ast.po 121 KB


 1. # iñigo varela <ivarela@softastur.org>, 2010.
 2. # maacub <maacub@gmail.com>, 2010.
 3. msgid ""
 4. msgstr ""
 5. "Project-Id-Version: apt 0.7.18\n"
 6. "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
 7. "POT-Creation-Date: 2016-11-25 23:46+0100\n"
 8. "PO-Revision-Date: 2010-10-02 23:35+0100\n"
 9. "Last-Translator: Iñigo Varela <ivarela@softastur.org>\n"
 10. "Language-Team: Asturian (ast)\n"
 11. "Language: ast\n"
 12. "MIME-Version: 1.0\n"
 13. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 14. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 15. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 16. "X-Generator: Virtaal 0.5.2\n"
 17. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 18. msgid "Invalid archive signature"
 19. msgstr "Robla del ficheru inválida"
 20. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 21. msgid "Error reading archive member header"
 22. msgstr "Fallu al lleer la testera de miembru del ficheru"
 23. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 24. #, c-format
 25. msgid "Invalid archive member header %s"
 26. msgstr "Testera de miembru del archivu %s inválida"
 27. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 28. msgid "Invalid archive member header"
 29. msgstr "Testera de miembru del ficheru inválida"
 30. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 31. msgid "Archive is too short"
 32. msgstr "El ficheru ye perpequeñu"
 33. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 34. msgid "Failed to read the archive headers"
 35. msgstr "Falló al lleer les testeres del ficheru"
 36. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 37. #, fuzzy, c-format
 38. msgid "Cannot find a configured compressor for '%s'"
 39. msgstr "Nun puede alcontrase'l rexistru d'autenticación pa: %s"
 40. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 41. msgid "Corrupted archive"
 42. msgstr "Ficheru tollíu"
 43. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 44. msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
 45. msgstr "Falló la suma de control de tar, ficheru tollíu"
 46. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 47. #, c-format
 48. msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
 49. msgstr "Testera del TAR triba %u desconocida, miembru %s"
 50. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 51. #, c-format
 52. msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
 53. msgstr "Esti nun ye un ficheru DEB válidu, falta'l miembru '%s'"
 54. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 55. #, c-format
 56. msgid "Internal error, could not locate member %s"
 57. msgstr "Error internu, nun se pue atopar el miembru %s"
 58. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 59. msgid "Unparsable control file"
 60. msgstr "Ficheru de control inanalizable"
 61. #: apt-inst/dirstream.cc
 62. #, c-format
 63. msgid "Failed to write file %s"
 64. msgstr "Falló la escritura nel ficheru %s"
 65. #: apt-inst/dirstream.cc
 66. #, c-format
 67. msgid "Failed to close file %s"
 68. msgstr "Falló al pesllar el ficheru %s"
 69. #: apt-inst/extract.cc
 70. #, c-format
 71. msgid "The path %s is too long"
 72. msgstr "La trayeutoria %s ye enforma llarga"
 73. #: apt-inst/extract.cc
 74. #, c-format
 75. msgid "Unpacking %s more than once"
 76. msgstr "Desempaquetando %s más d'una vegada"
 77. #: apt-inst/extract.cc
 78. #, c-format
 79. msgid "The directory %s is diverted"
 80. msgstr "El direutorio %s ta desviáu"
 81. #: apt-inst/extract.cc
 82. #, c-format
 83. msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
 84. msgstr "El paquete ta tentando escribir nel oxetivu desviáu %s/%s"
 85. #: apt-inst/extract.cc
 86. msgid "The diversion path is too long"
 87. msgstr "La trayeutoria de desviación ye enforma llarga"
 88. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/cachedb.cc
 89. #: methods/rred.cc
 90. #, c-format
 91. msgid "Failed to stat %s"
 92. msgstr "Nun pudo lleese %s"
 93. #: apt-inst/extract.cc ftparchive/multicompress.cc
 94. #, c-format
 95. msgid "Failed to rename %s to %s"
 96. msgstr "Nun pudo renomase %s como %s"
 97. #: apt-inst/extract.cc
 98. #, c-format
 99. msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
 100. msgstr "El direutoriu %s ta reemplazándose por un non-direutoriu"
 101. #: apt-inst/extract.cc
 102. msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
 103. msgstr "Fallu al atopar el nodu nel so bote d'enllaz"
 104. #: apt-inst/extract.cc
 105. msgid "The path is too long"
 106. msgstr "La trayeutoria ye perllarga"
 107. #: apt-inst/extract.cc
 108. #, c-format
 109. msgid "Overwrite package match with no version for %s"
 110. msgstr "Sobreescribiendo concordancia del paquete ensin versión pa %s"
 111. #: apt-inst/extract.cc
 112. #, c-format
 113. msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
 114. msgstr "El ficheru %s/%s sobreescribe al que ta nel paquete %s"
 115. #. Only warn if there are no sources.list.d.
 116. #. Only warn if there is no sources.list file.
 117. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 118. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 119. #: apt-pkg/init.cc apt-pkg/policy.cc apt-pkg/sourcelist.cc methods/mirror.cc
 120. #, c-format
 121. msgid "Unable to read %s"
 122. msgstr "Nun ye a lleer %s"
 123. #: apt-inst/extract.cc
 124. #, c-format
 125. msgid "Unable to stat %s"
 126. msgstr "Nun ye a lleer %s"
 127. #: apt-inst/filelist.cc
 128. msgid "DropNode called on still linked node"
 129. msgstr "Llamóse a DropNode nun nodu que ta entá enllazáu"
 130. #: apt-inst/filelist.cc
 131. msgid "Failed to locate the hash element!"
 132. msgstr "¡Fallu al atopar l'elementu enllazáu!"
 133. #: apt-inst/filelist.cc
 134. msgid "Failed to allocate diversion"
 135. msgstr "Falló al allugar una desvíu"
 136. #: apt-inst/filelist.cc
 137. msgid "Internal error in AddDiversion"
 138. msgstr "Fallu internu en AddDiversion"
 139. #: apt-inst/filelist.cc
 140. #, c-format
 141. msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
 142. msgstr "Intentando sobrescribir un desvíu, %s -> %s and %s/%s"
 143. #: apt-inst/filelist.cc
 144. #, c-format
 145. msgid "Double add of diversion %s -> %s"
 146. msgstr "Doble suma de desvíu %s -> %s"
 147. #: apt-inst/filelist.cc
 148. #, c-format
 149. msgid "Duplicate conf file %s/%s"
 150. msgstr "Ficheru de configuración duplicáu %s/%s"
 151. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 152. msgid ""
 153. "Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore "
 154. "disabled by default."
 155. msgstr ""
 156. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 157. msgid ""
 158. "Data from such a repository can't be authenticated and is therefore "
 159. "potentially dangerous to use."
 160. msgstr ""
 161. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 162. msgid ""
 163. "See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration "
 164. "details."
 165. msgstr ""
 166. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 167. #, fuzzy, c-format
 168. msgid "The repository '%s' is no longer signed."
 169. msgstr "El direutorio %s ta desviáu"
 170. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 171. #, fuzzy, c-format
 172. msgid "The repository '%s' does no longer have a Release file."
 173. msgstr "El direutorio %s ta desviáu"
 174. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 175. msgid ""
 176. "This is normally not allowed, but the option Acquire::"
 177. "AllowDowngradeToInsecureRepositories was given to override it."
 178. msgstr ""
 179. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 180. #, fuzzy, c-format
 181. msgid "The repository '%s' is not signed."
 182. msgstr "El direutorio %s ta desviáu"
 183. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 184. #, fuzzy, c-format
 185. msgid "The repository '%s' does not have a Release file."
 186. msgstr "El direutorio %s ta desviáu"
 187. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 188. #, fuzzy, c-format
 189. msgid "The repository '%s' provides only weak security information."
 190. msgstr "El direutorio %s ta desviáu"
 191. #: apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/writer.cc
 192. #, c-format
 193. msgid "Failed to readlink %s"
 194. msgstr "Nun pudo lleese l'enllaz %s"
 195. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 196. msgid "Hash Sum mismatch"
 197. msgstr "La suma hash nun concasa"
 198. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 199. msgid "Insufficient information available to perform this download securely"
 200. msgstr ""
 201. #: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 202. #, c-format
 203. msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
 204. msgstr "falló'l cambiu de nome, %s (%s -> %s)."
 205. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 206. msgid "Size mismatch"
 207. msgstr "El tamañu nun concasa"
 208. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 209. #, fuzzy
 210. msgid "Invalid file format"
 211. msgstr "Operación incorreuta: %s"
 212. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 213. #, fuzzy
 214. msgid "Signature error"
 215. msgstr "Fallu d'escritura"
 216. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 217. #: apt-pkg/acquire-item.cc methods/gpgv.cc
 218. #, c-format
 219. msgid ""
 220. "Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require "
 221. "authentication?)"
 222. msgstr ""
 223. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 224. #, fuzzy, c-format
 225. msgid ""
 226. "An error occurred during the signature verification. The repository is not "
 227. "updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s"
 228. msgstr ""
 229. "Hebo un fallu durante la verificación de la robla. El repositoriu nun ta "
 230. "anováu y va usase un ficheru índiz. Fallu GPG: %s: %s\n"
 231. #. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
 232. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 233. #, c-format
 234. msgid "GPG error: %s: %s"
 235. msgstr "Fallu GPG: %s: %s"
 236. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 237. #, c-format
 238. msgid ""
 239. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't support "
 240. "architecture '%s'"
 241. msgstr ""
 242. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 243. #, c-format
 244. msgid ""
 245. "Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry "
 246. "or malformed file)"
 247. msgstr ""
 248. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 249. #, c-format
 250. msgid ""
 251. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' provides only "
 252. "weak security information for it"
 253. msgstr ""
 254. #. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
 255. #. the time since then the file is invalid - formatted in the same way as in
 256. #. the download progress display (e.g. 7d 3h 42min 1s)
 257. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 258. #, c-format
 259. msgid ""
 260. "Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
 261. "repository will not be applied."
 262. msgstr ""
 263. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 264. #, c-format
 265. msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
 266. msgstr "Conflictu de distribución: %s (esperábase %s pero obtúvose %s)"
 267. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 268. #, c-format
 269. msgid ""
 270. "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 271. "to manually fix this package. (due to missing arch)"
 272. msgstr ""
 273. "Nun pudo alcontrase un ficheru pal paquete %s. Esto puede significar que "
 274. "necesites iguar manualmente esti paquete (por faltar una arquitectura)"
 275. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 276. #, c-format
 277. msgid "Can't find a source to download version '%s' of '%s'"
 278. msgstr ""
 279. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 280. #, c-format
 281. msgid ""
 282. "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
 283. msgstr ""
 284. "Los ficheros d'indiz de paquetes tan corrompíos. Nun hai campu Filename: pal "
 285. "paquete %s."
 286. #. TRANSLATOR: %s=%s is sourcename=sourceversion, e.g. apt=1.1
 287. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 288. #, fuzzy, c-format
 289. msgid "Changelog unavailable for %s=%s"
 290. msgstr "Coneutando a %s (%s)"
 291. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 292. #, c-format
 293. msgid "The method '%s' is explicitly disabled via configuration."
 294. msgstr ""
 295. #: apt-pkg/acquire-worker.cc methods/connect.cc
 296. #, c-format
 297. msgid "If you meant to use Tor remember to use %s instead of %s."
 298. msgstr ""
 299. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 300. #, c-format
 301. msgid "The method driver %s could not be found."
 302. msgstr "Nun pudo alncontrase'l controlador de métodu %s."
 303. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 304. #, fuzzy, c-format
 305. msgid "Is the package %s installed?"
 306. msgstr "Comprueba qu'el paquete 'dpkg-dev' ta instaláu.\n"
 307. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 308. #, c-format
 309. msgid "Method %s did not start correctly"
 310. msgstr "El métodu %s nun entamó correchamente"
 311. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 312. #, fuzzy, c-format
 313. msgid ""
 314. "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press [Enter]."
 315. msgstr "Por favor, introduz el discu '%s' nel preséu '%s' y calca Intro."
 316. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/cdrom.cc
 317. #, c-format
 318. msgid "List directory %spartial is missing."
 319. msgstr "Falta'l direutoriu de llistes %spartial."
 320. #: apt-pkg/acquire.cc
 321. #, c-format
 322. msgid "Archives directory %spartial is missing."
 323. msgstr "Falta'l direutoriu d'archivos %spartial."
 324. #: apt-pkg/acquire.cc
 325. #, c-format
 326. msgid "Unable to lock directory %s"
 327. msgstr "Nun pudo bloquiase'l direutoriu %s"
 328. #: apt-pkg/acquire.cc
 329. #, c-format
 330. msgid "No sandbox user '%s' on the system, can not drop privileges"
 331. msgstr ""
 332. #: apt-pkg/acquire.cc
 333. #, c-format
 334. msgid ""
 335. "Can't drop privileges for downloading as file '%s' couldn't be accessed by "
 336. "user '%s'."
 337. msgstr ""
 338. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 339. #, fuzzy, c-format
 340. msgid "Clean of %s is not supported"
 341. msgstr "La triba de ficheru d'indiz '%s' nun ta sofitada"
 342. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 343. #: methods/mirror.cc
 344. #, c-format
 345. msgid "Unable to change to %s"
 346. msgstr "Nun se pudo cambiar a %s"
 347. #. only show the ETA if it makes sense
 348. #. two days
 349. #: apt-pkg/acquire.cc
 350. #, c-format
 351. msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
 352. msgstr "Descargando ficheru %li de %li (falten %s)"
 353. #: apt-pkg/acquire.cc
 354. #, c-format
 355. msgid "Retrieving file %li of %li"
 356. msgstr "Descargando ficheru %li de %li"
 357. #: apt-pkg/algorithms.cc
 358. #, c-format
 359. msgid ""
 360. "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
 361. msgstr ""
 362. "El paquete %s necesita reinstalase, pero nun s'alcuentra un archivu pa el."
 363. #: apt-pkg/algorithms.cc
 364. msgid ""
 365. "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
 366. "held packages."
 367. msgstr ""
 368. "Error, pkgProblemResolver::Resolve xeneró frañadures, esto puede ser pola "
 369. "mor de paquetes reteníos."
 370. #: apt-pkg/algorithms.cc
 371. msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
 372. msgstr "Nun pueden iguase los problemes; tienes paquetes frañaos reteníos."
 373. #: apt-pkg/cachefile.cc
 374. msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
 375. msgstr ""
 376. "Nun pudieron analizase o abrise les llistes de paquetes o el ficheru d'estáu."
 377. #: apt-pkg/cachefile.cc
 378. msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
 379. msgstr "Has d'executar apt-get update pa iguar estos problemes"
 380. #: apt-pkg/cachefile.cc
 381. msgid "The list of sources could not be read."
 382. msgstr "Nun pudo lleese la llista de fontes."
 383. #: apt-pkg/cachefilter.cc apt-private/private-output.cc
 384. #, c-format
 385. msgid "Regex compilation error - %s"
 386. msgstr "Error de compilación d'espresión regular - %s"
 387. #: apt-pkg/cacheset.cc
 388. #, c-format
 389. msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
 390. msgstr "Nun s'alcontró la distribución '%s' pa '%s'"
 391. #: apt-pkg/cacheset.cc
 392. #, c-format
 393. msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
 394. msgstr "Nun s'alcontró la versión '%s' pa '%s'"
 395. #: apt-pkg/cacheset.cc
 396. #, c-format
 397. msgid "Couldn't find task '%s'"
 398. msgstr "Nun pudo alcontrase la xera '%s'"
 399. #: apt-pkg/cacheset.cc
 400. #, c-format
 401. msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
 402. msgstr "Nun pudo alcontrase dengún paquete por regex '%s'"
 403. #: apt-pkg/cacheset.cc
 404. #, fuzzy, c-format
 405. msgid "Couldn't find any package by glob '%s'"
 406. msgstr "Nun pudo alcontrase dengún paquete por regex '%s'"
 407. #: apt-pkg/cacheset.cc apt-private/private-show.cc
 408. #, c-format
 409. msgid "Unable to locate package %s"
 410. msgstr "Nun pue alcontrase'l paquete %s"
 411. #: apt-pkg/cacheset.cc
 412. #, c-format
 413. msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
 414. msgstr ""
 415. "Nun pueden seleicionase versiones pal paquete'%s' como puramente virtual"
 416. #: apt-pkg/cacheset.cc
 417. #, c-format
 418. msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
 419. msgstr ""
 420. "Nun puede seleicionase la versión más nueva pal paquete'%s' como puramente "
 421. "virtual"
 422. #: apt-pkg/cacheset.cc
 423. #, c-format
 424. msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
 425. msgstr ""
 426. "Nun puede seleicionase versión candidata pal paquete %s que nun tien "
 427. "candidata"
 428. #: apt-pkg/cacheset.cc
 429. #, c-format
 430. msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
 431. msgstr ""
 432. "Nun puede seleicionase versión instalada pal paquete %s que nun ta instalada"
 433. #: apt-pkg/cacheset.cc
 434. #, c-format
 435. msgid ""
 436. "Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
 437. "neither of them"
 438. msgstr ""
 439. "Nun puede seleicionase l'instalador o versión candidata pal paquete '%s' "
 440. "como non tien nengún d'ellos"
 441. #: apt-pkg/cdrom.cc
 442. #, c-format
 443. msgid "Line %u too long in source list %s."
 444. msgstr "Llinia %u enforma llarga na llista d'oríxenes %s."
 445. #: apt-pkg/cdrom.cc
 446. msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
 447. msgstr "Desmontando'l CD-ROM...\n"
 448. #: apt-pkg/cdrom.cc
 449. #, c-format
 450. msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
 451. msgstr "Usando el puntu de montaxe de CD-ROM %s\n"
 452. #: apt-pkg/cdrom.cc
 453. msgid "Waiting for disc...\n"
 454. msgstr "Esperando'l discu...\n"
 455. #: apt-pkg/cdrom.cc
 456. msgid "Mounting CD-ROM...\n"
 457. msgstr "Montando'l CD-ROM...\n"
 458. #: apt-pkg/cdrom.cc
 459. msgid "Identifying... "
 460. msgstr "Identificando... "
 461. #: apt-pkg/cdrom.cc
 462. #, c-format
 463. msgid "Stored label: %s\n"
 464. msgstr "Etiqueta guardada: %s\n"
 465. #: apt-pkg/cdrom.cc
 466. msgid "Scanning disc for index files...\n"
 467. msgstr "Buscando nel discu ficheros d'índices...\n"
 468. #: apt-pkg/cdrom.cc
 469. #, c-format
 470. msgid ""
 471. "Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
 472. "%zu signatures\n"
 473. msgstr ""
 474. "Atopáu %zu indices de paquete, %zu indices de fonte, %zu indices de torna y "
 475. "%zu firmes\n"
 476. #: apt-pkg/cdrom.cc
 477. msgid ""
 478. "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
 479. "wrong architecture?"
 480. msgstr ""
 481. "Nun s'alcuentra dengún paquete de ficheros, seique nun ye un Discu Debian o "
 482. "hai una arquiteutura inválida?"
 483. #: apt-pkg/cdrom.cc
 484. #, c-format
 485. msgid "Found label '%s'\n"
 486. msgstr "Atopóse la etiqueta: '%s'\n"
 487. #: apt-pkg/cdrom.cc
 488. msgid "That is not a valid name, try again.\n"
 489. msgstr "Esi nun ye un nome válidu; inténtalo otra vuelta.\n"
 490. #: apt-pkg/cdrom.cc
 491. #, c-format
 492. msgid ""
 493. "This disc is called: \n"
 494. "'%s'\n"
 495. msgstr ""
 496. "Esti discu llámase: \n"
 497. "'%s'\n"
 498. #: apt-pkg/cdrom.cc
 499. msgid "Copying package lists..."
 500. msgstr "Copiando les llistes de paquetes..."
 501. #: apt-pkg/cdrom.cc
 502. msgid "Writing new source list\n"
 503. msgstr "Escribiendo llista nueva d'oríxenes\n"
 504. #: apt-pkg/cdrom.cc
 505. msgid "Source list entries for this disc are:\n"
 506. msgstr "Les entraes de la llista d'oríxenes pa esti discu son:\n"
 507. #: apt-pkg/clean.cc
 508. #, c-format
 509. msgid "Unable to stat %s."
 510. msgstr "Nun pudo lleese %s."
 511. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 512. #, c-format
 513. msgid "Unable to stat the mount point %s"
 514. msgstr "Nun puede algamase información del puntu de montaxe %s"
 515. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 516. msgid "Failed to stat the cdrom"
 517. msgstr "Nun se pudo montar el CD-ROM"
 518. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 519. #, fuzzy, c-format
 520. msgid ""
 521. "Command line option '%c' [from %s] is not understood in combination with the "
 522. "other options."
 523. msgstr "La opción de llinia d'ordes '%c' [de %s] ye desconocida."
 524. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 525. #, fuzzy, c-format
 526. msgid ""
 527. "Command line option %s is not understood in combination with the other "
 528. "options"
 529. msgstr "Nun s'entiende la opción %s de la llinia d'ordes"
 530. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 531. #, c-format
 532. msgid "Command line option %s is not boolean"
 533. msgstr "La opción %s de la llinia d'ordes nun ye un valor booleanu"
 534. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 535. #, c-format
 536. msgid "Option %s requires an argument."
 537. msgstr "La opción %s necesita un argumentu."
 538. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 539. #, c-format
 540. msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
 541. msgstr "Opción %s: L'axuste del elementu de configuración ha tener un =<val>."
 542. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 543. #, c-format
 544. msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
 545. msgstr "La opción %s pide un argumentu enteru, non '%s'"
 546. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 547. #, c-format
 548. msgid "Option '%s' is too long"
 549. msgstr "Opción '%s' enforma llarga"
 550. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 551. #, c-format
 552. msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
 553. msgstr "El sentíu %s nun s'entiende, prueba con braeru o falsu."
 554. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 555. #, c-format
 556. msgid "Invalid operation %s"
 557. msgstr "Operación incorreuta: %s"
 558. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 559. #, c-format
 560. msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
 561. msgstr "Triba d'abreviatura que nun se reconoz: «%c»"
 562. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 563. #, c-format
 564. msgid "Opening configuration file %s"
 565. msgstr "Abriendo ficheros de configuración %s"
 566. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 567. #, c-format
 568. msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
 569. msgstr "Fallu de sintaxis %s:%u: Nun hai un nome al entamu del bloque."
 570. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 571. #, c-format
 572. msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
 573. msgstr "Fallu de sintaxis %s:%u: Marca mal formada"
 574. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 575. #, c-format
 576. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
 577. msgstr "Fallu de sintaxis %s:%u: Puxarra extra dempués del valor"
 578. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 579. #, c-format
 580. msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
 581. msgstr ""
 582. "Error de sintaxis %s:%u: Les directives pueden facese sólo nel nivel cimeru"
 583. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 584. #, c-format
 585. msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
 586. msgstr "Fallu de sintaxis %s:%u: Demasiaes inclusiones añeraes"
 587. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 588. #, c-format
 589. msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
 590. msgstr "Fallu de sintaxis %s:%u: Incluyendo dende equí"
 591. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 592. #, c-format
 593. msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
 594. msgstr "Error de sintaxis %s:%u: La directiva '%s' nun ta sofitada"
 595. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 596. #, c-format
 597. msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
 598. msgstr ""
 599. "Fallu de sintaxis %s:%u: Directiva llimpia requier un tres opciones como "
 600. "argumentos"
 601. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 602. #, c-format
 603. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
 604. msgstr "Fallu de sintaxis %s:%u: Puxarra extra al final del ficheru"
 605. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 606. #, c-format
 607. msgid "Problem unlinking the file %s"
 608. msgstr "Hai problemes desvenceyando'l ficheru %s"
 609. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 610. #, c-format
 611. msgid "Not using locking for read only lock file %s"
 612. msgstr "Nun ta usándose bloquéu pal ficheru de bloquéu de sólo llectura %s"
 613. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 614. #, c-format
 615. msgid "Could not open lock file %s"
 616. msgstr "Nun puede abrise'l ficheru de bloquéu %s"
 617. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 618. #, c-format
 619. msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
 620. msgstr "Nun ta usándose bloquéu pal ficheru de bloquéu %s montáu per nfs"
 621. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 622. #, c-format
 623. msgid "Could not get lock %s"
 624. msgstr "Nun se pudo torgar %s"
 625. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 626. #, c-format
 627. msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
 628. msgstr ""
 629. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 630. #, c-format
 631. msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
 632. msgstr ""
 633. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 634. #, c-format
 635. msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
 636. msgstr ""
 637. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 638. #, c-format
 639. msgid ""
 640. "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
 641. msgstr ""
 642. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc apt-pkg/deb/debsystem.cc
 643. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 644. #, c-format
 645. msgid "Waited for %s but it wasn't there"
 646. msgstr "Esperaba %s pero nun taba ellí"
 647. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 648. #, c-format
 649. msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
 650. msgstr "El subprocesu %s recibió un fallu de segmentación."
 651. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 652. #, c-format
 653. msgid "Sub-process %s received signal %u."
 654. msgstr "El subprocesu %s recibió una señal %u."
 655. #. we forward the statuscode, so don't generate a message on the fd in this case
 656. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 657. #, c-format
 658. msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
 659. msgstr "El subprocesu %s devolvió un códigu d'error (%u)"
 660. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 661. #, c-format
 662. msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
 663. msgstr "El subprocesu %s terminó de manera inesperada"
 664. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 665. msgid "Read error"
 666. msgstr "Fallu de llectura"
 667. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 668. msgid "Write error"
 669. msgstr "Fallu d'escritura"
 670. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 671. #, c-format
 672. msgid "Problem closing the gzip file %s"
 673. msgstr "Problemes zarrando'l ficheru gzip %s"
 674. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 675. msgid "Unexpected end of file"
 676. msgstr ""
 677. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 678. msgid "Failed to create subprocess IPC"
 679. msgstr "Nun pudo criase'l soprocesu IPC"
 680. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 681. msgid "Failed to exec compressor "
 682. msgstr "Nun pudo executase'l compresor "
 683. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 684. #, c-format
 685. msgid "Could not open file %s"
 686. msgstr "Nun se pudo abrir el ficheru %s"
 687. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 688. #, c-format
 689. msgid "Could not open file descriptor %d"
 690. msgstr "Nun pudo abrise un ficheru descriptor %d"
 691. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 692. #, fuzzy, c-format
 693. msgid "read, still have %llu to read but none left"
 694. msgstr "lleíos, entá tenía de lleer %lu pero nun queda nada"
 695. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 696. #, fuzzy, c-format
 697. msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
 698. msgstr "escritos, entá tenía d'escribir %lu pero nun pudo facerse"
 699. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 700. #, c-format
 701. msgid "Problem closing the file %s"
 702. msgstr "Problemes zarrando'l ficheru %s"
 703. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 704. #, c-format
 705. msgid "Problem renaming the file %s to %s"
 706. msgstr "Hai problemes al renomar el ficheru %s a %s"
 707. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 708. msgid "Problem syncing the file"
 709. msgstr "Hai problemes al sincronizar el ficheru"
 710. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 711. #, fuzzy, c-format
 712. msgid "Unable to mkstemp %s"
 713. msgstr "Nun ye a lleer %s"
 714. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 715. #, c-format
 716. msgid "Unable to write to %s"
 717. msgstr "Nun se pue escribir en %s"
 718. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 719. msgid "Can't mmap an empty file"
 720. msgstr "Nun se puede facer mmap d'un ficheru baleru"
 721. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 722. #, fuzzy, c-format
 723. msgid "Couldn't make mmap of %llu bytes"
 724. msgstr "Nun se pudo facer mmap de %lu bytes"
 725. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 726. #, c-format
 727. msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
 728. msgstr "Nun pudo duplicase'l ficheru descriptor %i"
 729. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 730. msgid "Unable to close mmap"
 731. msgstr "Nun pudo zarrase mmap"
 732. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 733. msgid "Unable to synchronize mmap"
 734. msgstr "Nun se pudo sincronizase mmap "
 735. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 736. #, c-format
 737. msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
 738. msgstr "Nun se pudo facer mmap de %lu bytes"
 739. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 740. msgid "Failed to truncate file"
 741. msgstr "Falló al francer el ficheru"
 742. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 743. #, c-format
 744. msgid ""
 745. "Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
 746. "Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
 747. msgstr ""
 748. "Dynamic MMap escosó l'espaciu. Por favor aumenta'l tamañu de APT::Cache-"
 749. "Start. El valor actual ye : %lu. (man 5 apt.conf)"
 750. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 751. #, c-format
 752. msgid ""
 753. "Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
 754. "reached."
 755. msgstr ""
 756. "Nun pudó incrementase'l tamañu de MMap col llímite de %lu bytes ya torgáu"
 757. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 758. msgid ""
 759. "Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
 760. msgstr ""
 761. "Nun pudó incrementase'l tamañu de MMap ya que crecer automáticamente ta "
 762. "desactivao pol usuariu."
 763. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 764. #, c-format
 765. msgid "%c%s... Error!"
 766. msgstr "%c%s... ¡Fallu!"
 767. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 768. #, c-format
 769. msgid "%c%s... Done"
 770. msgstr "%c%s... Fecho"
 771. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 772. msgid "..."
 773. msgstr ""
 774. #. Print the spinner
 775. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 776. #, fuzzy, c-format
 777. msgid "%c%s... %u%%"
 778. msgstr "%c%s... Fecho"
 779. #. TRANSLATOR: d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
 780. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 781. #, c-format
 782. msgid "%lid %lih %limin %lis"
 783. msgstr "%lid %lih %limin %lis"
 784. #. TRANSLATOR: h means hours, min means minutes, s means seconds
 785. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 786. #, c-format
 787. msgid "%lih %limin %lis"
 788. msgstr "%lih %limin %lis"
 789. #. TRANSLATOR: min means minutes, s means seconds
 790. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 791. #, c-format
 792. msgid "%limin %lis"
 793. msgstr "%limin %lis"
 794. #. TRANSLATOR: s means seconds
 795. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 796. #, c-format
 797. msgid "%lis"
 798. msgstr "%lis"
 799. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 800. #, c-format
 801. msgid "Selection %s not found"
 802. msgstr "Escoyeta %s que nun s'atopa"
 803. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 804. #. a file like main/binary-amd64/Packages; another identifier like Contents;
 805. #. filename and linenumber of the sources.list entry currently parsed
 806. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 807. #, c-format
 808. msgid "Target %s wants to acquire the same file (%s) as %s from source %s"
 809. msgstr ""
 810. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 811. #. a file like main/binary-amd64/Packages; filename and linenumber of
 812. #. two sources.list entries
 813. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 814. #, c-format
 815. msgid "Target %s (%s) is configured multiple times in %s and %s"
 816. msgstr ""
 817. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 818. #, c-format
 819. msgid "Unable to parse Release file %s"
 820. msgstr "Nun se pudo parchear el ficheru release %s"
 821. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 822. #, c-format
 823. msgid "No sections in Release file %s"
 824. msgstr "Ensin seiciones nel ficheru release %s"
 825. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 826. #, c-format
 827. msgid "No Hash entry in Release file %s"
 828. msgstr "Ensin entrada Hash nel ficheru release %s"
 829. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 830. #, c-format
 831. msgid ""
 832. "No Hash entry in Release file %s which is considered strong enough for "
 833. "security purposes"
 834. msgstr ""
 835. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 836. #, c-format
 837. msgid "Invalid '%s' entry in Release file %s"
 838. msgstr "Entrada inválida pa '%s' nel ficheru release %s"
 839. #. TRANSLATOR: The first is an option name from sources.list manpage, the other two URI and Suite
 840. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 841. #, c-format
 842. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s"
 843. msgstr ""
 844. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 845. #, c-format
 846. msgid "Invalid value set for option %s regarding source %s %s (%s)"
 847. msgstr ""
 848. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 849. #, c-format
 850. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s: %s != %s"
 851. msgstr ""
 852. #: apt-pkg/deb/debrecords.cc apt-pkg/tagfile.cc
 853. #, c-format
 854. msgid "Unable to parse package file %s (%d)"
 855. msgstr "Nun se pudo tratar el ficheru de paquetes %s (%d)"
 856. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 857. #, c-format
 858. msgid ""
 859. "Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
 860. "it?"
 861. msgstr ""
 862. "Nun pudó bloquease'l direutoriu d'alministración (%s), ¿hai otru procesu "
 863. "usándolu?"
 864. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 865. #, c-format
 866. msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 867. msgstr "Nun pudo bloquiase'l direutoriu d'alministración (%s), ¿yes root?"
 868. #. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually
 869. #. dpkg --configure -a
 870. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 871. #, c-format
 872. msgid ""
 873. "dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem. "
 874. msgstr ""
 875. "dpkg interrumpióse, tienes qu'executar manualmente '%s' pa iguar el "
 876. "problema. "
 877. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 878. msgid "Not locked"
 879. msgstr "Non bloquiáu"
 880. #. we don't care for the difference
 881. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 882. #, c-format
 883. msgid "Installing %s"
 884. msgstr "Instalando %s"
 885. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 886. #, c-format
 887. msgid "Configuring %s"
 888. msgstr "Configurando %s"
 889. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 890. #, c-format
 891. msgid "Removing %s"
 892. msgstr "Desinstalando %s"
 893. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 894. #, c-format
 895. msgid "Completely removing %s"
 896. msgstr "Desinstalóse dafechu %s"
 897. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 898. #, c-format
 899. msgid "Noting disappearance of %s"
 900. msgstr "Anotando desaniciáu de %s"
 901. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 902. #, c-format
 903. msgid "Running post-installation trigger %s"
 904. msgstr "Executando activador de post-instalación de %s"
 905. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 906. #, c-format
 907. msgid "Installed %s"
 908. msgstr "%s instaláu"
 909. #. FIXME: use a better string after freeze
 910. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 911. #, c-format
 912. msgid "Directory '%s' missing"
 913. msgstr "Falta'l direutoriu '%s'."
 914. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc apt-pkg/edsp.cc
 915. #, c-format
 916. msgid "Could not open file '%s'"
 917. msgstr "Nun pudo abrise'l ficheru '%s'"
 918. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 919. #, c-format
 920. msgid "Preparing %s"
 921. msgstr "Preparando %s"
 922. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 923. #, c-format
 924. msgid "Unpacking %s"
 925. msgstr "Desempaquetando %s"
 926. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 927. #, c-format
 928. msgid "Preparing to configure %s"
 929. msgstr "Preparándose pa configurar %s"
 930. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 931. #, c-format
 932. msgid "Preparing for removal of %s"
 933. msgstr "Preparándose pa desinstalar %s"
 934. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 935. #, c-format
 936. msgid "Removed %s"
 937. msgstr "%s desinstaláu"
 938. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 939. #, c-format
 940. msgid "Preparing to completely remove %s"
 941. msgstr "Preparándose pa desinstalar dafechu %s"
 942. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 943. #, c-format
 944. msgid "Completely removed %s"
 945. msgstr "Desinstalóse dafechu %s"
 946. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 947. #, fuzzy, c-format
 948. msgid "Can not write log (%s)"
 949. msgstr "Nun se pue escribir en %s"
 950. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 951. msgid "Is /dev/pts mounted?"
 952. msgstr ""
 953. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 954. msgid "Operation was interrupted before it could finish"
 955. msgstr ""
 956. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 957. msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
 958. msgstr "Ensin informe escritu d'apport porque MaxReports llegó dafechu"
 959. #. check if its not a follow up error
 960. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 961. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 962. msgstr "problemes de dependencies - déxase ensin configurar"
 963. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 964. msgid ""
 965. "No apport report written because the error message indicates its a followup "
 966. "error from a previous failure."
 967. msgstr ""
 968. "Ensin informe escritu d'apport porque'l mensax de fallu indica un fallu que "
 969. "siguió dende un fallu previu"
 970. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 971. msgid ""
 972. "No apport report written because the error message indicates a disk full "
 973. "error"
 974. msgstr ""
 975. "Ensin informe escritu d'apport porque'l mensax de fallu indica un fallu de "
 976. "discu llenu"
 977. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 978. msgid ""
 979. "No apport report written because the error message indicates a out of memory "
 980. "error"
 981. msgstr ""
 982. "Ensin informe escritu d'apport porque'l mensax de fallu indica un fallu de "
 983. "memoria"
 984. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 985. #, fuzzy
 986. msgid ""
 987. "No apport report written because the error message indicates an issue on the "
 988. "local system"
 989. msgstr ""
 990. "Ensin informe escritu d'apport porque'l mensax de fallu indica un fallu de "
 991. "discu llenu"
 992. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 993. msgid ""
 994. "No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
 995. msgstr ""
 996. "Ensin informe escritu d'apport porque'l mensax de fallu indica un fallu E/S "
 997. "dpkg"
 998. #: apt-pkg/depcache.cc
 999. msgid "Building dependency tree"
 1000. msgstr "Creando árbol de dependencies"
 1001. #: apt-pkg/depcache.cc
 1002. msgid "Candidate versions"
 1003. msgstr "Versiones candidates"
 1004. #: apt-pkg/depcache.cc
 1005. msgid "Dependency generation"
 1006. msgstr "Xeneración de dependencies"
 1007. #: apt-pkg/depcache.cc
 1008. msgid "Reading state information"
 1009. msgstr "Lleendo información d'estáu"
 1010. #: apt-pkg/depcache.cc
 1011. #, c-format
 1012. msgid "Failed to open StateFile %s"
 1013. msgstr "Nun se pudo abrir el ficheru d'estáu %s"
 1014. #: apt-pkg/depcache.cc
 1015. #, c-format
 1016. msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
 1017. msgstr "Falló la escritura del ficheru temporal d'estáu %s"
 1018. #: apt-pkg/edsp.cc
 1019. msgid "Send scenario to solver"
 1020. msgstr ""
 1021. #: apt-pkg/edsp.cc
 1022. msgid "Send request to solver"
 1023. msgstr ""
 1024. #: apt-pkg/edsp.cc
 1025. msgid "Prepare for receiving solution"
 1026. msgstr ""
 1027. #: apt-pkg/edsp.cc
 1028. msgid "External solver failed without a proper error message"
 1029. msgstr ""
 1030. #: apt-pkg/edsp.cc
 1031. msgid "Execute external solver"
 1032. msgstr ""
 1033. #: apt-pkg/edsp.cc
 1034. msgid "Execute external planner"
 1035. msgstr ""
 1036. #: apt-pkg/edsp.cc
 1037. msgid "Send request to planner"
 1038. msgstr ""
 1039. #: apt-pkg/edsp.cc
 1040. msgid "Send scenario to planner"
 1041. msgstr ""
 1042. #: apt-pkg/edsp.cc
 1043. msgid "External planner failed without a proper error message"
 1044. msgstr ""
 1045. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1046. #, c-format
 1047. msgid "Wrote %i records.\n"
 1048. msgstr "%i rexistros escritos.\n"
 1049. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1050. #, c-format
 1051. msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
 1052. msgstr "%i rexistros escritos con %i ficheros de menos.\n"
 1053. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1054. #, c-format
 1055. msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
 1056. msgstr "%i rexistros escritos con %i ficheros mal empareyaos\n"
 1057. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1058. #, c-format
 1059. msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
 1060. msgstr ""
 1061. "Escribiéronse %i rexistros con %i ficheros perdíos y %i ficheros que nun "
 1062. "concasen\n"
 1063. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1064. #, c-format
 1065. msgid "Can't find authentication record for: %s"
 1066. msgstr "Nun puede alcontrase'l rexistru d'autenticación pa: %s"
 1067. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1068. #, c-format
 1069. msgid "Hash mismatch for: %s"
 1070. msgstr "El hash nun concasa pa: %s"
 1071. #: apt-pkg/init.cc
 1072. #, c-format
 1073. msgid "Packaging system '%s' is not supported"
 1074. msgstr "El sistema d'empaquetáu '%s' nun ta sofitáu"
 1075. #: apt-pkg/init.cc
 1076. msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
 1077. msgstr "Nun pudo determinase una triba de sistema d'empaquetáu afayadiza"
 1078. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1079. #, c-format
 1080. msgid "Progress: [%3i%%]"
 1081. msgstr ""
 1082. #. send status information that we are about to fork dpkg
 1083. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1084. msgid "Running dpkg"
 1085. msgstr "Executando dpkt"
 1086. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1087. #, c-format
 1088. msgid ""
 1089. "Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
 1090. "under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
 1091. msgstr ""
 1092. "Nun pudó facese la configuración inmediatamente en '%s'. Por favor, mira man "
 1093. "5 apt.conf embaxo APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
 1094. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1095. #, fuzzy, c-format
 1096. msgid "Could not configure '%s'. "
 1097. msgstr "Nun pudo abrise'l ficheru '%s'"
 1098. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1099. #, c-format
 1100. msgid ""
 1101. "This installation run will require temporarily removing the essential "
 1102. "package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
 1103. "you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
 1104. msgstr ""
 1105. "Esta execución d'instalación va requerir desaniciar temporalmente'l paquete "
 1106. "esencial %s por un cote de Conflictos/Pre-Dependencies. Esto normalmente ye "
 1107. "malo, pero si daveres quies facelo, activa la opción APT::Force-LoopBreak."
 1108. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1109. msgid "Empty package cache"
 1110. msgstr "Caché de paquetes balera."
 1111. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1112. msgid "The package cache file is corrupted"
 1113. msgstr "El ficheru de caché de paquetes ta tollíu"
 1114. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1115. msgid "The package cache file is an incompatible version"
 1116. msgstr "El ficheru de caché de paquetes ye una versión incompatible"
 1117. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1118. #, c-format
 1119. msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
 1120. msgstr "Esti APT nun soporta'l sistema de versiones '%s'"
 1121. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1122. #, fuzzy, c-format
 1123. msgid "The package cache was built for different architectures: %s vs %s"
 1124. msgstr "La caché de paquetes creóse pa una arquitectura estremada"
 1125. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1126. #, fuzzy
 1127. msgid "The package cache file is corrupted, it has the wrong hash"
 1128. msgstr "El ficheru de caché de paquetes ta tollíu"
 1129. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1130. msgid "Depends"
 1131. msgstr "Depende de"
 1132. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1133. msgid "PreDepends"
 1134. msgstr "Predepende de"
 1135. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1136. msgid "Suggests"
 1137. msgstr "Suxer"
 1138. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1139. msgid "Conflicts"
 1140. msgstr "En conflictu con"
 1141. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1142. msgid "Recommends"
 1143. msgstr "Recomienda"
 1144. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1145. msgid "Replaces"
 1146. msgstr "Sustituye a"
 1147. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1148. msgid "Breaks"
 1149. msgstr "Ruempe"
 1150. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1151. msgid "Enhances"
 1152. msgstr "Aumenta"
 1153. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1154. msgid "Obsoletes"
 1155. msgstr "Fai obsoletu a"
 1156. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1157. msgid "important"
 1158. msgstr "importante"
 1159. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1160. msgid "required"
 1161. msgstr "requeríu"
 1162. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1163. msgid "standard"
 1164. msgstr "estándar"
 1165. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1166. msgid "extra"
 1167. msgstr "extra"
 1168. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1169. msgid "optional"
 1170. msgstr "opcional"
 1171. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1172. msgid "Cache has an incompatible versioning system"
 1173. msgstr "La caché tien un sistema de versiones incompatible"
 1174. #. TRANSLATOR: The first placeholder is a package name,
 1175. #. the other two should be copied verbatim as they include debug info
 1176. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1177. #, fuzzy, c-format
 1178. msgid "Error occurred while processing %s (%s%d)"
 1179. msgstr "Hebo un error al procesar %s (FindPkg)"
 1180. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1181. msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
 1182. msgstr ""
 1183. "Coime, perpasaste'l númberu de nomes de paquete qu'esti APT ye a remanar."
 1184. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1185. msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
 1186. msgstr "Vaya, perpasaste'l númberu de versiones coles que puede esti APT."
 1187. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1188. msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
 1189. msgstr "Coime, perpasaste'l númberu de descripciones qu'esti APT ye a remanar."
 1190. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1191. msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
 1192. msgstr "Vaya, perpasaste'l númberu de dependencies coles que puede esti APT."
 1193. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1194. msgid "Reading package lists"
 1195. msgstr "Lleendo llista de paquetes"
 1196. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1197. msgid "IO Error saving source cache"
 1198. msgstr "Fallu de E/S al grabar caché d'oríxenes"
 1199. #: apt-pkg/pkgrecords.cc
 1200. #, c-format
 1201. msgid "Index file type '%s' is not supported"
 1202. msgstr "La triba de ficheru d'indiz '%s' nun ta sofitada"
 1203. #: apt-pkg/policy.cc
 1204. #, c-format
 1205. msgid ""
 1206. "The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
 1207. "available in the sources"
 1208. msgstr ""
 1209. #: apt-pkg/policy.cc
 1210. #, c-format
 1211. msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
 1212. msgstr ""
 1213. "Rexistru inválidu nel ficheru de preferencies %s, nun hai cabecera Paquete"
 1214. #: apt-pkg/policy.cc
 1215. #, c-format
 1216. msgid "Did not understand pin type %s"
 1217. msgstr "Nun s'entiende'l tipu de pin %s"
 1218. #: apt-pkg/policy.cc
 1219. #, c-format
 1220. msgid "%s: Value %s is outside the range of valid pin priorities (%d to %d)"
 1221. msgstr ""
 1222. #: apt-pkg/policy.cc
 1223. msgid "No priority (or zero) specified for pin"
 1224. msgstr "Nun hai prioridá (o ye cero) conseñada pa pin"
 1225. #. TRANSLATOR: %u is a line number, the first %s is a filename of a file with the extension "second %s" and the third %s is a unique identifier for bugreports
 1226. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1227. #, fuzzy, c-format
 1228. msgid "Malformed entry %u in %s file %s (%s)"
 1229. msgstr "Saltu mal formáu %s llinia %lu #1"
 1230. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1231. #, c-format
 1232. msgid "Opening %s"
 1233. msgstr "Abriendo %s"
 1234. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1235. #, c-format
 1236. msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
 1237. msgstr "Llinia %u mal formada na llista d'oríxenes %s (triba)"
 1238. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1239. #, c-format
 1240. msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
 1241. msgstr "Triba '%s' desconocida na llinia %u de la llista d'oríxenes %s"
 1242. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1243. #, fuzzy, c-format
 1244. msgid "Malformed stanza %u in source list %s (type)"
 1245. msgstr "Llinia %u mal formada na llista d'oríxenes %s (triba)"
 1246. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1247. #, fuzzy, c-format
 1248. msgid "Type '%s' is not known on stanza %u in source list %s"
 1249. msgstr "Triba '%s' desconocida na llinia %u de la llista d'oríxenes %s"
 1250. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1251. #, c-format
 1252. msgid "Unsupported file %s given on commandline"
 1253. msgstr ""
 1254. #: apt-pkg/srcrecords.cc
 1255. msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
 1256. msgstr "Has de poner delles URIs 'fonte' nel ficheru sources.list"
 1257. #: apt-pkg/tagfile.cc
 1258. #, c-format
 1259. msgid "Cannot convert %s to integer: out of range"
 1260. msgstr ""
 1261. #: apt-pkg/update.cc apt-private/private-download.cc
 1262. #, c-format
 1263. msgid "Failed to fetch %s %s"
 1264. msgstr "Falló algamar %s %s"
 1265. #: apt-pkg/update.cc
 1266. #, fuzzy
 1267. msgid ""
 1268. "Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
 1269. "used instead."
 1270. msgstr ""
 1271. "Nun pudieron descargase dellos ficheros d'índiz; inoráronse o usáronse los "
 1272. "antiguos nel so llugar."
 1273. #: apt-pkg/upgrade.cc
 1274. msgid "Calculating upgrade"
 1275. msgstr "Calculando l'anovamientu"
 1276. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed before unchanged files in 'apt-get update'
 1277. #: apt-private/acqprogress.cc
 1278. #, c-format
 1279. msgid "Hit:%lu %s"
 1280. msgstr "Oxe:%lu %s"
 1281. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files processed in 'apt-get update'
 1282. #. Potentially replaced later by "Hit:", "Ign:" or "Err:" if something (bad) happens
 1283. #: apt-private/acqprogress.cc
 1284. #, c-format
 1285. msgid "Get:%lu %s"
 1286. msgstr "Des:%lu %s"
 1287. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1288. #. which failed to download, but the error is ignored (compare "Err:")
 1289. #: apt-private/acqprogress.cc
 1290. #, c-format
 1291. msgid "Ign:%lu %s"
 1292. msgstr ""
 1293. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1294. #. which failed to download and the error is critical (compare "Ign:")
 1295. #: apt-private/acqprogress.cc
 1296. #, c-format
 1297. msgid "Err:%lu %s"
 1298. msgstr ""
 1299. #: apt-private/acqprogress.cc
 1300. #, c-format
 1301. msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
 1302. msgstr "Descargaos %sB en %s (%sB/s)\n"
 1303. #: apt-private/acqprogress.cc
 1304. msgid " [Working]"
 1305. msgstr " [Tresnando]"
 1306. #: apt-private/acqprogress.cc
 1307. #, fuzzy, c-format
 1308. msgid ""
 1309. "Media change: please insert the disc labeled\n"
 1310. " '%s'\n"
 1311. "in the drive '%s' and press [Enter]\n"
 1312. msgstr ""
 1313. "Cambeu de mediu: Por favor meti'l discu etiquetáu\n"
 1314. " '%s'\n"
 1315. "na unidá '%s' y calca Intro\n"
 1316. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1317. msgid "Correcting dependencies..."
 1318. msgstr "Iguando dependencies..."
 1319. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1320. msgid " failed."
 1321. msgstr " falló."
 1322. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1323. msgid "Unable to correct dependencies"
 1324. msgstr "Nun pudieron iguase les dependencies"
 1325. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1326. msgid "Unable to minimize the upgrade set"
 1327. msgstr "Nun pue amenorgase'l conxuntu d'actualización"
 1328. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1329. msgid " Done"
 1330. msgstr " Fecho"
 1331. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1332. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
 1333. msgstr "Habríes d'executar 'apt-get -f install' para igualo."
 1334. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1335. msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
 1336. msgstr "Dependencies incumplíes. Téntalo usando -f."
 1337. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-search.cc
 1338. msgid "Sorting"
 1339. msgstr ""
 1340. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1341. #, c-format
 1342. msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
 1343. msgstr "Nota, escoyendo '%s' pa la xera '%s'\n"
 1344. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1345. #, fuzzy, c-format
 1346. msgid "Note, selecting '%s' for glob '%s'\n"
 1347. msgstr "Nota, escoyendo '%s' pa regex '%s'\n"
 1348. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1349. #, c-format
 1350. msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
 1351. msgstr "Nota, escoyendo '%s' pa regex '%s'\n"
 1352. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1353. #, c-format
 1354. msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
 1355. msgstr "El paquete %s ye un paquete virtual ufríu por:\n"
 1356. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1357. #, fuzzy
 1358. msgid " [Installed]"
 1359. msgstr " [Instaláu]"
 1360. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1361. msgid " [Not candidate version]"
 1362. msgstr " [Nun ye versión candidata]"
 1363. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1364. msgid "You should explicitly select one to install."
 1365. msgstr "Has d'escoyer esplícitamente unu pa instalar."
 1366. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1367. #, c-format
 1368. msgid ""
 1369. "Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
 1370. "This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
 1371. "is only available from another source\n"
 1372. msgstr ""
 1373. "El paquete %s nun ta disponible, otru paquete refierse a él.\n"
 1374. "Esto puede significar que falta el paquete, ta arrumbáu, o sólo\n"
 1375. "ta disponible dende otra fonte\n"
 1376. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1377. msgid "However the following packages replace it:"
 1378. msgstr "Sicasí, los siguientes paquetes reemplacenlu:"
 1379. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1380. #, c-format
 1381. msgid "Package '%s' has no installation candidate"
 1382. msgstr "El paquete '%s' nun tien candidatu pa instalación"
 1383. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1384. #, c-format
 1385. msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
 1386. msgstr "Los paquetes virtuales como '%s' nun pueden desaniciase\n"
 1387. #. TRANSLATORS: Note, this is not an interactive question
 1388. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1389. #, fuzzy, c-format
 1390. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?\n"
 1391. msgstr "El paquete %s nun ta instalau, nun va desaniciase\n"
 1392. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1393. #, fuzzy, c-format
 1394. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed\n"
 1395. msgstr "El paquete %s nun ta instalau, nun va desaniciase\n"
 1396. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1397. #, c-format
 1398. msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
 1399. msgstr "Nota, escoyendo %s nel llugar de %s\n"
 1400. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1401. msgid "Most used commands:"
 1402. msgstr ""
 1403. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1404. #, c-format
 1405. msgid "See %s for more information about the available commands."
 1406. msgstr ""
 1407. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1408. msgid ""
 1409. "Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).\n"
 1410. "Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).\n"
 1411. "Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).\n"
 1412. "Security details are available in apt-secure(8).\n"
 1413. msgstr ""
 1414. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1415. msgid "This APT has Super Cow Powers."
 1416. msgstr "Esti APT tien Poderes de Super Vaca."
 1417. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1418. msgid "This APT helper has Super Meep Powers."
 1419. msgstr ""
 1420. #: apt-private/private-depends.cc apt-private/private-show.cc
 1421. #: cmdline/apt-mark.cc
 1422. msgid "No packages found"
 1423. msgstr "Nun s'alcontraron paquetes"
 1424. #: apt-private/private-download.cc
 1425. msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
 1426. msgstr "AVISU: ¡Nun pudieron autenticase los siguientes paquetes!"
 1427. #: apt-private/private-download.cc
 1428. msgid "Authentication warning overridden.\n"
 1429. msgstr "Avisu d'autenticación saltáu.\n"
 1430. #: apt-private/private-download.cc
 1431. msgid "Some packages could not be authenticated"
 1432. msgstr "Dellos paquetes nun pudieron autenticase"
 1433. #: apt-private/private-download.cc
 1434. msgid "Install these packages without verification?"
 1435. msgstr "¿Instalar esos paquetes ensin verificación?"
 1436. #: apt-private/private-download.cc apt-private/private-install.cc
 1437. msgid ""
 1438. "--force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow "
 1439. "instead."
 1440. msgstr ""
 1441. #: apt-private/private-download.cc
 1442. #, fuzzy
 1443. msgid ""
 1444. "There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-"
 1445. "unauthenticated"
 1446. msgstr "Hai problemes y utilizose -y ensin --force-yes"
 1447. #: apt-private/private-download.cc
 1448. #, c-format
 1449. msgid "Couldn't determine free space in %s"
 1450. msgstr "Nun pue determinase l'espaciu llibre de %s"
 1451. #: apt-private/private-download.cc
 1452. #, c-format
 1453. msgid "You don't have enough free space in %s."
 1454. msgstr "Nun tienes espaciu libre bastante en %s."
 1455. #: apt-private/private-download.cc
 1456. msgid "Unable to lock the download directory"
 1457. msgstr "Nun pue bloquiase'l direutoriu de descarga"
 1458. #: apt-private/private-install.cc
 1459. msgid ""
 1460. "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
 1461. "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
 1462. "distribution that some required packages have not yet been created\n"
 1463. "or been moved out of Incoming."
 1464. msgstr ""
 1465. "Dellos paquetes nun pudieron instalase. Esto puede significar que\n"
 1466. "conseñaste una situación imposible o, si tas usando la distribución\n"
 1467. "inestable, que dellos paquetes necesarios nun se crearon o que\n"
 1468. "s'allugaron fuera d'Incoming."
 1469. #.
 1470. #. if (Packages == 1)
 1471. #. {
 1472. #. c1out << std::endl;
 1473. #. c1out <<
 1474. #. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 1475. #. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 1476. #. "that package should be filed.") << std::endl;
 1477. #. }
 1478. #.
 1479. #: apt-private/private-install.cc
 1480. msgid "The following information may help to resolve the situation:"
 1481. msgstr "La siguiente información pue aidar a resolver la situación:"
 1482. #: apt-private/private-install.cc
 1483. msgid "Broken packages"
 1484. msgstr "Paquetes frañaos"
 1485. #: apt-private/private-install.cc
 1486. msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
 1487. msgstr "Error internu, ¡InstallPackages llamose con paquetes frañaos!"
 1488. #: apt-private/private-install.cc
 1489. msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
 1490. msgstr "Fai falta desaniciar los paquetes pero desaniciar ta torgáu."
 1491. #: apt-private/private-install.cc
 1492. #, fuzzy
 1493. msgid ""
 1494. "Essential packages were removed and -y was used without --allow-remove-"
 1495. "essential."
 1496. msgstr "Hai problemes y utilizose -y ensin --force-yes"
 1497. #: apt-private/private-install.cc
 1498. #, fuzzy
 1499. msgid "Packages were downgraded and -y was used without --allow-downgrades."
 1500. msgstr "Hai problemes y utilizose -y ensin --force-yes"
 1501. #: apt-private/private-install.cc
 1502. msgid ""
 1503. "Held packages were changed and -y was used without --allow-change-held-"
 1504. "packages."
 1505. msgstr ""
 1506. #: apt-private/private-install.cc
 1507. msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
 1508. msgstr "Error internu, ordenar nun finó"
 1509. #: apt-private/private-install.cc
 1510. msgid "How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
 1511. msgstr ""
 1512. "Que raro... Los tamaños nun concasen, escribe a apt@packages.debian.org"
 1513. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1514. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1515. #: apt-private/private-install.cc
 1516. #, c-format
 1517. msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
 1518. msgstr "Hai que descargar %sB/%sB d'archivos.\n"
 1519. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1520. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1521. #: apt-private/private-install.cc
 1522. #, c-format
 1523. msgid "Need to get %sB of archives.\n"
 1524. msgstr "Hai que descargar %sB d'archivos.\n"
 1525. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1526. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1527. #: apt-private/private-install.cc
 1528. #, c-format
 1529. msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
 1530. msgstr "Tres d'esta operación, van usase %sB d'espaciu de discu adicional.\n"
 1531. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1532. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1533. #: apt-private/private-install.cc
 1534. #, c-format
 1535. msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
 1536. msgstr "Tres d'esta operación, van lliberase %sB d'espaciu de discu.\n"
 1537. #: apt-private/private-install.cc
 1538. msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
 1539. msgstr "Conseñose Trivial Only pero ésta nun ye una operación trivial."
 1540. #. TRANSLATOR: This string needs to be typed by the user as a confirmation, so be
 1541. #. careful with hard to type or special characters (like non-breaking spaces)
 1542. #: apt-private/private-install.cc
 1543. msgid "Yes, do as I say!"
 1544. msgstr "Sí, ¡facer lo que digo!"
 1545. #: apt-private/private-install.cc
 1546. #, c-format
 1547. msgid ""
 1548. "You are about to do something potentially harmful.\n"
 1549. "To continue type in the phrase '%s'\n"
 1550. " ?] "
 1551. msgstr ""
 1552. "Tas a piques de facer daqué potencialmente dañible.\n"
 1553. "Pa continuar escribe la frase '%s'\n"
 1554. " ?] "
 1555. #: apt-private/private-install.cc
 1556. msgid "Abort."
 1557. msgstr "Encaboxar."
 1558. #: apt-private/private-install.cc
 1559. msgid "Do you want to continue?"
 1560. msgstr "¿Quies continuar?"
 1561. #: apt-private/private-install.cc
 1562. msgid "Some files failed to download"
 1563. msgstr "Dellos ficheros nun pudieron descargase"
 1564. #: apt-private/private-install.cc apt-private/private-source.cc
 1565. msgid "Download complete and in download only mode"
 1566. msgstr "Descarga completa y en mou de sólo descarga"
 1567. #: apt-private/private-install.cc
 1568. msgid ""
 1569. "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
 1570. "missing?"
 1571. msgstr ""
 1572. "Nun pudieron algamase dellos archivos, ¿seique executando apt-get update o "
 1573. "tentando --fix-missing?"
 1574. #: apt-private/private-install.cc
 1575. msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
 1576. msgstr "--fix-missing y cambéu de mediu nun ta sofitao actualmente"
 1577. #: apt-private/private-install.cc
 1578. msgid "Unable to correct missing packages."
 1579. msgstr "Nun pudieron iguase los paquetes que falten."
 1580. #: apt-private/private-install.cc
 1581. msgid "Aborting install."
 1582. msgstr "Encaboxando la instalación."
 1583. #: apt-private/private-install.cc
 1584. msgid ""
 1585. "The following package disappeared from your system as\n"
 1586. "all files have been overwritten by other packages:"
 1587. msgid_plural ""
 1588. "The following packages disappeared from your system as\n"
 1589. "all files have been overwritten by other packages:"
 1590. msgstr[0] ""
 1591. "El siguiente paquete desapareció del sistema como\n"
 1592. "tolos ficheros fueron sobroescritos por otros paquetes:"
 1593. msgstr[1] ""
 1594. "Los siguientes paquetes desaparecieron del sistema como\n"
 1595. "tolos ficheros fueron sobroescritos por otros paquetes:"
 1596. #: apt-private/private-install.cc
 1597. msgid "Note: This is done automatically and on purpose by dpkg."
 1598. msgstr "Nota: Esto faise automáticamente y baxo demanda por dpkg."
 1599. #: apt-private/private-install.cc
 1600. msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
 1601. msgstr "Suponse que nun vamos esborrar coses; nun pue entamase AutoRemover"
 1602. #: apt-private/private-install.cc
 1603. msgid ""
 1604. "Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
 1605. "shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
 1606. msgstr ""
 1607. "Hmm, paez que AutoRemover destruyó daqué, lo que nun tendría\n"
 1608. "por qué pasar. Por favor, unvía un informe de fallu escontra apt."
 1609. #: apt-private/private-install.cc
 1610. msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
 1611. msgstr "Error internu, AutoRemover rompió coses"
 1612. #: apt-private/private-install.cc
 1613. msgid ""
 1614. "The following package was automatically installed and is no longer required:"
 1615. msgid_plural ""
 1616. "The following packages were automatically installed and are no longer "
 1617. "required:"
 1618. msgstr[0] "El siguiente paquete instalóse mou automáticu y yá nun se necesita:"
 1619. msgstr[1] ""
 1620. "Los siguientes paquetes instaláronse de manera automática y ya nun se "
 1621. "necesiten:"
 1622. #: apt-private/private-install.cc
 1623. #, c-format
 1624. msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
 1625. msgid_plural ""
 1626. "%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
 1627. msgstr[0] "El paquete %lu instalóse de mou automáticu y yá nun se necesita.\n"
 1628. msgstr[1] ""
 1629. "Los paquetes %lu instaláronse de manera automática y ya nun se necesiten\n"
 1630. #: apt-private/private-install.cc
 1631. #, fuzzy, c-format
 1632. msgid "Use '%s' to remove it."
 1633. msgid_plural "Use '%s' to remove them."
 1634. msgstr[0] "Usa '%s' pa desinstalalos."
 1635. msgstr[1] "Usa '%s' pa desinstalalos."
 1636. #: apt-private/private-install.cc
 1637. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
 1638. msgstr "Habríes d'executar 'apt-get -f install' para iguar estos:"
 1639. #: apt-private/private-install.cc
 1640. msgid ""
 1641. "Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
 1642. "solution)."
 1643. msgstr ""
 1644. "Dependencies ensin cubrir. Tenta 'apt-get -f install' ensin paquetes (o "
 1645. "conseña una solución)."
 1646. #: apt-private/private-install.cc
 1647. #, fuzzy
 1648. msgid "The following additional packages will be installed:"
 1649. msgstr "Instalaránse los siguientes paquetes extra:"
 1650. #: apt-private/private-install.cc
 1651. msgid "Suggested packages:"
 1652. msgstr "Paquetes afalaos:"
 1653. #: apt-private/private-install.cc
 1654. msgid "Recommended packages:"
 1655. msgstr "Paquetes encamentaos"
 1656. #: apt-private/private-install.cc
 1657. #, c-format
 1658. msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
 1659. msgstr "Saltando %s, ya ta instalau y la actualización nun ta activada.\n"
 1660. #: apt-private/private-install.cc
 1661. #, c-format
 1662. msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
 1663. msgstr "Saltando %s, nun ta instaláu y namái se requieren anovamientos.\n"
 1664. #: apt-private/private-install.cc
 1665. #, c-format
 1666. msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
 1667. msgstr "La reinstalación de %s nun ye dable, nun pue descargase.\n"
 1668. #. TRANSLATORS: First string is package name, second is version
 1669. #: apt-private/private-install.cc
 1670. #, fuzzy, c-format
 1671. msgid "%s is already the newest version (%s).\n"
 1672. msgstr "%s yá ta na versión más nueva.\n"
 1673. #: apt-private/private-install.cc cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 1674. #, c-format
 1675. msgid "%s set to manually installed.\n"
 1676. msgstr "%s axustáu como instaláu manualmente.\n"
 1677. #: apt-private/private-install.cc
 1678. #, c-format
 1679. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
 1680. msgstr "Esbillada la versión %s (%s) pa %s\n"
 1681. #: apt-private/private-install.cc
 1682. #, fuzzy, c-format
 1683. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
 1684. msgstr "Esbillada la versión %s (%s) pa %s\n"
 1685. #: apt-private/private-list.cc
 1686. msgid "Listing"
 1687. msgstr ""
 1688. #: apt-private/private-list.cc
 1689. #, c-format
 1690. msgid "There is %i additional version. Please use the '-a' switch to see it"
 1691. msgid_plural ""
 1692. "There are %i additional versions. Please use the '-a' switch to see them."
 1693. msgstr[0] ""
 1694. msgstr[1] ""
 1695. #. TRANSLATORS: placeholder is a binary name like apt or apt-get
 1696. #: apt-private/private-main.cc
 1697. #, c-format
 1698. msgid ""
 1699. "NOTE: This is only a simulation!\n"
 1700. " %s needs root privileges for real execution.\n"
 1701. " Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
 1702. " so don't depend on the relevance to the real current situation!\n"
 1703. msgstr ""
 1704. "NOTA: ¡Esto sólo ye una simulación!\n"
 1705. " %s necesita privilexos de root pa la execución real.\n"
 1706. " ¡Ten tamién en cuenta que'l bloquéu ta desactiváu,\n"
 1707. " asina que nun dependen de la pertinencia de la verdadera situación "
 1708. "actual!\n"
 1709. #: apt-private/private-output.cc apt-private/private-show.cc
 1710. msgid "unknown"
 1711. msgstr ""
 1712. #: apt-private/private-output.cc
 1713. #, fuzzy, c-format
 1714. msgid "[installed,upgradable to: %s]"
 1715. msgstr " [Instaláu]"
 1716. #: apt-private/private-output.cc
 1717. #, fuzzy
 1718. msgid "[installed,local]"
 1719. msgstr " [Instaláu]"
 1720. #: apt-private/private-output.cc
 1721. msgid "[installed,auto-removable]"
 1722. msgstr ""
 1723. #: apt-private/private-output.cc
 1724. #, fuzzy
 1725. msgid "[installed,automatic]"
 1726. msgstr " [Instaláu]"
 1727. #: apt-private/private-output.cc
 1728. #, fuzzy
 1729. msgid "[installed]"
 1730. msgstr " [Instaláu]"
 1731. #: apt-private/private-output.cc
 1732. #, c-format
 1733. msgid "[upgradable from: %s]"
 1734. msgstr ""
 1735. #: apt-private/private-output.cc
 1736. msgid "[residual-config]"
 1737. msgstr ""
 1738. #: apt-private/private-output.cc
 1739. #, c-format
 1740. msgid "but %s is installed"
 1741. msgstr "pero %s ta instaláu"
 1742. #: apt-private/private-output.cc
 1743. #, c-format
 1744. msgid "but %s is to be installed"
 1745. msgstr "pero %s ta pa instalar"
 1746. #: apt-private/private-output.cc
 1747. msgid "but it is not installable"
 1748. msgstr "pero nun ye instalable"
 1749. #: apt-private/private-output.cc
 1750. msgid "but it is a virtual package"
 1751. msgstr "pero ye un paquete virtual"
 1752. #: apt-private/private-output.cc
 1753. msgid "but it is not going to be installed"
 1754. msgstr "pero nun va instalase"
 1755. #: apt-private/private-output.cc
 1756. msgid "but it is not installed"
 1757. msgstr "pero nun ta instaláu"
 1758. #: apt-private/private-output.cc
 1759. msgid " or"
 1760. msgstr " o"
 1761. #: apt-private/private-output.cc
 1762. msgid "The following packages have unmet dependencies:"
 1763. msgstr "Los siguientes paquetes nun cumplen dependencies:"
 1764. #: apt-private/private-output.cc
 1765. msgid "The following NEW packages will be installed:"
 1766. msgstr "Van instalase los siguientes paquetes NUEVOS:"
 1767. #: apt-private/private-output.cc
 1768. msgid "The following packages will be REMOVED:"
 1769. msgstr "Los siguientes paquetes van DESANICIASE:"
 1770. #: apt-private/private-output.cc
 1771. msgid "The following packages have been kept back:"
 1772. msgstr "Los siguientes paquetes tan reteníos:"
 1773. #: apt-private/private-output.cc
 1774. msgid "The following packages will be upgraded:"
 1775. msgstr "Los siguientes paquetes van actualizase:"
 1776. #: apt-private/private-output.cc
 1777. msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
 1778. msgstr "Los siguientes paquetes van DESACTUALIZASE:"
 1779. #: apt-private/private-output.cc
 1780. msgid "The following held packages will be changed:"
 1781. msgstr "Van camudase los siguientes paquetes reteníos:"
 1782. #: apt-private/private-output.cc
 1783. #, c-format
 1784. msgid "%s (due to %s)"
 1785. msgstr "%s (por %s)"
 1786. #: apt-private/private-output.cc
 1787. msgid ""
 1788. "WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
 1789. "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
 1790. msgstr ""
 1791. "AVISU: Los siguientes paquetes esenciales van desaniciase.\n"
 1792. "¡Esto NUN hai que facelo si nun sabes esautamente lo que faes!"
 1793. #: apt-private/private-output.cc
 1794. #, c-format
 1795. msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
 1796. msgstr "%lu actualizaos, %lu nuevos instalaos, "
 1797. #: apt-private/private-output.cc
 1798. #, c-format
 1799. msgid "%lu reinstalled, "
 1800. msgstr "%lu reinstalaos, "
 1801. #: apt-private/private-output.cc
 1802. #, c-format
 1803. msgid "%lu downgraded, "
 1804. msgstr "%lu desactualizaos, "
 1805. #: apt-private/private-output.cc
 1806. #, c-format
 1807. msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
 1808. msgstr "%lu para desaniciar y %lu nun actualizaos.\n"
 1809. #: apt-private/private-output.cc
 1810. #, c-format
 1811. msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
 1812. msgstr "%lu nun instalaos dafechu o desaniciaos.\n"
 1813. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to Y[es]
 1814. #. e.g. "Do you want to continue? [Y/n] "
 1815. #. The user has to answer with an input matching the
 1816. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1817. #: apt-private/private-output.cc
 1818. msgid "[Y/n]"
 1819. msgstr "[S/n]"
 1820. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to N[o]
 1821. #. e.g. "Should this file be removed? [y/N] "
 1822. #. The user has to answer with an input matching the
 1823. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1824. #: apt-private/private-output.cc
 1825. msgid "[y/N]"
 1826. msgstr "[s/N]"
 1827. #. TRANSLATOR: "Yes" answer printed for a yes/no question if --assume-yes is set
 1828. #: apt-private/private-output.cc
 1829. msgid "Y"
 1830. msgstr "S"
 1831. #. TRANSLATOR: "No" answer printed for a yes/no question if --assume-no is set
 1832. #: apt-private/private-output.cc
 1833. msgid "N"
 1834. msgstr ""
 1835. #: apt-private/private-search.cc
 1836. msgid "You must give at least one search pattern"
 1837. msgstr "Has de dar polo menos un patrón de gueta"
 1838. #: apt-private/private-search.cc
 1839. msgid "Full Text Search"
 1840. msgstr ""
 1841. #: apt-private/private-show.cc cmdline/apt-cache.cc
 1842. #, c-format
 1843. msgid "Package file %s is out of sync."
 1844. msgstr "El ficheru de paquetes %s nun ta sincronizáu."
 1845. #: apt-private/private-show.cc
 1846. #, c-format
 1847. msgid "There is %i additional record. Please use the '-a' switch to see it"
 1848. msgid_plural ""
 1849. "There are %i additional records. Please use the '-a' switch to see them."
 1850. msgstr[0] ""
 1851. msgstr[1] ""
 1852. #: apt-private/private-show.cc
 1853. msgid "not a real package (virtual)"
 1854. msgstr ""
 1855. #: apt-private/private-show.cc
 1856. msgid "Package files:"
 1857. msgstr "Ficheros de paquete:"
 1858. #: apt-private/private-show.cc
 1859. msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
 1860. msgstr ""
 1861. "La caché nun ta sincronizada, nun puede facese x-ref a un ficheru de paquete"
 1862. #. Show any packages have explicit pins
 1863. #: apt-private/private-show.cc
 1864. msgid "Pinned packages:"
 1865. msgstr "Paquetes na chincheta:"
 1866. #. Print the package name and the version we are forcing to
 1867. #: apt-private/private-show.cc
 1868. #, c-format
 1869. msgid "%s -> %s with priority %d\n"
 1870. msgstr ""
 1871. #: apt-private/private-show.cc
 1872. msgid " Installed: "
 1873. msgstr " Instaláu: "
 1874. #: apt-private/private-show.cc
 1875. msgid " Candidate: "
 1876. msgstr " Candidatu: "
 1877. #: apt-private/private-show.cc
 1878. msgid "(none)"
 1879. msgstr "(dengún)"
 1880. #. Show the priority tables
 1881. #: apt-private/private-show.cc
 1882. msgid " Version table:"
 1883. msgstr " Tabla de versiones:"
 1884. #: apt-private/private-source.cc
 1885. #, fuzzy, c-format
 1886. msgid "Can not find a package for architecture '%s'"
 1887. msgstr "Nun pudo alcontrase dengún paquete por regex '%s'"
 1888. #: apt-private/private-source.cc
 1889. #, fuzzy, c-format
 1890. msgid "Can not find a package '%s' with version '%s'"
 1891. msgstr "Nun pudo alcontrase dengún paquete por regex '%s'"
 1892. #: apt-private/private-source.cc
 1893. #, fuzzy, c-format
 1894. msgid "Can not find a package '%s' with release '%s'"
 1895. msgstr "Nun pudo alcontrase dengún paquete por regex '%s'"
 1896. #: apt-private/private-source.cc
 1897. #, c-format
 1898. msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
 1899. msgstr "Tomando '%s' como paquetes d'oríxenes en llugar de '%s'\n"
 1900. #: apt-private/private-source.cc
 1901. #, fuzzy, c-format
 1902. msgid "Can not find version '%s' of package '%s'"
 1903. msgstr "Inorar versión non disponible de '%s' del paquete '%s'"
 1904. #: apt-private/private-source.cc
 1905. msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
 1906. msgstr "Has de conseñar polo menos un paquete p'algamar so fonte"
 1907. #: apt-private/private-source.cc
 1908. #, c-format
 1909. msgid "Unable to find a source package for %s"
 1910. msgstr "Nun pudo alcontrase un paquete fonte pa %s"
 1911. #: apt-private/private-source.cc
 1912. #, c-format
 1913. msgid ""
 1914. "NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
 1915. "%s\n"
 1916. msgstr ""
 1917. "AVISU: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
 1918. "%s\n"
 1919. #: apt-private/private-source.cc
 1920. #, fuzzy, c-format
 1921. msgid ""
 1922. "Please use:\n"
 1923. "%s\n"
 1924. "to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
 1925. msgstr ""
 1926. "Por favor, usa:\n"
 1927. "bzr get %s\n"
 1928. "pa baxar los caberos anovamientos (posiblemente tovía nun sacaos) pal "
 1929. "paquete.\n"
 1930. #: apt-private/private-source.cc
 1931. #, c-format
 1932. msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
 1933. msgstr "Saltando'l ficheru yá descargáu '%s'\n"
 1934. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1935. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1936. #: apt-private/private-source.cc
 1937. #, c-format
 1938. msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
 1939. msgstr "Hai falta descargar %sB/%sB d'archivos fonte.\n"
 1940. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1941. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1942. #: apt-private/private-source.cc
 1943. #, c-format
 1944. msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
 1945. msgstr "Hai falta descargar %sB d'archivos fonte.\n"
 1946. #: apt-private/private-source.cc
 1947. #, c-format
 1948. msgid "Fetch source %s\n"
 1949. msgstr "Fonte descargada %s\n"
 1950. #: apt-private/private-source.cc
 1951. msgid "Failed to fetch some archives."
 1952. msgstr "Falló la descarga de dellos archivos."
 1953. #: apt-private/private-source.cc
 1954. #, c-format
 1955. msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
 1956. msgstr "Saltando'l desempaquetáu de la fonte yá desempaquetada en %s\n"
 1957. #: apt-private/private-source.cc
 1958. #, c-format
 1959. msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
 1960. msgstr "Falló la orde de desempaquetáu '%s'.\n"
 1961. #: apt-private/private-source.cc
 1962. #, c-format
 1963. msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
 1964. msgstr "Comprueba qu'el paquete 'dpkg-dev' ta instaláu.\n"
 1965. #: apt-private/private-source.cc
 1966. #, c-format
 1967. msgid "Build command '%s' failed.\n"
 1968. msgstr "Falló la orde build '%s'.\n"
 1969. #: apt-private/private-source.cc
 1970. #, c-format
 1971. msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
 1972. msgstr "Nun pudo algamase información de dependencies de construcción pa %s"
 1973. #: apt-private/private-source.cc
 1974. #, c-format
 1975. msgid "%s has no build depends.\n"
 1976. msgstr "%s nun tien dependencies de construcción.\n"
 1977. #: apt-private/private-source.cc
 1978. msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
 1979. msgstr ""
 1980. "Hai que conseñar polo menos un paquete pa verificar les dependencies de "
 1981. "construcción"
 1982. #: apt-private/private-source.cc
 1983. #, c-format
 1984. msgid ""
 1985. "No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
 1986. "Architectures for setup"
 1987. msgstr ""
 1988. #: apt-private/private-source.cc
 1989. #, c-format
 1990. msgid "Note, using directory '%s' to get the build dependencies\n"
 1991. msgstr ""
 1992. #: apt-private/private-source.cc
 1993. #, fuzzy, c-format
 1994. msgid "Note, using file '%s' to get the build dependencies\n"
 1995. msgstr "Fallu al procesar les dependencies de construcción"
 1996. #: apt-private/private-source.cc
 1997. msgid "Failed to process build dependencies"
 1998. msgstr "Fallu al procesar les dependencies de construcción"
 1999. #: apt-private/private-sources.cc
 2000. #, fuzzy, c-format
 2001. msgid "Failed to parse %s. Edit again? "
 2002. msgstr "Nun pudo renomase %s como %s"
 2003. #: apt-private/private-sources.cc
 2004. #, c-format
 2005. msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'."
 2006. msgstr ""
 2007. #: apt-private/private-unmet.cc
 2008. #, c-format
 2009. msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
 2010. msgstr "El paquete %s versión %s nun cumple una dependencia:\n"
 2011. #: apt-private/private-update.cc
 2012. msgid "The update command takes no arguments"
 2013. msgstr "La orde update nun lleva argumentos"
 2014. #: apt-private/private-update.cc
 2015. #, c-format
 2016. msgid "%i package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.\n"
 2017. msgid_plural ""
 2018. "%i packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.\n"
 2019. msgstr[0] ""
 2020. msgstr[1] ""
 2021. #: apt-private/private-update.cc
 2022. msgid "All packages are up to date."
 2023. msgstr ""
 2024. #: cmdline/apt-cache.cc
 2025. #, fuzzy
 2026. msgid "apt-cache stats does not take any arguments"
 2027. msgstr "La orde update nun lleva argumentos"
 2028. #: cmdline/apt-cache.cc
 2029. msgid "Total package names: "
 2030. msgstr "Total de nomes de paquetes: "
 2031. #: cmdline/apt-cache.cc
 2032. msgid "Total package structures: "
 2033. msgstr "Total de cadarmes de paquetes: "
 2034. #: cmdline/apt-cache.cc
 2035. msgid " Normal packages: "
 2036. msgstr " Paquetes normales: "
 2037. #: cmdline/apt-cache.cc
 2038. msgid " Pure virtual packages: "
 2039. msgstr " Paquetes virtuales puros: "
 2040. #: cmdline/apt-cache.cc
 2041. msgid " Single virtual packages: "
 2042. msgstr " Paquetes virtuales cenciellos: "
 2043. #: cmdline/apt-cache.cc
 2044. msgid " Mixed virtual packages: "
 2045. msgstr " Paquetes virtuales amestaos: "
 2046. #: cmdline/apt-cache.cc
 2047. msgid " Missing: "
 2048. msgstr " Falten: "
 2049. #: cmdline/apt-cache.cc
 2050. msgid "Total distinct versions: "
 2051. msgstr "Versiones distintes en total: "
 2052. #: cmdline/apt-cache.cc
 2053. msgid "Total distinct descriptions: "
 2054. msgstr "Descripciones distintes en total: "
 2055. #: cmdline/apt-cache.cc
 2056. msgid "Total dependencies: "
 2057. msgstr "Dependencies totales: "
 2058. #: cmdline/apt-cache.cc
 2059. msgid "Total ver/file relations: "
 2060. msgstr "Rellaciones versión/ficheru en total: "
 2061. #: cmdline/apt-cache.cc
 2062. msgid "Total Desc/File relations: "
 2063. msgstr "Rellaciones descripción/ficheru en total: "
 2064. #: cmdline/apt-cache.cc
 2065. msgid "Total Provides mappings: "
 2066. msgstr "Mapes de provisiones en total: "
 2067. #: cmdline/apt-cache.cc
 2068. msgid "Total globbed strings: "
 2069. msgstr "Cadenes globalizaes en total: "
 2070. #: cmdline/apt-cache.cc
 2071. msgid "Total slack space: "
 2072. msgstr "Espaciu ociosu en total: "
 2073. #: cmdline/apt-cache.cc
 2074. msgid "Total space accounted for: "
 2075. msgstr "Informe del total d'espaciu: "
 2076. #: cmdline/apt-cache.cc
 2077. msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
 2078. msgstr ""
 2079. #: cmdline/apt-cache.cc
 2080. msgid ""
 2081. "Usage: apt-cache [options] command\n"
 2082. " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2083. "\n"
 2084. "apt-cache queries and displays available information about installed\n"
 2085. "and installable packages. It works exclusively on the data acquired\n"
 2086. "into the local cache via the 'update' command of e.g. apt-get. The\n"
 2087. "displayed information may therefore be outdated if the last update was\n"
 2088. "too long ago, but in exchange apt-cache works independently of the\n"
 2089. "availability of the configured sources (e.g. offline).\n"
 2090. msgstr ""
 2091. #: cmdline/apt-cache.cc
 2092. msgid "Show source records"
 2093. msgstr "Amuesa los rexistros de fonte"
 2094. #: cmdline/apt-cache.cc
 2095. msgid "Search the package list for a regex pattern"
 2096. msgstr "Restola na llista de paquetes por el patrón d'una espresión regular"
 2097. #: cmdline/apt-cache.cc
 2098. msgid "Show raw dependency information for a package"
 2099. msgstr "Amuesa la información de dependencies en bruto d'un paquete"
 2100. #: cmdline/apt-cache.cc
 2101. msgid "Show reverse dependency information for a package"
 2102. msgstr "Amuesa la información de dependencies inverses d'un paquete"
 2103. #: cmdline/apt-cache.cc
 2104. msgid "Show a readable record for the package"
 2105. msgstr "Amuesa un rexistru lleíble pal paquete"
 2106. #: cmdline/apt-cache.cc
 2107. msgid "List the names of all packages in the system"
 2108. msgstr "Llista los nomes de tolos paquetes nel sistema"
 2109. #: cmdline/apt-cache.cc
 2110. msgid "Show policy settings"
 2111. msgstr "Amuesa los axustes de les normes"
 2112. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2113. msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
 2114. msgstr "Da-y un nome a esti discu, como 'Debian 5.0.3 Discu 1'"
 2115. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2116. #, fuzzy
 2117. msgid "Please insert a Disc in the drive and press [Enter]"
 2118. msgstr "Inxerta un discu nel preséu y calca intro"
 2119. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2120. #, c-format
 2121. msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
 2122. msgstr "Falló al montar '%s' a '%s'"
 2123. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2124. msgid ""
 2125. "No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.\n"
 2126. "You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.\n"
 2127. "See 'man apt-cdrom' for more information about the CD-ROM auto-detection and "
 2128. "mount point."
 2129. msgstr ""
 2130. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2131. msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
 2132. msgstr "Repite'l procesu colos demás CDs del conxuntu."
 2133. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2134. msgid ""
 2135. "Usage: apt-cdrom [options] command\n"
 2136. "\n"
 2137. "apt-cdrom is used to add CDROM's, USB flashdrives and other removable\n"
 2138. "media types as package sources to APT. The mount point and device\n"
 2139. "information is taken from apt.conf(5), udev(7) and fstab(5).\n"
 2140. msgstr ""
 2141. #: cmdline/apt-config.cc
 2142. msgid "Arguments not in pairs"
 2143. msgstr "Argumentos non empareyaos"
 2144. #: cmdline/apt-config.cc
 2145. #, fuzzy
 2146. msgid ""
 2147. "Usage: apt-config [options] command\n"
 2148. "\n"
 2149. "apt-config is an interface to the configuration settings used by\n"
 2150. "all APT tools, mainly intended for debugging and shell scripting.\n"
 2151. msgstr ""
 2152. "Usu: apt-config [opciones] orde\n"
 2153. "\n"
 2154. "apt-config ye una ferramienta pa lleer el ficheru de configuración d'APT.\n"
 2155. #: cmdline/apt-config.cc
 2156. msgid "get configuration values via shell evaluation"
 2157. msgstr ""
 2158. #: cmdline/apt-config.cc
 2159. msgid "show the active configuration setting"
 2160. msgstr ""
 2161. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 2162. msgid ""
 2163. "Usage: apt-dump-solver\n"
 2164. "\n"
 2165. "apt-dump-solver is an interface to store an EDSP scenario in\n"
 2166. "a file and optionally forwards it to another solver.\n"
 2167. msgstr ""
 2168. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2169. #, fuzzy
 2170. msgid ""
 2171. "Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
 2172. "\n"
 2173. "apt-extracttemplates is used to extract config and template files\n"
 2174. "from debian packages. It is used mainly by debconf(1) to prompt for\n"
 2175. "configuration questions before installation of packages.\n"
 2176. msgstr ""
 2177. "Usu: apt-extracttemplates ficheru1 [ficheru2 ...]\n"
 2178. "\n"
 2179. "apt-extracttemplates ye un preséu pa sacar información de\n"
 2180. "configuración y plantíes de paquetes de debian.\n"
 2181. "\n"
 2182. "Opciones:\n"
 2183. "-h Esti testu d'aida.\n"
 2184. "-t Define'l direutoriu temporal\n"
 2185. "-c=? Llei esti ficheru de configuración\n"
 2186. "-o=? Afita una opción de configuración arbitraria, p. ej. -o dir::cache=/"
 2187. "tmp\n"
 2188. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2189. msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
 2190. msgstr "Nun se pue alcontrar la versión de debconf. ¿Ta instaláu debconf?"
 2191. #: cmdline/apt-get.cc
 2192. #, c-format
 2193. msgid "Couldn't find package %s"
 2194. msgstr "Nun pudo alcontrase'l paquete %s"
 2195. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2196. #, c-format
 2197. msgid "%s set to automatically installed.\n"
 2198. msgstr "%s axustáu como instaláu automáticamente.\n"
 2199. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2200. msgid ""
 2201. "This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
 2202. "instead."
 2203. msgstr ""
 2204. #: cmdline/apt-get.cc
 2205. msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
 2206. msgstr "Error internu, l'iguador de problemes frañó coses"
 2207. #: cmdline/apt-get.cc
 2208. msgid "Supported modules:"
 2209. msgstr "Módulos sofitaos:"
 2210. #: cmdline/apt-get.cc
 2211. #, fuzzy
 2212. msgid ""
 2213. "Usage: apt-get [options] command\n"
 2214. " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2215. " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2216. "\n"
 2217. "apt-get is a command line interface for retrieval of packages\n"
 2218. "and information about them from authenticated sources and\n"
 2219. "for installation, upgrade and removal of packages together\n"
 2220. "with their dependencies.\n"
 2221. msgstr ""
 2222. "Usu: apt-get [opciones] comandu\n"
 2223. " apt-get [opciones] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2224. " apt-get [opciones] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2225. "\n"
 2226. "apt-get ye una interface de llínia de comandos simple pa baxar ya\n"
 2227. "instalar paquetes. L'usu más frecuente de comandos ye p'anovar\n"
 2228. "ya instalar.\n"
 2229. #: cmdline/apt-get.cc
 2230. msgid "Retrieve new lists of packages"
 2231. msgstr "Algamar nueva llista de paquetes"
 2232. #: cmdline/apt-get.cc
 2233. msgid "Perform an upgrade"
 2234. msgstr "Facer una anovación"
 2235. #: cmdline/apt-get.cc
 2236. msgid "Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)"
 2237. msgstr "Instalar nuevos paquetes (pkg ye libc6 non libc6.deb)"
 2238. #: cmdline/apt-get.cc
 2239. msgid "Remove packages"
 2240. msgstr "Desaniciar paquetes"
 2241. #: cmdline/apt-get.cc
 2242. msgid "Remove packages and config files"
 2243. msgstr "Quitar y desaniciar paquetes"
 2244. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt.cc
 2245. msgid "Remove automatically all unused packages"
 2246. msgstr "Desaniciar automáticamente tolos paquetes non usaos"
 2247. #: cmdline/apt-get.cc
 2248. msgid "Distribution upgrade, see apt-get(8)"
 2249. msgstr "Actualización de la distribución, ver apt-get(8)"
 2250. #: cmdline/apt-get.cc
 2251. msgid "Follow dselect selections"
 2252. msgstr "Siguir seleiciones dselect"
 2253. #: cmdline/apt-get.cc
 2254. msgid "Configure build-dependencies for source packages"
 2255. msgstr "Configurar dependencies pa los paquetes fonte"
 2256. #: cmdline/apt-get.cc
 2257. msgid "Erase downloaded archive files"
 2258. msgstr "Esborrar los ficheros de ficheros baxaos"
 2259. #: cmdline/apt-get.cc
 2260. msgid "Erase old downloaded archive files"
 2261. msgstr "Esborrar ficheros de ficheros vieyos baxaos"
 2262. #: cmdline/apt-get.cc
 2263. msgid "Verify that there are no broken dependencies"
 2264. msgstr "Verificar que nun hai dependencies frayaes"
 2265. #: cmdline/apt-get.cc
 2266. msgid "Download source archives"
 2267. msgstr "Baxar fonte del ficheru"
 2268. #: cmdline/apt-get.cc
 2269. msgid "Download the binary package into the current directory"
 2270. msgstr ""
 2271. #: cmdline/apt-get.cc
 2272. msgid "Download and display the changelog for the given package"
 2273. msgstr ""
 2274. #: cmdline/apt-helper.cc
 2275. msgid "Need one URL as argument"
 2276. msgstr ""
 2277. #: cmdline/apt-helper.cc
 2278. #, fuzzy
 2279. msgid "Must specify at least one pair url/filename"
 2280. msgstr "Has de conseñar polo menos un paquete p'algamar so fonte"
 2281. #: cmdline/apt-helper.cc
 2282. msgid "Download Failed"
 2283. msgstr ""
 2284. #: cmdline/apt-helper.cc
 2285. #, c-format
 2286. msgid "GetSrvRec failed for %s"
 2287. msgstr ""
 2288. #: cmdline/apt-helper.cc
 2289. msgid ""
 2290. "Usage: apt-helper [options] command\n"
 2291. " apt-helper [options] cat-file file ...\n"
 2292. " apt-helper [options] download-file uri target-path\n"
 2293. "\n"
 2294. "apt-helper bundles a variety of commands for shell scripts to use\n"
 2295. "e.g. the same proxy configuration or acquire system as APT would.\n"
 2296. msgstr ""
 2297. #: cmdline/apt-helper.cc
 2298. msgid "download the given uri to the target-path"
 2299. msgstr ""
 2300. #: cmdline/apt-helper.cc
 2301. msgid "lookup a SRV record (e.g. _http._tcp.ftp.debian.org)"
 2302. msgstr ""
 2303. #: cmdline/apt-helper.cc
 2304. msgid "concatenate files, with automatic decompression"
 2305. msgstr ""
 2306. #: cmdline/apt-helper.cc
 2307. msgid "detect proxy using apt.conf"
 2308. msgstr ""
 2309. #: cmdline/apt-internal-planner.cc
 2310. #, fuzzy
 2311. msgid ""
 2312. "Usage: apt-internal-planner\n"
 2313. "\n"
 2314. "apt-internal-planner is an interface to use the current internal\n"
 2315. "installation planner for the APT family like an external one,\n"
 2316. "for debugging or the like.\n"
 2317. msgstr ""
 2318. "Usu: apt-extracttemplates ficheru1 [ficheru2 ...]\n"
 2319. "\n"
 2320. "apt-extracttemplates ye un preséu pa sacar información de\n"
 2321. "configuración y plantíes de paquetes de debian.\n"
 2322. "\n"
 2323. "Opciones:\n"
 2324. "-h Esti testu d'aida.\n"
 2325. "-t Define'l direutoriu temporal\n"
 2326. "-c=? Llei esti ficheru de configuración\n"
 2327. "-o=? Afita una opción de configuración arbitraria, p. ej. -o dir::cache=/"
 2328. "tmp\n"
 2329. #: cmdline/apt-internal-solver.cc
 2330. #, fuzzy
 2331. msgid ""
 2332. "Usage: apt-internal-solver\n"
 2333. "\n"
 2334. "apt-internal-solver is an interface to use the current internal\n"
 2335. "resolver for the APT family like an external one, for debugging or\n"
 2336. "the like.\n"
 2337. msgstr ""
 2338. "Usu: apt-extracttemplates ficheru1 [ficheru2 ...]\n"
 2339. "\n"
 2340. "apt-extracttemplates ye un preséu pa sacar información de\n"
 2341. "configuración y plantíes de paquetes de debian.\n"
 2342. "\n"
 2343. "Opciones:\n"
 2344. "-h Esti testu d'aida.\n"
 2345. "-t Define'l direutoriu temporal\n"
 2346. "-c=? Llei esti ficheru de configuración\n"
 2347. "-o=? Afita una opción de configuración arbitraria, p. ej. -o dir::cache=/"
 2348. "tmp\n"
 2349. #: cmdline/apt-mark.cc
 2350. #, fuzzy, c-format
 2351. msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
 2352. msgstr "pero nun ta instaláu"
 2353. #: cmdline/apt-mark.cc
 2354. #, fuzzy, c-format
 2355. msgid "%s was already set to manually installed.\n"
 2356. msgstr "%s axustáu como instaláu manualmente.\n"
 2357. #: cmdline/apt-mark.cc
 2358. #, fuzzy, c-format
 2359. msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
 2360. msgstr "%s axustáu como instaláu automáticamente.\n"
 2361. #: cmdline/apt-mark.cc
 2362. #, fuzzy, c-format
 2363. msgid "%s was already set on hold.\n"
 2364. msgstr "%s yá ta na versión más nueva.\n"
 2365. #: cmdline/apt-mark.cc
 2366. #, fuzzy, c-format
 2367. msgid "%s was already not hold.\n"
 2368. msgstr "%s yá ta na versión más nueva.\n"
 2369. #: cmdline/apt-mark.cc
 2370. msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
 2371. msgstr ""
 2372. #: cmdline/apt-mark.cc
 2373. #, fuzzy, c-format
 2374. msgid "%s set on hold.\n"
 2375. msgstr "%s axustáu como instaláu manualmente.\n"
 2376. #: cmdline/apt-mark.cc
 2377. #, fuzzy, c-format
 2378. msgid "Canceled hold on %s.\n"
 2379. msgstr "Nun pudo abrise %s"
 2380. #: cmdline/apt-mark.cc
 2381. #, c-format
 2382. msgid "Selected %s for purge.\n"
 2383. msgstr ""
 2384. #: cmdline/apt-mark.cc
 2385. #, c-format
 2386. msgid "Selected %s for removal.\n"
 2387. msgstr ""
 2388. #: cmdline/apt-mark.cc
 2389. #, c-format
 2390. msgid "Selected %s for installation.\n"
 2391. msgstr ""
 2392. #: cmdline/apt-mark.cc
 2393. msgid ""
 2394. "Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2395. "\n"
 2396. "apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
 2397. "as manually or automatically installed. It can also be used to\n"
 2398. "manipulate the dpkg(1) selection states of packages, and to list\n"
 2399. "all packages with or without a certain marking.\n"
 2400. msgstr ""
 2401. #: cmdline/apt-mark.cc
 2402. #, fuzzy
 2403. msgid "Mark the given packages as automatically installed"
 2404. msgstr "%s axustáu como instaláu automáticamente.\n"
 2405. #: cmdline/apt-mark.cc
 2406. #, fuzzy
 2407. msgid "Mark the given packages as manually installed"
 2408. msgstr "Comprueba qu'el paquete 'dpkg-dev' ta instaláu.\n"
 2409. #: cmdline/apt-mark.cc
 2410. msgid "Mark a package as held back"
 2411. msgstr ""
 2412. #: cmdline/apt-mark.cc
 2413. msgid "Unset a package set as held back"
 2414. msgstr ""
 2415. #: cmdline/apt-mark.cc
 2416. #, fuzzy
 2417. msgid "Print the list of automatically installed packages"
 2418. msgstr "%s axustáu como instaláu automáticamente.\n"
 2419. #: cmdline/apt-mark.cc
 2420. #, fuzzy
 2421. msgid "Print the list of manually installed packages"
 2422. msgstr "%s axustáu como instaláu manualmente.\n"
 2423. #: cmdline/apt-mark.cc
 2424. msgid "Print the list of package on hold"
 2425. msgstr ""
 2426. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2427. msgid "Unknown package record!"
 2428. msgstr "¡Rexistru de paquetes desconocíu!"
 2429. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2430. msgid ""
 2431. "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 2432. "\n"
 2433. "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package information files.\n"
 2434. "By default it sorts by binary package information, but the -s option\n"
 2435. "can be used to switch to source package ordering instead.\n"
 2436. msgstr ""
 2437. #: cmdline/apt.cc
 2438. msgid ""
 2439. "Usage: apt [options] command\n"
 2440. "\n"
 2441. "apt is a commandline package manager and provides commands for\n"
 2442. "searching and managing as well as querying information about packages.\n"
 2443. "It provides the same functionality as the specialized APT tools,\n"
 2444. "like apt-get and apt-cache, but enables options more suitable for\n"
 2445. "interactive use by default.\n"
 2446. msgstr ""
 2447. #. query
 2448. #: cmdline/apt.cc
 2449. msgid "list packages based on package names"
 2450. msgstr ""
 2451. #: cmdline/apt.cc
 2452. #, fuzzy
 2453. msgid "search in package descriptions"
 2454. msgstr "Lleendo llista de paquetes"
 2455. #: cmdline/apt.cc
 2456. msgid "show package details"
 2457. msgstr ""
 2458. #. package stuff
 2459. #: cmdline/apt.cc
 2460. #, fuzzy
 2461. msgid "install packages"
 2462. msgstr "Paquetes na chincheta:"
 2463. #: cmdline/apt.cc
 2464. #, fuzzy
 2465. msgid "remove packages"
 2466. msgstr "Paquetes frañaos"
 2467. #. system wide stuff
 2468. #: cmdline/apt.cc
 2469. #, fuzzy
 2470. msgid "update list of available packages"
 2471. msgstr "%s axustáu como instaláu manualmente.\n"
 2472. #: cmdline/apt.cc
 2473. msgid "upgrade the system by installing/upgrading packages"
 2474. msgstr ""
 2475. #: cmdline/apt.cc
 2476. msgid "upgrade the system by removing/installing/upgrading packages"
 2477. msgstr ""
 2478. #. misc
 2479. #: cmdline/apt.cc
 2480. #, fuzzy
 2481. msgid "edit the source information file"
 2482. msgstr "Lleendo información d'estáu"
 2483. #: dselect/install
 2484. msgid "Bad default setting!"
 2485. msgstr "¡Mal axuste por omisión!"
 2486. #: dselect/install dselect/update
 2487. #, fuzzy
 2488. msgid "Press [Enter] to continue."
 2489. msgstr "Calca Intro pa continuar."
 2490. #: dselect/install
 2491. msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
 2492. msgstr "¿Quies desaniciar los ficheros .deb descargaos previamente?"
 2493. #: dselect/install
 2494. msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
 2495. msgstr ""
 2496. "Ocurrieron dellos errores al desempaquetar. Los paquetes que s'instalaron "
 2497. "configurarse'l"
 2498. #: dselect/install
 2499. msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
 2500. msgstr "van configurase. Esto pue causar errores duplicaos"
 2501. #: dselect/install
 2502. msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
 2503. msgstr ""
 2504. "o fallos causaos por dependencies que nun tán. Esto ta BIEN, sólo los fallos"
 2505. #: dselect/install
 2506. msgid ""
 2507. "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
 2508. msgstr ""
 2509. "enriba d'esti mensaxe son importante. Por favor, íguales y executa [I]nstall "
 2510. "otra vuelta"
 2511. #: dselect/update
 2512. msgid "Merging available information"
 2513. msgstr "Fusionando información disponible"
 2514. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2515. msgid "Package extension list is too long"
 2516. msgstr "La llista d'estensión de paquetes ye enforma llarga"
 2517. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2518. #, c-format
 2519. msgid "Error processing directory %s"
 2520. msgstr "Error al procesar el direutoriu %s"
 2521. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2522. msgid "Source extension list is too long"
 2523. msgstr "La llista d'estensión de fontes ye enforma llarga"
 2524. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2525. msgid "Error writing header to contents file"
 2526. msgstr "Error al escribir la cabecera al ficheru de conteníos"
 2527. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2528. #, c-format
 2529. msgid "Error processing contents %s"
 2530. msgstr "Error al procesar conteníos %s"
 2531. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2532. msgid ""
 2533. "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
 2534. "Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2535. " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2536. " contents path\n"
 2537. " release path\n"
 2538. " generate config [groups]\n"
 2539. " clean config\n"
 2540. "\n"
 2541. "apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
 2542. "many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
 2543. "for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
 2544. "\n"
 2545. "apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
 2546. "Package file contains the contents of all the control fields from\n"
 2547. "each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
 2548. "is supported to force the value of Priority and Section.\n"
 2549. "\n"
 2550. "Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
 2551. "The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
 2552. "\n"
 2553. "The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
 2554. "tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
 2555. "override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
 2556. "appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
 2557. "Debian archive:\n"
 2558. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2559. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2560. "\n"
 2561. "Options:\n"
 2562. " -h This help text\n"
 2563. " --md5 Control MD5 generation\n"
 2564. " -s=? Source override file\n"
 2565. " -q Quiet\n"
 2566. " -d=? Select the optional caching database\n"
 2567. " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
 2568. " --contents Control contents file generation\n"
 2569. " -c=? Read this configuration file\n"
 2570. " -o=? Set an arbitrary configuration option"
 2571. msgstr ""
 2572. "Uso: apt-ftparchive [escoyetes] orde\n"
 2573. "Ordes: packages camin-binariu [ficheru-disvíos [prefixu-camin]]\n"
 2574. " sources camin-fonte [ficheru-disvíos [prefixu-camin]]\n"
 2575. " contents camin\n"
 2576. " release camin\n"
 2577. " generate config [grupos]\n"
 2578. " clean config\n"
 2579. "\n"
 2580. "apt-ftparchive xenera índices p'archivos de Debian. Sofita dellos\n"
 2581. "estilos de xeneración de reemplazos pa dpkg-scanpackages y\n"
 2582. "dpkg-scansources, dende los automatizáos dafechu a los funcionales .\n"
 2583. "\n"
 2584. "apt-ftparchive xenera ficheros Package d'un árbol de .debs. El ficheru\n"
 2585. "Package tien los conteníos de tolos campos de control de cada paquete,\n"
 2586. "neto que la suma MD5 y el tamañu del ficheru. Puede usase un ficheru\n"
 2587. "de disvíos pa forzar el valor de Priority y Section.\n"
 2588. "\n"
 2589. "De mou asemeyáu, apt-ftparchive xenera ficheros Sources pa un árbol\n"
 2590. "de .dscs. Puede utilizase la opción --source-override pa conseñar un\n"
 2591. "ficheru de disvíu de fonte.\n"
 2592. "\n"
 2593. "Les ordes «packages» y «sources» han d'executase na raiz de l'árbol.\n"
 2594. "BinaryPath tien qu'apuntar a la base de la gueta recursiva, y el ficheru\n"
 2595. "de disvíos tien que contener les marques de los disvíos. El prefixu de\n"
 2596. "camín, si esiste, améstase a los campos de nome de ficheru. Darréu,\n"
 2597. "un exemplu d'usu basáu nos archivos de Debian:\n"
 2598. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2599. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2600. "\n"
 2601. "Escoyetes:\n"
 2602. " -h Esti testu d'aida\n"
 2603. " --md5 Xenerar control MD5 \n"
 2604. " -s=? Ficheru de desvíu de fontes\n"
 2605. " -q Sele\n"
 2606. " -d=? Seleiciona la base de datos de caché opcional \n"
 2607. " --no-delink Activa'l mou de depuración de desenllaces\n"
 2608. " --contents Xenerar ficheru de conteníos de control\n"
 2609. " -c=? Lleer esti ficheru de configuración\n"
 2610. " -o=? Afita una escoyeta de configuración propia"
 2611. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2612. msgid "No selections matched"
 2613. msgstr "Nun concasó denguna seleición"
 2614. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2615. #, c-format
 2616. msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
 2617. msgstr "Falten dellos ficheros nel grupu de ficheros de paquete `%s'"
 2618. #: ftparchive/cachedb.cc
 2619. #, c-format
 2620. msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
 2621. msgstr "La BD corrompiose, ficheru renomáu como %s.old"
 2622. #: ftparchive/cachedb.cc
 2623. #, c-format
 2624. msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
 2625. msgstr "La DB ye antigua, tentando actualizar %s"
 2626. #: ftparchive/cachedb.cc
 2627. msgid ""
 2628. "DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
 2629. "remove and re-create the database."
 2630. msgstr ""
 2631. "El formatu de la base de datos nun ye válidu. Si anovaste dende una versión "
 2632. "anterior d'apt, desanicia y recrea la base de datos."
 2633. #: ftparchive/cachedb.cc
 2634. #, c-format
 2635. msgid "Unable to open DB file %s: %s"
 2636. msgstr "Nun pudo abrise'l ficheru de BD %s: %s"
 2637. #: ftparchive/cachedb.cc
 2638. #, fuzzy
 2639. msgid "Failed to read .dsc"
 2640. msgstr "Nun pudo lleese l'enllaz %s"
 2641. #: ftparchive/cachedb.cc
 2642. msgid "Archive has no control record"
 2643. msgstr "L'archivu nun tien rexistru de control"
 2644. #: ftparchive/cachedb.cc
 2645. msgid "Unable to get a cursor"
 2646. msgstr "Nun pudo algamase un cursor"
 2647. #: ftparchive/contents.cc
 2648. msgid "realloc - Failed to allocate memory"
 2649. msgstr "realloc - Nun pudo allugase memoria"
 2650. #: ftparchive/multicompress.cc
 2651. #, c-format
 2652. msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
 2653. msgstr "Algoritmu de compresión desconocíu '%s'"
 2654. #: ftparchive/multicompress.cc
 2655. #, c-format
 2656. msgid "Compressed output %s needs a compression set"
 2657. msgstr "La salida comprimida %s necesita un xuegu de compresión"
 2658. #: ftparchive/multicompress.cc methods/rsh.cc
 2659. msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
 2660. msgstr "Falló criar un tubu IPC al soprocesu"
 2661. #: ftparchive/multicompress.cc
 2662. msgid "Failed to fork"
 2663. msgstr "Nun pudo biforcase"
 2664. #: ftparchive/multicompress.cc
 2665. msgid "Compress child"
 2666. msgstr "Comprimir fíu"
 2667. #: ftparchive/multicompress.cc
 2668. #, c-format
 2669. msgid "Internal error, failed to create %s"
 2670. msgstr "Error internu, nun pudo criase %s"
 2671. #: ftparchive/multicompress.cc
 2672. msgid "IO to subprocess/file failed"
 2673. msgstr "Fallu na ES al soprocesu/ficheru"
 2674. #: ftparchive/multicompress.cc
 2675. msgid "Failed to read while computing MD5"
 2676. msgstr "Nun pudo lleese al computar MD5"
 2677. #: ftparchive/override.cc
 2678. #, c-format
 2679. msgid "Unable to open %s"
 2680. msgstr "Nun pudo abrise %s"
 2681. #. skip spaces
 2682. #. find end of word
 2683. #: ftparchive/override.cc
 2684. #, fuzzy, c-format
 2685. msgid "Malformed override %s line %llu (%s)"
 2686. msgstr "Saltu mal formáu %s llinia %lu #1"
 2687. #: ftparchive/override.cc
 2688. #, c-format
 2689. msgid "Failed to read the override file %s"
 2690. msgstr "Nun pudo lleese'l ficheru de saltos %s"
 2691. #: ftparchive/override.cc
 2692. #, fuzzy, c-format
 2693. msgid "Malformed override %s line %llu #1"
 2694. msgstr "Saltu mal formáu %s llinia %lu #1"
 2695. #: ftparchive/override.cc
 2696. #, fuzzy, c-format
 2697. msgid "Malformed override %s line %llu #2"
 2698. msgstr "Saltu mal formáu %s llinia %lu #2"
 2699. #: ftparchive/override.cc
 2700. #, fuzzy, c-format
 2701. msgid "Malformed override %s line %llu #3"
 2702. msgstr "Saltu mal formáu %s llinia %lu #3"
 2703. #: ftparchive/writer.cc
 2704. #, c-format
 2705. msgid "W: Unable to read directory %s\n"
 2706. msgstr "A: Nun pudo lleese'l direutoriu %s\n"
 2707. #: ftparchive/writer.cc
 2708. #, c-format
 2709. msgid "W: Unable to stat %s\n"
 2710. msgstr "A: Nun pudo lleese %s\n"
 2711. #: ftparchive/writer.cc
 2712. msgid "E: "
 2713. msgstr "E: "
 2714. #: ftparchive/writer.cc
 2715. msgid "W: "
 2716. msgstr "A: "
 2717. #: ftparchive/writer.cc
 2718. msgid "E: Errors apply to file "
 2719. msgstr "E: Errores aplicables al ficheru "
 2720. #: ftparchive/writer.cc
 2721. #, c-format
 2722. msgid "Failed to resolve %s"
 2723. msgstr "Nun pudo resolvese %s"
 2724. #: ftparchive/writer.cc
 2725. msgid "Tree walking failed"
 2726. msgstr "Falló'l percorríu pol árbol"
 2727. #: ftparchive/writer.cc
 2728. #, c-format
 2729. msgid "Failed to open %s"
 2730. msgstr "Nun pudo abrise %s"
 2731. #: ftparchive/writer.cc
 2732. #, c-format
 2733. msgid " DeLink %s [%s]\n"
 2734. msgstr " Desenllazar %s [%s]\n"
 2735. #: ftparchive/writer.cc
 2736. #, c-format
 2737. msgid "*** Failed to link %s to %s"
 2738. msgstr "*** Falló enllazar enllazr %s a %s"
 2739. #: ftparchive/writer.cc
 2740. #, c-format
 2741. msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
 2742. msgstr " Alcanzose'l llímite of %sB de desenllaz.\n"
 2743. #: ftparchive/writer.cc
 2744. msgid "Archive had no package field"
 2745. msgstr "L'archivu nun tien el campu paquetes"
 2746. #: ftparchive/writer.cc
 2747. #, c-format
 2748. msgid " %s has no override entry\n"
 2749. msgstr " %s nun tien la entrada saltos\n"
 2750. #: ftparchive/writer.cc
 2751. #, c-format
 2752. msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
 2753. msgstr " el curiador de %s ye %s y non %s\n"
 2754. #: ftparchive/writer.cc
 2755. #, c-format
 2756. msgid " %s has no source override entry\n"
 2757. msgstr " %s nun tien la entrada saltos de fonte\n"
 2758. #: ftparchive/writer.cc
 2759. #, c-format
 2760. msgid " %s has no binary override entry either\n"
 2761. msgstr " %s tampoco nun tiene una entrada binaria de saltos\n"
 2762. #: methods/cdrom.cc
 2763. #, c-format
 2764. msgid "Unable to read the cdrom database %s"
 2765. msgstr "Nun se pudo lleer la base datos %s del CD-ROM"
 2766. #: methods/cdrom.cc
 2767. msgid ""
 2768. "Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
 2769. "cannot be used to add new CD-ROMs"
 2770. msgstr ""
 2771. "Por favor usa apt-cdrom pa facer qu'APT reconoza esti CD. apt-get update nun "
 2772. "se puede usar p'amestar CDs nuevos"
 2773. #: methods/cdrom.cc
 2774. msgid "Wrong CD-ROM"
 2775. msgstr "CD-ROM malu"
 2776. #: methods/cdrom.cc
 2777. #, c-format
 2778. msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
 2779. msgstr "Nun se pudo desmontar el CD-ROM de %s; puede que se tea usando entá."
 2780. #: methods/cdrom.cc
 2781. msgid "Disk not found."
 2782. msgstr "Nun s'atopa'l discu."
 2783. #: methods/cdrom.cc methods/file.cc methods/rsh.cc
 2784. msgid "File not found"
 2785. msgstr "Nun s'atopa'l ficheru."
 2786. #. TRANSLATOR: %s is e.g. Tor's ".onion" which would likely fail or leak info (RFC7686)
 2787. #: methods/connect.cc
 2788. #, c-format
 2789. msgid "Direct connection to %s domains is blocked by default."
 2790. msgstr ""
 2791. #: methods/connect.cc methods/http.cc
 2792. #, c-format
 2793. msgid "Connecting to %s (%s)"
 2794. msgstr "Coneutando a %s (%s)"
 2795. #: methods/connect.cc
 2796. #, c-format
 2797. msgid "[IP: %s %s]"
 2798. msgstr "[IP: %s %s]"
 2799. #: methods/connect.cc
 2800. #, c-format
 2801. msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2802. msgstr "Nun se pudo crear un socket pa %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2803. #: methods/connect.cc
 2804. #, c-format
 2805. msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
 2806. msgstr "Nun se pudo coneutar a %s:%s (%s)."
 2807. #: methods/connect.cc
 2808. #, c-format
 2809. msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
 2810. msgstr "Nun se pudo coneutar a %s:%s (%s); expiró'l tiempu de conexón"
 2811. #: methods/connect.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2812. msgid "Failed"
 2813. msgstr "Falló"
 2814. #: methods/connect.cc
 2815. #, c-format
 2816. msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
 2817. msgstr "Nun se pudo coneutar a %s:%s (%s)."
 2818. #. We say this mainly because the pause here is for the
 2819. #. ssh connection that is still going
 2820. #: methods/connect.cc methods/rsh.cc
 2821. #, c-format
 2822. msgid "Connecting to %s"
 2823. msgstr "Coneutando a %s"
 2824. #: methods/connect.cc
 2825. #, c-format
 2826. msgid "Could not resolve '%s'"
 2827. msgstr "Nun se pudo resolver '%s'"
 2828. #: methods/connect.cc
 2829. #, c-format
 2830. msgid "Temporary failure resolving '%s'"
 2831. msgstr "Fallu temporal al resolver '%s'"
 2832. #: methods/connect.cc
 2833. #, fuzzy, c-format
 2834. msgid "System error resolving '%s:%s'"
 2835. msgstr "Daqué raro asocedió resolviendo '%s:%s' (%i - %s)"
 2836. #: methods/connect.cc
 2837. #, c-format
 2838. msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
 2839. msgstr "Daqué raro asocedió resolviendo '%s:%s' (%i - %s)"
 2840. #: methods/connect.cc
 2841. #, c-format
 2842. msgid "Unable to connect to %s:%s:"
 2843. msgstr "Nun pudo coneutase a %s:%s:"
 2844. #: methods/copy.cc
 2845. msgid "Failed to stat"
 2846. msgstr "Falló al lleer"
 2847. #: methods/file.cc
 2848. msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
 2849. msgstr "URI malu, los URIS llocales nun pueden entamar por //"
 2850. #. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
 2851. #: methods/ftp.cc
 2852. msgid "Logging in"
 2853. msgstr "Entrando"
 2854. #: methods/ftp.cc
 2855. msgid "Unable to determine the peer name"
 2856. msgstr "Nun se pudo determinar el nome del par"
 2857. #: methods/ftp.cc
 2858. msgid "Unable to determine the local name"
 2859. msgstr "Nun se pudo determinar el nome llocal"
 2860. #: methods/ftp.cc
 2861. #, c-format
 2862. msgid "The server refused the connection and said: %s"
 2863. msgstr "El sirvidor refugó la conexón, y dixo: %s"
 2864. #: methods/ftp.cc
 2865. #, c-format
 2866. msgid "USER failed, server said: %s"
 2867. msgstr "L'usuariu (USER) falló; el sirvidor dixo: %s"
 2868. #: methods/ftp.cc
 2869. #, c-format
 2870. msgid "PASS failed, server said: %s"
 2871. msgstr "La contraseña (PASS) falló; el sirvidor dixo: %s"
 2872. #: methods/ftp.cc
 2873. msgid ""
 2874. "A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
 2875. "is empty."
 2876. msgstr ""
 2877. "Especificóse un sirvidor proxy pero non un script d'entrada, Acquire::ftp::"
 2878. "ProxyLogin ta baleru."
 2879. #: methods/ftp.cc
 2880. #, c-format
 2881. msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
 2882. msgstr "Falló la orde '%s' del guión d'entrada; el sirvidor dixo: %s"
 2883. #: methods/ftp.cc
 2884. #, c-format
 2885. msgid "TYPE failed, server said: %s"
 2886. msgstr "La triba (TYPE) falló; el sirvidor dixo: %s"
 2887. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2888. msgid "Connection timeout"
 2889. msgstr "Gandió'l tiempu de conexón"
 2890. #: methods/ftp.cc
 2891. msgid "Server closed the connection"
 2892. msgstr "El sirvidor zarró la conexón"
 2893. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2894. msgid "A response overflowed the buffer."
 2895. msgstr "Una rempuesta revirtió'l buffer."
 2896. #: methods/ftp.cc
 2897. msgid "Protocol corruption"
 2898. msgstr "Corrupción del protocolu"
 2899. #: methods/ftp.cc
 2900. msgid "Could not create a socket"
 2901. msgstr "Nun se pudo crear un socket"
 2902. #: methods/ftp.cc
 2903. msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
 2904. msgstr "Nun se pudo coneutar el zócalu de datos; gandió'l tiempu de conexón"
 2905. #: methods/ftp.cc
 2906. msgid "Could not connect passive socket."
 2907. msgstr "Nun se pudo coneutar un socket pasivu."
 2908. #: methods/ftp.cc
 2909. msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
 2910. msgstr "getaddrinfo nun pudo obtener un zócalu oyente"
 2911. #: methods/ftp.cc
 2912. msgid "Could not bind a socket"
 2913. msgstr "Nun se pudo enllazar con un socket"
 2914. #: methods/ftp.cc
 2915. msgid "Could not listen on the socket"
 2916. msgstr "Nun se pudo escuchar nel socket"
 2917. #: methods/ftp.cc
 2918. msgid "Could not determine the socket's name"
 2919. msgstr "Nun se pudo determinar el nome del socket"
 2920. #: methods/ftp.cc
 2921. msgid "Unable to send PORT command"
 2922. msgstr "Nun se pudo mandar la orde PORT"
 2923. #: methods/ftp.cc
 2924. #, c-format
 2925. msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
 2926. msgstr "Direición de familia %u desconocida (AF_*)"
 2927. #: methods/ftp.cc
 2928. #, c-format
 2929. msgid "EPRT failed, server said: %s"
 2930. msgstr "EPRT falló; el sirvidor dixo: %s"
 2931. #: methods/ftp.cc
 2932. msgid "Data socket connect timed out"
 2933. msgstr "Gandió'l tiempu de conexón col zócalu de datos"
 2934. #: methods/ftp.cc
 2935. msgid "Unable to accept connection"
 2936. msgstr "Nun se pudo aceptar la conexón"
 2937. #: methods/ftp.cc methods/http.cc methods/rsh.cc
 2938. msgid "Problem hashing file"
 2939. msgstr "Hebo un problema al xenerar el hash del ficheru"
 2940. #: methods/ftp.cc
 2941. #, c-format
 2942. msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
 2943. msgstr "Nun se pudo descargar el ficheru; el sirvidor dixo '%s'"
 2944. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2945. msgid "Data socket timed out"
 2946. msgstr "Gandió'l tiempu del zócalu de datos"
 2947. #: methods/ftp.cc
 2948. #, c-format
 2949. msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
 2950. msgstr "Falló la tresferencia de datos; el sirvidor dixo '%s'"
 2951. #. Get the files information
 2952. #: methods/ftp.cc
 2953. msgid "Query"
 2954. msgstr "Consulta"
 2955. #: methods/ftp.cc
 2956. msgid "Unable to invoke "
 2957. msgstr "Nun se pudo invocar "
 2958. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 2959. #: methods/gpgv.cc
 2960. #, c-format
 2961. msgid ""
 2962. "Signed file isn't valid, got '%s' (does the network require authentication?)"
 2963. msgstr ""
 2964. #: methods/gpgv.cc
 2965. msgid "At least one invalid signature was encountered."
 2966. msgstr "Atopóse polo menos una robla mala."
 2967. #: methods/gpgv.cc
 2968. msgid ""
 2969. "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
 2970. msgstr ""
 2971. "Fallu internu: Robla bona, pero nun se pudo determinar la so buelga dixital?!"
 2972. #: methods/gpgv.cc
 2973. msgid "Could not execute 'apt-key' to verify signature (is gnupg installed?)"
 2974. msgstr ""
 2975. "Nun pudo executase 'apt-key' pa verificar la robla (¿ta instaláu gnupg?)"
 2976. #: methods/gpgv.cc
 2977. msgid "Unknown error executing apt-key"
 2978. msgstr "Fallu desconocíu al executar apt-key"
 2979. #. TRANSLATORS: The second %s is the reason and is untranslated for repository owners.
 2980. #: methods/gpgv.cc
 2981. #, c-format
 2982. msgid "Signature by key %s uses weak digest algorithm (%s)"
 2983. msgstr ""
 2984. #: methods/gpgv.cc
 2985. msgid "The following signatures were invalid:\n"
 2986. msgstr "Les siguientes robles nun valieron:\n"
 2987. #: methods/gpgv.cc
 2988. msgid ""
 2989. "The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
 2990. "available:\n"
 2991. msgstr ""
 2992. "Les robles siguientes nun pudieron verificase porque la to llave pública nun "
 2993. "ta a mano:\n"
 2994. #: methods/http.cc
 2995. msgid "Error writing to the file"
 2996. msgstr "Fallu al escribir nel ficheru"
 2997. #: methods/http.cc
 2998. msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
 2999. msgstr "Fallu al lleer nel sirvidor. El llau remotu zarró la conexón."
 3000. #: methods/http.cc
 3001. msgid "Error reading from server"
 3002. msgstr "Fallu al lleer nel sirvidor"
 3003. #: methods/http.cc
 3004. msgid "Error writing to file"
 3005. msgstr "Fallu al escribir nel ficheru"
 3006. #: methods/http.cc
 3007. msgid "Select failed"
 3008. msgstr "Falló la escoyeta"
 3009. #: methods/http.cc
 3010. msgid "Connection timed out"
 3011. msgstr "Gandió'l tiempu de conexón"
 3012. #: methods/http.cc
 3013. msgid "Error writing to output file"
 3014. msgstr "Fallu al escribir nel ficheru de salida"
 3015. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 3016. #. and provide a config option to define that default
 3017. #: methods/mirror.cc
 3018. #, c-format
 3019. msgid "No mirror file '%s' found "
 3020. msgstr "Nun s'alcontró ficheru espeyu '%s'"
 3021. #. FIXME: fallback to a default mirror here instead
 3022. #. and provide a config option to define that default
 3023. #: methods/mirror.cc
 3024. #, fuzzy, c-format
 3025. msgid "Can not read mirror file '%s'"
 3026. msgstr "Nun s'alcontró ficheru espeyu '%s'"
 3027. #: methods/mirror.cc
 3028. #, fuzzy, c-format
 3029. msgid "No entry found in mirror file '%s'"
 3030. msgstr "Nun s'alcontró ficheru espeyu '%s'"
 3031. #: methods/mirror.cc
 3032. #, c-format
 3033. msgid "[Mirror: %s]"
 3034. msgstr "[Espeyu: %s]"
 3035. #: methods/rred.cc
 3036. msgid "Failed to set modification time"
 3037. msgstr "Nun se pudo afitar la hora de modificación"
 3038. #: methods/rsh.cc
 3039. msgid "Connection closed prematurely"
 3040. msgstr "Conexón encaboxada prematuramente"
 3041. #: methods/server.cc
 3042. msgid "Waiting for headers"
 3043. msgstr "Esperando les testeres"
 3044. #: methods/server.cc
 3045. msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
 3046. msgstr "El sirvidor HTTP mandó una testera incorreuta de rempuesta"
 3047. #: methods/server.cc
 3048. msgid "Bad header line"
 3049. msgstr "Fallu na llinia testera"
 3050. #: methods/server.cc
 3051. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
 3052. msgstr "El sirvidor HTTP mandó una testera incorreuta de Content-Length"
 3053. #: methods/server.cc
 3054. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
 3055. msgstr "El sirvidor HTTP mandó una testera incorreuta de Content-Range"
 3056. #: methods/server.cc
 3057. msgid "This HTTP server has broken range support"
 3058. msgstr "Esti sirvidor HTTP tien rotu'l soporte d'alcance"
 3059. #: methods/server.cc
 3060. msgid "Unknown date format"
 3061. msgstr "Formatu de data desconocíu"
 3062. #: methods/server.cc
 3063. msgid "Bad header data"
 3064. msgstr "Datos de testera incorreutos"
 3065. #: methods/server.cc
 3066. msgid "Connection failed"
 3067. msgstr "Fallo la conexón"
 3068. #: methods/server.cc
 3069. #, c-format
 3070. msgid ""
 3071. "Automatically disabled %s due to incorrect response from server/proxy. (man "
 3072. "5 apt.conf)"
 3073. msgstr ""
 3074. #: methods/server.cc
 3075. msgid "Internal error"
 3076. msgstr "Fallu internu"
 3077. #: methods/store.cc
 3078. msgid "Empty files can't be valid archives"
 3079. msgstr ""
 3080. #~ msgid "(not found)"
 3081. #~ msgstr "(nun s'alcontró)"
 3082. #~ msgid " Package pin: "
 3083. #~ msgstr " Chincheta de paquetes: "
 3084. #~ msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
 3085. #~ msgstr ""
 3086. #~ "Nun hai clave pública denguna disponible pa les IDs de clave darréu:\n"
 3087. #~ msgid "Failed to fetch %s %s\n"
 3088. #~ msgstr "Falló algamar %s %s\n"
 3089. #, fuzzy
 3090. #~ msgid "The repository is insufficiently signed by key %s (%s)"
 3091. #~ msgstr "El direutorio %s ta desviáu"
 3092. #, fuzzy
 3093. #~ msgid ""
 3094. #~ "%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
 3095. #~ "packages"
 3096. #~ msgstr ""
 3097. #~ "La dependencia %s en %s nun puede satisfacese porque nun se puede atopar "
 3098. #~ "el paquete %s"
 3099. #~ msgid ""
 3100. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
 3101. #~ "found"
 3102. #~ msgstr ""
 3103. #~ "La dependencia %s en %s nun puede satisfacese porque nun se puede atopar "
 3104. #~ "el paquete %s"
 3105. #~ msgid ""
 3106. #~ "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
 3107. #~ msgstr ""
 3108. #~ "Nun se pudo satisfacer la dependencia %s pa %s: El paquete instaláu %s ye "
 3109. #~ "enforma nuevu"
 3110. #, fuzzy
 3111. #~ msgid ""
 3112. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
 3113. #~ "package %s can't satisfy version requirements"
 3114. #~ msgstr ""
 3115. #~ "La dependencia %s en %s nun puede satisfacese porque denguna versión "
 3116. #~ "disponible del paquete %s satisfaz los requisitos de versión"
 3117. #, fuzzy
 3118. #~ msgid ""
 3119. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no "
 3120. #~ "candidate version"
 3121. #~ msgstr ""
 3122. #~ "La dependencia %s en %s nun puede satisfacese porque nun se puede atopar "
 3123. #~ "el paquete %s"
 3124. #~ msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
 3125. #~ msgstr "Fallu pa satisfacer la dependencia %s pa %s: %s"
 3126. #~ msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
 3127. #~ msgstr "Les dependencies de construcción de %s nun pudieron satisfacese."
 3128. #~ msgid "Problem unlinking %s"
 3129. #~ msgstr "Problema al desenllazar %s"
 3130. #~ msgid "Failed to unlink %s"
 3131. #~ msgstr "Nun pudo desenllazase %s"
 3132. #~ msgid ""
 3133. #~ "Usage: apt-cache [options] command\n"
 3134. #~ " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 3135. #~ "\n"
 3136. #~ "apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
 3137. #~ "from APT's binary cache files\n"
 3138. #~ msgstr ""
 3139. #~ "Usu: apt-cache [opciones] orde\n"
 3140. #~ " apt-cache [opciones] show paq1 [paq2 ...]\n"
 3141. #~ "\n"
 3142. #~ "apt-cache ye una ferramienta de baxu nivel usada pa remanar\n"
 3143. #~ "ficheros de caché binarios d'APT y consultar información d'ellos\n"
 3144. #~ msgid ""
 3145. #~ "Options:\n"
 3146. #~ " -h This help text.\n"
 3147. #~ " -p=? The package cache.\n"
 3148. #~ " -s=? The source cache.\n"
 3149. #~ " -q Disable progress indicator.\n"
 3150. #~ " -i Show only important deps for the unmet command.\n"
 3151. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3152. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3153. #~ "See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
 3154. #~ msgstr ""
 3155. #~ "Opciones:\n"
 3156. #~ " -h Esti testu d'aida.\n"
 3157. #~ " -p=? La cache de paquetes.\n"
 3158. #~ " -s=? La cache de fontes.\n"
 3159. #~ " -q Desactiva l'indicador de progresu.\n"
 3160. #~ " -i Amuesa sólo les dependencies importantes de la orde incumplida.\n"
 3161. #~ " -c=? Lleer esti ficheru de configuración\n"
 3162. #~ " -o=? Conseña una opción de configuración arbitraria, ex -o dir::cache=/"
 3163. #~ "tmp\n"
 3164. #~ "Ver les páxines del manual apt-cache(8) y apt.conf(5) pa más "
 3165. #~ "información.\n"
 3166. #~ msgid ""
 3167. #~ "Options:\n"
 3168. #~ " -h This help text.\n"
 3169. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3170. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3171. #~ msgstr ""
 3172. #~ "Opciones:\n"
 3173. #~ " -h Esti testu d'aida.\n"
 3174. #~ " -c=? Llee esti ficheru de configuración\n"
 3175. #~ " -o=? Conseña una opción de configuración arbitraria, p. ex.\n"
 3176. #~ msgid ""
 3177. #~ "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 3178. #~ "\n"
 3179. #~ "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is "
 3180. #~ "used\n"
 3181. #~ "to indicate what kind of file it is.\n"
 3182. #~ "\n"
 3183. #~ "Options:\n"
 3184. #~ " -h This help text\n"
 3185. #~ " -s Use source file sorting\n"
 3186. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3187. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3188. #~ msgstr ""
 3189. #~ "Usu: apt-sortpkgs [opciones] ficheru1 [ficheru2 ...]\n"
 3190. #~ "\n"
 3191. #~ "apt-sortpkgs ye un preséu cenciellu pa tresnar ficheros de paquetes.\n"
 3192. #~ "La opción -s úsase pa indicar qué triba de ficheru ye.\n"
 3193. #~ "\n"
 3194. #~ "Opciones:\n"
 3195. #~ "-h Esti testu d'aida.\n"
 3196. #~ "-s Usa ordenamientu de ficheros fonte\n"
 3197. #~ "-c=? Llei esti ficheru de configuración\n"
 3198. #~ "-o=? Afita una opción de configuración arbitraria, p. ej. -o dir::\n"
 3199. #~ "cache=/tmp\n"
 3200. #~ msgid "Child process failed"
 3201. #~ msgstr "Falló el procesu fíu"
 3202. #, fuzzy
 3203. #~ msgid "Must specifc at least one srv record"
 3204. #~ msgstr "Has de conseñar polo menos un paquete p'algamar so fonte"
 3205. #~ msgid "Failed to create pipes"
 3206. #~ msgstr "Fallu al crear les tuberíes"
 3207. #~ msgid "Failed to exec gzip "
 3208. #~ msgstr "Fallu al executar gzip "
 3209. #~ msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
 3210. #~ msgstr "%s %s pa %s compiláu en %s %s\n"
 3211. #~ msgid "Failed to create FILE*"
 3212. #~ msgstr "Nun pudo criase FICHERU*"
 3213. #, fuzzy
 3214. #~ msgid "Malformed stanza %u in source list %s (URI parse)"
 3215. #~ msgstr "Llinia %lu mal formada na llista d'oríxenes %s (analís d'URI)"
 3216. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
 3217. #~ msgstr ""
 3218. #~ "Llinia %lu mal formada na llista d'oríxe %s ([opción] nun parcheable)"
 3219. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
 3220. #~ msgstr ""
 3221. #~ "Llinia %lu mal formada na llista d'oríxenes %s ([option] enforma curtia)"
 3222. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
 3223. #~ msgstr ""
 3224. #~ "Llinia %lu mal formada na llista d'oríxenes %s ([%s] nun ye una "
 3225. #~ "asignación)"
 3226. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
 3227. #~ msgstr ""
 3228. #~ "Llinia %lu mal formada na llista d'oríxenes %s ([%s] nun tien clave)"
 3229. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
 3230. #~ msgstr ""
 3231. #~ "Llinia %lu mal formada na llista d'oríxenes %s ([%s] clave %s nun tien "
 3232. #~ "valor)"
 3233. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
 3234. #~ msgstr "Llinia %lu mal formada na llista d'oríxenes %s (URI)"
 3235. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
 3236. #~ msgstr "Llinia %lu mal formada na llista d'oríxenes %s (dist)"
 3237. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
 3238. #~ msgstr "Llinia %lu mal formada na llista d'oríxenes %s (analís d'URI)"
 3239. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
 3240. #~ msgstr "Llinia %lu mal formada na llista d'oríxenes %s (dist absoluta)"
 3241. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
 3242. #~ msgstr "Llinia %lu mal formada na llista d'oríxenes %s (analís de dist)"
 3243. #~ msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
 3244. #~ msgstr ""
 3245. #~ "Al procesar dependencies de ficheros nun s'alcontró el paquete %s %s"
 3246. #~ msgid "Couldn't stat source package list %s"
 3247. #~ msgstr "Nun se puede lleer la llista de paquetes d'oríxenes %s"
 3248. #~ msgid "Collecting File Provides"
 3249. #~ msgstr "Recoyendo ficheros qu'apurren"
 3250. #, fuzzy
 3251. #~ msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
 3252. #~ msgstr "Nun se pudo parchear el ficheru release %s"
 3253. #~ msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
 3254. #~ msgstr "El bloque de fornidor %s nun contién una buelga dixital"
 3255. #~ msgid "Total dependency version space: "
 3256. #~ msgstr "Espaciu de dependencies de versión en total: "
 3257. #~ msgid "You don't have enough free space in %s"
 3258. #~ msgstr "Nun hai espaciu llibre bastante en %s"
 3259. #~ msgid "Done"
 3260. #~ msgstr "Fecho"
 3261. #~ msgid "No keyring installed in %s."
 3262. #~ msgstr "L'aniellu de claves nun s'instaló en %s."
 3263. #, fuzzy
 3264. #~ msgid "Internal error, Upgrade broke stuff"
 3265. #~ msgstr "Error internu, AllUpgrade rompió coses"
 3266. #~ msgid "%s not a valid DEB package."
 3267. #~ msgstr "%s nun ye un paquete DEB válidu."
 3268. #~ msgid ""
 3269. #~ "Using CD-ROM mount point %s\n"
 3270. #~ "Mounting CD-ROM\n"
 3271. #~ msgstr ""
 3272. #~ "Usando el puntu de montaxe de CD-ROM %s\n"
 3273. #~ "Montando el CD-ROM\n"
 3274. #~ msgid ""
 3275. #~ "Could not patch %s with mmap and with file operation usage - the patch "
 3276. #~ "seems to be corrupt."
 3277. #~ msgstr ""
 3278. #~ "Nun pudo parchease %s con mmap y col usu de la operación de ficheru - el "
 3279. #~ "parche parez corruptu."
 3280. #~ msgid ""
 3281. #~ "Could not patch %s with mmap (but no mmap specific fail) - the patch "
 3282. #~ "seems to be corrupt."
 3283. #~ msgstr ""
 3284. #~ "Nun pudo parchease %s con mmap (pero nun ye un fallu especificu de mmap) "
 3285. #~ "- el parche parez corruptu."
 3286. #~ msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
 3287. #~ msgstr "Inorar release destín non disponible '%s' pal paquete '%s'"
 3288. #~ msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
 3289. #~ msgstr ""
 3290. #~ "Esti nun ye un ficheru DEB válidu, falta'l miembru '%s', '%s' o '%s'"
 3291. #~ msgid "MD5Sum mismatch"
 3292. #~ msgstr "La suma MD5 nun concasa"
 3293. #~ msgid ""
 3294. #~ "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you "
 3295. #~ "need to manually fix this package."
 3296. #~ msgstr ""
 3297. #~ "Nun pudo alcontrase un ficheru pal paquete %s. Esto puede significar que "
 3298. #~ "necesites iguar manualmente esti paquete"
 3299. #~ msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
 3300. #~ msgstr ""
 3301. #~ "Nun puede escribise nel rexistru, falló openpty() (¿/dev/pts nun ta "
 3302. #~ "montáu?)\n"
 3303. #~ msgid "Skipping nonexistent file %s"
 3304. #~ msgstr "Saltando'l ficheru non esistente %s"
 3305. #~ msgid "Failed to remove %s"
 3306. #~ msgstr "Nun ye a desaniciar %s"
 3307. #~ msgid "Unable to create %s"
 3308. #~ msgstr "Nun ye a crear %s"
 3309. #~ msgid "Failed to stat %sinfo"
 3310. #~ msgstr "Nun ye a lleer %s"
 3311. #~ msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
 3312. #~ msgstr ""
 3313. #~ "Los direutorios info y temp tienen de tar nel mesmu sistema de ficheros"
 3314. #~ msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
 3315. #~ msgstr "Fallu al camudar al direutoriu d'alministración %sinfo"
 3316. #~ msgid "Internal error getting a package name"
 3317. #~ msgstr "Fallu internu al obtener un Nome de Paquete"
 3318. #~ msgid "Reading file listing"
 3319. #~ msgstr "Lleendo llistáu de ficheros"
 3320. #~ msgid ""
 3321. #~ "Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
 3322. #~ "then make it empty and immediately re-install the same version of the "
 3323. #~ "package!"
 3324. #~ msgstr ""
 3325. #~ "Nun pude abrir el ficheru de llista '%sinfo/%s'. ¡Si nun yes a "
 3326. #~ "restablecer esti ficheru entós crea ún baleru y darréu reinstala la mesma "
 3327. #~ "versión del paquete!"
 3328. #~ msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
 3329. #~ msgstr "Fallu al lleer el ficheru de llista %sinfo/%s"
 3330. #~ msgid "Internal error getting a node"
 3331. #~ msgstr "Fallu internu al obtener un nodu"
 3332. #~ msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
 3333. #~ msgstr "Fallu al abrir el ficheru de desviación %sdiversions"
 3334. #~ msgid "The diversion file is corrupted"
 3335. #~ msgstr "El ficheru de desviación ta tollíu"
 3336. #~ msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
 3337. #~ msgstr "Llinia inválida nel ficheru de desviación: %s"
 3338. #~ msgid "Internal error adding a diversion"
 3339. #~ msgstr "Fallu internu al amestar una desviación"
 3340. #~ msgid "The pkg cache must be initialized first"
 3341. #~ msgstr "El caché del paquete tien d'entamase primero"
 3342. #~ msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
 3343. #~ msgstr "Fallu al atopar un paquete: Testera, desplazamientu %lu"
 3344. #~ msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
 3345. #~ msgstr "Estaya mala del ConfFile nel ficheru d'estñau. Desplazamientu %lu"
 3346. #~ msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
 3347. #~ msgstr "Fallu al lleer Md5. Desplazamientu %lu"
 3348. #~ msgid "Couldn't change to %s"
 3349. #~ msgstr "Nun fui a camudar a %s"
 3350. #~ msgid "Failed to locate a valid control file"
 3351. #~ msgstr "Nun fui a atopar un ficheru de control válidu"
 3352. #~ msgid "Couldn't open pipe for %s"
 3353. #~ msgstr "Nun se pudo abrir una tubería pa %s"
 3354. #~ msgid "Read error from %s process"
 3355. #~ msgstr "Fallu de llectura dende'l procesu %s"
 3356. #~ msgid "Got a single header line over %u chars"
 3357. #~ msgstr "Obtúvose una sola llinia de testera penriba de %u carauteres"
 3358. #~ msgid "Note: This is done automatic and on purpose by dpkg."
 3359. #~ msgstr "Nota: Esto faise automáticamente y baxo demanda por dpkg."
 3360. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #1"
 3361. #~ msgstr "Saltu mal formáu %s llinia %lu #1"
 3362. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #2"
 3363. #~ msgstr "Saltu mal formáu %s llinia %lu #2"
 3364. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #3"
 3365. #~ msgstr "Saltu mal formáu %s llinia %lu #3"
 3366. #~ msgid "decompressor"
 3367. #~ msgstr "descompresor"
 3368. #~ msgid "read, still have %lu to read but none left"
 3369. #~ msgstr "lleíos, entá tenía de lleer %lu pero nun queda nada"
 3370. #~ msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
 3371. #~ msgstr "escritos, entá tenía d'escribir %lu pero nun pudo facerse"
 3372. #~ msgid ""
 3373. #~ "Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. "
 3374. #~ "Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
 3375. #~ msgstr ""
 3376. #~ "Nun pudó facese la configuración inmediatamente nel desempaquetáu '%s'. "
 3377. #~ "Por favor, mira man 5 apt.conf embaxo APT::Immediate-Configure for "
 3378. #~ "details."
 3379. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
 3380. #~ msgstr "Hebo un error al procesar %s (NewPackage)"
 3381. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
 3382. #~ msgstr "Hebo un error al procesar %s (UsePackage1)"
 3383. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
 3384. #~ msgstr "Hebo un error al procesar %s (NewFileDesc1)"
 3385. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
 3386. #~ msgstr "Hebo un error al procesar %s (UsePackage2)"
 3387. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
 3388. #~ msgstr "Hebo un error al procesar %s (NewFileVer1)"
 3389. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion%d)"
 3390. #~ msgstr "Hebo un error al procesar %s (NewVersion%d)"
 3391. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
 3392. #~ msgstr "Hebo un error al procesar %s (UsePackage3)"
 3393. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
 3394. #~ msgstr "Hebo un error al procesar %s (NewFileDesc2)"
 3395. #~ msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
 3396. #~ msgstr "Hebo un error al procesar %s (FindPkg)"
 3397. #~ msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
 3398. #~ msgstr "Hebo un error al procesar %s (CollectFileProvides)"
 3399. #~ msgid "Internal error, could not locate member"
 3400. #~ msgstr "Fallu internu, nun fui a atopar el miembru"
 3401. #~ msgid "Internal error, group '%s' has no installable pseudo package"
 3402. #~ msgstr "Fallu internu, grupu '%s' nun tien paquete pseudo instalable"
 3403. #~ msgid "Release file expired, ignoring %s (invalid since %s)"
 3404. #~ msgstr "El ficheru release espiró, inorando %s (nun válidu dende %s)"
 3405. #~ msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
 3406. #~ msgstr ""
 3407. #~ "E: Llista d'argumentos d'Acquire::gpgv::Options demasiao llarga. Colando."
 3408. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
 3409. #~ msgstr "Hebo un error al procesar %s (NewVersion2)"
 3410. #~ msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
 3411. #~ msgstr "Llinia %u mal formada na llista d'oríxenes %s (id del proveedor)"
 3412. #~ msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
 3413. #~ msgstr "Nun se pudo acceder al aniellu de claves '%s'"
 3414. #~ msgid "Could not patch file"
 3415. #~ msgstr "Nun fui quien a parchiar el ficheru"
 3416. #~ msgid " %4i %s\n"
 3417. #~ msgstr " %4i %s\n"
 3418. #~ msgid "No source package '%s' picking '%s' instead\n"
 3419. #~ msgstr "Nenguna fonte de paquetes'% s' esbillada '% s' ehí\n"
 3420. #~ msgid "%4i %s\n"
 3421. #~ msgstr "%4i %s\n"
 3422. #~ msgid "Processing triggers for %s"
 3423. #~ msgstr "Procesando disparadores pa %s"