ""
 3184. #~ "Forma d'ús: apt-cache [opcions] ordre\n"
 3185. #~ " apt-cache [opcions] show paquet1 [paquet2 …]\n"
 3186. #~ "\n"
 3187. #~ "apt-cache és una eina de baix nivell emprada per a consultar\n"
 3188. #~ "la informació dels fitxers binaris de memòria cau de l'APT.\n"
 3189. #~ msgid ""
 3190. #~ "Options:\n"
 3191. #~ " -h This help text.\n"
 3192. #~ " -p=? The package cache.\n"
 3193. #~ " -s=? The source cache.\n"
 3194. #~ " -q Disable progress indicator.\n"
 3195. #~ " -i Show only important deps for the unmet command.\n"
 3196. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3197. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3198. #~ "See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
 3199. #~ msgstr ""
 3200. #~ "Opcions:\n"
 3201. #~ " -h Aquest text d'ajuda.\n"
 3202. #~ " -p=? La memòria cau de paquets.\n"
 3203. #~ " -s=? La memòria cau de la font.\n"
 3204. #~ " -q Inhabilita l'indicador de progrés.\n"
 3205. #~ " -i Només mostra dependències importants amb l'opció «unmet».\n"
 3206. #~ " -c=? Llegeix aquest fitxer de configuració.\n"
 3207. #~ " -o=? Estableix una opció de conf arbitrària, p. ex. -o dir::cache=/tmp\n"
 3208. #~ "Vegeu les pàgines de manual apt-cache(8) i apt.conf(5) per a més "
 3209. #~ "informació.\n"
 3210. #~ msgid ""
 3211. #~ "Options:\n"
 3212. #~ " -h This help text.\n"
 3213. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3214. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3215. #~ msgstr ""
 3216. #~ "Opcions:\n"
 3217. #~ " -h Aquest text d'ajuda.\n"
 3218. #~ " -c=? Llegeix aquest fitxer de configuració\n"
 3219. #~ " -o=? Estableix una opció de conf arbitrària, p. ex. -o dir::cache=/tmp\n"
 3220. #~ msgid ""
 3221. #~ "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 3222. #~ "\n"
 3223. #~ "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is "
 3224. #~ "used\n"
 3225. #~ "to indicate what kind of file it is.\n"
 3226. #~ "\n"
 3227. #~ "Options:\n"
 3228. #~ " -h This help text\n"
 3229. #~ " -s Use source file sorting\n"
 3230. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3231. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3232. #~ msgstr ""
 3233. #~ "Forma d'ús: apt-sortpkgs [opcions] fitxer1 [fitxer2 …]\n"
 3234. #~ "\n"
 3235. #~ "apt-sortpkgs és una eina simple per ordenar fitxers de paquets.\n"
 3236. #~ "L'opció -s s'usa per a indicar quin tipus de fitxer és.\n"
 3237. #~ "\n"
 3238. #~ "Opcions:\n"
 3239. #~ " -h Aquest text d'ajuda.\n"
 3240. #~ " -s Empra l'ordenació de fitxers font\n"
 3241. #~ " -c=? Llegeix aquest fitxer de configuració\n"
 3242. #~ " -o=? Estableix una opció de configuració, p. ex: -o dir::cache=/tmp\n"
 3243. #~ msgid "Child process failed"
 3244. #~ msgstr "Ha fallat el procés fill"
 3245. #, fuzzy
 3246. #~ msgid "Must specifc at least one srv record"
 3247. #~ msgstr "Haureu d'especificar un paquet de codi font per a baixar"
 3248. #~ msgid "Failed to create pipes"
 3249. #~ msgstr "No es poden crear els conductes"
 3250. #~ msgid "Failed to exec gzip "
 3251. #~ msgstr "No es pot executar el gzip "
 3252. #~ msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
 3253. #~ msgstr "%s %s per a %s compilat el %s %s\n"
 3254. #~ msgid "Failed to create FILE*"
 3255. #~ msgstr "No s'ha pogut crear FILE*"
 3256. #, fuzzy
 3257. #~ msgid "Malformed stanza %u in source list %s (URI parse)"
 3258. #~ msgstr "Línia %lu malformada en la llista de fonts %s (analitzant URI)"
 3259. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
 3260. #~ msgstr ""
 3261. #~ "Línia %lu malformada en la llista de fonts %s ([opció] no reconeixible)"
 3262. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
 3263. #~ msgstr "Línia %lu malformada en la llista de fonts %s ([opció] massa curta)"
 3264. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
 3265. #~ msgstr ""
 3266. #~ "Línia %lu malformada en la llista de fonts %s ([%s] no és una assignació)"
 3267. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
 3268. #~ msgstr "Línia %lu malformada en la llista de fonts %s ([%s] no té clau)"
 3269. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
 3270. #~ msgstr ""
 3271. #~ "Línia %lu malformada en la llista de fonts %s ([%s] la clau %s no té "
 3272. #~ "valor)"
 3273. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
 3274. #~ msgstr "Línia %lu malformada en la llista de fonts %s (URI)"
 3275. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
 3276. #~ msgstr "Línia %lu malformada en la llista de fonts %s (dist)"
 3277. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
 3278. #~ msgstr "Línia %lu malformada en la llista de fonts %s (analitzant URI)"
 3279. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
 3280. #~ msgstr "Línia %lu malformada en la llista de fonts %s (dist absoluta)"
 3281. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
 3282. #~ msgstr "Línia %lu malformada en la llista de fonts %s (analitzant dist)"
 3283. #~ msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
 3284. #~ msgstr ""
 3285. #~ "No s'ha trobat el paquet %s %s en processar les dependències del fitxer"
 3286. #~ msgid "Couldn't stat source package list %s"
 3287. #~ msgstr "No s'ha pogut llegir la llista de paquets font %s"
 3288. #~ msgid "Collecting File Provides"
 3289. #~ msgstr "S'estan recollint els fitxers que proveeixen"
 3290. #, fuzzy
 3291. #~ msgid "Does not start with a cleartext signature"
 3292. #~ msgstr "El fitxer %s no comença amb un missatge signat en clar"
 3293. #~ msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
 3294. #~ msgstr "No s'ha trobat la suma de comprovació per a «%s» al fitxer Release"
 3295. #~ msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
 3296. #~ msgstr "El camp del proveïdor %s no té una empremta digital"
 3297. #~ msgid "Total dependency version space: "
 3298. #~ msgstr "Nombre total de l'espai per a dependències de versió: "
 3299. #~ msgid "You don't have enough free space in %s"
 3300. #~ msgstr "No teniu prou espai lliure en %s"
 3301. #~ msgid "Done"
 3302. #~ msgstr "Fet"
 3303. #~ msgid "No keyring installed in %s."
 3304. #~ msgstr "No s'ha instaŀlat cap clauer a %s."
 3305. #, fuzzy
 3306. #~ msgid "Internal error, Upgrade broke stuff"
 3307. #~ msgstr "Error intern, AllUpgrade ha trencat coses"
 3308. #~ msgid "%s not a valid DEB package."
 3309. #~ msgstr "%s no és un paquet DEB vàlid."
 3310. #~ msgid ""
 3311. #~ "Using CD-ROM mount point %s\n"
 3312. #~ "Mounting CD-ROM\n"
 3313. #~ msgstr ""
 3314. #~ "S'està utilitzant el punt de muntatge de CD-ROM %s\n"
 3315. #~ "S'està muntant el CD-ROM\n"
 3316. #~ msgid ""
 3317. #~ "Could not patch %s with mmap and with file operation usage - the patch "
 3318. #~ "seems to be corrupt."
 3319. #~ msgstr ""
 3320. #~ "No s'ha pogut apedaçar %s amb el mmap ni amb la utilització de la "
 3321. #~ "operació del fitxer - el pedaç sembla ser incorrecte"
 3322. #~ msgid ""
 3323. #~ "Could not patch %s with mmap (but no mmap specific fail) - the patch "
 3324. #~ "seems to be corrupt."
 3325. #~ msgstr ""
 3326. #~ "No s'ha pogut apedaçar %s amb el mmap (però no s'ha produït un error "
 3327. #~ "específic del mmap) - el pedaç sembla ser incorrecte"
 3328. #~ msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
 3329. #~ msgstr "Ignora la versió objectiu «%s» no disponible del paquet «%s»"
 3330. #~ msgid "Downloading %s %s"
 3331. #~ msgstr "S'està baixant %s %s"
 3332. #~ msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
 3333. #~ msgstr ""
 3334. #~ "Aquest no és un arxiu DEB vàlid, li manca el membre «%s», «%s» o «%s»"
 3335. #~ msgid "MD5Sum mismatch"
 3336. #~ msgstr "La suma MD5 no concorda"
 3337. #~ msgid ""
 3338. #~ "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you "
 3339. #~ "need to manually fix this package."
 3340. #~ msgstr ""
 3341. #~ "No s'ha trobat un fitxer pel paquet %s. Això podria significar que haureu "
 3342. #~ "d'arreglar aquest paquet manualment."
 3343. #~ msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
 3344. #~ msgstr ""
 3345. #~ "No es pot escriure el registre, ha fallat openpty() (no s'ha muntat /dev/"
 3346. #~ "pts?)\n"
 3347. #~ msgid "decompressor"
 3348. #~ msgstr "decompressor"
 3349. #~ msgid "Failed to remove %s"
 3350. #~ msgstr "No es pot suprimir %s"
 3351. #~ msgid "Unable to create %s"
 3352. #~ msgstr "No es pot crear %s"
 3353. #~ msgid "Failed to stat %sinfo"
 3354. #~ msgstr "No s'ha pogut fer «stat» de %sinfo"
 3355. #~ msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
 3356. #~ msgstr ""
 3357. #~ "La info i els directoris temp necessiten estar en el mateix sistema de "
 3358. #~ "fitxers"
 3359. #~ msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
 3360. #~ msgstr "No s'ha pogut canviar al directori d'administració %sinfo"
 3361. #~ msgid "Internal error getting a package name"
 3362. #~ msgstr "S'ha produït un error intern en obtenir un nom de paquet"
 3363. #~ msgid "Reading file listing"
 3364. #~ msgstr "S'està llegint el llistat de fitxers"
 3365. #~ msgid ""
 3366. #~ "Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
 3367. #~ "then make it empty and immediately re-install the same version of the "
 3368. #~ "package!"
 3369. #~ msgstr ""
 3370. #~ "No s'ha pogut obrir la llista del fitxer «%sinfo/%s». Si no podeu "
 3371. #~ "restaurar aquest fitxer, creeu-lo buit i torneu a instaŀlar immediatament "
 3372. #~ "la mateixa versió del paquet!"
 3373. #~ msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
 3374. #~ msgstr "No s'ha pogut llegir la llista del fitxer %sinfo/%s"
 3375. #~ msgid "Internal error getting a node"
 3376. #~ msgstr "S'ha produït un error en obtenir un node"
 3377. #~ msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
 3378. #~ msgstr "S'ha produït un error en obrir el fitxer de desviació %sdiversions"
 3379. #~ msgid "The diversion file is corrupted"
 3380. #~ msgstr "El fitxer de desviació està corrupte"
 3381. #~ msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
 3382. #~ msgstr "Línia no vàlida al fitxer de desviació: %s"
 3383. #~ msgid "Internal error adding a diversion"
 3384. #~ msgstr "S'ha produït un error intern en afegir una desviació"
 3385. #~ msgid "The pkg cache must be initialized first"
 3386. #~ msgstr "Primer s'ha d'inicialitzar la memòria cau d'aquest paquet"
 3387. #~ msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
 3388. #~ msgstr "No s'ha trobat una capçalera Package:, desplaçament %lu"
 3389. #~ msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
 3390. #~ msgstr "Secció ConfFile dolenta al fitxer d'estat. Desplaçament %lu"
 3391. #~ msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
 3392. #~ msgstr "S'ha produït un error en analitzar la suma MD5. Desplaçament %lu"
 3393. #~ msgid "Couldn't change to %s"
 3394. #~ msgstr "No s'ha pogut canviar a %s"
 3395. #~ msgid "Internal error, could not locate member"
 3396. #~ msgstr "S'ha produït un error intern, no s'ha trobat el membre"
 3397. #~ msgid "Failed to locate a valid control file"
 3398. #~ msgstr "No s'ha trobat un fitxer de control vàlid"
 3399. #~ msgid "Couldn't open pipe for %s"
 3400. #~ msgstr "No s'ha pogut obrir un conducte per a %s"
 3401. #~ msgid "Read error from %s process"
 3402. #~ msgstr "S'ha produït un error en llegir des del procés %s"
 3403. #~ msgid "Got a single header line over %u chars"
 3404. #~ msgstr "S'ha obtingut una capçalera d'una sola línea de més de %u caràcters"
 3405. #~ msgid "Internal error, group '%s' has no installable pseudo package"
 3406. #~ msgstr ""
 3407. #~ "S'ha produït un error intern, el grup «%s» no disposa d'un pseudopaquet "
 3408. #~ "instaŀlable"
 3409. #~ msgid ""
 3410. #~ "Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. "
 3411. #~ "Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
 3412. #~ msgstr ""
 3413. #~ "No s'ha pogut realitzar la configuració immediata de «%s» ja "
 3414. #~ "desempaquetat. Vegeu man 5 apt.conf, sota APT::Immediate-Configure per a "
 3415. #~ "més detalls."
 3416. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
 3417. #~ msgstr "S'ha produït un error durant el processament de %s (NewPackage)"
 3418. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
 3419. #~ msgstr "S'ha produït un error durant el processament de %s (UsePackage1)"
 3420. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
 3421. #~ msgstr "S'ha produït un error durant el processament de %s (NewFileDesc1)"
 3422. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
 3423. #~ msgstr "S'ha produït un error durant el processament de %s (UsePackage2)"
 3424. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
 3425. #~ msgstr "S'ha produït un error durant el processament de %s (NewFileVer1)"
 3426. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion%d)"
 3427. #~ msgstr "S'ha produït un error durant el processament de %s (NewVersion%d)"
 3428. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
 3429. #~ msgstr "S'ha produït un error durant el processament de %s (UsePackage3)"
 3430. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
 3431. #~ msgstr "S'ha produït un error durant el processament de %s (NewFileDesc2)"
 3432. #~ msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
 3433. #~ msgstr ""
 3434. #~ "S'ha produït un error durant el processament de %s (CollectFileProvides)"
 3435. #~ msgid "Release file expired, ignoring %s (invalid since %s)"
 3436. #~ msgstr ""
 3437. #~ "El fitxer Release ha caducat, s'està ignorant %s (invàlid des de %s)"
 3438. #~ msgid "Skipping nonexistent file %s"
 3439. #~ msgstr "S'està ometent el fitxer %s que no existeix"
 3440. #~ msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
 3441. #~ msgstr ""
 3442. #~ "E: La llista d'arguments d'Acquire::gpgv::Options és massa llarga. S'està "
 3443. #~ "sortint."
 3444. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
 3445. #~ msgstr "S'ha produït un error durant el processament de %s (NewVersion2)"
 3446. #~ msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
 3447. #~ msgstr ""
 3448. #~ "La línia %u és malformada en la llista de fonts %s (id del proveïdor)"
 3449. #~ msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
 3450. #~ msgstr "No s'ha pogut accedir a l'anell de claus: «%s»"
 3451. #~ msgid "Could not patch file"
 3452. #~ msgstr "No s'ha pogut aplicar el pedaç al fitxer"
 3453. #~ msgid " %4i %s\n"
 3454. #~ msgstr " %4i %s\n"
 3455. #~ msgid "No source package '%s' picking '%s' instead\n"
 3456. #~ msgstr "No hi ha cap paquet font «%s», es selecciona «%s» en el seu lloc\n"
 3457. #~ msgid "%4i %s\n"
 3458. #~ msgstr "%4i %s\n"
 3459. #~ msgid "Processing triggers for %s"
 3460. #~ msgstr "S'estan processant els activadors per al paquet %s"
 3461. #~ msgid "Dynamic MMap ran out of room"
 3462. #~ msgstr "L'MMap dinàmic s'ha quedat sense espai"
 3463. #~ msgid ""
 3464. #~ "Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 3465. #~ "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 3466. #~ "that package should be filed."
 3467. #~ msgstr ""
 3468. #~ "Degut a que només heu requerit una única operació, serà molt\n"
 3469. #~ "probable que el paquet no sigui instaŀlable i que s'hagi d'emetre\n"
 3470. #~ "un informe d'error en contra d'aquest per a arxivar-lo."
 3471. #~ msgid "File date has changed %s"
 3472. #~ msgstr "La data del fitxer ha canviat %s"
 3473. #~ msgid "Reading file list"
 3474. #~ msgstr "S'està llegint la llista de fitxers"
 3475. #~ msgid "Could not execute "
 3476. #~ msgstr "No s'ha pogut executar "
 3477. #~ msgid "Preparing for remove with config %s"
 3478. #~ msgstr "S'està preparant per a suprimir amb la configuració %s"
 3479. #~ msgid "Removed with config %s"
 3480. #~ msgstr "S'ha suprimit amb la configuració %s"
 3481. #~ msgid "Unknown vendor ID '%s' in line %u of source list %s"
 3482. #~ msgstr ""
 3483. #~ "ID del proveïdor '%s' desconeguda en la línia %u de la llista de fonts %s"
 3484. #~ msgid ""
 3485. #~ "Some broken packages were found while trying to process build-"
 3486. #~ "dependencies for %s.\n"
 3487. #~ "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
 3488. #~ msgstr ""
 3489. #~ "S'han trobat alguns paquets trencats mentre es processaven les\n"
 3490. #~ "dependències de construcció per a %s.\n"
 3491. #~ "Potser voldreu executar 'apt-get -f install' per a corregir-ho."